Havposten. Juni Skt. Hans aften - se bagsiden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Havposten. Juni 2014. Skt. Hans aften - se bagsiden."

Transkript

1 Havposten Juni 2014 Skt. Hans aften - se bagsiden.

2 2

3 3 HVAD ER DET LIGE DER ER GANG I? Som vedtaget på generalforsamlingen i 2013 er vi i gang med at renovere vore veje og stier med ny asfaltbelægning. Det er Firmaet ARKIL A/S ASFALT der står for opgaven. Vi har lagt os fast på en ny belægning, der svarer til den belægning, som for mere end 10 år siden blev udført på Stamvejen Skæring Sandager og som den dag i dag fremtræder i meget fin stand. Arbejdet foregår i hovedtræk ved, at man 1. Først sprøjter mod ukrudt hvorefter sprøjtningen skal have lov at virke et antal dage. 2. Herefter fejes det visnede ukrudt og andet snavs op med store og små maskiner og med skovle og koste. Affaldet deponeres i en periode på en central vendeplads i området. Al affald bliver naturligvis fjernet igen. 3. Når veje og stier er rensede på denne måde foretages der en del reguleringer af kantstene, opkørsler og vandrender og ujævnheder i den nuværende belægning rettes punktvis op med asfalt. Denne opretningsasfalt skal herefter henligge nogle uger for at hærdes. 4. Samtidig skal der oprettes enkelte kloakdæksler og brønddæksler og på den centrale cykelsti skal de eksisterende dæksler enten drejes eller fornyes. 5. Når alle disse ting er helt færdige og asfaltopretningen er hærdet vil der efter sommerferien blive lagt en helt nyt tæppe af asfalt på veje og cykelstier. Dette tæppelag komprimere og oven på asfalten strøs der så en mængde grus (småsten på 5-8 m/m). Det er så meningen at dette grus skal presses fast i belægningen ved at der køres på det i en periode. 6. Når gruset har sat sig fast i asfalten fejes det overskydende grus væk og vejen/stien vil herefter fremstå som en glat overfladebelægning.

4 4 LIDT KØRETEKNIK! Som sagt er der tale om en længere hærdningsperiode, hvor belægninger kan være lidt sarte. Husk derfor, når man bakker sin bil ind og ud fra parcellen, at man ikke må dreje forhjulene, når bilen holder stille. Sørg altid for at dreje, mens bilen er en smule i bevægelse. Moderne biler med Power-Steering er asfaltens værste fjende. Hjulene kan simpelthen bore sig ned gennem asfalten så der bliver huller i det fine nye tæppe. HVORNÅR KOMMER DE TIL MIN VEJ! ARKIL A/S ASFALT vil løbende informere beboerne om, hvornår de bliver berørt. 48 timer før der sker noget med de helt store maskiner vil der blive omdelt meddelelser ligesom parkering på selve vejen ikke må finde sted i en kort periode. DETTE GÆLDER OGSÅ TRAILERE OG CAMPINGVOGNE, BYGGEMASTERIALER O.L. Pas på ikke at tage på lange ferier og efterlade sådanne ting på vejene mens du er væk. ARKIL A/S ASFALT skal nok hjælpe med at få biler ind og ud lige så stille, men vis hensyn og forståelse. Det hele ender med at blive så godt. HVAD SKAL JEG SELV GØRE? Når de helt store asfaltmaskiner skal arbejde på din vej er det bydende nødvendigt, at de kan komme helt ind til kantstenene. Derfor skal du selv sørge for, at din kantsten ikke i sommerens løb er vokset til med ukrudt og at dine træer og beplantninger på grunden ikke forhindre maskinerne i at komme til. Maskinerne kan have behov for op til 4 meters frihøjde. Hjælp også din nabo med at få gjort alt klart så hele vejen bliver smuk og god. Træf måske i tide aftale med en gartner, hvis der er behov for det. DET BLIVER GODT IGEN. For den enkelte Grundejer kan det virke uoverskueligt og forvirrende i en periode. Flere arbejdsfolk og maskiner arbejder samtidigt flere steder og vender måske tilbage, hvor de allerede har arbejdet en gang. Noget er måske

5 5 ikke helt perfekt første gang, noget skal laves om eller repareres. Men der er styr på det. Bestyrelsen har suppleret sig med Jørgen Byskov, som har sagt ja til at være vores faglige tilsynsførende med projektet, en opgave han har flere årtiers erfaring med at udføre. Har du (væsentlige) problemer, så kontakt Jørgen Byskov, som bor på Skæring Hedevej 80. Formanden Arne Gam og kassereren Kurt Borgkvist indgår i asfaltgruppen og kan måske også svare på dine spørgsmål. Orientering fra bestyrelsesmøder, 25/3 og 27/5: Asfaltsagen har naturligvis været et hovedemne. Der er opmærksomhed på evt. genopretning efter nedgravning af fibernet, og der orienteres fortsat fra kommunen vedrørende nye gravetilladelser til fibernet. Der er fortsat opbakning til Skæring Kirkes fastelavnsarrangement. Der arbejdes på at nedbringe udgiften pr. flise ved udbedring af skæve fliser. Det er endnu formelt uafklaret hvor ansvaret for stophaner ligger. Århus Vand og kommunen rykkes for svar. Mulighederne for at forebygge indbrud undersøges. Der har ifølge Østjyllands Politi været 5 indbrud siden Der er enighed om at fortsætte udsendelsen af Havposten, og der vil ikke blive investeret yderligere i foreningens hjemmeside, som dog vil blive opdateret lejlighedsvis. Hvis nogen af Villabyens beboere har interesse for at forny hjemmesiden er det naturligvis velkomment. Legepladsen skal løbende vedligeholdes og trænger for tiden til en ekstra kærlig hånd. Det forlyder at kommunen vil opsætte badebro og offentligt toilet ved stranden for enden af Havvej. Næste møde er 27/ kl. 19:30

6 6 Fejlmelding af defekt vejbelysning. Du kan selv foretage fejlmeldingen ved at gå ind på hjemmesiden Under selvbetjening vælg Kontakt os om el og energi. Under nyttige links vælg Gadelys fejlmelding. Telefon nr. Kundeservice: Ved større fejl (flere gader uden lys) eller ved fejl, der har sikkerhedsmæssig karakter, skal du ringe til den døgnbemandede support på: Telefon nr Behov for reparation af stophaner: Kontakt Århus Vand på telefon nr Fra Rotter - anmeld og bekæmp Som grundejer har du pligt til at sikre og renholde din ejendom, så rotternes muligheder for at leve på din ejendom begrænses mest muligt. Hvad gør du, hvis du ser en rotte? Hvis du ser en rotte, skal du anmelde det til kommunen hurtigst muligt på telefon Kommunen betaler udgifterne til at få fjernet rotterne, så det koster altså hverken dig eller grundejeren noget.

7 7 Den løftede pegefinger Udpluk fra Afbrænding af bål og haveaffald Aarhus Kommune har i regulativ for husholdningsaffald vedtaget at husholdninger ikke må foretage afbrænding af affald, herunder haveaffald. Forbuddet er gældende både i byzone, landzone, sommerhusområder og kolonihaveforeninger. Forbuddet er gældende hele året. Der må dog fortsat afbrændes rent og tørt træ på særligt indrettede bålpladser (lejrbål til madlav-ning og hygge) samt haveaffald Skt. Hans aften (23. juni) Der må ved afbrænding ikke iblandes andet affald, fx malet, imprægneret eller overfladebehandlet træ.

8 8 Fra Må du tænde bål i haven? Hyggelige og lune sommeraftener kalder på bål i haven. Læs her, om du må have åben ild i haven, og om der er anderledes regler for bålfade. Mange får lyst til at tænde bål i haven, når Skt. Hans og de lune sommeraftener melder sig. Og det må du også gerne gøre langt de fleste steder uden at spørge myndighederne eller andre om lov. Men der er nogle regler, der skal overholdes. Ved anlæggelse af et såkaldt mindre bål, må der højst ligge 200 liter brænde på bålet af gangen - det svarer cirka til indholdet af to store flyttekasser. Desuden skal der være mindst 10 meter til nærmeste hus med fast tag og mindst 30 meter til nærmeste stråtag. Vil du tænde op i et af de små, flytbare bålfade, er reglerne dog mere lempelige. Skal bålet i anledning af Skt. Hans være virkelig stort, gælder der dog helt andre sikkerhedsafstande end for de mindre båltyper. Nederst i artiklen finder du link til de gældende regler for både små og store bål. Andre regler for bål, når det blæser Men alle de grundlæggende sikkerhedsafstande gælder kun på vindstille dage, siger overingeniør Peter Hofman-Bang fra Beredskabsstyrelsen. Hvis det blæser mere end en frisk brise, skal du fordoble alle sikkerhedsafstande i den retning, vinden blæser mod. Det skyldes risikoen for, at vinden fører gnister til steder, hvor de kan antænde en decideret brand. Respektér forbud mod åben ild - også hjemme i haven Tilsvarende skærpes sikkerhedskravene, hvis de nærmeste omgivelser f.eks. rummer nåletræsbevoksning, stråtækte tage, eller andre genstande, der er særligt antændelige. Du skal naturligvis også overholde evt. forbud mod åben ild, som kommunen måtte udstede, typisk under længere tørkeperioder, siger Peter Hofman-Bang.

9 9 Tjek kommunens hjemmeside for forbud mod bål Der er grænser for, hvor stort et bål du må have i haven. Det er derfor en god idé at besøge kommunens hjemmeside og se, om der skulle stå noget om forbud mod åben ild, hvis du planlægger at tænde bål efter en længere periode uden regn. Af hensyn til miljøet kan der også være fastsat lokale begrænsninger for, hvornår eller om du overhovedet må brænde af i området - også her kan du søge nærmere information hos kommune Uforsigtighed skyld i mange udendørs brande Peter Hofman-Bang tilføjer, at selv om nogle måske tager lidt let på sikkerhedsafstande og de lejlighedsvise forbud mod åben ild, så er det ikke bare et lovkrav men også en virkelig god idé at overholde begge dele. Hvert år kaldes de danske brandvæsener ud til ca brande i have, mark og skov. Heraf skyldes de 700 det, vi kalder uforsigtighed ved afbrænding eller brug af åben ild. Men der opstår med sikkerhed langt flere udendørs brande, end vi kender til. Det skyldes, at mange af dem klares lokalt uden at tilkalde brandvæsenet. Så der er god grund til at være forsigtig, råder Peter Hofman-Bang. Forsikring dækker skader efter brand på hus Skulle gnister fra dit bål komme til at antænde en brand og herved forårsage skade på din eller andres huse, vil den ramte ejendoms brandforsikring dække. Dog vil det pågældende forsikringsselskab i princippet kunne gøre regres imod dig dvs. kræve, at du betaler en del af erstatningsbeløbet hvis selskabet vurderer, at du har handlet groft uforsvarligt i forbindelse med optænding og håndtering af bålet. Det oplyser konsulent Riccardo Krogh Pescatori, Forsikringsoplysningen. Han kender dog ikke til sager, hvor forsikringsselskaber faktisk har gjort brug af denne mulighed. Brug den sunde fornuft ved bål i haven Du kan dog også forebygge skader på personer eller ejendom ved at supplere en korrekt placering af bålet med sund fornuft.

10 10 F.eks. skal du huske de helt basale sikkerhedsråd som at passe ekstra på ved bålpladsen, hvis der er børn eller dyr i nærheden. Desuden bør du altid tænde op på forsvarlig vis - f.eks. ved hjælp af briketter eller et stykke krøllet avispapir og aldrig med tændvæske eller benzin. Brænde til bål skal være tørt og ubehandlet Du bør også altid kun lægge rent, tørt træ på bålet og helt afholde dig fra at fyre med malet eller trykimprægneret træ; både røg og aske er giftig og miljøskadelig, understreger Peter Hofman-Bang. Desuden bør du lade haveaffaldet blive i kompostbunken eller køre det på genbrugsstationen; det skal i hvert fald ikke på bålet. I langt de fleste kommuner er det nemlig decideret ulovligt at afbrænde haveaffald. Primært pga. den kraftige røgudvikling. Stil en stor spand vand ved bål Et almindeligt bålfad skal stilles mindst 5 meter væk fra huset. Endelig er det en god idé at have en stor spand vand stående ved siden af bålet for det tilfælde, at ilden skulle sprede sig til tørt græs eller lignende. Indholdet af selvsamme spand kan du passende tømme ud over de sidste gløder, før du forlader bålet for natten - så er du sikker på, at ilden er helt slukket.

11 11 Sådan ser din bestyrelse ud: Formand Arne Gam Veje, stier Skæring Hedevej 96 Fliser Tlf Asfalt Mail: Kasserer Kurt Borgkvist Skæring Hedevej 230 Tlf Mail: Næstformand Morten Seeberg Grønne arealer Skæring Havvej 31 Legepladser Tlf Kloak Mail: Havposten Carl-Erik Sørensen Hjemmesiden Skæring Hedevej 196 Tlf Mail: Snerydning Tage Holst Referent Skæring Hedevej 198 Tlf Mail: Suppleant Jesper Brix Lajer Arkivar Skæring Sandager 40 Arrangementer Tlf Mail: Suppleant Tobias Frost Skæring Havvej 37 Tlf Mail: Hjemmeside:

12 12 Orientering fra kassereren Husk ved flytning Ifølge grundejerforeningens vedtægter påhviler det sælger skriftligt at meddele kassereren navn på den nye ejer, således at fremtidige kontingentopkrævninger for den pågældende ejendom kan foretages korrekt hos den nye ejer. Nedenstående slip kan benyttes til at registrere ejerskifte. På forhånd tak for hjælpen. Når ejerskiftet er registreret, vil kassereren sørge for fremsendelse af grundejerforeningens vedtægter og det seneste nummer af Havposten til den nye ejer. Refusionsopgørelse ved salg Selvom foreningens regnskabsår løber fra 1/9 til 31/8, er det for mange år siden vedtaget, at kontingentåret løber fra 1/11 til 31/10, idet kontingentfastsættelse finder sted på foreningens generalforsamling hvert år i oktober kvartal. Kontingentbetalingen, der forfalder til betaling i december 2012, dækker således perioden fra 1/ til 31/ Husk at få kontingentet med som en post i refusionsopgørelsen i forbindelse med salg/køb af ejendommen. Spørgsmål fra ejendomsmægler eller advokat vedr. grundejerforeningens regnskab og kontingent kan altid henvises til kassereren klip Adresse Sælger Køber Bedes afleveret til: Kurt Borgkvist, Skæring Hedevej 230, 8250 Egå Telefon:

13 13 Skt. Hans' aften. Fra det Kongelige Bibliotek: Når vi i Danmark fejrer Sankt Hans' aften den 23. juni, er der ikke alene tale om en kristen højtid. For nok blev Johannes Døberen efter overleveringen født den 24. juni - 6 måneder efter Jesus - men såvel Jesus som Johannes Døberens fødsel faldt tidsmæssigt sammen med tidligere hedenske solhvervsfester. Sankt Hans' aften markerer således årets længste dag (sommersolhverv) og mange af de ritualer der hører dagen til, har deres ophav i hedenske skikke. Det gælder f.eks. bålet, der oprindelig skulle holde de onde kræfter på afstand. Midsommeren blev nemlig set som en magisk tid, hvor de overnaturlige kræfter - gode som onde - havde frit løb. Derimod er både den traditionelle afbrænding af heksefigurer såvel som afsyngelsen af Midsommervisen traditioner, der stammer fra slutningen af det 19. århundrede: Den symbolske hekseafbrænding blev indført fra Tyskland i 1860'erne, mens Midsommervisen stammer fra eventyrspillet Der var engang fra Midsommervisen hedder egentlig Vi elsker vort land og kommer fra eventyrspillet Der var engang. Stykket blev skrevet af Holger Drachmann ( ) i 1885 med musikken komponeret af Peter Erasmus Lange-Müller ( ) samme år. Der var engang havde præmiere på Det Kongelige Teater den 23. januar 1887 og har siden opnået en enorm popularitet med mange hundrede opførelser - på linje med lignende værker som Johan Ludvig Heiberg ( ) og Friedrich Kuhlaus ( ) Elverhøj fra 1828.

14 14 Midsommervisen: Vi elsker vor land, når den signede jul tænder stjernen i træet med glans i hvert øje. Når om våren hver fugl, over mark, under strand, lader stemmen til hilsende triller sig bøje: Vi synger din lov over vej, over gade, vi kranser dit navn, når vor høst er i lade, men den skønneste krans, bli'r dog din Sankte Hans! Den er bunden af sommerens hjerter, så varme så glade. Vi elsker vort land, men ved midsommer mest, når hver sky over marken velsignelsen sender, når af blomster er flest, og når kvæget i spand giver rigeligst gave til flittige hænder; når ikke vi pløjer og harver og tromler, når koen sin middag i kløveren gumler, da går ungdom til dans på dit bud Sankte Hans ret som føllet og lammet, der frit over engen sig tumler. Vi elsker vort land, og med sværdet i hånd skal hver udenvælts fjende beredte os kende, men mod ufredens ånd over mark under strand, vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde hver by har sin heks, og hver sogn sine trolde. Dem vil vi fra livet med glædesblus holde vi vil fred her til lands Sankte Hans, Sankte Hans! Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bli'r tvivlende kolde.

15 15

16 16 Grundejerforeningen Villabyen Skæring Havbakker indbyder hermed alle beboere med venner og bekendte samt vore nabogrundejerforeninger og Skæring Lokalcenter til Skt. Hans bål Mandag den 23. juni 2014 kl på bålpladsen Forinden kan der på privat basis fra kl opstilles salgsboder, loppemarked, grill m.m., eller nyd den medbragte picnickurv. Ligesom sidste år sørger Grundejerforeningen for bål som tændes kl. 20:00

Tale til sommerafslutning 2015

Tale til sommerafslutning 2015 Tale til sommerafslutning 2015 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. Vi starter

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem.

Håndbogen erstatter ikke de originale skrivelser, du har modtaget, og som fortsat bliver udleveret, men er et supplement til dem. Håndbogen afsnit 1 / side 1 Tranevængets beboerhåndbog Denne håndbog er udarbejdet af afdelingsbestyrelsen i Tranevænget. Den er ment som en introduktion til nyindflyttere, men kan også bruges som opslagsbog

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 3-36. årgang 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014

Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 Bestyrelsens beretning Birkevangs generalforsamling marts 2014 1. Indledning (ved Dorte) Velkomst og tak for deltagelse og velkommen til nye medlemmer: Det drejer sig om: Christina og Tom i nr. 137, Bolette

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

VÆNGERNE. 3 november 2 0 14 nyt fra din grundejerforening 41. årgang

VÆNGERNE. 3 november 2 0 14 nyt fra din grundejerforening 41. årgang VÆNGERNE 3 november 2 0 14 nyt fra din grundejerforening 41. årgang Juletræsfest 14. december 2014 se side 5 2 V æ n g e r n e 3 2 0 1 4 Bestyrelsen Formand: varetager bl.a. foreningens interesser udadtil

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Nr. 52. - 8. årgang Juni 2010

Nr. 52. - 8. årgang Juni 2010 Nr. 52. - 8. årgang Juni 2010 2 Strandgårdens bålplads nedlægges Overskriften er desværre hverken en dårlig vittighed, eller endnu en formaning omkring afbrænding af haveaffald, men den barske realitet,

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen

Nyhedsbrev om vagtordningen. Kære medlemmer af vagtordningen SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Solrød Strand - april 2014 Nyhedsbrev om vagtordningen Kære medlemmer af vagtordningen i Solrød Strands Grundejerforening, i Jersie Strands Grundejerforening og i grundejerforeninger

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Vellerup Sommerby. September Nr. 3 41. årgang. Foto: Karl Kristian Zacho

Vellerup Sommerby. September Nr. 3 41. årgang. Foto: Karl Kristian Zacho Foto: Karl Kristian Zacho 2014 September Nr. 3 41. årgang Vellerup Sommerby Så lavede kommunen oprydning af gamle både på stranden og i vandet. De blev opmagasineret på parkeringspladsen ved verdens ende.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere