Signaturcentral. Bilag 4: Blueprint om sikkerhed på sundhedsområdet. (Bilag til dagsordenspunkt 5: Arkitekturarbejdet på sundhedsområdet).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Signaturcentral. Bilag 4: Blueprint om sikkerhed på sundhedsområdet. (Bilag til dagsordenspunkt 5: Arkitekturarbejdet på sundhedsområdet)."

Transkript

1 Bilag 4: Blueprint om sikkerhed på sundhedsområdet (Bilag til dagsordenspunkt 5: Arkitekturarbejdet på sundhedsområdet). Signaturcentral - Til anvendelse med Version 0.95, oktober 2012 Udført af: IT-huset Åbogade Århus N.

2 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION DEN INTEGREREDE LØSNING SET FRA KUNDERNE DEN INTEGREREDE LØSNING FORDELE FOR LEVERANDØREN LØSNINGSVARIANTERNE DB OG SEPARAT MINISTRATION AF BRUGERE I OG PÅ DANID LRA MED INTEGRATION AF BRUGERMINISTRATION I MED INTEGRATION AF BRUGERMINISTRATION I MED INTEGRATION TIL BRUGERVALIDERING I MED INTEGRATION TIL BRUGERVALIDERING I STRAKSUDSTEDELSE BRUGERE UDEN CERTIFIKAT UDSTEDELSE DIREKTE I KLIENT MED UNDERSTØTTELSE AF MOBILE DEVICES UDEN VPN GANG TIL LAN Anvendelse af device Administration af devices LEVERANCER FRA SIGNATURGRUPPEN I PROJEKTET APPENDIX A: USECASES SIGNATURCENTRAL LEV Opret CVR til FMK Hent installations sw Spær medarbejder Opret medarbejder SLUTBRUGER Udsted signatur Anvend signatur Forny signatur Skift password Reset password Importér sw signatur Side 2

3 1 Introduktion Sektoren oplever, at stadig flere fællesoffentlige løsninger forudsætter anvendelse af medarbejdersignatur hos brugerne. Specielt indfasningen af fælles medicinkort (FMK) i Elektroniske Omsorgs Journals () løsninger forventes at forøge antallet af brugere med medarbejdersignatur kraftigt. Dette dokument beskriver integrationen af en brugervenlig og fleksibel medarbejdersignatur i løsningerne, således at medarbejdersignaturen ikke bliver en snublesten for ibrugtagning af FMK. Ambitionen omkring en brugervenlig medarbejdersignatur som anvendes fleksibelt i forskellige arbejdssituationer er illustreret i nedenstående figur. Fig 1: Anvendelse af samme medarbejdersignatur i forskellige arbejdssituationer 1.1 Den integrerede løsning set fra kunderne med Signaturcentral kan opleves af kunderne som beskrevet herunder. Nu hjælper dig både med fælles medicinkort oplysninger og en brugervenlig signaturløsning! Det bliver nu muligt at få en brugervenlig medarbejdersignaturløsning integreret med. Med Signaturcentralløsningen integreret i opnår I single sign on mellem og medarbejdersignaturen, således at hvad enten du skal anvende, og måske derigennem anvende medarbejdersignaturen til at læse fælles medicinkort, eller du anvender medarbejdersignaturen til at gå på sundhed.dk i en almindelig browser, så er det én og samme kode der giver adgang. Den nye signaturløsning i tilvejebringer: - Medarbejdersignatur integreret i - Automatisk fornyelse af medarbejdersignaturerne - Automatisk backup af medarbejdersignaturer - Administrators mulighed for at hjælpe ved glemt password hos brugeren - Automatisk adgang til medarbejdersignatur fra alle arbejdspladser på lokalnettet hvor Signaturcentral klient softwaren er installeret (option) - Automatisk adgang til medarbejdersignatur fra mobile enheder med applikationen (option) Side 3

4 - Automatiseret administration af medarbejdersignatur - Mulighed for at anvende medarbejdersignatur i Citrix løsninger (option) - Mulighed for at anvende medarbejdersignatur fra mobile devices 1.2 Den integrerede løsning fordele for leverandøren Med integration af Signaturcentral får -leverandøren en ensartet grænseflade til at integrere og supportere medarbejdersignatur. Kunder, som har en Signaturcentral i forvejen, kan opgraderes til understøttelse. Det vil være enklest at anvende både til brugeradministration og autentifikation for både og signatur, da dette er situationen for de øvrige signaturbrugere hos kunden. Kunder, som har en anden medarbejdersignaturløsning, og ikke ønsker at anvende Signaturcentral generelt, kan vejledes i at indlægge medarbejdersignatur i Signaturcentral, således at har fuld kontrol over de brugere, som skal have adgang til fælles medicinkort. I dette scenarie kan man vælge enten s interne brugeradministration/autentifikation eller. I alle tilfælde får en ensartet integrationsgrænseflade og brugerfunktionalitet, således at der er gennemsigtig understøttelse af på kontor computere, kiosk computere (flerbrugersystemer) og mobile devices med fuld roaming og samme medarbejdersignatur og passwords. Det er stadig muligt at opdele brugere i en gruppe som ikke behøver FMK adgang og en anden gruppe som skal have FMK adgang. De tilhørende brugeradministrationsløsninger skal i så fald kunne signalere/skelne dette i forhold til automatiseringen af signaturadministration. Anvendelse i Citrix understøttes transparent for brugerne. 2 Løsningsvarianterne DB og Integrationen kan etableres i to forskellige hovedvarianter: Én hvor brugeradministration og autentifikation foregår i og én hvor brugeradministration og autentifikation foregår i. Såfremt kunden ønsker at anvende Signaturcentral generelt til alle medarbejdere, opnås den simpleste løsning og supportsituation, såfremt anvendes til brugeradministration og autentifikation. Det opstillede design understøtter dog, at organisationer kan vælge at tilbyde sine brugere at anvende medarbejdersignatur i med bruger-id og password og samtidig anvende samme signatur udenfor med bruger-id og password. Administrationen af brugerne er delt i to, for at understøtte at administratorer ikke alle steder også er LRA administrator for organisationen. Dermed kan man som LRA bulk-udtrække brugerændringer f.eks. én gang om dagen. Herunder beskrives centrale flows i de forskellige varianter. 2.1 Separat administration af brugere i og på DanID LRA Den helt afkoblede måde at administrere brugerne på anbefales ikke, på grund af fejlmuligheder og tilhørende support. Den kan dog teknisk godt lade sig gøre. 2.2 Med integration af brugeradministration i Dette foregår analogt til beskrivelsen for herunder. 2.3 Med integration af brugeradministration i Såfremt kunden anvender til administration af brugere, og gerne vil sammenkæde vedligeholdelsen af de tilhørende medarbejdersignaturer hermed, kan der etableres en Adm grænseflade som beskrevet herunder. Signaturcentral understøtter også en integration med brugeradministration i, således at oprettelser, ændringer og spærringer af medarbejdersignatur kan opstartes automatiseret herfra. Side 4

5 GW 1: Opret bruger Auth Sign M 8: Validering Brugerid password 2: Bruger data Bruger autentifikation Signatur Central LRA Bruger administration Mobile 7: Pin Refnr Brugerid password 3: Hent brugerændringer Administrator () LRA 4: Bruger ændringer (XML) Medarbejder 9: Refnr+. Pin= MOCES 5: Velkomst Refnr. 6: PIN brev DanID FMK SOSI STS Medicin MOCES brugere Fig 2: Oprettelse og udstedelse af signatur i lokal løsning 1. administrator opretter, ændrer eller spærrer medarbejder i brugerdatabasen med brugeradministrationsløsningen 2. sender brugerændringer til Signaturcentral. Signaturcentral sammenligner brugerdata med intern signaturstatus og forbereder bulk-ændringsfil (XML). 3. Organisationens LRA notificeres pr. mail om brugerændringer dagligt. LRA åbner browser og logger ind i Signaturcentral med (LRA) MOCES. LRA kan vælge om der skal laves straksudstedelse eller alm. PIN brevs udstedelse. 4. LRA og redirigeres til DanID med ændringsdata i XML fil. 5. Ved oprettelse af medarbejdersignatur sender DanID velkomst til brugeren med referencenummer. 6. DanID sender PIN brev til brugeren. Alternativt vælger LRA straksudstedelse og får PIN koden oplyst på skærmen til overdragelse til medarbejderen. 7. Brugeren klikker på linket i velkomst en og åbner en webside på Signaturcentral, hvor der indtastes PIN kode fra pinbrevet samt brugernavn og password (Hvis organisationen både anvender og autentifikation til anvendelse af MOCES i og generelt, konfigureres løsningen således, at brugeren valgfrit kan angive bruger-id og passwords for både og ). 8. Signaturcentral validerer, at brugernavn og password er korrekt. (Hvis både og vælges af brugeren, valideres begge sæt brugernavne og passwords) Side 5

6 9. Signaturcentral genererer brugerens signaturnøgler og sender certifikat request til DanID sammen med referencekode og PIN kode. DanID returnerer certifikat. 2.4 Med integration til brugervalidering i kunder som anvender til brugervalidering, kan også integrere Signaturcentral til og således opnå password synkronisering. Medarbejder 2: Validér password 1: Log på (password) 4: Validér password Auth Sign adm 5: nøgle 3: pwd Bruger autentifikation Signatur Central Bruger administration Mobile Medarbejder 6: Signed ticket req. 7: Ticket req./ resp. NSP (SOSI gw) 8: Hent FMK med ticket SOSI STS Medicin FMK Fig 3: Anvendelse med autentifikation 1. Bruger indtaster password i klient ( har kontrolleret i egen DB eller hos SC om certifikat fornyelsestekst skal vises for bruger ved logon) 2. validerer evt. selv password 3. anvender Sign lib til at sende signtext og brugerid samt password til signaturcentral 4. Signaturcentral validerer brugerid og password i 5. Signaturcentral returnerer PKCS#12 til signering af signtext 6. sender signtext og SOSI ticket request til SOSI gw 7. SOSI ticket udstedes 8. FMK data hentes 2.5 Med integration til brugervalidering i kunder som anvender lokalt administreret brugernavn og password i til brugervalidering, kan også integrere Signaturcentral til og således opnå password synkronisering. Flowet er analogt til brugervalidering i, som beskrevet ovenfor. 2.6 Straksudstedelse Der understøttes straksudstedelse af medarbejdersignatur, således at LRA kan vælge at få vist brugerens installationspinkode i sin browser-session mod DanID. Denne pinkode skal overdrages til slutbrugere på en sikker måde. Side 6

7 Af DanIDs vilkår for dette fremgår: Såfremt koden udleveres direkte til medarbejderen, skal virksomheden sikre, at udleveringen sker på betryggende vis, og at medarbejderen kvitterer for modtagelsen. Virksomheden skal sørge for, at kvitteringen for modtagelse registreres/logges, og at der periodisk foretages audits heraf. Audits skal gennemføres af virksomhedens ledelse eller af en af ledelsen udpeget person (ikke administrator). Nets DanID kan til enhver tid bede virksomheden dokumentere at procedurerne følges, og at audits er gennemført. Signaturcentral understøtter organisationen i at opfylde dette ved at: LRA inddaterer installationspinkode + brugerid på Signaturcentral Medarbejder logger ind på Signaturcentral udstedelsesside med brugerid og password Signaturcentral validerer brugerid og password og fremfinder på basis heraf referencenummer og installationspinkode som anvendes til certifikatudstedelse mod DanID Medarbejderen kvitterer for modtagelse af pinkode under selve certifikatudstedelsen på Signaturcentral Signaturcentral tilbyder en log over udstedelser på signaturcentral, som kan danne basis for ledelsens periodiske audits. 2.7 Brugere uden Det vurderes, at nogle organisationer har brugere, som ikke anvender i deres arbejde. Der planlægges derfor også en registreringsløsning, som ikke forudsætter anvendelse af adresse. Dette foregår i praksis som en straksudstedelse, hvor LRA efterfølgende inddaterer installationspinkode og brugerid på brugeren i signaturcentral, hvorefter brugeren notificeres om at logge på signaturcentral udstedelsessiden og autentificere sig med bruger-id og password. Velkomst fra DanID sendes til en fælles postkasse, med brugernavnet indkodet i adresse, således at Signaturcentral kan hente denne mail og parse referencenummeret ud herfra. 2.8 Certifikat udstedelse direkte i klient Der stilles en webservice til rådighed på Signaturcentral, som muliggør at al brugerdialogen holdes i klienten, også selve certifikatudstedelsen hvor de nødvendige informationer fra brugeren vil kunne udveksles via webservice. Der er i så tilfælde behov for at vise accept af kundevikår samt certifikat indhold efter udstedelse i et GUI. Dette kan muliggøre at nogle brugere f.eks. kun arbejder fra mobile terminaler og ikke er afhængige af at have en browser på LAN ved certifikatudstedelse. 2.9 Med understøttelse af mobile devices uden VPN adgang til LAN Sikkerhedsløsningen vil omfatte en intiel registrering af mobil device hos kunden (ved hjælp af en registreringsapplikation som Signaturgruppen tilvejebringer), hvor der placeres en softwarenøgle på devicen. Signaturgruppen leverer et autentifikationsbibliotek til indbygning i forretningsapplikationerne, som kan signere en token omfattende brugerens indtastede brugernavn og password, således at autentifikationen omfatter noget man ved (brugernavn og password) og noget man har (mobil device med softwarenøgle). og Signaturcentral skal tilpasses til begge at kunne validere den udvidede brugerautentifikation af disse brugere. Den initielle registrering af et device til den interne brugeridentitet omfatter følgende komponenter: 1) Device med Signaturgruppens SIB app/lib 2) SIB mobile device administration modul 3) Superbruger Registreringen indeholder følgende trin: 1) Signaturgruppens SIB app/lib installeres på devices som ønskes godkendt til fjernadgang 2) Superbruger starter SIB app på device. 3) App en registrerer, at devicet endnu ikke er sammenkædet og genererer en signeringsnøgle. Side 7

8 4) App'en indsender offentlig nøgle til SIB. (Og der vises en registrerings-pinkode på devicet (4-cifre) som superbrugeren aflæser). 5) Vha. en pc på det interne netværk logger Superbrugeren ind på SIB mobil device administrationsmodulet. Her vises en side med devices til godkendelse af sammenkædning. (Superbrugeren bekræfter sammenkædningen ved at indtaste pinkoden fra 4) Anvendelse af device Anvendelse af medarbejdersignatur fra en registreret device foregår som illustreret herunder: 4: pwd validering LIB M Mob 3: Signed Auth valid Bruger Medarbejder 1: Signed auth. GW Auth Sign M 5: MOCES nøgle 2: Signed Auth. Signatur Central Bruger administration Mobile 6: Signed ticket req. NSP (SOSI gw) Administrator (LRA) Medarbejder 7: Ticket req./ resp. 8: Hent FMK med ticket DanID FMK SOSI STS Medicin Medicin Fig 4: Anvendelse med mobile device uden VPN Administration af devices Devices administreres af medarbejdere og superbrugere. Superbruger Registrér nyt device Spær device Se registrerede devices og historik 3 Leverancer fra Signaturgruppen i projektet Signaturgruppen deltager med følgende leverancer: 1. Signaturcentral server og klient software. 2. Løsningsarkitektur (videreudvikling af dette dokument og tilhørende afklaringer). 3. Udvikling af integrationskomponenter til Signaturcentral. 4. (ios, Android og Windows? bibliotek til integration i applikation.) 5. Deltagelse i integration, aftestning og pilotprojekt Forudsætninger til Side 8

9 1. (Webservice) grænseflade til at validere om en bruger ID og password er korrekt. 2. (Webservice) grænseflade til udtrække/notificere til Signaturcentral ved brugeradministration i 3. Implementering af procedurer ved administration af brugere, herunder reset af password etc. i henhold til certifikat politik krav om, at kun slutbrugeren kender password. 4. Evt. integration af løsning til mobil adgang fra Internet (uden VPN). Side 9

10 4 Appendix A: Usecases Signaturcentral. Herunder gennemgås de forskellige usecases. Nedenstående figur giver et overblik over de forskellige interessenter og deres usecases. Usecases og Signaturcentral Udsted signatur Hent installations sw. Slutbruger Anvend signatur Spær medarbejder LRA Forny signatur Opret medarbejder Migrer eksisterende signatur Skift pwd Reset password Genopret eneste LRA Opret CVR til FMK lev. Ophør kunde 4.1 lev Opret CVR til FMK Fig 4: Usecases Brugeradministration og autentifikation i Det forudsættes, at CVR enheden allerede har en LRA med en lokalt installeret signatur. 1. Administrator vejledes i at uploade LRA signatur til Signaturcentral, hvis den ikke allerede er der. Ved upload af LRA signatur indtaster administrator sin eksisterende kode til signaturen, og derudover den nye personlige kode i. 2. Signaturcentral verificerer den nye kode mod brugerbasen og indlægger herefter signatur i signaturcentral Brugeradministration og autentifikation i. 1. og Signaturcentral installeres hver for sig og konfigureres op mod. 2. Administrator vejledes i at uploade LRA signatur til Signaturcentral, hvis den ikke allerede er der. Ved upload af LRA signatur indtaster administrator sin eksisterende kode til signaturen, og derudover kode. 3. Signaturcentral verificerer kode og indlægger herefter signatur i signaturcentral Hent installations sw Hjemmeside hvor administrator kan hente en Signaturcentral klient installationspakke. Dette er kun relevant såfremt brugerne skal anvende medarbejdersignaturen fra Signaturcentral generelt på websites. Side 10

11 4.1.3 Spær medarbejder Luk bruger i / administration og initiér automatisk spærring af certifikat hos DanID via Signaturcentral Opret medarbejder Se fig Slutbruger Udsted signatur 1. Modtag velkomst fra DanID 2. Modtag pinbrev fra DanID. 3. Log på Signaturcentral klient og indtast pinkode fra pinbrev samt eller brugerid+password til ny signatur Se fig Anvend signatur Som beskrevet i fig Forny signatur Såfremt signaturen anvendes indenfor fornyelsesperioden fra en signaturcentral klient, opdager klienten at der skal ske fornyelse og prompter brugeren herfor i forbindelse med almindelig signaturanvendelse. Fig 5: Eksempel på fornyelse dialog. Kan også indbygges som et afkrydsningsfelt i den eksisterende brugerdialog ved logon. Ved anvendelse af signaturen via klienten, bør GUI også prompte for fornyelse, hvis vi er indenfor fornyelsesperioden. leverandøren skal undersøge, hvorledes klienten kan detektere dette. Dette kan evt. være ved fremsøgning af certifikat eller ved anden (batch) opdatering af fornyelsestidspunkter jf. aktuelle certifikater Skift password Slutbruger ændrer password via klient eller via Reset password Reset af password skal indrettes således, at kun slutbrugeren kender den kode som kan aktivere digital signatur Importér sw signatur 1. Bruger vejledes i at uploade signatur til Signaturcentral. Ved upload af signatur indtaster bruger sin eksisterende kode til signaturen, og derudover den nye personlige kode til /. 2. Signaturcentral verificerer den nye kode mod / og indlægger herefter signatur i signaturcentral. 3. Alternativt kan der gennemføres en fornyelse, hvor den eksisterende signatur anvendes til at udstede en ny signatur til medarbejderen, som placeres på Signaturcentral. Dette er blevet den foretrukne metode i de fleste migreringer. Side 11

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Nykredit Portefølje Administration A/S

Nykredit Portefølje Administration A/S Nykredit Portefølje Administration A/S Vejledning i oprettelse af brugere til NPA-portal og log ind med nemid medarbejdersignatur version 2.0 januar 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION

Læs mere

Løsningsbeskrivelse og visuelle guidelines Dokumentet er en del af NemID tjenesteudbyderpakken.

Løsningsbeskrivelse og visuelle guidelines Dokumentet er en del af NemID tjenesteudbyderpakken. Løsningsbeskrivelse og visuelle guidelines Dokumentet er en del af NemID tjenesteudbyderpakken. p. 1-16 Løsningsbeskrivelse og visuelle guidelines Indhold Hvad er NemID?... 3 NemID på din hjemmeside...

Læs mere

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen

Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Understøttelse af LSS til NemID i organisationen Table of contents 1 Dette dokuments formål og målgruppe... 3 2 Introduktion til LSS til NemID... 4 2.1 Forudsætninger hos organisationen... 5 2.1.1 SSL

Læs mere

Anbefalede testprocedurer

Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalede testprocedurer NemID JavaScript Nets DanID A/S September

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept

Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept Version 0.9.1 15. marts 2013 Indhold Vejledning til SmartSignatur Proof Of Concept... 1 Hvad er en medarbejdersignatur... 3 Juridiske aspekter ved brug af

Læs mere

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og BBR.

Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og BBR. til GeoEnviron Service BBR Service til integration mellem GeoEnviron og BBR Et serverprogram (Windows service) står for dataudvekslingen mellem GeoEnviron og BBR. Servicen består af en webservice der udstilles

Læs mere

Gå Hjem Møder den 10. juni 2013

Gå Hjem Møder den 10. juni 2013 Gå Hjem Møder den 10. juni 2013 Sæt kryds i kalenderen. Næste møde er planlagt til den 11. september 2013 ~ 2 ~ Indholdsfortegnelse Distributionslister... 3 Globale distributionslister... 3 Dynamiske distributionslister...

Læs mere

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Gå på netbank og borgerservice med Her viser vi, hvordan du bestiller og bruger, så du kan bruge netbank og de mange offentlige internettjenester. Når du vil logge på

Læs mere

AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering

AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering 2012 AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering Version 2.3 Aarhus Universitet 23-02-2012 Velkommen til AU-HR sharepoint site Databasen Medarbejder indplacering skal anvendes til at sikre, at

Læs mere

Dansk Ride Forbunds Stævnesystem Netværksopsætning

Dansk Ride Forbunds Stævnesystem Netværksopsætning Dansk Ride Forbunds Stævnesystem Netværksopsætning Redigeret april 2009 Stævnesystemet kan bruges i netværksopsætning med flere stævnesystemer der benytter en fælles database. På denne måde kan man arbejde

Læs mere

UNI Login. Adgangskontrol

UNI Login. Adgangskontrol UNI Login Adgangskontrol UNI C februar 2012 UNI Login Adgangskontrol UNI C februar 2012 Indhold 1 Adgangskontrol med UNI Login... 4 1.1 Hvordan virker det?... 4 1.2 Hvordan identificerer applikationen

Læs mere

Loginvejledning, tips og hjælp

Loginvejledning, tips og hjælp Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse gennemføres digitalt i ansøgningssystemet STADS-DANS.

Læs mere

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Min baggrund Etablerede TDC s certificeringscenter 1998-2006 Modtog Dansk IT s

Læs mere

1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4

1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 Netprøver.dk Nødprocedurer ved afvikling af prøver i Netprøver.dk 3. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Hvilke nødprocedurer kan tages i brug?... 3 1.2 Vær forberedt på det uventede!... 4 2 Nødprocedure

Læs mere

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017)

FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) FleeDa (DBK Fleetmap Database) Installationsvejledning til installation af VPN og FleeDa klient på egen PC (Juli 2017) Page 1 of 12 Indhold 1 Adgang til FleeDa... 3 1.1 HW og SW forudsætninger... 3 1.2

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S)

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) Send Digitalt. Elementerne i Send Digitalt vinduet 1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) 2. Tjek kan anvendes til at kontrollere, om der kan sendes

Læs mere

Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services

Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services Forretningsmæssige testscases for Seal.net i relation til anvendelse af NSP services Version 1.0 april 2014 Indledning Seal.net er et API som har til formål at lette udviklingen af software som overholder

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login UNI Login brugeradministration - fra Lectio til UNI Login 1. udgave, december 2010 Indhold 1 Formålet med denne vejledning... 2 2 Eksportér csv-fil med elev- og/eller lærerdata fra Lectio... 3 3 Importér

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Fjernopkobling. - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE. Banedanmark pc

Fjernopkobling. - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE. Banedanmark pc Fjernopkobling - Vejledning i førstegangs fjernopkobling via en IKKE Banedanmark pc 1 Installation af software til adgangsportal (gælder ikke brugere, der anvender en Banedanmark pc, eller brugere, der

Læs mere

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.83.104-3.83.105. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.83.104-3.83.105 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på Optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter en

Læs mere

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.1.0

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.1.0 IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.1.0 Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse feltet indtastes:

Læs mere

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening)

Apotekerregister (liste indeholdende apoteksindehavere, stillet til rådighed af Danmarks Apotekerforening) Mini-vejledning for apotekere i brugen af FMK-online Indledning FMK-online kan tilgås fra sundhed.dk eller direkte på adressen FMK-online.dk Brugere af FMK-online valideres i forbindelse med login med

Læs mere

SMARTair Genesis. Manual for slutbruger

SMARTair Genesis. Manual for slutbruger SMARTair Genesis Manual for slutbruger Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Genesis... 4 1.1 Brugsområder... 4 1.2 Adgangskort og brikker... 4 1.3 Zys læsere... 4 2 Daglig brug... 5 2.1 Tilgængelige funktioner...

Læs mere

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik

Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik 23. april 2015 MTL Forskningsservice Opsætning af forbindelse til Danmarks Statistik Denne vejledning beskriver opsætning og logonprocedure fra Windowsmaskiner ved ekstern logon til DST s forskerservere

Læs mere

SPOR 2. Opgaveoverblik på Støttesystemerne

SPOR 2. Opgaveoverblik på Støttesystemerne SPOR 2 Opgaveoverblik på Støttesystemerne Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til, og SAPA SAPA Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller

Læs mere

Quick-guide til Dynamicweb

Quick-guide til Dynamicweb Quick-guide til Dynamicweb 1 Indledning... 3 2 Administration i Dynamicweb... 4 3 Tilføj indhold på websiden... 6 3.1 Hvordan opretter jeg hovedsider?... 6 3.2 Hvordan opretter jeg undersider?... 7 3.3

Læs mere

Sådan kommer du i gang med MobilePay Point of Sale

Sådan kommer du i gang med MobilePay Point of Sale Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Telefon 45 12 13 14 www.danskebank.dk 17843 2015.11 A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Sådan kommer du i gang med MobilePay Point of Sale 1 2 Administration af MobilePay

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile.... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu

Maj 2012. Peter Kristiansen, pkris@nets.eu Overgang til NemID til erhverv Maj 2012 Nets DanID A/S Peter Kristiansen, pkris@nets.eu NemID til erhverv 1. Opgaven vi står over for 2. De indledende øvelser 3. Sådan forløber migreringen 4. Problemer

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen RID-CPR

Specifikationsdokument for servicen RID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen RID-CPR DanID A/S 15. juni 2011

Læs mere

Vejledning. til. RA-administrator

Vejledning. til. RA-administrator DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning til RA-administrator DanID A/S juni 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvis du har en BEC mobiltelefon, har du mulighed for at logge på via MobilePass, i stedet for en etoken.

Hvis du har en BEC mobiltelefon, har du mulighed for at logge på via MobilePass, i stedet for en etoken. MobilePass BEC Hvis du har en BEC mobiltelefon, har du mulighed for at logge på via MobilePass, i stedet for en etoken. Du skal selv sørge for at installere MobilePass samt returnere din etoken til BEC

Læs mere

Digital post. AMU-nr. 47774

Digital post. AMU-nr. 47774 Digital post AMU-nr. 47774 Undervisningsministeriet. Oktober 2013 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse i samarbejde med Ann-Vibeke Mose,

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken PC - installation af Maple 2016 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 2016 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter

Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter Installation af ETF s cloudløsning for Privatpraktiserende ergoterapeuter For at starte opsætningen af produktet, downloades programmet ved at gå til nedstående link, og vælge under Privat praktiserende

Læs mere

SDB. MySQL Installation Guide

SDB. MySQL Installation Guide SDB MySQL Installation Guide MERE 2003 D. 05 July, 2003 Installation af MySQL databasen Introduktion...2 Krav for at installere MySQL...2 Installationen...3 Udpak zip filen...3 Start Installationen...3

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

Betingelser for Alka Tank&Tjen.

Betingelser for Alka Tank&Tjen. Betingelser for Alka Tank&Tjen. Forbrugere Gælder fra 17. maj 2016 Indledning Alka Tank&Tjen er en mobil app fra Alka Forsikring (herefter benævnt Alka), der kan downloades til mobile enheder med ios og

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry 3.0. 20. november 2009 - Version 1.2

Kom godt i gang. Sitecore Foundry 3.0. 20. november 2009 - Version 1.2 Sitecore Foundry 3.0 Kom godt i gang 20. november 2009 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng

Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng Udvidet brug af personligt NemID i erhvervssammenhæng Side 1 af 8 23. april 2015 TG Baggrund Digitaliseringsstyrelsen planlægger i samarbejde med Erhvervsstyrelsen at gennemføre nogle ændringer i NemLog-in

Læs mere

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide

EW-7438RPn Air Quick Installation Guide EW-7438RPn Air Quick Installation Guide 02-2014 / v1.0 I. Produktinformation I-1. Pakkens indhold - EW-7438RPn Air - CD med lyninstallationsguide på flere sprog og brugerhåndbog - Lyninstallationsguide

Læs mere

Indhold Motorola Xoom... 1

Indhold Motorola Xoom... 1 Motorola Xoom Her er en guide til softwareopdatering af Motorola Xoom, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, samt nulstilling ved bortkomst. Indhold Motorola Xoom... 1 Start

Læs mere

Brugermanual. YouSee Voicemail

Brugermanual. YouSee Voicemail Brugermanual YouSee Voicemail Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 16 Introduktion Ikoner Login Afspil Spol i Del og lås Skift mellem Søgning Indstillinger Indtal FAQ Version 1.0 Android version:

Læs mere

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28.

Brugervejledning. Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende. datakommunikation med Nets. Nets A/S - versionsdato 28. Nets A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Brugervejledning Generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger.

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger. Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform

Præsentation af BSK regionens identity and access management platform Regionshuset It digital forvaltning BSK programmet Olof Palmens alle 17 Kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Præsentation af BSK regionens identity and access management platform BrugerStamdataKataloget

Læs mere

Fremsendelse af filer til ENLI (version 1.0 af 14. juni 2016)

Fremsendelse af filer til ENLI (version 1.0 af 14. juni 2016) Fremsendelse af filer til ENLI (version 1.0 af 14. juni 2016) En FTP-løsning I forbindelse med anmeldelser og andre indberetninger til ENLI via anmeldersystemet, kan der alene uploades filer i størrelsen

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Sådan ser du svarprocenten og rykker for eller tilbagekalder besvarelser I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan følge arbejdspladsens svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og NemID tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S

Læs mere

Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet

Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet Indhold Adgang og opstart... 2 Registrering af opgave... 3 Registrering af opgave med fysisk prøve... 3 Registrering af

Læs mere

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID.

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Når du er logget ind, har du to muligheder: Start del 1 af en ny ansøgning. Fortsæt en tidligere gemt del 1. Log ind og signer korrekt

Læs mere

Til brug med applikationer, der er kompatible med QR-kode-scanner/-aflæser

Til brug med applikationer, der er kompatible med QR-kode-scanner/-aflæser Xerox QR-kode-app Startvejledning 702P03999 Til brug med applikationer, der er kompatible med QR-kode-scanner/-aflæser Brug QR (Quick Response)-kode-appen med følgende applikationer: QR-kodescanner/-aflæserapplikationer,

Læs mere

PlejeNet på iphone telefoner. Vejledning til PlejeNet på iphone og ipad

PlejeNet på iphone telefoner. Vejledning til PlejeNet på iphone og ipad Vejledning til PlejeNet på iphone og ipad Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...4 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...8 4. Oprettelse af Apple-id... 9 I denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Installationsvejledning til ectrl

Installationsvejledning til ectrl Installationsvejledning til ectrl Følgende vejledning viser installationen på en computer med Windows 7. Den kan variere en smule fra computer til computer og kan se anderledes ud med andre styresystemer,

Læs mere

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2.

DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. DPSD2 Guide: Sådan sikrer du at du kan logge ind i DPSD2. Denne guide henvender sig til brugere af DPSD2 og de brugeradministratorer der har ansvaret for at administrere brugere og rettigheder til DPSD2,

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Anbefalede testprocedurer

Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalede testprocedurer Nets DanID A/S Marts 2014 Side 1-34 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL

Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL 1-07-2011 OM Vejledning VPN Endpoint Connect og SSL Juli 2011 1 Indhold Introduktion... 3 Installation af Checkpoint Endpoint Connect klient... 4 Endpoint Connect - Hvis du ikke er Administrator... 18

Læs mere

SOSI STS Testscenarier

SOSI STS Testscenarier SOSI STS Testscenarier Version 1.0.1 Status: Offentliggjort Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 1.1 Baggrund...2 1.2...2 1.3 Baggrundsmateriale... 2 1.4 Adgang...2 2 Test af STS Webservice... 4 2.1

Læs mere

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation

Brugervejledning. - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation Brugervejledning - til generering af nøgler til SFTP-løsningen vedrørende datakommunikation med PBS Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Læsevejledning...3 Den private nøgle...4 Introduktion...4

Læs mere

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016

Vejledning om dybe links i Digital Post. Februar 2016 Vejledning om dybe links i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil indsætte et link til myndighedens postkasse i Digital Post som kontaktoplysning

Læs mere

Login til den digitale ansøgningsportal

Login til den digitale ansøgningsportal Login til den digitale ansøgningsportal Vejledning om login til den digitale ansøgningsportal for kandidatansøgninger Login til den digitale ansøgningsportal sker via WAYF (Where Are You From), som er

Læs mere

Manual til de lokale webredaktører

Manual til de lokale webredaktører Skolelederne.org marts 2007 Manual til de lokale webredaktører Nedenstående er en kort udgave af manualen til hjemmeside systemet Webupdate 5 med enkelte personlige erfaringskommentarer.. Mvh Søren Thomsen.

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling. 2. Forudsætninger for anvendelse af ny løsning til fjernopkobling

Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling. 2. Forudsætninger for anvendelse af ny løsning til fjernopkobling Vejledning i anvendelse af Banedanmarks nye løsning for fjernopkobling Publiceringsdato Sidst ændret 22/08-2011 Version 4.22 1. Introduktion Banedanmark (BDK) har ændret den måde, man foretager fjernopkobling

Læs mere

Dansk version. Installation Windows XP and Vista. LW311 Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps

Dansk version. Installation Windows XP and Vista. LW311 Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps Udsæt ikke Sweex trådløse LAN Cardbus adapter 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Placér ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmeelementer. Anvend

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7. KAPITEL ET... 9 Gratis Dropbox-konto. KAPITEL TO... 27 Dropbox uden installation

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7. KAPITEL ET... 9 Gratis Dropbox-konto. KAPITEL TO... 27 Dropbox uden installation INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 KAPITEL ET... 9 Gratis Dropbox-konto Opret en Dropbox-konto... 10 Installation af Dropbox...11 Opsætning af Dropbox... 12 Synkronisering med computeren... 13 Kopiering

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg. (Jobnet for virksomheder)

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg. (Jobnet for virksomheder) Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg (Jobnet for virksomheder) Version: 1.1 Oprettet den 12. juli 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 PILOTPROJEKT... 3 2. ADGANG TIL JOBAG... 3 2.1 LOGIN MED BRUGERKODER...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har behov for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015

Håndbog. - MobilePass. Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Håndbog - MobilePass Udarbejdet af: Maria Mathiesen Gældende fra: 25. februar 2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus 1.0 Maria Mathiesen 1. december 2014 Oprettet 1.1 Maria Mathiesen 16. december 2014

Læs mere

Brugervejledning for. Telenor Dialer

Brugervejledning for. Telenor Dialer Brugervejledning for Telenor Dialer 1 Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse af Telenor Dialer... 5 Telenor Dialer OneNumber Mobile... 6 Telenor Dialer OneNumber.... 6 Installation af Telenor Dialer...

Læs mere

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub

Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub Forbruger login med NemID Til forbrugsdata på DataHub 2. maj 2012 JHH Testdrejebog Udført for: Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Steen Jungdal Udført af: Signaturgruppen A/S IT-huset Åbogade

Læs mere

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.3. LUDUS Web 2.11.3. Den 8. december 2009. J. nr: 4004-V1596-09

Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.3. LUDUS Web 2.11.3. Den 8. december 2009. J. nr: 4004-V1596-09 Versionsbrev LUDUS Web version 2.11.3 J. nr: 4004-V1596-09 Journal nr.. 4004-V1587-09 LUDUS Web version 2.11.3 Side 1 af 7 1. Leverancens omfang... 3 2. Fremgangsmåde... 4 2.1 Opdatering... 4 2.2 Nyinstallation...

Læs mere

VEJLEDNING Smartphone Applikation

VEJLEDNING Smartphone Applikation VEJLEDNING Smartphone Applikation Side 1 Vejledning til LOCKONs iphone/ Android App Her er en vejledning til hvordan du downloader, installerer og bruger LOCKONs applikation. Forudsætning for brugen af

Læs mere

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall

VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Installationsvejledning VPN-klienten SecureClient for TDC Managed Firewall Denne installationsvejledning beskriver, hvordan Check Point s VPN-klient SecureClient (version NGX R60) installeres. Med SecureClient

Læs mere