Niels Steensens Gymnasium Studieretninger dit valg, dit liv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv"

Transkript

1 Niels Steensens Gymnasium Studieretninger dit valg, dit liv

2 Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan de næste tre år af dit liv kan forme sig, når du vælger vores skole. Vi tilbyder dig en uddannelse på en skole med engagerede lærere, mange internationale aktiviteter, med et stærkt sammenhold mellem eleverne på tværs af klasser og årgange. En skole hvor den enkelte elev bliver set. Gymnasiet er tre vigtige år i dit liv - så du skal vælge en skole, der passer til dig og det, du vil med dit liv. I dette hæfte kan du se, hvem vi er, og hvad vi er for en skole. Niels Steensens Gymnasium Niels Steensens Gymnasium er en privat skole. Den er en del af et verdensomspændende netværk af jesuiterskoler med over 2 mio. elever fordelt på universiteter, gymnasier og grundskoler i 69 lande. Alle er kendetegnet ved et kristent værdigrundlag, høj faglighed og uddannelse af reflekterende elever med omsorg for andre. Dette sætter vi også højt på Niels Steensens Gymnasium. Vi lægger vægt på en høj faglighed, hvor eleverne udnytter deres evner optimalt og får de bedste forudsætninger for videre uddannelse. Vi vil også gerne være med til at danne eleverne, så de senere i livet kan bruge deres evner til gavn for andre i samfundet - både lokalt og globalt. Samtidig er vi en skole, som med glæde har taget imod og fortsat vil tage imod alle uafhængigt af religiøst ståsted. 2

3 Niels Steensens Gymnasium Hvem er vi, og hvad er vi for en skole? Niels Steensens Gymnasium er en kristen skole, hvor der ikke ses nogen modsætning mellem naturvidenskabelig erkendelse og religion. Skolen har navn og forbillede efter danskeren Niels Steensen, som i 1600-tallet gjorde store naturvidenskabelige opdagelser inden for geologi og anatomi og senere i livet blev både katolsk præst og biskop. Den faglige undervisning og ekstra tilbud August 2012 flyttede vores gymnasieafdeling til nye, lyse lokaler med elevlounger, gruppearbejdsrum og store klasselokaler med SmartBoards på 2.sal i skolens hovedbygning. IT er i dag en integreret del af arbejdet med fagene, og alle elever skal derfor medbringe en PC til den daglige undervisning. Du kan læse mere om dette på side 31. 3

4 I mange af fagene foregår undervisningen på små hold (studieretningsfagene og valghold), så der er mere tid til den enkelte elev. Desuden lægger vi vægt på både at tilgodese dem, der har eventuelle faglige mangler, når de begynder, og på at udfordre elever med særlige evner. Vi har erfaring for, at en lille gruppe elever har problemer særligt i de naturvidenskabelige fag, når de begynder i 1.g. Derfor tilbyder vi det første halve år ekstra matematiktimer til disse elever. Desuden er der lektiecafé i matematik, fysik og kemi hver uge. Til de særligt talentfulde er der ekstra tilbud - fx tilbud om at få en plads på Akademiet for Talentfulde Unges særlige talentforløb sammen med andre unge i hovedstadsområdet, tilbud om at deltage i projekt forskerspire og diverse landsdækkende konkurrencer i de forskellige fag samt studiekredse i emner på universitetsniveau. Endelig har elever med særlige talenter inden for kinesisk mulighed for at få legat til et års undervisning på et kinesisk universitet. Dannelse Det er vigtigt for os, at der er plads til forskellighed, og at man respekterer og drager omsorg for hinanden. Der er mange tværgående aktiviteter på skolen - bl.a. den årlige musical og rejser på tværs af klasser. Det betyder, at eleverne kender hinanden godt og har det godt sammen - også på tværs af klasser og årgange. Omsorgen for andre mennesker både lokalt og globalt er en værdi, der præger mange aktiviteter på skolen - bl.a. fællestimer og de emner, der arbejdes med i fagene, fx udviklingsstrategier, udfordringer på miljø- og klimaområdet, flygtninge og integration. Desuden er en obligatorisk del af gymnasieforløbet et tyve timers praktikforløb, socialpraktik, hvor 4

5 eleverne hjælper til på et plejehjem, et handicapcenter eller lignende og lærer sider af livet at kende, som de måske ellers ikke ville møde. På Niels Steensens Gymnasium vil vi, uden at være missionerende, understøtte, at eleverne reflekterer over, hvem de er og hvilke værdier, de vil lægge til grund for deres liv. Det arbejder vi med i den daglige undervisning og gennem retræterne, som du kan læse mere om på de følgende sider. Niels Steensens Gymnasium er et mindre gymnasium, hvor den enkelte elev bliver set. Eleverne har et tæt forhold til både lærerne og ledelsen, og der er mange muligheder for at tage individuelle hensyn. Science Skolen lægger stor vægt på at give eleverne en solid faglig ballast inden for de naturvidenskabelige fag. Undervisningen foregår i moderne, veludstyrede faglokaler, og en stor del af undervisningen tager udgangspunkt i arbejde med forsøg og øvelser. Der er også en del ud af huset aktiviteter med besøg på bl.a. DTU, Københavns Universitet og forskellige virksomheder. Internationale aktiviteter Den internationale dimension er en vigtig del af Niels Steensens Gymnasiums profil. Vi vil gerne bibringe vores elever internationalt udsyn samt respekt og forståelse for andre kulturer og religioner. Det gør vi ved at give eleverne mulighed for at møde det internationale både her på skolen og udenfor. De møder den internationale dimension i undervisningen, men også ved at møde lærere og andet personale fra mange forskellige lande. Desuden kommer vores elever med mange forskellige nationale, religiøse og kulturelle baggrunde, hvilket betyder, at eleverne lærer at respektere og anerkende forskellighed. Samtidig tilbyder vi vores elever deltagelse i mange internationale aktiviteter, som du kan læse om på de følgende sider. 5

6 Kinesisk på NSG Kinesisk kultur har en særlig betydning for Niels Steensens Gymnasium som jesuiterskole. Jesuitterne var tidligt til stede i Kina og bidrog betydeligt til videnskabs- og kulturformidlingen mellem øst og vest. Inspireret af dette arbejde, og for at give vore elever de bedst mulige kompetencer til deres fremtidige liv, udbyder skolen kinesisk som både begynder- og fortsættersprog på A-niveau i gymnasiet. Desuden udbydes i samarbejde med Confucius Institute på Copenhagen Business School (CBS) en studieretning med fagene Kinesisk A, Samfundsfag A og Matematik B. Du kan læse mere om denne studieretning og skolens øvrige kinesiske aktiviteter i det følgende. Idræt Idræt har en stor plads på skolen og er med til at skabe fællesskab mellem alle skolens elever. Årligt er der en række idrætsaktiviteter på tværs af klasser og årgange bl.a. julevolleystævne, adventure race og streetbasketturnering. I erkendelse af hvor vigtig motion er både for sundhed og indlæringsevne, tilbyder skolen eleverne deltagelse i forskellige idrætsaktiviteter to morgener om ugen (forår og efterår) ved gymnasiets idrætslærere. Derudover indbydes nogle af skolens elever hvert år til forskellige internationale idrætsstævner hos skolens partnerskoler. Kontakt- og besøgsdag Vi håber, at du har fået lyst til at høre mere om os. Du kan tilmelde dig en af skolens besøgsdage via vores hjemmeside På de følgende sider kan du læse mere om skolens aktiviteter, studieretninger og valgmuligheder samt se udtalelser fra vores elever. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon eller Lise Baadsgaard Jepsen Rektor Niels Steensens logo Niels Steensens Gymnasium er opkaldt efter den store, danske anatom, geolog og senere katolske biskop Niels Steensen ( ). Skolens logo, et hjerte med et kors, stammer fra Niels Steensens brevsegl og senere bispesegl. I sine anatomiske studier påviste videnskabsmanden Niels Steensen, at hjertet er en muskel. Hjertet i seglet står for Niels Steensens naturvidenskabelige forskning og erkendelse. Korset står for troen på Jesus Kristus. Skolens logo forbinder således tro og videnskab til en enhed, som Niels Steensen levede ud fra. Vi håber, at vores elever får inspiration fra Niels Steensens tanker: Skønt er det, vi ser. Skønnere det, vi forstår. Men langt det skønneste er det, vi ikke fatter. 6 Niels Steensen

7 Niels Steensens Gymnasium En elevs perspektiv Hvad skal man vælge? Der findes et hav af forskellige gymnasier, der alle frister med forskellige emner, bygninger, mennesker, læringsprogrammer, og hvad ved jeg. Man står og skal tage det første skridt på en rejse, som man ved varer de næste 3 år. 3 år, som skal fyldes med lærdom, mere lærdom og endnu mere lærdom, men de skal også fyldes med oplevelser, med nye venner, med gamle venner det vil være de mest indflydelsesrige år i ens liv indtil nu, så der skal vælges med både hjerte og hjerne. At vælge Niels Steensens Gymnasium var for mig at få opfyldt alle disse krav, jeg havde til et gymnasium. Fagligheden er i højsædet, og det kan mærkes på de engagerede lærere, som er til stede, og som ser én. Vi skal alle ud på en rejse, som kan gøre os rede til det voksenliv, som kommer lige om lidt men der er også en mulighed for den fordybelse og refleksion, som også skal til. Globalisering bruges som et magisk trylleord, som skal hjælpe alle i denne verden til at komme videre, og på Niels Steensens bliver vi udfordret både internt og eksternt. Eleverne kommer fra alle mulige familier, og vi kommer med hver vores ideer, traditioner og måder at reflektere på. Vi lærer at samarbejde, at lytte og at finde løsningerne, som kan være til alles bedste. At sammenholdet og stemningen på vores lille gymnasium er unik, kan alle blive enige om. Alle hjælper og støtter hinanden, fordi man kender hver enkelt, der går på skolen, og folk respekterer hinanden. Det giver en tryghed, der resulterer i nogle elever, der hviler dybt i sig selv og er selvsikre. Eksternt møder vi både elever fra USA, Polen, Kroatien og Kina, blot for at nævne nogle lande. Vi mødes på tværs af landegrænser, religioner og filosofier, og vi lærer at lytte og reflektere over det, vi ser og hører. Vi besøger disse lande, og derigennem udvides vores egen verden med nye ideer, nye tanker og nye venner. Udvekslingsprogrammerne giver os venskaber for livet. For mig har Niels Steensens samlet hele verden og givet mig en mulighed for at snuse til det hele, inden jeg tager den endelige beslutning om, hvad jeg vil bruge mit liv til. Og jeg vil finde det skridt, som giver mig den første rejse. Ballasten fra skolen, og dens tilgange til at få ny viden, ruster mig på denne måde til at kunne reflektere over det videre uddannelsesforløb. Jeg havde lyst til et gymnasium, der både havde et bredt internationalt perspektiv, og gav mig en eftertænksom indsigt. Jeg valgte Niels Steensens Gymnasium. Et valg, jeg aldrig vil fortryde. Måske er det også det rette valg for dig? Sarah, elev på NSG gennem syv år 7

8 Opbygning og fag...i den treårige stx-uddannelse Undervisningen over de tre år er bygget op med et halvt års grundforløb og et to et halvt års studieretningsforløb. Endeligt valg af studieretning foretages i december, og studieretningsforløbet begynder i januar i 1.g. Uanset hvilken studieretning, der vælges, vil nedenstående fag og niveauer indgå i uddannelsen. Dansk A NV 1 Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog B Samfundsfag C Kunstneriske fag C Matematik C Fysik C Almen sprogforståelse Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog B Samfundsfag C Kunstneriske fag C Matematik C Fysik C Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B 2. fremmedsprog B Religion C Dansk A Historie A Idræt C Oldtidskundskab C 1 Naturvidenskabeligt grundforløb Derudover bruges 200 timer i studieretningsforløbet på almen studieforberedelse, AT. Her arbejder eleverne i særlige projektperioder med problemstillinger på tværs af fagene. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen i 3.g på baggrund af en synopsis. På Niels Steensens Gymnasium kan du vælge et af følgende 2. fremmedsprog: Spansk A, Kinesisk fortsættersprog A, Kinesisk begyndersprog A, Tysk fortsætter B og Fransk fortsætter B. Du kan gennem valgfag opgradere Tysk og Fransk til A-niveau. Du skal vælge mellem et af følgende kunstneriske fag på C-niveau: Billedkunst, Musik, Drama og Mediefag. Udover disse obligatoriske fag skal hver studieretning indeholde yderligere 8 blokke med fag og niveauer. Hver blok svarer til et års undervisning. Dvs. at det er disse blokke, der toner den enkelte studieretning. A-niveau fag (bruges til at hæve et B-niveau til A) A-niveau fag A-niveau fag B-niveau fag (bruges til at hæve et C-niveau til B) B-niveau fag Naturvidenskabeligt fag på B-niveau * B-niveau fag C-niveau fag Naturvidenskabeligt fag på C-niveau: Naturgeografi, biologi eller kemi Naturvidenskabeligt fag på C-niveau: Naturgeografi, biologi eller kemi C-niveau fag * Biologi, fysik, matematik eller naturgeografi. 8

9 Udbud af studieretninger 2015 Det samlede overblik I det følgende ses en beskrivelse af de enkelte studieretninger med angivelse af de 8 blokke og muligheder for valgfag. NR 1. fag 2. fag 3. fag Naturvidenskabelige fag Frie valgfag 1 Matematik A Fysik B Kemi B Kemi og Biologi 1 A-niveau 1 C-niveau 2 Biologi A Matematik B Idræt B/Kemi B Kemi og Biologi 1 A-niveau 1 C-niveau 3 Musik A Matematik A Fysik B Kemi og Biologi 1 C-niveau 4 Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Naturgeografi og Biologi 1 B-niveau 1 C-niveau 5 Kinesisk A Samfundsfag A Matematik B Naturgeografi og Biologi 1 A-niveau 1 C-niveau 6 Engelsk A Religion B Samfundsfag B Naturgeografi og Biologi 1 A-niveau 1 C-niveau 7 Latin A Græsk A Naturgeografi og Biologi 1 B-niveau 8 Engelsk A Mediefag B Samfundsfag B Naturgeografi og Biologi 1 A-niveau 1 C-niveau 9 Musik A Engelsk A Biologi C Naturgeografi og Biologi 1 B-niveau 1 C-niveau På studieretning 6., 8. og 9. skal der også vælges et af følgende fag på B-niveau: matematik, naturgeografi, fysik eller biologi. 9

10 1: Sciencelinjen Matematik A, Fysik B og Kemi B ka-niveau fag Matematik A Valg A B-niveau fag Matematik B Kemi B Fysik B C-niveau fag Biologi C Kemi C Valg C (evt. valg B eller A) Lys og farver, stjerner og galakser, kvarker og sorte huller: Er du nysgerrig efter at finde ud af, hvordan verden omkring dig er bygget op, og hvordan den kan forklares? Så er dette studieretningen for dig. Den giver dig værktøjer til at undersøge, hvordan naturen fungerer, og hvorfor naturvidenskab er spændende. Studieretningen SCIENCE beskæftiger sig med, hvordan naturvidenskab kan bruges til at forklare verden omkring os. Fysikken giver fx svar på, hvor grundstofferne kommer fra. Kemi forklarer deres egenskaber, og hvordan de reagerer. Matematik bruges som et uundværligt redskab i begge fag til at opstille modeller og beskrive sammenhænge. På denne måde spiller de tre studieretningsfag godt sammen, hvilket giver rig mulighed for at lave tværfaglige projekter. Et eksempel kunne På denne studieretning skal du vælge to af følgende valgfag: Fysik A, Kemi A, Engelsk A, Tysk A, Fransk A, Idræt B, Religion B, Billedkunst B, Musik B, Mediefag B, Psykologi C eller Filosofi C (mindst et A-valg). Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, bortfalder dit A-valg (medmindre du ønsker fem A- niveaufag). 10

11 være energiproduktion. Hvilke former for energiproduktion og -lagring kan fremtidens samfund anvende? Solceller, brændselsceller, vindmøller, solfangere, jordvarme, kernekraft, eller er der stadigvæk olie til kraftværkerne? Her fungerer matematikken som et værktøj, der giver kemikerne og fysikerne mulighed for at opstille sammenhænge, som kan efterprøves med eksperimenter. Andre spørgsmål, der kan tages op, er: WW WW WW WW WW Hvordan har vi skabt det verdensbillede, vi har i dag? Hvad kan nanoteknologi bruges til? Hvad kan man bruge integraler, vektorer og differentialligninger til? Hvad har lys og lyd til fælles? Hvordan virker Carbon-14-metoden til at datere mumier? Med denne studieretning har du mulighed for at besøgevirksomheder og møde forskerne, der vil orientere dig om deres nyeste forskning. Har du lyst til at lave forsøg med fx radioaktivitet eller superledere, vil et besøg på H.C. Ørsted Instituttet være en oplagt mulighed. Studieretningen sigter især mod lange og mellemlange uddannelser indenfor naturvidenskab. 11

12 2: Biologi- og idrætslinjen Biologi A, Matematik B og Idræt B/Kemi B A-niveau fag Biologi A Valg A B-niveau fag Biologi B Matematik B Idræt B/Kemi B På denne studieretning skal du vælge to af følgende valgfag: Matematik A, Engelsk A, Tysk A, Fransk A, Kemi A, Fysik B, Religion B, Billedkunst B, Musik B, Mediefag B, Psykologi C eller Filosofi C (mindst et A-valg). Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk C-niveau fag Biologi C Kemi C A som 2. fremmedsprog, bortfalder Valg C dit A-valg (medmindre du ønsker fem (evt. valg B eller A) A-niveaufag). Hvordan reagerer kroppen på doping, og hvordan virker den i det hele taget? Hvordan kan man ændre elitesportsfolk ved hjælp af genteknologi? Svarene på disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på i denne studieretning, hvor menneskekroppen og det levende er centrum. I denne studieretning er der også fokus på samspillet mellem biologi og kemi, og du vil få en indsigt i og forståelse for grundlæggende biologiske processer på alle niveauer, fra molekyler over celler til individer og videre til økosystemer. I biologi bliver menneskekroppen brugt som model i en undersøgelse af de grundlæggende fysiologiske processer, som holder en organisme i balance og sætter den i stand til at overleve og formere sig. Undervisningen foregår i en vekslen mellem teori og eksperimenter i laboratoriet og undersøgelser i naturen. Idræt arbejder med forskellige idrætsformer og fokus på tekniske og taktiske færdigheder, samarbejde og betydningen af selvværd. I teoriundervisningen arbejder du med forskellige trænings- og idrætsformers betydning for kroppens tilstand og udvikling, og i et større perspektiv idrættens historie og dens betydning i samfundet. Kemi har en central rolle indenfor mange udviklingsområder, fx bioteknologi, lægemiddeludvikling og materialeudvikling. I kemiundervisningen kobles teorien til det praktiske gennem det eksperimentelle arbejde, som spiller en vigtig rolle, ligesom virksomhedsbesøg og besøg på videregående uddannelser indgår. Matematik er et uundværligt redskab, når man skal beregne og analysere data fra forsøg, øvelser og test. 12

13 Studieretningen har to faglige studieture i 3.g, hvoraf den ene er en skitur med idræt. Denne studieretning er bl.a. for dig, der overvejer lange og mellemlange uddannelser indenfor sundhed, ernæring og idræt. 3.g Idræt B Elever med Idræt B har mulighed for at deltage i et skikursus med deres idrætshold og idrætslærere. Den 11. januar 2012 mødte vi forventningsfuldt op ved DGIbyen, hvor vi med bus skulle køre mod Hemsedal, som ligger i Norge. Her skulle vi tilbringe en hyggelig og lærerig uge sammen på ski. Allerede efter en dags tid med skiene på kom vores skjulte skitalenter frem, og ved hjælp af vores dygtige lærere Kåre og Mie, som lærte os forskellige teknikker og tricks, endte vi med at prøve både de stejle sorte pister, bump og vilde off-pister. Sabrina Skituren til Hemsedal i Norge i 3.g var en fantastisk og helt enestående oplevelse. Turen var ikke kun lærerig, men også spændende og udfordrende på samme tid. Forventningerne var høje, da vi ankom til destinationen efter en lang rejse i bussen, men det skulle vise sig, at det var det hele værd. Dagens program på skituren bestod normalt i skiundervisning af vores lærere med forskellige fokuspunkter om morgenen og formiddagen, hvorefter vi fik resten af dagen til selv at udforske pisterne og forbedre vores skiteknik. Det var især en oplevelse at kunne stå på ski om aftenen, hvor pisterne blev belyst af mange lysmaster. Efter en hård og lang dag på skipisterne var der ikke noget bedre end at slappe af i de dejlige varme hytter, som vi boede i. Turen var så unik, at vi drenge efter turen blev enige om, at samme oplevelse skulle gentages, når vi engang blev færdige med gymnasiet. Thomas 13

14 3: Musik- og matematiklinjen Musik A, Matematik A og Fysik B A-niveau fag Matematik A Musik A B-niveau fag Matematik B Musik B Fysik B C-niveau fag Biologi C Kemi C Valg C (evt. valg B eller A) På denne studieretning skal du vælge et af følgende valgfag: Fysik A, Engelsk A, Tysk A, Fransk A, Idræt B, Kemi B, Religion B, Psykologi C eller Filosofi C. Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk A som 2. fremmedsprog, bortfalder dit A-valg (medmindre du ønsker et ekstra valgfag). Få indblik i formlerne for den gode sang og eksperimenter med lydbølger grundlaget for al musik. Denne studieretning er for dig, hvor kreativitet og logik går hånd i hånd. Vi bruger matematikken til at forklare musikteorien, samtidig med at vi bruger fysikken til at eksemplificere og forstå musikkens grundsten lyd. Her er nogle af de spørgsmål, vi vil arbejde med: WW WW WW WW WW WW Hvad er lyd? Hvor meget matematik er der i musik? Hvad gør lyd kraftig eller svag, smuk eller grim? Kræver musik musikalitet? Hvad er musikalitet, og kan den måles? Musik kunst og/eller matematik? I musik får du ikke blot mulighed for at dygtiggøre dig på dit instrument, men også for at spille med andre og herigennem få større indblik i dine og andres musikalske roller. Musikteorien giver dig nogle værktøjer til at blive en bedre musiker, komponist og arrangør. Samtidig fokuserer vi på hørelære (evnen til at lytte musik af) for på den måde at give dig nogle værktøjer, der både gør dig til en bedre instrumentalist og ikke mindst holdspiller. I fysik handler det om lyd og lys, energi og bevægelse, fra det største til det mindste, fra universet til atomerne. 14

15 I matematik introducerer vi de grundlæggende redskaber, som benyttes til at beskrive virkeligheden matematisk, herunder modeller og beregninger for fx bølgers bevægelse, sygdomsudvikling og politiske meningsmålinger. Tværfagligt vil vi bl.a. beskæftige os med elektronisk musik.vi skal fx bygge vores egen synthesizer, som vi skal spille og indspille med. Studieretningen sigter især mod naturvidenskabelige og humanistiske studier på universiteterne, men vil også klæde dig på til musikuddannelser på MGK og musikkonservatorierne. 15

16 4: Den samfundsfaglige linje Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B A-niveau fag Samfundsfag A Engelsk A B-niveau fag Samfundsfag B Matematik B Valg B (evt. valg A) På denne studieretning skal du vælge to af følgende valgfag: Tysk A, Fransk A, Matematik A, Billedkunst B, Musik B, Mediefag B, Biologi B, Naturgeografi B, Fysik B, Idræt B, Religion B, Psykologi C eller Filosofi C. Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk Valg C C-niveau fag Naturgeografi Biologi A som 2. fremmedsprog, bortfalder (evt. B eller A) dit ene valg (medmindre du ønsker et ekstra valgfag). Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for det samfund, du er en aktiv del af. Du får samfundsfag på A-niveau. Her vil du komme til at arbejde med de tre store hovedområder: politik, økonomi og sociologi. Du bliver involveret i den demokratiske debat, får indblik i de økonomiske magtforhold og relationer mellem det danske samfund og det internationale. Samspillet mellem de tre studieretningsfag, specielt matematik, giver et godt grundlag for at beskæftige sig med naturvidenskabelige samfundsforhold, som fx miljødebatten. Kort sagt, samfundsfag kvalificerer dig til at danne dine egne samfundsmæssige holdninger på et solidt fagligt grundlag. 16^

17 Du får også engelsk på A-niveau, hvilket er en afgørende styrke, når du skal kæmpe dig igennem de tunge, tykke fagbøger på din videre vej gennem uddannelsessystemet. Du vil lære at udtrykke dig på et sikkert, flydende engelsk både skriftligt og mundtligt, og du vil støde på mange forskellige genrer og materialetyper; lige fra Shakespeare til Salinger. Engelsk er et mangesidet fag, hvor der også er god mulighed for at arbejde med præcis det, som du brænder for; for eksempel i dit studieretningsprojekt, som skal skrives i 3.g. Matematik indgår i studieretningen på B-niveau. I matematik lærer du fagets præcise logik og formelsprog. Du kommer til at arbejde med beviser, matematiske modeller, og du lærer at vurdere deres anvendelighed. Den solide viden om statistik og naturvidenskab gør dig godt rustet til at vurdere forhold for mennesker og samfund. Der er mulighed for et udvekslingsophold i USA. Læs mere om dette på side 32. I den samfundsfaglige studieretning lægges der også vægt på samarbejde med bl.a. virksomheder, organisationer og forskere i form af besøg uden for skolen og besøg af disse på skolen. Denne studieretning sigter mod lange eller mellemlange videregående uddannelser på CBS og universiteterne. 17

18 5: Kinalinjen Kinesisk A, Samfundsfag A og Matematik B A-niveau fag Samfundsfag A Kinesisk A B-niveau fag Samfundsfag B Matematik B Valg A C-niveau fag Naturgeografi Biologi Valg C (evt. B eller A) På denne studieretning skal du vælge to af følgende valgfag: Engelsk A, Matematik A, Billedkunst B, Musik B, Biologi B, Fysik B, Idræt B, Mediefag B, Naturgeografi B, Religion B, Filosofi C, Psykologi C (mindst et fag på A-niveau). Er du interesseret i sprog og internationale forhold? Har du mod på at komme tæt på det fremstormende kinesiske samfund, bl.a. gennem et studieophold på vores partnerskole i Beijing? Tager du den nye globale udvikling med Kina i centrum alvorligt - så er Kinalinjen et godt valg. Fagene samfundsfag, kinesisk og matematik giver gode muligheder for fagsamarbejde om mange spændende emner med fokus på sprog, kultur og samfundsforhold. Studieretningen giver dig en dybere forståelse for de samfundsmæssige forhold samt de religiøse, filosofiske og traditionelle værdier, der ligger til grund for de moderne samfund i Østasien og i verden generelt. «««««18

19 På studieretningen får du lært at kommunikere på kinesisk. Med en fornuftig indsats bliver du udrustet og i stand til at føre en samtale samt læse og skrive ukomplicerede tekster med kinesiske skrifttegn. Du opnår også et bredt indblik i kinesisk kultur, samfund og økonomi. Skolen samarbejder med Confucius Instituttet på Copenhagen Business School. Gennem dette samarbejde har Niels Steensens Gymnasium fået Storkøbenhavns eneste Confucius Classroom, som er et projekt, hvor skolen får tilført ekstra midler og muligheder i forbindelse med vores kinesiskundervisning. Det betyder bl.a. undervisningsmaterialer og -udstyr og ekstra gæstelærere fra Kina. På denne studieretning vil du skulle deltage i et udvekslingsprogram med vores partnerskole i Beijing, The High School Affiliated to Renmin University (RDFZ). Det vil sige, at du allerede i din gymnasietid vil få mulighed for både at opleve Kina og en kinesisk skole, og måske skabe dig et netværk i Kina, som du vil få glæde af fremover. Med valget af denne studieretning får du et forspring som global borger. Der ligger vigtige personlige udviklingsmuligheder for fødderne af dig. Du vil få udvidet din horisont og få større forståelse for dig selv og andre. Du får opøvet en kulturel intelligens, der er vigtig karrieremæssigt, men også en vigtig kompetence til at udvikle verden til gavn for os alle. Studieretningen sigter mod lange samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser på universiteterne og CBS. Ligeledes er du godt rustet til studier i udlandet. Chinese Bridge-konkurrencen Elever med kinesisk på NSG har mulighed for at deltage i Den kinesiske Bro - en stor international konkurrence i kinesisk sprog organiseret af Kinas undervisningsministerium. Der er konkurrencer i Danmark arrangeret af Confucius Instituttet (CBS) og Den Kinesiske Ambassade. Elever, der klarer sig godt i denne konkurrence, har mulighed for at komme til finalen i Beijing og deltage i konkurrencen der. Elever fra NSG har deltaget i finalen, og nogle elever har i den forbindelse også opnået mulighed for et års Scholarship til studier på kinesiske universiteter. 19

20 6: Kulturforståelseslinjen Engelsk A, Religion B og Samfundsfag B A-niveau fag Valg A Engelsk A B-niveau fag Samfundsfag B Naturvidenskabeligt fag B Religion B På denne studieretning skal du vælge to af følgende valgfag: Samfundsfag A(kræver samtidig valg af matematik på B-niveau), Tysk A, Fransk A, Matematik B, Matematik A, Idræt B, Billedkunst B, Musik B, Mediefag B, Psykologi C eller Filosofi C (mindst et A-valg). Valg C C-niveau fag Naturgeografi Biologi Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk (evt. B eller A) A som 2. fremmedsprog, bortfalder dit A-valg (medmindre du ønsker fem A-niveaufag). Er den amerikanske drøm kun amerikanernes? Hvordan kan det Desuden skal du vælge biologi, være, at nogle menneskers religiøse overbevisning styrker verdensfreden og andres våbenfabrikanterne? Hvad er et lykkeligt på B-niveau. matematik, fysik eller naturgeografi liv? Sætter imperier og nationalisme stadigvæk den internationale politiske dagsorden? Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for kulturforståelse, kulturmøder og de problemstillinger, det kan medføre i en moderne globaliseret verden. Du kommer til at arbejde med store tænkeres ideer, der forholder sig til identitet, magt, demokratiopfattelser, samfundskritik, tro, livsanskuelser og etik både i dansk og international kontekst. Og samtidig vil du gennem denne studieretning styrke dine engelske sprogfærdigheder, din kulturelle viden og samfundsmæssige indsigt. Denne studieretning gør det derfor muligt for dig at kommunikere, forstå og færdes i en globaliseret verden. 20ü

21 I Engelsk A vil du lære at udtrykke dig på korrekt, flydende engelsk både skriftligt og mundtligt. Samtidig vil du få et omfattende kendskab til den engelsksprogede verdens kulturer og historie. Du kommer til at læse både nyere og ældre former for litteratur. Lige fra Shakespeare til sociale medier og tegneserier. Med Religion B vil du få indsigt i enkelte traditionelle religioner såsom Kristendom, Islam og Buddhisme og mere moderne religiøse bevægelser. Du kommer til at arbejde videnskabeligt med religion som et menneskeligt og samfundsmæssigt fænomen. Med Samfundsfag B vil du lære om både danske og internationale samfundsforhold. Du kommer til at arbejde både teoretisk og praktisk i forsøget på at forstå, hvad der driver samfundsudviklingen i forhold til politik, økonomi og sociologi. Studieretningens fagkombination giver rig mulighed for samarbejde på tværs af fagene. Du kan fx arbejde med civilreligion i USA, hooliganisme som muligt religiøst fænomen, minoritetsreligion i et vestligt sekulariseret samfund eller etiske problemstillinger som aktiv dødshjælp eller kloning. Studieretningen sigter mod en bred vifte af lange og mellemlange videregående uddannelser - fx humanistiske og sproglige fag på universiteterne og CBS. 21

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2016.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2016.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2016... dit valg, dit liv Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2014.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2014.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2014... dit valg, dit liv Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3

S T E N H U S G Y M N A S I U M & H F 12 11 / 0 2 3 STENHUS 201 1 / 12 G Y M N A S I U M & HF 3 8 gode grunde Vælg din egen fremtid 8 gode grunde 3-årig gymnasieuddannelse eller 2-årig hf-uddannelse? Det vil give dig muligheden for at vælge den uddannelse,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

NGG Studieretning X: MA-FY-KE

NGG Studieretning X: MA-FY-KE Studieretning NGG Studieretning X: MA-FY-KE Matematik A - Fysik B - Kemi B Disse sider indeholder en række links til uddannelsessteder og bekendtgørelser etc. Derfor ligger de også på skolens hjemmeside.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

Velkommen til Virum Gymnasium

Velkommen til Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Åbent hus mandag den 26. januar 2015 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. www.virum-gym.dk vg@edu.virum-gym.dk Festsalen: Tag en snak med

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA. US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM

MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA. US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM US Science Tag en del af din studentereksamen på college i USA Bliv klogere på verden Vi lever

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016

VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 VALGFAG Sct. Ibs Skole 2015-2016 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk

Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Jagten på Danmarks mest idérige unge er sat ind Søvej 6 4900 Nakskov Kringelborg Allé 7 4800 Nykøbing F. htxlf.dk Teknisk gymnasium Lolland-Falster er en del af CELF Skab din egen fremtid 3 gode grunde

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

NYHED ngg SportsCollege

NYHED ngg SportsCollege nordsjællands grundskole & gymnasium SAMT HF ngg Det ikke bare prøver, valgfag og lektier det også hygge, fællesskab & fester! hvad kan du forvente af ngg? find nye venner oplev verden! udvid din horisont

Læs mere

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015

Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Internationalisering i den nye folkeskole Ankerhus Sorø fredag den 16. januar 2015 Dagsorden: Præsentation af de 5 valgfag Overvejelser ved udvikling af "Verden, sprog og globalisering" Forløb fra sprogdelen

Læs mere