En kort vejledning til Legacy Charting 7.5. Jørgen Als

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En kort vejledning til Legacy Charting 7.5. Jørgen Als"

Transkript

1 En kort vejledning til Jørgen Als

2 Indholdsfortegnelse Start af programmet... 3 Program vinduet... 5 Værktøjslinien Home... 6 Værktøjslinien Appearance = Udseende...7 Tekst i bokse... 8 Indstilling af rammer Muligheder for ændringer af størrelser i anetavlen Ændring af titel Indsæt billeder og tekst Side værktøjslinien Udskriv anetavle Eksport til en fil Indstallering af CutePDF Write Sende anetavle med Udskrivning fra CutePDF Write

3 Programmet kan startes på to måder, som er beskrevet nedenfor. Når programmet startes fra Skrivebordet, ved at vælge ikonet fremkommer der tre dialogbokse, hvor der skal tages nogle valg. 1. Dialogboks. For at oprette ny anetavle, vælges her. Er der gemte anetavler, findes de her og kan hentes frem igen. Vælge Browse for a File for at vælge den fil, der skal danne grundlag for anetavlen. Hvis der ikke er ændret på filernes placering i Legacy vil filerne befinde sig i mappen C:\LEGACY\DATA Her ses de personer som er i den valgte fil. Nu vælges hvem der skal være proband. Ved at klikke på pilene kan der vælges frem og tilbage. Vælg Previous for at gå tilbage. Vælg Next for at fortsætte. Side 3 2. Dialogboks.

4 3. Dialogboks. Anetavle Efterslægtstavle Cirkeltavle Timeglas tavle Butterfly tavle Her vælges layoutet på anetavlen ved at klikke på den type, man ønsker og herefter vælger Create Chart. Programmet kan også startes gennem Legacy ved at vælge ikonet på værktøjslinien. Den valgte person vil blive proband i den valgte tavle. Ovenstående dialogboks kommer nu frem og der vælges den tavle man ønsker. Start fra Legacy Nedenfor ses en anetavle med standard opsætning. I det efterfølgende vil vi se på, hvordan dette kan tilpasses med hensyn til placering, udseende og de muligheder der er for dansk tekst. Standard anetavle Side 4

5 Værktøjslinjen Hurtig adgang Den er altid synligt og giver dig adgang til nogle almindeligt brugt valgmuligheder. Program vinduet Menulinien Værktøjslinie Side værktøjslinien Knappen Filer Navigator vinduet giver dig et samlet overblik over din anetavle. Den røde firkant viser den aktuelle del af diagram, der bliver vist på skærmen. Du kan trække det røde rektangel i Navigator vinduet til en ny position for at ændre den del, der vises på hovedskærmen. Pilen åbner og lukker Navigator vinduet. Ændring af papir retning. Her kan startes en ny anetavle, åbne en eksisterende anetavle, gemme en anetavle, udskrive din anetavle, ændre indstillingerne på din printer og lukke Legacy Charting Antal personer på Antal side. Papirstørrelse i tommer. anetavlen. Zoom skyder. Side 5

6 Værktøjslinien Home Klik på New Chart for at oprette ny anetavle. Dette starter guiden som beskrevet ovenfor. Hvis du har arbejdet på et diagram, bliver du bedt om at gemme det, før det nye diagrammet er oprettet. Hvis du ønsker at ændre startsperson på anetavlen, klikke på Current Per son. Dette åbner Chart Creation Wizard, her kan man skifte til en anden person. Når du vender tilbage, gentegnes anetavlen med det nye person. Bemærk, at hvis du har tilpasset anetavlen ved at flytte bokse rundt og ændre størrelse på dem, vil den nye anetavle vende tilbage til standard layout. Enhver farve ændringer, du har foretaget, vil forblive i kraft. Valg af person Du kan ændre startsperson på anetavle til far, mor, ægtefælle eller barn af den valgte person, ved at klikke på Father (far), Mother (mor), eller Marriages (ægteskab). Hvis du klikker Marriages vises ægtefæller og børn til den aktuelle person, her kan du vælge, hvem du vil skifte til. Ændring af start person ved at navigere Chart Type her vises den aktuelle anetavle. For at vælge en anden type, skal du klikke her. Du kan vælge mellem de atten anetavler, som vises i vinduet. Når du vælger en ny type, gentegnes Anetavlen. Hvis du ønsker flere eller færre generationer vist, kan du ændre indstillingen i feltet # Gens, ved at bruge op-og ned-pilene eller ved at skrive det ønskede antal generationer. Ny anetavle Ændring af anetavle Ændring af generationer Beskyttelse af personlige oplysninger Privacy Options vælges for indstilling af personlige oplysninger. Suppress detals for living peopel = Undertryk detaljer for nulevende perso- ner Hvis en person er markeret som være i live, er det kun navnet som vist i boksen. Hvis du gerne vil have navnet ændret til "Living", skal du vælge Use "Living" instead of their name = Brug "Living" i stedet for deres navn mulighed. For de andre muligheder se hjælp i programmet. Side 6

7 Værktøjslinien Appearance = Udseende Her vælges de forskellige layouts. Deres udseende kan ændres ved hjælp af de forskellige indstillingers muligheder, som er under de forskellige valgmulig på værktøjslinien ovenfor. Vælg Themes for at vælge et af de pre-definerede anetavlstyper, og vælg det layout til din anetavle som passer dig. Du kan indlæse et anetavlstype, tilpasse den og derefter gemme det som et nyt tema. Valg af anetavlstype Her vælges de pre-definerede anetavlstyper. Hvis man selv har gemt et, vil det også vises her. Når der er valgt en anetavlstype klikkes på Apply Therme to Chart og anetavlen vil blive oprettet. Ud fra de pre-definerede kan der oprettes nye anetavlstyper, for at navngive disse vælg Create New Theme. For at ændre anetavlstypens navn vælg Edit Theme Name, og indtast det nye navn i boksen. For at gemme den nye type vælg Save to, i den nye boks indtastes navnet. For at slette en anetavlstype vælg De lete Theme, og vælg Yes i boksen. Legacy Charting har mange foruddefinerede farvetemaer der kan vælge. Disse omfatter temaer til farvning af generation, fædrene linie, og efter køn. Undersøg selv muligheder i Help System. Side 7 Farver i anetavlerne

8 Begivenheder (Availabele Items) der kan vises i boksene på anetavlerne er: Navn (Name). Fødselsdato og sted (Birth date/location100) Vielsesdato og sted (Marriage date/location). Dødsdato og sted (Death date/location). Billede (Picture). Dåbsdato og sted (Chr. date/location). Begravelsesdato og sted (Burial date/location). Levetiden for personer (Life Span). Hvilkel titler der vises i boksen på anetavlen er afhængig af loyout, men man har selv mulighed for at tilføje flere eller fjerne titler. Begivenheder som Begivenheder kan vælges. som er valgt. For at tilføje en begivenhed i anetavlen fremhæves den ønskede begivenhed under Availabe le Items og klikke på Indstillinger som vedrører boksens tekst på anetavlen. Når Name er valgt kan man vælge de viste muligheder. Under Format vælges hvordan navnet skal skrives. Tilføj eller fjern en begivenhed Efternavn med store bogstaver. For at fjerne en begivenhed i anetavlen fremhæves den ønskede begivenhed under Items to Display og klikke på Her ændres skrifttypen og størrelsen for den valgte begivenhed. Begivenheder kan flyttes op eller ned på listen, for at ændre rækkefølgen i anetavlens bokse. For at gøre dette, skal begivenheden fremhæves og derefter bruge op og ned pilene til at flytte med. Side 8 Flytning af begivenhede

9 Hver enkelt begivenhed skal være aktiveret, før de kan tilpasses med de muligheder som er tilstede. For at bruge danske forkortelser eller hele ord aktivers Custom og bogstavet eller ordet indtastes i rubrikken til højre. Dette skal gøres for alle begivenhederne. Fjern fluebenet i Include "in" before Location. Så vil ordet in ikke blive vist i boksen. Før ændringen. Efter ændringen. Side 9 Ændring af de engelske titler i boksene til dansk

10 Vælg iconet Page for at åbne dialogboksen Page Borders. Her er mulighederne for indstillingerne af siderammen vist. Indstilling af sideramme Sæt X i afkrydsningsfeltet for ingen sideramme. Her vælges siderammens udseende. Fjern fluebenet hvis kanterne skal være tæt ved anetabellen, især ved få aner. I Margins Around Chart sættes margen. Stregfarver sætte her. Vælg iconet Box for at åbne dialogboksen Box Borders. Her er mulighederne for indstillingerne af boksrammen vist. Med flueben her vil alle boksene i anetabellen være ens. Ved at fjerne det, kan boksrammerne der, have forskellige rammertyper for mænd, kvinder og for ukendt køn. Indstilling af boksramme Vælg rammetype her. Fjern fluebenet hvis der ikke skal være skygge. Stregfarver sætte her. Vælg iconet Line for at indstille linietykkelse (Line Width) og linie farve (Line Color). Side 10 Indstilling af linie

11 Vælg Sizing Options for at åbne dialogboksen Chart Sizing Options. Ved at trække i skyderne kan de forskellige afstande ændres. NB! målene er i tommer. Muligheder for ændringer af størrelser i anetavlen Box Width Generetion Width Space Vælg iconet Title for at åbne dialogboksen Title Settings. Her indtastes den nye titel og skrifttyper, størrelse samt skriftfarve kan ændres efter eget ønske. Side 11 Ændring af titel

12 Vælg iconet Background at for indsætte farver, mønstre eller billeder på anetavlen. Vælge None og på farveskemaet, der fremkommer, kan det ønskede vælges. For at fjerne farver klik på Clear. Valg af farve, baggrundsbillede på anetavlen Vælg Select image... for at indsætte billede eller Remove image for at fjerne det. Gennemsigtigheden på billedet kan justeres ved at trække i skyderen. Vil ikke blive gennemgået. Prøv selv og søg evt. i Help System, der er meget godt at hente. Der er mulighed for at indsætte egne billeder og tekst i en ramme på anatevlen. Størrelse, placering samt rammetyper kan man selv vælge. Bemærk at billede og tekst vil blive placeret bag anetavlens bokse. Side 12 Indsæt billede og tekst på anetavlen

13 Værktøjslinien består af værktøjer, der kan anvendes til at ændre layouet på anetavle. Du kan bruge disse værktøjer til at flytte anetavlen rundt på siden (eller sider), flytte enkelte bokse, generationer af bokse, eller specifikke forfader eller nedstigende linjer af bokse. Markeringspilen - Bruges til at vælge en eller flere bokse og derefter flytte dem rundt på anetavlen. Hvis du vil flytte et markeret felt, skal du trække det med musen. Antallet af bokse, der flytter sig, når du trækker et valgt felt, afhænger af indstillingen af Træk knappen se nedenfor. Du kan vælge mere end én boks ved at holde Shift-tasten nede, mens du klikker på en anden bokse. Du kan også vælge flere felter ved at trække et rektangel omkring de ønskede bokse. Træk Handen - Når anetavlen er zoomet ind, så det hele ikke vises på skærmen, kan anetavlen trækkes rundt ved hjælp af Træk hånden. Hold venstre museknap nede, og diagrammet kan trækkers i alle retninger. Zoom ind og ud - anetavle kan zoomes ind og ud ved hjælp at disse knapper. Du kan også zoome ind og ud ved hjælp af hjulet på mus. Center Chart - Centre anetavlen på papiret. Kun anetavlens bokse og linjer flyttes. Alle billeder eller tekstbokse, der er tilføjet vil ikke blive flyttet. Zoom alt - Indstiller zoom-niveau, så hele anetavlen ses på skærmen. Flytter person og efterfølgende aner - Den valgte boks og alle tilsluttede forfædres bokses (for en forfader anetavle), eller efterkommers bokses (for en efterkommers anetavle) flytter sig, når de trækkes med musen. Flytter alle personer i samme generation - Alle boksene i den generation som er valgt flyttes. Flytter kun den person, der er valgt (eller hvis mere end én er blevet valgt) flytter sig, når de trækkes med musen. Flytter alle personer - Alle boksene på anetavlen flyttes, når den valgte boks flyttes med musen. Nulstiller den aktuelle anetavle til standard layout (efter en advarsel). Hvis der er brugt lang tid på, at tilpasses anetavlen, skal man ikke bruge denne funktion, medmindre man ønsker at starte forfra, gem den evt. først, så den senere kan hentes frem. Side 13 Side Værktøjslinien Markeringspilen Træk hånden Zoom ind og ud Centreing af anetavlen Zoom alt Flyt bokse i anetavlen

14 Vælg Publish (offentliggøre) for at printe, exportere fil, eller sende anetavle med . Værktøjslinien Publish Størrelsen på din anetavle, afhænger af, hvor mange aner der er medtaget. Det samlede antal sider, som din antavle vil blive udskrevet på, vises på statuslinjen nederst i vinduet. Nogle gange er det mere effektivt, at orientere papirt liggende frem for stående, dette kan kontrolleres ved, at vælge menuen File knappen og vælg Page Setup før udskrivning. Vælg Print på Publish værktøjslinien (eller på værktøjslinjen Hurtig Udskrivning af aneadgang). Fra dialogboksen Udskriv, skal du sørge for den korrekte printer er tavle valgt, det vil oftest være Windows standard printer, her er udvalget af parir størrelser oftest begrænset til A4 eller måske A3. Det vil medføre, at anetavlen vil blive udskrevet på flere ark. Hvis du kun vil udskrive en række sider, skal du angive fra og til værdier i overensstemmelse hermed. (Siderne af diagrammet, som vist med stiplede røde linier, er nummereret fra venstre mod højre og top til bund.) Når du er klar til at udskrive, klik på OK. Hvis anetavlen skal udskrives på et stykke papir eller vises som en sammenhænge pdf-fil f.eks. i programmet Adobe Reader eller udprintes fra en anden udskrivningsenhed, som kan udskrive i store størrelser, kan det gøres med CutePDF Write som beskrevet nedenfor. Du kan eksportere dine anetavler til en grafikfil i flere forskellige formater, disse omfatter: PDF, Bitmap, JPEG, PNG, TIFF og PSD. PDF-filer er velegnede hvis andre skal se ens slægtsdokumenter, anetavler samt evt. sende dem med , da der ikke kræves et bestemt program for at se indholdet, men at man er i besidelse et program, som kan læse PDF filer f.eks. Adobe Reader, der frit kan hentes på Internettet. De andre formater er nyttige, når anetavler skal indsættes i bøger og andre publikationer. For at eksportere dit anetavle, skal du klikke på knappen Eksporter til Fil på fanen Publish. Vælg det ønskede format, som filen skal eksports til og klik derefter på OK. Her vælges hvor filen bliver gemt. Her kan filens navn ændres. Hvis der er et flueben her, vil anetavlen blive vist, efter den er gemt. Side 14 Eksport til en fil

15 For at sende en anetavle med , skal du klikke på knappen på værktøjslinien Publich (offentliggør). Sende anetavle med Her vælges hvilket format, der skal vedhæftes en. Er knappen aktiveret, vil anetavlen blive udskrevet på en side. Her indstilles kvaliteten på anetavlen Hvis der er flueben her, vises anetavlen inden den sendes. Tryk på Calculate for at se filens størrelse. Her skrives beskeden, som skal sendes med en. CutePDF Write anvendes som en virtuel printer med den forskel, at der ikke udskrives på papir men til en PDF-fil. CutePDF Write kan anvendes i alle de tilfælde, hvor man under normale omstændigheder ville udskrive til en printer, de gemte PDF filer f.eks. dokumenter, billeder og anetavler kan vedhæftede en , eller se i et program som kan åbne PDF filer. Programmet som er et freeware program, der frit kan anvendes, kan hentes via Internettet på adressen: 1. Download programmet CutePDF Write fra ovenstående adresse. 2. Klik på menupunktet Free Download i øverste venstre side af skærmen Free Download Ver. x.xx; x.xx MB. 3. Gem filen på f. eks. skrivebordet så er den let at finde. 4. Dobbeltklik på filen CuteWrite.exe og vælg Kør. Klik efterfølgende på Next. 5. Klik på acceptere licensaftalen og klik Next ellers begynder installation ikke, vinduet som nu åbnes anbefaler, at man installerer Ask Toolbar, som jeg har fravalgt ved at fjerne fluebenene og herefter klikket på Next. 6. Klik på Install. Side 15 CutePDF Write Installering af CutePDF Write

16 Nu skulle du kunne anvende CutePDF Write fra hvilket som helst program, der kan udskrive fra. Normalt er dit system sat op til en standard printer, d.v.s. den printer, som der udskrives med under normale omstændigheder også kaldet Windows standard printer, husk derfor at vælge CutePDF Write printer når der skal udskrives en PDF fil. Når anetavlen vises på skærmen vil den sikkert fylde flere A4 sider, for at få den udskrevet på et ark skal Knappen fil vælges og herefter Page Setup i vinduet Indstil printer vælges CutePDF Write printer. Nu skal papir størrelsen vælges. Forneden i programmet Legacy Charting vises antallet af sider og den samlede størrelse vises i tommer, dette kan bruges, når papirstørrelsen skal vælges i vinduet Indstil printer og vælge den der passer i feltet Størrelse. Hvis den ikke passer, kan der prøves med en anden størrelse eller at vælge papirretningen Liggende. Husk tilsidst at justere anetavlen f. eks ved at centrere anatavlen eller flytte på boksene og evt. gemme den til senere brug. Side 16 Udskrivning af anetavle fra CutePDF Write

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer

Family Tree Maker Hints omkring det at lave træer Nærværende vejledning vil omfatte hints til forfædretræ (vifte, standard & vertikalt), efterkommertræ (vifte & standard), timeglastræ (vifte & standard) og alle-i-et træ. Da mange af tingene er identiske

Læs mere

FastStone Image Viewer Indhold

FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer Indhold FastStone Image Viewer...1 Indhold...1 Introduktion...2 Oversigt...3 Indstilling...3 Hente billeder, der skal vises og redigeres...4 Ændre visning af billeder i Billedgalleriet...5

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

sitecore CONTENT MANAGER

sitecore CONTENT MANAGER sitecore CONTENT MANAGER Brugervejledning 4.2 Copyright SiteCore A/S 1 2 Indholdsfortegnelse 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Læsevejledning....................................................5

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Indhold. Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18

Indhold. Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18 Word 2007 fortsættelse Side 1 af 18 Indhold Indhold...1 Tabulatorer...2 Øvelse...4 Vis/skjul...5 Indrykninger...5 Punktopstilling...6 Indstilling for tal og bogstaver...8 Indstilling for punkttegn...8

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Guide til Outlook 2007

Guide til Outlook 2007 Guide til Outlook 2007 Indholdsfortegnelse Kom godt i gang med Outlook 2007... 1 E-mails... 2 Mappestruktur... 2 Reading Pane... 3 Out-of-Office... 3 Signatur... 4 Arkivering... 5 Autoarkivering... 6 Åbent

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Word 2007. Indhold UNI C

Word 2007. Indhold UNI C Word 2007 Indhold Kom i gang med Word... 4 Begynd på et nyt dokument... 4 Flere dokumenter åbne på en gang... 4 Dialogvinduet Ny... 5 Vælge mellem dokumenter... 6 Ret mens du skriver... 6 Tilføj tekst...

Læs mere

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Using Sitecore 5.3 An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Author: Sitecore Corporation Date: March 8, 2007 Release: Revision 1.1 Language: Danish Sitecore is a registered trademark. All

Læs mere

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk Picasa 3 Vejledning Oktober 2011 www.skive.dk Picasa3 Grundlæggende Indhold PICASA3 GRUNDLÆGGENDE... 1 LIDT OM PICASA3... 2 DOWNLOAD AF PICASA3... 2 INSTALLATION AF PICASA PHOTOVIEWER (FOTOVISER)... 4

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden.

Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Hermed vejledning i hvordan man lægger billeder ind til brug for hjemmesiden. Manualen er delvist hentet fra en manual Ølstykke IF har lavet til brug for deres hjemmeside Upload af billede For at kunne

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

AluData/SeniorKultur Vanløse: Skrivebordet i Windows 7

AluData/SeniorKultur Vanløse: Skrivebordet i Windows 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Skrivebordets opbygning...2 2.1. Startmenuen...2 2.2. Proceslinjen...3 2.3. Gadgets...4 2.4. Ikoner...4 3. Vi placerer en genvej på skrivebordet...5 4. Vi installerer

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere