Kurser og efteruddannelse for fiskere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurser og efteruddannelse for fiskere"

Transkript

1 Kurser og efteruddannelse for fiskere Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

2 fiskeriskolen.dk Søsikkerhed for erhvervsfiskere AMU Varighed: 15 dage På kurset Søsikkerhed for erhvervsfiskere vil du gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning opnå færdigheder i arbejds- og søsikkerhed samt redningsmidlers og sikkerhedsudstyrets anvendelse og vedligeholdelse herunder: Redningsdragter Redningsveste Redningsflåder Mand-over-bord båd. Du vil blive trænet i at kunne handle konstruktivt i forbindelse med ulykker, evakuerings- og redningssituationer. Du får kendskab til ergonomi, hypotermi, arbejdsmiljø og arbejdssikkerhed under sejlads og fiskeri og om, hvordan redningstjenesten og helikoptertjenesten opererer, og ikke mindst, hvordan du får fat i hjælpen, når der er brug for den. Du vil lære at yde førstehjælp og opnå kompetencer til at anvende medicinkiste C og deltage aktivt i brandbekæmpelse. Adgangskrav: Gyldig sundhedsbog - skal medbringes ved kursusstart. Søsikkerhed for befarne erhvervsfiskere AMU Varighed: 5 dage På kurset for befarende fiskere vil du gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning opnå færdigheder i arbejds- og søsikkerhed samt redningsmidlers og sikkerhedsudstyrets anvendelse og vedligeholdelse, herunder: Redningsdragter Redningsveste Redningsflåder Mand-over-bord båd. Du vil blive trænet i at kunne handle konstruktivt i forbindelse med ulykker, evakuerings- og redningssituationer. Du vil endvidere blive undervist i brandslukningsudstyr og brandbekæmpelse i praksis samt opnå kendskab til hypotermi, arbejdsmiljø, alarmeringsmetoder og nødsignaler og om hvordan redningstjenesten og helikoptertjenesten opererer. Adgangskrav: Gyldig sundhedsbog - skal medbringes ved kursusstart.

3 Fiskeriskolen Thyborøn - Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv ROC-certifikat AMU Varighed: 5 dage (incl. eksamen) På kurset, ROC Certifikat vil du gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning opnå færdigheder og detaljeret kendskab til følgende: VHF og radiotelefonianlæg inkl. DSC Bærbar VHF NAVTEX anlæg Nødradiopejlesender (EPIRB) Radartransponder (SART) Du opnår detaljeret kendskab til GMDSS systemets opbygning og de reglementer og procedurer, der vedrører nød-, ild- og sikkerhedsmeldinger samt radiosamtaler, specielt dem der vedrører sikkerheden for menneskeliv. Kurset afsluttes med mundtlig/praktisk eksamen til ROC certifikat. Adgangskrav: Der forudsættes et grundlæggende kendskab til mundtligt engelsk. LRC certifikat AMU Varighed: 10 dage (incl. eksamen) På kurset, LRC certifikat vil du gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning opnå færdigheder og detaljeret kendskab til at indstille og anvende radio- og satellitkommunikationsudstyr, hvortil der kræves Long Range Certificate (LRC) med påtegnelse om gyldighed. Du får under hensyn til de gældende regler og instruktioner kendskab til radio- og kommunikationsudstyr som er: MF HF VHF- incl. DSC NAVTEX EPIRB s SART Satellitkommunikationsanlægget Inmarsat C Ud fra et godt kendskab til alle disse forskellige anlæg, kan du således udføre nød- ildog sikkerhedsmeldinger og radiosamtaler. Kurset og den afsluttende eksamen, erhverver du et LRC-certifikat, som dækker det man kalder Havområde A. Du kan bestå en tillægsprøve og få satelitpåtegning, så du også kan anvende Inmarsat C. Adgangskrav: Du skal være over 20 år og have grundlæggende sproglige kundskaber i mundtlig engelsk og IT-kundskaber på brugerniveau.

4 fiskeriskolen.dk Duelighedsprøve i sejlads for fiskere AMU Varighed: 15 dage (incl. eksamen) Få en grundlæggende viden om navigation til søs, så du kan planlægge sejladser. På kurset, Duelighedsprøve i sejlads for fiskere får du et grundlæggende kendskab til navigation, herunder brug af søkort og magnetkompas i forbindelse med sejladsplanlægning og kursberegninger under hensyntagen til påvirkning af vind og strøm, stedsbestemmelse samt sejlads efter fyr og afmærkninger. Du opnår kendskab til anvendelse af og fortrolighed med søvejsregler herunder vigeregler og lanterneføring. Kurset omhandler endvidere emner som brug af elektronisk navigationsudstyr, ansvar og vagthold på skibe, beskyttelse af havmiljøet, søsikkerhed, skibes stabilitet, forebyggelse af brand og betjening af brandbekæmpelsesmidler samt motorbetjening. Kurset afsluttes med duelighedsprøve i sejlads. Adgangskrav: Du skal have 12 mdr. Sejltid i fiskeskibe over 9 m. samt gyldig sundhedsbog uden begrænsninger. Førere af fiskeskibe mindre end 9 meter AMU Varighed: 5 dage Opnå færdigheder til at kunne føre et fiskeskib på mindre end 9 m. På kurset vil du, gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning, opnå færdigheder og detaljeret kendskab til sejlads. Du kan efterfølgende sejle som fører af et fiskeskib på under 9 m., herunder navigere og manøvrere under hensyn til bl.a. de internationale søvejsregler, jf. gældende myndighedskrav. På kurset undervises der i nationale/internationale søvejsregler og reglerne om vagthold i skibe, at navigere fra et punkt til et andet (herunder påvirkning af vind og strøm), anvendelse af søkort samt skibes stabilitet. Adgangskrav: Gyldig sundhedsbog

5 Fiskeriskolen Thyborøn - Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Duelighedsprøve i motorpasning AMU Varighed: 10 dage Viden og erfaring i hvordan en motor er opbygget, skal passes og vedligeholdes. På kurset, Duelighedsprøve i motorpasning, vil du, gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning, opnå færdigheder og detaljeret kendskab til, hvordan motoren i et fiskefartøj er opbygget samt hvordan du passer og vedligeholder den. Du vil også få kendskab til vedligeholdelse og mindre reparationer af de forskellige hydrauliske og elektriske systemer på en fiskekutter. Endelig vil du lære at udarbejde og følge vedligeholdelsesskemaer for daglige eftersyn. Der vil være teoretisk undervisning og du vil komme til at arbejde både i vores værksted på skolen og på skolens skib. Kurset afsluttes med afholdelse af prøve til duelighedsbevis i motorpasning. Adgangskrav: Du skal være min. 18 år, have dokumentation for 6 måneders sejltid, gyldig sundhedsbog og have bestået motorpasserprøven. Hydraulik AMU Varighed: 5 dage Med hydraulikkurset får du kompetencer til at kunne vedligeholde og nødreparere hydraulik på fiskekuttere. På kurset vil du, gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning, opnå færdigheder og detaljeret kendskab til at vedligeholde og nødreparere hydraulik på fiskeskibe. Du vil gennemgå teoretisk undervisning og især praktiske øvelser for at få kendskab til de forskellige hydrauliske komponenters virkemåde og funktioner samt eventuelle begrænsninger.

6 fiskeriskolen.dk Reparationssvejsning AMU Varighed: 5 dage Lær grundlæggende svejsning, så du kan skære, svejse og slibe forsvarligt. På kurset, Reparationssvejsning vil du, gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning, opnå færdigheder og detaljeret kendskab til at svejse, skære og slibe på en sikker og forsvarlig måde i forbindelse med almindelig forekommende reparation og vedligeholdelse om bord på et fiskefartøj. Du får indblik i benævnelser og brug af det almindeligste håndværktøj samt i grunddisciplinerne ved arbejde med stål, så mindre svejsearbejde kan udføres fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Du får kendskab til særlige arbejdspladsforanstaltninger om bord i et fiskefartøj ved ar-bejde med svejsning og skæring i stål. Personlige værnemidler samt vedligehold og sikker drift af værktøj. Adgangskrav: Der er ingen adgangskrav, men vi foretager en visitering for at klarlægge, hvilke kvalifikationer du har, set i forhold til det kursus du ønsker. 26 kursus AMU Varighed: 1 dag Få kompetencer til at varetage opgaver inden for arbejdsmiljø og sikkerhed. På kurset, 26 kursus vil du, gennem teoretisk undervisning, opnå færdigheder og detaljeret kendskab til arbejdsmiljø og sikkerhed ved: Svejsning og termisk skæring Luftforurening Sundhedsrisici Foranstaltninger til for ureningsbekæmpelse Optisk stråling Personlige værnemidler Elsikkerhed Særlige arbejdspladsforanstaltninger.

7 Fiskeriskolen Thyborøn - Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Vedligeholdelse af fiskeredskaber (bødning og splejsning) AMU Varighed: 10 dage Opnå grundlæggende færdigheder i bødning af net, masker m.m. På kurset, Vedligeholdelse af fiskeredskaber, vil du, gennem praktiske øvelser og teoretisk undervisning, opnå grundlæggende færdigheder i bødning af forskellige nettyper og maskestørrelser, herunder brug af forskellige knob, knuder og stik. Du vil også kunne opnå grundlæggende færdigheder i at udføre forskellige former for reparationsarbejde på redskaberne, herunder færdigheder i splejsning af forskelligt tovværk, taifun og wirer. Du får kendskab til de forskellige fiskeredskabers opbygning og benævnelser samt til de forskellige materialetypers opbygning, egenskaber, styrke og anvendelse i forbindelse med vedligeholdelse af fiskeredskaberne. Yderligere får du viden om lovgivningen vedr. måling af maskestørrelser i redskaberne. Opbygning af trawl AMU Varighed: 5 dage På kurset, Opbygning af trawl får du et grundlæggende kendskab til opbygningen af trawl, herunder: Materialevalg, opbygning og konstruktion af trawl Test og simulering af trawlkonstruktioner i IT-programmer Fremstilling og udskrivning af egne trawlkonstruktioner til brug ved fremstilling af trawlmodeller

8 fiskeriskolen.dk Fremstilling af trawl ud fra egne trawlkonst. i IT AMU Varighed: 5 dage På kurset får du et grundlæggende kendskab til fremstilling af trawl ud fra egne IT-konstruktioner, herunder: Fremstilling af trawlmodel ud fra egne nedskalerede trawlkonstruktioner i IT-programmer Nedskalering af trawlkonstruktioner til passende størrelse for model Opmåle og opspænde tælle Påføre førermaskiner Udskærer og isætte garn Adgangskrav: Gennemført kursus i opbygning af trawl Sygdomsbehandler medicinkiste B AMU Varighed: 5 dage Faglig og praktisk viden om sygdomsbehandling med medicinkiste B Nærfart op til 150 sømil fra EU kyster (dog op til 175 sømil, hvor der er helikopterdækning). På kurset opnår du, gennem teori og praktiske øvelser færdigheder i sygdomsbehandling, så du om bord selvstændigt kan agere med førstehjælp og være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilskadekomne samt ved ulykker på skibe udrustet med medicinkiste B. Du får endvidere kendskab til brug af og kommunikation med Radio Medical. Adgangskrav: Du skal være optaget på uddannelsen til kystskipper, fiskeskipper af 3. grad eller på Erhvervsfiskeriets grunduddannelse. Har du et gyldigt duelighedsbevis i sejlads (erhverv), sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskiber eller 24 måneders erhvervserfaring som fisker, kan du også blive optaget på kurset Sygdomsbehandler medicinkiste B.

9 Fiskeriskolen Thyborøn - Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Sygdomsbehandler medicinkiste C AMU Varighed: 2 dage Faglig og praktisk viden om sygdomsbehandling med medicinkiste C Op til 25 sømil fra kysten. På kurset opnår du, gennem teori og praktiske øvelser, færdigheder, så du om bord selvstændigt kan agere med førstehjælp samt være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilskadekomne samt ved ulykker på skibe udrustet med medicinkiste C. Du får endvidere kendskab til brug af og kommunikation med Radio Medical. Adgangskrav: Du skal være optaget på uddannelsen Erhvervsfiskeriets Søsikkerhedskursus eller være registreret erhvervsfisker. Sygdomsbehandler medicinkiste B, opfølgning AMU Varighed: 3 dage Opfølgning på din faglige og praktiske viden om sygdomsbehandling med medicinkiste B På kurset får du opdateret din viden og færdigheder mht. førstehjælps- og behandlingsprocedurer. Du får også ny viden, så dine kvalifikationer som sygdomsbehandler på skibe udrustet med medicinkiste B kan opretholdes. Du vil blive bekendt med den seneste udgave af lovgrundlaget for sygdomsbehandling til søs. Adgangskrav: Du skal have gennemført uddannelsen Sygdomsbehandler medicinkiste B. Ved generhvervelse af sygdomsbehandlerbevis, der er mere end 10 år gammelt, i forbindelse med generhvervelse af sønæringsbevis og for udenlandske skippere, finder optagelse sted efter særskilt vurdering af realkompetencer.

10 fiskeriskolen.dk Sygdomsbehandler medicinkiste C, opfølgning AMU Varighed: 1 dag Opfølgning på din faglige og praktiske viden om sygdomsbehandling med medicinkiste C På kurset får du opdateret din viden og færdigheder med hensyn til førstehjælps- og behandlingsprocedurer. Du får også tilført ny viden, så dine kvalifikationer som sygdomsbehandler på skibe udrustet med medicinkiste C kan opretholdes. Du vil blive bekendt med den seneste udgave af lovgrundlaget for sygdomsbehandling til søs. Adgangskrav: Du skal have gennemført uddannelsen til sygdomsbehandler medicinkiste C og være i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis. Grundlæggende lederuddannelse AMU Varighed: 15 dage Kendskab til grundlæggende ledelse på fiskeskibe m.v. På kurset, Grundlæggende lederuddannelse, vil du blive undervist i følgende moduler: Introduktion til ledelse Ledelse og udvikling Situationsbestemt ledelse Kommunikation og konflikthåndtering Forandringsledelse Handlingsplan Forståelse af regnskab Anvendelse af budgettet som styringsværktøj Præsentere information til medarbejdere Beslutninger Systematisere relevant materiale til opstilling af virksomhedens budgetter

11 Fiskeriskolen Thyborøn - Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv Maritim engelsk AMU Varighed: 5 dage Grundig indføring I brugen af engelske maritime udtryk for signaler m.m. som bruges til søs. På kurset, Maritim engelsk vil du blive sat grundig ind i brugen af udtryk for signaler, navigation og sproget i forbindelse med redningstjeneste, bugsering og andet arbejde til søs. Det er vigtigt, at du kan gøre dig forstålig over for personer fra andre nationer, når der skal ydes hjælp eller lignende. Kurset kan være med til at forebygge ulykker i forbindelse med hjælpearbejdet til søs, for ved god kommunikation med hinanden, vil arbejdet med hjælpeauktioner til søs blive mere sikkert. Kurset vil også hæve niveauet og servicen på din arbejdsplads.

12 Ministeriet for Fødevarer, Fiskeriskolen Thyborøn Ærøvej Thyborøn Telefon fiskeriskolen.dk Kontakt Konsulent Erik Kristensen Mobil EUC inhouse FSK_ Støttet af Fødevareministeriet og EU Landbrug og Fiskeri Den Europæiske Fiskerifond Danmark og EU investerer i bæredygtigt fiskeri. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv

STCW kurser. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv STCW kurser Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Søsikkerhedskursus STCW regulation A-V1/1-1 Varighed: 1 dag Kurset kan afvikles lokalt Formålet med dette 1 dags kursus er

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

maritim fleksibilitet Kursuskatalog

maritim fleksibilitet Kursuskatalog maritim fleksibilitet Kursuskatalog Velkommen til Skagen Skipperskole Hermed har vi fornøjelsen at præsentere Skagen Skipperskoles kursuskatalog. Kursusplanen opdateres løbende på skolens hjemmeside www.skipperskolen.dk,

Læs mere

Skibsassistentuddannelsens grundmodul

Skibsassistentuddannelsens grundmodul Studieordning for: Skibsassistentuddannelsens grundmodul Vedtaget af bestyrelsen 18. Marts 2015. Gældende fra 7. april 2015. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads, Nyholm 1439 København K +45

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side

Læs mere

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul

Studieordning for skibsassistentuddannelsens. grundmodul Studieordning for skibsassistentuddannelsens grundmodul Stiftelsens Georg Stages minde Vedtaget af bestyrelsen 6. marts 2013. Gældende fra 16. april 2013. Stiftelsen Georg Stages Minde A. H. Vedels Plads,

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål!

Oftest stillede spørgsmål! Oftest stillede spørgsmål! På denne side finder du nogle af de spørgsmål som jeg oftest får stillet. Skulle du have problemer med et eller andet du ikke finder et svar på her, er du velkommen til at sende

Læs mere

Studieordning for Skagen Skipperskole

Studieordning for Skagen Skipperskole Studieordning for Sætteskipperuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsens formål og læringsmål......side 2 2. Uddannelsens struktur og opbygning, herunder moduler og ECTS point. side 5 3. Undervisnings-

Læs mere

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1.

S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E. Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. S T U D I E H Å N D B O G F O R Y A C H T S K I P P E R U D D A N N E L S E R N E Pr. 1. januar 2003 (version 3, dateret 1. oktober 2007) I N D H O L D 1. Indledning 2 2. Sønæringsbevis og rettigheder

Læs mere

Arbejdsmarkedsforhold

Arbejdsmarkedsforhold Arbejdsmarkedsforhold 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-05-7 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfattere: Lærer Karsten Korsgaard Karsten Korsgaard har arbejdet som fisker og er uddannet som

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW

UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW UDDANNELSESPLAN FOR UDDANNELSEN TIL DUAL PURPOSE OFFICER I SKIBE UNDER 3000 BT/KW The Dual Purpose Officer s Examination (Restricted) Version 1.0, Dato: 12. juni 2002 Forudsætninger Den studerende skal

Læs mere

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen

STUDIEORDNING. for. HF-Søfart uddannelsen STUDIEORDNING for HF-Søfart uddannelsen Version 2.0 August 2014 Gældende for studerende med studiestart fra og med August 2014 Indhold Forord... 1 Uddannelsens mål... 2 Formål... 2 MARTECs mål for HF-Søfart...

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER

UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER UDDANNELSESPLAN FOR AFSLUTNINGSMODUL FOR SKIBSASSISTENTER Version 2.0 Dato: 21. januar 2002 Gælder for elever, der har gennemført grundmodulet efter den 1. august 2002. Forudsætninger Optagelseskrav til

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 3 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m.

Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser m.m. Indhold Vejledning om udstedelse af sønærings- og kvalifikationsbeviser

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Udarbejdet af: NKH MJM

Udarbejdet af: NKH MJM Værkstedskole (VS) Side1af 9 1. Formål Den studerende skal gennem en faglig og teoretisk uddannelse opnå håndværksmæssige færdigheder drejning, fræsning, termisk sammenføjning, skruestiksarbejde, der har

Læs mere

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog

Hjemmeværnets Uddannelseskatalog Hjemmeværnets Uddannelseskatalog HVS 9100-016-16 JAN 2013 Velkommen Hjemmeværnet deltager i disse år i stigende omfang i løsningen af opgaver, der støtter Forsvaret, Politiet, Beredskabsstyrelsen, Redningsberedskabet

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk

Værd at vide om. Kommunikation & stedbestemmelse til søs. www.soesport.dk Værd at vide om VHF og DSC Kommunikation & stedbestemmelse til søs www.soesport.dk Billederne viser produkter fra forskellige virksomheders sortiment. VHF radioen er din livline til land i en nødsituation

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus

STUDIEORDNING. for. Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus STUDIEORDNING for Skibsassistentuddannelsens afslutningskursus Version 2 August 2013 Gældende for studerende med studiestart fra og med august 2013 Indhold Forord.... 3 Uddannelsens mål.... 3 Formål....

Læs mere

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06

SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 2010-06 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE SOSPUB 180-001 SØVÆRNETS OFFICERSSKOLE BESTEMMELSER FOR DEN PRAKTISKE UDDANNELSE AF KADETASPIRANTER OG KADETTER (BEPU) FORORD Søværnets Officersskole (SOS) er ved SOK BST 254-3

Læs mere

Rescue Center Denmark. Kurser for redningspersonel. >> Køreteknik >> Frigøring >> Autohjælp >> Bjærgning >> Redning >> Kystredning

Rescue Center Denmark. Kurser for redningspersonel. >> Køreteknik >> Frigøring >> Autohjælp >> Bjærgning >> Redning >> Kystredning Kurser for redningspersonel >> Køreteknik >> Frigøring >> Autohjælp >> Bjærgning >> Redning >> Kystredning Kurser i udrykningskørsel, frigøring, bjærgning og redning m.m. Da krav og forventninger til redningsfolk

Læs mere

Kursusprogram 2011 2. halvår

Kursusprogram 2011 2. halvår Kursusprogram 2011 2. halvår 3 Indholdsfortegnelse Velkommen 3-5 Praktiske oplysninger 6 Faglige kurser: Auto 7-9 Bygge og anlæg 10-12 Cykel, knallert og motorcykel 13-15 El 16-17 Fødevarer 17-18 It 19

Læs mere