Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion. Genudbud. 18. december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion. Genudbud. 18. december 2014"

Transkript

1 Genudbud 18. december 2014 Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion Lyngby-Taarbæk kommune indbyder hermed til i offentlig licitation at afgive tilbud på ovennævnte entreprise. Der konkurreres på økonomisk mest fordelagtige bud. 1

2 Totalentreprise for belysning af Lyngby Stadion, der opfylder DBU krav (2013) til superligakampe med tv-transmission og 1. divisionskampe samt tager hensyn til omgivelserne ved minimere spildlys mest muligt. Det bestræbes, at spildlyset skal holde sig under 10 lux (vertikalt målt) for arealer uden for stadionområdet. Banebelysningen skal leve op til god praksis for tv-transmitteret fodboldstadionbelysning, herunder regelmæssighed og blændingsforhold for fodboldspillere. Dette skal dokumenteres ved lysberegninger i forhold til de aktuelle forhold inklusive terræn, og efter udførelse skal dette dokumenteres med målinger. Der skal gives bud på en løsning der lever op til ovennævnte krav. Løsningen skal i tilfælde af, at der anvendes master, bestå af rørmaster. Såfremt der gives tilbud, hvor vestmasterne placeres på nuværende sted skal østmasterne placeres symmetrisk i forhold til bane og vestmaster. Masterne/løsningen skal være forberedt til, at der eventuelt senere kan monteres belysning til 1400 lux. Totalentreprisen omfatter alt arbejde vedr. belysning af Lyngby Stadion, herunder elinstallationer, master (inkl. fundamenter), armaturgallerier, afskærmning af armaturer/lyskilder, jordarbejder, bortskaffelse af materialer og reetablering, indjustering og dokumentation. Bortskaffelse af eksisterende master skal være indeholdt i tilbuddet. Tilbuddet skal være med alle de til totalentreprisen fuldt og færdig og konditionsmæssige gennemførelse og aflevering nødvendige ydelser, arbejder og leveracer af enhver art iht. ABT93. Minimumskrav: Totalentreprise for belysning af Lyngby Stadion, der opfylder DBU krav (2013) til superligakampe og 1. divisionskampe med tv-tranmission. Masterne skal være forberedt til evt. fremtidig krav om 1400 lux på banen. Banebelysningen skal leve op til god praksis for tv-transmitteret fodboldstadionbelysning, herunder regelmæssighed og blændings-forhold for fodboldspillere. Dette skal dokumenteres ved lysberegninger af banebelysning inkl. blændingsberegninger. Ligeledes skal der leveres dokumentation for spildlys som vil blive stillet over for den kontrolmåling Lyngby-Taarbæk Kommune selv står for efter afleverring. Beregningen skal omfatte Lyngby Stadions umiddelbare naboområder og beregningspunkter i større afstand til stadion, som minimum beregnet for samme punkter som målepunkter i: lysmåling foretaget af Rambøll og DTU d jf. dokumenter til udbudsmateriale nedenfor. Der skal i tilbuddet også tages hensyn til de mobilantenner der nu er placeret på vestmasterne. Tilbud skal indeholde en løsning på dette. Det vil være muligt at komme med alternative bud der afviger fra det før nævnte, men buddet skal under alle omstændigheder opfylde udbudsbetingelsernes mindstekrav. Lyngby-Taarbæk Kommune forbeholder sig retten til frit at vælge mellem de givne tilbud eller forkaste dem. 2

3 Projektgrundlag, bilagsmateriale: Lyngby Stadion Belysning, Skitseforslag til belysningsløsninger, , Grontmij DBU s krav til danske stadioner, version 2013 DS/EN (2008) Lys og Belysning Sportsbelysning (medsendes ikke) Lysmåling foretaget af Rambøll og DTU d Lokalplaner 243 og 247 Dokumenter vedr. eksisterende belysningsanlæg fra Lyngby Taarbæk Kommune, Center for Arealer og Ejendomme omfattende: Tegning af gamle master fra E. Rasmussen Notat vedr. gamle masters bæreevne, Rambøll, Lyngby stadion_jeo_ Fundamenter for Lysmaster, Orbicon, nr. T-K-X-X Tegningssæt af stadion og vesttribune ; A00-090C, A01-110B, A11-111C, AX3-301B, AX3-302B, AX-201B, AX-202B Tegningssæt af østribune Materiale fra Thorn om belysning 2011 Foto kamp Lyngby - FCK Foto kamp Lyngby Brønshøj Foto af stadion og master Geoteknikniske undersøgelser Lyngby-Taarbæk Kommunes krav om etik og sociale klausuler. ABT93 med tilføjelser Tilbudsliste i xls-format vedlægges. Den elektroniske udgave af tilbudslisten er tænkt som en service for de bydende ved udarbejdelse af tilbud. Bygherren fralægger sig ethvert ansvar for benyttelsen af den elektroniske tilbudsliste, hvorfor tilbudsgiver selv må tjekke f.eks. regnefunktionen Krav til de bydende Virksomheder som ikke opfylder krav i tilbudsbekendtgørelsens 9 eller som ikke opfylder udbudsmaterialet fastsatte minimumskrav, kan ikke anses for kvalificerede. Virksomhedens økonomiske formåen godtgøres ved at virksomheden fremlægger årsregnskaber for de sidste 3 år, eller de antal år virksomheden har eksisteret. at der fremlægges perioderegnskab for virksomheden fra tiden fra det seneste årsregnskab. At virksomheden og dens underleverandører har en positiv egenkapital. Virksomhedens tekniske formåen skal dokumenteres på følgende måde: ved at give en redegørelse for virksomhedens erfaringer med lignende opgaver, som den, der udbydes. Minimum 3 referencer samt beskrivelse af virksomhedens udførte opgaver inden for de sidste 5 år.tilsvarende gælder også for underleverandører ved fremsendelse af oplysning om, hvordan virksomheden normalt sikrer, at der 3

4 sker kvalitetssikring af de arbejder, virksomheden udfører, herunder om virksomheden er ISO 9001 certificeret. ved at fremlægge oplysninger om, hvordan virksomheden i forbindelse med de senest udførte arbejder har sikret, at arbejdet kunne udføres sikkerheds og sundhedsmæssigt forsvarligt, med dokumentation af de bydende virksomheders sikkerheds- og arbejdsmiljøprocedurer. ved at fremlægge oplysning om virksomhedens håndtering af miljøforhold, samt at virksomheden overholder ILO-konvention nr. 94 virksomheden skal leve op til Lyngby-Taarbæk Kommunes krav om etik og sociale klausuler. Bedømmelseskriterier Der konkurreres på det økonomisk mest fordelagtige bud under hensyntagen til følgende kriterier: Økonomi (tilbudspris) 40% Lysreduktion af spildlys 40% Driftsvenlighed, påvirkning af miljøet og byggetid 20% Udbuddet offentliggøres på udbudsportalen (www.udbud.dk) og på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside (www.ltk.dk), d. 18. december Afgivelse af tilbud foregår digitalt på Tilbudsnummer: TN Tidsplan: Annoncering Uge 51 Udbudsperiode Uger 51,52,1,2 og 3 Licitation Onsdag d. 14. januar kl. 10, udvalgsværelse 1, Rådhuset Bedømmelse Uge 3 Indstilling Uge 4 Politisk beslutning ØK/KMB d. 22. januar Kontrakt Uge 5 Projekt og myndighedsfase Uge 5,6,7,8,9 og 10 Udførelsesfase Uge Aflevering Tirsdag d. 16. juni Ibrugtagning Uge 26 Tilbudsfrist D. 14. januar 2015 kl

5 For yderligere information kontakt: Center for Arealer og Ejendomme Lyngby-Taarbæk Kommune Arkitekt Jørn Ipsen Tlf Udbudsbeskrivelse 5

6 Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion Lyngby Idrætsby, Totalentreprise belysning af Lyngby Stadion Beliggenhed Lyngby Stadion er beliggende i Lyngby Idrætsby på Lundtoftevej 53 A, 2800 Kgs. Lyngby. Økonomi 6

7 Der er ikke fastlagt en økonomisk ramme, men der konkurreres på det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Økonomi = billigste tilbud. Kriteriet: Økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømmes ud fra: Der opereres med et bedømmelsesinterval på 3 mio. kr. Forskriften for kurven er: K = (1 (P-PL)/BI) 40 P er tilbudsprisen PL er den laveste tilbudspris BI er bedømmelsesintervallet Lysreduktion i forhold til spildlys= Evnen til at oplyse boldbanen til de ønskede tændinger med mindst mulig spildlys til gene for omgivelserne. Der henvises til lysklasse E3 i DS/EN Kriteriet: Lysreduktion af spildlys bedømmes efter hvor meget lysspild der er over 10 lux vertikalt ved lysniveau 1000 lux på banen og gives karakter pr. 15 meter : Meter fra skel jf. figur A Antal point i bedømmelse derudover 0 Tabel 1 Hvis der er lysspild over 10 lux vertikalt ved lysniveau 500 lux på banen fratrækkes 10 point pr. 15 meter i bedømmelsen jf. tabel 1 og kort 4. I vurderingen lægges mest vægt på lysspild i forhold til arealer vest for stadion (boligområde). Driftsvenlig løsning = at det er nemt at komme til at indstille og udskifte lamper samt at løsningen er driftsøkonomisk. Påvirkning af miljøet = at lysmasterne i sig selv og brugen af lysmasterne generer omgivelserne mindst muligt og at projektet både i brug og i øvrigt påvirker de omkringliggende arealer mindst muligt, herunder bl.a. lyd. Byggetid = leveringsdygtighed. Der skal vedlægges en overordnet tidsplan på grundlag af rammerne i udbudstidsplanen. 7

8 Der skal vedlægges en beskrivelse af, hvorledes entreprenøren vil sikre en effektiv proces og en mangelfri aflevering. Kriteriet: Driftsvenlighed, påvirkning af miljøet og byggetid bedømmes ud fra nedenstående karakterskala: 20 Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige detaljer Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 8 6 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for et tilbud som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet) Tabel 2 Materiale til bedømmelse 1. Udfyldt og underskreven tilbudsliste inkl. prissætning 2. Beskrivelse af projekt med illustrationer. 3. Tekniske beregninger der godtgør belysningsniveau og spildlys ved de 3 tændinger ved de angivne meterafstande jf. tabel 1. Der optages kun tilbud og projekter til bedømmelse, der er rettidigt indleveret, og som er i overensstemmelse med nærværende beskrivelse og betingelser. Rettelsesblade Der er spørgefrist frem til d kl Alle fremsendte spørgsmål vil blive besvaret samlet og udsendt senest d kl Alle præciseringer og ændringer i udbudsgrundlaget, f.eks. afklarende svar til tilbudsgiverne, vil blive fastlagt gennem svar til alle tilbudsgivere via byggeweb. Beskrivelse af eksisterende forhold: I forbindelse med ny opvisningsbane (ny vesttribune, nye adgangsforhold, ny baneopbygning mm.), er der opsat 2 nye gittermaster til opvisningsbanen. 8

9 Masterne, der er ca. 39 m høje, er opsat i den vestlige kant af opvisningsbanen, se vedlagte belysningskort. Masterne tjener til fastgørelse af lysanlæg samt antenner. Lysanlægget kan indstilles på forskellige lysstyrker, afhængig af om der er tale om f.eks. tv-transmitteret kamp, kamp i øvrigt, træningskamp, anden anvendelse. Lysstyrken kan maksimalt andrage lux. Der vedlægges opstalt der viser masterne samt notat vedr. lysstyrker. De opsatte antenner erstatter tidligere mobiltelefonantenner opsat i de tidligere master. De nye master er opsat ca. 10 m længere fra det vestlige skel (mod boligområdet) end de tidligere master. De tidligere master var af tilsvarende højde, og var også opført som gittermaster men mere spinkle i konstruktionen, hvilket gav problemer med at bære det nødvendige antal lamper. I den oprindelige opsætning af de nye master og supplering af lamper på vest-masterne har der ikke været taget nok hensyn til spildlys. I bilagsmaterialet er der fotos fra kampe hvor lyset har været taget i brug. Der er ikke i Lyngby-Taarbæk Kommune vedtaget spærretider (curfew) for brug af stadion. Lyngby Boldklub A/S har i de senere år spillet i både superligaen og nu i 1. division. Jf. DBU-krav for at give klubberne licens skal stadion leve op til krav om 1000 lux for Superligakampe og 500 lux for 1. divisionskampe. 9

10 Krav til belysningen på Lyngby Stadion: Der er brug for følgende tændinger: Tænding 1: Ved træning og ved pleje af banen skal der være ca. 300 lux horisontalt. Tænding 2: For 1. divisionskampe er kravet 500 lux vertikalt. Tænding 3: For superligakampe, både med og uden TV-dækning, er kravet 1000 lux vertikalt. Udfaldskrav: At der tages hensyn til omgivelserne ved at reducere spildlys væsentligt. Funktionskrav til banebelysning: Belysningsniveauer 3 niveauer: 300 lux, 500 lux og 1000 lux. Lysstyring ved forskellige tændinger trykknap for hvert enkelt niveau. Dokumentation af belysning for tv-transmission overholder DBUkrav/UEFAGuideline. (Der er pt. 4 faste kamerapositioner) 10

11 Overholde stærkstrømsbekendtgørelsen. Materialer og dokumentation: Krav til fremvisning af armaturprøver, suppleret med gennemførelse af lysforsøg. Der skal fremvises armaturer og leveres datablade for såvel armaturer som lyskilder før kontraktskrivelse. Krav om målerapport for dokumentation af udført og indstillet belysningsanlæg (banebelysning), herunder målerapport for forskellige tændinger. Forurening og geoteknik Geotekniske undersøgelser er udført jf. vedlagte Geoteknisk rapport af 20. dec fra Franks Geoteknik. Ledningsføringer på grunden Der er rør- og kabelføringer på grunden som skal respekteres. Det skal bemærkes at tegninger i nærværende materiale ikke fritager det vindende totalentrepriseteam for at undersøge og indhente ledningsoplysninger fra alle forsyningsselskaber via LER. Arbejdsforhold Ilo-konvention nr. 94 Entreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har lønog ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Medfører manglende overholdelse af denne forpligtelse et berettiget krav fra de ansatte, kan Lyngby-Taarbæk Kommune tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese dette krav. Lyngby-Taarbæk Kommune er berettiget til at kræve dokumentation for, at entreprenøren overholder denne forpligtelse. 11

12 Særligt for udenlandske entreprenører: Udenlandske entreprenører er forpligtet til at dokumentere over for Lyngby-Taarbæk Kommune, at de har anmeldt sig til Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Register om Udenlandske Tjenesteydere. Dokumentationen skal være tilgået Lyngby-Taarbæk Kommune senest 3 dage efter, at entreprenøren er begyndt at levere den aftalte ydelse. Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune ikke modtager dokumentationen indenfor fristen, eller hvis dokumentationen viser, at entreprenøren har angivet urigtige oplysninger, er Lyngby- Taarbæk Kommune forpligtet til at anmelde forholdet til Arbejdstilsynet. Etik Virksomheden er forpligtet til at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder, herunder må Rådgiveren ikke forskelsbehandle som følge af køn, race, religion, seksuel orientering, politisk anskuelse, handicap, alder og etnisk tilhørsforhold. Virksomheden skal endvidere bestræbe sig på at deltage i integration af udsatte grupper, eksempelvis længerevarende ledige, personer med anden etnisk baggrund end dansk og personer med nedsat arbejdsevne. Kommunens leverandører og deres underleverandører forudsættes at respektere FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Virksomheden forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som rådgiver og eventuelle underrådgivere beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end dem, der er gældende på den egn, hvor arbejdet udføres. Såfremt kommunen får kendskab til, at leverandørerne ikke overholder denne forpligtigelse i overensstemmelse med disse krav, betragter kommunen det som misligholdelse af kontrakten med kommunen. Lyngby-Taarbæk Kommunes ydelser Sociale klausuler Kommunen vil gerne være sine rådgivere/entreprenører behjælpelig med at danne sig overblik over de muligheder, erfaringer og værktøjer, som kommunen stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelse af sociale hensyn. Virksomheden, der udpeges, forpligter sig derfor til at deltage i et dialogmøde med kommunen. Formålet med dialogmødet er at oplyse virksomheden om, hvilke uddannelses- og beskæftigelsesordninger kommunen kan tilbyde virksomheden i relation til bl.a. integration af langtidsledige på arbejdsmarkedet. 12

13 13

14 Anlægsarbejde Arbejdsområder: Byggeplads, midlertidige anlæg Terrænarbejder Jord Beton Stål El-installationer Flytning af mobilantenner El-forsyning Lysindstilling og dokumentation Aflevering Der vil på Lyngby-Taarbæk Kommunes vegne blive udført lyskontrolmåling efter opsætning, men inden aflevering. Lyskontrolmålingen vil blive gennemført af en uvildig rådgiver. Der henvises til vedlagte måling foretaget af Rambøll/DTU. Såfremt lyskontrolmålingen viser, at lysløsningen ikke lever op til de aftalte krav ved kontraktindgåelse, skal arbejdet udbedres af kontraktpart (lysløsningsleverandøren) inden aflevering. Såfremt kontraktparten (lysløsningsleverandøren) ikke ved afleveringen har været i stand til at leve op til de aftalte krav, skal kontraktparten for egen regning udbedre lysløsningen indenfor 30 dage således, at den lever op til det aftalte. Udbetaling af halvdelen af kontraktsummen sker først efter godkendt aflevering. Totalentreprenørens projekterende rådgivere skal i den udstrækning, der ikke er overensstemmelse mellem som projekteret og som udført løbende revidere og ajourføre projektmaterialet. Det skal fremgå af notater fra projektopfølgning, fagtilsyn og kvalitetskontrol, hvilke tegningsdetaljer m.v. som opdateres. Totalentreprenøren og de projekterende skal via skematik sikre sig, at alle tegninger rettes til som udført. Niveau for som udført skal være i niveau 2. jf. FRI og Danske Ark. Bygherreleverancer Der er ikke bygherreleverancer, men de eksisterende mastefundamenter på vestsiden og lamper kan indgå i de tilbudte løsninger. 14

15 Drift og vedligehold I det nedenstående er bygherrens krav til udarbejdelse og aflevering af drift og serviceinformationer nærmere beskrevet. Ved aflevering af belysningsanlægget skal drift og serviceinformationer afleveres såvel digitalt som traditionelt i papirformat. Driftsinformationer består af: Vedligehold Forsyning Renhold Alle dokumenter for bygningselementer, tekniske installationer og terrænforhold skal afleveres på dansk. For hvert komponentelement, teknisk installation og terrænelement skal der afleveres følgende dokumenter. Komponentliste og beskrivelser. Word dokument i pdf format samt link til hjemmeside og sted på leverandørens hjemmeside Driftsvejledning i word dokument i pdf format 15

16 Vedligeholdelsesvejledning i word dokument i pdf format Check / service liste i åbent word dokument Garantistillelse Dokumentation på afprøvning af diverse belysningselementer og tekniske installationer knyttet til aflevering Projektering og tilsyn Det skal bemærkes, at totalentreprenøren ikke er berettiget til undervejs i forløbet frem mod afleveringen at skifte sine underrådgivere ud. Myndighedsprojekt og hovedprojekt skal fremsendes til godkendelse hos bygherren. Der skal foreligge en skriftlig godkendelse fra bygherren inden næste fase startes op. Bygherren skal have tilstrækkelig tid til at godkende det udleverede materiale. Tid til godkendelse aftales med bygherren i forbindelse med afleveringen af materialet. Gennemførelse af enhver form for nødvendig projektering for gennemførelse og godkendelse af byggeriet påhviler totalentreprenøren. Efter kontraktindgåelse med den vindende totalentreprenør skal der hver 14. dag afleveres en opdateret og detaljeret beslutningsplan/liste til bygherren. Planen skal bl.a. vise tidspunkter for godkendelse af materialevalg, endelig indretning. Tidsplanen skal være så rummelig, at bygherren har den fornødne tid til at godkende det fremsendte materiale. Bygherren skal have 1 uge til sin godkendelse. Såfremt der kan være behov for en kortere godkendelsesfrist skal dette aftales separat med bygherren. Når bygherren har godkendt hovedprojektet kan totalentreprenøren eller dennes samarbejdspartner ikke ændre på valgte materialer, synlige overflader, detaljer o. lign. uden bygherrens skriftlige godkendelse. Totalentreprenøren og den ansvarlige rådgiver skal deltage i 2 månedlige møder med bygherren og dennes rådgiver for fremlægning af projektforhold, tidsplan osv. Dette gælder både i projekterings- og udførelsesfasen samt afleveringsfasen. Bygherren forbeholder sig ret til at invitere naboer og Lyngby Boldklub med til disse møder. Myndighedsbehandling Totalentreprenøren forestår den samlede myndighedsbehandling. Udgift til byggetilladelse betales direkte af bygherren. Myndighedskrav om anvendelse af anerkendt statiker på projektet skal være indeholdt i totalentreprenørens tilbud. Byggeplads og drift Totalentreprenøren skal i tilbuddet have indregnet etablering og drift af byggepladsen, med dertil hørende installationer m.v. Byggepladsen skal placeres på areal syd for stadion iht. plantegning. 16

17 Totalentreprenøren skal sikre opnåelse af nødvendige godkendelser fra myndighederne vedr. byggepladsens etablering. Alle udgifter til byggepladsens etablering, drift, forbrugsafregninger (herunder også udgifter til affaldshåndteringen og sorteringen) og afrigning skal være indeholdt i tilbuddet, dog betaler bygherren for afregning af el og vand. Inden start på byggepladsen skal totalentreprenøren udarbejde en plan for byggepladsindretningen. Planen skal forelægges bygherren og dennes rådgiver til kommentering. I hele byggeperioden må totalentreprenøren og dennes underentreprenører kun parkere indenfor byggepladsens areal. Retablering af byggepladsareal skal være indeholdt og prissættes særskilt. Adgangsvejen til matriklen er iht. lokalplanen for området. Lokalplanen er vedlagt i bilag. Der skal tages behørigt hensyn til naboejendommene i forbindelse med adgangsvejen ind på grundstykket. Adgangsveje og offentlig vej skal renholdes i hele byggeperioden. Alle udgifter til etablering, drift, vedligehold og fjernelse af midlertidige installationer til byggepladsvand, - el, -varme og afløb skal være indeholdt i tilbuddet. Kommunes anvisning for håndtering og bortskaffelse af bygge- og anlægs-affald skal følges. Anvisning findes i bilag. Totalentreprenøren skal i forbindelse med etableringen af byggepladsen planlægge og udarbejde en plan for affaldshåndteringen. Totalentreprenøren skal fjerne eget, underentreprenørernes og leverandørernes affald fra byggepladsen, bygningen, skure og arbejdssteder. Udgifter inkl. afgifter skal være indeholdt i tilbuddet. Byggepladsen skal holdes ren og ryddelig, således at færdsel kan foregå sikkert og forsvarligt. Bygherrens eventuelle indsigelser mod manglende oprydning skal følges. I hele byggeperioden skal der vises hensyn til nabobebyggelserne. Der må på intet tidspunkt forefindes byggematerialer eller byggepladsaffald på naboernes matrikler. Støj og vibrationer Ved valg af maskiner og arbejdsmetoder samt indretning af byggepladsen skal der tages hensyn til omgivelserne. Støjende og eventuelt vibrerende aktiviteter skal som udgangspunkt udføres inden for normal arbejdstid som er: Hverdage Lørdage Arbejde om lørdagen kræver særlig tilladelse fra bygherren. 17

18 Ønskes der undtagelsesvist at udføre arbejder uden for de angivne tidsrum kræver det også særlig tilladelse fra bygherren. Overtrædelse af denne bestemmelse betragtes som misligholdelse af kontrakten. Information til omkringboende Det er vigtigt, at entreprenøren informerer de omkringboende om arbejdets art, omfang og de gener der kan opstå samt hvem de kan henvende sig til. Informationen skal være skriftlig og bør ske 1 uge, før arbejdet påbegyndes. Hvis arbejdet står på i længere tid, bør entreprenøren informere flere gange i løbet af bygge- og anlægsfasen. Forud for afleveringen skal alle installationer rengøres inden afleveringen. Arealet omkring projektet skal være ryddet. Befæstede arealer skal være fejet og rengjorte. 18

19 Oversigtskort over Lyngby Idrætsby Kort 1 19

20 Kort 2 20

21 Kort 3 21

22 Kort 4 22

23 Tilbudsliste: Udfyldes på vedlagte excel-ark 23

Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion

Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion Totalenterprisekonkurrence - belysning af Lyngby Stadion Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46778584.aspx Ekstern udbuds ID (udbud.dk) 0000-003492 Udbudstype Udbud Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 UDBUDSBETINGELSER RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 2 af 9 SIDE H20.06.R01 Indhold Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbud Vask af arbejdstøj

Udbud Vask af arbejdstøj Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2241 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Amoj,Fnor,Kajo,Whal Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1 Udbyder 2 1.2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Kommunen ønsker, at belysningsanlægget er opdelt i flere trin så belysningsniveauet kan reguleres mellem 500 lux, 350 lux 250 lux og 125 lux.

Kommunen ønsker, at belysningsanlægget er opdelt i flere trin så belysningsniveauet kan reguleres mellem 500 lux, 350 lux 250 lux og 125 lux. NOTAT Projekt Frederiksberg Idrætspark belysning på fodboldbane Kunde Frederiksberg kommune Notat nr. 1 Dato 13092013 Til Tina Brandt, FK Ejendom Fra Vladan Paunovic og Allan T. B. Hansen, Rambøll Kopi

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s

Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Køb af tjenesteydelser Opsætning af fjernaflæste vandmålere i Skanderborg Forsyningsvirksomheds forsyningsområde Offentligt udbud Juli 2013 1 Indledning... 3 2 Den

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse af Hanstholm Havn BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JANUAR 2016 28-01-2016 UDKAST TIL BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SIDE 2 af 7 1. ALMENT Bestemmelser

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital

Udbud af. Koloskopiudstyr. til Kirurgisk Afd. K på. Bispebjerg Hospital Udbud af Koloskopiudstyr til Kirurgisk Afd. K på Bispebjerg Hospital Udbudsbetingelser Ordregivers sagsnr. 13007595 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 3 2. ORDREGIVER... 4 3. GENERELT... 4 3.1 TILBUDDETS

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads til Sydstjernen, Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune er i gang med en udbygning af dagplejens legestue Sydstjernen. Sydstjernen vil fremadrettet både bestå af en legestue

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

Nye boldbaner på Sanatorievej

Nye boldbaner på Sanatorievej Silkeborg Kommune Nye boldbaner på Sanatorievej VURDERING AF LYSANLÆG Rekvirent Rådgiver Silkeborg Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Alf Christensen Søvej 1 8600 Silkeborg Orbicon A/S Gasværksvej 4

Læs mere

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV

Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Til De bydende Dokumenttype Tilbudsbrev Dato Marts 2015 Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Projekt Nyt Varmesystem BIOFOS, Ny Gasmålestation UDBUD: TILBUDSBREV Revision 01 Dato Marts 2015 Udarbejdet

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. -23-4-82--3 Kontraktbilag 5 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål og svar vedrørende UDBUDSMATERIALET (Indsæt selv ekstra rækker efter behov, men behold venligst systematikken): HUSK

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune

Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Tilbudsindhentning Legeplads, Rissingevej i Vallensbæk Kommune Vallensbæk Kommune har et offentligt parkområde ved Rissingevej, hvor der er opført offentlig legeplads. Området fremstår hovedsageligt som

Læs mere

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave.

Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. Udbudsbrev dato Sagsnavn - udbud med forhandling Dette brev indeholder betingelser og vejledning om afgivelse af tilbud på ovennævnte opgave. 1. Generelt Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

Udbud. Manometriudstyr. til. Gastroenheden. Hvidovre Hospital. Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742

Udbud. Manometriudstyr. til. Gastroenheden. Hvidovre Hospital. Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742 Udbud af Manometriudstyr til Gastroenheden på Hvidovre Hospital Udbudsbetingelser Sag nr. 15011742 Indholdsfortegnelse 1. BILAG... 1 2. ORDREGIVER... 2 3. GENERELT... 2 3.1 TILBUDDETS UDFORMNING... 2 3.2

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse ved konkurrenceudsættelse af Nordfyns Kommunes Vej og Park Forfatter: Louise Rasmussen Revideret den 17-03-2015 Dokument nr. 480-2015-127465 Sags nr. 480-2015-70306

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Udbud Arbejdsklausuler 1 Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1.

STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE INDHOLD. 1 Generelt Ordregivende myndighed Baggrund for udbuddet 2 1. TØNDER KOMMUNE STITUNNEL VED AGERSKOV UNGDOMSSKOLE ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDBUDSVILKÅR INDHOLD 1 Generelt 2 1.1 Ordregivende myndighed

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Koncessionskontrakt Koncessionskontrakt vedr. ekspeditionen af pas, kørekort og øvrige borgerserviceopgaver. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. FK-Ejendomme VVM - screening lysanlæg Frederiksberg Stadion. Afgørelse om ikke VVMpligt. Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Projektet

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten 1 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten EU-udbudsnummer Referencenummer 2013-050435 Region

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder

Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder. Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Udbudsbetingelser for totalrådgiverydelse Nyt korttidscenter, Leos Plejecenter, Bargumsvej 2, 6270 Tønder - Kongevej 57 6270 Tønder Oktober 2012 Team Ejendomme 1 Indholdsfortegnelse Indhold Almindelig

Læs mere

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune

Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune Retningslinjer for anvendelse af arbejdsklausuler i Svendborg Kommune 1. Indledning På foranledning af Udvalget for Miljø og Teknik ultimo 2012 blev administrationen bedt om, at se nærmere på muligheden

Læs mere

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Herning Kommune. Vesterholmvej, Herning. Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) April 2013 April 2013 Version 0 Dato 2013-04-05 Udarbejdet af RWJ Kontrolleret af KES Godkendt af KMLJ Rambøll Danmark A/S Poulsgade 8 DK-7400 Herning Danmark Telefon

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder

Bilag B, Arbejdstagerrettigheder om Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Version 0.1.0 / januar 2016 Indholdsfortegnelse 1 Forpligtelsen... 3 2 Dokumentation for overholdelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter.

Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. 25. juni 2009 Udbudsbekendtgørelse Udbud af to opgaver vedrørende en ekstra indsats mod æresrelaterede konflikter. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Offentligt udbud af totalrådgivning i forbindelse med:

Offentligt udbud af totalrådgivning i forbindelse med: Tilbudsbetingelser Offentligt udbud af totalrådgivning i forbindelse med: Udvidelse af Fur havn Skive Kommune 08-05-2014 Indhold Orientering... 3 Klient... 3 Tilbudsgrundlag... 3 Spørgsmål i tilbudsfasen...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal

Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Prækvalifikation vedr. totalrådgivning Renovering af Vorrevangskolens svømmehal Opgaven udbydes i henhold til Tilbudsloven, LBK nr. 1410 af 07/12/2007 inkl. senere ændringer til forskriften. 1. Ordregiver

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R

Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R Brugsretsaftale 14/28642 M E L L E M U D L E J E R O G L E J E R 1. PARTERNE Mellem Cvr. nr. 29189730, P.nr 1019130610 Svendborg Kommune Ejendomsadministration Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge. (i

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD

NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Til Nyborg Forsyning & Service A/S Dokumenttype Bilag 3 - Arbejdsklausul Dato November 2016 NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD NFS A/S INDSAMLING AF AFFALD I DISTRIKT 3 NYBORG SYD Revision

Læs mere

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune

Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1: Forslag til præciseringer i arbejdsklausulen vedr. sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for Københavns

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 01. UDBUDSBREV MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. «Totalentreprenør» 17 juni 2016 Udbudsbrev Vedr.: FrederiksborgCentret

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

EJENDOMSMÆGLER OPGAVE MED AT SÆLGE PARCELHUS- GRUNDE I

EJENDOMSMÆGLER OPGAVE MED AT SÆLGE PARCELHUS- GRUNDE I UDBUD AF EJENDOMSMÆGLER OPGAVE MED AT SÆLGE PARCELHUS- GRUNDE I TUNE NORDØST Greve Kommune August 2015 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3. 2. Udbudsform og rammebetingelser 4. 3. Udvælgelseskriterier

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere