Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion. Genudbud. 18. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion. Genudbud. 18. december 2014"

Transkript

1 Genudbud 18. december 2014 Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion Lyngby-Taarbæk kommune indbyder hermed til i offentlig licitation at afgive tilbud på ovennævnte entreprise. Der konkurreres på økonomisk mest fordelagtige bud. 1

2 Totalentreprise for belysning af Lyngby Stadion, der opfylder DBU krav (2013) til superligakampe med tv-transmission og 1. divisionskampe samt tager hensyn til omgivelserne ved minimere spildlys mest muligt. Det bestræbes, at spildlyset skal holde sig under 10 lux (vertikalt målt) for arealer uden for stadionområdet. Banebelysningen skal leve op til god praksis for tv-transmitteret fodboldstadionbelysning, herunder regelmæssighed og blændingsforhold for fodboldspillere. Dette skal dokumenteres ved lysberegninger i forhold til de aktuelle forhold inklusive terræn, og efter udførelse skal dette dokumenteres med målinger. Der skal gives bud på en løsning der lever op til ovennævnte krav. Løsningen skal i tilfælde af, at der anvendes master, bestå af rørmaster. Såfremt der gives tilbud, hvor vestmasterne placeres på nuværende sted skal østmasterne placeres symmetrisk i forhold til bane og vestmaster. Masterne/løsningen skal være forberedt til, at der eventuelt senere kan monteres belysning til 1400 lux. Totalentreprisen omfatter alt arbejde vedr. belysning af Lyngby Stadion, herunder elinstallationer, master (inkl. fundamenter), armaturgallerier, afskærmning af armaturer/lyskilder, jordarbejder, bortskaffelse af materialer og reetablering, indjustering og dokumentation. Bortskaffelse af eksisterende master skal være indeholdt i tilbuddet. Tilbuddet skal være med alle de til totalentreprisen fuldt og færdig og konditionsmæssige gennemførelse og aflevering nødvendige ydelser, arbejder og leveracer af enhver art iht. ABT93. Minimumskrav: Totalentreprise for belysning af Lyngby Stadion, der opfylder DBU krav (2013) til superligakampe og 1. divisionskampe med tv-tranmission. Masterne skal være forberedt til evt. fremtidig krav om 1400 lux på banen. Banebelysningen skal leve op til god praksis for tv-transmitteret fodboldstadionbelysning, herunder regelmæssighed og blændings-forhold for fodboldspillere. Dette skal dokumenteres ved lysberegninger af banebelysning inkl. blændingsberegninger. Ligeledes skal der leveres dokumentation for spildlys som vil blive stillet over for den kontrolmåling Lyngby-Taarbæk Kommune selv står for efter afleverring. Beregningen skal omfatte Lyngby Stadions umiddelbare naboområder og beregningspunkter i større afstand til stadion, som minimum beregnet for samme punkter som målepunkter i: lysmåling foretaget af Rambøll og DTU d jf. dokumenter til udbudsmateriale nedenfor. Der skal i tilbuddet også tages hensyn til de mobilantenner der nu er placeret på vestmasterne. Tilbud skal indeholde en løsning på dette. Det vil være muligt at komme med alternative bud der afviger fra det før nævnte, men buddet skal under alle omstændigheder opfylde udbudsbetingelsernes mindstekrav. Lyngby-Taarbæk Kommune forbeholder sig retten til frit at vælge mellem de givne tilbud eller forkaste dem. 2

3 Projektgrundlag, bilagsmateriale: Lyngby Stadion Belysning, Skitseforslag til belysningsløsninger, , Grontmij DBU s krav til danske stadioner, version 2013 DS/EN (2008) Lys og Belysning Sportsbelysning (medsendes ikke) Lysmåling foretaget af Rambøll og DTU d Lokalplaner 243 og 247 Dokumenter vedr. eksisterende belysningsanlæg fra Lyngby Taarbæk Kommune, Center for Arealer og Ejendomme omfattende: Tegning af gamle master fra E. Rasmussen Notat vedr. gamle masters bæreevne, Rambøll, Lyngby stadion_jeo_ Fundamenter for Lysmaster, Orbicon, nr. T-K-X-X Tegningssæt af stadion og vesttribune ; A00-090C, A01-110B, A11-111C, AX3-301B, AX3-302B, AX-201B, AX-202B Tegningssæt af østribune Materiale fra Thorn om belysning 2011 Foto kamp Lyngby - FCK Foto kamp Lyngby Brønshøj Foto af stadion og master Geoteknikniske undersøgelser Lyngby-Taarbæk Kommunes krav om etik og sociale klausuler. ABT93 med tilføjelser Tilbudsliste i xls-format vedlægges. Den elektroniske udgave af tilbudslisten er tænkt som en service for de bydende ved udarbejdelse af tilbud. Bygherren fralægger sig ethvert ansvar for benyttelsen af den elektroniske tilbudsliste, hvorfor tilbudsgiver selv må tjekke f.eks. regnefunktionen Krav til de bydende Virksomheder som ikke opfylder krav i tilbudsbekendtgørelsens 9 eller som ikke opfylder udbudsmaterialet fastsatte minimumskrav, kan ikke anses for kvalificerede. Virksomhedens økonomiske formåen godtgøres ved at virksomheden fremlægger årsregnskaber for de sidste 3 år, eller de antal år virksomheden har eksisteret. at der fremlægges perioderegnskab for virksomheden fra tiden fra det seneste årsregnskab. At virksomheden og dens underleverandører har en positiv egenkapital. Virksomhedens tekniske formåen skal dokumenteres på følgende måde: ved at give en redegørelse for virksomhedens erfaringer med lignende opgaver, som den, der udbydes. Minimum 3 referencer samt beskrivelse af virksomhedens udførte opgaver inden for de sidste 5 år.tilsvarende gælder også for underleverandører ved fremsendelse af oplysning om, hvordan virksomheden normalt sikrer, at der 3

4 sker kvalitetssikring af de arbejder, virksomheden udfører, herunder om virksomheden er ISO 9001 certificeret. ved at fremlægge oplysninger om, hvordan virksomheden i forbindelse med de senest udførte arbejder har sikret, at arbejdet kunne udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt, med dokumentation af de bydende virksomheders sikkerheds- og arbejdsmiljøprocedurer. ved at fremlægge oplysning om virksomhedens håndtering af miljøforhold, samt at virksomheden overholder ILO-konvention nr. 94 virksomheden skal leve op til Lyngby-Taarbæk Kommunes krav om etik og sociale klausuler. Bedømmelseskriterier Der konkurreres på det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til følgende kriterier: Økonomi (tilbudspris) 40% Lysreduktion af spildlys 40% Driftsvenlighed, påvirkning af miljøet og byggetid 20% Udbuddet offentliggøres på udbudsportalen (www.udbud.dk) og på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside (www.ltk.dk), d. 18. december Afgivelse af tilbud foregår digitalt på Tilbudsnummer: TN Tidsplan: Annoncering Uge 51 Udbudsperiode Uger 51,52,1,2 og 3 Licitation Onsdag d. 14. januar kl. 10, udvalgsværelse 1, Rådhuset Bedømmelse Uge 3 Indstilling Uge 4 Politisk beslutning ØK/KMB d. 22. januar Kontrakt Uge 5 Projekt og myndighedsfase Uge 5,6,7,8,9 og 10 Udførelsesfase Uge Aflevering Tirsdag d. 16. juni Ibrugtagning Uge 26 Tilbudsfrist D. 14. januar 2015 kl

5 For yderligere information kontakt: Center for Arealer og Ejendomme Lyngby-Taarbæk Kommune Arkitekt Jørn Ipsen Tlf Udbudsbeskrivelse 5

6 Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion Lyngby Idrætsby, Totalentreprise belysning af Lyngby Stadion Beliggenhed Lyngby Stadion er beliggende i Lyngby Idrætsby på Lundtoftevej 53 A, 2800 Kgs. Lyngby. Økonomi 6

7 Der er ikke fastlagt en økonomisk ramme, men der konkurreres på det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Økonomi = billigste tilbud. Kriteriet: Økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømmes ud fra: Der opereres med et bedømmelsesinterval på 3 mio. kr. Forskriften for kurven er: K = (1 (P-PL)/BI) 40 P er tilbudsprisen PL er den laveste tilbudspris BI er bedømmelsesintervallet Lysreduktion i forhold til spildlys= Evnen til at oplyse boldbanen til de ønskede tændinger med mindst mulig spildlys til gene for omgivelserne. Der henvises til lysklasse E3 i DS/EN Kriteriet: Lysreduktion af spildlys bedømmes efter hvor meget lysspild der er over 10 lux vertikalt ved lysniveau 1000 lux på banen og gives karakter pr. 15 meter : Meter fra skel jf. figur A Antal point i bedømmelse derudover 0 Tabel 1 Hvis der er lysspild over 10 lux vertikalt ved lysniveau 500 lux på banen fratrækkes 10 point pr. 15 meter i bedømmelsen jf. tabel 1 og kort 4. I vurderingen lægges mest vægt på lysspild i forhold til arealer vest for stadion (boligområde). Driftsvenlig løsning = at det er nemt at komme til at indstille og udskifte lamper samt at løsningen er driftsøkonomisk. Påvirkning af miljøet = at lysmasterne i sig selv og brugen af lysmasterne generer omgivelserne mindst muligt og at projektet både i brug og i øvrigt påvirker de omkringliggende arealer mindst muligt, herunder bl.a. lyd. Byggetid = leveringsdygtighed. Der skal vedlægges en overordnet tidsplan på grundlag af rammerne i udbudstidsplanen. 7

8 Der skal vedlægges en beskrivelse af, hvorledes entreprenøren vil sikre en effektiv proces og en mangelfri aflevering. Kriteriet: Driftsvenlighed, påvirkning af miljøet og byggetid bedømmes ud fra nedenstående karakterskala: 20 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige detaljer Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 8 6 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for et tilbud som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet) Tabel 2 Materiale til bedømmelse 1. Udfyldt og underskreven tilbudsliste inkl. prissætning 2. Beskrivelse af projekt med illustrationer. 3. Tekniske beregninger der godtgør belysningsniveau og spildlys ved de 3 tændinger ved de angivne meterafstande jf. tabel 1. Der optages kun tilbud og projekter til bedømmelse, der er rettidigt indleveret, og som er i overensstemmelse med nærværende beskrivelse og betingelser. Rettelsesblade Der er spørgefrist frem til d kl Alle fremsendte spørgsmål vil blive besvaret samlet og udsendt senest d kl Alle præciseringer og ændringer i udbudsgrundlaget, f.eks. afklarende svar til tilbudsgiverne, vil blive fastlagt gennem svar til alle tilbudsgivere via byggeweb. Beskrivelse af eksisterende forhold: I forbindelse med ny opvisningsbane (ny vesttribune, nye adgangsforhold, ny baneopbygning mm.), er der opsat 2 nye gittermaster til opvisningsbanen. 8

9 Masterne, der er ca. 39 m høje, er opsat i den vestlige kant af opvisningsbanen, se vedlagte belysningskort. Masterne tjener til fastgørelse af lysanlæg samt antenner. Lysanlægget kan indstilles på forskellige lysstyrker, afhængig af om der er tale om f.eks. tv-transmitteret kamp, kamp i øvrigt, træningskamp, anden anvendelse. Lysstyrken kan maksimalt andrage lux. Der vedlægges opstalt der viser masterne samt notat vedr. lysstyrker. De opsatte antenner erstatter tidligere mobiltelefonantenner opsat i de tidligere master. De nye master er opsat ca. 10 m længere fra det vestlige skel (mod boligområdet) end de tidligere master. De tidligere master var af tilsvarende højde, og var også opført som gittermaster men mere spinkle i konstruktionen, hvilket gav problemer med at bære det nødvendige antal lamper. I den oprindelige opsætning af de nye master og supplering af lamper på vest-masterne har der ikke været taget nok hensyn til spildlys. I bilagsmaterialet er der fotos fra kampe hvor lyset har været taget i brug. Der er ikke i Lyngby-Taarbæk Kommune vedtaget spærretider (curfew) for brug af stadion. Lyngby Boldklub A/S har i de senere år spillet i både superligaen og nu i 1. division. Jf. DBU-krav for at give klubberne licens skal stadion leve op til krav om 1000 lux for Superligakampe og 500 lux for 1. divisionskampe. 9

10 Krav til belysningen på Lyngby Stadion: Der er brug for følgende tændinger: Tænding 1: Ved træning og ved pleje af banen skal der være ca. 300 lux horisontalt. Tænding 2: For 1. divisionskampe er kravet 500 lux vertikalt. Tænding 3: For superligakampe, både med og uden TV-dækning, er kravet 1000 lux vertikalt. Udfaldskrav: At der tages hensyn til omgivelserne ved at reducere spildlys væsentligt. Funktionskrav til banebelysning: Belysningsniveauer 3 niveauer: 300 lux, 500 lux og 1000 lux. Lysstyring ved forskellige tændinger trykknap for hvert enkelt niveau. Dokumentation af belysning for tv-transmission overholder DBUkrav/UEFAGuideline. (Der er pt. 4 faste kamerapositioner) 10

11 Overholde stærkstrømsbekendtgørelsen. Materialer og dokumentation: Krav til fremvisning af armaturprøver, suppleret med gennemførelse af lysforsøg. Der skal fremvises armaturer og leveres datablade for såvel armaturer som lyskilder før kontraktskrivelse. Krav om målerapport for dokumentation af udført og indstillet belysningsanlæg (banebelysning), herunder målerapport for forskellige tændinger. Forurening og geoteknik Geotekniske undersøgelser er udført jf. vedlagte Geoteknisk rapport af 20. dec fra Franks Geoteknik. Ledningsføringer på grunden Der er rør- og kabelføringer på grunden som skal respekteres. Det skal bemærkes at tegninger i nærværende materiale ikke fritager det vindende totalentrepriseteam for at undersøge og indhente ledningsoplysninger fra alle forsyningsselskaber via LER. Arbejdsforhold Ilo-konvention nr. 94 Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har lønog ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Medfører manglende overholdelse af denne forpligtelse et berettiget krav fra de ansatte, kan Lyngby-Taarbæk Kommune tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese dette krav. Lyngby-Taarbæk Kommune er berettiget til at kræve dokumentation for, at entreprenøren overholder denne forpligtelse. 11

12 Særligt for udenlandske entreprenører: Udenlandske entreprenører er forpligtet til at dokumentere over for Lyngby-Taarbæk Kommune, at de har anmeldt sig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Register om Udenlandske Tjenesteydere. Dokumentationen skal være tilgået Lyngby-Taarbæk Kommune senest 3 dage efter, at entreprenøren er begyndt at levere den aftalte ydelse. Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune ikke modtager dokumentationen indenfor fristen, eller hvis dokumentationen viser, at entreprenøren har angivet urigtige oplysninger, er Lyngby- Taarbæk Kommune forpligtet til at anmelde forholdet til Arbejdstilsynet. Etik Virksomheden er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder må Rådgiveren ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. Virksomheden skal endvidere bestræbe sig på at deltage i integration af udsatte grupper, eksempelvis længerevarende ledige, personer med anden etnisk baggrund end dansk og personer med nedsat arbejdsevne. Kommunens leverandører og deres underleverandører forudsættes at respektere FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Virksomheden forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som rådgiver og eventuelle underrådgivere beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Såfremt kommunen får kendskab til, at leverandørerne ikke overholder denne forpligtigelse i overensstemmelse med disse krav, betragter kommunen det som misligholdelse af kontrakten med kommunen. Lyngby-Taarbæk Kommunes ydelser Sociale klausuler Kommunen vil gerne være sine rådgivere/entreprenører behjælpelig med at danne sig overblik over de muligheder, erfaringer og værktøjer, som kommunen stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelse af sociale hensyn. Virksomheden, der udpeges, forpligter sig derfor til at deltage i et dialogmøde med kommunen. Formålet med dialogmødet er at oplyse virksomheden om, hvilke uddannelses- og beskæftigelsesordninger kommunen kan tilbyde virksomheden i relation til bl.a. integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet. 12

13 13

14 Anlægsarbejde Arbejdsområder: Byggeplads, midlertidige anlæg Terrænarbejder Jord Beton Stål El-installationer Flytning af mobilantenner El-forsyning Lysindstilling og dokumentation Aflevering Der vil på Lyngby-Taarbæk Kommunes vegne blive udført lyskontrolmåling efter opsætning, men inden aflevering. Lyskontrolmålingen vil blive gennemført af en uvildig rådgiver. Der henvises til vedlagte måling foretaget af Rambøll/DTU. Såfremt lyskontrolmålingen viser, at lysløsningen ikke lever op til de aftalte krav ved kontraktindgåelse, skal arbejdet udbedres af kontraktpart (lysløsningsleverandøren) inden aflevering. Såfremt kontraktparten (lysløsningsleverandøren) ikke ved afleveringen har været i stand til at leve op til de aftalte krav, skal kontraktparten for egen regning udbedre lysløsningen indenfor 30 dage således, at den lever op til det aftalte. Udbetaling af halvdelen af kontraktsummen sker først efter godkendt aflevering. Totalentreprenørens projekterende rådgivere skal i den udstrækning, der ikke er overensstemmelse mellem som projekteret og som udført løbende revidere og ajourføre projektmaterialet. Det skal fremgå af notater fra projektopfølgning, fagtilsyn og kvalitetskontrol, hvilke tegningsdetaljer m.v. som opdateres. Totalentreprenøren og de projekterende skal via skematik sikre sig, at alle tegninger rettes til som udført. Niveau for som udført skal være i niveau 2. jf. FRI og Danske Ark. Bygherreleverancer Der er ikke bygherreleverancer, men de eksisterende mastefundamenter på vestsiden og lamper kan indgå i de tilbudte løsninger. 14

15 Drift og vedligehold I det nedenstående er bygherrens krav til udarbejdelse og aflevering af drift og serviceinformationer nærmere beskrevet. Ved aflevering af belysningsanlægget skal drift og serviceinformationer afleveres såvel digitalt som traditionelt i papirformat. Driftsinformationer består af: Vedligehold Forsyning Renhold Alle dokumenter for bygningselementer, tekniske installationer og terrænforhold skal afleveres på dansk. For hvert komponentelement, teknisk installation og terrænelement skal der afleveres følgende dokumenter. Komponentliste og beskrivelser. Word dokument i pdf format samt link til hjemmeside og sted på leverandørens hjemmeside Driftsvejledning i word dokument i pdf format 15

16 Vedligeholdelsesvejledning i word dokument i pdf format Check / service liste i åbent word dokument Garantistillelse Dokumentation på afprøvning af diverse belysningselementer og tekniske installationer knyttet til aflevering Projektering og tilsyn Det skal bemærkes, at totalentreprenøren ikke er berettiget til undervejs i forløbet frem mod afleveringen at skifte sine underrådgivere ud. Myndighedsprojekt og hovedprojekt skal fremsendes til godkendelse hos bygherren. Der skal foreligge en skriftlig godkendelse fra bygherren inden næste fase startes op. Bygherren skal have tilstrækkelig tid til at godkende det udleverede materiale. Tid til godkendelse aftales med bygherren i forbindelse med afleveringen af materialet. Gennemførelse af enhver form for nødvendig projektering for gennemførelse og godkendelse af byggeriet påhviler totalentreprenøren. Efter kontraktindgåelse med den vindende totalentreprenør skal der hver 14. dag afleveres en opdateret og detaljeret beslutningsplan/liste til bygherren. Planen skal bl.a. vise tidspunkter for godkendelse af materialevalg, endelig indretning. Tidsplanen skal være så rummelig, at bygherren har den fornødne tid til at godkende det fremsendte materiale. Bygherren skal have 1 uge til sin godkendelse. Såfremt der kan være behov for en kortere godkendelsesfrist skal dette aftales separat med bygherren. Når bygherren har godkendt hovedprojektet kan totalentreprenøren eller dennes samarbejdspartner ikke ændre på valgte materialer, synlige overflader, detaljer o. lign. uden bygherrens skriftlige godkendelse. Totalentreprenøren og den ansvarlige rådgiver skal deltage i 2 månedlige møder med bygherren og dennes rådgiver for fremlægning af projektforhold, tidsplan osv. Dette gælder både i projekterings- og udførelsesfasen samt afleveringsfasen. Bygherren forbeholder sig ret til at invitere naboer og Lyngby Boldklub med til disse møder. Myndighedsbehandling Totalentreprenøren forestår den samlede myndighedsbehandling. Udgift til byggetilladelse betales direkte af bygherren. Myndighedskrav om anvendelse af anerkendt statiker på projektet skal være indeholdt i totalentreprenørens tilbud. Byggeplads og drift Totalentreprenøren skal i tilbuddet have indregnet etablering og drift af byggepladsen, med dertil hørende installationer m.v. Byggepladsen skal placeres på areal syd for stadion iht. plantegning. 16

17 Totalentreprenøren skal sikre opnåelse af nødvendige godkendelser fra myndighederne vedr. byggepladsens etablering. Alle udgifter til byggepladsens etablering, drift, forbrugsafregninger (herunder også udgifter til affaldshåndteringen og sorteringen) og afrigning skal være indeholdt i tilbuddet, dog betaler bygherren for afregning af el og vand. Inden start på byggepladsen skal totalentreprenøren udarbejde en plan for byggepladsindretningen. Planen skal forelægges bygherren og dennes rådgiver til kommentering. I hele byggeperioden må totalentreprenøren og dennes underentreprenører kun parkere indenfor byggepladsens areal. Retablering af byggepladsareal skal være indeholdt og prissættes særskilt. Adgangsvejen til matriklen er iht. lokalplanen for området. Lokalplanen er vedlagt i bilag. Der skal tages behørigt hensyn til naboejendommene i forbindelse med adgangsvejen ind på grundstykket. Adgangsveje og offentlig vej skal renholdes i hele byggeperioden. Alle udgifter til etablering, drift, vedligehold og fjernelse af midlertidige installationer til byggepladsvand, - el, -varme og afløb skal være indeholdt i tilbuddet. Kommunes anvisning for håndtering og bortskaffelse af bygge- og anlægs-affald skal følges. Anvisning findes i bilag. Totalentreprenøren skal i forbindelse med etableringen af byggepladsen planlægge og udarbejde en plan for affaldshåndteringen. Totalentreprenøren skal fjerne eget, underentreprenørernes og leverandørernes affald fra byggepladsen, bygningen, skure og arbejdssteder. Udgifter inkl. afgifter skal være indeholdt i tilbuddet. Byggepladsen skal holdes ren og ryddelig, således at færdsel kan foregå sikkert og forsvarligt. Bygherrens eventuelle indsigelser mod manglende oprydning skal følges. I hele byggeperioden skal der vises hensyn til nabobebyggelserne. Der må på intet tidspunkt forefindes byggematerialer eller byggepladsaffald på naboernes matrikler. Støj og vibrationer Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder samt indretning af byggepladsen skal der tages hensyn til omgivelserne. Støjende og eventuelt vibrerende aktiviteter skal som udgangspunkt udføres inden for normal arbejdstid som er: Hverdage Lørdage Arbejde om lørdagen kræver særlig tilladelse fra bygherren. 17

18 Ønskes der undtagelsesvist at udføre arbejder uden for de angivne tidsrum kræver det også særlig tilladelse fra bygherren. Overtrædelse af denne bestemmelse betragtes som misligholdelse af kontrakten. Information til omkringboende Det er vigtigt, at entreprenøren informerer de omkringboende om arbejdets art, omfang og de gener der kan opstå samt hvem de kan henvende sig til. Informationen skal være skriftlig og bør ske 1 uge, før arbejdet påbegyndes. Hvis arbejdet står på i længere tid, bør entreprenøren informere flere gange i løbet af bygge- og anlægsfasen. Forud for afleveringen skal alle installationer rengøres inden afleveringen. Arealet omkring projektet skal være ryddet. Befæstede arealer skal være fejet og rengjorte. 18

19 Oversigtskort over Lyngby Idrætsby Kort 1 19

20 Kort 2 20

21 Kort 3 21

22 Kort 4 22

23 Tilbudsliste: Udfyldes på vedlagte excel-ark 23

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune

- 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 1 - Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs Kommune - 2 - Indholdsfortegnelse Forord side 3 Udbudsregler for Bygge- og anlægsarbejder samt rådgiverydelser for Syddjurs

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje

Udbud af praktisk hjælp og personlig pleje Leverandørmøde d. 1.11.2013 1 Dagsorden Formålet med dagens møde Beslutningsgrundlag Hvad er udbud/annoncering Historier i medierne Anbefalinger Spørgsmål 2 Formålet med dagens møde Redegøre for den forestående

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer

Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud. Informationskampagne om tatoveringer Prækvalifikationsmateriale til begrænset udbud af Informationskampagne om tatoveringer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3

Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Tranebjerg Skole, Marsk Stigsvej 3 og 5 samt Tingvej 3 Vedrørende: Solcelleanlæg på Tranebjerg skole. Hermed fremsendes udbudsmateriale til solcelleanlæg på ovennævnte adresse i licitation. Arbejdet udbydes

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014 Kunstgræsseminar Allerød Idrætspark 18. September 2014 Om os Jørgen Hegner Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø og konstruktion. Ansat i Dines Jørgensen

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1

Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Samsø Idrætshal, Pillemarksvej 1 Vedrørende: Solcelleanlæg på Samsø Idrætshal Hermed fremsendes udbudsmateriale i licitation på ovennævnte adresse. Arbejdet udbydes i hovedentreprise. Tilbud afgives på

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere