Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netbaseret spørgeskemaundersøgelse"

Transkript

1 E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen

2 Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor bruge netbaserede spørgeskemaundersøgelser? 2 - Målet for modulet 3 - Oversigt over modulet 4 - Relation til Fælles Mål SurveyMonkey.com 6 - Produktion af spørgeskemaundersøgelse 7 - Indsamling af besvarelser 8 - Analyse af indsamlede besvarelser 9 - SkoleIntras værktøj til spørgeskemaundersøgelser 10 - Didaktiske processer i arbejdet med netbaserede undersøgelser 11 - Didaktiske overvejelser og fordele Alle screendumps og billeder i denne præsentation tilhører surveymonkey, og må ikke kopiers uden deres skriftelige tilladelse! Mange tak til SurveyMonkey, for et godt samarbejde omkring rettighederne for screendumps og billeder.

3 1 - Hvorfor bruge netbaserede spørgeskemaundersøgelser? I samfundsfag arbejder eleverne i mange sammenhænge med færdigbehandlet statistisk materiale, men eleverne skal også selv gennem egne observationer indsamle data og behandle materialet. Dette kan gøres ved spørgeskemaundersøgelser, hvor eleverne selv opstiller hypoteser, producerer undersøgelsesspørgsmål, indsamler datamateriale, analyserer det, argumenterer for resultaterne, formidler de faglige resultater samt reflekterer kritisk over den anvendte undersøgelsesmetode. Dette har ofte været gjort ved hjælp af kopierede spørgeskemaer, hvorefter eleverne med spørgeskemaer har besøgt andre klasser på skolen, som de ønsker at undersøge. Brug af netbaseret spørgeskemaundersøgelse vil kunne: - Give eleverne et godt, gratis og gennemprøvet arbejdsværktøj. - Hjælpe eleverne til at producere en undersøgelse af god kvalitet. - Sætte læreren i stand til bedre at hjælpe eleverne i produktionsfasen af undersøgelsen. - Gøre indsamlingen af besvarelser lettere. - Støtte eleverne i at overskue de indsamlede data.

4 2 - Målet for modulet Målet med dette E-læringsmodul er, at du skal kunne producere og bruge internetbaserede spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med samfundsfagsundervisningen, give eleverne en løbende respons i produktionsfasen af spørgeskemaundersøgelsen, forbedre kvaliteten af de færdige elevprodukter. Photographer: renjith krishnan,

5 3 - Oversigt over modulet Emne Aktiviteter Materialer Hvorfor IT? Elevproducerede spørgeskemaundersøgelser kan gøres bedre ved brug af netbaserede spørgeskemaundersøgelser. Producere en spørgeskemaundersøgelse. SurveyMonkey.com Skoleintra eller lignede system Når elever arbejder med spørgeskemaundersøgelser, er det ofte en proces, som tager en del tid, koster mange kopier, og det forstyrrer de klasser/elever man fortager undersøgelsen hos. Ved at bruge internetbaserede spørgeskemaundersøgelser vil eleverne kunne producere undersøgelsen, sende den ud til modtagerne og analysere svarene efterfølgende uden at bruge undervisningstid på fodarbejdet.

6 4 - Relation til Fælles Mål 2009 Når eleverne arbejder med netbaserede spørgeskemaundersøgelser berøres flere dele af Fælles Mål for samfundsfag. Fælles Mål samfundsfag Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at fremskaffe og anvende statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger, blandt andet gennem egne observationer og spørgemetoder. IT- og mediekompetencer i folkeskolenarbejdet med internetbaseret egenproduktion af statistisk materiale må betragtes som værende en del af den brede forståelse af digital kompetence og dannelse. For at udvikle de metodiske færdigheder i at arbejde problemorienteret skal undervisningen give eleverne mulighed for at skelne mellem og selv indsamle forskellige typer af empiri (spørgedata, observationsdata, levnsdata), gennemføre dokumentation og argumentation for de svar, der nås frem til, formidle de faglige resultater på en klar og for målgruppen hensigtsmæssig måde, reflektere kritisk over den anvendte metode og dens muligheder og begrænsninger.

7 5 - SurveyMonkey.com I forbindelse med vores arbejde med netbaserede spørgeskemaundersøgelser, vil vi bruge værktøjerne på som case. Valget af netop dette website er, at alle standardværktøjerne tilbydes på dansk, dette gør det væsentligt nemmere for eleverne at arbejde med det. Desuden har et fornuftigt basis-abonnement, som er nemt og gratis at oprette. På basisniveauet kan man lave små spørgeskemaundersøgelser på op til 10 spørgsmål, hvor man kan modtage op til 100 besvarelser pr. spørgeskema. Et basis-abonnement vil i langt de fleste tilfælde være et tilfredsstillende niveau, fordi hver enkelt elev nemt og gratis kan oprette sin egen konto. Men hvis man som skole kan se fordele i det, kan man for kr årligt få ubegrænset adgang til alle funktioner. Dog kun med et enkelt login, med de ulemper som kun ét login medfører i undervisningen.

8 6 - Produktion af spørgeskemaundersøgelse For at kunne starte produktionen af en spørgeskemaundersøgelse skal man åbne og oprette en gratis konto ved at klik på "Tilmeld dig gratis". Udfyld felterne og tryk på "opret konto"

9 6 - Produktion af spørgeskemaundersøgelse Når man er logget ind føres man til forsiden. Det er herfra man kan oprette nye spørgeskemaundersøgelser. Der er i venstre side og i bunden links til SurveyMonkeys supportcenter, samt videoguider og lignende. Disse ressourcer kan være behjælpelige, hvis man går i stå, men er desværre på engelsk.

10 6 - Produktion af spørgeskemaundersøgelse Produktionen af vores undersøgelse starter ved at klikke på "+ Opret spørgeundersøgelse" knappen i højre hjørne. Undersøgelsen skal have en titel. I dette tilfælde kalder jeg bare undersøgelsen for "undersøgelse". Men din undersøgelses titel bør reflektere indholdet af undersøgelsen, så undersøgelse kan kendes fra andre fremtidige undersøgelser. Efter at have skrevet navnet, klikker vi på forsæt.

11 6 - Produktion af spørgeskemaundersøgelse På denne side skal du vælge designet af din undersøgelse. Under denne fane finder du nogle af de på forhånd definerede designs, der kan vælges imellem. Her det er farverne, der skifter alt efter hvilket design du vælger. Vælg et, som du mener passer til undersøgelsen og dig. Herefter trykkes på "Tilføj spørgsmål", for at lave dit første spørgekemaspørgsmål.

12 6 - Produktion af spørgeskemaundersøgelse Du kommer nu frem til denne side, hvor du skal vælge hvilken type spørgsmål der skal stilles. Surveymonkey stiller flere forskellige typer af spørgsmål til rådighed for brugerne, de er under fanebladet ved pilen. Her er et link til en spørgeskemaundersøgelse, hvor du kan se de mest almindelige typer af spørgsmål, samt navnene på dem.

13 6 - Produktion af spørgeskemaundersøgelse Efter at have valgt spørgsmålstypen, indtaster du teksten til spørgsmålet i den første tekstboks, samt de forskellige svarmuligheder i den anden tekstboks. Efter at have udfyldt de to bokse, trykkes på "Gem ændringer", for at færdiggøre det første spørgsmål.

14 6 - Produktion af spørgeskemaundersøgelse Du vil nu komme frem til denne side, hvor det spørgsmål du lige har stillet samt svarmulighederne kan ses. Hvis du ikke er tilfreds, kan spørgsmålet redigeres til det er tilfredsstillende. Ved at trykke på "tilføj spørgsmål" kan man lave flere spørgsmål til samme spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelser kan laves så den fylder flere mindre sider, i stedet for en stor side, ved at tilføre en ny side. Husk at du med et basis-abonnement max. kan have 10 spørgsmål pr. undersøgelse.

15 7 - Indsamling af besvarelser Når du er færdig med at producere spørgsmål til din spørgeundersøgelse, kan designfasen afsluttes. Indsamlingen af besvarelser startes ved at klikke på fanen "indsaml besvarelser". Du skal nu vælge hvordan udsendelsen af spørgeskemaundersøgelse skal forgå. Rundsending på en mailliste og offentliggørelse på Facebook er nogle af mulighederne. Men denne undersøgelse skal via SkoleIntra sendes til elever på vores skole, og vi skal derfor bruge et link vi kan indsætte i beskeden. Vælg den metode du fortrækker, og klik på "næste trin".

16 7 - Indsamling af besvarelser Hvis du valgte den første måde til indsamlingen af besvarelser, vil denne side komme frem. Det generede link er unikt, og fører frem til undersøgelsen som du lige har lavet. Linket skal kopieres (copy-paste) direkte ind i den besked du udsender i SkoleIntra. Modtagerne af din besked kan så klikke på linket og udfylde din undersøgelse. Vær opmærksom på, at du med et basis-abonnement kun kan modtage 100 besvarelser pr. spørgeskema. Så hvis du regner med en besvarelsesprocent på 100%, bør du ikke udsende den til mere end 100 modtagere.

17 8 - Analyse af indsamlede besvarelser Når man har udsendt undersøgelsen, og modtaget tilpas med besvarelser, kan arbejdet med at analysere besvarelserne gå i gang. Klik på "Analyser resultater" Frem kommer en liste med alle spørgsmålene, svarmuligheder, antal svar og svarprocent. Men man også få hjælp med at overskue resultaterne med diagrammer ved at klikke på "Opret diagram".

18 8 - Analyse af indsamlede besvarelse Surveymonkey har flere forskellige diagramtyper indbygget, disse kan bruges til at visualisere resultaterne, så en bedre forståelse af resultaterne kan opnås. Desværre har et basis-abonnement den begrænsning, at diagrammerne kun kan bruges til at analysere resultaterne. De kan ikke direkte overføres til fx en præsentation, da der med fed skrift står "prøve" over diagrammet. Så ved produktionen af præsentationen, bør resultaterne overføres til f.eks. Excel, og diagrammerne laves der.

19 9 - SkoleIntras værktøj til spørgeskemaundersøgelser Der er flere alternativer til den service som SurveyMonkeys tilbyder. Særligt nærliggende er det kort at præsentere det værktøj, som SkoleIntra har indbygget til spørgeskemaundersøgelser. SkoleIntras værktøj vil forventeligt kunne opfylde de behov man som lærer, måtte have for at kunne arbejde med spørgeskemaundersøgelser i samfundsfag. Måske er SkoleIntras værktøj ligefrem at fortrække i nogle situationer, f.eks. hvis målgruppen for undersøgelsen er større end 100 personer. Arbejdet med SurveyMonkey rummer dog bedre muligheder for, at læreren kan hjælpe eleverne i produktionsfasen af undersøgelsen, så undersøgelsen opnår en højere kvalitet. SurveyMonkey er også bedre til at støtte elevernes analyse af de indsamlede besvarelser ved at tilbyde visualisering med forskellige typer af diagrammer. Endeligt er det ikke alle skoler, der benytter SkoleIntra, og derfor er dette e-læringsmodul fokuseret på den gratis service som SurveyMokey tilbyder.

20 10 - Didaktiske processer i arbejdet med netbaserede undersøgelser Elevernes proces starter med opstilling af en hypotese omkring det valgte undersøgelsesområde. Først herefter vil det netbaserede arbejdet kunne starte. Elevernes produktion af undersøgelsesspørgsmål kan med fordel begynde i Surveymonkeys værktøj, da redigering af deres materiale er nemt og simpelt. I denne arbejdsproces kan en løbende og effektiv lærer-elev kommunikation opnås, da eleverne kan sende udkast til deres færdige spørgeskemaundersøgelse ved at generere et link til spørgeskemaundersøgelsen og sende det til læreren, som nemt og med få klik kan give en løbende respons. Eleverne kan efter modtagelsen af responsen uden problemer designe/redigere videre i undersøgelsen for at forbedre denne.

21 10 - Didaktiske processer i arbejdet med netbaserede undersøgelser Arbejdet med Surveymonkeys værktøjer vil kunne understøtte og hjælpe eleverne i analysefasen med at visualisere og forstå deres indsamlede resultater. Når eleverne har arbejdet med og konkluderet omkring de indsamlede resultater, skal deres hypotese sammenholdes med resultaterne. Ligheder og uligheder mellem konklusionerne og hypotesen skal eleverne begrunde og argumentere for. Afslutningsvis skal de faglige resultater dokumenteres og formidles på en hensigtsmæssig måde. Dette kunne ske ved præsentation i PowerPoint eller lignende program.

22 11 - Didaktiske overvejelser og fordele Didaktiske overvejelser før arbejdet med netbaserede spørgeskemaundersøgelser Internetbaserede spørgeskema er en undersøgelsesmetode der bør reflekteres kritisk over, da denne undersøgelsesmetode måske ikke i alle tilfælde er at fortrække. Det er vigtigt, at man indtænker en sikring af et tilpas antal modtagende besvarelser, da en besked udsendt til eleverne om deltagelse i en undersøgelse, muligvis vil blive ignoreret, hvis det alene er op til eleven. De didaktiske fordele der søges opnået ved at arbejde med SurveyMonkeys spørgeskemaundersøgelser er Elevernes undersøgelse opnår en bedre kvalitet. Læreren kan løbende vejlede eleverne i udarbejdelsen af undersøgelsen. Eleverne støttes i bearbejdningen af den indsamlede data.

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD

Lectio. Spørgeskema. 1. udgave august 2007 OD Lectio Spørgeskema 1. udgave august 2007 OD Indledning Lectio kan anvendes til mere end notering af fravær, studieplan, studierapport og undervisningsbeskrivelse. Det kan også bruges til at lave spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Survey Xact. ~ Kort introduktion

Survey Xact. ~ Kort introduktion Survey Xact ~ Kort introduktion Indholdsfortegnelse 1 FÅ ADGANG TIL SURVEY XACT... 3 1.1 Lær om Survey Xact og spørgeskema undersøgelser... 3 1.1.1 Kurser... 3 1.1.2 Vejledninger... 3 1.1.3 Spørgsmål...

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Websider og formidling på internettet

Websider og formidling på internettet Websider og formidling på internettet få det ud på nettet Indledning... 3 Link til hele verden... 3 Gode råd om webdesign... 4 Sæt struktur på net og viden... 5 Webredigering og LMS... 8 Gratis hjemmesidetjenester...

Læs mere

Få styr på TripAdvisor

Få styr på TripAdvisor 10 11 KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 12 Ved at være aktivt til stede på TripAdvisor får du en række funktioner, du kan udnytte til at gøre din tilstedeværelse bedre og allervigtigst har du muligheden

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere