Klimatilpasning i Københavns Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimatilpasning i Københavns Kommune"

Transkript

1 Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø Centerchef Jon Pape

2 Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer truslerne Peger overordnet på løsningsmuligheder Fastlægger en overordnet strategi Skal suppleres af konkrete handlingsplaner, fx Skybrudsplan 2

3 Hovedudfordringer for København 1. Mere regn - og flere skybrud. Anslået 30% mere nedbør pr. år 2. Stigende vandstand i havene 3. Øget varme (Varmeøeffekt) 3

4 Løbende revision af planen Klimaprognoserne er usikre Kravene til fremtidens by er ukendte Den teknologiske udvikling er ukendt Selv usikkerhederne er usikre 4

5 Risikovurdering regn vs. hav Regn (rød kurve): Den mest umiddelbare trussel Hav (blå kurve): Om ca. 30 år vil truslen - og omkostningerne - være større Lang beslutningsproces, kompliceret finansiering Store konsekvenser for byudviklingen Derfor skal vi planlægge i forhold til oversvømmelser fra havet allerede nu! 5

6 Risikovurdering - regn og hav! 6

7 Overordnet strategi Vi handler, hvor risikoen for skader er størst - og hvor gevinsten ved at handle er størst Vi handler på 3 niveauer: 1. Forebyggelse - forhindre at skader opstår 2. Mindske skadernes omfang 3. Reducere sårbarheden 7

8 Klimatilpasning skaber også muligheder En grøn by er også en klimasikker by - og en attraktiv bo at leve og arbejde i. Derfor er der fokus på løsninger, som vil øge københavnernes livskvalitet Klimatilpasning giver muligheder for teknologi og design-innovation - og kan skabe grøn vækst for byen 8

9 Klimatilpasning er et nyt vilkår Betydning for hvordan vi planlægger og bruger byens rum Betydning for udviklingen og planlægning af rekreative områder Vandet skal styres i den fremtidige byudvikling Vi skal bruge vand som en ressource 9

10 1 0 Løsninger

11 Regnvandsløsninger, KBH Hverdagsregn = LAR Kan bedre betale sig end en konventionel kloakteknisk udbygning Offentlige arealer Private tiltag - i gårde, villahaver og på private veje Skybrud/ekstremregn = Plan B Afløb til parker Afløb fra veje Midlertidig opbevaring af vand LAR kan kun i begrænset omfang bidrage 11

12 Ørestad 3 strenget kloaksystem Tagvand håndteres separat Vejvand renses Rekreative områder optager vandet og det virker 1 2

13 Nordhavnen - klimatilpasning integreret fra starten Lokal afledning af regnvand Genbrug af vand Grønne tage Kølende grøn struktur Adgang til havet 1 3

14 Skt. Kjelds kvarter (Ydre Østerbro) - et modelprojekt Klimatilpasset kvarter i den eksisterende by Integreret i områdeløft - mange byrumsprojekter og byfornyelse Fokus på vandkredsløb Kvantificering - hvor meget skal der til for at vi kan afkoble 30% af regnvandet fra kloakken? 1 4

15 Hav - principielt 2 muligheder Beskyttelse af enkeltområder og bygninger Problematisk og usikker Vil mindske de rekreative muligheder Bygge dige/sluse v. indsejlingerne til havnen Dyrt - men effektivt Kan anvendes rekreativt 1 5

16 15. august 2010, 2. juli 2011, 15. august

17 Uforudsete hændelser Skybruddet d. 2. juli ændrede billedet totalt Enorm interesse fra medierne og offentligheden Skabte stor politisk interesse Krav om hurtige og effektive resultater. 1 7

18 Beredskabet d. 2. juli kritiske hændelser Alarmcentralen: Teknikrum oversvømmet Politgården: Svigt af telefonsystem Rigshospitalet og Hvidovre Hospital: Tæt på evakuering Vestre Fængsel: Oversvømmelser af kældre - tæt på alarmsvigt Veje under vand: Frederikssundstunnel, Lyngbyvej, Holbækmotorvej, Amager Motrorvejen, Lersø Park allé Togstationer - Hovedbanegården, Flintholm Svigt af nødkald til ældre Osv, osv...

19 Budget Københavns Kommune 96 mio. afsat til klimatilpasning 52,5 mio. til konkrete initiativer - især i forhold til skybrud 43 mio. til beredskab og sikring af forretningskritisk IT 0,5 mio. til vandpartnerskab i Nordhavn 1 9

20 Barrierer for arbejdet med klimatilpasning Lovgivning Finansiering Planlægning Regional koordinering 2 0

21 Lovgivning og finansiering Ikke gearet til det arbejde, som vi skal i gang med Behov for langt strammere styring af klimatilpasningsarbejdet via Bygningsreglementet og planlovgivningen Behov for afklaring af en række spørgsmål vedrørende finansiering - både investering og drift - især i forhold til utraditionelle løsninger I visse situationer vil det være en fordel at tænke vandløb/søer og kloakforsyning sammen 2 1

22 Finansiering - flere gråzoner Brug for værktøjer, som bedre kan motivere private til at afkoble regnvand mm Brug for mulighed for at takstfinansiere tilpasning af fx veje til håndtering af skybrud Behov for at hæve prisloftet både på anlæg og drift for at give plads til klimatilpasnings- og skybrudstiltag Osv 2 2

23 Det ser jo så enkelt ud Klimatilpasningsplan Teknologiske løsninger Implementering 2 3

24 Men det er det ikke Eksiste- Bydesign Lovgivning rende by Rekreativ brug Finansiering klimatilpasningsplan Teknologiske løsninger Implementering Miljøspørgsmål 2 4 Stigende befolkningstal Infrastruktur Trafik Byudvikling

25 Forskellige planlægningslogikker og -kulturer Når ingeniører møder arkitekter Når byplanlæggere møder miljøplanlæggere Når byplanlæggere, miljøfolk og ingeniører møder økonomerne For slet ikke at tale om juristerne! 2 5

26 Regionalt samarbejde Vand respekterer ikke kommunegrænser Vores kloaksystemer hænger sammen Derfor har vi dannet et lokalt Regnvandsforum, som sigter på at koordinere og fremme løsninger til håndtering af ekstrem regn 2 6

27 2 7

28 2 8

29 2 9

30 3 0

31 Harrestrup Å Kombineret løsning med klimatilpasning, bedre vandmiljø og rekreativ brug 3 1

32 Jon Pape 3 2

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser

Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Et robust Danmark Hvordan vi sikrer Danmark mod oversvømmelser Klimaforandringer - en menneskeskabt forandring i den globale vandcyklus Det moderne samfunds industrielle produktion og levevis har igennem

Læs mere

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning

Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledning Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner Vejledning Indhold Forord 3 DEL 1 DEL 2 DEL 3 Sådan gribes den nye opgave an! Aftale mellem regeringen og KL Planens indhold Proces og tidsplan Organisering og

Læs mere

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT

RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT Vallensbæk Kommune RISIKOSTYRINGSPLAN FOR VALLENSBÆK KOMMUNE - KØGE BUGT PROJEKT Vallensbæk Kommune Projekt nr. 218359 Dokument nr. 1212733689 Version 1 Udarbejdet af HGE/MTL/PFKL Kontrolleret af JCR/PFKL

Læs mere

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark

Sådan håndterer vi skybrud og regnvand. Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark December 2012 Sådan håndterer vi skybrud og regnvand Handlingsplan for klimasikring af Danmark Sådan håndterer vi skybrud

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Alle taler om vejret vi gør noget ved det

Alle taler om vejret vi gør noget ved det side 1 Alle taler om vejret Resultatet af 70 kommuners brug af forsikringsdata side 2 side 3 Indhold 70 kommuner har haft gavn af forsikringsselskabernes data om skybrud 4 70 pct. tænker på vandskader,

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Nationalt Risikobillede (NRB)

Nationalt Risikobillede (NRB) Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk ISBN: 978-87-91590-69-6 Udgivet: 9. april 2013 2 Indhold Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Middelfart Kommune: Klimatilpasningsprofilen er et godt dialogværktøj

Middelfart Kommune: Klimatilpasningsprofilen er et godt dialogværktøj Middelfart Kommune: Klimatilpasningsprofilen er et godt dialogværktøj Med en lokal klimatilpasningsprofil kan en kommune på en relativ enkel og billig måde danne sig et indledende overblik over, hvor kommunen

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere

VELFÆRDS- TEKNOLOGI. 12 anbefalinger til politikere og indkøbere VELFÆRDS- TEKNOLOGI 12 anbefalinger til politikere og indkøbere velfærdsteknologi Den demografiske udvikling betyder, at der kommer stadigt flere ældre og flere kronisk syge, der har behov for hjælp og

Læs mere

Miljø i byggeri og anlæg 2010

Miljø i byggeri og anlæg 2010 Miljø i byggeri og anlæg 2010 Universet, Meinungsgade, Nørrebro, København, JJW Arkitekter, Bygherre Københavns Kommune, Ølgård Rådgivende Ingeniører, entreprenør Omega Gruppen, 2009 Fritidshjem med blandt

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København

GRØNNE TAGE. Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København GRØNNE TAGE Inspirationskatalog med gode råd og eksempler fra Østerbro og København Kataloget er udgivet af: Miljøpunkt Østerbro Vennemindevej 39 2100 København Ø www.miljopunkt-osterbro.dk info@miljopunkt-osterbro.dk

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere