Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok"

Transkript

1 WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION

2 Tekst og symboler på skærmen Problem ved næste vejvisningspunkt Afstand til næste vejvisningspunkt Navn på næste vej/gade Interessepunkt (Restaurant) Planlagt rutes slutdestination Planlagt rutes mellempunkt Symbol for destination/slutdestination Forventet ankomsttidspunkt ved slutdestination Anslået resterende strækning til destinationen Kompas Trafikinformation Vejstrækning berørt af trafikinformation Vejtype Farve Motorvej Orange Hovedvej Mørkegrå Mindre hovedvej Grå Aktuelt vej-/gadenavn - ved bilens aktuelle position (15) Planlagt rute Bilens aktuelle position Gemt sted Målestok Almindelig vej Lysegrå Lokalvej Hvid

3 SENSUS NAVIGATION Volvos navigationssystem er et trafikinformations- og vejvisningssystem udviklet af Volvo. Sensus Navigation viser dig vej til en destination og giver information undervejs. Det informerer om situationer, der kan vanskeliggøre turen, f.eks. ulykker eller vejarbejder, og viser i givet fald alternative ruter. Det giver mulighed for at udarbejde en rejseplan, søge efter faciliteter langs ruten, lagre særlige steder m.m. Sensus Navigation viser bilens nøjagtige position og kan, i tilfælde af at man kører forkert, altid lede en frem til destinationen. Du vil opdage, hvor intuitivt det er at bruge. Prøv dig frem. For at du skal trives med systemet, anbefaler vi også, at du sætter dig ind i indholdet af denne instruktionsbog. Ved at lette fremkommeligheden og gøre kørselsruterne kortere bidrager Volvos navigationssystem også til en forbedring af miljøet. Licensaftale NAVTEQ Database Nærmere oplysninger til slutbrugere - se side 78.

4 Indhold 01 Lynvejledning Kom hurtigt i gang Lær dit navigationssystem at kende Planlæg din tur Angiv destination Denne instruktionsvejledning Rejseplan og rute Før du begynder Indstillinger Oversigt Betjeningsknapper Stemmestyring Tastaturet Kort, vejtyper og kompas Menuer Menutræ i tre niveauer

5 Indhold 04 Trafikinformation Trafikinformation Symboler på kortet Interessepunkter (POI) Spørgsmål og svar 06 Ofte stillede spørgsmål SLUTBRUGERLICENSAFTALE Ophavsret

6 Indhold 07 Alfabetisk stikordsregister Alfabetisk stikordsregister

7 Indhold 5

8 6 Kom hurtigt i gang... 8

9 LYNVEJLEDNING

10 01 Lynvejledning 01 Kom hurtigt i gang Aktivering af systemet Først skal bilens elektriske system aktiveres: 1. Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen og aktiver nøgleposition I (se bilens instruktionsvejledning). 2. Hvis navigationssystemet ikke starter inden for et par sekunder - tryk på midterkonsollens knap NAV. ADVARSEL Husk følgende: Ret al opmærksomhed mod vejen og koncentrer dig først og fremmest om kørslen. Følg de gældende færdselsregler og kør med god dømmekraft. Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige. Betjeningsknapper Volvos GPS-navigator kan betjenes på flere måder: Med knapper til højre på rattet Med betjeningsknapperne på midterkonsollen Med en fjernbetjening Med stemmestyring. For funktionsbeskrivelse, se side 21. Hovedkommandoerne I de følgende to eksempler bruges ratknapperne til at angive vejvisning til en adresse eller et POI. Gå/vælg i menuerne med Fingerhjulet (1). Aktiver foretagne valg med et kort tryk på Fingerhjulet (forkortes i følgende eksempel med "+ OK". Gå tilbage i menuer og/eller fortryd med EXIT (2). Betjeningsknapper på midterkonsollen Hvis midterkonsollens knapper bruges i stedet for ratknapperne, gælder følgende: Ratknapper Drej Fingerhjulet Tryk på Fingerhjulet Tryk på EXIT Midterkonsol Drej på TUNE Tryk på OK Tryk på EXIT Vejvisning til en destination Navigationssystemet beregner rute, rejsetid og afstand til den valgte destination. Systemet giver vejvisning og instruktioner om vejkryds m.m. Hvis den planlagte rute forlades under turen, udregner systemet automatisk en ny rute. 8

11 01 Lynvejledning Kom hurtigt i gang 01 Søg adresse Trin Skærm/ menu 1 Hvis skærmen ikke viser et kortbillede, skal du gøre følgende: Udformning Tryk på midterkonsollens knap NAV. 2 Kort Tryk på NAV for at få menuen "Genveje" frem. 3 Menu Genveje, se side 32. Marker Indstil adresse + OK. 4 Adresse: Marker By: + OK. 5 Skrivehjul - se side 28. Drej fingerhjulet for at vælge skrifttegn, og indtast det med OK - en liste med valgmuligheder kommer frem på skærmen. 6 Skrivehjul Vælg den passende lokalitet fra listen + OK. Trin Skærm/ menu 7 Skærmen viser den samme visning som (4) med By: udfyldt. Udformning Marker Indstil enkeltdestination + OK. 8 Kort Vejvisningen starter - følg anvisningerne. For detaljerede oplysninger om at søge efter destinationer med adresse, se side 41. Søg POI POI kaldes også "interessepunkt" og "facilitet". Trin Skærm/ menu 1 Hvis skærmen ikke viser et kortbillede, skal du gøre følgende: Udformning Tryk på midterkonsollens knap NAV. 2 Kort Tryk på NAV for at få menuen "Genveje" frem. 3 Menu Genveje, se side Interessepunkt (IP) 5 Menu I nærheden af bilen og Resultatliste. Marker Indstil interessepunkt + OK. Marker f.eks. I nærheden af bilen + OK. Marker f.eks. Nearest tourist attraction + OK. 6 Resultatliste Marker den ønskede valgmulighed på listen + OK. }} 9

12 01 Lynvejledning 01 Kom hurtigt i gang Trin Skærm/ menu Udformning 7 Pop op-menu Marker Indstil enkeltdestination + OK. 8 Kort Vejvisningen starter - følg anvisningerne. For detaljerede oplysninger om at søge efter destinationer POI, se side 42 og

13 01 Lynvejledning 01 11

14 Denne instruktionsvejledning Før du begynder Oversigt Betjeningsknapper Stemmestyring Tastaturet Kort, vejtyper og kompas Menuer Menutræ i tre niveauer

15 LÆR DIT NAVIGATIONSSYSTEM AT KENDE

16 02 Lær dit navigationssystem at kende Denne instruktionsvejledning 02 Overskriftsniveau 1 Overskriftsniveau 2 Indholdet under denne overskrift er en del af Overskriftsniveau 1. Overskriftsniveau 3 Indholdet under denne overskrift er en del af Overskriftsniveau 2. Overskriftsniveau 4 Indholdet under denne overskrift er en del af Overskriftsniveau 3. Generelt om instruktionsvejledningen Der er en lynvejledning, så du kan komme i gang med det samme - se side 8. For en mere detaljeret beskrivelse af betjening og muligheder samt valg af indstillinger til destinationer anbefales det at læse vejledningen i forbindelse med brug i praksis. Menuvalg/Stier Alle valg, der kan foretages på skærmen, markeres i denne vejledning med lidt større, grå tekst, f.eks. Sæt bestemmelsessted. Stier i menutræ angives som f.eks.: Sæt bestemmelsessted By: Adresse: Engelsk tekst Instruktionsvejledningens Illustrationer er fælles for alle markeder og sprog, hvorfor teksten i dem hovedsageligt er på engelsk. For at gøre det lettere for brugeren at forstå Illustrationerne og deres menuvalg og stier i tilknytning til vejledningens tekst, angives Illustrationens engelske ord i parentes umiddelbart efter den pågældende tekst/sætning på vejledningens aktuelle sprog. Sæt bestemmelsessted (Set destination > Address) 1 Særskilt tekst BEMÆRK OBS Adresse: Tekster markeret med "Bemærk" giver råd eller tips, der letter brugen af f.eks. features og funktioner. Fodnote I instruktionsvejledningen er der information i fodnoter længst nede på siden eller i direkte tilslutning til en tabel. Denne information er et 1 Skrives ikke i instruktionsvejledninger på engelsk - vises dog her som eksempel. 14

17 02 Lær dit navigationssystem at kende Denne instruktionsvejledning tillæg til den tekst, som den gennem dens tal/ bogstav henviser til. Ekstraudstyr Alle typer ekstraudstyr/tilbehør er markeret med en stjerne (*). I vejledningen beskrives, ud over standardudstyr, også ekstraudstyr (fabriksmonteret udstyr) og bestemt tilbehør (eftermonteret ekstra udstyr). Det udstyr, der beskrives i denne vejledning, findes ikke i alle biler - de er forskelligt udstyret, alt efter tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale/lokale love og bestemmelser. Ved usikkerhed om, hvad der standard eller ekstraudstyr/tilbehør - kontakt en Volvo-forhandler. 02 Ændringer i instruktionsvejledningen Specifikationer, konstruktionsoplysninger og illustrationer i denne vejledning er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel. Volvo Car Corporation 15

18 02 Lær dit navigationssystem at kende Før du begynder 02 Generelt Volvo-navigationssystemer benytter sig af referencesystemet WGS84, som giver position med længdegrad og breddegrad. Navigationssystemet kan bruges, uden at der er valgt en destination. Husk på følgende Navigationssystemet giver vejoplysninger, som fører frem til en forudindstillet destination. Al den anbefalede vejvisning er ikke altid pålidelig, fordi der kan opstå situationer, som ligger uden for navigationssystemets kapacitet og dømmekraft, f.eks. pludselige omslag i vejret. ADVARSEL Husk følgende: Ret al opmærksomhed mod vejen og koncentrer dig først og fremmest om kørslen. Følg de gældende færdselsregler og kør med god dømmekraft. Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige. Indstillinger Systemet leveres med grundindstillinger, men starter med de indstillinger, der er foretaget senest. Tænd/sluk Tænd 1. Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen. 2. Skærmen aktiveres automatisk i nøgleposition I (se bilens instruktionsvejledning). 3. Tryk på midterkonsollens knap NAV, hvis navigationssystemet ikke starter automatisk. Systemet kan have brug for et par sekunder til at registrere bilens position og bevægelse - derefter vises kortet over det aktuelle geografiske område, hvor bilen er symboliseret med en blå trekant. Sluk Navigationssystemet kan ikke slukkes manuelt, men arbejder i baggrunden efter "Start"- sekvensen - det slukkes først, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen. OBS Navigationssystemet er også tilgængeligt, når motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet. 16

19 02 Lær dit navigationssystem at kende Før du begynder 02 17

20 02 Lær dit navigationssystem at kende Oversigt 02 BEMÆRK! Illustrationen er skematisk - detaljer kan variere, afhængigt af bilmodel og marked. 18

21 02 Lær dit navigationssystem at kende Oversigt Antenne til GPS Antennen er indbygget i tagantennen. Stemmestyring En række elementer i navigationssystemet er også stemmestyrede. Mikrofonen (2a) sidder i loftet, og aktiveringsknappen (2b) er placeret blandt knapperne til højre på rattet. For mere information, se side 24. Hovedenhed Hovedenheden sidder monteret bag midterkonsollen og har bl.a. følgende funktioner: Beregning af bilens position Beregning af rute til angivet destination Behandling af trafikinformation Stemmevejledning Dvd-afspiller Modtager til GPS og trafikinformation (TMC 1 ) er integreret i hovedenheden. Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f.eks. ved kørsel i en tunnel. Trafikinformation TMC 1 er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens. Modtagelse sker via FM-antennen. OBS TMC er ikke tilgængeligt i alle lande/områder. Systemets dækningsområde er under stadig udvikling, så opdatering kan nogle gange være nødvendig. Skærm På skærmen vises kort, og der gives detaljeret information om valg af rute, afstand, menuer m.m. Knapper, midterkonsol Som alternativ til ratknapperne kan midterkonsollens talknapper bruges i kombination med knapperne OK/MENU, TUNE og EXIT til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer, se side 21. Lydstyrkeknap og IR-modtager Brug lydsystemets lydstyrkeknap under en igangværende talemeddelelse for at ændre lydstyrken, se side 31. Lydstyrken kan også ændres i menusystemet. Ret fjernbetjeningen mod midterkonsollen ved brug - dens IR modtager er placeret der. Knapper, rat Der sidder knapper på rattets højre side. De bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer, se side Positionering Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS, bilens hastighedsføler og et gyro beregnes bilens aktuelle position og kørselsretning. 1 Traffic Message Channel. 19

22 02 Lær dit navigationssystem at kende Oversigt 02 Højttalere Lyden fra navigationssystemet kommer ud af de forreste højttalere. 20

23 02 Lær dit navigationssystem at kende Betjeningsknapper Generelt om betjeningsknapper Navigationssystemet betjenes med betjeningsknapperne på midterkonsollen, ratknapperne eller med en fjernbetjening*. De tre forskellige betjeningsenheders knapper har fælles funktioner, men adskiller sig i udseende og betjening. Udformningen kan også variere i forhold til markedet. Midterkonsol Rat Ratknapperne findes i flere udformninger, baseret på marked og valg af lydsystem. 02 Systemet kan også stemmestyres med særlige kommandoer - se side 24. Midterkonsollens knapper. NAV aktiverer GPS-navigatoren på skærmen. Med GPS aktiveret åbnes/lukkes en genvejsmenu, se side 32. Talknapper indtaster data ved navn- og adressesøgning og ruller på kortet, se side 28 og 32. Et tryk på OK/MENU bekræfter eller aktiverer valg. Beskrives i denne vejledning med "OK-knappen" eller "+ OK". Ved at dreje TUNE går du frem og tilbage mellem forskellige menupunkter eller zoomer, når kortbilledet vises. Beskrives i denne vejledning med "TUNE-drejeknappen". Et tryk på EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg. Knapper til højre på rattet. Drej fingerhjulet for at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter eller zoome, når kortbilledet vises. Tryk på fingerhjulet for at bekræfte/aktivere et valg. EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg. * Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder. 21 }}

24 02 Lær dit navigationssystem at kende Betjeningsknapper 02 Stemmestyring Se side 24. Fjernbetjening Fjernbetjeningen kan bruges til at styre/ betjene flere funktioner i bilen - her beskrives kun de funktioner, der er relateret til navigationssystemet. Ret fjernbetjeningen mod midterkonsollen ved brug. Piletaster flytter menumarkøren. Talknapper indtaster data ved navn- og adressesøgning og ruller på kortet. OBS Prøv først at skifte til nye AA-/LR6-batterier, hvis fjernbetjeningen ikke virker. ADVARSEL Opbevar fjernbetjeningen og andre lignende genstande i et af opbevaringsrummene - ved en kraftig opbremsning eller kollision kan sådanne genstande forårsage personskade eller materiel skade. Yderligere information Fjernbetjeningens knapper. NAV aktiverer GPS-navigatoren på skærmen. Med GPS aktiveret, åbnes/lukkes en genvejsmenu, se side 32 EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg. OK/MENU bekræfter eller aktiverer valg. Beskrives i denne vejledning med "OKknappen" eller "+ OK". 22

25 02 Lær dit navigationssystem at kende Betjeningsknapper Nogle gange er der mere information, end der kan stå på en menulinje - tekstlinjen afsluttes så med tegnet "#". 02 For at se resten af informationen: Tryk på INFO-knappen. 23

26 02 Lær dit navigationssystem at kende Stemmestyring 02 Generelt om stemmestyring Stemmestyring betyder, at visse funktioner i navigationssystemet kan aktiveres med talte ord. Stemmekommandoer er praktiske og hjælper føreren med at undgå at blive distraheret - han kan i stedet koncentrere sig om kørslen og fokusere opmærksomheden på vejen og trafiksituationen. ADVARSEL Betjening OBS Ved tvivl om, hvilken kommando der skal bruges, kan føreren sige "Hjælp", hvorefter systemet svarer med et par forskellige kommandoer, der kan bruges i den aktuelle situation. Stemmekommandoer kan afbrydes ved: at trykke på EXIT holde ratknappen for stemmestyring inde i et par sekunder. Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet føres på en sikker måde, og at alle gældende færdselsregler følges. Stemmestyringen bruger den samme mikrofon som hands-free-systemet - føreren får svar fra stemmestyringen gennem bilens højttalere. Mikrofonen er placeret i loftet over føreren for optimal optagelse af førerens tale - den kan blive forstyrret af/opfatte passagerer, der taler højt. Ratknapper. Knap til stemmestyring Aktivere systemet Et kort tryk på ratknappen (1) aktiverer stemmestyringssystemet - efter tonen kan der gives en stemmekommando. Tænk på følgende, når du bruger stemmestyringssystemet: Ved kommandoer: - Tal med normal stemme i sædvanligt tempo efter tonen. Bilens døre, ruder og soltag skal være lukkede. Undgå baggrundsstøj i kabinen. Bruge stemmekommandoer Det er meget enkelt at indtaste oplysninger i navigationssystemet med stemmekommandoer, fordi skærmen viser de kommandoer, der almindeligvis bruges i den aktuelle situation. Start Sådan startes en stemmekommando: Foretag et kort tryk på ratknappen for stemmestyring - skærmen viser eksempler på mulige kommandoer. Kommandoer på flere måder Kommandoen "Navigation > Indstil adresse" kan f.eks. udtales som: Sig "Navigation", og vent derefter på systemets svar i form af relevante alterna- 24

27 02 Lær dit navigationssystem at kende Stemmestyring eller tiver på skærmen - fortsæt med at vælge, og sig f.eks. "Indstil adresse". Sig hele kommandoen i én sekvens - "Navigation Indstil adresse". Et par enkle tips For at give en kommando: - Foretag et kort tryk på rattets stemmeknap, og tal derefter naturligt efter tonen. For at besvare stemmestyringssystemet: - Tal efter tonen, som afslutter spørgsmålet. Stemmestyringssystemet beder nogle gange om et svar. Hvis føreren ikke svarer, afsluttes sessionen. Dialogen med systemet kan fremskyndes: Afbryd systemets tale med et kort tryk på rattets stemmeknap, vent på en tone, og begynd derefter at tale. Føreren kan få hjælp under en dialog ved at sige "Hjælp" efter en tone. Lydstyrke Stemmestyringssystemets lydstyrke justeres med midterkonsollens VOL-drejeknap, når systemet taler. Hjælpefunktioner og indstillinger MY CAR Indstillinger Indstillinger til stemmestyring (MY CAR > Settings > Voice Control Settings) I bilens menusystem MY CAR 1 er der programmer, hvor føreren kan øve stemmestyringssystemets forskellige funktioner. Jo bedre føreren mestrer stemmestyringssystemet, desto mere tryg vil han føle sig ved funktionerne. Derfor anbefales det at konsultere de indbyggede træningsprogrammer OBS Træningsprogrammerne er kun tilgængelige, når bilen holder stille med parkeringsbremsen aktiveret. 02 OBS En komplet liste over hurtige kommandoer findes i menusystemet MY CAR - MY CAR Indstillinger Indstillinger til stemmestyring Voice Command-liste. 1 For en beskrivelse af menusystemet MY CAR - se bilens almene instruktionsvejledning. }} 25

28 02 Lær dit navigationssystem at kende Stemmestyring 02 Introduktion til stemmestyring (MY CAR > Settings > Voice Control Settings > Command list) Markøren på Voice Command-liste (Command list) + OK viser alle stemmekommandoer, som systemet kan håndtere. skærmen. Den nødvendige tid til profilering er ca. 5 minutter. Efter udført profilering kan en indstilling foretages med den ønskede valgmulighed markeret + OK: MY CAR Indstillinger Indstillinger til stemmestyring Introduktion til stemmestyring (MY CAR > Settings > Voice Control Settings > Tutorial) Markøren på Introduktion til stemmestyring (Tutorial) + OK giver oplysninger om, hvordan stemmestyringssystemet fungerer, og er en nem måde at blive fortrolig med funktioner og fremgangsmåden for at give kommandoer. Liste over kommandoer MY CAR Indstillinger Indstillinger til stemmestyring Voice Command-liste Brugerprofil MY CAR Indstillinger Indstillinger til stemmestyring Brugerindstilling (MY CAR > Settings > Voice Control Settings > User setting) Markøren på Brugerindstilling (User setting) + OK starter et program, hvor stemmestyringssystemet lærer førerens stemme- og sprogprofil. Det er førerens opgave at gentage programstemmens oplæste ord og sætninger efter hvert lydsignal, og at følge instruktionerne på Standard (Default) - standardindstilling, hvis ingen stemme- og sprogprofilering er udført. Trænet bruger (Trained user) - Stemmestyringssystemet er tilpasset til en specifik fører på et specifikt sprog. OBS Menupunktet Standard kan først ændres til Trænet bruger, efter en lektion af Brugerindstilling er blevet gennemført. Se også informationen under overskriften "Sprogafhængig brugerprofil" på side 27. Stemmetræning MY CAR Indstillinger Indstillinger til stemmestyring Tilpasning af stemme (MY CAR > Settings > Voice Control Settings > Voice training) Markøren på Tilpasning af stemme (Voice training) + OK starter et program, hvor stemmestyringssystemet lærer førerens stemme 26

29 02 Lær dit navigationssystem at kende Stemmestyring og sprogprofil endnu bedre end det, der er gemt i stemme- og sprogprofilen - se beskrivelsen i det forrige afsnit "Brugerprofil". Hastighed for syntetisk stemme MY CAR Indstillinger Indstillinger til stemmestyring TTS-hastighed (MY CAR > Settings > Voice Control Settings > TTS speed) Markøren på TTS-hastighed (TTS speed) + OK giver mulighed for at ændre den hastighed, som stemmestyringssystemet taler med: Hurtig Middel (Medium) Langsom Sprog Stemmestyringssystemet er under stadig udvikling, og ved offentliggørelsen af denne vejledning, var funktionen til rådighed på følgende sprog: Engelsk (UK) Fransk (FRA) Hollandsk Italiensk Rusland Spansk (Europa) Svensk Tysk OBS Stemmestyringssystemet i kombination med GPS-navigation fungerer kun med de anførte sprog. Skifte sprog MY CAR Indstillinger Sprog De sprog, der indgår i stemmestyringssystemet, har dette ikon på listen over sprog. For at ændre sprog - søg frem til MY CAR Indstillinger Sprog, og marker det ønskede sprog + OK + NAV. Sprogafhængig brugerprofil Stemmestyringssystemet forstår kun det sprog, der er indstillet i MY CAR. Sig, at stemme- og sprogprofilen "Trænet bruger" er gemt af en svensktalende fører med systemet indstillet på svensk. Hvis føreren derefter ændrer bilens sprog (i MY CAR) til engelsk, vil stemmestyringssystemet ikke virke. Årsagen er, at stemme- og sprogprofilen "Trænet bruger" - som kun forstår kommandoer på svensk - ikke længere kan vælges, fordi stemmestyringssystemet nu kun forstår og forventer engelsk tale. Systemet aktiverer i stedet valgmuligheden "Standard". For at stemmestyringssystemet skal forstå førerens engelske udtale, er den eneste løsning at gentage processen beskrevet under overskriften "Brugerprofil" 2 - men med systemet indstillet til engelsk. OBS For et marked, der ikke med på listen over sprog, er der altid mulighed for at vælge en af listens sprog og navigere med stemmestyring på dette sprog. Bemærk i så fald, at hvis sproget ændres til f.eks. engelsk i MY CAR, ændres ikke kun stemmestyring til engelsk - også stemmestyring, menu- og hjælpetekster skifter til det samme sprog Se side

30 02 Lær dit navigationssystem at kende Tastaturet Indføre og vælge valgmuligheder Sådan "skriver" man Flere muligheder 02 OBS Nedtonede tegn kan ikke vælges i kombination med de aktuelt indtastede. Skærmvisning med tekstfelter til valgfri tekst. Dette navigationssystem bruger et "skrivehjul" til at angive specifik information, f.eks. type POI, lokalitet/by, område/land, adresse, gade- eller postnummer. Aktivere et valg Efter at den ønskede funktion/menulinje er markeret med fingerhjulet eller TUNE-drejeknappen - tryk på fingerhjul/ok for at se det næste niveau af funktioner/valgmuligheder. Skrivehjulet. 1. Marker et tekstfelt. 2. Tryk på OK for at få skrivehjulet frem. 3. Vælg tegn med fingerhjul/tune-drejeknappen og indfør dem med et tryk på fingerhjul/ok. Det numeriske tastatur En anden måde at indtaste/indføre tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #. Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle tegn 1 under denne knap, f.eks. w, x, y, z og 9. Hurtige tryk på knappen flytter/"looper" markøren gennem disse tegn. Stands med markøren på det ønskede tegn for at vælge - tegnet vises på skriftlinjen. Slet/fortryd med EXIT. I skrivehjulets menu er der flere valgmuligheder, som bl.a. giver flere skrifttegn samt tal: OK - tal vises i hjulet. MERE (More) + OK - alternative tegn vises i hjulet. => + OK - markøren flyttes til listen på skærmens højre side, hvor der kan foretages valg med OK. Postnummer (Postcode) + OK - markøren flyttes til listen på skærmens højre side, hvor der kan foretages valg med OK. 1 Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog. 28

31 02 Lær dit navigationssystem at kende Tastaturet Liste med valgmuligheder 02 Liste, der matcher de indtastede tegn. Tallene "149" i skærmens øverste højre hjørne betyder, at listen indeholder 149 valgmuligheder, der kan matche de indtastede bogstaver "LON". Ingen liste En tom liste og tegnene "***" i det øverste højre hjørne af skærmen betyder, at antallet af tilgængelige alternativer med de aktuelt indtastede tegn er mere end når antallet er mindre, vises de relevante valgmuligheder automatisk. For at reducere antallet af valgmuligheder på listen: Indtast flere tegn på tekstlinjen. 29

32 02 Lær dit navigationssystem at kende Kort, vejtyper og kompas 02 BEMÆRK! Billederne er skematiske - nogle detaljer kan variere, afhængigt af softwareversion og marked. 30

33 02 Lær dit navigationssystem at kende Kort, vejtyper og kompas Kortbillede over den aktuelle position Skærmbilledets udseende afhænger af geografisk position og de indstillinger, der er foretaget, f.eks. målestok, hvilke interessepunkter man har valgt at vise m.m. Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan forekomme på skærmen, findes på omslagets forreste inderside. Ved fastlæggelse af en rejseplan kan tre alternativer for ruten beregnes - se side 52. Detaljeret kort med kryds - skærmens venstre del viser en detaljeret forstørrelse af det næste vejkryds. Situationen suppleres altid med en talemeddelelse, se næste afsnit. Undgå et bestemt område - se side 53. Lydstyrken kan justeres med lydsystemets lydstyrkeknap (under igangværende talemeddelelse). For at gentage en meddelelse: Tryk to gange på OK-knappen. For mere information om stemmevejledning - se side 58. OBS Stemmevejledning udebliver ved igangværende opkald med en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon. For at bruge stemmevejledning på et andet sprog: Se overskriften "Skifte sprog" på side Rulleindstilling - se side 32. Stemmevejledning Efter en destination er indtastet, og bilen nærmer sig et vejkryds eller frakørsel, får man en talemeddelelse om afstand og type af kommende manøvre. Samtidig vises et detaljeret kort over vejkrydset. Stemmevejledningen gentages tættere på vejkrydset. Kompas Kompasnålens røde spids peger i nordlig retning, den hvide peger mod syd. 31

34 02 Lær dit navigationssystem at kende Menuer 02 Menusystem I denne vejlednings respektive afsnit præsenteres alle forekommende menuer og valgmuligheder. OBS Grå menulinjer/punkter på skærmen kan ikke vælges i øjeblikket. Genveje Genvejene er: Indstil adresse (Set address) - se også side 41. Indstil interessepunkt (Set Point Of Interest) - se også side 42. Tidligere bestemmelsessted (Previous destinations) - se også side 44. Rejseplan (Itinerary) - se også side 47. Trafikinformation (Traffic information) - se også side 65. Internetnavigation (Internet navigation) - se også side 44. Afbryd vejledning (Cancel guidance) - afbryder/holder pause i den aktuelle ruteplan. Menulinjen skifter til valgmuligheden Fortsæt vejledning. Hovedmenuen er placeret øverst i navigationssystemets menutræ. Til Hovedmenu fra kortindstilling Tryk på OK-knappen. Til Hovedmenu fra en anden menu Tryk på NAV, og derefter OK. eller Tryk gentagne gange på EXIT, indtil Hovedmenuen kommer frem. Tilbage til kortet Der er en nem måde hurtigt at få kortet frem på skærmen igen, uanset hvor langt inde i menusystemet, brugeren befinder sig: Tryk på NAV. Hovedmenu Rullemenu Navigationssystemet er udstyret med en menu med genveje til de oftest anvendte funktioner. Til Genveje fra kortindstilling Tryk på NAV-knappen. Til Genveje fra en anden menu Tryk to gange på NAV-knappen. 32

35 02 Lær dit navigationssystem at kende Menuer I rulleindstilling flyttes et trådkors 1 over kortbilledet med midterkonsollens talknapper. Aktivere rulleindstilling i normal kortindstilling Tryk på en af talknapperne 0-9. Trådkorset Gem (Save) - Giver mulighed for at gemme et markeret sted i hukommelsen. 02 Rulle Tryk på en af talknapperne i margenerne vises en retningspil kombineret med det tal, der skal bruges til at rulle kortet i den ønskede retning. Zoome Drej på TUNE-drejeknappen. Talknap "5" Når du trykker på tallet 5 i rulleindstilling, centreres kortet omkring bilens position. Hvis en rejseplan med delmål er aktiveret, centreres kortet omkring det respektive delmål for hvert yderligere tryk. Komme ud af rulleindstilling Tryk på EXIT. Med et tryk på OK vises en menu for det sted på kortet, som trådkorsets centrum peger på: Indstil enkeltdestination (Set single destination) - Sletter alle tidligere mål i rejseplanen og starter vejvisning på kortet. Tilføj som rutepunkt (Add as waypoint) - Tilføjer det markerede sted til rejseplanen. IP-oplysninger (POI information) - Om interessepunkter, se side 42. Trafikinformation på kort (Traffic information on map) - Giver mulighed for at se foreliggende trafikmeldinger 2 omkring et markeret sted. Information (Information) - Viser information, der findes om et markeret sted. 1 Vælg, om trådkorsets/markørens position skal vises med navn eller GPS-koordinater, se side Tjenesten er ikke tilgængelig for alle områder/markeder. 33

36 02 Lær dit navigationssystem at kende Menutræ i tre niveauer 02 Menutræ Sådan er menuerne er opbygget: Adresse: Land: 41 Gemt position Indstil enkeltdestination 43 Menuniveau 1 Menuniveau 2 Menuniveau 3 Menuniveau 4 Menuer/funktioner og side Her vises tre af menutræets niveauer. Flere af menuerne på niveau tre har yderligere undermenuer - de beskrives udførligt i de respektive afsnit. Gentag stemmevejledning 31 Sæt bestemmelsessted 41 Hjem 41 By: Gade: Nummer: Kryds: Indstil enkeltdestination Tilføj som rutepunkt Information Gem Interessepunkt (IP) Efter navn Efter kategori I nærheden af bilen Langs ruten I nærheden af destinationen 42 Redigér Slet Slet alle Tidligere bestemmelsessted 44 Indstil enkeltdestination Tilføj som rutepunkt Information Gem Slet Slet alle Internet søgning 44 Postnummer 45 Omkring punkt på kortet 34

Planlagt rute. Gemt sted. Målestok

Planlagt rute. Gemt sted. Målestok WEB EDITION ROAD AND TRAFFIC INFORMATION RTI Vejtype Motorvej Hovedvej Mindre hovedvej Almindelig vej Lokalvej Farve Orange Mørkegrå Grå Lysegrå Hvid Tekst og symboler på skærmen Problem ved næste vejvisningspunkt

Læs mere

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) Web Edition

ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) Web Edition VOLVO S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) Web Edition INSTRUKTIONSBOG Vejtype Motorvej Hovedvej Mindre hovedvej Almindelig vej Lokalvej Farve Orange Mørkegrå Grå Lysegrå

Læs mere

C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI Problem ved næste vejvisningspunkt Rutens destination Navn på næste vej/gade Udelukket område for rute Facilitet (benzinstation) Beregnet afstand

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen.

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. TomTom NAVIGATOR 1. Før du starter... Før du starter... Montering For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. Når du

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang TomTom app 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Tryk let på denne knap på din iphone for at starte TomTom app. Der bruges det samme sprog til knapper og menuer i TomTom app som det, du har

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVMAN F15 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6 TomTom App Contents Sådan kommer du i gang 5 Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5 Ruteplanlægning 6 Ruteplanlægning... 6 Ruteoversigt... 7 Sådan deler du din rute

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

DVL kursus: ViewRanger. Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014

DVL kursus: ViewRanger. Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014 DVL kursus: ViewRanger Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014 Dagens program ViewRanger i teori og praksis Frokostpause ViewRanger i teori og praksis Afslutning og evaluering Grupper Gruppe Navn

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning igo 8

Brugervejledning igo 8 Brugervejledning igo 8 Navigationssoftware til mobile devices Dansk December 2008, version 1.1 Copyright Produktet og oplysninger heri kan ændres til enhver tid uden varsel. Denne brugervejledning må hverken

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

Kapitel 1 Æskens indhold

Kapitel 1 Æskens indhold TomTom GO Kapitel 1 Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A Udløserknap B Mikrofon C Opladningsindikator D Tænd/sluk-knap E Lyssensor F Nulstillingsknap G Højttaler H Åbning til hukommelseskort* b

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR i brugermanualen (information,

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

604 wifi. WIFI og internet funktioner

604 wifi. WIFI og internet funktioner 604 wifi WIFI og internet funktioner Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 504/604 Version 1.2 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning. Denne vejledning

Læs mere

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS.

Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. Denne manual må ikke kopieres, printes, trykkes eller på anden måde gengives uden skriftlig tilladelse fra Greenway ApS. INDLEDNING Tak fordi du har købt din nye GSM/GPRS/GPS TRACKER hos Greenway. På de

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0

Manual til NETKEY administrationsmodul version 3.0.0 .0.0 Introduktion 3 Almindelige funktioner 4 Log ind 4 Menulinjen 6 Navigation 9 Lister 11 Administration af brugere 18 Opret en bruger 19 Se og søge efter brugere 21 Redigér en bruger 22 Brugerens adgange

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

TomTom GO Mobile app Referencevejledning

TomTom GO Mobile app Referencevejledning TomTom GO Mobile app Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 5 Nyheder 6 Nyt i denne version... 6 Kom i gang 7 Sådan starter du appen... 7 Sprog... 7 Sådan sendes oplysninger til

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOG

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOG R-LINK2 INSTRUKTIONSBOG passion ydelser ELF partner med RENAULT anbefaler ELF Elf og Renault er partnere inden for den højteknologiske bilbranche, hvor de forener deres ekspertise både på banen og i byen.

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGERMANUAL BoxER on demand

BRUGERMANUAL BoxER on demand L A U N A M R E G U d BR eman d n o er box 1 INDHOLD Velkommen til Boxer On Demand... 3 Hvordan fungerer Boxer On Demand?... 3 Installation...4 Navigering i portalen...4 Fjernbetjeningen...5 Startside...

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

TomTom GO Referencevejledning

TomTom GO Referencevejledning TomTom GO Referencevejledning Indhold Velkommen til navigation med TomTom 6 Nyheder 7 Nyt i denne version... 7 Kom i gang 8 Montering i bilen... 8 Placering af enheden... 8 Tænd og sluk... 8 Bemærkninger

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere