mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr årgang 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "mejeristen Vigtige forbedringer Delegertmøde SIDE 3-4 SIDE 7-9 nr.2 90. årgang 2013"

Transkript

1 mejeristen nr årgang 2013 Vigtige forbedringer SIDE 3-4 Delegertmøde SIDE 7-9

2 { formanden har ordet } Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten for godt til at sidde inde. Påsken er overstået og foråret er langt om længe kommet til Danmark. Med foråret kommer også alle generalforsamlinger i DMF. Jeg har været på alle de generalforsamlinger det har været muligt at komme til grundet overenskomstforhandlingerne. Det er altid dejligt at komme til de forskellige forsamlinger og møde medlemmerne. Stemningen ved dette års generalforsamlinger har generelt været positiv, og spørgelysten har mest været samlet omkring den overenskomst der netop er forhandlet. Det er mit indtryk at medlemmerne har fået svar på deres spørgsmål, og det glæder mig meget, at medlemmer stiller spørgsmål. Debatten viser, at der er liv og engagement i vores fagforening. Faglige sager I Danske Mejeristers Fagforening er der løbende ca. 5 faglige sager af forskellig karakter. Det kan være lige fra opsigelser, løntjek, LG sager (Lønmodtagernes Garantifond) eller mangelfuld/ forkert lønudbetaling. Men der kan ske fejl i mange led, bl.a. indberetning fra arbejdslederen, indtastning på lønningskontoret, forkert tolkning af overenskomsten eller direkte snyd (den sidste er sjælden). Det er derfor utrolig vigtigt at man tjekker time- og lønsedler, og kontakter sin tillidsmand eller undertegnede lige så snart man er i tvivl om tingene passer. Jo før eventuelle fejl bliver rettet, jo lettere er det at få rettet dem op. Delegeretmøde 2013 er kongres- og delegeretmødeår, og det er på disse møder at fremtiden formes 4 år frem. Der er mange ting der skal laves op til sådanne møder forberedelser, beretning osv. Så kære medlemmer, lad nu landsbestyrelsen og de delegerede høre jeres meninger, ris eller ros. Hvilken retning skal Danske Mejeristers Fagforening bevæge sig i? Det er nu I har muligheden for at gøres jeres indflydelse gældende. Der vil senere være mulighed for at se hvem de enkelte afdelings generalforsamlinger har valgt som delegerede. Husk på at vi i DMF vil være til for medlemmerne, ikke omvendt. Hvilken retning skal DMF bevæge sig i? Lars Gram 2

3 Vigtige forbedringer De vanskelige overenskomstforhandlinger er endt i et resultat der er hæderligt, men bestemt ikke prangende. Pensionsstigning var et stort krav fra forbundene, men dette kunne desværre ikke løftes denne gang. Til gengæld får mejerielever ret til arbejdsmarkedspension fra den dag de fylder 20 år. Samtidig omfattes mejerieleverne af fællesoverenskomstens regler for løn i forbindelse med sygdom, tilskadekomst, barnets første sygedag, børns hospitalsindlæggelse og barsel. Vigtigt var bestemt også, at funktionærlignende ansatte nu har ligestilling med timelønsansatte i forbindelse med SH dage. Lønskemaet kan findes hos din tillidsrepræsentant, eller inde på hjemmesiden. Overenskomsten udsendes gerne til de medlemmer, der retter henvendelse til kontoret i Århus, ellers har tillidsrepræsentanten også nogle overenskomster liggende til dig, der ønsker den i hånden. Se lønskema på mejeristen.dk IKKE FAntAstisK, men HÆDERLIG Medlem af DMF Lars Lund, Arla i Bislev, formand for afdeling 902 Nordjylland og forhandlingsudvalgsmedlem. - Set med faglærte øjne er overenskomsten ikke fantastisk, men situationen taget i betragtning er den hæderlig. Oven i, at arbejdsgiverne har udnyttet krisen til det yderste, er vi jo også tre forskellige forbund, der alle ønsker vore medlemmers behov tilgodeset bedst muligt. Og der er bestemt mange små forbedringer på især de bløde værdier. Så selvom vi ikke fik mere på pensionen, får overenskomsten mit ja. Medlem af DMF Jan Hartvigsen, FTR på Rødkærsbro mejeri (Arla Foods) JA TRODS MANGLENDE PENSION - Jeg tror ikke på, at vi kunne have lavet et bedre resultat under de givne omstændigheder. Og jeg er glad for, at vi har fået noget på fondene. Så selvom jeg selvfølgelig er skuffet over den manglende udvikling på forskudttidssatserne og pensionen, som vores yngre kolleger får hårdt brug for, stemmer jeg ja til overenskomsten. Mejeristen nr

4 { F eriefonden informerer } DMF medl. Prisliste 2013 for Kærneland Leje af feriehus pr. overnatning (søn. kl fre. kl ) 330,00 Leje af feriehus pr. overnatning (fre. kl søn. kl ) 500,00 Leje af feriehus pr. uge 2.300,00 Leje af feriehus weekendophold (fred. kl mand. kl.11.00w) 1.200,00 Elforbrug er sat til 3,-/kW. Campingpladsen pr. overnatning 150,00 Hunde gebyr huse 200,00 Hunde gebyr campingplads 100,00 Kontingent for passiv medlemmer pr. år. 300,00 Afbestillingsgebyr 200,00 Rykkerbreve pr. brev 200,00 For DMF s kontingentbetalende pensionistmedlemmer er der mulighed for rabat. (mandag - torsdag til halv pris udenfor højsæsonen) I højsæsonen lejes der kun på ugebasis, med mindre der ikke er fyldt helt op. Enkelt dage udlejes i højsæsonen først ca. 14 dage før. I kærneland er der mulighed for at lejer, udenfor hovedferien, kan leje indtil flere huse, og i forbindelse hermed at kunne benytte fælleshusets faciliteter mod et beløb af 750,00. 4

5 12 fine huse Kærneland kan byde på 12 fine sommerhuse med plads til 6-7 personer, stort grønt område med masser af plads og dejlig legeplads med bl.a. hoppepude og svævebane. En af Danmarks dejligste badestrande er kun fem minutters gang fra Kærneland. Tjek med hjemmesiden om der er booket eller frit. Hjemmesiden bliver opdateret løbende. Øvr. medl. Højsæson Højsæson Ugerne Ugerne ,00 400,00 600,00 500,00 600,00 600, , , , ,00 200,00 200,00 100,00 200,00 Forklaring til booking 200,00 af vores feriehuse. Når der er blevet klikket på Booking på vores hjemmeside. Kommer denne side frem. Det er denne side booking fremover skal foregå fra. Der Vælg NemID kan Ved bookes at sætte flueben på i feltet vores ved NemID hjemmeside eller facebook Mejeristen nr

6 { mindeord } Mindeord Danske Mejeristers Fagforening modtog den 29. april, den triste meddelelse om at vores tidligere formand Peer B. Thomsen var afgået ved døden. Peer, der blev født den 23. marts 1939, og blev 74 år gammel. Peer blev udlært mejerist i starten af 60 erne og kom ind i Dansk Mejeristforbund i Herning- afdelingen i Peer havde i en periode arbejde som kedelpasser på Thule basen i nordvest Grønland, og herefter blev der igen arbejdet som mejerist på Borris mejeri der blev Peer s kald. Han kom til Arinco da mejeriet i Borris blev lukket, og der blev han til han i oktober 1993 blev valgt som landsformand for Danske Mejeristers Fagforening. Peers faglige karriere indenfor DMF startede i 1990, da han blev valgt til formand for Herning afdelingen. Ved sammenlægningen af 5 mindre afdelinger i 1991, blev Peer valgt som formand for det vi i dag kender som afdeling Midt/ vest. På DMF s delegeretmøde i 1993 blev Peer valgt som landsformand, en post han bestred frem til oktober 2005 hvor han gik på pension. Desværre fik Peer og hans hustru Ruth ikke det otium som de begge havde drømt om. Sygdom hos både Ruth og Peer betød at de begge med blot halvandet år mellemrum er afgået ved døden. Peer var som landsformand kontant når han sagde noget, og så havde han den store fordel at have klæbehjerne og kunne huske alt. Han kunne hurtig sætte sig ind i de ting der rørte sig blandt mejeristerne. Mejeristuddannelsen stod Peer meget nær, og han satte stor pris på arbejdet i det faglige udvalg (lærlingeudvalget), og han sad ligeledes i bestyrelsen på mejeriskolen i Dalum (nuværende Kold College). Peer fungerede i en lang årrække også som censor når kommende mejerister skulle til afgangseksamen. Peer kunne i udvalgs sammenhænge godt lide at mænge sig med arbejdsgiverne og andre fine folk, for at skabe relationer som kunne bruges i andre sammenhænge. Men der er ingen tvivl om at Peer s hjerte bankede for mejeristernes ve og vel. Vore tanker går til de pårørende. Æret være Peer B. Thomsens minde Danske Mejeristers Fagforening - Lars Gram 6

7 { Delegeretmøde } Der indkaldes hermed til Delegeretmøde fredag den 4. oktober 2013 Delegeretmøde Danske Mejeristers Fagforening og DMF Feriefonden Delegeretmøde afholdes på Severin i Middelfart. Alle delegerede vil forinden mødet få tilsendt den skriftlige beretning. Dagsorden for DMF s 25. delegeretmøde Mødet åbnes Valg af dirigenter og stemmetællere. Godkendelse af forretningsorden og diæter Landbestyrelsens beretning Regnskaberne fremlægges Forslag fra afdelingerne Forslag fra landsbestyrelsen Valg af formand/forretningsfører, landsbestyrelse og revisor samt suppleanter Dagsorden for Feriefonden Dagsorden for Feriefonden Bestyrelsens beretning. Regnskaberne fremlægges. Valg til bestyrelsen. Med venlig hilsen Danske Mejeristers Fagforening og DMF s Feriefond Mejeristen nr

8 { Delegeretmøde } Ordinært delegeretmøde og kongres D anske Mejeristers Fagforening afholder ordinært delegeretmøde den 4. oktober 2013, får tilført knap nye medlemmer. og Serviceforbundet afholder den 8. og 9. Serviceforbundets strukturudvalg har arbejdet oktober 2013 den ordinære kongres. meget med forbundets fremtidige struktur og arbejdsgange, og det er spændende at følge de linjer Både kongressen og delegeretmødet er øverste myndighed i henholdsvis Serviceforbundet og Danske Mejeristers Fagforening, Det er her fremtidens Alt dette arbejde har et udgangspunkt, nemlig der lægges op til. linjer lægges for de næste 4 års arbejde. det at kunne yde den bedst mulige medlemsservice uanset om man er ansat i medlemsregistreringen Kongressens slogan er Dit fag, vores sag, og eller valgt forbundssekretær. hele det store forarbejde som er i fuld gang udstråler dette. Der kommer i forbindelse med kongressen en ny faggruppe/ landssammenslutning ind DMF er og har været med i dette arbejde hele ve- DMF med hele vejen i Serviceforbundet, Frisør og Kosmetik Forbundetbliver den nye landssammenslutning såfremt deres hvad Serviceforbundet er og står for: Dit fag, jen, derfor synes jeg at valget af slogan rammer kongres godkender dette. Det betyder at forbundet vores sag. Kongressen anno

9 { Delegeretmøde } Dit fag, vores sag Hvad sker der eksternt? i de andre forbund overenskomstmæssigt lovgivning for arbejdsmarkedet med mere. Der bliver nok at arbejde med frem til DMF s 25 ordinære delegeretmøde, og formentlig mange ting de delegerede skal tage stilling til. Hvem er med Der er 29 delegerede, som er eller bliver valgt på afdelingernes generalforsamlinger. Vedtægternes 7. stk. 5. siger at: Fra hver afdeling 1 delegeret for hver 50 påbegyndte medlemmer af afdelingen. Landsbestyrelsens medlemmer. Den valgte revisor (bilag kontrollant). Medlemmer af den siddende Feriefondsbestyrelse. Det er disse delegeredes ansvar at sikre medlemmerne i DMF, og vælge den retning DMF skal bevæge sig i. Jeg vil sammen med DMF s forretningsudvalg og landsbestyrelse forsøge at kigge ind i krystalkuglen, hvad vil fremtiden bringe??? Hvad sker der i egne rækker? medlemssituationen økonomi afdelinger. Jeg ser personligt frem til delegeretmødet med gode debatter, og muligheden at styrke sammenholdet i Danske Mejeristers Fagforening. - Lars Gram Mejeristen nr

10 Generalforsamling DMF afd. 910 Sjælland Der afholdes generalforsamling på Slagelse Dagsorden: Mejeri, Karolinevej 1, 4200 Slagelse. Torsdag D. 13 juni 2013 kl. 17,00 1. Velkomst af formand Ca kl. 19 middag og kaffe. Under middagen vil der blive udloddet nogle gevinster. 2. Valg af dirigent og referent. 3. Beretning 4. Regnskab Der er spisning efter at generalforsamlingen er færdig. Vores landsformand Lars Gram kommer til generalforsamlingen. 5. Indkomne forslag. (forslag som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.) 6. Valg til bestyrelsen (på valg Christian Af hensyn til spisning, skal I tilmelde jer senest 3 dage før generalforsamlingen til Kasper tlf , Christian , Torben eller Sørensen) 7. Valg af suppleant til bestyrelsen 8. Valg af revisor (på valg Poul Møller) Danske Mejeristers Fagforening 9. Valg af revisorsuppleant afd. 910 Sjælland 10. Evt. 11. Indlæg om DMF, ved Lars Gram P.B.V. - torben Madsen DMF Midt-vest Udflugt til Jespershus blomsterpark d Afdelingen giver tilskud til billetten på 100,- pr. billet. (man køber selv billetten) Der er max 4 billetter pr. medlem, og afdelingen giver tilskud til de første 70. KL smider afdelingen et par pølser på grillen, og giver en øl eller sodavand (derudover kan der selv medbringes). Ved grillen refunderes de 100 Tilmelding sker til formanden Mogens Vorgod Senest den på tlf Mogens Vorgod Tilmelding senest den 12/

11 Pensionsråd på mail hitter i Pension Danmark På knap tre år har Pension Danmark-medlemmer valgt at få pensionsråd på mail. Medlemmerne bruger rådene aktivt til at tjekke pensionen. Det er hverken nødvendigt at ringe til Pension Danmark eller møde op, hvis du som medlem ønsker at få gode råd om pension, der er skræddersyet til dine behov. Du kan nemlig få rådgivning i en kort mail hver tredje måned. Og den såkaldte rådgivningsmail er populær. Siden maj 2010, hvor den første rådgivningsmail blev sendt af sted, har af PensionDanmarks medlemmer tilmeldt sig. En stor del af medlemmerne logger sig efterfølgende ind på deres personlige pensionssider på pension.dk. Det er en rigtig god nyhed, at medlemmerne bruger rådgivningsmailen aktivt til at tjekke og få styr på pensionsordningen. Og det illustrerer, at der faktisk er en stor interesse for pension, så længe stoffet er lettilgængeligt, siger direktør Flemming Tovdal Schmidt, Pension Danmark. Tilmeld dig rådgivningsmails Du kan nemt få relevant information om din pensionsordning direkte på , hvis du ikke allerede er tilmeldt. Tilmeld dig på pension.dk/ , så modtager du ca. fire gange årligt personlige rådgivningsmails. Via pension.dk/dinegenpension får du det fulde overblik over din pensionsordning. Du logger på med NemID. Du kan også tjekke pensionen via PensionDanmarks nye app, der fås til iphones og Android-mobiltelefoner. App en aktiveres på pension.dk/dinegenpension. Når du tjekker pensionen på nettet eller mobilen, kan du bl.a. se: hvor meget din arbejdsgiver indbetaler måned for måned, hvor meget du i alt har sparet op hvordan du er forsikret. Sundhedsordning: Ny vurdering efter 15 behandlinger Har du stadig smerter i kroppen, selvom du har fået flere behandlinger via sundhedsordningen i PensionDanmark? Så er der måske brug for andre tiltag som fx Hurtig Diagnose, som du også har i PensionDanmark. Derfor vil du blive bedt om at kontakte din egen læge, hvis du har fået 15 behandlinger via sundhedsordningen inden for de seneste 12 måneder. Det er vigtigt, at du får den rette behand ling. Er dine smerter ikke væk efter 15 behandlinger, så er der behov for, at din læge vurderer, om der skal flere behandlinger til, eller om der er brug for andre tiltag, siger direktør Jens-Christian Stougaard, PensionDanmark. Vurderer din egen læge, at du skal fortsætte med en af de fire behandlingstyper i sundhedsordningen - fysioterapi, kiropraktik, massage eller zoneterapi - kan du fortsætte behandlingen via din sundhedsordning. Du skal blot ringe til PensionDanmark på for at aftale det videre behandlingsforløb. Det kan også være, at din egen læge vurderer, at du skal til en speciallæge for at finde årsagen til dine vedvarende problemer. Sker det, har du som del af din sundhedsordning adgang til Hurtig Diagnose. Her får du hjælp til hurtigt at finde ud af, hvad du fejler, hvis du netop er blevet henvist til en speciallæge af din egen læge. Du kontakter Hurtig Diagnose på Når der er gået 12 måneder, fra du fik den første af de 15 behandlinger via sundhedsordningen, kan du igen booke tid til behandling som normalt. Læs mere på pension.dk/sundhed Mejeristen nr

12 Dimissionsfest for de nye mejerister februar 2013 Af Uddannelseschef Bjarne VAGn Larsen, Kold College Fredag den 22. februar 2013 blev der holdt dimissionsfest for de mejerielever, der havde gennemført hovedforløb 4 og dermed deres sidste skoleophold i uddannelsen. Uddannelseschef Bjarne Vagn larsen, Kold College holdt dimissionstalen for de nye mejerister. Kagerne tiltrak sig større opmærksomhed end mors nye mejerikasket. Udlevering af skolebeviser Alle mejerielever får udleveret deres skoleerklæring, et bevis for de har gennemført alle skoleophold. Uddannelseskoordinator Sten Holmgaard Sørensen udleverer skolebeviset til Kirsten Rossen Lauridsen, Vojens. 12

13 Arif Ahmadi, Svenstrup J. Skumning af mælk i skummesalen. Arla Foods, Hjørring Mejeri Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup J. 2. Palle Svale Andersen, Herning. Fremstilling af røre-yoghurt med forhøjet tørstof. Arla Foods, Danmark Protein, Videbæk. Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk Mads Brøndum Christensen, Videbæk. Fremstilling af camembert i ostekar. Arla Foods, Nr. Vium Mejeri, Videbæk. Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk. 4. Jacob Davidsen, Bjerringbro, Fremstilling af DL-, O- og yoghurt syrevækker. Mammen Mejeri A/S, Bjerringbro. Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Beståede mejerister februar 5. Vagn Dvinge, Bækmarksbro. Fremstilling af DL-, O- og yoghurt syrevækker. Thise Mejeri, Roslev. Arla Foods, Arinco Mejeri, Videbæk. 6. Martin Fack, Svenstrup J. Fremstilling af røre-yoghurt med forhøjet tørstof. Arla Foods, Holstebro Flødeost. Ashgrove Farm Cheese, Australien. Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup J Ulrik Lund Hansen, Vissenbjerg. Fremstilling af DL-, O- og yoghurt syrevækker. Arla Foods, Birkum Mejeri, Odense SØ. Arla Foods, Korsvej Mejeri, Fredericia. 8. Casper Larsen, Svenstrup J. Fremstilling af Maribo i ostekar. Arla Foods, Akafa Mejeri, Svenstrup J. Settle Creamery, England. Nørager Mejeri A/S Kirsten Rossen Lauridsen, Vojens. Fremstilling af camembert i ostekar. Naturmælk, Tinglev. Arla Foods, Høgelund Mejeri, Vojens. 10. Kasper Scherer Laursen, Rødkærsbro. Fremstilling af Maribo i ostekar. Arla Foods, Holstebro Mejeri. Arla Foods, Rødkærsbro Mejeri Kenneth Rustrup Skeldal Sørensen, Brædstrup. Skumning af mælk i skummesalen. Arla Foods, Gjesing Mejeri, Skanderborg. Them Andelsmejeri. 12. Birgir Örn Hansen, Odense S. Fremstilling af skummetmælkspulver. 13. Freyr Hjálmfórsson, Island. Fremstilling af skummetmælkspulver. Mejeristen nr

14 { fødselsdage } 60 år Den 11. august 2013 fylder Preben Berggren, Viggo Pejsens Vej 5, 7160 Tørring, 60 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. -Brian Petersen Den 13. september 2013 fylder Oluf Andersen, Brombærvænget 12, 7700 Thisted, 60 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. - Lars Lund Den 25. juli 2013 fylder Bjarne Pedersen, Vestergade 26, 6900 Skjern, 60 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. - Mogens Vorgod Den 15. august 2013 fylder Haagen I. Sparre, Nannasvej 19, 5700 Svendborg, 60 år. Afdeling Fyn ønsker hjertelig tillykke med dagen. - Kent Jørgensen 65 år Den 06. september 2013 fylder Aage Petersen, Surbækvej 16, 6230 Rødekro, 65 år. Sønderjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. - Brian Petersen 70 år Den 19. august 2013 fylder Villy Nielsen, Egevej 22, 7870 Roslev, 70 år. Afd. Midt-Vest ønsker tillykke med dagen. - Mogens Vorgod Den 31. august 2013 fylder Jytte Møller Pedersen, Linalyst 37, 9610 Nørager, 70 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. - Martin Nybo Hansen Den 17. august 2013 fylder Karl Jessing, Fredensgade 25A, 6670 Holsted, 70 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen. - Jan Søndergaard Jensen Uddeling af præmier ved dimissionsfesten Mejerifagets Fællesudvalg uddelte ved dimissionsfesten for de nye mejerister 2 præmier til udvalgte elever. Vagn Dvinge, Bækmarksbro, blev af projektlederne valgt som holdets fighter. Præmierne, som blev overrakt af formand for Mejerifagets Fællesudvalg Lars Gram, bestod af et osteskæresæt fra Stelton med indgraveringen Mejerist Arif Ahmadi, Svenstrup J, blev af klassekammeraterne valgt som holdets humørspreder. 14

15 75 år Den 12. juli 2013 fylder Jørgen Pedersen, Oustrupvej 8U, 9600 Aars, 75 år. Nordjyllands Afd. ønsker hjertelig tillykke med dagen. - Lars Lund 80 år Den 30. august 2013 fylder Ole Jensen, Præstemarksvej 13, 4653 Karise, 80 år. Sjællands Afd. ønsker tillykke med dagen. - Torben Madsen Den 23. juli 2013 fylder Knud Agentoft, Møllevangen 19, 8740 Brædstrup, 80 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. - Martin Nybo Hansen Den 10. august 2013 fylder Aage Christensen, Dalsvinget 36, 7200 Grindsted, 80 år. Afd. Ribe Sdr. ønsker tillykke med dagen. - Jan Søndergaard Jensen 85 år Den 01. august 2013 fylder Erik Jensen, Hans Schourups Gade 11,2,-6, 8000 Aarhus C, 85 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. - Martin Nybo Hansen 90 år Den 09. august 2013 fylder Henning Frederiksen, Thomas Jensens Vej 10, 8830 Tjele, 90 år. Randers afd. ønsker tillykke med dagen. - Martin Nybo Hansen Mejeristen Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes og Servicefagenes arbejdsløshedskasse. Mejeristen udgives af Danske Mejeristers Fagforening Redigeret af Lars Gram Vester Allé Aarhus C Tlf.: Lars Gram, direkte: Kontorets åbningstid: Daglig Fredag Tryk: Unitryk Design: aparte design aps Ny Munkegade Aarhus C Tlf.: Næste nummer udkommer den 17 sept (Materiale til næste nr. skal være kontoret i hænde senest den 19. august 2013) Nr. 2 Maj årgang 15

16 Danske Mejeristers Fagforening Hovedkontoret Vester Allé Aarhus C Tlf.: Serviceforbundet Upsalagade København Ø Tlf.: fax: Åbningstider: DMF hovedkontoret: Mandag torsdag Fredag Serviceforbundet: Mandag fredag A-kassen: Mandag fredag Lukket onsdage. Socialrådgivere: Mandag fredag Lukket onsdage. NB: Der er bookning på NB: Kan også lejes via facebook - søg på danske mejeristers fagforening. Navn: Person nr.: - Adresse: Tlf. nr.: Landssammenslutning/medlemsstatus: sæt kryds Ønsker at leje feriehus i Kærneland I tiden fra lørdag den til lørdag den Såfrem dette ikke kan efterkommes, kan jeg også bruge uge fra den til Weekendophold eller midt ugedage: I tiden fra dag den til dag den 16 Til hovedkontorets notering:

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013

mejeristen delegeretmøde og kongres Nye Mejerister SIDE 4-5 SIDE 12-13 nr.3 90. årgang 2013 mejeristen nr.3 90. årgang 2013 delegeretmøde og kongres SIDE 4-5 Nye Mejerister SIDE 12-13 { formanden har ordet } Ekstraordinær generalforsamling DMF Sønderjyllands afd. 901 Så fik vi igen en god og

Læs mere

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013

mejeristen Delegeretmøde Nye Mejerister SIDE 3 SIDE 12-14 nr.4 90. årgang 2013 mejeristen nr.4 90. årgang 2013 Delegeretmøde SIDE 3 Nye Mejerister SIDE 12-14 { formanden har ordet } { delegeretmøde } Referat fra delegeretmøde Hvem er vi og hvad vil vi. Jeg mener det er vigtigt, at

Læs mere

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012

mejeristen Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 nr.4 89. årgang 2012 mejeristen nr.4 89. årgang 2012 Samarbejde mellem unge SIDE 6 Alsmøde med OK2013 SIDE 12 { formanden har ordet } { OK 2013 } Gode tillidsrepræsentanter og medlemmer der har faglig stolthed, det lover godt

Læs mere

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013

MEJERISTEN. Svære ok 2013 forhandlinger. Generalforsamlinger SIDE 3-6 SIDE 16-18 NR.1 90. ÅRGANG 2013 MEJERISTEN NR.1 90. ÅRGANG 2013 Svære ok 2013 forhandlinger SIDE 3-6 Generalforsamlinger SIDE 16-18 { FORMANDEN HAR ORDET } Svære OK forhandlinger Der er lagt op til meget vanskelige forhandlinger og overskrifterne

Læs mere

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012

MEJERISTEN. Mejeristernes facebook SIDE 3. Hurtig Diagnose SIDE 6 NR.3 89. ÅRGANG 2012 MEJERISTEN NR.3 89. ÅRGANG 2012 Mejeristernes facebook SIDE 3 Hurtig Diagnose SIDE 6 { F O R M A N D E N H A R O R D E T } Facebook kan for nogle være en tidsrøver, mens andre bruger facebook og andre

Læs mere

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Faglig sag side 6 & 7. Prislisten 2012 for Kærneland side 9. Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Faglig sag side 6 & 7 Prislisten 2012 for Kærneland side 9 Nummer 1 - januar 2012-89. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014

MEJERISTEN. Pension Danmark. DMF i Herning SIDE 10-12 SIDE 4-7 NR. 4 91. ÅRGANG 2014 MEJERISTEN NR. 4 91. ÅRGANG 2014 Pension Danmark SIDE 10-12 DMF i Herning SIDE 4-7 { FORMANDEN HAR ORDET } Hvem er vi og LMU International Food Contest blev afholdt i dagene 28. - 30. oktober, og DMF har

Læs mere

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Overenskomstavisen side 4 & 5. Pensionsoversigt side 11. Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Overenskomstavisen side 4 & 5 Pensionsoversigt side 11 Nummer 2 - juni 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Sparer du nok op til pensionen? side 6. Pokerturnering side 14. Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Sparer du nok op til pensionen? side 6 Pokerturnering side 14 Nummer 2 - maj 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

DMF kursus side 8. Medlemsarrangementer side 4. Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening DMF kursus side 8 Medlemsarrangementer side 4 Nummer 3 - september 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12

Mejeristen. »Afdeling Østjylland« Samarbejde på Landsmejeriudstilling. side 3. side 12 Mejeristen side 3»Afdeling Østjylland«side 12 Samarbejde på Landsmejeriudstilling Nummer 1 Januar 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Her i skrivende stund er

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10

MEJERISTEN. »Ribe Søndre afdeling« Lønoversigt/Lønregulering. side 3. side 8. Feriefonden side 10 MEJERISTEN side 3»Ribe Søndre afdeling«side 8 Lønoversigt/Lønregulering Feriefonden side 10 Nummer 2 April 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Der står forår på

Læs mere

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6

MEJERISTEN. »Sønderjyllands afdeling« Meddelelser fra feriefonden. NYT: Afdelingens indlæg se side 3. side 6 MEJERISTEN NYT: Afdelingens indlæg se side 3»Sønderjyllands afdeling«side 6 Meddelelser fra feriefonden Landsbestyrelsen se side 2 Nummer 1 januar 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Læs mere

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015

MEJERISTEN. Studietur til Bornholm. Tema om uddannelse SIDE 4-9 SIDE 18-22 NR. 2 92. ÅRGANG 2015 MEJERISTEN NR. 2 92. ÅRGANG 2015 Tema om uddannelse SIDE 4-9 Studietur til Bornholm SIDE 18-22 { FORMANDEN HAR ORDET } Uddannelse og kompetencer Foråret er kommet til Danmark, og med foråret kommer også

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG OVERENSKOMSTKURSUS. side 3. side 6. Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 6 OVERENSKOMSTKURSUS Nummer 4 November 2008 85. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Efteråret er over os, med gråt og regnfuldt vejr.

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 8. Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG. side 3. side 8. Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 Hjælp hjælp!!! Nummer 3 September 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Sommer, sol og varme er nok ikke det sommeren 2009

Læs mere

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Afdeling Bornholm« Medlemskonkurrencen. side 3. side 6. Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Afdeling Bornholm«side 6 Medlemskonkurrencen Nummer 1 Januar 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Så har vi atter rundet et årsskifte, og vi skal

Læs mere

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8

Mejeristen AFDELINGSINDLÆG SUNDHEDSORDNING. side 3. side 8 Mejeristen side 3 AFDELINGSINDLÆG side 8 SUNDHEDSORDNING Formanden har ordet Nu er arbejdstøjet igen fundet frem, efter en god sommerferie. Familien og jeg valgte igen i år at benytte de gode muligheder

Læs mere

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Bestyrelseskursus side 5. OK 2011 - Køreplan side 7. Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Bestyrelseskursus side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 4 - november 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

MEJERISTEN. »Randers afdeling« Pensionist-kontingent. side 3. side 12. Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN side 3»Randers afdeling«side 12 Pensionist-kontingent Nummer 4 November 2007 84. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5. OK 2011 - Køreplan side 7

At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5. OK 2011 - Køreplan side 7 At være tillidsmand er ikke kun for mænd!!! side 5 OK 2011 - Køreplan side 7 Nummer 3 - september 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers

Læs mere

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7

3F Mølleåen. Medlemsbladet. Next Job på besøg hos 3F Side 4 side. Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5. Medlemsundersøgelse side 7 Medlemsbladet 3F Mølleåen Nr. 1 April 2010 6. årgang Next Job på besøg hos 3F Next Job på besøg hos 3F Side 4 side Generalforsamling i 3F Mølleåen side 5 Medlemsundersøgelse side 7 3F Mølleåen Firskovvej

Læs mere

Generalforsamling d. 23. november 2011

Generalforsamling d. 23. november 2011 Blad nr. 2 September 2011 Generalforsamling d. 23. november 2011 Se indbydelse og dagsorden på side 12 Førerkort Vigtig information om fornyelse på side 4 Hvorfor medlem af 3F? Vi giver dig svaret på side

Læs mere

m dtjylland Juletræsfest Oplysningsblad Nr. 4 2013

m dtjylland Juletræsfest Oplysningsblad Nr. 4 2013 m dtjylland Oplysningsblad Juletræsfest 3F Midtjylland, 3F Murerne og Metal Herning inviterer medlemmer med børn og børnebørn til julefest lørdag d. 28. dec. 2013 kl. 14.30-17.00 i Herning Kongrescenter

Læs mere

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11.

3F Generalforsamling 25. marts 2015 på UCH Holstebro. www.3f.dk/holstebro. Nr. 1 Marts 2015. Hovedbanegården København 11. Holstebro Nr. 1 Marts 2015 Hovedbanegården København 11. februar 2015 Murer Jens Peter Vestergaard og flisemurer Daniel Brodde Thomsen lægger sidste hånd på opgaven, som gav dem billetten til World Skills

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere