Memoir-klassen. DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december Cand.scient. Lars Madsen IMF Aarhus Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Memoir-klassen. DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december 2003. Cand.scient. Lars Madsen daleif@imf.au.dk IMF Aarhus Universitet"

Transkript

1 Memoir-klassen DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december 2003 Cand.scient. Lars Madsen IMF Aarhus Universitet DK-TUG Mailingliste:

2 Motivation svært at ændre på layout i standard klasserne vanskeligt at ændre på headere, footere, kapitler etc. skal bruge en masse pakker skal læse en masse dokumentation

3 Løsning Benyt memoir i stedet!! Fordele Indenfor memoir kan næsten alt konfigureres Alt er veldokumenteret i memoir manualen (memman.pdf) samt memoir addendum (memmanadd.pdf), pt. samlet længde 320 sider! Der tilføjes nye ting hele tiden (se addendum) Der udøves god hjælp

4 Installation Hent følgende filer fra CTAN memman.pdf og memmanadd.pdf dette er manualerne memoir.dtx og memoir.ins mempatch.sty og menhfixc.sty kør L A TEX på memoir.ins hvorved alle.clo filerne samt memoir.cls bliver lavet placér alle.sty,.cls samt.clo filerne i /texmf/tex/latex/memoir og manualerne under /texmf/doc/latex/memoir udfør texhash MikTEX brugere kan nøjes med at anvende den indbyggede pakkemanager (mempatch.sty er Peter Wilsons rettelses samt udvidelses pakke til memoir, det er her de nye ting er indtil næste version af memoir frigives, loades automatisk af memoir memhfixc.sty er en rettelse til hyperref pakken og skal loades efter hyperref for at hyperref skal fungere ordentligt i memoir)

5 Almindelig brug opfører sig pr. standard som book, mht. udseende kan emmulere report via openany doc.class option kan emmulere article via article doc.class option (\chapter opfører sig så som \section og \section som \subsection etc.) har flere størrelses opsætninger: 9pt 12pt, 14pt samt 17pt. gamle font kommandoer som \bf, \it,... er ikke tilladt benyt de fulde PSNFSS navne (\bfseries, \itshape,... ), kan dog slås til igen via doc.class option \tableofcontents har automatisk ToC, bibliografi og index med (\tableofcontents* har ikke ToC med i ToCen) \index tager to gennemløb for at komme med i idx filen der er ikke noget titlepage environment eller doc.class option. Benyt i stedet titlingpage environment

6 enumerate pakken er direkte indbygget og man kan ligeledes angive ekstra argument til itemize har samtidigt introduceret kommandoerne \firmlist og \tightlist som anvendes i lister og vil henholdsvis halvere og direkte fjerne den ekstra spacing mellem indgangene i listen normal vs. \firmlist vs. \tightlist

7 Hverdags konfiguration

8 Sideopsætning eksempel: Der skal printes på A4 papir med en indre margin på 1 tomme. Ydre margin skal være 75% større end den indre. Fra toppen af papiret skal der være 3cm ned til toppen af teksten og fra den nedre kant af papiret skal der være 4cm op til bunden af teksten. Header og footer skal hver især være 1cm fra toppen og bunden af teksten. løsning: anvender funktionalitet svarende til geometry pakken. a4paper option til memoir \setlrmarginsandblock{ spine }{ edge }{ ratio } angives alle, vil kun de to første argumenter blive anvendt ellers kan argumenter erstattes med et {2cm}{*}{1.2} E = 1.2 2cm {*}{4cm}{*} S = E vi skal benytte \setlrmarginsandblock{1in}{*}{1.75}

9 \setulmarginsandblock{ upper }{ lower }{ ratio } fungerer tilsvarende husk at den ser bort fra header og footer vi skal anvende \setulmarginsandblock{3cm}{4cm}{*} vores headere og footere kræver også lidt \setheadfoot{ headheight }{ footskip } headheight er højden af headeren footskip er afstanden fra bunden af teksten til baseline af footeren \setheadfoot{12pt}{1cm} placeringen af headeren skal nu finjusteres, dog kan memoir som selv regne det ud i vores tilfælde \setheaderspaces{ headdrop }{ headsep }{ ratio } headdrop er afstanden fra toppen af papiret til toppen af headeren headsep er afstanden fra toppen af teksten til baseline af headeren i vores tilfælde skal vi bare anvende (se tabel 6.6 side 59 i manualen) \setheaderspaces{*}{1cm}{*}

10 til slut skal layoutet lige tjekkes via \checkandfixthelayout skyldes at memoir anvender visse alternative navne til layoutet og \checkandfixthelayout oversætter disse værdier til de almindelige længder som andre pakker måske skulle bruge Alt i alt er vores løsning: \setmarginsandblock{1in}{*}{1.75} \setulmarginsandblock{3cm}{4cm}{*} \setheadfoot{12pt}{1cm} \setheaderspaces{*}{1cm}{*} \checkandfixthelayout

11 Indholdet af headere og footere styres af pagestyles og kan aktiveres på to måder i. \pagestyle{ pagestyle } ændrer pagestylen fra næste side og frem ii. \thispagestyle{ pagestyle } ændrer pagestyle på den nuværende side memoir har visse predefinerede pagestyles empty siger sig selv plain sidetallet centreret i footeren og intet andet headings standarden ruled sidetallet er i footeren men ude ved den ydre kant og headerden er skrevet i small caps med en linie under sig, se også Ruled companion pagestyle svarende til den man har i The L A TEX companion part (=plain) anvendes af \part chapter (=plain) anvendes af \chapter cleared (=empty) anvendes af \chapter til blanke venstre sider title (=plain) anvendes af \maketitle titlingpage (=empty) anvendes på alle sider som titlingpage environmentet dækker over

12 Der er tre måder at lave en ny pagestyle \makepagestyle{ style } skaber en ny (tom) pagestyle \copypagestyle{ ny }{ original } laver en helt ny pagestyle (ved navn ny) som er en kopi af original (og som kan ændres) \aliaspagestyle{ alias }{ original } (om)definerer en pagestyle (alias) til at være lig original (men alias kan ikke ændres da de kommandoer man ville ændre ikke findes) f.eks. er chapter lavet via \aliaspagestyle{chapter}{plain} specificering af hvad der skal i headere og footere (even og odd henviser til side tal, odd er normalt højre sider) \makeevenhead{ style }{ venstre }{ center }{ højre } \makeoddhead{ style }{ venstre }{ center }{ højre } \makeevenfoot{ style }{ venstre }{ center }{ højre } \makeoddfoot{ style }{ venstre }{ center }{ højre } eksempel \makepagestyle{dktug1} \makeevenhead{dktug1}{\sffamily\thepage}{}{\sffamily\leftmark} \makeoddhead{dktug1}{\sffamily\rightmark}{}{\sffamily\thepage}

13 mangler dog at specificere de enkelte markører som skal give værdierne til \leftmark og \rightmark gøres via \makepsmarks{ style }{ kode } simpelt eksempel: \makepsmarks{dktug1}{% \def\chaptermark##1{% \markboth{\chaptername\ \thechapter.\ ##1}{}% } \def\sectionmark##1{% \markright{\thesection. ##1}% } \def\subsectionmark##1{% \markright{##1}} } (pr. default nummererer memoir kun ned til og med \section, kan ændres til) se desuden koden til headings (i memoir.cls)

14 der er også markører til specielle sider så som ToC samt bibliografen, disse kan med held også tilføjes \makepsmarks \def\tocmark{\markboth{\contentsname}{\contentsname}}% \def\bibmark{\markboth{\bibname}{\bibname}}% \def\indexmark{\markboth{\indexname}{\indexname}}% (se bl.a. hvordan de enkelte pagestyles er lavet i kilde koden til memoir) hvis man gerne vil have en linie under f.eks. headeren er der også mulighed for det \makeheadrule{ style }{ bredde }{ tykkelse } for eksempel \makeheadrule{dktug1}{\textwidth}{1pt}

15 4 Kapitel 2. Et Kapitel denne side anvender dktug1 pagestyle

16 2.1. En section 5 og en side med sectional heading

17 hvad kan man anvende \aliaspagestyle og \copypagestyle til? eksempel: man vil gerne have \chapter siden til at ligne Ruled mht. footeren (i.e. sidetallet skal stå i footeren men ude i den ydre margin) løsning: \copypagestyle{myruledchapter}{ruled} \makeoddheader{myruledchapter}{}{}{} \makeevenheader{myruledchapter}{}{}{} \makeheadrule{myruledchapter}{\textwidth}{0pt} \aliaspagestyle{chapter}{myruledchapter}

18 memoir tillader at man anvender en speciel pagestyle på sider hvor der kun er floats \mergepagefloatstyle{ style }{ tekststyle }{ floatstyle } hvor tekststyle og floatstyle skal eksistere i forvejen. Man anvender så bare style som sin pagestyle.

19 Afsnit og kapitler Afsnit Den umiddelbare konfiguration af \section, \subsection etc. består af tre makroer. En til at sætte afstanden over/under titlen og en til at angive formatet. I det følgende vil bogstavet S {sec, subsec, subsec,... } \setbeforesskip{ skip } (se manualen) \setaftersskip{ skip } (se manualen) \setsheadstyle{ kode } her angives hvilken fontstørrelse og f.eks. font man gerne vil have, samt om man f.eks. hvis have teksten centreret. Standarden ved \section er \Large\bfseries\raggedright, se tabel 7.2 side 76 se næste side for et par eksempler, se afsnit 7.7 i manualen for mere forklaring

20 2.1 One \setsecheadstyle{\large\bfseries\sffamily\centering} 2.2 Two 2.4 Four \setsecnumformat{{\normalfont\csname the#1\endcsname\quad}} \setsecheadstyle{\large\itshape\raggedleft} 2.3 three \setsecheadstyle{\large\scshape\makelowercase} \setsecheadstyle{\large\bfseries} \hangsecnum

21 Kapitler Peter Wilson har indført begrebet chapterstyle som beskrivelse for udseendet af et kapitel. Den fungerer som \pagestyle \chapterstyle{ style } en chapterstyle laves med kommandoen \makechapterstyle{ style }{ kode } memoir kommer med seks predefinerede chapterstyles, de næste seks sider viser eksempler på disse

22 Kapitel 3 Overskrift chapterstyle default

23 4 Overskrift chapterstyle section

24 5 Overskrift tekst chapterstyle hangnum

25 Kapitel 6 Overskrift chapterstyle companion

26 7 Overskrift chapterstyle article

27 Eight Overskrift chapterstyle demo

28 i princippet består en kapitel overskrift af følgende \chapterheadstart \printchaptername \chapternamenum \printchapter \afterchapternum \printchaptertitle{kapitlets titel} \afterchaptertitle og disse anvender internt visse andre makroer \chapterheadstart \beforechapskip 50pt \afterchapternum \midchapskip 20pt \afterchaptertitle \afterchapskip 40pt \printchaptername \chapnamefont \printchapternum \chapnumfont \printchaptertitle \chaptitlefont bemærk at kun \printchaptertitle har et argument og skal ændres med ét argument så at lave en chapterstyle består egentlig bare i at lave en ændring af disse i det andet argument til \makechapterstyle, de makroer man ikke ændrer får samme værdi som ved default (se side 72)

29 et simpelt eksempel er section stylen \makechapterstyle{section}{% \renewcommand{\printchaptername}{} \renewcommand{\chapternamenum}{} \renewcommand{\chapnumfont}{\normalfont\huge\bfseries} \renewcommand{\printchapternum}{\chapnumfont \thechapter\space} \renewcommand{\afterchapternum}{} } her er et andet inspireret af demo og veelo (se addendum) \makechapterstyle{dktug}{ \renewcommand\chapnamefont{\normalfont\large\scshape\raggedleft} \renewcommand\chaptitlefont{\normalfont\huge\bfseries\sffamily} \renewcommand\chapternamenum{} \renewcommand\printchapternum{% \makebox[0pt][l]{% \hspace{0.4em} \resizebox{!}{4ex}{\chapnamefont\bfseries\sffamily\thechapter} } } \renewcommand\afterchapternum{\par\hspace{1.5cm}\hrule\vskip\midchapskip} }

30 Kapitel9 Overskrift denne side anvender dktug chapterstyle

31 Yderligere eksempler

32 Lokal ændring af sidebredden adjustwidth* environmentet kan være nyttigt hvis man har store figurer som gerne må gå lidt ud i marginen meget bred figur \begin{figure}[!h] \centering% \strictpagechecktrue% \begin{adjustwidth*}{0pt}{1cm} \fbox{\parbox[t]{25cm}{\centering meget bred figur}} \end{adjustwidth*} \end{figure} her vil den altid gå ud i den ydre margin, i.e. i højre margin på ulige sider og venstre margin på lige sider (forudsat man anvender twoside opsætning)

33 Indholdsfortegnelsen Udseendet af hele ToCen og andre list of... kan selvfølgelig ændres følgende tre sider er de to ToCer (!) fra Addendum

34 Short contents Short contents i Contents ii Introduction v 1 Corrections 1 2 Laying out the page 5 3 Document divisions 7 4 Tops and tails 11 5 Typesetting verse 17 6 Trim marks 19 7 Margin and foot notes 23 8 Number formatting 29 9 Rows and columns Miscellaneous Memoir and packages 61 Bibliography 63 Index 64 i

35 Contents Short contents Contents Introduction i ii v 1 Corrections 1 2 Laying out the page pdflatex Font dependency Document divisions Introduction Chapter headings Lower level headings Moved headings The article option Tops and tails Introduction Table of contents Indexing Indexing and the natbib package 14, Populating the idx file The bibliography Typesetting verse 17 6 Trim marks Introduction Marks Sheet numbering ii

36 7 Margin and foot notes Sidebars Side notes Footnotes Number formatting Numeric numbers Named numbers Rows and columns Introduction General The preamble D column specifiers 35, Defining new column specifiers 37, Notes The array environment Tables Fear s rules 41, Tabular environments Free tabulars Continuous tabulars 47, Automatic tabulars Spacing Special variations of \hline 50, Handling of rules Miscellaneous Chapter style Cross referencing Needing space Minor space adjustment Fractions Framed boxes Captions Hung paragraphs Memoir and packages 61 Bibliography 63 Index 64 iii

37 To eksempler på hvad man kan lave i ToCen \chapterprecis{ tekst } benyttes til at skrive en lille forklaring om hvad dette kapitel handler om (efter \chapter) og indholdet skrives så efter kapitel overskriften samt i ToCen!!

38 Kapitel 10 DK-TUG Kapitlet her handler om \chapterprecis{ tekst } som anvendes til at lave en lille indledning til kapitlet. Bemærk at det også kommer med i ToCen Indhold 10 DK-TUG 21 Kapitlet her handler om \chapterprecis{ tekst } som anvendes til at lave en lille indledning til kapitlet. Bemærk at det også kommer med i ToCen

39 Det andet eksempel løser problemet med at nogen gerne vil have navnet Appendiks ind foran deres appendikser i ToCen (koden placeres i preamblen) \addto\captionsdanish{\renewcommand\appendixname{appendiks}} \DeclareRobustCommand{\changetoapp}{% \renewcommand*{\cftchapterpresnum}{\appendixname\space}% \setlength{\cftchapternumwidth}{7em}} \let\oldappendix\appendix \renewcommand*{\appendix}{\oldappendix \addtocontents{toc}{\changetoapp}} (fundet via google groups) bemærk i øvrigt at \appendixpage (anvendt efter \appendix) vil indsætte navnet \appendixpagename (=Appendices) i ToCen

40 Indhold 10 DK-TUG 21 Kapitlet her handler om \chapterprecis{ tekst } som anvendes til at lave en lille indledning til kapitlet. Bemærk at det også kommer med i ToCen Appendiks A Et appendix om noget 23

41 Figurer Man kan uden problemer ændre på udseendet af \caption enten globalt eller lokalt (f.eks. i mellem \begin/end{figure}) Figur 3.1: test 1 Figur 3.2. Test 2 Figur 3.3: Test 3 Figur 3.4: Test 4, mega meget lang caption hvis bredde er formindsket og sat med hængende navn

42 man kan selv lave nye floats (ud over figure og table), f.eks. diagram, så ville \begin{diagram}[htb]... \caption{flowdiagram} \end{diagram} opføre sig som figure bare med diagram som caption name subfigure er inkluderet i memoir men man skal selv slå dem til først \newsubfloat{figure} \newsubfloat{table} giver adgang til \subcaption{ tekst } inden i hhv. figure og table (funktionalitet som \caption) (a) lille tekst Figur 3.5: stor tekst

43 Verbatim Man kan i memoir specificere den font (og størrelse) man vil anvende i sine vebatim s \setverbatimfont{ font-decl } noget verbatim tekst nu sat med fed sans serif \hest Meget lange linier går ud over siden x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x med \wrappingon vil L A TEX selv bryde linierne i verbatim tekst x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x % x x x x x x x

44 hyperref pakken hyperref pakken er ikke helt kompatibel med memoir men det løser man ved at loade pakken memhfixc umiddelbart efter man har loadet hyperref.

45 Afslutning

46 Hjælp til memoir fåes ofte på ctt (comp.text.tex) eller på dk-tug s mailing liste (se Sender man et spørgsmål om memoir til f.eks. ctt bør man huske at nævne i subjektet at det handler om memoir, for så vil de som kender noget til memoir hurtigere kigge på problemet. (husk minimale eksempler man kan arbejde med, ofte er problemet forårsaget af de pakker man anvender) Ofte får man råd og vejledning af Peter Wilson himself. Man kan desuden sende mig en så kigger jeg på det når jeg har tid

47 Pakker indbygget i memoir Pakker som enten er direkte inkluderet i memoir eller hvor der er en tilsvarende funktionalitet array delarray tabularx dcolumn booktabs framed enumerate remreset subfigure verbatim moreverb shortverb tocvsec2 epigraph nextpage needspace abstract chngpage appendix ccaption hanging titling chngcntr tocbibind tocloft verse ifmtarg i hvert fald iflg. Peter Wilson, listen er dog ikke helt komplet. fancyhdr crop sectsty titlesect footmisc index lastpage geometry ifpdf

48 Kolofon Disse slides er lavet med memoir klassen af Peter Wilson. Teksten er sat 17/22pt 24cm med Garamond og Function (sans serif) begge copyrightet URW & SoftMaker, Inc. samt Computer Modern. Alle fonte er for så vidt mulig sat emd fed skrift. Alle almindelige tekstlinier er ragged right. Slide versionen er kompileret via pdflatex og efterbehandlet med postprocessoren ppower4. Den printvenlige version er lavet ved at inkludere den ikke processerede pdf-version ind i et andet pdf-dokument, roteret samt skaleret via pakken pdfpages. De fleste eksempler kommer fra ydre kilder (eksempel.pdf samt memmanadd.pdf), alle hentet ind via pdfpages. Der blev anvendt følgende pakker: pause, inputenc, babel, type1cm, garamond, function, fontenc, multicol samt pdfpages. Garamond og Function fonte samt pakker stammer fra fontsite cd version 2001.

Memoir-klassen. DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december 2003. Cand.scient. Lars Madsen daleif@imf.au.dk IMF Aarhus Universitet

Memoir-klassen. DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december 2003. Cand.scient. Lars Madsen daleif@imf.au.dk IMF Aarhus Universitet Memoir-klassen DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december 2003 Cand.scient. Lars Madsen daleif@imf.au.dk IMF Aarhus Universitet DK-TUG http://www.tug.dk Mailingliste: dk-tug@tug.dk Motivation Motivation svært

Læs mere

LATEX for viderekomne

LATEX for viderekomne L A TEX for viderekomne Arne Jørgensen Morten Høgholm DK-TUG 25. november 2004 Oversigt 1 Pakkeproblemet Ændre opsætning 2 3 Basalt BibTEX Avanceret BibTEX Fremtiden Pakkeproblemet Ændre opsætning L A

Læs mere

Det Gode Dokument. Præamblen fra mit bachelorprojekt. eller. ved Palle Jørgensen. Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe

Det Gode Dokument. Præamblen fra mit bachelorprojekt. eller. ved Palle Jørgensen. Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe Det Gode Dokument eller Præamblen fra mit bachelorprojekt ved Palle Jørgensen Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe 13. marts 2001 Præamblen fra mit bachelorprojekt \documentclass[twoside,titlepage,a4paper,dan

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM534 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense (Let revideret af Magnus Find magnusgf@imada.sdu.dk) 13. september 2013

Læs mere

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM526 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense 15. september 2011 Indhold 1 Hvad er L A TEX? 1 1.1 L A TEX på kommandolinien

Læs mere

Tekniske informationer til forfattere

Tekniske informationer til forfattere Tekniske informationer til forfattere udarbejdet af MATH publikationsudvalg seneste ændring: 31. maj 2012 11:06 Indhold Publikationspolitik 1 0 Publicerbart materiale 1 A Indsendelse 2 B Krav til indsendt

Læs mere

L A TEX begynderkursus 19. april 2006

L A TEX begynderkursus 19. april 2006 L A TEX begynderkursus 19. april 2006 Tobias Steinmann & Martin Heller latex@student.dtu.dk Indhold Om os og kurset Mål med kurset Særlige bemærkninger Indhold Om os og kurset generelt. Mål. Generel introduktion

Læs mere

Den korte danske introduktion til L A TEX

Den korte danske introduktion til L A TEX Den korte danske introduktion til L A TEX Henrik Johansen April 29, 2012 1 Contents 1 Velkommen 3 2 Installering af et L A TEXprogram og en editor 4 2.1 Første trin..........................................

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Bog af Ib Møller På Vej.

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Bog af Ib Møller På Vej. TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Bog af Ib Møller På Vej. Produkt Redegørlese Hvad går opgaven ud på Jeg skulle i denne opgave ombryde en bog for Arkitekten og planlæggeren Ib Møller, som havde lavet denne bog

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Skriv artikler i L A TEX

Skriv artikler i L A TEX Skriv artikler i L A TEX Søren Hvidberg E: info (at) shvidberg.dk web: www.shvidberg.dk September 2013 Resumé Når der skal skrives artikler eller andre tekster kan det være en fordel at have fastlagt en

Læs mere

Nolde Museet. I gang med Dreamweaver. Opgave. Opgavebeskrivelse. Layout. Mål og CSS

Nolde Museet. I gang med Dreamweaver. Opgave. Opgavebeskrivelse. Layout. Mål og CSS Opgavebeskrivelse Lav en webside om i Sønderjylland. Opgaven fører dig igennem de basale ting, hvad angår opbygningen af en side med CSS. Der er ikke tale om et komplet site, men du kan bruge opgaven som

Læs mere

TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet

TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet L A TEX TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet. TEX og L A TEX TEX: system (program) til

Læs mere

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst Syntaks for at skrive i L A TEX Steffen Holst 11. september 2002 Forord Dette dokument er fremstillet for at forklare de mest nødvendige funktioner, i tekstbehandlingsprogrammet L A TEX. Dokumentet er

Læs mere

typografi & ombrydning Brochure til SkiGroup

typografi & ombrydning Brochure til SkiGroup typografi & ombrydning Brochure til SkiGroup Dokumentation Opgaven Der skulle laves en brochure til SkiGroup, som de kunne bruge internt til deres medarbejdere. Brochuren har til formål at informere nuværende

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Dugaard Cattle I dette kernefagområde har jeg udarbejdet et layout til en kogebog for Daugaard Cattle. Daugaard Cattle ville gerne have lavet et layout/udkast til en kogebog, som

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Opgaver i LaTeX - IDA på AAU De fleste opgaver indeholder gennemgående flere dele: Basis, tips og bonus. Oplægget er, at alle laver basisopgaverne, mens de lidt sværere bonusopgaver kan laves efter behov,

Læs mere

Typografi. Magasin for Søndergård Hairdesign

Typografi. Magasin for Søndergård Hairdesign Typografi Magasin for Søndergård Hairdesign 2 01 TYPOGRAFI OPGAVEN Søndergård Hairdesign er en frisørsalon, som ligger inde i Odense Centrum. Udover klipning, håropsætning og påsætning af hårdele, så har

Læs mere

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015 Af Ditte Vium Overgaard Grafik og billedbehandling 1. Hovedforløb Mediegrafiker - 2015 OPGAVEBESKRIVELSE Der er til alle de fire kernefagligheder taget udgangspunkt, i mit eget lille projekt, med design

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Typografi & Ombrydning

Typografi & Ombrydning Typografi & Kunden Forlaget B&H Publishing Group er en underafdeling til Life Way Christian Resources, Nashville. De udgiver et bredt udvalg af bibler og kristne publikationer, herunder også en lang rækker

Læs mere

Initialmåling for deltager

Initialmåling for deltager Initialmåling for deltager Kundedemo - Demohold Deltagerkode - leif Kendt pensum Mulig tilvækst 25% 25% af de pensum relaterede spørgsmål blev besvaret rigtigt. I gang med tekstbehandling 1 Tilpasse opsætning

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Gennemgående er opgaverne opdelt i en obligatorisk del og en bonus del. Oplægget er, at alle laver opgaverne i den obligatoriske del, mens opgaverne i bonusdelen kan laves

Læs mere

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Guide 31 LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Intentionen med denne guide er, meget hurtigt at gøre læseren i stand til at sætte dokumenter op i L A TEX. Som nogle måske ved, så er det muligt at

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Helle Nicolaysen, mediegrafiker, 3. hovedforløb Introduktion Tag en lille bid af Sønderjylland er en fiktiv brochure der har til formålat markedsføre sønderjysk fødevarekultur gennem

Læs mere

DIVISIONSMATCHBEREGNING

DIVISIONSMATCHBEREGNING DIVISIONSMATCHBEREGNING ANDERS KLINTING FIR HILLERØD ORIENTERING JANUAR 2013 INDHOLD Divisionsmatchberegning... 3 Løbsdata fra OE2003... 3 Klasser... 3 Klubber... 5 Resultater... 7 Brug af programmet...

Læs mere

Typografi & ombrydning 3. Hovedforløb

Typografi & ombrydning 3. Hovedforløb Typografi & ombrydning 3. Hovedforløb Sabine Puk Sørensen Typografi & ombrydning 3. Hovedforløb InDesign Opgavebeskrivelse Opsætning og ombrydning af bogen Pædagogisk psykologi, som primært henvender sig

Læs mere

Vejledning Tabeller (data tabeller)

Vejledning Tabeller (data tabeller) . Vejledning Tabeller (data tabeller) Datatabeller vs. Layouttabeller Beskrivelse af en tilgængelig datatabel Opret en tilgængelig (simpel) tabel indsæt eller fjern en række eller kolonne Indsæt spænd

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab giver et indblik i miljøindsatsen og miljøtilstanden i København. Miljøregnskabet bliver gennemskrevet og layoutet hvert år og er delt op i seks temaer.

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: Tr apholt Opgave: Magasin om Arne Jacobsen & sommerhuset Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK OPSTART

Læs mere

Vejledning til listings-pakken

Vejledning til listings-pakken Vejledning til listings-pakken Morten Ovi latex@student.dtu.dk / 6. juli 2004 Indhold 1 Om listings-pakken 1 2 Indstilling af listings 2 3 listings-pakken i praksis 2 3.1 listings i teksten............................

Læs mere

Opsætning af filer til tryk

Opsætning af filer til tryk Opsætning af filer til tryk Indholdsfortegnelse Indholdsfiler 2 Marginer 2 Antal sider 2 Sidetal 3 Publikationens indhold 3 Skæringskant 3 Omslagsgrafik (cover) 4 Før du går i gang 4 Opsætning 4 Indbindingstype

Læs mere

Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning

Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3. Typografi & ombrydning. Artikler i et månedsblad. Typografi & ombrydning Evalueringsportfolio for Hovedforløb 3 Artikler i et månedsblad Opgaven Selvvalgt opgave Beskrivelse Der skal laves nogle artikler til et månedsblad, som har fokus på Israel og jøderne. Artiklerne er skrevet

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AU

Opgaver i LaTeX - IDA på AU Opgaver i LaTeX - IDA på AU De fleste opgaver indeholder gennemgående flere dele: Basis, tips og bonus. Oplægget er, at alle laver basisopgaverne, mens de lidt sværere bonusopgaver kan laves efter behov,

Læs mere

Videregående L A TEX-kursus.

Videregående L A TEX-kursus. Videregående L A TEX-kursus. Tobias Steinmann & Martin Heller Indholdsfortegnelse Kursets indhold: Kort intro. Gennemgang af ca. 50 L A TEX-funktioner. Opgave med mange af de gennemgåede funktioner. Stil

Læs mere

Typografi og ombrydning

Typografi og ombrydning Typografi og ombrydning Odense Bys Museum ønskede at genoplive projektet»en eventyrrejse med H.C. Andersen«. I den forbindelse skulle der udgives en novellesamling i hardcover med 9 udvalgte noveller af

Læs mere

DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07

DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07 DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07 ANDERS KLINTING FIF HILLERØD ORIENTERING 2. MAJ 2013 1 INDHOLD Divisionsmatchberegning... 3 Historik... 3 Løbsdata... 3 løbsdata fra OE2003... 3 Løbsdata andre programmer...

Læs mere

Typografi. &ombrydning. Artikel tæt på Fit Living Magasinet. Typografi & ombrydning

Typografi. &ombrydning. Artikel tæt på Fit Living Magasinet. Typografi & ombrydning Typografi &ombrydning Artikel tæt på Fit Living Magasinet 1 OPGAVEN: Jeg fik til opgave at layoute en artikel om Louise Mieritz til Fitliving nr. 11 / 2015. Derudover skulle jeg booke fotograf, location

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

2 TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Frederik Chrisholm Svendeprøve 11

2 TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. Frederik Chrisholm Svendeprøve 11 4 TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Frederik Chrisholm Svendeprøve MTB magasin Som typografiopgave, har jeg valgt at lave et mountainbike magasin. Da jeg ikke arbejder så meget med typografi og ombrydning i hverdagen,

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING Årsskrift til Skyum Idrætsefterskole 1 REDEGØRELSE Hvad går opgaven ud på Skyum Idrætsefterskole skal have udarbejdet deres årsskrift, som informere læserne om året der gik. Årsskriften

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning Typografi & ombrydning Selected brandbook præsenterer de værdier firmaet står for og skal afspejle deres nuværende visioner og fremtidige mål. Jeg har forsøgt at udtrykke deres værdier og stil i min produktion.

Læs mere

Typografi. MÅLGRUPPEN Målgruppen er unge som er interessenede i at se godt ud, og følge med i mode. Luxus magasinet udkommer hver måned.

Typografi. MÅLGRUPPEN Målgruppen er unge som er interessenede i at se godt ud, og følge med i mode. Luxus magasinet udkommer hver måned. TYPOGRAFI OPGAVEBESKRIVELSE Det er et fiktivt modemagasin, Luxus er et modemagasin, hvor man kan finde en populær hverdagsstil. Og få inspiration til hvordan man kan kommer i form. MÅLGRUPPEN Målgruppen

Læs mere

Sådan laver du et billedhjul i Soundslides Plus Ole Rode Jensen, oktober 2011

Sådan laver du et billedhjul i Soundslides Plus Ole Rode Jensen, oktober 2011 Sådan laver du et billedhjul i Soundslides Plus Ole Rode Jensen, oktober 2011 1 Soundslides samler billeder og lyd - ikke andet Soundslides er IKKE billedredigering og IKKE lydredigering, så billeder skal

Læs mere

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel typografi I kernefagligheden typografi har jeg valgt at lave et magasin. Magasinet omhandler Aarhus Festuge og indeholder artikler og billedemateriale jeg har fået fra Aarhus Festuge. Til dette har jeg

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING Vandvision Handlingsplan

TYPOGRAFI & OMBRYDNING Vandvision Handlingsplan TYPOGRAFI & OMBRYDNING Vandvision Handlingsplan Opsætning af pjecen Vandvision Handlingsplan for vores miljøafdeling. Brochuren skal bruges i forbindelse med en konference. Udfordringen i denne brochure

Læs mere

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio

Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio Sabine Puk Sørensen Svendeprøve portfolio 2016 Typografi & ombrydning Svendeprøve Kvalitetsvurdering Den færdige bog er overskuelig og læsevenlig, på trods af at den skulle sættes op på så få sider som

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside

Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Sensus ApS Torvet 3-5, 2.tv. DK-3400 Hillerød Telefon: +45 48 22 10 03 CVR nr.: DK11130976 www.sensus.dk sensus@sensus.dk Tilgængelighedsmanual Århus kommunes hjemmeside Version 1.4 Indhold 1 GRUNDLÆGGENDE...

Læs mere

ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses

ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses ODS measured tagset til RTF er smart og kan tilpasses 4. Oktober 2012 Marc Andersen, StatGroup ApS, Denmark Indhold Oversigt Hvorfor Hvad Validering Programkode til tagset: send mail til Tips Konklusion

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen

Xerox. Øvelse med tekst og billeder Nattergalen Xerox Øvelse med tekst og billeder Nattergalen 1. opsætning af dokument i InDesign: - Klik File > New. I dialogboksen udfyldes indstillingerne som vist herunder. Det er vigtigt, at tage stilling til størrelser

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING OMBRYDNING ILLUSTRATED BIBLE DICTIONARY

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING OMBRYDNING ILLUSTRATED BIBLE DICTIONARY TYPOGRAFI OG OMBRYDNING OMBRYDNING ILLUSTRATED BIBLE DICTIONARY HVAD GÅR OPGAVEN UD PÅ I denne opgave skulle jeg ombryde en bibel ordbog kaldt Illustrated bible Dictionary for det amerikanske firma Broadmand

Læs mere

TYPOGRAFI & TYPOGRAFI & OMBRYDNING OMBRYDNING

TYPOGRAFI & TYPOGRAFI & OMBRYDNING OMBRYDNING 02 TYPOGRAFI & TYPOGRAFI & OMBRYDNING OMBRYDNING REDEGØRELSE OPGAVEBESKRIVELSE Til denne opgave skal der laves layout og opsætning til boligmagasinet Vores Hjem. Formålet med opgaven er at skabe et stilrent

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Typografi & Ombrydning

Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning H2 Portfolio Mette Bonde Ørskov Opgavebeskrivelse OPGAVE Steen Rørvang ønsker at få samlet tekster fra flere forskellige medier til et sammenhængende kompendie han kan bruge i engelskundervisningen.

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

typografi & ombrydning typo grafi& ombrydning Jeppe Nedergaard

typografi & ombrydning typo grafi& ombrydning Jeppe Nedergaard typo grafi& ombrydning Jeppe Nedergaard 1 faglighed... case... re-design af magasin kunde... dansk patchwork forening programmer.. indesign doku menta tion Opgaven På min elevplads fik jeg til opgave at

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING

Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING Dokumentation TYPOGRAFI & OMBRYDNING INDHOLD Opgavebeskrivelse:... 3 Specifikationer:... 3 BRUGTE ELEMENTER... 3 Inspiration/moodboard:...4 Oprettelse af dokument... 5 Margin & Spalter... 5 Masterpages

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

dpix opgaveredigering i Emacs en tutorial

dpix opgaveredigering i Emacs en tutorial dpix opgaveredigering i Emacs en tutorial Svend Daugaard Pedersen 11. januar 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Start Emacs og opret et LATEX-projekt 1 3 En skabelon til opgaveredigering 2 4 Indlæs en opgave

Læs mere

Typografi & Ombrydning Den udvalgte opgave består i, at opdatere det nuværende of forældede layout på C.F. Møllers personalehåndbog.

Typografi & Ombrydning Den udvalgte opgave består i, at opdatere det nuværende of forældede layout på C.F. Møllers personalehåndbog. Typografi & Ombrydning Den udvalgte opgave består i, at opdatere det nuværende of forældede layout på C.F. Møllers personalehåndbog. Baggrund Komposition Den nuværende personalehåndbog var lavet efter

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Opret en div til feltet hvorpå scrollbaren ønskes placeret. Giv div'en mål og position absolut. Vælg Overflow: auto.

Fase Forklaring Navigation. Opret en div til feltet hvorpå scrollbaren ønskes placeret. Giv div'en mål og position absolut. Vælg Overflow: auto. 1 Scrollbar Åbn index.html Der skal være en side åben. Indsæt en div: scroll Opret en div til feltet hvorpå scrollbaren ønskes placeret. Definér div'en Giv div'en mål og position absolut. Vælg Overflow:

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

TYPOGRAFI SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH

TYPOGRAFI SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH GREASY MAGAZINE OPGAVE Layout og opsætning af magasinet Greasy, der har fokus på overdreven snasket mad med et goutmet twist. Der skal være fuld skrue på komplimentærfarver,

Læs mere

Typografi & ombrydning

Typografi & ombrydning 2 PRODUKT & MÅLGRUPPE I samarbejde med virksomheden Euro Poultry, har jeg udarbejdet et magasin, som skal henvende sig til målgruppen unge og børnefamilier i alderen 18-30 år. Det er et magasin, som skal

Læs mere

2// Typografi og ombrydning

2// Typografi og ombrydning // Typografi og ombrydning Kunde Forfatter John Aasted Halse Produkt En trykt bog på 19 sider i en farve + sort. Papirtype: Munken Polar (uncoated papir) Farveprofil: Fogra 9 Trykkeri: AKA Print, Tilst

Læs mere

Indhold, indeks og krydshenvisning

Indhold, indeks og krydshenvisning Vejledning i Writer Indhold, indeks og krydshenvisning OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla

Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla Formatering af tekst, JCE Editor, Joomla skrevet af Inge Vittrup Paragraph anvender du ved almindelige sætninger. Heading 1 er hovedoverskrift med største skrift. Heading 2 er overskrift til en artikel

Læs mere

CMS - BRUGERMANUAL CMS

CMS - BRUGERMANUAL CMS CMS - BRUGERMANUAL LOG PÅ ADMINISTRATION Sådan kommer du i gang! For at logge ind i dit nye CMS-administrationsmodul skal du efter dit domæne skrive: admin. Eks.: www.dit_domæne.dk/admin Første gang du

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

Word. Strukturering, henvisninger m.m.

Word. Strukturering, henvisninger m.m. Word Strukturering, henvisninger m.m. August 2015 Strukturer dokumentet I kan tildele de forskellige dele af teksten, specielt afsnitsoverskrifter, forskellige niveauer, vha. typografi-paletten 2 Strukturer

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Typografi og ombrydning. Steffen jensen

Typografi og ombrydning. Steffen jensen Steffen jensen Typografi og ombrydning Produktet Dokumentation Opgaven Layout og ombrygning af en 48 siders avis. (Jeg har udvalgt sider, for at gøre opgaven mere overskuelig) Deadline efter 7 dage. Min

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov

Dokumentation. Karen-Louise Fejerskov Dokumentation Grafisk Workflow Et af produkterne, jeg skulle lave, var et redesign af FreQuence s info hjemmeside. A B Punkt 1 Ansvar: Jeg har selv stået for opsætningen af hjemmeside og selv bestemt,

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Grafik & Billede weloveorganic.com webshop

Grafik & Billede weloveorganic.com webshop Grafik & Billede weloveorganic.com webshop Opgaven og afsender: Weloveorganic.com er en forholdsvis ny virksomhed, der pånuværende tidspunkt udelukkende sælger økologisk tøj til kvinder. På længere sigt

Læs mere

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site.

Fase Forklaring Navigation. Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. 1 Opstart af et site Opret hovedmappen Opret grafikmappen Opret dit site Mappen skal indeholde alle elementer til dit site. Opret en mappe indeni den første og kald den grafik. Heri lægges alle dine grafikfiler.

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen TYPOGRAFI & OMBRYDNING Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 UNICAL TEXT WRAP Opgavebeskrivelse Ombrydning og layout af lookbook til Nixwear, som er et nyopstartet tøj- og accessories

Læs mere

#01 #02 WHITEPAPER WHITEPAPER VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON?

#01 #02 WHITEPAPER WHITEPAPER VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON? VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON? #01 BRAND MANAGEMENT TOOLS FOR MICROSOFT OFFICE BRAND MANAGEMENT TOOLS FOR MICROSOFT OFFICE HVORDAN LAYOUTER

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere