ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015"

Transkript

1 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti Himmelev Kirkegård Side 1

2 TAKSTER PR. 1. JANUAR 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I ROSKILDE DOMPROVSTI INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel er opdelt i 3 takstgrupper: I. Medlem af folkekirken - Bosat i Roskilde Kommune. Her forstås alle personer, der er medlem af folkekirken og har bopæl inden for Roskilde Domprovsti. Medlemmer af folkekirken, boende uden for Roskilde Domprovsti, der enten har ægtefælle/samlever/registreret partner, forældre eller børn begravet på kirkegårdene i Roskilde Domprovsti, ligestilles med borgere i Roskilde Domprovsti. II. Medlem af folkekirken - Bosat uden for Roskilde Kommune. Her forstås alle personer, der er medlem af folkekirken, men har bopæl uden for Roskilde Domprovsti. III. Ikke-medlem af folkekirken. Her forstås alle personer, der ikke er medlem af folkekirken, uanset om de har bopæl i Roskilde Domprovsti eller ej. I de skemaer, hvor taksterne er forskellige for de 3 takstgrupper, står kostprisen anført i den første takstkolonne og i efterfølgende det tilskud, som Roskilde Domprovsti har godkendt. I sidste kolonne står anført det beløb, som kunden skal betale. Taksterne reguleres hvert år til ikrafttrædelse pr. 1/1. De De angivne fører hen til Kirkegårdsvedtægtens Takstregulativ Afsnit D, som altså her er taget ud i dokument for sig selv af praktiske grunde. Alle de momsbelagte takster er opgivet med moms. Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti Himmelev Kirkegård Side 2

3 ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER Bosat i Roskilde Kommune Kostpris Tilskud At betale Erhvervelse Kistegravsteder Erhvervelse af 1 kistegravplads i 20 år Urnegravsteder Erhvervelse af 1 urnegravsted (2 pladser) i 10 år Erhvervelse af 1 urnegravsted (3 pladser) i 10 år Erhvervelse af 1 urnegravsted (4 pladser) i 10 år Anonyme gravanlæg Anonym kistegravsted (1 plads) i 20 år Anonym urnegravsted (1 plads) i 10 år Bosat uden for Roskilde Kommune Kostpris Tilskud At betale Erhvervelse Kistegravsteder Erhvervelse af 1 kistegravplads i 20 år Urnegravsteder Erhvervelse af 1 urnegravsted (2 pladser) i 10 år Erhvervelse af 1 urnegravsted (3 pladser) i 10 år Erhvervelse af 1 urnegravsted (4 pladser) i 10 år Anonyme gravanlæg Anonym kistegravsted (1 plads) i 20 år Anonym urnegravsted (1 plads) i 10 år Ikke- Kostpris Tilskud At betale Erhvervelse Kistegravsteder Erhvervelse af 1 kistegravplads i 20 år Urnegravsteder Erhvervelse af 1 urnegravsted (2 pladser) i 10 år Erhvervelse af 1 urnegravsted (3 pladser) i 10 år Erhvervelse af 1 urnegravsted (4 pladser) i 10 år Anonyme gravanlæg Anonym kistegravsted (1 plads) i 20 år Anonym urnegravsted (1 plads) i 10 år ERHVERVELSE. Taksterne for erhvervelse gælder såvel ved køb af et nyt gravsted som ved forlængelse af brugsretten, og gælder for alle gravstedets gravpladser. Erhvervelse af gravsted skal ske for en hel For ikke-medlemmer af folkekirken skal der betales for en hel brugsperiode for én kistegravplads/urnegravsted (2 pladser) selvom gravstedet allerede er erhvervet af et medlem af folkekirken. Består gravstedet af flere pladser, forlænges brugsretten for alle gravpladser svarende til 20 år for en kiste og 10 år for en urne fra det år, gravstedet tages i brug af et ikke-medlem af folkekirken. Erhvervelse af et gravsted omfatter: 1. Udgifter ved etablering og opretholdelse af et gravsted. 2. Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drift- og vedligeholdelsesudgifter. 3. Rydning af gravsted for gravminde, beplantning, belægning m.v. ved hjemfald. Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti Himmelev Kirkegård Side 3

4 FORNYELSE 32 (Momsfri) Fornyelser efter udløb af fredningsperioden Takster for fornyelse er ens for alle medlemsgrupper. 5 år 10 år 20 år Kistegravsteder Fornyelse af 1 kistegravplads Urnegravsteder Fornyelse af 1 urnegravsted (2 pladser) Fornyelse af 1 urnegravsted (3 pladser) Fornyelse af 1 urnegravsted (4 pladser) FORNYELSE. Fornyelse af et gravsted kan normalt ske efter fredningstidens udløb - undtaget er dog gravpladser i anonyme fællesgrave samt gravsteder, der skal inddrages i forbindelse med en regulering af kirkegården. En fornyelse af et gravsted betales efter gældende takst og er ens for alle takstgrupper. Fornyelse af et gravsted omfatter: Gravstedets andel af kirkegårdens generelle drifts- og vedligeholdelsesudgifter. BRUGSPERIODE 33 (Momsfri) BRUGSPERIODE. En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel brugsperiode betales der et forholdsmæssigt beløb. Fornyelse kan, efter fredningsperiodens udløb ikke ske for et kortere åremål end 5 år. Fredningstiden for en kiste er minimum 20 år. Fredningstiden for en urne er minimum 10 år. Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti Himmelev Kirkegård Side 4

5 ÅRLIGE AFTALER OM GARTNERISKE YDELSER 34 (Incl. moms) ÅRLIGE AFTALER. Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravsteder Gartneriske ydelser på årlig regning Kistegravsteder: 1 kisteplads 2 kistepladser Yderligere pr. kisteplads Pleje og vedligeholdelse 777, ,75 388,75 Grandækning 467,50 768,75 288,75 Forårsblomster (Stedmoder) 96,25 165,00 55,00 Sommerblomster (Isbegonia) 96,25 165,00 55,00 Foreslået antal blomster: Urnegravsteder: 2 urnepladser 3 urnepladser Pleje og vedligeholdelse 655,00 777,50 Grandækning 315,00 425,00 Forårsblomster (Stedmoder) 68,75 96,25 Sommerblomster (Isbegonia) 68,75 96,25 Foreslået antal blomster: urnepladser 860,00 521,25 137,50 137,50 10 Andre ydelser Antal Påskeliljer 1 Juletulipaner 1 Kranse (Ø 20 cm) 1 Vanding af forårsblomster ( ½ time) 1 Vanding af sommerblomster ( 1 time) 1 Vanding af både forårs- og sommerblomster ( 1½ time) 1 Timeløn 1 Der kan vælges mellem de enkelte gartneriske ydelser inden for gravstedets størrelse. F. eks.: Pleje og vedligeholdelse og grandækning eller Pleje og vedligeholdelse og forårs- og sommerblomster eller Alle ydelserne kan vælges. Antal forårs- og sommerblomster kan reguleres efter ønske Pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter: 1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. 2. Lugning, fejning, rivning og opsamling af løv, ca. hver uge i vækstperioden. 3. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen. 4. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form. 5. Pålægning af perlesten eller granitgrus. Grandækning af et gravsted omfatter: 1. Visne blade fjernes inden granpålægning. 2. Gravstedet fladdækkes 50-60% med pyntegrønt. 3. Pyntegrønt fjernes om foråret og gravstedet rives/fejes. Forårs- og sommerblomster omfatter: 1. Jorden i plantegruppen løsnes, evt. suppleres med muldjord/spaghnum. 2. Forårsblomster og sommerblomster plantes og vandes 2 gange. 3. Forårsblomster fjernes inden juni måned og sommerblomster fjernes inden granpålægning. Kirkegården påtager sig ud over disse ydelser følgende opgaver: Anlæg af gravsteder, nyplantning eller omplantning, plantning af efterårsblomster og juletulipaner, udlægning af buketter og kranse, lægning af løg, granpyntning, pålægning af perlesten og granitgrus, renholdelse af monument m.v., der betales på en regning efter gældende takster. Kirkegården udarbejder efter ønske et skriftligt tilbud på disse ydelser. 32,50 15,00 110,00 205,00 410,00 615,00 410,00 Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti Himmelev Kirkegård Side 5

6 FLERÅRIGE AFTALER OM GARTNERISKE YDELSER 35 (Incl. moms) FLERÅRIGE AFTALER. Kirkegården påtager sig pligten til at udføre gartneriske ydelser på gravsteder for en hel brugsperiode mod betaling af følgende beløb: Gartneriske ydelser ved Flerårige aftaler for individuelle gravsteder Kistegravsteder i 20 år: 1 kisteplads 2 kistepladser Pleje og vedligeholdelse , ,00 Udvidet pleje og vedligeholdelse , ,00 Grandækning 9.350, ,00 Forårsblomster (Stedmoder) 1.925, ,00 Sommerblomster (Isbegonia) 1.925, ,00 Foreslået antal blomster: 7 12 Yderligere pr. kisteplads 7.775, , , , ,00 4 Urnegravsteder i 10 år: 2 urnepladser 3 urnepladser Pleje og vedligeholdelse 6.550, ,00 Udvidet pleje og vedligeholdelse 9.825, ,50 Grandækning 3.150, ,00 Forårsblomster (Stedmoder) 687,50 962,50 Sommerblomster (Isbegonia) 687,50 962,50 Foreslået antal blomster: urnepladser 8.600, , , , ,00 10 Andre ydelser Antal 10 år Påskeliljer 1 325,00 Juletulipaner 1 150,00 Kranse ,00 20 år 650,00 300, ,00 Ydelserne kan vælges på samme måde som ved årlige aftaler. Pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter: 1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. 2. Lugning, fejning, rivning og opsamling af løv, ca. hver uge i vækstperioden. 3. Beskæring af roser samt fjernelse af visne partier på beplantningen. 4. Jævnlig beskæring af beplantning for at fremme en harmonisk form. 5. Pålægning af perlesten eller granitgrus. Udvidet pleje og vedligeholdelse af et gravsted omfatter yderligere : 1. Fornyelse af udgåede eller forvoksede planter. 2. Gødskning og vandingaf beplantning under etabeleringsfasen. 3. Opretning af belægning og gravminde ved jordsætning. 4. Rensning af gravminde for grønalger. 5. Kistegravsteder, hvor der er indbetalt for anlæg, udvidet pleje og vedligeholdelse, reetableres uden beregning, hvis ny begravelse sker inden for de første 5 år. Kirkegården kan indgå flerårige aftaler om andre ydelser som f.eks. udlægning af blomster og kranse, plantning af efterårsblomster og juletulipaner, lægning af løg, granpyntning m.v. Der kan indgås flerårige aftaler for kortere tidsrum end en fredningsperiode - dog mindst for 5 år. Taksten for flerårige aftaler, der omfatter mere end én fredningsperiode beregnes i hvert enkelt tilfælde 35 fortsat Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti Himmelev Kirkegård Side 6

7 35 fortsat (Incl. moms) KOLLEKTIVE GRAVSTEDER. For et gravsted i anlagt i græs eller i bunddække med gravminde eller lignende betales for pleje og vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Ikke anvendte år fra 1. person kan overføres til 2. person. Aftale for hele perioden er obligatorisk. Gartneriske ydelser ved Flerårige aftaler for Kollektive gravsteder anlagt i græs eller i bunddække med gravminde Kistegravsted med 1 kiste i 20 år: Græs Pleje og vedligeholdelse 9.000,00 Urnegravsteder med 2 urnepladser i 10 år: Pleje og vedligeholdelse Græs Bunddække 4.100, ,00 Individuel/fast beplantning 6.550,00 Pleje og vedligeholdelse omfatter: 1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. 2. Ved gæs slås plænen ca. 1 gang om ugen i vækstperioden. 3. Området luges, fejes, rives og løv opsamles ca. hver uge i vækstperioden. 4. Beskæring og formgivning af beplantning. 5. Græs vedligeholdes med gødning, vertikalskæring og topdressing efter behov. 6. Udskiftning af beplantning og græstæppe efter behov. GRAVSTEDER I FÆLLES GRAVANLÆG 36 (Incl. moms) ANONYME GRAVSTEDER. For en gravplads i anonym fællesgrav betales for pleje og vedligeholdelse i en fredningsperiode. Aftale for hele perioden er obligatorisk. Gartneriske ydelser ved Flerårige aftaler for Anonyme gravsteder anlagt i græs uden gravminde Kistegravsted med 1 kiste i 20 år: Græs Pleje og vedligeholdelse 7.375,00 Urnegravsted med 1 urneplads i 10 år: Pleje og vedligeholdelse Græs 3.275,00 Pleje og vedligeholdelse omfatter: 1. Fjernelse af visne buketter ca. 1 gang hver uge hele året. 2. Ved gæs slås plænen ca. 1 gang om ugen i vækstperioden. 3. Området luges, fejes, rives og løv opsamles ca. hver uge i vækstperioden. 4. Beskæring og formgivning af beplantning. 5. Græs vedligeholdes med gødning, vertikalskæring og topdressing efter behov. 6. Udskiftning af beplantning og græstæppe efter behov. Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti Himmelev Kirkegård Side 7

8 BEGRAVELSE OG URNENEDSÆTTELSE 37 (Momsfri) GRAVNING. For gravning, tilkastning og planering af en grav betales følgende beløb. Bosat i Roskilde Kommune Kostpris Tilskud At betale Begravelse For en voksengrav For en barnegrav (indtil 10 år) Tillæg for begravelser på lørdage Urnenedsættelse For en urnegrav For en urnegrav i dobbelt dybde Bosat uden for Roskilde Kommune Kostpris Tilskud At betale Begravelse For en voksengrav For en barnegrav (indtil 10 år) Tillæg for begravelser på lørdage Urnenedsættelse For en urnegrav For en urnegrav i dobbelt dybde Ikke- Kostpris Tilskud At betale Begravelse For en voksengrav For en barnegrav (indtil 10 år) Tillæg for begravelser på lørdage Urnenedsættelse For en urnegrav For en urnegrav i dobbelt dybde Begravelse omfatter: 1. Evt. nedtagning af monument samt rydning af beplantning og belægning. 2. Gravning og tilkastning af grav. 3. Oprydning og klargøring af materiel. 4. Opretning og efterfyldning med jord (ca. 6 måneder). Urnenedsættelse omfatter: 1. Evt. opgravning af beplantning/fjernelse af belægning. 2. Gravning og tilkastning af urnegrav. 3. Assistance ved nedsætning af urne. 4. Evt. plantning af opgravede planter/retablering af belægning. Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti Himmelev Kirkegård Side 8

9 BENYTTELSE AF KIRKE OG KAPEL 38 (Momsfri) KIRKE OG KAPEL. For benyttelse af kirke og kapel til begravelse og bisættelse betales følgende beløb: Bosat i Roskilde Kommune Kostpris Tilskud At betale Benyttelse af kirke/kapel Organist og kirkesanger/kor Tillæg for benyttelse på lørdage Assistance ved modtagelse af kister hverdage efter kl og lørdage Bosat uden for Roskilde Kommune Kostpris Tilskud At betale Benyttelse af kirke/kapel Organist og kirkesanger/kor Tillæg for benyttelse på lørdage Assistance ved modtagelse af kister hverdage efter kl og lørdage Ikke- Kostpris Tilskud At betale Benyttelse af kirke/kapel Organist og kirkesanger/kor Tillæg for benyttelse på lørdage Assistance ved modtagelse af kister hverdage efter kl og lørdage Ydelser ved benyttelsen af kirke og kapel omfatter: 1. Modtagelse af kiste mandag-torsdag kl , fredag kl Ordning af blomster og kranse i kirken/kapel. 3. Lys i stager og ringning. (Lys i stager bruges ikke i alle kirker!). 4. Varme og lys. 5. Betjening og rengøring. Begravelser og bisættelser kan ikke ske Påskedag, Pinsedag og Juledag. Seneste tidspunkt for en begravelse på kirkegården er kl I perioden 1/11-1/04 dog kl Foregår begravelseshandlingen uden for kirkegården er seneste ankomsttidspunkt til kirkegården kl Fra 1/11-1/04 dog kl Seneste tidspunkt for en bisættelse er kl Ekstra ydelser ved kirkelige handlinger Organist timeløn 409 Orgelsolo (75%) 306 Postludium (80%) 327 Acc. Solosang (50%) 204 Prøve pr. påbegyndt time (100%) 409 Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti Himmelev Kirkegård Side 9

10 Urneflytning Takster gældende for alle Administrativt tillæg (Incl. moms) 820 Opgravning af urne 984 Nedgravning af urne 984 Urneflytning 1. Evt. opgravning af beplantning/fjernelse af belægning. 2. Gravning og tilkastning af urnegrav. 3. Assistance ved nedsætning af urne. 4. Evt. plantning af opgravede planter/retablering af belægning. 5. Opretning og efterfyldning med jord. AFSLUTNING. Taksterne ved kirkegårdene i Roskilde Domprovsti, der er sammenfaldende med Roskilde kommune, er fastsat ud fra en kostprisberegning. I hovedprincippet er prisen baseret på aktuel timekostpris for en gartner samt vareforbrug. Ved erhvervelse og fornyelse af gravsteder er taksten udregnet på baggrund af kirkeministeriets vejledning fra 1996 vedrørende kirkegårdsvedtægter. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder reguleres efter nettoprisindekset. Der sker en regulering af taksterne hvert år i henhold til vejledning udsendt af provstiudvalget i Roskilde Domprovsti. Bruttotakster (takstblade) på grundlag af den seneste vejledning foreligger som bilag til vedtægten. Godkendt i Roskilde Domprovsti Provstiudvalg den Kirkegårdstakster Roskilde Domprovsti Himmelev Kirkegård Side 10

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård

Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård Plejeplan for Gl. Vor Frue Kirkegård 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Elementoversigt, sorteret efter plejeniveau... 5 Forklaring til Elementoversigt... 6 Tre forskellige Udtryk... 6 Plejeplaner tilpasset

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Kirkeministeriet - December 2006 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Krematoriestrukturen... 3 1.2 Nye miljøregler vedrørende kviksølvfiltre...

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN

Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN Tema: SAMARBEJDE KIRKEGÅRDEN September 2011 31. årgang 5 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største

Læs mere

KIRKE GÅRDEN December 2012 32. årgang 6

KIRKE GÅRDEN December 2012 32. årgang 6 KIRKEGÅRDEN December 2012 32. årgang 6 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

STIFTSRÅD - Ribe Stift

STIFTSRÅD - Ribe Stift STIFTSRÅD - Ribe Stift Referat Dato: 26. februar 2010 Tid: kl. 13.00 Sted: Korsbrødregade 7, Ribe Møde: nr. 3 Dokument nr.: 3301-10 Mødedeltagere: Alex Birger Wejse, Bent Nielsen, Bjarne Lindberg Sørensen,

Læs mere

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler

Bilag B. Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til. Syddansk Universitet. Gældende for samtlige 13 delaftaler Bilag B Kravspecifikation for begrænset udbud af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Gældende for samtlige 13 delaftaler ndhold 1. Beskrivelse af udbuddet... 4 1.1 ndledning og formål... 4 1.2 Afdelinger

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere