Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole. Håndbog"

Transkript

1 Kontakt- og trivselsforældre på Mørkhøj Skole Håndbog Informationer der er værd at vide Børnenes trivsel - i bred forstand - er den altafgørende faktor for en tilfredsstillende skoletid - fagligt og socialt

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kommissorium for klassens Kontakt- og Trivselsgruppe... 4 Information på første forældremøde Aftaler på første forældremøde i 0. klasse Hvorfor have kontaktforældre... 5 Samarbejdet mellem lærerne og klassen Samarbejdet med SFO Samarbejdet med skolebestyrelsen Arbejdsopgaver for kontaktforældre... 7 Hvorfor have trivselsforældre... 8 Samarbejdet mellem lærerne og klassen Samarbejdet med SFO Idekatalog for trivselsforældre... 9 Godt at vide i forbindelse med afholdelse af arrangementer Lån af lokaler Lån af udstyr, redskaber mv. 2

3 Indledning Man kunne fristes til at spørge om det virkelig er nødvendigt at formalisere samarbejdet mellem skole og hjem? Erfaringer viser, at de skoler, der har formaliserede ordninger og velbeskrevne rammer for samarbejdet, typisk har en aktiv forældrekreds: forældre der bakker op om skolebestyrelsen og skolen, er med til at sikre en skole i udvikling og gode vilkår for eleverne (kilde: Skole og Samfund) På Mørkhøj skole skal der arbejdes på at fremme trivsel for alle. Formålet er at elever, lærere og pædagoger samt forældre og øvrigt personale primært opfatter Mørkhøj Skole som et rart og trygt sted at være. Skolebestyrelsen og skolens ledelse har det overordnede ansvar for trivselsarbejdet på Mørkhøj Skole. Det er skolebestyrelsen og ledelsens intension, at der iværksættes vedvarende initiativer der sikrer kontinuitet i arbejdet med trivsel på Mørkhøj Skole. Mørkhøj Skole har udarbejdet et værdiregelsæt som blandt andet indeholder retningslinier for god adfærd på Mørkhøj Skole og en antimobbepolitik, se værdiregelsættet på skolens hjemmeside. Trivsel på Mørkhøj Skole betragtes generelt som forholdet mellem en person og omgivelserne, opdelt i følgende relationer: Børn - Børn Børn - Voksne Voksne - Voksne Ledelse - Personale Alle - De fysiske rammer Skolen - forældre Vi som forældre på skole kan bidrage væsentligt til at sikre trivsel på flere af områderne og denne håndbog skal være medvirkende til at sætte arbejdet, processen og aktiviteterne i gang i alle klasser og på alle klassetrin. Grundstenen til trivslen i klasserne lægges i skolestarten og den første tid i 0. Klasse. Det er derfor afgørende at kontakt- og trivselsarbejdet startes på første forældremøde, og at der allerede fra starten kommer gang i aktiviteterne. Jo bedre alle i og omkring klassen - børn / lærere / forældre - kender hinanden, jo større mulighed er der for at vi forældre kan medvirke til at vores børn trives i dagligdagen i skolen. En forældregruppe, der kender hinanden og hinandens børn, kan yde en meget stor indsats i lærernes daglige arbejde for trivsel i klasserne. 3

4 Kommissorium for klassens Kontakt- og Trivselsgruppe Gruppen skal bestå af klasselæreren og et antal forældre. Vi anbefaler min. 4 forældre, der deltager både i skole- og SFO-regi. Gruppen sammensættes på skoleårets første forældremøde og skal virke for et skoleår ad gangen Gruppen kan vælge at fordele rollerne som kontrakt- og trivselsforældre mellem sig, men der skal altid være et antal kontaktforældre og et antal trivselsforældre i gruppen Information på første forældremøde På første forældremøde i 0. klasse vil en forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen komme og fortælle om skolebestyrelsen og skolebestyrelsens arbejde på Mørkhøj Skole. På samme forældremøde vil håndbogen for kontakt- og trivselsforældre bliver introduceret og udleveret. Hvad skal der ske på første forældremøde i 0. klasse På første forældremøde i 0. klasse kan/skal der laves aftaler om: Valg kontakt- og trivselsforældre (SKAL VÆLGES) Lav en blå bog (en side pr. barn med billeder af barn, forældre og søskende. fritidsinteresser, husdyr mv.) Sørg for at alle har klasseliste med telefonnumre, adresser, , mv. Aftal vedrørende børnefødselsdage, gavebeløb, inviteres hele klassen eller kun piger/drenge mv. Oprettelse af klassekasse, hvor mange penge, hvornår betales, hvem administrerer klassekassen, hvad bruges pengene til mv. Aftal antal og tidspunkt for klassefester og andre arrangementer i klassen - hvornår er det mest hensigtsmæssigt Opfordre til at bruge debatten på skolens intranet for den enkelte klasse. Opfordre til at der kan diskuteres følsomme emner på forældremøderne - også når børnene bliver større som f.eks. hjemmetider, alkohol til fester mv. 4

5 Hvorfor have kontaktforældre Fordi kontaktforældrene er et vigtigt bindeled mellem klassen, forældrene, lærerne, pædagogerne og skolebestyrelsen. Samarbejdet med lærerne og klassen Kontaktforældrene er en meget vigtig samarbejdspartner for klasselærerne og dermed opnår man som kontaktforældre en tættere føling med klassens liv. Alle kontaktforældrene holder som minimum 2 møder årligt med klassens lærere som ofte ligger forud for forældremøder. Derudover er det vigtigt, at kontaktforældrene er i tæt dialog, således at eventuelle emner eller problemstillinger kan blive belyst. Hvis du som kontaktforældre får en henvendelse, der handler om en enkelt elev, henviser du forælderen til den involveredes lærer, pædagog eller skoleledelsen. Samarbejdet med SFO Som kontaktforældre er du en vigtig samarbejdspartner med SFO ens pædagoger/leder. Derfor deltager 1-2 af kontaktforældrene i SFO ens 4 årlige møder. Som kontaktforældre vil du være med til at præge indskolingens hverdag på tværs af klassetrin ( klasse), og du er med til at skabe en naturlig sammenhæng mellem skole- og SFO-tid. Samarbejdet med Skolebestyrelsen Kontaktforældrene er skolebestyrelsens bagland og dermed en meget vigtig samarbejdspartner. 1-2 kontaktforældre fra hver klasse mødes derfor med skolebestyrelsen 2-3 gange årligt til skolens kontraktforældrerådsmøde for blandt andet at drøfte og informere om: - Skolebestyrelsens arbejde - Principper for skolen - Nye tiltag på skolen - Generelle problemstillinger - Tilbagemeldinger fra de enkelte klasser - Gode ideer til nye tiltag Skolebestyrelsen sørger for indkaldelse til møderne. 5

6 Da kontaktforældrene er bindeleddet mellem Skolebestyrelsen og skolens øvrige forældre er det vigtigt, at du deltager i kontaktforældrerådsmøderne. Dermed er du med til at påvirke og formidle de principper der er gældende for Mørkhøj skole. På skolens intranet kan ses dagsordner, referater mv. vedrørende kontaktforældrerådet. Skolebestyrelsen modtager meget gerne inspiration til Skolebestyrelsens arbejde, så kontaktforældrene er meget velkomne til at kontakte medlemmerne med forslag, ideer eller spørgsmål. Skolebestyrelsens medlemmer kan ses på Skolens Intranet under Skolebestyrelsen. 6

7 Arbejdsopgaver for kontaktforældrene Som kontaktforældre kan/skal du i samarbejde med klassens lærere og SFO'ens pædagoger bl.a. være med til: - Planlægge kommende forældremøder (klassens lærere indkalder) - Være mødeleder ved klassens forældremøder - Sørge for at der vælges en referent ved forældremøder - Komme med ideer til klassens/sfo'ens årskalender - Være med til at evaluere klassens/sfo'ens årskalender - Komme med forslag til hvordan skole/hjem samtaler kan foregå - Være med til at formulere klassens/sfo'ens regler som er aktuelt for klassetrinnet, f.eks. fødselsdage, lommepenge, fester, alkoholpolitik mv. - Hjælpe nye forældre til rette - Arbejde for at forældrekredsen er aktiv - Sørge for at generelle emner eller problemer bliver taget med klasselærerne/pædagoger og eventuelt tages op på ordinære eller ekstraordinære forældremøder. - Bindeled mellem klassens/sfo'ens øvrige forældre og lærerne - Bindeled mellem klassen/sfo'en og Skolebestyrelsen 7

8 Hvorfor have trivselsforældre På Mørkhøj skole prioriterer vi trivsel blandt børnene højt af den simple grund, at man som skolebarn lærer bedst, hvis man har det godt. Samarbejdet med lærerne og klassen Du har som trivselsforældre en særlig opgave i at sørge for, at trivslen i klassen bliver prioriteret højt. Opgaven som trivselsforældre består i at sørge for at der bliver lavet sociale arrangementer for klassen og klassens forældre. I samarbejde med klassens lærere og den øvrige kontakt- og trivselsforældregruppe kan der oprettes trivselsgrupper eller laves særlige arrangementer hvis f.eks. drenge/pigegruppen skal styrkes. Samarbejdet med SFO Tilsvarende kontaktforældrene er du som trivselsforældre med til at præge indskolingens hverdag på tværs af klassetrin ( klasse), og du er med skabe naturlig sammenhæng mellem skole- og SFO-tid. I samarbejde med SFO'en skal du være med til at arrangere sociale arrangementer for hele indskolingen eller på tværs af klassetrin Som trivselsforældre er du initiativtager til sociale arrangementer, hvor den øvrige forældregruppe skal/kan inddrages i den praktiske udførelse. 8

9 Idekatalog for trivselsforældrene Nedenfor at nævnt ideer til en række arrangementer eller traditioner som trivselsforældrene kan tage initiativ til i klasse- og SFO- sammenhæng. Listen er kun et lille udsnit af mulige arrangementer. Nye gode ideer imødeses meget gerne til listen. - Morgenmad i klassen på første skoledag efter sommerferien og/eller til luciaoptog (med forældre og eventuelt søskende) - Klassefester f.eks. julehygge, fastelavn, halloween, lygtefest eller sommerfest (SFO'en holder altid grillfest i august-september. Så måske kunne der være behov for en fest i majjuni for at fejre et veloverstået skoleår) - Klassefester arrangeret i forbindelse med diverse begivenheder som OL, MGP, landsholdskampe i f.eks. fodbold og håndbold, Vild med dans, X-factor mv. - Klassefester med aktiviteter f.eks. skattejagt, kagekonkurrence, ballondans, banko eller hvor børnene optræder med dans, sange eller andet - Bowling ture, skovture, ro ture, bondegårds ture, biografture (med eller uden forældre og søskende) - Madklub med ca. 4 børn i hver gruppe (børnene spiser hos hinanden på skift indtil alle har prøvet at være hjemme hos hinanden ved at følge et skema /klasseliste - Overnatning med forældre og eventuelt søskende i f.eks. telt, spejderhytte, kommunens hytter mv. - Rundbold på skolens fodboldbane eller nede på engen v. Ejsingvej - Ture til Tyroler huset 9

10 Godt at vide Klassearrangementer kan holdes på skolen i tidsrummet Skolens kontor kontaktes og her kan lokalerne reserveres. Kontoret kan kontaktes på telefon eller via skolens intranet Skolens serviceleder Stephen kan kontaktes på telefon eller Lokaler som kan reserveres: Klasselokaler Adgang til klasse- og SFO-lokaler aftales med lærere/pædagoger Lokalet ryddes op, således at rengøringen kan komme til næste morgen. Affald bæres ud i container på p-plads Kantinen Nøgler hentes på kontoret på dagen inden kl og afleveres senest dagen efter på skolens kontor eller i skolens postkasse ved hoveddør Det koster 340 kr, at anvende kantinekøkkenet Lærerværelset Skolekøkkenet Gymnastiksale Aulaen Udlån af udstyr Klassens lærer/lærere skal deltage i arrangementet. Alt anvendt porcelæn og service vaskes op. Tomme flasker tages med fra køkken og lærerværelse. Opvaskemaskine efterlades tom. Kan lånes til klassearrangementer. Lokalet ryddes op efter brug. Der fejes og tørres af på borde og kogeplader. Affald smides i container på p-plads. Kan lånes til klassearrangementer. Der skal bruges særlig nøgle til skabe med materialer. Kan lånes til klassearrangementer. Sker via skolens kontor. Skolen har en del faste fritidsbrugere i løbet af en uge og skal disse fritidsbrugere aflyses skal det ske med et varsel på 4 uger. 10

Skole- /hjem- samarbejde på Marienhoffskolen

Skole- /hjem- samarbejde på Marienhoffskolen Skole- /hjem- samarbejde på Marienhoffskolen Side 1 Marienhoffvej 11-8550 Ryomgård - tel. : 86394115 - fax : 86395464 - e- mail : info@marienhoffskolen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd

Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Inspiration til: Håndbog for KlasseForældre Råd Hvad er et KlasseForældreRåd Et KlasseForældreRåd (KFR) er et frivilligt organ, der typisk består af 3-5 forældre, som i samarbejde med klasselæreren arrangerer

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Lundtofte Skoles værdiregelsæt

Lundtofte Skoles værdiregelsæt Lundtofte Skoles værdiregelsæt 1. Forord 2. Lundtofte Skoles værdiregelsæt 3. Lundtofte Skoles målsætning 4. Lundtofte Skoles samværsregler 5. Princip for samarbejde mellem skole og hjem 6. Princip for

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Aktive forældre er en forudsætning for en god skole. Engelsborgskolen

Aktive forældre er en forudsætning for en god skole. Engelsborgskolen Aktive forældre er en forudsætning for en god skole Engelsborgskolen Indhold Aktive forældre er en forudsætning for en god skole 4 Hvorfor er kontaktforældrerollen vigtig? 4 Hvilken rolle kan kontaktforældrene

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Opgaver Side 3 Klassebog Side 3 Sociale arrangementer 3 Holdninger og debat 3 Forældremøder

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord

Forældrerådets mappe. Indhold. 1. Forord Forældrerådets mappe Indhold 1. Forord 2. Generelt om forældrerådene: a. Introduktion til forældrerådene b. Idéer til arrangementer med årgangen c. Idéer/emner til forældremøder 3. Forældrerådet i årgang:

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD

KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD KÆRE KLASSEFORÆLDRERÅD Som forældre er vi naturligvis interesserede i, at vores børn får så god en skolegang som overhovedet muligt. En af de vigtigste forudsætninger for at opnå dette er, at alle forældre,

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER

AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER Aalykkeskolen AALYKKESKOLEN - PRINCIPPER INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Værdigrundlag 2. Skolens rammer 2.1 Skolens organisering 2.2 Undervisningsmidler 2.3 Fagfordeling 2.4 Klassedannelse 2.5 Skemalægning 2.6

Læs mere

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel?

GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole. Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011. Hvad forstår vi ved trivsel? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Sjørslev Skole Udarbejdet (dato): Skoleåret 2010-2011 Hvad forstår vi ved trivsel? Eleverne generelt glæder sig til komme til skole. Eleverne generelt er glade for at

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Søhulens personalehåndbog

Søhulens personalehåndbog Side 1 af 14 22-01-2014 Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Indledning... 3 2. Strukturen i huset... 3 3. Aktiviteter... 4 4. Introduktion af nye medarbejdere... 5 5. Arbejdsvilkår... 6 6. Medarbejderudvikling...

Læs mere

Peder Lykke Skolens ide katalog

Peder Lykke Skolens ide katalog Peder Lykke Skolens ide katalog for aktiviteter, som kan understøtte det sociale liv i klasserne Vi lægger stor vægt på de menneskelige værdier, der er en vigtig forudsætning for en høj faglighed - både

Læs mere

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel.

Forældreaftalen. Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Generelt Det er vores erfaring, at et godt samarbejde og kendskab forældrene imellem er af stor betydning for klassens trivsel. Jo bedre forældrene kender hinanden, børnene, lærerne og pædagogerne, jo

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem

Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Samarbejde og forventninger imellem skole og hjem Forældreansvar og forældreinddragelse Hæfte Kære forældre Samarbejdet mellem skole og hjem er af afgørende betydning for den vigtige periode i barnets

Læs mere

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Skelgårdsskolens avis Oplag: 1000 Nr. S1 2009/2010 Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Side 2 Skeløjet nr.s1 2009/2010 Trivselsambassadørerne Trivselsambassadørens

Læs mere