Læs mere inde i bladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs mere inde i bladet"

Transkript

1 Læs mere inde i bladet 1. maj 2013

2 2 Referat fra generalforsamlingen i Thorøhuse Bylaug tirsdag d. 19. marts Valg af dirigent. Otto Malmose blev valgt. 2. Valg af referent. Jeppe Nielsen blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning. Bolette oplæste beretningen. 4. Fremlæggelse af regnskab Herefter en enkel forespørgsel fra generalforsamlingen. Hvad skal den ny Thorøhusebog koste. Vides ikke på nuværende tidspunkt. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Pkt. 4. Fremlæggelse af årsregnskab. Kasserer Palle Isaksen oplæste regnskabet, der var omdelt til generalforsamlingen. Regnskabet blev godkendt. Jørgen Eg spurgte om, hvad Borgergruppen består af. Bolette oplyste, hvem der var med fra Thorøhuse og henviste i øvrigt til, at man på kommunens hjemmeside kan se, hvem der er med fra de forskellige landsbyer. Keld M. spurgte, om der er flere midler på vej til borgergruppen/bylauget? Bolette oplyste, at der var kr. på vej fra LAG/Assens øremærket til trykning af Thorøhusebogen. 5. Forslag fra bestyrelsen. Palle Isaksen efterlyste forslag til byforskønnelsesprisen. Der mangler indstillinger af kandidater. Det er udvalget selv, der har indstillet kandidaterne, og det er ikke meningen. Udvalget mente, der er emner nok. Spørgsmål: Skal der arbejdes videre på uddeling af en forskønnelsespris? Forslag fra forsamlingen, at man i stedet for hvert år kunne uddele prisen hvert andet eller tredje år. Lise Arnecke foreslog, at prisen kunne tildeles i forhold til udendørsarealer også. Stemning for at prisen bevares og uddeles hvert tredje år, næste gang i Udvalget taler videre om det internt. Billede fra Jacob Gade Masterclasskoncerten i Arena Assens. Foto: Bjarne Toft Olsen

3 3 6. forslag fra medlemmerne. Jørgen Eg foreslog, at Bylauget arbejder på, at byens gadebelysning udskiftes/renoveres. Har selv kontaktet kommunen/vej og Trafik om spørgsmålet og fået oplyst, at der i kommunen pt. er udskiftning i gang. Der skulle være en mulighed for, at der i Thorøhuse kunne ske udskiftning inden for 2 år. Jørgen henstillede til, at vi selv skulle komme på banen og sørge for måske at få medindflydelse på gadebelysningens udseende. Vi skal have en belysning, der signalerer landskabelig ro. Bolette oplyste hertil, at Bylauget har arbejdet på denne sag siden laugets stiftelse i Og der har ved hver generalforsamling været vidt forskellige meninger/opfattelser af, hvordan vores gadebelysning skulle være. Jørgen Eg oplyste, at kommunen havde sagt, at vores gadebelysnings renovering bør udføres i samrådmed thorøhuserne selv. Jørgen Overgaard forklarede, at vores kommune er blevet større. Kommunen har fået flere ressourcer. Det handler herefter om, hvem der skal prioriteres først. Vores belysning er meget forældet. Energi Fyn, der står for vedligeholdelsen har vanskeligt ved at skaffe reservedele. Der er store besparelser ved at installere LED-lys. Assens Kommune er samtidig Energikommune. Bolette oplyste, at bestyrelsen igen vil arbejde på sagen. 7. Valg af bestyrelse og suppl. Genvalg af Bolette og Margrethe Vestergaard. Henrik Ullum ønskede at træde ud, hvis der kunne findes et nyt medlem. Bestyrelsen har spurgt rundt omkring. Jørgen Eg er villig til at opstille. Jørgen Eg blev valgt. Rødvin til Henrik for indsatsen. Henrik fortsætter dog i legepladsudvalget sammen med Uffe Pihl, Rasmus Dorph m.fl., der vedligeholder legeredskaberne på Drejet. Niels Nielsen og Bente Hyldgaard begge genvalgt som suppleanter. Bente er 1. suppleant.

4 4 8. Valg af revisor og rev. suppl. Otto Malmose og Preben tømrer Hansen genvalgt som revisor-suppleanter. Johnni spurgte, hvad oldermandslauget får i leje for at have legeredskaberne stående på Drejet. Ingenting! Det er Keld Mogensens tørreplads, der indgår i dette areal. Keld betaler en leje til Saltofte Oldermandslaug. 9. Fastsættelse af kontingent. 100 kr. pr. medlem. Uændret. 10. Eventuelt. Bjarne Toft Olsen (redaktør) opfordrede til at komme med indlæg til Thorøhuseposten. (næste deadline 18. april). Bente Hyldgaard foreslog, at man indgik i projekt Nabohjælp. Klistermærkater kan fås på politistationen. Større skilt til opsætning ved byskiltet kan købes på nettet kr. Keld M. kom med kort indlæg om etablering af gadebelysningen, der blev opsat ca. år 1900 af Thorøhuse Sygekasse. Samme forening havde også etableret byens ligkapel. Pris 2,00 kr. pr. husstand. Keld havde i øvrigt intet ønske om anden/ny gadebelysning. Han kunne ikke huske, det har været anderledes. Lasse Jørgensen: Hvis master og ledninger skal ned, hvor skal svalerne så sidde??? Bjarne Toft oplyste, at flere beboere på Ålevejen er tilmeldt Nabohjælp ordningen. Man tilmelder sig på nettet. De tilmeldte får så indbyrdes meddelelse om, hvem og hvornår, der holdes ferie, således at man f.eks. kan køre naboens affaldsbeholder ned til vejen. Margrethe efterlyste tal på fordel ved nabohjælpordning. Jeppe oplyste, at vi pga. beliggenhed er meget forskånet for indbrud i Thorøhuse. Johnni efterlyste større deltagelse fra Borgergruppen i diverse møder og arrangementer. Har selv deltaget i mange møder, men ikke set nogen repræsentanter fra Bylauget. Bolette oplyste, at vi i Thorøhuse generelt er meget aktive. Deltager selv så meget hun kan.

5 5 Henrik Ullum oplyste, at alle kan melde sig ind i Borgergruppen. Opfordrede flere til at melde sig. Johnni oplyste, at Borgergruppen hverken er forsamlingshus eller bylaug, men landsbyens officielle talerør til kommunen. Lillian forespurgte om baggrunden for Borgergruppen. Svar: Da der var penge i LAG, skulle borgergruppen etableres for at få snabelen i pengekassen. Generalforsamlingen efterlyste mere specifik redegørelse for Borgergruppens arbejdsområde. Bolette vil komme med indlæg vedr. dette i næste nummer af Thorøhuseposten. Samt Bylaugets rolle. Hanne Herzog udtalte, at det efterhånden er svært at finde frivillige til alt det foreningsarbejde. Vi har både forsamlingshus, bylaug og borgergruppe i Thorøhuse. Lasse Jørgensen udtalte, at det er godt, der er så mange frivillige kræfter, men savner, at der informeres om de projekter, der arbejdes med Baltic Crossing (DK, Uk, Fin). Koncert med spisning Thorøhuse Forsamlingshus fredag d. 24. maj kl. 18/20. Thorøhuse Forsamlingshus kan sommeren 2013 fejre 10 års jubilæum med folkemusikkoncerter. Det startede med Emily Smith Band (Sco) d. 4. juli Det er efterhånden blevet til 40 koncerter med kunstnere fra hele verden. Forsamlingshuset fejrer jubilæet med 2 topnavne inden for genren. Det bliver et sikkert festligt gensyn med sprudlende Baltic Crossing og deres blanding af keltisk og skandinavisk folkemusik. I anledning af jubilæet bliver koncerten med spisning og også en del af Assens Kommunes Vi Gør Hinanden Gode. Der serveres en 2- retters menu for 125 kr. Billetter til koncerten koster ligeledes 125 kr. og kan bestilles på tlf el

6 6 Jørgen Overgaard efterlyste demokratisk tryghed. Vi har valgt medlemmer af forsamlingshusets og bylaugets bestyrelser, men borgergruppen er alene dem, der selv ønsker at være medlem. Bolette oplyste, at borgergruppen består af de samme som er med i forsamlingshus- og bylaugsbestyrelser. Og det hele handler i bund og grund om fælles interesser. Afsluttende bemærkninger. Otto Malmose takkede bestyrelsen for dens arbejde. Jeppe Thorøhuse Forsamlingshus Formand: Ole Nielsen, Markleddet 1 A, Næstformand: Anja Larsen, Fælleden 1, Kasserer: John Jensen, Skolebakken 3, Udlejning: Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf Hjemmeside: (udlejning og aktiviteter) Thorøhuse Postens redaktør Bjarne Toft Olsen Ålevejen 11, telefon: eller Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle husstande i byen. Indlæg sendes til: Deadline for næste nummer: 21. juli 2013

7 Kontingenter i 2013 har du betalt i år? 7 Tak til alle jer, der har betalt kontingent for 2013 og gjort brug af de omdelte girokort. I forhold til 2012 mangler ca. 20 at betale, hvilket kan ske hos mig på Jacob Gades Vej 22, hvis dit girokort er bortkommet. Det sker jo, at det lille girokort blev lagt i en postkasse med mange reklamer og aviser, og måske derfor blev overset. Du kan også overføre direkte til vor bankkonto Husk at skrive dit navn Tak for det - mvh. Palle Isaksen, kasserer. Badebroen 19.april Sandet er væk. Derfor må vi lave lidt mere rampe, så de små kan komme op Foto og tekst: Bolette

8 8 Naturoplevelser Nu nærmer forårstiden sig, hvor der venter os nye, små og store naturoplevelser. Jeg glæder mig hvert år til, at lærken kommer og synger hen over Drejet. I år så og hørte jeg de første lærker allerede den 17. februar, hvilket jeg synes var meget tidligt. Nu ser jeg frem til at høre strandtudsernes kvækken fra Thorø. Jeg har altid syntes, at der var noget fascinerende ved, at sådan nogle små tudser kunne kvække så højt, at vi kunne stå her i Thorøhuse en lun nat i maj og høre dem lige så tydeligt. Assens Kommune, Natur og Miljø har i 2012 foretaget en registrering af strandtudsebestanden. Der blev kun registreret en kvækkende han, hvorfor bestanden blev vurderet til at have akut behov for en indsats. Derfor har kommunen søgt og fået Thorøs tilladelse til at oprense tre lavninger og et vandhul for at sikre strandtudsernes forbliven på Thorø. Denne oprensning er foretaget først på året, så jeg vil igen her i maj begynde at lytte efter deres karakteristiske kvækken. Deres kvækken er en hurtig, gentagende snurrende lyd, som er cikadeagtig. Jeg håber, at I får lyst til at lytte med. God sommer Margrethe Dansk navn: Strandtudse Latin: Bufo calamita Foto: Naturstyrelsens hjemmeside. Fredet og beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3 ifølge habitatsdirektivet. Kan løbe hurtigt, svømme, klatre og grave.

9 9 Baggrund. Efterfølgende artikel er skrevet af Jørgen Vetterlain på min opfordring. Jørgen er i dag kommunaldirektør i den sydgrønlandske kommune Kujalleq. Jørgen har været meget imødekommende og formulerer sig perfekt på dansk (næsten). Der er ændret lidt i retskrivningen, men ikke i meningen. Det fremgår af Jørgens brev, hvilken forbindelse han har til Thorøhuse. Feriedreng Thorøhuse sommeren 1967 Sommeren 1967 var anderledes i forhold til andre somre. Jeg er født og opvokset i Jakobshavn som byen kaldtes indtil de grønlandske navne så dagens lys og Ilulissat, som byen benævnes grønlandsk, blev det officielle navn. Byen og stedet omkring er Grønlands store turistmagnet og opleves i dag af mange turister fra hele kloden. Jeg skrev, at sommeren dengang var anderledes i forhold til andre somre. Det var fordi, at jeg for første gang var udenfor Grønlands grænser og deltog i sommerferie i Danmark sammen med øvrige unge grønlændere, der aldrig tidligere har været i Danmark. Tiden var tærsklen fra 1. realklasse til 2. realklasse. Og planen var, at vi unge mennesker skulle fordeles til 2 plejeforældre med ca. 1½ måneds ophold hvert sted. Den gode skæbne ville jo sådan, at jeg skulle til familien Helen og Oskar Pedersen i Thorøhuse. Og sikke en modtagelse jeg fik, da jeg kom med bussen til i Assens. Der var Helen, Oskar og lille Helen. Videre derfra til Thorøhuse, en lille enklave i sommerlandet. Udover disse, så skal jo Hans, Birthe og Kurt nævnes. Jeg skal ikke lægge skjul på, at tiden hos familien Pedersen var så betryggende, at jeg den dag i dag og i løbet af 46 år har vedligeholdt forbindelsen. En så god behandling af en fremmed familie sætter sine rødder. Al den varme jeg fik, ikke alene fra familien, men også af andre beboere, er guld værd. Det viste sig jo, at Oskar var meget Grønlandsinteresseret, men med flyskræk, så han fik aldrig oplevet mit Grønland. Grønland som i dag er et interessant land med en del sjældne jordarter, som lyder til at være meget eftertragtede.

10 10 Men tilbage til mit ophold i Thorøhuse. Pedersens havde jo allerede dengang en lille motorbåd, som stadigvæk sejler. Der var en bestemt ø, hvor vi tilbragte en del tid efter at have fisket efter fladfisk, som bedstemor Helen tilberedte så smagfuldt, at min kone Hanne er faldet for fisken. Motorbåden og øen blev jo en speciel oplevelse for mig. Hans, Søren og jeg sejlede over til Haderslev for at besøge én af mine medferiedrenge, der var derovre. Og Hans fik prøvet mine svømmefærdigheder, da han lokkede mig til at hoppe i vandet og grave orme op, som så skulle bruges som madding. Hans sejlede simpelthen fra mig med vilje, hvor jeg med en stor fart indhentede ham og kom ombord igen i båden. Vi sejlede jo en del gange ud til øen for at fiske. Thorøhuse var jo dengang meget lille, en ungdom var taget videre til uddannelse andre steder, børnene og de ældre var ligesom blevet hjemme og plejede sig selv med de muligheder, som stedet og jobbene specielt i Assens gav. Fiskeren Helmer kaldte jo mig grønlænderen, og jeg lærte selvfølgelig deres drenge at kende, specielt Finn har jeg jo snakket med siden, da han senere også har været soldat i Grønland. Forstå mig jeg som tidligere aldrig har været i Danmark og pludselig kom til at bo hos en kærlig familie, var jo en prøvelse for mig, vel nok også for familien Pedersens. Men jeg følte aldrig hjemvé, og opholdet har sat så store dybe oplevelser, at jeg senere i mit liv fik genoprettet forbindelsen. Jeg havde jo flyttet et par gange efter min uddannelse og i takt med skiften af jobs, så har adressen skiftet fra by til by. Men jeg fik stiftet familie, og senere på vores ferier i Danmark, eller i andre tilfælde, da har vi lagt vejen forbi Thorøhuse altid med en så stor gæstfrihed, som er så gensidig, at familien langt om længe foretog en Grønlandsrejse for nogle år tilbage.

11 11 Jeg var pavestolt, da Kurt/Elsebeth, Hans/Kate, Birthe og 7 andre familierelaterede personer besøgte os her i Qaqortoq/Julianehåb og senere tog sejltur op ad kysten forbi Nuuk og de andre byer og havnede i Ilulissat/ Jakobshavn. Tog en afstikker til sommerhundeslædekørsel på Diskoøen og senere opholdte sig i Eqi, ferieparadiset nord for Ilulissat/Jakobshavn. Nu snakkes der meget om relationerne mellem Grønland og Danmark, eller omvendt, eftersom Grønland tidligere var koloni under Danmark, fik ad fredelige forhandlinger Hjemmestyre i 1979 og senere igen ved forhandlinger Selvstyre i Gid den øvrige verden kan lære af vores gensidige bestræbelser for at være, som vi er. De mange personer, som jeg har stiftet kendskab til som forlængelse af mit første Danmarksophold, vil jeg meget gerne ønske god vind i sejlene, bæltet lige uden for jer er jo kærkommen til fri benyttelse. For mig står Fyn stadigvæk som frodig. Qaqortoq ("Det hvide", dansk navn: Julianehåb) er Kujalleq Kommunes største by med indbyggere, grundlagt 1775, tilhørende Qaqortoq præstegæld. 300 af indbyggerne i præstegældet lever i henholdsvis mindre bebyggelser, samt på to rensdyrfarme og 13 fårefarme. Historie: Kolonien Julianeshaab, opkaldt efter daværende enkedronning Juliane Marie grundlagt 1775 af Anders Olsen, blev efterhånden en vigtig handelsplads, hvor eskimoerne solgte deres skind og spæk. Handelen med skind, spæk og hvalkød var koloniens hovedindtægtskilder. Fåreavlen startede i begyndelsen 1900-tallet, og området er i nuttiden centrum for Grønlands fåreavl startede Kongelige Grønlandske Handel (KGH) to handelsstationer, syd og nord for Julianeshaab, Nordprøven og Sydprøven, nu Narsaq og Alluitsup Paa.Qaqortoq var indtil den 1. januar hovedby i Qaqortoq Kommune der ved kommunesammenlægningen blev en del af Kujalleq Kommune Kilde Wikipedia

12 12 Byvåben fra Qaqortoq Jørgen og hans kone Hanne giftede sig efter 18 års samliv i juli Billedet er fra et julebrev skrevet til familien Pedersen her i Thorøhuse. Masterclass koncerter i Arena Assens Jacob Gade døde for 50 år siden, og i den anledning var prisuddelingen til årets legatmodtagere henlagt til Arena Assens. Arrangementet var lavet i et samarbejde mellem Jacob Gades legat og Assens Kommune. Assens Kommune havde inviteret til hele to koncerter i den anledning og det endda ganske gratis. Enkelte Thorøhusere havde fundet vej til Arenaen 24. marts og 26. marts, herunder undertegnede. Der blev uddelt store priser på kr. til Niklas Walentin (violin) og Copenhagen Piano Quartet. Derudover var der årets talentpriser på i alt kr. til Igor Svideniouk Egholm og Jonathan Algor Swensen. De unge talenter er blot 15 år, og Igor spillede henrivende smukt på cello. Ved Masterclass-afslutningskoncerten var der også unge talenter med fra Assens Musikskole. To helt fantastiske koncerter, også for dem, der normalt ikke hører klassisk musik. Bjarne Toft Olsen

13 13

14 14 Beretningen til generalforsamlingen i Forskønnelsesprisen: Thorøhuse Bylaug: På sidste års generalforsamling d. 28. marts 2012 uddelte Bylauget for anden gang forskønnelsesprisen. Priskomiteen havde valgt Dorte og Lasses fine renovering af Jacob Gades Vej 26. Det er tydeligt, at her er kommet nye mennesker til Thorøhuse, som vil gøre noget for miljøet i byen ved at renovere deres hus med sans for detaljerne. Under forslag fra bestyrelsen skal vi debattere fortsættelsen af forskønnelsesprisen. Strandrensning: Vores årlige strandrensning fandt sted onsdag d. 18. april. Det var den sædvanlige lille trofaste skare af thorøhusere, der mødte op. 23 voksne og 10 børn samlede et helt vognlæs affald sammen. Kommunen stillede igen en container til rådighed. Og denne gang måtte vi omhyggeligt lægge alt i gennemsigtige poser sorteret i plastic, brandbart, træ og metal. Kommunen har nemlig ikke mandskab til at sortere vores affald. Lisbeth havde også i år bagt kager til alle. Husk vores kommende strandrensning onsdag d. 17. april Badebroen: Den 6. maj samlede jeg de 8 stærke mænd: Preben, Johnny, Ulrik, Bjørn, Uffe, Jeppe, Rasmus og Henrik Ullum. De skulle bære den 500kg tunge aluminiumstrappe ud og skrue den fast på badebroen Nogle havde professionelt waders på, mens Rasmus bare gik i det kolde vand med tøj og sko på. Til sidst kom Thorøhuses veteranvinterbader Alice forbi og indviede sammenkoblingen af bro og trappe. Det hele er blevet foreviget i en fotobog, som jeg vil overrække til Forsamlingshuset. I år har trappen siddet på hele vinteren uden at forskubbe sig.

15 15 I juni 2012 fik vi et 8 siders langt dokument fra Line Winther Assens Kommune om broens lovliggørelse. Det var et dejligt positivt brev med mange betingelser. Så nu har vi en lovlig bro, som er sat i land på Saltoftes Oldermandslaugs jord Drejet. Det vil koste os 500kr. om året i leje, og det skyndte vi os at sige ja til i stedet for at skulle rive broen ned. Hvem kan flytte de bropiller? Tilladelsen til broen gælder til juni 2017, så skal den fornyes. Det nye brodække er lagt på af Johnny. Læg mærke til, at det ligger rigtigt på tværs, så man ikke kan få tæerne i klemme. Yderst hænger der en redningskrans fastgjort til broen. Den er ikke til at lege med, og husk at det er på eget ansvar at færdes på broen. Trygfonden: Som alle kan se, er der kommet en pæl med redningskrans op på land ved badebroen. Det er en gave fra Trygfonden, som vi har ansøgt og fået. Palle har møjsommeligt gravet den langt ned i sandet. Heldigvis har der ikke været nogen redningsaktioner.

16 LAG Assens: 16 Sidste år søgte vi kr. af LAG-midlerne til at opdatere og revidere Thorøhusebogen og genoptrykke den i 3. oplag og derudover at digitalisere vores historiske materiale til hjemmesiden, inden det går tabt.. I april 2012 kunne bestyrelsen i LAG Assens så meddele, at den havde indstillet os til godkendelse af de kr. Det blev starten på en bureaukratisk gyser, som skulle trække i meget langt langdrag. LAG Assens indstilling skulle nemlig gennemgås sammen med projektansøgningen: Thorøhuse mellem fortid og fremtid formidling af et fiskersamfunds kulturhistorie. Center for projekttilskud i København godkender for mange, mange millioner EU-midler alle ansøgninger i hele landet, men sådant et lille projekt måtte da hurtigt kunne godkendes. Først helt hen i slutningen af oktober måned efter mange rykkere kom tilsagnet. Derfor kunne vi få overført den medfinansiering, som Assens Kommune havde bevilliget, men som udløb 1. dec Så det var lige før deadline. Thorøhusebogen: Arbejdet med opdateringen af Thorøhusebogen er snart færdiggjort. Lokalhistorikeren Esben Brage har omskrevet og redigeret kapitlet om Thorø. Bolette Eggers har skrevet et nyt kapitel om de fine 5- fagsfiskerhuse, som typisk ligger på Jacob Gades Vej, og opdateret Bylauget og fiskeriet. Annette Isaksen har læst korrektur på hele bogen. Jeppe Nielsen har opdateret forsamlingshuset. Jørgen Overgaard har opdateret Tronebjerg Vindmøllelaug, og Hanne Yderstræde har skrevet om snapselauget. Derudover har Peter Herzog fra bestyrelsen påtaget sig opgaven at digitalisere Registranten og andre historiske materialer på Thorøhuses hjemmeside Vi mangler de sidste finpudsninger og layout sammen med Jonas Glue, grafisk designer på Idé og Tryk i Glamsbjerg, hvor bogen skal trykkes. Udover fondsmidlerne fra LAG og Landdistriktsrådet har vi fået kr. fra Sparekassen Faaborg, Assens, øremærket til bogen, så lige nu har vi tanker om at lave en fin præsentation af den her i forsamlingshuset med bogens ophavsmand Tommy Hansen som æresgæst.

17 17 Hjertestarteren: Assens Kommune bevilligede os i marts 2012 af de årlige Landdistriktsmidler kr til en hjertestarter. En anonym thorøhuser gav de sidste 5000kr., så den kunne købes og ophænges i rummet ind til det offentlige toilet i Forsamlingshuset. Henrik Holm-Nielsen, Fiskerstræde, fra Hjertevagt har ophængt og holdt info/demo-møde d. 30. marts Han er villig til at holde demo-møde igen, hvis der er fornyet interesse for det. Heldigvis har hjertestarteren ikke været i brug, men vi er tilmeldt Trygfondens hjertestarternetværk, så myndighederne kan se, hvor der hænger hjertestartere i hele Danmark, og hvor der er adgang til dem. Beretningen fortsættes på side 22/23

18 18 Thor Fisk Keld Mogensen

19 19 FYNS DYRLÆGEHUS Aps. MEDICINSK BEHANDLING AF HESTE - HUNDE OG KATTE. Dyrlæge Henrik Ullum Drejet 5, Thorøhuse Tlf ASSENS SKIBSVÆRFT A/S Havnen 5610 ASSENS Denmark Telephone Telefax Telex

20 20

21 21 Thorøhuse Bylaug: bestyrelsen Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf , mobil: Mail: Kasserer: Palle Isaksen: Jacob Gades Vej 22. Tlf: Mobil: Mail: Sekretær: Jørgen Eeg Sørensen. Ålevejen 3. Mobil: Mail: Bestyrelsesmedlem: Margrethe Vestergaard. Jacob Gades Vej 1. Tlf: Mobil: Mail: Bestyrelsesmedlem: Peter Herzog: Fælleden 7. Tlf: Mobil: Mail: Bestyrelsessuppleant 1: Bente Hyldgaard. Jacob Gades Vej 23. Tlf: Mobil: Mail: Bestyrelsessuppleant 2: Niels Nielsen. Drejet 4. Tlf: Mobil: Mail:

22 Vej og Trafik Assens Kommune: 22 Vi fik ingen fartdæmpning i 2012, selv om vi fik at vide, at hvis der var penge i slutningen af året, var det vores tur. Vi fik heller ikke malet de hvide striber på Torø Huse Vej op. Vi fik rumlestriberne i Nyhusene malet op, vi fik fjernet den sorte affaldscontainer ved broen til Drejet og fik en lille bitte grøn kurv. Men så måtte vi protestere. Den var for lille. Nu har vi en grøn miljøcontainer, hedder den, som bliver tømt 3 gange om ugen. Den første sommer stod der meget affald ved siden af. Men fordi den tømmes 3 gange om ugen, går det lige. Entreprenørgården har ansvaret, og vi har en fin kontakt med dem, hvis der er noget, der ikke fungerer. Ligeledes hvis der sker noget med broen, som også er deres ansvarsområde. Så selv om vi var meget skeptiske, må vi sige, at det er gået fornuftigt. Vores eget hundeposestativ bruger over 1000 poser på et år. De mange hunde i Thorøhuse og alle de fremmede fra Assens og omegn, der bliver luftet, må jo også bruge dem, og de ligger ikke i buskene på Drejet alle sammen. Landdistrikternes årsmøde på Christiansborg: For anden gang holdt Landdistriktsrådet årsmøde på Christiansborg i Fællessalen d. 24. oktober. Margrethe Vestergaard og Bolette Eggers deltog. Det var en lang dag fra , men spændende at høre om, hvad andre landdistrikter havde fundet på. Fx nødvendigheden af bredbånd var interessant, så hjemmearbejdspladser kan blive en langt større mulighed med mindre transport og besparelse af tid og miljø. Mødet med politikerne var mere positivt end forventet. På TV er de altid i modsætning til hinanden. Her virkede de samarbejdsvillige. Bjørn Birkely meddeler: Indsamlingen til Folkekirkens nødhjælp gav 1288 kr. fra Thorøhuse. Kærum Sogn har fået ny hjemmeside: 2. pinsedag er der fællesgudstjeneste i Dreslette præstegård

23 23 Premiere på Plumfilm: Historisk Team i Assens med Suzanne Hestbæk, Esben Brage og Allan Ashton ville gerne sammen med Thorøhuse Bylaug invitere til premieren på deres nye film om Harald Plums historie og tid på Thorø fra Det skete i Forsamlingshuset søndag d. 28. oktober. Hele Thorøhuse var inviteret sammen med alle, der havde været med til at lave filmen. Der var omkring 100 mennesker til kaffe og kage, film og champagne den eftermiddag. Og der var mange forskellige meninger om filmen og de mange takketaler. Men det var en begivenhed, som gav anledning til samtale, og det er jo ikke dårligt i vores lille by, når det ledsages af champagne. Thorøhuse Posten: Ved generalforsamlingen sidste år takkede vi den gamle redaktør Rasmus Dorph for 2 års arbejde. Vores nye redaktør Bjarne Toft, Ålevejen, er ikke bare kommet godt for start, han er også en skrivende redaktør med nye ideer og nyt indhold i bladet. Thorøhuse Posten trives. Vores beslutning sidste år på generalforsamlingen om at hæve kontingentet med 25kr., så alle, også ikke medlemmer af Thorøhuse Bylaug, kan få Thorøhuse Posten ind ad døren i papirudgave, er den rigtige beslutning, synes vi. Det er dejligt at sidde med bladet i hånden, selv om det også kan læses digitalt på hjemmesiden under Bylauget. Til sidst tak til alle, der i årets løb har medvirket til det positive samarbejde i Thorøhuse, til bestyrelsen, redaktøren og alle medlemmer, som med deres kontingent gør Thorøhuse Posten mulig og til alle fremmødte her i aften. Bolette Eggers.

24 24 Redaktionen har modtaget en lille historie fra en Thorøhuser. Det fremgår af teksten, hvem der er forfatter. Nemesis. Jeg har i de sidste ti år haft forhøjet kolesterol i blodet, hvilket gør, at jeg indtager tyve milligram om dagen af et bestemt præparat.. Pillerne skifter tit navn, apoteket skal jo tilbyde billigste produkt. Dette evige navneskift fik mig hen ad vejen til at kalde medicinen for Viagra, det var da til at huske. En dag skulle jeg og min hustru på apoteket efter nogle halstabletter. Og så er det skandalen sker, medens min kone betaler sin medicin. I det travle lokale råber hun til mig: Gunnar, har du Viagra nok. Jeg blev helt paf og kunne ikke komme på et fornuftigt svar, kæben hang helt nede ved livremmen. Hvad de omkringstående har tænkt, det ved jeg ikke, men jeg har lige siden brugt det rigtige navn, som for tiden er Atorvastatin Actavis.

25 25 Håndarbejds-café Håndarbejdsaftenerne i forsamlingshuset er kommet godt i gang. Der har været håndarbejde fire gange i år med deltagelse af kreative damer hver gang. Næste og sidste gang i foråret er mandag d. 13. maj. Det bliver af praktiske grunde (ombygning) ikke muligt at afholde håndarbejde i forsamlingshuset i efteråret, men Jytte vil lægge hus til, sådan at håndarbejdscafeen fortsætter i efteråret. Datoer for september, oktober og november kommer i næste nummer af thorøhuseposten. Loppemarked Thorøhuse Forsamlingshus afholder loppemarked lørdag d. 1. juni kl Borde/ stande kan bestilles hos Jytte, tlf Små borde 50 kr. og store borde 100 kr. Der bliver mulighed for at købe grillpølser, øl og vand m.v.

26 26 Ombygning af forsamlingshuset. Thorøhuse Forsamlingshus skal have nyt tag, og køkkenet skal udvides. Udlejningen er suspenderet i perioden 12. august til 1. december. Der er i skrivende stund sendt ansøgning om midler til Assens Kommunes pulje til klubhuse og samlingssteder. Der afventes svar i slutningen af april. Efterfølgende vil der blive indkaldt til et informationsmøde i forsamlingshuset i maj/juni måned. På mødet skal der tages stilling til evt. egenfinansiering, optagelse af lån samt laves aftale om andel af egen arbejdskraft især omkring nedbrydning. Fællesspisning. Fællesspisninger i forsamlingshuset er blevet en tradition. Der deltager ca. 50 børn og voksne hver gang. Aktiviteten er blevet populær mange steder rundt om i de små lokalsamfund. Jeg har i den forbindelse bemærket, at vi hos os ligger i den lave ende af prisskalaen, 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn. Vi har endda en buffer-kasse, der til stadighed bliver større, så vi må snart finde ud af at bruge nogle af de penge på den mest retfærdige måde.

27 Næste fællesspisning er mandag d. 6. maj. Dorthe og Flemming & Inga og Carl Emil står denne gang for maden. Desværre bliver der også pga. ombygningen pause med fællesspisningerne i efteråret. Vi har bestemt, at næste fællesspisning bliver fredag d. 6. december. Det er samtidig julefrokost, hvor der plejer at være en tovholder, der arrangerer menuen, som sammensættes af småretter, folk selv byder ind med. Hvem kunne tænke sig at være tovholder 6. december??? Foto, tekst og tegninger: Jeppe Nielsen 27 Et læserbrev. Kære Thorø Husere. Hvis I kommer ind til den pragtfulde bager på Østergade 66, så hils dem fra os her på Thorø. Vi har nu igennem et par år været modtagere af deres pragtfulde brød, rundstykker, wienerbrød, snegle og spandauere, ja selv pizzaer. Vi er rørt til tårer hver gang, vi får øje på jeres "bybude", og vi kommer galoperende hen til dem, når de fløjter. Der er intet i verden, der er bedre end bagerbrød, og så et det gratis. Sidegevinsten er heller ikke at foragte,. Vi er efterhånden begyndt at få lidt sprogundervisning, fordi den ene af bybudene taler russisk. Med venlig hilsen Gederne og fårene på Thorø (Foto og tekst indsendt af Gunnar Jacobsen)

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Foto: Jeppe Nielsen. Midsommervisen: Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus.

Foto: Jeppe Nielsen. Midsommervisen: Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus. 1 Foto: Jeppe Nielsen Midsommervisen: Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde August 2012 2 Herren velsigne dig og bevare dig, - Sådan lød det 2. pinsedag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Foto: Bjarne Toft Olsen. DMIs vejrstation på Drejet. Læs mere inde i bladet. 1. februar 2013

Foto: Bjarne Toft Olsen. DMIs vejrstation på Drejet. Læs mere inde i bladet. 1. februar 2013 1 Foto: Bjarne Toft Olsen DMIs vejrstation på Drejet. Læs mere inde i bladet. 1. februar 2013 2 Havørne i Thorøhuse Bent Bak på Markleddet har sendt følgende: Onsdag d 16 jan. så jeg på marken ud for vores

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Mogenstrup (Jrundejerforening

Mogenstrup (Jrundejerforening '. p. l r ~nn Mogenstrup (Jrundejerforening Dagsorden: Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling, afholdt den 29. marts 2012 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Flemming

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening.

Generalforsamling marts 2006. Generalforsamlingsprotokollat. Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i Solrød Strands Grundejerforening. SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Generalforsamling marts 2006 Generalforsamlingsprotokollat Den 21.03.2006 afholdtes ordinær generalforsamling i. Generalforsamlingen afholdtes

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere