Papirløs undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Papirløs undervisning"

Transkript

1 Papirløs undervisning Fotokopier fra 3 års undervisning i dansk stk. Lars Joen Jensen, lektor og pædagogisk IT- vejleder Forhistorie På Rødkilde Gymnasium i Vejle indledte vi i august 2010 et forsøg med en papirløs eller en ren digital - undervisning i en enkelt klasse. Forsøget strækker sig over tre år og afsluttes i sommeren Forsøget foregår i samarbejde med forlaget SYSTIME, som under hele forsøgsperioden stiller alle deres digitale undervisningsmidler gratis til rådighed for klassen, mod at vi med jævne mellemrum evaluerer disse. Sideløbende med dette deltager vi i et andet forsøg i samarbejde med Center for Undervisningsudvikling og Digitale medier på Århus Universitet med titlen: Undervisningsorganisering, - former og medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser. Målet er at skabe et undervisnings- og læringsmiljø, der er så attraktivt for de unge, at de fastholdes på deres ungdomsuddannelse og aktivt deltager i undervisningen. Klassen er ligeledes med i Undervisningsministeriets forsøg med digital skriftlig prøve i dansk. Her er der fx mulighed for at arbejde med video- klip: At man i gymnasiet arbejder digitalt er i sig selv ikke nogen nyhed; vi har på Rødkilde Gymnasium brugt undervisnings- og læringsplatformen Fronter siden 2001, men skiftede til Lectio i Stort set alle skolens elever medbringer nu deres egen computer i undervisningen, Lars Joen Jensen

2 og der er strømstik under alle skoleborde. En nyhed er derimod, at vi i sommerferien 2010 fik erstattet alle de traditionelle kridt- tavler med SmartBoard tavler. For at kunne benytte disse skal man have tilsluttet en computer, og tavlens indhold kan gemmes og efterfølgende distribueres til eleverne. I januar 2011 fik lærerne som led i et andet forsøg udleveret iphones, hvor man kan bruge en elektronisk kalender, der automatisk synkroniseres med den tilsvarende kalender i Google og i Lectio. Det er således slut med den slidte Mayland- kalender i papir; nu skrives alle aftaler ind i kalenderen på iphone, og vi kan komme i kontakt med hinanden og eleverne - døgnet rundt(!) I foråret 2013 fik lærerne udleveret en ipad, så nu er der også mulighed for at eksperimentere med dette medie i undervisningen. I det følgende vil jeg med udgangspunkt i faget dansk beskrive hvorledes vi i arbejder i praksis i den papirløse klasse. Bruger de slet ikke papir eller fotokopier mere? Svaret er: nej! Den eneste undtagelse er i faget matematik, hvor det har vist sig (stadig) at være mest praktisk at løse opgaver i dagligdagen med papir og blyant. Hvad gør jeg i praksis som dansklærer? i- Bogen Som tidligere fortalt har jeg en lang række undervisningsmidler til rådighed her under forsøget; en nyskabelse fra SYSTIME er i- Bogen en internet- bog og i mange tilfælde også en interaktiv bog med opgaver, animationer, lyd- og filmklip - som vi kender det fra websider. Mediet har desuden den fordel, at det løbende kan opdateres. Således tilføjede SYSTIME i august 2011 altså et år efter den egentlige udgivelse flere nye tekster til antologien Litteraturens huse samt et helt nyt afsnit om tekstanalyse, og i august 2012 yderligere to kapitler, så ibogen er i sandhed en dynamisk størrelse. Til hvert afsnit i i- bogen er koblet en note- funktion; via et ikon i margin kan man lukke op for et lille tekstbehandlingsprogram og her skrive sine kommentarer til afsnittet. De mange kommentarer fra et kapitel eller hele bogen kan så med et klik efterfølgende samles under eksamenslæsningen og evt. printes ud. Man kan endvidere på nettet hente et lille gratis program: Diigo, der kan bruges til overstregning, noter og bogmærker. Når vi giver lektier for i en i- Bog, har hver skærmside og artikel et SIDE- ID øverst, og bag dette ligger et link (URL- linje), som kan skrives ind i dagens lektie i vores intranet: Lectio. Et klik, og eleven er fremme ved den korrekte tekstafsnit. Til hver af Systimes i- bøger følger gratis en e- Bogs version med. Dette er en almindeligt papir- bog, blot i en PDF- udgave. Det har vist sig at være en rigtig god ide at downloade denne til sin computer. Selv med en velfungerende internetopkobling oplever de fleste skoler vel indimellem udfald, og her er det en stor pædagogisk fordel at kunne fortsætte arbejdet med materialet som e- Bog, indtil forbindelsen genetableres. 2

3 Det samme kan gøres med lærer- udarbejde materialer, som vi tidligere fotokopierede år efter år. Nu scanner vi dokumentet én gang, konverterer det evt. til Word og gemmer det på vores computer, og så kan det løbende redigeres og inddrages i undervisningen efter behov. Slut med de mange ringbind og plastic- lommer i reolen hjemme på arbejdsværelset. Billedet i artiklens indledning viser den samlede mængde af fotokopier fra en tidligere dansk- undervisning over tre år samlet af en enkelt elev. Der er 428 kopier! Som tidligere fortalt bruger jeg i- bogen: Litteratures huse som grundbogen i danskundervisningen i den papirløse klasse. Bogen er primært en litteraturhistorisk antologi, hvor hver periode indledes med en kort, historisk rids. Desuden er der et større afsnit Arbejdsmønstre, med analysebegreber og gode tips til analyse af fx argumentation og reportager. Bogen kan dog i sagens natur ikke indeholde alle ønskede tekster, men her er fx Arkiv for Dansk Litteratur: en glimrende hjælp. Senest har vi læst romanen: Ved vejen via denne webside. Bibliotekerne tilbyder nu udlån af e- bøger fra adressen: så her er yderligere en mulighed for at låne og læse en roman digitalt. Elektroniske noter I de situationer, hvor der er behov for detaljerede noter til enkelte ord og sætninger fx i analysen af et digt eller en sproglig analyse af et tekstuddrag kan man copy- paste et uddrag fra i- bogen over i et tekstbehandlings- program, markere de enkelte ord med en udvalgt skriftfarve og bruge kommentar- funktionen: 3

4 En anden mulighed er at åbne to skærmbilleder på samme tid; et med ibogens tekst / et Pdf- dokument og et med fx arbejdsspørgsmål. Fordelen er, at man kan copy- paste fx citater direkte over i arbejdsarket. Der gennemgås i sagens natur mange tekster i en danskundervisning over tre år, og har eleven således gemt en analyse og besvarelse af en række arbejdsspørgsmål - sammen med den analyserede tekst i en overskuelig mappestruktur på sin computer, ja, så er det en meget stor fordel, dels når der skal repeteres i slutningen af 3.g og dels i forberedelseslokalet ved en mundtlig eksamen. Alternativt kan vi vise afsnittet på lokalets SmartBoard- tavle og med de tre farvede penne udforme alle de ønskede kommentarer og understregninger og derefter gemme og distribuere resultatet til eleverne. Dette kræver dog, at eleverne enten har hentet den nødvendige software til deres computer ellers kan de ikke lukke filen op, eller at tavlebilledet eksporteres til en Pdf- fil. Den sidste mulighed forhindrer dog yderligere bearbejdelse af materialet, da pdf- filen er en billedfil. En tredje mulighed er Microsoftprogrammet: OneNote, som ligeledes giver mulighed for at kommentere en tekst med prosa, diverse pile og understregninger. Men hvad så med lærerens egne noter og kommentarer i margin hvordan undgår vi at eleverne ser disse, når teksten vises via projektor? Her gør vi i praksis det, at en elev udvælges, slutter sin computer til projektoren og agerer sekretær for klassens fælles iagttagelser, mens læreren står med sin egen computer eller sin ipad - og kan følge med i sine egne noter til teksten. Det færdige resultat af analysen gemmes så i Lectio, så eleverne kan benytte det ved en evt. senere eksamen. 4

5 Word Den skriftlige dimension i danskfaget forbindes som hovedregel med den traditionelle stil og større skriftlige opgaver, men der sker nu mere end det. Hvert forår i 1.g samarbejder jeg med klassens naturvidenskabelige fag om en populærvidenskabelig artikel. Den papirløse klasse, 2010c, havde biologi, så resultatet blev i dette tilfælde en artikel om ålegræs. Den digitale opgavebesvarelse I den papirløse klasse eksperimenterede vi i efteråret 2012 med en større digital opgavebesvarelse. Her kobles hver linje i indholdsfortegnelsen med det pågældende afsnit via et elektroniske bogmærke, så man ved at klikke i indholdsfortegnelsen automatisk hopper ned til afsnittet. Eleverne fik indledningsvist udleveret en kort, digital leksikonartikel om Poul Henningsen. Her skulle de så omdanne de enkelte punkter i indholdsfortegnelsen til elektroniske bogmærker, så man ved at klikke på en linje automatisk hopper ned til det pågældende afsnit i teksten. De skulle desuden indsætte illustrationer af hans flygel og den berømte PH- 5 lampe, og endelig linke til Danmarksfilmen på og sangen: Man binder os på mund og hånd via en plakat fra forestillingen: Dyveke. Det kom til at se således ud: 5

6 Drejer det sig i stedet om en analyseopgave på Musik A- niveau, kan man linke til bilag i form af sangtekster og noder. Indspiller man musikeksempler og lægger disse sammen med besvarelsen på en CD, så kan man også linke fra teksten til musikeksemplerne og således høre disse efter behov. I eksperimentelle fag som fysik / kemi / biologi kan man med sin smartphone filme sine forsøg. I sprogfag kan man indtale tekstpassager, og i begge tilfælde kan man lægge disse på youtube og derefter linke dertil fra den digitale opgavebesvarelse. Google docs Alle skolens lærere og elever får på Rødkilde Gymnasium en google- konto og dermed en e- mailadresse samt adgang til en office- pakke i skyen. Udtrykket dækker over, at dokumenterne automatisk gemmes på Googles server og ikke på brugerens egen computer. Man kan dog downloade sit dokument til egen maskine, hvis der er behov. Brugen af dokumentfunktionen i Google åbner nye pædagogiske muligheder, fx kan flere skrive sideløbende i samme dokument. I praksis åbner fx eleven et nyt dokument og inviterer derefter andre til at skrive med. Dette kan bruges i vejledningssammenhæng lærer og elev imellem, under gruppearbejdet, hvor alle dermed har lige adgang til det fælles dokument uanset om sekretæren fra sidste lektion evt. er fraværende. Læreren inviteres ind og kan løbende følge med i processen og kommentere samme: En fælles brainstorm på klassen kan umiddelbart ses, hvis læreren tilslutter sin computer til projektoren og inviterer klassen ind i et fælles dokument. Den enkelte elev kan på opfordring - invitere læreren ind i sine daglige noter til undervisningen og herigennem blive vejledt. I praksis har dette vist sig at være særdeles motiverende for elevens engagement 6

7 i lektionen og i forberedelsen til samme nu bliver det helt tydeligt, hvor meget den enkelte elev deltager. Samtidig har den stille elev, der måske har svært ved at komme til orde i klassesamtalen, her lige vilkår med de øvrige. I den papirløse klasse er vi netop nu i gang med at udarbejde en klasse- roman. Med udgangspunkt i et lærer- oplæg skriver hver elev et kapitel: Google Docs giver således rige muligheder for at arbejde procesorienteret og med ny skriftlighed. Google- web Et andet værktøj i Google er websiderne. Her kan man udforme sin egen webside og gøre den tilgængelig for resten af klassen eller resten af verden alt efter indhold og temperament. 7

8 Jeg bruger fx denne facilitet til oversigtsskemaer i forbindelse med den litteraturhistoriske repetition. Eleverne får gruppevis en periode tildelt, og så skal de udvælge nøgleord og opliste gennemgåede tekster: I forbindelse med et medieforløb fik klassen til opgave at konvertere deres DA/HI- opgave fra 1.g til en webside: 8

9 Klassens historielærer har meget udbytte af at bruge Googles websider, hvor hun og klassen samler kilder, billedmateriale og videoklip til brug i undervisningen: Notebook Softwaren til skolens Smartboards hedder: Notebook, og mange af mine kolleger har meget glæde af dette program. Matematiklæreren kan skrive og gemme udregninger og beviser, tysklæreren kan gennemanalysere en sætning og notere kommentarer til hver ord om nødvendigt. Naturgeografilæreren sammensatte følgende skærmbillede på dagen, da orkanen Sanda ramte USA's østkyst. Her er dels et nedbørskort, dels en nyhedstekst fra nettet og dels en kort film- sekvens. 9

10 Facebook Alle har vist en holdning til Facebook, og eleverne er meget glade for at bruge det også når de ikke skal. Min kollega Anne Lise Bennedsen har de sidste tre år eksperimenteret med at bruge platformen i en pædagogisk sammenhæng dels i samfundsfag og dels i spansk. I samfundsfag kan hun og klassen løbende diskutere aktuelle problemstillinger: 10

11 I sprogfag som fx spansk kan eleverne indtale videosekvenser (VodCasts), som læreren efterfølgende kan høre og kommentere: Didaktik i dagligdagen I den papirløse undervisning i 2010c vælger vi som lærere det værktøj, der tilgodeser vore faglige behov: Notebook er velegnet til (levende) billeder og lyd. Programmet erstatter PowerPoint og er via den elektroniske tavle SmartBoard meget mere interaktivt. Elever kan deltage i udformningen af tavlens indhold, og der kan laves diverse øvelser fx ordklasser placeres i kategorier. Risikoen er imidlertid, at det ligesom ved PowerPoint også let kan blive et præsentationsværktøj i den lærerstyrede undervisning. De mange visuelle og interaktive muligheder kan let gå hen og dreje fokus på form fremfor indhold. Eleverne kan downloade Notebook- filer til egen computer og arbejde videre på disse. Google Docs er velegnet til processkrivning: under et gruppearbejde kan alle personer deltage i udformningen af en tekst, og lærer og elev kan løbende kommunikere i en virtuel vejlednings- sammenhæng. GoogleWEB er velegnet til at præsentere tekst, (levende)billeder og lyd forudsat videoklip og lydklip allerede ligger på internettet fx YouTube, men der er ikke det interaktive element. En lærer- eller elevproduceret webside publiceres til hele verden med et par klik. 11

12 Facebook kan bruges til at afvikle aktuelle nyhedsklip og elevprodukter fx oplæsning på et fremmedsprog, og her kan elever og lærere gå i en løbende dialog om det faglige. Word giver mulighed for at udforme en detaljeret, litterær analyse af større tekstmængder fx digte og noveller. Der er således rig mulighed for at arbejde digitalt og gemme resultatet. Fordelen ved at arbejde digitalt er at eleverne altid har materialet til rådighed blot der er adgang til internettet, og med et dokument projiceret op på SmartBoard- tavlen oplever jeg et andet nærvær og fokus i timen end tidligere, hvor hver elev sad med sin (papir)bog, og teksten blot var talte ord i lokalet. Kunsten nu er så at disponere sin undervisning, så eleverne i hver lektion oplever en passende blanding af klassesamtale med et fælles visuelt fokus på lokalets SmartBoard og individuelt / parvist arbejde ved computeren. Med 32 elever og computere i et lokale bliver der hurtigt en varm og tæt atmosfære, så derfor er vi i klasseteamet meget bevidste om at eleverne jævnligt går ud i fællesområderne til korte par- og gruppearbejder. Fra dag 1 indførte vi desuden den rutine, at eleverne på opfordring lukker låget på deres bærbare computer, så vi alle kan få øjenkontakt når der er behov for dette fx under en fælles klassesamtale. Men hvad med Facebook? Hvordan forhindrer vi, at eleverne sideløbene med undervisningen er koblet på Facebook og kommunikerer der? Ja, det kan vi reelt ikke, men vi kan aktivere eleverne, så de ikke får tid til at benytte de sociale medier. Endelig skal vi ikke være blinde for, at alle vel i perioder har brug for et lille mentalt frikvarter. I gamle dage sendte vi små, håndskrevne sedler til hinanden i timen, og selv voksne, forstandige lærere kan nu om dage ses tjekke mail, togtider m.m. under vigtige møder! Lectio Rødkilde bruger i dag undervisningsplatformen Lectio, som ud over at have en velfungerende administrativ del også giver mulighed for kommunikation (Besked) og har tilknyttet en arkiv- funktion. Således er Lectio det pædagogiske omdrejningspunkt på Rødkilde Gymnasium i dagligdagen. Læreren skriver morgendagens lektie direkte ind i elevens elektroniske skema; indsætter links til sider i den elektroniske bog eller opslag på internettet, vedhæfter eventuelle bilag, og de mange lektier og undervisningsforløb samles automatisk i en undervisnings- beskrivelse. Ved semesterstart har læreren angivet overskrifter og tidsmæssige rammer for de enkelte temaer i det næste halve års undervisning, så den enkelte lektie fremstår i en pædagogisk sammenhæng i Undervisningsbeskrivelsen. Skriftlige opgaver placeres ligeledes i Lectio, og på afleveringstidspunktet up- loader eleven sin besvarelse til en af læreren oprettet mappe. Læreren henter med et enkelt klik alle besvarelserne ned på sin computer retter og kommenterer den enkelte besvarelse enten med kommentarer direkte ind i elevens tekst eller via Kommentar- funktionen i tekstbehandlingsprogrammet. 12

13 På Rødkilde har alle lærere i august 2011 desuden fået mulighed for at bruge programmet: EasyCorrect, som er et tilføjelses- program til Word. Her ligger lærerens kommentarer til bestemte fejltyper klar (og kan redigeres), så man ved at placere cursoren i elevens tekst og dernæst klikke på et faneblad med den aktuelle fejltype automatisk får kommentaren placeret i højre margin på elevens dokument. Slut med at skrive de samme kommentarer om og om igen. Personligt kombinerer jeg dette med Dorte Aagaards: Dansk Rettenøgle (Forlaget: Kaleidoscope, 1999), hvor de enkelte fejltyper har fået et paragraftegn og en vejledning til at undgå samme. Forveksling af stedordene hans og sin kommenteres fx i 66, så jeg kan som lærer nøjes med at skrive: 66 i eleven besvarelse. Fejl og mangler markeres med rød skriftfarve, forslag med blå, uklare eller uhensigtsmæssige formuleringer farves orange, og den sammenfattende lærer- kommentar samt en karakter skrives bagest i besvarelsen med grønt. Dette er en stor arbejdsmæssig lettelse i forhold til de mange håndskrevne vejledninger på kryds og tværs i papir- besvarelsernes margin tidligere. Når alle opgaverne er rettede og kommenterede, up- loader jeg hele sættet igen til Lectio med et enkelt klik, og så kan jeg skrive karakteren ind til den enkelte elev. Således er alle stile, kommetarer og karakterer over en treårig periode tilgængelige for læreren og den pågældende elev i en samlet arbejds- portfolio. I Lectios arkiv har hvert hold en mappe, og jeg opretter ved skolestart et antal undermapper, der afspejler undervisningens emne- områder. Her lægger jeg det materiale, vi skal bruge og har udarbejdet i fællesskab fx tavle- noterne fra SmartBoards, lyd og videoklip mm. Eleverne tilrådes at oprette et lignende mappe- hierarki på deres personlige computer, og værdien af at tage jævnlig sikkerhedskopi pointeres. Programmet: DropBox er særdeles velegnet i denne sammenhæng; mange elever benytter flere forskellige computere i dagligdagen og med alle dokumenter placeret i DropBox kan de altid hente den nyeste version af et dokument uanset hvilken computer de nu lige sidder ved. Skulle en computer pludselig gå i stykker ja, så ligger alt materialet sikkert i skyen og kan hentes ned på en ny. 13

14 Slut med tunge skoletasker Eleverne i vores papirløse klasser 1 er vældigt begejstrede over at skoletasken er så let set i forhold til deres kammerater fra parallelklasserne, der stadig slæber kilovis 2 af bøger på ryggen til og fra skole. De er ligeledes glade for den orden, der hersker i undervisningsmaterialerne fordi de er digitale og placeret på nettet og Lectio og forhåbentligt også på elevernes egen computer. Den større grad af variation i undervisningen, som i- bøgerne med deres billeder, video- clip, lyd og interaktive opgaver i sig selv giver, er ligeledes populær, og vi oplever, at de tekniske udfordringer i dagligdagen kalder på nye kompetencer hos eleverne; den stille elev, der har check på computeren, er en populær sidekammerat hos mange. Det er ikke usædvanligt, at eleverne hurtigere end læreren gennemskuer en teknisk løsning på et problem, og vi skal som lærere acceptere denne nye rolle som facilitator fremfor den tidligere som alvidende lærer med stort L. Men IT må aldrig blive en sovepude; det pædagogiske mål må til stadighed være en afvekslende undervisning, som aktiverer eleven og på forskellig vis stimulerer deres respektive læringsstil og kompetencer. Lærerens egne noter Men hvad med lærerne - er de nu også blevet helt digitale i deres forberedelse? Hvad med de mange ringbind hjemme fyldt med håndskrevne noter fra mange års undervisning? Skal de smides ud nu? Jeg digitaliserer løbende indholdet af mine ringbind, og behovet for en overskuelig og hensigtsmæssig mappestruktur på min computer bliver tydeligere og tydeligere. Originalen af et dokument ligger altid på min computer, og så ligger der som tidligere fortalt automatisk en opdateret kopi i min DropBox. Dokumenter med digitaliserede tekster og arbejdsspørgsmål gemmer jeg i to udgaver; dels originalen, som løbende opdateres og kan uploades til eleverne og dels en udgave (navngives teksttitel - noter ) med mine personlige noter, som naturligt forbliver på computeren. Med Googles office- pakke kunne man selvfølgelig argumentere for at ALT nu skal skrives i det gratis Google Docs og gemmes i skyen, men så modig er jeg endnu ikke; dels oplever vi stadig ind imellem udfald i internetdækningen på skolen, og dels sætter jeg pris på at kunne arbejde på min computer uden nødvendigvis at skulle være i kontakt med internettet. Men det er måske bare et spørgsmål om tid og en mentalitetsændring? Endelig er det også vigtigt at pointere, at uanset hvor velegnet Google Docs er undervejs i arbejds- processen, så skal det færdige produkt stadig afleveres i Lectio, dels af hensyn til registreringen og elevtiden, og dels fordi dette stadig er skolens primære undervisningsplatform, hvor klassens øvrige lærere og skolens administration har adgang. 1 På Rødkilde Gymnasium er der p.t. en papirløs klasse på hver årgang 2 Mange opslagsværker vejer faktisk en del fx Litteraturens veje : 1,768 kg 14

15 Eksamen Hvordan afvikler vi den i praksis? (Dette afsnit følger, når vi har overstået eksamen til sommer) Er papirløs undervisning en fordel? Vi har netop evalueret de forløbne 2 ½ års undervisning i den papirløse klasse. Samtidig med dette er det tidligere omtalte forsøg ligeledes afsluttet, og evalueringen af dette kan ses her: og- dagtilbud/gymnasiale- uddannelser/i- fokus- paa- omraadet- gymnasiale- uddannelser/~/media/uvm/filer/udd/gym/pdf12/121127%20hovedrapport%20au%20itprojekt/121127%20overbliksrapport%20au%20itprojekt.ashx De to evalueringer kan sammenfattes således: Der er fordele: Alt undervisningsmateriale er til rådighed overalt og hele tiden. Eleverne er glade for den lette skoletaske de skal blot medbringe deres computer. Vi hører ikke længere udsagnet: Jeg har desværre glemt min bog / mine noter / min besvarelse. Uvæsentligt er heller ikke de mange penge til fotokopier, som skolen nu sparer. Eleverne i de papirløse klasser får alt andet lige flere kompetencer de gennemgår præcis det samme pensum som andre klasser, men de kan også kan begå sig i nye digitale læringsmidler og er dermed mere omstillingsparate overfor nye tiltag. Brugen af de mange forskellige medier giver en varieret undervisning hvilket eleverne foretrækker. Elever og lærer har mulighed for at arbejde sammen - uafhængigt af tid og sted, og det er således lettere at undervisningsdifferentiere. Eleverne i den papirløs klasse er gode til at hjælpe hinanden i dagligdagen, og den IT- kyndige elev (nørden) er en værdsat person. En elev skriver om forskellen på at arbejde med papir- bøger og papirløst: Efter at vi i 3.g på valghold har fået papirbøger, har jeg kunnet mærke, at det tager længere tid at lave lektier, både på grund af manglen på e- og i- Bøgernes søge-, navigations- og zoomfunktion, men også på grund af den ekstra tid, der skal bruges på at organisere og finde frem til tingene. Desuden har det været sværere at tage noter, hvilket for de flestes tilfælde foregår på et elektronisk noteprogram; med papirbøger er der ikke muligheder for at lave split- screen, markere tekst ind i noterne eller lave screen- shots af tabeller og figurer. 15

16 Han skriver endvidere: De store vanskeligheder, jeg har oplevet efter at skulle bruge papirbøgerne, har dog fået mig til indse noget af det, som jeg synes har været bedst ved at være papirløs: de afledte effekter. Selvom vi ikke direkte blev introduceret til disse, så blev browsere, mappesystemer og noteprogrammer en vigtigt del af det være papirløs. Gennem hjælp fra klassekammerater og en ny nysgerrighed for IT blev jeg hurtigt i stand til at organisere mine ting, navigere hurtigere rundt mellem programmer og skrive bedre og hurtigere noter. Dette er ikke kun noget, der har gavnet mig fagligt, men også privat, hvor det har hjulpet mig med at løse praktiske opgaver og planlægge bedre. Det er altså ikke kun fagligt jeg har kunnet bruge de papirløse kompetencer. Der er dog også nogle få udfordringer ved at arbejde papirløst: VI skal træne eleverne i kildekritik på nettet i forhold til de mange informationer, de henter dér. Sociale medier som Facebook er en udfordring både i de papirløse og ikke- papirløse klasser, men bliver eleverne tilstrækkeligt aktiverede i undervisningen, så minimeres problemet. Eleverne sidder med en computer som arbejdsredskab meget stille og fastlåst. Vi skal huske at sende dem ud af klassen i hver lektion, så de får bevæget kroppen. Der bliver med 30 pc- blæsere hurtigt meget varmt og tæt i lokalet. Stærkt solskin ind i et lokale giver massive læse- problemer på skærmene. Vi skal som skole ny- tænke vores indkøbspolitik m.h.t. undervisningsmaterialer: hos SYSTIME lejer man reelt en ibog, og når lejeperioden er udløbet har vi ingenting modsat tidligere, hvor vi kunne genbruge en solidt indbundet bog adskillige gange. En velassorteret bog- beholdning giver mulighed for impulsive valg i løbet af undervisningsåret, dette er sværere, når hvert sæt materiale skal lejes. Konklusion Elever og lærere i den papirløse klasse er begejstrede for de mange muligheder brugen af IT giver, og vi kan varmt anbefale denne arbejdsform. 16

17 17

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

IT på Rødkilde Gymnasium gennem 25 år

IT på Rødkilde Gymnasium gennem 25 år IT på Rødkilde Gymnasium gennem 25 år v/ Lars Joen Jensen På Rødkilde Gymnasium har vi nu brugt computere i ca. 25 år. I forbindelse med skolens 150 års jubilæum i august 2015 virker det derfor naturligt

Læs mere

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Kvalitativ undersøgelse vedrørende integration af it på gymnasiale uddannelser gennemført af GAD's Research & Reflexions DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag til

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm

Institut for Naturfagenes Didaktik. Jesper Bruun & Christine Holm 2009 Institut for Naturfagenes Didaktik Jesper Bruun & Christine Holm COMPUTERASSISTERET UNDERVISNING Computerassisteret undervisning rummer en række muligheder i forbindelse med designet af undervisningsforløb

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Lær IT på din ipad. Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide.

Lær IT på din ipad. Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide. 1 Lær IT på din ipad Få det optimale ud af Lær IT, Skoletube og Skoleblogs på din ipad - det er formålet med denne guide. Velkommen til guiden "Lær IT med din ipad". Denne guide hjælper dig til at få det

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

SKRIFTLIG ENGELSK. i et it-baseret læringsmiljø. Af Aage B. Nielsen, viceskoleleder

SKRIFTLIG ENGELSK. i et it-baseret læringsmiljø. Af Aage B. Nielsen, viceskoleleder SKRIFTLIG ENGELSK i et it-baseret læringsmiljø Af Aage B. Nielsen, viceskoleleder Hør her, 7a I skal om lidt åbne jeres skriftlige aflevering. Jeg har givet jer respons på første udkast af jeres tekster,

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk

Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Vejledning til de skriftlige og mundtlige prøver i dansk Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af fagkonsulent Birthe Nielsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

FAG-spættebogen, vol. 2

FAG-spættebogen, vol. 2 FAG-spættebogen, vol. 2 Kære kolleger I november 2011 udgav vi FAG-spættebogen som en samling af de erfaringer, lærere på Randers HF & VUC gjorde sig ved at afprøve forskellige aktioner inden for FAG-projektet

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere