Papirløs undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Papirløs undervisning"

Transkript

1 Papirløs undervisning Fotokopier fra 3 års undervisning i dansk stk. Lars Joen Jensen, lektor og pædagogisk IT- vejleder Forhistorie På Rødkilde Gymnasium i Vejle indledte vi i august 2010 et forsøg med en papirløs eller en ren digital - undervisning i en enkelt klasse. Forsøget strækker sig over tre år og afsluttes i sommeren Forsøget foregår i samarbejde med forlaget SYSTIME, som under hele forsøgsperioden stiller alle deres digitale undervisningsmidler gratis til rådighed for klassen, mod at vi med jævne mellemrum evaluerer disse. Sideløbende med dette deltager vi i et andet forsøg i samarbejde med Center for Undervisningsudvikling og Digitale medier på Århus Universitet med titlen: Undervisningsorganisering, - former og medier på langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser. Målet er at skabe et undervisnings- og læringsmiljø, der er så attraktivt for de unge, at de fastholdes på deres ungdomsuddannelse og aktivt deltager i undervisningen. Klassen er ligeledes med i Undervisningsministeriets forsøg med digital skriftlig prøve i dansk. Her er der fx mulighed for at arbejde med video- klip: At man i gymnasiet arbejder digitalt er i sig selv ikke nogen nyhed; vi har på Rødkilde Gymnasium brugt undervisnings- og læringsplatformen Fronter siden 2001, men skiftede til Lectio i Stort set alle skolens elever medbringer nu deres egen computer i undervisningen, Lars Joen Jensen

2 og der er strømstik under alle skoleborde. En nyhed er derimod, at vi i sommerferien 2010 fik erstattet alle de traditionelle kridt- tavler med SmartBoard tavler. For at kunne benytte disse skal man have tilsluttet en computer, og tavlens indhold kan gemmes og efterfølgende distribueres til eleverne. I januar 2011 fik lærerne som led i et andet forsøg udleveret iphones, hvor man kan bruge en elektronisk kalender, der automatisk synkroniseres med den tilsvarende kalender i Google og i Lectio. Det er således slut med den slidte Mayland- kalender i papir; nu skrives alle aftaler ind i kalenderen på iphone, og vi kan komme i kontakt med hinanden og eleverne - døgnet rundt(!) I foråret 2013 fik lærerne udleveret en ipad, så nu er der også mulighed for at eksperimentere med dette medie i undervisningen. I det følgende vil jeg med udgangspunkt i faget dansk beskrive hvorledes vi i arbejder i praksis i den papirløse klasse. Bruger de slet ikke papir eller fotokopier mere? Svaret er: nej! Den eneste undtagelse er i faget matematik, hvor det har vist sig (stadig) at være mest praktisk at løse opgaver i dagligdagen med papir og blyant. Hvad gør jeg i praksis som dansklærer? i- Bogen Som tidligere fortalt har jeg en lang række undervisningsmidler til rådighed her under forsøget; en nyskabelse fra SYSTIME er i- Bogen en internet- bog og i mange tilfælde også en interaktiv bog med opgaver, animationer, lyd- og filmklip - som vi kender det fra websider. Mediet har desuden den fordel, at det løbende kan opdateres. Således tilføjede SYSTIME i august 2011 altså et år efter den egentlige udgivelse flere nye tekster til antologien Litteraturens huse samt et helt nyt afsnit om tekstanalyse, og i august 2012 yderligere to kapitler, så ibogen er i sandhed en dynamisk størrelse. Til hvert afsnit i i- bogen er koblet en note- funktion; via et ikon i margin kan man lukke op for et lille tekstbehandlingsprogram og her skrive sine kommentarer til afsnittet. De mange kommentarer fra et kapitel eller hele bogen kan så med et klik efterfølgende samles under eksamenslæsningen og evt. printes ud. Man kan endvidere på nettet hente et lille gratis program: Diigo, der kan bruges til overstregning, noter og bogmærker. Når vi giver lektier for i en i- Bog, har hver skærmside og artikel et SIDE- ID øverst, og bag dette ligger et link (URL- linje), som kan skrives ind i dagens lektie i vores intranet: Lectio. Et klik, og eleven er fremme ved den korrekte tekstafsnit. Til hver af Systimes i- bøger følger gratis en e- Bogs version med. Dette er en almindeligt papir- bog, blot i en PDF- udgave. Det har vist sig at være en rigtig god ide at downloade denne til sin computer. Selv med en velfungerende internetopkobling oplever de fleste skoler vel indimellem udfald, og her er det en stor pædagogisk fordel at kunne fortsætte arbejdet med materialet som e- Bog, indtil forbindelsen genetableres. 2

3 Det samme kan gøres med lærer- udarbejde materialer, som vi tidligere fotokopierede år efter år. Nu scanner vi dokumentet én gang, konverterer det evt. til Word og gemmer det på vores computer, og så kan det løbende redigeres og inddrages i undervisningen efter behov. Slut med de mange ringbind og plastic- lommer i reolen hjemme på arbejdsværelset. Billedet i artiklens indledning viser den samlede mængde af fotokopier fra en tidligere dansk- undervisning over tre år samlet af en enkelt elev. Der er 428 kopier! Som tidligere fortalt bruger jeg i- bogen: Litteratures huse som grundbogen i danskundervisningen i den papirløse klasse. Bogen er primært en litteraturhistorisk antologi, hvor hver periode indledes med en kort, historisk rids. Desuden er der et større afsnit Arbejdsmønstre, med analysebegreber og gode tips til analyse af fx argumentation og reportager. Bogen kan dog i sagens natur ikke indeholde alle ønskede tekster, men her er fx Arkiv for Dansk Litteratur: en glimrende hjælp. Senest har vi læst romanen: Ved vejen via denne webside. Bibliotekerne tilbyder nu udlån af e- bøger fra adressen: så her er yderligere en mulighed for at låne og læse en roman digitalt. Elektroniske noter I de situationer, hvor der er behov for detaljerede noter til enkelte ord og sætninger fx i analysen af et digt eller en sproglig analyse af et tekstuddrag kan man copy- paste et uddrag fra i- bogen over i et tekstbehandlings- program, markere de enkelte ord med en udvalgt skriftfarve og bruge kommentar- funktionen: 3

4 En anden mulighed er at åbne to skærmbilleder på samme tid; et med ibogens tekst / et Pdf- dokument og et med fx arbejdsspørgsmål. Fordelen er, at man kan copy- paste fx citater direkte over i arbejdsarket. Der gennemgås i sagens natur mange tekster i en danskundervisning over tre år, og har eleven således gemt en analyse og besvarelse af en række arbejdsspørgsmål - sammen med den analyserede tekst i en overskuelig mappestruktur på sin computer, ja, så er det en meget stor fordel, dels når der skal repeteres i slutningen af 3.g og dels i forberedelseslokalet ved en mundtlig eksamen. Alternativt kan vi vise afsnittet på lokalets SmartBoard- tavle og med de tre farvede penne udforme alle de ønskede kommentarer og understregninger og derefter gemme og distribuere resultatet til eleverne. Dette kræver dog, at eleverne enten har hentet den nødvendige software til deres computer ellers kan de ikke lukke filen op, eller at tavlebilledet eksporteres til en Pdf- fil. Den sidste mulighed forhindrer dog yderligere bearbejdelse af materialet, da pdf- filen er en billedfil. En tredje mulighed er Microsoftprogrammet: OneNote, som ligeledes giver mulighed for at kommentere en tekst med prosa, diverse pile og understregninger. Men hvad så med lærerens egne noter og kommentarer i margin hvordan undgår vi at eleverne ser disse, når teksten vises via projektor? Her gør vi i praksis det, at en elev udvælges, slutter sin computer til projektoren og agerer sekretær for klassens fælles iagttagelser, mens læreren står med sin egen computer eller sin ipad - og kan følge med i sine egne noter til teksten. Det færdige resultat af analysen gemmes så i Lectio, så eleverne kan benytte det ved en evt. senere eksamen. 4

5 Word Den skriftlige dimension i danskfaget forbindes som hovedregel med den traditionelle stil og større skriftlige opgaver, men der sker nu mere end det. Hvert forår i 1.g samarbejder jeg med klassens naturvidenskabelige fag om en populærvidenskabelig artikel. Den papirløse klasse, 2010c, havde biologi, så resultatet blev i dette tilfælde en artikel om ålegræs. Den digitale opgavebesvarelse I den papirløse klasse eksperimenterede vi i efteråret 2012 med en større digital opgavebesvarelse. Her kobles hver linje i indholdsfortegnelsen med det pågældende afsnit via et elektroniske bogmærke, så man ved at klikke i indholdsfortegnelsen automatisk hopper ned til afsnittet. Eleverne fik indledningsvist udleveret en kort, digital leksikonartikel om Poul Henningsen. Her skulle de så omdanne de enkelte punkter i indholdsfortegnelsen til elektroniske bogmærker, så man ved at klikke på en linje automatisk hopper ned til det pågældende afsnit i teksten. De skulle desuden indsætte illustrationer af hans flygel og den berømte PH- 5 lampe, og endelig linke til Danmarksfilmen på og sangen: Man binder os på mund og hånd via en plakat fra forestillingen: Dyveke. Det kom til at se således ud: 5

6 Drejer det sig i stedet om en analyseopgave på Musik A- niveau, kan man linke til bilag i form af sangtekster og noder. Indspiller man musikeksempler og lægger disse sammen med besvarelsen på en CD, så kan man også linke fra teksten til musikeksemplerne og således høre disse efter behov. I eksperimentelle fag som fysik / kemi / biologi kan man med sin smartphone filme sine forsøg. I sprogfag kan man indtale tekstpassager, og i begge tilfælde kan man lægge disse på youtube og derefter linke dertil fra den digitale opgavebesvarelse. Google docs Alle skolens lærere og elever får på Rødkilde Gymnasium en google- konto og dermed en e- mailadresse samt adgang til en office- pakke i skyen. Udtrykket dækker over, at dokumenterne automatisk gemmes på Googles server og ikke på brugerens egen computer. Man kan dog downloade sit dokument til egen maskine, hvis der er behov. Brugen af dokumentfunktionen i Google åbner nye pædagogiske muligheder, fx kan flere skrive sideløbende i samme dokument. I praksis åbner fx eleven et nyt dokument og inviterer derefter andre til at skrive med. Dette kan bruges i vejledningssammenhæng lærer og elev imellem, under gruppearbejdet, hvor alle dermed har lige adgang til det fælles dokument uanset om sekretæren fra sidste lektion evt. er fraværende. Læreren inviteres ind og kan løbende følge med i processen og kommentere samme: En fælles brainstorm på klassen kan umiddelbart ses, hvis læreren tilslutter sin computer til projektoren og inviterer klassen ind i et fælles dokument. Den enkelte elev kan på opfordring - invitere læreren ind i sine daglige noter til undervisningen og herigennem blive vejledt. I praksis har dette vist sig at være særdeles motiverende for elevens engagement 6

7 i lektionen og i forberedelsen til samme nu bliver det helt tydeligt, hvor meget den enkelte elev deltager. Samtidig har den stille elev, der måske har svært ved at komme til orde i klassesamtalen, her lige vilkår med de øvrige. I den papirløse klasse er vi netop nu i gang med at udarbejde en klasse- roman. Med udgangspunkt i et lærer- oplæg skriver hver elev et kapitel: Google Docs giver således rige muligheder for at arbejde procesorienteret og med ny skriftlighed. Google- web Et andet værktøj i Google er websiderne. Her kan man udforme sin egen webside og gøre den tilgængelig for resten af klassen eller resten af verden alt efter indhold og temperament. 7

8 Jeg bruger fx denne facilitet til oversigtsskemaer i forbindelse med den litteraturhistoriske repetition. Eleverne får gruppevis en periode tildelt, og så skal de udvælge nøgleord og opliste gennemgåede tekster: I forbindelse med et medieforløb fik klassen til opgave at konvertere deres DA/HI- opgave fra 1.g til en webside: 8

9 Klassens historielærer har meget udbytte af at bruge Googles websider, hvor hun og klassen samler kilder, billedmateriale og videoklip til brug i undervisningen: Notebook Softwaren til skolens Smartboards hedder: Notebook, og mange af mine kolleger har meget glæde af dette program. Matematiklæreren kan skrive og gemme udregninger og beviser, tysklæreren kan gennemanalysere en sætning og notere kommentarer til hver ord om nødvendigt. Naturgeografilæreren sammensatte følgende skærmbillede på dagen, da orkanen Sanda ramte USA's østkyst. Her er dels et nedbørskort, dels en nyhedstekst fra nettet og dels en kort film- sekvens. 9

10 Facebook Alle har vist en holdning til Facebook, og eleverne er meget glade for at bruge det også når de ikke skal. Min kollega Anne Lise Bennedsen har de sidste tre år eksperimenteret med at bruge platformen i en pædagogisk sammenhæng dels i samfundsfag og dels i spansk. I samfundsfag kan hun og klassen løbende diskutere aktuelle problemstillinger: 10

11 I sprogfag som fx spansk kan eleverne indtale videosekvenser (VodCasts), som læreren efterfølgende kan høre og kommentere: Didaktik i dagligdagen I den papirløse undervisning i 2010c vælger vi som lærere det værktøj, der tilgodeser vore faglige behov: Notebook er velegnet til (levende) billeder og lyd. Programmet erstatter PowerPoint og er via den elektroniske tavle SmartBoard meget mere interaktivt. Elever kan deltage i udformningen af tavlens indhold, og der kan laves diverse øvelser fx ordklasser placeres i kategorier. Risikoen er imidlertid, at det ligesom ved PowerPoint også let kan blive et præsentationsværktøj i den lærerstyrede undervisning. De mange visuelle og interaktive muligheder kan let gå hen og dreje fokus på form fremfor indhold. Eleverne kan downloade Notebook- filer til egen computer og arbejde videre på disse. Google Docs er velegnet til processkrivning: under et gruppearbejde kan alle personer deltage i udformningen af en tekst, og lærer og elev kan løbende kommunikere i en virtuel vejlednings- sammenhæng. GoogleWEB er velegnet til at præsentere tekst, (levende)billeder og lyd forudsat videoklip og lydklip allerede ligger på internettet fx YouTube, men der er ikke det interaktive element. En lærer- eller elevproduceret webside publiceres til hele verden med et par klik. 11

12 Facebook kan bruges til at afvikle aktuelle nyhedsklip og elevprodukter fx oplæsning på et fremmedsprog, og her kan elever og lærere gå i en løbende dialog om det faglige. Word giver mulighed for at udforme en detaljeret, litterær analyse af større tekstmængder fx digte og noveller. Der er således rig mulighed for at arbejde digitalt og gemme resultatet. Fordelen ved at arbejde digitalt er at eleverne altid har materialet til rådighed blot der er adgang til internettet, og med et dokument projiceret op på SmartBoard- tavlen oplever jeg et andet nærvær og fokus i timen end tidligere, hvor hver elev sad med sin (papir)bog, og teksten blot var talte ord i lokalet. Kunsten nu er så at disponere sin undervisning, så eleverne i hver lektion oplever en passende blanding af klassesamtale med et fælles visuelt fokus på lokalets SmartBoard og individuelt / parvist arbejde ved computeren. Med 32 elever og computere i et lokale bliver der hurtigt en varm og tæt atmosfære, så derfor er vi i klasseteamet meget bevidste om at eleverne jævnligt går ud i fællesområderne til korte par- og gruppearbejder. Fra dag 1 indførte vi desuden den rutine, at eleverne på opfordring lukker låget på deres bærbare computer, så vi alle kan få øjenkontakt når der er behov for dette fx under en fælles klassesamtale. Men hvad med Facebook? Hvordan forhindrer vi, at eleverne sideløbene med undervisningen er koblet på Facebook og kommunikerer der? Ja, det kan vi reelt ikke, men vi kan aktivere eleverne, så de ikke får tid til at benytte de sociale medier. Endelig skal vi ikke være blinde for, at alle vel i perioder har brug for et lille mentalt frikvarter. I gamle dage sendte vi små, håndskrevne sedler til hinanden i timen, og selv voksne, forstandige lærere kan nu om dage ses tjekke mail, togtider m.m. under vigtige møder! Lectio Rødkilde bruger i dag undervisningsplatformen Lectio, som ud over at have en velfungerende administrativ del også giver mulighed for kommunikation (Besked) og har tilknyttet en arkiv- funktion. Således er Lectio det pædagogiske omdrejningspunkt på Rødkilde Gymnasium i dagligdagen. Læreren skriver morgendagens lektie direkte ind i elevens elektroniske skema; indsætter links til sider i den elektroniske bog eller opslag på internettet, vedhæfter eventuelle bilag, og de mange lektier og undervisningsforløb samles automatisk i en undervisnings- beskrivelse. Ved semesterstart har læreren angivet overskrifter og tidsmæssige rammer for de enkelte temaer i det næste halve års undervisning, så den enkelte lektie fremstår i en pædagogisk sammenhæng i Undervisningsbeskrivelsen. Skriftlige opgaver placeres ligeledes i Lectio, og på afleveringstidspunktet up- loader eleven sin besvarelse til en af læreren oprettet mappe. Læreren henter med et enkelt klik alle besvarelserne ned på sin computer retter og kommenterer den enkelte besvarelse enten med kommentarer direkte ind i elevens tekst eller via Kommentar- funktionen i tekstbehandlingsprogrammet. 12

13 På Rødkilde har alle lærere i august 2011 desuden fået mulighed for at bruge programmet: EasyCorrect, som er et tilføjelses- program til Word. Her ligger lærerens kommentarer til bestemte fejltyper klar (og kan redigeres), så man ved at placere cursoren i elevens tekst og dernæst klikke på et faneblad med den aktuelle fejltype automatisk får kommentaren placeret i højre margin på elevens dokument. Slut med at skrive de samme kommentarer om og om igen. Personligt kombinerer jeg dette med Dorte Aagaards: Dansk Rettenøgle (Forlaget: Kaleidoscope, 1999), hvor de enkelte fejltyper har fået et paragraftegn og en vejledning til at undgå samme. Forveksling af stedordene hans og sin kommenteres fx i 66, så jeg kan som lærer nøjes med at skrive: 66 i eleven besvarelse. Fejl og mangler markeres med rød skriftfarve, forslag med blå, uklare eller uhensigtsmæssige formuleringer farves orange, og den sammenfattende lærer- kommentar samt en karakter skrives bagest i besvarelsen med grønt. Dette er en stor arbejdsmæssig lettelse i forhold til de mange håndskrevne vejledninger på kryds og tværs i papir- besvarelsernes margin tidligere. Når alle opgaverne er rettede og kommenterede, up- loader jeg hele sættet igen til Lectio med et enkelt klik, og så kan jeg skrive karakteren ind til den enkelte elev. Således er alle stile, kommetarer og karakterer over en treårig periode tilgængelige for læreren og den pågældende elev i en samlet arbejds- portfolio. I Lectios arkiv har hvert hold en mappe, og jeg opretter ved skolestart et antal undermapper, der afspejler undervisningens emne- områder. Her lægger jeg det materiale, vi skal bruge og har udarbejdet i fællesskab fx tavle- noterne fra SmartBoards, lyd og videoklip mm. Eleverne tilrådes at oprette et lignende mappe- hierarki på deres personlige computer, og værdien af at tage jævnlig sikkerhedskopi pointeres. Programmet: DropBox er særdeles velegnet i denne sammenhæng; mange elever benytter flere forskellige computere i dagligdagen og med alle dokumenter placeret i DropBox kan de altid hente den nyeste version af et dokument uanset hvilken computer de nu lige sidder ved. Skulle en computer pludselig gå i stykker ja, så ligger alt materialet sikkert i skyen og kan hentes ned på en ny. 13

14 Slut med tunge skoletasker Eleverne i vores papirløse klasser 1 er vældigt begejstrede over at skoletasken er så let set i forhold til deres kammerater fra parallelklasserne, der stadig slæber kilovis 2 af bøger på ryggen til og fra skole. De er ligeledes glade for den orden, der hersker i undervisningsmaterialerne fordi de er digitale og placeret på nettet og Lectio og forhåbentligt også på elevernes egen computer. Den større grad af variation i undervisningen, som i- bøgerne med deres billeder, video- clip, lyd og interaktive opgaver i sig selv giver, er ligeledes populær, og vi oplever, at de tekniske udfordringer i dagligdagen kalder på nye kompetencer hos eleverne; den stille elev, der har check på computeren, er en populær sidekammerat hos mange. Det er ikke usædvanligt, at eleverne hurtigere end læreren gennemskuer en teknisk løsning på et problem, og vi skal som lærere acceptere denne nye rolle som facilitator fremfor den tidligere som alvidende lærer med stort L. Men IT må aldrig blive en sovepude; det pædagogiske mål må til stadighed være en afvekslende undervisning, som aktiverer eleven og på forskellig vis stimulerer deres respektive læringsstil og kompetencer. Lærerens egne noter Men hvad med lærerne - er de nu også blevet helt digitale i deres forberedelse? Hvad med de mange ringbind hjemme fyldt med håndskrevne noter fra mange års undervisning? Skal de smides ud nu? Jeg digitaliserer løbende indholdet af mine ringbind, og behovet for en overskuelig og hensigtsmæssig mappestruktur på min computer bliver tydeligere og tydeligere. Originalen af et dokument ligger altid på min computer, og så ligger der som tidligere fortalt automatisk en opdateret kopi i min DropBox. Dokumenter med digitaliserede tekster og arbejdsspørgsmål gemmer jeg i to udgaver; dels originalen, som løbende opdateres og kan uploades til eleverne og dels en udgave (navngives teksttitel - noter ) med mine personlige noter, som naturligt forbliver på computeren. Med Googles office- pakke kunne man selvfølgelig argumentere for at ALT nu skal skrives i det gratis Google Docs og gemmes i skyen, men så modig er jeg endnu ikke; dels oplever vi stadig ind imellem udfald i internetdækningen på skolen, og dels sætter jeg pris på at kunne arbejde på min computer uden nødvendigvis at skulle være i kontakt med internettet. Men det er måske bare et spørgsmål om tid og en mentalitetsændring? Endelig er det også vigtigt at pointere, at uanset hvor velegnet Google Docs er undervejs i arbejds- processen, så skal det færdige produkt stadig afleveres i Lectio, dels af hensyn til registreringen og elevtiden, og dels fordi dette stadig er skolens primære undervisningsplatform, hvor klassens øvrige lærere og skolens administration har adgang. 1 På Rødkilde Gymnasium er der p.t. en papirløs klasse på hver årgang 2 Mange opslagsværker vejer faktisk en del fx Litteraturens veje : 1,768 kg 14

15 Eksamen Hvordan afvikler vi den i praksis? (Dette afsnit følger, når vi har overstået eksamen til sommer) Er papirløs undervisning en fordel? Vi har netop evalueret de forløbne 2 ½ års undervisning i den papirløse klasse. Samtidig med dette er det tidligere omtalte forsøg ligeledes afsluttet, og evalueringen af dette kan ses her: og- dagtilbud/gymnasiale- uddannelser/i- fokus- paa- omraadet- gymnasiale- uddannelser/~/media/uvm/filer/udd/gym/pdf12/121127%20hovedrapport%20au%20itprojekt/121127%20overbliksrapport%20au%20itprojekt.ashx De to evalueringer kan sammenfattes således: Der er fordele: Alt undervisningsmateriale er til rådighed overalt og hele tiden. Eleverne er glade for den lette skoletaske de skal blot medbringe deres computer. Vi hører ikke længere udsagnet: Jeg har desværre glemt min bog / mine noter / min besvarelse. Uvæsentligt er heller ikke de mange penge til fotokopier, som skolen nu sparer. Eleverne i de papirløse klasser får alt andet lige flere kompetencer de gennemgår præcis det samme pensum som andre klasser, men de kan også kan begå sig i nye digitale læringsmidler og er dermed mere omstillingsparate overfor nye tiltag. Brugen af de mange forskellige medier giver en varieret undervisning hvilket eleverne foretrækker. Elever og lærer har mulighed for at arbejde sammen - uafhængigt af tid og sted, og det er således lettere at undervisningsdifferentiere. Eleverne i den papirløs klasse er gode til at hjælpe hinanden i dagligdagen, og den IT- kyndige elev (nørden) er en værdsat person. En elev skriver om forskellen på at arbejde med papir- bøger og papirløst: Efter at vi i 3.g på valghold har fået papirbøger, har jeg kunnet mærke, at det tager længere tid at lave lektier, både på grund af manglen på e- og i- Bøgernes søge-, navigations- og zoomfunktion, men også på grund af den ekstra tid, der skal bruges på at organisere og finde frem til tingene. Desuden har det været sværere at tage noter, hvilket for de flestes tilfælde foregår på et elektronisk noteprogram; med papirbøger er der ikke muligheder for at lave split- screen, markere tekst ind i noterne eller lave screen- shots af tabeller og figurer. 15

16 Han skriver endvidere: De store vanskeligheder, jeg har oplevet efter at skulle bruge papirbøgerne, har dog fået mig til indse noget af det, som jeg synes har været bedst ved at være papirløs: de afledte effekter. Selvom vi ikke direkte blev introduceret til disse, så blev browsere, mappesystemer og noteprogrammer en vigtigt del af det være papirløs. Gennem hjælp fra klassekammerater og en ny nysgerrighed for IT blev jeg hurtigt i stand til at organisere mine ting, navigere hurtigere rundt mellem programmer og skrive bedre og hurtigere noter. Dette er ikke kun noget, der har gavnet mig fagligt, men også privat, hvor det har hjulpet mig med at løse praktiske opgaver og planlægge bedre. Det er altså ikke kun fagligt jeg har kunnet bruge de papirløse kompetencer. Der er dog også nogle få udfordringer ved at arbejde papirløst: VI skal træne eleverne i kildekritik på nettet i forhold til de mange informationer, de henter dér. Sociale medier som Facebook er en udfordring både i de papirløse og ikke- papirløse klasser, men bliver eleverne tilstrækkeligt aktiverede i undervisningen, så minimeres problemet. Eleverne sidder med en computer som arbejdsredskab meget stille og fastlåst. Vi skal huske at sende dem ud af klassen i hver lektion, så de får bevæget kroppen. Der bliver med 30 pc- blæsere hurtigt meget varmt og tæt i lokalet. Stærkt solskin ind i et lokale giver massive læse- problemer på skærmene. Vi skal som skole ny- tænke vores indkøbspolitik m.h.t. undervisningsmaterialer: hos SYSTIME lejer man reelt en ibog, og når lejeperioden er udløbet har vi ingenting modsat tidligere, hvor vi kunne genbruge en solidt indbundet bog adskillige gange. En velassorteret bog- beholdning giver mulighed for impulsive valg i løbet af undervisningsåret, dette er sværere, når hvert sæt materiale skal lejes. Konklusion Elever og lærere i den papirløse klasse er begejstrede for de mange muligheder brugen af IT giver, og vi kan varmt anbefale denne arbejdsform. 16

17 17

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI

ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI ETNOGRAFISKE OBSERVATIONER AF GYMNASIERS DIGITALE HVERDAG V/PSYKOLOG THOMAS KOESTER, AFDELINGEN FOR ANVENDT PSYKOLOGI Socio-tekniske systemer: SEPTIGON-modellen Anvende psykologisk viden og metoder i udforskning

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Kom i gang med E- tavlen

Kom i gang med E- tavlen Kom i gang med E- tavlen Brugen af Smartboard software Ordrup Gymnasium 2010 Indledning Før du kan gå i gang med at bruge E-tavlen derhjemme, skal du installere softwaret Smartboard på din computer. Følg

Læs mere

Vejledning til brug af IT for nye elever

Vejledning til brug af IT for nye elever Vejledning til brug af IT for nye elever Vers.1. Okt 2014 IT Center Syd byder dig velkommen til Sønderborg Statsskole Denne vejledning er lavet for at gøre det nemmere for dig som elev, at benytte de forskellige

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS

VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS VEJLEDNING TIL LUDUS INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Log ind. side 3 2. Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Skriv og besvar besked i LUDUS. side 4 4. Find dine konferencer i LUDUS..

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

It-introduktion Velkommen som it-bruger på

It-introduktion Velkommen som it-bruger på It-introduktion Velkommen som it-bruger på Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk Telefon 89 36 32 00 e-mail servicedesk@aabc.dk www.myservicedesk.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv

Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Egedal Gymnasium og HF september 2014 Brug af Office365 med Onedrive, nyeste Officepakke mv Dette dokument beskriver, hvordan du kan opnå adgang til nogle resurser i skyen og hente ny software. Hvordan

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner.

De har ikke et tastatur. Nogle funktioner er mere besværlige end på en pc. Kræver lidt tilvænning i ft. specialfunktioner. App Formål/anvendelse Fordele Udfordringer Hvad skal de lære Tip Pages Skrive opgaver og notater Keynotes imovie Splice Lave præsentationer og vise dem for klassen Små videoproduktioner, med film, musik,

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 4 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

DIGITVÆRS Matematik i anvendelse

DIGITVÆRS Matematik i anvendelse Hotellet Lærervejledning med bilag, kopi-, regneark og 19 digitale sider til den interaktive tavle og pc. Alt downloades via QR-koder eller links. DIGITVÆRS Matematik i anvendelse Lars Jensen, Skolekonsulent

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 18 09 2015 Ny version af editor SkoleIntra benytter som bekendt en editor ved navn CKeditor til online redigering af tekster. I SkoleIntra 5.10.0 opdateres editor

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

Guide til elektronisk retning

Guide til elektronisk retning Guide til elektronisk retning Jens Sveistrup, Gl. Hellerup Gymnasium Elektronisk aflevering er med elevernes større anvendelse af computer i undervisningen og med Lectios store udbredelse blevet mere og

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime

Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Side 1 Om adgang til skolens netværk, FC Marselis, Lectio og Systime Det er vigtigt, at du gennemfører nedenstående punkter inden tirsdag 12. august for at sikre, at du kan bruge alle skolens it-faciliteter

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Undervisernes digitale kompetencer

Undervisernes digitale kompetencer Undervisernes digitale kompetencer Linda Hauschildt Nielsen Januar-December 2010 Undervisernes digitale kompetencer Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT

Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Kom godt i gang med Erhvervsakademiets IT Indhold VIGTIGE LINKS... 2 BRUGERNAVN TIL AKADEMIETS IT-SYSTEMER... 2 TRÅDLØST NETVÆRK... 2 STUDSYS... 3 MAIL... 3 SMS-SERVICE... 3 FRONTER... 4 DAGENS (STARTSIDEN

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby

Vejledning til referencehåndteringssystemet. Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Vejledning til referencehåndteringssystemet Forsvarets Bibliotekscenter Anita Elleby Jeg håber, at du vil få glæde af denne vejledning til referencehåndteringssystemet Zotero. Hvis du får problemer undervejs

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Kolding Gymnasiums IT- strategi

Kolding Gymnasiums IT- strategi Kolding Gymnasiums IT- strategi Indledning Udgangspunktet for KGs IT- strategi er at vi til gavn for eleverne skal være på forkant med den pædagogiske og teknologiske udvikling. IT skal ikke betragtes

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on

Fagligt indhold. Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog. Rammesætning. Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Produk)on En didaktisk model til ipadagogik Fagligt indhold Oplæg fra underviser Ar)kel Film Del af fagbog Rammesætning Indhold Form Evt. midler Distribu)on Deadline(s) Kobling )l praksis Produk)on Individuelt Gruppe

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

IT handleplan for Mou skole 2015-16.

IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT handleplan for Mou skole 2015-16. IT og digitale løsninger skal tænkes ind i alle fag i folkeskolen. Den normale klasseundervisning skal kombineres med onlineundervisning og afgangsprøver vil fremover

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere