VESTAS - AKKUMULER guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal"

Transkript

1 analyse 3. kvartal guidance giver lidt ro Efter et stærkt 3. kvartalsregnskab fastholder vi vores Akkumuler-anbefaling samt kursmålet på 400 kr. pr. aktie. Vi har hævet vores EPS-estimater i 2009 med 12 %, mens estimaterne i 2010 er blevet sænket med knap 4 %. I 2011 har vi hævet vores EPS-estimat med 6 %. Fair værdi udgør nu 467 kr. pr. aktie (før 582 kr.). Omsætningen nåede i 3. kvartal mio. EUR (+3 % år/år), hvilket var 1 % over konsensus og 8 % over vores estimat. EBIT steg 53 % år/år til 244 mio. EUR, hvilket var hele 48 % over konsensus og 69 % over vores estimat. Ordreindgangen på MW i 3. kvartal overraskede positivt i forhold til vores estimat på 843 MW, da Vestas havde fået flere uannoncerede ordrer ind end ventet. Ordreindgangen og det stærke resultat i 3. kvartal har bragt Vestas et skridt tættere på opfyldelsen af 2009-prognosen, der som forventet blev fastholdt. Samtidig levede 2010-prognosen fuldt ud op til forventningerne i markedet, hvilket fjerner noget af den usikkerhed, som har hersket i markedet på det seneste. I 3. kvartalsregnskabet havde Vestas et kort i ærmet i form at faste finansielle målsætninger (Triple15), som skal indfries senest i Ifølge Vestas er målsætningerne stillet op internt, og derfor kommunikeres de nu til markedet. Senest i 2015 skal Vestas nå en omsætning på 15 mia. EUR og en EBIT-margin på 15 %. Triple15 indikerer en driftsindtjening på 2,3 mia. EUR, hvilket skal sammenlignes med vores estimat på 1,6 mia. EUR i 2015 forud for regnskabet (nu 1,9 mia. EUR). Efter vores vurdering er det meget ambitiøse mål, særligt målet for omsætningen, som vil kræve en gennemsnitlig årlig toplinievækst på 15 % i perioden En EBIT-margin på 15 % anser vi som mulig, såfremt kapacitetsudnyttelsen er høj og priserne holder sig på et pænt niveau. Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg Aktieanalytiker Christian Nagstrup Læs flere aktieanalyser på finansnyt Fraskrivelse af ansvar: Se venligst den sidste side. Det amerikanske marked er lige nu præget af overkapacitet, hvilket medfører uattraktive priser og betingelser på visse projekter. Derfor vil opgraderingen af bemandingen på de nye anlæg i USA ske i takt med ordreindgangen. Vi finder det positivt, at Vestas trods alt letter foden en smule fra speederen i USA givet den usikkerhed, som er forbundet med timingen af en vending i efterspørgslen i USA. Fundamental vurdering Billig Risiko Høj Nyhedsstrøm Negativ 12 mdr. s kursmål 400 Aktuel kurs Kursudvikling Regnskabstal- og nøgletal 206 (tal i mio. EUR) 2008R 2009E 2010E 2011E 156 Omsætning 6,035 7,142 7,463 8,956 o n d j m m m j j a s o Primær drift ,115 Vestas OMXC20 Res. f. skat ,102 Aktieinformation Overskudsgr. 11.1% 12.1% 10.8% 12.5% Høj/lav seneste 12 mdr. 424/191 EK-forrent. 29.4% 22.3% 15.6% 18.8% Kursudvikling 3/12 mdr. -3%/87% ROIC 50.7% 29.5% 16.1% 20.4% - relativt til OMXC20-10%/39% EPS Markedsværdi (mio. kr.) 72,875 P/E Free float 89% EV/EBITA Gns. daglig volumen mio. kr. 647 K/IV Reuters VWS.CO Udbytte Bloomberg VWS DC Kilde: Jyske Bank & Bloomberg

2 Vi fastholder Akkumuler Investeringsanbefaling Vi fastholder vores Akkumuler-anbefaling samt vores kursmål på 400 kr. efter Vestas stærke regnskab for 3. kvartal. Vestas overraskede meget positivt, men usikkerheden med hensyn til ordreindgangen hersker fortsat efter vores vurdering. Risikobilledet taget i betragtning er udsigterne derfor ikke entydigt positive på kort sigt. Vi har hævet vores indtjeningsestimater i 2009 med 12 %, mens estimaterne i 2010 er blevet sænket med knap 4 %. I 2011 har vi hævet vores EPS-estimat med 6 %. Vi har beregnet en fair værdi i vores DCF-model på 467 kr. pr. aktie (før 582 kr.). Den relative prisfastsættelse (P/E og EV/EBITDA) indikerer et meget begrænset kurspotentiale, idet aktien nu handler til en præmie på ca. 20 % præmie i forhold til sektoren, som vi netop finder berettiget. Vi finder det berettiget pga. bl.a. stærke produkter, solid indtjeningsevne, en stærk markedsposition med god geografisk spredning m.v. Alt sammen forhold, som vil sikre, at Vestas kommer stærkere ud af finanskrisen end mange af konkurrenterne. Det ser vi efter vores vurdering allerede konturerne af i øjeblikket, hvor der langsomt er ved at komme gang i vindmøllemarkedet igen prognosen som forventet Mindst 10% vindenergi i målsætninger for Vestas Triple15 er ambitiøst 2010-guidance levede op til forventningerne Vestas målsætninger for 2010 levede op til markedsforventningerne, hvilket efter vores vurdering giver lidt ro til investorerne. Markedet vil dog fortsat vente på stigende ordreindgang, som efter vores overbevisning også vil indfinde sig i de kommende måneder. 10 % vindenergi i 2020 Vestas fremlagde i 2007 en målsætning om, at mindst 10 % af verdens samlede produktion af el skal være baseret på vindenergi i 2020 (fra 1 % i dag). Dette kræver en forøgelse af installationerne i 2006 på ca MW til mindst MW i 2020, svarende til godt 20 % årlig vækst over den 14-årige periode. I de kommende 10 år forventer Vestas en markedsvækst på %. Vedtagelsen af EU-kommissionens lovforslag om, at minimum 20 % af EU's energiproduktion i 2020 skal hidrøre fra vedvarende energi herunder vindenergi markerer efter vores vurdering et vigtigt skridt i retningen af Vestas målsætning på vegne af hele branchen. Også i Kina og USA to store vindmøllenationer - er der stærke politiske målsætninger vedrørende udbygning af alternativ energi, og andre regioner begynder at komme med også. Triple15 målsætninger I 3. kvartalsregnskabet løftede Vestas sløret for deres Triple15 målsætninger. Senest i 2015 skal Vestas nå: En omsætning på 15 mia. EUR En EBIT-margin på 15 % Vestas Triple15 indikerer en driftsindtjening på 2,3 mia. EUR, hvilket skal sammenlignes med vores estimat på 1,6 mia. EUR i 2015 forud for regnskabet (nu 1,9 mia. EUR). Såfremt Vestas kan nå disse mål, vil det naturligvis være meget positivt for værdiansættelsen. Efter vores vurdering er det meget ambitiøse mål, særligt målet for omsætningen, som vil kræve en gennemsnitlig årlig toplinievækst på 15 % i perioden På den ene side har markedet før undervurderet Vestas evne til at nå de meget ambitiøse Will to Win mål, som Ditlev Engel stillede op i 2005 og nåede i På den anden side har Vestas også i de seneste år undervurderet konkurrencen, særligt i Kina. En EBITmargin på 15 % anser vi som mulig, såfremt kapacitetsudnyttelsen er høj og priserne holder sig på et pænt niveau. 2

3 Fair værdi på 467 kr. Aktien er fundamentalt undervurderet Finanskrisen til trods er der derfor fortsat gode udsigter for efterspørgslen efter vindmøller. I vores DCF-model kalkulerer vi i perioden med en gennemsnitlig omsætningsvækst på 11,4 %, en gennemsnitlig driftsmargin på 12,9 %, en gennemsnitlig nettoarbejdskapital på 12,0 % i forhold til omsætningen samt en WACC på 8,1 % (før 7,9 %). Baseret på disse forudsætninger finder vi Vestas-aktien fundamentalt undervurderet med en fair værdi på 467 kr. (før 582 kr.) i vores DCF-model, hvilket indikerer en fair kurs på 512 på 12 måneders sigt. Aktien er for den risikovillige Stærk langsigtet case, men højere risiko end normalt Vi ser en langsigtet stærk case i Vestas, men på kort sigt er aktien efter vores vurdering behæftet med højere risiko end normalt. Aktien henvender sig under alle omstændigheder til den risikovillige investor, som kan tåle nogle bump på vejen. Den primære risiko er i øjeblikket kreditkrisens effekt på ordreindgangen. Øvrige risici relaterer sig bl.a. til omkostninger til udbedring af defekte møller under garanti, en svækkelse af USD, en faldende oliepris (gør vindenergi mindre konkurrencedygtig, men reducerer dog også Vestas transportomkostninger), stigende råvarepriser, større kvartalsmæssige udsving som følge af supply only -kontrakter (som vil udgøre lidt over 30 % af alle ordrer i 2009) samt nedjusteringer af forventningerne. 3

4 EBIT 48 % over konsensus Hovedpunkter fra regnskabet Stærk indtjeningsoverraskelse Vestas leverede vindmøller på i alt MW (+13 % år/år) i 3. kvartal, hvilket var 3 % over vores estimat på MW. Samtidig lå gennemsnitsprisen pr. MW på 1,13 mio. EUR over vores estimat på 1,06 mio. EUR (varierer meget fra kvartal til kvartal afhængig af ordremiks). Omsætningen nåede i 3. kvartal mio. EUR (+3 % år/år), hvilket var 1 % over konsensus og 8 % over vores estimat. EBIT steg 53 % år/år til 244 mio. EUR, hvilket var hele 48 % over konsensus og 69 % over vores estimat. Resultater og estimater kan ses af nedenstående tabel. Regnskabstal 3. kvartal kvartal (tal i EUR mio.) Vækst JB-estimat Difference Konsensus Difference Omsætning 1,759 1,814 3% 1,679 7% 1,789 1% EBIT % % % Resultat før skat % % % Nettoresultat % % % EBIT-margin 9.1% 13.5% 48% 8.6% 4.8 p.p. 9.2% 4.2 p.p. Kilde: Jyske Bank, Vestas Wind Systems og SME Direkt Stigende arbejdskapital Uannoncerede ordrer overraskede positivt med ca. 200 MW 2009-prognosen blev fastholdt og 2010-prognosen levede op til forventningerne Arbejdskapitalen nåede 15 % af omsætningen, hvilket ikke er helt overraskende pga. lavere forudbetalinger som følge af den vigende ordreindgang i 3. kvartal. Vestas har dog tidligere advaret om store udsving i arbejdskapitalen. Ordreindgang til den positive side Ordreindgangen på MW i 3. kvartal overraskede positivt i forhold til vores estimat på 843 MW, da Vestas havde fået flere uannoncerede ordrer ind end ventet. Ordreindgangen og det stærke resultat i 3. kvartal har bragt Vestas et skridt tættere på opfyldelsen af 2009-prognosen. Den samlede ordrebog udgør nu 3,0 GW til en samlet værdi af 3,5 mia. EUR, hvilket er over vores estimat på 3,3 mia. EUR forud for regnskabet. Ordrebogens gennemsnitspris pr. MW har været stigende fra 1,1 mio. EUR efter 2. kvartal til 1,2 mio. EUR efter 3. kvartal. Dette er stik imod det generelle marked, men skyldes efter vores vurdering i høj grad, at der i 3. kvartal er kommet en 165 MW offshore-ordre til samt to ordrer med 10-årige serviceaftaler, hvor priserne er højere end gennemsnittet. Ordrebogen er nu nede på et niveau, hvor gennemsnittet påvirkes kraftigere af til- og afgangen af ordrer i ordrebogen. Guidance som forventet Vestas leverede en guidance for 2010, som var på linie med markedsforventningerne samt vores estimater forud for regnskabet. Desuden blev forventningerne til 2009 fastholdt, for så vidt angår omsætningen og indtjeningen. Det fandt vi ikke så overraskende, men der herskede udbredt skepsis i markedet op til regnskabet. Guidance for 2009 og 2010 ses af nedenstående tabel. 4

5 Guidance NU 2009 FØR Omsætning i alt 7-8 mia. EUR 7,2 mia. EUR 7,2 mia. EUR Omsætning service 600 mio. EUR 550 mio. EUR 550 mio. EUR EBIT-margin i alt % % % EBIT-margin service ~15 % 15 % 15 % Nettofinansposter -25 mio. EUR -40 mio. EUR -20 mio. EUR Nettoarbejdskapital (% af omsætning) 15 % % max. 10 % Skattesats 28% 28% 28% Investeringer i anlægsaktiver 250 mio. EUR 800 mio. EUR 800 mio. EUR Investeringer i immaterielle aktiver 350 mio. EUR 200 mio. EUR 200 mio. EUR Garantihensættelser (% af omsætning) 3 % 3-4 % 3-4 % Kilde: Vestas Wind Systems og Jyske Bank Højere arbejdskapital i 2009 Faldende indtjeningsevne i 2010 Ambitiøse mål for 2015 Som det ses, har forventningerne til nettoarbejdskapitalen og nettofinansposterne ændret sig til det værre i Vestas siger selv, at de har undervurderet finanskrisen negative effekt på ordreindgangen, og vi ser de ændrede forventninger som et resultat af dette. Færre ordrer betyder færre forudbetalinger og dermed et øget træk på likviditeten, og situationen taget i betragtning er det ikke så alarmerende, medmindre ordreindgangen fortsætter med at skuffe markant. Som nævnt ligger 2010-forventningerne tæt op ad markedets forventninger samt vores estimater. Intervallet fra 7-8 mia. EUR i omsætningen skyldes ifølge Vestas usikkerhed relateret til det amerikanske marked. Vestas forventer i den forbindelse ordrer for flere mia. EUR, hvilket også er nødvendigt for at nå prognosen. Konsensus for omsætningen og driftsmarginen udgør henholdsvis 7,6 mia. EUR (JB estimat 7,5 mia. EUR) og 10,8 % (JB estimat 11,1 %). Forventede garantihensættelser på 3 % af omsætningen er lidt bedre end vores estimat på 3,5 %. Samlet CAPEX på 600 mio. EUR i 2010 er en anelse lavere end vores estimat på 694 mio. EUR forud for regnskabet. Guidance for 2015 var uventet I 3. kvartalsregnskabet havde Vestas et kort i ærmet i form at faste finansielle målsætninger, som skal indfries senest i Ifølge Vestas er målsætningerne stillet op internt, og derfor kommunikeres de nu til markedet. Senest i 2015 skal Vestas nå: En omsætning på 15 mia. EUR En EBIT-margin på 15 % Især målet for omsætningen er ambitiøst Vestas Triple15 indikerer en driftsindtjening på 2,3 mia. EUR, hvilket skal sammenlignes med vores estimat på 1,6 mia. EUR i 2015 forud for regnskabet (nu 1,9 mia. EUR). Såfremt Vestas kan nå disse mål, vil det naturligvis være meget positivt for værdiansættelsen. Efter vores vurdering er det meget ambitiøse mål, særligt målet for omsætningen, som vil kræve en gennemsnitlig årlig toplinievækst på 15 % i perioden På den ene side har markedet før undervurderet Vestas evne til at nå de meget ambitiøse Will to Win mål, som Ditlev Engel stillede op i 2005 og nåede i På den anden side har Vestas også i de seneste år undervurderet konkurrencen, særligt i Kina. En EBITmargin på 15 % anser vi som mulig, såfremt kapacitetsudnyttelsen er høj og priserne holder sig på et pænt niveau. 5

6 Samsung og Hyundai kan virke skræmmende Vestas forventer at klare sig godt i konkurrencen Vestas skriver i regnskabet, at fremtidens konkurrenter vil være at finde blandt verdens største højteknologi- og sværindustri-virksomheder. To eksempler på konkurrenter, som kan virke skræmmende på længere sigt, er efter vores vurdering Samsung og Hyundai, som begge er vant til at agere globalt. CEO Ditlev Engel udtrykte på telekonferencen, at det tager tid at opbygge knowhow om hele processen vedrørende vindmølleteknologi (inkl. service og overvågning), og derfor vil Vestas klare sig bedre end disse konkurrenter. Vestas letter foden på speederen i USA Overkapacitet i USA Det amerikanske marked er lige nu præget af overkapacitet, hvilket medfører uattraktive priser og betingelser på visse projekter. Derfor vil opgraderingen af bemandingen på de nye anlæg i USA ske i takt med ordreindgangen. Vi finder det positivt, at Vestas trods alt letter foden en smule fra speederen i USA givet den usikkerhed, som er forbundet med timingen af en vending i efterspørgslen i USA. Der er i industrien stor uenighed om, hvornår ordreindgangen for alvor sætter ind i USA. I vores rundspørge blandt amerikanske industrikilder i september pegede mange på 4. kvartal 2009, mens andre forventede svaghed et stykke ind i Vi forventer uændret, at der går hul på bylden i de kommende måneder, men usikkerheden er fortsat stor, og flere amerikanske kunder afventer fortsat udfaldet af den amerikanske klimapakke, som endnu ikke har været behandlet i Kongressen. Konklusionerne i vores seneste temaanalyse om det amerikanske marked, nemlig at ordreleverancerne i USA er skubbet mere over i 2011 end i 2010, passer godt med Vestas seneste meldinger på telekonferencen, hvor CEO Ditlev Engel nævnte, at USA især er i gang med at bygge op til Han nævnte også, at Vestas er langt mere konkurrencedygtige i USA pga. skiftet til lokal produktion, hvilket vi er helt enige i. De manglende ordrer fra USA er tydelige, når man ser på splittet i ordrebogen. Americas-regionen udgør 11 % af den samlede ordrebog, ned fra 17 % efter 2. kvartal og intervallet 22-32% i de forudgående fem kvartaler. Stabile priser i MW offshore vindmølle under udvikling med ukendt lanceringsdato Stabile priser i 2010 Trods prispres i USA melder Vestas, at priser og betingelser generelt vil være uændrede i 2010 i forhold til Ifølge Vestas er priserne i Europa og Asien stabile. Efter vores vurdering har Vestas vist en god evne til at fastholde høje priser på deres produkter. 6 MW offshore vindmølle under udvikling Vestas oplyste, at en 6 MW offshore vindmølle er under udvikling, hvilket vi også finder nødvendigt for at begå sig i konkurrencen med bl.a. Siemens og REpower. Vestas har ændret kommunikationen inden for offshore på det seneste, og dermed varmet op til en meddelelse som denne. Lancering samt yderligere detaljer kom dog ikke frem i hverken regnskabet eller på telekonferencen. 6

7 Mere positiv i 2009 Ændring af estimater Vi har hævet vores estimat på omsætningen i 2009 med 2 %, mens vores EPSestimat er blevet hævet med 12 % oven på det meget stærke resultat for årets første ni måneder. Der er fortsat lidt usikkerhed om omsætningen i 2009, da der fortsat kræves yderligere ordrer for at nå vores estimat. Men med udsigten til forbedret kapacitetsudnyttelse fra 3. til 4. kvartal samt bortfaldet af engangsomkostninger i forbindelse med afskedigelser (i stedet vil besparelserne herfra slå positivt igennem), har vi vanskeligt ved at se, hvordan EBITmarginen i 4. kvartal skulle komme under niveauet fra 3. kvartal. Ingen store estimatændringer i Vestas 2010-guidance var på linie med vores 2010-estimater forud for regnskabet, og vi har ikke fundet anledning til at ændre disse nævneværdigt. I 2011 har vi hævet vores EPS-estimat med 6 %, primært pga. forventningen om højere gennemsnitspriser for Vestas. Estimatændringer Tidligere estimat Nyt estimat Ændring i % (tal i mio. EUR) 2009E 2010E 2011E 2009E 2010E 2011E 2009E 2010E 2011E Nettoomsætning 6,983 7,490 8,753 7,142 7,463 8, % -0.4% 2.3% Driftsresultat , , % -3.5% 5.5% Resultat før skat , , % -3.6% 5.6% Nettoresultat % -3.6% 5.6% Omsætningsvækst 15.7% 7.3% 16.9% 18.3% 4.5% 20.0% 2.6 p.p p.p. 3.1 p.p. Overskudsgrad 10.8% 11.1% 12.1% 12.1% 10.8% 12.5% 1.3 p.p p.p. 0.4 p.p. EPS % -3.6% 5.6% 7

8 Fair værdi på 467 kr. Værdiansættelse Fair værdi på 467 kr. pr. aktie I vores DCF-model har vi estimeret en fair værdi på 467 kr. pr. aktie mod tidligere 582 kr. pr. aktie. Mens vi har hævet vores estimater på indtjeningen, har vi samtidig øget vores forventninger til CAPEX i de kommende år, hvilket går ud over det forventede frie cash flow. Vi beregner vores fair værdi ud fra en WACC på 8,1 % (før 7,9 %). Vores model bygger desuden på følgende forudsætninger i den kommende 10-årige periode: En gennemsnitlig omsætningsvækst på 11,4 % (før 11,1 %) En gennemsnitlig EBIT-margin på 12,9 % (før 12,0 %) En gennemsnitlig nettoarbejdskapital i % af omsætningen på 12,0% (før 11,5 %) Vi forventer, at EBIT-marginen topper med 14,0 % i , og indregner dermed ikke Vestas Triple15 målsætninger i vores model. En forbedring af EBIT-marginen er indregnet Stigende EBIT-margin Vi indregner en forbedring af EBIT-marginen i de kommende år, som følge af: 1) En intern forbedring af effektiviteten 2) En bedre sæsonudjævning henover året og dermed en bedre udnyttelse af produktionskapaciteten 3) Forbedring af selskabets interne processer Graf over udviklingen i omsætningen og driftsmarginen (realiseret og JB estimater) 20, % 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, % 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 0-6.0% 2001R 2002R 2003R 2004R 2005R 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E Omsætning EBIT-margin Kilde: Jyske Bank og Vestas 8

9 DCF-resume Historisk 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E Gns. gns. 5 år Omsætningsvækst 18.3% 4.5% 20.0% 8.2% 12.2% 11.6% 11.1% 10.2% 10.2% 7.9% 11.4% 30.5% Overskudsgrad 12.1% 10.8% 12.5% 13.1% 13.8% 14.0% 14.0% 14.0% 12.8% 12.0% 12.9% 4.0% Skattesats 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% -44.3% Arbejdskap. i % af omsætning 16.0% 15.4% 11.9% 10.7% 9.9% 10.7% 10.5% 11.4% 11.2% 12.1% 12.0% 11.5% CAPEX i % af omsætning 14.1% 8.0% 4.8% 6.6% 6.4% 6.4% 6.0% 6.0% 6.0% 5.6% 7.0% 10.6% Omsætning 7,142 7,463 8,956 9,689 10,872 12,136 13,481 14,852 16,362 17,654 11,861 4,139 EBIT før goodwill amortisering ,115 1,264 1,495 1,699 1,881 2,072 2,086 2,110 1, Skat af EBIT før goodwill amortisering NOPLAT ,076 1,223 1,354 1,491 1,501 1,518 1, Afskrivninger Amortisering (ekskl. goodwill) Cash flow fra driften ,087 1,231 1,436 1,622 1,789 1,967 2,021 2,077 1, Ændring i arbejdskapital CAPEX 1, Bruttoinvesteringer 1, ,156 1,127 1, GW-investeringer over EK Frit cash flow NPV af frit cash flow 3,387 Risikofri rente 4.4% NPV af terminalværdi 9,444 Markedets risikopræmie 3.9% Værdi af driften ekskl. optioner 12,831 Beta 1.35 Eksisterende medarbejder optioner/warra 0 Likviditetspræmie 0.00% Fremtidige medarbejder optioner/warrant 0 WACC 8.1% Værdi af driften 12,831 CAP-periode 2 15 år Associerede selskaber 0 Minoritetsandele 0 Øvrige værdier 0 NV af netto rentebærende gæld -60 Aktionær-værdi 12,771 Antal aktier i mio. stk Fair værdi pr. aktie i EUR 63 Fair værdi pr. aktie i DKK 467 Kilde: Jyske Bank Vestas er følsom over for forudsætningsændringer Scenario- og følsomhedsanalyse: Vestas-aktien er følsom Vestas-aktien er meget følsom over for ændrede forudsætninger i vores værdiansættelsesmodel. For at illustrere dette har vi opstillet nedenstående følsomhedsanalyse. Følsomhedsanalyse Overskudsgrad Omsætningsvækst NWC i % af oms. CAPEX i % af oms. WACC +3%-point % % % % % +2%-point % % % % % +1%-point % % % % % Basis %-point % % % % % -2%-point % % % % % -3%-point % % % % % Kilde: Jyske Bank Vestas bør handle til en præmie på ca. 20 % relativt til konkurrenterne Den relative prisfastsættelse er attraktiv Vestas-aktien handler til en P/E (2010) på 17,3X i forhold til konsensus og 17,2X i forhold til vores indtjeningsestimat for 2010 hvilket svarer til en præmie på 19 % i forhold til de øvrige vindmølleproducenter (eksklusive General Electric og Siemens, hvor vindmølleproduktion kun udgør en brøkdel af aktiviteterne). Målt på EV/EBITDA i forhold til konsensus handler Vestas-aktien til præmie på % i 2009 og På begge nøgletal bør Vestas efter vores vurdering handle til en præmie på ca. 20 %, og vi ser derfor kun et begrænset 9

10 kurspotentiale ud fra den relative prisfastsættelse. Tabel: Relativ værdiansættelse Peer group - vindenergi Kurs MV PE PE EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBIT EV/EBIT PEG (USD) (mio. USD) (2009) (2010) (2009) (2010) (2009) (2010) VESTAS WINDSYSTEMS , GAMESA CORPN.TEGC , NORDEX , REPOWER SYSTEMS , SUZLON ENERGY 1.6 2, Gennemsnit excl. Vestas MV-vægtet gennemsnit Vestas præmie ift. gennemsnit -9.6% 19.1% 10.8% 21.8% -2.6% 13.4% -0.5% Kilde: Jyske Bank og Datastream 10

11 Resultatopgørelse (mio. EUR) 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Nettoomsætning 3,854 4,861 6,035 7,142 7,463 8,956 9,689 10,872 12,136 13,481 Produktionsomkostninger -3,393-4,036-4,856-5,714-6,038-7,129-7,674-8,589-9,587-10,690 Bruttoresultat ,179 1,428 1,425 1,827 2,015 2,283 2,549 2,791 Salgsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Primært driftsresultat før goodw ,115 1,264 1,495 1,699 1,881 Amortisering af goodwill Primært driftsresultat (EBIT) ,115 1,264 1,495 1,699 1,881 Res. før afskr. og goodwill (EBITD ,093 1,070 1,400 1,586 1,855 2,098 2,316 Resultat før renter ,115 1,264 1,495 1,699 1,881 Finansielle poster, netto Ordinært resultat før skat ,102 1,250 1,479 1,678 1,857 Skat Årets resultat ,065 1,208 1,337 Ekstraordinære poster Minoritetsposter Koncernresultat ,065 1,208 1,337 Omsætningsvækst 7.6% 26.1% 24.2% 18.3% 4.5% 20.0% 8.2% 12.2% 11.6% 11.1% EBITDA-vækst % 79.3% 38.2% 36.2% -2.2% 30.8% 13.3% 17.0% 13.1% 10.4% EBITA-vækst % 120.8% 50.8% 29.1% -7.0% 39.0% 13.4% 18.2% 13.7% 10.7% EBIT-vækst % 120.8% 50.8% 29.1% -7.0% 39.0% 13.4% 18.2% 13.7% 10.7% Vækst i nettoresultatet % 162.4% 75.6% 15.9% -4.3% 39.9% 13.5% 18.3% 13.5% 10.7% Effektiv skattesats 31.1% 34.3% 28.4% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% Balance (mio. EUR) 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Anlægsaktiver 1,152 1,313 1,763 2,536 2,868 3,015 3,332 3,667 4,044 4,416 Omsætningsaktiver 2,502 2,983 3,424 3,737 4,342 5,649 6,329 7,329 8,373 9,476 Egenkapital 1,262 1,516 1,955 3,347 3,914 4,537 5,199 5,994 6,776 7,630 Hensættelser og minoriteter Langfristet gæld Kortfristet gæld 1,965 2,350 3,065 2,299 2,813 3,645 3,943 4,425 4,939 5,486 Passiver/Aktiver, samlet 3,654 4,296 5,308 6,273 7,209 8,664 9,661 10,996 12,416 13,891 Rentebærende nettogæld ,180-1,631-1,855-2,258 Investeret kapital 1,148 1,136 2,101 3,592 3,927 3,989 4,278 4,657 5,253 5,744 Vækst i investeret kapital -22.5% -1.1% 84.9% 71.0% 9.3% 1.6% 7.2% 8.9% 12.8% 9.3% Cashflow (mio. EUR) 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Cashflow fra drift ,087 1,231 1,436 1,622 1,789 Ændring i arbejdskapital Capex (Bruttoinvesteringer) , Frit cash flow Aktierelaterede nøgletal 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Dividendeafkast 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 2.6% 2.9% 4.6% 5.2% 5.7% Aktietilbagekøb i % af MV 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Samlet tilbagebetaling til aktionære 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 2.6% 2.9% 4.6% 5.2% 5.7% Udbytte pr. aktie EPS

12 Rentabilitet og produktivitet 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E EBIT-margin 5.2% 9.1% 11.1% 12.1% 10.8% 12.5% 13.1% 13.8% 14.0% 14.0% EBITA-margin 5.2% 9.1% 11.1% 12.1% 10.8% 12.5% 13.1% 13.8% 14.0% 14.0% Korrigeret EBITA-margin 5.2% 9.1% 11.1% 12.1% 10.8% 12.5% 13.1% 13.8% 14.0% 14.0% EBITDA-margin 8.4% 12.0% 13.3% 15.3% 14.3% 15.6% 16.4% 17.1% 17.3% 17.2% Nettomargin 2.9% 6.0% 8.5% 8.3% 7.6% 8.9% 9.3% 9.8% 10.0% 9.9% ROIC ekskl. goodwill 8.8% 30.2% 60.7% 34.9% 18.5% 25.3% 29.4% 33.2% 35.1% 34.5% ROIC inkl. goodwill 7.9% 26.0% 50.7% 29.5% 16.1% 20.4% 22.8% 25.2% 26.3% 25.8% ROIC inkl. goodwill og optioner 7.9% 26.0% 50.7% 29.5% 16.1% 20.4% 22.8% 25.2% 26.3% 25.8% Forrentning af egenkapital (ROE) 10.0% 21.0% 29.4% 22.3% 15.6% 18.8% 18.5% 19.0% 18.9% 18.6% CAPEX i % af oms. 3.8% 6.5% 11.0% 14.1% 8.0% 4.8% 6.6% 6.4% 6.4% 6.0% Arbejdskapital i% af oms. 4.7% -0.2% 7.1% 16.0% 15.4% 11.9% 10.7% 9.9% 10.7% 10.5% Materielle anlægsaktiver i % af oms 12.7% 13.1% 17.1% 23.1% 22.9% 19.1% 19.5% 19.2% 19.0% 18.6% Totaltafkast aktien % % % % % 2008 ÅTD -43.7% 3,0 Vestas EPS 3,5 Vestas EPS 2,5 3,0 2,0 2,5 1,5 2,0 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 jan.08 feb.08 apr.08 jun.08 jul.08 sep.08 okt.08 dec.08 feb.09 mar.09 0,0 dec.08 feb.09 mar.09 maj.09 jul.09 aug.09 okt.09 dec.09 jan.10 mar.10 maj.10 Jyske Bank Konsensus Realiseret Jyske Bank Konsensus 4,0 Vestas EPS 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 dec.08 feb.09 mar.09 maj.09 jul.09 aug.09 okt.09 dec.09 jan.10 mar.10 maj.10 Jyske Bank Konsensus 12

13 Jyske Bank dækker følgende selskaber indenfor Industri Selskab Anbefaling Primær analytiker Sekundær analytiker 3M Ingen anbefaling Robert Jakobsen A.P. Møller - Mærsk B Akkumuler Karsten Sloth Christian Nagstrup ABB Ltd Køb Lars Terp Paulsen Christian Nagstrup DSV Akkumuler Karsten Sloth FLSmidth Sælg Christian Nagstrup Lars Terp Paulsen NKT Holding Køb Christian Nagstrup Philips Electronics Køb Robert Jakobsen Rockwool B Sælg Christian Nagstrup Lars Terp Paulsen SAS Sælg Karsten Sloth Vestas Akkumuler Christian Nagstrup 13

14 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktieanalyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må aktieanalytikere i Jyske Bank ikke handle i de selskaber og papirer, hvor de udarbejder analyser. Jyske Bank kan dog have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til det selskab, der analyseres. Analysen er ikke blevet forelagt selskabet forud for offentliggørelse. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Jyske Banks aktieanbefalinger - aktuel fordeling Fordeling af anbefalinger for danske aktier (antal) Fordeling af anbefalinger for alle aktier (antal) Køb Akkumuler Neutral Reducer Sælg Køb Akkumuler Neutral Reducer Sælg Kilde: Jyske Bank Kilde: Jyske Bank Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere af følgende modeller: Discounted cash flow (fri likviditet), Economic Value Added og dividendemodel til bestemmelse af selskabets fundamentale værdi. Den fundamentale værdi sammenholdes med en relativ værdiansættelse ud fra nøgletal såsom P/E og EV/EBITA. Anbefalingen og kursmålet justeres endvidere for den forventede nyhedsstrøm og markedsstemning baseret på branchekendskab samt selskabsspecifikke forhold. Jyske Bank tager højde for den forventede udvikling i aktiemarkedet, sektorer samt selskabsforhold i anbefalingerne. Risiko Investering i denne aktie er behæftet med risiko. Bevægelser i aktiemarkedet, sektoren og/eller nyhedsstrøm mv. om selskabet kan påvirke kursdannelsen i aktien. Se analysens forside for vores syn på risikoen for aktien. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles aktien i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko. Er der tale om ADR e.l., er valutarisikoen forbundet med den valuta, som moderselskabet handles i. Opdatering af analysen Den planlagte opdatering af analysen følger regnskabsmeddelelser fra selskabet. Se forsiden for dato for analysens første offentliggørelse. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. 14

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold J SAINSBURY - KØB Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast TRYG - KØB 2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast Udfordrende svensk marked Trygs regnskab for 2. kvartal '14 offentliggøres d. 10. juli kl. 07.30. 1) Præmieindtægter: Vi forventer, at

Læs mere

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb)

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb) Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Fredag aflægger JP Morgan deres 1. kvt. 14 regnskab.

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS:

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS: Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den

Læs mere

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Læs mere

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan

Læs mere

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening Anbefalinger: HOLD: 8,5% 2016 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

Værdiansættelse af aktier i Sydbank

Værdiansættelse af aktier i Sydbank 1 Værdiansættelse af aktier i Sydbank IBC - 7. november 2013 Senioranalytiker Jacob Pedersen, CFA 2 Agenda Aktieanalytiker hvem, hvad og hvordan Strategisk regnskabsanalyse eksempel Med udgangspunkt i

Læs mere

Modvind som forventet

Modvind som forventet Wind Modvind som forventet Wind er presset af roaming, men fortsætter med at outperforme deres konkurrenter operationelt. Det er stadig vores forventning at Vimpelcom i løbet af 2H 13 vil tage de første

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Victoria Properties 3. juni 2009

Victoria Properties 3. juni 2009 Sektor non grata! Ejendomssektoren er gået fra at være investorernes darling til non grata på rekordtid. Sektoren er da også hårdt ramt af bl.a. manglen på lånefinansiering, hvilket dog giver lukrative

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014

Analyse af Solar A/S 24. marts 2014 Konklusion 2013 var et svært år for Solar. Omsætningen på 1.532 mio. svarede til et fald på 6,5 % sammenlignet med 2012, og overskuddet landede på 3 mio.. Omkostninger til restruktureringer og IT-systemet

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2012 11. Årgang 3. udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2-3: Aktiekommentar: Flere og flere faktorer peger op for

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave

AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave AKTIEINFO Magasinet Aktieinfo 15-02-2015 14. årgang - 3.udgave Sammen er vi bedst Redaktion Lau Svenssen og John Stihøj. INDHOLD: Side 2: Aktiekommentar: Aktiefesten kan formentlig fortsætte men kun med

Læs mere

Aktionærinformation 1/2015

Aktionærinformation 1/2015 Aktionærinformation 1/2015 Vestas-koncernen Vestas er den eneste globale energivirksomhed, der fokuserer udelukkende på vindkraft, og giver kunderne Business Case Certainty samt reducerer omkostningerne

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 15.4.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (24/2) hold stik med en faldende pris på kobber, stigende pris på aluminium og nikkel samt en (tilnærmelsesvist)

Læs mere