ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) Web Edition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) Web Edition"

Transkript

1 VOLVO S60, V60, XC60, V70, XC70 & S80 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM (RTI) Web Edition INSTRUKTIONSBOG

2 Vejtype Motorvej Hovedvej Mindre hovedvej Almindelig vej Lokalvej Farve Orange Mørkegrå Grå Lysegrå Hvid Tekst og symboler på skærmen Problem ved næste vejvisningspunkt Afstand til næste vejvisningspunkt Navn på næste vej/gade Interessepunkt (Restaurant) Planlagt rutes slutdestination Symbol for destination/slutdestination Forventet ankomsttidspunkt ved slutdestination Planlagt rutes mellempunkt Anslået resterende strækning til destinationen Maksimal hastighed - ved bilens aktuelle position (17) Kompas Trafikinformation Vejstrækning berørt af trafikinformation Aktuelt vej-/gadenavn - ved bilens aktuelle position (17) Næste vejvisningspunkt Planlagt rute Bilens aktuelle position Gemt sted Tilbagelagt planlagt rute Planlagt rutes startpunkt Målestok

3 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION - RTI Volvos navigationssystem er et trafikinformations- og vejvisningssystem udviklet af Volvo. Systemet viser vej til en destination og giver oplysninger langs ruten. Det informerer om situationer, der kan vanskeliggøre turen, f.eks. ulykker eller vejarbejder, og viser i givet fald alternative ruter. Det giver mulighed for at udarbejde en rejseplan, søge efter faciliteter langs ruten, lagre særlige steder m.m. Systemet viser bilens nøjagtige position og kan, i tilfælde af at man kører forkert, altid lede en frem til destinationen. Du vil opdage, hvor intuitivt det er at bruge. Prøv dig frem. For at du skal trives med systemet, anbefaler vi også, at du sætter dig ind i indholdet af denne instruktionsbog. Ved at lette fremkommeligheden og gøre kørselsruterne kortere bidrager Volvos navigationssystem til en forbedring af miljøet. Licensaftale NAVTEQ DATABASE Nærmere oplysninger til slutbrugere - se side 74.

4 Indhold 01 Lynvejledning Kom hurtigt i gang Lær dit navigationssystem at kende Planlæg din tur Angiv destination Vejledningen Rejseplan Før du begynder Nuværende position Oversigt Indstillinger Betjeningsknapper Simulering Stemmestyring Tastaturet Dvd, skærm Kort, vejtyper og kompas Menuer Menutræ i tre niveauer

5 Indhold 04 Trafikinformation 04 Generelt Læs informationen Håndtere trafikproblemer Symboler på kortet Interessepunkter Spørgsmål og svar 06 Ofte stillede spørgsmål EULA - Licensaftale Ophavsret

6 Indhold 07 Alfabetisk stikordsregister Alfabetisk stikordsregister

7 Indhold 5

8 6 Kom hurtigt i gang... 8

9 LYNVEJLEDNING

10 01 Lynvejledning 01 Kom hurtigt i gang Aktivering af systemet Først skal bilens elektriske system aktiveres: 1. Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen og aktiver nøgleposition I (se bilens instruktionsbog). 2. Hvis navigationssystemet ikke starter inden for et par sekunder - tryk på midterkonsollens knap NAV. Disclaimer Ved opstart af navigationssystemet viser skærmen en tekst, som skal bekræftes: Tryk på OK-knappen. For mere information, se side 13. Hovedkommandoerne I de følgende to eksempler bruges ratknapperne til at angive vejvisning til en Adresse eller et Interessepunkt. Ratknapper Drej Fingerhjulet Tryk på Fingerhjulet Tryk på EXIT Midterkonsol Drej på TUNE Tryk på OK Tryk på EXIT Vejvisning til en gadeadresse Skærm/menu Hvis skærmen ikke viser et kortbillede, skal du gøre følgende: Udformning Tryk på midterkonsollens knap NAV. Betjeningsknapper Volvos GPS-navigator kan betjenes på flere måder: Med knapper til højre på rattet Med betjeningsknapperne på midterkonsollen Med en fjernbetjening Med stemmestyring. For funktionsbeskrivelse, se side 16. Gå/vælg i menuerne med Fingerhjulet (1). Aktiver foretagne valg med et kort tryk på Fingerhjulet (forkortes i følgende eksempel med "+ OK". Gå tilbage i menuer og/eller fortryd med EXIT (2). Betjeningsknapper på midterkonsollen Hvis midterkonsollens knapper bruges i stedet for ratknapperne, gælder følgende: Kort Navigationsmenu Sæt bestemmelsessted Adr.: Tryk på OK for at få en menu frem. Marker Sæt bestemmelsessted + OK. Marker Adresse + OK. Marker By: + OK. 8

11 01 Lynvejledning Kom hurtigt i gang 01 Skærm/menu Skrivehjul - se side 23. Skrivehjul Navigationsmenu Tur Kort Udformning Drej Fingerhjulet for at vælge skrifttegn, og indtast det med OK - en liste med valgmuligheder kommer frem på skærmen. Vælg den passende lokalitet fra listen + OK. Marker Tilføj til tur + OK. Marker Start vejledning + OK. Vejvisningen begynder - følg anvisningerne. Navigationssystemet beregner rute, rejsetid og afstand til den valgte destination. Systemet giver vejvisning og instruktioner om vejkryds m.m. Hvis den planlagte rute forlades under turen, udregner systemet automatisk en ny rute. Vejvisning til et interessepunkt (POI) Skærm/menu Udformning Hvis skærmen ikke viser et kortbillede, skal du gøre følgende: Kort Navigationsmenu Sæt bestemmelsessted POI Sidste 5 POI-typer Alle POI-typer Resultatliste Tryk på midterkonsollens knap NAV. Tryk på OK for at få en menu frem. Marker Sæt bestemmelsessted + OK. Marker POI + OK. Marker f.eks. Omkring bilen + OK. Marker f.eks. Alle typer + OK. Marker f.eks. Lufthavn + OK. Marker den ønskede valgmulighed på listen + OK. Skærm/menu Navigationsmenu Tur Kort Udformning Marker Tilføj til tur + OK. Marker Start vejledning + OK. Vejvisningen begynder - følg anvisningerne. 9

12 Vejledningen Før du begynder Oversigt Betjeningsknapper Stemmestyring Tastaturet Dvd, skærm Kort, vejtyper og kompas Menuer Menutræ i tre niveauer

13 LÆR DIT NAVIGATIONSSYSTEM AT KENDE

14 02 Lær dit navigationssystem at kende Vejledningen 02 Generelt om vejledningen Der er en lynvejledning, så du kan komme i gang med det samme - se side 8. For en mere detaljeret beskrivelse af betjening og muligheder samt valg af indstillinger til destinationer anbefales det at læse bogen i forbindelse med brug i praksis. Menuvalg/Stier Alle valg, der kan foretages på skærmen, markeres i denne vejledning med lidt større, grå tekst, f.eks. Sæt bestemmelsessted. Stier i menutræ angives som f.eks.: Sæt bestemmelsessted Adresse By: Engelsk tekst Bogens billeder er fælles for alle markeder og sprog, hvorfor teksten i dem hovedsageligt er på engelsk. For at gøre det lettere for brugeren at forstå billederne og deres menuvalg og stier i tilknytning til bogens tekst, angives billedets engelske ord i parentes umiddelbart efter den pågældende tekst/sætning på bogens aktuelle sprog: Sæt bestemmelsessted (Set destination > Address) 1 Særskilt tekst BEMÆRK Adresse OBS Tekster markeret med "Bemærk" giver råd eller tips, der letter brugen af f.eks. features og funktioner. Fodnote I vejledningen gives der information i fodnoter længst nede på siden eller i direkte tilslutning til en tabel. Denne information er et tillæg til den tekst, som den gennem dens tal/bogstav henviser til. Ekstraudstyr Alle typer ekstraudstyr/tilbehør er markeret med en stjerne (*). I bogen beskrives, ud over standardudstyr, også ekstraudstyr (fabriksmonteret udstyr) og bestemt tilbehør (eftermonteret ekstra udstyr). Det udstyr, der beskrives i denne instruktionsbog, findes ikke i alle biler - de er forskelligt udstyret, alt efter tilpasninger til forskellige markeders behov og nationale/lokale love og bestemmelser. Ved usikkerhed om, hvad der standard eller ekstraudstyr/tilbehør - kontakt en Volvo-forhandler. Ændringer i bogen Specifikationer, konstruktionsoplysninger og illustrationer i instruktionsbogen er ikke bindende. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden varsel. Volvo Car Corporation 1 Ikke i bøger på engelsk. Er vist her som eksempel. 12

15 02 Lær dit navigationssystem at kende Før du begynder Generelt Volvo-navigationssystemer benytter sig af referencesystemet WGS84, som giver position med længdegrad og breddegrad. Bilens navigationssystem kan bruges, uden at der er valgt en destination. Indstillinger Systemet leveres med grundindstillinger, men starter med de indstillinger, der er foretaget senest. Der findes en funktion, som nulstiller alle indstillinger til standardindstillingerne samtidigt, se side 55. sekvensen. Hvis det ønskes, at navigationssystemet ikke er slået til: Tryk på EXIT ved "Opstart"-sekvensen, se afsnittet "Kortindstilling". 02 Kortindstilling Når du starter navigationssystemet op, viser det en tekst på skærmen, som skal bekræftes med et tryk på OK/MENU-knappen. Teksten er som følger: Systemet leverer ruteinformationer, der hjælper dig med at komme til målet. De aktuelle vejforhold kan have indflydelse på anbefalingernes nøjagtighed. Følg færdselsreglerne, og brug din sunde fornuft. Koncentrér dig om trafikken og vær opmærksom på medtrafikanter. Derefter vises kortet over det aktuelle geografiske område, hvor bilen er symboliseret ved en blå trekant. Tænd/sluk Tænd 1. Tryk fjernbetjeningen ind i tændingslåsen. 2. Skærmen aktiveres automatisk i nøgleposition I (se bilens instruktionsbog). 3. Tryk på midterkonsollens knap NAV, hvis navigationssystemet ikke starter automatisk. 4. Tryk på OK, når "Opstart"-teksten vises på skærmen, se det foregående afsnit "Kortindstilling". Systemet har måske brug for et par sekunder til at registrere bilens position og bevægelse. OBS Navigationssystemet er også tilgængeligt, når motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet. Demo (simuleret vejvisning) For at se, hvordan systemet fungerer, kan vejvisning til en angivet destination simuleres på skærmen - se side 57. Sluk Navigationssystemet slukkes, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen. Navigatoren kan ikke slukkes manuelt, det arbejder altid i baggrunden efter "Opstart"- 13

16 02 Lær dit navigationssystem at kende Oversigt 02 BEMÆRK! Billedet er skematisk - nogle detaljer kan variere, afhængigt af bilmodel og marked. 14

17 02 Lær dit navigationssystem at kende Oversigt Antenne til GPS Antennen er indbygget i tagantennen. Stemmestyring En række elementer i navigationssystemet er også stemmestyrede. Mikrofonen (2a) sidder i loftet, og aktiveringsknappen (2b) er placeret blandt knapperne til højre på rattet. For mere information, se side 19. Hovedenhed Hovedenheden sidder monteret bag midterkonsollen og har bl.a. følgende funktioner: Beregning af bilens position Beregning af rute til angivet destination Behandling af trafikinformation Stemmevejledning Dvd-afspiller Modtager til GPS og trafikinformation (TMC 1 ) er integreret i hovedenheden. Positionering Ved hjælp af signaler fra satellitsystemet GPS, bilens hastighedsføler og et gyrokompas beregnes bilens aktuelle position og kørselsretning. Fordelen ved dette koncept er, at navigationssystemet registrerer og beregner ruten, selv om GPS-signalet midlertidigt forsvinder, f.eks. ved kørsel i en tunnel. Trafikinformation TMC 1 er et standardiseret kodesystem for trafikinformation. Modtageren søger automatisk den rette frekvens. Modtagelse sker via FMantennen. OBS TMC er ikke tilgængeligt i alle områder/ lande. Systemets dækningsområde udbygges løbende, og opdatering kan derfor være nødvendig en gang imellem. For information om opdatering af kortdata og software, se side 25. Skærm På skærmen vises kort, og der gives detaljeret information om valg af rute, afstand, menuer m.m. For information om pleje af skærmen, se side 26. Knapper, midterkonsol Som alternativ til ratknapperne kan midterkonsollens talknapper bruges i kombination med knapperne OK/MENU, TUNE og EXIT til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer, se side 16. Lydstyrkeknap og IR-modtager Brug lydsystemets lydstyrkeknap under en igangværende talemeddelelse for at ændre lydstyrken, se side 29. Lydstyrken kan også ændres i menusystemet. Ret fjernbetjeningen mod midterkonsollen ved brug - dens IR modtager er placeret der. Knapper, rat Der sidder knapper på rattets højre side. De bruges til at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter, bekræfte valg eller gå tilbage i menuer, se side 16. Højttalere Lyden fra navigationssystemet kommer ud af de forreste højttalere Traffic Message Channel 15

18 02 Lær dit navigationssystem at kende Betjeningsknapper 02 Generelt om betjeningsknapper Navigationssystemet betjenes med betjeningsknapperne på midterkonsollen, ratknapperne eller med en fjernbetjening*. De tre forskellige betjeningsenheders knapper har fælles funktioner, men adskiller sig i udseende og betjening. Udformningen kan også variere i forhold til markedet. Systemet kan også stemmestyres med særlige kommandoer - se side 19. Midterkonsol ning af f.eks. klimaanlæggets status foroven og forneden på skærmen. Talknapper indtaster data ved navn- og adressesøgning og ruller på kortet, se side 23 og 30. Et tryk på OK/MENU bekræfter eller aktiverer valg. Beskrives i denne bog med "OK-knappen" eller "+ OK". Ved at dreje på TUNE kan du gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter. Beskrives i denne bog med "TUNE-drejeknappen". Et tryk på EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg. Knapper til højre på rattet. Drej fingerhjulet for at gå frem og tilbage mellem forskellige menupunkter. Tryk på fingerhjulet for at bekræfte/aktivere et valg. EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg. Rat Ratknapperne findes i flere udformninger, baseret på marked og valg af lydsystem. Midterkonsollens knapper. NAV aktiverer GPS-navigatoren på skærmen. Knappen skifter også til/fra for vis- 1 Traffic Message Channel 16 * Ekstraudstyr/tilbehør. Se Indledning for nærmere enkeltheder.

19 02 Lær dit navigationssystem at kende Betjeningsknapper Fjernbetjening Fjernbetjeningen kan bruges til at styre/betjene flere forskellige funktioner i bilen - her beskrives kun de funktioner, der er relateret til navigationssystemet. Ret fjernbetjeningen mod midterkonsollen ved brug. ning af f.eks. klimaanlæggets status foroven og forneden på skærmen. EXIT går tilbage i menustrukturen eller fortryder valg. OK/MENU bekræfter eller aktiverer valg. Beskrives i denne bog med "OK-knappen" eller "+ OK". Piletaster flytter menumarkøren. Stemmestyring Se næste afsnit. Yderligere information 02 Talknapper indtaster data ved navn- og adressesøgning og ruller på kortet. OBS Prøv først at skifte til nye AA-/LR6-batterier, hvis fjernbetjeningen ikke virker. ADVARSEL Fjernbetjeningen og lignende genstande bør opbevares i et af opbevaringsrummene. I tilfælde af en hård opbremsning eller et sammenstød kan sådanne genstande ellers give anledning til person- eller materielskader. Fjernbetjeningens knapper. NAV aktiverer GPS-navigatoren på skærmen. Knappen skifter også til/fra for vis- Nogle gange er der mere information, end der kan stå på menulinjen - linjen slutter så med tegnet "#". 17

20 02 Lær dit navigationssystem at kende Betjeningsknapper 02 For at se resten af informationen: Tryk på INFO-knappen. 18

21 02 Lær dit navigationssystem at kende Stemmestyring Generelt om stemmestyring Stemmestyring betyder, at visse funktioner i navigationssystemet kan aktiveres med talte ord. Stemmekommandoer er praktiske og hjælper føreren med at undgå at blive distraheret - han kan i stedet koncentrere sig om kørslen og fokusere opmærksomheden på vejen og trafiksituationen. ADVARSEL Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet føres på en sikker måde, og at alle gældende færdselsregler følges. Stemmestyringen bruger den samme mikrofon som hands-free-systemet - føreren får svar fra stemmestyringen gennem bilens højttalere. Mikrofonen er placeret i loftet over føreren for optimal optagelse af førerens tale - den kan blive forstyrret af/opfatte passagerer, der taler højt. Betjening Ratknapper. Knap til stemmestyring Aktivere systemet Et kort tryk på ratknappen (1) aktiverer systemet - det er nu klar til at modtage en kommando. Tænk på følgende, når du bruger stemmestyringssystemet: Ved kommandoer - Tal med normal stemme i sædvanligt tempo efter tonen. Bilens døre, vinduer og soltag skal være lukkede. Undgå baggrundsstøj i kabinen. OBS I tilfælde af tvivl om hvilken kommando der skal benyttes, kan føreren sige "Help". Systemet svarer med forskellige kommandoer, der kan benyttes i den aktuelle situation. Sådan kan talekommandoer afbrydes: Ved ikke at tale Ved at sige "Cancel" Ved at holde talestyringsknappen på rattet inde i et par sekunder Ved at trykke på EXIT Ved at trykke på en af knapperne NAVm RADIOm MEDIA, MY CAR eller CAM på midterkonsollen. Bruge stemmekommandoer Det er meget enkelt at indtaste oplysninger i navigationssystemet med stemmekommandoer, fordi skærmen viser de kommandoer, der almindeligvis bruges i den aktuelle situation. Start Sådan startes en stemmekommando: 02 19

22 02 Lær dit navigationssystem at kende Stemmestyring Foretag et kort tryk på ratknappen for stemmestyring - skærmen viser eksempler på mulige kommandoer. 2. Vælg f.eks. "Navigation", og udtal ordet tydeligt og med almindeligt stemmeniveau. 3. Skærmen skifter til punkterne "Repeat instruction/navigation go to address/ Itinerary" - Vælg og sig "Itinerary". 4. Osv... Bemærk, at grå tekst, og tekst i parentes ikke indgår i den talte kommando. OBS Af forskellige grunde kan samtlige menuer og menupunkter der er synlige på displayet, ikke altid vælges: Kan vælges - menulinjnen/menupunktet er tydelig og hvidt. Kan ikke vælges - menulinjen/menupunktet er mat og gråt. Kommandoen kan gives på flere måder Kommandoen "Navigation go to address" kan f.eks. udtales som: "Navigation > Go to > Address" - Sig "Navigation", vent på systemets respons i form af passende punkter på skærmen. Fortsæt med at sige f.eks. "Go to ", og afslut med "Address". eller Sig hele kommandoen i én sekvens - "Navigation go to address". Tips Nogle gode råd: Giv en kommando ved først at foretage et kort tryk på stemmeknappen, og tal derefter naturligt efter tonen. For at svare stemmestyringssystemet - tal efter tonen ved slutningen af spørgsmålet. For at annullere en stemmesession - hold stemmeknappen trykket ind. Føreren kan få hjælp under en dialog ved at sige "Help" efter en lyttetone. Dialogen med systemet kan fremskyndes - afbryd systemets tale med et kort tryk på rattets stemmeknap, vent på en tone, og begynd derefter at tale. Hvis føreren koncentrerer sig om kørslen, behøver han ikke at svare på et spørgsmål med det samme. Systemet spørger maksimalt tre gange om en handling - hvis føreren ikke reagerer, afsluttes dialogen. Undgå at tale, når systemet svarer - systemet forstyrres ikke af det, men føreren kan risikere at misse systemets talte information. Eksempel Her er nogle almindelige kommandoer: Navigation go to address Navigation go to POI Navigation delete next waypoint Navigation cancel guidance. OBS En fuldstændig liste over hurtigkommandoer findes i MY CAR-menuen. Gå til Indstillinger Indstilling af stemmestyring Voice Command-liste Navigationskommandoer. Hjælpefunktioner og indstillinger I bilens menusystem MY CAR er der programmer, hvor føreren kan øve forskellige funktioner i stemmestyringssystemet. For en beskrivelse af menusystemet MY CAR - se bilens almene instruktionsbog. Jo bedre føreren mestrer stemmestyringssystemet, desto mere tryg vil han føle sig ved funktionerne. Derfor anbefales det at træne i de indbyggede træningsprogrammer. 20

23 02 Lær dit navigationssystem at kende Stemmestyring OBS Øvelsesprogrammerne er kun tilgængelige, når bilen holder stille med parkeringsbremsen trukket an. Introduktion til stemmestyring Programmet Voice tutorial giver føreren trinfor-trin instruktioner i brug af stemmestyringssystemet, og det er en nem måde at lære fremgangsmåden for kommandoer at kende. Programmet kan startes på to måder: Tryk på ratknappen for stemmestyring, og sig "Voice tutorial". eller Aktiver programmet i MY CAR - Gå til Indstillinger Indstilling af stemmestyring Voice tutorial. Stemmetræning Programmet Voice training lærer stemmestyringssystemet at genkende førerens stemme og udtale. Her er det også muligt at oprette en anden brugerprofil - en fordel, hvis mere end én person jævnligt skal bruge bilen/systemet. Stemmetræningen startes i MY CAR - Gå dér til Indstillinger Indstilling af stemmestyring Voice training Bruger 1 eller Bruger 2. OBS Menupunktet Standardindstillinger kan først ændres til User 1, efter at en lektion af Voice training er gennemført. Flere indstillinger i MY CAR Brugerprofil - Der kan indstilles to forskellige brugerprofiler. Gå til Indstillinger Indstilling af stemmestyring Voice user setting. Afkryds her et af punkterne Standardindstillinger, User 1 eller User 2. Lydstyrke for stemme - Gå til Indstillinger Indstilling af stemmestyring Lydstyrke for stemme-feedback, og vælg det ønskede niveau. Systemets lydstyrke for stemme kan justeres med midterkonsollens TUNE-knap, når systemet taler. Sprog Stemmestyringssystemet er under konstant udvikling. Ved trykning af denne bog var følgende sprog tilgængelige: Engelsk (UK) Engelsk (US) Fransk (CAN) Fransk (FRA) Hollandsk Italiensk Spansk (Europa) Spansk (US) Svensk Tysk OBS Stemmestyret GPS-navigation er kun muligt i de lande, der er anført her. Stednavne og adresselister er ikke indlæst for andre sprog/markeder. For at ændre sprog - Gå til Indstillinger Systemoptioner Sprog og vælg. De sprog, der indgår i stemmestyringssystemet, har dette ikon på listen over sprog. Sprogafhængig brugerprofil Stemmestyringssystemet forstår kun det sprog, der er indstillet i Systemoptioner. Sig, at brugerprofil User 1 er lagret af en svensktalende fører med systemet indstillet på svensk. Hvis føreren ændrer bilens sprog til engelsk, vil brugerprofilen User 1 ikke længere kunne vælges, da systemet nu kun forstår og forventer at høre engelsk tale - i stedet bliver punktet Standardindstillinger aktiveret

24 02 Lær dit navigationssystem at kende Stemmestyring 02 For at forbedre systemets forståelse af førerens engelske udtale er løsningen at lære og lagre førerens engelske udtale i Bruger 2 med systemet indstillet på engelsk (for at have begge versioner tilgængelige), eller at erstatte den svensk sprogprofil i User 1 med en engelsk. 22

25 02 Lær dit navigationssystem at kende Tastaturet Indføre og vælge valgmuligheder Sådan "skriver" man Flere muligheder OBS Nedtonede tegn kan ikke vælges i kombination med de aktuelt indtastede. 02 Skærmvisning med tekstfelter til valgfri tekst. Dette navigationssystem bruger et "skrivehjul" til at angive specifik information, f.eks. type interessepunkt, lokalitet/by, område/land, adresse, gade- eller postnummer. Aktivere et valg Efter at den ønskede funktion/menulinje er markeret med fingerhjulet eller TUNE-drejeknappen - tryk på fingerhjul/ok for at se det næste niveau af funktioner/valgmuligheder. Skrivehjulet. 1. Marker et tekstfelt. 2. Tryk på OK for at få "skrivehjulet" frem. 3. Vælg tegn med fingerhjul/tune-drejeknappen og indfør dem med et tryk på fingerhjul/ok. Det numeriske tastatur En anden måde at indtaste/indføre tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #. Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle tegn 1 under denne knap, f.eks. w, x, y, z og 9. Hurtige tryk på knappen flytter/"looper" markøren gennem disse tegn. Stands med markøren på det ønskede tegn for at vælge - tegnet vises på skriftlinjen. Slet/fortryd med EXIT. I skrivehjulets menu er der flere valgmuligheder, som bl.a. giver flere skrifttegn samt tal: Andre (More) + OK - alternative tegn vises i hjulet OK - tal vises i hjulet. => + OK - markøren flyttes til listen skærmens højre side, hvor der derefter kan foretages valg med OK. Sidste 5 (Last 5) + OK - viser de senest udførte søgninger. Marker et af dem + OK. 1 Skrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked/land/sprog. 23

26 02 Lær dit navigationssystem at kende Tastaturet Liste med valgmuligheder 02 Liste, der matcher de indtastede tegn. Tallene 5 i skærmens øverste højre hjørne angiver, at listen indeholder 5 valgmuligheder, der kan matche de indtastede bogstaver BEZ. Ingen liste En tom liste og tegnene *** i det øverste højre hjørnes talvindue betyder, at antallet af tilgængelige alternativer med de aktuelt indtastede tegn er mere end når antallet er mindre, vises de relevante valgmuligheder automatisk. For at reducere antallet af valgmuligheder på listen: Indtast flere tegn på tekstlinjen. 24

27 02 Lær dit navigationssystem at kende Dvd, skærm Indhold på dvd'er Dvd'er med opdaterede kortdata og tilhørende ekstra information udvikles løbende. Kontakt en Volvo-forhandler for information om den seneste udgave. OBS Kortdata har ikke 100% dækning i alle områder/lande. Systemets dækningsområde udbygges til stadighed, og opdatering kan derfor være nødvendig en gang imellem. Se også for yderligere information om kort m.m. Kortområder Bilens kortsystem varierer afhængigt af markedet. Følgende hovedkort er tilgængelige: Australien og New Zealand (Pacific) Europa Hongkong Japan Kina Mellemøsten Nordamerika Rusland Sydafrika Sydamerika Sydøstasien Tyrkiet. Hvis der er behov for at ændre navigationssystemets kortområde: Kontakt en Volvo-forhandler for oplysninger om fremgangsmåde. Opdatering af kortdata Ved opdatering overføres nye data til bilens navigationssystem med dvd'er. Dette gøres med bilens almindelige dvd-afspiller. OBS Under opdatering er flere af Infotainment-funktionerne slået fra eller begrænsede. Læs først instruktionerne, inden en opdatering startes. Kontakt en Volvo-forhandler, hvis du har spørgsmål om opdatering. Licenskode For at kunne aktivere en opdatering skal en licenskode først angives. Koden hentes fra internettet. 1. Åbn internetsiden 1 "Aktiver dit navigationssystem". 2. Indtast bilens VIN-nummer og bilejerens -adresse i de respektive tomme felter, og send oplysningerne. 3. Noter den licenskode, som derefter vises på computerskærmen. Licenskoden sendes også til den angivne -adresse. Opdatering Følg disse trin for at opdatere navigationssystemet: 1. Start motoren. 2. Indsæt den første disk i dvd-afspilleren, og følg anvisningerne på skærmen. En opdatering er oftest fordelt på flere diske 2 - indsæt diskene i logisk/numerisk rækkefølge Den internetadresse, hvorfra licenskoden genereres, er vedlagt dvd'erne til opdateringen. 2 Antallet af diske varierer, afhængigt af markedet. 25

28 02 Lær dit navigationssystem at kende Dvd, skærm 02 OBS Opdatering af kortdata kan i visse tilfælde også tilføre systemet nye funktioner, som ikke er beskrevet i denne bog. 1. Følg trin 1-3 i det foregående afsnit "Opdatering" - opdateringen vil fortsætte, der hvor den blev afbrudt. 2. Følg anvisningerne på skærmen. 3. Skærmen viser Ny software fundet (New software found) - start opdateringen med et tryk på OK. (Afbryd med EXIT). 4. Skærmen viser Indtast licensnøgle - indtast licenskoden med det numeriske tastatur, se side Følg anvisningerne på skærmen, der løbende viser, hvor i processen opdateringen befinder sig, og den omtrentlige resterende tid. Når alle dvd'er er indlæst, skal opdateringen aktiveres. Dette gøres ved at slukke for motoren og vente 5 minutter før genstart. Derefter er opdateringen færdig, og navigationssystemet kan bruges igen. Afbrudt opdatering Hvis GPS-navigatoren skal bruges, efter en opdatering er påbegyndt, men endnu ikke er klar, er det muligt at afbryde processen manuelt. Det gøres som følger: 1. Hvis bilen bruges: Parker bilen på et sikkert sted. 2. Skub dvd'en ud. 3. Tryk på START/STOP ENGINE-knappen - motoren standser. 4. Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen og vent 5 minutter. 5. Genstart motoren, og tryk på knappen NAV på midterkonsollen - navigatoren aktiveres og er klar til brug. Bemærk, at navigatoren endnu ikke er opdateret, men er aktiveret med originale kortdata. Fortsætte afbrudt opdatering Hvis opdateringen ikke er klar ved slukning af motoren, fortsætter processen, der hvor den blev afbrudt, ved næste motorstart. Følg disse trin for at genstarte en afbrudt opdatering: Pleje af dvd'er Dvd'erne skal håndteres med forsigtighed. Når de ikke er i brug, bør de opbevares i deres etuier. De bør ikke opbevares, hvor der er fugtigt eller høj temperatur, i direkte sollys eller i støvede omgivelser. Pleje af skærmen Rengør skærmen med en blød, fnugfri klud, der er let fugtet med et mildt vinduespudsemiddel. VIGTIGT Placer ingen genstande foran GPS-navigatorens billedskærm - overfladen kan blive ridset. Mobiltelefoner kan desuden forstyrre billedskærmens funktion. 26

29 02 Lær dit navigationssystem at kende Dvd, skærm 02 27

30 02 Lær dit navigationssystem at kende Kort, vejtyper og kompas 02 BEMÆRK! Billederne er skematiske - nogle detaljer kan variere, afhængigt af softwareversion og marked. 28

31 02 Lær dit navigationssystem at kende Kort, vejtyper og kompas Kortbillede over den aktuelle position Skærmbilledets udseende afhænger af geografisk position og de indstillinger, der er foretaget, f.eks. målestok, hvilke interessepunkter man har valgt at vise m.m. Forklaring til tekst, skilte og symboler, der kan forekomme på skærmen, findes på omslagets forreste inderside. POI'er langs motorvej - se side 40. Detaljeret kort med kryds - skærmens venstre del viser en detaljeret forstørrelse af det næste vejkryds 1. Situationen suppleres altid med en talemeddelelse, se næste afsnit. Der er valgt to kort som visningsindstilling. Billedet viser det samme kortbillede, men med forskellige skalaer. Også 2D- eller 3Dvisning kan vælges - se side 51. Rulleindstilling - se side 30. Stemmevejledning Efter en destination er indtastet, og bilen nærmer sig et vejkryds eller frakørsel, får man en talemeddelelse om afstand og type af kommende manøvre. Samtidig vises et detaljeret kort over vejkrydset. Stemmevejledningen gentages tættere på vejkrydset. Lydstyrken kan justeres med lydsystemets lydstyrkeknap (under igangværende talemeddelelse). For at gentage en meddelelse: Tryk to gange på OK-knappen. Se også Indstillinger Optioner for rutevejledning Stemmevejledning - se side 53. OBS I visse tilfælde (f.eks. ved brug af en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon) erstattes talemeddelelsen med et pling. Kompas Kompasnålens røde spids peger i nordlig retning, den hvide peger mod syd. Gå til Indstillinger Kortoptioner Kompas for at vælge en anden visning, eller at kompasset ikke skal vises - se side For at vælge mandlig eller kvindelig stemme og sprog: Gå til menusystemet i MY CAR - se bilens almindelige instruktionsbog. Også her er der mulighed for at justere stemmens lydstyrke. 1 Denne funktion kan udvides - se side

Planlagt rute. Gemt sted. Målestok

Planlagt rute. Gemt sted. Målestok WEB EDITION ROAD AND TRAFFIC INFORMATION RTI Vejtype Motorvej Hovedvej Mindre hovedvej Almindelig vej Lokalvej Farve Orange Mørkegrå Grå Lysegrå Hvid Tekst og symboler på skærmen Problem ved næste vejvisningspunkt

Læs mere

Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok

Kompas. Planlagt rute. Gemt sted. Målestok WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Tekst og symboler på skærmen Problem ved næste vejvisningspunkt Afstand til næste vejvisningspunkt Navn på næste vej/gade Interessepunkt (Restaurant) Planlagt rutes slutdestination

Læs mere

C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI

C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI C30, C70 & XC90 ROAD AND TRAFFIC INFORMATION SYSTEM - RTI Problem ved næste vejvisningspunkt Rutens destination Navn på næste vej/gade Udelukket område for rute Facilitet (benzinstation) Beregnet afstand

Læs mere

Multimedia Navigation New York 830 New York 835

Multimedia Navigation New York 830 New York 835 www.blaupunkt.com Multimedia Navigation New York 830 New York 835 Betjeningsvejledning Navigation Tak fordi du har valgt Blaupunkt Navigation som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W920R/INE-W928R Dansk (DK) Tak fordi du har valgt Alpine-NAVI som dit navigationssystem. Du kan begynde at bruge din enhed med det

Læs mere

Brugervejledning Alpine Navigation

Brugervejledning Alpine Navigation Brugervejledning Alpine Navigation Navigationssoftware til Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Dansk Januar 2014, version 1.0 Tak fordi du har valgt Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som dit navigationssystem.

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition Media. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition Media - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede din opmærk- - somhed på en vigtig information. Pas på det

Læs mere

MAN DriverPad. Kvikguide.

MAN DriverPad. Kvikguide. MAN DriverPad. Kvikguide. KVIKGUIDE MAN DriverPad (CN-900T) MAN DriverPad med bakkamera (CN-900R) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Oversigt... 4 B. Første ibrugtagning... 5 1. Batteri... 5 2. SD-kort... 5 Brug

Læs mere

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen.

For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. TomTom NAVIGATOR 1. Før du starter... Før du starter... Montering For at begynde at bruge din telefon som en navigationsenhed, skal du trykke let på knappen TomTom i Windows Mobile-startmenuen. Når du

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual

Navigation og Multimedia system. Composition color. Volkswagen Golf 7. Brugermanual Navigation og Multimedia system Composition color - Volkswagen Golf 7 Brugermanual Kære kunde. Tillykke med dit nye system. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på en vigtig information. Pas på det nøglekort

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang

Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang Nokia 500-autonavigation Kom godt i gang 9205371 3. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret PD-14 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang TomTom app 1. Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Tryk let på denne knap på din iphone for at starte TomTom app. Der bruges det samme sprog til knapper og menuer i TomTom app som det, du har

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til Nokia N9

Vejledning til Nokia N9 Vejledning til Nokia N9 1. udgave 2 Kort og navigation Kort og navigation Kort Om Kort Med Kort kan du se, hvilke steder der er i nærheden, og blive guidet til dit bestemmelsessted. Find byer, veje og

Læs mere

nüvi 1490TV lynstartvejledning

nüvi 1490TV lynstartvejledning nüvi 1490TV lynstartvejledning Sådan ser din nüvi ud Advarsel Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tv-antenne

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Brugervejledning igo 8

Brugervejledning igo 8 Brugervejledning igo 8 Navigationssoftware til mobile devices Dansk December 2008, version 1.1 Copyright Produktet og oplysninger heri kan ændres til enhver tid uden varsel. Denne brugervejledning må hverken

Læs mere

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6

Sådan kommer du i gang 5. Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5. Ruteplanlægning 6 TomTom App Contents Sådan kommer du i gang 5 Start TomTom App... 5 Opdatering af din TomTom App... 5 GPS-modtagelse... 5 Ruteplanlægning 6 Ruteplanlægning... 6 Ruteoversigt... 7 Sådan deler du din rute

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

nüvi 1690 lynstartvejledning

nüvi 1690 lynstartvejledning nüvi 1690 lynstartvejledning 0110229 Sådan ser din nüvi ud Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Tænd/sluk-knap:

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

Brugervejledning. Dansk

Brugervejledning. Dansk F15 F25 Brugervejledning da Dansk F15/F25 Vigtige sikkerhedsoplysninger Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

TomTom Online-vejledning

TomTom Online-vejledning TomTom Online-vejledning Indhold Æskens indhold 7 Æskens indhold... 7 Læs dette først 8 Placering af enheden... 8 Montering i bilen... 8 Tænd og sluk... 9 Opsætning... 9 GPS-modtagelse... 9 Stik til micro-sd-kort...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Elektronisk søkortsystem

Elektronisk søkortsystem Kapitel 3 side 18 Elektronisk søkortsystem Et elektronisk søkortsystem samler oplysninger fra mange forskellige navigationsinstrumenter. Oplysningerne bliver vist på et elektronisk søkort, som navigatøren

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465

Din brugermanual BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR http://da.yourpdfguides.com/dref/3305465 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT LUCCA 5.3 EUROPE SCR i brugermanualen (information,

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Kapitel 1 Æskens indhold

Kapitel 1 Æskens indhold TomTom GO Kapitel 1 Æskens indhold Æskens indhold a TomTom GO A Udløserknap B Mikrofon C Opladningsindikator D Tænd/sluk-knap E Lyssensor F Nulstillingsknap G Højttaler H Åbning til hukommelseskort* b

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753

Din brugermanual NAVMAN F15 http://da.yourpdfguides.com/dref/1220753 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NAVMAN F15 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt

Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt TomTom Via 1. Æskens indhold Æsken s indhold TomTom Via inklusive Easy Click-holderen USB-kabel Biloplader med USB-stik eller RDS-TMC-trafikmodtager, afhængigt af dit produkt Se listen over indhold på

Læs mere

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e

A B. A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik. b Biloplader. c Dokumentationspakk e TomTom ONE 1. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE A B D E F C A Opladningsindikator B Tænd/Sluk-knap C Nulstillingsknap D Højttaler E USB-stik F RDS-TMC-stik b Biloplader c Dokumentationspakk e

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro

TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro TomTom Urban Rider TomTom Rider Pro 1. Æskens indhold Æsken s indhold A TomTom RIDER 1 2 3 4 1. Berøringsfølsom skærm 2. Tænd/Sluk-knap 3. Opladningsindikator 4. USB-stik B Holder C RAM Mount -monteringssæt

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOG

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOG R-LINK2 INSTRUKTIONSBOG passion ydelser ELF partner med RENAULT anbefaler ELF Elf og Renault er partnere inden for den højteknologiske bilbranche, hvor de forener deres ekspertise både på banen og i byen.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

F10. Brugervejledning. Dansk

F10. Brugervejledning. Dansk Brugervejledning da Dansk Vigtige sikkerhedsoplysninger LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN F10 Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheder forbeholdes. ROUTE 66 og ROUTE 66 logoet er registrerede varemærker. Data copyright NAVTEQ B.V. IMPORTANT REMARK: Intet af denne

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere