Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder."

Transkript

1 Erhvervelse, gravning samt tilkastning af gravsteder. 1 Taksterne for erhvervelse samt gravning og tilkastning af gravsted er opdelt i 2 takstgrupper. Takst l anvendes for medlemmer af folkekirken. Takst ll anvendes for ikke-medlemmer af folkekirken. Taksterne for erhvervelse gælder ved erhvervelse af et nyt gravsted for alle gravstedets pladser. Erhvervelse af gravsted skal ske for en brugsperiode svarende til samme antal år som fredningstiden for den pågældende gravstedstype. Gravstedets brugsperiode udløber d. 31. december i udløbsåret. For visse gravsteder betales tillige for obligatorisk vedligeholdelse i i en hel fredningsperiode. Disse ydelser følger servitutbestemmelser på det aktuelle gravsted. Takst I medlemmer af folkekirken (Ydelserne er fritaget for moms) Erhvervelse af kistegravplads pr. plads for 25 år 3.941,00 kr. Erhvervelse af urnegravsted pr. plads for 10 år 1.131,00 kr. Erhvervelse af kistegravsted pr. plads for 25 år i plæne 3.941,00 kr. Erhvervelse af kistegravplads i staudebed for 25 år ,00 kr. Erhvervelse af urnegravplads i staudebed pr. plads for 25 år 1.631,00 kr. Erhvervelse af urnegravsted med mindesten i plæne 1.131,00 kr. Erhvervelse af urnegravsted afd. Lunden 5.631,00 kr. (inkl. 10 års leje af mindesten) Erhvervelse af urnegravsted på ukendt fællesgrav i 10 år Gravning og tilkastning af kistegrav 0,00 kr. Gravning og tilkastning af urnegrav 0,00 kr. Takst II ikke medlemmer af folkekirken:( Ydelserne er fritaget for moms) Erhvervelse af kistegravplads pr. plads for 25 år ,00 kr. Erhvervelse af urnegravsted pr. plads for 10 år 2.771,00 kr. Erhvervelse af kistegravsted pr. plads for 25 år i plæne ,00 kr. Erhvervelse af kistegravplads i staudebed i afd. L-M-N-O-P pr. plads i for 25 år ,00 kr. Erhvervelse af urnegravplads i staudebed i afd. L-M-N-N-O pr. plads for 25 år 3.271,00 kr. Erhvervelse af urnegravsted med mindesten i plæne 2.771,00 kr. Erhvervelse af urnegravsted afd. Lunden 7.271,00 kr. (incl. 10 års leje af mindesten) Erhvervelse af urnegravsted på ukendt fællesgrav i 10 år 693,00 kr.

2 Gravning og tilkastning af kistegrav Gravning og tilkastning af urnegrav 3.914,00 kr. 792,00 kr. Fornyelse af gravsteder. 2. Fornyelse kan normalt ske efter fredningstidens udløb, dog vil der på afdelinger hvor der er planlagt reguleringer være vise begrænsninger.. Fornyelse kan ikke ske for et kortere åremål end 5 år. Ved begravelse og urnenedsættelse i et allerede erhvervet gravsted, sker fornyelsen med det antal år der restere for en hel fredningsperiode. Takst 1 - gældende for medlemmer af folkekirken: (Ydelsen er fritaget for moms) Fornyelse af kistegravsted pr. plads pr. år 158,00 kr. Fornyelse af urnested pr. plads pr. år 113,00 kr. Fornyelse af urnegravsted med mindesten i plæne 113,00 kr. Fornyelse af kistegravsted pr. plads pr. år i plæne 158,00 kr. Fornyelse af urnegravsted pr. plads i afd. Lunden inkl. mindesten 163,00 kr. Fornyelse af urnegravsted pr. plads pr. år i ukendt fællegrav 29,00 kr. Tilføjelse af navn Takst ll - gældende for ikke medlemmer af folkekirken: (Ydelsen er fritaget for moms) Fornyelse af kistegravsted pr. plads pr. år 699,00 kr. Fornyelse af urnested pr. plads pr. år 277,00 kr. Fornyelse af urnegravsted med mindesten i plæne 277,00 kr. Fornyelse af kistegravsted pr. plads pr. år i plæne 699,00 kr. Fornyelse af urnegravsted pr. plads i afd. Lunden inkl. mindesten 327,00 kr. Fornyelse af urnegravsted pr. plads pr. år i ukendt fællegrav 70,00 kr. Tilføjelse af navn

3 Ren- og vedligeholdelse af gravsteder. 3. Kirkegården påtager sig pligten til at renholde gravsteder for følgen beløb pr. år. Renholdelse pr. år (priserne er inkl. 25% moms) Renholdelse 1 kistegravplads pr. år Renholdelse 2 kistegravpladser pr. år Renholdelse 3 kistegravpladser pr. år Renholdelse 4 kistegravpladser pr. år Renholdelse 5 kistegravpladser pr. år Renholdelse 1 urnegravplads pr. år 728,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 481,00 kr. For arbejder ud over renholdelsen, plantning af forårs- og sommerblomster, anlæg af gravsteder, ny- eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af perlesten, og lign. betales særskilt efter regning til gældende dagspriser. Kirkegården udarbejder på begæring skriftligt tilbud på sådanne arbejder. Grandækning (ingen dekoration) pr. år (priserne er inkl. 25 % moms.) Grandækning 1 kistegravplads pr. år 347,00 kr. Grandækning 2 kistegravpladser pr. år 693,00 kr. Grandækning 3 kistegravpladser pr. år 1.040,00 kr. Grandækning 4 kistegravpladser pr. år 1.387,00 kr. Grandækning 5 kistegravpladser pr. år 1.733,00 kr. Grandækning urnegravsted pr. år Grandækning plænegravsted pr. år i plæne Granpyntning (med dekoration) pr. år (priserne er inkl. 25 % moms) Granpyntning 1 kistegravplads pr. år 443,00 kr. Granpyntning 2 kistegravpladser pr. år 885,00 kr. Granpyntning 3 kistegravpladser pr. år 1.328,00 kr. Granpyntning 4 kistegravpladser pr. år 1.770,00 kr. Granpyntning 5 kistegravpladser pr. år 2.213,00 kr. Granpyntning urnegravsted pr. år Granpyntning urnegravsted i plæne pr. år Granpyntning kistegravsted i plæne pr. år

4 Legataftaler (flerårige aftaler) 4. Kirkegården påtager sig pligten til almindelig vedligeholdelse af gravstedet. Ved almindelig vedligeholdelse forstås: Renholdelse af gravstedet, fornyelse af udgåede planter eller forvoksede planter(ikke 1-årige), Opretning efter jordsætning, pålægning af ral rensning og opretning ag gravminder. Skal vedligeholdelse omfatte yderligere forpligtigelser som plantning af sommerblomster, sætning af blomsterløg, grandækning, vedligeholdelse af dødt hegn og mindesmærker, opmaling af indskrift, må dette betragtes som ekstra ydelser, for hvilke der skal betales særskilt vederlag. Ved legatindbetalinger er vedligeholdelsesaftaler obligatorisk før andre aftaler. Flerårige aftaler legater: Almindelig vedligeholdelse (priserne er inkl. 25 % moms) Almindelig vedligeholdelse 1 kistegravplads i 25 år Almindelig vedligeholdelse 2 kistegravpladser i 25 år Almindelig vedligeholdelse 3 kistegravpladser i 25 år Almindelig vedligeholdelse 4 kistegravpladser i 25 år Almindelig vedligeholdelse 5 kistegravpladser i 25 år Almindelig vedligeholdelse 1 urnegravplads i 10 år ,00 kr ,00 kr ,00 kr. 36,422,00 kr ,00 kr ,00 kr. Obligatoriske aftaler (priser er inkl. 25 % moms) Almindelig vedligeholdelse 1 kistegravplads i 25 år i afd. L-M-N-O-P ,00 kr. Almindelig vedligeholdelse 2 kistegravpladser i 25 år i afd. L-M-N-O-P ,00 kr. Almindelig vedligeholdelse 3 kistegravpladser i 25 år i afd. L-M-N-O-P ,00 kr. Almindelig vedligeholdelse 4 kistegravpladser i 25 år i afd. L-M-N-O-P 36,422,00 kr. Almindelig vedligeholdelse 5 kistegravpladser i 25 år i afd. L-M-N-O-P ,00 kr. Almindelig vedligeholdelse 1 urnegravplads i 10 år i afd. L-M-N-O-P 4.811,00 kr. Almindelig vedligeholdelse af kistegravsted i plæne pr. kistegravplads i 25 år afd. L-M-N-O-P 4.000,00 kr. Almindelig vedligeholdelse af urnegravsted i plæne pr. urneplads i 10 år. I afd. L-M-N-O-P Almindelig vedligeholdelse af kistegravsted i ukendt fællesgrav pr. plads i 25 år 3.450,00 kr. Almindelig vedligeholdelse af urnegravsted i ukendt fællesgrav Pr. plads i 10 år 1.380,00 kr.

5 Grandækning (ingen dekoration) pr. år (priserne er inkl. 25 % moms.) Grandækning kistegravsted 1 plads i 25 år 8.669,00 kr. Grandækning kistegravsted 2 pladser i 25. år ,00 kr. Grandækning kistegravsted 3 pladser i 25. år ,00 kr. Grandækning kistegravsted 4 pladser i 25 år ,00 kr. Grandækning kistegravsted 5pladser i 25 år ,00 kr. Grandækning urnegravsted 1 plads i 10 år 2.830,00 kr. Grandækning kistegravsted 1 plads i plæne i 25 år 7.075,00 kr. Grandækning urnegravsted i plæne 1 plads i 10 år 2.830,00 kr. Granpyntning (med dekoration) pr. år (priserne er inkl. 25 % moms.) Grandækning kistegravsted 1 plads i 25 år ,00 kr. Grandækning kistegravsted 2 pladser i 25. år ,00 kr. Grandækning kistegravsted 3 pladser i 25. år ,00 kr. Grandækning kistegravsted 4 pladser i 25 år ,00 kr. Grandækning kistegravsted 5pladser i 25 år ,00 kr. Grandækning urnegravsted 1 plads i 10 år 3.560,00 kr. Grandækning kistegravsted 1 plads i plæne i 25 år 8.900,00 kr. Grandækning urnegravsted i plæne 1 plads i 10 år 3.560,00 kr. Godkendt af Herfølge menighedsråd d. 13. marts Ole Hoier formand for menighedsrådet. Taksterne i 1-5 er gældende pr. 1. september 2012 og fastsat ifølge kirkeministeriet Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster. Taksterne pristalsreguleres 1. april hvert år ved brug af Finansministeriet generelle pris- og lønindeks. Efter reguleringen afrundes til nærmeste hele kronebeløb. De til enhver tid gældende (regulerede) priser kan rekvireres ved henvendelse på kirkegårdskontoret.

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

Vedtægter for KA Byggegaranti

Vedtægter for KA Byggegaranti V E D T Æ G T E R F O R K A B Y G G E G A R A N T I 1 Vedtægter for KA Byggegaranti KAPITEL 1 - MEDLEMSKAB 1 - Formål Stk. 1 For medlemmer af KA Byggegaranti gælder at: A. entreprenører skal levere veludført,

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Bilag 6. Garantier Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Bilag 6 Garantier Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Introduktion... 2 1.1 Formål... 2 Garanti i Bygge- og anlægsfasen

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. CIR1H nr 10317 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123582/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om kirke-

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer... 3 2. Leverandørens substitution

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere