Generelle samfundstendenser Specifikke tendenser i byggeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle samfundstendenser Specifikke tendenser i byggeriet"

Transkript

1 Generelle samfundstendenser Specifikke tendenser i byggeriet Kea, 7. oktober 2011

2 Grundlagt af Thorkil Kristensen i 1970 Privat non-profit organisation Tværfaglig tænketank City Futures Clubs Megatrends Scenarier Wildcards

3 Megatrends - drivkræfter for forandring Polarisering Netværk Globalisering Velstand Oplevelsesøkonomi DreamSociety Kommercialisering Digitalisering Tidspres Forandringer Hyperkompleksitet Vidensamfund Aldring Individualisering Demokratisering Sundhed Miljø

4 Copenhagen Institute for Futures Studies Zombies hvad er væk om 15 år??? Kassedamer? Togkontrollører? PC-serviceteknikere? Supermarkeder? Privatliv? Offentlige rum? Diktaturer Mellemledere

5 Fire scenarier mod 2014 Veje ud af krisen Udarbejdet i 2008 Efterspørgsels-/udbudskrise 1: Tunge tømmermænd 12 måneders turbulens Ny vækst i : Ny verdensorden 12 måneders turbulens Stagnation i vesten Udrensning Markedet virker Ny vækst 4: Bæredygtig vækst 3 års turbulens Ny vækst i 2012 New Global Green Deal Off./private partnerskaber Systemkrise Efterspørgslen udebliver Nye verden tager over Stagnation 3: Kapitalismen skakmat 3 års turbulens Stagnation globalt Protektionisme Nationalisme

6 Wildcards: Hængsler i historien 8-10 i sidste århundrede - et hængsel hvert år 1914: 1. verdenskrig 1929: Krakket i Wall Street 1945: Efterkrigstiden 1963: Mordet på Kennedy 1973: Mellemøstkrig + oliekrise 1981: Den personlige computer 1989: Murens fald 1993: World Wide Web 2001: 11. september 2008: Finanskrise + Recession + Ny tidsånd?

7 Classic Case Shiller Housing Price Chart, Updated Kilde:

8 Kilde: IMF GDP vækst

9 Offentlig bruttogæld, 2007 og 2011 i pct. af BNP Copenhagen Institute for Futures Studies Pct Danmark Tyskland Japan Sverige Storbritanien USA Total OECD OECD: Economic Outlook, nr. 87, maj 2010

10 Velstandsstigning: Konsekvenser 5-10 pct. frem til 2015 Velstandsstigning mere plads, flere ejerboliger, mere kvalitet Kvantitet (boliger, værelser, m2,.) Kvalitet (materialer, udførelse, æstetik, oplevelser, sundhed, miljø) Prisstigning Kampen om de gode beliggenheder Lavere produktivitet end i omverdenen Indkomstelasticitet over 1 historisk fortsætter det? Byg til de velstillede (fremtidssikring)

11 Fødevarer og boligbenyttelse Andel af det samlede private forbrug, % 20% 15% 10% 5% 0% Fødevarer Boligbenyttelse Kilder: Danmarks Statistik samt egne beregninger

12 Udfaldsrum for scenarier Nye teknologier & produktivitet Scenarie 5 Innovation Scenarie 4 Grønt kapløb Scenarie 2 Turbulens Scenarie 1 Mådehold Scenarie 3 Ny vækst Konjunkturer Højvækst

13 Mådehold i version XXL og XXS XXL Antiforbrug Freganere Aktioner mod forbrugsmekkaer XL Simple living Ikke materialistiske livsformer og livstile, Selvforsyning, lokal produktion L Socialt forbrug Dele og genbrug. P2P M Value for money Langtidsholdbart. Funktionel kvalitet S Moderation Undgå spild. Snusfornuft. Lidt men godt XS Symbolhandling Diskret luksus. Købe aflad XXS Modetrends Udendørskøkkener, ekstravagant økologi

14 Supercycle? New economy? The long boom? Standard Chartered: The Supercycle Report, 2010

15 Verdens svar på Thy? Copenhagen Institute for Futures Studies

16 To tredje dele af væksten frem til 2030 kommer fra de nye vækstøkonomier Standard Chartered: The Supercycle Report, 2010

17 Kraftig stigning i globale investeringer drevet af nye vækstøkonomier McKinsey Quarterly: How the growth of emerging markets will strain global finance, December 2010

18 Investeringerne i Indien stiger markant Standard Chartered: The Supercycle Report, 2010

19 Globalisering Copenhagen Institute for Futures Studies 1 Drabet på afstand 2 3 4

20 GLOBALISATION Arkitema K/S dac RE-THINK Copenhagen Institute for Futures Studies Too perfect: 7 new denmarks Pragmatic Utopia: The House Express Inc. What if Denmark was the world's housing factory?

21 Naver 1.0 Naver 2.0

22 Globalisering Ejendomsmarked og byggeri: fra hjemmemarked til globale værdikæder Professionalisering og konsolidering International risikospredning (investorer) Globalisering og industrialisering forstærker hinanden Fabriksproduktion + Lavprislande Efterspørgslen efter ejendomme Globalt byggeaktivitet vokser med 70% fra Fra industri- til videnarbejdspladser Multinationale virksomheder: Regionale frem for nationale hovedsæder - lufthavnsnært Globale pendlere (business apartments) Marked for fritidshuse Turisme: hoteller, fritidshuse, oplevelsesparker

23 Globalisering: Konsekvenser af krisen: Import af lav rente (stabiliserer marked i længere periode) Nedsat globaliseringstempo? Protektionisme/nedsat liberaliseringstempo Færre migrantarbejdere Færre større nybyggerier/flere mindre renoveringsopgaver Øget globaliseringstempo? Øget efterspørgsel efter lavprisbyggeri Øget konsolidering (vindere og tabere) Flere større anlægsopgaver, hvor store udenlandske kan byde ind

24 Immaterielt forbrug - (DreamSociety) Copenhagen Institute for Futures Studies æg vand kaffe jeans cykel Varevogn hjerne skrabeæg kildevand Max Havelaar mærkevare mountain-bike offroader (fra positiv til negativ signalværdi) hjerte

25 Hvad giver STATUS? 1. Større, unika, flottere, dyrere 2. Generøsitet at give 3. Miljø 4. At kunne noget 5. Connectivity 6. Sundhed

26 3500 Worldwide 3000 Mio. Euro Kilde: FLO 2009

27

28 Befolkningsændring fordelt på alder i Danmark, Antal personer vækst '5-9 ' år År Kilde: DS 2011

29 Udviklingen i boligbehov (antal) baseret på udviklingen i antal 18+ årige og fordelingen på husstandstyper i de enkelte aldersgrupper I alt Befolkningstilvækst (alle) Kilde: DS+IFF

30 Antallet af personer i grupperne af typiske førstegangs købere og sidstegangs sælgere af familieboliger (DK) Boligkøb: Oftest 2 personer år år Boligsalg: Ofte 1 person Kilde: Danmarks Statistik

31 Befolkning og aldring: Konsekvenser Befolkningsvækst (men begrænset) Urbanisering fortsat men by eller forstad? Flere ungdomsboliger og ældreboliger (ofte én person) Fremtidens ældrebolig er et enfamiliehus Lyst/nød (stavnsbinding), men Behov for målrettede forretningskoncepter: 1) Seniorvenlige boliger (kompakte, gangafstand, udsigt, vedligehold, fællesfaciliteter, nedsparing, ) 2) Koncepter for effektiv modernisering af enfamiliehuse - som seniorbolig - til næste generation Flere ældre: Design for alle/ universal design

32 The world goes to town Fortsat urbanisering også i rige lande Copenhagen Institute for Futures Studies

33 Urbanisering Megatrends: Vidensamfund, individualisering, Creative Man, oplevelsesøkonomi, globalisering, klima Valgmuligheder, udviklingsmuligheder, kreative miljøer Mere attraktive bykerner (grønt, blåt, oplevelser, socialt) Tættere og højere byer Klima/energi Socialt liv/kritisk masse Boliger ind i byen/traditionelle erhverv ud af byen Dilemma: Urbanisering via forstæder eller bycentre? Forstadsproblemer: bæredygtighed (miljø, socialt, økonomisk) For lidt by og for lidt land Bycenterproblemer: trængsel

34 15 kommuner m. størst vækst i befolkning , antal & pct. Horsens ,3 Hedensted ,8 Silkeborg ,8 Skanderborg ,7 Favrskov ,2 Næstved ,6 Ringsted ,4 Holbæk ,8 Odder ,3 København ,1 Syddjurs ,1 Middelfart ,0 Køge ,9 Høje-Taastrup ,9 Randers ,8

35 15 kommuner med størst nedgang i befolkning , antal & pct. Greve ,4 Bornholm ,4 Hørsholm ,5 Lolland ,8 Frederikshavn ,8 Tønder ,8 Langeland ,8 Thisted ,9 Vallensbæk ,7 Morsø ,0 Ærø ,0 Allerød ,0 Albertslund ,0 Lemvig ,9 Læsø ,0

36 Centrale beliggenheder er blevet mere attraktive

37 Frie 1, Frie 2 og singler fylder mere, især i byer Copenhagen Institute for Futures Studies Frie I Frie II år år år

38 Befolkningsændring fordelt på alder i København : Antal personer 0-4 '5-9 ' år År Kilde: DS 2009

39 New Urbanism Copenhagen Institute for Futures Studies Fodgængervenligt Forbindelser på kryds og tværs Blandet erhverv og bolig, diversitet Blandede boligtyper og ejerformer Kvalitet i design og by-design Klar bystruktur med bykerne Øget tæthed Intelligent transport Bæredygtighed Livskvalitet

40 Fra brede byer til høje og tætte byer Verdens højeste bygning Copenhagen Institute for Futures Studies Taipei 101 Taiwan. 101 etager. 508 meter m 2. Eksempelvis 2800 boliger af 150 m 2. Burj Dubai tower Dubai 165 etager 800 m

41 Fra brede til høje og tætte byer Copenhagen Institute for Futures Studies Tæt-høj Vores by Entasis

42 Manhattan Style: The semi-empty home Compact Living Restaurant instead of kitchen Café, not sofa Cinema, not big-screen tv Park, not garden Fitness center, no tools at home Alternative: Digital cocooning: Do everything from home!

43 Individualisering Frit valg på alle hylder - alt er på valg Sit eget frem for at dele: bolig, værelse, bad, TV, PC, Tlf.. Unik : skræddersyede løsninger, personlig stil Kan, vil og skal selv : Skab-det-selv, (Creative Man) Råderet, medejerboligen Selvrealisering - udvikle og udleve sit unikke potentiale Individualiseret masseproduktion Konfigurering (via net) Stigende forskel i kravene gør det sværere at leve op til alles krav

44 De danske husstande fordelt efter antal beboere Copenhagen Institute for Futures Studies 100% 80% 60% 40% 20% 0% 16,8 11,6 15,1 16,5 16,7 18,9 15,5 16,1 18,5 7,9 6,1 4,8 5, ,2 11,8 11,6 11,5 14,1 12,8 11,9 11,6 20,9 32,8 33,1 33,3 33,1 32,2 31,6 29,5 27,4 35, ,3 38,8 27,9 31,2 23, eller flere 4 personer 3 personer 2 personer 1 person Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Årbøger og dst.dk

45 Copenhagen Institute for Futures Studies The Perrinepod is a self-contained, stackable housing unit that can be placed within a month of ordering. Mother in law moving in? Adding a home office? No problem for a Perrinepod dweller. Just order a second unit and plug it in. Buyers with large extended families will be happy to know the pods can be stacked to 30 stories high.

46 Community is hot! Copenhagen Institute for Futures Studies

47 CREATIVE MANS LOGIK Forbrugeren som medskaber Kreativitet giver status, oplevelse og mening i arbejde, forbrug og fritid Skræddersyede løsninger Selvrealisering Transcendens Selvrealisering Anerkendelse Samhørighed Sikkerhed Fysiske behov Maslows hierarki over behov Skab-det-selv Brugerdrevet innovation

48 Konfigurering: Brugerne som meddesigner Byg dit hus hjemme fra computeren - Benzon Wood Design din helt egen T-shirt - Spreadshirt Børnene skal selvfølgelig lave deres egen bjørn - Buildabear Din personlige specialbyggede bil - Cadillac Og konfigurering af tilhørende carport - Lindab Sears Moders Home: postordre konfigurering af sit hjem i Design dit eget tøj - Dorrit Shoshan Lav din egen tid - 121Time Mal dit hus med din mus - Dyrup Nye sko? NikeiD! Innertee, et online kunst- og designkollektiv Skal sofaen shines op - Bemz Få en sko skræddersyet til dine ønsker - Adidas Velkommen til dit helt eget Barbieland Ny hud til mobilen? SkinIt Kilde: DAC, Når brugeren blander sig

49 Teknologi Copenhagen Institute for Futures Studies

50 Robotterne tager over! Copenhagen Institute for Futures Studies

51 Teknologi 1: Automatisering Mere automatik i bygninger og anlæg Sensorer, der registreret alt Automatisering af fremstillingsprocesser Den fuldautomatiske bygning Overvåger konstant både sig selv og sine brugere Optimerer i forhold til aktuel og forventet brug Bygninger en del af en større lærende organisation Mønstergenkendelse/ andre der ligner

52 Fra Copenhagen Institute for Futures Studies

53 Til Copenhagen Institute for Futures Studies

54 Teknologi 2: Digitalisering og netværk Det fysiske får konkurrence fra det virtuelle E-handel tager markedsandele fra fysisk varehandel E-banking frem for traditionelle filialer Bygninger: fra transaktioner til oplevelser, relationer, læring, omsorg, signalværdier Mere flydende grænser p.g.a mobilteknologi: multifunktionalitet Højere funktionelle og emotionelle krav: zoner og specialisering Tele-arbejde + arbejdspladsbooking = færre m2 kontor, men også Rum til fordybelse, projektarbejde, seminarer, videokonferencer

55 Teknologi: Innovation i materialer MOOMs (Maintenance and Operations Optimised Materials) Rengøringsvenlige (minimalt brug af vand, kemi og knofedt) Lav friktionsmaterialer (vandrør, kloakker, ) Sikkerhedsforbedrende materialer (isfrie veje,..) Stærk med lav vægt (konstruktion og transport) Smarte materialer: omstiller sig efter skift i omverden og behov Fotovoltaiske byggematerialer: Egenskab indbygget i materialet Design af materialer på nano-skala niveau Komposit (facader) Beton i ikke firkantede forskallinger

56 Det tænkende gulvtæppe Nye teknologier indlejres i bygningskomponenter af enhver art

57 Teknologi 3: Digitalisering og netværk Digitalisering i hele værdikæden (CAD+CAM m.m.) Optimering gennem øget integration mellem de enkelte faser Design, opførelse, drift, nedtagning og genbrug Simulation: (vejrlig, brugerkrav, slid, vedligehold ) Det digitale byggeri Digitalt udbud/licitation 3D Bygningsmodel: fælles forståelse, integration, disciplin Projektweb: al info lige ved hånden, Digital aflevering: brugerne kender historik

58 (sims) INTERACTIVE SIMULATION: The norm Use game simulation tech to improve construction process?

59 Teknologi i visionalisering og planlægning Copenhagen Institute for Futures Studies Min kone og jeg fik udleveret hver sin telefon, og så kunne vi gå rundt på grunden og eksperimentere med at placere huset og skifte farve på mursten, taget og træværket. Hidtil har vi kun set facadetegninger uden farver, så det gav et helt andet indtryk. Vi kunne også gå ind i huset virtuelt og opleve udsigten fra soveværelset og stuen,

60 Sociale medier og Web 2.0

61 Anarconomy= Anarchism+Economy Gratis (digitale) ydelser Freeware (lovlig) Piratkopier (ulovlig) Open Content Open Source Fra B2C til P2P

62 Social lending Copenhagen Institute for Futures Studies

63 Anarconomy and business Busineses Copenhagen Institute for Futures Studies Challengers 2005 CD/DVD Napster 2009 Telephone Skype 2011 Paperbacks Kindle etc. 2015? TV-chanels Internet-TV 2015? Real esate agency 2015? Journals OhmyNews 2020? Banks P2P banking (Zopa m.fl.) 2020? Physical goods 3D-printers 2030? Pharma-industry Open Source Drug Discovery 2030? Construction Contour Crafting

64 Copenhagen Institute for Futures Studies D-shape 3-D printer og faktisk output

65 Contour Crafting print et hus

66 Demokratisering (af viden og produktionsmidler) Open Source Society Sværere at tjene penge på eksklusiv viden (f.eks. patenter) Mere vægt på fælles vidensudvikling i miljøer Vægt på bruger og interessent drevet innovation Øget transparens: Metoder, arbejdsmiljø, risici, resultater Anarconomy Copenhagen Institute for Futures Studies X Marx: The workers will assume control of production Future: The consumers will assume control of production

67 Copenhagen Institute for Futures Studies Mens klimaforskerne strides

68 Fem drivkræfter for Copenhagen Institute for Futures Studies mere cleantech & energonomics 1. Klima/CO2 2. Uafhængighed af slyngelstater 3. Vækstscenariet: 150 USD pr. tønde 4. Recessionsscenariet: Behovet for nye vækstdrivere 4. Behovet for flere skatter

69

70 Øko-byer Masdar: Øko-by i Abu Dhabi Masdar City is the world's first carbon-neutral zero waste city and is headquarters of the International Renewable Energy Agency (IRENA) dongtan eco city, kina (arup engineers) Uden fossile brændsler Selvforsynende Genbrug af vand (rodzone+) Mindre krav til infrastruktur Langsigtet planlægning & styring

71 Klima, miljø og ressourcer Global konkurrence frem for global regulering EU s plan Fra regulering, tilskud og holdninger (CSR m.v.) til forretning/økonomi Den robuste bygning: egnet til dramatiske skift i vejret Bygninger, der arbejder med omgivelserne: sollys, blæst, og regnvand udnyttes. Opsugning af forurenende partikler Plus-energibygninger: Livscyklus overskudsbygninger Byggeri baseret på lokale ressourcer og materialer Plusenergi veje belagt med solceller

72 Kilde: Rockwool: Sustainability Report 2010 Copenhagen Institute for Futures Studies

73 Copenhagen Institute for Futures Studies Fra Lysnettet til hjemmets eget kraftværk Eller: Brændselscellen i bilen kobles på gasnettet når hjemme bilerne i området leverer el til bolig & boligområdet

74 Fleksibel elvarme med elektronisk styring - i 2020? Det fossil-frie energisystem Solceller på taget hyper-isolerede bygninger Elbiler i garagen Vindmøllestrøm Biogas-energi Jordvarme drevet af el men ikke spildvarme fra store kraftværker fjernvarme rentabel hvis spildvarme fra elprod., ellers ikke Fleksibel elvarme hurtig at regulere Lave investeringer, dvs. fleksibelt v. ombygning mv.

75 Andelen af danskerne med allergi % Fremskrivning Kilde: Statens Institut for Folkesundhed Trend

76

77 Sundhed: konsekvenser Fysisk sundhed: Øget vægt på indeklima (allergi-bølgen) Materialer, luftskifte, allergenfri miljøer,.. Bygninger og bymiljøer, der befordrer bevægelse og leg Dilemma: Design for alle p.g.a handicapvenlighed Mental sundhed: Dagslys, grønne oaser, Stress: Variation/forudsigelighed, stillerum, zoner Den aktive situationsbestemte bygning Monitorer beboeres tilstand og foreslår/tilpasser Det selvrensende allergivenlige hus Alt rent, up-to-date, pletfrit og allergenfrit

78 Fremtidens huse (generelt) - fleksibilitet - bæredygtighed Copenhagen Institute for Futures Studies Flydende situationsbestemt brug Multitasking/multifunktionalitet Storrum + nicher Bløde zonegrænser ude/inde offentlige rum / private rum Skønhed, arkitektur, identitet Oplevelse af plads/rum Sanser (syn, duft, lyd) Lys Natur/vand Miljøet omkring

79 Bæredygtighed X 4 Økonomisk Socialt Miljø Sundhed

80 Totaløkonomi: Værdi og indsats Plan og analyse Opførelse Design og projektering Bygningsdrift Total-drift

81 Byggeriet: Nogle udfordringer Lav forskningsindsats Lav produktivitetsudvikling Meget begrænset efteruddannelse Risiko for lav status i befolkningen Pres fra sort/illegalt og gør det selv Uigennemsigtig konkurrence på byggematerialer Migrantarbejderes forhold Mange små aktører Begrænset internationalisering Kilde: ATV:Fremtidens byggeerhverv i et globaliseringsperspektiv, 2009 og IFF.

82 Housing factory in Sweden Copenhagen - cancelled Institute for Futures Studies??

83 Systemprodukter f.eks. Vinduer/døre Installationsskakte Altaner Facader, tag, gulv, loft Baderum Modulering og (bruger)konfigurering Standard og varians

84 Innovation i byggeriet - barrierer Mange små virksomheder Fragmenteret værdikæde (bygherre-designprojektering - hoved- og fagentreprenører-bruger) Konkurrence på pris frem for værdi/innovation Systemisk/lock-in: svært for enkelte at bryde Fleksibelt (konjunktur og skiftende samarbejdspartnere) Forudsigelighed (ved hvad vi kan forvente) Fastfryser rollefordeling

85 15 Megatrends 1. Globalisering 2. Økonomisk vækst? 3. Kommercialisering 4. Immaterialisering 5. Ny teknologi 6. Netværksøkonomi 7. Viden 8. Acceleration/forandring 9. Aldring/befolkningsudvikl. 10. Individualisering 11. Demokratisering 12. Polarisering 13. Sundhed 14. Miljø og ressourcer 15. Hyperkompleksitet Konsekvenser Øget mobilitet og fleksibilitet: mere leje flere +20 årige de næste 5 år De næste 5-10 år: Flere frie 1 ( år) og frie 2 ( år) og færre familier Fortsat urbanisering: Hovedstaden og den østjyske millionby Mere attraktive grønne og blå bykerner Tætte og høje byer Forstaden: for lidt by og for lidt land Grønne bygninger: lavenergi huse standard i 2015 Fra opførelsespris til totaløkonomi Riv ned og byg nyt CoCreation brugerinvolvering Fysisk og mental sundhed

86 Instituttet for Fremtidsforskning

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning S c e n a r i e r f o r e j e n d o msmarkedets og byggeriets udvikling f r e m m o d 2 0 1 5 n y e t e k n o l o g i e r & p ro d u k t i v i t e t S c e n a r i e 5 I n n ovat i o n S c e n a r i e 4

Læs mere

Fremtidens folkeskole

Fremtidens folkeskole Fremtidens folkeskole Niels Bøttger-Rasmussen, nbr@iff.dk Favrskov, 23. februar 2010 Grundlagt af Thorkil Kristensen i 1970 Privat non-profit organisation Tværfaglig tænketank City Futures Club (Oslo,

Læs mere

Andelsboliger i fremtiden

Andelsboliger i fremtiden Andelsboliger i fremtiden Instituttet for Fremtidsforskning september, 2008 2 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Megatrends muligheder og trusler... 5 Befolkningsudvikling og aldring... 6 Globalisering...

Læs mere

Forbrugere i forandring krise eller ej

Forbrugere i forandring krise eller ej Forbrugere i forandring krise eller ej Niels Bøttger-Rasmussen 24. september 2009 1: Tunge tømmermænd 12 måneders turbulens Ny vækst i 2010 Efterspørgsels-/udbudskrise 2: Ny verdensorden 12 måneders turbulens

Læs mere

Velkommen til ESTATEKONFERENCE. Boligmarkedet i Danmark 2015

Velkommen til ESTATEKONFERENCE. Boligmarkedet i Danmark 2015 Velkommen til ESTATEKONFERENCE Boligmarkedet i Danmark 2015 Boligmarkedet i Danmark 2015 Velkommen til konferencen Kamilla Sevel, Estate Media Boligmarkedet i Danmark 2015 Fremtidens bolig Jens Elmelund,

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Fremtidens forstæder - kvarterløft med fokus på parcelhuskvartererne Maj 2005 PROJEKTET FREMTIDENS FORSTÆDER: KVARTERLØFT MED

Læs mere

Centrale uvisheder og basisscenarier for den europæiske forbruger frem mod 2008

Centrale uvisheder og basisscenarier for den europæiske forbruger frem mod 2008 Centrale uvisheder og basisscenarier for den europæiske forbruger frem mod 2008 Fire scenarier skabes af to uvisheds-akser Her hhv. Følelse/funktion og Polarisering/udjævning f.eks. Følelse Akse 1 Scenarie

Læs mere

Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier

Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier Fremtidsbilleder Folkeskolen 2025 - fire fremtidsscenarier AF NIELS BØTTGER-RASMUSSEN Fremtidsbilleder...1 Den relativt sikre fremtid i 2025, baseret på megatrends...1 Globalisering globale netværk...1

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid Velkommen til Danmark i 2050. Velkommen til et grønt, effektivt,

Læs mere

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid

Der bli r et yndigt land. Scenarier for Danmarks grønne fremtid 2050 Der bli r et yndigt land Scenarier for Danmarks grønne fremtid VELKOMMEN TIL DANMARK I 2050. VELKOMMEN TIL ET GRØNT, EFFEKTIVT, INNOVATIVT OG RIGT SAMFUND. VELKOMMEN TIL EN ØKONOMI, SOM KÆMPER FOR

Læs mere

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion

Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning 2040 : Fire scenarier for Norge og norsk petroleumsproduktion En analyse af den fremtidige energisituation København 2010 79 About

Læs mere

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025

VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST. Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 VÆKSTRAPPORT FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet Big Future 2025 KOLOFON BIG FUTURE 2025 FORRETNING MED HOLDBAR VÆKST - Indsigter og anbefalinger fra Visionsstudiet

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

Ude af kontrol. Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Ny efterspørgsel, nye forretningsmuligheder

Ude af kontrol. Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. Ny efterspørgsel, nye forretningsmuligheder Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning Rapport #1/2010 Ude af kontrol Ny efterspørgsel, nye forretningsmuligheder Indhold Forord 6 Verden ifølge netværket 9 Der er ikke

Læs mere

The European Facilities Management Conference København 12.-14. maj 2004

The European Facilities Management Conference København 12.-14. maj 2004 EuroFM 2004 The European Facilities Management Conference København 12.-14. maj 2004 Resumé Referenter: Grethe Vinther og Poul Kragelund Kragelund Kommunikation A/S 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lionel Prodgers

Læs mere

Demografi, kommuner, erhverv og geografi

Demografi, kommuner, erhverv og geografi Danmark i fremtiden: Demografi, kommuner, erhverv og geografi Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Aarhus,

Læs mere

Vi har som erklæret mål at være modige

Vi har som erklæret mål at være modige 2013 Udgivet af Dansk Erhverv Annoncefinansieret Dansk Erhverv: Vi skal konkurrere på viden Revisorens nye rolle: Fra talknækker til strategisk rådgiver Global outlook: 7 hot spots, hvor viden rykker lige

Læs mere

Udsigterne for bygge- og anlægsbranchen 2013-2020

Udsigterne for bygge- og anlægsbranchen 2013-2020 Udsigterne for bygge- og anlægsbranchen 2013-2020 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og resume... 5 2. Den korte fortælling om vækst... 7 2.1 Vækst er en mulighed... 7 2.2 Understøttende tendens:

Læs mere

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Ny by ved Store Rørbæk Vestergaard, Hedvig; Ærø, Thorkild; Lyduch, Andreas Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication

Læs mere

Vækst via oplevelser

Vækst via oplevelser Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien September 2008 Vækst via oplevelser - en analyse af Danmark i oplevelsesøkonomien Erhvervs- og Byggestyrelsen September 2008 Vækst via

Læs mere

Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod år 2012

Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod år 2012 Fire basisscenarier for verdens udvikling og forbruget frem mod år 2012 Scenarier 2012 Marked/frie tøjler Klanernes logik Lokalt/opdelt Den nationale logik Det globale supermarkeds logik Global politisk

Læs mere

skal vi leve af i Vallensbæk i fremtiden? usikre!

skal vi leve af i Vallensbæk i fremtiden? usikre! skal vi leve af i DeHvad usikre! Danmark, og Give me direction Ishøj! Vallensbæk i fremtiden? Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme

Læs mere

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov Mangel på arbejdskraft og nye kvalifikationer i 2016 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 5 Læsevejledning...

Læs mere

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber

Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Visionsoplæg: Danmark som innovativ frontløber Indhold Side 2 Forord Side 3 Det store paradigmeskifte: En ny innovationspolitik i støbeskeen Side 13 Ny innovationspolitik i praksis Side 19 Det danske innovations-dna

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 3.1 PROBLEMFORMULERING 6 3.2 AFGRÆNSNING 6 3.3 METODEVALG 7 3.4 KILDEKRITIK 8 3.5 STRUKTUR 9 3.5.1 STRUKTUR AF STRATEGISK

Læs mere

Fremtidens forbrugerprodukter. Intelligente - kommunikerende - interaktive

Fremtidens forbrugerprodukter. Intelligente - kommunikerende - interaktive Fremtidens forbrugerprodukter Intelligente - kommunikerende - interaktive Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport 2, 1998 Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport 2-1998 Fremtidens forbrugerprodukter

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Store drømme. Mindre plads.

Store drømme. Mindre plads. KONSULENTER FOR STRATEGISK FREMTID Store drømme. Mindre plads. Et vindue mod søgen efter drømmeboligen. O U T L I N E T R E N D R A P P O R T 2 0 1 2 46 DET NORDISKE BOLIGLANDSKAB 6-13 Indhold 5 INTRODUKTION

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere