mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr årgang 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013"

Transkript

1 mejeristen nr årgang 2013 Vigtige forbedringer SIDE 3-4 Delegertmøde SIDE 7-9

2 { formanden har ordet } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er overstået og foråret er langt om længe kommet til Danmark. Med foråret kommer også alle generalforsamlinger i DMF. Jeg har været på alle de generalforsamlinger det har været muligt at komme til grundet overenskomstforhandlingerne. Det er altid dejligt at komme til de forskellige forsamlinger og møde medlemmerne. Stemningen ved dette års generalforsamlinger har generelt været positiv, og spørgelysten har mest været samlet omkring den overenskomst der netop er forhandlet. Det er mit indtryk at medlemmerne har fået svar på deres spørgsmål, og det glæder mig meget, at medlemmer stiller spørgsmål. Debatten viser, at der er liv og engagement i vores fagforening. Faglige sager I Danske Mejeristers Fagforening er der løbende ca. 5 faglige sager af forskellig karakter. Det kan være lige fra opsigelser, løntjek, LG sager (Lønmodtagernes Garantifond) eller mangelfuld/ forkert lønudbetaling. Men der kan ske fejl i mange led, bl.a. indberetning fra arbejdslederen, indtastning på lønningskontoret, forkert tolkning af overenskomsten eller direkte snyd (den sidste er sjælden). Det er derfor utrolig vigtigt at man tjekker time- og lønsedler, og kontakter sin tillidsmand eller undertegnede lige så snart man er i tvivl om tingene passer. Jo før eventuelle fejl bliver rettet, jo lettere er det at få rettet dem op. Delegeretmøde 2013 er kongres- og delegeretmødeår, og det er på disse møder at fremtiden formes 4 år frem. Der er mange ting der skal laves op til sådanne møder forberedelser, beretning osv. Så kære medlemmer, lad nu landsbestyrelsen og de delegerede høre jeres meninger, ris eller ros. Hvilken retning skal Danske Mejeristers Fagforening bevæge sig i? Det er nu I har muligheden for at gøres jeres indflydelse gældende. Der vil senere være mulighed for at se hvem de enkelte afdelings generalforsamlinger har valgt som delegerede. Husk på at vi i DMF vil være til for medlemmerne, ikke omvendt. Hvilken retning skal DMF bevæge sig i? Lars Gram 2

3 Vigtige forbedringer De vanskelige overenskomstforhandlinger er endt i et resultat der er hæderligt, men bestemt ikke prangende. Pensionsstigning var et stort krav fra forbundene, men dette kunne desværre ikke løftes denne gang. Til gengæld får mejerielever ret til arbejdsmarkedspension fra den dag de fylder 20 år. Samtidig omfattes mejerieleverne af fællesoverenskomstens regler for løn i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, barnets første sygedag, børns hospitalsindlæggelse og barsel. Vigtigt var bestemt også, at funktionærlignende ansatte nu har ligestilling med timelønsansatte i forbindelse med SH dage. Lønskemaet kan findes hos din tillidsrepræsentant, eller inde på hjemmesiden. Overenskomsten udsendes gerne til de medlemmer, der retter henvendelse til kontoret i Århus, ellers har tillidsrepræsentanten også nogle overenskomster liggende til dig, der ønsker den i hånden. Se lønskema på mejeristen.dk IKKE FAntAstisK, men HÆDERLIG Medlem af DMF Lars Lund, Arla i Bislev, formand for afdeling 902 Nordjylland og forhandlingsudvalgsmedlem. - Set med faglærte øjne er overenskomsten ikke fantastisk, men situationen taget i betragtning er den hæderlig. Oven i, at arbejdsgiverne har udnyttet krisen til det yderste, er vi jo også tre forskellige forbund, der alle ønsker vore medlemmers behov tilgodeset bedst muligt. Og der er bestemt mange små forbedringer på især de bløde værdier. Så selvom vi ikke fik mere på pensionen, får overenskomsten mit ja. Medlem af DMF Jan Hartvigsen, FTR på Rødkærsbro mejeri (Arla Foods) JA TRODS MANGLENDE PENSION - Jeg tror ikke på, at vi kunne have lavet et bedre resultat under de givne omstændigheder. Og jeg er glad for, at vi har fået noget på fondene. Så selvom jeg selvfølgelig er skuffet over den manglende udvikling på forskudttidssatserne og pensionen, som vores yngre kolleger får hårdt brug for, stemmer jeg ja til overenskomsten. Mejeristen nr

4 { F eriefonden informerer } DMF medl. Prisliste 2013 for Kærneland Leje af feriehus pr. overnatning (søn. kl fre. kl ) 330,00 Leje af feriehus pr. overnatning (fre. kl søn. kl ) 500,00 Leje af feriehus pr. uge 2.300,00 Leje af feriehus weekendophold (fred. kl mand. kl.11.00w) 1.200,00 Elforbrug er sat til 3,-/kW. Campingpladsen pr. overnatning 150,00 Hunde gebyr huse 200,00 Hunde gebyr campingplads 100,00 Kontingent for passiv medlemmer pr. år. 300,00 Afbestillingsgebyr 200,00 Rykkerbreve pr. brev 200,00 For DMF s kontingentbetalende pensionistmedlemmer er der mulighed for rabat. (mandag - torsdag til halv pris udenfor højsæsonen) I højsæsonen lejes der kun på ugebasis, med mindre der ikke er fyldt helt op. Enkelt dage udlejes i højsæsonen først ca. 14 dage før. I kærneland er der mulighed for at lejer, udenfor hovedferien, kan leje indtil flere huse, og i forbindelse hermed at kunne benytte fælleshusets faciliteter mod et beløb af 750,00. 4

5 12 fine huse Kærneland kan byde på 12 fine sommerhuse med plads til 6-7 personer, stort grønt område med masser af plads og dejlig legeplads med bl.a. hoppepude og svævebane. En af Danmarks dejligste badestrande er kun fem minutters gang fra Kærneland. Tjek med hjemmesiden om der er booket eller frit. Hjemmesiden bliver opdateret løbende. Øvr. medl. Højsæson Højsæson Ugerne Ugerne ,00 400,00 600,00 500,00 600,00 600, , , , ,00 200,00 200,00 100,00 200,00 Forklaring til booking 200,00 af vores feriehuse. Når der er blevet klikket på Booking på vores hjemmeside. Kommer denne side frem. Det er denne side booking fremover skal foregå fra. Der Vælg NemID kan Ved bookes at sætte flueben på i feltet vores ved NemID hjemmeside eller facebook Mejeristen nr

6 { mindeord } Mindeord Danske Mejeristers Fagforening modtog den 29. april, den triste meddelelse om at vores tidligere formand Peer B. Thomsen var afgået ved døden. Peer, der blev født den 23. marts 1939, og blev 74 år gammel. Peer blev udlært mejerist i starten af 60 erne og kom ind i Dansk Mejeristforbund i Herning- afdelingen i Peer havde i en periode arbejde som kedelpasser på Thule basen i nordvest Grønland, og herefter blev der igen arbejdet som mejerist på Borris mejeri der blev Peer s kald. Han kom til Arinco da mejeriet i Borris blev lukket, og der blev han til han i oktober 1993 blev valgt som landsformand for Danske Mejeristers Fagforening. Peers faglige karriere indenfor DMF startede i 1990, da han blev valgt til formand for Herning afdelingen. Ved sammenlægningen af 5 mindre afdelinger i 1991, blev Peer valgt som formand for det vi i dag kender som afdeling Midt/ vest. På DMF s delegeretmøde i 1993 blev Peer valgt som landsformand, en post han bestred frem til oktober 2005 hvor han gik på pension. Desværre fik Peer og hans hustru Ruth ikke det otium som de begge havde drømt om. Sygdom hos både Ruth og Peer betød at de begge med blot halvandet år mellemrum er afgået ved døden. Peer var som landsformand kontant når han sagde noget, og så havde han den store fordel at have klæbehjerne og kunne huske alt. Han kunne hurtig sætte sig ind i de ting der rørte sig blandt mejeristerne. Mejeristuddannelsen stod Peer meget nær, og han satte stor pris på arbejdet i det faglige udvalg (lærlingeudvalget), og han sad ligeledes i bestyrelsen på mejeriskolen i Dalum (nuværende Kold College). Peer fungerede i en lang årrække også som censor når kommende mejerister skulle til afgangseksamen. Peer kunne i udvalgs sammenhænge godt lide at mænge sig med arbejdsgiverne og andre fine folk, for at skabe relationer som kunne bruges i andre sammenhænge. Men der er ingen tvivl om at Peer s hjerte bankede for mejeristernes ve og vel. Vore tanker går til de pårørende. Æret være Peer B. Thomsens minde Danske Mejeristers Fagforening - Lars Gram 6

7 { Delegeretmøde } Der indkaldes hermed til Delegeretmøde fredag den 4. oktober 2013 Delegeretmøde Danske Mejeristers Fagforening og DMF Feriefonden Delegeretmøde afholdes på Severin i Middelfart. Alle delegerede vil forinden mødet få tilsendt den skriftlige beretning. Dagsorden for DMF s 25. delegeretmøde Mødet åbnes Valg af dirigenter og stemmetællere. Godkendelse af forretningsorden og diæter Landbestyrelsens beretning Regnskaberne fremlægges Forslag fra afdelingerne Forslag fra landsbestyrelsen Valg af formand/forretningsfører, landsbestyrelse og revisor samt suppleanter Dagsorden for Feriefonden Dagsorden for Feriefonden Bestyrelsens beretning. Regnskaberne fremlægges. Valg til bestyrelsen. Med venlig hilsen Danske Mejeristers Fagforening og DMF s Feriefond Mejeristen nr

8 { Delegeretmøde } Ordinært delegeretmøde og kongres D anske Mejeristers Fagforening afholder ordinært delegeretmøde den 4. oktober 2013, får tilført knap nye medlemmer. og Serviceforbundet afholder den 8. og 9. Serviceforbundets strukturudvalg har arbejdet oktober 2013 den ordinære kongres. meget med forbundets fremtidige struktur og arbejdsgange, og det er spændende at følge de linjer Både kongressen og delegeretmødet er øverste myndighed i henholdsvis Serviceforbundet og Danske Mejeristers Fagforening, Det er her fremtidens Alt dette arbejde har et udgangspunkt, nemlig der lægges op til. linjer lægges for de næste 4 års arbejde. det at kunne yde den bedst mulige medlemsservice uanset om man er ansat i medlemsregistreringen Kongressens slogan er Dit fag, vores sag, og eller valgt forbundssekretær. hele det store forarbejde som er i fuld gang udstråler dette. Der kommer i forbindelse med kongressen en ny faggruppe/ landssammenslutning ind DMF er og har været med i dette arbejde hele ve- DMF med hele vejen i Serviceforbundet, Frisør og Kosmetik Forbundetbliver den nye landssammenslutning såfremt deres hvad Serviceforbundet er og står for: Dit fag, jen, derfor synes jeg at valget af slogan rammer kongres godkender dette. Det betyder at forbundet vores sag. Kongressen anno

9 { Delegeretmøde } Dit fag, vores sag Hvad sker der eksternt? i de andre forbund overenskomstmæssigt lovgivning for arbejdsmarkedet med mere. Der bliver nok at arbejde med frem til DMF s 25 ordinære delegeretmøde, og formentlig mange ting de delegerede skal tage stilling til. Hvem er med Der er 29 delegerede, som er eller bliver valgt på afdelingernes generalforsamlinger. Vedtægternes 7. stk. 5. siger at: Fra hver afdeling 1 delegeret for hver 50 påbegyndte medlemmer af afdelingen. Landsbestyrelsens medlemmer. Den valgte revisor (bilag kontrollant). Medlemmer af den siddende Feriefondsbestyrelse. Det er disse delegeredes ansvar at sikre medlemmerne i DMF, og vælge den retning DMF skal bevæge sig i. Jeg vil sammen med DMF s forretningsudvalg og landsbestyrelse forsøge at kigge ind i krystalkuglen, hvad vil fremtiden bringe??? Hvad sker der i egne rækker? medlemssituationen økonomi afdelinger. Jeg ser personligt frem til delegeretmødet med gode debatter, og muligheden at styrke sammenholdet i Danske Mejeristers Fagforening. - Lars Gram Mejeristen nr

10 Generalforsamling DMF afd. 910 Sjælland Der afholdes generalforsamling på Slagelse Dagsorden: Mejeri, Karolinevej 1, 4200 Slagelse. Torsdag D. 13 juni 2013 kl. 17,00 1. Velkomst af formand Ca kl. 19 middag og kaffe. Under middagen vil der blive udloddet nogle gevinster. 2. Valg af dirigent og referent. 3. Beretning 4. Regnskab Der er spisning efter at generalforsamlingen er færdig. Vores landsformand Lars Gram kommer til generalforsamlingen. 5. Indkomne forslag. (forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.) 6. Valg til bestyrelsen (på valg Christian Af hensyn til spisning, skal I tilmelde jer senest 3 dage før generalforsamlingen til Kasper tlf , Christian , Torben eller Sørensen) 7. Valg af suppleant til bestyrelsen 8. Valg af revisor (på valg Poul Møller) Danske Mejeristers Fagforening 9. Valg af revisorsuppleant afd. 910 Sjælland 10. Evt. 11. Indlæg om DMF, ved Lars Gram P.B.V. - torben Madsen DMF Midt-vest Udflugt til Jespershus blomsterpark d Afdelingen giver tilskud til billetten på 100,- pr. billet. (man køber selv billetten) Der er max 4 billetter pr. medlem, og afdelingen giver tilskud til de første 70. KL smider afdelingen et par pølser på grillen, og giver en øl eller sodavand (derudover kan der selv medbringes). Ved grillen refunderes de 100 Tilmelding sker til formanden Mogens Vorgod Senest den på tlf Mogens Vorgod Tilmelding senest den 12/

11 Pensionsråd på mail hitter i Pension Danmark På knap tre år har Pension Danmark-medlemmer valgt at få pensionsråd på mail. Medlemmerne bruger rådene aktivt til at tjekke pensionen. Det er hverken nødvendigt at ringe til Pension Danmark eller møde op, hvis du som medlem ønsker at få gode råd om pension, der er skræddersyet til dine behov. Du kan nemlig få rådgivning i en kort mail hver tredje måned. Og den såkaldte rådgivningsmail er populær. Siden maj 2010, hvor den første rådgivningsmail blev sendt af sted, har af PensionDanmarks medlemmer tilmeldt sig. En stor del af medlemmerne logger sig efterfølgende ind på deres personlige pensionssider på pension.dk. Det er en rigtig god nyhed, at medlemmerne bruger rådgivningsmailen aktivt til at tjekke og få styr på pensionsordningen. Og det illustrerer, at der faktisk er en stor interesse for pension, så længe stoffet er lettilgængeligt, siger direktør Flemming Tovdal Schmidt, Pension Danmark. Tilmeld dig rådgivningsmails Du kan nemt få relevant information om din pensionsordning direkte på , hvis du ikke allerede er tilmeldt. Tilmeld dig på pension.dk/ , så modtager du ca. fire gange årligt personlige rådgivningsmails. Via pension.dk/dinegenpension får du det fulde overblik over din pensionsordning. Du logger på med NemID. Du kan også tjekke pensionen via PensionDanmarks nye app, der fås til iphones og Android-mobiltelefoner. App en aktiveres på pension.dk/dinegenpension. Når du tjekker pensionen på nettet eller mobilen, kan du bl.a. se: hvor meget din arbejdsgiver indbetaler måned for måned, hvor meget du i alt har sparet op hvordan du er forsikret. Sundhedsordning: Ny vurdering efter 15 behandlinger Har du stadig smerter i kroppen, selvom du har fået flere behandlinger via sundhedsordningen i PensionDanmark? Så er der måske brug for andre tiltag som fx Hurtig Diagnose, som du også har i PensionDanmark. Derfor vil du blive bedt om at kontakte din egen læge, hvis du har fået 15 behandlinger via sundhedsordningen inden for de seneste 12 måneder. Det er vigtigt, at du får den rette behand ling. Er dine smerter ikke væk efter 15 behandlinger, så er der behov for, at din læge vurderer, om der skal flere behandlinger til, eller om der er brug for andre tiltag, siger direktør Jens-Christian Stougaard, PensionDanmark. Vurderer din egen læge, at du skal fortsætte med en af de fire behandlingstyper i sundhedsordningen - fysioterapi, kiropraktik, massage eller zoneterapi - kan du fortsætte behandlingen via din sundhedsordning. Du skal blot ringe til PensionDanmark på for at aftale det videre behandlingsforløb. Det kan også være, at din egen læge vurderer, at du skal til en speciallæge for at finde årsagen til dine vedvarende problemer. Sker det, har du som del af din sundhedsordning adgang til Hurtig Diagnose. Her får du hjælp til hurtigt at finde ud af, hvad du fejler, hvis du netop er blevet henvist til en speciallæge af din egen læge. Du kontakter Hurtig Diagnose på Når der er gået 12 måneder, fra du fik den første af de 15 behandlinger via sundhedsordningen, kan du igen booke tid til behandling som normalt. Læs mere på pension.dk/sundhed Mejeristen nr

12 Dimissionsfest for de nye mejerister februar 2013 Af Uddannelseschef Bjarne VAGn Larsen, Kold College Fredag den 22. februar 2013 blev der holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb 4 og dermed deres sidste skoleophold i uddannelsen. Uddannelseschef Bjarne Vagn larsen, Kold College holdt dimissionstalen for de nye mejerister. Kagerne tiltrak sig større opmærksomhed end mors nye mejerikasket. Udlevering af skolebeviser Alle mejerielever får udleveret deres skoleerklæring, et bevis for de har gennemført alle skoleophold. Uddannelseskoordinator Sten Holmgaard Sørensen udleverer skolebeviset til Kirsten Rossen Lauridsen, Vojens. 12

13 Arif Ahmadi, Svenstrup J. Skumning af mælk i skummesalen. Arla Foods, Hjørring Mejeri Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup J. 2. Palle Svale Andersen, Herning. Fremstilling af røre-yoghurt med forhøjet tørstof. Arla Foods, Danmark Protein, Videbæk. Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk Mads Brøndum Christensen, Videbæk. Fremstilling af camembert i ostekar. Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk. Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk. 4. Jacob Davidsen, Bjerringbro, Fremstilling af DL-, O- og yoghurt syrevækker. Mammen Mejeri A/S, Bjerringbro. Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Beståede mejerister februar 5. Vagn Dvinge, Bækmarksbro. Fremstilling af DL-, O- og yoghurt syrevækker. Thise Mejeri, Roslev. Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk. 6. Martin Fack, Svenstrup J. Fremstilling af røre-yoghurt med forhøjet tørstof. Arla Foods, Holstebro Flødeost. Ashgrove Farm Cheese, Australien. Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup J Ulrik Lund Hansen, Vissenbjerg. Fremstilling af DL-, O- og yoghurt syrevækker. Arla Foods, Birkum Mejeri, Odense SØ. Arla Foods, Korsvej Mejeri, Fredericia. 8. Casper Larsen, Svenstrup J. Fremstilling af Maribo i ostekar. Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup J. Settle Creamery, England. Nørager Mejeri A/S Kirsten Rossen Lauridsen, Vojens. Fremstilling af camembert i ostekar. Naturmælk, Tinglev. Arla Foods, Høgelund Mejeri, Vojens. 10. Kasper Scherer Laursen, Rødkærsbro. Fremstilling af Maribo i ostekar. Arla Foods, Holstebro Mejeri. Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Kenneth Rustrup Skeldal Sørensen, Brædstrup. Skumning af mælk i skummesalen. Arla Foods, Gjesing Mejeri, Skanderborg. Them Andelsmejeri. 12. Birgir Örn Hansen, Odense S. Fremstilling af skummetmælkspulver. 13. Freyr Hjálmfórsson, Island. Fremstilling af skummetmælkspulver. Mejeristen nr

14 { fødselsdage } 60 år Den 11. august 2013 fylder Preben Berggren, Viggo Pejsens Vej 5, 7160 Tørring, 60 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. -Brian Petersen Den 13. september 2013 fylder Oluf Andersen, Brombærvænget 12, 7700 Thisted, 60 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. - Lars Lund Den 25. juli 2013 fylder Bjarne Pedersen, Vestergade 26, 6900 Skjern, 60 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. - Mogens Vorgod Den 15. august 2013 fylder Haagen I. Sparre, Nannasvej 19, 5700 Svendborg, 60 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. - Kent Jørgensen 65 år Den 06. september 2013 fylder Aage Petersen, Surbækvej 16, 6230 Rødekro, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. - Brian Petersen 70 år Den 19. august 2013 fylder Villy Nielsen, Egevej 22, 7870 Roslev, 70 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. - Mogens Vorgod Den 31. august 2013 fylder Jytte Møller Pedersen, Linalyst 37, 9610 Nørager, 70 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. - Martin Nybo Hansen Den 17. august 2013 fylder Karl Jessing, Fredensgade 25A, 6670 Holsted, 70 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen. - Jan Søndergaard Jensen Uddeling af præmier ved dimissionsfesten Mejerifagets Fællesudvalg uddelte ved dimissionsfesten for de nye mejerister 2 præmier til udvalgte elever. Vagn Dvinge, Bækmarksbro, blev af projektlederne valgt som holdets fighter. Præmierne, som blev overrakt af formand for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram, bestod af et osteskæresæt fra Stelton med indgraveringen Mejerist Arif Ahmadi, Svenstrup J, blev af klassekammeraterne valgt som holdets humørspreder. 14

15 75 år Den 12. juli 2013 fylder Jørgen Pedersen, Oustrupvej 8U, 9600 Aars, 75 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. - Lars Lund 80 år Den 30. august 2013 fylder Ole Jensen, Præstemarksvej 13, 4653 Karise, 80 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. - Torben Madsen Den 23. juli 2013 fylder Knud Agentoft, Møllevangen 19, 8740 Brædstrup, 80 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. - Martin Nybo Hansen Den 10. august 2013 fylder Aage Christensen, Dalsvinget 36, 7200 Grindsted, 80 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen. - Jan Søndergaard Jensen 85 år Den 01. august 2013 fylder Erik Jensen, Hans Schourups Gade 11,2,-6, 8000 Aarhus C, 85 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. - Martin Nybo Hansen 90 år Den 09. august 2013 fylder Henning Frederiksen, Thomas Jensens Vej 10, 8830 Tjele, 90 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. - Martin Nybo Hansen Mejeristen Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløshedskasse. Mejeristen udgives af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Aarhus C Tlf.: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Daglig Fredag Tryk: Unitryk Design: aparte design aps Ny Munkegade Aarhus C Tlf.: Næste nummer udkommer den 17 sept (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest den 19. august 2013) Nr. 2 Maj årgang 15

16 Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Aarhus C Tlf.: Serviceforbundet Upsalagade København Ø Tlf.: fax: Åbningstider: DMF hovedkontoret: Mandag torsdag Fredag Serviceforbundet: Mandag fredag A-kassen: Mandag fredag Lukket onsdage. Socialrådgivere: Mandag fredag Lukket onsdage. NB: Der er bookning på NB: Kan også lejes via facebook - søg på danske mejeristers fagforening. Navn: Person nr.: - Adresse: Tlf. nr.: Landssammenslutning/medlemsstatus: sæt kryds Ønsker at leje feriehus i Kærneland I tiden fra lørdag den til lørdag den Såfrem dette ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge uge fra den til Weekendophold eller midt ugedage: I tiden fra dag den til dag den 16 Til hovedkontorets notering:

Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013

Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013 Dimissionsfest for de nye mejerister september 2013 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold College Fredag den 6. september 2013 blev der holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister januar 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 30. januar 2009 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde

Læs mere

Nye mejerister marts 2008. Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008. Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter

Nye mejerister marts 2008. Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008. Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Nye mejerister marts 2008 Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2008 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Fredag den 14. marts 2008 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest

Læs mere

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013 mejeristen nr.4 90. årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 27. marts 2009 blev holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Uddannelse skal i fokus. Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19. SIDE 32 og 6-7 NR.1 90. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2014 Generalforsamlinger i afdelingerne SIDE 16-19 Uddannelse skal i fokus SIDE 32 og 6-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden, hvor man ser tilbage på året

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Det faglige arbejde SIDE 8-11 SIDE 4-5 NR. 1 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 1 92. ÅRGANG 2015 Generalforsamlinger SIDE 8-11 Det faglige arbejde SIDE 4-5 { FORMANDEN HAR ORDET } Året der gik og det der kommer Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 Referat fra bestyrelsesmøde på Toften 5. i Nibe torsdag den 07. marts 2016 1. Valg af dirigent tilfaldt Søren-Peter Lund og Skriftefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referatet blev godkendt efter en enkel

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent

1) Valg af dirigent og skriftefører. Søren Peter Lund dirigent og Poul Erik Pedersen referent Bestyrelsesmøde på Ingstrup mejeri den 12 August 2014. Mødedeltagere. Søren Peter Lund, Claus Haugaard, Lars lund, Frank Larsen, Kent B Kristensen, Karsten Andersen og Poul Erik Pedersen 1) Valg af dirigent

Læs mere

MEJERISTEN. Opstart af OK 2013 SIDE 8. Efteruddannelse SIDE 12-13 NR.2 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Opstart af OK 2013 SIDE 8. Efteruddannelse SIDE 12-13 NR.2 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.2 89. ÅRGANG 2012 O Opstart af OK 2013 SIDE 8 Efteruddannelse SIDE 12-13 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Undgå skader på job. DMF kursus SIDE 6-8 SIDE 10-11 NR. 3 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 3 91. ÅRGANG 2014 Undgå skader på job SIDE 6-8 DMF kursus SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvis solidaritet er noget man blot ønsker, når man selv trænger til den. Så findes solidariteten

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college

Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Dimissionsfest for de nye mejerister marts 2010 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 26. marts 2010 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde

Læs mere

MEJERISTEN. Tillykke til Tom. Als mødet i DMF SIDE 4-5 SIDE 10-11 NR. 4 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Tillykke til Tom. Als mødet i DMF SIDE 4-5 SIDE 10-11 NR. 4 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 4 92. ÅRGANG 2015 Tillykke til Tom SIDE 4-5 Als mødet i DMF SIDE 10-11 { FORMANDEN HAR ORDET } DEt travle efterår lakker mod enden, og juletiden nærmer sig med hastige skridt. For DMF har

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014

mejeristen Ny fagforening SIDE 6-7 nr.2 91. årgang 2014 mejeristen nr.2 91. årgang 2014 Ny fagforening SIDE 6-7 { formanden har ordet } 82,6 % stemte JA til den nye overenskomst Stemmeprocenten blandt DMF medlemmer blev desværre kun 47%, hvilket kun er en lille

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016.

Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. Bestyrelsesmøde på Nattergalen 1. den 21 juni 2016. 1. Valg af dirigent tilfaldt Lars Lund. Skrifefører blev Poul Erik Pedersen. 2. Referat blev godkendt uden bemærkninger. 3. Kort information fra de forskellige

Læs mere

MEJERISTEN. Vi går efter tryghed uddannelse og balance. Generalforsamlinger SIDE SIDE 4-9 NR ÅRGANG 2017

MEJERISTEN. Vi går efter tryghed uddannelse og balance. Generalforsamlinger SIDE SIDE 4-9 NR ÅRGANG 2017 MEJERISTEN NR. 1 94. ÅRGANG 2017 Generalforsamlinger SIDE 10-16 Vi går efter tryghed uddannelse og balance SIDE 4-9 { FORMANDEN HAR ORDET } 773 løfter meget bedre i samlet flok Her i skrivende stund er

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice

KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING. pension.dk/virksomhedsservice KORT & GODT OM MEDARBEJDERNES PENSIONSORDNING pension.dk/virksomhedsservice KÆRE VIRKSOMHED Jeg er glad for at kunne byde jeres virksomhed velkommen i PensionDanmark. Ved at indbetale til en arbejdsmarkedspension

Læs mere

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Ro på hos poulsen SIDE 8-13 SIDE 4-7 NR. 1 93. ÅRGANG 2016

MEJERISTEN. Generalforsamlinger. Ro på hos poulsen SIDE 8-13 SIDE 4-7 NR. 1 93. ÅRGANG 2016 MEJERISTEN NR. 1 93. ÅRGANG 2016 Generalforsamlinger SIDE 8-13 Ro på hos poulsen SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Ved årsskiftet er det også tiden hvor man ser tilbage på året der gik, og frem mod det

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET.

Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. VEDTÆGTERNE 1. Navn og hjemsted 1 Organisationens navn: DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING tilsluttet SERVICEFORBUNDET. Organisationens hjemsted er Århus. 2. Formål 2, stk. 1 At samle alle mejerister procesteknologer

Læs mere

Generalforsamling d. 5/2 2010

Generalforsamling d. 5/2 2010 Generalforsamling d. 5/2 2010 Valg af dirigent Formandens beretning Klubaften Januar/februar/Marts 15/2 2009 Havtur LF Waders Afd. Fyn Til premiere fiskeri i Odense å/fjord Sildetur til Aalborg havn Hornfisketur

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Sparer du nok op til pensionen? side 6 Pokerturnering side 14 Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Generalforsamling side 4 & 5. OK 2011 side 8 & 9. Nummer 1 - februar årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Generalforsamling side 4 & 5. OK 2011 side 8 & 9. Nummer 1 - februar årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Generalforsamling side 4 & 5 OK 2011 side 8 & 9 Nummer 1 - februar 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere

Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Generalforsamling for Sektionen af VUC lærere Referat af sektionsgeneralforsamling d. 3. september 2014 kl. 16.00 19.00 på Hotel Fredericia i Odense. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Flemming Jørgensen,

Læs mere

MEJERISTEN. De tester deres arbejdsplads. Årets TR 2015 SIDE 4-5 SIDE 6-10 NR. 3 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. De tester deres arbejdsplads. Årets TR 2015 SIDE 4-5 SIDE 6-10 NR. 3 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 3 92. ÅRGANG 2015 Årets TR 2015 SIDE 4-5 De tester deres arbejdsplads SIDE 6-10 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvis solidaritet er noget man blot ønsker, når man selv trænger til den. Så findes

Læs mere

Dimissionsfest for de nye mejerister august 2009

Dimissionsfest for de nye mejerister august 2009 Dimissionsfest for de nye mejerister august 2009 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Kold college Fredag den 28. august 2009 blev holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013

Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 3. oktober 2013 MH/hhh Indkaldelse til ordinær DM-Generalforsamling og Branchedag 2013 Torsdag den 21. november 2013 Trinity Hotel & Konference

Læs mere

Mejeristen NY OVERENSKOMST. Fællesoverenskomst 2008-2011. side 6. for Mejeripersonale og Chauffører

Mejeristen NY OVERENSKOMST. Fællesoverenskomst 2008-2011. side 6. for Mejeripersonale og Chauffører Mejeristen side 6 NY OVERENSKOMST Fællesoverenskomst 2008-2011 for Mejeripersonale og Chauffører mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Nærings og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, Fagligt Fælles

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

MEJERISTEN. årets Tillidsrepræsentant og deres opgaver og uddannelse. Overenskomsten - sådan blev det SIDE SIDE 4-7 NR

MEJERISTEN. årets Tillidsrepræsentant og deres opgaver og uddannelse. Overenskomsten - sådan blev det SIDE SIDE 4-7 NR MEJERISTEN NR. 2 94. ÅRGANG 2017 årets Tillidsrepræsentant og deres opgaver og uddannelse SIDE 19-21 Overenskomsten - sådan blev det SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } DMF er til for medlemmerne - ikke omvendt

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 6 OVERENSKOMSTKURSUS Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Efteråret er over os, med gråt og regnfuldt vejr.

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10 MEJERISTEN side 3»Ribe Søndre afdeling«side 8 Lønoversigt/Lønregulering Feriefonden side 10 Nummer 2 April 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Der står forår på

Læs mere

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold.

Indbydelse til delegeretmøde, skal indeholde tilmeldelse til ledsagerarrangementet Somba. Sekretariatet fordeler ledsagerne på de 2 hold. MØDEREFERAT Mødedato og tid 22. August 2011 Sted Alfa Laval Kolding Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et

Læs mere

Nye mejerister juni 2008

Nye mejerister juni 2008 Nye mejerister juni 2008 Dimissionsfest for de nye mejerister juni 2008 Af Uddannelseschef Bjarne Vagn Larsen, Dalum UddannelsesCenter Fredag den 27. juni 2008 blev der traditionen tro holdt dimissionsfest

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011.

RANDERS HÅNDBOLDDOMMERKLUB. Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Laurbjerg februar 2011 Formandens beretning på generalforsamlingen den 21. februar 2011. Tak for ordet. Allerførst vil jeg bede de fremmødte om at rejse sig og mindes vores 2 afdøde kollegaer som alt for

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling.

Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Indkaldelse til Jazzens Venner Fyns 19. ordinære generalforsamling. Odense den 20.02.17 Onsdag den 8. marts 2017 kl. 19.00 på Odense Fagskole Ørstedsgade 28-5000 Odense C Mod forudbestilling er der spisning

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus

- Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus - Generalforsamling 2011 - sektion 21 Den 9. januar kl. 10.15 i Ringsted klubhus Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Punkt 4. Valg dirigent. Viggo Jakobsen 009 Slagelse.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013.

Bestyrelsens beretning 2013. Bestyrelsens beretning 2013. Velkommen til alle vore medlemmer - forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben. Igen i år har vi

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland. Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2011 på Hotel Fjordgården, Ringkøbing GENEraLforsamLING i Dansk Byggeri midt- og Vestjylland fredag den 4. november

Læs mere

M e d l e m s b l a d

M e d l e m s b l a d Side 12 September kvartal 2014 12. Årgang M e d l e m s b l a d Traktorringridning i Bøjden 2014 Side 2 Side 11 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2

Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100. Juni 2015. 16. årgang nr. 2 Medlemsblad for Foreningen til bevarelse af fiskefartøjet Marna af Faaborg SG100 Juni 2015 16. årgang nr. 2 Formanden har ordet Så er sæsonen godt i gang. Her i bladet er der et par nye aktiviteter, tag

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2015

Referat af generalforsamlingen 2015 Referat af generalforsamlingen 2015 Dagsorden: Valg af dirigent Jan Nielsen blev valgt. Valg af referent Britta Dahl blev valgt Bestyrelsens beretning v/formand Steen Lund Jeg vil starte beretningen i

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Sjælland« Lønoversigt. side 3. side 8. Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Sjælland«side 8 Lønoversigt Nummer 2 Maj 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev den 21. marts 2013 Da indkaldelse til generalforsamling skal fremsendes med almindelig post har jeg valgt at lægge denne torsdagsmeddelelse ved. Lock-out varsel Se torsdagsbrev

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere