NORDISK SKEMA TIL VURDERING AF BØRNS UDVIKLING OG ADFÆRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NORDISK SKEMA TIL VURDERING AF BØRNS UDVIKLING OG ADFÆRD"

Transkript

1 5 1 5 NORDISK SKEMA TIL VURDERING AF BØRNS UDVIKLING OG ADFÆRD Til forældrene: Dette skema kan på en detaljeret måde belyse børns færdigheder og adfærdsmønstre. Børn er forskellige. Dette indebærer, at deres færdigheder på forskellige områder, og ligeledes hvordan de handler og opfører sig, varierer meget. Børn fungerer naturligvis også forskelligt på forskellige alderstrin. Skemaet indeholder en række udsagn fulgt af små firkanter, der markerer, vis grad eller eller. Marker med et kryds i hvilken grad du mener, at det enkelte udsagn passer med, hvordan dit barn almindeligvis fungerer i hverdagen. Hvis du mener, at påstanden er relevant pga. barnets alder, så skriv " relevant" i venstre margen. Når du udfylder skemaet, så tænk over hvordan dit barn fungerer sammenlignet med jævnaldrende børn. Det skal være et aktuelt billede, dvs. inden for de sidste 6 måneder. I løbet af spørgeskemaet vil du få spørgsmål om, hvorvidt barnets funktion på forskellige områder skaber problemer i hverdagen. Giv en samlet vurdering, der tager hensyn til belastninger for barnet selv, for familien, i skolen, og i fritiden. For disse spørgsmål er der fire svarmuligheder: Slet Lidt En hel del Rigtig meget For at få et så fuldstændigt billede af dit barn som muligt, beder vi dig udfylde hele skemaet. Tilføj gerne egne kommentarer om dit barns særlige færdigheder og handlemåder. Barnets navn:.. Fødselsdato: Skjemaet er utfylt av:.. Dato: Til den professionelle bruger: Skemaet har til formål at beskrive forældres opfattelse af deres barns styrkesider og vanskeligheder inden for en række udviklingsområder. Det skal alene danne grundlag for diagnosticering. Administration af skemaet forbeholdes professionelle med viden om normal og atypisk udvikling samt grundlæggende viden om psykometri. Retningslinier for professionel brug, administration og scoring fremgår af MANUALEN. Copyright: Björn Kadesjö, Göteborg, Lars-Olof Janols, Uppsala, Marit Korkman, Helsingfors, Katarina Mickelsson, Helsingfors, Gerd Strand, Oslo, Anegen Trillingsgaard, Aarhus, Christopher Gillberg, Göteborg. Kopiering til eget brug er tilladt 1

2 Motorik - grovmotorik; hvordan barnet bruger sin krop i forskellige aktiviteter: 1. Har svært ved at lære nye motoriske færdigheder som at cykle, svømme, løbe på rulleskøjter eller stå på ski. 2. Har svært ved at kaste eller gribe en bold. 3. Har svært ved at løbe hurtigt. 4. Har svært ved/kan lide at deltage i holdsport som fodbold eller basketball. 5. Har en usr balance; har f.eks. svært ved at stå på ét ben. 6. Snubler eller falder tit. 7. Er klodset i sine bevægelser. Motorik finmotorik; det barnet gør med sine hænder: 8. Synes om at tegne; har svært ved at få det til at ligne noget. 9. Har svært ved at samle, håndtere eller sætte små ting sammen. 10. Har svært ved at hælde vand i et glas uden at spilde. 11. Spilder ofte mad på tøjet eller bordet, når han/hun spiser. 12. Har svært ved at bruge kniv og gaffel. 13. Har svært ved at knappe knapper eller binde snørebånd. 14. Har svært ved at bruge en blyant (trykker for hårdt, ryster på hånden osv.). 15. Har udviklet en tydelig hånddominans, dvs. er hverken klart højre- eller venstrehåndet. 16. Skriver langsomt og med besvær. 17. Har et umodent blyantsgreb, holder blyanten på en usædvanlig måde. Påvirker motoriske vanskeligheder dit barns funktion i hverdagen? Opmærksomhed og koncentration; barnets evne til at være opmærksom eller koncentreret i forhold til forskellige opgaver eller aktiviteter: 18. Er ofte uopmærksom på detaljer eller laver sjuskefejl. 19. Har svært ved at (fast)holde opmærksomheden om opgaver eller aktiviteter. 20. Virker ofte uopmærksom på, hvad der siges til hende/ham. 21. Har svært ved at følge instruktioner og fuldføre opgaver. 22. Har ofte svært ved at organisere sit arbejde med opgaver og aktiviteter. 23. Trættes af eller undviger opgaver, som kræver mental anstrengelse (f.eks. lektier eller andre pligter). 24. Har ofte mistet/glemt ting, som han/hun skal bruge i en aktivitet (f.eks. skolesager, blyanter, bøger, legetøj eller redskaber). 25. Bliver let distraheret eller forstyrret (f.eks. af uvedkommnede lyde, som når andre taler, biler der kører forbi etc.) 26. Er ofte glemsom i det daglige. 2

3 Overaktivitet og impulsivitet; barnets impulsivitet eller tendens til at blive alt for aktivt: 27. Er konstant i bevægelse på den ene eller anden måde (trommer med fingrene, piller ved noget etc.). 28. Har svært ved at sidde stille på stolen i situationer, hvor det forventes (vender og vrider sig, rejser sig og går). 29. Løber ofte omkring, kravler og klatrer mere, end hvad der passer sig i situationen. 30. Har svært ved at lege eller indgå i fritidsaktiviteter på en stille og rolig måde. 31. Er bestandig i fuld fart, det han/hun gør, bliver ofte i alt for højt tempo. 32. Snakker bestandigt (i ét væk). 33. Kaster sig ud i besvarelser, før han/hun har hørt spørgsmålet til ende. 34. Har ofte svært ved at vente på tur (i spil, under måltider etc.). 35. Afbryder ofte andres leg/samtale eller trænger sig på. Påvirker vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration, overaktivitet eller impulsivitet dit barns funktion i hverdagen? Passivitet/inaktivitet; barnets inaktivitet eller tendens til at blive alt for passivt: 36. Har svært ved at komme i gang med en opgave/aktivitet. 37. Har svært ved at afslutte en opgave/ aktivitet, bliver færdig som de andre. 38. Er ofte i sin egen verden eller dagdrømmer. 39. Virker langsom, træg eller energiløs. Påvirker passivitet eller inaktivitet dit barns funktion i hverdagen? Planlægning/organisation; barnets evne til at planlægge og organisere, hvad hun/han skal gøre: 40. Har svært ved at se konsekvensen af sine handlinger og forudser, hvad de kan føre til (f.eks. når man klatrer et farligt sted eller bevæger sig i trafn). 41. Har svært ved at planlægge og organisere en aktivitet (f.eks. få de nødvendige ting med i skole eller på en udflugt). 42. Har svært ved at gennemføre handlinger, som består af flere led (for mindre børn f.eks. at tage tøj på uden voksenstøtte; for større børn f.eks. at læse lektier uden konstant påmindelse). Påvirker vanskeligheder med planlægning/organisation dit barns funktion i hverdagen? 3

4 Opfattelse af rum og retninger; barnets opfattelse af rum og retninger i den fysiske verden: 43. Har svært ved at finde rundt (også på kendte steder). 44. Bliver usr ved højdeforskelle (f.eks. på trapper; støtter sig til rækværk, væg osv.). 45. Har svært ved at bedømme afstande og størrelsesforhold. 46. Har svært ved at finde ud af, hvordan ting vender og drejer (for småbørn: vender f.eks. tøj forkert; for skolebørn: tager fejl af bogstaver som b, d, p eller tal som 6 og 9). 47. Støder ind i andre mennesker, når han/hun går forbi dem, især hvis pladsen er knap. Tidsopfattelse; barnets evne til at opfatte tid: 48. Har en usr tidsopfattelse (f.eks. svært ved at vurdere, hvornår der er gået 5 minutter eller en time; eller usr på, hvor længe det er siden, et eller andet skete). 49. Har en diffus opfattelse af tid (f.eks. hvad klokken nogenlunde er; om det er formiddag eller eftermiddag; om det er skoledag eller weekend). 50. Spørger flere gange om, hvornår noget skal foregå (f.eks. hvor lang tid der er til, man skal afsted på udflugt, til han/hun skal i skole eller det bliver weekend). 51. Kan aflæse hvad klokken er på uret, men har ingen tidsforståelse. Kropsopfattelse; barnets fornemmelse af kroppen og sanseindtryk: 52. Tager sig af hvordan tøjet sidder på kroppen; retter strømper eller bukser, som er ved at glide ned. 53. Reagerer overraskende lidt på kulde, smerte osv. 54. Har en usr kropsfornemmelse (er f.eks. usr på sin krops størrelse i forhold til omverdenen; støder imod eller vælter ting uden at ville det). 55. Er overfølsom over for berøring (irriteres af stramtsiddende tøj; oplever en let berøring som hårdhændet osv.). 56. Har svært ved at imitere (efterligne) andres bevægelser, ses f.eks. i sanglege eller idræt og sport. Opfattelse af former og figurer; barnets evne til at opfatte former og figurer: 57. Mistolker ofte billeder; opfatter et andet indhold end det tilsigtede (opfatter f.eks et billede af et spejlæg som en blomst). 58. Har svært ved at skelne mellem former, figurer, ord og mønstre, der ligner hinanden. 59. Har svært ved (sammenlignet med jævnaldrende) at tegne, så det ligner (f.eks. en bil eller et hus). 60. Har svært ved at lægge puslespil. Påvirker vanskeligheder med rum og retninger, tidsopfattelse, kropsopfattelse eller opfattelse af former og figurer dit barns funktion i hverdagen? 4

5 Hukommelse; barnets evne til at huske erfaring eller viden: 61. Har svært ved at huske personlige data som sin fødselsdag, adresse (gadenavn, by) osv. 62. Har svært ved at huske navne på personer fra hans/hendes dagligdag (f.eks. lærere eller klassekammerater). 63. Har svært ved at huske navne på dage, måneder og årstider. 64. Har svært ved at huske faktuelle data som læres i skolen, f.eks. kemiske formler, historiske årstal osv. 65. Har svært ved at huske nyligt oplevede hændelser (f.eks. hvad der er sket i løbet af dagen, eller hvad han/hun fik at spise i skolen få timer forinden). 66. Har svært ved at huske hændelser, som ligger længere tilbage i tiden; hvad der skete på en rejse, hvad han/hun fik i julegave sidste år osv. 67. Har svært ved at huske, hvor han/hun har lagt ting fra sig. 68. Har svært ved at huske aftaler, som han/hun har truffet med kammerater, eller hvad han/hun har for af lektier. 69. Har svært ved at lære udenad f.eks. remser, sange, gloser eller multiplikationstabellen. 70. Har svært ved at huske lange instruktioner. 71. Har svært ved at lære sig nye færdigheder eller fremgangsmåder (f.eks. hvordan man leger en bestemt leg eller spiller et bestemt spil). Påvirker hukommelsesvanskeligheder dit barns funktion i hverdagen? Sprogforståelse; barnets evne til at forstå sprog og tale: 72. Har svært ved at forstå forklaringer og instruktioner. 73. Har svært ved at følge med ved højtlæsning eller historiefortælling. 74. Har svært ved at opfatte, hvad andre mennesker siger (spørger ofte "hvad sagde du?"). 75. Har svært ved abstrakte begreber (f.eks. "i overmorgen", eller talemåder som "at holde hovedet koldt"). 76. Hører ofte fejl eller misopfatter ord. Talesprog; barnets evne til at udtale ord eller udtrykke sig sprogligt: 77. Er usr på sproglyde og udtaler ofte ord forkert. 78. Har svært ved at lære farvernes, bogstavernes eller menneskers navne. 79. Har svært ved at finde ord (siger f.eks.: Den, den, den...! ) eller bruger omskrivninger. 80. Husker ofte ordene lidt forkert (f.eks. musikspiller i stedet for CD-afspiller; pil i stedet for viser på ur). 81. Har svært ved at forklare, hvad han/hun vil. 82. Har svært ved at tale flydende uden ophold. 5

6 83. Har svært ved at udtrykke sig i hele sætninger med rigtig sætningsopbygning og ordbøjning. 84. Har talevanskeligheder (har f.eks. svært ved at udtale visse sproglyde, læsper eller taler nasalt dvs. ud af næsen ). 85. Har svært ved at udtale vanskelige ord som elektrisk eller Konstatinopel. 86. Har en hæs stemme. 87. Stammer. 88. Taler så hurtigt, at det er svært at opfatte, hvad han/hun siger. 89. Taler utydeligt. Verbal kommunikation; barnets evne til at anvende sit sprog og kommunikere med andre: 90. Har svært ved at fortælle om oplevelser eller forklare på måder, så lytteren forstår sammenhængen (f.eks. forklare, hvad han/hun har foretaget sig i løbet af dagen eller i sommerferien). 91. Har svært ved at holde den røde tråd, når han/hun vil berette noget. 92. Har svært ved at være med i en normal samtale, er god til at lytte og tale på skift. Påvirker vanskeligheder med sprogforståelse, tale eller kommunikation dit barns funktion i hverdagen? Indlæring af skolefærdigheder; hvis dit barn er under 8 år, så gå direkte til spørgsmål 122. Spørgsmål om børns indlæring i skolen kan være svære for forældre at besvare. Prøv alligevel ud fra den viden du har: Læse, stave og skrive samt regne (kun for børn på 8 år og derover): 93. Har sværere ved læseindlæring, end man ville forvente sammenholdt med, hvordan barnet lærer på andre områder. 94. Har svært ved at forstå, hvad han/hun læser. 95. Har svært ved at læse i passende tempo, når han/hun læser højt (læser for langsomt, for hurtigt, får det til at flyde). 96. Synes om at læse (undgår f.eks. at læse bøger). 97. Gætter meget, når han/hun læser. 98. Har svært ved at stave. 99. Har svært ved at forme bogstaverne og skrive pænt Har svært ved at formulere sig på skrift Har svært ved at lære basale regnefærdigheder (lægge sammen og trække fra dvs. plus og minus stykker ) Har svært ved regneopgaver, som er formuleret skriftligt Har svært ved at lære og anvende regneregler (matematiske regler) Har svært ved at lære og anvende multiplikationstabellen Har svært ved hovedregning. 6

7 Lære nyt og anvende viden i skolesammenhæng (kun for børn på 8 år og derover): 106. Har svært ved at opfatte og forstå instruktioner Har svært ved at forstå eller anvende abstrakte begreber (f.eks. begreber som angiver mængde, størrelse eller retning) Har svært ved at deltage i diskussioner med jævnaldrende Har svært ved at tilegne sig facts eller viden om sin omverden Har særlig god viden på et enkelt/enkelte områder Har god kunstnerisk/praktisk evne (udøve musik, tegne, male, snedkre, konstruere, sy, str, etc.). Barnets evne til at løse forskellige typer af problemer i skolen og barnets måde at møde en indlæringssituation på (kun for børn på 8 år og derover): 112. Har svært ved at planlægge og organisere sin indlæring (f.eks. i hvilken rækkefølge delopgaver skal gøres, hvor megen tid opgaverne kræver, osv.) Har svært ved at skifte plan eller strategi, når det er nødvendigt (forsøger f.eks. at finde på en ny løsning, når han/hun er kørt fast, eller at ændre arbejdsmåde /strategi, når opgaven ændres) Har svært ved at anvende voksnes/lærerens forklaringer eller instruktioner Har svært ved at løse abstrakte opgaver (dvs. er afhængig af konkret indlæringsmateriale, som man kan se eller røre ved) Har svært ved at fastholde og færdiggøre en opgave, efterlader den ofte halvfærdig Er umotiveret for skolearbejde eller lignende indlæringssituationer Er langsom/omstændelig i sin indlæring Holder ofte for højt tempo, haster sig igennem og sjusker med sine ting Kan tage ansvar for egne opgaver, behøver megen overvågning Er uselvstændig og konstant afhængig af bekræftelse, vil vide om han/hun gør det rigtigt. Påvirker faglige eller indlæringsmæssige vanskeligheder dit barns funktion i hverdagen? Social funktion; hvordan barnet klarer at deltage i forskellige sociale sammenhænge og at være i samspil med andre: 122. Opfatter, hvad andre mennesker signalerer med ansigtsudtryk, gestik, tonefald eller kropsholdning Har svært ved at forstå/leve sig ind i andre menneskers følelser Har svært ved at tage hensyn til andre Har svært ved at udtrykke sine følelser med ord (f.eks. sige at han/hun føler sig ensom, ked af det eller andet) Har en noget monoton eller anderledes stemmeføring. 7

8 127. Har svært ved at udtrykke sine følelser og reaktioner med ansigtsudtryk, gestik eller kropsholdning Kan virke gammelklog Har svært ved at opføre sig som kammeraterne forventer det Er usr på, hvordan man skal opføre sig i forskellige sociale situationer (som f.eks. når familien besøger venner, ved besøg hos lægen, i biografen eller lignende) Opfattes som anderledes, sær og speciel af jævnaldrende Gør sig utilsigtet bemærket på måder som kan være pinlig for forældrene eller få kammeraterne til at le Synes ofte at savne sund fornuft Har en svagt udviklet sans for humor Siger ting som er socialt upassende Har svært ved at opfatte/følge regler, anvisninger eller forbud Havner let i skænderier med jævnaldrende Har svært ved at forstå og respektere andres rettigheder, som fx at mindre børn kan have behov for mere hjælp end større, at forældre skal lades i fred, når de beder om det osv Har svært ved gruppearbejde/ gruppeaktiviteter eller holdspil. Definerer/opstiller egne regler Har svært ved at få venner Omgås sjældent med jævnaldrende børn Har svært ved at deltage i gruppelege Tages med i de andre børns lege Bryder sig om fysisk kontakt, f.eks. et knus Har nogle få interesser, som fylder alt for meget i hans/hendes liv, og som påvirker familien og kammeraterne Gentager eller bliver hængende i tilsyneladende meningsløse handlinger Bliver meget foruroliget over små ændringer i de daglige rutiner Har en afvigende form for øjenkontakt. Påvirker sociale vanskeligheder dit barns funktion i hverdagen? Psykiske problemer: 149. Har ringe selvtillid Virker ulykkelig, ked af det eller deprimeret Klager ofte over følelsen af ensomhed Har forsøgt at skade sig selv eller taler om at gøre det Har ringe appetit. 8

9 154. Udtrykker ofte følelsen af at være værdiløs eller underlegen i forhold til andre børn Klager ofte over mavepine, hovedpine, åndedrætsbesvær eller andre kropslige symptomer Virker anspændt og ængstelig eller klager over nervøsitet Bliver meget ængstelig og ked af det, når han/hun skal hjemmefra og f.eks. i skole Sover dårligere end de fleste jævnaldrende Har ofte mareridt Går ofte i søvne eller får natlige anfald af fortvivlelse, hvor han/hun er til at nå og kan trøstes Taber ofte besindelsen / bliver let hidsig Skændes ofte med voksne Nægter ofte at følge voksnes opfordringer Driller og irriterer ofte andre ved med vilje at gøre provokerende ting Giver ofte andre skylden for egne misgerninger Bliver let fornærmet og forurettet Kommer ofte i slagsmål Er grusom mod dyr Lyver og snyder Tager ting og sager hjemme Ødelægger ofte familiemedlemmers eller andre børns ting Har tilbagevendende perioder på nogle døgn med usædvanligt højt aktivitetsniveau og stor iderigdom Lader sig i perioder påfaldende let irritere. Tvangshandlinger eller tanker; handlinger eller tanker som barnet synes at kunne styre: 174. Gentager på en tvangsmæssig måde sine handlinger eller har vaner, som er meget svære at ændre Har tvangstanker/fikse ideer Har ufrivillige bevægelser, rykninger eller grimasser i ansigtet Gentager meningsløse bevægelser som at ryste på hovedet, slå med kroppen, tromme med fingrene Kommer med umotiverede lyde som host eller rømninger, halslyde, hundelignende bjæf, pludselige skrig osv Har svært ved at være stille, f.eks. fløjter, nynner, mumler Gentager ord eller dele af ord på en meningsløs måde Anvender grimme ord og eder på en overdreven måde. Påvirker psykiske problemer, tvangshandlinger eller -tanker dit barns funktion i hverdagen? 9

10 Beskriv de vanskeligheder hos dit barn som bekymrer dig mest: Beskriv dit barns styrker:. 10

NORDISK SKEMA TIL VURDERING AF BØRNS UDVIKLING OG ADFÆRD

NORDISK SKEMA TIL VURDERING AF BØRNS UDVIKLING OG ADFÆRD 5 1 5 NORDISK SKEMA TIL VURDERING AF BØRNS UDVIKLING OG ADFÆRD Til læreren som besvarer skemaet: Dette skema kan på en detaljeret måde belyse børns færdigheder og adfærdsmønstre. Børn og unge er forskellige.

Læs mere

5-15R NORDISK SKEMA TIL VURDERING AF BØRN OG UNGES UDVIKLING OG ADFÆRD

5-15R NORDISK SKEMA TIL VURDERING AF BØRN OG UNGES UDVIKLING OG ADFÆRD 5-15R NORDISK SKEMA TIL VURDERING AF BØRN OG UNGES UDVIKLING OG ADFÆRD Lærerskema Til læreren som besvarer skemaet: Dette skema, for børn og unge i 5 til 17 års alderen, kortlægger på en detaljeret måde

Læs mere

«2 5» NORDISK SPØRGESKEMA TIL VURDERING AF BØRNS UDVIKLING OG ADFÆRD Småbørnsversion for børn i alderen 2 5 år

«2 5» NORDISK SPØRGESKEMA TIL VURDERING AF BØRNS UDVIKLING OG ADFÆRD Småbørnsversion for børn i alderen 2 5 år «2 5» NORDISK SPØRGESKEMA TIL VURDERING AF BØRNS UDVIKLING OG ADFÆRD Småbørnsversion for børn i alderen 2 5 år Dette skema indeholder en række udsagn om dit barns færdigheder og adfærd inden for forskellige

Læs mere

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen.

Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Indbydelse til forældresamtale i vuggestuen. Kære Vi vil gerne indbyde jer til en samtale om jeres barn. Formålet er - at drøfte barnets hverdag hjemme og i vuggestuen - dialog mellem os om jeres barns

Læs mere

DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD

DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD DSM - IV 1. KRITERIER FOR DIAGNOSTICERING AF VOKSNE MED ADHD Vejledning, bearbejdelse og oversættelse ved Mogens Brødsgaard, speciallæge i psykiatri, Århus. Det er kriterier, som bliver anvendt internationalt

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Opmærksomhedsområder i forbindelse med vurdering af skole/sfo-parathed

Opmærksomhedsområder i forbindelse med vurdering af skole/sfo-parathed 1. Kompetencer vedr. motorik og sanser: At kunne koncentrere sig et stykke tid ad gangen At kunne koncentrere sig, når der foregår andre ting omkring en. At være motorisk selvhjulpen, f.eks. at kunne klæde

Læs mere

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn De pædagogiske processer, i samarbejde med barnets forældre, skal lede henimod, at barnet ved slutningen af tiden på Spilopstuen, med lyst, har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter barnet i stand

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Vuggestue Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid

Læs mere

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK

ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK ADHD NÅR HVERDAGEN ER KAOTISK Der er ikke noget usædvanligt i, at små børn har svært ved at sidde stille, koncentrere sig og kontrollere deres impulser. Men for børn, der lider af ADHD (Attention Deficit

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud

Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud Pædagogiske læreplaner Holme dagtilbud De pædagogiske læreplaner sætter mål for det pædagogiske arbejde i Holme dagtilbud. Vi opfatter børnenes læring som en dynamisk proces der danner og udvikler gennem

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

5-15 Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd

5-15 Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd 1 5-15 Nordisk skema til vurdering af børns udvikling og adfærd Til forældrene og professionelle: Dette skema kan på en detaljeret måde belyse børns færdigheder og adfærdsmønstre. Børn er forskellige.

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Information. og Concerta

Information. og Concerta Information om ADHD og Concerta Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk: forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet. ADHD forekommer hos 2-5 % af alle danske

Læs mere

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG

INKLUSIONSPANELET MASTERSKEMA ELEV 4. NEDSLAG Velkommen til undersøgelsen. Du skal bruge dit Uni Login til at komme ind på undersøgelsen. Indtast din adgangskode og klik på > for at gå videre. Klik Næste for at gå til næste spørgsmål. Din lærer har

Læs mere

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA

INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA DOSERING 18, 36 eller 54 mg tablet tages som engangsdosis om morgenen. INFORMATION OM ADHD OG CONCERTA Det anbefales at tage en startdosis på 18 mg, der efter behov kan øges trinvist med 18 mg ad gangen,

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

4 5 år. 0 3 år. 3 4 år. 5 6 år. At føle sig tryg ved sin kernepersoner.

4 5 år. 0 3 år. 3 4 år. 5 6 år. At føle sig tryg ved sin kernepersoner. At føle sig tryg ved sin kernepersoner. Kan fornemme stemninger. At barnet giver udtryk for egne behov og følelser. At barnet kan trøstes. At barnet har øjnekontakt. Barnet er generelt nysgerrigt og interesseret

Læs mere

Vores barn udvikler sprog

Vores barn udvikler sprog Vores barn udvikler sprog Hvordan kan vi hjælpe? Det tidlige sprog 0-3 år Det tidlige sprog 0-1 år Viden Børn kommunikerer lige fra de bliver født og længe før, de kan tale. Den sproglige udvikling sker

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave

Hasselvej 40A 8751 Gedved. Trolde Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Trolde Børnehave Krop og bevægelse Sammenhæng Mål Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO

Jeg kan. materiale. Fra børnehave til tidlig SFO . materiale. Fra børnehave til tidlig SFO Læringstemaer Den personlige og følelsesmæssige udvikling 1. Sætte ord på følelser, eller det, der er svært 2. Kan vise og udtrykke forskellige følelser som vrede,

Læs mere

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om.

Vi vil bede dig om at besvare spørgsmålene et ad gangen, med udgangspunkt i din umiddelbare reaktion på det der spørges om. Vi vil gerne takke dig for at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Tests og Eksperimental Socialpsykologi (CETES) i samarbejde med Stressklinikken, ved Aalborg Universitet. Vi

Læs mere

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.:

Lones dagpleje. Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang Glejbjerg Tlf.: Lone s dagpleje Lones dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lone Hagedorn Nielsen Nyvang 22 6752 Glejbjerg Tlf.: 75198111 Lone Hagedorn Nielsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Alfer Vuggestue/Børnehave

Alfer Vuggestue/Børnehave Hasselvej 40A 8751 Gedved Alfer Vuggestue/Børnehave Krop og bevægelse Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring, viden og kommunikation.

Læs mere

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47

Gunhilds dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild s dagpleje Gunhilds dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Gunhild Rask Jensen Guldagervej 7 6670 Holsted Tlf. : 26 84 66 47 Gunhild Rask Jensen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Generel læreplan 2015 Ådalen

Generel læreplan 2015 Ådalen Generel læreplan 2015 Ådalen Tema Overordnede målsætning Læringsmål Sprog Vi ønsker at børnene får mulighed for at udtrykke sig i et nuanceret sprog og kunne kommunikere i et socialt samvær Børnene skal

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Kendetegn på labyrintproblemer:

Kendetegn på labyrintproblemer: De 3 primære sanser Labyrintsansen: Denne sans er den ene af vores 3 primære sanser. Den udvikles tidligt i fosterlivet, og stimuleres ved moderens bevægelser. Det er derfor vigtigt, at bevæge sig aktivt

Læs mere

Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat)

Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat) Børn på 12 og 13 (selvrapporteringsformat) Spørgsmålene er beregnet til børn som dig, der har cystisk fibrose. Dine svar vil hjælpe os med at forstå, hvordan det er at have sygdommen, og hvordan behandlingerne

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling

Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling De fleste børn fødes med de rette motoriske forudsætninger og søger selv de fysiske udfordringer, der skal til for at blive motorisk velfungerende. Men

Læs mere

Angstklinikken for børn og unge Psykologisk Institut Århus Universitet

Angstklinikken for børn og unge Psykologisk Institut Århus Universitet Angstklinikken for børn og unge Psykologisk Institut Århus Universitet Psykologisk Instituts klinik tilbyder behandling til et antal børn i alderen 7 17 år med angstproblemer som et led i instituttets

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FORÆLDRE Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

Registreringsskema 3-årige børn

Registreringsskema 3-årige børn Registreringsskema -årige børn PILOT > REGISTRERINGSSKEMA > Error! Reference source not found. 1 Skelnen af sproglyde Dato: INDEN DU GÅR I GANG Beskrivelse af testen Denne del siger noget om barnets evne

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Skjulte følger af en hjerneskade Januar 2013 Nordsjællands Hospital Afsnit for neurorehabilitering. Skjulte følger af en hjerneskade

Skjulte følger af en hjerneskade Januar 2013 Nordsjællands Hospital Afsnit for neurorehabilitering. Skjulte følger af en hjerneskade Januar 2013 Nordsjællands Hospital Afsnit for neurorehabilitering Skjulte følger af en hjerneskade 2 Følger af hjerneskader En hjerneskade kan være større eller mindre og kan ramme vidt forskellige funktioner

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Skole Parathed Vejledning til forældre.

Skole Parathed Vejledning til forældre. Skole Parathed Vejledning til forældre. Mange er i tvivl omkring sit barns skolegang og i dag stilles der større og større krav til hvad man skal kunne. Ud over at man skal kunne eller være interesserede

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner

ADHD og piger. Lena Svendsen og Josefine Heidner ADHD og piger Lena Svendsen og Josefine Heidner Hvad betyder ADHD ADHD er en international diagnosebetegnelse A står for Attention / opmærksomhed D står for Deficit / underskud H står for Hyperactive /

Læs mere

INFORMATION TIL FORÆLDRE

INFORMATION TIL FORÆLDRE MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FORÆLDRE Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger Farsø Skole 2014 0.a 0.b 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 9.a 9.b 9.c A-klasser M-klasser A 3 M 1 A 4 M 2 A 5 M - 3 AKT+ 9 elever 690 elever 64 lærere 20

Læs mere

INFORMATION TIL FAGPERSONER

INFORMATION TIL FAGPERSONER PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL FAGPERSONER Et udviklings- og forskningsprojekt målrettet børn og unge med symptomer på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. Mind My Mind et udviklings-

Læs mere

Personlige og sociale kompetencer

Personlige og sociale kompetencer Udkast til læringsmål ved overgang fra vuggestue / dagpleje til børnehave (ca. 3 år) Personlige og sociale kompetencer De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestue/

Læs mere

Snak med dit 3 til 6 årige barn og leg sproget frem.

Snak med dit 3 til 6 årige barn og leg sproget frem. 12 Husk! Giv barnet tid og lyt, lyt, lyt. Har du ikke tid, så vær ærlig og sig det, i stedet for at være fraværende og lytte med et halvt øre. Juni 2012 Hold pauser, så barnet kan svare. At give sprog

Læs mere

INFORMATION TIL FAGFOLK

INFORMATION TIL FAGFOLK MIND MY MIND-FORSØG 2017-2019 INFORMATION TIL FAGFOLK Afprøvning af psykologisk hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder. MIND MY MIND Afprøvning af psykologisk

Læs mere

Det lille barns sprog 0 3 år

Det lille barns sprog 0 3 år Det lille barns sprog 0 3 år Ishøj Kommune PPR & Sundhedstjensten 1 2 Allerede i fostertilstanden er barnets sanser udviklede. Det reagerer f.eks. på lydindtryk - bl.a. musik, høje og kraftige lyde - og

Læs mere

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet

Information om. ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Information om ADHD og Concerta ADHD forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet Hvad er ADHD? ADHD betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på dansk forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitet.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Læringsmål og indikatorer

Læringsmål og indikatorer Personalets arbejdshæfte - Børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com

Annys Dagpleje. Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny s dagpleje Annys Dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anny Schlünsen Kronborgvej 1 B 6600 Vejen Tlf: 26 25 51 67 Mail: annyschlunsen@gmail.com Anny Schlünsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder

2015-2016 INFORMATION. Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder PilotPROJEKT 2015-2016 INFORMATION TIL Forældre Tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder Mind My Mind tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst,

Læs mere

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen

Annes dagpleje. Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej Vejen Tlf.: Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen Anne s dagpleje Annes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anne Kibsgaard Morbærvej 45 6600 Vejen Tlf.: 40893753 Anne Kibsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen indenfor i min

Læs mere

PRAGMATISK PROFIL. i hverdags kommunikations færdigheder hos førskolebørn. Resumé ark

PRAGMATISK PROFIL. i hverdags kommunikations færdigheder hos førskolebørn. Resumé ark Resumé ark Barnets navn:.. A. KOMMUNIKATIVE FUNKTIONER Rækken af funktioner, som udtrykkes Måden hvorpå intentioner udtrykkes f.eks.: præ-tilsigtet, fagter, brug af stemmen, ord, fraser, sætninger B. REAKTION

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved.

Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved. 1 Problemet er ikke så meget at vide hvad man bør gøre, - som at gøre hvad man ved. Vedholdenhed og opmærksomhed. En del børn, der har svært ved den vedholdende opmærksomhed, er også tit motorisk urolige.

Læs mere

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653

Alices dagpleje. Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice s dagpleje Alices dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Alice Nicoline Petersen Pilevej 12 6600 Vejen Tlf.: 40621653 Alice Nicoline Petersen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389

Anitas dagpleje. Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita s dagpleje Anitas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Anita Dalby Schneider Dich Dalgårdsvej 128 6600 Vejen Tlf.: 25573389 Anita Dalby Schneider Dich Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Skoleklar? - en god skolestart er fundamentet i et godt skoleliv

Skoleklar? - en god skolestart er fundamentet i et godt skoleliv Skoleklar? - en god skolestart er fundamentet i et godt skoleliv Denne pjece skal ses som et bidrag til at vurdere, hvordan jeres barn kan få den bedste skolestart. For de fleste børn er overgangen fra

Læs mere

stimulering i Valhalla

stimulering i Valhalla Arbejdet med sproglig Indsæt billede Det præcise mål skal være 14,18 x 19 cm. og skal være placeret lige over grafikken stimulering i Valhalla (det grønne) Udarbejdet af Karina Bohmann Veilbæk Sprogansvarlig

Læs mere

Lindas dagpleje. Linda Nørholm Jensen Redigeret af Maria Moesgaard

Lindas dagpleje. Linda Nørholm Jensen Redigeret af Maria Moesgaard Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Nørholm Jensen Frodesvej 3 6670 Holsted Tlf.: 40 20 38 58 Mail: lindadagplejer@gmail.com Hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/dejlige_unger

Læs mere

PRAGMATISK PROFIL på dagligdags kommunikations færdigheder hos voksne. Resumé ark. Sammenfattet form af de vigtigste temaer

PRAGMATISK PROFIL på dagligdags kommunikations færdigheder hos voksne. Resumé ark. Sammenfattet form af de vigtigste temaer Resumé ark Sammenfattet form af de vigtigste temaer Persondata ark. Klient Efternavn: Fornavn(e): Køn: Fødselsdag: Interview-dato: Hjemmeadresse: Tlf: Interviewet person (hvis det er en anden) Efternavn:

Læs mere

Ud med passivitet ind med leg og bevægelse

Ud med passivitet ind med leg og bevægelse Tidsskrift for kreativitet, spontaneitet og læring Copyright 2010 2010, Vol. 2, side 143-147 Malene Høegh Bendtsen Ud med passivitet ind med leg og bevægelse Malene Høegh Bendtsen (MHB), designer Klatretræet...et

Læs mere

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd

DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet. Dags dato åå mm-dd DILALA studiet Spørgeskema 1: Besvares før udskrivelse fra hospitalet Dags dato -- -- -- åå mm-dd Dit studieløbenummer --------------------- foreligger ikke Dine initialer : Din alder: år Er du mand kvinde

Læs mere

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1

ADHD. Overordnet orientering Tina Gents 1 ADHD Overordnet orientering 1 AD/HD AD - Attention deficit HD - Hyperactivity disorder Problemer med: Opmærksomhed Hyperaktivitet Impulsivitet 2 3 typer ADHD A D D H D + I A = opmærksomhed H = hyperaktivitet

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet

Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet Pædagogisk læreplan Vuggestuen Forteleddet 0-3 år I forbindelse med vores pædagogiske arbejde med læreplaner afholder vi Status- og udviklingssamtaler med hvert

Læs mere

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge

Psykiatri. Information om AUTISME hos børn og unge Psykiatri Information om AUTISME hos børn og unge 2 HVAD ER AUTISME hos børn og unge? Autisme er en arvelig udviklingsforstyrrelse, der kommer til udtryk ved, at barnet eller den unge har en begrænset

Læs mere

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet.

Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Vi vil gerne takke dig for, at du deltager i denne undersøgelse. Den gennemføres af Center for Klinisk Hverdagspsykologi, ved Aalborg Universitet. Undersøgelsen fokuserer på spørgsmål, der vedrører, hvad

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet Indberetning Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Der er et skema for hvert af de børn, som du her mest kendskab til, og som I internt i dagtilbuddet

Læs mere

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85

Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene s dagpleje Malenes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Malene Schlünsen Preston Kragelundvej 8A 6622 Bække Tlf.: 41 40 30 85 Malene Schlünsen Preston Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Først

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen

Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Barnets krop og bevægelse i vuggestuen Sammenhæng Hvad er vilkårene og nuværende status? Kroppen er et meget kompleks system, og kroppens motorik og sanser gør det muligt for barnet at tilegne sig erfaring,

Læs mere

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år

Den intellektuelle udvikling Den sproglige intelligens Sprog klog. 0-3 år 3-6 år Børnehuset Tusenfryd, tjekliste til kompetenceplan/profilark Den intellektuelle sproglige Sprog klog 0-3 år 3-6 år Kan pludre, efterabe lyde Kan sige enkelte ord Kan svare på spørgsmål Kan pege på/vende

Læs mere

Distrikt Als Nord. Når dit barn skal i skole

Distrikt Als Nord. Når dit barn skal i skole Distrikt Als Nord Når dit barn skal i skole SKOLESTART 1 2 Kære forældre Nu er tiden inde til, at du og børnehavens kontaktpædagog snakker sammen om dit barns skolestart til sommer. Dette hæfte giver dig

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj Læsning på Hurup skole klæøzxcvbnmqwertyuiopåas Mellemtrinnet 3. 6. klasse dfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwert

Læs mere