VESTAS - AKKUMULER guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal"

Transkript

1 analyse 3. kvartal guidance giver lidt ro Efter et stærkt 3. kvartalsregnskab fastholder vi vores Akkumuler-anbefaling samt kursmålet på 400 kr. pr. aktie. Vi har hævet vores EPS-estimater i 2009 med 12 %, mens estimaterne i 2010 er blevet sænket med knap 4 %. I 2011 har vi hævet vores EPS-estimat med 6 %. Fair værdi udgør nu 467 kr. pr. aktie (før 582 kr.). Omsætningen nåede i 3. kvartal mio. EUR (+3 % år/år), hvilket var 1 % over konsensus og 8 % over vores estimat. EBIT steg 53 % år/år til 244 mio. EUR, hvilket var hele 48 % over konsensus og 69 % over vores estimat. Ordreindgangen på MW i 3. kvartal overraskede positivt i forhold til vores estimat på 843 MW, da Vestas havde fået flere uannoncerede ordrer ind end ventet. Ordreindgangen og det stærke resultat i 3. kvartal har bragt Vestas et skridt tættere på opfyldelsen af 2009-prognosen, der som forventet blev fastholdt. Samtidig levede 2010-prognosen fuldt ud op til forventningerne i markedet, hvilket fjerner noget af den usikkerhed, som har hersket i markedet på det seneste. I 3. kvartalsregnskabet havde Vestas et kort i ærmet i form at faste finansielle målsætninger (Triple15), som skal indfries senest i Ifølge Vestas er målsætningerne stillet op internt, og derfor kommunikeres de nu til markedet. Senest i 2015 skal Vestas nå en omsætning på 15 mia. EUR og en EBIT-margin på 15 %. Triple15 indikerer en driftsindtjening på 2,3 mia. EUR, hvilket skal sammenlignes med vores estimat på 1,6 mia. EUR i 2015 forud for regnskabet (nu 1,9 mia. EUR). Efter vores vurdering er det meget ambitiøse mål, særligt målet for omsætningen, som vil kræve en gennemsnitlig årlig toplinievækst på 15 % i perioden En EBIT-margin på 15 % anser vi som mulig, såfremt kapacitetsudnyttelsen er høj og priserne holder sig på et pænt niveau. Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg Aktieanalytiker Christian Nagstrup Læs flere aktieanalyser på finansnyt Fraskrivelse af ansvar: Se venligst den sidste side. Det amerikanske marked er lige nu præget af overkapacitet, hvilket medfører uattraktive priser og betingelser på visse projekter. Derfor vil opgraderingen af bemandingen på de nye anlæg i USA ske i takt med ordreindgangen. Vi finder det positivt, at Vestas trods alt letter foden en smule fra speederen i USA givet den usikkerhed, som er forbundet med timingen af en vending i efterspørgslen i USA. Fundamental vurdering Billig Risiko Høj Nyhedsstrøm Negativ 12 mdr. s kursmål 400 Aktuel kurs Kursudvikling Regnskabstal- og nøgletal 206 (tal i mio. EUR) 2008R 2009E 2010E 2011E 156 Omsætning 6,035 7,142 7,463 8,956 o n d j m m m j j a s o Primær drift ,115 Vestas OMXC20 Res. f. skat ,102 Aktieinformation Overskudsgr. 11.1% 12.1% 10.8% 12.5% Høj/lav seneste 12 mdr. 424/191 EK-forrent. 29.4% 22.3% 15.6% 18.8% Kursudvikling 3/12 mdr. -3%/87% ROIC 50.7% 29.5% 16.1% 20.4% - relativt til OMXC20-10%/39% EPS Markedsværdi (mio. kr.) 72,875 P/E Free float 89% EV/EBITA Gns. daglig volumen mio. kr. 647 K/IV Reuters VWS.CO Udbytte Bloomberg VWS DC Kilde: Jyske Bank & Bloomberg

2 Vi fastholder Akkumuler Investeringsanbefaling Vi fastholder vores Akkumuler-anbefaling samt vores kursmål på 400 kr. efter Vestas stærke regnskab for 3. kvartal. Vestas overraskede meget positivt, men usikkerheden med hensyn til ordreindgangen hersker fortsat efter vores vurdering. Risikobilledet taget i betragtning er udsigterne derfor ikke entydigt positive på kort sigt. Vi har hævet vores indtjeningsestimater i 2009 med 12 %, mens estimaterne i 2010 er blevet sænket med knap 4 %. I 2011 har vi hævet vores EPS-estimat med 6 %. Vi har beregnet en fair værdi i vores DCF-model på 467 kr. pr. aktie (før 582 kr.). Den relative prisfastsættelse (P/E og EV/EBITDA) indikerer et meget begrænset kurspotentiale, idet aktien nu handler til en præmie på ca. 20 % præmie i forhold til sektoren, som vi netop finder berettiget. Vi finder det berettiget pga. bl.a. stærke produkter, solid indtjeningsevne, en stærk markedsposition med god geografisk spredning m.v. Alt sammen forhold, som vil sikre, at Vestas kommer stærkere ud af finanskrisen end mange af konkurrenterne. Det ser vi efter vores vurdering allerede konturerne af i øjeblikket, hvor der langsomt er ved at komme gang i vindmøllemarkedet igen prognosen som forventet Mindst 10% vindenergi i målsætninger for Vestas Triple15 er ambitiøst 2010-guidance levede op til forventningerne Vestas målsætninger for 2010 levede op til markedsforventningerne, hvilket efter vores vurdering giver lidt ro til investorerne. Markedet vil dog fortsat vente på stigende ordreindgang, som efter vores overbevisning også vil indfinde sig i de kommende måneder. 10 % vindenergi i 2020 Vestas fremlagde i 2007 en målsætning om, at mindst 10 % af verdens samlede produktion af el skal være baseret på vindenergi i 2020 (fra 1 % i dag). Dette kræver en forøgelse af installationerne i 2006 på ca MW til mindst MW i 2020, svarende til godt 20 % årlig vækst over den 14-årige periode. I de kommende 10 år forventer Vestas en markedsvækst på %. Vedtagelsen af EU-kommissionens lovforslag om, at minimum 20 % af EU's energiproduktion i 2020 skal hidrøre fra vedvarende energi herunder vindenergi markerer efter vores vurdering et vigtigt skridt i retningen af Vestas målsætning på vegne af hele branchen. Også i Kina og USA to store vindmøllenationer - er der stærke politiske målsætninger vedrørende udbygning af alternativ energi, og andre regioner begynder at komme med også. Triple15 målsætninger I 3. kvartalsregnskabet løftede Vestas sløret for deres Triple15 målsætninger. Senest i 2015 skal Vestas nå: En omsætning på 15 mia. EUR En EBIT-margin på 15 % Vestas Triple15 indikerer en driftsindtjening på 2,3 mia. EUR, hvilket skal sammenlignes med vores estimat på 1,6 mia. EUR i 2015 forud for regnskabet (nu 1,9 mia. EUR). Såfremt Vestas kan nå disse mål, vil det naturligvis være meget positivt for værdiansættelsen. Efter vores vurdering er det meget ambitiøse mål, særligt målet for omsætningen, som vil kræve en gennemsnitlig årlig toplinievækst på 15 % i perioden På den ene side har markedet før undervurderet Vestas evne til at nå de meget ambitiøse Will to Win mål, som Ditlev Engel stillede op i 2005 og nåede i På den anden side har Vestas også i de seneste år undervurderet konkurrencen, særligt i Kina. En EBITmargin på 15 % anser vi som mulig, såfremt kapacitetsudnyttelsen er høj og priserne holder sig på et pænt niveau. 2

3 Fair værdi på 467 kr. Aktien er fundamentalt undervurderet Finanskrisen til trods er der derfor fortsat gode udsigter for efterspørgslen efter vindmøller. I vores DCF-model kalkulerer vi i perioden med en gennemsnitlig omsætningsvækst på 11,4 %, en gennemsnitlig driftsmargin på 12,9 %, en gennemsnitlig nettoarbejdskapital på 12,0 % i forhold til omsætningen samt en WACC på 8,1 % (før 7,9 %). Baseret på disse forudsætninger finder vi Vestas-aktien fundamentalt undervurderet med en fair værdi på 467 kr. (før 582 kr.) i vores DCF-model, hvilket indikerer en fair kurs på 512 på 12 måneders sigt. Aktien er for den risikovillige Stærk langsigtet case, men højere risiko end normalt Vi ser en langsigtet stærk case i Vestas, men på kort sigt er aktien efter vores vurdering behæftet med højere risiko end normalt. Aktien henvender sig under alle omstændigheder til den risikovillige investor, som kan tåle nogle bump på vejen. Den primære risiko er i øjeblikket kreditkrisens effekt på ordreindgangen. Øvrige risici relaterer sig bl.a. til omkostninger til udbedring af defekte møller under garanti, en svækkelse af USD, en faldende oliepris (gør vindenergi mindre konkurrencedygtig, men reducerer dog også Vestas transportomkostninger), stigende råvarepriser, større kvartalsmæssige udsving som følge af supply only -kontrakter (som vil udgøre lidt over 30 % af alle ordrer i 2009) samt nedjusteringer af forventningerne. 3

4 EBIT 48 % over konsensus Hovedpunkter fra regnskabet Stærk indtjeningsoverraskelse Vestas leverede vindmøller på i alt MW (+13 % år/år) i 3. kvartal, hvilket var 3 % over vores estimat på MW. Samtidig lå gennemsnitsprisen pr. MW på 1,13 mio. EUR over vores estimat på 1,06 mio. EUR (varierer meget fra kvartal til kvartal afhængig af ordremiks). Omsætningen nåede i 3. kvartal mio. EUR (+3 % år/år), hvilket var 1 % over konsensus og 8 % over vores estimat. EBIT steg 53 % år/år til 244 mio. EUR, hvilket var hele 48 % over konsensus og 69 % over vores estimat. Resultater og estimater kan ses af nedenstående tabel. Regnskabstal 3. kvartal kvartal (tal i EUR mio.) Vækst JB-estimat Difference Konsensus Difference Omsætning 1,759 1,814 3% 1,679 7% 1,789 1% EBIT % % % Resultat før skat % % % Nettoresultat % % % EBIT-margin 9.1% 13.5% 48% 8.6% 4.8 p.p. 9.2% 4.2 p.p. Kilde: Jyske Bank, Vestas Wind Systems og SME Direkt Stigende arbejdskapital Uannoncerede ordrer overraskede positivt med ca. 200 MW 2009-prognosen blev fastholdt og 2010-prognosen levede op til forventningerne Arbejdskapitalen nåede 15 % af omsætningen, hvilket ikke er helt overraskende pga. lavere forudbetalinger som følge af den vigende ordreindgang i 3. kvartal. Vestas har dog tidligere advaret om store udsving i arbejdskapitalen. Ordreindgang til den positive side Ordreindgangen på MW i 3. kvartal overraskede positivt i forhold til vores estimat på 843 MW, da Vestas havde fået flere uannoncerede ordrer ind end ventet. Ordreindgangen og det stærke resultat i 3. kvartal har bragt Vestas et skridt tættere på opfyldelsen af 2009-prognosen. Den samlede ordrebog udgør nu 3,0 GW til en samlet værdi af 3,5 mia. EUR, hvilket er over vores estimat på 3,3 mia. EUR forud for regnskabet. Ordrebogens gennemsnitspris pr. MW har været stigende fra 1,1 mio. EUR efter 2. kvartal til 1,2 mio. EUR efter 3. kvartal. Dette er stik imod det generelle marked, men skyldes efter vores vurdering i høj grad, at der i 3. kvartal er kommet en 165 MW offshore-ordre til samt to ordrer med 10-årige serviceaftaler, hvor priserne er højere end gennemsnittet. Ordrebogen er nu nede på et niveau, hvor gennemsnittet påvirkes kraftigere af til- og afgangen af ordrer i ordrebogen. Guidance som forventet Vestas leverede en guidance for 2010, som var på linie med markedsforventningerne samt vores estimater forud for regnskabet. Desuden blev forventningerne til 2009 fastholdt, for så vidt angår omsætningen og indtjeningen. Det fandt vi ikke så overraskende, men der herskede udbredt skepsis i markedet op til regnskabet. Guidance for 2009 og 2010 ses af nedenstående tabel. 4

5 Guidance NU 2009 FØR Omsætning i alt 7-8 mia. EUR 7,2 mia. EUR 7,2 mia. EUR Omsætning service 600 mio. EUR 550 mio. EUR 550 mio. EUR EBIT-margin i alt % % % EBIT-margin service ~15 % 15 % 15 % Nettofinansposter -25 mio. EUR -40 mio. EUR -20 mio. EUR Nettoarbejdskapital (% af omsætning) 15 % % max. 10 % Skattesats 28% 28% 28% Investeringer i anlægsaktiver 250 mio. EUR 800 mio. EUR 800 mio. EUR Investeringer i immaterielle aktiver 350 mio. EUR 200 mio. EUR 200 mio. EUR Garantihensættelser (% af omsætning) 3 % 3-4 % 3-4 % Kilde: Vestas Wind Systems og Jyske Bank Højere arbejdskapital i 2009 Faldende indtjeningsevne i 2010 Ambitiøse mål for 2015 Som det ses, har forventningerne til nettoarbejdskapitalen og nettofinansposterne ændret sig til det værre i Vestas siger selv, at de har undervurderet finanskrisen negative effekt på ordreindgangen, og vi ser de ændrede forventninger som et resultat af dette. Færre ordrer betyder færre forudbetalinger og dermed et øget træk på likviditeten, og situationen taget i betragtning er det ikke så alarmerende, medmindre ordreindgangen fortsætter med at skuffe markant. Som nævnt ligger 2010-forventningerne tæt op ad markedets forventninger samt vores estimater. Intervallet fra 7-8 mia. EUR i omsætningen skyldes ifølge Vestas usikkerhed relateret til det amerikanske marked. Vestas forventer i den forbindelse ordrer for flere mia. EUR, hvilket også er nødvendigt for at nå prognosen. Konsensus for omsætningen og driftsmarginen udgør henholdsvis 7,6 mia. EUR (JB estimat 7,5 mia. EUR) og 10,8 % (JB estimat 11,1 %). Forventede garantihensættelser på 3 % af omsætningen er lidt bedre end vores estimat på 3,5 %. Samlet CAPEX på 600 mio. EUR i 2010 er en anelse lavere end vores estimat på 694 mio. EUR forud for regnskabet. Guidance for 2015 var uventet I 3. kvartalsregnskabet havde Vestas et kort i ærmet i form at faste finansielle målsætninger, som skal indfries senest i Ifølge Vestas er målsætningerne stillet op internt, og derfor kommunikeres de nu til markedet. Senest i 2015 skal Vestas nå: En omsætning på 15 mia. EUR En EBIT-margin på 15 % Især målet for omsætningen er ambitiøst Vestas Triple15 indikerer en driftsindtjening på 2,3 mia. EUR, hvilket skal sammenlignes med vores estimat på 1,6 mia. EUR i 2015 forud for regnskabet (nu 1,9 mia. EUR). Såfremt Vestas kan nå disse mål, vil det naturligvis være meget positivt for værdiansættelsen. Efter vores vurdering er det meget ambitiøse mål, særligt målet for omsætningen, som vil kræve en gennemsnitlig årlig toplinievækst på 15 % i perioden På den ene side har markedet før undervurderet Vestas evne til at nå de meget ambitiøse Will to Win mål, som Ditlev Engel stillede op i 2005 og nåede i På den anden side har Vestas også i de seneste år undervurderet konkurrencen, særligt i Kina. En EBITmargin på 15 % anser vi som mulig, såfremt kapacitetsudnyttelsen er høj og priserne holder sig på et pænt niveau. 5

6 Samsung og Hyundai kan virke skræmmende Vestas forventer at klare sig godt i konkurrencen Vestas skriver i regnskabet, at fremtidens konkurrenter vil være at finde blandt verdens største højteknologi- og sværindustri-virksomheder. To eksempler på konkurrenter, som kan virke skræmmende på længere sigt, er efter vores vurdering Samsung og Hyundai, som begge er vant til at agere globalt. CEO Ditlev Engel udtrykte på telekonferencen, at det tager tid at opbygge knowhow om hele processen vedrørende vindmølleteknologi (inkl. service og overvågning), og derfor vil Vestas klare sig bedre end disse konkurrenter. Vestas letter foden på speederen i USA Overkapacitet i USA Det amerikanske marked er lige nu præget af overkapacitet, hvilket medfører uattraktive priser og betingelser på visse projekter. Derfor vil opgraderingen af bemandingen på de nye anlæg i USA ske i takt med ordreindgangen. Vi finder det positivt, at Vestas trods alt letter foden en smule fra speederen i USA givet den usikkerhed, som er forbundet med timingen af en vending i efterspørgslen i USA. Der er i industrien stor uenighed om, hvornår ordreindgangen for alvor sætter ind i USA. I vores rundspørge blandt amerikanske industrikilder i september pegede mange på 4. kvartal 2009, mens andre forventede svaghed et stykke ind i Vi forventer uændret, at der går hul på bylden i de kommende måneder, men usikkerheden er fortsat stor, og flere amerikanske kunder afventer fortsat udfaldet af den amerikanske klimapakke, som endnu ikke har været behandlet i Kongressen. Konklusionerne i vores seneste temaanalyse om det amerikanske marked, nemlig at ordreleverancerne i USA er skubbet mere over i 2011 end i 2010, passer godt med Vestas seneste meldinger på telekonferencen, hvor CEO Ditlev Engel nævnte, at USA især er i gang med at bygge op til Han nævnte også, at Vestas er langt mere konkurrencedygtige i USA pga. skiftet til lokal produktion, hvilket vi er helt enige i. De manglende ordrer fra USA er tydelige, når man ser på splittet i ordrebogen. Americas-regionen udgør 11 % af den samlede ordrebog, ned fra 17 % efter 2. kvartal og intervallet 22-32% i de forudgående fem kvartaler. Stabile priser i MW offshore vindmølle under udvikling med ukendt lanceringsdato Stabile priser i 2010 Trods prispres i USA melder Vestas, at priser og betingelser generelt vil være uændrede i 2010 i forhold til Ifølge Vestas er priserne i Europa og Asien stabile. Efter vores vurdering har Vestas vist en god evne til at fastholde høje priser på deres produkter. 6 MW offshore vindmølle under udvikling Vestas oplyste, at en 6 MW offshore vindmølle er under udvikling, hvilket vi også finder nødvendigt for at begå sig i konkurrencen med bl.a. Siemens og REpower. Vestas har ændret kommunikationen inden for offshore på det seneste, og dermed varmet op til en meddelelse som denne. Lancering samt yderligere detaljer kom dog ikke frem i hverken regnskabet eller på telekonferencen. 6

7 Mere positiv i 2009 Ændring af estimater Vi har hævet vores estimat på omsætningen i 2009 med 2 %, mens vores EPSestimat er blevet hævet med 12 % oven på det meget stærke resultat for årets første ni måneder. Der er fortsat lidt usikkerhed om omsætningen i 2009, da der fortsat kræves yderligere ordrer for at nå vores estimat. Men med udsigten til forbedret kapacitetsudnyttelse fra 3. til 4. kvartal samt bortfaldet af engangsomkostninger i forbindelse med afskedigelser (i stedet vil besparelserne herfra slå positivt igennem), har vi vanskeligt ved at se, hvordan EBITmarginen i 4. kvartal skulle komme under niveauet fra 3. kvartal. Ingen store estimatændringer i Vestas 2010-guidance var på linie med vores 2010-estimater forud for regnskabet, og vi har ikke fundet anledning til at ændre disse nævneværdigt. I 2011 har vi hævet vores EPS-estimat med 6 %, primært pga. forventningen om højere gennemsnitspriser for Vestas. Estimatændringer Tidligere estimat Nyt estimat Ændring i % (tal i mio. EUR) 2009E 2010E 2011E 2009E 2010E 2011E 2009E 2010E 2011E Nettoomsætning 6,983 7,490 8,753 7,142 7,463 8, % -0.4% 2.3% Driftsresultat , , % -3.5% 5.5% Resultat før skat , , % -3.6% 5.6% Nettoresultat % -3.6% 5.6% Omsætningsvækst 15.7% 7.3% 16.9% 18.3% 4.5% 20.0% 2.6 p.p p.p. 3.1 p.p. Overskudsgrad 10.8% 11.1% 12.1% 12.1% 10.8% 12.5% 1.3 p.p p.p. 0.4 p.p. EPS % -3.6% 5.6% 7

8 Fair værdi på 467 kr. Værdiansættelse Fair værdi på 467 kr. pr. aktie I vores DCF-model har vi estimeret en fair værdi på 467 kr. pr. aktie mod tidligere 582 kr. pr. aktie. Mens vi har hævet vores estimater på indtjeningen, har vi samtidig øget vores forventninger til CAPEX i de kommende år, hvilket går ud over det forventede frie cash flow. Vi beregner vores fair værdi ud fra en WACC på 8,1 % (før 7,9 %). Vores model bygger desuden på følgende forudsætninger i den kommende 10-årige periode: En gennemsnitlig omsætningsvækst på 11,4 % (før 11,1 %) En gennemsnitlig EBIT-margin på 12,9 % (før 12,0 %) En gennemsnitlig nettoarbejdskapital i % af omsætningen på 12,0% (før 11,5 %) Vi forventer, at EBIT-marginen topper med 14,0 % i , og indregner dermed ikke Vestas Triple15 målsætninger i vores model. En forbedring af EBIT-marginen er indregnet Stigende EBIT-margin Vi indregner en forbedring af EBIT-marginen i de kommende år, som følge af: 1) En intern forbedring af effektiviteten 2) En bedre sæsonudjævning henover året og dermed en bedre udnyttelse af produktionskapaciteten 3) Forbedring af selskabets interne processer Graf over udviklingen i omsætningen og driftsmarginen (realiseret og JB estimater) 20, % 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, % 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% 0-6.0% 2001R 2002R 2003R 2004R 2005R 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E Omsætning EBIT-margin Kilde: Jyske Bank og Vestas 8

9 DCF-resume Historisk 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E 2018E Gns. gns. 5 år Omsætningsvækst 18.3% 4.5% 20.0% 8.2% 12.2% 11.6% 11.1% 10.2% 10.2% 7.9% 11.4% 30.5% Overskudsgrad 12.1% 10.8% 12.5% 13.1% 13.8% 14.0% 14.0% 14.0% 12.8% 12.0% 12.9% 4.0% Skattesats 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% -44.3% Arbejdskap. i % af omsætning 16.0% 15.4% 11.9% 10.7% 9.9% 10.7% 10.5% 11.4% 11.2% 12.1% 12.0% 11.5% CAPEX i % af omsætning 14.1% 8.0% 4.8% 6.6% 6.4% 6.4% 6.0% 6.0% 6.0% 5.6% 7.0% 10.6% Omsætning 7,142 7,463 8,956 9,689 10,872 12,136 13,481 14,852 16,362 17,654 11,861 4,139 EBIT før goodwill amortisering ,115 1,264 1,495 1,699 1,881 2,072 2,086 2,110 1, Skat af EBIT før goodwill amortisering NOPLAT ,076 1,223 1,354 1,491 1,501 1,518 1, Afskrivninger Amortisering (ekskl. goodwill) Cash flow fra driften ,087 1,231 1,436 1,622 1,789 1,967 2,021 2,077 1, Ændring i arbejdskapital CAPEX 1, Bruttoinvesteringer 1, ,156 1,127 1, GW-investeringer over EK Frit cash flow NPV af frit cash flow 3,387 Risikofri rente 4.4% NPV af terminalværdi 9,444 Markedets risikopræmie 3.9% Værdi af driften ekskl. optioner 12,831 Beta 1.35 Eksisterende medarbejder optioner/warra 0 Likviditetspræmie 0.00% Fremtidige medarbejder optioner/warrant 0 WACC 8.1% Værdi af driften 12,831 CAP-periode 2 15 år Associerede selskaber 0 Minoritetsandele 0 Øvrige værdier 0 NV af netto rentebærende gæld -60 Aktionær-værdi 12,771 Antal aktier i mio. stk Fair værdi pr. aktie i EUR 63 Fair værdi pr. aktie i DKK 467 Kilde: Jyske Bank Vestas er følsom over for forudsætningsændringer Scenario- og følsomhedsanalyse: Vestas-aktien er følsom Vestas-aktien er meget følsom over for ændrede forudsætninger i vores værdiansættelsesmodel. For at illustrere dette har vi opstillet nedenstående følsomhedsanalyse. Følsomhedsanalyse Overskudsgrad Omsætningsvækst NWC i % af oms. CAPEX i % af oms. WACC +3%-point % % % % % +2%-point % % % % % +1%-point % % % % % Basis %-point % % % % % -2%-point % % % % % -3%-point % % % % % Kilde: Jyske Bank Vestas bør handle til en præmie på ca. 20 % relativt til konkurrenterne Den relative prisfastsættelse er attraktiv Vestas-aktien handler til en P/E (2010) på 17,3X i forhold til konsensus og 17,2X i forhold til vores indtjeningsestimat for 2010 hvilket svarer til en præmie på 19 % i forhold til de øvrige vindmølleproducenter (eksklusive General Electric og Siemens, hvor vindmølleproduktion kun udgør en brøkdel af aktiviteterne). Målt på EV/EBITDA i forhold til konsensus handler Vestas-aktien til præmie på % i 2009 og På begge nøgletal bør Vestas efter vores vurdering handle til en præmie på ca. 20 %, og vi ser derfor kun et begrænset 9

10 kurspotentiale ud fra den relative prisfastsættelse. Tabel: Relativ værdiansættelse Peer group - vindenergi Kurs MV PE PE EV/EBITDA EV/EBITDA EV/EBIT EV/EBIT PEG (USD) (mio. USD) (2009) (2010) (2009) (2010) (2009) (2010) VESTAS WINDSYSTEMS , GAMESA CORPN.TEGC , NORDEX , REPOWER SYSTEMS , SUZLON ENERGY 1.6 2, Gennemsnit excl. Vestas MV-vægtet gennemsnit Vestas præmie ift. gennemsnit -9.6% 19.1% 10.8% 21.8% -2.6% 13.4% -0.5% Kilde: Jyske Bank og Datastream 10

11 Resultatopgørelse (mio. EUR) 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Nettoomsætning 3,854 4,861 6,035 7,142 7,463 8,956 9,689 10,872 12,136 13,481 Produktionsomkostninger -3,393-4,036-4,856-5,714-6,038-7,129-7,674-8,589-9,587-10,690 Bruttoresultat ,179 1,428 1,425 1,827 2,015 2,283 2,549 2,791 Salgsomkostninger Udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Primært driftsresultat før goodw ,115 1,264 1,495 1,699 1,881 Amortisering af goodwill Primært driftsresultat (EBIT) ,115 1,264 1,495 1,699 1,881 Res. før afskr. og goodwill (EBITD ,093 1,070 1,400 1,586 1,855 2,098 2,316 Resultat før renter ,115 1,264 1,495 1,699 1,881 Finansielle poster, netto Ordinært resultat før skat ,102 1,250 1,479 1,678 1,857 Skat Årets resultat ,065 1,208 1,337 Ekstraordinære poster Minoritetsposter Koncernresultat ,065 1,208 1,337 Omsætningsvækst 7.6% 26.1% 24.2% 18.3% 4.5% 20.0% 8.2% 12.2% 11.6% 11.1% EBITDA-vækst % 79.3% 38.2% 36.2% -2.2% 30.8% 13.3% 17.0% 13.1% 10.4% EBITA-vækst % 120.8% 50.8% 29.1% -7.0% 39.0% 13.4% 18.2% 13.7% 10.7% EBIT-vækst % 120.8% 50.8% 29.1% -7.0% 39.0% 13.4% 18.2% 13.7% 10.7% Vækst i nettoresultatet % 162.4% 75.6% 15.9% -4.3% 39.9% 13.5% 18.3% 13.5% 10.7% Effektiv skattesats 31.1% 34.3% 28.4% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% Balance (mio. EUR) 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Anlægsaktiver 1,152 1,313 1,763 2,536 2,868 3,015 3,332 3,667 4,044 4,416 Omsætningsaktiver 2,502 2,983 3,424 3,737 4,342 5,649 6,329 7,329 8,373 9,476 Egenkapital 1,262 1,516 1,955 3,347 3,914 4,537 5,199 5,994 6,776 7,630 Hensættelser og minoriteter Langfristet gæld Kortfristet gæld 1,965 2,350 3,065 2,299 2,813 3,645 3,943 4,425 4,939 5,486 Passiver/Aktiver, samlet 3,654 4,296 5,308 6,273 7,209 8,664 9,661 10,996 12,416 13,891 Rentebærende nettogæld ,180-1,631-1,855-2,258 Investeret kapital 1,148 1,136 2,101 3,592 3,927 3,989 4,278 4,657 5,253 5,744 Vækst i investeret kapital -22.5% -1.1% 84.9% 71.0% 9.3% 1.6% 7.2% 8.9% 12.8% 9.3% Cashflow (mio. EUR) 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Cashflow fra drift ,087 1,231 1,436 1,622 1,789 Ændring i arbejdskapital Capex (Bruttoinvesteringer) , Frit cash flow Aktierelaterede nøgletal 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E Dividendeafkast 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 2.6% 2.9% 4.6% 5.2% 5.7% Aktietilbagekøb i % af MV 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Samlet tilbagebetaling til aktionære 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 2.6% 2.9% 4.6% 5.2% 5.7% Udbytte pr. aktie EPS

12 Rentabilitet og produktivitet 2006R 2007R 2008R 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E 2014E 2015E EBIT-margin 5.2% 9.1% 11.1% 12.1% 10.8% 12.5% 13.1% 13.8% 14.0% 14.0% EBITA-margin 5.2% 9.1% 11.1% 12.1% 10.8% 12.5% 13.1% 13.8% 14.0% 14.0% Korrigeret EBITA-margin 5.2% 9.1% 11.1% 12.1% 10.8% 12.5% 13.1% 13.8% 14.0% 14.0% EBITDA-margin 8.4% 12.0% 13.3% 15.3% 14.3% 15.6% 16.4% 17.1% 17.3% 17.2% Nettomargin 2.9% 6.0% 8.5% 8.3% 7.6% 8.9% 9.3% 9.8% 10.0% 9.9% ROIC ekskl. goodwill 8.8% 30.2% 60.7% 34.9% 18.5% 25.3% 29.4% 33.2% 35.1% 34.5% ROIC inkl. goodwill 7.9% 26.0% 50.7% 29.5% 16.1% 20.4% 22.8% 25.2% 26.3% 25.8% ROIC inkl. goodwill og optioner 7.9% 26.0% 50.7% 29.5% 16.1% 20.4% 22.8% 25.2% 26.3% 25.8% Forrentning af egenkapital (ROE) 10.0% 21.0% 29.4% 22.3% 15.6% 18.8% 18.5% 19.0% 18.9% 18.6% CAPEX i % af oms. 3.8% 6.5% 11.0% 14.1% 8.0% 4.8% 6.6% 6.4% 6.4% 6.0% Arbejdskapital i% af oms. 4.7% -0.2% 7.1% 16.0% 15.4% 11.9% 10.7% 9.9% 10.7% 10.5% Materielle anlægsaktiver i % af oms 12.7% 13.1% 17.1% 23.1% 22.9% 19.1% 19.5% 19.2% 19.0% 18.6% Totaltafkast aktien % % % % % 2008 ÅTD -43.7% 3,0 Vestas EPS 3,5 Vestas EPS 2,5 3,0 2,0 2,5 1,5 2,0 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 jan.08 feb.08 apr.08 jun.08 jul.08 sep.08 okt.08 dec.08 feb.09 mar.09 0,0 dec.08 feb.09 mar.09 maj.09 jul.09 aug.09 okt.09 dec.09 jan.10 mar.10 maj.10 Jyske Bank Konsensus Realiseret Jyske Bank Konsensus 4,0 Vestas EPS 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 dec.08 feb.09 mar.09 maj.09 jul.09 aug.09 okt.09 dec.09 jan.10 mar.10 maj.10 Jyske Bank Konsensus 12

13 Jyske Bank dækker følgende selskaber indenfor Industri Selskab Anbefaling Primær analytiker Sekundær analytiker 3M Ingen anbefaling Robert Jakobsen A.P. Møller - Mærsk B Akkumuler Karsten Sloth Christian Nagstrup ABB Ltd Køb Lars Terp Paulsen Christian Nagstrup DSV Akkumuler Karsten Sloth FLSmidth Sælg Christian Nagstrup Lars Terp Paulsen NKT Holding Køb Christian Nagstrup Philips Electronics Køb Robert Jakobsen Rockwool B Sælg Christian Nagstrup Lars Terp Paulsen SAS Sælg Karsten Sloth Vestas Akkumuler Christian Nagstrup 13

14 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktieanalyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må aktieanalytikere i Jyske Bank ikke handle i de selskaber og papirer, hvor de udarbejder analyser. Jyske Bank kan dog have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til det selskab, der analyseres. Analysen er ikke blevet forelagt selskabet forud for offentliggørelse. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Jyske Banks aktieanbefalinger - aktuel fordeling Fordeling af anbefalinger for danske aktier (antal) Fordeling af anbefalinger for alle aktier (antal) Køb Akkumuler Neutral Reducer Sælg Køb Akkumuler Neutral Reducer Sælg Kilde: Jyske Bank Kilde: Jyske Bank Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere af følgende modeller: Discounted cash flow (fri likviditet), Economic Value Added og dividendemodel til bestemmelse af selskabets fundamentale værdi. Den fundamentale værdi sammenholdes med en relativ værdiansættelse ud fra nøgletal såsom P/E og EV/EBITA. Anbefalingen og kursmålet justeres endvidere for den forventede nyhedsstrøm og markedsstemning baseret på branchekendskab samt selskabsspecifikke forhold. Jyske Bank tager højde for den forventede udvikling i aktiemarkedet, sektorer samt selskabsforhold i anbefalingerne. Risiko Investering i denne aktie er behæftet med risiko. Bevægelser i aktiemarkedet, sektoren og/eller nyhedsstrøm mv. om selskabet kan påvirke kursdannelsen i aktien. Se analysens forside for vores syn på risikoen for aktien. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles aktien i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko. Er der tale om ADR e.l., er valutarisikoen forbundet med den valuta, som moderselskabet handles i. Opdatering af analysen Den planlagte opdatering af analysen følger regnskabsmeddelelser fra selskabet. Se forsiden for dato for analysens første offentliggørelse. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. 14

15 Anbefaling Afkast i forhold til udviklingen i det generelle aktiemarked Køb >5% Akkumuler 0 til 5% Neutral 0% Reducer 0 til -5% Sælg < -5% Kilde: Jyske Bank Aktieanbefalingsbegreber Vores anbefalinger er relative til markedsudviklingen og bliver bestemt ud fra en vurdering af det forventede afkast indenfor de kommende 12 mdr. Det forventede afkast er forskellen mellem den aktuelle kurs og vores 12 mdr.'s kursmål (kursmålet indeholder det forventede udbytte). Ved en positiv anbefaling (køb eller akkumuler) forventer vi således, at en investering i aktien giver et bedre afkast end aktiemarkedet generelt. Omvendt forventer vi, at en investering i aktien giver et dårligere afkast end aktiemarkedet generelt ved en negativ anbefaling (reducer eller sælg). Da vores anbefalinger er relative og risikojusterede, er det muligt at sammenligne vores anbefalinger på tværs af sektorer og risikoklasser. Endvidere er potentialet også angivet absolut via vores kursmål. Det skal dog understreges, at det er anbefalingen, som er ankeret. En købsanbefaling er altså en købsanbefaling, indtil anbefalingen er ændret, også selvom kursstigninger har bragt kursen "for tæt" på kursmålet. De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger, da afkast efter omkostninger, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at aktien vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. For uddybning af vores anbefalingsbegreber henviser vi til 15

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total.

Farvel til Total TOTAL SA SÆLG FØR KØB. Farvel til Total: Vi sænker anbefalingen til Sælg og ophører samtidig analysedækningen af Total. TOTAL SA SÆLG FØR KØB Farvel til Total Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

NRI under pres. Møde med adm. direktør og kreditdirektør SYDBANK - REDUCER

NRI under pres. Møde med adm. direktør og kreditdirektør SYDBANK - REDUCER SYDBANK - REDUCER NRI under pres Møde med adm. direktør og kreditdirektør I fredags mødtes vi med den adm. direktør og kreditdirektøren, der bekræftede vores bekymringer over Sydbanks evne til at skabe

Læs mere

Fokus på landbrug - nylige prisfald

Fokus på landbrug - nylige prisfald DEN DANSKE BANKSEKTOR Fokus på landbrug - nylige prisfald "En perfekt storm" Fra 2009 til foråret 2014 så vi stigende mælkepriser - men fra juni 2014 til oktober 2014 har vi set et markant prisfald fra

Læs mere

ELECTRONIC ARTS - KØB Aktier IT 06.08.2009

ELECTRONIC ARTS - KØB Aktier IT 06.08.2009 Aktier IT 06.08.2009 Kvartalsregnskab Flot regnskab på alle fronter Verdens største udbyder af computerspil lod i går aftes, med deres 2. kvartalsregnskab, champagnepropperne springe oven på et flot regnskab.

Læs mere

Sæsonmæssig svag ordreindgang, men markedsandel intakt

Sæsonmæssig svag ordreindgang, men markedsandel intakt VESTAS - KØB Sæsonmæssig svag ordreindgang, men markedsandel intakt Vi fastholder KØB: Vi fastholder vores KØB-anbefaling på Vestas, da vi er fortrøstningsfulde mht. Vestas' evne til at genrejse marginerne

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

Staples er stabile! Quant info. Fundamental valuation Undervalued. News Flow 12-month target price 18 Current price 15. Medium. JB sec.

Staples er stabile! Quant info. Fundamental valuation Undervalued. News Flow 12-month target price 18 Current price 15. Medium. JB sec. Staples er stabile! Staples er kommet med 1. kvt. regnskab, som var en spids lavere end forventet. Både omsætning og EBITmargin var til den lave side. Selskabet bibeholder dog forventningerne til hele

Læs mere

Prognose i den lave ende af intervallet

Prognose i den lave ende af intervallet FLSMIDTH KØB Prognose i den lave ende af intervallet Dette er et ikkekomplekst produkt. FLSmidth leverede et svagere end forventet regnskab for 1. kvartal 2013 med en EBITA, der var 40 % under forventningerne.

Læs mere

Bedre volumen men containeropsvinget stadig langt væk

Bedre volumen men containeropsvinget stadig langt væk A. P. MØLLER - SÆLG Bedre volumen men containeropsvinget stadig langt væk Vi fastholder vores forsigtige holdning: Maersk-aktien er steget pga. 1) den generelle stigning i de cykliske aktier, som kan stoppe

Læs mere

Svage tal. Vi fastholder KØB. Novo reducerer omsætningsestimat. Telekonference kl. 13.00 CET NOVO NORDISK - KØB

Svage tal. Vi fastholder KØB. Novo reducerer omsætningsestimat. Telekonference kl. 13.00 CET NOVO NORDISK - KØB 1.5.214 NOVO NORDISK - KØB Svage tal Vi fastholder KØB Novo Nordisk leverede en omsætning for 1. kvartal '14 på DKK 2.3 mia. (+1,8 %), hvilket var under både vores estimat og konsensus på DKK 2,9 mia.

Læs mere

Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG

Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG OW BUNKER - SÆLG Efter stærk lancering sætter vi OWB på SÆLG Vi starter vores dækning af OW Bunker med en SÆLG-anbefaling og et kursmål på DKK 140, da vi ikke er klar til at inddiskontere den ubrudte volumenvækst

Læs mere

Sæsonmæssigt svagt kvartal, men for forsigtige konsensustal for 2014

Sæsonmæssigt svagt kvartal, men for forsigtige konsensustal for 2014 VESTAS - KØB Sæsonmæssigt svagt kvartal, men for forsigtige konsensustal for 2014 30% upside ift. 2014-konsensustallene for EBIT: Vestas aflægger deres regnskab for 1. kvartal '14 fredag d. 9. maj. Vi

Læs mere

BMWs EBIT imponerer BMW - STÆRKT KØB. Resume af BMW s foreløbige regnskab:

BMWs EBIT imponerer BMW - STÆRKT KØB. Resume af BMW s foreløbige regnskab: BMW - STÆRKT KØB BMWs EBIT imponerer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

Beskeden 2014 prognose

Beskeden 2014 prognose A. P. MØLLER - SÆLG Beskeden 2014 prognose Indikationer om fornyet pres på rater Vi nedjusterer vores estimater en smule Vi fandt ikke noget i 2013 regnskabet, der forklarer hvorfor Mærsk aktien har været

Læs mere

Service en primær drivkraft i at sikre mere stabile marginer gennem cyklussen

Service en primær drivkraft i at sikre mere stabile marginer gennem cyklussen VESTAS - KØB Service en primær drivkraft i at sikre mere stabile marginer gennem cyklussen Vi fastholder KØB: Vi fastholder vores købsanbefaling på Vestas, men sænker vores kursmål til 285 fra tidligere

Læs mere

Jamie Dimon fortsætter ved roret

Jamie Dimon fortsætter ved roret JPMORGAN CHASE- STÆRKT KØB Jamie Dimon fortsætter ved roret Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer.

Læs mere

SAAB vinder duel i Brasilien

SAAB vinder duel i Brasilien SAAB - STÆRKT KØB SAAB vinder duel i Brasilien Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem

Læs mere

Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering

Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering VESTAS - KØB Solidt regnskab kan retfærdiggøre en opjustering Vi fastholder KØB af Vestas op til regnskabet for 3. kvartal '14 på trods af finansiel uro på markederne, som har påvirket aktien markant.

Læs mere

Solidt 2. kvartal retfærdiggør en opjustering af prognosen

Solidt 2. kvartal retfærdiggør en opjustering af prognosen VESTAS - KØB Solidt 2. kvartal retfærdiggør en opjustering af prognosen Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi opjusterer vores anbefaling på Vestas til KØB op til regnskabet for 2. kvartal '14 på baggrund

Læs mere

Stadig KØB trods høj prisfastsættelse

Stadig KØB trods høj prisfastsættelse COLOPLAST - KØB Stadig KØB trods høj prisfastsættelse Vi gentager KØB I løbet af de seneste to år har vi set en stærk performance i Coloplasts aktiekurs drevet af en forbedret effektivitet i driften og

Læs mere

Skuffende vækstmomentum

Skuffende vækstmomentum WILLIAM DEMANT - REDUCER Skuffende vækstmomentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi nedjusterer vores anbefaling til REDUCER efter aflæggelsen af regnskabet, da vi ikke længere har tillid til, at William

Læs mere

Fokus på de sædvanlige mistænkte Vi gentager vores salgsanbefaling forud for rapporten for 2. kvartal 2014

Fokus på de sædvanlige mistænkte Vi gentager vores salgsanbefaling forud for rapporten for 2. kvartal 2014 9.7.214 H. LUNDBECK - SÆLG Fokus på de sædvanlige mistænkte Vi gentager vores salgsanbefaling forud for rapporten for 2. kvartal 214 H. Lundbeck aflægger sit regnskab for 2. kvartal '14 den 7. august.

Læs mere

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA

Flot 1. halvårs regnskab fra AXA AXA SA - STÆRKT KØB Flot 1. halvårs regnskab fra AXA Vores Stærkt Køb anbefaling på AXA er kun blevet styrket efter et flot 1. halvårs regnskab. Et regnskab, som indikerer, at AXAs strategiplan performer.

Læs mere

ENDNU EN OVERSKRIDELSE AF KONSENSUS VENTER

ENDNU EN OVERSKRIDELSE AF KONSENSUS VENTER PANDORA - KØB ENDNU EN OVERSKRIDELSE AF KONSENSUS VENTER Dette er et ikkekomplekst produkt. Risikoen er på op-siden: Vi har på den hårde måde lært, at det at foretage skøn om fremtiden er meget svært.

Læs mere

Forløber som planlagt

Forløber som planlagt 29.8.214 BAVARIAN NORDIC - KØB Forløber som planlagt Vi gentager KØB Efter aflæggelsen af regnskabet for 2. kvartal 214, som afslørede få nyheder som forventet, har vi ikke foretaget ændringer af vores

Læs mere

Stigende risiko på vores årsestimater

Stigende risiko på vores årsestimater VESTAS - REDUCER Stigende risiko på vores årsestimater Vi fastholder REDUCER: Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling på Vestas, da konsensustallene er begyndt at se mere aggressive ud med peak EBIT-marginer

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

Automobil-divisionen imponerer igen

Automobil-divisionen imponerer igen BMW STÆRKT KØB Automobil-divisionen imponerer igen Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem

Læs mere

Udsigt: en æble-ryster

Udsigt: en æble-ryster AKTIESTRATEGI Udsigt: en æble-ryster Dette er et ikkekomplekst produkt I vejrmæssig henseende kalder man tidlige efterårsstorme for en æbleryster. Det betegner faktisk også meget godt, hvad vores indikatorer

Læs mere

Vesteuropa mister momentum

Vesteuropa mister momentum ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK 1.000 pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Begivenhedsløst 2. kvartal

Begivenhedsløst 2. kvartal ROCKWOOL - REDUCER Begivenhedsløst 2. kvartal Rockwool leverede et svagere end ventet regnskab for 2. kvartal '14 med EBIT 5 % lavere end konsensus. Prognosen i lokal valuta blev fastholdt, hvor Rockwool

Læs mere

IMT nedjusteres til Køb

IMT nedjusteres til Køb IMPERIAL TOBACCO - KØB IMT nedjusteres til Køb Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem

Læs mere

Fremtiden ser lysere ud

Fremtiden ser lysere ud 24.1.214 NOVOZYMES - KØB Fremtiden ser lysere ud Vi fastholder vores KØB-anbefaling og løfter vores kursmål til DKK 3 (27) Novozymes leverede et stærkt kvartalsregnskab med både omsætningen og indtjeningen

Læs mere

Telenor: En europæisk operatør i vækst

Telenor: En europæisk operatør i vækst Telenor: En europæisk operatør i vækst Jyske Markets, Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Senior Aktieanalytiker Robert Jakobsen +45 89 89 70 44 jrj@jyskebank.dk Analytikerassistent Christoffer Thimsen +45

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

NOK og Norges Bank. Side 1/12

NOK og Norges Bank. Side 1/12 NOK og Norges Bank Side 1/12 NOKDKK 82,00 bør give støtte. Insisterer man på at købe NOK (og ikke anvende optioner, som vi anbefaler) skal stop/loss placeres i 81,25. Side 2/12 Konklusion Norges Bank sendte

Læs mere

Solidt kvartal. Bombardier - Køb. Fremgang i både omsætning og indtjening. CAPEX lidt lavere, men fortsat på et højt niveau

Solidt kvartal. Bombardier - Køb. Fremgang i både omsætning og indtjening. CAPEX lidt lavere, men fortsat på et højt niveau Bombardier - Køb Solidt kvartal Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

3. kvartal '14 - positiv trend på næsten alle poster

3. kvartal '14 - positiv trend på næsten alle poster DANSKE BANK STÆRKT KØB 3. kvartal '14 - positiv trend på næsten alle poster C&I justering af forretningsmodellen på vej! Samlede indtægter: Vi ser en positiv trend - mest markant indenfor nettogebyrindtægterne

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast TRYG - KØB 2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast Udfordrende svensk marked Trygs regnskab for 2. kvartal '14 offentliggøres d. 10. juli kl. 07.30. 1) Præmieindtægter: Vi forventer, at

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere

Gode salgstal for 4. kvt.

Gode salgstal for 4. kvt. CARREFOUR - STÆRKT KØB Gode salgstal for 4. kvt. Dette er en case anbefaling. Vi har dækning af selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Herefter stopper vi som

Læs mere

HP leverer toplinjevækst!

HP leverer toplinjevækst! HP - STÆRKT KØB HP leverer toplinjevækst! HP leverede et meget fint og bedre end forventet resultat for 3 kvartal. Det er specielt den første omsætnings fremgang år over år i to år til $ 27.6 mia. og den

Læs mere

Bestået 1. halvårsregnskab

Bestået 1. halvårsregnskab CEZ - KØB Bestået 1. halvårsregnskab Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster

Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster USA: Kan rentestigningen bremse opsvinget? For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk k k Side 1/9 Rentestigning: hvad skal vi holde øje med? Den 10-årige åi rente

Læs mere

Vi sparer på papiret og slukker for printeren

Vi sparer på papiret og slukker for printeren HP SÆLG (FØR STÆRKT KØB) Vi sparer på papiret og slukker for printeren Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Line tog markedsandele men...

Line tog markedsandele men... A. P. MØLLER - SÆLG Line tog markedsandele men... på bekostning af raterne Olieefterforskning revurderes Vi løfter vores estimater 2 %, fastholder vores kursmål på DKK 11.000 og fastholder SÆLG. Vi ser

Læs mere

SAP opjusteres til Køb

SAP opjusteres til Køb SAP KØB SAP opjusteres til Køb Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

High Yield HighLights Uge 17

High Yield HighLights Uge 17 High Yield HighLights Uge 17 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: - Dong: Q1 regnskab - CEDC: Stopper dækning Index 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% High Yield Return - Yearly

Læs mere

Jobrapporten for december. Side 1/14

Jobrapporten for december. Side 1/14 USA: Jobrapporten for december Puha for en skuffelse, men var det bare vejret? Side 1/14 Jobrapporten - konklusioner Konklusion: Jobrapporten var svagere end ventet næsten hele vejen rundt. Men der er

Læs mere

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre

Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre J SAINSBURY - KØB Ingen forsvarer indtjeningsevnen bedre Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

SÆSONMÆSSIGT SVAGT KVARTAL, FOKUS PÅ ORDREINDGANG

SÆSONMÆSSIGT SVAGT KVARTAL, FOKUS PÅ ORDREINDGANG 12.5.214 FLSMIDTH KØB SÆSONMÆSSIGT SVAGT KVARTAL, FOKUS PÅ ORDREINDGANG FLSmidth aflægger deres regnskab for 1. kvartal den 14. maj. Givet svagheden i 1. kvartalsregnskaberne fra sammenlignelige mineselskaber

Læs mere

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende

Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vendingen er intakt, men ikke overbevisende Vi giver her en kort oversigt over den seneste måneds udvikling i de vigtigste nøgletal for dansk økonomi. De danske nøgletal giver fortsat et indtryk af, at

Læs mere

Er HP på vej med et spin off?

Er HP på vej med et spin off? HP STÆRKT KØB Er HP på vej med et spin off? Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner

Læs mere

Rammeaftaler sikrer leveringer i USA i 2016

Rammeaftaler sikrer leveringer i USA i 2016 VESTAS - KØB Rammeaftaler sikrer leveringer i USA i 2016 Stærk afslutning på året peger mod ordrer på 6,5 GW: Vestas sluttede året stærk af mht. ordrer. I løbet af de sidste to dage af året annoncerede

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 21.03.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Fortsat momentum og medvind fra Nets-salget

Fortsat momentum og medvind fra Nets-salget DANSKE BANK STÆRKT KØB Fortsat momentum og medvind fra Nets-salget Laver handelsindtægter blev opvejet af salget af Nets Danske Bank leverede et nettoresultat for 2. kvartal på DKK 4.47 mio. mod DKK 2.811

Læs mere

Issue 4.625% 2015 Recommendation

Issue 4.625% 2015 Recommendation Virksomhedsobligationer Investment Grade Research Basic Industry 27.11.212 Anbefalinger: BUY: 4.625% 215 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør

Læs mere

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved?

USA: Jobrapporten for april. Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? USA: Jobrapporten for april Meget stærk jobrapport, men bliver det ved? Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/10 Jobrapporten - konklusioner Jobrapporten i april var

Læs mere

Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret!

Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret! DANSKE BANK STÆRKT KØB Goodwill-nedskrivning på DKK 9 mia. - nominel udbytteprocent uændret! Forventede nedskrivninger på DKK 9 mia.: Danske Bank forventer en nedskrivning på goodwill på DKK 9 mia. i årsregnskabet

Læs mere

Købsmulighed. 1. kvartal godt på vej mod 35% stigning i EBIT PANDORA - KØB

Købsmulighed. 1. kvartal godt på vej mod 35% stigning i EBIT PANDORA - KØB 9.4.214 PANDORA - KØB Købsmulighed 1. kvartal godt på vej mod 35% stigning i EBIT Det er svært at sige på dette tidspunkt, om konsensus er for aggressiv ift. 1. kvartal '14. Vi ser dog ikke den svage aktiekurs

Læs mere

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014

USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 USA: Hvad bremser privatforbruget? September 2014 Hvis du har spm eller kommentarer, kontakt: Kim Fæster Jyske Bank 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk Side 1/8 Privatforbruget siden opsvinget Som vi konstaterede

Læs mere

Underliggende indtjening intakt

Underliggende indtjening intakt NKT - REDUCER Underliggende indtjening intakt Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi ændrer vores estimater for 2014/2015 med hhv. -11 %/+2 % ovenpå regnskabet primært pga. Baltic 1 forliget og en lavere

Læs mere

Stærk indtjening og...

Stærk indtjening og... PANDORA - KØB Stærk indtjening og... klare tegn på vækst i ny markeder og kategorier Vi løfter forventningerne 3 % og justerer kursmål til DKK 45 Kvaliteten af Pandoras forretning er klart stigende, hvilket

Læs mere

BMW gør det igen! BMW - STÆRKT KØB. Overblik over regnskabet:

BMW gør det igen! BMW - STÆRKT KØB. Overblik over regnskabet: BMW - STÆRKT KØB BMW gør det igen! Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Dr. Pepper overgår de høje forventninger

Dr. Pepper overgår de høje forventninger DR PEPPER SNAPPLE - STÆRKT KØB Dr. Pepper overgår de høje forventninger Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Lave metalpriser styrker vores positive syn

Lave metalpriser styrker vores positive syn PANDORA - KØB Lave metalpriser styrker vores positive syn Vi justerer forventningerne og løfter kursmålet: Vi fastholder vores KØBanbefaling på Pandora-aktien forud for regnskabet for 3. kvartal '14 den

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: RTL Rente 23.12.2015 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Vi forventer, at Nationalbanken selvstændigt vil hæve renten snart og formentligt i løbet af 1. kvartal. Det vil få de korte renter som

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

High Yield HighLights Uge 15

High Yield HighLights Uge 15 High Yield HighLights Uge 15 Denne uges HighLights indeholder information om følgende selskaber: Index 25% 20% 15% High Yield Return - Yearly performace 2010 2011 2012 2013 - Ontex IV Vi optager dækning

Læs mere

Svag i tørlast i 1. kvartal

Svag i tørlast i 1. kvartal 13.5.214 D/S NORDEN - REDUCER Svag i tørlast i 1. kvartal Skuffelse på 1,7 kr. pr. aktie NAV oppe med 4-5 % til DKK 25 Vi beregner NAV til DKK 25 per aktie baseret på merværdier i ejede og leasede skibe.

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

USA: Jobrapport for marts

USA: Jobrapport for marts USA: Jobrapport for marts Vækstbilledet til eksamen Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 kf@jyskebank.dk 4/1/2014 Side 1/13 USA: Vækstbilledet til eksamen Et af de store

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Uannoncerede ordrer er opmuntrende

Uannoncerede ordrer er opmuntrende 14.5.214 FLSMIDTH KØB Uannoncerede ordrer er opmuntrende Dette er et ikkekomplekst produkt. FLSmidth aflagde her til morgen et regnskab for 1. kvartal 214, som var bedre end forventet, med EBITA 7% bedre

Læs mere

Svag EBIT margin. Vesteuropa stadig på rette vej. Organisk fald i volumen i Asien CARLSBERG - REDUCER

Svag EBIT margin. Vesteuropa stadig på rette vej. Organisk fald i volumen i Asien CARLSBERG - REDUCER CARLSBERG - REDUCER Svag EBIT margin Vesteuropa stadig på rette vej Organisk fald i volumen i Asien Gruppens EBIT-margin blev på 3,8 % (5,4) eller 190 bp under konsensus. Carlsberg's prognose for 2014

Læs mere

Stigende risiko ift. guidance i NKT Cables

Stigende risiko ift. guidance i NKT Cables NKT - REDUCER Stigende risiko ift. guidance i NKT Cables Nedjusteringer af indtjeningsforventningerne fra førende kabelproducenter peger i retning af et udfordrende 3. kvartal og stigende risiko ift. Guidance

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Vi skifter Autoliv ud med Michelin

Vi skifter Autoliv ud med Michelin AUTOLIV SÆLG Vi skifter Autoliv ud med Michelin Vi stopper dækningen af Autoliv, da vi ønsker at tage profit efter et en flot performance. Herudover understøtter Jyske Quant scoren ikke længere en positiv

Læs mere

USA: Jobrapport for februar

USA: Jobrapport for februar USA: Jobrapport for februar Den sidste inden Feds vigtige marts-møde Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 3/5/2015 Side 1/12 Sidste jobrapport

Læs mere

Korrektion af model barberer 5 % af kursmål Vi venter nu lidt højere driftsomkostninger

Korrektion af model barberer 5 % af kursmål Vi venter nu lidt højere driftsomkostninger MATAS - KØB Korrektion af model barberer % af kursmål Vi venter nu lidt højere driftsomkostninger Investeringscasen er dog stadig solid Vi justerer vores forventninger, så de mere præcist afspejler driftsomkostningerne

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Opjustering af prognose i ReSound allerede i prisen

Opjustering af prognose i ReSound allerede i prisen GN STORE NORD - SÆLG Opjustering af prognose i ReSound allerede i prisen Dette er et ikkekomplekst produkt. Stærkt regnskab kræves for at retfærdiggøre nuværende værdiansættelse: GN Store Nord aflægger

Læs mere

Outperformance Vi anbefaler stadig Køb

Outperformance Vi anbefaler stadig Køb Numericable - Køb Outperformance Vi anbefaler stadig Køb Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til

Læs mere

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2

Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 13. august 2014 Tina Winther Frandsen Seniorøkonom Jyske Markets twf@jyskebank.dk +45 8989 7170 Side 1/12 Euroland: Risiko for vækstskuffelse i Q2 Vækstnøgletallene

Læs mere

Discover 2014 noter HP - STÆRKT KØB. Nye innovationer: Blandt de vigtigste produktlanceringer på Discover 2014 konferencen er:

Discover 2014 noter HP - STÆRKT KØB. Nye innovationer: Blandt de vigtigste produktlanceringer på Discover 2014 konferencen er: HP - STÆRKT KØB Discover 2014 noter Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktorer. Herigennem udregner modellen

Læs mere

Guld mod tidligere højder

Guld mod tidligere højder Guld mod tidligere højder Prisen på guld er steget de seneste uger i forventning om en endnu mere lempelig pengepolitik. Det blev sidst i juli understøttet af ECB s Mario Draghi, der for første gang åbnede

Læs mere

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation

Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Wind - Køb Køb Wind s 2020 senior sikret obligation Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG

Læs mere

SAP sænker 2014 prognosen

SAP sænker 2014 prognosen SAP - REDUCER SAP sænker 2014 prognosen SAP har i dag aflagt et moderat skuffende 3. kvt. regnskab og samtidigt reduceret 2014 EBIT-prognosen. Et moderat kursfald i dagens handel er fair. Vi fastholder

Læs mere

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening

Stabil vækst. Securitas Direct - Hold. Fremgang i både omsætning og indtjening 26.8.214 Securitas Direct - Hold Stabil vækst Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi

Læs mere

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93

Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK93 -7- Jyske Realkredit: Kommentarer til dagens CK9 Det foreløbige udtræk ligger noget højere for oktober en i forhold til de seneste er (se figur ). Vi er nu på 9, mia. DKK i udtræk, hvilket mere end dobbelt

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere