Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt"

Transkript

1 Uddannelsesprram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt

2 28. januar 2004 Uddannelsesprram for tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt 1. Indledning 1.1. Beskrivelse afgrænsning af specialet. Specialet omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling kontrol af kirurgiske medicinske sygdomme samt traumer i øre-næse-bihuler, mundhule, spytkirtler, svælg, strube, bronkier, spiserør halsens bløddele, inklusive glandula thyreoideas kirurgiske sygdomme samt ansigtstraumatoli. Indenfor samtlige områder foregår desuden såvel eksperimentel som klinisk forskning. De væsentligste sygdomsgrupper er: Akutte kroniske infektioner samt allergisk betingede sygdomme i øre-, næse- halsområdet samt komplikationer til disse lidelser. Neuroliske lidelser i hoved-halsområdet med speciel vægt på kranienerver, herunder især høre- balancenerver. Benigne maligne tumorer i hoved-halsområdet. Lidelser, der kræver endoskopisk diagnostik behandling i larynx, trachea, bronkier oesophagus. Medfødte lidelser akutte traumer i hoved- halsområdet. ioli er et ekspertområde indenfor oto-rhino-laryngoli. I hvert amt findes der en høreklinik. Øre-, næse- halsspecialet er generelt karakteriseret ved at omfatte en lang række kliniske subspecialer at have en bred berøringsflade samarbejde med en række andre kliniske afdelinger: Onkolisk Afdeling (Radiumstationen), neuroafdelingerne (Neuromedicinsk Neurokirurgisk Afdeling), lungeafdelingerne (Lungemedicinsk Thoraxkirurgisk Afdeling), Kæbekirurgisk Afdeling, Øjenafdelingen, Medicinsk Endokrinolisk Afdeling, Børneafdelingen samt Tale- Høreinstituttet Organisatorisk status for øre-, næse- halsspecialet i Nordjyllands Amt. Der findes i Nordjyllands Amt en funktionsbærende øre-næse-halskirurgisk enhed fysisk beliggende på Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel (Hjørring Sygehus). Den funktionsbærende enhed har ledelse bestående af ledende overlæge ledende oversygeplejerske. Aalborg Sygehus er en del af Århus Universitetshospital. Den funktionsbærende enhed har landsdelsfunktion for hele Nordjyllands Amt dele af Viborg Amt tilsammen med et befolkningsunderlag på i alt indbyggere. Nordjyllands Amt s indbyggertal udgør ca indbyggere. Enhedens normerede sengepladser er 30 i Aalborg samt 4 heldøgns- 2 deldøgnssengepladser i Hjørring.

3 Der modtages årligt ca patienter til indlæggelse. Den ambulante aktivitet udføres i enhedens 2 ambulatorier omfatter ca ambulante konsultationer (Aalborg). Der udføres ca operationer i stationær regi ca. 550 i ambulant regi. På afdelingen i Hjørring udføres elektiv kirurgi ambulant virksomhed i forbindelse hermed. Der udføres ligeledes tilsyn fra Hjørring Sygehus s øvrige afdelinger. Der er ingen akut funktion i Hjørring, den kirurgiske aktivitet er derfor selekteret til operationer med få postoperative komplikationer. Ved eventuelle komplikationer skal patienterne transporteres med ambulance til Aalborg. Afdelingen i Hjørring betjenes således af læger ansat i den funktionsbærende enhed som er tilhørende i Aalborg, som således har udetjeneste i Hjørring. Afdelingen i Hjørring har fast plejepersonale sekretariat. Fysiske rammer: Afdelingen i Aalborg består af øre-næse-halsoperationsgang med 3 operationsstuer samt øre-næse-halsambulatorium. Disse er sammen med læge-, sygeplejerske- sekretærkontorer beliggende i den gamle hovedbygning, Aalborg Sygehus Syd. Den tilhørende sengeafdeling er beliggende på 7. sal i den ny hovedbygning (højhuset). I Hjørring disponeres over 2 operationsstuer samt ambulatorium beliggende i stueplan. De 4 stationære 2 dagkirurgiske sengepladser er beliggende på 6. sal. Stabsstruktur: Overlæger uden vagt: 2 (heraf 1 ledende overlæge). Overlæger med vagt: 6. Afdelingslæger: 2 (1 vakant). 1. reservelæger: 2. Reservelæger: 5 (2 kursusreservelæger 3 introduktionsreservelæger). Når den nye videreuddannelse er fuldt implementeret vil der være 7 reservelægestillinger (4 introduktionsreservelæger 3 reservelæger i tidlig hoveduddannelse) Der udføres kirurgisk indgreb indenfor alle områder af vores speciale både på basis- landslandsdelsniveau. Hoved-hals-/tumorkirurgi: Der udføres benign malign tumorkirurgi i hoved-halsområdet. Herunder en høj kirurgisk aktivitet indenfor thyreoidea- parathyreoideakirurgi. Der udføres ikke større rekonstruktive indgreb efter cancerkirurgi indbefattende frie lapper etc., som kræver plastikkirurgisk ekspertise. Næse-bihulekirurgi: Der udføres et stort antal septum- septumrinoplastikker samt endoskopisk næsebihulekirurgi, herunder så malign næse-bihulekirurgi. Der udføres så i mindre omfang operationer for enkelte kongenitte misdannelser i næse-bihuleområdet. Næsedeformiteter efter læbe-kæbe-ganespaltemisdannelser henvises til Århus.

4 Behandlingen af juvenile angiofibromer henvises til Odense. Øre-/mellemørekirurgi: Der udføres operation for kongenitte misdannelser af ydre øre, herunder aures alatae samt kongenitte øregangsatresier. Der udføres et stort antal otokirurgiske indgreb, herunder stapeskirurgi. Ansigtstraumatoli: Afdelingen varetager sammen med Kæbekirurgisk Afdeling ansigtstraumatolien i Nordjyllands Amt. Uddannelse: Aalborg Sygehus lægger stor vægt på et godt uddannelsesmiljø på alle kliniske afdelinger. Øre-Næse-Halsafdelingen har tradition for et godt klinisk uddannelsesmiljø. Der er endvidere god mulighed for deltagelse i kurser etc. Forskning: Afdelingen har igennem mange år haft en vis tradition for klinisk forskning. I de senere år har der været en relativ stor forskningsaktivitet både klinisk basalt inden for mellemørepatofysioli mekanik. Aalborgafdelingen, som har akut funktion for hele Nordjyllands Amt, har 5-skiftet forvagtslag fra bolig 10-skiftet bagvagtslag fra bolig. ioli: I den funktionsbærende enhed indgår så den audioliske funktion. iolisk Afdeling er fysisk beliggende på Havrevangen 1, Vejgaard samt med en mindre enhed på Sygehus Vendsyssel i Hjørring. Afdelingen er besat med 2 overlæger 1 uddannelseslæge. Der henvises i øvrigt til særskilt uddannelsesprram fra iolisk Afdeling. Den funktionsbærende øre-næse-halskirurgiske enhed i Nordjyllands Amt deltager både som funktionsbærende enhed som højtspecialiseret enhed i uddannelsen af øre-næse-halslæger. Der er planlagt uddannelse på følgende niveauer: Introduktionsreservelæge. Tidlige hoveduddannelse. ioli. Sen hoveduddannelse. Praktiserende øre-næse-halslæger: Der er 12 praktiserende øre-næse-halslæger i Nordjyllands Amt. 7 i Aalborg. 2 i Frederikshavn. 1 i Hjørring. 1 i Brønderslev. 1 i Hobro.

5 2. Uddannelsens enkelte elementer 2.1 Den tidlige hoveduddannelses formål. Ansættelsen, som har en varighed på 1 ½ år, er første del af en uddannelsesblok i otorhino-laryngoli i Nordregionen med følgende sammensætning: Tidlig hoveduddannelse: 18 måneder på Øre-Næse-Halsafdelingen, Aalborg Sygehus. ioli: 6 måneder på iolisk Afdeling, Aalborg Sygehus. 6 måneders speciallægepraksisophold v/.. Sen hoveduddannelse: 18 måneder på Øre-Næse-Halsafdelingen, Centralsygehuset i Holstebro eller Århus Universitetshospital. Den uddannelsessøgende læge skal i løbet af samlet 48 måneders ansættelse opnå alle de i målbeskrivelsen angivne kompetencer, som giver et bredt, basalt, teoretisk klinisk erfaringsgrundlag. I nedenstående liste er nævnt de kompetencer, der skal opnås i løbet af hoveduddannelsen med angivelse af, hvilke af disse der forventes opnået under den aktuelle ansættelse benævnt 1-1 til. Det forudsættes, at de kompetencer, som er anført i målbeskrivelsen vedrørende introduktionsstilling allerede er opnået Praktisk gennemførelse, vejledning evaluering. Uddannelsen tilrettelægges i henhold til fagets målbeskrivelse indstilling fra Nordregionens uddannelsesudvalg. Den uddannelsesansvarlige overlæge på den afdeling, hvor hoveduddannelsen påbegyndes, udpeges til mentor, som overordnet er rådgiver ansvarlig for hele uddannelsens forløb. Desuden udpeges der på hver afdeling en klinisk vejleder for den uddannelsessøgende læge. Den kliniske vejleder har ansvar for at introducere den uddannelsessøgende i afdelingen samt i forbindelse med introduktionssamtalen at tilrette det generelle uddannelsesprram sammen med den uddannelsessøgende. Vejlederen har sammen med den uddannelsessøgende læge ansvar for, at samtalesystemet bestående af introduktionssamtale, flere justeringssamtaler samt slutevalueringssamtale bliver gennemført. De forskellige samtalers indhold fremgår af samtaleskemaerne, som skal udfyldes. I uddannelsen anvendes de læringsstrategier, læringsrammer evalueringsstrategier, som er angivet i målbeskrivelsen. Såfremt der er angivet flere alternative strategier eller rammer, er der frihed til at anvende den strategi, som i den aktuelle situation findes bedst. 2.3 Teoretisk viden. Den uddannelsessøgende skal under ansættelsen erhverve sig indgående teoretisk kendskab til de i den oto-rhino-laryngoliske klinik almindeligt forekommende sygelige tilstande samt disses diagnostik behandling. Derudover skal han/hun erhverve sig

6 en grundlæggende teoretisk viden om de mere specielle metoder, der anvendes samt sygelige tilstande, der behandles på lands-landsdelsniveau. Den uddannelsessøgende læge har endvidere adgang til en række internationale fagbøger indenfor specialets forskellige ekspertområder samt en række internationale tidsskrifter. Ovenstående materiale forefindes på afdelingens bibliotek/konferencerum. Den uddannelsessøgende læge har således mulighed for at udvide sin teoretiske viden indenfor specialet ved selvstudium samt ved deltagelse i afdelingens daglige konferencer, hvor konkrete problemstillinger vedrørende de indlagte patienter bliver gennemgået. Det har desuden i en årrække været tradition, at der bliver afholdt faglige aftenmøder for afdelingens læger 2-3 gange om året. Her gennemgås tidsskriftlitteratur, forskningsprojekter fremlægges, udvalgte aktuelle emner diskuteres kongres- videnskabelige møder, som afdelingens læger har deltaget i, refereres. De uddannelsessøgende læger vil ved disse møder af de uddannelsesansvarlige blive pålagt at fremlægge faglige emner. Bortset fra i ferieperioder er der hver tirsdag morgen fra kl enten undervisning for Øre-Næse-Halsafdelingens læger eller staffmeeting. Staffmeeting foregår i det store auditorium på Aalborg Sygehus Syd hver anden tirsdag er tilgængeligt for alle sygehusets læger. De øvrige tirsdage er der intern undervisning for Øre-Næse-Halsafdelingens læger i konferencerummet. Her vil afdelingens egne speciallæger undervise, men der vil så blive indhentet eksterne undervisere fra sygehusets øvrige afdelinger, endelig vil de uddannelsessøgende, som et led i deres uddannelse, så blive pålagt undervisning i emner, som de selv har interesse i. Undervisningsprram vil foreligge forud for hvert semester. Endelig vil der ca. 2 gange om året blive afholdt møde i Nordjysk Otol Klub, som er et fagligt diskussionsforum bestående af Øre-Næse-Halsafdelingens læger samt amtets 12 praktiserende speciallæger. Der vil ved disse møder ofte være indhentet interne undervisere, men Øre-Næse- Halsafdelingens læger bidrager så med fagligt organisatorisk indhold til disse møder. Møderne bliver traditionelt afsluttet med socialt samvær. Afdelingen ligger således stor vægt på et godt samarbejde med de praktiserende speciallæger i amtet. 2.4 Klinisk arbejde. Det daglige kliniske arbejde vil bestå af indføring deltagelse i afdelingens basale funktioner. Den kliniske (bedside) undervisning vil foregå hovedsageligt i dagarbejdstiden, men så i vagttiden, hvor de fleste akutte patienter bliver indlagt. I dagarbejdstiden vil den uddannelsessøgende læge aktivt deltage i øre-, næse- halsanamneseoptagelse klinisk undersøgelse i forbindelse med forundersøgelse/journalskrivning. Han/hun vil så deltage i selvstændigt udføre klinisk kontrol af opererede patienter, gå stuegang samt blive oplært i at udføre de diagnostiske terapeutiske procedurer, der er anført i kompetencebeskrivelsen.

7 Selve arbejdstilrettelæggelsen er vedtaget i fællesskab af afdelingens fastansatte speciallæger. Der foreligger således en ugeskabelon, hvor de forskellige speciallæger afdelingens uddannelsessøgende yngre læger har faste tildelte funktioner. Funktionerne er opdelt i stuegang, operationsaktivitet på operationsstue 1, 2 eller 3, ambulatoriefunktion, tjeneste på Radiumstationen samt funktion på Øre-Næse- Halsafdelingen i Hjørring. Disse skemaer vil til enhver tid være udfyldt 6-8 uger frem i tiden. Dvs., at hver læge kender sin nøjagtige funktion 6-8 uger frem. I dette system vil en af afdelingens uddannelsessøgende læger ofte stå sammen med en af afdelingens speciallæger, enten på en ambulatoriestue eller på operationsstue. Dette er aftalt for, at den uddannelsessøgende læge kan få maksimal supervision vejledning under disse tjenester. Gennem ovenstående system har den uddannelsessøgende selv mulighed for at påvirke, hvilke patienter han/hun ønsker at operere ved at henvende sig til visiterende sekretær, som så kan booke specielle ønsker ind til den enkelte uddannelsessøgende læge. Hver dag kl er der klinisk konference, hvor afdelingens prram for næste dag bliver fastlagt hvor stuegangen gennemgås. Disse konferencer har så en ikke helt ringe uddannelsesmæssig værdi. I vagttiden vil arbejdet bestå i modtagelse, herunder diagnostik eventuel behandling af akut henviste patienter, samt at tage sig af problemer med indlagte, herunder nyopererede patienter. De kompetencer, som forventes opnået i ansættelsen fremgår af afsnit Fokuseret ophold. I den tidlige hoveduddannelse indgår et fokuserede ophold af nle dages varighed på lungemedicinsk afdeling med henblik på at opnå kompetence omkring udredning af snorken søvnapnø. 2.6 Administrativ uddannelse. Den uddannelsessøgende skal være fuldt orienteret om vagttilrettelæggelse have kendskab til samarbejde med offentlige myndigheder, som fx. politi, embedslæger sociale myndigheder, herunder udfyldelse af attester erklæringer til forsikringsselskaber. Der skal gives instruktion i afdelingens regler for samarbejde med myndigheder presse. 2.7 Forskning. Der kan være mulighed for deltagelse i mindre forskningsopgaver. 2.8 Undervisning. Der er gode muligheder for, at de uddannelsessøgende kan deltage i kurser etc. Der vil så godt som altid blive givet tjenestefrihed som regel så økonomisk hjælp til rejse kursusafgift. Det forventes, at lægen deltager i de tværfaglige kurser, som Nordregionen afholder.

8 Som ovenfor nævnt tilstræbes det, at de uddannelsessøgende læger selv prøver at undervise ved en af afdelingens interne undervisningsseancer tirsdag morgen. 2.9 Holdning etik. Den uddannelsessøgende skal tilegne sig forståelse af fagets etiske aspekter udvikle en etisk forsvarlig holdning til patienterne deres behandling. Den uddannelsessøgende skal vejledes i patientinformation, både mundtligt skriftligt, vedrørende planlagte undersøgelser deres konsekvenser, påtænkt behandling risiko ved denne samt prnose. Den uddannelsessøgende skal vejledes i holdning overfor pårørende omgang med patienter med terminale lidelser. 3. Introduktion 3.1 Introduktion til sygehuset afdelingen. De første 5 hverdage er afsat til introduktion. Dag 1: Afdelingsintroduktion modul A. Dag 2: Fælles introduktion: Modul 1: Forskning. Modul 2: Uddannelsesmuligheder. Modul 3: Beredskabsplaner. Dag 3 (altid onsdag): Central introduktion. Dag 4: Afdelingsvis introduktion modul B. Dag 5: Afdelingsvis introduktion modul B. Der henvises i øvrigt til detaljeret prram for ovenstående introduktion, som tilsendes den uddannelsessøgende før ansættelsen. Den nyansatte kursusreservelæge vil være vagtfri den første uge af ansættelsen. 3.2 Bilag, som fremsendes til den uddannelsessøgende før ansættelsen Velkomstbrev. Uddannelsesprram. Samtaleskema. Introduktionsprram for yngre læger. Prram for afdelingsvis introduktion (modul A B). Vagtskema med angivelse af dato for første vagt. Navn på klinisk vejleder uddannelsesansvarlig overlæge.

9 4.1 Beskrivelse af de kompetencer, som forventes opnået under hoveduddannelsen på Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt. Seneste tidspunkt for opnåelse af den enkelte kompetence er angivet i sidste kolonne.. angiver audiolisk afdeling, 1 tidlig hoveduddannelse, praksisophold 2 angiver sen hoveduddannelse. Sidste tal angiver det halvår, i hvilket kompetencen senest skal være erhvervet. Mål Konkretisering af mål Lærings-strategi Evaluerings-strategi Senest opnået Efter endt hoveduddannelse skal lægen kunne: Medicinsk ekspert: Optage en specialiseret otorhino-laryngolisk journal tilrettelægge et udredningsprram Optage fyldestgørende anamnese for en patient med lidelse i ører, næse/bihuler, mund/spytkirtel, pharynx/larynx, thyreoidea/ydre hals, efter ansigtstraume, esofagus/lunge. Foretage Tone/taleaudiometri Impedansundersøgelse Vestibulærundersøgelse Rhinoendoskopi Sinoskopi Priktest Sondering af spytkirtler Lymfeknudebiopsi/ekstirpation Rigid tracheobronkoskopi Fleksibel tracheobronkoskopi inkl. BAL Rigid esofagoskopi Fleksibel esofagoskopi Neuro-otolisk undersøgelse iram Impedansundersøgelse Vestibulærundersøgelse Elektrofysioliske undersøgelser i audiolien Otoakustiske emissioner Radioliske undersøgelser Cytoliske undersøgelser Histoliske undersøgelser it

10 Diagnosticere behandle inflammation infektion af 1ydre øre øregang. Redegøre for diagnostik behandling af larynxtraumer, herunder fremmedlegemer Diagnosticere akut behandle angioneurotisk ødem i mundhule, svælg strube. Diagnosticere konservativt behandle sialolithiasis Diagnosticere behandle inflammatoriske infektiøse tilstande i larynx trachea. Udrede perifer facialis parese redegøre for behandlingen Redegøre for diagnostik af foramen jugularis syndrom Diagnosticere bløddelsskader på hoved hals samt varetage behandling af de ukomplicerede læsioner. Udrede stemmebåndspareser Redegøre for diagnostik behandling af kongenitte tilstande akvisitte deformiteter i larynx Diagnosticere kongenitte akvisitte deformiteter i ydre øre øregang, redegøre for behandlingen. Seroliske undersøgelser Nuklearmedicinske undersøgelser Priktest Mikrobioliske undersøgelser Foretage tracheostomi Selvstudie Praktisk kursus Selvstudie Behandle aures alatae Diagnosticere traumatiske trommehinde- mellemøretilstande herunder otoliquorrhoe Diagnosticere behandle vestibulært udløst svimmelhed Selvstudie

11 Diagnosticere behandle traumer af ydre næse, septum cavum nasi herunder fremmedlegemer Konservativt behandle kronisk/recidiverende rhinit sinuit, samt redegøre for den kirurgiske behandling Diagnosticere komplikationer til akutte kroniske infektioner inflammationer i cavum nasi sinus paranasales Redegøre for diagnostik behandling af komplikationer til infektioner i pharynx Diagnosticere behandle benigne larynxtumorer Diagnosticere maligne tumorer i larynx Diagnosticere redegøre for behandling af kongenit patoli på halsen. Redegør for diagnostik af torti collis Diagnosticere behandle simple zygomafrakturer Diagnosticere redegøre for behandlingen af alle øvrige ansigtsfrakturer Reponere næsefrakturer Incidere septumhæmatom Selvstudie Selvstudie Foretage mikrolaryngoskopi Selvstudium it

12 Diagnosticere de almindeligste perceptive høretab redegøre for behandlingen Diagnosticere blandet konduktivt perceptivt høretab redegøre for behandlingen Udrede tinnitus angiv mulig behandling Iværksætte relevant udredningsprram ved mistanke om tumorer i den cerebello-pontine vinkel Vejlede om forskellige hørehjælpemidler. Vejlede om behandlingen med kombination af operation høreapparat Selvstudie Varetagelse af praktisk arbejde

13 Diagnosticere behandle akutte inflammatoriske lidelser infektiøse tilstande i trommehinde mellemøre Diagnosticere konservativt behandle kroniske mellemøreinfektioner inflammationer. Diagnosticere infektiøse inflammatoriske lidelser i cavum nasi sinus paranasales herunder allergiske lidelser Behandle akutte infektiøse inflammatoriske tilstande i cavum nasi sinus paranasales Behandle simpel nasalpolypose Diagnosticere behandle infektiøse tilstande i mundslimhinden tungen Diagnosticere behandle akut kronisk infektion/inflammation i pharynx Diagnosticere behandle infektiøse sygdomme i glandulae salivariae Oprense kaviteter Foretage kæbehulepunktur -tubulation Praktisk kursus Godkendt kursus Evulsio polypi Bedside Vurdere slimhindeforandringer iværksætte behandling Udrede patienter med smerter i ansigt hals Selvstudium

14 Diagnosticere redegøre for behandling af komplikationer til akut mellemøreinfektion Diagnosticere redegøre for behandling af kolesteatomsygdom Diagnosticere årsager til konduktivt høretab redegøre for behandlingen Diagnosticere akut behandle odontene abscesser. Diagnosticere behandle læsioner herunder fremmedlegemer i pharynx Diagnosticere redegøre for behandling af søvnapnø snorken Diagnosticere trakeale lidelser Redegøre for diagnostik behandling af aspiration af fremmedlegeme Redegøre for diagnostik af maligne lungelidelser, tumorer i mediastinum herunder sarkoidose Diagnosticere årsager til dysphagi Udrede de almindeligste stemmelidelser Redegøre for behandling af Zenker s divertikel de almindeligste årsager til dysphagi Diagnosticere akut behandle ætsninger fremmedlegemer i esofagus Redegøre for høreforbedrende operationer, forskellige høreapparater, rådgive herom Foretage incision drænage Vurdere en søvnregistrering udfra denne anvise behandling eller videre udredning Praktisk kursus Foretage rigid bronchoskopi Praktisk kursus Foretage fiberbronchoskopi mediastinoskopi Foretage fiber- rigid esofagoskopi Praktisk kursus Selvstudie Praktisk kursus Bedside Diagnosticere behandle øvrige infektioner i bløddele

15 på hoved hals Behandle simple hudrelaterede tumorer på hoved hals Diagnosticere tumorer i glandula thyreoidea Redegøre for den kirurgiske behandling af thyreoidea lidelser Diagnosticere tumorer i omkring ydre øre i øregang Fjerne mindre, velafgrænsede tumorer i omkring ydre øre Diagnosticere behandle traumatiske affektioner af ydre øre øregang herunder fremmedlegeme obturerende cerumen Diagnosticere tumorer i cavum nasi Suturere større skader af ydre øre Behandle othæmatom Praktisk kursus Bedside Redegøre for diagnostik af tumorer i sinus paranasales Redegøre for diagnostik af kongenit patoli i rhinopharynx Diagnosticere tumorer i pharynx Selvstudie Bedside Bedside Diagnosticere kongenitte akvisitte ydre næse septumdeformiteter Udrede choanal atresi angiv behandling Beskrive patolien Rejse mistanken foretage undersøgelse herfor Selvstudie Behandle ukomplicerede septumdeviationer Foretage septumplastik Lbsoptegnelse Redegøre for diagnostik af Selvstudie haemangiomer lymfangiomer i cavum oris Diagnosticere behandle andre benigne tumorer i mundslimhinden tungen Diagnosticere maligne tumorer i mundslimhinden Lbsoptegnelse tungen Kirurgisk behandling af sialolithiasis i ductus glandula submandibularis samt ductus parotideus

16 Redegøre for diagnostik af sarkoidose autoimmune sygdomme i glandulae salivariae Diagnosticere tumorer i glandulae salivariae Redegøre for behandling af tumorer i glandulae salivariae Redegøre for komplikationer til kirurgi på glandulae salivariae Diagnosticere redegøre for behandling af benigne maligne tumorer på hoved hals Behandle lateral median halscyste Redegøre for principper for smertebehandling palliation Redegøre for diagnostik af glomustumor Redegør for diagnostik af de hyppigste medfødte kraniofaciale misdannelser Redegøre for diagnostik behandling af nekrotiserende fascieitis sv.t. hoved hals Smertebehandling postoperativt, til terminale patienter Indikationer for palliativ strålebehandling Indikationer for nasastriske sonder PEG sonder Angive symptomer fund der giver mistanke om glomustumor Selvstudie Selvstudie Selvstudie Praktisk kursus Varetagelse af praktisk arbejde Selvstudie Selvstudium Bedside

17 Kommunikator: Etablere kontakt kommunikere i en form, præget af tillid, empati, situationsbevidsthed situationsfornemmelse - i forhold til patienter (herunder specielt børn), pårørende, kolleger, andet sundhedspersonale øvrige samarbejdspartnere. Etablere håndtere samtaler i situationer med alvorlige diagnostiske prnostiske forhold samt krisesituationer. Integrere samtale teknikker det personlige nærvær i kommunikationssituationen Afdække krav forventninger til kommunikationen Etablere en mundtlig kontrakt med patienten - en kontrakt som synliggør forventninger behandlingsplan Disponere styre en samtale i forhold til tid formål Tilpasse kommunikationsformen ved tilstande, hvor kommunikationen er vanskelig på grund af lidelser der involverer patientens kommunikationsformåen (f. eks. hørenedsættelse, følger efter sygdomme i larynx), anden etnisk-kulturel baggrund, uhelbredeligt syge patienter eller andre årsager Udarbejdelse af skriftligt materiale (f.eks. patientvejledninger, eller procedurer til instruktionsb) Feedback fra patienter kolleger Varetagelse af praktisk arbejde Feedback fra patienter kolleger it Bedømmelse af opgave it Formidle mundtlig skriftlig viden til patient pårørende om diagnose, mulige behandlingsforløb, risici, prnose, således at pt. kan foretage valg af behandling Informere befolkning, medier beslutningstagere om sundhedsrelevante emner Udarbejde skriftligt materiale evt. i form af vejledning til befolkningsgrupper. Feedback fra patienter kolleger Selv studie it 2-3 Samarbejder: Medinddrage sundhedsmedarbejdere, som deltager i patientbehandlingen, så de kender deres opgaver, videregiver enslydende information til patienter pårørende. Varetagelse af praktisk arbejde 1-2 Leder/administrator:

18 Påtage sig ledelsesfunktion Tage ansvar for tværfagligt samarbejde, varetage arbejdstilrettelæggelse, udnytte prioritere ressourcer i samarbejdet mellem primær sekundærsektoren samt i forhold til patientvaretagelse, uddannelse, forskning eksterne aktiviteter, motivere arrangere samarbejdskonstellationer, administrere egne ressourcer egen tid. Tværfagligt kursus Praktisk analyseopgave omkring costbenefit 2-3 Sundhedsfremmer: Rådgive om, hvorledes sundheden kan fremmes hos den enkelte patient, i patientpopulationer i samfundet. Redegøre for høreomsorgens organisering, de hørepædagiske muligheder, høretekniske hjælpemidler sociale foranstaltninger, således at hørehæmmede patienter kan rådgives visiteres hensigtsmæssigt. Opdage reagere på forhold, hvor rådgivning oplysning er påkrævet Identificere de samfundsmæssige kulturelle subjektive betingelser som har betydning for individet gruppens aktuelle livs- sygdomssituation Varetagelse af praktisk arbejde Akademiker: Varetage uddannelsesfunktionen overfor kolleger, andre faggrupper patienter. Udvælge hensigtsmæssige læringsstrategier, identificere uddannelse udviklingsbehov samt aktivt udnytte situationer i hverdagen til uddannelse Tilrettelægge udføre en videnskabelig opgave præsenteret som førsteforfatterskab i artikel eller kasuistik, eller poster eller foredrag i videnskabeligt selskab ved symposium eller på kongres. Deltage i undervisningen af andre uddannelsessøgende, vejledning af patienter pårørende Varetagelse af praktisk arbejde Forskningstræning smodul Bortfaldet

19 Professionel: Præstere kvalitet i behandlingen med integritet, ærlighed empati. Udvise passende personlige mellemmenneskelig professionel adfærd samt praktisere faget i etisk overensstemmelse med forpligtigelserne som læge Påtage sig ansvar for egen optræden i det daglige arbejde Udføre etisk analyse af klinisk problem Motivere valg fra etiske betragtninger Kommunikere etiske overvejelser til sundhedspersonale, patienter pårørende Selvstudier

Uddannelsesprogram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Sygehus Viborg.

Uddannelsesprogram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Sygehus Viborg. Uddannelsesprram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-næse-halsafdelingen, Sygehus Viborg. Uddannelsesprram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Hals Kirurgisk Afdeling, Nordjyllands Amt 4. januar 004 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i audiologi ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Uddannelsesprogram for ansættelse i audiologi ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Uddannelsesprram for ansættelse i audioli ved Øre-Næse-Hals ved Øre-næse-halsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Den 8. marts 2004 Uddannelsesprram for ansættelse i audioli som reservelæge

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi Vejle Odense - Vejle. 1. Indledning. 1.1. Beskrivelse og afgrænsning af specialet.

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi Vejle Odense - Vejle. 1. Indledning. 1.1. Beskrivelse og afgrænsning af specialet. 1. Indledning Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngoli Vejle Odense - Vejle 1.1. eskrivelse afgrænsning af specialet. Specialet omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling kontrol

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i Hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Aarhus universitetshospital.

Uddannelsesprogram for ansættelse i Hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Aarhus universitetshospital. Uddannelsesprram for ansættelse i Hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-næse-halsafdelingen, Aarhus universitetshospital. 1 Uddannelsesprram for hoveduddannelsesstilling I oto-rhinolaryngoli ved

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus.

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus. Uddannelsesprram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus. Uddannelsesprram for tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-Næse-Hals

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus.

Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus. Uddannelsesprogram for ansættelse i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus. Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Halsafdfdelingen, Vejle Sygehus.

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Halsafdfdelingen, Vejle Sygehus. . Indledning Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi ved Øre-Næse-Halsafdfdelingen, Vejle Sygehus... Beskrivelse og afgrænsning af specialet. Specialet omfatter forebyggelse,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Oto-rhino-laryngologi

Oto-rhino-laryngologi Juli 2008 Oto-rhino-laryngologi Faget omfatter: Forebyggelse, diagnostik, behandling og kontrol af kirurgiske og medicinske sygdomme samt traumer i områderne: ører, næse, bihuler, mundhule, spytkirtler,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus.

Uddannelsesprogram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus. Uddannelsesprram for ansættelse i sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-næse-halsafdelingen, Holstebro Sygehus. Uddannelsesprram for sen hoveduddannelse i oto-rhino-laryngoli ved Øre-Næse-Halsafdelingen,

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi

Plastikkirurgi. Faglig profil plastikkirurgi Plastikkirurgi Det plastikkirurgiske speciale dækker meget bredt og er, ud over ansvaret for behandling af specifikke tilstande og sygdomme, karakteriseret ved anvendelse og udvikling af særlige kirurgiske

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på øre - næse - hals afdeling 263 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 263: 7918 2781 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation

Læs mere

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008

Faglige bedømmelseskriterier: Hoveduddannelsen ortopædkirurgi, version 22. oktober 2008 Faglige bedømmelseskriterier til hoveduddannelsesstillingen Ortopædkirurgi Godkendt af Danske Regioner Den 29. oktober 2008 Indledning På baggrund af et ønske om at forkorte uddannelsestiden før hoveduddannelsen

Læs mere

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen.

Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Sundhedsstyrelsen 5. kontor, Knut Aspegren 2004-02-24 Eksempel på planlægning af et uddannelsesforløb i turnus, kirurgidelen. Forløbsplanen definerer rækkefølgen af evaluering af opnåede kompetencer. Dersom

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse

Kittellommebog. Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Kittellommebog Den oto-rhino-laryngologiske speciallægeuddannelse (2015) Introduktionsuddannelse Navn: Indledning: Denne kittellommebog for læger i introduktionsstilling i oto-rhino-laryngologi er udarbejdet

Læs mere

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser

Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Fase 4 uddannelsen indenfor kirurgisk behandling af degenerative og inflammatoriske knælidelser Baggrund Den ortopædkirurgiske behandling af knælidelser i Danmark varetages af flere subspecialer, afhængig

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi. Sønderborg Odense Sønderborg

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngologi. Sønderborg Odense Sønderborg Uddannelsesprram for hoveduddannelsen i oto-rhino-laryngoli Sønderborg Odense Sønderborg 1. INDLEDNING 1.1. eskrivelse afgrænsning af specialet. Specialet omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2012 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Sønderborg

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Dagkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH),

Uddannelsesprogram for. den kirurgiske introduktionsuddannelse. på Århus Sygehus. (Nørrebrogade 44, tidl. ÅKH), Uddannelsesprram for den kirurgiske introduktionsuddannelse på Århus Sygehus (Nørrebrade 44, tidl. ÅKH), Kirurgisk Gastroenterolisk Afdeling L. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Målsætning:...

Læs mere

Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus

Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus 1 Uddannelsesplan for 9. semester medicinstuderende ved Ortopædkirurgisk Afdeling - Kolding Sygehus Ortopædkirurgisk afdeling ved Kolding Sygehus varetager diagnostik og behandling af lidelser og skader

Læs mere

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi

Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Portefølje for introduktionsuddannelsen i Urologi Indholdsfortegnelse Logbog...3 Den medicinske ekspert...5 Kliniske problemstillinger...5 Kirurgiske færdigheder og procedurer...6 Kommunikator...8 Samarbejder...9

Læs mere

Ansættelsesprocedure: overlæge

Ansættelsesprocedure: overlæge Ansættelsesprocedure: overlæge Korrespondancen med sygehusledelsen foretages pt. med Susanne Pedersen (ssp@sks.aaa.dk) Sygehusledelsen varetager korrespondancen med ansøgerne. Afdelingsledelsen sikrer

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH

Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Logbog for introduktionsstilling Plastikkirurgisk afdeling OUH Udarbejdet på baggrund af målbeskrivelsen for plastikkirurg Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi Sundhedsstyrelsen Oktober

Læs mere

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved og Halskirurgi Januar 2004 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1. Beskrivelse

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Uddannelsesprram for turnuslæger i kirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 1. Indledning. Turnus skal anspore motivere lægen til at påtage sig de forpligtigelser, der

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Otolaryngologi Hoved og Halskirurgi December 2007 Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Oto-Rhino-Laryngologi

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning

Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Sygehusene i Ringkjøbing Amt Uddannelsesprogram for turnuslæger i ortopædkirurgi Klinik Herning Turnuslæge: Vejleder: Ansættelsesperiode: Maj 2004 Ringkjøbing Amt 1. Indledning. I henhold til målbeskrivelse

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram

Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram Sygeplejeintroduktion/oplæringsprogram - introduktionsprogram for nye sygeplejersker ansat på Øjenafdelingen Sygehus Vendsyssel. Hjørring. Vi vil gerne byde dig velkommen som kollega her i Øjenafdelingen

Læs mere

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi

Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Tand-, mund- og kæbekirurgi Dato: Den 18. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Tand-, Mund- og kæbekirurgi 1 1 Generelle

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god

Inspektorrapport. Temaer. Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Psykiatrien i Region Syddanmark Besøgsdato 17-09-2015. Særdeles god Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002130 Afdelingsnavn Psykiatrisk afdeling Kolding-Vejle Hospitalsnavn Psykiatrien i Region Syddanmark

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved

UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI. ved UDDANNELSESPROGRAM FOR HOVEDUDDANNELSEN I NEUROKIRURGI ved Neurokirurgisk Afdeling NK, Århus Sygehus Neurokirurgisk Afdeling K, Aalborg Sygehus 2 INDLEDNING...3 PRÆSENTATION AF UDDANNELSESFORLØBET...3

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles intern medicinske introduktionsstilling ved Medicinsk område i Esbjerg

Uddannelsesprogram for den fælles intern medicinske introduktionsstilling ved Medicinsk område i Esbjerg Uddannelsesprram for den fælles intern medicinske stilling ved Medicinsk område i Esbjerg Indledning præsentation af uddannelsesforløbet Introduktionslægen vil i den periode der foregår ved Medicinsk område

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere