IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK GRØNLANDS MARITIME CENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK GRØNLANDS MARITIME CENTER"

Transkript

1 IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK GRØNLANDS MARITIME CENTER

2 KALAALLIT NUNAANNI IMARSIORNIKKUT ILINNIARTITAANEQ OQALUTTUASSARTAA DE MARITIME UDDANNELSER I GRØNLAND HISTORISK 1959: Angallatip naalagaattut ilinniartut siulliit Nuummi Skipperskolenimi ilinnialerput Første hold skippere uddannes fra Skipperskolen i Nuuk 1970 erne: Kilisaatinut atatillugu pikkorissarnerit siulliit Paamiuni ingerlanneqarput De første trawlerkurser afholdes i Paamiut 1981: Paamiuni Aalisarnermut Imarsiornermullu Ilinniarfik pilersinneqarpoq Etablering af Fiskeri- og Søfartsskole i Paamiut 1980 erne: Skipperskolep Ilulissani immikkoortortaa pilersinneqarpoq Etablering af afdeling af Skipperskolen i Ilulissat 1996: Ilinniartitaanerit Paamiunut katersuunneqarput (skipperaamma tunngaviusumik ilinniartitaanerit) Uddannelserne samles i Paamiut (skipper- og grunduddannelsen) 2013: Imarsiornermik Ilinniarfik/Grønlands Maritime Center Nuuk, Paamiut aamma Uummannaq Imarsiornermik Ilinniarfik/Grønlands Maritime Center Nuuk, Paamiut og Uummannaq

3 imi qinikkat aalajangerpaat Imarsiornermik Ilinniarfiup aqutsinikkut aaqqissugaanera katiterneqassasoq. Tamanna isumaqarpoq, Uummannami Aalisarnermut Piniarnermullu Ilinniarfik aqutsisoqatigiit nutaat ataani inissisinneqarluni, taamaalillunilu immikkoortoqarfiit illoqarfinnut pingasunut agguarneqarlutik: Uummannaq, Paamiut aamma Nuuk, kingullertut taaneqartoq aamma Ilinniarfiup allaffeqarfiatut atuuppoq. Ineriartorneq sukkasimaqaaq, aaqqissuussaanerput nutaaq pilersinneqarmalli. Aqumiut siulliit april 2014-imi naammassillutik soraarummeersinneqarput. Ukioq taanna aamma Søfartsstyrelsenip ilinniarfeqarfinnut tamanut pitsaassutsimut qulakkerinninneq akuersissutigivaa. Takorluugagaarput, ukiuni tullittuni Kalaallit Nunaanni imarsiornikkut ilinniartitaanerni tamani sullissinerup tungaatigut qaffassarnissaat. Uukkataraarput sullissinerup qaffasissuunissaa, inoqatigiittut nukittuumik piginnaaneqalernissarput aammalu nunat tamat akornanni inuussutissarsiutikkut inuuneqarnermut piumasaqaataasut paasisimalluarnissaat. Ilanngulluguttaaq uukkatatsinnut ilaalluarput ileqqorissaarneq aammalu ilinniarfeqarfitsinni tamani attatsitsisinnaanerput, taamaattumillu imarsiornermik inuussutissarsiuteqartut soqutiginnittut tamaasa qanimut suleqatigilluarpagut. Tkillluaritsi. Jeppe Carstensen, forstanderi Imarsiornermik Ilinniarfik/ Grønlands Maritime Center IMARSIORNERMIK ILINNIARFIMMUT TIKILLUARIT VELKOMMEN TIL GRØNLANDS MARITIME CENTER I 2013 blev det politisk besluttet at etablere en samlet ledelsesorganisation for Grønlands Maritime Center. Det betød, at Fisker- og Fangerskolen i Uummannaq blev lagt ind under den ny ledelsesenhed, som i dag har afdelinger i tre grønlandske byer: Uummannaq, Paamiut og Nuuk sidstnævnte fungerer også som lokation for skolens hovedkontor. Udviklingen er gået stærkt, siden vores nye organisation blev etableret. Allerede i april 2014 dimitterede det første hold af nye officerer. Samme år godkendte Søfartsstyrelsen vores kvalitetssikring af alle uddannelser. Det er vores vision, at vi i de kommende år i endnu højere grad kan være med til at højne det faglige niveau inden for uddannelser i den maritime branche i Grønland. Vi fokuserer på høj faglighed, stærke sociale kompetencer og bred forståelse for kravene i det internationale erhvervsliv. Endelig har vi et stort fokus på etik og bæredygtighed i alle vores uddannelser, og vi samarbejder tæt med interessenter i hele branchen. Velkommen til. Jeppe Carstensen, forstander Imarsiornermik Ilinniarfik/ Grønlands Maritime Center

4 Ukiuni makkunani Kalaallit Nunaanni imarsiornikkut ilitsoqqussaralugu suliffeqarfiit ineriartortorujussuupput. Ingammik ilitsoqqussaralugu aalisarnikkut piniarnikkullu inuussutissarsiuteqarneq kinguaariinnit kinguaariinnut kingornunneqartartoq eqqarsaatigalugu. Tassani pineqarput ataataasumiit ernermut, tassa ernerusup ataatani malinnaaffigisarpaa ilutigalugulu angalanerup, piniarnerup aalisarnerullu iluani piginnaasaqarnernik pissarsiffigisarlugu. Tamatuma kingunerissavaa ernerusup ataatami ilaqutariinni pilersuisuunera taarserlugu ingerlatsilernissaa. Ileqqut tamakku suli ingerlapput, taamaattorli ilinniartitaaneq taamaattoq kisiat isigalugu naammanngilaq, annertunerusumik isigisariaqalerpugut, kalaallisut sulisinnaasut sulisinniassagutsigit. Nunarsuaq ammarnikuuvoq siammarteriniarnerlu annertusarneqartorujussuanngorluni, 1959-imi naalaganngortut siulliit naammassinerisa kingorna. Ullumikkut Imarsiornermik Ilinniarfimmi ilinniartut annertunerusumik ilinniarnerusariaqarput Kalaallit Nunaanni avataanilu atorfiit ingerlatissagunikkit. Tassani pineqarput aalisarnermiu piniarnermilu ilinniartitaanerit aammalu skibsassistentitut aqumiutullu ilinniartitaanerit eqqarsaagaanni. Taamaattumik tamanut soqutiginartussaavoq, ilinniartuusut pikkorissuulluarnissaat. Taamaattumik uani atuagannguami atuarsinnaavatit ilinniarfiutigut aammalu atorfeqarnermut periarfissat pillugit paasissutissat. IMARSIORNIKKUT SULIAQARFIK INERIARTORTOQ DEN MARITIME BRANCHE I UDVIKLING Flere af de traditionsrige grønlandske erhverv i den maritime branche er i stor udvikling i disse år. Typisk for det oprindelige fisker- og fangererhverv gik dette i arv fra generation til generation. Fra far til søn, hvor sønnen har fulgt faderen og undervejs tilegnet sig kompetencer inden for sejlads, jagt og fiskeri. Dermed kunne sønnen med tiden overtage faderens rolle som familiens forsørger. Disse traditioner lever videre, men denne form for uddannelse kan, set i det brede perspektiv, ikke længere stå alene, hvis den grønlandske arbejdsstyrke skal være beskæftiget. Verden har åbnet sig og er for alvor blevet globaliseret, siden det første hold skippere blev uddannet i I dag må eleverne på Grønlands Maritime Center være endnu mere veluddannede for at bestride stillinger i og uden for Grønland. Det gælder både fisker- og fangeruddannelserne, skibsassistent- og officersuddannelserne. Derfor er det i alles interesse, at eleverne bliver så dygtige som muligt. I denne brochure kan du læse mere om vores uddannelser og jobmulighederne. Kalaallit nunaanni aalisartunut pilersuisoq! leverandør til de grønlandske fiskere! nuuk tlf.:

5 04 05

6

7 06 07 AALISARTOQ AAMMA SKIBSASSISTENTEQ SUNGIUSIMANNGITSOQ Ilinniartitaaneq imarsiornikkut aalisarnikkullu ilinniarfinnut ataatsimut tunngaviusumik ilinniarfiuvoq. Ilinniartup tunngaviusumik ilinniartitaaneq naammassiguniuk aalisartutut skibsassistentitullu sungiusimanngitsutut atorfinissinnaavoq. Ilinniartitaaneq qaammatinik tallimanik sivisussuseqarpoq atuagarsornikkut suniusarnikkullu ilinniartitaanernik imaqarluni. Iloinniartitaanermi sammisanik nalinginnaasunik (matematik, tuluttut aamma danskesut) atuartitsisoqartarpoq, suliamullu tunngatillugu ilinniartitsissutigineqartarlutik imarsiortuuneq, imaani malittarisassat, kalerrisaarineq, imaani isumannaallisaaneq, ikuallattumiki akiuineq kiisalu motoorimut aamma sakkunut ilnniarnerit. PIUMASAQAATIT: - Qinnuteqartup meeqqat atuarfianni naggataarutaasumik misilitsinneq naammaginartumik naammassisimassavaa, 17½-inillu ikioqalereersimassalluni - Ilinniarnini naammassiguniuk ilinniartoq skibassistent sungiusimasutut, qalulerisutut imaluunniit aqumiutut ilinniarfinnut ilinnialernissaminut qinnuteqarsinnaavoq QR-kode scanneruk, aamma nittartakkatsinni ilinniartitaanernut tunngasut atuakkit. TUNNGAVIUSUMIK ILINNIARTITAANERIT GRUNDUDDANNELSERNE FISKER OG UBEFAREN SKIBSASSISTENT Uddannelsen er en fælles basisuddannelse for søfartsog fiskeriuddannelserne. Eleven kan efter gennemført grunduddannelse varetage jobs som fisker eller som ubefaren skibsassistent. Uddannelsen varer fem måneder og består af både teoretisk og praktisk undervisning. På uddannelsen undervises både i almene fag (matematik, engelsk og dansk) og fagligt rettede fag som sømandsskab, søvejsregler, signalering, sikkerhed til søs, brandbekæmpelse og motor- og værktøjslære. ADGANGSKRAV: - Ansøgere skal have gennemført folkeskolens afgangsprøve med et tilfredsstillende resultat og vœre fyldt 17½ år - Efter endt uddannelse kan eleven videreuddanne sig til befaren skibsassistent, vodbinder eller søge optagelse på officersuddannelserne Scan QR-koden, og læs om uddannelserne på vores hjemmeside.

8 Siunissaq qinerukku, akisussaaneq, nunani tamani piginnaaneqarneq aammalu atorfeqarnissamut periarfissat pitsaalluinnartut qitiutillugit, taava immaqa isumaliutigisariaqalissavat aqumiutut ilinniarnissat aalisariutini imaluunniit niuffagiutini. GMC-IP AQUMIUTUT ILINNIARNERIT SISAMAT UKKU NEQEROORUTIGAI: - Kystskipper - Sætteskipper - Fiskeskipper af 1. grad - Fiskeskipper af 3. grad Ilinniartitaanerni tamani The Internationa Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW/STCW-F) najoqqutassat malillugit ingerlanneqassapput. Ilinniarnermut tigusaassagaanni imarsiornikkut tunngaviusumik ilinniartitaaneq naammassineqaq-qaassaaq, angalanermullu piffissaliussamut piumasaqaatit naammassineqaqqaassallutik.. KYSTSKIPPER Kystskipperitut ilinniarsimasutut niuffagiutini 500 BT-ip tungaanut angissusilinni aquttutut naalakkatulluunniit sulisinnaavutit. Kystskipperip pingaarnertut suliassaraa umiarsuaq aqussallugu. Kystskipperitut atorfeqarninni aamma umiarsuup usingiarnera usilersorneralu aquttussaavatit. Kystskipperitut ilinniartitaaneq atuagarsornikkut sumiissusersiornermut ilinniarneruvoq qaammatinilu arfinilinni ilinniarneqartarluni. Ilaatigut atuartitsissutigineqartarput sumiissusersiorneq, pigaartooqatigiinneq, silasiorneq, motoorilerineq, immami isumannaallisaaneq, ikuallattumik akiui-neq, umiarsuup pappiaraatai, imarsiornermi inatsisit, imarsiortuuneq, oqaatsit aamma usinik ulo-rianartunik suliaqarneq. Kystskipperitut ilinniarneq Fiskeskipper af 3. grad-ip ilinniarneq naligaa. QR-kode scanneruk, nittartakkatsinni akuerisaanissamut piumasaqaatit atuakkit. AQUMIUTUT ILINNIARTITAANERIT OFFICERSUDDANNELSERNE Hvis du søger en fremtid, hvor kodeordene er ansvar, internationale kompetencer og rigtig gode jobmuligheder, bør du overveje at uddanne dig som officer enten i fiskeriflåden eller i handelsflåden. GMC TILBYDER FØLGENDE FIRE OFFICERSUD- DANNELSER - Kystskipper - Sætteskipper - Fiskeskipper af 1. grad - Fiskeskipper af 3. grad Alle uddannelser følger retningslinjerne for The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW/STCW-F). For optagelse skal man have gennemført en maritim grunduddannelse og opfylde de givne fartstidskrav. KYSTSKIPPER Som uddannet kystskipper kan du blive styrmand eller skipper på handelsskibe op til 500 BT. Kystskipperens primære opgave er at navigere skibet. Med officersrang af kystskipper skal du ligeledes lede losning og lastning af skibet. Kystskipperuddannelsen er en teoretisk navigatøruddannelse og varer seks måneder. Der undervises bl.a. i navigation, vagttjeneste, meteorologi, motorlœre, søsikkerhed, brandbekœmpelse, skibsadministration, søret, sømandsskab, sprog og behandling af farligt gods. Kystskipper er ligestillet med fiskeskipper af 3. grad. Scan QR-koden, og læs om adgangskravene på vores hjemmeside.

9 08 09 SÆTTESKIPPER Sætteskipperitut ilinniartitaanerup periarfississavaatit umiarsuarni mikisuni akunnattunilu aquttutut, naalakkatut aammalu sulisunut aqutsisutut atorfeqarnissat. Sætteskipperitut umiarsuarni tamani 2. aamma 1. aquttutut atorfeqarsinnaavutit. Angalanermut piffissaliussaq naammattoq angusimaguku aamma umiarsuarni niuffagiutini 3000 BT inorlugit angissusilinni naalakkatut atorfeqarsinnaavutit. Ilinniartitaaneq sivisussuseqarpoq qaammatini 18-ini, aqumiutullu ilinniartitaaneq Nuummi ingerlanneqartarpoq. Uani sammisarissavatit sumiissusersiorneq, silasiorneq, pigaartooqatigiinneq, takussaa-sumik kalerrisaarineq, skibsteknik, peqqinnermut ilinniarneq, isumannaallisaaneq aamma avatangiisinik illersuineq, imarsiornikkut autsineq, oqaatsit aamma ikuallattumik akiuineq. QR-kode scanneruk, nittartakkatsinni akuerisaanissamut piumasaqaatit atuakkit. FISKESKIPPER AF 3. GRAD Fiskeskipper af 3. graditut naammassisimaguit sinerissamut qanittumi aalisariutini aquttutut immaqalu sivisunerusumik inuttaasimaguit naalakkatut atorfeqassaatit. Fiskeskipper af 3. grad-itut ilinniartitaaneq qaammatini 5-ini sivisussuseqarpoq, ilaatigut atuartitsissutigineqartarlutik isumannaallisaaneq, avatangiisinik illersuineq, sumiissusersiorneq, pigaartooqatigiinneq, skibsteknik, imarsiornermi inatsisit, silasiorneq, takussaasumik kalerrisaarineq, aalisarnermi inatsisit, aalisakkanik ujarlernermi aamma sumiissusersiornermi atortut aamma oqaatsit. QR-kode scanneruk, nittartakkatsinni akuerisaanissamut piumasaqaatit atuakkit. FISKESKIPPER AF 1. GRAD Fiskeskipper af 1. grad-itut ilinniarsimaguit imartani tamani aalisariutini qanorluunniit angissusilinni ingerlatsisinnaavutit atorfippit nalinginnaasumik taaguutaa aquttuuvoq, angalanerullu piffissaliussaa misilittakkatillu apeqqutaatillugit naalakkatut atorfinissinnaallutit. Fiskeskipper af 1. grad-itut ilinniarneq qaammatinik 18-inik sivisussuseqarpoq, ilinniagassallu ilaati-gut makkuupput: sumiissusersiorneq, silasiorneq, pigaartooqatigiinneq, takussaasumik kalerrisaarineq, skibsteknik, peqqinnermut ilinniarneq, isumannaallisaaneq aamma avatangiisinik illersuineq, imarsiortutut aqutsineq, ikuallattumik akiuineq, oqaatsit, imaani inatsisit aamma aalisaiutini pappiararsornerit. SÆTTESKIPPER En sætteskipperuddannelse giver dig mulighed for at sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på mindre og mellemstore skibe. Som sætteskipper kan du blive 2. og 1. styrmand om bord på alle handelsskibe. Med tilstrækkelig fartstid må du også sejle som fører af handelsskibe med en bruttotonnage under Undervisningen varer 18 måneder og foregår ved officersuddannelsen i Nuuk. Her har du fag som navigation, meteorologi, vagttjeneste, visuel signalering, skibsteknik, sundhedslære, sikkerhed og miljøbeskyttelse, maritim ledelse, sprog og brandbekæmpelse. Scan QR-koden, og læs om adgangskravene på vores hjemmeside. FISKESKIPPER AF 3. GRAD Fiskeskippere af 3. grad bliver styrmand og måske med tiden skipper på fiskeskibe, der sejler i nærfart. Uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad varer fem måneder og omfatter undervisning i blandt andet sikkerhed, miljøbeskyttelse, navigation, vagttjeneste, skibsteknik, søret, meteorologi, visuel signalering, fiskerilovgivning, fiskesøgnings- og navigationsinstrumenter og sprog. Scan QR-koden, og læs om adgangskravene på vores hjemmeside. FISKESKIPPER AF 1. GRAD Som fiskeskipper af 1. grad er du uddannet til at føre et fiskefartøj uanset størrelse og på alle have stillingsbetegnelsen vil typisk være styrmand og med sejltid og erfaring skibsfører. Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad varer 18 måneder og omfatter blandt andet navigation, meteorologi, vagttjeneste, visuel signalering, skibsteknik, sundhedslære, sikkerhed og miljøbeskyttelse, maritim ledelse, brandbekæmpelse, sprog, søret og administration af fiskeskibe. Scan QR-koden, og læs om adgangskravene på vores hjemmeside. Hvis du er fiskeskipper af 3. grad, kan du uddanne dig til fiskeskipper af 1. grad på 12 måneder i stedet for de normale 18 måneder. QR-kode scanneruk, nittartakkatsinni akuerisaanissamut piumasaqaatit atuakkit. Fiskeskipper af 3. grad-guit, fiskeskipper af 1. grad-imut ilinniarnerit nalinginnaasumik qaammatini 18-ini ilinniarnagu qaammatini 12-ini ilinniaruk.

10 Aalisarnermut Piniarnermullu ilinniartitaaneq ileqquusumik inuussutissarsiutaasup nutarterinertaraa. Ilinniartitaaneq sivisussuseqarpoq ukiut marluk, tamannalu atuagarsorneq sungiusarnerlu paarlakaallugit ingerlanneqarluni. Taamaalillunilu kalaallit inuiaqatigiinni ilinniartoq aalisarnerup piniarnerullu ilinniagassartai isumagisussaavai. Ilinniarnerup nalaani ilinniartup makku ilaatigut ilinniassavai: - Inatsiseqarneq aammalu assersuutigalugu piniarnermi aalisarnermilu piujuaannartitsineq. - Piniarnermi periutsit nutaat ilitsoqqussallu - Aalisakkanik nerisassanillu suliaqarneq nerisassat isumannaatsuunissaat, pitsaassusaat aamma piujuaannartitsineq aallaavigalugu - Sakkussat, angallatit aamma atortut, imarsiornikkut nungullajasuusut aserfallatsaalinissaat sananerilu Ilinniartup meeqqat atuarfianni naggataarutaasumik soraarummeerneq naammassisimassavaa aalisarnermut piniarnermullu ilinniarfimmut ilinnialissaguni. AALISARMUT PINIARNERMULLU ILINNIARTITAANEQ FISKER- OG FANGERUDDANNELSEN Fisker- og fangeruddannelsen er en modernisering af det traditionsrige erhverv. Uddannelsen varer to år, hvor der veksles mellem teoretisk uddannelse og skolepraktik. Dermed uddannes eleven til at varetage fisker- og fangerfunktioner i det grønlandske samfund. Under uddannelsen vil den studerende blandt andet lære om: - Lovgivning og bæredygtighed inden for eksempelvis jagt og fiskeri - Moderne og traditionelle fangstmetoder - Behandling og håndtering af fisk og fødevarer ift. fødevaresikkerhed, kvalitet og bæredygtighed - Vedligehold og fremstilling af redskaber, fartøjer og udstyr, som hurtigt slides i maritimt miljø Eleven skal have bestået folkeskolens afgangseksamen for at blive optaget på fiskerog fangeruddannelsen. Scan QR-koden, og læs mere.

11 10 11 Kemi, papir og sikkerhedsudstyr til industri & erhverv Professionelle løsninger

12 Johan Dahlsvej B-799 Postboks Qaqortoq Totalentrepriser Hovedentrepriser Fagentrepriser Bådcharter Vi tilbyder også udlejlning af luksus-lejligheder Upernavik Tlf.: Fax Uummannaq Tlf.: Fax Indhent uforpligtende tilbud: Kontakt Rosa eller Tom Ulo Rengøring & Service ApS Postboks Nuuk Grønland Tlf.: Fax: Mail: Sunniuteqaqataagit - Vær med til at gøre en forskel Aalisarnermi inuussutissarsiutini ilinniagaqarit - Kom og tage en uddannelse inden for fiskerierhvervet Kalaallit nunatsinni aalisarneq avammut niivernitsinni annersaavoq. Ilinniarfissaqarluarpoq suliffissaqarfiullunilu atorfiillu ineriartorfiulluarsinnaapput. Sunniuteqaqataagit inuusuttut allat ilagalugit, aalisarnermi inuussutissarsiutini ilinniagaqarlutit. Fiskeriet er Grønlands absolutte største eksporterhverv med gode uddannelsesmuligheder, job- og karrieremuligheder. Være med til at gøre en forskel sammen med andre unge og tage en uddannelse inden for fiskerierhvervet. AAK-uddannelsesfond

13 V/Erhvervsdykker, Akademiingeniør Mike Høegh Iiminaq 51, Postbox Nuussuaq Tel: (+299) Fax: (+299) Chartersejlads - Passagergodkendt Bugsering og bjærgning - Erhversdyk Ittukasiup aqq. B-1049 Postboks Sisimiut Grønland Tlf.: (+299) Mobil: (+299) Få dig en maritim karriere i Royal Greenland Udenskærs- og indenskærs trawlere Royal Greenlands egen trawlerflåde består af tre udenskærs rejetrawlere, to udenskærs trawlere til hellefisk, torsk m.m., to mindre indenskærs rejetrawlere samt et antal mindre skibe i det indenskærs fiskeri. Virksomheden har en stor fiskerikapacitet og fanger og producerer rejer, hellefisk, krabber og torsk og øvrige arter samt deltager i pelagisk fiskeri efter makrel og sild i Østgrøndland Læs mere på

14 Royal Arctic Line - maani nunarsuarmilu Royal Arctic Linemi ilinniagaqarsimaguit suut tamaasa periarfissaraatit. Nunatsinni aamma nunarsuarmi tamarmi. Royal Arctic Line - lokalt og globalt Med en uddannelse fra Royal Arctic Line har du alle muligheder. I Grønland - og i hele verden. - Ullut arlaanni umiarsuup naalaganngornissara takorloorpara. Takorluugaq taanna umiarsuaatileqatigiinni tamakkerlugu malersorsinnaavara. Imaluunniit piginnaasat pissarsiarisakka allani angallavinnut allanut atorsinnaavakka. Taamaattuminguna Royal Arctic Line uannut periarfissaasoq pitsassuaq. - Jeg har en drøm om at blive kaptajn en dag. Den drøm kan jeg forfølge hele vejen her i rederiet. Eller jeg kan tage de kompetencer jeg får med, og bruge på andre ruter, andre steder. Derfor er Royal Arctic Line så god en mulighed for mig. Julie Fritsen styrmandsaspirant

15 14 15 Royal Arctic Line ukiorpassuarni iluaqutigineqartussamik ilinniartitaanermut siunertaqaraluartoq, tassani kalaallit sulisorinissaat annerusumik uukkatarinerullugit, taamaattoq suli sulisussaminik pi-sariaqartitsivoq. Tassani Imarsiornermik Ilinniarfik annertuumik inissisimalerpoq. Niuffagiutini inuttanut piumasaqaatit annertoorujussuupput, sulinerup aamma inatsiseqarnerup tungaatigut. Nunani tamalaani umiarsuaatilittut Royal Arctic Line piumasaqaataasut tamakkua naammassiniar-tussaavai. Taamaattumik Imarsiornermik Ilinniarfik nukittooq tassani ikiortissaalluarpoq. Ilinniarfik maannamut nunat tamat piumasaannut nallersuussinnaavoq, pitsaasumillu ilinniarti-taanermut avatangiiseqarluni. Tamanna malugisimavarput ilinniarfimmiit sulisorisagut aqqutiga-lugit minngerunngitsumik pikkorissarnerit Imarsiornermik Ilinniarfik suleqatigalugu ingerlattak-kagut aqqutigalugit, taama oqarpoq Line Mika Skov, Royal Arctic Line-mi imarsiornikkut allaffis-sornikkut pisortaq. Royal Arctic Line peqataasorujussuuvoq kalaallit inuussuttut amerlanerusut imarsiortunngornissaat anguniarlugu. Taamatullu suliaqarneq piffinni assigiinngitsuni ingerlavoq, ilaatigut Imarsiornermik Ilinniarfiup siulersuisuini inuttaqartitsinikkut. Umiarsuaateqarfiup ilinniarfimmi sinniisoraa Line Mika Skov, taassumalu suliani tamaviaarutigeqaa. Imarsiornermik ilinniartitaanermi inuusuttut amerlanerujussuit pisariaqartippagut. Tamarmik Imarsiornermik Ilinniarfimmit isumagineqarsinnaanngillat, aallartilluarfiuneruvorli, ilinniaqqinni-ammi Danmarkimi ilinnialeqqinniartut piginnaasaqarpata piumassuseqarpatalu ikiorsinnaavagut. Tamatigungajallu atorfissaannik neqeroorfigigajuttarpagut, oqarpoq Line Mika Skov, naggasium-millu qajungersaarutitut taallugu: Niuffagiutini angalanissannut minnerpaamilluunniit soqutiginnilissagaluaruit, taava attavigisigut. Periarfissarpassuaqarpoq, aammali ikiorusoqaatsigit ilinniartitaanermik eqqortumik toqqaanissan-nut. IMARSIORTUNIK NUTAANIK PISARIAQARTITSINEQ BEHOV FOR DYGTIGE SØFOLK Selvom Royal Arctic Line gennem mange år har haft et intensivt uddannelsesprogram med ekstra fokus på grønlandsk arbejdskraft på skibene, så er der fortsat brug for flere. Her spiller Imarsiornermik Iliniarfik en vigtig rolle. Der stilles store krav til søfarende i handelsflåden både fagligt og lovgivningsmæssigt. De krav skal Royal Arctic Line leve op til som et hvert andet internationalt rederi. Et styrket Imarsiornermik Iliniarfik er derfor en rigtig god hjælp. Skolen har nu et internationalt niveau og et godt studiemiljø. Det kan vi mærke på de medarbejdere vi får fra skolen og ikke mindst de kurser, som vi afholder sammen med Imarsiornermik Iliniarfik, siger maritim administrationschef, Line Mika Skov, Royal Arctic Line. Royal Arctic Line er stærkt involveret i arbejdet med at få flere grønlandske unge til søs. Det arbejde sker på flere fronter, blandt andet gennem en plads i bestyrelsen på Imarsiornermik Iliniarfik. Line Mika Skov er rederiets repræsentant, og det er et arbejde, hun brænder for. Vi har brug for mange flere unge med en maritim uddannelse. Det er ikke alt, der kan klares på Imarsiornermik Iliniarfik, men det er en rigtig god start, og vi kan hjælpe med videreuddannelsen i Danmark for dem, der har evnerne og lysten. Vi kan næsten altid også tilbyde jobs efterfølgende, siger Line Mika Skov, og slutter med denne opfordring: Har du den mindste interesse i at komme ud at sejle i handelsflåden, så kontakt os. Der er mange muligheder, og vi hjælper gerne dig med at finde den rigtige uddannelse.

16 Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) 1966-imili Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiutillit soqutigisaat isumagisarpai, ilaasortarineqartullu maannamut suliffeqarfiit 500-ut sinneqarput it missaanni sulisoqartut taakkualu nunatsinni inuussutissarsiuteqarfinnut tamanut agguarneqarsimapput. GA sulissuteqarpoq inuussutissarsiuteqarnerup pitsaanerpaamik atugassaqartitsinissaa. GA assigiin-nik suliaqarfinnut 9-inut aggulussimavoq, tassanilu Aalisarnermut avammullu tunisaqarnermut inuus-sutissarsiuteqarneq immikkoortut ilaginnarpaat. Inussutissarsiuteqarfimmut tassunga tunngatillugu allattoqarfimmi pisortaq Karsten Lyberth-Klausen oqarpoq: Ajunngilluinnarpoq, imarsiornermik ilinniartitaanerit ataatsimoortinneqarmata. Grønlands Arbejds-giverforeningip siumut takorloorpaa, maannamut inuusuttut pikkorissut imarsiornikkut ilinniartitaa-nerni amerlanerit pissarsiarisalernissaat tassunga ingammik ilanngullu Nuummi sumiissusersiorner-mut aqumiutut ilinniartitaaneq. Ajunngilluinnarpoq, imarsiornikkut ilinniartitaanerit pitsaassusaat nunat tamat atugassarititaannut qaffatsissagatsigit taamaalilluni ilinniartut periarfissaqalerniassammata nunat tamalaat imarsiorner-mik inuussutissarsiuteqarlutik allagartaqarlutik angalanissaannut. Karsten Lyberth-Klausen, allattoqarfimmi pisortaq, Grønlands Arbejdsgiverforening GRØNLANDS ARBEJDSGIVER- FORENING: AKUERSAAR- TORUJUSSUUVOQ GRØNLANDS ARBEJDSGIVER- FORENING: MEGET POSITIVT Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) har siden 1966 varetaget Grønlands erhvervslivs interesser, og medlemstallet er i dag over 500 virksomheder med omkring ansatte fordelt på alle landets erhvervssektorer. GA arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet. GA er opdelt i ni brancher, hvoraf branchen for Fiskeri- og Eksporterhvervene er den ene. Om mulighederne inden for denne branche siger sekretariatsleder Karsten Lyberth-Klausen: Det er godt, at de maritime uddannelser nu er samlet i én enhed. Grønlands Arbejdsgiverforening ser frem til, at der nu forhåbentlig bliver rekrutteret flere dygtige unge til de maritime uddannelser herunder specielt officersuddannelsen som navigatør i Nuuk. Der er meget positivt, at vi nu får løftet kvaliteten på de maritime uddannelser til internationalt niveau så eleverne får mulighed for at sejle med internationale sønæringsbeviser. Karsten Lyberth-Klausen, sekretariatschef, Grønlands Arbejdsgiverforening

17 16 17 Er uddannelserne til maskinmester, skibsfører eller skibsofficer mon noget for dig? Den maritime uddannelse - det sikre valg! Læs mere på simac.dk Teknikimik Ilinniarfik Ilivinnguaq 2 Box Nuuk Adammip Aqq. 2 Box Sisimiut KTI DOT GL Nittartakkamik nittartakkamillu ilusilersuinermik ineriartortitsineq Quassunguaq 29 Postbox Nuuk Tlf Support: Udvikling af hjemmesider og webdesign

18 ILINNIARTUGUT NAAPIKKIT MØD VORES STUDERENDE TIL LANDS, TIL VANDS MED FORNUFTEN Maskinmesterskolen København uddanner maskinmestre, der skaber resultater til lands, til vands og alle andre steder, hvor der er behov for dygtige folk til drift og ledelse af tekniske anlæg. Vores uddannelser garanterer høj faglighed i tråd med den teknologiske udvikling, og de tilpasses løbende, så de matcher erhvervslivets behov optimalt. Maskinmesterskolen København bygger på en stærk maritim tradition, og vi indgår blandt andet i partnerskaber med førende virksomheder inden for offshore-branchen. Vi har et stort internationalt netværk, og vi samarbejder med en række udvalgte udenlandske universiteter, bl.a. Shanghai Maritime University. Læs mere på msk.dk MSK.DK

19 18 19 AVATANGIISIT NUTAAT TUNGAANNUT Tunngaviusumik ilinniarneq toqqarsimavara, angalasalerniassagama. Anguniagaara umiarsuarmi naalaganngornissaq imaluunniit skibsmekanikerinngornissaq angalalerniassagama. Ajornanngippat nunat tamat akornanni aaqqissuussami, tassami aamma nuannarigakku avatangiisit nutaat misiginissaat. Sulisitsisut tamarmik iluaqutigissagaluarpaat atorfinitsittuuguninnga. Sullerissuuvunga piffissamillu eqqorluaasartuullunga. MOD NYE HORISONTER Jeg har valgt grunduddannelse, fordi jeg vil sejle. Det er mit mål at blive skibsfører eller skibsmekaniker og komme til at sejle. Gerne for en international organisation, da jeg godt kan lide at opleve nye horisonter. Alle arbejdsgivere vil få gavn af at ansatte mig. Jeg er arbejdsom og punktlig. Minik Pele Onesimussen, studerende på grunduddannelsen Minik Pele Onesimussen, studerende på grunduddannelsen KULTURIMA ILAGILLUINNARPAA Uummannami Aalisarnermik Piniarnermillu Ilinniarfik qinnuteqarfigivara, piniarnermik aalisarnermillu annertuumik soqutigisaqarama. Sunngiffimmi piniartuuvunga, kulturimalu ilagilluinnarpaat piniarneq aalisarnerlu. Immami suliaqartilluni nunatta pissarititaasa takussaajuarnera qaninnerallu nunannarilluinnarpara. STOR DEL AF MIN KULTUR Jeg søgte ind på Fisker- og Fangeruddannelsen i Uummannaq, fordi jeg er meget interesseret i fangst og fiskeri. Jeg er fritidsjæger, og fangst og fiskeri er en stor del af min kultur. Jeg kan godt lide den gennemsigtighed og nærhed man har med naturens ressourcer, når man arbejder på havet. Jens-Lars Frederiksen 2014, Studerende på Fisker- og fangeruddannelsen Jens-Lars Frederiksen 2014, Studerende på Fisker- og fangeruddannelsen ALLORIAQQITTARIAQALERNEQ Fiskeskipper af 3. grad naammassereerakku maannamut Fiskeskipper af 1. grad-itut ilinniarnera na-ngeqqippara. Takorluugaraara kilisaammi aquttuunissara imaluunniit naalaganngornissara. Allamik qinigassaqaruma, takorloorpara GMCimi faglæreritut atorfeqalernissara. Ilinnialersinnanga inuussutissarsiuteqarfimmi ukiuni 25-ini ilinniarsimanngitsutut sulisimavunga. Isumaqarpungali, ilinniagaqaleruma inuuninni alloriaqqinnermik tigusissallunga. SKRIDTET VIDERE Efter at have gennemført uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad er jeg nu ved at tage uddannelsen Fiskeskipper af 1. grad. Jeg drømmer om at blive styrmand eller skipper på en trawlbåd. Alternativt kunne jeg tænke mig at blive faglærer på GMC. Før jeg begyndte på uddannelsen havde jeg arbejdet som uuddannet i branchen i 25 år. Men jeg mente, at en uddannelse kunne tage mig skridtet videre i mit liv. Hanseeraq Olsen, studerende på Fiskeskipper af 1. grad Hanseeraq Olsen, Fiskeskipper af 1. grad-itut ilinniartoq

20 IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK GRØNLANDS MARITIME CENTER Tunngaviusumik ilinniartitaanerup aamma aqumiutut ilinniartitaanerit saniatigut GMC neqerooru-teqarpoq atorfeqartunut suliffeqanngitsunullu qaffassaataasunik pikkorissarnernik. Pikkorissarnerit tamarmik Søfartsstyrelsenip piumasaqaatai kiisalu STCW malillugu ingerlanneqartarput. Ilanngullugit neqeroorutigaagut: - Inuussutissarsiutigalugu aalisartunut isumannaallisaanermut pikkorissarneq - Angallatinut mikinerusunut killilimmik piginnaaneqartunut (P-både-nut) piukkunnassutsimut allagartaq - Sulinermi avatangiisinut pikkorissarneq ( 16) - GMDSS (ROC, LRC GOC) - Allagartanik pissarseqqinneq, tassunga ilanngullugit ARPA-, RADAR- aamma ECDIS-pikkorissarnerit. - Stewardessetut pikkorissarneq (immami isumannaallisaaneq, eqqiluisaarneq, sulinermi avatangiisit aamma eqqiaaneq) QR-kode scanneruk, nittartakkatsinni akuerisaanissamut piumasaqaatit atuakkit. IMARSIORNERMIK ILINNIARFIK/ GRØNLANDS MARITIME CENTER Farip Aqq. 2, Box Nuuk Tlf.: Ud over grunduddannelser og officersuddannelser tilbyder GMC en række opgraderende kurser for både ansatte og ledige. Alle kurser overholder Søfartsstyrelsens krav samt STCW. Vi tilbyder blandt andet: - Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus - Duelighedsbevis for mindre fartøjer med begrænsede rettigheder (P-båd) - Arbejdsmiljøkursus ( 16) - GMDSS (ROC, LRC, GOC) - Generhvervelser, herunder ARPA-, RADAR- og EC- DIS-kurser) - Stewardessekursus (søsikkerhed, hygiejne, arbejdsmiljø og rengøring) Scan QR-koden, og læs mere om vores kurser på hjemmesiden. Concept: JS Media Tools A/S Concept: JS Media Tools A/S 9590

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse

Skagen Skipperskole maritim viden. Maritim Uddannelse Skagen Skipperskole maritim viden Maritim Uddannelse Velkommen til Skagen Skipperskole På Skagen Skipperskole uddanner vi, som de eneste i landet, både navigatører til fiskeri- samt handelsflåden. I dette

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2015-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Inuusuttut suliffissaaleqinerat: Inuusuttut

Læs mere

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat.

37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi sulisinnaasut pikkorissarnissaat pillugu Isak Hammondimut akissuteqaat. Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked Inatsisartuni ilaasortamut Isak Hammond-imut, Inuit Ataqatigiit 37-mut apeqqut 2012/220 aatsitassarsiornermi

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

Oqaluuserisassat / Dagsorden:

Oqaluuserisassat / Dagsorden: Oqaluuserisassat / Dagsorden: Ataatsimiinnerup ammarneqarnera (IMM. / DOP 1) Mødets åbning Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat (IMM. / DOP 2) Redegørelse for dagsordenen Eqimattak / Gruppe 1: (IMM. /

Læs mere

Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen

Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen Aatsitassalerinermik Ilinniarfik Råstofskolen Qaarsummi sulisutut Minesvend Maskiinamik ingerlatitsisutullu Maskineentreprenør Ilinniarneq Uddannelsen 1 Ilinniagassaq nutaaq pissanganartoq Aatsitassanik

Læs mere

Nuuk den 12. november 2012

Nuuk den 12. november 2012 Nuuk den 12. november 2012 Nye ska(eregler er et alvorligt benspænd for lokale virksomheder Europas højeste selskabsskat suppleres i nyt lovforslag af forringede afskrivningsregler, der risikerer at bremse

Læs mere

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC

Lene Stampe Thomsen. 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Lene Stampe Thomsen 1999: Skibsofficersstuderende ved A.P. Møller Mærsk 2003: Juniorofficer 2006: Seniorofficer 2007: Studievejleder på SIMAC Uddannelser på SIMAC: Skibsofficersuddannelsen Maskinmesteruddannelsen

Læs mere

airgreenland.gl TIMMISARTUNIK ILUARSAASARTOQ FLYMEKANIKER

airgreenland.gl TIMMISARTUNIK ILUARSAASARTOQ FLYMEKANIKER airgreenland.gl TIMMISARTUNIK ILUARSAASARTOQ FLYMEKANIKER 2 Air Greenland-imi timmisartunik iluarsaasartutut ilinniarsinnaavutit. Suliffik pissanganartuuvoq periarfissarpassualik tamatigoortunillu suliassaqarfiusoq.

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Certifikat og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende STCW Reg. I/9, BEK 575 19.06.2008 Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4)

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

Nutaarsiassaaleqiffik qaangiuppoq (IB) Aasaanera nutaarsiassaaleqiffiusartuuvoq. Inuit sulinngiffeqartarput, sorpassuit uninngasarput aamma naalakkersuinermik suliallit akornanni. Taamaammat nutaarsiassani

Læs mere

Akiitsut amerligaluttuinnarput Namminermini tamanna tupinnanngilaq aamma tupinnartuliaanngilaq, aasit taamatut innuttaasut tassa pisuupput, uanga qujaannarpunga aamma tigorusunngilara pisuutitaaneq manna

Læs mere

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq Naqiterisoq / Udgives af: Naligiinnginneq ingerlaannarallalaassaq All.: Jørgen Wæver Johansen, Siumut, Kommune Kujallermi borgmesteri Siullermik Naalakkersuisut nersualaarusuppakka aalajangiiffigisassaq imaannaanngitsoq, nuannarineqanngitsussaasorlu,

Læs mere

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS

kujataamlu Q-offset Udfører alt arbejde inden for: Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Kujataani Asaasoq ApS Sydgrønlands Rengøring ApS Qaqortumi avatangiisit pillugit allakkamut akissut Maani illoqarfimmi avatangiisinut tunngasut qanoq iliuuseqarfigineqarnissaannut soqutiginninnernut qujanaq. Kommunimut suaarutigisat akissuteqarfiginiassarissavara.

Læs mere

Svendborg Søfartsskole

Svendborg Søfartsskole Svendborg Søfartsskole Fra skibsassistent til styrmand For dig, som havet trækker i, og som kan se muligheder i en karriere til søs Svendborg Søfartsskole Sæt kursen mod en fremtid til søs Trækker havet

Læs mere

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ 1 EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ Ulloq 11. november 2013 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi sulialiami sul.all.no.

Læs mere

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq

Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa. Isumassarsissutissanngorluni. oqallissaarutitut saqqummiussaq Siunissami meeqqanut atuarfeqarnerup ilusilerneqarnissaa Isumassarsissutissanngorluni oqallissaarutitut saqqummiussaq KANUKOKA-seminar:Samarbejde på børn- og ungeområdet 08-12-2011 1 Oqallissaaraluni saqqummiussap

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser 1) I medfør af 18, 19, 20, 25b og 27 i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 27. februar 2012, som

Læs mere

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 30. Siull. / 1. beh. 13/4 Aappass. / 2. beh. 30/4 Pingajuss.

Læs mere

Ilinniartuutivut piginnaanikippallaarput!

Ilinniartuutivut piginnaanikippallaarput! KALAALLIT NUNAANI SULISITSISUT PEQATIGIIFFIATA ATUAGASSIAA GRØNLANDS ERHVERVS MEDLEMSBLAD Nr. 26 december 2015 Ajutuunnginnermi ikioqquneq: Ilinniartuutivut piginnaanikippallaarput! Qupp. 8 Nødråb: Vores

Læs mere

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Meeqqat sulisinneqartarneranni ajornerpaatut taaneqartartunik inerteqquteqartitsinissaq aammalu

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1

Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 Udkast til Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1 I medfør af 18, 19, stk. 1, 20, 25 b, stk. 1 og 2, og 27, stk. 3, i lov om skibes besætning,

Læs mere

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013

UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 UKIUMOORTUMIK NALUNAARUSIAQ 2013 ÅRSRAPPORT 2013 NUNATTA ALLAGAATEQARFIA GRØNLANDS NATIONALARKIV Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu Grønlands Nationalmuseum og Arkiv P.O. Box 1090, GL-3900 Nuuk

Læs mere

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler

Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni. Vejledning indførsel af biler Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Akileraartarnermut Pisortaqarfik Skattedirektoratet Ilitsersuut Biilinik eqqussuinerni Vejledning indførsel af biler 26. marts 2007 Ilitsersuut Biilinik

Læs mere

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet

ARCTIC HOUSE. Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet ARCTIC HOUSE Miljø Bæredygtighed Fleksibilitet Individualitet Avatangiisit Ikiliartortitsinnginneq Naleqqussarsinnaassuseq Namminerisamik pissuseqarneq 1 ARCTIC HOUSE MILJØ & BÆREDYGTIGHED Avatangiisit

Læs mere

Inuttut alloriarneq annertooq Allattoq: Kirstine Kreutzmann Imminut nalikitsutut isigineq, ajortussarsiorneq, kukkunersiuineq, tatiginnginneq, nalornineq, inuunermilu nuanniilliuuteqartuarneq. Soormi kinaassuserput

Læs mere

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut Inatsisartut Akileraartarnermut Akileraarusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat Maani Nuummi ulloq 15. marts 2007 UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut akissuteqaatit

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Pingasunngorneq, oktobarip 8-anni 2014, nal.13.00 Oqaasileriffimmi. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen aamma Katti Frederiksen. Peqataasinnaanatik nalunaartut: Stephen

Læs mere

. STILLINGSOPSLAG Kriminalforsorgen søger en pædagogisk assistent i Anstalten for Domfældte i Qaqortoq. Stillingen er ledig til besættelse den 01. september 2014 eller efter aftale. Som pædagogisk assistent

Læs mere

Royal Arctic Line. 58 Ukiaq efterår 2013

Royal Arctic Line. 58 Ukiaq efterår 2013 58 Ukiaq efterår 2013 Imarisai Indhold 03 Siulequt Forord 04 Issittumi imaatigut angalaneq 06 Arktisk sejllads 08 Umiarsualiviup isikkiviginnerpaaffia 10 Havnens bedste udsigt 12 Akisussaassuseqartumik

Læs mere

Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut

Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut UNICEF-ip Naalakkersuisullu suleqatigiissutaat Et samarbejdsprojekt mellem Naalakkersuisut og UNICEF DaNmark Meeqqat pisinnaatitaaffii Vi vil styrke børns piginnaatitaaffiilu vilkår og rettigheder piorsaaviginiarpagut

Læs mere

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet

Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq. Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Ilinniartitsinerup aaqqissugaanerani ataqatigiissuseq Sammenhæng ng i uddannelsessystemet Inerisaavik Inerisaaviup pilersinnerani anguniakkat ilagivaat: Iliniartitsisut atuartullu ataasiakkaat iluaqutissaannik

Læs mere

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 4 Oktober 2009

UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 4 Oktober 2009 UMIAQ Fynimi Kalaallit Peqatigiiffiat - Grønlænderforening på Fyn Uk. 37. årg. Nr. 4 Oktober 2009 Kalaallit Nunaanneersunik oqaluttuarsinnaavit Kalaallit oqaluttuaatitoqaanneersinnaapput, oqaluttuat ilumuunngitsut

Læs mere

Ataatsimik siumut alloriarneq - marlunnillu kingumut alloriaqqilluni Isumaliunngikkaluarpunga ukioq 2012 Kommunal bestyrelsemut qinersineq inissereersoq aammalu aallartereersoq ima eqqarsassallunga, (1

Læs mere

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse

Ateq / Fornavn Telefoni nalinginnaasoq / Fastnettelefon. Kinguliaqut / Efternavn. Najuqaq / Adresse Kalaallit Nunaanni ilinniagaqarnissamik qinnuteqaat aamma ilinniagaqarnersiuteqarnissamik qinnuteqaat Ansøgning om uddannelse i Grønland og ansøgning om uddannelsesstøtte Namminermut paasissutissat / Personlige

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. oktober 2014 Nunatta Eqqartuusissuuneqarfianit suliami sul.nr. C 013/14

Læs mere

kujataamlu Q-offset Qujanaq silarput eqqarsaatigigakku! Naqiterisoq / Udgives af:

kujataamlu Q-offset Qujanaq silarput eqqarsaatigigakku! Naqiterisoq / Udgives af: Earth Hour nunarsuarmi silaannaap allanngoriartornera pillugu paasisitsiniaanerit annersaraat. Ukiumut ataasiartumik nal. akunnerani nunarsuarmi tamarmi inuit milliuunilikkaat suliffeqarfiillu tuusinntilikkaat

Læs mere

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik.

Errorsisarfiit pillugit apeqqutinut nassiunneqartunut qujanaq. Matuma kinguliani apeqqutit issuarneqarput, akissutinik malitseqartinneqarlutik. Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Inatsisartuni ilaasortaq Suka K. Frederiksen, Siumut 37 naapertorlugu apeqquteqaammut,

Læs mere

Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu.

Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu. PISPSavisiia 1. udgave, februar 2013 PI/SPS den nye bygning 10. januar 2013, Anita & Stinnanguaq Maannakkut issiavutit PISPSavisiia siulleq tigummillugu. Aviisi qaammammut ataasiarluni saqqummertassaaq

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 10. oktober 2014 Nunatta Eqqartuusissuuneqarfianit suliami sul.nr. C 013/14

Læs mere

Godthåb. Miljøforbedringer i Grønland. Nuuk. KalaaIlit Nunaani najugaqarfmni pltsanngorsaanent

Godthåb. Miljøforbedringer i Grønland. Nuuk. KalaaIlit Nunaani najugaqarfmni pltsanngorsaanent KalaaIlit Nunaani najugaqarfmni pltsanngorsaanent BUR-mit tapiiffigineqarlutik ukiuni kingullerni najoruminarsaangrit marluk nunatsinni ingerlanneqarsimapput. Tunuliaqutaasut assigiissimapput. Tassa, 60-kkut

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, marsip 13-ianni 2014, nal. 10.00 Oqaasileriffiup ataatsimiittarfiani. Peqataasut: Carl Chr.Olsen, Eva M.Thomassen, Stephen Heilmann, Karl Møller aamma Katti

Læs mere

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa

NNPAN ip London Mining ip Isuani Nuup eqqaani atuilernissamut qinnuteqaataanut tusrniaanermut akissutaa Sendt: 25. oktober 2012 10:20 Til: Frants Torp Madsen; Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: NNPANs høringssvar vedr. London Minings ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Isua, Nuuk

Læs mere

Qaqortoq Elektronikservice ApS Postboks 67 - Telefon 64 21 18 - Fax 64 12 71. Installation / reparation af skibselektronik, tv, radio etc

Qaqortoq Elektronikservice ApS Postboks 67 - Telefon 64 21 18 - Fax 64 12 71. Installation / reparation af skibselektronik, tv, radio etc Atuarfik nang. Allattut ilaata tikkuarpaa atuartut inortuisarnerat, piareersimanatik takkuttarnerat, sinippiarsimanatik ullaakkorsiutitorsimanatilluunniit atuarfiliartarnerat tunngaviatigut ajornartorsiutaasoq.

Læs mere

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE

VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE På alle fiskeskibe uanset længde gælder følgende: VEJLEDNING OM KRAV TIL BESÆTNINGEN PÅ FISKESKIBE Ingen må udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uanset skibets længde, uden at have gyldigt sundhedsbevis

Læs mere

Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn

Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn Pinnguarnermut atortut meeqqanut eqeersimaartunut Legeredskaber til aktive børn Pinnguartarfiit pinngortitap nammineq pilersitai meeqqanut tamanut Qisuit pitsassuit Immikkut qisuit toqqarsimavagut sibirisk

Læs mere

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER

PRØVEKRAV FOR NAVIGATØRER FOR NAVIGATØRER BEVIS 1.1 Du skal til prøven kunne demonstrere: Skibsfører Styrmand 1. grad Styrmand 2. grad Sætteskipper Styrmand af 3. grad Fiskeskipper af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Kystskipper

Læs mere

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT

Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT Cairn Energy PLC KALAALLIT NUNAAT CAIRN KALAALLIT NUNAANNI Cairn Energy PLC EUROPAMI UULIAQARNERANIK GASSEQARNERANILLU MISISSUISARTUT TUNISASSIORTULLU PITUTTORSIMANNGITSUT ANNERIT ILAGAAT. Nittartagarput

Læs mere

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Pressemøde den 23.

Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq. Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Pressemøde den 23. Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Tusagassiortunik katersortitsineq 23. september 2014 Pressemøde den 23. september 2014 Tusagassiortunik

Læs mere

2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************

2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 9. oktober 2012 Bureau for Inatsisartut 2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 155. Siull. / 1. beh. 6/11 Nunatsinni avatangiisinut aningaasaateqarfimmik

Læs mere

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24.

Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger. Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. Pisortat ingerlatsivii inissiallu Institutioner og boliger Ineqarnermut Naalakkersuisoq Siverth K. Heilmann Ilulissat 24. maj 2014 Nuna tamakkerlugu sanaartortoqassaaq Byggeriet skal spredes over hele

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1)

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser 1) BEK nr 1145 af 29/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024171 Senere ændringer til

Læs mere

Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut.

Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut. Ilulissani Atuartunik oqaloqatiginnittartut. Ilulissani atuartunik oqaloqatiginnittartumik 1. januar 2003-mi atorfinitsitisoqaqqaarpoq inummik ataatsimik, atorfinittullu atuarfiit arfiniliusut tassa illoqarfimmi

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere

Læs mere

Ningiu/Ejer: Ruth Montgomery- Andersen Oqarasuaat/Mobil: 559340. Nittartagaq/Hjemmeside: www.qiajuk.com

Ningiu/Ejer: Ruth Montgomery- Andersen Oqarasuaat/Mobil: 559340. Nittartagaq/Hjemmeside: www.qiajuk.com Qiajuk Studio piffissaq qitiffissaq nutaaq aallartippaat! Ny dansesæson begynder hos Qiajuk Studio! Kissarneqqortuunnguaq Vandsøvej 10 (i Nuuk Fysioterapi- mi) 3900 Nuuk Ningiu/Ejer: Ruth Montgomery- Andersen

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

PITU. Nr. 2 December 2000

PITU. Nr. 2 December 2000 PITU Nr. 2 December 2000 Davis Strædet Kitaanut qaleralinnik pilersuisoq Nunatta Kitaata avannaani Kitaanilu qalerallit pisarineqartartut amerlanersaat Davis Strædemi sumiiffimmi ataatsimeersuupput, avataanili

Læs mere

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

Færgefart. Kurser for ansatte inden for færgefart. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Færgefart Kurser for ansatte inden for færgefart Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus grundlæggende STCW regulation A/VI/1-1, A-VI/1-3 og A-VI/1-4 Varighed:

Læs mere

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 *********

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Inatsisartut Allattoqarfiat 13. oktober 2010 Bureauet for Inatsisartut 2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

Ineriartorneq, atugarissaarneq naleqartitallu

Ineriartorneq, atugarissaarneq naleqartitallu Ineriartorneq, atugarissaarneq naleqartitallu Danmark-ip 2015-mi Nunani Avannarlerni Ministerit Siunnersuisooqatigiivini siulitaasuutitaqarnissaanni suliniutissanut najoqqutassiaq 2 ineriartorneq, atugarissaarneq

Læs mere

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV

Din erhvervsbank. Suliffiutilittut aningaaseriviit. GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling GTE & GV GTE & GV Din erhvervsbank GrønlandsBANKENs erhvervsafdeling At starte en ny virksomhed GTE & GV GrønlandsBANKEN-ip inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfia Suliffeqarfimmik nutaamik aallartitsineq GTE & GV

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser BEK nr 1218 af 21/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 17. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2012005327 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE og Alle skibe Sundhedsbevis for søfarende Sønæringsbevis Anerkendelsesbevis Vagtholdsbevis (STCW II/4) Instruktion af nymønstrede søfarende Familiarization training Grundlæggende søsikkerhed (Basic safety

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 29. decembari 2014 Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfimmit suliami

Læs mere

Høring over nye bekendtgørelser om maritime uddannelser

Høring over nye bekendtgørelser om maritime uddannelser Se høringsliste samt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 28. september 2016 Høring over nye bekendtgørelser om maritime uddannelser Hermed fremsendes en række bekendtgørelser om maritime

Læs mere

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015

Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Kalaallit Peqatigiiffiisa Kattuffiata INUIT ukiumoortumik nalunaarutaa 2015 Fællesforeningen INUIT årsberetning 2015 Ukiumoortumik nalunaarut Ataatsimeersuarneq 2015: Ukiumoortumik ataatsimeersuarneq pivoq

Læs mere

Inuiaqatigiilerinermi naqqiinissamut ilitsersuut 2014 / Rettevejledning samfundsfag 2014

Inuiaqatigiilerinermi naqqiinissamut ilitsersuut 2014 / Rettevejledning samfundsfag 2014 Inuiaqatigiilerinermi naqqiinissamut ilitsersuut 2014 / Naqqiinissamut ilitsersuutinut atuuttoq. Rettevejledning samfundsfag 2014 Apeqqutit/immikkoortut tamarmik karakterimik annerpaamik nalilerneqarsinnaanngillat.

Læs mere

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 119 SØFARTSSTYRELSENS BEKENDTGØRELSE Bekendtgørelse om duelighedsprøver m.v. I medfør af 19, stk. 1, og 20, stk. 3, i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning fastsættes: Formål 1. Bekendtgørelsens

Læs mere

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb

KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT. Når der er sket et seksuelt overgreb KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Når der er sket et seksuelt overgreb 2 3 KINGUAASSIUTITIGUT KILLISSAMIK QAANGIIFFIGINITTOQARAANGAT Paasillugu pasitsaasineqarpalluunniit meerarisaq

Læs mere

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11 Inatsisartut Allattoqarfiat 25. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

Piniagassat paarissavagut - piujuartitsilluni iluaquteqarneq pillugu atuagassiaq meeqqanut. Vi skal passe på fangstdyrene

Piniagassat paarissavagut - piujuartitsilluni iluaquteqarneq pillugu atuagassiaq meeqqanut. Vi skal passe på fangstdyrene Piniagassat paarissavagut - piujuartitsilluni iluaquteqarneq pillugu atuagassiaq meeqqanut Vi skal passe på fangstdyrene - en pjece til børn om bæredygtig udnyttelse Sooq uumasut pinngortitarlu paarissavavut

Læs mere

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen

Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq. Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen Qeqqata Kommunia Atuilluartuunermut Suliniutaa: Atuarfinni Qarasaasiaqarneq Qeqqata Kommunia Bæredygtighedsprojekt: IT i Folkeskolen 1 Atuarfitsialak, 1. august 2003 Peqqussummi allassimavoq IT InformationsTeknologi

Læs mere

Silarput unammillerpoq siunissamut naleqqussarneq Atuartitsisunut isummersuutit

Silarput unammillerpoq siunissamut naleqqussarneq Atuartitsisunut isummersuutit Silarput unammillerpoq siunissamut naleqqussarneq Atuartitsisunut isummersuutit Saqqummersitamik sammisaqarneq meeqqat atuarfianni meeqqanut angilaartunut angajullernullu atuartitsissutini inuiaqatigiilerinermi

Læs mere

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole.

Kontakt. Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk. www.mejlbyefterskole. 1 Kontakt Mejlby Efterskole Smorupvej 1-3, Mejlby 9610 Nørager Telefon 98 65 11 55 Fax 98 65 11 58 kontor@mejlby-eft.dk Forstander: Gyrite Andersen gyrite.andersen2@mejlby-eft.dk Viceforstander: Jørn Frank

Læs mere

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE

VEJLEDENDE KRAV TIL BESÆTNINGEN I LAST- OG PASSAGERSKIBE Skibsfører Seniorofficerer (overstyrmand) Seniorofficerer (maskinchef og 1. maskinmester) Juniorofficerer (styrmænd) Juniorofficerer (maskinmestre) matroser) motormænd) og matroser) og motormænd) Hovmester,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser

Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser Bekendtgørelse nr. 473 af 29. maj 2006; Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser I medfør

Læs mere

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT

START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT START KARRIEREN SOM UBEFAREN SKIBSASSISTENT PRAKTIKPLADS HOS ESVAGT Brænder du for sikkerhed og service på højt plan, og vil du gerne udfordres med mange forskelligartede opgaver? Så kan et lønnet praktikforløb

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE 2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte?

Skal du flytte til Danmark. Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Eller overvejer du at flytte? Danmarkimut nuulerpit? Isumaliuteqarpilluunniit? Skal du flytte til Danmark Eller overvejer du at flytte? Ilaqutariinnermut Inatsisinillu Atuutsitsinermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie

Læs mere

EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET

EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET 1 EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR QAASUITSUP KREDSRET Ulloq 15. december 2014 Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsup Ilulissat suliami sul.nr.

Læs mere

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT FORSLAG TIL

2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSAT FORSLAG TIL KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE 2010-MIIT 2015-IMUT NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT PAASISSUTISSIISARNERMI KALAALLIT NUNAATA PERIUSISSAI FORSLAG TIL NUNAMI SUMIIFFIIT PILLUGIT

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS

UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS UDDANNELSESPLAN FOR DUELIGHEDSPRØVE I SEJLADS Version 2 Dato: 1. oktober 2008 1. Formål Formålet med denne uddannelsesplan er at fastlægge Søfartsstyrelsens prøvekrav ved erhvervelse af Duelighedsbevis

Læs mere

Tunuliaqutat pillugit allakiat pingasut Geografii, Najugaqafiit ineriatorneri kiisalu Naleqqiussinerillu

Tunuliaqutat pillugit allakiat pingasut Geografii, Najugaqafiit ineriatorneri kiisalu Naleqqiussinerillu Hele landet Kullorsuaq (bygd) Andel Tunuliaqutat pillugit allakiat pingasut Geografii, Najugaqafiit ineriatorneri kiisalu Naleqqiussinerillu Klaus Georg Hansen Pilersaarusiornermi pisortaq 217-mi akimoortumik

Læs mere

AALISARTUNUT PINIARTUNULLU NUTAARSIASSAT NR. 1-2006

AALISARTUNUT PINIARTUNULLU NUTAARSIASSAT NR. 1-2006 AALISARTUNUT PINIARTUNULLU NUTAARSIASSAT NR. 1-2006 Ammit akiinik isumaqatiginninniarneq................. 2 Siunnersorti nutaaq................................ 4 ESU-p nangeqqiinnarnissaaluunniit eqqarsaatigisariaqalerparput.........................

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Kulusumi Alivarpi. Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat.

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Kulusumi Alivarpi. Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat. Kulusumi Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 986973, 986975, kulusumi.alivarpi@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse 3915 Kulusuk Atuarfiup/skolens postadresse Kulusuk Illoqarfik/By

Læs mere

TUNINIAGAQ - angallat meqqia MASTER 740 HT Nuna Advokater v/advokat Charlotte Pedersen-ip toqukkut qimagussimasoq Kaj Olsen Egede sinnerlugu pigisai makkua tuniniarpai: Angallat meqqia Master 740 HT Inissaqarluartoq,

Læs mere

Masterinngorniat. Masterinngorniatut ilinniaqqinnerput meeqqat atuarfiata aaqqissuuteqqinneranut ilaavoq.

Masterinngorniat. Masterinngorniatut ilinniaqqinnerput meeqqat atuarfiata aaqqissuuteqqinneranut ilaavoq. ut ilinniaqqinnerput meeqqat atuarfiata aaqqissuuteqqinneranut ilaavoq. Meeqqat atuarfiata ineriartortinneqarnissaa anguniagaavoq. Atuarfitsialammik aaqqissuusineq siunertaqarluarluni suliaavoq, tamannalu

Læs mere

Pensionisiaqartitsivinnut nunani allaniittunut akiliutit akileraaruserneqartarnerat pillugu ilisimatitsissut

Pensionisiaqartitsivinnut nunani allaniittunut akiliutit akileraaruserneqartarnerat pillugu ilisimatitsissut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Finanser og Skatter Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Pensionisiaqartitsivinnut nunani allaniittunut akiliutit

Læs mere

- Pikkorissartinneqarsimasunik pissarsianik suleqatinut ingerlatitseqqittarneq piumasaqataasariaqarpoq

- Pikkorissartinneqarsimasunik pissarsianik suleqatinut ingerlatitseqqittarneq piumasaqataasariaqarpoq Gruppe nr. 1 fredag eftermiddag Gruppearbejde / nr.: 1 Ordstyrer: Kirsten Lyberth Referent: Bitten Heilmann Fremlægger: Efraim Olsen Pikkorissartarnerit/ilinniarsimanerit: - Pikkorissarnerpassuit atorluarneqarnerusariaqarput

Læs mere

Kurser og efteruddannelse for fiskere

Kurser og efteruddannelse for fiskere Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU 44381 - Varighed: 15 dage Deltagerpris: 1.650 DKK - AMU: 26.935,5

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 14. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere