RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder"

Transkript

1 RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder

2 BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller har tilknytning sognet. Hvis kirken skal pyntes, skal der dog betales for det. Gravkastning/urnenedsættelse betales efter gældende takst. VALG AF GRAVSTED Valg af gravsted er en beslutning, der rækker mange år frem. Der er flere muligheder at vælge imellem, og da der ikke uden videre kan vælges om, er det vigtigt at vælge rigtigt første gang. Vores graver kan være behjælpelig med valg af gravtype og vise de forskellige muligheder, der er på kirkegården. GRAVTYPER KISTEGRAVSTED MED HÆK OMKRING Et kistegravsted er et traditionelt gravsted, hvor der indenfor bestemmelserne gives mulighed for at anlægge gravstedet efter egne ønsker. Det kan være ønsker om gravens størrelse, beplantning, blomster og andet. Gravstedet kan bestå af en, to eller flere gravpladser, og det er typisk 1,5 x 2,5 m. I kistegravsteder kan der også nedsættes urner. Anlæggelse af gravstedet sker bedst efter 3 måneder (pga. jordsætninger), eller når en evt. gravsten er sat. Som dækmateriale anvendes udelukkende perlesten. Man har selv pligt til at vedligeholde gravstedet. Anlæggelse af gravstedet samt renholdelse af gravstedet, plantning af sommer- og forårsblomster, granpyntning til vinter eller andre arbejder, kan udføres af kirkegårdens personale mod betaling. Kontakt personalet for nærmere aftale. Fredningsperioden er 30 år, og grav stedet skal derfor vedligeholdes i mindst 30 år. Gravstedets brugsperiode kan forlænges efter fredningstidens udløb. Se i øvrigt kirkegårdsvedtægterne. URNEGRAV Et urnegravsted er også et traditionelt gravsted, som typisk er 1 x 1 m. Gravstedet er afgrænset af lave hække eller chaussésten og kan indenfor bestemmelserne anlægges efter egne ønsker. Man har selv pligt til at vedligeholde gravstedet. Anlæggelse af gravstedet samt renholdelse af gravstedet, planting af sommer og forårsblomster, granpyntning til vinter eller andre arbejder, kan udføres af kirkegårdens personale mod betaling. Kontakt personalet for nærmere aftale. Fredningstiden er 15 år, og gravstedet skal derfor vedligeholdes i mindst 15 år. Gravstedets brugsperiode kan forlænges efter fredningstidens udløb. Se i øvrigt kirkegårdsvedtægterne.

3 PLÆNEGRAVPLADS MED NAVNEPLADE Denne gravplads består af en navneplade på en fælles plæne. Af æstetiske årsager er der regler for navnepladsens udformning. Navnepladen skal være en sten af en lys farve og med ihuggede bogstaver. Størrelsen er 40 x 60 cm med tilhørende vase. Der kan være flere navne på stenen. Graveren kan anvise forhandler af stenen. Plænen omkring navnepladen vedligeholdes af kirkegårdens personale. Ved oprettelsen betales derfor et obligatorisk engangsbeløb til vedligeholdelse. Fredningstiden er 15 år, og gravstedets brugsperiode kan forlænges efter fredningstidens udløb. Buketter og kranse må ikke lægges på græsset, men skal anbringes i vase eller lægges på stenen. Blomsterne fjernes, når græsset skal slås, hvilket i reglen sker sidst på ugen. FÆLLESGRAVEN - DE UKENDTES GRAV Fællesgraven anvendes til anonyme urnegrave. Det betyder, at der ikke er mulighed for at markere den specifikke gravplads med sten eller andet. Blomster skal lægges på den fælles mindesten, der fungerer som gravsten for alle i fællesgraven. Fællesplænen passes af kirkegårdens personale. Ved oprettelsen betales et obligatorisk engangsbeløb til vedligeholdelse. RETNINGSLINJER FOR GRAVMINDER OG -STEN Gravminder bør følge lokal tradition og må på kistegravsteder ikke være over 1,5 m høj og på urnegravsteder ikke over 0,35 m høj. Hvis man planlægger et utraditionelt gravminde, vil det være hensigtsmæssigt at fremlægge forslaget for kirkegårdsudvalget. Kirkegårdsudvalget kan forlange et stødende gravminde fjernet. Afgørelsen kan indankes for kirkeministeriet gennem stiftsøvrigheden. PYNT PÅ GRAVSTEDERNE Pynt på gravsteder skal først og fremmest være fremstillet af materialer fra naturen. Det betyder, at blomster af kunstigt materiale, lyskæder, havelamper og lignende af plastic, kan forlanges fjernet. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTED Gravsteder, der vedligeholdes af kirkegårdens personale, rengøres for ukrudt ca. hver 3.uge i vækstsæsonen. Mellem hver runde kan der nå at fremspire frøukrudt. Udskiftning af buske, retning af gravsten og supplering af perlesten og andre lignende vedligeholdelsesopgaver udføres efter nærmere aftale. Det er muligt at lave en flerårig vedligeholdelsesaftale (et legat), hvor mange vedligeholdelsesopgaver er inkluderet i prisen.

4 KIRKEGÅRDENS TAKSTER På kirkernes hjemmeside troweb.org er det muligt at finde de aktuelle takster for kirkegårdens ydelser. De kan dog også udleveres af graveren. er reguleres 1. januar hvert år af Lejre Provsti, og er derfor ikke inkluderet i denne folder. KIRKEGÅRDENS STANDARD Menighedsrådet ønsker, at kirkegårdens standard er så høj som muligt. Derfor skal alle gravsteder vedligeholdes i en ordentlig standard, uanset om det er kirken eller gravstedsindehaveren, der står for vedligeholdelsen. Misligholdelse vil udløse påtale og evt. økonomiske krav. KIRKEGÅRDENES ORDENSREGLER Kirkegårdene er åben for alle. Kirkegårdene er et indviet sted, der skal bruges med respekt og omtanke. Hunde er velkomne, når de er i snor (husk at fjerne evt. efterladenskaber!). Lågerne på kirkegårdene skal holdes lukket. Nummerskilte på gravstederne er kirke gårdenes ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. Planteaffald skal anbringes i kompostbeholderen, alt andet affald lægges i affaldsbeholderen. Gravminder, bænk og lignende udsmykning skal opstilles mindst 30 cm. fra gravstedets hække af hensyn til klipning af hækken. Erhvervsmæssigt arbejde på kirke - gårdene og deres gravsteder må kun udføres indenfor normal arbejdstid. KONTAKT Kirkegårdene drives sammen, og personalet er ansat ved begge kirkegårde. Kirkegårdskontoret er ligeledes fælles for begge kirkegårde. Adresse: Ejbyvej 12, Rye Kirke Såby Telefon: Udarbejdet af Rye/Kirke Sonnerup menighedsråd 2013

5 Takstblad TAKSTBLAD Rye Rye Kirkegård, kirkegård, Lejre Lejre Provsti Provsti, Ejbyvej 12, Rye, 4660 Kirke Såby Ejbyvej 12, Rye, 4060 Kirke Såby Pleje og vedligehold Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser Pleje og vedligeholdelse ekstra kisteplads Pleje og vedligeholdelse 1 urnegravsted Servitut-obligatoriske ydelser Grandækning Obl. hækklip.og hækvedligehld 1kisteplads 50% Obl. hækklip.og hækvedligehld 2 kistepladser 50% Anonym plæne 1 urneplads Anonym plæne 1 kisteplads Græsgravsted m. plade 1 kisteplads Græsgravsted m. plade 2 kistepladser Græsgravsted m. plade ekstra kisteplads Græsgravsted m. plade urnegravsted Skovkirkegård 1 kisteplads Skovkirkegård 2 kistepladser Skovkirkegård ekstra kisteplads Skovkirkegård urnegravsted Grandækning 1 kisteplads Grandækning 2 kistepladser Grandækning ekstra kisteplads Grandækning urnegravsted type 1 Partiel grandækning 1 kisteplads Partiel grandækning 2 kistepladser Partiel grandækning ekstra kisteplads Partiel grandækning urnegravsted type 1 Kranse og blomster Forårsblomster Sommerblomster Erhvervelse af gravsted 8110 Erhvervelse af 1 kisteplads 8115 Tilskud til medlem af folkekirken 1 kisteplads 8117 Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 1 kistepl Erhvervelse af 2 kistepladser 8125 Tilskud til medlem af folkekirken 2 kistepladser 8127 Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 2 kistepl Erhvervelse af 3 kistepladser 8135 Tilskud til medlem af folkekirken 3 kistepladser 8137 Tilskud til m. af folkekirken udenkomm. 3 kistepl Erhvervelse af urnegravsted 8365 Tilskud til medlem af folkekirken Urnegravsted 8367 Tilskud til m. af folkekirken udenk. Urnegravsted Fornyelse Takstbladaf gravsted 8410 Rye Kirkegård, Fornyelse Lejre af 1 Provsti kisteplads 8660 Ejbyvej Fornyelse 12, Rye, 4060 af Urnegravsted Kirke Såby 750, ,00 750,00 374,77 562,50 225,00 225,00 900,00 675,00 407,81 612,00 184,22 510,47 271,41 407,81 122,34 340,31 15,47 15,47 112,22 448,88 448,88 673,31 673,31 336,66 170,44 170,44 84,94 Side 2 Udskrevet: 112, :37 85,50 Begravelsesudgifter Alle priser er pr. år/stk. inkl. evt. moms 9000 Gravkastning 6.432, Gravkastning, tilskud medlem af folkekirken 3.216, Gravkastning, tilskud m. af folkekirken udenkom , Gravkastning barnegrav 1.894, Gravkastning, tilskud m. af folkekirken barnegrav 947, Gravkastning, tilskud m. af fk. udenk. barnegrav 473, Urnenedsættelse 1.874, Urnenedsættelse, tilskud medlem af folkekirken 937, Urnenedsættelse, tilskud m.af folkekirken udenk 468,00 Side 1 Udskrevet: :37 Alle priser er pr. år/stk. inkl. evt. moms

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.

Indledning. Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand. Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer, der følger.

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

KIRKE GÅRDEN December 2012 32. årgang 6

KIRKE GÅRDEN December 2012 32. årgang 6 KIRKEGÅRDEN December 2012 32. årgang 6 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Gravplads for mennesker. Besvarelse af opgavealternativ 2

Gravplads for mennesker. Besvarelse af opgavealternativ 2 Gravplads for mennesker Besvarelse af opgavealternativ 2 Indhold Kirkegårde i dag placering s.4 organisering s.6 behov s.7 menneskesyn s. 11 natursyn s. 12 andre trosretninger s. 13 Gravplads for mennesker

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2

KIRKE GÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2 KIRKEGÅRDEN Marts 2011 31. årgang 2 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere