Generelle samfundstendenser Specifikke tendenser i byggeriet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle samfundstendenser Specifikke tendenser i byggeriet"

Transkript

1 Generelle samfundstendenser Specifikke tendenser i byggeriet Kea, 7. oktober 2011

2 Grundlagt af Thorkil Kristensen i 1970 Privat non-profit organisation Tværfaglig tænketank City Futures Clubs Megatrends Scenarier Wildcards

3 Megatrends - drivkræfter for forandring Polarisering Netværk Globalisering Velstand Oplevelsesøkonomi DreamSociety Kommercialisering Digitalisering Tidspres Forandringer Hyperkompleksitet Vidensamfund Aldring Individualisering Demokratisering Sundhed Miljø

4 Copenhagen Institute for Futures Studies Zombies hvad er væk om 15 år??? Kassedamer? Togkontrollører? PC-serviceteknikere? Supermarkeder? Privatliv? Offentlige rum? Diktaturer Mellemledere

5 Fire scenarier mod 2014 Veje ud af krisen Udarbejdet i 2008 Efterspørgsels-/udbudskrise 1: Tunge tømmermænd 12 måneders turbulens Ny vækst i : Ny verdensorden 12 måneders turbulens Stagnation i vesten Udrensning Markedet virker Ny vækst 4: Bæredygtig vækst 3 års turbulens Ny vækst i 2012 New Global Green Deal Off./private partnerskaber Systemkrise Efterspørgslen udebliver Nye verden tager over Stagnation 3: Kapitalismen skakmat 3 års turbulens Stagnation globalt Protektionisme Nationalisme

6 Wildcards: Hængsler i historien 8-10 i sidste århundrede - et hængsel hvert år 1914: 1. verdenskrig 1929: Krakket i Wall Street 1945: Efterkrigstiden 1963: Mordet på Kennedy 1973: Mellemøstkrig + oliekrise 1981: Den personlige computer 1989: Murens fald 1993: World Wide Web 2001: 11. september 2008: Finanskrise + Recession + Ny tidsånd?

7 Classic Case Shiller Housing Price Chart, Updated Kilde:

8 Kilde: IMF GDP vækst

9 Offentlig bruttogæld, 2007 og 2011 i pct. af BNP Copenhagen Institute for Futures Studies Pct Danmark Tyskland Japan Sverige Storbritanien USA Total OECD OECD: Economic Outlook, nr. 87, maj 2010

10 Velstandsstigning: Konsekvenser 5-10 pct. frem til 2015 Velstandsstigning mere plads, flere ejerboliger, mere kvalitet Kvantitet (boliger, værelser, m2,.) Kvalitet (materialer, udførelse, æstetik, oplevelser, sundhed, miljø) Prisstigning Kampen om de gode beliggenheder Lavere produktivitet end i omverdenen Indkomstelasticitet over 1 historisk fortsætter det? Byg til de velstillede (fremtidssikring)

11 Fødevarer og boligbenyttelse Andel af det samlede private forbrug, % 20% 15% 10% 5% 0% Fødevarer Boligbenyttelse Kilder: Danmarks Statistik samt egne beregninger

12 Udfaldsrum for scenarier Nye teknologier & produktivitet Scenarie 5 Innovation Scenarie 4 Grønt kapløb Scenarie 2 Turbulens Scenarie 1 Mådehold Scenarie 3 Ny vækst Konjunkturer Højvækst

13 Mådehold i version XXL og XXS XXL Antiforbrug Freganere Aktioner mod forbrugsmekkaer XL Simple living Ikke materialistiske livsformer og livstile, Selvforsyning, lokal produktion L Socialt forbrug Dele og genbrug. P2P M Value for money Langtidsholdbart. Funktionel kvalitet S Moderation Undgå spild. Snusfornuft. Lidt men godt XS Symbolhandling Diskret luksus. Købe aflad XXS Modetrends Udendørskøkkener, ekstravagant økologi

14 Supercycle? New economy? The long boom? Standard Chartered: The Supercycle Report, 2010

15 Verdens svar på Thy? Copenhagen Institute for Futures Studies

16 To tredje dele af væksten frem til 2030 kommer fra de nye vækstøkonomier Standard Chartered: The Supercycle Report, 2010

17 Kraftig stigning i globale investeringer drevet af nye vækstøkonomier McKinsey Quarterly: How the growth of emerging markets will strain global finance, December 2010

18 Investeringerne i Indien stiger markant Standard Chartered: The Supercycle Report, 2010

19 Globalisering Copenhagen Institute for Futures Studies 1 Drabet på afstand 2 3 4

20 GLOBALISATION Arkitema K/S dac RE-THINK Copenhagen Institute for Futures Studies Too perfect: 7 new denmarks Pragmatic Utopia: The House Express Inc. What if Denmark was the world's housing factory?

21 Naver 1.0 Naver 2.0

22 Globalisering Ejendomsmarked og byggeri: fra hjemmemarked til globale værdikæder Professionalisering og konsolidering International risikospredning (investorer) Globalisering og industrialisering forstærker hinanden Fabriksproduktion + Lavprislande Efterspørgslen efter ejendomme Globalt byggeaktivitet vokser med 70% fra Fra industri- til videnarbejdspladser Multinationale virksomheder: Regionale frem for nationale hovedsæder - lufthavnsnært Globale pendlere (business apartments) Marked for fritidshuse Turisme: hoteller, fritidshuse, oplevelsesparker

23 Globalisering: Konsekvenser af krisen: Import af lav rente (stabiliserer marked i længere periode) Nedsat globaliseringstempo? Protektionisme/nedsat liberaliseringstempo Færre migrantarbejdere Færre større nybyggerier/flere mindre renoveringsopgaver Øget globaliseringstempo? Øget efterspørgsel efter lavprisbyggeri Øget konsolidering (vindere og tabere) Flere større anlægsopgaver, hvor store udenlandske kan byde ind

24 Immaterielt forbrug - (DreamSociety) Copenhagen Institute for Futures Studies æg vand kaffe jeans cykel Varevogn hjerne skrabeæg kildevand Max Havelaar mærkevare mountain-bike offroader (fra positiv til negativ signalværdi) hjerte

25 Hvad giver STATUS? 1. Større, unika, flottere, dyrere 2. Generøsitet at give 3. Miljø 4. At kunne noget 5. Connectivity 6. Sundhed

26 3500 Worldwide 3000 Mio. Euro Kilde: FLO 2009

27

28 Befolkningsændring fordelt på alder i Danmark, Antal personer vækst '5-9 ' år År Kilde: DS 2011

29 Udviklingen i boligbehov (antal) baseret på udviklingen i antal 18+ årige og fordelingen på husstandstyper i de enkelte aldersgrupper I alt Befolkningstilvækst (alle) Kilde: DS+IFF

30 Antallet af personer i grupperne af typiske førstegangs købere og sidstegangs sælgere af familieboliger (DK) Boligkøb: Oftest 2 personer år år Boligsalg: Ofte 1 person Kilde: Danmarks Statistik

31 Befolkning og aldring: Konsekvenser Befolkningsvækst (men begrænset) Urbanisering fortsat men by eller forstad? Flere ungdomsboliger og ældreboliger (ofte én person) Fremtidens ældrebolig er et enfamiliehus Lyst/nød (stavnsbinding), men Behov for målrettede forretningskoncepter: 1) Seniorvenlige boliger (kompakte, gangafstand, udsigt, vedligehold, fællesfaciliteter, nedsparing, ) 2) Koncepter for effektiv modernisering af enfamiliehuse - som seniorbolig - til næste generation Flere ældre: Design for alle/ universal design

32 The world goes to town Fortsat urbanisering også i rige lande Copenhagen Institute for Futures Studies

33 Urbanisering Megatrends: Vidensamfund, individualisering, Creative Man, oplevelsesøkonomi, globalisering, klima Valgmuligheder, udviklingsmuligheder, kreative miljøer Mere attraktive bykerner (grønt, blåt, oplevelser, socialt) Tættere og højere byer Klima/energi Socialt liv/kritisk masse Boliger ind i byen/traditionelle erhverv ud af byen Dilemma: Urbanisering via forstæder eller bycentre? Forstadsproblemer: bæredygtighed (miljø, socialt, økonomisk) For lidt by og for lidt land Bycenterproblemer: trængsel

34 15 kommuner m. størst vækst i befolkning , antal & pct. Horsens ,3 Hedensted ,8 Silkeborg ,8 Skanderborg ,7 Favrskov ,2 Næstved ,6 Ringsted ,4 Holbæk ,8 Odder ,3 København ,1 Syddjurs ,1 Middelfart ,0 Køge ,9 Høje-Taastrup ,9 Randers ,8

35 15 kommuner med størst nedgang i befolkning , antal & pct. Greve ,4 Bornholm ,4 Hørsholm ,5 Lolland ,8 Frederikshavn ,8 Tønder ,8 Langeland ,8 Thisted ,9 Vallensbæk ,7 Morsø ,0 Ærø ,0 Allerød ,0 Albertslund ,0 Lemvig ,9 Læsø ,0

36 Centrale beliggenheder er blevet mere attraktive

37 Frie 1, Frie 2 og singler fylder mere, især i byer Copenhagen Institute for Futures Studies Frie I Frie II år år år

38 Befolkningsændring fordelt på alder i København : Antal personer 0-4 '5-9 ' år År Kilde: DS 2009

39 New Urbanism Copenhagen Institute for Futures Studies Fodgængervenligt Forbindelser på kryds og tværs Blandet erhverv og bolig, diversitet Blandede boligtyper og ejerformer Kvalitet i design og by-design Klar bystruktur med bykerne Øget tæthed Intelligent transport Bæredygtighed Livskvalitet

40 Fra brede byer til høje og tætte byer Verdens højeste bygning Copenhagen Institute for Futures Studies Taipei 101 Taiwan. 101 etager. 508 meter m 2. Eksempelvis 2800 boliger af 150 m 2. Burj Dubai tower Dubai 165 etager 800 m

41 Fra brede til høje og tætte byer Copenhagen Institute for Futures Studies Tæt-høj Vores by Entasis

42 Manhattan Style: The semi-empty home Compact Living Restaurant instead of kitchen Café, not sofa Cinema, not big-screen tv Park, not garden Fitness center, no tools at home Alternative: Digital cocooning: Do everything from home!

43 Individualisering Frit valg på alle hylder - alt er på valg Sit eget frem for at dele: bolig, værelse, bad, TV, PC, Tlf.. Unik : skræddersyede løsninger, personlig stil Kan, vil og skal selv : Skab-det-selv, (Creative Man) Råderet, medejerboligen Selvrealisering - udvikle og udleve sit unikke potentiale Individualiseret masseproduktion Konfigurering (via net) Stigende forskel i kravene gør det sværere at leve op til alles krav

44 De danske husstande fordelt efter antal beboere Copenhagen Institute for Futures Studies 100% 80% 60% 40% 20% 0% 16,8 11,6 15,1 16,5 16,7 18,9 15,5 16,1 18,5 7,9 6,1 4,8 5, ,2 11,8 11,6 11,5 14,1 12,8 11,9 11,6 20,9 32,8 33,1 33,3 33,1 32,2 31,6 29,5 27,4 35, ,3 38,8 27,9 31,2 23, eller flere 4 personer 3 personer 2 personer 1 person Kilde: Danmarks Statistik, Statistiske Årbøger og dst.dk

45 Copenhagen Institute for Futures Studies The Perrinepod is a self-contained, stackable housing unit that can be placed within a month of ordering. Mother in law moving in? Adding a home office? No problem for a Perrinepod dweller. Just order a second unit and plug it in. Buyers with large extended families will be happy to know the pods can be stacked to 30 stories high.

46 Community is hot! Copenhagen Institute for Futures Studies

47 CREATIVE MANS LOGIK Forbrugeren som medskaber Kreativitet giver status, oplevelse og mening i arbejde, forbrug og fritid Skræddersyede løsninger Selvrealisering Transcendens Selvrealisering Anerkendelse Samhørighed Sikkerhed Fysiske behov Maslows hierarki over behov Skab-det-selv Brugerdrevet innovation

48 Konfigurering: Brugerne som meddesigner Byg dit hus hjemme fra computeren - Benzon Wood Design din helt egen T-shirt - Spreadshirt Børnene skal selvfølgelig lave deres egen bjørn - Buildabear Din personlige specialbyggede bil - Cadillac Og konfigurering af tilhørende carport - Lindab Sears Moders Home: postordre konfigurering af sit hjem i Design dit eget tøj - Dorrit Shoshan Lav din egen tid - 121Time Mal dit hus med din mus - Dyrup Nye sko? NikeiD! Innertee, et online kunst- og designkollektiv Skal sofaen shines op - Bemz Få en sko skræddersyet til dine ønsker - Adidas Velkommen til dit helt eget Barbieland Ny hud til mobilen? SkinIt Kilde: DAC, Når brugeren blander sig

49 Teknologi Copenhagen Institute for Futures Studies

50 Robotterne tager over! Copenhagen Institute for Futures Studies

51 Teknologi 1: Automatisering Mere automatik i bygninger og anlæg Sensorer, der registreret alt Automatisering af fremstillingsprocesser Den fuldautomatiske bygning Overvåger konstant både sig selv og sine brugere Optimerer i forhold til aktuel og forventet brug Bygninger en del af en større lærende organisation Mønstergenkendelse/ andre der ligner

52 Fra Copenhagen Institute for Futures Studies

53 Til Copenhagen Institute for Futures Studies

54 Teknologi 2: Digitalisering og netværk Det fysiske får konkurrence fra det virtuelle E-handel tager markedsandele fra fysisk varehandel E-banking frem for traditionelle filialer Bygninger: fra transaktioner til oplevelser, relationer, læring, omsorg, signalværdier Mere flydende grænser p.g.a mobilteknologi: multifunktionalitet Højere funktionelle og emotionelle krav: zoner og specialisering Tele-arbejde + arbejdspladsbooking = færre m2 kontor, men også Rum til fordybelse, projektarbejde, seminarer, videokonferencer

55 Teknologi: Innovation i materialer MOOMs (Maintenance and Operations Optimised Materials) Rengøringsvenlige (minimalt brug af vand, kemi og knofedt) Lav friktionsmaterialer (vandrør, kloakker, ) Sikkerhedsforbedrende materialer (isfrie veje,..) Stærk med lav vægt (konstruktion og transport) Smarte materialer: omstiller sig efter skift i omverden og behov Fotovoltaiske byggematerialer: Egenskab indbygget i materialet Design af materialer på nano-skala niveau Komposit (facader) Beton i ikke firkantede forskallinger

56 Det tænkende gulvtæppe Nye teknologier indlejres i bygningskomponenter af enhver art

57 Teknologi 3: Digitalisering og netværk Digitalisering i hele værdikæden (CAD+CAM m.m.) Optimering gennem øget integration mellem de enkelte faser Design, opførelse, drift, nedtagning og genbrug Simulation: (vejrlig, brugerkrav, slid, vedligehold ) Det digitale byggeri Digitalt udbud/licitation 3D Bygningsmodel: fælles forståelse, integration, disciplin Projektweb: al info lige ved hånden, Digital aflevering: brugerne kender historik

58 (sims) INTERACTIVE SIMULATION: The norm Use game simulation tech to improve construction process?

59 Teknologi i visionalisering og planlægning Copenhagen Institute for Futures Studies Min kone og jeg fik udleveret hver sin telefon, og så kunne vi gå rundt på grunden og eksperimentere med at placere huset og skifte farve på mursten, taget og træværket. Hidtil har vi kun set facadetegninger uden farver, så det gav et helt andet indtryk. Vi kunne også gå ind i huset virtuelt og opleve udsigten fra soveværelset og stuen,

60 Sociale medier og Web 2.0

61 Anarconomy= Anarchism+Economy Gratis (digitale) ydelser Freeware (lovlig) Piratkopier (ulovlig) Open Content Open Source Fra B2C til P2P

62 Social lending Copenhagen Institute for Futures Studies

63 Anarconomy and business Busineses Copenhagen Institute for Futures Studies Challengers 2005 CD/DVD Napster 2009 Telephone Skype 2011 Paperbacks Kindle etc. 2015? TV-chanels Internet-TV 2015? Real esate agency 2015? Journals OhmyNews 2020? Banks P2P banking (Zopa m.fl.) 2020? Physical goods 3D-printers 2030? Pharma-industry Open Source Drug Discovery 2030? Construction Contour Crafting

64 Copenhagen Institute for Futures Studies D-shape 3-D printer og faktisk output

65 Contour Crafting print et hus

66 Demokratisering (af viden og produktionsmidler) Open Source Society Sværere at tjene penge på eksklusiv viden (f.eks. patenter) Mere vægt på fælles vidensudvikling i miljøer Vægt på bruger og interessent drevet innovation Øget transparens: Metoder, arbejdsmiljø, risici, resultater Anarconomy Copenhagen Institute for Futures Studies X Marx: The workers will assume control of production Future: The consumers will assume control of production

67 Copenhagen Institute for Futures Studies Mens klimaforskerne strides

68 Fem drivkræfter for Copenhagen Institute for Futures Studies mere cleantech & energonomics 1. Klima/CO2 2. Uafhængighed af slyngelstater 3. Vækstscenariet: 150 USD pr. tønde 4. Recessionsscenariet: Behovet for nye vækstdrivere 4. Behovet for flere skatter

69

70 Øko-byer Masdar: Øko-by i Abu Dhabi Masdar City is the world's first carbon-neutral zero waste city and is headquarters of the International Renewable Energy Agency (IRENA) dongtan eco city, kina (arup engineers) Uden fossile brændsler Selvforsynende Genbrug af vand (rodzone+) Mindre krav til infrastruktur Langsigtet planlægning & styring

71 Klima, miljø og ressourcer Global konkurrence frem for global regulering EU s plan Fra regulering, tilskud og holdninger (CSR m.v.) til forretning/økonomi Den robuste bygning: egnet til dramatiske skift i vejret Bygninger, der arbejder med omgivelserne: sollys, blæst, og regnvand udnyttes. Opsugning af forurenende partikler Plus-energibygninger: Livscyklus overskudsbygninger Byggeri baseret på lokale ressourcer og materialer Plusenergi veje belagt med solceller

72 Kilde: Rockwool: Sustainability Report 2010 Copenhagen Institute for Futures Studies

73 Copenhagen Institute for Futures Studies Fra Lysnettet til hjemmets eget kraftværk Eller: Brændselscellen i bilen kobles på gasnettet når hjemme bilerne i området leverer el til bolig & boligområdet

74 Fleksibel elvarme med elektronisk styring - i 2020? Det fossil-frie energisystem Solceller på taget hyper-isolerede bygninger Elbiler i garagen Vindmøllestrøm Biogas-energi Jordvarme drevet af el men ikke spildvarme fra store kraftværker fjernvarme rentabel hvis spildvarme fra elprod., ellers ikke Fleksibel elvarme hurtig at regulere Lave investeringer, dvs. fleksibelt v. ombygning mv.

75 Andelen af danskerne med allergi % Fremskrivning Kilde: Statens Institut for Folkesundhed Trend

76

77 Sundhed: konsekvenser Fysisk sundhed: Øget vægt på indeklima (allergi-bølgen) Materialer, luftskifte, allergenfri miljøer,.. Bygninger og bymiljøer, der befordrer bevægelse og leg Dilemma: Design for alle p.g.a handicapvenlighed Mental sundhed: Dagslys, grønne oaser, Stress: Variation/forudsigelighed, stillerum, zoner Den aktive situationsbestemte bygning Monitorer beboeres tilstand og foreslår/tilpasser Det selvrensende allergivenlige hus Alt rent, up-to-date, pletfrit og allergenfrit

78 Fremtidens huse (generelt) - fleksibilitet - bæredygtighed Copenhagen Institute for Futures Studies Flydende situationsbestemt brug Multitasking/multifunktionalitet Storrum + nicher Bløde zonegrænser ude/inde offentlige rum / private rum Skønhed, arkitektur, identitet Oplevelse af plads/rum Sanser (syn, duft, lyd) Lys Natur/vand Miljøet omkring

79 Bæredygtighed X 4 Økonomisk Socialt Miljø Sundhed

80 Totaløkonomi: Værdi og indsats Plan og analyse Opførelse Design og projektering Bygningsdrift Total-drift

81 Byggeriet: Nogle udfordringer Lav forskningsindsats Lav produktivitetsudvikling Meget begrænset efteruddannelse Risiko for lav status i befolkningen Pres fra sort/illegalt og gør det selv Uigennemsigtig konkurrence på byggematerialer Migrantarbejderes forhold Mange små aktører Begrænset internationalisering Kilde: ATV:Fremtidens byggeerhverv i et globaliseringsperspektiv, 2009 og IFF.

82 Housing factory in Sweden Copenhagen - cancelled Institute for Futures Studies??

83 Systemprodukter f.eks. Vinduer/døre Installationsskakte Altaner Facader, tag, gulv, loft Baderum Modulering og (bruger)konfigurering Standard og varians

84 Innovation i byggeriet - barrierer Mange små virksomheder Fragmenteret værdikæde (bygherre-designprojektering - hoved- og fagentreprenører-bruger) Konkurrence på pris frem for værdi/innovation Systemisk/lock-in: svært for enkelte at bryde Fleksibelt (konjunktur og skiftende samarbejdspartnere) Forudsigelighed (ved hvad vi kan forvente) Fastfryser rollefordeling

85 15 Megatrends 1. Globalisering 2. Økonomisk vækst? 3. Kommercialisering 4. Immaterialisering 5. Ny teknologi 6. Netværksøkonomi 7. Viden 8. Acceleration/forandring 9. Aldring/befolkningsudvikl. 10. Individualisering 11. Demokratisering 12. Polarisering 13. Sundhed 14. Miljø og ressourcer 15. Hyperkompleksitet Konsekvenser Øget mobilitet og fleksibilitet: mere leje flere +20 årige de næste 5 år De næste 5-10 år: Flere frie 1 ( år) og frie 2 ( år) og færre familier Fortsat urbanisering: Hovedstaden og den østjyske millionby Mere attraktive grønne og blå bykerner Tætte og høje byer Forstaden: for lidt by og for lidt land Grønne bygninger: lavenergi huse standard i 2015 Fra opførelsespris til totaløkonomi Riv ned og byg nyt CoCreation brugerinvolvering Fysisk og mental sundhed

86 Instituttet for Fremtidsforskning

Fremtidens folkeskole

Fremtidens folkeskole Fremtidens folkeskole Niels Bøttger-Rasmussen, nbr@iff.dk Favrskov, 23. februar 2010 Grundlagt af Thorkil Kristensen i 1970 Privat non-profit organisation Tværfaglig tænketank City Futures Club (Oslo,

Læs mere

Forbrugere i forandring krise eller ej

Forbrugere i forandring krise eller ej Forbrugere i forandring krise eller ej Niels Bøttger-Rasmussen 24. september 2009 1: Tunge tømmermænd 12 måneders turbulens Ny vækst i 2010 Efterspørgsels-/udbudskrise 2: Ny verdensorden 12 måneders turbulens

Læs mere

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards

At arbejde med fremtiden - metoder og redskaber blandt andet: Fremskrivninger og prognoser Tendenser trend spotting Megatrends Scenarier Wild Cards SCENARIOMETODEN Gjennom scenarier kan vi se for oss flere mulige fremtidsbilder som tar opp i seg usikkerheten om fremtiden. Gode scenarier synliggjør hva vi må ta hensyn til når vi skal ta beslutninger

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Hvordan skaber man effektive og attraktive arbejdspladser

Hvordan skaber man effektive og attraktive arbejdspladser Hvordan skaber man effektive og attraktive arbejdspladser 24. september 2008 Niels Bøttger-Rasmussen, nbr@iff.dk Grundlagt af Thorkil Kristensen i 1970 Privat non-profit organisation Tværfaglig tænketank

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Forbrugertendenser på fødevareområdet - svinekød Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020" De usikre! Demographic development

Privat Konsum Norge (Gennemsnitlig stigning 3,15% p.a.) 2,6 % i DK. Erhvervsskoler frem mod 2020 De usikre! Demographic development De usikre! Verden, Give me virksomheder, direction! kompetencer og Erhvervsskoler frem mod 2020" Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte

Læs mere

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst?

Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Hvad skal skabe den fremtidige økonomiske vækst? Carl-Johan Dalgaard Foreningen af lærere i international økonomi 28.11.13 FIRE SPØRGSMÅL 1. Hvad er kernen i Danmarks produktivitetsproblem? 2. Hvoraf udspringer

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Fremtiden for rådgivende ingeniører på vej ud af krisen - hvad nu?

Fremtiden for rådgivende ingeniører på vej ud af krisen - hvad nu? Fremtiden for rådgivende ingeniører på vej ud af krisen - hvad nu? Rådgiverdag 2013 Schneider Electric V/ Axel Olesen, NextNordic Politiske forhold de næste 5 år Samme "nødvendige" politik uanset partifarve

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning

Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Bygninger en aktiv del af fremtidens energiforsyning Energiforum Denmark 4. marts 2015 (Al)Fred Heller Lektor på DTU Byg alfh@byg.dtu.dk Globale tendenser Globalisering Urbanisering (stigende befolkningstal

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Bilforhandleren 2015-2020

Bilforhandleren 2015-2020 12 Bilforhandleren 2015-2020 Citroën Forhandlerforeningen Ringsted, 27. november 2013 Demografi & urbanisering Vi bliver ældre Vi bor i (store) byer è markant ændrede kørselsbehov og kørselsmønstre 2 I

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. GenY. Oslo Future Club Julie K. Carton, juk@iff.dk

Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning. GenY. Oslo Future Club Julie K. Carton, juk@iff.dk Copenhagen Institute for Futures Studies Instituttet for Fremtidsforskning GenY Oslo Future Club Julie K. Carton, juk@iff.dk Næste Future Club Modkultur - fra undergrund til bundlinje Ny bog v Klaus Æ.

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

De usikre! Give me direction!

De usikre! Give me direction! De usikre! Give me direction! Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod Unge, som har ondt i selvværdet Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme De får det ikke længere i folkeskolen Hjælp af en voksen,

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk

Afsætning for landbruget i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk Afsætning for landbruget i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Fremforsk www.fremforsk.dk En Verden med 7 mia. mennesker Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske) Middelklassen vokser dramatisk

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Danmark, Region Syd, og. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.

Danmark, Region Syd, og. Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk. Danmark, Region Syd, og ingeniører frem mod 2020 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Dit og dine medarbejderes liv om 10 år

Dit og dine medarbejderes liv om 10 år Dit og dine medarbejderes liv om 10 år 5 milliarder er trådløst forbundet, relationer er i stigende grad virtuelle 24 timer i døgnet og altid er der nogen et eller andet sted i verden som har brug for

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Om herregårde med bredde og dybde

Om herregårde med bredde og dybde Om herregårde med bredde og dybde Bygningsarv og matkultur Breidablikk-seminarene, 27. september 2013 v/ Peter Tom-Petersen, Land og Udvikling, København Hvem og hvad er Land og Udvikling? Peter Tom-Petersen,

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Fremtidens almene bolig i Danmark

Fremtidens almene bolig i Danmark Fremtidens almene bolig i Danmark Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1853 1860 1867

Læs mere

Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009

Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009 Jakob Søndergaard www.pejgruppen.dk Den 3. og 10. september 2009 ! " # # $! #! " %#! & & %$ ' $ ( )! $ # " " %! ( * # + KAN MAN FORBEREDE SIG PÅ FREMTIDEN? Er det muligt at finde ud af, hvad kunderne vil

Læs mere

Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030?

Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030? Hvordan vil vi kommunikere, mødes og innovere i fremtiden anno 2030? TØIs jubileumsfeiring 19. juli 2014 Forskningschef Marianne Lev Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Tiden efter krisen: Den nye vækst. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker

Tiden efter krisen: Den nye vækst. Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Tiden efter krisen: Den nye vækst Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Velkommen til e-skills Week

Velkommen til e-skills Week Velkommen til e-skills Week Chefkonsulent John Sarborg Pedersen, DI ITEK European Commission Enterprise and Industry The e-skills Week is an initiative of the European Commission IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

banebrydende nyt byggekoncept

banebrydende nyt byggekoncept banebrydende nyt byggekoncept det umulige er muligt bozel anderledes design, de kreative muligheder, frie hænder med REVIT Room 1 huset, lavenergi kernen Room 2 det centrale energirum, en ny livsstil Room

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport

Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Udviklingen i cykelandelen i kommunerne Af Thomas Sick Nielsen, Hjalmar Christiansen, Carsten Jensen, Britt Zoëga Skougaard, DTU Transport Cyklen er med knap 15% af alle ture en vigtig del af det danske

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk)

Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER. Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) Det 63. danske Byplanmøde 26. 27. september 2013 på Frederiksberg SMARTE OMGIVELSER Ved Filip Zibrandtsen (fzi @realdaniaby.dk) MIN SKY IVÆRKSÆTTER INNOVATION RÅDGIVER BYUDVIKLING FREMTIDENS BY KØBENHAVNS

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere