Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUF Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf pæd/soc-fagpakke Samfundsfag B Marie-Louise Schwitter Christensen Hold 621ps hf pæd/soc-fagpakke Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Hvorfor mener de det? Ideologier, partier og vælgere Det danske velfærdssamfund velfærd fra vugge til grav Hvem bestemmer? Demokrati, magt og politisk system Identitetsdannelse og socialisation Social differentiering og kulturelle mønstre Dansk økonomi - det går op og ned Metodeprojekt EU- nu og i fremtiden Side 1 af 11

2 Titel 1 Hvorfor mener de det? Ideologier, partier og vælgere Friisberg, Gregers: Politik og Økonomi s Hansen, Lise m.fl.: Hvorfor mener de det? S s s Social baggrund afgør igen partivalg, Politiken Løkke skal i offensiven, hvis han skal vinde valget, Ritzau Dueller på politisk liv og død i valgkamp, Ritzau Minifilm fra filmstriben og Youtube Partiernes hjemmesider og valgvideoer, folketinget.dk, google-søgning Projekt: Miniprojekt om danske politiske partier, fremlæggelse ud fra pppræsentation 53 lektioner á 25 minutter Fokus har primært ligget på at give kursisterne indblik og læring i kernestoffet inden for politik-området samt skabe en vis interesse for faget. At opnå kendskab til hovedideologierne, de danske partier og deres vælgere, herunder at opnå indsigt i hvorfor politikere, partier og vælgere handler, som de gør. Målet har endvidere været at introducere kursisterne til den samfundsfaglige måde at tænke på, herunder at forholde sig kritisk til forskellige kilder samt skelne mellem forskellige typer af argumenter, udsagn og forklaringer. Der har primært været fokus på den mundtlige proces. Kursisterne er blevet motiverede til at deltage i den daglige, aktuelle samfundsmæssige debat. Arbejdsformen har især bestået af en blanding mellem almindelig klasseundervisning, summegrupper, gruppearbejde, projektudformning og fremlæggelser samt besvarelse af arbejdsspørgsmål og diskussion ud fra artikler. Ydermere har kursisterne set små filmklip om forskellige ideologier og partier samt om valgkamp. Internettet er ligeledes blevet brugt i forbindelse med projektet. Forløbet er blevet startet op med et brainstormforløb og afsluttet med en skriftlig test, som kursisterne har besvaret i timen og afleveret elektronisk. Testen er blevet gennemgået fælles efterfølgende. Holdet er ydermere blevet undervist ud fra en CL-struktur, hvor forskellige CL øvelser har indgået i undervisningen. Desuden har klassen deltaget i et fællesarrangement/paneldebat med kendte politikere på skolen. Side 2 af 11

3 Titel 2 Det danske velfærdssamfund - Fra vugge til grav Skov, Oliver B. m.fl.: B-bogen s s øverst + s Jacobsen, Benny: Liv i Danmark s Greve, Bent: Det danske velfærdssamfund s s Lundis, Bjarne: På sporet af den danske model s Hver tredje blå vælger ønsker mere velfærd, Ritzau Maksimalstaten og minimalstaten, Information Farewellness?, Jyllandsposten Vi skal selv betale mere af vores velfærd, Ritzau Uffe Ellemann: VI har forspist os i Velfærd, Dagbladet Børsen Statsminister Helle Thorning-Schmidts åbningstale 2011 Samfundsstatistik 2010 Diverse internetsider Minifilm fra Filmstriben og Youtube om velfærdsfinansiering og velfærdsstatens historie Film: Sicko - om det amerikanske velfærdssystem Lykketoft Finale (som opsamling på uv-forløb 1+2) Projekt: Miniprojekt om sociale ydelser i Danmark, hvor kursisterne har valgt en social ydelse at beskæftige sig med, fundet relevant info om ydelsen samt fundet en case, der er blevet diskuteret fælles i klassen. 53 lektioner á 25 minutter Fokus på mundtlighed og skriftlighed. Oplæg fra ppp samt skriftlighed i form af skriftlig test. Træning af mundtlig fremstilling og argumentationsevne i forbindelse med siden sidst -oplæggene. Kursisterne er i dette forløb endvidere blevet grundigt introduceret til og trænet i de taksonomiske niveauer inden for samfundsfaget og dermed opnået kendskab til forskellen på det redegørende, undersøgende og diskuterende niveau. Der har ydermere været tale om træning af statistiklæsning og tabel-/figurlæsning. Introduktion til forskellige samfundsfaglige metoder og empiriindsamling har også været i fokus. Herudover har kursisterne trænet at danne sammenhæng mellem forskellige begreber og argumentationer. Træning af den problemorienterede tænkning er også indgået i undervisningen. Side 3 af 11

4 Arbejdsformen har især bestået af en blanding mellem almindelig klasseundervisning, summegrupper, gruppearbejde, projektudformning og fremlæggelser samt besvarelse af arbejdsspørgsmål og diskussion ud fra artikler. Ydermere har kursisterne set små filmklip om finansiering af velfærdsstaten og om velfærdsstatens historie og fremtid. Internettet er ligeledes blevet brugt i forbindelse med undersøgelse af sociale ydelser. Forløbet er blevet startet op med et brainstormforløb og afsluttet med en skriftlig test, som kursisterne har besvaret i timen og afleveret elektronisk. Testen er blevet gennemgået fælles efterfølgende. Kursisterne har været ude og samle empiri ind om velfærdssamfundet. Ydermere har eleverne på skift fremlagt siden sidst (kort oplæg om de vigtigste politiske nyheder siden sidst vi sås). Ydermere er kursisterne blevet undervist ud fra undervisningsmaterialet fra KIEmodellen (forskellige rollekort, billedkort, idestafetter m.m.) Side 4 af 11

5 Titel 3 Hvem bestemmer? demokrati, magt og politisk system Skov, Oliver B. m.fl.: B-bogen s s Stor interesse for demokratidebat, Kristeligt dagblad Elitens demokrati, Fyns Stiftstidende Hovsa, grundloven mangler ordet demokrati, Ritzau Regeringen lynbehandler lovgivning, Politiken Søvndal er klar til at kritisere Kina, Ritzau Danmark skal dæmpe Kina-kritikken, Ritzau Kanon skal oplære ny generation, Ritzau Regeringen på vej med demokratikanon, Berlingske Tidende Repræsentativt eller direkte demokrati? Arbejderen Kongekabale film om politisk spil, mediernes magt og spindoktorer Diverse tv-klip Grundloven Ekskursion til Københavns Byret og omvisning i Folketinget 48 lektioner á 25 minutter Træning af synopsisfremstilling. Træning af problemformulering og opstilling af problemstillinger til de forskellige taksonomiske niveauer. Træning af analyse og undersøgelse af konkrete problemstillinger ud fra udleveret bilagsmateriale. Undervisningen har primært haft fokus på skriftlig fremstilling, men mundtlig fremstilling er også indgået i den daglige undervisning i form af debatoplæg, gruppearbejde m.m. Tavleundervisning, summegrupper, teamarbejde, CL-øvelser, individuel skrivning, træning af synopsisskrivning, filmfremvisning og diskussion. Kursisterne har endvidere på skift fremlagt aktuelle nyheder og kommet med oplæg til debat. Side 5 af 11

6 Titel 4 Identitetsdannelse og socialisation Thorndal, Morten Hansen: Sociologi ABC s Internettet skaber de unges identitet, Berlingske Tidende Mig og min næse, film fra Filmstriben Facebookøvelse Personlighedstest Diverse mini-tv-klip Forskellige øvelsesopgaver fra samfundsfaget.dk m.m. 48 lektioner á 25 minutter Kursisterne er i dette forløb blevet introduceret til sociologien, og fokus har især ligget på at kunne skelne samt sammenligne den politologiske og den sociologiske del af samfundsfaget herunder at sammenligne og anvende forskellige begreber på tværs af de to områder. Fokus på mundtlig fremstilling og argumentation. Fokus på at skabe sammenhæng mellem forskellige begreber og forklaringer på den sociologiske del af samfundsfaget. Fokus på metode samt kildekritik. Undervisningen har bestået af fælles tavleundervisning og gennemgang af sociologiske begreber. Herudover har grupperne arbejdet selvstændigt med en masse skriftlige og mundtlige arbejdsopgaver af varierende karakter. Blandt andet er de sociale medier og internettet generelt blevet brugt flittigt i dette forløb. Ydermere har vi i fællesskab set forskellige minifilm og tv-klip fra nettet. CL-øvelser har også, som I de andre forløb, indgået i undervisningen, og kursisterne har på skift fremlagt aktuelle samfundsrelevante nyheder. Side 6 af 11

7 Titel 5 Social differentiering og kulturelle mønstre Thorndal, Morten Hansen: Sociologi ABC s Tusindvis ryger ud af middelklassen, Berlingske Bygrænsen afgør om social arv brydes, Ugebladet A Flere danskere bryder den sociale arv, Ritzau Stadigt flere piger bryder den sociale arv, Kristeligt Dagblad Danskerne: Fattigere skal være fattigere, Ritzau Ekspert: Carina kan sagtens være fattig, Ritzau Der bliver flere og flere fattige danskere, Ritzau Sidste nye tal: fattige i Danmark, E-avisen Film/ tv-dokumentarer: Er du mors lille dreng? TV2 dok Er du mors lille dreng- 10 år senere, Tv2 dok Helt ærligt far og mor - om livsformer og familiemønstre Kun med hjertet kan man rigtigt se, Film om Kofoed Skole, Filmstriben Besøg af en hjemløs fra projekt Gadens Stemmer, som har fortalt om social eksklusion, ulighed, fattigdom og livet på gaden 75 lektioner á 25 minutter Der har blandt andet været fokus på træning af tabellæsning og dermed at kunne kortlægge sociale og kulturelle mønstre og anvende forskellige klassifikationer. At opnå forståelse for social ulighed og de konsekvenser, den kan føre til. At træne kursisterne i at kunne kombinere teoretiske forklaringer med forskelligt empirisk materiale. Klasseundervisning, gruppearbejde, mundtlige og skriftlige arbejdsopgaver. Træning af tabellæsning, filmfremvisning, eksternt oplæg fra en hjemløs inkl. Spørgsmål og debat på holdet. Herudover har kursisterne været på ekskursion og anvendt deres faglige viden uden for klasselokalet. I klasselokalet har eleverne brugt forskellige CL-øvelser, og har endvidere på skift holdt mundtlige oplæg om aktuelle samfundsrelevante nyheder. Side 7 af 11

8 Titel 6 Dansk økonomi - Det går op og ned Skov, Oliver B. m.fl.: B-bogen s Økonomien bliver valgets store tema, Politiken august 2011 Regeringens kickstart bekymrer økonomer, Berlingske OECD: Dansk økonomi er i rimelig god form, Ritzau Nationalregnskabets hovedstørrelser, Børsen Udviklingen i BNP, Danmarks statistik Reformpakken 2020 TV-klip med Lars Løkke Rasmussen om Reformpakken Home, Film om målkonflikten vækst vs. bæredygtig udvikling 75 lektioner á 25 minutter Fokus har ligget på at undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og diskutere løsninger hertil. At give kursisterne kendskab til den økonomiske gren af samfundsfaget. Kursisterne er blevet trænet i at forstå økonomiske sammenhænge samt muligheden for at anvende politiske styringsinstrumenter i forskellige økonomiske situationer. Målet har endvidere været at videretræne forståelsen for de taksonomiske niveauer samt anvende dem aktivt i form af synopsisfremstilling med henblik på eksamen. Forløbet har båret præg af en del tavlegennemgang pga. de mange begreber. Herudover har klassen arbejdet i deres team med forskellige gruppeopgaver som fx rød og blå bloks økonomiske politikker, prioritering af samfundsøkonomiske mål, diverse arbejdsopgaver, arbejdsspørgsmål og summegrupper. Desuden er nogle af lektionerne blevet brugt på synopsisskrivning både i grupper og individuelt. Ydermere har undervisningen bestået af forskellige mini-tv-klip til at udbrede forståelsen for det faglige stof og de økonomiske problematikker. Klassen har også arbejdet med forskellige CL-øvelser som quiz-og-byt, brainstorm-kort, rejse-for-1 osv. Side 8 af 11

9 Titel 7 Metodeprojekt Eget udarbejdet metodemateriale sammensat fra bl.a. Henriksen, Per: Fold dig ud i samfundsfaglige metoder, B-bogen s.9-13, samfundsfaget.dk, samfundsfag.com m.m. Diverse artikler, som kursisterne selv har fundet på nettet, -forskelligt fra gruppe til gruppe 16 lektioner á 25 minutter Opnå kendskab til de forskellige samfundsfaglige metoder, -kvalitativ, kvantitativ og komparativ metode, samt blive bedre til at forholde sig kildekritisk til materiale. Øve sig på materialesøgning og empiriindsamling samt opstille problemformuleringer. En uges projektarbejde i team af 4-5 personer. Kursisterne har fået generel introduktion/ undervisning i samfundsfaglig metode samt arbejdet selvstændigt i grupper med empirisøgning, kildekritik m.m. Kursisterne har selv kunnet vælge et emne, og har her indenfor opstillet en problemformulering, som de har svaret på ud fra selvfundet materiale. Opgavens fokus har været det metodiske frem for det tematiske. Til sidst på ugen har kursisterne fremstillet PowerPoint præsentationer, som de har fremlagt for hinanden, mens de øvrige kursister på holdet har opponeret. Side 9 af 11

10 Titel 8 EU- nu og i fremtiden Skov, Oliver B. m.fl.: B-bogen s s Nedergaard, Peter: EU- politik og økonomi en grundbog s s Supplerende stof: EU vedtager flere love bag lukkede døre, Ritzau Hvad rager EU mig?, MetroXpress EU er en rigtig union om 10 år, Altinget.dk Delors efterlyser mere demokrati i EU, Politiken EU-politikere tordner mod udemokratisk europagt, Information EU-projektet står ved en skillevej, Information Ekspert: Stridighederne i EU er et sundhedstegn, Politiken Barroso: Mere EU - ikke mindre, Morgenavisen Jyllandsposten Oversigt over valgdeltagelse i EU-landene, EU-oplysningen Voxpop om EU s økonomi Miniklip fra EUO.dk Oversigt over EU's beslutningsprocedure TV-debat om EU's demokratiske underskud Morten Løkkegaard og Søren Søndergaard Film: Præsidenten, Filmstriben. Om Herman Van Rompoy Film: Fogh bag facaden, om Danmarks EU-formandskab i lektioner á 25 minutter Fokus har i dette forløb ligget på at give kursisterne kendskab til de europæiske forhold, både historisk set, på nuværende tidspunkt samt hvad EU's fremtid kan komme til at byde på. Forløbet har endvidere haft et komparativt element i at kunne sammenligne det danske politiske system og det europæiske system, herunder magtfordeling, institutioner og lovgivningsproces. Træning af forskellige teorier om EU's fremtid og fokus på EU's demokratiske underskud og grundholdninger i de forskellige lande. Der har også været fokus på at trække viden fra det økonomiske forløb med over på et EU-plan, fx hvordan Danmarks økonomi afhænger af EU og ØMUen. Klasseundervisning, teorigennemgang på tavle, teamarbejde, skriftlige og mundtlige arbejdsopgaver, diverse CL-øvelser, filmfremvisning, debat og diskussion, elevoplæg, synopsis gennemgang, synopsis skrivning i grupper og individuelt, quiz, artikelarbejde og summegrupper. Side 10 af 11

11 Side 11 af 11

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske

Det amerikanske samfund sammenlignet med det danske Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14 Institution Marie Kruse Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Samfundsfag A Nicolai Lind

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

Vejledning til faget samfundsfag

Vejledning til faget samfundsfag Vejledning til faget samfundsfag almen voksenuddannelse Samfundsfag 2 Indhold Indledning... 4 1. Identitet og formål... 5 1.1 Identitet... 5 1.2 Formål... 5 2. Faglige mål og fagligt indhold... 7 Niveau

Læs mere

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink

Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Kultur- og samfundsfaggruppen Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink

Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink Samfundsfag A Stx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution VUC Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning Samfundsfag

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU

Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU 69.558 Æstetiske læreprocesser i samfundsfagsundervisningen om EU Udarbejdet af: Studienummer: z090146 Læreruddannelse, København, 2013 Z090146 2/36 Bachelor projekt i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 187» september 2012 samfundsfagsnyt USA optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Deadline: Blad nr. 188: 15.11.2012 Indhold Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard

Læs mere

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010

Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Historie A - Stx Vejledning/Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser, 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Indhold. Kilder Side 40

Indhold. Kilder Side 40 1 Indhold 1. Elevpjece om projektarbejde Side 3 2. Forløbet i et projekt Side 5 3. Før projektarbejdet Side 6 4. Lærerteamets huskeseddel Side 7 5. Progression i projektarbejde Side 8 6. Faglig introduktion

Læs mere

ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE

ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE ORIENTERINGSHÆFTE FOR HG2 AALBORG HANDELSSKOLE HANDELSSKOLENS GRUNDUDDANNELSE 2014/2015 2 sfortegnelse Generel orientering om HG 2 Side 4 Dansk niveau D (½ år) Side 6 Dansk niveau C (½ år) Side 7 Engelsk

Læs mere

Daniel E. Bliss 03-05-2013

Daniel E. Bliss 03-05-2013 VIAUC, CAMPUS SILKEBORG - LÆRERUDDANNELSEN SILKEBORG Rollespil Læring gennem Leg Daniel E. Bliss 03-05-2013 Indholdsfortegnelse Indledning og Problemstillinger... 4 Problemformulering... 4 Læsevejledning...

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold

Gruppe 8 Den amerikanske sundhedsrefom 31-05-2010. Indhold Indhold Emne... 3 Motivation... 3 1. Indledning... 4 1.1 Problemfelt... 4 1.2 Problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.3 Forklaring af problemformulering og arbejdsspørgsmål... 6 1.4 Begrebsafklaring...

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen

SAMFUNDSFAG. Til gennemsyn - Ikke til undervisning. for 8. klasse - Lærerens Håndbog. Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen Ditte Grønning Rasmussen Helge Rasmussen SAMFUNDSFAG for 8. klasse - Lærerens Håndbog Kolofon Samfundsfag for 8. klasse Copyright Meloni 2011 System: Samfundsfag Forfatter: Ditte Grønning Rasmussen & Helge

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

1. Identitet og formål side 2 1.1. Identitet 1.2. Formål

1. Identitet og formål side 2 1.1. Identitet 1.2. Formål Religion B Valgfag Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1

Geo-Nyt 60. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. februar-marts 2005. Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60, februar-marts 2005-1 Geo-Nyt 60 februar-marts 2005 Det danske land er fuld af stednavne, som man kan lægge det ene eller andet i, foto: Laust Wium Olesen Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere