Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012"

Transkript

1 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret... 3 Gravning, tilkastning og planering af grav... 4 Udsmykning med gran ved begravelser og bisættelser... 4 Ren. og vedligeholdelse af gravsteder... 5 Legatgravsteder... 7 Gravsteder med servitut... 7 Sløjfning af gravsteder... 8

2 ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af en gravplads for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer, der tilhører folkekirken og har bopæl i Odense kommune. Der henvises dog til den enkelte kirkegårdsvedtægts særlige bestemmelser om tilknytning til sognet/kirkegården som betingelse for erhvervelse af gravplads. Ved erhvervelse af gravplads i plæne og af halve gravsteder med forreste del tilsået med græs indbetales den servitutbestemte betaling for vedligeholdelse af græs og fjernelse af blomster, jf. 40. Stk. 2. Tilsvarende bestemmelse gælder, såfremt den efterlevende i et fast samlivsforhold begærer gravstedet udlagt med 2 gravpladser. Stk. 3. Tilsvarende bestemmelse gælder, såfremt erhvervelsen vedrører ældre personer, som er fraflyttet Odense kommune til eksempelvis beskyttede boliger og plejehjem. Stk. 4. For erhvervelse af et gravsted med mere end 2 gravpladser betales for hver gravplads udover 2 gravpladser samme takster som angivet i 32 stk. 1. Stk. 5. Ønskes gravstedet erhvervet for to fredningsperioder, betales for den anden fredningsperiode de takster som er angivet i 32 stk. 1. Stk. 6. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms. 32 Personer, der er medlemmer af folkekirken, men som ikke har bopæl i Odense kommune, betaler for erhvervelse af et gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet: Kistegravplads pr. år... kr. 90 Urnegravplads pr m 2 pr. år... kr. 55 Barnegravplads (indtil 15 års alderen)... kr. 44 Ved erhvervelse af gravplads i plæne og af halve gravsteder med forreste del tilsået med græs indbetales desuden den servitutbestemte betaling for vedligeholdelse af græs og fjernelse af blomster, jf. 40. De ovenfor angivne takster finder også anvendelse, såfremt kirkegårdsbestyrelsen træffer bestemmelse om at tillade erhvervelse af gravplads til en person, som ikke falder indenfor rammerne af vedtægtens særlige bestemmelser om tilknytning til sognet/kirkegården som betingelse for erhvervelse af gravplads. Stk. 2. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, betaler for erhvervelse af et gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som angivet i stk. 1. Til dette beløb lægges den for kirkegården beregnede kostpris for et gravsted (dvs. den samlede udgift til anlæg og drift pr. m 2 pr. år). Undtaget fra denne bestemmelse er personer under 15 år. Ved erhvervelse af gravplads i plæne og af halve gravsteder med forreste del tilsået med græs indbetales desuden den servitutbestemte betaling for vedligeholdelse af græs og fjernelse af blomster, jf. 40. Stk. 3. Tilsvarende bestemmelse gælder, såfremt den efterlevende i et fast samlivsforhold begærer gravstedet udlagt med 2 gravpladser. Stk. 4. Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder betales den samlede beregnede takst ganget med to. Stk. 5. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms. 2

3 RESERVERING AF GRAVSTEDER 33 Ved forlods reservering af gravsted betales som nedenfor angivet: Kistegravplads pr. år... kr. 99 Urnegravplads pr. m 2 pr. år... kr. 60 Barnegravplads (indtil 15 års alderen)... kr. 48 Når gravstedet tages i brug følges bestemmelserne i 31 og 32, idet der reguleres for overskydende betaling i henhold til denne bestemmelse. Hvis kirkegården varetager renholdelsen af et forlods reserveret gravsted betales særskilt herfor efter taksterne i FORNYELSE AF GRAVSTEDER 34 Personer, der er medlemmer af folkekirken betaler for fornyelse af et gravsted som nedenfor angivet: Kistegravplads pr. år... kr. 69 Urnegravplads pr. m2 pr. år... kr. 42 Barnegravplads (indtil 15 års alderen)... kr. 35 Stk. 2. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, betaler for fornyelse af et gravsted som angivet i stk. 1. Til dette beløb lægges den for kirkegården beregnede kostpris for et gravsted (dvs. den samlede udgift til anlæg og drift pr m2 pr. år). Stk. 3. Ved fornyelse af gravplads i plæne og af halve gravsteder med forreste del tilsået med græs indbetales desuden den servitutbestemte betaling for vedligeholdelse af græs og fjernelse af blomster, jf. 40. Stk. 4. Brugsretten udløber den 31. december i det år, i hvilket gravstedet hjemfalder. Fornyelse af brugsretten kan normalt ikke ske for et kortere åremål end 5 år. Stk. 5. Gravpladser i fællesgrav, hvori der er foretaget anonym jordfæstelse af kiste eller urne kan ikke fornyes. Stk. 6. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms. FORLÆNGELSE AF BRUGSRET 35 Brugsret til et almindeligt gravsted skal ved kistebegravelser og ved urnenedsættelser erhverves for den periode, som fredningstiden under hensyn til de lokale forhold omfatter. Ved jordfæstelse i et tidligere erhvervet gravsted forlænges brugsretten vederlagsfrit for så lang tid, at brugsretten til hele gravstedet er erhvervet for mindst et til fredningstiden svarende tidsrum.

4 GRAVNING, TILKASTNING OG PLANERING AF GRAV 36 Personer, der er medlemmer af folkekirken og har bopæl i Odense kommune betaler for gravning, tilkastning og planering af en grav: Voksengrav... kr Barnegrav (indtil 15 års alderen)... kr Urnegrav... kr. 491 Gravning i dobbelt dybde betales med et tillæg på 50 %. Stk. 2. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken samt personer, der ikke har bopæl i Odense kommune betaler i tillæg for gravning, tilkastning og planering af en grav: Voksen... kr Barn (indtil 15 års alderen)... kr. 0 Urnegrav... kr I dette tillæg er inkluderet benyttelse af kirkegårdens kapel til hensættelse. Stk. 3. Når tilkastning af grav sker med bistand af entreprenør på lørdage tillægges den faktiske ekstra udgift. Stk. 4. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms. 4 UDSMYKNING MED GRAN VED BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER 37 Voksengrav (hel pyntning, dvs. dækning af opgravet jord og indvendig beklædning med gran)... kr Voksengrav (delvis pyntning, dvs. dækning af opgravet jord med gran)... kr. 906 Barnegrav (indtil 15-års alderen)... kr. 450 Urnegrav... kr. 236 Pyntning med gravklæde... kr. 670 Der betales moms af de i denne bestemmelse angivne beløb. UDSMYKNING MED GRAN VED BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER Priser inkl. moms Voksengrav (hel pyntning, dvs. dækning af opgravet jord og indvendig beklædning med gran)... kr ,00 Voksengrav (delvis pyntning, dvs. dækning af opgravet jord med gran)... kr ,50 Barnegrav (indtil 15-års alderen)... kr. 562,50 Urnegrav... kr. 295,00 Pyntning med gravklæde... kr. 837,50

5 REN- OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDER 38 Kirkegården er pligtig til på begæring at påtage sig vedligeholdelse af gravsteder mod betaling af et årligt beløb som nedenfor angivet: Stk. 2. For renholdelse betales: Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m 2... kr. 431 Kistegrav med 1 plads indtil 5 m 2... kr. 578 Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m 2... kr. 916 Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m 2... kr Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m 2... kr Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m 2... kr. 133 Urnegrav indtil 2 m 2... kr. 431 For halve gravsteder, hvor forreste del er tilsået med græs: Halvt gravsted indtil 5 m 2... kr. 501 Halvt gravsted indtil 8 m 2... kr. 741 Halvt gravsted indtil 10 m 2... kr. 846 Ud over almindelig renholdelse omfatter ydelsen endvidere beskæring og opretning efter jordsætning. Stk. 3. For almindelig grandækning betales: Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m 2... kr. 229 Kistegrav med 1 plads indtil 5 m 2... kr. 282 Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m 2... kr. 430 Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m 2... kr. 494 Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m 2... kr. 556 Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m 2... kr. 62 Urnegrav indtil 2 m 2... kr. 230 For større urnegrave tillægges pr. m 2... kr. 62 For almindelig grandækning med baggrund af fyr betales: Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m 2... kr. 345 Kistegrav med 1 plads indtil 5 m 2... kr. 427 Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m 2... kr. 654 Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m 2... kr. 728 Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m 2... kr. 828 Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m 2... kr. 93 Urnegrav indtil 2 m 2... kr. 345 For større urnegrave tillægges pr. m 2... kr. 93 For granpyntning betales: Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m 2... kr. 460 Kistegrav med 1 plads indtil 5 m 2... kr. 556 Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m 2... kr. 857 Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m 2... kr. 991 Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m 2... kr Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m 2... kr. 124 Urnegrav indtil 2 m 2... kr. 460 For større urnegrave tillægges pr. m 2... kr. 124 Stk. 4. For plantning af forårs- og sommerblomster betales: Stedmoder pr. stk.... kr. 11,00 Begonia pr. stk.... kr. 13,50 5

6 Stk. 5. De anførte takster for grandækning og plantning af forårs- og sommerblomster er vejledende minimumstakster. Det opkrævede beløb skal stå i forhold til de faktiske udgifter til materialer og arbejdsløn m.v. Arbejdsløn beregnes efter timeløn på regning jf. stk. 7 Stk. 6. For arbejder ud over renholdelsen, eksempelvis nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af ral og lign., betales efter regning. Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder. Stk. 7. For arbejder udført efter regning betales timeløn... kr. 295 Stk. 8. De angivne beløb i denne bestemmelse tillægges moms. REN- OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDER Priser inkl. moms For renholdelse betales: Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m2... kr. 538,75 Kistegrav med 1 plads indtil 5 m2... kr. 722,50 Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m2... kr ,00 Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m2... kr ,25 Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m2... kr ,25 Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m2... kr. 166,25 Urnegrav indtil 2 m2... kr. 538,75 For halve gravsteder, hvor forreste del er tilsået med græs: Halvt gravsted indtil 5 m2... kr. 626,25 Halvt gravsted indtil 8 m2... kr. 926,25 Halvt gravsted indtil 10 m2... kr. 1057,50 For almindelig grandækning betales: Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m2... kr. 286,25 Kistegrav med 1 plads indtil 5 m2... kr. 352,25 Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m2... kr. 537,50 Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m2... kr. 617,50 Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m2... kr. 695,00 Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m2... kr. 77,50 Urnegrav indtil 2 m2... kr. 287,50 For større urnegrave tillægges pr. m2... kr. 77,50 For almindelig grandækning med baggrund af fyr betales: Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m2... kr. 431,25 Kistegrav med 1 plads indtil 5 m2... kr. 533,75 Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m2... kr. 817,50 Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m2... kr. 910,00 Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m2... kr ,00 Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m2... kr. 116,25 Urnegrav indtil 2 m2... kr. 431,25 For større urnegrave tillægges pr. m2... kr. 116,25 For granpyntning betales: Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m2... kr. 575,00 Kistegrav med 1 plads indtil 5 m2... kr. 695,00 Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m2... kr ,25 Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m2... kr ,75 Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m2... kr ,50 Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m2... kr. 155,00 Urnegrav indtil 2 m2... kr. 575,00 For større urnegrave tillægges pr. m2... kr. 155,00 6

7 7 For plantning af forårs- og sommerblomster betales: Stedmoder pr. stk.... kr. 13,75 Begonia pr. stk.... kr. 16,88 For arbejder udført efter regning betales timeløn... kr. 368,75

8 LEGATGRAVSTEDER 39 Kirkegården er pligtig til på begæring at påtage sig vedligeholdelse af anlagte gravsteder for en flerårig periode mod indbetaling af en legatkapital, der beregnes således: På beregningsskema udsendt af Hjallese provstiudvalg påføres den i 38 stk. 2 gældende årlige takst for ren- og vedligeholdelse. Til dækning af erstatning af udgåede planter, omplantning, opretning med muldjord, pålægning af ral samt renholdelse og opretning af monument tillægges 50 % af den i 38 stk. 2 gældende årlige takst for ren- og vedligeholdelse for faste ydelser. Ønskes grandækning og/eller udplantning af forårs- og sommerblomster påføres den i 38 stk. 3 og 4 gældende takst. Ønskes andre ydelser udført, såsom pålægning af dekoration e.l., påføres den for tiden gældende udgift herfor inkl. den i 38 stk. 7 gældende timeløn. Legatkapitalen beregnes ved at gange den samlede årlige udgift med det antal år, som aftalen gælder. Stk. 2. Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb tillægges moms. Stk. 3. Betaling i henhold til denne bestemmelse skal indbetales til Fyens Stifts offentlige midler som en den pågældende kirke tilhørende kapital. Renterne indbetales til kirkens kasse. GRAVSTEDER MED SERVITUT 40 For vedligeholdelse af græs m.v. i 1 fredningsperiode betales pr. gravplads pr. år følgende beløb: Urnegravplads i plæne anonym nedsættelse... kr. 156 Urnegravplads i plæne med plade... kr. 276 Kistegravplads i plæne anonym nedsættelse... kr. 206 Kistegravplads i plæne med plade... kr. 315 Halvt gravsted indtil 5 m 2... kr. 99 Halvt gravsted indtil 8 m 2... kr. 197 Halvt gravsted indtil 10 m 2... kr. 295 Stk. 2. Vedrørende takster for erhvervelse henvises til 31 og 32. Stk. 3. For vedligeholdelse af græs m.v. betales ved fornyelse pr. gravplads pr. år: Urnegravplads i plæne med plade... kr. 276 Kistegravplads i plæne med plade... kr. 315 Halvt gravsted indtil 5 m 2... kr. 99 Halvt gravsted indtil 8 m 2... kr. 197 Halvt gravsted indtil 10 m 2... kr. 295 Stk. 4. Vedrørende takster for fornyelse henvises til 34. Stk. 5. Plade anskaffes af den der har erhvervet brugsretten til gravstedet, i den størrelse og udførelse, der er fastsat i kirkegårdsvedtægten og nedlægges af kirkegården. De indbetalte beløb til vedligeholdelse dækker: græsslåning, klipning af kanter, fjernelse af blomster (iht. de bestemmelser som er nedfældet i kirkegårdsvedtægten) samt hævning af pladen, når græsset vokser over. Stk. 6. Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb tillægges moms. Stk. 7. Betaling i henhold til denne bestemmelse skal indbetales til Fyens Stifts offentlige midler som en den pågældende kirke tilhørende kapital. Renterne indbetales til kirkens kasse. 8

9 SLØJFNING AF GRAVSTEDER 41 Hvis et gravsted sløjfes forinden fredningsperiodens udløb betales for vedligeholdelsen af det ryddede gravsted pr. resterende år af fredningsperioden: Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m 2... kr. 345 Kistegrav med 1 plads indtil 5 m 2... kr. 445 Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m 2... kr. 685 Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m 2... kr. 824 Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m 2... kr. 928 Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m 2... kr. 102 Urnegrav indtil 2 m 2... kr. 345 Stk. 2. De angivne beløb i denne bestemmelse tillægges moms. SLØJFNING AF GRAVSTEDER Priser inkl. moms Barnegrav med 1 plads indtil 1,5 m2... kr. 431,25 Kistegrav med 1 plads indtil 5 m2... kr. 556,25 Kistegrav med 2 pladser indtil 8 m2... kr. 856,25 Kistegrav med 3 pladser indtil 10 m2... kr ,00 Kistegrav med 4 pladser indtil 12 m2... kr ,00 Kistegrav mere end 4 pladser tillægges pr. plads indtil 3 m2... kr. 127,50 Urnegrav indtil 2 m2... kr. 431,25 9 Taksterne i reguleres hver den 1. januar i året i henhold til beregning foretaget af Hjallese provstiudvalg.

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009)

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder...

Læs mere

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer,

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

D. Takster. Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017

D. Takster. Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017 D. Takster Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017 Version 2 Taksterne gælder for en fredningstid for kister på 25 år og for urner 10 år. Taksterne er fastsat af Holbæk Provsti

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård MERN MENIGHEDSRÅD Kirkegå rdståkster for Mern kirkegård Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Taksterne er fastsat af Jammerbugt Provsti som grundbeløb der reguleres en gang årligt. Faktor 2012 = 36,05 Henvendelse om gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 Indledning Takstoversigt gældende for 2015 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder.

Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. 1 Taksterne for erhvervelse samt gravning og tilkastning af gravsted er opdelt i 2 takstgrupper. Takst l anvendes for medlemmer af folkekirken. Takst

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Kirkegårdstakster 2016

Kirkegårdstakster 2016 Kirkegårdstakster 2016 Erhvervelse af gravsteder For kommunens beboere, som er medlem af folkekirken, betales for erhvervelse i en brugsperiode: Kistegravsted, 1 gravplads 30 år 1.965,00 Kistegravsted,

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Ydelser og takster Aaby kirkegård 2017

Ydelser og takster Aaby kirkegård 2017 Ydelser og takster Aaby kirkegård 2017 Aaby kirkegårdskontor Kirkevej 21-9440 Aabybro Tlf. 98244100 - mandag til fredag kl. 10-11 kirkegaard@aabysogn.dk Erhvervelse og fornyelse af gravsted Man får brugsretten

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Jyllinge Kirkegård TAKSTER

Læs mere

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT Tønder Kirkegård Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT 2015 Tønder Kirkegård. Ribelandevej 47. 6270 Tønder. Tlf. 21 26 08 80. Telefontid: 8.00 til 14.00. Træffes efter aftale E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2017

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2017 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2017 Indledning Takstoversigt gældende for 2017 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

VEDTÆGT For. A. Kirkegårdens bestyrelses forhold

VEDTÆGT For. A. Kirkegårdens bestyrelses forhold RIBE STIFTSØVRIGHED VEDTÆGT For Give, Farre og Vorslunde kirkegårde Grene provsti Vejle kommune Ribe Stift A. Kirkegårdens bestyrelses forhold l. Kirkegårdene ejes af Give, Farre og Vorslunde kirker og

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Stjær Kommune: Skanderborg Provsti: Skanderborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Storring kirke og bestyres af Storring-Stjær menighedsråd. 1 2

Læs mere

Kirkega rdstakster. for. kirkega rde

Kirkega rdstakster. for. kirkega rde k2 Indsætte egen kirke/kirker Kirkega rdstakster for Keldby og Elmelunde kirkega rde Takster gældende for 1. januar 31. december 2015 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt begravelse og urnenedsættelse

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Balle Provsti: Silkeborg Kommune: Silkeborg Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Balle kirke og bestyres af Balle sogns menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Borbjerg kirke og bestyres af Borbjerg menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Borbjerg kirke og bestyres af Borbjerg menighedsråd. VEDTÆGT for Borbjerg Kirkegård Holstebro Provsti Holstebro Kommune Viborg Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Borbjerg kirke og bestyres af Borbjerg menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2006

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2006 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2006 Indledning Hermed taksoversigt gældende for 2006 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af

Læs mere

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Bregninge -Bjergsted- Alleshave Kirkegård Kalundborg Kommune Kalundborg Provsti Roskilde Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af den på stedet værende kirke og bestyres

Læs mere

Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård

Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård 1 Vedtægt for Sønder Broby Kirkegård A: KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Sønder Broby Kirke og bestyres af Sønder Broby menighedsråd. 2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den

Læs mere

VEDTÆGT. for. Gadevang og Nødebo kirkegårde, Hillerød provsti, Helsingør stift, Hillerød kommune

VEDTÆGT. for. Gadevang og Nødebo kirkegårde, Hillerød provsti, Helsingør stift, Hillerød kommune VEDTÆGT for Gadevang og Nødebo kirkegårde, Hillerød provsti, Helsingør stift, Hillerød kommune Indhold: A. Kirkegårdenes bestyrelsesforhold side 1 B. Gravsteder side 2 C. Ordensbestemmelser side 7 D. Takster

Læs mere

VEDTÆGT. for. Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Skamby Kirkegård, Bogense Provsti, Fyens Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Skamby kirke og bestyres af Skamby menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift forestås af

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september 2012. Der er ikke tilknyttet

Læs mere

Vedtægt for Seden Kirkegård. Hjallese Provsti. Odense Kommune. Fyens Stift

Vedtægt for Seden Kirkegård. Hjallese Provsti. Odense Kommune. Fyens Stift Vedtægt for Seden Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift Indholdsfortegnelse: A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold side 1 B: Gravsteder: Erhvervelse og fornyelse side 2 Nedlæggelse og regulering

Læs mere

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. for. Kirkegård: ØSTER LINDET Provsti: MALT. Kommune: VEJEN Stift: RIBE

VEDTÆGT. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. for. Kirkegård: ØSTER LINDET Provsti: MALT. Kommune: VEJEN Stift: RIBE VEDTÆGT for Kirkegård: ØSTER LINDET Provsti: MALT Kommune: VEJEN Stift: RIBE A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Øster Lindet kirke og bestyres af Øster Lindet menighedsråd. 1. Kirkegårdens

Læs mere

Aarhus Kommunes Kirkegårde

Aarhus Kommunes Kirkegårde Aarhus Kommunes Kirkegårde Prisbog 2014 Indhold 1 Ydelser i forbindelse med dødsfald... 1 1.1 Benyttelse af kapel... 1 1.2 Kremation... 1 1.3 Gravkastning... 1 1.4 Urnenedsættelse... 1 1.5 Udlevering og

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Skjern. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: Skjern. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Vorgod Provsti: Skjern Kommune: Ringkøbing-Skjern Stift: Ribe A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Vorgod kirke og bestyres af Vorgod menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd.

VEDTÆGT. for. Kommune, Århus Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 VEDTÆGT for kirkegård, Horsens Provsti Kommune, Århus Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af kirke og bestyres af menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sengeløse kirke og bestyres af Sengeløse Kirkes menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Sengeløse kirke og bestyres af Sengeløse Kirkes menighedsråd. VEDTÆGT for Sengeløse Kirkes Kirkegård Høje Taastrup provsti Høje Taastrup Kommune Helsingør stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Sengeløse kirke og bestyres af Sengeløse Kirkes

Læs mere

VEDTÆGT. for. HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Hvidbjerg og Lyngs kirker og bestyres af Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø

Læs mere

Takster / / Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster / / Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2016 1/12 2015-1/12 2016 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Kalundborg. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: Kalundborg. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: Bregninge -Bjergsted- Alleshave Provsti: Kalundborg Kommune: Kalundborg Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af den på stedet værende kirke og bestyres

Læs mere

Vedtægter for Nøvling Kirkegård.

Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Vedtægter for Nøvling Kirkegård. Aalborg østre provsti. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Nøvling kirke og bestyres af Nøvling menighedsråd. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet

Læs mere

Vedtægter for Agedrup Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift

Vedtægter for Agedrup Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift Vedtægter for Agedrup Kirkegård Hjallese Provsti Odense Kommune Fyens Stift 15.05.2007 Indholdsfortegnelse: Side A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 3 B. Gravsteder: Erhvervelse og fornyelse 4 Nedlæggelse

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Frederikskirken og bestyres af Skåde sogns menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Frederikskirken og bestyres af Skåde sogns menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Frederikskirken Skåde Provsti: Aarhus Søndre Kommune: Aarhus Stift: Aarhus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Frederikskirken og bestyres af Skåde sogns menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Tranbjerg kirke og bestyres af Tranbjerg menighedsråd.

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Vordingborg Kommune: Vordingborg Provsti: Stege - Vordingborg Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Vordingborg kirke og bestyres af Vordingborg

Læs mere

Kirkegårdstakster. Folkekirkens kirkegårde i Horsens Provsti

Kirkegårdstakster. Folkekirkens kirkegårde i Horsens Provsti Kirkegårdstakster Folkekirkens kirkegårde i Horsens Provsti Enhver har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor. Man kan også blive begravet på en anden kirkegård, hvis man har

Læs mere

Assens Provsti Gias ydelser

Assens Provsti Gias ydelser Assens Provsti Gias ydelser Pleje og Vedligehold (1 års aftaler) Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen Lugning Almindelig beskæring Indsamling af buketter Rivning og fejning Opsamling af løv Rensning af

Læs mere

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti

Vejen Kirkegård, Nørregade 96, 6600 Vejen RIBE STIFT VEDTÆGT. for. VEJEN kirkegård MALT provsti 1 RIBE STIFT VEDTÆGT for VEJEN kirkegård MALT provsti VEJEN kommune Ribe Stift. 2 A: Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af VEJEN kirke og bestyres af VEJEN menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

Søndersø Kirkegård - en vejledning

Søndersø Kirkegård - en vejledning 12 Søndersø Kirkegård - en vejledning Vejledning vedrørende gravsteder Denne vejledning vil kort oplyse om de forskellige former for kiste- og urnegravsteder, der i dag findes på SØNDERSØ KIRKEGÅRD, som

Læs mere

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD AALBORG STIFTSØVRIGHED VEDTÆGT for Jegindø kirkegård, Sydthy provsti, Thvholm kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Jegindø kirke og bestyres af Jegindø menighedsråd.

Læs mere

Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold -----~ l. /. 2 Ol (j fredning. Landsbykirkegård. Kister: 30 års fredning. Urner: 10 års VEDTÆGT for Kirkegård: Kommune: Skørpinge Slagelse Provsti: Skælskør Stift: Roskilde A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse. VEDTÆGT for Kirkegård: Randlev Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Randlev kirke og bestyres af Randlev menighedsråd/randlev kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift

Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift 1 Vedtægter for Seest Kirkegård, Kolding Provsti / Kommune, Haderslev Stift A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Seest Kirke og bestyres af Seest Menighedsråd. 2. 1. Kirkegårdens

Læs mere

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT

V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT V E D T Æ G T FOR RISSKOV KIRKEGÅRD, ÅRHUS NORDRE PROVSTI, AAHUS KOMMUNE, ÅRHUS STIFT A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1. Kirkegården ejes af Risskov kirke og bestyres af Risskov menighedsråd. 2. Kirkegårdens

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet. 1 Den daglige drift samt ekspeditioner vedrørende kirkegårdene

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for Kirkegård: Grene Provsti: Grene Kommune: Billund Stift: Ribe A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Grene kirke og bestyres af Grene menighedsråd. 2. Kirkegårdens drift

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Aarhus Søndre provsti. Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård. Kommune: Aarhus

VEDTÆGT. for. Provsti: Aarhus Søndre provsti. Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård. Kommune: Aarhus VEDTÆGT for Kirkegård: Tranbjerg Kirkegård Provsti: Aarhus Søndre provsti Kommune: Aarhus Stift: Aarhus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Tranbjerg kirke og bestyres af Tranbjerg

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

Aarhus Kommunes Kirkegårde

Aarhus Kommunes Kirkegårde Aarhus Kommunes Kirkegårde Prisbog 2016 Indhold 1 Ydelser i forbindelse med dødsfald... 1 1.1 Benyttelse af kapel... 1 1.2 Kremation... 1 1.3 Gravkastning... 1 1.4 Urnenedsættelse... 1 1.5 Udlevering og

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus

VEDTÆGT. for. Provsti: Århus Søndre. Kirkegård: Fredens Kirkegård. Kommune: Århus VEDTÆGT for Kirkegård: Fredens Kirkegård Provsti: Århus Søndre Kommune: Århus Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegården ejes af Fredenskirken og bestyres af Fredenskirkens menighedsråd.

Læs mere

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Vedtægter for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Indhold Gravsteder...side 4 Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret...side 5 Gravstedets anlæg...side 6 Gravminder...side 8 Gravstedernes vedligeholdelse...side

Læs mere

Kirkegårdstakster. Folkekirkens kirkegårde i Odder Provsti

Kirkegårdstakster. Folkekirkens kirkegårde i Odder Provsti Kirkegårdstakster Folkekirkens kirkegårde i Odder Provsti Enhver har ret til at blive begravet på kirkegården i det sogn, hvor man bor. Man kan også blive begravet på en anden kirkegård, hvis man har et

Læs mere

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014

Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Vedtægt for Gl. Åby og Åbyhøj kirkegårde Aarhus Vestre Provsti, Aarhus kommune, Aarhus Stift 2014 Indhold A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Alment 1-3 B. Gravsteder Alment 4 Erhvervelse og videreførelse

Læs mere

VEDTÆGT. for. Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE

VEDTÆGT. for. Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE VEDTÆGT for Bramdrup kirkegård, Kolding provsti, (Kolding kommune), Haderslev stift. A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSE Kirkegården ejes af Bramdrup kirke og bestyres af Bramdrup menighedsråd. 1. Kirkegårdens

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

VEDTÆGT. for. Provsti: HADSUND. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Provsti: HADSUND. Stift: A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Kirkegård: VALSGAARD Provsti: HADSUND Kommune: MARIAGERJORD Stift: AALBORG A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Valsgaard kirke og bestyres af Valsgaard menighedsråd/ kirkegårdsbestyrelse.

Læs mere

Almen Kirkegårds kapel

Almen Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt H.A. Boss, blev opført i 1891 i nyromansk stil af røde mursten med skifertag og ligger med indkørsel fra Hasserisgade. I kapellet findes der 130 siddepladser,

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd VEDTÆGT for Kirkegård: Bjerager Provsti: Odder Kommune: Odder Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Bjerager kirke og bestyres af Bjerager menighedsråd 1 2 Kirkegårdens drift

Læs mere

Urnegravsted med anlæg.

Urnegravsted med anlæg. Urnegravsted med anlæg. Gravstedstyperne omfatter gravsteder med plads til 2 urner. Gravstedet er 1x 1 meter. Gravstederne er private. Dvs. man må selv stå for pasning. Kirkegården kan mod betaling stå

Læs mere

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Odden Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Odden kirke og bestyres af Odden menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

3. Gravning, tilkastning, pyntning af graven og den opgravede jord. (ikke momspligtig)

3. Gravning, tilkastning, pyntning af graven og den opgravede jord. (ikke momspligtig) Holstebro Provsti, Viborg Stift, Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året xxxx 1. Erhvervelse, fornyelse og reservering af gravsteder

Læs mere

VEDTÆGT. for. Hjørring kirkegård, Hjørring Søndre provsti. Hjørring kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD

VEDTÆGT. for. Hjørring kirkegård, Hjørring Søndre provsti. Hjørring kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Hjørring Søndre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Hjørring kirkegård, Hjørring Søndre provsti Hjørring kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD 1 Hjørring kirkegård, kapel og krematorium

Læs mere

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd.

VEDTÆGT. for. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. VEDTÆGT for Kirkegård: Kærum Provsti: Assens Kommune: Assens Stift: Fyens A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 Kirkegården ejes af Kærum kirke og bestyres af Kærum menighedsråd. 2 Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde Vedtægter for Ballerup Sogns Kirkegårde Indholdsfortegnelse A. Kirkegårdenes ledelse og administration.. 2 B. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.. 2 C. Om gravpladser 4 Fredningstiden. 4 Kistegrave

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

TAKSTER 2015. Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Alle beløb er momsfri. Fornyelse af brugsret til gravsteder:

TAKSTER 2015. Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Alle beløb er momsfri. Fornyelse af brugsret til gravsteder: TAKSTER 2015 1. januar 2015 Med baggrund i udmeldte retningslinjer fra Thisted provsti fastsættes følgende takster: Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Medlemmer af folkekirken: Ved erhvervelse af

Læs mere

Vedtægt for Hvidovre kirkegård

Vedtægt for Hvidovre kirkegård Vedtægt for Hvidovre kirkegård Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1 1. Hvidovre kirkegård ejes af Hvidovre Kirke og bestyres af Hvidovre Sogns Menighedsråd. 2. Kirkegårdsudvalget fører på menighedsrådets

Læs mere

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning Snejbjerg kirkegård - En vejledning Indholdsfortegnelse Snejbjerg Kirkegård.2 Gravstedsformer.2 Traditionel gravsteder...3 Kombinations gravsteder..4 Plæne kiste / urnegrave med mindeplade..4 Urnegrave

Læs mere

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for. Stift: Århus. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Folkekirkens Kirkegårde i Randers Kommune Kirke: Kristrup Provsti: Randers Nordre og Søndre Stift: Århus A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold 1. Kirkegården ejes af Kristrup kirke og bestyres

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

10/2008 Forslag til ny kirkebilsordning Forslag til ny ordning, hvor den enkelte bruger selv bestiller kirkebilen hos taxaselskabet.

10/2008 Forslag til ny kirkebilsordning Forslag til ny ordning, hvor den enkelte bruger selv bestiller kirkebilen hos taxaselskabet. ISHØJ MENIGHEDSRÅD Referat af det ordinære menighedsrådsmøde onsdag d. 20. februar 2008 kl. 19.00 i Vejleå Kirke, mødelokalet. Referent: Espen Andersen. 10/2008 Forslag til ny kirkebilsordning Forslag

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere