Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER"

Transkript

1 Budgetudvalget for provstierne i Aarhus Kommune KIRKEGÅRDSTAKSTER for folkekirkens kirkegårde i Nordre, Vestre og Søndre Provsti, Aarhus Kommune, gældende fra 1. september Der er ikke tilknyttet nogen kirkegårde i Aarhus Domprovsti. Kirkegårdstakster er underlagt den offentlige rets almindelige principper for beregning af gebyrer. Beregning af kirkegårdstakster skal således fremover følge de statslige regler for beregning af gebyrer, og kirkerne er derfor forpligtet på omkostningsbaserede priser, som betyder at der skal opkræves den pris, der rent faktisk er forbundet med ydelserne på kirkegårdene. Til gengæld må taksterne ikke overstige de faktiske omkostninger, der er knyttet til levering af de pågældende ydelser. Der er tale om følgende ydelser: 1) Pris for gravsted 2) Urnenedsættelse og gravkastning 3) Renholdelse af grave 4) Fællesgrav og plænegravsteder 5) Grandækning og sommerblomster Provstiudvalgene er ansvarlige for, at der udarbejdes ensartede takster på alle folkekirkens kirkegårde i ligningsområde Aarhus Kommune. Provstiudvalgene har fastsat kirkegårdstaksterne, jfr. prisblad, på baggrund af undersøgelser af personaleomkostninger og tids- og materialeforbruget på udvalgte kirkegårde i provstierne. Samtidig har vi sammenlignet vores takster med andre provstiers takster samt med vejledende udregninger fra Kirkeministeriet. Taksterne er beregnet ud fra en fredningstid på 20 år for kistegravsteder og 10 år for urnegravsteder. Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at øge fredningstiden, når særlige forhold gør sig gældende. Nogle kirkegårde især de mindre vil opleve større stigninger i taksterne. Det skyldes blandt andet, at man i mange år har haft for lave takster, som ikke har svaret til udgifterne, hvilket har forårsaget underskud på kirkegårdsdriften. Det skal understreges, at det er væsentligt at bevare vore kirkegårde som fælles kulturelle områder. Provstiudvalgene må, jfr. Cirkulære om beregning af kirkegårdstakster, yde tilskud til medlemmer af folkekirken til 1) Erhvervelse af gravsted samt til 2) Urnenedsættelse og gravkastning. Taksterne reguleres årligt i overensstemmelse med Finansministeriets generelle pris- og lønindeks.

2 1. Pris for gravsted Provstiudvalgene finder det væsentligt, at medlemmer af folkekirken, som betaler kirkeskat, får en nedsættelse i betalingen for erhvervelse af gravsted. Provstiudvalgene har derfor fastsat, at erhvervelse af gravsted skal være gratis for medlemmer af folkekirken. For ikke-folkekirkemedlemmer og medlemmer af valgmenigheder skal betalingen svare til de faktiske omkostninger, som er forbundet med erhvervelse af gravsted. Ved fornyelse af gravsted lægges samme takst til grund som ved erhvervelsen. De i prisbladet anførte takster, der gælder for en fredningsperiode, omfatter også sløjfning af gravsted. 2. Urnenedsættelse edsættelse og gravkastning 3. Renholdelse af grave Renholdelse og vedligeholdelse af gravsted kan enten varetages af gravstedsejeren selv, ved 1-årige vedligeholdelsesaftaler, eller man kan tegne et gravstedslegat. De i prisbladet anførte takster er årlige takster. De nævnte takster ganges i givet fald med det antal år gravstedslegatet skal gælde. 4. Fællesgrav og plænegravsteder I forbindelse med fællesgrav og plænegravsteder er det obligatorisk, at der tegnes et gravstedslegat i fredningsperioden. 5. Grandækning og Sommerblomster Der henvises til de enkelte kirkegårdes prisblad med lokale priser.

3 Gravstedsbrev Til et gravsted hører et gravstedsbrev. Et gravstedsbrev er et af menighedsrådet udstedt bevis til gravstedsejeren, på rettighederne til et gravsted. Kirkegårdens vedtægter Hver kirkegård har sin egen vedtægt, som nærmere beskriver brugen af den enkelte kirkegård samt ordensregler.

4 Kirkegårdstakster for provstierne i Aarhus Kommune Prisliste for 2012 Priserne i nedenstående prisliste er baseret på 20 års fredningstid for kistegravsteder og 10 år for urnegravsteder. 1. Pris for gravsted. Priser for folkekirkemedlemmer: Gratis Priser for ikke-folkekirkemedlemmer og valgmenighedsmedlemmer Pris Grundtakst 1 plads kistegravsted plads kistegravsted Yderligere pr. plads udover Urnegravsted / urne i fællesplæne (beløbene er momsfri) Samme takster lægges til grund for fornyelse af gravsted. Omfatter f.eks. plantning og klipning af en hæk, eller anlæg af en stenkant rundt om gravstedet. 1 plads kistegravsted plads kistegravsted Yderligere pr. plads udover Urnegravsted Samme takster lægges til grund for fornyelse i endnu en bindingsperiode. Ønskes forlængelsen for kortere periode end 20 hhv. 10 år, tilpasses taksten forholdsmæssigt. Priserne gælder for både medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken samt for medlemmer af valgmenigheder.

5 2. Urnenedsættelse og gravkastning Pris Grundtakst Gravkastning / -dækning Nedsættelse af urne (beløbene er momsfri) Taksten er den samme for medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken samt valgmenigheder Prisen for gravkastning / -dækning og nedsættelse af urne er for hverdage. På lørdage tillægges kr. 1800,- for gravkastning / -dækning og kr. 300,- for nedsættelse af urne. Prisen for børnegrav er det halve af ovenstående. 3. Renholdelse af grave (tilbud) 1 plads kistegravsted plads kistegravsted Yderligere pr. kisteplads udover Urnegravsted Ovennævnte renholdelsespriser er årlige priser og skal derfor ganges med det antal år, et gravstedslegat er gældende for. 4. Fællesgrav og plænegravsteder (legat for hele perioden) Plæne Kistegrav Plæne Urnegrav Ukendtes fællesplæne Kistegrav Ukendtes fællesplæne Urnegrav Samme takster lægges til grund for fornyelse i endnu en bindingsperiode. Ønskes forlængelsen for kortere periode end 20 hhv. 10 år, tilpasses taksten forholdsmæssigt. Priserne gælder for både medlemmer og ikke-medlemmer af folkekirken samt for medlemmer af valgmenigheder. 5. Grandækning og sommerblomster Se særskilt prisblad med kirkegårdens lokale priser. Den aktuelle timepris er kr. 425,- inkl. moms. 6. Prisreguleringer Taksterne reguleres årligt pr. 1. januar i overensstemmelse med Finansministeriets generelle prisog lønindeks.

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende krematorievirksomhed i Danmark Kirkeministeriet - December 2006 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Krematoriestrukturen... 3 1.2 Nye miljøregler vedrørende kviksølvfiltre...

Læs mere

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold

BILAG 3 TAKSTER I 2016 Indhold Indhold Byggeri... 3 Byggesagsbehandling... 3 Administrativ tvangsbøde ved manglende tegning af lovpligtig byggeskadeforsikring... 5 Salg af tegninger... 6 Salg af kort- og geodata... 7 Administrationsgebyr

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105.

Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Vejledning i forhold til fastsættelse af egenbetaling m.v. for botilbud efter Lov om Social Service 107-108 og Lov om almene boliger 105. Indledning: Denne vejledning indeholder principper, retningslinjer

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning

Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Vejledning 2013 Tærskelværdier og kontrakt beregning for aftaler om varer og tjenesteydelser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Kirkeministeriet Den Danske Præsteforening Akademikernes Centralorganisation Personalestyrelsen Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere