En samlet løsning for præ- dialysepa5enter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En samlet løsning for præ- dialysepa5enter"

Transkript

1 En samlet løsning for præ- dialysepa5enter 1

2 2

3 3

4 Anne Margrethe Straarup, Københavns Universitet Anne Margrethe tager en kandidatuddannelse på Tværkulturelle og Regionale Studier og har blandt andet ha= kurser i kulturel oversæ>else, religion og og samfunds- og kulturanalyse. Tidligere har hun blandt andet været ansat i private virksomheder som grafiker og webdesigner og har også undervist som voksenpædagog i webdesign og grafik. Niels Fibæk Bertel, Aarhus Universitet Niels er cand.mag. i Medievidenskab og har inden for design og facilitering af brugerinddragelsesprocesser, samt projektledelse og formidling. Niels har blandt andet arbejdet hos Alexandra med et under CareTech som er Region Midtjyllands satsning på sundhedsteknologi, og er pt. ansat hos WHO's center for sundhedsfremme på Bispebjerg Hospital. CENTER FOR SUNDHEDSINNOVATION GRUPPE 2 Lisbeth Nøhr Demant, Danmarks Tekniske Universitet Lisbeth påbegynder kandidatuddannelsen i Design og på DTU i e=eråret Lisbeth interesserer sig meget for og servicesystemer. Hendes interesse er især blevet skærpet på det sundhedsfaglige område igennem sit arbejde på Dansk for Medicinsk hvor hun har eksperimenteret en hel del med brugen af dukker og i medicinalverdenen. Maria Hawaleschka, Københavns Universitet Maria læser en kandidat i Master of Applied Cultural Analysis, som går ud på at opnå kompetencer i at afgrænse, planlægge og udføre kulturanalyser i konkrete udfordringer af virksomheder. Maria har derudover både en bachelor i Europæisk Etnologi i Design samt en uddannelse som designteknolog med sig i bagagen. 4

5 Teamets specifikke udfordring: i Hus På baggrund af ovennævnte kontekst skal teamet designe et nyt servicekoncept for en med undervisning og e- learning, fx gennem de ressourcestærke og involvering af teamets servicekoncept: Indpasning i konteksten Teamet skal udvikle og præsentere et sammenhængende servicekoncept for en Konceptet for skal målre>e sig som ud over deres nyresygdom har en anden medicinsk diagnose. Konceptet skal styrke kompetencer i at håndtere livet med sygdom. Konceptet skal tydeliggøre en forbedret kvalitet for (og den pårørende), med ressourcebesparelser for sundhedsvæsnet. Krav 5l løsningen Center for følgende løsningen: Brugerinvolvering skal foretages: Teamet skal inddrage pårørende og behovsafdækning og udvikling af løsningen. Konceptet skal være et helhedskoncept (fysiske rammer, teknologi, indhold, person- ressourcer etc.) koncept i=. ressourcer og økonomi. OPDRAG FRA CSI 5

6 FELTARBEJDE 6

7 Det indledende feltarbejde foregik over flere dage. Første dag var vi på dialyseafsni>et på Hillerød Hospital. Her snakkede vi med oversygeplejersken, en sygeplejerske i full care og én i self care, samt i både full, limited og selt care. Samme dag tog en del af møde i Vanløse hos Nyreforeningens formand. En anden dag tog en del af Frederiksberg Hospital og interviewede en vi en dag på i Herlev og ved Rigshospitalet. For at samle yderligere empiri og undervejs i projektet drø=e og validere vores koncephorslag, har vi foretaget telefoniske interviews med dialyseafsnit rundt om i Danmark og med producenter af dialyseudstyr. Derudover har vi været i kontakt med for også at høre deres version af at leve med dialyse. 7

8 At være er en som skaber en radikal ændring i liv. Han skal forholde kostomlægninger, medicin og frem for alt den behandling. Der er stor forskel på, hvilke behov har. Nogen vil gerne have så stor frihed som muligt og eksempelvis dialysere sig selv i hjemmet, mens andre føler tryghed i at blive dialyseret på hospitalet af en sygeplejerske. Nogen vil gerne vide alt om sygdommen, mens andre har svært ved at acceptere, at de bliver sygeliggjort. DIAGNOSE: DIALYSE 8

9 Når man får at vide, at man skal i dialyse, er der i dag forskellige procedurer rundt omkring i Danmark for, hvordan forberedes. Der er en en masse personale og ildsjæle, som brænder for at hjælpe, men mange steder er som ikke er koordineret. Vi har hørt fortællinger om folk, der bliver tabt i et tomrum og ender i depression, der har fået stukket et visitkort i hånden og dere=er sig selv, og om en, som fik at vide at hun skulle vælge, hvilken form for dialyse hun ville i, og dere=er gik hun i tre måneder med det valg, uden sundhedssystemet. Prædialyseforløbet er fordi det er her møder sin sygdom og at skulle i dialysebehandling for mange er det forbundet med stor sorg og livskrise. De har brug for stø>e, undervisning og et klart, fastlagt forløb, der sikrer at de bliver i at mestre deres sygdom og træffe et kvalificeret valg omkring deres behandlingsform. FOKUS: PRÆDIALYSEFASEN 9

10 et liv med vilje er et forløb, som følger fra den dag, han som kommende han rent starter i dialyse. Overordnet set er forløbet inddelt i tre faser: Velkomst, Nyreskole og sikringsfasen, som hver især tager hånd om der hvor han er i forløbet. Som centrale delelementer i forløbet står hjemmesiden Nyrenet, som er et online community, der udover at være et socialt element, samler al relevant for og er hjemsted for Frivilligkorpset, som er erfarne med overskud og at hjælpe andre KONCEPT: VEJEN TIL ET LIV MED VILJE 10

11 I Velkomshasen står et nyreteam med tre forskellige fagligheder at skabe et helt billede for af, hvad det er for et liv, han går i møde. Først møder sygeplejerske eller læge, som giver hvad det vil sige at være dialysebruger fra et sundhedsprofessionelt Dere=er møder han en coach eller psykolog, som yder personlig, psykosocial stø>e i de ændringer, der vil forekomme i brugerens liv. Derudover foretager de en vurdering af, hvilken form for stø>e har brug for undervejs i prædialyseforløbet. Til slut møder en erfaren dialysebruger en Superbruger fra Frivilligkorpset, som ud fra sine personlige erfaringer fortæller om, hvordan det er at være ud fra et De>e skaber og giver dem nogle at spejle sig i. Derudover introducerer på hjemmesiden Nyrenet, hvor at opre>e en profil. 1: VELKOMSTFASEN 11

12 I nyreskolen bliver et nyreskoleforløb, hvor at han kommer i klasse med nogen på hans egen alder og behov. Mange steder i Danmark har de allerede et eksisterende nyreskoleforløb, hvor der de sundhedsmæssige aspekter ved nyrediagnosen. at sygehusene bevarer deres nuværende men inkluderer mere udveksling af Derudover skal der udvides med et forløb som lægger direkte at skal kunne træffe et valg af behandlingsform. De forskellige dialyseformer præsenteres af som har særlig indsigt i behandlingsformernes muligheder. Det at hører det fra en anden og i den re>e konteksten at og menneskeliggøre dialysen. Både undervisningssessionerne og af de forskellige behandlingsformer videofilmes og lægges op på Nyrenet så har materialet. Klassen som nyreskoleforløbet, opre>es i en gruppe på Nyrenet. På den måde lægges der for det første at anvender Nyrenet og for det andet at det sociale netværk fra nyreskolen forankres på hjemmesiden. 2: NYRESKOLEN 12

13 I den sidste fase, Sikringsfasen, er næste skridt for at træffe et valg om, hvilken type dialyse han ønsker at være i, og at forberede sig på at skulle starte i dialyse. De>e sker, som i Indslusningen, igennem samtaler. Først taler med ambassadørerne for de dialyseformer, han hælder at vælge. Det endelige valg tages i af i samarbejde med en sygeplejerske eller læge, ud fra et sundhedsfagligt Før starter i dialyse, snakker han med en coach eller psykolog om den kommende at blive dialysebruger og om han føler det. De vurderer sammen hvilken form for stø>e vedkommende har brug for i livet med dialyse. 3: SIKRINGSFASEN 13

14 De tre faser i læringsforløbet er fælles for alle. I et forløb, har konstant systemet gennem forløbet og brikkerne passer så at sige perfekt sammen. I virkelighedens verden passer brikkerne dog ikke sammen. En kan f.eks. Befinde sig i Viborg, hvor der ikke er særlig mange og hvor der kun starter nye hold i Nyreskolen to gange om året. Hvis får at vide i oktober, at han snart skal starte i dialyse, men der først starter et hold på nyreskolen i marts så risikerer vi at tabe i tomrummet mellem faserne fordi han mister systemet. Det kan også være, at er i så dyb krise, at han ikke føler sig i at tage imod om sprøjter, fosfat og tørvægt på lige som passer ind i systemet. MEN... 14

15 Som brikker der samler puslespillet og udfylder tomrummet mellem faserne, har vi Nyrenet.dk og Frivilligkorpset, så ingen bliver tabt. Som brikker der samler puslespillet og udfylder tomrummet mellem faserne, har vi Nyrenet og Frivilligkorpset, I så prædialysefasen ingen bliver tabt. fungerer hjemmesiden som et sted at gå hen for patienten imellem faserne. Dets primære funktion er at være et støtteværktøj i form af erfaringsudveksling mellem nuværende og kommende I prædialysefasen patienter fungerer i et online hjemmesiden forum, og som et et sted sted hvor at gå al hen relevant for information imellem er faserne. samlet. Dets primære er at være et stø>eværktøj i form af erfaringsudveksling mellem nuværende og kommende Derudover i et online forum, er den og hjemsted et sted hvor for Frivilligkorpset al relevant som står er samlet. for en systematisk opfølgning hos nye patienter. Det vil sige at en Superbruger kontakter nye medlemmer indenfor en uge efter indslusningsfasen og derefter Derudover jævnligt er den holder hjemsted kontakten for Frivilligkorpset gennem hele som prædialyseforløbet. står for en opfølgning hos nye Det vil sige at en Superbruger kontakter nye medlemmer indenfor en uge e=er indslusningsfasen og dere=er jævnligt holder kontakten gennem hele prædialyseforløbet. Løsning: nyrenet.dk og frivilligkorps 15

16 Målet med hele læringsforløbet er at bliver ekspert i egen sygdom på det fysiologiske og plan og følelsesmæssigt klædt at træffe et behandlingsvalg der bedst passer ham. For pa5enten betyder det Større fleksibilitet og øget livskvalitet. mulighed for at blive på arbejdsmarkedet eller forblive/starte uddannelse For de sundhedsprofessionelle betyder det at den koordinerede plan le>er deres indsats i arbejdsbyrden omkring den enkelte at de velvidende om, at de har gjort det bedste for at ruste har helt eller delvist at fralægge sig ansvaret for behandling med god samvirghed For velfærdsamfundet og for sundhedssektoren indebærer det at vi ved at sæ>e ind på de>e sted at mestre og acceptere sin sygdom sikrer at ikke bliver tabt på gulvet og risikerer at ende andre steder i behandlingssystemet - fx i psykiatrien at fleksibiliteten i behandlingsformen øger muligheden for arbejdsmarkedet en økonomisk besparelse på længere sigt ved, at flere vælger at tage større ansvar for egen dialyse 1 1 Sundhedsstyrelsen 2006: Dialyse ved kronisk nyresvigt kan antallet af i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering, kapitel 6 16

17 Igennem feltarbejdet opnåede vi stor indsigt i, hvad det vil sige at være og hvad det i det hele taget er for en verden, vi har med at gøre. Udover vores fokus på præ- dialysefasen, vi tre områder, som er udfordringer i arbejdet med fleksibilitet, hjemlighed og transport. De tre temaer udspecificerede vi i alt seks som man med fordel vil kunne arbejde videre med. INDSIGTER 17

18 Nyreinsufficiens er en livsændrende diagnose der griber omfa>ende ind i og families liv. fra og i fra samt kostomlægning og ikke mindst dialysen, der for mange bliver en behandling, der følger dem livet ud, er nogle af de konsekvenser der møder For især de ældre udgør livet på stuen et socialt element, da deres arbejdsliv er slut og så på afdelingen. De yngre har i højere grad brug for stø>e og opretholdelse af sociale netværk udenfor hospitalet. SOCIAL STØTTE 18

19 Der er meget stor diversitet blandt Nogen er helt nye i dialyse- verdenen, nogen har hjemmedialyseapparater og ser kun indersiden af et sygehus når de kontrol hver tredje måned, mens andre lever en stor del af deres liv på hospitalets dialyseafsnit. Ønsker, behov og graden af involvering varierer enormt imellem de forskellige e=erspørger en høj grad af fleksibilitet, om hjælp og services, som de selv kan og fra, stede. FORSKELLIGE BEHOV 19

20 Behandlingen på dialysecentre er en stor del af dagligdag. Hermed følger ønsket om at hjemliggøre og avospitalisere dialysen de fleste medbringer bøger, egen kaffekop og hovedpude i et forsøg på sig rummet og at føle sig mere hjemme i en klinisk verden. HJEMME I DIALYSECENTRET 20

21 Den gennemsnitlige er i behandling i af gangen, tre gange om ugen. På Hillerød Hospital beny>er mange af sig af en taxa- ordning, som kører rundt i hele Nordsjælland, samler folk op og kører hospitalet. skal være afgang før og kan risikere at skulle køre rundt i for at samle andre op på vejen. På den måde bruger mange nemt dobbelt så på dialysen som selve behandlingen varer. TRANSPORT 21

22 Når man bliver medfører det en mængde ændringer i liv. Store kostomlægninger for at reducere indtaget af bestemte skadelige stoffer, medicin og omkring selve dialysen, transport og generel mestring af sygdommen. Behovet for varierer med INFORMATIV STØTTE 22

23 Fordelene ved at være er mange. En af de største er behandlingen i en dagligdag, og ikke den anden vej rundt. Ud af 2500 i Danmark har kun 140 valgt at klare dialysen selv i hjemmet, frem for at tage et dialysecenter. fravalget er for nogen, at det føles utrygt ikke at være under monitorering, imens man er i dialyse. For andre er det idéen om at skulle slæbe et stort medicinsk apparat inden for døren, som skaber modstand for mange af familien, som på den måde får sygdommen endnu tæ>ere på. DIALYSE I HJEMMET 23

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER

ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER ET LIV MED KOL BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET - INDSIGTER & MULIGHEDER 2 ET LIV MED KOL - BRUGERENS REJSE GENNEM SYSTEMET ET SAMARBEJDE MELLEM: FORFATTER: Anne Carstensen LAYOUT: Anne Carstensen DESIGNSKOLEN

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed

Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Herlev Hospital Evaluering af projekt Socialsygeplejerske 2013 Region Hovedstaden Socialsygeplejerske for lighed i sundhed Evaluering af projekt Socialsygeplejerske Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere

En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere En forstærket indsats over for gravide stofmisbrugere Evalueringsrapport November 2012 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere