FORSKELLE I OVERSÆTTELSER AF H.C.ANDERSENS VÆRKER FOR BØRN OG VOKSNE MED TOMMELISE OG IMPROVISATOREN SOM EKSEMPLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKELLE I OVERSÆTTELSER AF H.C.ANDERSENS VÆRKER FOR BØRN OG VOKSNE MED TOMMELISE OG IMPROVISATOREN SOM EKSEMPLER"

Transkript

1 Tartu Universitet Afdeling for germansk-romansk filologi Skandinavistik Dansk sprog og kultur FORSKELLE I OVERSÆTTELSER AF H.C.ANDERSENS VÆRKER FOR BØRN OG VOKSNE MED TOMMELISE OG IMPROVISATOREN SOM EKSEMPLER Bacheloropgave Vlada Filippova Vejleder: Mikael Munk Lyshede Tartu

2 INDHOLD 1. INDLEDNING Formål TEORI Forklaninger Materiale Valg af oversættelser Metode Oversættelse transformationer (som defineret af Barhudarov) Oversættelse af børnlitteratur ANALYSE AF OVERSÆTTELSEN AF IMPROVISATOREN Trasposition Transposition af ord Udskiftning Udskiftninger af former af ord Udskiftninger af ordklasse Udskiftninger af grudled Syntaktiske udskiftninger Leksikalske udskiftninger Tilføjelser Udeladelser Diverse Resultater af kapitel ANALYSE AF OVERSÆTTELSEN AF TOMMELISE Udskiftning Udskiftninger af former af ord Udskiftninger af grudled

3 4.1.3 leksikalske udskiftninger Tilføjelser Udeladelser Diverse Resultater af kapitel SAMMENLIGNING AF OVERSÆTTELSERNE Konklusion RESUME LITTERATUR

4 1. INDLEDNING Min store interesse for forfatteren Hans Christian Andersen tog sin begyndelse i barndommen, da jeg lyttede til hans eventyr og lidt senere læste dem selv. Hans Christian Andersen er et af Danmarks største symboler. Jeg, som mange andre, har læst og elsket hans eventyr siden barndommen, mens H.C. Andersens værker for voksne har været ukendte for mig indtil for nylig. Da jeg lærte det danske sprog gav det mig mulighed for at læse hans værker på originalsproget. Så da jeg begyndte at læse eventyr på dansk, bemærkede jeg, at på en måde er forskellige fra hvad jeg tidligere har læst på russisk. Dette interesserede mig, fordi jeg ikke havde set sådanne forskelle i oversættelser af hans noveller og romaner før. Beslutningen blev taget, om at jeg ville analysere Hans Christian Andersens værker for børn og voksne, hvor jeg forsøger at finde forskellene mellem oversættelserne. Det var nødvendigt at sammenligne oversættelser af to værker, og valget faldt på eventyret Tommelise og romanen Improvisatoren. Begge værker blev først trykt i år For at forstå hvilke forskelle der er mellem de to oversættelser, besluttede jeg at finde oversættelsestransformationer i hver oversættelse og se på forskelle mellem oversættelsen af værker for børn og værker for voksne. Denne bacheloropgave er bygget op på følgende måde: I første del giver jeg en forklaring på det valgte emne og formålet med opgaven. Den anden del består af teoretisk materiale. Tredje del er en analyse af oversættelsen af Improvisatoren. Fjerde del indholder analysen af oversættelsen af Tommelise. Sidste del er en sammenligning af de to oversættelser. 4

5 1.2 Formål Denne bacheloropgaves formål er at se på hvilken måde oversættere oversætter værker for voksne og på hvilken måde de oversætter værker for børn set i lyset af oversættelsestransformationer. Jeg vil finde ud af, om der er nogle forskelle mellem de to slags oversættelser, hvor eksemplerne jeg anvender er to af Hans Christian Andersens værker: romanen Improvisatoren og eventyret Tommelise. Jeg vil undersøge hvilke oversættelsestransformationer, som finder sted i oversættelsen af Improvisatoren og oversættelsen af Tommelise og sammenligne oversættelserne i lyset af dette. 5

6 2. TEORI 2.1 Forklaringer I dette kapitel giver jeg forklaringer på nogle vigtige termer. Ord for ord oversættelse er en oversættelse, hvor hvert ord er oversat på samme måde og med samme ordstillingen, som i originalteksten, uden ændringer. Oversættelsestransformationer er transformationer, som oversættere foretager for at kunne oversætte materiale. Diminutive suffikser er suffikser, som giver ord ønskede emotionelle træk. De kan betyde, at nogen er lille eller nogen nævnes kærligt. Realia er et kultur-specifikt element. 2.2 Materiale Undersøgelsesmaterialet i denne bacheloropgave er to værker af Hans Christian Andersen: Eventyret Tommelise, som først blev trykt i år 1835 i samlingen kaldet Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. og romanen Improvisatoren, som også først blev trykt i Således repræsenterer disse værker H.C.Andersens litteratur for børn og voksne. Andre nødvendige materialer er oversættelser til russisk af disse værker: Лизок с вершок og Импровизатор, som blev oversat af Anna og Peter Hansen og publiceret i «Собрание сочинений Андерсена в 4 томах» (på dansk: Samling af Andersens værker i 4 voluminer). Denne samling blev oprindelig publiceret i 1899, og var skrevet på præ-revolutionært russisk sprog. På grund af det vil jeg bruge en anden version af denne bog, som blev trykt i 1995 på moderne russisk sprog. Jeg bruger også bogen Язык и перевод (på dansk: Sprog og oversættelse) af Leonid Barhudarov til klassifikation af oversættelsestransformationer. 6

7 2.2.1 Valg af oversættere Valget af oversættelse er ikke tilfældigt og det var ret indlysende for mig, hvordan et valg af forskellige oversættere kan påvirke det endelige resultat. Der er tre grunde til at jeg har valgt værker, som begge er oversat af Anna og Peter Hansen. Først og fremmest ville jeg sørge for, at forskellene mellem oversættelserne af børne- og vokenlitteraturen ikke påvirkes af en oversætters personlige stil. Dette var grunden til at vælge oversættelser af de samme oversættere. Den anden grund var det faktum, at Anna og Peter Hansen var de første oversættere, som oversatte fra originalsproget. Indtil da var alle H.C.Andersens værker blevet oversat fra tysk sprog. (A. og P. Hansen 1995: 5) Den tredje og sidste grund er, at Peter Hansen kommer fra Danmark, mens hans kone kommer fra Rusland. De har arbejdet sammen og derfor kunnet videreformidle alle fordelene fra originalen. (A. og P. Hansen 1995: 5) 2.3 Metode Først har jeg valgt eksempler på oversættelsestransformationer fra romanen Improvisatoren og analyseret hvert eksempel for at forklare ændringer og prøve at forstå hvorfor oversætterne har foretaget disse oversættelsestransformationer, hvilken betydning de har og resultatet det giver (på hvilken måden de påvirker teksten). Eftersom det ikke er muligt at analysere hele romanen i denne bacheloropgave, besluttede jeg at fokusere på første kapitel af Improvisatoren. Efter det har jeg valgt den klassificeringen af oversættelsestransformationerne, som er mest logisk efter min mening. Jeg følger den klassificering, som er opfundet af Leonid Barhudarov. Jeg fordelte derefter alle eksempler efter type af transformationer. I slutningen af kapitlet har lavet en analyse af hele kapitlet generelt og prøvet at finde de vigtigste træk og tendenser af alle oversættelsestransformationerne i oversættelsen af Improvisatoren. Det næste skridt var en analyse af eventyret Tommelise. Den blev analyseret på samme måde som Improvisatoren : Først og fremmest fandt jeg eksempler på oversættelsestransformationer 7

8 og analyserede hvert eksempel for at prøve at forstå betydningen og den påvirkning den har. Dernæst analyserede jeg hele kapitlet. I efterfølgende kapitel sammenligner jeg begge oversættelser i lyset af oversættelsestransformationerne. Til at finde det præcise antal ord i teksterne, har jeg brugt Microsoft Office Word. 2.4 Oversættelsestransformationer (som defineret af Barhudarov) I denne BA-opgave vil jeg tage udgangspunkt i klassificeringen af oversættelsestransformationer som defineret af Leonid Barhudarov ( ), som var en kendt ligvist og specialist i oversættelsesteori. Mange af hans værker er blevet oversat til fremmedsprog. 1 Hans klassificering af oversættelsestransformationer, er efter min mening, den mest nøjagtige. Efter Leonid Barhudarovs mening findes der fire typer oversættelsestransformationer: transposition, udskiftning, tilføjelse og udeladelse. Nogle typer er opdelt i underkategorier. Transposition er denne type transformation, hvor der forekommer en ændring i placeringen af de sproglige elementer i den oversatte tekst i forhold til originalteksten. Elementer, der er involveret i denne type transformation er: 1. ord; 2. kombinationer af ord; 3. hovedsætninger og ledsætninger; 4. hele sætninger i en tekst. Udskiftning er en type transformation, som betyder, at en oversætter udskifter tekstelementer. Det gælder for: 1. former af ord; 2. ordklasse; 3. grundled i en sætning; 4. syntaktiske udskiftninger; 5. leksikalske udskiftninger; 6. kompensation. Tilføjelse er en transformation, som tilføjer ord til den oversatte tekst. Udeladelse er det modsatte af tilføjelse. Det er karakteriseret ved ord i originalteksten, som ikke er oversat

9 Leonid Barhudarov bemærker, at det nogle gange er meget svært at forstå hvilken type oversættelsestransformationer man behandler. 2.5 Oversættelse af børnelitteratur I forhold til oversættelser af litteratur for voksne, er oversættelse af børnelitteratur blevet undersøgt meget mindre. Desuden findes der helt forskellige meninger om oversættelse af børnelitteratur. Nogle forskere siger, at oversættere skal åbne andre kulturer for børn og oversættelser skal være: Being imaginatively, intellectually and culturally linked to people of other cultures, other languages (Flugge 1994:18) Mens andre forskere har helt forskellige meninger: The preference for acceptability is connected with properties of the target group: children with their imperfect reading abilities and limited experience of life are not expected to tolerate as much stranginess and foreignness as adult readers. (Puurtinen 1994:84) Jeg vil tage dette i betragtning i min analyse. 9

10 3. ANALYSE AF OVERSÆTTELSEN AF IMPROVISATOREN I dette kapitel vil jeg analysere oversættelsen af H.C. Andersens Improvisatoren til russisk. Jeg vil tage nogle sætninger eller dele af de sætninger, der fungerer bedst for at vise forskellige transformationer i oversættelsen som eksempel. Hvert eksempel er analyseret, for at give en forståelse af baggrunden for transformationerne og den mening, de har. 3.1 Transposition Transposition af ord vore Mødre (s. 4) Матери наши (s. 5) I dette eksempel ændres en ordstilling, selv om den kunne forblive den samme, som på dansk. Sådanne ordstillinger virker i russisk oversættelse som en litterær stil. vi før selv (s. 6) Прежде мы сами (s. 7) Ordet før bliver det første i oversættelsen, selvom ordstillingen kunne forblive samme, som i originalteksten. 3.2 Udskiftning Former af ord lille Celle (s. 6) келейку (s. 7) 10

11 Oversætterne har brugt diminutiv i stedet for adjektivet lille og ændret formen af ordet celle, som på russisk hedder келья. På russisk kan diminutiv betyde, at nogen er lille, men det var også muligt at oversætte dette udtryk ord for ord Ordklasse betragter jeg hele mit Livs Drama (s. 3) Охватив же взором драму всей моей жизни (s.5) I den russiske oversættelse bruges ikke en finit form af verbet at betragte (på russisk: охватить), men en anden ordklasse - деепричастие (på engelsk: transgressive), som er afledt af et verbum. Transgressivitet giver tekster litterært træk (Колтунова 2000: 54) Grundled i en sætning Naturen havde givet mig et blødt, fromt Sind (s. 5) Душа у меня от природы была мягкая, благочестивая (s. 6) I originalteksten er ordet naturen sætningens subjekt og ordet sind objekt, men i oversættelsen er det omvent: Subjekt blev objekt. Det er muligt at oversætte denne sætning ord for ord og det vil blive en helt normal sætning, men oversætterne besluttede at ændre det. Madonna som hævedes af Englene op (s. 6) ангелы возносили Богородицу (s. 7) I dette eksempel blev subjektet af Englene objektet ангелы, og objektet Madonna blev subjektet i oversættelsen - Богородицу. Denne sætning kunne være forblivet den samme i den russiske oversættelse. 11

12 Syntaktiske udskiftiniger Der var saa sort og fælt, hvor han boede (s. 10) Жил он грязно, гадко (s. 9) Dette er et eksempel på en syntaktisk udskiftning, hvor grunden er umuligheden i at oversætte den ord for ord, fordi sådanne syntaktiske konstruktioner (der..., hvor...) ikke bruges på russisk sprog Leksikalske udskiftninger og Du er min egen Engel!«(s. 4) А ты мой херувимчик!» (s. 6) Der sker en udskiftning af ordene egen engel med ordene мой херувимчик i dette eksempel. Ordet херувимчик er afledt af ordet херувим (på dansk: kerub) med hjælp af suffikset «-чик». Ordet херувим betyder engel af højeste rang (Толковый словарь русского языка), mens ordet херувимчик betyder smukke barn (Большой толковофразеологический словарь Михельсона). Ordet egen er ikke oversat, fordi det ikke ville fungere på russisk i denne sætning. hvilket fromt Barn jeg var (s. 5) какой я благочестивый мальчик (s. 6) Ordet barn udskiftes med ordet мальчик (på dansk: dreng). Ordet barn har en mere generel betydning, end ordet dreng, så man kan sige, at oversætterne bruger et mere nøjagtigt ord. 3.3 Tilføjelse Min første Omgivelse (s. 3) Первая обстановка моего детства (s. 5) 12

13 Her findes ordet детство (på dansk: barndom) i den russiske oversættelse, men har ikke en parallel i originalteksten. Grunden til dette er ordet omgivelse, som ikke har en direkte parallel på russisk. Oversætterne bruger ordet детство for at forklare ordet обстановка (på dansk: situation), som ikke har samme betydning. 3.4 Udeladelser Tritonen tømmer den sprudlende Muslingskal (s. 3) тритон опрокидывает раковину (s. 5) Oversætterne formidler ikke ordet sprudlende i oversættelsen og bruger ikke udskiftning for at kompensere for de mistede ord. Beslutningen om at udelade disse ord er ikke forbundet med strukturen af det russiske sprog, med grammatik, og der findes en russisk parallel til dette ord (på russisk: сверкающий). 3.5 Diverse Jeg afslutter med at lave kategorien diverse, fordi nogle eksempler indholder mere, end en type oversættelsestransformation. alt i min Barneverden skjød den op som Urt, og voxte siden (4) Оно было посеяно во мне, еще когда я был ребенком, разрослось с тех пор (5) I dette eksempel fungerer flere typer oversættelsestransformationer samtidig: leksikalske udskiftninger, syntaktiske udskiftninger og udeladelser. I den russiske tekst bliver sætningen upersonlig, hvilket udtrykkes med et upersonligt verbum было посеяно uden personmarkør. Ordet Barneverden udskiftes med еще когда я был ребенком (på dansk: da jeg var barn) og det ændrer den syntaktiske konstruktion (i den russiske tekst opstår der en ledsætning). Orde urt er ikke oversat til russisk. 13

14 Een af mine første Erindringer peger hen derpaa. (s. 4) Вот одно из первых моих воспоминаний, уже ясно указывающее на эту черту моего характера (s. 5) Oversætterne bruger yderligere ord, som forklarer originalsætningen: вот (på dansk: her), уже ясно (på dansk: allerede klart), черту моего характера (på dansk: mine karaktertræk). Der bruges også transgressivet увзывающее i stedet for verbet peger, og det giver sætningen et litterært træk. Jeg var nu den Klogere og svarede (s.4) Я, как самый старший и умный, объяснил (s. 5-6) Dette eksempel indholder en leksikalsk udkiftning, en syntaktisk udskiftning og en tilføjelse. Oversætterne tilføjer ordet старший (på dansk: den ældste) baseret på oplysninger fra tidligere (der alle var yngre end jeg). Ordet svarede udskiftes med det mere specifikke ord объяснил (på dansk: forklarede). Det hjælper til at forklare situationen ved at give flere detajler. vi fandt det tomt (s. 4) Младенца Иисуса мы на упомянутом кресте не нашли (s. 6) Undertiden er det svært at sige hvilken transformationen der foregår. Dette eksempel viser, at oversætterne nogen gange ændrer teksten i en sådan grad, at det ser helt forskelligt ud. I oversættelsen udskiftes fandt det tomt med Младенца Иисуса на упомянутом кресте не нашли (dansk: (vi) fandt ikke barn Jesus på nævnte kors), så oversætterne har brugt en mere udførlig og detaljeret beskrivelse. han boede hos de Døde (s. 6) Он ведь постоянно был в общении с мертвыми (s. 7) Der findes en tilføjelse i dette eksempel: ведь постоянно (på dansk: faktisk hele tiden) opstår i oversættelsen. En anden ændring, som findes der, er den leksikalske udskifning: boede bliver 14

15 был в общении (på dansk: var i kommunikation). Igen opstår der i oversættelsen en detajlegrad, der ikke er til stede i originalteksten. jeg var sælsomt grebet (s. 6) Я был совсем подавлен, угнетен (s. 7) I dette eksempel i oversættelsen opstår ordet совсем (på dansk: helt, ganske), som ikke har en parallel i originalteksten. Sælsomt grebet bliver подавлен, угнетен (på dansk: deprimeret, nedslået). Således viser dette eksempel en leksikalsk udskiftning og en tilføjelse. 3.6 Resultater af kapitlet I oversættelsen af Anna og Peter Hansen af Hans Christian Andersens Improvisatoren findes der mange forskellige oversættelsestransformationer. En af de mest bemærkelsesværdige er tendensen til at give flere detajler, forklare og tilføje information. Anna og Peter Hansen ønsker at formidle al informationen fra originalteksten videre til oversættelsen og samtidig tilføjer de detajler, som ikke blev brugt i originalteksten eller var brugt før, hvor oversætterne så gentager det. Der opstår flere typer muligheder, som oversætterne bruger for at tilføje detajler. Første type er en simpel tilføjelse, som består af brug af ord, som ikke findes i originalteksten. Nogle gange er det nødvendigt, fordi de russiske ord ikke har helt samme betydning, som de danske. For eksempel, Min første Omgivelse (s. 3)/Первая обстановка моего детства (s. 5). Nogle gange bruger oversætterne information, som var givet før i teksten og gentager den igen. For eksempel: Jeg var nu den Klogere og svarede (s.4) / Я, как самый старший и умный, объяснил (s. 5-6). I det samme eksempel opstår en anden type ændringer, som hjælper til at give detajler - konkrete definitioner. Oversætterne har brugt ordet объяснил (på dansk: forklarede) i stedet for at oversætte ordet svarede. Således kunne Anna og Peter Hansen bruge et ord med en mere nøjagtig betydning. Samme ændring forekommer i dette eksempel: hvilket fromt Barn jeg var (s. 5)/ какой я благочестивый мальчик (s. 6), hvor ordet barn skiftes ud med ordet мальчик (på dansk:dreng) 15

16 En anden egenskab ved oversættelsestransformationerne er, at de hjælper den russiske oversættelse til at virke mere litterær. Det kan være transposition, som hjælper teksten til at se mere litterær ud (for eksempel, vore Mødre (s. 4)/ Матери наши (s. 5)), eller udskiftning af ordklasse (betragter jeg hele mit Livs Drama (s. 3)/Охватив же взором драму всей моей жизни (s.5)). Oversætterne ændrer teksten, så den ser mere kompliceret ud sprogligt og bliver mere egnet for voksne. 16

17 4. ANALYSE AF OVERSÆTTELSEN AF TOMMELISE I dette kapitel vil jeg analysere oversættelsen af Hans Christian Andersens Tommelise Лизок с вершок på samme måde, som jeg gjorde med Improvisatoren. 4.1 Udskiftning Former af ord have sig et lille bitte Barn (s.5) иметь ребёночка (s. 30) Ordet barn bliver til et ord med diminutivt suffiks ребёночка i oversættelsen. I dette eksempel bliver ordet lille bitte ikke oversat ord for ord, men oversætterne udskifter det med diminutivt suffiks -очк. Som et resultat bliver denne del af sætningen kortere. En nydelig lakeret Valdnødskal fik hun til Vugge, blaa Violblade vare hendes Matrasser og et Rosenblad hendes Overdyne (s. 6) Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была её колыбелькой, голубые фиалки матрацем, а лепесток розы одеяльцем (s. 30) Diminutive suffikser (скорлупка med suffikset к, колыбелькой med suffikset к, одеяльцем med suffikset ц) møder man tre gange i sætningen. Ordene i den danske tekst har ikke nogen paralleler til disse suffikser Grundled i en sætning sov hun om Natten (s. 5) её укладывали на ночь (s. 30) 17

18 I den russiske oversættelse bliver sov hun til её укладывали (på dansk: hun lagdes), og det gør den russiske sætning upersonlig. En ord for ord oversættelse var mulig, men kun hvis subjektet hun bliver til objekt Leksikalske udskiftninger Der var engang en Kone (s. 5) Жила-была женщина (s. 30) Oversættelsen af den første sætning i eventyret begynder med en leksikalsk udskiftning: der var engang bliver til жила-была (på dansk: levede-var). Sådanne kombinationer af ord er et karakteristisk træk ved russiske folkeeventyr næsten alle russiske folkeeventyr begynder med det. saa gjerne vilde have (s.5) страх как хотелось (s. 30) I dette eksempel udskiftes ordkombinationen saa gjerne med страх как (på dansk: frygt som (i overført betydning: meget)). Страх как er ikke et litterært udtryk, det bruges i talesprog. gav Hexen tolv Skilling (s. 6) дала колдунье двенадцать грошей (s. 30) Oversætterne har brugt ordet грошей (mønten, der var i brug i Rusland fra 1657 til 1917) i stedet for ordet skilling. Det er et eksempel på leksikalsk udskiftning af danske realia. Oversætterne bruger ikke et udenlandsk ord, men udskifter det i stedet med et andet ord, som er velkendt for læserne. kyssede den på de smukke røde og gule blade (s. 6) поцеловала красивые пёстрые лепестки (s. 30) 18

19 Røde og gule udskiftes i den russiske tekst med ordet пёстрые (på dansk: brogede), således forbliver indtrykket af flere farver, men oversættelsen bliver kortere. voksede der en dejlig stor blomst op, den så ganske ud, som en tulipan (s. 6) вырос большой, чудесный цветок, вроде тюльпана (s. 30) I den russisk tekst bliver den så ganske ud, som til вроде (på dansk: ligesom). Det er en leksikalsk udskiftning, som gør teksten kortere. 4.2 Tilføjelser gik hun hen til en gammel Hex (s. 5) отправилась к одной старой колдунье (s. 30) I den russiske oversættelse tilføjes ordet одной (på dansk: en (antal)), selvom der i den danske tekst kun bruges artiklen en, som ikke har en parallel i russisk sprog og ikke kan oversættes. 4.3 Udeladelser de brede grønne Blade, der see ud som de flyde oven paa Vandet (s. 5) широкие зелёные листья плавали по поверхности воды (s. 30) I dette eksempel der see ud som de bliver sprunget over i oversættelsen, selvom den ikke er bundet til leksikalske eller grammatiske egenskaber i russisk sprog. midt inde i Blomsten, paa den grønne Stol, sad (s. 6) в самой чашечке сидела (s. 30) Paa den grønne Stol er en detajle, der ikke er oversat til russisk, selvom der findes leksikalske paralleler i russisk sprog. 19

20 4.4 Diverse Dette er den største kategori, fordi det ofte er ret umuligt at adskille bare en type oversættelsestransformation. men hun vidste slet ikke, hvor hun skulde faae et fra (s. 5) да где его взять (s. 30) Man kan se, at der i dette eksempel opstår to typer oversættelsestransformationer, som er bundet sammen: udeladelse og syntaktisk udskiftning. Oversætterne har ikke oversat hun vidste slet ikke til russisk og det har ændret den syntaktiske konstruktion. Den russiske sætning har heller ikke et subjekt. Det var en dejlig kone til min søn (s.7) Вот жена моему сынку (s. 31) Her ser man udeladelse, udskiftning af ord form og leksikalsk udskiftning. I dette eksempel er ordet dejlig blev sprunget over, selvom det er muligt at oversætte dette ord (på russisk: чудесная), det var en bliver вот (på dansk: her), mens det var muligt at oversætte det ord for ord. De to transformationer gør oversættelsen kortere. Der er også et diminutivt suffiks i ordet сынку (siffikset к), selvom det ikke har en parallel i den danske tekst. ganske alene og græd på det grønne blad (s. 7) одна-одинёшенька на зелёном листе и горько, горько плакала (s. 31) Dette er et af de få eksempler, hvor den russiske oversættelse blev længere. Det skete på grund af brugen af gentagelser, som opstår i oversættelsen: ganske alene bliver одна-однёшенька (det er leksikalsk udskiftning) og græd bliver горько, горько плакала (på dansk: bitterligtbitterligt græd (han/hun)), således er det en tilføjelse. Der er også ændringer i ordstillingen, på det grønne blad har en ny position i oversættelsen. 20

21 og saa tog hun fat i Valdnødskallen, hvor Tommelise sov, og hoppede bort med hende gjennem Ruden, ned i Haven (s. 7) взяла ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через окно в сад (s. 31) I dette eksempel bliver hvor Tommelise sov til с девочкой (på dansk: med pigen). Ordene hun og med hende er ikke oversat til russisk, selvom det ikke har en grund, som er forbundet med egenskaber i russisk sprog. Alt dette gør den russiske oversættelse kortere. Saa toge de den nydelige lille Seng (s. 9) Они взяли хорошенькую кроватку (s. 31) Ordet saa bliver udeladt i oversættelsen, ordene lille Seng får diminutivt suffiks кроватку (suffikset к). På grund af disse ændringer er der færre ord i den russiske oversættelse. Også adjektivet nydelige har diminutivt suffiks i oversættelsen (хорошенькую, suffikset еньк) og der er ændret ordstilling ( toge de bliver они взяли ). Det var muligt at holde samme ordstilling, som på dansk, men det ville så virke som en mere litterær stil. 4.5 Resultater af kapitel De mest bemærkelsesværdige træk ved oversættelsen af eventyret Tommelise er, at næsten alle eksampler på forskellige oversættelsestransformationer gør teksen kortere. Nogle gange giver oversætterne samme information, som i originalteksten, men med færre ord (for eksempel: men hun vidste slet ikke, hvor hun skulde faae et fra (s. 5)/ да где его взять (s. 30)). Det hjælper til at udtrykke en betydning, men samtidig gøre den russiske oversættelse kortere. En anden valgmulighed for at gøre oversættelsen kortere er udeladelse af ord (for eksempel: Det var en dejlig kone til min søn (s.7)/ Вот жена моему сынку (s. 31), hvor ordet dejlig ikke bliver oversat til russisk sprog) og ej heller dele af sætninger (for eksempel: midt inde i Blomsten, paa den grønne Stol, sad (s. 6)/ в самой чашечке сидела (s. 30)). Anna og Peter Hansen oversatte her ikke hele sætningerne, men kun en del af dem. Det igen gør teksten meget kortere. 21

22 Der findes en anden egenskab i oversættelsen af Tommelise brugen af diminutive suffikser. Der findes mange eksempler på brugen af diminutive suffikser i den russiske oversættelse. Der er to kategorier: Oversætterne har brugt diminutive suffikser i stedet for andre ord eller de har brugt diminutive suffikser selvom der ikke findes paralleler til diminutive suffikser i den danske tekst. Første kategori, som er kendetegnet ved udskiftningen af ordet lille med et diminutivt suffiks, gør også oversættelsen kortere, så man kan sige, at det har to funktioner. For eksempel, Saa toge de den nydelige lille Seng (s. 9)/ Они взяли хорошенькую кроватку (s. 31). Anden kategori er kendetegnet bare ved tilføjelse af diminutive suffikser i den russiske oversættelse, selvom der ikke er nogen parallel i originalteksen (som ordet lille ). For eksempel, viser: Det var en dejlig kone til min søn (s.7)/ Вот жена моему сынку (s. 31), at der ikke er nogen leksikalsk eller grammatisk grund til at bruge diminutivt suffiks. Disse to tendenser er typiske for russiske folkeeventyr. Russiske folkeeventyr er korte: Сестрица Алёнушка и братец Иванушка (på dansk: Søster Alenushka og bror Ivanushka ) indholder 611 ord, Гуси-лебеди (på dansk: Gæs-svaner ) indholder 645 ord, Курочка Ряба (på dansk: Spættet høne ) indholder 328 ord og at der findes mange diminutive suffikser (-к, -еньк, -очк og så videre) i navneord og adjektiver er også typiske træk ved russiske folkeeventyr. 2 Der findes også nogle udtryk, som man møder i russiske folkeeventyr meget ofte. For eksempel, ændres begyndelsen af Tommelise : Der var engang en Kone (s. 5) bliver Жила-была женщина (s. 30). Жила-была er en af de mest typiske begyndelser i russiske folkeeventyr. Oversættere laver leksikalske udskiftninger og tilføjelser for at bruge gentagelser, som man møder dem i russiske eventyr: For eksempel, i denne sætning opstår der to gentagelser: ganske alene og græd på det grønne blad (s. 7)/ одна-одинёшенька на зелёном листе и горько, горько плакала (s. 31). I oversættelsen sker der ligeledes udskiftning af realia ( skilling blev грошей ), og det gør oversættelsen mere adapteret til russiske børn

23 Man kan sige, at eventyret Tommelise er oversat på en særlig måde, som gør at det ligner et typisk russisk folkeeventyr i flere henseender: Den oversatte tekst har tendens til at blive afkortet, der findes udtryk, der er almindelige for russiske folkeeventyr og der er mange diminutive suffikser i navneord og adjektiver. På grund af det ser oversættelsen af Tommelise ikke helt ud som en fremmet historie for russiske læsere, i stedet kan de finde noget bekendt i teksten. 23

24 5. SAMMENLIGNING AF OVERSÆTTELSERNE Efter at have analyseret oversættelsestransformationer og tendenser i begge værker: Eventyret Tommelise og romanen Improvisatoren, som repræsenterer litteratur for børn og voksne, kan jeg endelig sammenligne dem. De tendenser, som findes i oversættelserne af Tommelise og Improvisatoren er forskellige ord i ortiginalteksten Tommelise på dansk blev til 1875 ord i den russiske oversættelse, mens første kapitel af Improvisatoren, som indholder 2321 ord blev til 2141 ord i oversættelsen. Grunden til dette er, at Tommelise har træk, der gør at den ligger tæt på russiske folkeeventyr: En afkortelse af teksten, mens der findes en helt forskellig tendens i oversættelsen af Improvisatoren at oversætterne ofte giver flere detajler, end der er givet i originalteksten og alt forklares. Et andet træk, som oversættelsen af Tommelise har meget hyppig brug af diminutive suffikser i navneord og adjektiver findes ikke i oversættelsen af romanen Improvisatoren. Diminutive suffikser er snarere undtagelser i oversættelsen af romanen og betyder her kun, at nogen er lille, mens oversætterne i oversættelsen af eventyret har brugt diminutive suffikser meget ofte og de har følelsesbetonede træk. Selvom oversættelsen af Improvisatoren har tendens til forklaringer, brug af flere detajler og nogle leksikalske udskiftninger, ligger oversættelsen ret tæt på originalteksten og den giver samme indtryk, som Improvisatoren på dansk. Imidlertid findes der i oversættelsen af Tommelise udtryk, som giver et indtryk, som er forskelligt fra det indtryk, som originalteksten giver. De forskellige udtryk, som er typiske for russiske folkeeventyr møder man også i oversættelsen af Tommelise og det gør teksten meget adapteret til russiske læsere. Desuden findes der i oversættelsen af Improvisatoren oversættelsestransformationer, som får teksten til at virke litterær (brug af transgressivitet og passende ordstilling), mens det i oversættelsen af Tommelise er omvendt. Oversætterne bruger folkelige udtryk, som ikke mødes i det litterære sprog. 24

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Kunsteventyr og folkeeventyr. Navn: Klasse:

Opgaveskyen.dk. Kunsteventyr og folkeeventyr. Navn: Klasse: Kunsteventyr og folkeeventyr Navn: Klasse: Dette forløb er opbygget i følgende rækkefølge: Opgaveskyen.dk Mål Introduktion Genrebeskrivelse Kendetegn for eventyr Analysér et eventyr Skriv dit eget eventyr

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

FANTASY-NOVELLEN. Aftale mellem forfatter og læser

FANTASY-NOVELLEN. Aftale mellem forfatter og læser FANTASY-NOVELLEN Aftale mellem forfatter og læser Fantasy-historier foregår helt og delvist i en opfundet verden, som man også kan kalde en sekundær verden. Denne sekundære verden kan have træk, der ligner

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Der tages forbehold for ændringer Opgave 1 afleveres 16/9 A) Oversæt følgende sætninger til russisk: Hvem er det? Det er Ivan. Er Ivan hjemme? Ja, det er han.

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til Forord Små historier, som jeg har hørt fra Serafim Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til mig i nattens stille timer og fortæller alle de historier, som jeg skriver. Det er ikke mine

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217

3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 3. søndag i fasten Gettrup Hurup 749, 522, 68, 155, 427, 678 736, 522, 341, 155, 217 Den onde djævel havde skabt et spejl, som kunne forvrænge alting, alt skønt blev grimt. De små djævle lo og var fornøjede,

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Skriv overskrift til kapitlerne. En overskrift skal fortælle hvad kapitlet handler om. Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Kapitel 7: Kapitel 8: Kapitel 9: Kapitel 10: Kapitel

Læs mere

2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18 10:01:25:18. 3 <Jeg hedder Joaquim Nyamtumbo.> 10:01:30:04 10:01:35:11 <Jeg kom til verden i Mozambique.

2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18 10:01:25:18. 3 <Jeg hedder Joaquim Nyamtumbo.> 10:01:30:04 10:01:35:11 <Jeg kom til verden i Mozambique. 0 STORY: 20415666 00:00:00:00 00:00:00:08 LANG: OPN TITEL: En mand, to koner EPS: BAND NR: DVT/KIRSTINE C. BALOTI 1 10:00:50:13 10:00:53:14 2 EN MINEARBEJDERS FORTÆLLING 10:01:21:18

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 AVU092-DADSP. (1 time)

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 AVU092-DADSP. (1 time) Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) AVU092-DADSP Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 Opgavesættet består af følgende opgaver: 1 Kommentér og omformulér en tekst 2 Fra navneord

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: 1 Bøj substantiverne (navneordene). Udfyld resten af skemaet. ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal et påskeæg haren en dag flere dage et brev

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5.

ENGELSK GRAMMATIK. Videooversigt. De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5. ENGELSK GRAMMATIK Videooversigt De skriftlige opgaver... 2 Eksamen... 2 Grammatik... 3 Shakespeare... 4 Up your game!... 5 36 Videoer 1 De skriftlige opgaver Eksamen Den skønlitterære stil 1. Hvordan starter

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. En anden verden

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. En anden verden OPGAVER TIL En anden verden NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Kig på billedet på bogens forside. Beskriv billedet. Hvordan er stemningen på billedet? OPGAVE 2 Instruktion: Læs teksten på bagsiden

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Opgaver til Gummi Tarzan

Opgaver til Gummi Tarzan Opgaver til Gummi Tarzan Forsiden 1. Hvad er bogens titel? 2. Hvad hedder forfatteren? 3. Hvad ser du på forside billedet? 1. Kapitel 1. Hvad hedder drengen i bogen? 2. Hvad bliver han kaldt? 3. Hvordan

Læs mere

Oversættelsens to trin Oversættelse består groft sagt af to punkter:

Oversættelsens to trin Oversættelse består groft sagt af to punkter: Nogle betragtninger over begrebet oversættelse Hvad er oversættelse? Roman Jakobsón skelner mellem tre former for oversættelse: 1) Intralingual oversættelse, 2) Interlingual oversættelse og endelig 3)

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 2. juni 2009 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre ord, først og fremmest

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Når skoven bliver grøn

Når skoven bliver grøn OPGAVER TIL Når skoven bliver grøn NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Kig på billedet på forsiden af bogen. Hvem tror du, de tre personen på billedet er? 1

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd

LÆRERVEJLEDNINGER. HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd LÆRERVEJLEDNINGER LÆSEROLLEMETODEN 1. TEKSTSAMTALE HELT GRUNDLÆGGENDE: Husk at rose for gode forslag, gode spørgsmål og god samtaleadfærd 1. Introduktion af første strategi: Forudsige Vis 2-3 fagbøger.

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Skoene fortæller. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Plot 3, kapitel 1. Side 10-37 FREMSTILLING

Skoene fortæller. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Plot 3, kapitel 1. Side 10-37 FREMSTILLING Plot 3, kapitel 1 Skoene fortæller Side 10-37 FORTOLKNING Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimenterende ordforråd og sproglige valgmuligheder Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur

Læs mere

AKTANTMODELLEN. Modellen er til pas skematisk, så det bliver lettere at overskue. PRØV DEN!!

AKTANTMODELLEN. Modellen er til pas skematisk, så det bliver lettere at overskue. PRØV DEN!! AKTANTMODELLEN Modellen her har været anvendt i skoler i Island, og eleverne er vilde med den, da den giver dem et visuelt billede af tekstens struktur, og de kan med denne model nemmere lave et referat/resume.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Hvad ved jeg om eventyr?

Hvad ved jeg om eventyr? Før jeg læser bogen Hvad ved jeg om eventyr? Tænk dig godt om. Kig på skemaet. Kig i bogen. Skriv eller tegn alt, hvad du ved om eventyr. Nina Sahl Gyldendal Hvad ved jeg om eventyr? Skriv navne på eventyr,

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til Mariæ bebudelse 22. marts. kl. 10.00 i Engesvang 108 - Lovet være du Jesus Krist 448 - Fyldt af glæde 71 Nu kom der bud fra englekor 115 - lad det klinge sødt i sky Nadververs 101 v. 3 af

Læs mere

GUIDE. for børn og deres voksne

GUIDE. for børn og deres voksne åh velkommen mens kultur føle halvtreds os øv tale menneske vi wow kær en selvfølgelig fordi land fjorten og fjerde den mærke hos du kærlighed hvem hviske tvivl snart stor da fascinerende forunderlig af

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Opgaver til Øglepigen

Opgaver til Øglepigen Opgaver til Øglepigen 1) Førlæsningsopgave (makkerpar) I skal nu arbejde med illustrationen på side 172. I skal skiftes til at nævne elementer på billedet kædet sammen med et tillægsord. Fx En uskyldig

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift AVU101-DSAsp/G Tirsdag den 7. december

Læs mere

w i n n i e h a a r l ø v Førstehjælp knuste til hjerter

w i n n i e h a a r l ø v Førstehjælp knuste til hjerter w i n n i e h a a r l ø v Førstehjælp til knuste hjerter En brugsbog om hjertesorg hvad forfatteren ved om kærestesorg FØRSTEHJÆLP TIL KNUSTE HJERTER En brugsbog om hjertesorg Af Winnie Haarløv Copyright

Læs mere

FANTASY-NOVELLEN. Aftale mellem forfatter og læser

FANTASY-NOVELLEN. Aftale mellem forfatter og læser FANTASY-NOVELLEN Aftale mellem forfatter og læser Fantasy-historier foregår helt og delvist i en opfundet verden, som man også kan kalde en sekundær verden. Denne sekundære verden kan have træk, der ligner

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Onsdag den 7. december 2011 kl. 9.00-10.00. AVU111-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Onsdag den 7. december 2011 kl. 9.00-10.00. AVU111-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

SPROGNOTER for mindrebemidlede

SPROGNOTER for mindrebemidlede AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR LINGVISTIK HANS GÖTZSCHE SPROGNOTER for mindrebemidlede Emne: SPROG og TEKSTLIG FREMSTILLING version opd/prt 2011-09-07 Teori og eksempler: ORD OG SÆTNING BLIVER TIL TEKST

Læs mere

Gud taler til mennesker -1

Gud taler til mennesker -1 Gud taler til mennesker -1 Gud taler til børn Mål: Børnene opdager, at Gud taler til mennesker og deler sine hemmeligheder med dem, der søger ham, ærer ham og holder sig tæt til ham. Børnene får forståelse

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: 1 Substantiver (navneord) Nogle substantiver kan være vanskelige at bøje. Det gælder følgende: 1. Substantiver, der ender på ar, -er, -ir, -or, -yr, -ær og ør 2.

Læs mere

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk

Søndag efter Nytaar. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Krigens ekko. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er bogens hovedperson?

Krigens ekko. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er bogens hovedperson? OPGAVER TIL Krigens ekko NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er bogens hovedperson? 2. Hvilken periode i danmarkshistorien handler bogen om? OPGAVE

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

FANTASY-NOVELLEN. Aftale mellem forfatter og læser

FANTASY-NOVELLEN. Aftale mellem forfatter og læser FANTASY-NOVELLEN Aftale mellem forfatter og læser Fantasy-historier foregår helt og delvist i en opfundet verden, som man også kan kalde en sekundær verden. Denne sekundære verden kan have træk, der ligner

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico

Hanne Wacher og Kim Kjærgaard. Stifinderen. - En differentieret engelsk grammatik. Forlaget Andrico Hanne Wacher og Kim Kjærgaard Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik Forlaget Andrico Stifinderen - En differentieret engelsk grammatik 3. udgave, 3. oplag, 2012 Forlaget Andrico og forfatterne

Læs mere

Prosodi i ledsætninger

Prosodi i ledsætninger Eksamensopgave 2 Dansk talesprog: Prosodi og syntaks Prosodi i ledsætninger Ruben Schachtenhaufen Indledning I denne opgave vil jeg undersøge nogle forhold vedrørende prosodi og syntaks i ledsætninger

Læs mere

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse

Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Aalborg Katedralskole Masterplan for grundforløb i almen sprogforståelse Overordnede faglige mål med AP-forløbet Det primære formål med AP er at give eleverne en nødvendig basisforståelse for morfologi,

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere