Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler"

Transkript

1 Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 13

2 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?... 6 Hvordan oprettes en ny uddannelsesaftale?... 7 Parterne... 8 Arbejdssted... 8 Aftaleperioden... 8 Påbygning... 8 Skole... 8 Aftalen omfatter... 8 Løn... 8 Udstationering... 8 Kombinationsaftaler... 9 Andre vilkår... 9 Underskrift... 9 Udskrift af aftale HUSK, at registrere aftalen i EASY-P Spørgsmål/svar Side 2 af 13

3 Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler De digitale uddannelsesaftaler er indholdsmæssigt identisk med formular til uddannelsesaftaler, som findes på Undervisningsministeriet hjemmeside. Der er således to metoder til indgåelse af uddannelsesaftaler; Digitale uddannelsesaftaler og formular til uddannelsesaftaler. Hvad kan du med digitale uddannelser? Du kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele eller hele aftalen Du kan let sende aftalen til underskrift hos virksomhed og elev Du kan let oprette mange aftaler med samme uddannelse og vilkår Du kan let få historik overblik over, hvor i forløbet aftalen er Du kan let fremsøge aftaler ud fra mange kriterier Du får mere plads i reolen, da aftaler opbevares digitalt Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oprette tillæg til uddannelsesaftale digitalt. Vejledningen er en kort gennemgang af punkterne i den digitale uddannelsesaftale. Der findes yderligere information via info-knap i hvert punkt i den digitale uddannelsesaftale. Vejledningen omfatter ikke love og regler i erhvervsuddannelsesloven, og de enkelte uddannelsesbekendtgørelser. Sådan oprettes en digital uddannelsesaftale via elevplan. Vær særlig opmærksom på 48 timers regel i forbindelse med at anvende Send til virksomhed og Send til elev. Både virksomhed og elev modtager en mail med et link til den digitale uddannelsesaftale og skal benytte linket i mailen inden 48 timer grundet sikkerhed. Overskrides de 48 timer skal mail genfremsendes. Virksomheden og eleven kan dog altid se og underskrive aftalen via Elevplan. Skolemedarbejderen kan oprette og administrere uddannelsesaftaler for elever, der er tilknyttet skolen. Når en skolemedarbejder opretter en aftale, sættes medarbejderens skole som registrerende skole. Skolemedarbejderen kan dog selv ændre dette, eller det kan efterfølgende ændres af virksom- Side 3 af 13

4 heden. Selvom der på aftalen står en skole, kan virksomheden vælge at sende aftalen til en anden skole eller blot vælger en anden skole ved underskrift. Vejledningen omfatter ikke de love og regler, som sagsbehandlingen og registreringen i EASY-P er underlagt herunder erhvervsuddannelsesloven og de enkelte uddannelsesbekendtgørelser. Uddannelsesaftalen skal efter modtagelsen registreres i EASY-P på samme måde, som hvis man havde modtaget den originale uddannelsesaftale på papir. I EASY-P er der plads til at registrere det referencenummer, den digitale uddannelsesaftale har fået. Vær opmærksom på, at samme tid som aftalen færdigregistreres i EASY-P, skal den også markeres som færdigregistreret på den digitale uddannelsesaftale. Ligesom ved PDF-udgaven af uddannelsesaftaler, bedes I hjælpe virksomheder med at udfylde digitale uddannelsesaftaler. Har du spørgsmål til vejledningen eller registrering generelt, er du altid velkommen til at kontakte supporten på tlf eller indmelde en sag til servicedesk via Ved første henvendelse skal du oprette dig som bruger af servicedesken, og dernæst skriver du dit spørgsmål i skabelonen. Side 4 af 13

5 Hvordan logger jeg på? Du logger på Elevplan.dk med UNI-Login. Du skal have tilknyttet rettigheden Digitale udd.aft til dit brugernavn. Kontakt evt. din systemadministrator på Elevplan. Åbn menupunktet Uddannelsesaftaler i venstre side og klik på Uddannelsesaftaler. Klik igen på Digitale uddannelsesaftaler Husk, du skal have slået blokeringen af pop up vinduer fra i din browser. Side 5 af 13

6 Når vinduet med digitale uddannelsesaftaler åbner, ser du som udgangspunkt alle aftaler. Du kan få vist aftaler på forskellig måde: Du kan sortere ved at klikke på knapperne med pil op/pil ned ud for hver kolonne. Du kan fremsøge aftaler under funktionen Søg og kun få vist aftaler, der opfylder kriterier f.eks. aftaler med status kladde. Marker den aftale, du ønsker at arbejde med (prik i venstre side) og vælg i menupunkterne øverst, hvad du vil. Hvordan fremsøges eksisterende aftaler? Hvis du ønsker at fremsøge specifikke aftaler, kan du klikke på Søg øverst i vinduet, og du får mulighed for at indsætte dine egne afgrænsninger. I eksemplet er der indsat uddannelse som afgrænsning. Tast eller vælg det, du ønsker at søge på, og klik Søg. Herefter vil listen vise de uddannelsesaftaler, der opfylder de nye søgekriterier. Side 6 af 13

7 Hvordan oprettes en ny uddannelsesaftale? Ønskes der hurtigt oprettet en ny aftale med ens uddannelse og vilkår men med nyt CPR-nr, anvend funktionen Kopier aftale. Klik på Opret aftale for at oprette en ny uddannelsesaftale. Der åbnes en ny side. Navigation I højre side finder du et panel, hvor du kan trykke dig rundt i aftalen. Du kan også vælge at anvende scrol baren. Information Klik på ikonet for mere information om udfyldelsen af aftalen Historik Ved klik på knappen Historik får du adgang til at se historik over handlinger, som du, skolen, eleven eller forældre har foretaget. Særligt vigtigt er, hvem der har underskrevet og hvornår. Gem Husk løbende at gemme aftalen, når du er i gang med at indtaste oplysninger på en uddannelsesaftale. Først når CVR-nr. og CPR-nr. er angivet, kan du gemme. Når dette er gjort kan virksomheden se aftalen i Elevplan. Referencenummer Hver aftale får et unikt referencenummer, der gør det let at finde aftalen. Referencenummeret findes i øverste højre hjørne. Brug dette referencenummer fremfor CPR-nr., når du er i dialog med skolen. Det er mere sikkert. Obligatoriske felter Alle felter, der er markeret med rød stjerne, er felter, der SKAL udfyldes. Når virksomheden sætter kryds i feltet klar til underskrift, får de besked, hvis der er felter, der mangler at blive udfyldt. Side 7 af 13

8 Parterne Virksomhed - her kan du taste virksomhedens CVR nr. fremsøge dette ved at trykke på knappen Søg. Indtaste forskellige søgekriterier og fremsøge virksomhedens CVR.nr. Klik Enter eller TAB, og data på virksomheden udfyldes. Udfyld selv mailadresse. Ret evt. tlf.nr. Læs venligst teksten til højre i denne sektion. Lærestedet, hvor aftalen senere skal registreres i EASY-P, skal indtastes i næste sektion med Arbejdssted. Elev - Nu taster du elevens CPR-nr., og data hentes fra CPR.-registret. Du udfylder selv mailadresse og telefonnr. Det er mailadresserne i denne sektion, der bliver sendt advis til. Arbejdssted Her anvendes søgefeltet. Tast p-nummer eller navn eller andet og vælg arbejdsstedet på listen. Dette skal stemme overens med det lærested, du senere registrerer aftalen på i EASY-P. Du har også mulighed for at sætte en markering i feltet i venstre side, hvis du har brug for at indtaste oplysningerne manuelt. Aftaleperioden Her indtastes datoerne med format 26/10-15 eller vælges angivelse via kalenderen. Startdato kan tidligst være dags dato. Bemærk, at alle parter skal have underskrevet senest på startdatoen. Udfyld øvrige felter og vælg uddannelse. Under det første felt til uddannelse kan man se, hvad det valgte arbejdssted er godkendt til. Hvis det er en uddannelse, som arbejdsstedet endnu ikke er godkendt til, skal uddannelsen vælges i felt 2 til uddannelse. Påbygning Udfyldes med antal uger, hvis der er aftale om dette. Skole Her anvendes søgefeltet. Søg på navn, adresse, postnr. eller by. Den skole, der skal skrives her, er den skole, som eleven skal gå på. Her skrives navnet på den erhvervsskole, som parterne har valgt. Uddannelsesaftalen er samtidig tilmelding til undervisning på skolen. Aftalen skal i nogle tilfælde sendes til en anden skole, som administrerer uddannelsesaftalen arkivskolen. Aftalen omfatter Her markerer du, hvad aftalen omfatter. Der skal mindst sættes et kryds, for at aftalen kan underskrives. Løn Her er der flere felter, der kræver udfyldelse. Eksempelvis, hvis du markerer i prikken ud for at lønnen er højere end den gældende mindstebetaling, så bliver feltet med kr.pr. og time/uge/måned til obligatoriske felter. Feltet Lønudbetalingsdag er et tekstfelt, hvor der eksempelvis kan stå Sidste hverdag i måneden. Udstationering Udfyldes, hvis der er aftale om udstationering, når uddannelsesaftalen indgås. Side 8 af 13

9 Kombinationsaftaler Her kan du tilføje flere perioder og arbejdssteder efter behov. Husk, at ved kombinationsaftaler skal der udfyldes en aftale pr. virksomhed, og alle aftaler skal være underskrevne, før erhvervsskolen kan registrere det samlede aftaleforløb. Andre vilkår Er et fritekst felt med plads til flere linjer. Når aftalen er gemt, kan du markere den i oversigten over aftaler og sende en advis til virksomheden, hvor du eksempelvis beder dem om at gennemlæse og evt. udfylde mangler, underskrive og sende til elev. I mailen er der link, der går direkte til aftalen via NemLogin enten med nøglekort eller nøglefil. Underskrift Når uddannelsesaftalen er udfyldt, kan du sende en advis til virksomheden. Når virksomheden har tjekket aftalen igennem, skal de sætte kryds i feltet Klar til underskrift Hvis ikke alle obligatoriske felter er udfyldt, kommer der angivelser af hvilke felter, der mangler at blive udfyldt. Når disse er udfyldt, kan de igen sætte kryds i feltet Klar til underskrift. Hvis der ikke kommer angivelse af manglende udfyldelse, er de klar til selve underskriften. Når der er sat kryds i feltet Klar til underskrift, er aftalen synlig for eleven. Der sendes ikke nogen automail om dette. Men skole eller virksomhed kan vælge at sende en advis til eleven, og dermed gøre opmærksom på, at eleven kan gå ind og se aftalen forud for underskrift. Du sender advis til eleven fra overbliksvinduet. I tilfælde af, at eleven ikke er bruger af Elevplan, er det elevens indgang til at se, udskrive og underskrive aftalen. Det anbefales, at virksomheden skriver under før eleven for dermed at sikre, at ændringer og tilbageløb ikke bliver nødvendige. Når virksomheden har skrevet under, sendes der en automatisk mail til eleven. Når virksomheden klikker på underskriv, kommer der en boks frem, hvor det er muligt at vælge en anden registreret skole, end den der allerede er indtastet. Det er ligeledes muligt at ændre skoles hoved-mailadresse til en direkte mailadresse på f.eks. en skolemedarbejder og dermed sende besked direkte. Efter underskrift får virksomheden denne kvittering, og de kan logge af eller lukke ned. Der skal logges ind igen for at se den underskrevne aftale. Når virksomheden har underskrevet med Nem-ID, sendes der en automail til eleven med et link til aftalen og med en gyldighed på 48 timer. Mailen straks efter lander i elevens mailboks Side 9 af 13

10 Eleven kan vælge at logge direkte på aftalen med Nem-ID eller logge på Elevplan og gå ind under menupunktet Underskriv uddannelsesaftaler Når eleven har åbnet aftalen, er der mulighed for at rette egen mailadresse og telefonnummer. Ændringer markeres med en blå stjerne og den oprindelige værdi. Når der klikkes på underskriv, linkes der til login med Nem-ID. Eleven underskriver aftalen og sender derefter evt. aftalen til en værge. Værgen modtager en mail med et link, der ligeledes kun er gyldig i 48 timer. Når aftalen er åben har værgen mulighed for at underskrive ved brug af Nem-ID. Efter værgens underskrift er sat, sendes der automatisk en mail til skolen om, at der nu findes en underskrevet uddannelsesaftale, som er klar til registrering på skolen. Hvis eleven er over 18 år, sendes der, efter elevens underskrift, en automail til skolen, som derefter kan registrere aftalen i det administrative system og til sidst sætte markering i færdigregistreret. Skolen har, inden færdigregistrering, mulighed for at ændre på enkelte ting, evt. fejl i slutdato el.lign. Alle ændringer bliver markeret med en blå stjerne, og den oprindelige værdi ses altid sammen med stjernen. Du kan i historik se, hvornår aftalen blev underskrevet. Side 10 af 13

11 Udskrift af aftale Den digitale uddannelsesaftale kan udskrives fra forskellige steder. Virksomhed kan udskrive aftalen, når de via nøglekort eller nøglefil skal til at underskrive aftalen Eleven kan udskrive aftalen, når eleven, via Nem-ID, underskriver aftalen En værge har kun mulighed for udskrift i forbindelse med, at de underskriver med Nem-ID og kun INDEN underskrift Desuden kan: Virksomheden udskriver fra overbliksvinduet, eller når aftalen er åben, findes der et printerikon i afsnittet med underskrifter Skolemedarbejderen udskriver fra overbliksvinduet, eller når aftalen er åben, findes der et printerikon i afsnittet med underskrifter HUSK, at registrere aftalen i EASY-P Registrer også den digitale uddannelsesaftales referencenummer i EASY-P. Side 11 af 13

12 Spørgsmål/svar Spørgsmål Jeg mangler et menupunkt til uddannelsesaftaler i min elevplan? Kan jeg se alle uddannelsesaftaler, der er sendt til skolen i en uendelighed? Også hvis de er sendt direkte til en kollega? Er der nogen form for arkivering? Hvordan sender skolen aftalen videre til underskrift af elev? Hvordan ser aftalen ud, når den er underskrevet? Er der en modtaget-dato på aftalen, så man kan se at overholde reglen om registrering senest 3 dage efter modtagelse? Hvornår sendes automatiske adviseringsmail til hvem? Hvor lang tid går der, fra aftalen er lavet, til de automatiske mail er fremme? Eleven kan ikke tilgå aftale fra fremsendt mail? Hvornår skal skolen manuelt adviserer virksomhed og elev? Hvordan ændres den forud udfyldte tekst i mailen om, at aftalen sendes til underskrift? Det er relevant, når aftalen sendes retur efter færdigregistrering. Indlæses aftalen automatisk i EASY-P? Svar Er med i vejledning. Opsætning? Ja, aftalen bliver ikke sendt til en bestemt kollega. Det er blot advis, der kan sendes til en bestemt person. Alle skolens aftaler ligger samme sted og kan fremsøges. Alle aftaler gemmes til evig tid. Det går automatisk, hvis virksomheden har skrevet under. Hvis virksomheden endnu ikke har skrevet under, kan skolen sende en advis på aftalen til eleven. Så kan du se dato og navn i underskriftsfelterne i sektionen med underskrift. Nej, der er ikke en modtaget dato man kan se på sidste underskriftsdato det er lig med indgået dato. Der sendes automatisk til elev, når virksomhed har skrevet under. Der sendes automatisk til skole, når sidste underskriver skriver under. Umiddelbart efter. Mailen er gyldig i 48 timer, af sikkerhedsmæssige grunde. Du kan fremsende en ny mail ved at klikke på aftale i overbliksvinduet og trykke send til elev. Alternativt kan eleven se aftalen via Elevplan Det kan de gøre efter behov. Hvis en virksomhed sætter aftalen klar til underskrift, så har skolen mulighed for at se aftalen. Man kan ikke selv ændre i standardteksterne, men der er mulighed for at tilføje egen tekst, når man adviserer. Aftalen sendes ikke retur efter færdigregistrering. Aftalen ligger digitalt i Elevplan hvor parterne kan se den. Den digitale uddannelsesaftale er en erstatning for pdf- Side 12 af 13

13 formularen og skal, som vi plejer, også registreres i EASY-P. Når den er færdigregistreret i EASY-P, sættes der markering i færdigregistrering på den digitale aftale Skal aftalen printes ud på skolen? Hvordan kan/skal revisor forholde sig, hvis vi ikke udskriver et eksemplar? Må man printe og manuelt underskrive aftalen fra Digitale uddannelsesaftaler? Skal man kun klikke i færdigregistrering ikke skrive dato navn eller andet? Jeg kan se, at mine kontaktoplysninger ( ) ikke er korrekt - hvordan retter jeg det til I hvilke situationer skal man huske at klikke på gem ved udfyldelse af aftalen? (kommer der advis om at huske det, hvis man vil lukke uden at gemme) Får virksomhed og elev en kvittering/besked der fortæller, at nu har du underskrevet aftalen? (at det er lykkedes) Er der forskel på udskriften afhængig af, hvor i systemet man udskriver? Skal slutdato udfyldes før underskrift? Den kendes ikke altid. Eks. ved euv aftaler. Hvor i Elevplan ligger aftalen hos eleven? Skal begge parter være logget ind med NemId for at se aftalerne eller kan de bruge deres kodeord til Elevplan? Det er ikke et krav. Hvis den skrives ud, så er det en kopi, da originalaftalen er digital. Skolen kan vælge at lave en udskrift, men revisionen må også vænne sig til digitaliseringen og få fremvist uddannelsesaftalerne elektronisk. Nej. Digitale uddannelsesaftaler er udelukkende digitalt, og underskrifter kan kun foretages via NemID. Når man klikker i færdigregistrering, får man en boks med spørgsmålet, om man er sikker på, at man vil færdigregistrere, og siger man ja til det, så vises brugerens navn, skole, skolens adresse og mailadresse. Se i brugerindstillinger i Elevplan Du skal altid huske at gemme. Har du ændret noget og ikke gemt, så får du ikke en advarsel, når du lukker aftalen. Virksomhed og elev får ikke automatisk besked, når aftalen er færdigregistreret. Ja, det er der Ja, det er et krævet felt, men kan ændres af skolemedarbejderen inden færdigregistrering. Elever med digitale uddannelsesaftaler får et ekstra menupunkt under Min elevplan Virksomhed logger altid på elevplan med NemID, hvis de vil arbejde med digitale uddannelsesaftaler - eleven logger på elevplan med UNI-login eller brugernavn, de skal kun bruge NemID i forbindelse med underskrift. Side 13 af 13

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Indledning kort om digitale uddannelsesaftaler... 3 Hvordan logger jeg på?... 5 Hvordan fremsøges eksisterende aftaler?...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Guide: Sådan søger du om folkepension

Guide: Sådan søger du om folkepension Guide: Sådan søger du om folkepension Log ind med NemID Log ind med NemID. Du skal taste dit bruger-id og din adgangskode. Klik på Næste. Log ind med NemID Find dit nøglekort, og skriv nummeret, der står

Læs mere

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse

Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Så dån udfylder du en ånsøgning om optågelse på en kåndidåtuddånnelse Sådan udfylder du ansøgningen Velkommen til det digitale ansøgningssystem! Når du har logget på ansøgningssystemet, åbner systemet

Læs mere

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk

Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indsend dit dagpenge- eller efterlønskort via web a- kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på vores hjemmeside 2. Sådan finder dagpengekort, efterlønskort og øvrige blanketter 3. Bekræft dine kontaktoplysninger

Læs mere

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD)

Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Sådan benytter du HOTLINEs ServiceDesk (SD) Hvor finder jeg ServiceDesk?...2 Fanebladet Start Startside...3 Hvordan opretter jeg en ny opgave?...4 Hvordan laver jeg et skærmdump og får lagt det ind i min

Læs mere

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk

Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Ansøgervejledning for elever i 9. kl. Brugervejledning til Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen

Læs mere

Loginvejledning, tips og hjælp

Loginvejledning, tips og hjælp Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse gennemføres digitalt i ansøgningssystemet STADS-DANS.

Læs mere

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS

AU Studier STADS DANS. Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS AU Studier STADS DANS Vejledning til, hvordan du får adgang til og anvender STADS-DANS Annia Hoffmeyer, Kristine Ellis, Maia Jensen Oktober 2013 STADS-DANS Introduktion / Ansøgninger til faglig vurdering

Læs mere

Få mere synlighed! Vejledningshæfte

Få mere synlighed! Vejledningshæfte Få mere synlighed! Vejledningshæfte Vejledning Sådan kommer dit arrangement på OplevRudersdal.dk Dit arrangement kommer nemt og enkelt på www.oplevrudersdal.dk ved at du opretter dit arrangement på hjemmesiden.

Læs mere

Spørgeskema på HVAL.DK

Spørgeskema på HVAL.DK Skive, d. 24-05-2006 Journal nr. 7.5.286 Spørgeskema på HVAL.DK Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med Videndeling. Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2

Læs mere

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog.

Clublog Dansk vejledning af OZ0J Version 1.0 opdateret juli 2016. Forord. Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Forord Denne vejledning indeholder opstart og løbende brug af Clublog. Brug af vejledningen samt installation af softwaren sker helt på eget ansvar. Vejledningen opdateres efter behov og må frit kopieres

Læs mere

Kom godt i gang med Fronter

Kom godt i gang med Fronter 1 Kom godt i gang med Fronter. Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Kom godt i gang med Fronter Introduktion for studerende på den Sundhedsfaglige diplomuddannelse Sådan

Læs mere

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk

Forældrevejledning. Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Brugervejledning til Optagelse.dk Forældrevejledning Version: 2.0 Forfatter: Kurt Nikolajsen, Gunner MacIntyre, Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for It og Læring,

Læs mere

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort

Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort 9. juli 2014 Version 1.1 Sådan skal du udfylde og sende dit dagpengekort Du kan altid se på forsiden af Mit3F, hvornår du skal indsende det næste dagpengekort. Du finder dagpengekortet på Mit3f ved at

Læs mere

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen

Før du går i gang med din ansøgning. Sådan udfylder du ansøgningen Sa dan udfylder du ansøgning om optagelse pa en 2- faglig kandidatuddannelse med kandidattilvalg i Russisk, Religionsvidenskab eller Oldtidskundskab- Vinteroptag Hvis din bacheloruddannelse er blevet forlænget

Læs mere

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse

Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Rediger eller opret institutionsmedarbejder på en ungdomsuddannelse Institutionens brugeradministrator på Optagelse.dk kan oprette medarbejdere med forskellige roller og rettigheder. Når du opretter en

Læs mere

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger.

Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema. Indhold Klik på linket for at komme til den information, du søger. Ansøgningsportalen. Hjælp til udfyldelse af ansøgningsskema Denne vejledning er en hjælp til dig, der søger om optag på IT-Universitetets masteruddannelser og kvalifikationsforløb til masteruddannelse.

Læs mere

Login til den digitale ansøgningsportal

Login til den digitale ansøgningsportal Login til den digitale ansøgningsportal Vejledning om login til den digitale ansøgningsportal for kandidatansøgninger Login til den digitale ansøgningsportal sker via WAYF (Where Are You From), som er

Læs mere

Indberetning af en ny lokalplan

Indberetning af en ny lokalplan Indberetning af en ny lokalplan Sker på http://indberet.plansystem.dk/ Hvis en bruger ønsker at indberette en ny lokalplan i forslag (i høring), så start med at markere kladde og forslag som status, samt

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Indhold Motorola Xoom... 1

Indhold Motorola Xoom... 1 Motorola Xoom Her er en guide til softwareopdatering af Motorola Xoom, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, samt nulstilling ved bortkomst. Indhold Motorola Xoom... 1 Start

Læs mere

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere)

Brugervejledning. til. Landsforeningen Danske Folkedanseres. Medlemssystem (For dansere) Brugervejledning til Landsforeningen Danske Folkedanseres Medlemssystem (For dansere) 1 Indhold Første gang systemet skal have at vide, hvem du er.... 3 Log Ud - VIGTIGT!... 4 Log ind når du har oprettet

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Brugerguide til Wuxus - For dig som er transportkøber. Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin 2 - Vælg Vogn Trin 3 - Parter Book din vognmand Trin 1 - Indtast selv booking Batchupload Send din opgaveliste

Læs mere

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo

Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Guide til oprettelse af ruter og interessepunkter på Endomondo Indhold: A. Oprettelse af profil på Endomondo B. Oprettelse af selve ruten C. Redigering af oprettet rute D. Oprettelse af interessepunkter

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Præsentationer Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 8 Opgave... Side 13 Få adgang til filerne fra din computer... Side 21 Vejledende løsning... Side 22 GoogleDocs Præsentationer

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Brugerguide til Wuxus - For dig som er Vognmand. Opret vogn og chauffør Trin 1 - Opret en vogn Trin 2 - Opret en chauffør Trin 3 - Tildel en chauffør til en vogn Søg og book en vogn Trin 1 - Detaljer Trin

Læs mere

Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på

Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på Indsend dine ydelseskort via web a-kassen på www.foa.dk Indhold 1. Log på 2. Bekræft dine kontaktoplysninger ( Min profil ) 3. Udfyld ydelseskortet 4. Kvittering på indsendt ydelseskort 5. Ret i ydelseskortet

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg. (Jobnet for virksomheder)

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg. (Jobnet for virksomheder) Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAg (Jobnet for virksomheder) Version: 1.1 Oprettet den 12. juli 2016 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 PILOTPROJEKT... 3 2. ADGANG TIL JOBAG... 3 2.1 LOGIN MED BRUGERKODER...

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Med Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics NAV kan du oprette og vedligeholde data

Læs mere

Vejledning til kursusportalen Til dig der skal tilmelde andre til uddannelse ifb. med sundhedsplatformen

Vejledning til kursusportalen Til dig der skal tilmelde andre til uddannelse ifb. med sundhedsplatformen Vejledning til kursusportalen Til dig der skal tilmelde andre til uddannelse ifb. med sundhedsplatformen Tilmelding til Sundhedsplatformens uddannelser sker udelukkende i Kursusportalen du finder kursusportalen

Læs mere

Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør.

Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør. Brugerguide til Wuxus - For dig som er chauffør. Log ind Trin 1 - Log ind Trin 2 - Start dagen Opgaver Accepter / Afvis opgave Scanner Lasteoversigt Slut dag Accepter / Afvis opgave Denne guide hjælper

Læs mere

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling

Guide til at udfylde klageskema. når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide til at udfylde klageskema når du som patient vil klage over sundhedsfaglig behandling Guide nr., version, april 06 Log på med nøglekort NemID Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du vil klage

Læs mere

Brugerguide. Undervisere

Brugerguide. Undervisere Brugerguide Undervisere Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom i gang 5 1. Registrer fravær 6 2. Tilføj ny kursist 10 3. Underviser på flere skoler 12 Kolofon Brugerguide til EfterUddannelse.dk Undervisere

Læs mere

IndFak Kontrakt manual

IndFak Kontrakt manual IndFak Kontrakt manual 1. Kontraktadministratorens arbejdsopgaver... 3 1.1 Login... 3 1.2 Personlige forside... 4 1.2.1 Hurtig menu... 4 1.3 Personlige indstillinger... 5 1.3.1 Opsætning... 5 1.3.2 Automatisk

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at det nu er muligt at bogføre

Læs mere

Umbraco manual Skolelederne.org. Manual for lokale foreninger 1 / 12

Umbraco manual Skolelederne.org. Manual for lokale foreninger 1 / 12 Umbraco manual Skolelederne.org Manual for lokale foreninger 1 / 12 Indhold 1. Umbraco grundfunktioner... 3 1.1. Login... 3 1.2. Overblik over Umbraco... 4 1.3. Kontektsmenuen... 5 1.3.1. Flere funktioner...

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering

AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering 2012 AU-HR Sharepoint Vejledning Medarbejder indplacering Version 2.3 Aarhus Universitet 23-02-2012 Velkommen til AU-HR sharepoint site Databasen Medarbejder indplacering skal anvendes til at sikre, at

Læs mere

Conventus brugervejledning

Conventus brugervejledning Conventus brugervejledning I dette dokument finder du en vejledning til, hvad du som instruktør/træner i AVGIF kan finde af information i Conventus og hvilke værktøjer du har mulighed for at benytte. F.eks.

Læs mere

Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til Kompass EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness...2 2. Sådan foretager man en søgning...3 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning?...4 a. Gem en søgning...

Læs mere

Vejledning - mitcfu.dk

Vejledning - mitcfu.dk 1 Vejledning - mitcfu.dk Denne vejledning er rettet mod pædagogiske konsulenter med henblik på anvendelse af mitcfu.dk som værktøj til berigelse af centrenes udlånsmaterialer. 1. Åben Internet Explorer

Læs mere

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen

Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Vejledning til dagpengekortet på Selvbetjeningen Denne vejledning indeholder eksempler på, hvordan du udfylder dit dagpengekort. Du kan benytte samme vejledning til udfyldelse af efterlønskort eller et

Læs mere

VEJLEDNING Smartphone Applikation

VEJLEDNING Smartphone Applikation VEJLEDNING Smartphone Applikation Side 1 Vejledning til LOCKONs iphone/ Android App Her er en vejledning til hvordan du downloader, installerer og bruger LOCKONs applikation. Forudsætning for brugen af

Læs mere

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login

UNI Login brugeradministration. - fra Lectio til UNI Login UNI Login brugeradministration - fra Lectio til UNI Login 1. udgave, december 2010 Indhold 1 Formålet med denne vejledning... 2 2 Eksportér csv-fil med elev- og/eller lærerdata fra Lectio... 3 3 Importér

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende efteruddannelse Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes til fonden. Er et ansøgningsskema

Læs mere

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP)

MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) MANUAL TIL RESULTATINDBERETNING OG OPDATERING AF KLUBSPECIFIKKE DATA I DANSK TENNIS FORBUND OG UNIONERNES HOLDTURNERINGSPROGRAM (HTP) Dansk Tennis Forbund 22. april 2015 side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Versionsopdatering Epos HR 1 Highlights version November 2010

Versionsopdatering Epos HR 1 Highlights version November 2010 1 Highlights version November 2010 I denne versionsopdatering gennemgås de væsentligste ændringer pr. modul. Highlights gælder for både (Oracle), build 3504, samt (SQL), build 7880. 1.1 Basismodulet 1.1.1

Læs mere

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du:

Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: Vejledning i at udfylde ½-årserklæring hvis du: har haft arbejde i perioden har fået reguleret din pension er begyndt at få udbetalt en pension fylder 65 år i den periode du skal udfylde ½-årserklæring

Læs mere

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på NemID WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Gå på netbank og borgerservice med Her viser vi, hvordan du bestiller og bruger, så du kan bruge netbank og de mange offentlige internettjenester. Når du vil logge på

Læs mere

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre.

Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Fakturering Fakturering kan foretages som en massefakturering eller for en enkelt ordre. Massefakturering. På fanen Dagligt findes mappen Faktura. Herunder kan man vælge mellem Dagligt, Ugentligt, 14 dage

Læs mere

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk]

sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [Joblog på Jobnet.dk] Opret din joblog Joblog på Jobnet.dk Joblog er et værktøj, som hjælper dig med at dokumentere, organisere og målrette din jobsøgning. Med joblog får du

Læs mere

Lønændring varig/tidsbegrænset udover overenskomsten og forhåndsaftale

Lønændring varig/tidsbegrænset udover overenskomsten og forhåndsaftale NOTAT HR-Centret - lønteamet 14-10-2014 Lønændring varig/tidsbegrænset udover overenskomsten og forhåndsaftale Lønændring udover overenskomsten og forhåndsaftalen, kræver altid en underskrift fra organisationen.

Læs mere

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S)

1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) Send Digitalt. Elementerne i Send Digitalt vinduet 1. Send Digitalt knappen anvendes til at afsende meddelelsen til de valgte modtagere. (Alt- S) 2. Tjek kan anvendes til at kontrollere, om der kan sendes

Læs mere

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse:

Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Vejledning til personlige funktioner på MIT DANSKE ARK ( eksklusive profil og cv) Indholdsfortegnelse: Side 2: Nyheder valg til personligt nyhedsbrev, Mine Nyheder og visning på enkeltsider Side 3: Funktionen

Læs mere

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv.

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Indhold Hvordan opretter man en ny kontaktperson?... 2 Rollen... 5 Accounten... 6 Tildeling af rollerne Main supervisor og Co supervisor... 8 Hvordan

Læs mere

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29.

Ældresagen datastue Aktivitetsteltscentret Bavnehøj Nørre Snede Tema: Internettet på ipad. Tema. Internettet. på ipad Opdateret 29. n Tema Internettet på ipad Opdateret 29. marts 2016 Sofus Opdateret d. 29. marts 2016 Side 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7-8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har behov for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal

Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Brugervejledning til redigering af Borup Privatskoles skoleportal Indholdsfortegnelse Side 2 Login på skoleportalen (Vejledning til redigering

Læs mere

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du bliver i tvivl om, hvordan du bruger de nye funktioner. Vi glæder os til at hjælpe dig.

Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du bliver i tvivl om, hvordan du bruger de nye funktioner. Vi glæder os til at hjælpe dig. - Hele vejen rundt Svendborg d. 1. februar 2016 Kom godt i gang med brugen af Aktivitetskalendere i UDDATA+ I denne vejledning bliver du guidet til, hvordan aktivitetskalendere i UDDATA+ administreres

Læs mere

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID.

Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Start ansøgning (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Login - ansøgers ægtefælle (del 1) Du skal nu logge ind med dit NemID. Når du er logget ind, har du to muligheder: Start del 1 af en ny ansøgning. Fortsæt en tidligere gemt del 1. Log ind og signer korrekt

Læs mere

WebGIS. Zoom. Klik på knappen Startside (skift øst/vest) hvis du vil se kommuner i den anden landsdel. September 2014

WebGIS. Zoom. Klik på knappen Startside (skift øst/vest) hvis du vil se kommuner i den anden landsdel. September 2014 WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Android mobil app manual Version 170516

Android mobil app manual Version 170516 Android mobil app manual Version 170516 Indhold Introduktion... 2 Installation... 2 Gå ind på Google Play... 2 Gå ind på Mobil app en... 3 Indstillinger... 3 Telefonnummer... 4 Favorit udgående id... 4

Læs mere

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold.

Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Start med at vælge hvilken afdeling der skal laves ændringer i f.eks. fodbold. Her ses da alle sider og undersider som siden fodbold indeholder. Nu kan du gå i gang med f.eks. at tilføje nye sider. Klik

Læs mere

IntoWords ipad Tjekliste

IntoWords ipad Tjekliste IntoWords ipad Tjekliste IntoWords Generelt Gennemgået Øvelse Installation af IntoWords til Ipad 1 Login til Skole 2 Login til Privat 3 Login til Erhverv 4 Værktøjslinjen 5 Indstillinger i IntoWords 6

Læs mere

Rekvirent Opret en rekvisition

Rekvirent Opret en rekvisition Rekvirent Opret en rekvisition Versionsnummer Dato Forfatter Kommentarer 0.9 12.01.2010 KTH www.progratorgatetrade.com/indfak V.0.9 1. Login... 3 1.3 Personlige forside... 3 2. Opret ny rekvisition...

Læs mere

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte?

_2_mulighederAfgive vælgererklæring eller tilbagetrække støtte? Support Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål længere nede på siden, kan du kontakte partiet. Du kan stille spørgsmål til processen, eller til brugen af systemet ved at kontakte det parti du vil

Læs mere

Manual til Indbetalingsportal

Manual til Indbetalingsportal Manual til Indbetalingsportal HVORDAN OPRETTER JEG EN BRUGER?... 2 HVORDAN LOGGER JEG PÅ, EFTER JEG HAR OPRETTET EN BRUGER?... 3 HVORDAN INDBETALER JEG PENGE PÅ ET ARMBÅND?... 4 HVORDAN OPRETTER JEG AUTOMATISK

Læs mere

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD

Bilag 1b Vejledning til udfyldelse af ESPD Indhold 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 2 2 UDFYLDELSE AF ESPD SOM TILBUDSGIVER... 2 2.1 START... 2 2.2 PROCEDURE... 4 2.3 UDELUKKELSE... 7 2.4 UDVÆLGELSE... 11 2.5 AFSLUT... 12 Side 1 af 14 1 Indledende

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE Sådan ser du svarprocenten og rykker for eller tilbagekalder besvarelser I denne vejledning kan du læse, hvordan du kan følge arbejdspladsens svarprocent på spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen

Brugervejledning. Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning til forældre og elever i grundskolen 7. februar 2012 1 INDLEDNING... 4 1.1 MÅLGRUPPE... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4 2 UDDANNELSESPLANEN FOR ELEVER... 5 2.1 LOGIN...

Læs mere

April 2016 Version 01 2016. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem

April 2016 Version 01 2016. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem April 2016 Version 01 2016 Vejledning til Eunomias Vikarsystem 1 0. Indledning... 3 1. Adgang til Eunomia... 3 2. Ajourfør ansættelsesskema... 3 3. Liste over vikarskemaer... 4 4. Opret nyt vikarskema...

Læs mere

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv.

Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Kontaktpersoner Vejledere, programudvalg, skoleudvalg mv. Contents Hvordan opretter man en ny kontaktperson?... 2 Oprettelse af ny kontaktperson fra kontaktpersoner-menuen... 2 Oprettelse af ny kontaktperson

Læs mere

Quick-guide til Dynamicweb

Quick-guide til Dynamicweb Quick-guide til Dynamicweb 1 Indledning... 3 2 Administration i Dynamicweb... 4 3 Tilføj indhold på websiden... 6 3.1 Hvordan opretter jeg hovedsider?... 6 3.2 Hvordan opretter jeg undersider?... 7 3.3

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Kødkvæg Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Kødkvæg Dette hæfte er en kort introduktion til foderplanlægning til KødKvæg i DLBR NorFor Foderstyring. Med

Læs mere

Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver

Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver Vejledning til LG s digitale anmeldelse for fuldmagtshaver 1. Udfyld anmeldelsen. 2. Gem anmeldelsen og adviser lønmodtager. 3. Lønmodtager godkender og sender anmeldelsen til LG. 4. I får en kvittering

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige på sitet? Forsiden Servicemenu. Manual Skive Kommune Umbraco subsite

Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige på sitet? Forsiden Servicemenu. Manual Skive Kommune Umbraco subsite Manual Skive Kommune Umbraco subsite Du logger ind i Umbraco via adressen: subsite.skive.netmester.dk/umbraco uden at skrive https:// http:// eller www. foran. Indholdsfortegnelse: Hvad hedder det forskellige

Læs mere

Oprettelse af Aktivitet

Oprettelse af Aktivitet Oprettelse af Aktivitet 1. Fra Organizerens forside Kalender vælges og det ønskede tidspunkt for aktiviteten. 2. Nu dukker formen frem som aktiviteten bliver oprettet med. Formen har som udgangspunkt 3

Læs mere

Opgave 1: Log ind og skift password m.m.

Opgave 1: Log ind og skift password m.m. Opgaver i Typo3 Opgave 1: Log ind og skift password m.m.... 2 Opgave 2: Opret flere filmapper og upload diverse filer... 3 Opgave 3: Opret en ny side som denne her... 4 Opgave 4: Opret fotogallerier med

Læs mere

Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet

Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet Brugervejledning til Web-LIMS Online registrering af prøver til Toldlaboratoriet Indhold Adgang og opstart... 2 Registrering af opgave... 3 Registrering af opgave med fysisk prøve... 3 Registrering af

Læs mere

Manual til de lokale webredaktører

Manual til de lokale webredaktører Skolelederne.org marts 2007 Manual til de lokale webredaktører Nedenstående er en kort udgave af manualen til hjemmeside systemet Webupdate 5 med enkelte personlige erfaringskommentarer.. Mvh Søren Thomsen.

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Log ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte.

Læs mere

VERSION 3.1.20 JULI 2013

VERSION 3.1.20 JULI 2013 HIGHLIGHTS EPOS LØN VERSION 3.1.20 JULI 2013 Indholdsfortegnelse 1 Tag skærmprint af gemte kriterier... 3 2 Nyhed: Definér lønseddel pr. lønseddelgruppe... 4 3 Ny importskabelon lønkonteringsfordeling...

Læs mere

Kom godt i gang med PULS Badevand

Kom godt i gang med PULS Badevand Formålet med denne del af QuickGuiden er, at kommunen kan tjekke, at deres badevandsdata er blevet korrekt migreret til PULS. Det vil sige, at stationerne er rigtigt oprettet og derfor er klar til, at

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside.

Villys Studiekreds Præsentation af slægten på en hjemmeside. Vejledning i hvordan man opretter HTML-filer i Brothers Keeper 7. Denne vejledning beskriver, hvordan man i Brothers Keeper (BK) danner HTML-filer, som senere kan flyttes til en ekstern server, hvor man

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.129 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.129 Side 1 Side 1 Til denne vejledning laver vi lidt ekstra ved hvert billede. Vi skal bruge det der hedder Image Curl. Vi skal altså bruge en fil der kan hentes på min hjemmeside under Photofiltre 7 og nederst på

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til læse-, regne-, IT-kurser gennem Den Kommunale Kompetencefond

Vejledning til ansøgning om støtte til læse-, regne-, IT-kurser gennem Den Kommunale Kompetencefond Vejledning til ansøgning om støtte til læse-, regne-, IT-kurser gennem Den Kommunale Kompetencefond Følgende vejledning er udarbejdet til jer, der søger støtte gennem Den Kommunale Kompetencefond til læse-,

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016

Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 Trin for trin-guide til Fællesskema 2016 1. Vigtige ændringer i 2016... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 1 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 3 4. Hent resten

Læs mere

Nyt skoleår - Skolepenge

Nyt skoleår - Skolepenge Nyt skoleår - Skolepenge Indledning... 3 Økonomisystem Nyt skoleår... 3 Terminer... 4 Priser... 4 Abonnement pr. barn... 5 Prognose for abonnementskørsel... 6 Afstemninger inden abonnementskørsel... 7

Læs mere

Andelsboligforeningen Himmerland. EGBoligWeb

Andelsboligforeningen Himmerland. EGBoligWeb EGBoligWeb 30. oktober 2005 Indholdsfortegnelse Opstart og login...3 Menu-/værktøjslinie...5 Standard...6 Afslut e-bolig...6 Økonomi...7 Finansudskrifter...7 Vis kriterier...12 Lejer...13 Lejer kartotek...13

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N. ScanPas. Fiktivt cpr.nr. Decentral vejledning

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N. ScanPas. Fiktivt cpr.nr. Decentral vejledning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N ScanPas ScanPas Brugervejledning Version 1.0 27. oktober 2010 Indhold Symboler i denne vejledning... 2 Oversigt over funktionstaster...

Læs mere

Kom godt i gang med Quickpay

Kom godt i gang med Quickpay Kom godt i gang med Quickpay Quickpay er en betalingsløsning til at integrere alle gængse betalingskort på din webshop. På denne side kan du læse, hvordan du logger ind og sætter Quickpay-modulet på din

Læs mere

Tilmeldingsvejledning Hærvejsløbets Cykelløb 2014

Tilmeldingsvejledning Hærvejsløbets Cykelløb 2014 Tilmeldingsvejledning Hærvejsløbets Cykelløb 2014 Når du skal tilmelde dig, har du flere valgmuligheder. Du kan enten: Tilmelde dig som holdkaptajn og oprette et hold Tilmelde dig som individuel rytter

Læs mere