VESTAS - AKKUMULER guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal"

Transkript

1 analyse 3. kvartal guidance giver lidt ro Efter et stærkt 3. kvartalsregnskab fastholder vi vores Akkumuler-anbefaling samt kursmålet på 400 kr. pr. aktie. Vi har hævet vores EPS-estimater i 2009 med 12 %, mens estimaterne i 2010 er blevet sænket med knap 4 %. I 2011 har vi hævet vores EPS-estimat med 6 %. Fair værdi udgør nu 467 kr. pr. aktie (før 582 kr.). Omsætningen nåede i 3. kvartal mio. EUR (+3 % år/år), hvilket var 1 % over konsensus og 8 % over vores estimat. EBIT steg 53 % år/år til 244 mio. EUR, hvilket var hele 48 % over konsensus og 69 % over vores estimat. Ordreindgangen på MW i 3. kvartal overraskede positivt i forhold til vores estimat på 843 MW, da Vestas havde fået flere uannoncerede ordrer ind end ventet. Ordreindgangen og det stærke resultat i 3. kvartal har bragt Vestas et skridt tættere på opfyldelsen af 2009-prognosen, der som forventet blev fastholdt. Samtidig levede 2010-prognosen fuldt ud op til forventningerne i markedet, hvilket fjerner noget af den usikkerhed, som har hersket i markedet på det seneste. I 3. kvartalsregnskabet havde Vestas et kort i ærmet i form at faste finansielle målsætninger (Triple15), som skal indfries senest i Ifølge Vestas er målsætningerne stillet op internt, og derfor kommunikeres de nu til markedet. Senest i 2015 skal Vestas nå en omsætning på 15 mia. EUR og en EBIT-margin på 15 %. Triple15 indikerer en driftsindtjening på 2,3 mia. EUR, hvilket skal sammenlignes med vores estimat på 1,6 mia. EUR i 2015 forud for regnskabet (nu 1,9 mia. EUR). Efter vores vurdering er det meget ambitiøse mål, særligt målet for omsætningen, som vil kræve en gennemsnitlig årlig toplinievækst på 15 % i perioden En EBIT-margin på 15 % anser vi som mulig, såfremt kapacitetsudnyttelsen er høj og priserne holder sig på et pænt niveau. Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg Aktieanalytiker Christian Nagstrup Læs flere aktieanalyser på finansnyt Fraskrivelse af ansvar: Se venligst den sidste side. Det amerikanske marked er lige nu præget af overkapacitet, hvilket medfører uattraktive priser og betingelser på visse projekter. Derfor vil opgraderingen af bemandingen på de nye anlæg i USA ske i takt med ordreindgangen. Vi finder det positivt, at Vestas trods alt letter foden en smule fra speederen i USA givet den usikkerhed, som er forbundet med timingen af en vending i efterspørgslen i USA. Fundamental vurdering Billig Risiko Høj Nyhedsstrøm Negativ 12 mdr. s kursmål 400 Aktuel kurs Kursudvikling Regnskabstal- og nøgletal 206 (tal i mio. EUR) 2008R 2009E 2010E 2011E 156 Omsætning 6,035 7,142 7,463 8,956 o n d j m m m j j a s o Primær drift ,115 Vestas OMXC20 Res. f. skat ,102 Aktieinformation Overskudsgr. 11.1% 12.1% 10.8% 12.5% Høj/lav seneste 12 mdr. 424/191 EK-forrent. 29.4% 22.3% 15.6% 18.8% Kursudvikling 3/12 mdr. -3%/87% ROIC 50.7% 29.5% 16.1% 20.4% - relativt til OMXC20-10%/39% EPS Markedsværdi (mio. kr.) 72,875 P/E Free float 89% EV/EBITA Gns. daglig volumen mio. kr. 647 K/IV Reuters VWS.CO Udbytte Bloomberg VWS DC Kilde: Jyske Bank & Bloomberg

2 Vi fastholder Akkumuler Investeringsanbefaling Vi fastholder vores Akkumuler-anbefaling samt vores kursmål på 400 kr. efter Vestas stærke regnskab for 3. kvartal. Vestas overraskede meget positivt, men usikkerheden med hensyn til ordreindgangen hersker fortsat efter vores vurdering. Risikobilledet taget i betragtning er udsigterne derfor ikke entydigt positive på kort sigt. Vi har hævet vores indtjeningsestimater i 2009 med 12 %, mens estimaterne i 2010 er blevet sænket med knap 4 %. I 2011 har vi hævet vores EPS-estimat med 6 %. Vi har beregnet en fair værdi i vores DCF-model på 467 kr. pr. aktie (før 582 kr.). Den relative prisfastsættelse (P/E og EV/EBITDA) indikerer et meget begrænset kurspotentiale, idet aktien nu handler til en præmie på ca. 20 % præmie i forhold til sektoren, som vi netop finder berettiget. Vi finder det berettiget pga. bl.a. stærke produkter, solid indtjeningsevne, en stærk markedsposition med god geografisk spredning m.v. Alt sammen forhold, som vil sikre, at Vestas kommer stærkere ud af finanskrisen end mange af konkurrenterne. Det ser vi efter vores vurdering allerede konturerne af i øjeblikket, hvor der langsomt er ved at komme gang i vindmøllemarkedet igen prognosen som forventet Mindst 10% vindenergi i målsætninger for Vestas Triple15 er ambitiøst 2010-guidance levede op til forventningerne Vestas målsætninger for 2010 levede op til markedsforventningerne, hvilket efter vores vurdering giver lidt ro til investorerne. Markedet vil dog fortsat vente på stigende ordreindgang, som efter vores overbevisning også vil indfinde sig i de kommende måneder. 10 % vindenergi i 2020 Vestas fremlagde i 2007 en målsætning om, at mindst 10 % af verdens samlede produktion af el skal være baseret på vindenergi i 2020 (fra 1 % i dag). Dette kræver en forøgelse af installationerne i 2006 på ca MW til mindst MW i 2020, svarende til godt 20 % årlig vækst over den 14-årige periode. I de kommende 10 år forventer Vestas en markedsvækst på %. Vedtagelsen af EU-kommissionens lovforslag om, at minimum 20 % af EU's energiproduktion i 2020 skal hidrøre fra vedvarende energi herunder vindenergi markerer efter vores vurdering et vigtigt skridt i retningen af Vestas målsætning på vegne af hele branchen. Også i Kina og USA to store vindmøllenationer - er der stærke politiske målsætninger vedrørende udbygning af alternativ energi, og andre regioner begynder at komme med også. Triple15 målsætninger I 3. kvartalsregnskabet løftede Vestas sløret for deres Triple15 målsætninger. Senest i 2015 skal Vestas nå: En omsætning på 15 mia. EUR En EBIT-margin på 15 % Vestas Triple15 indikerer en driftsindtjening på 2,3 mia. EUR, hvilket skal sammenlignes med vores estimat på 1,6 mia. EUR i 2015 forud for regnskabet (nu 1,9 mia. EUR). Såfremt Vestas kan nå disse mål, vil det naturligvis være meget positivt for værdiansættelsen. Efter vores vurdering er det meget ambitiøse mål, særligt målet for omsætningen, som vil kræve en gennemsnitlig årlig toplinievækst på 15 % i perioden På den ene side har markedet før undervurderet Vestas evne til at nå de meget ambitiøse Will to Win mål, som Ditlev Engel stillede op i 2005 og nåede i På den anden side har Vestas også i de seneste år undervurderet konkurrencen, særligt i Kina. En EBITmargin på 15 % anser vi som mulig, såfremt kapacitetsudnyttelsen er høj og priserne holder sig på et pænt niveau. 2

3 Fair værdi på 467 kr. Aktien er fundamentalt undervurderet Finanskrisen til trods er der derfor fortsat gode udsigter for efterspørgslen efter vindmøller. I vores DCF-model kalkulerer vi i perioden med en gennemsnitlig omsætningsvækst på 11,4 %, en gennemsnitlig driftsmargin på 12,9 %, en gennemsnitlig nettoarbejdskapital på 12,0 % i forhold til omsætningen samt en WACC på 8,1 % (før 7,9 %). Baseret på disse forudsætninger finder vi Vestas-aktien fundamentalt undervurderet med en fair værdi på 467 kr. (før 582 kr.) i vores DCF-model, hvilket indikerer en fair kurs på 512 på 12 måneders sigt. Aktien er for den risikovillige Stærk langsigtet case, men højere risiko end normalt Vi ser en langsigtet stærk case i Vestas, men på kort sigt er aktien efter vores vurdering behæftet med højere risiko end normalt. Aktien henvender sig under alle omstændigheder til den risikovillige investor, som kan tåle nogle bump på vejen. Den primære risiko er i øjeblikket kreditkrisens effekt på ordreindgangen. Øvrige risici relaterer sig bl.a. til omkostninger til udbedring af defekte møller under garanti, en svækkelse af USD, en faldende oliepris (gør vindenergi mindre konkurrencedygtig, men reducerer dog også Vestas transportomkostninger), stigende råvarepriser, større kvartalsmæssige udsving som følge af supply only -kontrakter (som vil udgøre lidt over 30 % af alle ordrer i 2009) samt nedjusteringer af forventningerne. 3

4 EBIT 48 % over konsensus Hovedpunkter fra regnskabet Stærk indtjeningsoverraskelse Vestas leverede vindmøller på i alt MW (+13 % år/år) i 3. kvartal, hvilket var 3 % over vores estimat på MW. Samtidig lå gennemsnitsprisen pr. MW på 1,13 mio. EUR over vores estimat på 1,06 mio. EUR (varierer meget fra kvartal til kvartal afhængig af ordremiks). Omsætningen nåede i 3. kvartal mio. EUR (+3 % år/år), hvilket var 1 % over konsensus og 8 % over vores estimat. EBIT steg 53 % år/år til 244 mio. EUR, hvilket var hele 48 % over konsensus og 69 % over vores estimat. Resultater og estimater kan ses af nedenstående tabel. Regnskabstal 3. kvartal kvartal (tal i EUR mio.) Vækst JB-estimat Difference Konsensus Difference Omsætning 1,759 1,814 3% 1,679 7% 1,789 1% EBIT % % % Resultat før skat % % % Nettoresultat % % % EBIT-margin 9.1% 13.5% 48% 8.6% 4.8 p.p. 9.2% 4.2 p.p. Kilde: Jyske Bank, Vestas Wind Systems og SME Direkt Stigende arbejdskapital Uannoncerede ordrer overraskede positivt med ca. 200 MW 2009-prognosen blev fastholdt og 2010-prognosen levede op til forventningerne Arbejdskapitalen nåede 15 % af omsætningen, hvilket ikke er helt overraskende pga. lavere forudbetalinger som følge af den vigende ordreindgang i 3. kvartal. Vestas har dog tidligere advaret om store udsving i arbejdskapitalen. Ordreindgang til den positive side Ordreindgangen på MW i 3. kvartal overraskede positivt i forhold til vores estimat på 843 MW, da Vestas havde fået flere uannoncerede ordrer ind end ventet. Ordreindgangen og det stærke resultat i 3. kvartal har bragt Vestas et skridt tættere på opfyldelsen af 2009-prognosen. Den samlede ordrebog udgør nu 3,0 GW til en samlet værdi af 3,5 mia. EUR, hvilket er over vores estimat på 3,3 mia. EUR forud for regnskabet. Ordrebogens gennemsnitspris pr. MW har været stigende fra 1,1 mio. EUR efter 2. kvartal til 1,2 mio. EUR efter 3. kvartal. Dette er stik imod det generelle marked, men skyldes efter vores vurdering i høj grad, at der i 3. kvartal er kommet en 165 MW offshore-ordre til samt to ordrer med 10-årige serviceaftaler, hvor priserne er højere end gennemsnittet. Ordrebogen er nu nede på et niveau, hvor gennemsnittet påvirkes kraftigere af til- og afgangen af ordrer i ordrebogen. Guidance som forventet Vestas leverede en guidance for 2010, som var på linie med markedsforventningerne samt vores estimater forud for regnskabet. Desuden blev forventningerne til 2009 fastholdt, for så vidt angår omsætningen og indtjeningen. Det fandt vi ikke så overraskende, men der herskede udbredt skepsis i markedet op til regnskabet. Guidance for 2009 og 2010 ses af nedenstående tabel. 4

5 Guidance NU 2009 FØR Omsætning i alt 7-8 mia. EUR 7,2 mia. EUR 7,2 mia. EUR Omsætning service 600 mio. EUR 550 mio. EUR 550 mio. EUR EBIT-margin i alt % % % EBIT-margin service ~15 % 15 % 15 % Nettofinansposter -25 mio. EUR -40 mio. EUR -20 mio. EUR Nettoarbejdskapital (% af omsætning) 15 % % max. 10 % Skattesats 28% 28% 28% Investeringer i anlægsaktiver 250 mio. EUR 800 mio. EUR 800 mio. EUR Investeringer i immaterielle aktiver 350 mio. EUR 200 mio. EUR 200 mio. EUR Garantihensættelser (% af omsætning) 3 % 3-4 % 3-4 % Kilde: Vestas Wind Systems og Jyske Bank Højere arbejdskapital i 2009 Faldende indtjeningsevne i 2010 Ambitiøse mål for 2015 Som det ses, har forventningerne til nettoarbejdskapitalen og nettofinansposterne ændret sig til det værre i Vestas siger selv, at de har undervurderet finanskrisen negative effekt på ordreindgangen, og vi ser de ændrede forventninger som et resultat af dette. Færre ordrer betyder færre forudbetalinger og dermed et øget træk på likviditeten, og situationen taget i betragtning er det ikke så alarmerende, medmindre ordreindgangen fortsætter med at skuffe markant. Som nævnt ligger 2010-forventningerne tæt op ad markedets forventninger samt vores estimater. Intervallet fra 7-8 mia. EUR i omsætningen skyldes ifølge Vestas usikkerhed relateret til det amerikanske marked. Vestas forventer i den forbindelse ordrer for flere mia. EUR, hvilket også er nødvendigt for at nå prognosen. Konsensus for omsætningen og driftsmarginen udgør henholdsvis 7,6 mia. EUR (JB estimat 7,5 mia. EUR) og 10,8 % (JB estimat 11,1 %). Forventede garantihensættelser på 3 % af omsætningen er lidt bedre end vores estimat på 3,5 %. Samlet CAPEX på 600 mio. EUR i 2010 er en anelse lavere end vores estimat på 694 mio. EUR forud for regnskabet. Guidance for 2015 var uventet I 3. kvartalsregnskabet havde Vestas et kort i ærmet i form at faste finansielle målsætninger, som skal indfries senest i Ifølge Vestas er målsætningerne stillet op internt, og derfor kommunikeres de nu til markedet. Senest i 2015 skal Vestas nå: En omsætning på 15 mia. EUR En EBIT-margin på 15 % Især målet for omsætningen er ambitiøst Vestas Triple15 indikerer en driftsindtjening på 2,3 mia. EUR, hvilket skal sammenlignes med vores estimat på 1,6 mia. EUR i 2015 forud for regnskabet (nu 1,9 mia. EUR). Såfremt Vestas kan nå disse mål, vil det naturligvis være meget positivt for værdiansættelsen. Efter vores vurdering er det meget ambitiøse mål, særligt målet for omsætningen, som vil kræve en gennemsnitlig årlig toplinievækst på 15 % i perioden På den ene side har markedet før undervurderet Vestas evne til at nå de meget ambitiøse Will to Win mål, som Ditlev Engel stillede op i 2005 og nåede i På den anden side har Vestas også i de seneste år undervurderet konkurrencen, særligt i Kina. En EBITmargin på 15 % anser vi som mulig, såfremt kapacitetsudnyttelsen er høj og priserne holder sig på et pænt niveau. 5

6 Samsung og Hyundai kan virke skræmmende Vestas forventer at klare sig godt i konkurrencen Vestas skriver i regnskabet, at fremtidens konkurrenter vil være at finde blandt verdens største højteknologi- og sværindustri-virksomheder. To eksempler på konkurrenter, som kan virke skræmmende på længere sigt, er efter vores vurdering Samsung og Hyundai, som begge er vant til at agere globalt. CEO Ditlev Engel udtrykte på telekonferencen, at det tager tid at opbygge knowhow om hele processen vedrørende vindmølleteknologi (inkl. service og overvågning), og derfor vil Vestas klare sig bedre end disse konkurrenter. Vestas letter foden på speederen i USA Overkapacitet i USA Det amerikanske marked er lige nu præget af overkapacitet, hvilket medfører uattraktive priser og betingelser på visse projekter. Derfor vil opgraderingen af bemandingen på de nye anlæg i USA ske i takt med ordreindgangen. Vi finder det positivt, at Vestas trods alt letter foden en smule fra speederen i USA givet den usikkerhed, som er forbundet med timingen af en vending i efterspørgslen i USA. Der er i industrien stor uenighed om, hvornår ordreindgangen for alvor sætter ind i USA. I vores rundspørge blandt amerikanske industrikilder i september pegede mange på 4. kvartal 2009, mens andre forventede svaghed et stykke ind i Vi forventer uændret, at der går hul på bylden i de kommende måneder, men usikkerheden er fortsat stor, og flere amerikanske kunder afventer fortsat udfaldet af den amerikanske klimapakke, som endnu ikke har været behandlet i Kongressen. Konklusionerne i vores seneste temaanalyse om det amerikanske marked, nemlig at ordreleverancerne i USA er skubbet mere over i 2011 end i 2010, passer godt med Vestas seneste meldinger på telekonferencen, hvor CEO Ditlev Engel nævnte, at USA især er i gang med at bygge op til Han nævnte også, at Vestas er langt mere konkurrencedygtige i USA pga. skiftet til lokal produktion, hvilket vi er helt enige i. De manglende ordrer fra USA er tydelige, når man ser på splittet i ordrebogen. Americas-regionen udgør 11 % af den samlede ordrebog, ned fra 17 % efter 2. kvartal og intervallet 22-32% i de forudgående fem kvartaler. Stabile priser i MW offshore vindmølle under udvikling med ukendt lanceringsdato Stabile priser i 2010 Trods prispres i USA melder Vestas, at priser og betingelser generelt vil være uændrede i 2010 i forhold til Ifølge Vestas er priserne i Europa og Asien stabile. Efter vores vurdering har Vestas vist en god evne til at fastholde høje priser på deres produkter. 6 MW offshore vindmølle under udvikling Vestas oplyste, at en 6 MW offshore vindmølle er under udvikling, hvilket vi også finder nødvendigt for at begå sig i konkurrencen med bl.a. Siemens og REpower. Vestas har ændret kommunikationen inden for offshore på det seneste, og dermed varmet op til en meddelelse som denne. Lancering samt yderligere detaljer kom dog ikke frem i hverken regnskabet eller på telekonferencen. 6

7 Mere positiv i 2009 Ændring af estimater Vi har hævet vores estimat på omsætningen i 2009 med 2 %, mens vores EPSestimat er blevet hævet med 12 % oven på det meget stærke resultat for årets første ni måneder. Der er fortsat lidt usikkerhed om omsætningen i 2009, da der fortsat kræves yderligere ordrer for at nå vores estimat. Men med udsigten til forbedret kapacitetsudnyttelse fra 3. til 4. kvartal samt bortfaldet af engangsomkostninger i forbindelse med afskedigelser (i stedet vil besparelserne herfra slå positivt igennem), har vi vanskeligt ved at se, hvordan EBITmarginen i 4. kvartal skulle komme under niveauet fra 3. kvartal. Ingen store estimatændringer i Vestas 2010-guidance var på linie med vores 2010-estimater forud for regnskabet, og vi har ikke fundet anledning til at ændre disse nævneværdigt. I 2011 har vi hævet vores EPS-estimat med 6 %, primært pga. forventningen om højere gennemsnitspriser for Vestas. Estimatændringer Tidligere estimat Nyt estimat Ændring i % (tal i mio. EUR) 2009E 2010E 2011E 2009E 2010E 2011E 2009E 2010E 2011E Nettoomsætning 6,983 7,490 8,753 7,142 7,463 8, % -0.4% 2.3% Driftsresultat , , % -3.5% 5.5% Resultat før skat , , % -3.6% 5.6% Nettoresultat % -3.6% 5.6% Omsætningsvækst 15.7% 7.3% 16.9% 18.3% 4.5% 20.0% 2.6 p.p p.p. 3.1 p.p. Overskudsgrad 10.8% 11.1% 12.1% 12.1% 10.8% 12.5% 1.3 p.p p.p. 0.4 p.p. EPS % -3.6% 5.6% 7

8 Fair værdi på 467 kr. Værdiansættelse Fair værdi på 467 kr. pr. aktie I vores DCF-model har vi estimeret en fair værdi på 467 kr. pr. aktie mod tidligere 582 kr. pr. aktie. Mens vi har hævet vores estimater på indtjeningen, har vi samtidig øget vores forventninger til CAPEX i de kommende år, hvilket går ud over det forventede frie cash flow. Vi beregner vores fair værdi ud fra en WACC på 8,1 % (før 7,9 %). Vores model bygger desuden på følgende forudsætninger i den kommende 10-årige periode: En gennemsnitlig omsætningsvækst på 11,4 % (før 11,1 %) En gennemsnitlig EBIT-margin på 12,9 % (før 12,0 %) En gennemsnitlig nettoarbejdskapital i % af omsætningen på 12,0% (før 11,5 %) Vi forventer, at EBIT-marginen topper med 14,0 % i , og indregner dermed ikke Vestas Triple15 målsætninger i vores model. En forbedring af EBIT-marginen er indregnet Stigende EBIT-margin Vi indregner en forbedring af EBIT-marginen i de kommende år, som følge af: 1) En intern forbedring af effektiviteten 2) En bedre sæsonudjævning henover året og dermed en bedre udnyttelse af produktionskapaciteten 3) Forbedring af selskabets interne processer Graf over udviklingen i omsætningen og driftsmarginen (realiseret og JB estimater) 20, % 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, % 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 0-6.0% 2001R 2002R 2003R 2004R 2005R 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E Omsætning EBIT-margin Kilde: Jyske Bank og Vestas 8

9 DCF-resume Historisk 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E Gns. gns. 5 år Omsætningsvækst 18.3% 4.5% 20.0% 8.2% 12.2% 11.6% 11.1% 10.2% 10.2% 7.9% 11.4% 30.5% Overskudsgrad 12.1% 10.8% 12.5% 13.1% 13.8% 14.0% 14.0% 14.0% 12.8% 12.0% 12.9% 4.0% Skattesats 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% -44.3% Arbejdskap. i % af omsætning 16.0% 15.4% 11.9% 10.7% 9.9% 10.7% 10.5% 11.4% 11.2% 12.1% 12.0% 11.5% CAPEX i % af omsætning 14.1% 8.0% 4.8% 6.6% 6.4% 6.4% 6.0% 6.0% 6.0% 5.6% 7.0% 10.6% Omsætning 7,142 7,463 8,956 9,689 10,872 12,136 13,481 14,852 16,362 17,654 11,861 4,139 EBIT før goodwill amortisering ,115 1,264 1,495 1,699 1,881 2,072 2,086 2,110 1, Skat af EBIT før goodwill amortisering NOPLAT ,076 1,223 1,354 1,491 1,501 1,518 1, Afskrivninger Amortisering (ekskl. goodwill) Cash flow fra driften ,087 1,231 1,436 1,622 1,789 1,967 2,021 2,077 1, Ændring i arbejdskapital CAPEX 1, Bruttoinvesteringer 1, ,156 1,127 1, GW-investeringer over EK Frit cash flow NPV af frit cash flow 3,387 Risikofri rente 4.4% NPV af terminalværdi 9,444 Markedets risikopræmie 3.9% Værdi af driften ekskl. optioner 12,831 Beta 1.35 Eksisterende medarbejder optioner/warra 0 Likviditetspræmie 0.00% Fremtidige medarbejder optioner/warrant 0 WACC 8.1% Værdi af driften 12,831 CAP-periode 2 15 år Associerede selskaber 0 Minoritetsandele 0 Øvrige værdier 0 NV af netto rentebærende gæld -60 Aktionær-værdi 12,771 Antal aktier i mio. stk Fair værdi pr. aktie i EUR 63 Fair værdi pr. aktie i DKK 467 Kilde: Jyske Bank Vestas er følsom over for forudsætningsændringer Scenario- og følsomhedsanalyse: Vestas-aktien er følsom Vestas-aktien er meget følsom over for ændrede forudsætninger i vores værdiansættelsesmodel. For at illustrere dette har vi opstillet nedenstående følsomhedsanalyse. Følsomhedsanalyse Overskudsgrad Omsætningsvækst NWC i % af oms. CAPEX i % af oms. WACC +3%-point % % % % % +2%-point % % % % % +1%-point % % % % % Basis %-point % % % % % -2%-point % % % % % -3%-point % % % % % Kilde: Jyske Bank Vestas bør handle til en præmie på ca. 20 % relativt til konkurrenterne Den relative prisfastsættelse er attraktiv Vestas-aktien handler til en P/E (2010) på 17,3X i forhold til konsensus og 17,2X i forhold til vores indtjeningsestimat for 2010 hvilket svarer til en præmie på 19 % i forhold til de øvrige vindmølleproducenter (eksklusive General Electric og Siemens, hvor vindmølleproduktion kun udgør en brøkdel af aktiviteterne). Målt på EV/EBITDA i forhold til konsensus handler Vestas-aktien til præmie på % i 2009 og På begge nøgletal bør Vestas efter vores vurdering handle til en præmie på ca. 20 %, og vi ser derfor kun et begrænset 9

10 kurspotentiale ud fra den relative prisfastsættelse. Tabel: Relativ værdiansættelse Peer group - vindenergi Kurs MV PE PE EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBIT EV/EBIT PEG (USD) (mio. USD) (2009) (2010) (2009) (2010) (2009) (2010) VESTAS WINDSYSTEMS , GAMESA CORPN.TEGC , NORDEX , REPOWER SYSTEMS , SUZLON ENERGY 1.6 2, Gennemsnit excl. Vestas MV-vægtet gennemsnit Vestas præmie ift. gennemsnit -9.6% 19.1% 10.8% 21.8% -2.6% 13.4% -0.5% Kilde: Jyske Bank og Datastream 10

11 Resultatopgørelse (mio. EUR) 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Nettoomsætning 3,854 4,861 6,035 7,142 7,463 8,956 9,689 10,872 12,136 13,481 Produktionsomkostninger -3,393-4,036-4,856-5,714-6,038-7,129-7,674-8,589-9,587-10,690 Bruttoresultat ,179 1,428 1,425 1,827 2,015 2,283 2,549 2,791 Salgsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Primært driftsresultat før goodw ,115 1,264 1,495 1,699 1,881 Amortisering af goodwill Primært driftsresultat (EBIT) ,115 1,264 1,495 1,699 1,881 Res. før afskr. og goodwill (EBITD ,093 1,070 1,400 1,586 1,855 2,098 2,316 Resultat før renter ,115 1,264 1,495 1,699 1,881 Finansielle poster, netto Ordinært resultat før skat ,102 1,250 1,479 1,678 1,857 Skat Årets resultat ,065 1,208 1,337 Ekstraordinære poster Minoritetsposter Koncernresultat ,065 1,208 1,337 Omsætningsvækst 7.6% 26.1% 24.2% 18.3% 4.5% 20.0% 8.2% 12.2% 11.6% 11.1% EBITDA-vækst % 79.3% 38.2% 36.2% -2.2% 30.8% 13.3% 17.0% 13.1% 10.4% EBITA-vækst % 120.8% 50.8% 29.1% -7.0% 39.0% 13.4% 18.2% 13.7% 10.7% EBIT-vækst % 120.8% 50.8% 29.1% -7.0% 39.0% 13.4% 18.2% 13.7% 10.7% Vækst i nettoresultatet % 162.4% 75.6% 15.9% -4.3% 39.9% 13.5% 18.3% 13.5% 10.7% Effektiv skattesats 31.1% 34.3% 28.4% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% Balance (mio. EUR) 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Anlægsaktiver 1,152 1,313 1,763 2,536 2,868 3,015 3,332 3,667 4,044 4,416 Omsætningsaktiver 2,502 2,983 3,424 3,737 4,342 5,649 6,329 7,329 8,373 9,476 Egenkapital 1,262 1,516 1,955 3,347 3,914 4,537 5,199 5,994 6,776 7,630 Hensættelser og minoriteter Langfristet gæld Kortfristet gæld 1,965 2,350 3,065 2,299 2,813 3,645 3,943 4,425 4,939 5,486 Passiver/Aktiver, samlet 3,654 4,296 5,308 6,273 7,209 8,664 9,661 10,996 12,416 13,891 Rentebærende nettogæld ,180-1,631-1,855-2,258 Investeret kapital 1,148 1,136 2,101 3,592 3,927 3,989 4,278 4,657 5,253 5,744 Vækst i investeret kapital -22.5% -1.1% 84.9% 71.0% 9.3% 1.6% 7.2% 8.9% 12.8% 9.3% Cashflow (mio. EUR) 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Cashflow fra drift ,087 1,231 1,436 1,622 1,789 Ændring i arbejdskapital Capex (Bruttoinvesteringer) , Frit cash flow Aktierelaterede nøgletal 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Dividendeafkast 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 2.6% 2.9% 4.6% 5.2% 5.7% Aktietilbagekøb i % af MV 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Samlet tilbagebetaling til aktionære 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 2.6% 2.9% 4.6% 5.2% 5.7% Udbytte pr. aktie EPS

12 Rentabilitet og produktivitet 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E EBIT-margin 5.2% 9.1% 11.1% 12.1% 10.8% 12.5% 13.1% 13.8% 14.0% 14.0% EBITA-margin 5.2% 9.1% 11.1% 12.1% 10.8% 12.5% 13.1% 13.8% 14.0% 14.0% Korrigeret EBITA-margin 5.2% 9.1% 11.1% 12.1% 10.8% 12.5% 13.1% 13.8% 14.0% 14.0% EBITDA-margin 8.4% 12.0% 13.3% 15.3% 14.3% 15.6% 16.4% 17.1% 17.3% 17.2% Nettomargin 2.9% 6.0% 8.5% 8.3% 7.6% 8.9% 9.3% 9.8% 10.0% 9.9% ROIC ekskl. goodwill 8.8% 30.2% 60.7% 34.9% 18.5% 25.3% 29.4% 33.2% 35.1% 34.5% ROIC inkl. goodwill 7.9% 26.0% 50.7% 29.5% 16.1% 20.4% 22.8% 25.2% 26.3% 25.8% ROIC inkl. goodwill og optioner 7.9% 26.0% 50.7% 29.5% 16.1% 20.4% 22.8% 25.2% 26.3% 25.8% Forrentning af egenkapital (ROE) 10.0% 21.0% 29.4% 22.3% 15.6% 18.8% 18.5% 19.0% 18.9% 18.6% CAPEX i % af oms. 3.8% 6.5% 11.0% 14.1% 8.0% 4.8% 6.6% 6.4% 6.4% 6.0% Arbejdskapital i% af oms. 4.7% -0.2% 7.1% 16.0% 15.4% 11.9% 10.7% 9.9% 10.7% 10.5% Materielle anlægsaktiver i % af oms 12.7% 13.1% 17.1% 23.1% 22.9% 19.1% 19.5% 19.2% 19.0% 18.6% Totaltafkast aktien % % % % % 2008 ÅTD -43.7% 3,0 Vestas EPS 3,5 Vestas EPS 2,5 3,0 2,0 2,5 1,5 2,0 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 jan.08 feb.08 apr.08 jun.08 jul.08 sep.08 okt.08 dec.08 feb.09 mar.09 0,0 dec.08 feb.09 mar.09 maj.09 jul.09 aug.09 okt.09 dec.09 jan.10 mar.10 maj.10 Jyske Bank Konsensus Realiseret Jyske Bank Konsensus 4,0 Vestas EPS 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 dec.08 feb.09 mar.09 maj.09 jul.09 aug.09 okt.09 dec.09 jan.10 mar.10 maj.10 Jyske Bank Konsensus 12

13 Jyske Bank dækker følgende selskaber indenfor Industri Selskab Anbefaling Primær analytiker Sekundær analytiker 3M Ingen anbefaling Robert Jakobsen A.P. Møller - Mærsk B Akkumuler Karsten Sloth Christian Nagstrup ABB Ltd Køb Lars Terp Paulsen Christian Nagstrup DSV Akkumuler Karsten Sloth FLSmidth Sælg Christian Nagstrup Lars Terp Paulsen NKT Holding Køb Christian Nagstrup Philips Electronics Køb Robert Jakobsen Rockwool B Sælg Christian Nagstrup Lars Terp Paulsen SAS Sælg Karsten Sloth Vestas Akkumuler Christian Nagstrup 13

14 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktieanalyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må aktieanalytikere i Jyske Bank ikke handle i de selskaber og papirer, hvor de udarbejder analyser. Jyske Bank kan dog have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til det selskab, der analyseres. Analysen er ikke blevet forelagt selskabet forud for offentliggørelse. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Jyske Banks aktieanbefalinger - aktuel fordeling Fordeling af anbefalinger for danske aktier (antal) Fordeling af anbefalinger for alle aktier (antal) Køb Akkumuler Neutral Reducer Sælg Køb Akkumuler Neutral Reducer Sælg Kilde: Jyske Bank Kilde: Jyske Bank Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere af følgende modeller: Discounted cash flow (fri likviditet), Economic Value Added og dividendemodel til bestemmelse af selskabets fundamentale værdi. Den fundamentale værdi sammenholdes med en relativ værdiansættelse ud fra nøgletal såsom P/E og EV/EBITA. Anbefalingen og kursmålet justeres endvidere for den forventede nyhedsstrøm og markedsstemning baseret på branchekendskab samt selskabsspecifikke forhold. Jyske Bank tager højde for den forventede udvikling i aktiemarkedet, sektorer samt selskabsforhold i anbefalingerne. Risiko Investering i denne aktie er behæftet med risiko. Bevægelser i aktiemarkedet, sektoren og/eller nyhedsstrøm mv. om selskabet kan påvirke kursdannelsen i aktien. Se analysens forside for vores syn på risikoen for aktien. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles aktien i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko. Er der tale om ADR e.l., er valutarisikoen forbundet med den valuta, som moderselskabet handles i. Opdatering af analysen Den planlagte opdatering af analysen følger regnskabsmeddelelser fra selskabet. Se forsiden for dato for analysens første offentliggørelse. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. 14

15 Anbefaling Afkast i forhold til udviklingen i det generelle aktiemarked Køb >5% Akkumuler 0 til 5% Neutral 0% Reducer 0 til -5% Sælg < -5% Kilde: Jyske Bank Aktieanbefalingsbegreber Vores anbefalinger er relative til markedsudviklingen og bliver bestemt ud fra en vurdering af det forventede afkast indenfor de kommende 12 mdr. Det forventede afkast er forskellen mellem den aktuelle kurs og vores 12 mdr.'s kursmål (kursmålet indeholder det forventede udbytte). Ved en positiv anbefaling (køb eller akkumuler) forventer vi således, at en investering i aktien giver et bedre afkast end aktiemarkedet generelt. Omvendt forventer vi, at en investering i aktien giver et dårligere afkast end aktiemarkedet generelt ved en negativ anbefaling (reducer eller sælg). Da vores anbefalinger er relative og risikojusterede, er det muligt at sammenligne vores anbefalinger på tværs af sektorer og risikoklasser. Endvidere er potentialet også angivet absolut via vores kursmål. Det skal dog understreges, at det er anbefalingen, som er ankeret. En købsanbefaling er altså en købsanbefaling, indtil anbefalingen er ændret, også selvom kursstigninger har bragt kursen "for tæt" på kursmålet. De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at aktien vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. For uddybning af vores anbefalingsbegreber henviser vi til 15

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

ELECTRONIC ARTS - KØB Aktier IT 06.08.2009

ELECTRONIC ARTS - KØB Aktier IT 06.08.2009 Aktier IT 06.08.2009 Kvartalsregnskab Flot regnskab på alle fronter Verdens største udbyder af computerspil lod i går aftes, med deres 2. kvartalsregnskab, champagnepropperne springe oven på et flot regnskab.

Læs mere

Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG

Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG OW BUNKER - SÆLG Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG Vi starter vores dækning af OW Bunker med en SÆLG-anbefaling og et kursmål på DKK 140, da vi ikke er klar til at inddiskontere den ubrudte volumenvækst

Læs mere

Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering

Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering VESTAS - KØB Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering Vi fastholder KØB af Vestas op til regnskabet for 3. kvartal '14 på trods af finansiel uro på markederne, som har påvirket aktien markant.

Læs mere

Vesteuropa mister momentum

Vesteuropa mister momentum ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK 1.000 pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Automobil-divisionen imponerer igen

Automobil-divisionen imponerer igen BMW STÆRKT KØB Automobil-divisionen imponerer igen Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast TRYG - KØB 2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast Udfordrende svensk marked Trygs regnskab for 2. kvartal '14 offentliggøres d. 10. juli kl. 07.30. 1) Præmieindtægter: Vi forventer, at

Læs mere

SAP opjusteres til Køb

SAP opjusteres til Køb SAP KØB SAP opjusteres til Køb Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen

Læs mere

BMW gør det igen! BMW - STÆRKT KØB. Overblik over regnskabet:

BMW gør det igen! BMW - STÆRKT KØB. Overblik over regnskabet: BMW - STÆRKT KØB BMW gør det igen! Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen

Læs mere

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre J SAINSBURY - KØB Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret!

Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret! DANSKE BANK STÆRKT KØB Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret! Forventede nedskrivninger på DKK 9 mia.: Danske Bank forventer en nedskrivning på goodwill på DKK 9 mia. i årsregnskabet

Læs mere

Dr. Pepper overgår de høje forventninger

Dr. Pepper overgår de høje forventninger DR PEPPER SNAPPLE - STÆRKT KØB Dr. Pepper overgår de høje forventninger Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række

Læs mere

Lave metalpriser styrker vores positive syn

Lave metalpriser styrker vores positive syn PANDORA - KØB Lave metalpriser styrker vores positive syn Vi justerer forventningerne og løfter kursmålet: Vi fastholder vores KØBanbefaling på Pandora-aktien forud for regnskabet for 3. kvartal '14 den

Læs mere

Svag EBIT margin. Vesteuropa stadig på rette vej. Organisk fald i volumen i Asien CARLSBERG - REDUCER

Svag EBIT margin. Vesteuropa stadig på rette vej. Organisk fald i volumen i Asien CARLSBERG - REDUCER CARLSBERG - REDUCER Svag EBIT margin Vesteuropa stadig på rette vej Organisk fald i volumen i Asien Gruppens EBIT-margin blev på 3,8 % (5,4) eller 190 bp under konsensus. Carlsberg's prognose for 2014

Læs mere

Issue 4.625% 2015 Recommendation

Issue 4.625% 2015 Recommendation Virksomhedsobligationer Investment Grade Research Basic Industry 27.11.212 Anbefalinger: BUY: 4.625% 215 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

SAP sænker 2014 prognosen

SAP sænker 2014 prognosen SAP - REDUCER SAP sænker 2014 prognosen SAP har i dag aflagt et moderat skuffende 3. kvt. regnskab og samtidigt reduceret 2014 EBIT-prognosen. Et moderat kursfald i dagens handel er fair. Vi fastholder

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Nåede konsensus i 3. kvartal '14

Nåede konsensus i 3. kvartal '14 12.11.214 D/S NORDEN - KØB Nåede konsensus i 3. kvartal '14 Selskabet nedtoner forventningerne til 215 NAV på DKK 232 Flådeværdierne faldt 5 % k/k i alt og mere for gamle skibe. Med en højere USD blev

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening 26.8.214 Securitas Direct - Hold Stabil vækst Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi

Læs mere

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Wind - Køb Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG

Læs mere

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold J SAINSBURY - KØB Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter

Læs mere

Fokus på Finland. Lille effekt på Nordeas bøger fra Ukrainekrisen NORDEA - STÆRKT KØB

Fokus på Finland. Lille effekt på Nordeas bøger fra Ukrainekrisen NORDEA - STÆRKT KØB NORDEA - STÆRKT KØB Fokus på Finland Lille effekt på Nordeas bøger fra Ukrainekrisen Den nuværende tilstand af krisen i Ukraine indikerer et lavt niveau af direkte indflydelse på Nordeas finske udlånsbog,

Læs mere

Lagerstyring forbedres mod slutningen af året

Lagerstyring forbedres mod slutningen af året MATAS - KØB Lagerstyring forbedres mod slutningen af året Hovedpunkter fra Matas' præsentation i går: 1) fortsat svag efterspørgsel, 2) hovedproduktkategorien Beauty bør til sin tid se et cyklisk opsving,

Læs mere

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr.

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr. 3.6.21 Securitas Direct - Hold God start på året Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Q3 14: Et blandet billede

Q3 14: Et blandet billede 12.11.214 Wind - Køb Q3 14: Et blandet billede Wind har offentliggjort nøgletal for 3. kvartal, som viser et stadig svært mobilmarked dog med flere lyspunkter i dataforretningen. Omsætningen falder med

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015

Fortsat fremgang. Securitas Direct / Verisure - Køb. Vi ændrer anbefalingen til Køb fra Hold i forventning om en førtidsindfrielse i 2015 27.11.214 Securitas Direct / Verisure - Køb Fortsat fremgang Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Travelmarket.com 1. maj 2009

Travelmarket.com 1. maj 2009 Vækst trods markedskrise Travelmarkets regnskab for 3. kvartal 2008/09 viste fortsat vækst trods en finanskrise, der har ramt rejsebranchen hårdt. Med udsigt til mindre underskud i år, tror vi dog først

Læs mere

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder

Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Et utal af budgetkurs-metoder Tid til budgetlægning og fastlæggelse af budgetkurser for 2015? Hvad er den mest korrekte budgetkurs/hvad er vores bud? Hvordan forløb 2014 i forhold til forventningerne? Budgetkurs-estimater for 2015

Læs mere

Wind nedgraderet af S&P. Investment case 11,75% 2017 Wind kreditspænd er afhængig af udviklingen på italienske

Wind nedgraderet af S&P. Investment case 11,75% 2017 Wind kreditspænd er afhængig af udviklingen på italienske Anbefalinger: HOLD: 11.75% 2017 HOLD: $ 11.75 % 2017 HOLD: 7.375% 2018 HOLD: 7.25 % 2018 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling.

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening Anbefalinger: HOLD: 8,5% 2016 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

SFR køb godkendt. Numericable - Køb

SFR køb godkendt. Numericable - Køb Numericable - Køb SFR køb godkendt Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Travelmarket.com 9. oktober 2008

Travelmarket.com 9. oktober 2008 Som sagt så gjort Travelmarkets vækst inden for de enkelte forretningsområder er godt på vej via nye partneraftaler og således helt i tråd med investeringscasen. Med indgåelse af partnerskaber med Søndagsavisen

Læs mere

Hensættelse til tab peger mere tilbage end frem

Hensættelse til tab peger mere tilbage end frem 11.12.214 D/S NORDEN - KØB Hensættelse til tab peger mere tilbage end frem Vi beskærer vores kursmål til DKK 18 (2) men fastholder KØB D/S Nordens hensættelse af tab på dollaren er et klogt træk regnskabsmæssigt,

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Køb forsikring til din portefølje

Køb forsikring til din portefølje AXA STÆRKT KØB Køb forsikring til din portefølje Jyske Bank starter hermed dækning af det franske forsikringsselskab AXA med en Stærkt Køb- anbefaling og et kursmål på EUR 22. Vores Dette selskab er valgt

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Modvind som forventet

Modvind som forventet Wind Modvind som forventet Wind er presset af roaming, men fortsætter med at outperforme deres konkurrenter operationelt. Det er stadig vores forventning at Vimpelcom i løbet af 2H 13 vil tage de første

Læs mere

High Yield HighLights Uge 14

High Yield HighLights Uge 14 High Yield HighLights Uge 14 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - S&P ændringer til hybrid udstedelser Dong og Santos - ISS - omlægning af gælden - Verisure Optager dækning

Læs mere

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets

Certifikater. - En investeringsmulighed i Jyske Bank. V/Martin Munk Jyske Markets Certifikater - En investeringsmulighed i Jyske Bank V/Martin Munk Jyske Markets 1 Hvem udsteder Certifikaterne? Jyske Bank arbejder sammen med RBS på certifikatområdet i Danmark. RBS er verdens førende

Læs mere

Flot regnskab fra Microsoft

Flot regnskab fra Microsoft MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab fra Microsoft Microsoft nød i kvartalet især gavn af en flot performance for cloud. Omsætningen overraskede positivt, mens nettoresultatet kom ind under forventet. Renses

Læs mere

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal

Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Summer School V: Mere avancerede kurs/nøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Hvorfor kursnøgletal? Formål: Værdiansættelse af aktien Nøgletallenes beregning:

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

F.E. Bording 31. maj 2011

F.E. Bording 31. maj 2011 m-1 j-1 j-1 a-1 s-1 o-1 n-1 d-1 j-11 f-11 m-11 a-11 m-11 j-11 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. kvartal 211 Endelig peger pilen i den rigtige retning Bording opnåede endeligt - positive resultat for 1.

Læs mere

Dansk økonomi - lang vej op

Dansk økonomi - lang vej op Dansk økonomi - lang vej op 28. januar 21 Niels Rønholt, Makroanalytiker, nielsroenholt@jyskebank.dk 1 Lyspunkter hist og her 2 Det knækkede V Økonomisk Aktivitet Globalt økonomisk Kollaps Tid I dag 3

Læs mere

F.E. Bording 6. december 2011

F.E. Bording 6. december 2011 Anledning: 3. kvartal 2011 En aktie, man bør holde øje med Med fortsat resultatfremgang i 3. kvartal i et fortsat vanskeligt marked for grafiske løsninger, ser vi gode muligheder for yderligere indtjeningsfremgang

Læs mere

Nye markeder Eksport & Import

Nye markeder Eksport & Import Nye markeder Eksport & Import Valutarådgiver Bjarne Olesen, Jyske Bank Side 1/21 Valutarisiko kan/skal den elimineres? Klar defineret valutapolitik Valutarisiko en risiko der kan gøres noget ved Terminsforretninger

Læs mere

Julesalget skuffer. Best Buy Inc Stærkt Køb

Julesalget skuffer. Best Buy Inc Stærkt Køb Best Buy Inc Stærkt Køb Julesalget skuffer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

F.E. Bording 27. november 2012

F.E. Bording 27. november 2012 n-11 d-11 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 n-12 d-12 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 3. kvartal 2012 Svagt kvartal: Kursen holdes Bordings 3. kvartal var som ventet blottet for organisk

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S

Selskabsmeddelelse fra Vestas Wind Systems A/S Selskabsmeddelelse fra Randers, den 22. november 2010 Side 1 af 33 Ny regnskabspraksis for supply-and-installation projekter og påvirkningen heraf på 2006-2011 Resume: I selskabsmeddelelse nr. 40/2010

Læs mere

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse

Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Summer School II: Forstå et regnskab, Resultatopgørelse Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Resultatopgørelse Vestas - Omsætning Resultatopgørelsen repræsenterer

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Hurtigt modangreb på konkurrent

Hurtigt modangreb på konkurrent GILEAD SCIENCES - KØB Hurtigt modangreb på konkurrent Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance

Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Summer School I: Forstå et regnskab, Balance Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Din balance! Værdier (aktiver) og finansieringen af disse (passiver) Aktiver gæld

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Verdens største dækproducent

Verdens største dækproducent MICHELIN SA STÆRKT KØB Verdens største dækproducent Vi starter dækningen af Michelin med en Stærkt Køb anbefaling. Michelins fundament er sundt, og forudsat rimelige makroøkonomiske forhold er der udsigt

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Gyldendal 2. september 2015

Gyldendal 2. september 2015 8/29/14 9/19/14 10/10/14 10/31/14 11/21/14 12/12/14 1/02/15 1/23/15 2/13/15 3/06/15 3/27/15 4/17/15 5/08/15 5/29/15 6/19/15 7/10/15 7/31/15 8/21/15 PRAETORIAN RESEARCH Anledning: 1. halvår 2015 Stort udbytte

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vigtig sminke af den offentlige saldo

Vigtig sminke af den offentlige saldo Vigtig sminke af den offentlige saldo Vi har fået de første indikationer på, at den fremrykkede skat på kapi- talpensioner er begyndt at rulle ind i statskassen. Og omlægningerne ser allerede nu ud til

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere