Den Kliniske Databank i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Kliniske Databank i Region Syddanmark"

Transkript

1 Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere E-sundhedsobservatoriet, 3. oktober, 2014

2 Indhold Baggrund og motivation Arkiveringsløsningerne Projektet: Erfaringer og læring indtil nu Fremtidsperspektiver Konklusion 2

3 Baggrund og motivation Baggrund og motivation I Region Syddanmark udarbejdede man primo 2011 en fælles arkiveringsstrategi for elektroniske EPJ * og PAS ** data fra alle regionens sygehuse. Formålet var at etablere en central og fremtidssikret arkivløsning i Region Syddanmark. Løsningen skulle bidrage til realisering af gevinsten ved at overgå til en ny, fælles sundhedsplatform (EPJ/PAS), idet der var behov for at kunne lukke de gamle systemer og dermed opnå væsentlige driftsbesparelser. 3 * EPJ = Elektronisk Patient Journal ** PAS = Patient Administrativt System

4 Baggrund og motivation Krav i.f.m. arkivering Data skal stilles til rådighed i forhold til: de juridiske krav om opbevaring, arkivering og adgang til data, klinisk faglige behov for adgang til data i behandlingsøjemed administrative behov for adgang til historiske data patienternes ret til aktindsigt klagesager forskning 4

5 Arkiveringsløsningerne Enkel adgang for klinikere Der har været fokus på løsninger, hvor klinikernes adgang til de arkiverede data kan ske via den nye sundhedsplatform Anvendelse af eksisterende løsninger/systemer for ikke yderligere at komplicere klinikernes hverdag, hvor fokus ikke skal være på it 5

6 Arkiveringsløsningerne Flere data tilgængelige for patienterne Flere af de udfasede systemer har ikke tidligere rapporteret data op til den nationale e-journal. I forbindelse med arkiveringen lægges der relevant data fra en del af disse systemer op til e-journal. Via sundhed.dk kan patienterne tilgå disse data. 6

7 Arkiveringsløsningerne Arkivering EPJ-systemer Den kliniske Databank, som består af to elementer: EPJ- og PAS-arkiv: Data primært til klagesager og forskningsbrug adgang for få udvalgte adm. brugere på hvert sygehus. Det regionale system Onbase - aktivt system, der også anvendes til bl.a. indscanning af restjournaler. Kan tilgås af klinikere via den nye, regionale sundhedsplatform. Relevante data fra EPJ-arkivet overføres også til den nationale e-journal, hvor data kan tilgås af klinikere i behandlingsøjemed (via regional sundhedsplatform) samt patienten selv via sundhed.dk. 7

8 Arkiveringsløsningerne Arkivering PAS-systemer e-journal, Sundhedsdatabanken, Landspatientregisteret og regionens egne ledelsesinformations-systemer indeholder elementer af PAS-data Desuden etableres et centralt PAS-arkiv i Region Syddanmark indeholdende alle nødvendige data fra PASsystemerne. Herudover etableres en række lokale data-udtræk for de enkelte sygehuse til brug for etablering af forskellige lister. 8

9 Arkiveringsløsningerne Løsningsoverblik Udfaset system Arkivering Elementer Adgang til data EPJ- og PASarkiv Adm. og forskere 9 EPJ/PAS Den kliniske databank Onbase Klinikere og forskere e-journal Klinikere, patienter (og forskere)

10 Eksempel: EPJ-arkiveringsløsning til Onbase Arkiveringsløsningerne 10

11 Eksempel: Foreløbig viewer til EPJ-arkiv Arkiveringsløsningerne 11 Drop down menu med de faste kategorier, som data er lagt ind under. Ligner strukturen fra e-journal.

12 Projektet: Erfaringer og læring indtil nu Projektet Selve projektet med at udvikle arkivløsningerne og arkivere EPJ/PAS-systemerne blev igangsat medio 2012 og løber efter den nuværende plan frem til medio Der var i det oprindelige opdrag identificeret 13 forskellige EPJ- og PAS-systemer, der skulle udfases og derfor håndteres ift. arkivering. Flere systemer/elementer er blevet identificeret siden. 12

13 Projektet: Erfaringer og læring indtil nu Eksempler på udfordringer undervejs Identifikation og fastholdelse af nøgleressourcer både internt og hos leverandører, der har detaljeret viden om disse ældre systemer - komplekst for andre at tilgå/overtage. I nogle tilfælde skal en leverandør udvikle en arkivløsning, som betyder, at samarbejdet efterfølgende ophører, da drift og support på det udfasede system er opsagt. Stor testopgave i at sikre, at alle relevante data trækkes ud og præsenteres i et forståeligt format. Evt. fejl/mangler i det gamle it-system, som ikke tidligere er opdaget eller man har håndteret via arbejdsgange, giver problemer ifm. arkiveringen outputtet kan jo ikke blive bedre end inputtet. 13

14 Projektet: Erfaringer og læring indtil nu Anbefalinger Central opgaveløsning fra start godt at oparbejde fælles erfaringer og få etableret løsninger, der kan fungere på tværs når dette er etableret og en slags arkiveringsstandard er beskrevet, kan opgaveløsning godt decentraliseres/brydes op i individuelle projekter Fremadrettet vil det være en klar økonomisk fordel at tænke arkivering ind tidligt i et systems livscyklus, hvor ressourcerne med kendskab er til rådighed (og motivationen måske højere ) man kan fx allerede indarbejde kravene til en arkiveringsløsning ifm. indkøb af systemet. 14

15 Fremtidsperspektiver Udgangspunktet for projektet/opgaven Mission - Hvad er vi til for at gøre. Vores berettigelse. I takt med udrulning af fælles, regional sundhedsplatform arkiveres alle gamle EPJ/PAS systemer til rette tid, i rette kvalitet og med den rette tilgængelighed 15

16 Fremtidsperspektiver Vision Noget at stræbe efter langt ude i horisonten Ved udfasning af Sundheds-it systemer sikres data i en landsdækkende elektronisk databank, der stilles til rådighed for klinikere, borgere og forskere 16

17 Fremtidsperspektiver Foreløbige strategiske intentioner I et videre perspektiv skal der med fundament i data fra de gamle EPJ/PAS systemer skabes en Klinisk Databank, bestående af data fra forskellige udfasede sundheds-it systemer. Disse data stilles ligeledes til rådighed for klinikere, forskere og borgere (gennem klinikken). Denne Databank kunne eventuelt beriges med data fra forskellige papirarkiver, digitaliserede og søgbare. * 17 * Uddrag af Region Syddanmarks Sundheds-it Strategi

18 Eksempler på foreløbigt feedback og ønsker fra forskere Fremtidsperspektiver Det er meget vigtigt som forsker i patientdata, at gamle journaloplysninger ikke går tabt. Der er meget, man kan tilgå via e-journal, men især medicinordinationer og medicinudleveringer fra medicinmodulerne er noget af det man ikke får med. Det var gemt så fint her (underforstået i EPJ-arkivet). Man kunne med fordel lave en vejledning til programmet og være i stand til at oprette forskere til selv at læse det nødvendige journalmateriale. Jeg har brug for vitalparametre fra patienter indlagt på akutafdelingerne i Aabenraa, Esbjerg og Kolding på samme tid. 18

19 Videreudvikling af Den kliniske Databank Fremtidsperspektiver Tilføre værdi til data - nu har vi dem i arkivet, skal vi så ikke bruge dem aktivt Én indgang til big data i Region Syddanmark samarbejde med forskere/universiteter Digitalisere papirjournaler og gøre dem mere søgbare (OCR søgning i fritekst). Hvad med andre regioner? 19

20 Konklusion Hovedbudskaber Der er økonomisk gevinst at hente ved at tænke arkivering ind tidligt i et systems livscyklus, både for kunde og leverandør. Arkivering af data fra udfasede, kliniske systemer bør tænkes som en strategisk aktivitet, ikke kun som en skal - opgave. Arkiveringsopgaven kan danne grundlag for nye, strategiske muligheder som fx adgang for forskningen til et omfattende datagrundlag (big data). 20

21 Kontakt For yderligere information omkring Den kliniske Databank kan følgende personer kontaktes: It-projektleder Tina Kragh Thomsen 21 Sektionsleder Øzlem Polat Odense Universitetshospital

22 Spørgsmål? 22

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg vedrørende arkivering og visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Evaluering af Fusionspraksis

Evaluering af Fusionspraksis Evaluering af Fusionspraksis Region Midtjyllands tilbud om støtte til almen praksisenheder der fusionerer Baseret på interview med deltagende læger og kvalitetskonsulenter Martin Sandberg Buch Anja Elkjær

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet Statusrapport 2005 EPJ-Observatoriet MEDIQ Aalborg Universitet EPJ-Observatoriet Statusrapport 2005 Søren Vingtoft, Morten Bruun-Rasmussen, Knut Bernstein, Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr EPJ-Observatoriet

Læs mere

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER

VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER VENTETIDER I AKUTMODTAGELSER AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) MAJ 2012 Side 2 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...3 2. Ventetider i akutmodtagelser og akutklinikker...6 2.1.

Læs mere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere

Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Evaluering af projekt administrativ forenkling for decentrale ledere Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Udvalgte portrætter af projektets resultater... 5 Projektets resultater - Er det blevet lettere

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

1.3b Kanalstrategi slutevaluering

1.3b Kanalstrategi slutevaluering 1.3b Kanalstrategi slutevaluering Projektbeskrivelse Projektets formål var, at samtlige kommuner inden udgangen af 2012 havde udarbejdet en politisk vedtaget kanalstrategi, til sikring af øget digital

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

T e k n o l o g isk frems y n 2

T e k n o l o g isk frems y n 2 Teknologisk fremsyn Teknologisk fremsyn 2 Indhold Indledning.... 5 Teknologi #1 Et nationalt system med én elektronisk journal pr. patient.... 9 Udfordringer og virkemidler...10 Teknologi #2 Monitorering

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen

Bilag 3: Forslag til IT-investeringspuljen Bilag 3: Forslag til ITinvesteringspuljen Økonomiudvalgets forslag til ITinvesteringspuljen ITinvesteringspuljen (1000. kr. ) Nr. Forslag 2014 2015 2016 2017 ØK IT1 ITarkitektur 800 800 ØK IT2 Ny didital

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Vejledning til statusrapportering

Vejledning til statusrapportering Vejledning til statusrapportering INDHOLD FORORD.... 3 INDLEDNING.... 4 PROCES FOR STATUSRAPPORTERING.... 6 PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING.... 8 PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING....11 PROJEKTAFSLUTNING

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere