FAXE KOMMUNE APRIL Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr."

Transkript

1 FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv Frederiksberg. Side 1 af 8

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1 ORIENTERING Bygherre Opgave Tilbudsgrundlag Indgåelse af aftale TILBUDSAFGIVELSE Tilbudsgivere Tilbudsfasen Alternative tilbud Aflevering af tilbud Forbehold Vedståelse Vederlag OPGAVEN TILBUDDETS INDHOLD OG FORM Generelt Pris Udfyldt kravspecifikation og styklister mm Tro og loveerklæring Ansvarsforsikring BEDØMMELSE AF TILBUD OG AFTALEINDGÅELSE Bedømmelsens forløb Tildelingskriterium Indgåelse af aftale... 8 Side 2 af 8

3 BILAG: 1 Tilbudsliste - Dentaludstyr og Inventar Kravspecifikation for dentaludstyr 3 Kravspecifikation for Klinikskabe 4 Plantegning af fremtidige forhold 5 Faxe Kommunes Regulativ for erhvervsaffald 6 Tro og loveerklæring Side 3 af 8

4 1 ORIENTERING 1.1 Bygherre Bygherre/ordregiver er: Faxe Kommune Center for ejendomme Tingvej Haslev Att.: Michael Paaske / I det følgende kaldet bygherren. Dental- & Bygherrerådgiver er: New Clinic Alhambravej 5, 1. tv Frederiksberg. 1.2 Opgave Nærværende udbudsbetingelser omhandler levering og montering af dentaludstyr, klinikskabe og inventar til ny Central Tandklinik i Faxe Sundhedscenter. 1.3 Tilbudsgrundlag Tilbud skal afgives på følgende grundlag: 1. Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen, jfr. afsnit Nærværende Udbudsbetingelser, dateret april 2015, med bilag Tilbudsliste, dateret april 2015 (bilag 1 til Udbudsbetingelser). 4. Almindelig betingelser for arbejder og leverancer, AB Indgåelse af aftale Bygherren vil ud fra det opstillede tildelingskriterium og tilhørende underkriterier bedømme tilbuddene og udpege det økonomisk mest fordelagtige tilbud jf. afsnit 5, Bedømmelse af tilbud, og herefter indgå aftale med den leverandør, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Side 4 af 8

5 2 TILBUDSAFGIVELSE 2.1 Tilbudsgivere Opgaven er udbudt som åbent udbud. 2.2 Tilbudsfasen Al henvendelse vedrørende tilbuddet skal ske til New Clinic Alhambravej 5, 1. tv Frederiksberg. Mail: Skriftlig henvendelse kan ske pr. brev eller . Alle spørgsmål skal stilles skriftligt, og de vil blive besvaret skriftligt til alle tilbudsgivere. Der vil blive udsendt rettelsesblade, såfremt besvarelser eller forholdene i øvrigt giver anledning til ændring af udbudsmaterialet. Tilbudsgivere opfordres til at fremsætte sine spørgsmål til udbudsmaterialet senest 10 arbejdsdage før tilbudsfristen. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil dog også blive besvaret, i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse inden 6 kalenderdage før til-budsfristen. Svar på spørgsmål og eventuelle rettelsesblade udsendes senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. 2.3 Alternative tilbud Der modtages ikke alternative tilbud. 2.4 Aflevering af tilbud Tilbud skal afleveres senest Onsdag, den 27. maj 2015 kl. 14. Tilbud kan ikke afleveres elektronisk. Tilbud skal afleveres i 3 papireksemplarer og USB-nøgle eller lign. med tilbudsmaterialet digitalt gerne i form af én samlet pdf-fil, der indeholder alt tilbudsmaterialet, alt samlet i en lukket emballage mærket TILBUD, Ny Central Tandklinik, Dentaludstyr & Inventar. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem papir- og digital udgave, har papirudgaven forrang. Tilbud skal afleveres til: Faxe Kommune Center for ejendomme Tingvej Haslev Side 5 af 8

6 Åbning af tilbud vil ske uden tilbudsgivernes tilstedeværelse. 2.5 Forbehold Eventuelle forbehold (individuelle eller standardforbehold) over for udbudsmaterialet skal anføres i tilbudslisten. Såfremt tilbuddet indeholder forbehold, herunder forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, der angår grundlæggende elementer i udbuds-betingelserne, er bygherren forpligtet til at afvise tilbuddet som u- konditionsmæssigt. Bygherren er berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold, også selv om disse ikke angår grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. I det omfang en objektiv prissætning af forbeholdet ikke skønnes mulig, er bygherren dog forpligtet til at afvise tilbuddet. 2.6 Vedståelse Tilbud skal vedstås i 12 måneder fra fristen for aflevering af tilbud. 2.7 Vederlag Der betales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og efterfølgende kontraktindgåelse. 3 OPGAVEN Bygherren skal opføre en Ny Central Tandklinik i Faxe Sundhedscenter Den centrale tandklinik indeholder 13 klinikker, som skal indrettes med dentaludstyr og klinikudstyr. Opgaven omfatter levering og montering af dentaludstyr, klinikskabe samt inventar. Kravene til leverance og montage fremgår af: Bilag 2 og 3. Tidsplan: Udstyret skal leveres og monteres i perioden 1-2. kvartal Kontrolmål: Kontrolmål foretages af leverandøren og er dennes ansvar. Arbejdsvilkår: Hvis arbejdet er omfattet af kollektiv overenskomst skal leverandøren og evt. underleverandører overholde denne. Hvis de ansatte ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må disse ikke stilles mindre gunstigt med hensyn til de vilkår, der gælder arbejdstagere, som i Danmark udfører tilsvarende arbejder og som har en kollektiv overenskomst. Medfører manglende overholdelse af disse forpligtigelser et berettiget krav fra de ansatte, kan Faxe Kommune tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese dette krav. Side 6 af 8

7 Leverandøren forpligtiger sig desuden til at sikre, at de ansatte, som entreprenøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse har de nødvendige arbejdsog opholdstilladelser. Leverandøren skal på kommunens opfordring oplyse alle ansættelsesvilkår for leverandørens ansatte. Leverandøren skal på tilsvarende måde oplyse alle ansættelsesvilkår for underleverandørens ansatte. Faxe Kommune tillader ikke, at der sker overnatning på stedet. Betalingsbetingelser: Betaling 30 dage efter godkendt levering og montering, dvs. når udstyret er testet og fundet funktionsdygtigt. 4 TILBUDDETS INDHOLD OG FORM 4.1 Generelt Tilbudsmaterialet skal være mærket med tilbudsgivers navn. Tilbud skal indeholde: Pris ved udfyldt tilbudsliste, bilag 1 (afsnit 4.2) Udfyldt Kravspecifikation, bilag 2 & 3 samt styklister mm. (afsnit 4.3) Tro og loveerklæring (afsnit 4.4) Ansvarsforsikring (afsnit 4.5) 4.2 Pris Der skal afgives tilbud på vedlagte tilbudsliste, bilag 1. Prisen indeholder alle nødvendige ydelser til levering og færdigmontering af dentaludstyr og klinikskabe uden mangler til fuld funktionsdygtighed. De tilbudte priser er faste og reguleres ikke. Tilbudslisten skal udfyldes i sin helhed. 4.3 Udfyldt kravspecifikation og styklister mm. Tilbuddet skal vedlægges bilag 2 & 3 i udfyldt stand. Ved udfyldelsen angives om de anførte spørgsmål er opfyldt eller ikke opfyldt for det tilbudte dentaludstyr. Bilag 2 & 3 sendes til tilbudsgiver i såvel pdf-format som i excel-format, således at tilbudsgiver kan udfylde i excel-filen (NB! 6 ark: unit, patientstol, operationslampe, kompressor mv., Røntgen, Service). Når bilag 2 & 3 er udfyldt afleveres denne som pdf-fil. Udover udfyldt bilag 2 & 3 vedlægges: Side 7 af 8

8 Styklister med påført antal og beskrivelser Evt. brochurer og datablade på det tilbudte udstyr og inventar. Navne på evt. underentreprenører. 4.4 Tro og loveerklæring Tilbuddet skal være vedlagt underskrevet Tro og loveerklæring om virksomhedens opfyldelse af sine betalingsforpligtelser i relation til det offentlige samt om at tilbudsgiver har taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Ved afgivelse af tro og loveerklæring benyttes bilag Ansvarsforsikring Tilbuddet skal være vedlagt kopi af tilbudsgivers gældende ansvarsforsikring. 5 BEDØMMELSE AF TILBUD OG AFTALEINDGÅELSE 5.1 Bedømmelsens forløb Tilbuddene vil indledningsvis blive gennemgået for at konstatere, om de er konditionsmæssige. Ikke konditionsmæssige tilbud optages ikke til bedømmelse, jf. afsnit 2.5. Herefter foretager bygherren bedømmelsen af tilbuddene. 5.2 Tildelingskriterium Tilbudsbedømmelsen skal udpege det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tildelingskriteriet er således det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier og de hertil hørende vægte: Pris: 60% Opfyldelse af kravspecifikation vedr. specifikationer, kvalitet og service: 40% Underkriterierne vurderes på grundlag af oplysningerne, der skal afgives i tilbuddet. Ved vurdering af pris konkurreres på den samlede tilbudssum. Pris bedømmes efter en skala fra Prisen vurderes således, at laveste pris gives karakteren 10. En fiktiv tilbudssum på laveste tilbudssum + 50% gives karakteren 0. Øvrige tilbud karaktergives ved en retlinjet interpolation og angives afrundet med 2 decimaler. Opfyldelse af kravspecifikation og Service (del af kravspecifikation) bedømmes ligeledes efter en skala fra Indgåelse af aftale Bygherren forventer at indgå aftale med den økonomisk mest fordelagtige tilbudsgiver. Side 8 af 8

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån

Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE EU-udbud af kombination af byggelån og realkreditlån Midlertidig og endelig finansiering af renovering og ombygning af Hasseris Boligselskab,

Læs mere