Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor"

Transkript

1 Praksisbeskrivelse for Lægerne Østerbro, Skive Lægerne Fjederholt, Landbo, Krogh og Schnoor Præsentation af praksis, lægerne og personalet Lægerne Østerbro Ydernr Østerbro 5 Tlf.: Skive Fax: PRAKSIS: Praksis er en 3 mands dele-kompagniskabspraksis, dvs. 4 læger til 3 ydernumre. Primært etableret af lægerne Lisbet og Jens Fynboe ved overtagelse af Per Greisen s praksis i Udvidet til 3. mandspraksis i 1988, hvor Jan Fjederholt træder ind. Efter pensionering af Fynboe erne i 2006 overdragelse af andele til Dorte Landbo og Rasmus Krogh. I 2007 tilladelse til delepraksis og pr optages Suzanne Schnoor som kompagnon. Praksis er en by-land-praksis med hovedvægten på by. Der er lille overvægt af yngre og kvinder ift. regionsgennemsnittet. Låst fast på /- 90 patienter, efter overenskomsten, ifm. etablering af delepraksis. November 2010 flyttede vi, fra Østergade 3 og vores ca. 240 m2 på 1. sal i en bankbygning, til nye lokaler i en stueetage med let adgang fra stor p-plads nær Skive Å på adressen: Østerbro 5, Skive Praksis er nu beliggende i Skive centrum, ved den store P-plads før Søndercentret, med adgang fra Viborgvej, i en gammel fabrikssmedje kaldet GYRO-bygningen, der blev ombygget til kontorlokaler i Vi indrettede os i efteråret 2010 på hele 710 m2 med masser af plads, store, lyse lokaler til både læger, uddannelseslæger og sygeplejersker. Stort venteværelse og åbent sekretariat. Fint køkken og kaffestue samt div. undervisningslokaler. Uddannelseslægerne har deres eget faste rum, også som retur-læger i hoveduddannelsen og i fase 2 og 3. 1

2 Stort laboratorium på 30m2 med alt alm. udstyr til praksis. Vi laver selv EKG og lungefkt. Både elektronisk og på alm. spirometri-app. for nostalgikere. Praksis har været uddannelsespraksis siden 1984, med længere frivillig pause fra 1988 frem til 2002 og så siden regelmæssigt. Praksis har anvendt EDB siden 1995 og vi har et fuldt udbygget windows-baseret Æsculap/XMO system til både patient-kontakter, regnskab og kommunikation. Kommunikation til samarbejdspartnere foregår stort set elektronisk. Det er hurtigt at lære og meget funktionelt opbygget. Praksis har egen hjemmeside Fra denne kan patienterne bestille tider, genbestille fast medicin og der er mulighed for at e med både læger og sygeplejersker. Der er et større bibliotek af fagbøger, men ellers tilstræbes det at videns delingen foregår via MediBox, der er integreret på alle arbejdsstationer via internettet. LÆGERNE Jan Fjederholt (1955). Læge 1981, praktiserende læge i 1988 i kompagniskab med L. og J. Fynboe. Godkendt som tutorlæge. Ansvarlig for uddannelseslæger. Dorte Landbo (1966). Læge 1995, ansat 2004 og kompagnon marts Ansvarlig for personale og tidsplaner/arbejdstilrettelæggelse. Godkendt tutorlæge. Rasmus Krogh (1966). Læge 1997, ansat maj 2006 og kompagnon juli Ansvarlig for EDB og telefonsystemet. Godkendt tutorlæge. Suzanne Schnoor (1971). Læge 2001, ansat januar 2009 og kompagnon januar PERSONALET Dorte Fynboe, sygeplejerske, ansat 1989 på 28 timer/uge. Inge Gaardsted, lægesekretær, ansat 1994 på fuld tid. Nu seniornedtrappet til 32. timer / uge. Anne Mette Christensen, sygeplejerske, ansat Deltids 30 timer / uge. 2

3 Lisbet Albers, sygeplejerske, ansat Deltids 28 timer / uge. Bente Lund Lauridsen, sygeplejerske, ansat Deltids 28 timer / uge. Tove Ladefoged, regnskabsuddannet, ansvar for regnskab og bogføring. Ca. 4 timer / uge. Mona Pedersen, lægesekr. udd. SoSu-ass. og lægesekr. Forventes ansat pr på 32 timer. Rengøring varetages af rengøringsfirma med daglig rengøring. Sygeplejerskerne har rotation med skiftende funktioner: dels alm. sygeplejekonsultationer, dels blodprøver, hjælp på gangen ad hoc og dels sekretær-skrivearbejde. Betyder større fleksibilitet så der kan dækkes ind ved ønsker om individuelle ferier og lignende. Styres selv af personalet. Med udvidelse af sekretærtimerne forventes de flere sygeplejetimer brugt til optimering af bl.a. kroniker-kontrollen. Sygeplejerskerne deltager allerede i kronikerkontrollen i stigende omfang. De er uddannede ryge-stop instruktører, har vægtkontroller, diætsamtaler og livsstilssamtaler udover de alm. mere plejemæssige konsultationer. Varetager kontrollen af KOL-patienter. Planlagt til at skulle varetage en større og større del af diabetes - og hypertensions-kontrollerne. Senere også planlagte astmakontroller. De laver planlagte og akutte EKG er, lungefunktionsundersøgelser både elektronisk og på alm. mekanisk Vitalograf. Varetager laborantarbejde af alle typer. Arbejdsgangen: Alle møder kl. lidt i 8 så man er klar kl til dagens arbejde. Alle dage er der telefontid mellem 8.00 og I denne periode sidder lægerne ved telefonen og laver planlagte opkald og besvarer mails. Sekretærerne og 1 sygeplejerske tager opkaldene og fordeler til lægerne, giver tider, eller afslutter med div. råd. Vi har stort set ingen ventetid for indkomne samtaler fra patienterne. 3

4 Telefonsystemet er nyt og intelligent og der ringes op via PC og Æskulap/XMOsystemet. Genkender patienterne ved opkald udefra via telefonnummeret. Fra 9-14 er der almindelig tidsbestilling, receptfornyelser og svarafgivelser via sekretariatet. Læger og sygepl. har konsultationer mellem 9 og og igen fra til Kaffepause fra til og frokost fra til Telefonsvarer på i pauserne, der henviser til akutnummer. Igen konsultationer fra til Sygebesøg aftales med den ønskede læge og ellers, hvis akut, med vagthavende, der har indskudt flere perioder med tider, der først kan bruges på selve dagen som akut-tider Eftermiddags-vagtring med Lægerne Nørreport. Vi passer det akutte fra på ulige uger og de passer det i lige uger. Ferier og andre lukke-dage aftales med en større ferie-ring af læger i byen. Der er oftest sat 4 tider af i timen med mulighed for lidt ekstra ved attester og andre tidskrævende ting. Ved akutte med småting dog 5-8 patienter/time et par timer hver dag hos vagthavende. Uddannelseslæger starter med ½ time til hver pt. og kan så stige efter ønske og evne i antal kontakter dagligt. Vi har lange dage onsdage og torsdage, dvs. til kl , så alle har én lang arbejdsdag om ugen. På den lange dag har lægerne på skift fortrinsvis kontor-dag om formiddagen eller eftermiddagen, dvs. til attester, henvisninger, planlagte sygebesøg og andre mere administrative ting. Er desuden til rådighed for sygeplejerskerne ved problemer med deres patienter. Uddannelseslægerne har arbejdstid fortrinsvis fra 8-15 i lige uger og 8-16 i ulige uger, men aftales individuelt. Lang dag kan indrettes om ønsket med tilsvarende frihed på andet tidspunkt. Lægerne i praksis deltager i Region Midt s lægevagt i forskellig grad. Der er mulighed for demonstration / deltagelse i både konfrontationsvagter i Skive og visitationsvagter i Holstebro sammen med tutor afhængig af uddannelsesstadie. Vi tilstræber, at der deltages svarende til uddannelseskravene med afspadsering efter vagtdeltagelse i forholdet 1:1. Senere i Fase 2 og 3 med selvstændige vagter i praksisregi og med praksis som bagvagt. Vi deltager i fremtiden også i undervisning og supervision af 10.semestermedicinstuderende fra Århus Universitet. 4

5 Der er undervisning i praksis hv.2 onsdag for alle ansatte med emner valgt udfra ønsker og evner. Alle underviser på skift men oplæg på 5-15 min og så er der diskussion i min. gerne med konsensus og udarbejdelse af dokument i Medibox. I venteværelset er opsat større TV-skærm med information fra praksis til patienterne angående sundhedstilbud, opbygning og organisering af arbejdsgangen, ferier og fravær, nye personaler og uddannelseslæger m.m. Patientankomst registreres elektronisk via ankomstskærm og sygesikringskortet. Uddannelseslægen ( UL) : Der inviteres til gensidig præsentationssamtale inden ansættelsen starter, med præsentation af kommende kolleger og fremtidigt arbejdssted. Her aftales arbejdstider, kendt kursusdeltagelse og evt. ferieønsker og ønske om specielle fridage. Introduktionsperioden. Afhænger selvfølgelig af uddannelsesniveau. De første dage gennemgås klinikkens EDB, laboratorie-faciliteter. Man kan sidde bi ved de forskellige læger på skift for lige at lære hinanden lidt at kende. Der tilstræbes dog enkelte egne patienter, så man kommer i gang med det samme. Det er oftere lettere at lære noget med en rigtig problematik/ patient frem for bare noget teoretisk. Introduktionssamtale gennemføres i den første uge. Her aftales forventninger og mål med opholdet. Man kan evt. sidde med hos sekretærerne om morgenen for på den måde at få etableret nogle patientkontakter. Der sættes 2-3 patienter til i timen. Kan ændres løbende så udbyttet bliver størst muligt: Jo flere kontakter jo bedre. ( for det meste ). Under hele opholdet er der daglig supervision / gennemgang af dagens kontakter. Fortrinsvis mellem kl. 13. og 13.30, dvs. lige efter frokost. Hver dag og dagen igennem, er der mulighed for ad hoc kontakt til alle i klinikken, så der hurtigt kan afhjælpes en problemstilling. Man skal/bør ikke være i tvivl om noget i ret lang tid. Dørene er altid åbne. I starten vil patientgruppen oftest være de akutte og dem med mindre problemstillinger. Den type er gode til at lære hele systemet og arbejdsgangen at kende på, det være sig EDB, henvisninger, regninger, laboratorieundersøgelser m.m. 5

6 Sidenhen gælder det om at få etableret forløb, så de samme patienter og deres sygdomme følges. Efter 4 uger holdes en kort justeringssamtale som skal afstemme og planlægge de næste 5 mdr. af opholdet. Efter 3 mdr. holdes en midtvejssamtale. Har vi nået det vi skulle? Er der nogen problemer? Trivslen? Hvad er målet for de sidste 3 mdr.? Herefter tilstræbes det at UL også har 3-4 patienter/time, dvs. arbejder med tilnærmelsesvis det samme tempo som principallægerne, dog afhængig af problemtyngden. Supervisionen kører fortsat. Kan dog emneopdeles efter ønske på færre dage. Umiddelbart før afslutningen at ansættelsen holdes en gensidig slutevalueringssamtale af både arbejdsstedet og af UL. Dette foregår elektronisk bl.a. via evaluer.dk. Med venlig hilsen Lægerne Østerbro Jan Fjederholt 6

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk

Ebeltoft Lægehus. . www.elh.dk Ebeltoft Lægehus. www.elh.dk Velkommen til Ebeltoft lægehus, som er et stort hus med mange mennesker. Derfor denne præsentation af læger, personale, huset og dagens gang. Men først lidt om, hvordan vi

Læs mere

Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn

Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn Præsentation af Hans Asger Holmsgaards lægepraksis i Thyborøn Thyborøn Thyborøn er en lille fiskerby med ca. 2600 indbyggere beliggende på nordspidsen af den 10 km lange Harboøre Tange. Harboøre er et

Læs mere

LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26

LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26 Tillæg til uddannelsesprogram LÆGEHUSET I HAVDRUP Ydernr.: 022772 Skovvej 4, 4622 Havdrup Tlf 46 18 50 11 & 46 18 15 26 Kære uddannelseslæge, velkommen til Lægehuset i Havdrup. Vi har en spændende klinik

Læs mere

ORGANISERING I ALMEN PRAKSIS

ORGANISERING I ALMEN PRAKSIS Store Praksisdag kl.11.00-12.15 ORGANISERING I ALMEN PRAKSIS Almen praksis: Den uvisiterede patient Alle kan komme Der SKAL være let adgang Vi er nødt til at lytte til, hvad patienterne siger om vores

Læs mere

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk

Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Lægehuset Ryomgård www.ryomdoktor.dk Velkommen til Lægehuset Ryomgård, som er relativ nyopført 2006 og særlig bygget og indrettet som et velfungerende lægehus. Historisk set har der været lægepraksis siden

Læs mere

Patientgrundlaget er ca. 3200. Vi har lukket for patienttilgang dog med selektivt åbent for dem der bor i 8250 Egå.

Patientgrundlaget er ca. 3200. Vi har lukket for patienttilgang dog med selektivt åbent for dem der bor i 8250 Egå. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet a. Præsentation af praksis, læger og personale Praksisnavn Lægerne Holm & Arnfred. Dalsagervej 25 8250 Egå Ydernr.: 066982 Tlf: 86 22 21 60 Fax:

Læs mere

Praksis åbnede for patient tilgang da Sonja blev kompagnon 1.april 2010 efter lukning i 3 år.

Praksis åbnede for patient tilgang da Sonja blev kompagnon 1.april 2010 efter lukning i 3 år. Uddannelsesprogram for Uddannelseslæger Præsentation af praksis Læge Sonja Simonsen Per Sørensen Hovedgård Lægeklinik, Stationsvej 4 B 8732 Hovedgård Tlf. 7566 1999, Fax 7566 1390 Praksisbeskrivelse Oplands

Læs mere

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende.

Bryrup Lægepraksis. Du har dit eget klinikrum, fuldt udstyret med EDB ( XMO), internet-adgang, undersøgelsesleje og alt til faget hørende. Bryrup Lægepraksis Til vores kommende praksisreservelæge. Bryrup 30-01-2011 Bryrup lægepraksis er en solopraksis beliggende i Bryrup by. Adressen er Sportsvej 17. Kommer du fra Silkeborg drejer du til

Læs mere

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog.

Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed i almen praksis. Idèkatalog. Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok D, stuen Direkte 38665315 Dato: 12. april 2012 Praktiske løsninger til forbedring af telefonisk og elektronisk tilgængelighed

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter Martin Sandberg Buch Anja Elkjær

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Ledelse og udvikling i almen praksis

Ledelse og udvikling i almen praksis Ledelse og udvikling i almen praksis Et pilotstudie om de ledelsesmæssige udfordringer i et lægehus i udvikling Sidsel Vinge Dansk Sundhedsinstitut Januar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet

Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilag til afslutningsrapport for Sund Hele Livet Bilagene er delt ind i 7 hovedgrupper: Det generelle fra side 3 De hjertelige hjemmebesøg fra side 24 Caféerne fra side 33 Daghøjskolen fra side 40 Nye

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet:

I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Én indgang til akutområdet Introduktion til akutområdet I budgetaftalen 2015 fremgår det, at Region Sjælland skal etablere én indgang til akutområdet: Ved akut sygdom har man et særligt behov for let adgang

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser

Indholdsfortegnelse. Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2. - Nøglebegreber. Kurser og undervisningsdage 3. - Obligatoriske kurser Indholdsfortegnelse Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse 2 - Nøglebegreber Kurser og undervisningsdage 3 - Obligatoriske kurser - Introdag og undervisningsdage i Almen Praksis Ansættelse

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden

Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden Rekruttering af yngre læger og fastholdelse af ældre læger i almen praksis i såkaldt sårbare områder En undersøgelse fra Region Hovedstaden af Thorkil Thorsen og Lise Dyhr København april 2010 (SYNTHESE,

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Kom & Kvit Manual til koordinator

Kom & Kvit Manual til koordinator Manual Forebyggelses- og dokumentationsafdelingen 1 Kræftens Bekæmpelse Kom & Kvit Manual til koordinator 3. udgave December 2013 2 Kom & Kvit - sådan kan det gå for sig Borgeren møder en annonce, en plakat,

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst. Den generelle del Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i almen medicin i Region Øst Den generelle del 1 Uddannelsesprogrammerne for den almenmedicinske speciallægeuddannelse i Region Øst er udarbejdet af læger som er

Læs mere

Fredag 17.oktober 2003 1.årgang nr.1 Uge 42. Tovholdere I Odense

Fredag 17.oktober 2003 1.årgang nr.1 Uge 42. Tovholdere I Odense Avisen blev udarbejdet under Tovholdermødet for Danmarks RIV-(h)jerner i Odense d.22.09.2003 Fredag 17.oktober 2003 1.årgang nr.1 Uge 42 RIV SPRØJTEN Avisens trykning og udgivelse er finansieret af Dansk

Læs mere