Årsberetning Konstitueringen blev således:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2012. Konstitueringen blev således:"

Transkript

1 Årsberetning 2012 På baggrund af den meget store underholdningsværdi, der var på sidste års generalforsamling, vil jeg med det samme sige, at jeg ikke har intentioner om, at dette gentager sig, hvorfor vi vil gribe det anderledes an i år. Den første ændring I har mærket, er registreringen ved fremmødet i dag. Dette er også for at sikre, at dem, der møder op også er medlemmer af foreningen. Der var sidste år højlydte ønsker om, at bestyrelsen skulle lave en forretningsorden og dette var noget af det første, vi gik i gang med efter vores første bestyrelsesmøde sidste år, hvor vi også konstituerede os. Konstitueringen blev således: Gitte Papuga Formand Ole Bager - Sekretær Arne Bæksted Kasserer Susanne Transel Webmaster (1. suppleant) Vivi Rasmussen Ansvarlig for opdatering af opslagskasser Torben Juul bestyrelsesmedlem Henning Friis Jensen (2. Suppleant) Uanset om man er sekretær eller suppleant har vi fordelt arbejdsopgaverne imellem os, og vi har haft et rigtig godt samarbejde og nogle spændende møder med masser af idéer og forslag. Forretningsordenen kan ses på vores hjemmeside. Det er dog en lille forening med simple vedtægter og jeg tror, at vi skal passe på, at den lokale og spontane intimitet ikke forsvinder. Vi har efter vores opfordring til Jer om at stille op til bestyrelsesarbejdet modtaget henvendelse fra to personer, der ønsker at opstille til bestyrelsen. Den ene har efterfølgende trukket sig grundet ændret helbredstilstand. Medregnet Ole Bager s genopstilling, så har vi nu to af de tre kandidater, vi skal bruge. Hvis der er nogen fra salen, der ønsker at opstille, så kan de melde sig under punktet Valg til bestyrelsen. Bliver der flere end 3 kandidater, så holder vi en afstemning. Jeg har altid været glad for vores afslappede og hyggelige måde at holde valg på, men jeg kan godt se, at det kan være svært at høre, hvor mange, der klapper! Der er virkelig blevet grublet en del over, hvordan vores afstemning skal foregå, og det er mit personlige ønske, at det bliver holdt på en afslappet og uformel måde. Derfor har I fået udleveret nogle kort, der skal bruges, hvis vi skal stemme. Bliver der mere end 3 kandidater skrives alle navnene på overhead projekteren og jeg vil appellere til at, hver husstand kun stemmer én gang. De tre kandidater med flest stemmer er valgt. Skulle der være nogen, der insisterer på skriftlig afstemning, så er der også udleveret stemmesedler, så vi er forberedt på lidt af hvert i år. Men mere om dette under punktet Valg af bestyrelsesmedlemmer.

2 Nyhedsbreve Noget, der også er nyt er, at vi er begyndt at udsende nyhedsbreve, når der er lidt nyt at fortælle. Disse breve bliver sendt til de medlemmer, der har opgivet deres adresse til os. Vi prøver at samle lidt op, så det kun bliver til ca. 3 nyhedsbreve om året. Har du lyst til at modtage nyhedsbreve, så husk at opgive din mail adresse til Ole Bager (vores sekretær) inden du går hjem. Husk også, at hvis du har fået en ny adresse, så skal vi lige have den rettet. Til dem, der ikke har , så bliver alle nyhedsbreve opsat i foreningens opslagskasser. De kan også læses på vores hjemmeside, hvis man har adgang til internettet. Linie 204 M.ht. linie 204 så var det endnu engang busruten, der fik os op på barrikaderne, da vi sidste år i medierne kunne læse os til at rute 204 fremover ikke ville køre til Fredericia. Rute 204 er den eneste livsnerve herfra og videre, hvis man ikke selv har bil. Det vil få store konsekvenser for både de fastboende, som benytter bussen til arbejde, skole, læge, indkøb m.m. men også for sommerhusejerne i Fredericia, der bruger bussen for at komme hertil og fra. Det vil helt sikkert også forringe vores område og blive endnu sværere end det allerede, er at sælge sit hus, hvis vores område bliver en slags udkantsdanmark. Turismen kan også risikere at lide under manglende offentlig trafik. Ydermere var der en meget kort høringsfrist, som vi bad om udsættelse af, da det lugtede lidt af, at det var et forslag, der skulle hastes igennem. Desværre blev ansøgningen om udsættelse af høringsfrist afslået, og det blev de ekstra afgange til og fra Vejle og Fredericia, som vi havde ansøgt om desværre også. Heldigvis var der så mange indsigelser fra vores område samt fra Gårslev, at politikerne besluttede, at den eksisterende køreplan skulle fortsætte som hidtil dog med et supplement kaldet flextur. Dette er dog ikke den bedste løsning for vores område, men trods alt en bedre løsning end den som der først blev lagt op til. Flextur. Som noget nyt bliver det muligt at bestille flextur. Dette skulle starte engang i sommer/sensommeren. Peder Hummelmose vil fortælle mere om dette i hans indlæg senere. Udstykning af sommerhusgrunde Kommunen fattes penge og politikerne valgte at sende friarealerne på Marius Mikkelsens vej og Gimlegrunden i spil. Disse er dog de eneste grunde i Hvidbjerg, Mørkholt området, der endnu ikke er bebygget og grundejerforeningen ser hellere, at der kommer petanque bane, legeplads, svævebane eller andet, da vi ikke har så mange aktiviteter at byde på i vores sommerhusområde. Der var i kommunens forslag lagt op til, at en del af provenuet ved et salg skulle tilfalde renovering og vedligeholdelse af stranden. Dette blev dog afvist af Byrådet. Hvorvidt det egentlig er lovligt at lave sommerhusudstykninger på disse matrikler, har vi endnu ikke noget svar på. Der var en gammel sag i om netop dette område, hvor grundene i Mørkholt skred ned i vandet, og vi har forsøgt at finde dokumenter om sagen, men det har været lidt svært, da der ikke mere er noget, der hedder

3 Overlandsvæsenet og Vejle Kommunes jurist har heller ikke været til nogen hjælp, da vi forespurgte, om Vejle Kommune har det skøde, hvorpå Børkop Kommune i sin tid overtog matriklerne og om Vejle Kommune har noget på skrift om, på hvilke betingelser matriklerne i sin tid blev overtaget af Børkop Kommune. Dette eksisterer ikke. Vi har også undersøgt Lokalhistorisk arkiv, der heller ikke kunne hjælpe med oplysninger. Heldigvis har Byrådet valgt ikke at sælge Gimlegrunden, og så vidt vi ved, så er salget af grunde på Marius Mikkelsens vej sat på stand by. Måske kan Peder Hummelmose senere fortælle, om der er sket yderligere i sagen og måske kan bestyrelsen finde noget om sagen fra starten af firserne inden et salg bliver en realitet. Hjertestarter I september sidste år blev vi kontaktet af Rotary Børkop, der forespurgte på, om vi var interesserede i at få en hjertestarter til området ved selv at betale ca. halvdelen. Det var en kærkommen håndsrækning, da hjertestarter netop er et af vore fokusområder. I samarbejde med Rotary Børkop arrangerede vi et hjertestarter kursus den 26. januar. Per og Gitte Egebart var så flinke at stille lokaler til rådighed, og der var mildt sagt stuvende fuldt. Hjertestarteren hænger på siden af Egebart Auto s værksted. Tak til Rotary Børkop, der gjorde dette muligt. Jeg skal også lige tilføje, at der er en hjertestarter på Mørkholt Strandcamping. Derudover har vi søgt Trygfonden om en hjertestarter til Hvidbjerg/Mørkholt området for at blive bedre dækket ind. Desværre er der rigtig mange, der har søgt, så vi kom ikke i betragtning. Vi har tænkt os at søge igen til efteråret. Vi har også forespurgt Vejle Kommune om en hjertestarter hos Børnenes Vel. Det er Dagtilbudsafdelingen, der ejer Børnenes Vel og de har desværre afslået med den begrundelse, at: Da vi ikke har bemanding på Børnenes Vel om vinteren, vil vi ikke kunne holde tilsyn med den halvdelen af året. Vi vil derfor ikke kunne tage ansvar for, at den er funktionsdygtig på dette tidspunkt, og vi vil derfor ikke opsætte en hjertestarter på Børnenes Vel. Vi har naturligvis besvaret afslaget med, at en hjertestarter ikke skal serviceres udover et batteriskifte ca. hvert andet år. Det ville ellers være rart, hvis stranden også blev dækket af en hjertestarter. Vi synes, at afslaget er lidt tyndt og mener, at kommunen burde finde pengene et sted, da der efterhånden er ved at være hjertestartere på mange offentlige steder og bygninger. Stifonden Der var i år mulighed for at søge Stifonden om midler til naturgenopretning, naturpleje og Stiprojekter i Vejle Kommune. Grundejerforeningen søgte om midler til to nye trapper ved Niels Pedersensvej/Duevej. Vi havde forestillet os et par trapper som dem kommunen har lavet i området. F.eks. den trappe på Hvidbjergvej ved Lille Klit ned til stranden. En fantastisk flot trappe, som vi er glade for og som helt sikkert holder i rigtig mange år. Hvis vi kunne lave sådan et par trapper ville det også skabe en rød tråd og idéen med at få samlet hele sommerhus området ville fremstå mere gennemført. Vi fik bevilget kr ,-. Arbejdsløn er naturligvis ikke medregnet og består af frivillig arbejde. Der er heldigvis allerede en del, der har meldt sig og støberi af fundament går i gang medio august.

4 Det er dog ikke mange penge, når vi havde store drømme, så vi måtte tænke forfra og henvende os til Trælasten for at høre, hvad der overhovedet kunne lade sig gøre. Vi har dog nu modtaget et tilbud på to trapper, der holder sig +/- nogle få hunderede kroner indenfor beløbsrammen på de kr ,-. I den anledning vil jeg gerne tilføje, at vi er en lille forening med beskedne midler til rådighed og ikke har mulighed for selv at deltage økonomisk i trappe projektet. Vi betaler en beskeden pris på kr. 100,- for et års medlemskab og disse penge bliver brugt til at arrangere Skt. Hans aften på Fladstranden og smørrebrød øl/vand og leje af lokaler til generalforsamlingen. Så er de penge næsten brugt. I disse tider er det blevet sværere, at få penge til projekter fra de offentlige myndigheder, så vi skal måske som forening overveje, om vi skal fortsætte med at have smørrebrød til generalforsamlingen og i stedet for få pengene fri til projekter, eller om vi evt. skal sætte prisen op til f.eks. kr for at få råd til det hele? Jeg vil gerne her indskyde, at det var normal kutyme, at formanden og kassereren i grundejerforeningen fik et symbolsk beløb på henholdsvis kr. 500 kr. kr for deres arbejde. Dette har både Arne Bæksted og jeg afslået at modtage. Aktiviteter Som sagt tidligere, så afholdt vi kursus i anvendelse af Hjertestarter den 26. januar. Derudover havde vi vores naturvandring den 16. juni med Steen Hedrup. Et arrangement jeg desværre ikke selv havde mulighed for at deltage i, men der var igen i år pænt fremmøde til naturvandringen. Som noget nyt så skal vi til at betale kr. 600,- til Økolariet i Vejle for denne naturvandring med Steen Hedrup. Skt. Hans aften var det næste arrangement. Der var også til dette arrangement stor opbakning. Det var igen i år trioen Mogens og Tine Lützen og Charlotte Andersen, der sang og spillede. Båltaler i år var Morten Kristensen, og jeg ved godt, at der var problemer med at høre, hvad han sagde. Det er sådan, at grundejerforeningen ikke selv har mikrofon og højtalere, derfor låner vi hos musikken og man bør nok have større kapacitet i højtalerne, hvis talen skal kunne høres af dem, der står bare få meter væk. Vi må bede næste års taler om at tage mikrofonen helt op til munden og håber, at det vil hjælpe. Båltalen ligger i øvrigt på foreningens hjemmeside. Det sidste arrangement er aftenens generalforsamling, der som altid også i år er velbesøgt. Ny hjemmeside Vi har i år fået ny hjemmeside i foreningen. Når vi har en hjemmeside vil vi jo også gerne have, at der er nogen, der besøger den og følger med i, hvad der sker. Det var på den gamle hjemmeside ikke muligt at publicere så meget, som vi ønsker. Vi håber, at det bliver en hjemmeside, som folk vil benytte for at følge med i, hvad der sker i lokalområdet og foreningen. Desuden var den gamle hjemmeside meget dyr kr ,- årligt. Den nye hjemmeside har kostet kr ,- i starthjælp for at få den etableret og så Susanne Transel, blev sat ind i brugen af den. Fremover vil den koste ca. kr. 400,- årligt, så vi har allerede der sparet nogle penge. Indbrud Vores område har de sidste par år været særdeles plaget af indbrud. Vi har i samarbejde med Vejle Politi lavet en aftale om, at de døgnet rundt kan kontakte et par bestyrelsesmedlemmer for at få oplysning om ejere af sommerhuse. Det

5 kan være et problem, hvis Politiet pågriber tyve om natten med tyvekoster, og man ikke kan få fat på ejerne af sommerhusene. Desværre har de ikke ringet og bedt om oplysninger endnu, men aftalen er kommet i stand netop fordi, de på et tidspunkt stod i den situation, så vi kan jo håbe, at de fanger nogle indbrudstyve igen. Politiet har dog én gang bedt os om hjælp, da de stod med en kædesav, hvor de manglede en ejer. Desværre er vores kartotek meget mangelfuldt både med hensyn til mailadresse og telefonnr. så endnu engang vil jeg opfordre til, at I afleverer disse oplysninger til Ole Bager, inden I går hjem eller sender en mail til et bestyrelsesmedlem via hjemmesiden. Man kan læse mere om, hvad man kan gøre for at sikre sin bolig mod indbrud på Skiltning Det har gennem flere år på generalforsamlingen været et tilbagevendende spørgsmål om skiltningen i vores område. Det er fx skilte, der viser til ikke eksisterende telefonbokse dog har kommunen en aftale med købmanden om, at hans telefon kan bruges som nødtelefon det gælder selvfølgelig kun i hans åbningstid. Vi har haft en del kontakt til Vejle kommune og har senest fået beskeden, at der er bestilt nye skilte til at erstatte de uaktuelle og slidte skilte. Kommunens medarbejder fortæller dog, at skiltene omkring Klitten altså skiltene med Brandfare og Åben ild forbudt IKKE er kommunens ansvar, men Naturstyrelsens. Da vi i forbindelse med vores trappeprojekt var i kontakt med Naturstyrelsen, har vi rettet henvendelse vedrørende den omtalte skiltning, men har intet hørt fra den side. Lokale nyheder Fra 1. januar 31. marts holdt købmanden lukket og det var et tab for både de fastboende og de turister, der besøger os om vinteren, specielt i vinterferie perioden, at der ikke længere var mulighed for at handle i Høll. Med de dårlige busforbindelser der er, blev det en udfordring for nogle at få gjort sine indkøb. Sommercaféen skiftede forpagter i pinsen og blev overtaget af Dorte og Jørn Christensen og Høll Kiosken blev overtaget af Jane Arusi. De bydes begge velkommen og vi håber, at de er kommet godt fra start trods den manglende sol denne sommer. Lone Ravn har stadig sin B&B på Hvidbjergvej. T- Træf er også et nyt begreb. Den sidste torsdag hver måned fra kl kan man mødes hos Egebart Auto medbringende sin kaffe eller the og få en snak og et par hyggelige timer. T et står faktisk for Torben, som tidligere drev købmandsforretningen. Det var i starten ham, der var omdrejningspunkt, så man kunne bevare kontakten til Torben og omvendt. Alle er velkomne til at møde op. Har man lyst til at læse denne beretning i fred og ro, kan den findes på foreningens hjemmeside.

GRUNDEJERFORENINGEN FOR HVIDBJERG HØLL OG MØRKHOLT www. hvidbjergvejlefjord.dk

GRUNDEJERFORENINGEN FOR HVIDBJERG HØLL OG MØRKHOLT www. hvidbjergvejlefjord.dk Årsberetning 2013 Smørrebrød: Noget af det første vi diskuterede på bestyrelsesmødet efter sidste generalforsamling var emnet smørrebrød J Jeg ved godt, at vi ikke er her for at spise smørrebrød men jeg

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008. i Lille Friheden

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008. i Lille Friheden REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND DEN 4. APRIL 2008 i Lille Friheden Formanden byder velkommen Formand Peter bød velkommen og udbragte den traditionelle fælles skål

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Hellerup 12. marts 2010 Tirsdag den 23. marts 2010, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Velkommen til årets generalforsamling. I forhold til sidste år er der sket den fornyelse, at der ikke sendes breve med indkaldelse ud til medlemmerne. Det var vi i bestyrelsen

Læs mere

Så længe stod stilladset der jo heller ikke

Så længe stod stilladset der jo heller ikke Så længe stod stilladset der jo heller ikke Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling: Hellerup 16. marts 2011 Tirsdag den 29. marts 2011, kl.

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening

Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening Referat af generalforsamling 2014 Norsminde kro den 13. juni 2014 220 deltagere repræsenterende 126 ejendomme. 1. Velkomst ved formanden og fællessang. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Ole Ravnsbo,

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Teestrup Menighedsråd

Teestrup Menighedsråd Teestrup Menighedsråd Bråby Menighedsråd Nr. 2/2008 LOKALBLADET Morten Lousen (ansvarshavende) Skuderløsevej 11A 4690 Haslev Tlf. 33 32 06 40 E-mail: mr@lousen.com Oplag 1100 stk. Tryk og prepress: Glumsø

Læs mere

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Vi tør drømme. Kender i den følelse man har inden i, og hvor grænseoverskridende det kan være, at skulle sige sine drømme højt? Følelsen af at når vi har sagt dem højt, så kommer

Læs mere

Bestyrelsens Beretning for 2009.

Bestyrelsens Beretning for 2009. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg.

Dirigent: Der er udsendt en skriftlig redegørelse, og nu har vi fået et mundtligt tillæg. Referat fra ekstraordinær generalforsamling Sommerbyen Rønhøjgård 03-10-2013 Kl. 19:00 Tapeten, Ballerup Susanne Voss, Gerd Larsen, Møde indkaldt af Annette Christensen, Frank Andersen Mødetype Referent

Læs mere

NR. 3 MARTS 2013 26. ÅRGANG. Formandens sidste beretning

NR. 3 MARTS 2013 26. ÅRGANG. Formandens sidste beretning ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 3 MARTS 2013 26. ÅRGANG Formandens sidste beretning Efter 9 år som formand valgte Tom V. Kaspersen at trække sig fra posten ved den netop afholdte generalforsamling. Tom forlader

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat generalforsamling 2014

Referat generalforsamling 2014 Referat generalforsamling 2014 Velkomst v/formand Peter Holm Til generalforsamlingen fremmødte 31 af foreningens medlemmer, hvilket må siges er rigtig flot fremmøde. Generalforsamlingen startes med at

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 2. udgave, 1. årgang

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 2. udgave, 1. årgang Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 2. udgave, 1. årgang November 2013 Røde Kors Cafeen på udflugt her giver man gerne hinanden en hånd I dette nummer af projekt Mere Naboskabs nyhedsbrev kan du blive

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere