Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf pæd/soc-fagpakke Samfundsfag B Marie-Louise Schwitter Christensen Hold 621ps hf pæd/soc-fagpakke Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Hvorfor mener de det? Ideologier, partier og vælgere Det danske velfærdssamfund velfærd fra vugge til grav Hvem bestemmer? Demokrati, magt og politisk system Identitetsdannelse og socialisation Social differentiering og kulturelle mønstre Dansk økonomi - det går op og ned Metodeprojekt EU- nu og i fremtiden Side 1 af 11

2 Titel 1 Hvorfor mener de det? Ideologier, partier og vælgere Friisberg, Gregers: Politik og Økonomi s Hansen, Lise m.fl.: Hvorfor mener de det? S s s Social baggrund afgør igen partivalg, Politiken Løkke skal i offensiven, hvis han skal vinde valget, Ritzau Dueller på politisk liv og død i valgkamp, Ritzau Minifilm fra filmstriben og Youtube Partiernes hjemmesider og valgvideoer, folketinget.dk, google-søgning Projekt: Miniprojekt om danske politiske partier, fremlæggelse ud fra pppræsentation 53 lektioner á 25 minutter Fokus har primært ligget på at give kursisterne indblik og læring i kernestoffet inden for politik-området samt skabe en vis interesse for faget. At opnå kendskab til hovedideologierne, de danske partier og deres vælgere, herunder at opnå indsigt i hvorfor politikere, partier og vælgere handler, som de gør. Målet har endvidere været at introducere kursisterne til den samfundsfaglige måde at tænke på, herunder at forholde sig kritisk til forskellige kilder samt skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer. Der har primært været fokus på den mundtlige proces. Kursisterne er blevet motiverede til at deltage i den daglige, aktuelle samfundsmæssige debat. Arbejdsformen har især bestået af en blanding mellem almindelig klasseundervisning, summegrupper, gruppearbejde, projektudformning og fremlæggelser samt besvarelse af arbejdsspørgsmål og diskussion ud fra artikler. Ydermere har kursisterne set små filmklip om forskellige ideologier og partier samt om valgkamp. Internettet er ligeledes blevet brugt i forbindelse med projektet. Forløbet er blevet startet op med et brainstormforløb og afsluttet med en skriftlig test, som kursisterne har besvaret i timen og afleveret elektronisk. Testen er blevet gennemgået fælles efterfølgende. Holdet er ydermere blevet undervist ud fra en CL-struktur, hvor forskellige CL øvelser har indgået i undervisningen. Desuden har klassen deltaget i et fællesarrangement/paneldebat med kendte politikere på skolen. Side 2 af 11

3 Titel 2 Det danske velfærdssamfund - Fra vugge til grav Skov, Oliver B. m.fl.: B-bogen s s øverst + s Jacobsen, Benny: Liv i Danmark s Greve, Bent: Det danske velfærdssamfund s s Lundis, Bjarne: På sporet af den danske model s Hver tredje blå vælger ønsker mere velfærd, Ritzau Maksimalstaten og minimalstaten, Information Farewellness?, Jyllandsposten Vi skal selv betale mere af vores velfærd, Ritzau Uffe Ellemann: VI har forspist os i Velfærd, Dagbladet Børsen Statsminister Helle Thorning-Schmidts åbningstale 2011 Samfundsstatistik 2010 Diverse internetsider Minifilm fra Filmstriben og Youtube om velfærdsfinansiering og velfærdsstatens historie Film: Sicko - om det amerikanske velfærdssystem Lykketoft Finale (som opsamling på uv-forløb 1+2) Projekt: Miniprojekt om sociale ydelser i Danmark, hvor kursisterne har valgt en social ydelse at beskæftige sig med, fundet relevant info om ydelsen samt fundet en case, der er blevet diskuteret fælles i klassen. 53 lektioner á 25 minutter Fokus på mundtlighed og skriftlighed. Oplæg fra ppp samt skriftlighed i form af skriftlig test. Træning af mundtlig fremstilling og argumentationsevne i forbindelse med siden sidst -oplæggene. Kursisterne er i dette forløb endvidere blevet grundigt introduceret til og trænet i de taksonomiske niveauer inden for samfundsfaget og dermed opnået kendskab til forskellen på det redegørende, undersøgende og diskuterende niveau. Der har ydermere været tale om træning af statistiklæsning og tabel-/figurlæsning. Introduktion til forskellige samfundsfaglige metoder og empiriindsamling har også været i fokus. Herudover har kursisterne trænet at danne sammenhæng mellem forskellige begreber og argumentationer. Træning af den problemorienterede tænkning er også indgået i undervisningen. Side 3 af 11

4 Arbejdsformen har især bestået af en blanding mellem almindelig klasseundervisning, summegrupper, gruppearbejde, projektudformning og fremlæggelser samt besvarelse af arbejdsspørgsmål og diskussion ud fra artikler. Ydermere har kursisterne set små filmklip om finansiering af velfærdsstaten og om velfærdsstatens historie og fremtid. Internettet er ligeledes blevet brugt i forbindelse med undersøgelse af sociale ydelser. Forløbet er blevet startet op med et brainstormforløb og afsluttet med en skriftlig test, som kursisterne har besvaret i timen og afleveret elektronisk. Testen er blevet gennemgået fælles efterfølgende. Kursisterne har været ude og samle empiri ind om velfærdssamfundet. Ydermere har eleverne på skift fremlagt siden sidst (kort oplæg om de vigtigste politiske nyheder siden sidst vi sås). Ydermere er kursisterne blevet undervist ud fra undervisningsmaterialet fra KIEmodellen (forskellige rollekort, billedkort, idestafetter m.m.) Side 4 af 11

5 Titel 3 Hvem bestemmer? demokrati, magt og politisk system Skov, Oliver B. m.fl.: B-bogen s s Stor interesse for demokratidebat, Kristeligt dagblad Elitens demokrati, Fyns Stiftstidende Hovsa, grundloven mangler ordet demokrati, Ritzau Regeringen lynbehandler lovgivning, Politiken Søvndal er klar til at kritisere Kina, Ritzau Danmark skal dæmpe Kina-kritikken, Ritzau Kanon skal oplære ny generation, Ritzau Regeringen på vej med demokratikanon, Berlingske Tidende Repræsentativt eller direkte demokrati? Arbejderen Kongekabale film om politisk spil, mediernes magt og spindoktorer Diverse tv-klip Grundloven Ekskursion til Københavns Byret og omvisning i Folketinget 48 lektioner á 25 minutter Træning af synopsisfremstilling. Træning af problemformulering og opstilling af problemstillinger til de forskellige taksonomiske niveauer. Træning af analyse og undersøgelse af konkrete problemstillinger ud fra udleveret bilagsmateriale. Undervisningen har primært haft fokus på skriftlig fremstilling, men mundtlig fremstilling er også indgået i den daglige undervisning i form af debatoplæg, gruppearbejde m.m. Tavleundervisning, summegrupper, teamarbejde, CL-øvelser, individuel skrivning, træning af synopsisskrivning, filmfremvisning og diskussion. Kursisterne har endvidere på skift fremlagt aktuelle nyheder og kommet med oplæg til debat. Side 5 af 11

6 Titel 4 Identitetsdannelse og socialisation Thorndal, Morten Hansen: Sociologi ABC s Internettet skaber de unges identitet, Berlingske Tidende Mig og min næse, film fra Filmstriben Facebookøvelse Personlighedstest Diverse mini-tv-klip Forskellige øvelsesopgaver fra samfundsfaget.dk m.m. 48 lektioner á 25 minutter Kursisterne er i dette forløb blevet introduceret til sociologien, og fokus har især ligget på at kunne skelne samt sammenligne den politologiske og den sociologiske del af samfundsfaget herunder at sammenligne og anvende forskellige begreber på tværs af de to områder. Fokus på mundtlig fremstilling og argumentation. Fokus på at skabe sammenhæng mellem forskellige begreber og forklaringer på den sociologiske del af samfundsfaget. Fokus på metode samt kildekritik. Undervisningen har bestået af fælles tavleundervisning og gennemgang af sociologiske begreber. Herudover har grupperne arbejdet selvstændigt med en masse skriftlige og mundtlige arbejdsopgaver af varierende karakter. Blandt andet er de sociale medier og internettet generelt blevet brugt flittigt i dette forløb. Ydermere har vi i fællesskab set forskellige minifilm og tv-klip fra nettet. CL-øvelser har også, som I de andre forløb, indgået i undervisningen, og kursisterne har på skift fremlagt aktuelle samfundsrelevante nyheder. Side 6 af 11

7 Titel 5 Social differentiering og kulturelle mønstre Thorndal, Morten Hansen: Sociologi ABC s Tusindvis ryger ud af middelklassen, Berlingske Bygrænsen afgør om social arv brydes, Ugebladet A Flere danskere bryder den sociale arv, Ritzau Stadigt flere piger bryder den sociale arv, Kristeligt Dagblad Danskerne: Fattigere skal være fattigere, Ritzau Ekspert: Carina kan sagtens være fattig, Ritzau Der bliver flere og flere fattige danskere, Ritzau Sidste nye tal: fattige i Danmark, E-avisen Film/ tv-dokumentarer: Er du mors lille dreng? TV2 dok Er du mors lille dreng- 10 år senere, Tv2 dok Helt ærligt far og mor - om livsformer og familiemønstre Kun med hjertet kan man rigtigt se, Film om Kofoed Skole, Filmstriben Besøg af en hjemløs fra projekt Gadens Stemmer, som har fortalt om social eksklusion, ulighed, fattigdom og livet på gaden 75 lektioner á 25 minutter Der har blandt andet været fokus på træning af tabellæsning og dermed at kunne kortlægge sociale og kulturelle mønstre og anvende forskellige klassifikationer. At opnå forståelse for social ulighed og de konsekvenser, den kan føre til. At træne kursisterne i at kunne kombinere teoretiske forklaringer med forskelligt empirisk materiale. Klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlige og skriftlige arbejdsopgaver. Træning af tabellæsning, filmfremvisning, eksternt oplæg fra en hjemløs inkl. Spørgsmål og debat på holdet. Herudover har kursisterne været på ekskursion og anvendt deres faglige viden uden for klasselokalet. I klasselokalet har eleverne brugt forskellige CL-øvelser, og har endvidere på skift holdt mundtlige oplæg om aktuelle samfundsrelevante nyheder. Side 7 af 11

8 Titel 6 Dansk økonomi - Det går op og ned Skov, Oliver B. m.fl.: B-bogen s Økonomien bliver valgets store tema, Politiken august 2011 Regeringens kickstart bekymrer økonomer, Berlingske OECD: Dansk økonomi er i rimelig god form, Ritzau Nationalregnskabets hovedstørrelser, Børsen Udviklingen i BNP, Danmarks statistik Reformpakken 2020 TV-klip med Lars Løkke Rasmussen om Reformpakken Home, Film om målkonflikten vækst vs. bæredygtig udvikling 75 lektioner á 25 minutter Fokus har ligget på at undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og diskutere løsninger hertil. At give kursisterne kendskab til den økonomiske gren af samfundsfaget. Kursisterne er blevet trænet i at forstå økonomiske sammenhænge samt muligheden for at anvende politiske styringsinstrumenter i forskellige økonomiske situationer. Målet har endvidere været at videretræne forståelsen for de taksonomiske niveauer samt anvende dem aktivt i form af synopsisfremstilling med henblik på eksamen. Forløbet har båret præg af en del tavlegennemgang pga. de mange begreber. Herudover har klassen arbejdet i deres team med forskellige gruppeopgaver som fx rød og blå bloks økonomiske politikker, prioritering af samfundsøkonomiske mål, diverse arbejdsopgaver, arbejdsspørgsmål og summegrupper. Desuden er nogle af lektionerne blevet brugt på synopsisskrivning både i grupper og individuelt. Ydermere har undervisningen bestået af forskellige mini-tv-klip til at udbrede forståelsen for det faglige stof og de økonomiske problematikker. Klassen har også arbejdet med forskellige CL-øvelser som quiz-og-byt, brainstorm-kort, rejse-for-1 osv. Side 8 af 11

9 Titel 7 Metodeprojekt Eget udarbejdet metodemateriale sammensat fra bl.a. Henriksen, Per: Fold dig ud i samfundsfaglige metoder, B-bogen s.9-13, samfundsfaget.dk, samfundsfag.com m.m. Diverse artikler, som kursisterne selv har fundet på nettet, -forskelligt fra gruppe til gruppe 16 lektioner á 25 minutter Opnå kendskab til de forskellige samfundsfaglige metoder, -kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode, samt blive bedre til at forholde sig kildekritisk til materiale. Øve sig på materialesøgning og empiriindsamling samt opstille problemformuleringer. En uges projektarbejde i team af 4-5 personer. Kursisterne har fået generel introduktion/ undervisning i samfundsfaglig metode samt arbejdet selvstændigt i grupper med empirisøgning, kildekritik m.m. Kursisterne har selv kunnet vælge et emne, og har her indenfor opstillet en problemformulering, som de har svaret på ud fra selvfundet materiale. Opgavens fokus har været det metodiske frem for det tematiske. Til sidst på ugen har kursisterne fremstillet PowerPoint præsentationer, som de har fremlagt for hinanden, mens de øvrige kursister på holdet har opponeret. Side 9 af 11

10 Titel 8 EU- nu og i fremtiden Skov, Oliver B. m.fl.: B-bogen s s Nedergaard, Peter: EU- politik og økonomi en grundbog s s Supplerende stof: EU vedtager flere love bag lukkede døre, Ritzau Hvad rager EU mig?, MetroXpress EU er en rigtig union om 10 år, Altinget.dk Delors efterlyser mere demokrati i EU, Politiken EU-politikere tordner mod udemokratisk europagt, Information EU-projektet står ved en skillevej, Information Ekspert: Stridighederne i EU er et sundhedstegn, Politiken Barroso: Mere EU - ikke mindre, Morgenavisen Jyllandsposten Oversigt over valgdeltagelse i EU-landene, EU-oplysningen Voxpop om EU s økonomi Miniklip fra EUO.dk Oversigt over EU's beslutningsprocedure TV-debat om EU's demokratiske underskud Morten Løkkegaard og Søren Søndergaard Film: Præsidenten, Filmstriben. Om Herman Van Rompoy Film: Fogh bag facaden, om Danmarks EU-formandskab i lektioner á 25 minutter Fokus har i dette forløb ligget på at give kursisterne kendskab til de europæiske forhold, både historisk set, på nuværende tidspunkt samt hvad EU's fremtid kan komme til at byde på. Forløbet har endvidere haft et komparativt element i at kunne sammenligne det danske politiske system og det europæiske system, herunder magtfordeling, institutioner og lovgivningsproces. Træning af forskellige teorier om EU's fremtid og fokus på EU's demokratiske underskud og grundholdninger i de forskellige lande. Der har også været fokus på at trække viden fra det økonomiske forløb med over på et EU-plan, fx hvordan Danmarks økonomi afhænger af EU og ØMUen. Klasseundervisning, teorigennemgang på tavle, teamarbejde, skriftlige og mundtlige arbejdsopgaver, diverse CL-øvelser, filmfremvisning, debat og diskussion, elevoplæg, synopsis gennemgang, synopsis skrivning i grupper og individuelt, quiz, artikelarbejde og summegrupper. Side 10 af 11

11 Side 11 af 11

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2010 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag B Lærer(e) Peter Hansen-Damm

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Årstid/årstal Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Grundforløbet efterår 2010 og studieretningen forår 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution Vestegnen HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Samfundsfag C Jonas

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 2014/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse hfe Fag og niveau Fagbetegnelsen, jf.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin JUNI 2015 Institution HF I NØRRE NISSUM VIA UC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF SAMFUNDSFAG B HANS

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Samfundsfag C Stina Nissen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Vest, Esbjerg Hfe Samfundsfag C hfe Colm

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1hf14UC1 0813 Samfundsfag B, STX Fag: Samfundsfag B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: UC1 Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX Lærer(e): Margit

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Samfundsfag C Lærer(e) Peter Hansen-Damm/

Læs mere

Velfærdssamfundet under afvikling?

Velfærdssamfundet under afvikling? Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Samfundsfag C Line Lee Horster vdh7sac Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Business College HHX Samfundsfag C Heidi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX

Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Undervisningsbeskrivelse for: 1sab14e 0813 Samfundsfag C->B, STX Fag: Samfundsfag C->B, STX Niveau: B Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag B alle Termin: Juni 2014 Uddannelse: STX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Psykologi C Inger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015. Vestegnen HF og VUC. HFe Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 IBC-Kolding

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger Termin Januar 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF-enkeltfag Samfundsfag C Emir Jevric Hold HFE 2saC434 (Politipakken) Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa

Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Undervisningsbeskrivelse for: 1sac15e 0814 sa Fag: Samfundsfag C, HFE Niveau: C Institution: HF og VUC Fredericia (607247) Hold: Samfundsfag C enkeltfag Termin: Juni 2015 Uddannelse: HF-enkeltfag Lærer(e):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin juni 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Samfundsfag B Jens Hvelplund (JE) 2i sab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF(2-årig) Psykologi C

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2010-2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, Ikast

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 16 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærere STX Samfundsfag A Nicolai Bentsen Hold 3s SA 2013-2016 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2012 Forår 2013 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar Maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervscase

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse.

Studieplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Termin August 2010 Juni 2011 Herningsholm Erhvervsskole, Ikast. Uddannelse. Studieplan Termin August 2010 Juni 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Retorik C - valgfag Kate Overgaard Hold Retorik 10 Oversigt over planlagte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vintertermin 2013/14 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole (Handelsgymnasium Grenaa og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC Hvidovre-Amager (Amagerafd.) Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Hfe Psykologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2013 Forår 2014 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Erhvervsøkonomi

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR SAMFUNDSFAG 2015 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i samfundsfag. Formål Samfundsfag skal give eleverne viden om samfundet og dets udvikling, udvikle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014-15 VestegnenHFVUC hfe Samfundsfag B Lisbeth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution International Business College, Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012.

Side 1 af 10. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2012. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tradium Handelsgymnasiet Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 13 VUC Viborg Hf Psykologi C (Lene Rank Andersen,)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Virksomhedsøkonomi A Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommeren 2010 Institution Uddannelse Fog og niveau Lærer Hold Beskrivelse Uddannelsescenter Holstebro HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Vestegnens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Matematik C Jack

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August til maj; skoleår 14-15 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hf Psykologi,

Læs mere

Innovationsprojekt om professionel kommunikation

Innovationsprojekt om professionel kommunikation Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Retorik C Rikke Randorff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Handelsskolen Sjælland Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HFVUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Samfundsfag B Lisbeth

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2012 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie b Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VAF Psykologi B Johan Poulsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Ringsted hhx Virksomhedsøkonomi B Michael Præstgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution VUC Lyngby Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hf Matematik C Dorte Christoffersen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 10/11 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution IBC Kolding Uddannelse Hhx Fag og niveau Psykologi B Lærer(e) Teddy Barrett & Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011/12

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, skoleåret 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Naturfaggruppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Forårssemester Januar- Maj 2010 Institution Htx, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Htx Teknisk Gymnasium Teknologi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation C Mona

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold VUC Fredericia HF-e Historie niveau B Gregers

Læs mere

Undervisningsforløb: Fred og konflikt

Undervisningsforløb: Fred og konflikt Undervisningsforløb: Fred og konflikt Skole Hold Projekttitel Ikast-Brande Gymnasium 2.z SA Fred og konflikt Periode November december 2010 Antal lektioner Overordnet beskrivelse 14 moduler af 70 min.

Læs mere

Studieplan. Hh1312-E12-1.0-VØ (15.08. 2012-21.12. 2012)

Studieplan. Hh1312-E12-1.0-VØ (15.08. 2012-21.12. 2012) Studieplan Hh1312-E12-1.0-VØ (15.08. 2012-21.12. 2012) Dato: 06-08-2012 Studieplanhh1312-E12-1.0-VØ Indholdsfortegnelse: 0.0 Forløbs-overblik... 4 1.0 Dansk-A... 6 2.0 Engelsk-A... 8 3.0 Matematik-B...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - maj 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Roskilde Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Campus Bornholm HTX Design B Christina Huth Panduro

Læs mere

VUC SKIVE-VIBORG Hfe Samfundsfag hfe niveau C

VUC SKIVE-VIBORG Hfe Samfundsfag hfe niveau C Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC SKIVE-VIBORG Hfe Samfundsfag hfe niveau C Lærer(e) Thorkild

Læs mere