Memoir-klassen. DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december Cand.scient. Lars Madsen IMF Aarhus Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Memoir-klassen. DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december 2003. Cand.scient. Lars Madsen daleif@imf.au.dk IMF Aarhus Universitet"

Transkript

1 Memoir-klassen DK-TUG foredrag Onsdag den 3. december 2003 Cand.scient. Lars Madsen IMF Aarhus Universitet DK-TUG Mailingliste:

2 Motivation svært at ændre på layout i standard klasserne vanskeligt at ændre på headere, footere, kapitler etc. skal bruge en masse pakker skal læse en masse dokumentation

3 Løsning Benyt memoir i stedet!! Fordele Indenfor memoir kan næsten alt konfigureres Alt er veldokumenteret i memoir manualen (memman.pdf) samt memoir addendum (memmanadd.pdf), pt. samlet længde 320 sider! Der tilføjes nye ting hele tiden (se addendum) Der udøves god hjælp

4 Installation Hent følgende filer fra CTAN memman.pdf og memmanadd.pdf dette er manualerne memoir.dtx og memoir.ins mempatch.sty og menhfixc.sty kør L A TEX på memoir.ins hvorved alle.clo filerne samt memoir.cls bliver lavet placér alle.sty,.cls samt.clo filerne i /texmf/tex/latex/memoir og manualerne under /texmf/doc/latex/memoir udfør texhash MikTEX brugere kan nøjes med at anvende den indbyggede pakkemanager (mempatch.sty er Peter Wilsons rettelses samt udvidelses pakke til memoir, det er her de nye ting er indtil næste version af memoir frigives, loades automatisk af memoir memhfixc.sty er en rettelse til hyperref pakken og skal loades efter hyperref for at hyperref skal fungere ordentligt i memoir)

5 Almindelig brug opfører sig pr. standard som book, mht. udseende kan emmulere report via openany doc.class option kan emmulere article via article doc.class option (\chapter opfører sig så som \section og \section som \subsection etc.) har flere størrelses opsætninger: 9pt 12pt, 14pt samt 17pt. gamle font kommandoer som \bf, \it,... er ikke tilladt benyt de fulde PSNFSS navne (\bfseries, \itshape,... ), kan dog slås til igen via doc.class option \tableofcontents har automatisk ToC, bibliografi og index med (\tableofcontents* har ikke ToC med i ToCen) \index tager to gennemløb for at komme med i idx filen der er ikke noget titlepage environment eller doc.class option. Benyt i stedet titlingpage environment

6 enumerate pakken er direkte indbygget og man kan ligeledes angive ekstra argument til itemize har samtidigt introduceret kommandoerne \firmlist og \tightlist som anvendes i lister og vil henholdsvis halvere og direkte fjerne den ekstra spacing mellem indgangene i listen normal vs. \firmlist vs. \tightlist

7 Hverdags konfiguration

8 Sideopsætning eksempel: Der skal printes på A4 papir med en indre margin på 1 tomme. Ydre margin skal være 75% større end den indre. Fra toppen af papiret skal der være 3cm ned til toppen af teksten og fra den nedre kant af papiret skal der være 4cm op til bunden af teksten. Header og footer skal hver især være 1cm fra toppen og bunden af teksten. løsning: anvender funktionalitet svarende til geometry pakken. a4paper option til memoir \setlrmarginsandblock{ spine }{ edge }{ ratio } angives alle, vil kun de to første argumenter blive anvendt ellers kan argumenter erstattes med et {2cm}{*}{1.2} E = 1.2 2cm {*}{4cm}{*} S = E vi skal benytte \setlrmarginsandblock{1in}{*}{1.75}

9 \setulmarginsandblock{ upper }{ lower }{ ratio } fungerer tilsvarende husk at den ser bort fra header og footer vi skal anvende \setulmarginsandblock{3cm}{4cm}{*} vores headere og footere kræver også lidt \setheadfoot{ headheight }{ footskip } headheight er højden af headeren footskip er afstanden fra bunden af teksten til baseline af footeren \setheadfoot{12pt}{1cm} placeringen af headeren skal nu finjusteres, dog kan memoir som selv regne det ud i vores tilfælde \setheaderspaces{ headdrop }{ headsep }{ ratio } headdrop er afstanden fra toppen af papiret til toppen af headeren headsep er afstanden fra toppen af teksten til baseline af headeren i vores tilfælde skal vi bare anvende (se tabel 6.6 side 59 i manualen) \setheaderspaces{*}{1cm}{*}

10 til slut skal layoutet lige tjekkes via \checkandfixthelayout skyldes at memoir anvender visse alternative navne til layoutet og \checkandfixthelayout oversætter disse værdier til de almindelige længder som andre pakker måske skulle bruge Alt i alt er vores løsning: \setmarginsandblock{1in}{*}{1.75} \setulmarginsandblock{3cm}{4cm}{*} \setheadfoot{12pt}{1cm} \setheaderspaces{*}{1cm}{*} \checkandfixthelayout

11 Indholdet af headere og footere styres af pagestyles og kan aktiveres på to måder i. \pagestyle{ pagestyle } ændrer pagestylen fra næste side og frem ii. \thispagestyle{ pagestyle } ændrer pagestyle på den nuværende side memoir har visse predefinerede pagestyles empty siger sig selv plain sidetallet centreret i footeren og intet andet headings standarden ruled sidetallet er i footeren men ude ved den ydre kant og headerden er skrevet i small caps med en linie under sig, se også Ruled companion pagestyle svarende til den man har i The L A TEX companion part (=plain) anvendes af \part chapter (=plain) anvendes af \chapter cleared (=empty) anvendes af \chapter til blanke venstre sider title (=plain) anvendes af \maketitle titlingpage (=empty) anvendes på alle sider som titlingpage environmentet dækker over

12 Der er tre måder at lave en ny pagestyle \makepagestyle{ style } skaber en ny (tom) pagestyle \copypagestyle{ ny }{ original } laver en helt ny pagestyle (ved navn ny) som er en kopi af original (og som kan ændres) \aliaspagestyle{ alias }{ original } (om)definerer en pagestyle (alias) til at være lig original (men alias kan ikke ændres da de kommandoer man ville ændre ikke findes) f.eks. er chapter lavet via \aliaspagestyle{chapter}{plain} specificering af hvad der skal i headere og footere (even og odd henviser til side tal, odd er normalt højre sider) \makeevenhead{ style }{ venstre }{ center }{ højre } \makeoddhead{ style }{ venstre }{ center }{ højre } \makeevenfoot{ style }{ venstre }{ center }{ højre } \makeoddfoot{ style }{ venstre }{ center }{ højre } eksempel \makepagestyle{dktug1} \makeevenhead{dktug1}{\sffamily\thepage}{}{\sffamily\leftmark} \makeoddhead{dktug1}{\sffamily\rightmark}{}{\sffamily\thepage}

13 mangler dog at specificere de enkelte markører som skal give værdierne til \leftmark og \rightmark gøres via \makepsmarks{ style }{ kode } simpelt eksempel: \makepsmarks{dktug1}{% \def\chaptermark##1{% \markboth{\chaptername\ \thechapter.\ ##1}{}% } \def\sectionmark##1{% \markright{\thesection. ##1}% } \def\subsectionmark##1{% \markright{##1}} } (pr. default nummererer memoir kun ned til og med \section, kan ændres til) se desuden koden til headings (i memoir.cls)

14 der er også markører til specielle sider så som ToC samt bibliografen, disse kan med held også tilføjes \makepsmarks \def\tocmark{\markboth{\contentsname}{\contentsname}}% \def\bibmark{\markboth{\bibname}{\bibname}}% \def\indexmark{\markboth{\indexname}{\indexname}}% (se bl.a. hvordan de enkelte pagestyles er lavet i kilde koden til memoir) hvis man gerne vil have en linie under f.eks. headeren er der også mulighed for det \makeheadrule{ style }{ bredde }{ tykkelse } for eksempel \makeheadrule{dktug1}{\textwidth}{1pt}

15 4 Kapitel 2. Et Kapitel denne side anvender dktug1 pagestyle

16 2.1. En section 5 og en side med sectional heading

17 hvad kan man anvende \aliaspagestyle og \copypagestyle til? eksempel: man vil gerne have \chapter siden til at ligne Ruled mht. footeren (i.e. sidetallet skal stå i footeren men ude i den ydre margin) løsning: \copypagestyle{myruledchapter}{ruled} \makeoddheader{myruledchapter}{}{}{} \makeevenheader{myruledchapter}{}{}{} \makeheadrule{myruledchapter}{\textwidth}{0pt} \aliaspagestyle{chapter}{myruledchapter}

18 memoir tillader at man anvender en speciel pagestyle på sider hvor der kun er floats \mergepagefloatstyle{ style }{ tekststyle }{ floatstyle } hvor tekststyle og floatstyle skal eksistere i forvejen. Man anvender så bare style som sin pagestyle.

19 Afsnit og kapitler Afsnit Den umiddelbare konfiguration af \section, \subsection etc. består af tre makroer. En til at sætte afstanden over/under titlen og en til at angive formatet. I det følgende vil bogstavet S {sec, subsec, subsec,... } \setbeforesskip{ skip } (se manualen) \setaftersskip{ skip } (se manualen) \setsheadstyle{ kode } her angives hvilken fontstørrelse og f.eks. font man gerne vil have, samt om man f.eks. hvis have teksten centreret. Standarden ved \section er \Large\bfseries\raggedright, se tabel 7.2 side 76 se næste side for et par eksempler, se afsnit 7.7 i manualen for mere forklaring

20 2.1 One \setsecheadstyle{\large\bfseries\sffamily\centering} 2.2 Two 2.4 Four \setsecnumformat{{\normalfont\csname the#1\endcsname\quad}} \setsecheadstyle{\large\itshape\raggedleft} 2.3 three \setsecheadstyle{\large\scshape\makelowercase} \setsecheadstyle{\large\bfseries} \hangsecnum

21 Kapitler Peter Wilson har indført begrebet chapterstyle som beskrivelse for udseendet af et kapitel. Den fungerer som \pagestyle \chapterstyle{ style } en chapterstyle laves med kommandoen \makechapterstyle{ style }{ kode } memoir kommer med seks predefinerede chapterstyles, de næste seks sider viser eksempler på disse

22 Kapitel 3 Overskrift chapterstyle default

23 4 Overskrift chapterstyle section

24 5 Overskrift tekst chapterstyle hangnum

25 Kapitel 6 Overskrift chapterstyle companion

26 7 Overskrift chapterstyle article

27 Eight Overskrift chapterstyle demo

28 i princippet består en kapitel overskrift af følgende \chapterheadstart \printchaptername \chapternamenum \printchapter \afterchapternum \printchaptertitle{kapitlets titel} \afterchaptertitle og disse anvender internt visse andre makroer \chapterheadstart \beforechapskip 50pt \afterchapternum \midchapskip 20pt \afterchaptertitle \afterchapskip 40pt \printchaptername \chapnamefont \printchapternum \chapnumfont \printchaptertitle \chaptitlefont bemærk at kun \printchaptertitle har et argument og skal ændres med ét argument så at lave en chapterstyle består egentlig bare i at lave en ændring af disse i det andet argument til \makechapterstyle, de makroer man ikke ændrer får samme værdi som ved default (se side 72)

29 et simpelt eksempel er section stylen \makechapterstyle{section}{% \renewcommand{\printchaptername}{} \renewcommand{\chapternamenum}{} \renewcommand{\chapnumfont}{\normalfont\huge\bfseries} \renewcommand{\printchapternum}{\chapnumfont \thechapter\space} \renewcommand{\afterchapternum}{} } her er et andet inspireret af demo og veelo (se addendum) \makechapterstyle{dktug}{ \renewcommand\chapnamefont{\normalfont\large\scshape\raggedleft} \renewcommand\chaptitlefont{\normalfont\huge\bfseries\sffamily} \renewcommand\chapternamenum{} \renewcommand\printchapternum{% \makebox[0pt][l]{% \hspace{0.4em} \resizebox{!}{4ex}{\chapnamefont\bfseries\sffamily\thechapter} } } \renewcommand\afterchapternum{\par\hspace{1.5cm}\hrule\vskip\midchapskip} }

30 Kapitel9 Overskrift denne side anvender dktug chapterstyle

31 Yderligere eksempler

32 Lokal ændring af sidebredden adjustwidth* environmentet kan være nyttigt hvis man har store figurer som gerne må gå lidt ud i marginen meget bred figur \begin{figure}[!h] \centering% \strictpagechecktrue% \begin{adjustwidth*}{0pt}{1cm} \fbox{\parbox[t]{25cm}{\centering meget bred figur}} \end{adjustwidth*} \end{figure} her vil den altid gå ud i den ydre margin, i.e. i højre margin på ulige sider og venstre margin på lige sider (forudsat man anvender twoside opsætning)

33 Indholdsfortegnelsen Udseendet af hele ToCen og andre list of... kan selvfølgelig ændres følgende tre sider er de to ToCer (!) fra Addendum

34 Short contents Short contents i Contents ii Introduction v 1 Corrections 1 2 Laying out the page 5 3 Document divisions 7 4 Tops and tails 11 5 Typesetting verse 17 6 Trim marks 19 7 Margin and foot notes 23 8 Number formatting 29 9 Rows and columns Miscellaneous Memoir and packages 61 Bibliography 63 Index 64 i

35 Contents Short contents Contents Introduction i ii v 1 Corrections 1 2 Laying out the page pdflatex Font dependency Document divisions Introduction Chapter headings Lower level headings Moved headings The article option Tops and tails Introduction Table of contents Indexing Indexing and the natbib package 14, Populating the idx file The bibliography Typesetting verse 17 6 Trim marks Introduction Marks Sheet numbering ii

36 7 Margin and foot notes Sidebars Side notes Footnotes Number formatting Numeric numbers Named numbers Rows and columns Introduction General The preamble D column specifiers 35, Defining new column specifiers 37, Notes The array environment Tables Fear s rules 41, Tabular environments Free tabulars Continuous tabulars 47, Automatic tabulars Spacing Special variations of \hline 50, Handling of rules Miscellaneous Chapter style Cross referencing Needing space Minor space adjustment Fractions Framed boxes Captions Hung paragraphs Memoir and packages 61 Bibliography 63 Index 64 iii

37 To eksempler på hvad man kan lave i ToCen \chapterprecis{ tekst } benyttes til at skrive en lille forklaring om hvad dette kapitel handler om (efter \chapter) og indholdet skrives så efter kapitel overskriften samt i ToCen!!

38 Kapitel 10 DK-TUG Kapitlet her handler om \chapterprecis{ tekst } som anvendes til at lave en lille indledning til kapitlet. Bemærk at det også kommer med i ToCen Indhold 10 DK-TUG 21 Kapitlet her handler om \chapterprecis{ tekst } som anvendes til at lave en lille indledning til kapitlet. Bemærk at det også kommer med i ToCen

39 Det andet eksempel løser problemet med at nogen gerne vil have navnet Appendiks ind foran deres appendikser i ToCen (koden placeres i preamblen) \addto\captionsdanish{\renewcommand\appendixname{appendiks}} \DeclareRobustCommand{\changetoapp}{% \renewcommand*{\cftchapterpresnum}{\appendixname\space}% \setlength{\cftchapternumwidth}{7em}} \let\oldappendix\appendix \renewcommand*{\appendix}{\oldappendix \addtocontents{toc}{\changetoapp}} (fundet via google groups) bemærk i øvrigt at \appendixpage (anvendt efter \appendix) vil indsætte navnet \appendixpagename (=Appendices) i ToCen

40 Indhold 10 DK-TUG 21 Kapitlet her handler om \chapterprecis{ tekst } som anvendes til at lave en lille indledning til kapitlet. Bemærk at det også kommer med i ToCen Appendiks A Et appendix om noget 23

41 Figurer Man kan uden problemer ændre på udseendet af \caption enten globalt eller lokalt (f.eks. i mellem \begin/end{figure}) Figur 3.1: test 1 Figur 3.2. Test 2 Figur 3.3: Test 3 Figur 3.4: Test 4, mega meget lang caption hvis bredde er formindsket og sat med hængende navn

42 man kan selv lave nye floats (ud over figure og table), f.eks. diagram, så ville \begin{diagram}[htb]... \caption{flowdiagram} \end{diagram} opføre sig som figure bare med diagram som caption name subfigure er inkluderet i memoir men man skal selv slå dem til først \newsubfloat{figure} \newsubfloat{table} giver adgang til \subcaption{ tekst } inden i hhv. figure og table (funktionalitet som \caption) (a) lille tekst Figur 3.5: stor tekst

43 Verbatim Man kan i memoir specificere den font (og størrelse) man vil anvende i sine vebatim s \setverbatimfont{ font-decl } noget verbatim tekst nu sat med fed sans serif \hest Meget lange linier går ud over siden x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x med \wrappingon vil L A TEX selv bryde linierne i verbatim tekst x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x % x x x x x x x

44 hyperref pakken hyperref pakken er ikke helt kompatibel med memoir men det løser man ved at loade pakken memhfixc umiddelbart efter man har loadet hyperref.

45 Afslutning

46 Hjælp til memoir fåes ofte på ctt (comp.text.tex) eller på dk-tug s mailing liste (se Sender man et spørgsmål om memoir til f.eks. ctt bør man huske at nævne i subjektet at det handler om memoir, for så vil de som kender noget til memoir hurtigere kigge på problemet. (husk minimale eksempler man kan arbejde med, ofte er problemet forårsaget af de pakker man anvender) Ofte får man råd og vejledning af Peter Wilson himself. Man kan desuden sende mig en så kigger jeg på det når jeg har tid

47 Pakker indbygget i memoir Pakker som enten er direkte inkluderet i memoir eller hvor der er en tilsvarende funktionalitet array delarray tabularx dcolumn booktabs framed enumerate remreset subfigure verbatim moreverb shortverb tocvsec2 epigraph nextpage needspace abstract chngpage appendix ccaption hanging titling chngcntr tocbibind tocloft verse ifmtarg i hvert fald iflg. Peter Wilson, listen er dog ikke helt komplet. fancyhdr crop sectsty titlesect footmisc index lastpage geometry ifpdf

48 Kolofon Disse slides er lavet med memoir klassen af Peter Wilson. Teksten er sat 17/22pt 24cm med Garamond og Function (sans serif) begge copyrightet URW & SoftMaker, Inc. samt Computer Modern. Alle fonte er for så vidt mulig sat emd fed skrift. Alle almindelige tekstlinier er ragged right. Slide versionen er kompileret via pdflatex og efterbehandlet med postprocessoren ppower4. Den printvenlige version er lavet ved at inkludere den ikke processerede pdf-version ind i et andet pdf-dokument, roteret samt skaleret via pakken pdfpages. De fleste eksempler kommer fra ydre kilder (eksempel.pdf samt memmanadd.pdf), alle hentet ind via pdfpages. Der blev anvendt følgende pakker: pause, inputenc, babel, type1cm, garamond, function, fontenc, multicol samt pdfpages. Garamond og Function fonte samt pakker stammer fra fontsite cd version 2001.

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM534 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense (Let revideret af Magnus Find magnusgf@imada.sdu.dk) 13. september 2013

Læs mere

Videregående L A TEX-kursus.

Videregående L A TEX-kursus. Videregående L A TEX-kursus. Tobias Steinmann & Martin Heller Indholdsfortegnelse Kursets indhold: Kort intro. Gennemgang af ca. 50 L A TEX-funktioner. Opgave med mange af de gennemgåede funktioner. Stil

Læs mere

Introduktion til LATEX

Introduktion til LATEX Introduktion til LATEX for studerende ved DTU Morten Ovi latex@student.dtu.dk www.student.dtu.dk/ latex 6. september 2004 Introduktion til L A TEX for studerende ved DTU i Indhold Om denne introduktion

Læs mere

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst Syntaks for at skrive i L A TEX Steffen Holst 11. september 2002 Forord Dette dokument er fremstillet for at forklare de mest nødvendige funktioner, i tekstbehandlingsprogrammet L A TEX. Dokumentet er

Læs mere

BETA VERSION. Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID: 2011-09-13-20-10

BETA VERSION. Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID: 2011-09-13-20-10 BETA VERSION Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID: 2011-09-13-20-10 lars madsen INTRODUKTION TIL LATEX noget for alle MMXI

Læs mere

IMFUFA TEKST NR 445 2005. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Den nye L A TEX for forfattere. Jørgen Larsen. Juni 2005

IMFUFA TEKST NR 445 2005. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Den nye L A TEX for forfattere. Jørgen Larsen. Juni 2005 TEKST NR 445 2005 Den nye L A TEX for forfattere En introduktion til L A TEX og IMFUFA-L A TEX Jørgen Larsen Juni 2005 TEKSTER fra IMFUFA INSTITUT ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FOR STUDIET AF MATEMATIK OG

Læs mere

ID: 2010-03-04-11-39

ID: 2010-03-04-11-39 BETA VERSION Seneste oversættelse: 4. marts 2010, klokken 11:39 Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID: 2010-03-04-11-39 lars

Læs mere

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Gennemgående er opgaverne opdelt i en obligatorisk del og en bonus del. Oplægget er, at alle laver opgaverne i den obligatoriske del, mens opgaverne i bonusdelen kan laves

Læs mere

IMFUFA TEKST NR 445 2005. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Den nye L A TEX for forfattere. Jørgen Larsen. Juni 2005

IMFUFA TEKST NR 445 2005. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Den nye L A TEX for forfattere. Jørgen Larsen. Juni 2005 TEKST NR 445 2005 Den nye L A TEX for forfattere En introduktion til L A TEX og IMFUFA-L A TEX Jørgen Larsen Juni 2005 TEKSTER fra IMFUFA INSTITUT ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FOR STUDIET AF MATEMATIK OG

Læs mere

CMS - BRUGERMANUAL CMS

CMS - BRUGERMANUAL CMS CMS - BRUGERMANUAL LOG PÅ ADMINISTRATION Sådan kommer du i gang! For at logge ind i dit nye CMS-administrationsmodul skal du efter dit domæne skrive: admin. Eks.: www.dit_domæne.dk/admin Første gang du

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II

Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Om mig L A TEX for begyndere Ja, det er besværet værd 10. november 2010 Navn aka. Kundeservice Studie Fysik, n te år Medlem af MFSR og DK-TUG Tidligere tutor

Læs mere

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere)

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere) LATEX Introducerende noter...of doom! Bjarke Mønsted (med flere) Indhold 1 Hvorfor er L A TEXsejt? 1 1.1 Hvordan fungerer det?........................ 1 2 Installation 1 2.1 Windows...............................

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Fingrene væk fra min Word 7

Fingrene væk fra min Word 7 2 KnowWare Fingrene væk fra min Word 7 Michael Maardt 1. udgave, 1. oplag, nov. 1996, 1. udgave, 2. oplag, juni 1997 første gang udkommet sept. 1994 med titlen Fingrene væk fra min Word 6. Denne udgave

Læs mere

Joomla! 1.0 Quick Start Guide

Joomla! 1.0 Quick Start Guide Joomla! 1.0 Quick Start Guide Forfatter: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Version: 1.0 Senest opdateret: 17/09/2005 Danish Translation: Version: 1.0 Oversættelse: Rikard Jensen 25/09/05 - Kontrol:

Læs mere

Don t Panic. En kort introduktion af L A TEX for de virkeligt hungrende, og alle dem der bare gerne vil lære det.

Don t Panic. En kort introduktion af L A TEX for de virkeligt hungrende, og alle dem der bare gerne vil lære det. Don t Panic In nice and relaxing letters Har dette hæfte på forsiden, simpelthen fordi du ikke bør gå i panik. Lidt ligesom The hitchikers guide to the galaxy, som bestemt er anbefalet læsning, selvom

Læs mere

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media

Hjemmesidedesign. i CMS systemet SiteEnable. Løgumkloster Højskole. Via Media Hjemmesidedesign i CMS systemet SiteEnable Via Media Løgumkloster Højskole Programmet Du skal til at designe din egen hjemmeside. Til det formål findes der mange forskellige løsninger. Alle løsninger har

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

I gang med. til brug i Mediekonkurrence 2013

I gang med. til brug i Mediekonkurrence 2013 I gang med til brug i Mediekonkurrence 2013 3. udgave Januar 2013 Indhold Om WordPress 3 Hvad er WordPress? 3 Hvad er widgets? 3 Hvad er forskellen på indlæg og sider? 4 Hvad er forskellen på kategorier

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3

TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 TYPO3 TRIN FOR TRIN 3 De indledende øvelser er fuldstændig de samme som i TYPO3 TRIN FOR TRIN 1 side 1-2. Du åbner altså din browser, skriver ale.dk/typo3 i Adressefeltet, og klikker på ordet Side i menuen

Læs mere

Scrollbar. Læs mere om... Videre med Dreamweaver

Scrollbar. Læs mere om... Videre med Dreamweaver 1 Læs mere om... Scrollbar Hvad er en intern scrollbar? Når man arbejder med teksttunge sider, kan det være en fordel at bruge en intern scrollbar i en tabelcelle eller på et lag. Funktionen kræver brug

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Vejledning til brug af pileforeningen.dk for redaktører.

Vejledning til brug af pileforeningen.dk for redaktører. Vejledning til brug af pileforeningen.dk for redaktører. Log in: Gå ind på: http://pileforeningen.dk Tryk på Login for medlemmer Brugernavn: contentmanager. Password: 1234 Når du er logget ind kan du se

Læs mere