Niels Steensens Gymnasium Studieretninger dit valg, dit liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv"

Transkript

1 Niels Steensens Gymnasium Studieretninger dit valg, dit liv

2 Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan de næste tre år af dit liv kan forme sig, når du vælger vores skole. Vi tilbyder dig en uddannelse på en skole med engagerede lærere, mange internationale aktiviteter, med et stærkt sammenhold mellem eleverne på tværs af klasser og årgange. En skole hvor den enkelte elev bliver set. Gymnasiet er tre vigtige år i dit liv - så du skal vælge en skole, der passer til dig og det, du vil med dit liv. I dette hæfte kan du se, hvem vi er, og hvad vi er for en skole. Niels Steensens Gymnasium Niels Steensens Gymnasium er en privat skole. Den er en del af et verdensomspændende netværk af jesuiterskoler med over 2 mio. elever fordelt på universiteter, gymnasier og grundskoler i 69 lande. Alle er kendetegnet ved et kristent værdigrundlag, høj faglighed og uddannelse af reflekterende elever med omsorg for andre. Dette sætter vi også højt på Niels Steensens Gymnasium. Vi lægger vægt på en høj faglighed, hvor eleverne udnytter deres evner optimalt og får de bedste forudsætninger for videre uddannelse. Vi vil også gerne være med til at danne eleverne, så de senere i livet kan bruge deres evner til gavn for andre i samfundet - både lokalt og globalt. Samtidig er vi en skole, som med glæde har taget imod og fortsat vil tage imod alle uafhængigt af religiøst ståsted. 2

3 Niels Steensens Gymnasium Hvem er vi, og hvad er vi for en skole? Niels Steensens Gymnasium er en kristen skole, hvor der ikke ses nogen modsætning mellem naturvidenskabelig erkendelse og religion. Skolen har navn og forbillede efter danskeren Niels Steensen, som i 1600-tallet gjorde store naturvidenskabelige opdagelser inden for geologi og anatomi og senere i livet blev både katolsk præst og biskop. Den faglige undervisning og ekstra tilbud August 2012 flyttede vores gymnasieafdeling til nye, lyse lokaler med elevlounger, gruppearbejdsrum og store klasselokaler med SmartBoards på 2.sal i skolens hovedbygning. IT er i dag en integreret del af arbejdet med fagene, og alle elever skal derfor medbringe en PC til den daglige undervisning. Du kan læse mere om dette på side 31. 3

4 I mange af fagene foregår undervisningen på små hold (studieretningsfagene og valghold), så der er mere tid til den enkelte elev. Desuden lægger vi vægt på både at tilgodese dem, der har eventuelle faglige mangler, når de begynder, og på at udfordre elever med særlige evner. Vi har erfaring for, at en lille gruppe elever har problemer særligt i de naturvidenskabelige fag, når de begynder i 1.g. Derfor tilbyder vi det første halve år ekstra matematiktimer til disse elever. Desuden er der lektiecafé i matematik, fysik og kemi hver uge. Til de særligt talentfulde er der ekstra tilbud - fx tilbud om at få en plads på Akademiet for Talentfulde Unges særlige talentforløb sammen med andre unge i hovedstadsområdet, tilbud om at deltage i projekt forskerspire og diverse landsdækkende konkurrencer i de forskellige fag samt studiekredse i emner på universitetsniveau. Endelig har elever med særlige talenter inden for kinesisk mulighed for at få legat til et års undervisning på et kinesisk universitet. Dannelse Det er vigtigt for os, at der er plads til forskellighed, og at man respekterer og drager omsorg for hinanden. Der er mange tværgående aktiviteter på skolen - bl.a. den årlige musical og rejser på tværs af klasser. Det betyder, at eleverne kender hinanden godt og har det godt sammen - også på tværs af klasser og årgange. Omsorgen for andre mennesker både lokalt og globalt er en værdi, der præger mange aktiviteter på skolen - bl.a. fællestimer og de emner, der arbejdes med i fagene, fx udviklingsstrategier, udfordringer på miljø- og klimaområdet, flygtninge og integration. Desuden er en obligatorisk del af gymnasieforløbet et tyve timers praktikforløb, socialpraktik, hvor 4

5 eleverne hjælper til på et plejehjem, et handicapcenter eller lignende og lærer sider af livet at kende, som de måske ellers ikke ville møde. På Niels Steensens Gymnasium vil vi, uden at være missionerende, understøtte, at eleverne reflekterer over, hvem de er og hvilke værdier, de vil lægge til grund for deres liv. Det arbejder vi med i den daglige undervisning og gennem retræterne, som du kan læse mere om på de følgende sider. Niels Steensens Gymnasium er et mindre gymnasium, hvor den enkelte elev bliver set. Eleverne har et tæt forhold til både lærerne og ledelsen, og der er mange muligheder for at tage individuelle hensyn. Science Skolen lægger stor vægt på at give eleverne en solid faglig ballast inden for de naturvidenskabelige fag. Undervisningen foregår i moderne, veludstyrede faglokaler, og en stor del af undervisningen tager udgangspunkt i arbejde med forsøg og øvelser. Der er også en del ud af huset aktiviteter med besøg på bl.a. DTU, Københavns Universitet og forskellige virksomheder. Internationale aktiviteter Den internationale dimension er en vigtig del af Niels Steensens Gymnasiums profil. Vi vil gerne bibringe vores elever internationalt udsyn samt respekt og forståelse for andre kulturer og religioner. Det gør vi ved at give eleverne mulighed for at møde det internationale både her på skolen og udenfor. De møder den internationale dimension i undervisningen, men også ved at møde lærere og andet personale fra mange forskellige lande. Desuden kommer vores elever med mange forskellige nationale, religiøse og kulturelle baggrunde, hvilket betyder, at eleverne lærer at respektere og anerkende forskellighed. Samtidig tilbyder vi vores elever deltagelse i mange internationale aktiviteter, som du kan læse om på de følgende sider. 5

6 Kinesisk på NSG Kinesisk kultur har en særlig betydning for Niels Steensens Gymnasium som jesuiterskole. Jesuitterne var tidligt til stede i Kina og bidrog betydeligt til videnskabs- og kulturformidlingen mellem øst og vest. Inspireret af dette arbejde, og for at give vore elever de bedst mulige kompetencer til deres fremtidige liv, udbyder skolen kinesisk som både begynder- og fortsættersprog på A-niveau i gymnasiet. Desuden udbydes i samarbejde med Confucius Institute på Copenhagen Business School (CBS) en studieretning med fagene Kinesisk A, Samfundsfag A og Matematik B. Du kan læse mere om denne studieretning og skolens øvrige kinesiske aktiviteter i det følgende. Idræt Idræt har en stor plads på skolen og er med til at skabe fællesskab mellem alle skolens elever. Årligt er der en række idrætsaktiviteter på tværs af klasser og årgange bl.a. julevolleystævne, adventure race og streetbasketturnering. I erkendelse af hvor vigtig motion er både for sundhed og indlæringsevne, tilbyder skolen eleverne deltagelse i forskellige idrætsaktiviteter to morgener om ugen (forår og efterår) ved gymnasiets idrætslærere. Derudover indbydes nogle af skolens elever hvert år til forskellige internationale idrætsstævner hos skolens partnerskoler. Kontakt- og besøgsdag Vi håber, at du har fået lyst til at høre mere om os. Du kan tilmelde dig en af skolens besøgsdage via vores hjemmeside På de følgende sider kan du læse mere om skolens aktiviteter, studieretninger og valgmuligheder samt se udtalelser fra vores elever. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon eller Lise Baadsgaard Jepsen Rektor Niels Steensens logo Niels Steensens Gymnasium er opkaldt efter den store, danske anatom, geolog og senere katolske biskop Niels Steensen ( ). Skolens logo, et hjerte med et kors, stammer fra Niels Steensens brevsegl og senere bispesegl. I sine anatomiske studier påviste videnskabsmanden Niels Steensen, at hjertet er en muskel. Hjertet i seglet står for Niels Steensens naturvidenskabelige forskning og erkendelse. Korset står for troen på Jesus Kristus. Skolens logo forbinder således tro og videnskab til en enhed, som Niels Steensen levede ud fra. Vi håber, at vores elever får inspiration fra Niels Steensens tanker: Skønt er det, vi ser. Skønnere det, vi forstår. Men langt det skønneste er det, vi ikke fatter. 6 Niels Steensen

7 Niels Steensens Gymnasium En elevs perspektiv Hvad skal man vælge? Der findes et hav af forskellige gymnasier, der alle frister med forskellige emner, bygninger, mennesker, læringsprogrammer, og hvad ved jeg. Man står og skal tage det første skridt på en rejse, som man ved varer de næste 3 år. 3 år, som skal fyldes med lærdom, mere lærdom og endnu mere lærdom, men de skal også fyldes med oplevelser, med nye venner, med gamle venner det vil være de mest indflydelsesrige år i ens liv indtil nu, så der skal vælges med både hjerte og hjerne. At vælge Niels Steensens Gymnasium var for mig at få opfyldt alle disse krav, jeg havde til et gymnasium. Fagligheden er i højsædet, og det kan mærkes på de engagerede lærere, som er til stede, og som ser én. Vi skal alle ud på en rejse, som kan gøre os rede til det voksenliv, som kommer lige om lidt men der er også en mulighed for den fordybelse og refleksion, som også skal til. Globalisering bruges som et magisk trylleord, som skal hjælpe alle i denne verden til at komme videre, og på Niels Steensens bliver vi udfordret både internt og eksternt. Eleverne kommer fra alle mulige familier, og vi kommer med hver vores ideer, traditioner og måder at reflektere på. Vi lærer at samarbejde, at lytte og at finde løsningerne, som kan være til alles bedste. At sammenholdet og stemningen på vores lille gymnasium er unik, kan alle blive enige om. Alle hjælper og støtter hinanden, fordi man kender hver enkelt, der går på skolen, og folk respekterer hinanden. Det giver en tryghed, der resulterer i nogle elever, der hviler dybt i sig selv og er selvsikre. Eksternt møder vi både elever fra USA, Polen, Kroatien og Kina, blot for at nævne nogle lande. Vi mødes på tværs af landegrænser, religioner og filosofier, og vi lærer at lytte og reflektere over det, vi ser og hører. Vi besøger disse lande, og derigennem udvides vores egen verden med nye ideer, nye tanker og nye venner. Udvekslingsprogrammerne giver os venskaber for livet. For mig har Niels Steensens samlet hele verden og givet mig en mulighed for at snuse til det hele, inden jeg tager den endelige beslutning om, hvad jeg vil bruge mit liv til. Og jeg vil finde det skridt, som giver mig den første rejse. Ballasten fra skolen, og dens tilgange til at få ny viden, ruster mig på denne måde til at kunne reflektere over det videre uddannelsesforløb. Jeg havde lyst til et gymnasium, der både havde et bredt internationalt perspektiv, og gav mig en eftertænksom indsigt. Jeg valgte Niels Steensens Gymnasium. Et valg, jeg aldrig vil fortryde. Måske er det også det rette valg for dig? Sarah, elev på NSG gennem syv år 7

8 Opbygning og fag...i den treårige stx-uddannelse Undervisningen over de tre år er bygget op med et halvt års grundforløb og et to et halvt års studieretningsforløb. Endeligt valg af studieretning foretages i december, og studieretningsforløbet begynder i januar i 1.g. Uanset hvilken studieretning, der vælges, vil nedenstående fag og niveauer indgå i uddannelsen. Dansk A NV 1 Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog B Samfundsfag C Kunstneriske fag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog B Samfundsfag C Kunstneriske fag C Matematik C Fysik C Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog B Religion C Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C 1 Naturvidenskabeligt grundforløb Derudover bruges 200 timer i studieretningsforløbet på almen studieforberedelse, AT. Her arbejder eleverne i særlige projektperioder med problemstillinger på tværs af fagene. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen i 3.g på baggrund af en synopsis. På Niels Steensens Gymnasium kan du vælge et af følgende 2. fremmedsprog: Spansk A, Kinesisk fortsættersprog A, Kinesisk begyndersprog A, Tysk fortsætter B og Fransk fortsætter B. Du kan gennem valgfag opgradere Tysk og Fransk til A-niveau. Du skal vælge mellem et af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, Musik, Drama og Mediefag. Udover disse obligatoriske fag skal hver studieretning indeholde yderligere 8 blokke med fag og niveauer. Hver blok svarer til et års undervisning. Dvs. at det er disse blokke, der toner den enkelte studieretning. A-niveau fag (bruges til at hæve et B-niveau til A) A-niveau fag A-niveau fag B-niveau fag (bruges til at hæve et C-niveau til B) B-niveau fag Naturvidenskabeligt fag på B-niveau * B-niveau fag C-niveau fag Naturvidenskabeligt fag på C-niveau: Naturgeografi, biologi eller kemi Naturvidenskabeligt fag på C-niveau: Naturgeografi, biologi eller kemi C-niveau fag * Biologi, fysik, matematik eller naturgeografi. 8

9 Udbud af studieretninger 2015 Det samlede overblik I det følgende ses en beskrivelse af de enkelte studieretninger med angivelse af de 8 blokke og muligheder for valgfag. NR 1. fag 2. fag 3. fag Naturvidenskabelige fag Frie valgfag 1 Matematik A Fysik B Kemi B Kemi og Biologi 1 A-niveau 1 C-niveau 2 Biologi A Matematik B Idræt B/Kemi B Kemi og Biologi 1 A-niveau 1 C-niveau 3 Musik A Matematik A Fysik B Kemi og Biologi 1 C-niveau 4 Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Naturgeografi og Biologi 1 B-niveau 1 C-niveau 5 Kinesisk A Samfundsfag A Matematik B Naturgeografi og Biologi 1 A-niveau 1 C-niveau 6 Engelsk A Religion B Samfundsfag B Naturgeografi og Biologi 1 A-niveau 1 C-niveau 7 Latin A Græsk A Naturgeografi og Biologi 1 B-niveau 8 Engelsk A Mediefag B Samfundsfag B Naturgeografi og Biologi 1 A-niveau 1 C-niveau 9 Musik A Engelsk A Biologi C Naturgeografi og Biologi 1 B-niveau 1 C-niveau På studieretning 6., 8. og 9. skal der også vælges et af følgende fag på B-niveau: matematik, naturgeografi, fysik eller biologi. 9

10 1: Sciencelinjen Matematik A, Fysik B og Kemi B ka-niveau fag Matematik A Valg A B-niveau fag Matematik B Kemi B Fysik B C-niveau fag Biologi C Kemi C Valg C (evt. valg B eller A) Lys og farver, stjerner og galakser, kvarker og sorte huller: Er du nysgerrig efter at finde ud af, hvordan verden omkring dig er bygget op, og hvordan den kan forklares? Så er dette studieretningen for dig. Den giver dig værktøjer til at undersøge, hvordan naturen fungerer, og hvorfor naturvidenskab er spændende. Studieretningen SCIENCE beskæftiger sig med, hvordan naturvidenskab kan bruges til at forklare verden omkring os. Fysikken giver fx svar på, hvor grundstofferne kommer fra. Kemi forklarer deres egenskaber, og hvordan de reagerer. Matematik bruges som et uundværligt redskab i begge fag til at opstille modeller og beskrive sammenhænge. På denne måde spiller de tre studieretningsfag godt sammen, hvilket giver rig mulighed for at lave tværfaglige projekter. Et eksempel kunne På denne studieretning skal du vælge to af følgende valgfag: Fysik A, Kemi A, Engelsk A, Tysk A, Fransk A, Idræt B, Religion B, Billedkunst B, Musik B, Mediefag B, Psykologi C eller Filosofi C (mindst et A-valg). Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, bortfalder dit A-valg (medmindre du ønsker fem A- niveaufag). 10

11 være energiproduktion. Hvilke former for energiproduktion og -lagring kan fremtidens samfund anvende? Solceller, brændselsceller, vindmøller, solfangere, jordvarme, kernekraft, eller er der stadigvæk olie til kraftværkerne? Her fungerer matematikken som et værktøj, der giver kemikerne og fysikerne mulighed for at opstille sammenhænge, som kan efterprøves med eksperimenter. Andre spørgsmål, der kan tages op, er: WW WW WW WW WW Hvordan har vi skabt det verdensbillede, vi har i dag? Hvad kan nanoteknologi bruges til? Hvad kan man bruge integraler, vektorer og differentialligninger til? Hvad har lys og lyd til fælles? Hvordan virker Carbon-14-metoden til at datere mumier? Med denne studieretning har du mulighed for at besøgevirksomheder og møde forskerne, der vil orientere dig om deres nyeste forskning. Har du lyst til at lave forsøg med fx radioaktivitet eller superledere, vil et besøg på H.C. Ørsted Instituttet være en oplagt mulighed. Studieretningen sigter især mod lange og mellemlange uddannelser indenfor naturvidenskab. 11

12 2: Biologi- og idrætslinjen Biologi A, Matematik B og Idræt B/Kemi B A-niveau fag Biologi A Valg A B-niveau fag Biologi B Matematik B Idræt B/Kemi B På denne studieretning skal du vælge to af følgende valgfag: Matematik A, Engelsk A, Tysk A, Fransk A, Kemi A, Fysik B, Religion B, Billedkunst B, Musik B, Mediefag B, Psykologi C eller Filosofi C (mindst et A-valg). Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk C-niveau fag Biologi C Kemi C A som 2. fremmedsprog, bortfalder Valg C dit A-valg (medmindre du ønsker fem (evt. valg B eller A) A-niveaufag). Hvordan reagerer kroppen på doping, og hvordan virker den i det hele taget? Hvordan kan man ændre elitesportsfolk ved hjælp af genteknologi? Svarene på disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på i denne studieretning, hvor menneskekroppen og det levende er centrum. I denne studieretning er der også fokus på samspillet mellem biologi og kemi, og du vil få en indsigt i og forståelse for grundlæggende biologiske processer på alle niveauer, fra molekyler over celler til individer og videre til økosystemer. I biologi bliver menneskekroppen brugt som model i en undersøgelse af de grundlæggende fysiologiske processer, som holder en organisme i balance og sætter den i stand til at overleve og formere sig. Undervisningen foregår i en vekslen mellem teori og eksperimenter i laboratoriet og undersøgelser i naturen. Idræt arbejder med forskellige idrætsformer og fokus på tekniske og taktiske færdigheder, samarbejde og betydningen af selvværd. I teoriundervisningen arbejder du med forskellige trænings- og idrætsformers betydning for kroppens tilstand og udvikling, og i et større perspektiv idrættens historie og dens betydning i samfundet. Kemi har en central rolle indenfor mange udviklingsområder, fx bioteknologi, lægemiddeludvikling og materialeudvikling. I kemiundervisningen kobles teorien til det praktiske gennem det eksperimentelle arbejde, som spiller en vigtig rolle, ligesom virksomhedsbesøg og besøg på videregående uddannelser indgår. Matematik er et uundværligt redskab, når man skal beregne og analysere data fra forsøg, øvelser og test. 12

13 Studieretningen har to faglige studieture i 3.g, hvoraf den ene er en skitur med idræt. Denne studieretning er bl.a. for dig, der overvejer lange og mellemlange uddannelser indenfor sundhed, ernæring og idræt. 3.g Idræt B Elever med Idræt B har mulighed for at deltage i et skikursus med deres idrætshold og idrætslærere. Den 11. januar 2012 mødte vi forventningsfuldt op ved DGIbyen, hvor vi med bus skulle køre mod Hemsedal, som ligger i Norge. Her skulle vi tilbringe en hyggelig og lærerig uge sammen på ski. Allerede efter en dags tid med skiene på kom vores skjulte skitalenter frem, og ved hjælp af vores dygtige lærere Kåre og Mie, som lærte os forskellige teknikker og tricks, endte vi med at prøve både de stejle sorte pister, bump og vilde off-pister. Sabrina Skituren til Hemsedal i Norge i 3.g var en fantastisk og helt enestående oplevelse. Turen var ikke kun lærerig, men også spændende og udfordrende på samme tid. Forventningerne var høje, da vi ankom til destinationen efter en lang rejse i bussen, men det skulle vise sig, at det var det hele værd. Dagens program på skituren bestod normalt i skiundervisning af vores lærere med forskellige fokuspunkter om morgenen og formiddagen, hvorefter vi fik resten af dagen til selv at udforske pisterne og forbedre vores skiteknik. Det var især en oplevelse at kunne stå på ski om aftenen, hvor pisterne blev belyst af mange lysmaster. Efter en hård og lang dag på skipisterne var der ikke noget bedre end at slappe af i de dejlige varme hytter, som vi boede i. Turen var så unik, at vi drenge efter turen blev enige om, at samme oplevelse skulle gentages, når vi engang blev færdige med gymnasiet. Thomas 13

14 3: Musik- og matematiklinjen Musik A, Matematik A og Fysik B A-niveau fag Matematik A Musik A B-niveau fag Matematik B Musik B Fysik B C-niveau fag Biologi C Kemi C Valg C (evt. valg B eller A) På denne studieretning skal du vælge et af følgende valgfag: Fysik A, Engelsk A, Tysk A, Fransk A, Idræt B, Kemi B, Religion B, Psykologi C eller Filosofi C. Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, bortfalder dit A-valg (medmindre du ønsker et ekstra valgfag). Få indblik i formlerne for den gode sang og eksperimenter med lydbølger grundlaget for al musik. Denne studieretning er for dig, hvor kreativitet og logik går hånd i hånd. Vi bruger matematikken til at forklare musikteorien, samtidig med at vi bruger fysikken til at eksemplificere og forstå musikkens grundsten lyd. Her er nogle af de spørgsmål, vi vil arbejde med: WW WW WW WW WW WW Hvad er lyd? Hvor meget matematik er der i musik? Hvad gør lyd kraftig eller svag, smuk eller grim? Kræver musik musikalitet? Hvad er musikalitet, og kan den måles? Musik kunst og/eller matematik? I musik får du ikke blot mulighed for at dygtiggøre dig på dit instrument, men også for at spille med andre og herigennem få større indblik i dine og andres musikalske roller. Musikteorien giver dig nogle værktøjer til at blive en bedre musiker, komponist og arrangør. Samtidig fokuserer vi på hørelære (evnen til at lytte musik af) for på den måde at give dig nogle værktøjer, der både gør dig til en bedre instrumentalist og ikke mindst holdspiller. I fysik handler det om lyd og lys, energi og bevægelse, fra det største til det mindste, fra universet til atomerne. 14

15 I matematik introducerer vi de grundlæggende redskaber, som benyttes til at beskrive virkeligheden matematisk, herunder modeller og beregninger for fx bølgers bevægelse, sygdomsudvikling og politiske meningsmålinger. Tværfagligt vil vi bl.a. beskæftige os med elektronisk musik.vi skal fx bygge vores egen synthesizer, som vi skal spille og indspille med. Studieretningen sigter især mod naturvidenskabelige og humanistiske studier på universiteterne, men vil også klæde dig på til musikuddannelser på MGK og musikkonservatorierne. 15

16 4: Den samfundsfaglige linje Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B A-niveau fag Samfundsfag A Engelsk A B-niveau fag Samfundsfag B Matematik B Valg B (evt. valg A) På denne studieretning skal du vælge to af følgende valgfag: Tysk A, Fransk A, Matematik A, Billedkunst B, Musik B, Mediefag B, Biologi B, Naturgeografi B, Fysik B, Idræt B, Religion B, Psykologi C eller Filosofi C. Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk Valg C C-niveau fag Naturgeografi Biologi A som 2. fremmedsprog, bortfalder (evt. B eller A) dit ene valg (medmindre du ønsker et ekstra valgfag). Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for det samfund, du er en aktiv del af. Du får samfundsfag på A-niveau. Her vil du komme til at arbejde med de tre store hovedområder: politik, økonomi og sociologi. Du bliver involveret i den demokratiske debat, får indblik i de økonomiske magtforhold og relationer mellem det danske samfund og det internationale. Samspillet mellem de tre studieretningsfag, specielt matematik, giver et godt grundlag for at beskæftige sig med naturvidenskabelige samfundsforhold, som fx miljødebatten. Kort sagt, samfundsfag kvalificerer dig til at danne dine egne samfundsmæssige holdninger på et solidt fagligt grundlag. 16^

17 Du får også engelsk på A-niveau, hvilket er en afgørende styrke, når du skal kæmpe dig igennem de tunge, tykke fagbøger på din videre vej gennem uddannelsessystemet. Du vil lære at udtrykke dig på et sikkert, flydende engelsk både skriftligt og mundtligt, og du vil støde på mange forskellige genrer og materialetyper; lige fra Shakespeare til Salinger. Engelsk er et mangesidet fag, hvor der også er god mulighed for at arbejde med præcis det, som du brænder for; for eksempel i dit studieretningsprojekt, som skal skrives i 3.g. Matematik indgår i studieretningen på B-niveau. I matematik lærer du fagets præcise logik og formelsprog. Du kommer til at arbejde med beviser, matematiske modeller, og du lærer at vurdere deres anvendelighed. Den solide viden om statistik og naturvidenskab gør dig godt rustet til at vurdere forhold for mennesker og samfund. Der er mulighed for et udvekslingsophold i USA. Læs mere om dette på side 32. I den samfundsfaglige studieretning lægges der også vægt på samarbejde med bl.a. virksomheder, organisationer og forskere i form af besøg uden for skolen og besøg af disse på skolen. Denne studieretning sigter mod lange eller mellemlange videregående uddannelser på CBS og universiteterne. 17

18 5: Kinalinjen Kinesisk A, Samfundsfag A og Matematik B A-niveau fag Samfundsfag A Kinesisk A B-niveau fag Samfundsfag B Matematik B Valg A C-niveau fag Naturgeografi Biologi Valg C (evt. B eller A) På denne studieretning skal du vælge to af følgende valgfag: Engelsk A, Matematik A, Billedkunst B, Musik B, Biologi B, Fysik B, Idræt B, Mediefag B, Naturgeografi B, Religion B, Filosofi C, Psykologi C (mindst et fag på A-niveau). Er du interesseret i sprog og internationale forhold? Har du mod på at komme tæt på det fremstormende kinesiske samfund, bl.a. gennem et studieophold på vores partnerskole i Beijing? Tager du den nye globale udvikling med Kina i centrum alvorligt - så er Kinalinjen et godt valg. Fagene samfundsfag, kinesisk og matematik giver gode muligheder for fagsamarbejde om mange spændende emner med fokus på sprog, kultur og samfundsforhold. Studieretningen giver dig en dybere forståelse for de samfundsmæssige forhold samt de religiøse, filosofiske og traditionelle værdier, der ligger til grund for de moderne samfund i Østasien og i verden generelt. «««««18

19 På studieretningen får du lært at kommunikere på kinesisk. Med en fornuftig indsats bliver du udrustet og i stand til at føre en samtale samt læse og skrive ukomplicerede tekster med kinesiske skrifttegn. Du opnår også et bredt indblik i kinesisk kultur, samfund og økonomi. Skolen samarbejder med Confucius Instituttet på Copenhagen Business School. Gennem dette samarbejde har Niels Steensens Gymnasium fået Storkøbenhavns eneste Confucius Classroom, som er et projekt, hvor skolen får tilført ekstra midler og muligheder i forbindelse med vores kinesiskundervisning. Det betyder bl.a. undervisningsmaterialer og -udstyr og ekstra gæstelærere fra Kina. På denne studieretning vil du skulle deltage i et udvekslingsprogram med vores partnerskole i Beijing, The High School Affiliated to Renmin University (RDFZ). Det vil sige, at du allerede i din gymnasietid vil få mulighed for både at opleve Kina og en kinesisk skole, og måske skabe dig et netværk i Kina, som du vil få glæde af fremover. Med valget af denne studieretning får du et forspring som global borger. Der ligger vigtige personlige udviklingsmuligheder for fødderne af dig. Du vil få udvidet din horisont og få større forståelse for dig selv og andre. Du får opøvet en kulturel intelligens, der er vigtig karrieremæssigt, men også en vigtig kompetence til at udvikle verden til gavn for os alle. Studieretningen sigter mod lange samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser på universiteterne og CBS. Ligeledes er du godt rustet til studier i udlandet. Chinese Bridge-konkurrencen Elever med kinesisk på NSG har mulighed for at deltage i Den kinesiske Bro - en stor international konkurrence i kinesisk sprog organiseret af Kinas undervisningsministerium. Der er konkurrencer i Danmark arrangeret af Confucius Instituttet (CBS) og Den Kinesiske Ambassade. Elever, der klarer sig godt i denne konkurrence, har mulighed for at komme til finalen i Beijing og deltage i konkurrencen der. Elever fra NSG har deltaget i finalen, og nogle elever har i den forbindelse også opnået mulighed for et års Scholarship til studier på kinesiske universiteter. 19

20 6: Kulturforståelseslinjen Engelsk A, Religion B og Samfundsfag B A-niveau fag Valg A Engelsk A B-niveau fag Samfundsfag B Naturvidenskabeligt fag B Religion B På denne studieretning skal du vælge to af følgende valgfag: Samfundsfag A(kræver samtidig valg af matematik på B-niveau), Tysk A, Fransk A, Matematik B, Matematik A, Idræt B, Billedkunst B, Musik B, Mediefag B, Psykologi C eller Filosofi C (mindst et A-valg). Valg C C-niveau fag Naturgeografi Biologi Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk (evt. B eller A) A som 2. fremmedsprog, bortfalder dit A-valg (medmindre du ønsker fem A-niveaufag). Er den amerikanske drøm kun amerikanernes? Hvordan kan det Desuden skal du vælge biologi, være, at nogle menneskers religiøse overbevisning styrker verdensfreden og andres våbenfabrikanterne? Hvad er et lykkeligt på B-niveau. matematik, fysik eller naturgeografi liv? Sætter imperier og nationalisme stadigvæk den internationale politiske dagsorden? Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for kulturforståelse, kulturmøder og de problemstillinger, det kan medføre i en moderne globaliseret verden. Du kommer til at arbejde med store tænkeres ideer, der forholder sig til identitet, magt, demokratiopfattelser, samfundskritik, tro, livsanskuelser og etik både i dansk og international kontekst. Og samtidig vil du gennem denne studieretning styrke dine engelske sprogfærdigheder, din kulturelle viden og samfundsmæssige indsigt. Denne studieretning gør det derfor muligt for dig at kommunikere, forstå og færdes i en globaliseret verden. 20ü

21 I Engelsk A vil du lære at udtrykke dig på korrekt, flydende engelsk både skriftligt og mundtligt. Samtidig vil du få et omfattende kendskab til den engelsksprogede verdens kulturer og historie. Du kommer til at læse både nyere og ældre former for litteratur. Lige fra Shakespeare til sociale medier og tegneserier. Med Religion B vil du få indsigt i enkelte traditionelle religioner såsom Kristendom, Islam og Buddhisme og mere moderne religiøse bevægelser. Du kommer til at arbejde videnskabeligt med religion som et menneskeligt og samfundsmæssigt fænomen. Med Samfundsfag B vil du lære om både danske og internationale samfundsforhold. Du kommer til at arbejde både teoretisk og praktisk i forsøget på at forstå, hvad der driver samfundsudviklingen i forhold til politik, økonomi og sociologi. Studieretningens fagkombination giver rig mulighed for samarbejde på tværs af fagene. Du kan fx arbejde med civilreligion i USA, hooliganisme som muligt religiøst fænomen, minoritetsreligion i et vestligt sekulariseret samfund eller etiske problemstillinger som aktiv dødshjælp eller kloning. Studieretningen sigter mod en bred vifte af lange og mellemlange videregående uddannelser - fx humanistiske og sproglige fag på universiteterne og CBS. 21

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Rysensteen Gymnasium 2015 1 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Nørre Gymnasium 2014/2015

Nørre Gymnasium 2014/2015 Nørre Gymnasium 2014/2015 Indholdsfortegnelse: Nørre G på kryds og tværs.......................................... s. 3 Supersproglig Studieretning... s. 16 Sprog, kommunikation og medier... s. 17 Sprog,

Læs mere

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19. Tradition for en sikker fremtid Studieretninger 2012-2015 Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.30 N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B,

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Vi skal lære eleverne at skabe og forstå sceniske udtryk - af Lene Klemensen Gade og Peter Balslev 4 Alle børn skal opleve en succes, når de spiller skoleteater - af Peter

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

JUBILÆUMSSKRIFT / 25 ÅR 1990-2015

JUBILÆUMSSKRIFT / 25 ÅR 1990-2015 JUBILÆUMSSKRIFT 2015 JUBILÆUMSSKRIFT / 25 ÅR 1990-2015 1 INDHOLD 16 1 TEMA: Hvad er en international efterskole? Hvad er SKALs?... 6 7 Fra beslutning til bekymring til succes... 30 Globalisering kan ikke

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF!

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! VELKOMMEN TIL HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! Rektors velkomst Velkommen til et moderne gymnasium med fokus på højt fagligt niveau, godt undervisningsmiljø og et stærkt socialt fællesskab. Vi glæder os til, at

Læs mere