Publisher 2003 Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Publisher 2003 Indhold"

Transkript

1 Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af tekst...8 Autofigurer...9 Skygge og 3D effekter...9 Placering...10 Zoom...10 Designgalleri...10 Sideopsætning...11 Brug af skabelon/design...12 Private oplysninger...16 Afsluttende bemærkning

2 Introduktion Dette program har meget til fælles med Word. Det indeholder stort set de samme værktøjer. Forskellen består hovedsagelig i, at der her er indbygget en lang række skabeloner med en række forskellige indstillingsmuligheder, det gør det meget let at lave foldere, plakater, indbydelser, julekort, kalendere med meget mere. Ja, man kan sågar lave forskellige papirflyvere. Skærmsiden Ved start vises denne skærmside. Titellinje Menulinje Værktøjs linjer Opgaverude Arbejdesområde Statuslinje Her er arbejdsområdet udfyldt med er række skabeloner. 2

3 Opgaverude Start med at vælge: Publikationer, der skal udskrives Hvis opgaveruden ikke ses, så kan den fremkaldes under Vis Opgaverude, Under Ny publikation kan fremkaldes 14 forskellige opgaveruder. Kun NY publikation er aktiv fra starten. Her gives en lang række af valg af forskellige skabeloner. Her beskrives kun dette valg. Nederst i opgaveruden kan der under Ny vælges at starte helt uden skabelon. Vil man arbejde videre på en publikation, som er gemt, kan den hentes ved et klik på Fra eksisterende publikation. Under Åbn en publikation vises publikationer, der senest er arbejdet med og gemt. 3

4 Værktøjer Når der vælges en skabelon, vil der automatisk indsættes objekter i form for billeder, tekstboks m. m. For at lære brugen af nogle af de vigtigst værktøjer, vil der her i vejledningens start ikke blive brugt en færdig skabelon, vi vil starte med en tom publikation. Klik her: Der vises et tomt A4-ark. Helt tomt er det dog ikke. Der er indlagt nogle hjælpelinjer, der markerer sidens margener. Ønskes placeringen ændret, så gøres det her. Margen linjerne kan flyttes, og der kan indsættes lodrette og vandrette hjælpelinjer. De kan være til hjælp, når objekter skal placeres på siden. 4

5 Overskrift Overskrifter kan selvfølgelig laves med almindelig skrift, hvor størrelse, skrifttype og farve afviger fra den øvrige tekst. Her vil vi lave overskriften med Word-Art. På den lodrette værktøjslinje til venstre på skærmen finder du denne knap. Den fremkalder Word-Art værktøjet. Du får ikke vejledning i brugen af dette værktøj her, det er nærmere beskrevet i separat vejledning på vor hjemmeside under navnet: Word-Art. Billeder Du indsætter et billede Fra fil ved at klikke på Indsæt, vælge Billede og derpå Fra fil. Find så det billede, der skal indsættes. Marker det og klik på Billedet indsættes på siden i miniformat. Det skal markeres, for at kunne tilrettes efter ønske. Der findes en række værktøjer, som kan tilrette billedet, så det bliver lige, som man ønsker det. Disse værktøjer finder du lettest her: Hvis denne værktøjslinje ikke er fremme, så klik på Vis, Værktøjslinjer og sæt et flueben ud for Billede. 5

6 Du får her en kort beskrivelse af de enkelte værktøjer. Her er den vist på en lidt anden måde end det, der er standard Her kan indsættes et andet billede. Har du en skanner eller et kamera tilsluttet, kan billedet hentes her. Ønskes billedet vist uden farver, eller som et vandmærke, så skal du ind her. Kontrasten kan ænders med disse to knapper. Her det samme; men her gælder det lysstyrken. Skal billedet beskæres, så aktiverer du denne knap. Ønskes billedet indrammet, så er det her. Tekstombrydning kan ændres her. Mere om det senere. Ændring af billedets format kan ske her. Meget mere om det i det følgende. Billedet kan gøres mere eller mindre gennemsigtigt her. Alle ændringer kan fortrydes her. Flytning Billedet er som standard formateret, så det frit kan flyttes på publikationen. HUSK! Det kan kun bearbejdes, når det er markeret. Når musen flyttes ind på billedet vises en markør med 4 pile. Det indikerer, at billedet kan flyttes i alle retninger. Med venstre musetast kan billedet nu frit placeret. Det har selvfølgelig ingen mening at flytte det udenfor arket. Ændring af størrelse I hjørnerne og på siderne vil der fremkomme nogle tomme cirkler på det markerede billede. Når musen peget på en cirkel, vises nogle pile, der angiver de retninger, hvor cirklen kan flyttes. Bort fra billedet medfører at billedet gøres stører, og ind mod billedet mindskes billedet. Pas På! Cirklerne på billedets sider vil kun ændre i en dimension, billedet bliver derfor deformeret. Ønsker man at ændre billedets størrelse til en helt nøjagtig værdi, så er det vanskeligt at bruge musen. Se på næste side, hvordan ændring af billedets størrelse kan gøres helt præcist. Med den grønne cirkel kan man rotere billedet. 6

7 Formatere billedet Dette er det vigtigste værktøj til ændringer af billedet. Under Formater på menulinjen vælges Billede, eller klik her: Der fremkommer et vindue med 6 faneblade, hvor kun de 4 første er interessante. En detaljeret gennemgang af de mange muligheder vil blive alt for omfattende, så det overlades til dig selv at gå på opdagelse. HUSK! Fortrydknappen kan altid bringe dig tilbage, hvis dit valg alligevel ikke ønskes. Farver og streger: Fyld er kun interessant, hvis billedet er et multimedieklip. Under Streg kan der tegnes streger/ramme om billedet, der kan vælges farve, stregtype, tykkelse m. m. Under Størrelse kan billedets størrelse angives med meget stor nøjagtighed. Det er tidligere beskrevet, hvordan man kan ændre billedets størrelse med musen, her gøres det ved blot at ændre tallene i de små ruder. Vær dog opmærksom på, der bør sættes et flueben ud for 7

8 hvis billedet skal beholde forholdet mellem højde og bredde. Det svarer til at benytte hjørnecirklerne. Se evt. side 6. Når f. eks. tallet for bredden ændre, vil højden automatisk blive beregnet, så billedet beholder sin form. Her kan billedets rotation også ændres. Svarende til den grønne cirkel, som tidligere er beskrevet. Under Layout anbefales det at fastholde Firkantet, kun i særlige tilfælde bør et andet layout vælges. Her kan også angives billedets nøjagtige placering på siden. Vælges Billede gives muligheder for at beskære billedet, ændre det til f. eks. et vandmærke, ændre kontrast og lysstyrke, beskrevet tidligere nøjagtigt.. Her kan det blot gøres meget mere Det anbefales meget, at bruge Formater billede frem for at benytte knapperne på værktøjslinjen. Indskrivning af tekst Designet bruges til at skabe blikfang, og for at identificere en publikation. Den er altså vigtig; men vigtigst er tekstindholdet/budskabet. Det er derfor vigtigt at vide, at man ikke kan skrive tekster direkte i Publisher, som man kan i almindelige tekstbehandlingsprogrammer. Hvis man forsøge, så gives der mulighed for at fremkalde en forklaring til, hvordan det gøres, den får du også her. Almindelige tekster skal skrives i Tekstbokse. Tekstbokse bliver ikke gennemgået her. Hvis du vil vide mere om dette, så henvises til speciel vejledning på vor hjemmeside under Vejledninger > Word diverse > Tekstbokse. Vælger man at bruge en skabelon, så vil der være indsat en eller flere tekstbokse evt. med en forklarende tekst. Når du klikker i den tekstboks, hvor du ønsker at indskrive din tekst, så markeres teksten automatisk, og du kan blot skrive dit budskab. Du finder adgangen til tekstbokse her: Tekstens form, placering, farve m. m. sker helt efter samme principper, som du sikkert kender fra alm. tekstbehandling. Dette gennemgås heller ikke her. Igen henvises til vejledninger på vor hjemmeside. Ønskes en tekstboks slettet, så er det vigtigt, at klikke på rammen om boksen så dette ses. Et tryk på Delete tasten på tastaturet, vil da slette den. Et klik inde i boksen benyttes, når teksten skal ændres. 8

9 Tekstbokse opfører sig på linje med billeder, de kan således let flyttes med musen, man skal blot vide, at man skal tage fat i rammen, så markøren med de 4 pile vises på skærmen. Du finder adgangen til tekstbokse her: NB! Den tynde stiplede ramme, der ses, når tekstboksen ikke er markeret, vises kun på skærmen, den udskrives ikke. Ønskes der en permanent ramme om teksten, skal tekstboksen formateres. Under Formater på menulinjen vælges Tekstboks, så der fremtræder et vindue, der er opbygget på samme måde, som kort beskrevet under billeder side 7. Autofigurer Autofigurer benyttes som oftest til pynt på siden. Der kan laves cirkler, firkanter, hjerte, stjerne og meget mere. Du finder adgang til dem på værktøjslinjen Objekter. Klik på det valgte objekt, og tegn det op på arket med musen. Via Formater på menulinjen vælges Autofigur. Som beskrevet under billeder og tekstbokse kan Autofigurer formateres, hvor størrelse, fyldfarve, streger m. m. ændres. Skygge og 3D effekter Mange af autofigurerne kan tillægges effekter i form af skygger og 3D effekter. Her vist et par eksempler. Disser værktøjer har du adgang til her: Der findes specielle værktøjslinjer til såvel skygge som 3D. Brugen af de forskellige værktøjer er umiddelbart forståelige. 9

10 Placering Alle objekter på siden kan placeres, så de mere eller mindre dækker hinanden. Forestil dig, at hvert objekt er tegnet i sit eget lag på siden. Det markerede objekt vil kunne flyttes frem eller tilbage, hvor man så at sige flytter rundt på lagenes indbyrdes placering. Marker det objekt der skal ændres i dybden. Og klik her. Her ses to eksempler. Hjertet bagest Hjertet forrest Zoom Som standard vises den aktuelle side i fuld størrelse på skærmen, så der specielt er fokus på layoutet. Det gør det vanskeligt at læse teksten. Det er da også muligt at zoome ind på siden. Her gives forskellige muligheder: 1. Et tryk F9-tasten forstørrer siden. Næste tryk på F9-tasten vise den hele side. F9 tænder og slukker altså for zoomen. 2. I knappanelet kan man aktiver zoomknappen, og her vælge graden af zoom. Man behøver ikke at vælge blandt de faste zoomprocenter. Det er muligt at vælge en vilkårlig procent ved blot at skrive den, og derpå trykke på Enter-tasten på tastaturet. Der kan vælges i intervallet 10% 400%. 3. Via disse to knapper kan der zoomes ud og ind i faste intervaller. Designgalleri Publisher har også en mængde vignetter, som kan indsættes i dokumentet. De findes ved at klikke på Indsæt og vælge Objekt i Designgalleri 10

11 Her vælges kategori, og her vælges den ønskede vignet/objekt. Klik på denne knap for at indsætte objektet. Under Formater på menulinjen vælges Objekt, når ændringer ønskes foretaget. Samme fremgangsmåde som er beskrevet under billeder og tekstbokse. Sideopsætning Sideopsætning er lidt anderledes end det, der kendes fra alm. tekstbehandling. Der er jo mulighed for at lave mange forskellige layouts, og det har betydning for sidens opsætning. Klik på Filer og vælg Sideopsætning. 11

12 Vil man f. eks. lave et banner på 1,5 meter, så indstilles det her. Standard er Hel Side Stående. Brug af skabelon/design. På de foregående sider er beskrevet nogle af de vigtigste værktøjer, der findes i programmet med udgangspunkt i en tom præsentation. I dette afsnit vil jeg give nogle hint om, hvordan man kan agere, når man vælger at benytte en forprogrammeret skabelon her navngivet et design. Når programmet er startet, tilbydes en mængde forslag til udformningen af opgaven. I denne vejledning har jeg valgt at opgaven går ud på at lave et nyhedsbrev. Du er måske formand for den lokale pensionistklub, og ønsker jævnligt at udsende et nyhedsbrev, der fortæller om klubbens aktiviteter. Vælger du at lave en anden publikation, vil du se, at du stort set kan følge denne vejledning. Afhængig af arten, vil der fremkomme andre muligheder; men fremgangsmåden vil være den samme, som vises i det følgende. 12

13 Normalt vil ovenstående automatisk vises, når en ny publikation startes. Hvis disse valg ikke vises, så fremkaldes de ved at klikke på Vis på menulinien og vælge Opgaverude. Der vises en række forskellige muligheder, der alle handler om at udforme et nyhedsbrev. Ved at klikke på den, du finder egnet til dit formål, bliver den vist i A4-format midt på skærmen. Antallet af forprogrammerede sider vises nedrest på skærmen. Her i eksemplet er der 4 sider. Samtidig ændres Opgaverude, hvor der vises en række knapper, til ydereligere indstillinger af nyhedsbrevet. Umiddelbart er der adgang til en række knapper, der kan ænder indstillingen af udskrift på en eller to sider, med eller uden kundens adresse. 13

14 Vedr. Kundens adresse se evt. under Private oplysninger. Under Sideindhold vælges antallet af spalter. Under Publikation får du mulighed for at vælge et andet design. 14

15 Synes du, at farverne trænger til at blive peppet lidt op, så vælges der nye under Farveskemaer. Også her er der mange muligheder. Skrifttypen kan også ændres. Klik på Skrifttypeskemaer. Et klik her giver en række andre Opgaveruder. Det overlades til dig selv at gå på opdagelse her. I den valgte skabelon vil der ofte være indsat billeder og tekstbokse og måske forskelligt pynt. Det kan altid tilrettes efter eget ønske 15

16 Private oplysninger I eksemplet på side 14 gives der muligheder for automatisk at indsætte private oplysninger. Disse må derfor være indtastet på forhånd. Under Rediger på menulinjen vælges Private oplysninger. Der fremtræder et vindue, hvor relevante data kan indsættes. Afslut med at klikke på Opdater. Fra disse data kan man også direkte indsættes personlige oplysninger. Vælg Indsæt på menulinjen, herunder vælges Personlige oplysninger, her kan så vælges mellem navn, stilling m. m. Der laves automatisk en tekstboks, der indeholder de aktuelle oplysninger/data. 16

17 Afsluttende bemærkning Publisher er et glimrende program til design af bordkort, indbydelser, opslag, egne julekort og meget mere. Er man fortrolig med Word, er det en let sag at sætte sig ind i de forskelligheder, der er set i forhold til alm. tekstbehandling. På vor hjemmeside findes en beskrivelse af et andet designprogram. Det hedder DesignPro, det er et fint layoutprogram, der har en store fordel frem for Publisher. Det er gratis. Programmet er udviklet af Avery, det er dem, der laver selvklæbende etiketter på A4-ark. Det er især til labels i forskellige størrelser, visitkort, julekort, takkekort og andet. Man kan dog fint bruge programmet sammen med almindelig papir og karton, og så selv skære til bagefter. Af hensyn til størrelsen er vejledningen delt i 3 dele. Vejledningen er lavet af Birthe Rasmussen Jelling, som har givet os lov til at publicere den på vor hjemmeside november 2009 Karl Johan Jørgensen 17

18 Et eksempel på et enkelt og ukompliceret opråb. 18

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005

Gratis smagsprøve. Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Professionel Excel 1. udgave, 1. oplag 2005 Copyright 2005 Forlaget Libris Forfatter: Jes Nyhus Forlagsredaktion: Peter Svendsen Omslag: Finn Heidelberg DTP: Jes Nyhus Korrektur: Jens Lyng Tryk: Nørhaven

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede

HJEMMESIDEKURSUS. Knap med stort A bruges til tekstbox. Knap med bjergtop bruges til billede HJEMMESIDEKURSUS 1. Hjemmesideopbygning i MS Publisher - Side 1 2. Hjemmesiden lægges ind på nettet - Side 9 3. Generelt om Internettet - Side 11 4. Den færdige hjemmeside - Side 14 1 Hjemmesideprogram

Læs mere