Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion. Genudbud. 18. december 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion. Genudbud. 18. december 2014"

Transkript

1 Genudbud 18. december 2014 Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion Lyngby-Taarbæk kommune indbyder hermed til i offentlig licitation at afgive tilbud på ovennævnte entreprise. Der konkurreres på økonomisk mest fordelagtige bud. 1

2 Totalentreprise for belysning af Lyngby Stadion, der opfylder DBU krav (2013) til superligakampe med tv-transmission og 1. divisionskampe samt tager hensyn til omgivelserne ved minimere spildlys mest muligt. Det bestræbes, at spildlyset skal holde sig under 10 lux (vertikalt målt) for arealer uden for stadionområdet. Banebelysningen skal leve op til god praksis for tv-transmitteret fodboldstadionbelysning, herunder regelmæssighed og blændingsforhold for fodboldspillere. Dette skal dokumenteres ved lysberegninger i forhold til de aktuelle forhold inklusive terræn, og efter udførelse skal dette dokumenteres med målinger. Der skal gives bud på en løsning der lever op til ovennævnte krav. Løsningen skal i tilfælde af, at der anvendes master, bestå af rørmaster. Såfremt der gives tilbud, hvor vestmasterne placeres på nuværende sted skal østmasterne placeres symmetrisk i forhold til bane og vestmaster. Masterne/løsningen skal være forberedt til, at der eventuelt senere kan monteres belysning til 1400 lux. Totalentreprisen omfatter alt arbejde vedr. belysning af Lyngby Stadion, herunder elinstallationer, master (inkl. fundamenter), armaturgallerier, afskærmning af armaturer/lyskilder, jordarbejder, bortskaffelse af materialer og reetablering, indjustering og dokumentation. Bortskaffelse af eksisterende master skal være indeholdt i tilbuddet. Tilbuddet skal være med alle de til totalentreprisen fuldt og færdig og konditionsmæssige gennemførelse og aflevering nødvendige ydelser, arbejder og leveracer af enhver art iht. ABT93. Minimumskrav: Totalentreprise for belysning af Lyngby Stadion, der opfylder DBU krav (2013) til superligakampe og 1. divisionskampe med tv-tranmission. Masterne skal være forberedt til evt. fremtidig krav om 1400 lux på banen. Banebelysningen skal leve op til god praksis for tv-transmitteret fodboldstadionbelysning, herunder regelmæssighed og blændings-forhold for fodboldspillere. Dette skal dokumenteres ved lysberegninger af banebelysning inkl. blændingsberegninger. Ligeledes skal der leveres dokumentation for spildlys som vil blive stillet over for den kontrolmåling Lyngby-Taarbæk Kommune selv står for efter afleverring. Beregningen skal omfatte Lyngby Stadions umiddelbare naboområder og beregningspunkter i større afstand til stadion, som minimum beregnet for samme punkter som målepunkter i: lysmåling foretaget af Rambøll og DTU d jf. dokumenter til udbudsmateriale nedenfor. Der skal i tilbuddet også tages hensyn til de mobilantenner der nu er placeret på vestmasterne. Tilbud skal indeholde en løsning på dette. Det vil være muligt at komme med alternative bud der afviger fra det før nævnte, men buddet skal under alle omstændigheder opfylde udbudsbetingelsernes mindstekrav. Lyngby-Taarbæk Kommune forbeholder sig retten til frit at vælge mellem de givne tilbud eller forkaste dem. 2

3 Projektgrundlag, bilagsmateriale: Lyngby Stadion Belysning, Skitseforslag til belysningsløsninger, , Grontmij DBU s krav til danske stadioner, version 2013 DS/EN (2008) Lys og Belysning Sportsbelysning (medsendes ikke) Lysmåling foretaget af Rambøll og DTU d Lokalplaner 243 og 247 Dokumenter vedr. eksisterende belysningsanlæg fra Lyngby Taarbæk Kommune, Center for Arealer og Ejendomme omfattende: Tegning af gamle master fra E. Rasmussen Notat vedr. gamle masters bæreevne, Rambøll, Lyngby stadion_jeo_ Fundamenter for Lysmaster, Orbicon, nr. T-K-X-X Tegningssæt af stadion og vesttribune ; A00-090C, A01-110B, A11-111C, AX3-301B, AX3-302B, AX-201B, AX-202B Tegningssæt af østribune Materiale fra Thorn om belysning 2011 Foto kamp Lyngby - FCK Foto kamp Lyngby Brønshøj Foto af stadion og master Geoteknikniske undersøgelser Lyngby-Taarbæk Kommunes krav om etik og sociale klausuler. ABT93 med tilføjelser Tilbudsliste i xls-format vedlægges. Den elektroniske udgave af tilbudslisten er tænkt som en service for de bydende ved udarbejdelse af tilbud. Bygherren fralægger sig ethvert ansvar for benyttelsen af den elektroniske tilbudsliste, hvorfor tilbudsgiver selv må tjekke f.eks. regnefunktionen Krav til de bydende Virksomheder som ikke opfylder krav i tilbudsbekendtgørelsens 9 eller som ikke opfylder udbudsmaterialet fastsatte minimumskrav, kan ikke anses for kvalificerede. Virksomhedens økonomiske formåen godtgøres ved at virksomheden fremlægger årsregnskaber for de sidste 3 år, eller de antal år virksomheden har eksisteret. at der fremlægges perioderegnskab for virksomheden fra tiden fra det seneste årsregnskab. At virksomheden og dens underleverandører har en positiv egenkapital. Virksomhedens tekniske formåen skal dokumenteres på følgende måde: ved at give en redegørelse for virksomhedens erfaringer med lignende opgaver, som den, der udbydes. Minimum 3 referencer samt beskrivelse af virksomhedens udførte opgaver inden for de sidste 5 år.tilsvarende gælder også for underleverandører ved fremsendelse af oplysning om, hvordan virksomheden normalt sikrer, at der 3

4 sker kvalitetssikring af de arbejder, virksomheden udfører, herunder om virksomheden er ISO 9001 certificeret. ved at fremlægge oplysninger om, hvordan virksomheden i forbindelse med de senest udførte arbejder har sikret, at arbejdet kunne udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt, med dokumentation af de bydende virksomheders sikkerheds- og arbejdsmiljøprocedurer. ved at fremlægge oplysning om virksomhedens håndtering af miljøforhold, samt at virksomheden overholder ILO-konvention nr. 94 virksomheden skal leve op til Lyngby-Taarbæk Kommunes krav om etik og sociale klausuler. Bedømmelseskriterier Der konkurreres på det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til følgende kriterier: Økonomi (tilbudspris) 40% Lysreduktion af spildlys 40% Driftsvenlighed, påvirkning af miljøet og byggetid 20% Udbuddet offentliggøres på udbudsportalen (www.udbud.dk) og på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside (www.ltk.dk), d. 18. december Afgivelse af tilbud foregår digitalt på Tilbudsnummer: TN Tidsplan: Annoncering Uge 51 Udbudsperiode Uger 51,52,1,2 og 3 Licitation Onsdag d. 14. januar kl. 10, udvalgsværelse 1, Rådhuset Bedømmelse Uge 3 Indstilling Uge 4 Politisk beslutning ØK/KMB d. 22. januar Kontrakt Uge 5 Projekt og myndighedsfase Uge 5,6,7,8,9 og 10 Udførelsesfase Uge Aflevering Tirsdag d. 16. juni Ibrugtagning Uge 26 Tilbudsfrist D. 14. januar 2015 kl

5 For yderligere information kontakt: Center for Arealer og Ejendomme Lyngby-Taarbæk Kommune Arkitekt Jørn Ipsen Tlf Udbudsbeskrivelse 5

6 Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion Lyngby Idrætsby, Totalentreprise belysning af Lyngby Stadion Beliggenhed Lyngby Stadion er beliggende i Lyngby Idrætsby på Lundtoftevej 53 A, 2800 Kgs. Lyngby. Økonomi 6

7 Der er ikke fastlagt en økonomisk ramme, men der konkurreres på det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Økonomi = billigste tilbud. Kriteriet: Økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømmes ud fra: Der opereres med et bedømmelsesinterval på 3 mio. kr. Forskriften for kurven er: K = (1 (P-PL)/BI) 40 P er tilbudsprisen PL er den laveste tilbudspris BI er bedømmelsesintervallet Lysreduktion i forhold til spildlys= Evnen til at oplyse boldbanen til de ønskede tændinger med mindst mulig spildlys til gene for omgivelserne. Der henvises til lysklasse E3 i DS/EN Kriteriet: Lysreduktion af spildlys bedømmes efter hvor meget lysspild der er over 10 lux vertikalt ved lysniveau 1000 lux på banen og gives karakter pr. 15 meter : Meter fra skel jf. figur A Antal point i bedømmelse derudover 0 Tabel 1 Hvis der er lysspild over 10 lux vertikalt ved lysniveau 500 lux på banen fratrækkes 10 point pr. 15 meter i bedømmelsen jf. tabel 1 og kort 4. I vurderingen lægges mest vægt på lysspild i forhold til arealer vest for stadion (boligområde). Driftsvenlig løsning = at det er nemt at komme til at indstille og udskifte lamper samt at løsningen er driftsøkonomisk. Påvirkning af miljøet = at lysmasterne i sig selv og brugen af lysmasterne generer omgivelserne mindst muligt og at projektet både i brug og i øvrigt påvirker de omkringliggende arealer mindst muligt, herunder bl.a. lyd. Byggetid = leveringsdygtighed. Der skal vedlægges en overordnet tidsplan på grundlag af rammerne i udbudstidsplanen. 7

8 Der skal vedlægges en beskrivelse af, hvorledes entreprenøren vil sikre en effektiv proces og en mangelfri aflevering. Kriteriet: Driftsvenlighed, påvirkning af miljøet og byggetid bedømmes ud fra nedenstående karakterskala: 20 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige detaljer Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 8 6 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for et tilbud som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet) Tabel 2 Materiale til bedømmelse 1. Udfyldt og underskreven tilbudsliste inkl. prissætning 2. Beskrivelse af projekt med illustrationer. 3. Tekniske beregninger der godtgør belysningsniveau og spildlys ved de 3 tændinger ved de angivne meterafstande jf. tabel 1. Der optages kun tilbud og projekter til bedømmelse, der er rettidigt indleveret, og som er i overensstemmelse med nærværende beskrivelse og betingelser. Rettelsesblade Der er spørgefrist frem til d kl Alle fremsendte spørgsmål vil blive besvaret samlet og udsendt senest d kl Alle præciseringer og ændringer i udbudsgrundlaget, f.eks. afklarende svar til tilbudsgiverne, vil blive fastlagt gennem svar til alle tilbudsgivere via byggeweb. Beskrivelse af eksisterende forhold: I forbindelse med ny opvisningsbane (ny vesttribune, nye adgangsforhold, ny baneopbygning mm.), er der opsat 2 nye gittermaster til opvisningsbanen. 8

9 Masterne, der er ca. 39 m høje, er opsat i den vestlige kant af opvisningsbanen, se vedlagte belysningskort. Masterne tjener til fastgørelse af lysanlæg samt antenner. Lysanlægget kan indstilles på forskellige lysstyrker, afhængig af om der er tale om f.eks. tv-transmitteret kamp, kamp i øvrigt, træningskamp, anden anvendelse. Lysstyrken kan maksimalt andrage lux. Der vedlægges opstalt der viser masterne samt notat vedr. lysstyrker. De opsatte antenner erstatter tidligere mobiltelefonantenner opsat i de tidligere master. De nye master er opsat ca. 10 m længere fra det vestlige skel (mod boligområdet) end de tidligere master. De tidligere master var af tilsvarende højde, og var også opført som gittermaster men mere spinkle i konstruktionen, hvilket gav problemer med at bære det nødvendige antal lamper. I den oprindelige opsætning af de nye master og supplering af lamper på vest-masterne har der ikke været taget nok hensyn til spildlys. I bilagsmaterialet er der fotos fra kampe hvor lyset har været taget i brug. Der er ikke i Lyngby-Taarbæk Kommune vedtaget spærretider (curfew) for brug af stadion. Lyngby Boldklub A/S har i de senere år spillet i både superligaen og nu i 1. division. Jf. DBU-krav for at give klubberne licens skal stadion leve op til krav om 1000 lux for Superligakampe og 500 lux for 1. divisionskampe. 9

10 Krav til belysningen på Lyngby Stadion: Der er brug for følgende tændinger: Tænding 1: Ved træning og ved pleje af banen skal der være ca. 300 lux horisontalt. Tænding 2: For 1. divisionskampe er kravet 500 lux vertikalt. Tænding 3: For superligakampe, både med og uden TV-dækning, er kravet 1000 lux vertikalt. Udfaldskrav: At der tages hensyn til omgivelserne ved at reducere spildlys væsentligt. Funktionskrav til banebelysning: Belysningsniveauer 3 niveauer: 300 lux, 500 lux og 1000 lux. Lysstyring ved forskellige tændinger trykknap for hvert enkelt niveau. Dokumentation af belysning for tv-transmission overholder DBUkrav/UEFAGuideline. (Der er pt. 4 faste kamerapositioner) 10

11 Overholde stærkstrømsbekendtgørelsen. Materialer og dokumentation: Krav til fremvisning af armaturprøver, suppleret med gennemførelse af lysforsøg. Der skal fremvises armaturer og leveres datablade for såvel armaturer som lyskilder før kontraktskrivelse. Krav om målerapport for dokumentation af udført og indstillet belysningsanlæg (banebelysning), herunder målerapport for forskellige tændinger. Forurening og geoteknik Geotekniske undersøgelser er udført jf. vedlagte Geoteknisk rapport af 20. dec fra Franks Geoteknik. Ledningsføringer på grunden Der er rør- og kabelføringer på grunden som skal respekteres. Det skal bemærkes at tegninger i nærværende materiale ikke fritager det vindende totalentrepriseteam for at undersøge og indhente ledningsoplysninger fra alle forsyningsselskaber via LER. Arbejdsforhold Ilo-konvention nr. 94 Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har lønog ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Medfører manglende overholdelse af denne forpligtelse et berettiget krav fra de ansatte, kan Lyngby-Taarbæk Kommune tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese dette krav. Lyngby-Taarbæk Kommune er berettiget til at kræve dokumentation for, at entreprenøren overholder denne forpligtelse. 11

12 Særligt for udenlandske entreprenører: Udenlandske entreprenører er forpligtet til at dokumentere over for Lyngby-Taarbæk Kommune, at de har anmeldt sig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Register om Udenlandske Tjenesteydere. Dokumentationen skal være tilgået Lyngby-Taarbæk Kommune senest 3 dage efter, at entreprenøren er begyndt at levere den aftalte ydelse. Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune ikke modtager dokumentationen indenfor fristen, eller hvis dokumentationen viser, at entreprenøren har angivet urigtige oplysninger, er Lyngby- Taarbæk Kommune forpligtet til at anmelde forholdet til Arbejdstilsynet. Etik Virksomheden er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder må Rådgiveren ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. Virksomheden skal endvidere bestræbe sig på at deltage i integration af udsatte grupper, eksempelvis længerevarende ledige, personer med anden etnisk baggrund end dansk og personer med nedsat arbejdsevne. Kommunens leverandører og deres underleverandører forudsættes at respektere FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Virksomheden forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som rådgiver og eventuelle underrådgivere beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Såfremt kommunen får kendskab til, at leverandørerne ikke overholder denne forpligtigelse i overensstemmelse med disse krav, betragter kommunen det som misligholdelse af kontrakten med kommunen. Lyngby-Taarbæk Kommunes ydelser Sociale klausuler Kommunen vil gerne være sine rådgivere/entreprenører behjælpelig med at danne sig overblik over de muligheder, erfaringer og værktøjer, som kommunen stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelse af sociale hensyn. Virksomheden, der udpeges, forpligter sig derfor til at deltage i et dialogmøde med kommunen. Formålet med dialogmødet er at oplyse virksomheden om, hvilke uddannelses- og beskæftigelsesordninger kommunen kan tilbyde virksomheden i relation til bl.a. integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet. 12

13 13

14 Anlægsarbejde Arbejdsområder: Byggeplads, midlertidige anlæg Terrænarbejder Jord Beton Stål El-installationer Flytning af mobilantenner El-forsyning Lysindstilling og dokumentation Aflevering Der vil på Lyngby-Taarbæk Kommunes vegne blive udført lyskontrolmåling efter opsætning, men inden aflevering. Lyskontrolmålingen vil blive gennemført af en uvildig rådgiver. Der henvises til vedlagte måling foretaget af Rambøll/DTU. Såfremt lyskontrolmålingen viser, at lysløsningen ikke lever op til de aftalte krav ved kontraktindgåelse, skal arbejdet udbedres af kontraktpart (lysløsningsleverandøren) inden aflevering. Såfremt kontraktparten (lysløsningsleverandøren) ikke ved afleveringen har været i stand til at leve op til de aftalte krav, skal kontraktparten for egen regning udbedre lysløsningen indenfor 30 dage således, at den lever op til det aftalte. Udbetaling af halvdelen af kontraktsummen sker først efter godkendt aflevering. Totalentreprenørens projekterende rådgivere skal i den udstrækning, der ikke er overensstemmelse mellem som projekteret og som udført løbende revidere og ajourføre projektmaterialet. Det skal fremgå af notater fra projektopfølgning, fagtilsyn og kvalitetskontrol, hvilke tegningsdetaljer m.v. som opdateres. Totalentreprenøren og de projekterende skal via skematik sikre sig, at alle tegninger rettes til som udført. Niveau for som udført skal være i niveau 2. jf. FRI og Danske Ark. Bygherreleverancer Der er ikke bygherreleverancer, men de eksisterende mastefundamenter på vestsiden og lamper kan indgå i de tilbudte løsninger. 14

15 Drift og vedligehold I det nedenstående er bygherrens krav til udarbejdelse og aflevering af drift og serviceinformationer nærmere beskrevet. Ved aflevering af belysningsanlægget skal drift og serviceinformationer afleveres såvel digitalt som traditionelt i papirformat. Driftsinformationer består af: Vedligehold Forsyning Renhold Alle dokumenter for bygningselementer, tekniske installationer og terrænforhold skal afleveres på dansk. For hvert komponentelement, teknisk installation og terrænelement skal der afleveres følgende dokumenter. Komponentliste og beskrivelser. Word dokument i pdf format samt link til hjemmeside og sted på leverandørens hjemmeside Driftsvejledning i word dokument i pdf format 15

16 Vedligeholdelsesvejledning i word dokument i pdf format Check / service liste i åbent word dokument Garantistillelse Dokumentation på afprøvning af diverse belysningselementer og tekniske installationer knyttet til aflevering Projektering og tilsyn Det skal bemærkes, at totalentreprenøren ikke er berettiget til undervejs i forløbet frem mod afleveringen at skifte sine underrådgivere ud. Myndighedsprojekt og hovedprojekt skal fremsendes til godkendelse hos bygherren. Der skal foreligge en skriftlig godkendelse fra bygherren inden næste fase startes op. Bygherren skal have tilstrækkelig tid til at godkende det udleverede materiale. Tid til godkendelse aftales med bygherren i forbindelse med afleveringen af materialet. Gennemførelse af enhver form for nødvendig projektering for gennemførelse og godkendelse af byggeriet påhviler totalentreprenøren. Efter kontraktindgåelse med den vindende totalentreprenør skal der hver 14. dag afleveres en opdateret og detaljeret beslutningsplan/liste til bygherren. Planen skal bl.a. vise tidspunkter for godkendelse af materialevalg, endelig indretning. Tidsplanen skal være så rummelig, at bygherren har den fornødne tid til at godkende det fremsendte materiale. Bygherren skal have 1 uge til sin godkendelse. Såfremt der kan være behov for en kortere godkendelsesfrist skal dette aftales separat med bygherren. Når bygherren har godkendt hovedprojektet kan totalentreprenøren eller dennes samarbejdspartner ikke ændre på valgte materialer, synlige overflader, detaljer o. lign. uden bygherrens skriftlige godkendelse. Totalentreprenøren og den ansvarlige rådgiver skal deltage i 2 månedlige møder med bygherren og dennes rådgiver for fremlægning af projektforhold, tidsplan osv. Dette gælder både i projekterings- og udførelsesfasen samt afleveringsfasen. Bygherren forbeholder sig ret til at invitere naboer og Lyngby Boldklub med til disse møder. Myndighedsbehandling Totalentreprenøren forestår den samlede myndighedsbehandling. Udgift til byggetilladelse betales direkte af bygherren. Myndighedskrav om anvendelse af anerkendt statiker på projektet skal være indeholdt i totalentreprenørens tilbud. Byggeplads og drift Totalentreprenøren skal i tilbuddet have indregnet etablering og drift af byggepladsen, med dertil hørende installationer m.v. Byggepladsen skal placeres på areal syd for stadion iht. plantegning. 16

17 Totalentreprenøren skal sikre opnåelse af nødvendige godkendelser fra myndighederne vedr. byggepladsens etablering. Alle udgifter til byggepladsens etablering, drift, forbrugsafregninger (herunder også udgifter til affaldshåndteringen og sorteringen) og afrigning skal være indeholdt i tilbuddet, dog betaler bygherren for afregning af el og vand. Inden start på byggepladsen skal totalentreprenøren udarbejde en plan for byggepladsindretningen. Planen skal forelægges bygherren og dennes rådgiver til kommentering. I hele byggeperioden må totalentreprenøren og dennes underentreprenører kun parkere indenfor byggepladsens areal. Retablering af byggepladsareal skal være indeholdt og prissættes særskilt. Adgangsvejen til matriklen er iht. lokalplanen for området. Lokalplanen er vedlagt i bilag. Der skal tages behørigt hensyn til naboejendommene i forbindelse med adgangsvejen ind på grundstykket. Adgangsveje og offentlig vej skal renholdes i hele byggeperioden. Alle udgifter til etablering, drift, vedligehold og fjernelse af midlertidige installationer til byggepladsvand, - el, -varme og afløb skal være indeholdt i tilbuddet. Kommunes anvisning for håndtering og bortskaffelse af bygge- og anlægs-affald skal følges. Anvisning findes i bilag. Totalentreprenøren skal i forbindelse med etableringen af byggepladsen planlægge og udarbejde en plan for affaldshåndteringen. Totalentreprenøren skal fjerne eget, underentreprenørernes og leverandørernes affald fra byggepladsen, bygningen, skure og arbejdssteder. Udgifter inkl. afgifter skal være indeholdt i tilbuddet. Byggepladsen skal holdes ren og ryddelig, således at færdsel kan foregå sikkert og forsvarligt. Bygherrens eventuelle indsigelser mod manglende oprydning skal følges. I hele byggeperioden skal der vises hensyn til nabobebyggelserne. Der må på intet tidspunkt forefindes byggematerialer eller byggepladsaffald på naboernes matrikler. Støj og vibrationer Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder samt indretning af byggepladsen skal der tages hensyn til omgivelserne. Støjende og eventuelt vibrerende aktiviteter skal som udgangspunkt udføres inden for normal arbejdstid som er: Hverdage Lørdage Arbejde om lørdagen kræver særlig tilladelse fra bygherren. 17

18 Ønskes der undtagelsesvist at udføre arbejder uden for de angivne tidsrum kræver det også særlig tilladelse fra bygherren. Overtrædelse af denne bestemmelse betragtes som misligholdelse af kontrakten. Information til omkringboende Det er vigtigt, at entreprenøren informerer de omkringboende om arbejdets art, omfang og de gener der kan opstå samt hvem de kan henvende sig til. Informationen skal være skriftlig og bør ske 1 uge, før arbejdet påbegyndes. Hvis arbejdet står på i længere tid, bør entreprenøren informere flere gange i løbet af bygge- og anlægsfasen. Forud for afleveringen skal alle installationer rengøres inden afleveringen. Arealet omkring projektet skal være ryddet. Befæstede arealer skal være fejet og rengjorte. 18

19 Oversigtskort over Lyngby Idrætsby Kort 1 19

20 Kort 2 20

21 Kort 3 21

22 Kort 4 22

23 Tilbudsliste: Udfyldes på vedlagte excel-ark 23

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

EU udbud af Konsulentassistance

EU udbud af Konsulentassistance EU udbud af Konsulentassistance Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser... 3 Kapitel 2 - Kravspecifikation... 9 Fagområder... 9 Kvalitet... 10 Driftsmøder... 10 Kapitel 3

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab

Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Aftale om Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital i Offentlig-Privat Partnerskab mellem Glostrup

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere