FORSKELLE I OVERSÆTTELSER AF H.C.ANDERSENS VÆRKER FOR BØRN OG VOKSNE MED TOMMELISE OG IMPROVISATOREN SOM EKSEMPLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSKELLE I OVERSÆTTELSER AF H.C.ANDERSENS VÆRKER FOR BØRN OG VOKSNE MED TOMMELISE OG IMPROVISATOREN SOM EKSEMPLER"

Transkript

1 Tartu Universitet Afdeling for germansk-romansk filologi Skandinavistik Dansk sprog og kultur FORSKELLE I OVERSÆTTELSER AF H.C.ANDERSENS VÆRKER FOR BØRN OG VOKSNE MED TOMMELISE OG IMPROVISATOREN SOM EKSEMPLER Bacheloropgave Vlada Filippova Vejleder: Mikael Munk Lyshede Tartu

2 INDHOLD 1. INDLEDNING Formål TEORI Forklaninger Materiale Valg af oversættelser Metode Oversættelse transformationer (som defineret af Barhudarov) Oversættelse af børnlitteratur ANALYSE AF OVERSÆTTELSEN AF IMPROVISATOREN Trasposition Transposition af ord Udskiftning Udskiftninger af former af ord Udskiftninger af ordklasse Udskiftninger af grudled Syntaktiske udskiftninger Leksikalske udskiftninger Tilføjelser Udeladelser Diverse Resultater af kapitel ANALYSE AF OVERSÆTTELSEN AF TOMMELISE Udskiftning Udskiftninger af former af ord Udskiftninger af grudled

3 4.1.3 leksikalske udskiftninger Tilføjelser Udeladelser Diverse Resultater af kapitel SAMMENLIGNING AF OVERSÆTTELSERNE Konklusion RESUME LITTERATUR

4 1. INDLEDNING Min store interesse for forfatteren Hans Christian Andersen tog sin begyndelse i barndommen, da jeg lyttede til hans eventyr og lidt senere læste dem selv. Hans Christian Andersen er et af Danmarks største symboler. Jeg, som mange andre, har læst og elsket hans eventyr siden barndommen, mens H.C. Andersens værker for voksne har været ukendte for mig indtil for nylig. Da jeg lærte det danske sprog gav det mig mulighed for at læse hans værker på originalsproget. Så da jeg begyndte at læse eventyr på dansk, bemærkede jeg, at på en måde er forskellige fra hvad jeg tidligere har læst på russisk. Dette interesserede mig, fordi jeg ikke havde set sådanne forskelle i oversættelser af hans noveller og romaner før. Beslutningen blev taget, om at jeg ville analysere Hans Christian Andersens værker for børn og voksne, hvor jeg forsøger at finde forskellene mellem oversættelserne. Det var nødvendigt at sammenligne oversættelser af to værker, og valget faldt på eventyret Tommelise og romanen Improvisatoren. Begge værker blev først trykt i år For at forstå hvilke forskelle der er mellem de to oversættelser, besluttede jeg at finde oversættelsestransformationer i hver oversættelse og se på forskelle mellem oversættelsen af værker for børn og værker for voksne. Denne bacheloropgave er bygget op på følgende måde: I første del giver jeg en forklaring på det valgte emne og formålet med opgaven. Den anden del består af teoretisk materiale. Tredje del er en analyse af oversættelsen af Improvisatoren. Fjerde del indholder analysen af oversættelsen af Tommelise. Sidste del er en sammenligning af de to oversættelser. 4

5 1.2 Formål Denne bacheloropgaves formål er at se på hvilken måde oversættere oversætter værker for voksne og på hvilken måde de oversætter værker for børn set i lyset af oversættelsestransformationer. Jeg vil finde ud af, om der er nogle forskelle mellem de to slags oversættelser, hvor eksemplerne jeg anvender er to af Hans Christian Andersens værker: romanen Improvisatoren og eventyret Tommelise. Jeg vil undersøge hvilke oversættelsestransformationer, som finder sted i oversættelsen af Improvisatoren og oversættelsen af Tommelise og sammenligne oversættelserne i lyset af dette. 5

6 2. TEORI 2.1 Forklaringer I dette kapitel giver jeg forklaringer på nogle vigtige termer. Ord for ord oversættelse er en oversættelse, hvor hvert ord er oversat på samme måde og med samme ordstillingen, som i originalteksten, uden ændringer. Oversættelsestransformationer er transformationer, som oversættere foretager for at kunne oversætte materiale. Diminutive suffikser er suffikser, som giver ord ønskede emotionelle træk. De kan betyde, at nogen er lille eller nogen nævnes kærligt. Realia er et kultur-specifikt element. 2.2 Materiale Undersøgelsesmaterialet i denne bacheloropgave er to værker af Hans Christian Andersen: Eventyret Tommelise, som først blev trykt i år 1835 i samlingen kaldet Eventyr, fortalte for Børn. Første Samling. og romanen Improvisatoren, som også først blev trykt i Således repræsenterer disse værker H.C.Andersens litteratur for børn og voksne. Andre nødvendige materialer er oversættelser til russisk af disse værker: Лизок с вершок og Импровизатор, som blev oversat af Anna og Peter Hansen og publiceret i «Собрание сочинений Андерсена в 4 томах» (på dansk: Samling af Andersens værker i 4 voluminer). Denne samling blev oprindelig publiceret i 1899, og var skrevet på præ-revolutionært russisk sprog. På grund af det vil jeg bruge en anden version af denne bog, som blev trykt i 1995 på moderne russisk sprog. Jeg bruger også bogen Язык и перевод (på dansk: Sprog og oversættelse) af Leonid Barhudarov til klassifikation af oversættelsestransformationer. 6

7 2.2.1 Valg af oversættere Valget af oversættelse er ikke tilfældigt og det var ret indlysende for mig, hvordan et valg af forskellige oversættere kan påvirke det endelige resultat. Der er tre grunde til at jeg har valgt værker, som begge er oversat af Anna og Peter Hansen. Først og fremmest ville jeg sørge for, at forskellene mellem oversættelserne af børne- og vokenlitteraturen ikke påvirkes af en oversætters personlige stil. Dette var grunden til at vælge oversættelser af de samme oversættere. Den anden grund var det faktum, at Anna og Peter Hansen var de første oversættere, som oversatte fra originalsproget. Indtil da var alle H.C.Andersens værker blevet oversat fra tysk sprog. (A. og P. Hansen 1995: 5) Den tredje og sidste grund er, at Peter Hansen kommer fra Danmark, mens hans kone kommer fra Rusland. De har arbejdet sammen og derfor kunnet videreformidle alle fordelene fra originalen. (A. og P. Hansen 1995: 5) 2.3 Metode Først har jeg valgt eksempler på oversættelsestransformationer fra romanen Improvisatoren og analyseret hvert eksempel for at forklare ændringer og prøve at forstå hvorfor oversætterne har foretaget disse oversættelsestransformationer, hvilken betydning de har og resultatet det giver (på hvilken måden de påvirker teksten). Eftersom det ikke er muligt at analysere hele romanen i denne bacheloropgave, besluttede jeg at fokusere på første kapitel af Improvisatoren. Efter det har jeg valgt den klassificeringen af oversættelsestransformationerne, som er mest logisk efter min mening. Jeg følger den klassificering, som er opfundet af Leonid Barhudarov. Jeg fordelte derefter alle eksempler efter type af transformationer. I slutningen af kapitlet har lavet en analyse af hele kapitlet generelt og prøvet at finde de vigtigste træk og tendenser af alle oversættelsestransformationerne i oversættelsen af Improvisatoren. Det næste skridt var en analyse af eventyret Tommelise. Den blev analyseret på samme måde som Improvisatoren : Først og fremmest fandt jeg eksempler på oversættelsestransformationer 7

8 og analyserede hvert eksempel for at prøve at forstå betydningen og den påvirkning den har. Dernæst analyserede jeg hele kapitlet. I efterfølgende kapitel sammenligner jeg begge oversættelser i lyset af oversættelsestransformationerne. Til at finde det præcise antal ord i teksterne, har jeg brugt Microsoft Office Word. 2.4 Oversættelsestransformationer (som defineret af Barhudarov) I denne BA-opgave vil jeg tage udgangspunkt i klassificeringen af oversættelsestransformationer som defineret af Leonid Barhudarov ( ), som var en kendt ligvist og specialist i oversættelsesteori. Mange af hans værker er blevet oversat til fremmedsprog. 1 Hans klassificering af oversættelsestransformationer, er efter min mening, den mest nøjagtige. Efter Leonid Barhudarovs mening findes der fire typer oversættelsestransformationer: transposition, udskiftning, tilføjelse og udeladelse. Nogle typer er opdelt i underkategorier. Transposition er denne type transformation, hvor der forekommer en ændring i placeringen af de sproglige elementer i den oversatte tekst i forhold til originalteksten. Elementer, der er involveret i denne type transformation er: 1. ord; 2. kombinationer af ord; 3. hovedsætninger og ledsætninger; 4. hele sætninger i en tekst. Udskiftning er en type transformation, som betyder, at en oversætter udskifter tekstelementer. Det gælder for: 1. former af ord; 2. ordklasse; 3. grundled i en sætning; 4. syntaktiske udskiftninger; 5. leksikalske udskiftninger; 6. kompensation. Tilføjelse er en transformation, som tilføjer ord til den oversatte tekst. Udeladelse er det modsatte af tilføjelse. Det er karakteriseret ved ord i originalteksten, som ikke er oversat. 1 8

9 Leonid Barhudarov bemærker, at det nogle gange er meget svært at forstå hvilken type oversættelsestransformationer man behandler. 2.5 Oversættelse af børnelitteratur I forhold til oversættelser af litteratur for voksne, er oversættelse af børnelitteratur blevet undersøgt meget mindre. Desuden findes der helt forskellige meninger om oversættelse af børnelitteratur. Nogle forskere siger, at oversættere skal åbne andre kulturer for børn og oversættelser skal være: Being imaginatively, intellectually and culturally linked to people of other cultures, other languages (Flugge 1994:18) Mens andre forskere har helt forskellige meninger: The preference for acceptability is connected with properties of the target group: children with their imperfect reading abilities and limited experience of life are not expected to tolerate as much stranginess and foreignness as adult readers. (Puurtinen 1994:84) Jeg vil tage dette i betragtning i min analyse. 9

10 3. ANALYSE AF OVERSÆTTELSEN AF IMPROVISATOREN I dette kapitel vil jeg analysere oversættelsen af H.C. Andersens Improvisatoren til russisk. Jeg vil tage nogle sætninger eller dele af de sætninger, der fungerer bedst for at vise forskellige transformationer i oversættelsen som eksempel. Hvert eksempel er analyseret, for at give en forståelse af baggrunden for transformationerne og den mening, de har. 3.1 Transposition Transposition af ord vore Mødre (s. 4) Матери наши (s. 5) I dette eksempel ændres en ordstilling, selv om den kunne forblive den samme, som på dansk. Sådanne ordstillinger virker i russisk oversættelse som en litterær stil. vi før selv (s. 6) Прежде мы сами (s. 7) Ordet før bliver det første i oversættelsen, selvom ordstillingen kunne forblive samme, som i originalteksten. 3.2 Udskiftning Former af ord lille Celle (s. 6) келейку (s. 7) 10

11 Oversætterne har brugt diminutiv i stedet for adjektivet lille og ændret formen af ordet celle, som på russisk hedder келья. På russisk kan diminutiv betyde, at nogen er lille, men det var også muligt at oversætte dette udtryk ord for ord Ordklasse betragter jeg hele mit Livs Drama (s. 3) Охватив же взором драму всей моей жизни (s.5) I den russiske oversættelse bruges ikke en finit form af verbet at betragte (på russisk: охватить), men en anden ordklasse - деепричастие (på engelsk: transgressive), som er afledt af et verbum. Transgressivitet giver tekster litterært træk (Колтунова 2000: 54) Grundled i en sætning Naturen havde givet mig et blødt, fromt Sind (s. 5) Душа у меня от природы была мягкая, благочестивая (s. 6) I originalteksten er ordet naturen sætningens subjekt og ordet sind objekt, men i oversættelsen er det omvent: Subjekt blev objekt. Det er muligt at oversætte denne sætning ord for ord og det vil blive en helt normal sætning, men oversætterne besluttede at ændre det. Madonna som hævedes af Englene op (s. 6) ангелы возносили Богородицу (s. 7) I dette eksempel blev subjektet af Englene objektet ангелы, og objektet Madonna blev subjektet i oversættelsen - Богородицу. Denne sætning kunne være forblivet den samme i den russiske oversættelse. 11

12 Syntaktiske udskiftiniger Der var saa sort og fælt, hvor han boede (s. 10) Жил он грязно, гадко (s. 9) Dette er et eksempel på en syntaktisk udskiftning, hvor grunden er umuligheden i at oversætte den ord for ord, fordi sådanne syntaktiske konstruktioner (der..., hvor...) ikke bruges på russisk sprog Leksikalske udskiftninger og Du er min egen Engel!«(s. 4) А ты мой херувимчик!» (s. 6) Der sker en udskiftning af ordene egen engel med ordene мой херувимчик i dette eksempel. Ordet херувимчик er afledt af ordet херувим (på dansk: kerub) med hjælp af suffikset «-чик». Ordet херувим betyder engel af højeste rang (Толковый словарь русского языка), mens ordet херувимчик betyder smukke barn (Большой толковофразеологический словарь Михельсона). Ordet egen er ikke oversat, fordi det ikke ville fungere på russisk i denne sætning. hvilket fromt Barn jeg var (s. 5) какой я благочестивый мальчик (s. 6) Ordet barn udskiftes med ordet мальчик (på dansk: dreng). Ordet barn har en mere generel betydning, end ordet dreng, så man kan sige, at oversætterne bruger et mere nøjagtigt ord. 3.3 Tilføjelse Min første Omgivelse (s. 3) Первая обстановка моего детства (s. 5) 12

13 Her findes ordet детство (på dansk: barndom) i den russiske oversættelse, men har ikke en parallel i originalteksten. Grunden til dette er ordet omgivelse, som ikke har en direkte parallel på russisk. Oversætterne bruger ordet детство for at forklare ordet обстановка (på dansk: situation), som ikke har samme betydning. 3.4 Udeladelser Tritonen tømmer den sprudlende Muslingskal (s. 3) тритон опрокидывает раковину (s. 5) Oversætterne formidler ikke ordet sprudlende i oversættelsen og bruger ikke udskiftning for at kompensere for de mistede ord. Beslutningen om at udelade disse ord er ikke forbundet med strukturen af det russiske sprog, med grammatik, og der findes en russisk parallel til dette ord (på russisk: сверкающий). 3.5 Diverse Jeg afslutter med at lave kategorien diverse, fordi nogle eksempler indholder mere, end en type oversættelsestransformation. alt i min Barneverden skjød den op som Urt, og voxte siden (4) Оно было посеяно во мне, еще когда я был ребенком, разрослось с тех пор (5) I dette eksempel fungerer flere typer oversættelsestransformationer samtidig: leksikalske udskiftninger, syntaktiske udskiftninger og udeladelser. I den russiske tekst bliver sætningen upersonlig, hvilket udtrykkes med et upersonligt verbum было посеяно uden personmarkør. Ordet Barneverden udskiftes med еще когда я был ребенком (på dansk: da jeg var barn) og det ændrer den syntaktiske konstruktion (i den russiske tekst opstår der en ledsætning). Orde urt er ikke oversat til russisk. 13

14 Een af mine første Erindringer peger hen derpaa. (s. 4) Вот одно из первых моих воспоминаний, уже ясно указывающее на эту черту моего характера (s. 5) Oversætterne bruger yderligere ord, som forklarer originalsætningen: вот (på dansk: her), уже ясно (på dansk: allerede klart), черту моего характера (på dansk: mine karaktertræk). Der bruges også transgressivet увзывающее i stedet for verbet peger, og det giver sætningen et litterært træk. Jeg var nu den Klogere og svarede (s.4) Я, как самый старший и умный, объяснил (s. 5-6) Dette eksempel indholder en leksikalsk udkiftning, en syntaktisk udskiftning og en tilføjelse. Oversætterne tilføjer ordet старший (på dansk: den ældste) baseret på oplysninger fra tidligere (der alle var yngre end jeg). Ordet svarede udskiftes med det mere specifikke ord объяснил (på dansk: forklarede). Det hjælper til at forklare situationen ved at give flere detajler. vi fandt det tomt (s. 4) Младенца Иисуса мы на упомянутом кресте не нашли (s. 6) Undertiden er det svært at sige hvilken transformationen der foregår. Dette eksempel viser, at oversætterne nogen gange ændrer teksten i en sådan grad, at det ser helt forskelligt ud. I oversættelsen udskiftes fandt det tomt med Младенца Иисуса на упомянутом кресте не нашли (dansk: (vi) fandt ikke barn Jesus på nævnte kors), så oversætterne har brugt en mere udførlig og detaljeret beskrivelse. han boede hos de Døde (s. 6) Он ведь постоянно был в общении с мертвыми (s. 7) Der findes en tilføjelse i dette eksempel: ведь постоянно (på dansk: faktisk hele tiden) opstår i oversættelsen. En anden ændring, som findes der, er den leksikalske udskifning: boede bliver 14

15 был в общении (på dansk: var i kommunikation). Igen opstår der i oversættelsen en detajlegrad, der ikke er til stede i originalteksten. jeg var sælsomt grebet (s. 6) Я был совсем подавлен, угнетен (s. 7) I dette eksempel i oversættelsen opstår ordet совсем (på dansk: helt, ganske), som ikke har en parallel i originalteksten. Sælsomt grebet bliver подавлен, угнетен (på dansk: deprimeret, nedslået). Således viser dette eksempel en leksikalsk udskiftning og en tilføjelse. 3.6 Resultater af kapitlet I oversættelsen af Anna og Peter Hansen af Hans Christian Andersens Improvisatoren findes der mange forskellige oversættelsestransformationer. En af de mest bemærkelsesværdige er tendensen til at give flere detajler, forklare og tilføje information. Anna og Peter Hansen ønsker at formidle al informationen fra originalteksten videre til oversættelsen og samtidig tilføjer de detajler, som ikke blev brugt i originalteksten eller var brugt før, hvor oversætterne så gentager det. Der opstår flere typer muligheder, som oversætterne bruger for at tilføje detajler. Første type er en simpel tilføjelse, som består af brug af ord, som ikke findes i originalteksten. Nogle gange er det nødvendigt, fordi de russiske ord ikke har helt samme betydning, som de danske. For eksempel, Min første Omgivelse (s. 3)/Первая обстановка моего детства (s. 5). Nogle gange bruger oversætterne information, som var givet før i teksten og gentager den igen. For eksempel: Jeg var nu den Klogere og svarede (s.4) / Я, как самый старший и умный, объяснил (s. 5-6). I det samme eksempel opstår en anden type ændringer, som hjælper til at give detajler - konkrete definitioner. Oversætterne har brugt ordet объяснил (på dansk: forklarede) i stedet for at oversætte ordet svarede. Således kunne Anna og Peter Hansen bruge et ord med en mere nøjagtig betydning. Samme ændring forekommer i dette eksempel: hvilket fromt Barn jeg var (s. 5)/ какой я благочестивый мальчик (s. 6), hvor ordet barn skiftes ud med ordet мальчик (på dansk:dreng) 15

16 En anden egenskab ved oversættelsestransformationerne er, at de hjælper den russiske oversættelse til at virke mere litterær. Det kan være transposition, som hjælper teksten til at se mere litterær ud (for eksempel, vore Mødre (s. 4)/ Матери наши (s. 5)), eller udskiftning af ordklasse (betragter jeg hele mit Livs Drama (s. 3)/Охватив же взором драму всей моей жизни (s.5)). Oversætterne ændrer teksten, så den ser mere kompliceret ud sprogligt og bliver mere egnet for voksne. 16

17 4. ANALYSE AF OVERSÆTTELSEN AF TOMMELISE I dette kapitel vil jeg analysere oversættelsen af Hans Christian Andersens Tommelise Лизок с вершок på samme måde, som jeg gjorde med Improvisatoren. 4.1 Udskiftning Former af ord have sig et lille bitte Barn (s.5) иметь ребёночка (s. 30) Ordet barn bliver til et ord med diminutivt suffiks ребёночка i oversættelsen. I dette eksempel bliver ordet lille bitte ikke oversat ord for ord, men oversætterne udskifter det med diminutivt suffiks -очк. Som et resultat bliver denne del af sætningen kortere. En nydelig lakeret Valdnødskal fik hun til Vugge, blaa Violblade vare hendes Matrasser og et Rosenblad hendes Overdyne (s. 6) Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была её колыбелькой, голубые фиалки матрацем, а лепесток розы одеяльцем (s. 30) Diminutive suffikser (скорлупка med suffikset к, колыбелькой med suffikset к, одеяльцем med suffikset ц) møder man tre gange i sætningen. Ordene i den danske tekst har ikke nogen paralleler til disse suffikser Grundled i en sætning sov hun om Natten (s. 5) её укладывали на ночь (s. 30) 17

18 I den russiske oversættelse bliver sov hun til её укладывали (på dansk: hun lagdes), og det gør den russiske sætning upersonlig. En ord for ord oversættelse var mulig, men kun hvis subjektet hun bliver til objekt Leksikalske udskiftninger Der var engang en Kone (s. 5) Жила-была женщина (s. 30) Oversættelsen af den første sætning i eventyret begynder med en leksikalsk udskiftning: der var engang bliver til жила-была (på dansk: levede-var). Sådanne kombinationer af ord er et karakteristisk træk ved russiske folkeeventyr næsten alle russiske folkeeventyr begynder med det. saa gjerne vilde have (s.5) страх как хотелось (s. 30) I dette eksempel udskiftes ordkombinationen saa gjerne med страх как (på dansk: frygt som (i overført betydning: meget)). Страх как er ikke et litterært udtryk, det bruges i talesprog. gav Hexen tolv Skilling (s. 6) дала колдунье двенадцать грошей (s. 30) Oversætterne har brugt ordet грошей (mønten, der var i brug i Rusland fra 1657 til 1917) i stedet for ordet skilling. Det er et eksempel på leksikalsk udskiftning af danske realia. Oversætterne bruger ikke et udenlandsk ord, men udskifter det i stedet med et andet ord, som er velkendt for læserne. kyssede den på de smukke røde og gule blade (s. 6) поцеловала красивые пёстрые лепестки (s. 30) 18

19 Røde og gule udskiftes i den russiske tekst med ordet пёстрые (på dansk: brogede), således forbliver indtrykket af flere farver, men oversættelsen bliver kortere. voksede der en dejlig stor blomst op, den så ganske ud, som en tulipan (s. 6) вырос большой, чудесный цветок, вроде тюльпана (s. 30) I den russisk tekst bliver den så ganske ud, som til вроде (på dansk: ligesom). Det er en leksikalsk udskiftning, som gør teksten kortere. 4.2 Tilføjelser gik hun hen til en gammel Hex (s. 5) отправилась к одной старой колдунье (s. 30) I den russiske oversættelse tilføjes ordet одной (på dansk: en (antal)), selvom der i den danske tekst kun bruges artiklen en, som ikke har en parallel i russisk sprog og ikke kan oversættes. 4.3 Udeladelser de brede grønne Blade, der see ud som de flyde oven paa Vandet (s. 5) широкие зелёные листья плавали по поверхности воды (s. 30) I dette eksempel der see ud som de bliver sprunget over i oversættelsen, selvom den ikke er bundet til leksikalske eller grammatiske egenskaber i russisk sprog. midt inde i Blomsten, paa den grønne Stol, sad (s. 6) в самой чашечке сидела (s. 30) Paa den grønne Stol er en detajle, der ikke er oversat til russisk, selvom der findes leksikalske paralleler i russisk sprog. 19

20 4.4 Diverse Dette er den største kategori, fordi det ofte er ret umuligt at adskille bare en type oversættelsestransformation. men hun vidste slet ikke, hvor hun skulde faae et fra (s. 5) да где его взять (s. 30) Man kan se, at der i dette eksempel opstår to typer oversættelsestransformationer, som er bundet sammen: udeladelse og syntaktisk udskiftning. Oversætterne har ikke oversat hun vidste slet ikke til russisk og det har ændret den syntaktiske konstruktion. Den russiske sætning har heller ikke et subjekt. Det var en dejlig kone til min søn (s.7) Вот жена моему сынку (s. 31) Her ser man udeladelse, udskiftning af ord form og leksikalsk udskiftning. I dette eksempel er ordet dejlig blev sprunget over, selvom det er muligt at oversætte dette ord (på russisk: чудесная), det var en bliver вот (på dansk: her), mens det var muligt at oversætte det ord for ord. De to transformationer gør oversættelsen kortere. Der er også et diminutivt suffiks i ordet сынку (siffikset к), selvom det ikke har en parallel i den danske tekst. ganske alene og græd på det grønne blad (s. 7) одна-одинёшенька на зелёном листе и горько, горько плакала (s. 31) Dette er et af de få eksempler, hvor den russiske oversættelse blev længere. Det skete på grund af brugen af gentagelser, som opstår i oversættelsen: ganske alene bliver одна-однёшенька (det er leksikalsk udskiftning) og græd bliver горько, горько плакала (på dansk: bitterligtbitterligt græd (han/hun)), således er det en tilføjelse. Der er også ændringer i ordstillingen, på det grønne blad har en ny position i oversættelsen. 20

21 og saa tog hun fat i Valdnødskallen, hvor Tommelise sov, og hoppede bort med hende gjennem Ruden, ned i Haven (s. 7) взяла ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через окно в сад (s. 31) I dette eksempel bliver hvor Tommelise sov til с девочкой (på dansk: med pigen). Ordene hun og med hende er ikke oversat til russisk, selvom det ikke har en grund, som er forbundet med egenskaber i russisk sprog. Alt dette gør den russiske oversættelse kortere. Saa toge de den nydelige lille Seng (s. 9) Они взяли хорошенькую кроватку (s. 31) Ordet saa bliver udeladt i oversættelsen, ordene lille Seng får diminutivt suffiks кроватку (suffikset к). På grund af disse ændringer er der færre ord i den russiske oversættelse. Også adjektivet nydelige har diminutivt suffiks i oversættelsen (хорошенькую, suffikset еньк) og der er ændret ordstilling ( toge de bliver они взяли ). Det var muligt at holde samme ordstilling, som på dansk, men det ville så virke som en mere litterær stil. 4.5 Resultater af kapitel De mest bemærkelsesværdige træk ved oversættelsen af eventyret Tommelise er, at næsten alle eksampler på forskellige oversættelsestransformationer gør teksen kortere. Nogle gange giver oversætterne samme information, som i originalteksten, men med færre ord (for eksempel: men hun vidste slet ikke, hvor hun skulde faae et fra (s. 5)/ да где его взять (s. 30)). Det hjælper til at udtrykke en betydning, men samtidig gøre den russiske oversættelse kortere. En anden valgmulighed for at gøre oversættelsen kortere er udeladelse af ord (for eksempel: Det var en dejlig kone til min søn (s.7)/ Вот жена моему сынку (s. 31), hvor ordet dejlig ikke bliver oversat til russisk sprog) og ej heller dele af sætninger (for eksempel: midt inde i Blomsten, paa den grønne Stol, sad (s. 6)/ в самой чашечке сидела (s. 30)). Anna og Peter Hansen oversatte her ikke hele sætningerne, men kun en del af dem. Det igen gør teksten meget kortere. 21

22 Der findes en anden egenskab i oversættelsen af Tommelise brugen af diminutive suffikser. Der findes mange eksempler på brugen af diminutive suffikser i den russiske oversættelse. Der er to kategorier: Oversætterne har brugt diminutive suffikser i stedet for andre ord eller de har brugt diminutive suffikser selvom der ikke findes paralleler til diminutive suffikser i den danske tekst. Første kategori, som er kendetegnet ved udskiftningen af ordet lille med et diminutivt suffiks, gør også oversættelsen kortere, så man kan sige, at det har to funktioner. For eksempel, Saa toge de den nydelige lille Seng (s. 9)/ Они взяли хорошенькую кроватку (s. 31). Anden kategori er kendetegnet bare ved tilføjelse af diminutive suffikser i den russiske oversættelse, selvom der ikke er nogen parallel i originalteksen (som ordet lille ). For eksempel, viser: Det var en dejlig kone til min søn (s.7)/ Вот жена моему сынку (s. 31), at der ikke er nogen leksikalsk eller grammatisk grund til at bruge diminutivt suffiks. Disse to tendenser er typiske for russiske folkeeventyr. Russiske folkeeventyr er korte: Сестрица Алёнушка и братец Иванушка (på dansk: Søster Alenushka og bror Ivanushka ) indholder 611 ord, Гуси-лебеди (på dansk: Gæs-svaner ) indholder 645 ord, Курочка Ряба (på dansk: Spættet høne ) indholder 328 ord og at der findes mange diminutive suffikser (-к, -еньк, -очк og så videre) i navneord og adjektiver er også typiske træk ved russiske folkeeventyr. 2 Der findes også nogle udtryk, som man møder i russiske folkeeventyr meget ofte. For eksempel, ændres begyndelsen af Tommelise : Der var engang en Kone (s. 5) bliver Жила-была женщина (s. 30). Жила-была er en af de mest typiske begyndelser i russiske folkeeventyr. Oversættere laver leksikalske udskiftninger og tilføjelser for at bruge gentagelser, som man møder dem i russiske eventyr: For eksempel, i denne sætning opstår der to gentagelser: ganske alene og græd på det grønne blad (s. 7)/ одна-одинёшенька на зелёном листе и горько, горько плакала (s. 31). I oversættelsen sker der ligeledes udskiftning af realia ( skilling blev грошей ), og det gør oversættelsen mere adapteret til russiske børn

23 Man kan sige, at eventyret Tommelise er oversat på en særlig måde, som gør at det ligner et typisk russisk folkeeventyr i flere henseender: Den oversatte tekst har tendens til at blive afkortet, der findes udtryk, der er almindelige for russiske folkeeventyr og der er mange diminutive suffikser i navneord og adjektiver. På grund af det ser oversættelsen af Tommelise ikke helt ud som en fremmet historie for russiske læsere, i stedet kan de finde noget bekendt i teksten. 23

24 5. SAMMENLIGNING AF OVERSÆTTELSERNE Efter at have analyseret oversættelsestransformationer og tendenser i begge værker: Eventyret Tommelise og romanen Improvisatoren, som repræsenterer litteratur for børn og voksne, kan jeg endelig sammenligne dem. De tendenser, som findes i oversættelserne af Tommelise og Improvisatoren er forskellige ord i ortiginalteksten Tommelise på dansk blev til 1875 ord i den russiske oversættelse, mens første kapitel af Improvisatoren, som indholder 2321 ord blev til 2141 ord i oversættelsen. Grunden til dette er, at Tommelise har træk, der gør at den ligger tæt på russiske folkeeventyr: En afkortelse af teksten, mens der findes en helt forskellig tendens i oversættelsen af Improvisatoren at oversætterne ofte giver flere detajler, end der er givet i originalteksten og alt forklares. Et andet træk, som oversættelsen af Tommelise har meget hyppig brug af diminutive suffikser i navneord og adjektiver findes ikke i oversættelsen af romanen Improvisatoren. Diminutive suffikser er snarere undtagelser i oversættelsen af romanen og betyder her kun, at nogen er lille, mens oversætterne i oversættelsen af eventyret har brugt diminutive suffikser meget ofte og de har følelsesbetonede træk. Selvom oversættelsen af Improvisatoren har tendens til forklaringer, brug af flere detajler og nogle leksikalske udskiftninger, ligger oversættelsen ret tæt på originalteksten og den giver samme indtryk, som Improvisatoren på dansk. Imidlertid findes der i oversættelsen af Tommelise udtryk, som giver et indtryk, som er forskelligt fra det indtryk, som originalteksten giver. De forskellige udtryk, som er typiske for russiske folkeeventyr møder man også i oversættelsen af Tommelise og det gør teksten meget adapteret til russiske læsere. Desuden findes der i oversættelsen af Improvisatoren oversættelsestransformationer, som får teksten til at virke litterær (brug af transgressivitet og passende ordstilling), mens det i oversættelsen af Tommelise er omvendt. Oversætterne bruger folkelige udtryk, som ikke mødes i det litterære sprog. 24

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1

Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Opgaver efterår 2015 russisk propædeutik 1 Der tages forbehold for ændringer Opgave 1 afleveres 16/9 A) Oversæt følgende sætninger til russisk: Hvem er det? Det er Ivan. Er Ivan hjemme? Ja, det er han.

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Oversættelsens to trin Oversættelse består groft sagt af to punkter:

Oversættelsens to trin Oversættelse består groft sagt af to punkter: Nogle betragtninger over begrebet oversættelse Hvad er oversættelse? Roman Jakobsón skelner mellem tre former for oversættelse: 1) Intralingual oversættelse, 2) Interlingual oversættelse og endelig 3)

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far?

Far. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? Opgaver til Far Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålet: 1. Hvorfor vil Henrik ikke være far? OPGAVE 2 Instruktion: Kig på billedet på forsiden

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning

Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning Sætningsskema, helsætningsanalyse og skrivning Sproglig (skrive)stil er ikke noget luftigt og uhåndgribeligt, men et resultat af mere eller mindre bevidste valg af sproglige hjælpemidler. Ordvalget er

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring

Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog. CFU Hjørring Ordforrådstilegnelse i fremmedsprog CFU Hjørring Indhold og intention Fokus på ordforrådstilegnelsens vigtighed Hvorfor? Hvordan? Kort gennemgang af hvorfor Ideer til praksis. Hvorfor? Kommer det ikke

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Dansk-Engelske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Opgaver til Gummi Tarzan

Opgaver til Gummi Tarzan Opgaver til Gummi Tarzan Forsiden 1. Hvad er bogens titel? 2. Hvad hedder forfatteren? 3. Hvad ser du på forside billedet? 1. Kapitel 1. Hvad hedder drengen i bogen? 2. Hvad bliver han kaldt? 3. Hvordan

Læs mere

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog:

Medfødt grammatik. Chomskys teori om sprogtilegnelse efterlader to store stridspunkter i forståelsen af børnesprog: Medfødt grammatik I slutningen af 1950 erne argumenterede lingvisten Noam Chomsky for, at sprogets generativitet måtte indeholde nogle komplekse strukturer. Chomskys argumentation bestod primært af spørgsmålet

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr

Genre Folkeeventyr Kunsteventyr Som præsten, historiefortælleren og tænkeren Johannes Møllehave forklarer i et essay med titlen "Om gæstevenskab" fra: "...når eventyret begynder med de ord: Der var engang - så følger der gerne en fortælling

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning

Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Vejledning til Excel-ark til Kappaberegning Jan Ivanouw 16. december 2008 Om interraterreliabilitet og Kappaberegning Formålet med Kappaberegning er at vurdere hvor god overensstemmelse der er mellem to

Læs mere

Svend Hvidtfelt Nielsen. Tommelise libretto. (Præludium) 1.Sats: Der var engang

Svend Hvidtfelt Nielsen. Tommelise libretto. (Præludium) 1.Sats: Der var engang Svend Hvidtfelt Nielsen Tommelise libretto (Præludium) 1.Sats: Der var engang Narrator: Der var engang.. Childrens choir: Der var engang, der var engang en kone, der gerne ville ha' et barn, et lil-le

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

ORD - BETYDNING NIVEAU FAGLIGE MÅL

ORD - BETYDNING NIVEAU FAGLIGE MÅL Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 3.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 39 (29.- 30. Sept.) Ryste sammen TUR At børnene tlegner sig sociale

Læs mere

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Studieplan Stamoplysninger Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over planlagte undervisningsforløb Studieplan Stamoplysninger Periode August 15 juni 16 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk-A Mikkel Z. Herold EngelskAhh1313-F16-VØ Oversigt over planlagte

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed

Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Hypotetisk datid/førdatid betinget og kontrafaktisk virkelighed Når man vil fortælle, hvad man ville gøre i en hypotetisk situation, gør man stort set som på engelsk: Man bruger datid om en hypotetisk

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243326 Grafisk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere