NR. 3. PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 3. PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19"

Transkript

1 NR. 3 M A R T S ÅRGANG PO-bladet ET KOR SKAL OPLEVE AT LYKKES SIDE 12 KOM TIL PO-STÆVNE I ODENSE! SIDE 19

2 PRÆLUDIUM DEMOKRATISK UNDERSKUD Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I begyndelsen af maj måned, altså om to måneder, a holder Organistforeningen sit landsmøde for året 2014 på Hotel Plaza i Odense. Det betyder også, at skal vi have foreningens årlige organisatoriske og demokratiske højdepunkt: generalforsamlingen med valg af nye bestyrelsesmedlemmer eller valg og valg, det er vel så meget sagt. I min tid i bestyrelsen, og det vil sige siden sidst i forrige århundrede, har der ikke været en egentlig valghandling ved bestyrelsesvalget. Ingen bestyrelsesmedlemmer, hverken de nuværende eller de tidligere, har stillet op på eget initiativ. Alle er blevet opsøgt og opfordret på den ene eller anden måde lige fra et prik på skulderen til en arm vredet om på ryggen. Hvor ville det dog være forfriskende for foreningen og ikke mindst dens medlemsdemokrati, hvis der var nogen, der af egen drift stillede op som kandidat til det kommende bestyrelsesvalg tirsdag den 6. maj eller et af de kommende valg, bare helst før det meste af bestyrelsen når pensionsalderen. Der kunne jo også være andre fordelinger end aldersfordelingen, du mente, der skulle gøres noget ved. Du kunne eventuelt have en mening om foreningens politik i forhold til køn, geogra i, geogra isk leksibilitet, tjenestemænd/overenskomstansatte, by/land, heltid/deltid, styrelsesstruktur lokalt/nationalt, uddannelse/efteruddannelse osv. osv. Meld dig som kandidat senest den 10. i denne måned. De praktiske detaljer kan ses andetsteds i bladet. VELKOMMEN TIL NY MINISTER Og så til et valg på en helt anden skala. Jeg sidder her i skrivende stund midt i den store ministerrokade efter SF s afgang fra regeringen. Alle elleve udskiftninger er blevet dækket med en omhu grænsende til nidkærhed undtagen én, der er blevet forbigået i total ubemærkethed: Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen er blevet udskiftet med kirkeminister Marianne Jelved (som dog også fortsætter som kulturminister). Ved samme lejlighed har ministeriet skiftet navn tilbage til Kirkeministeriet. Fra Organistforeningen vil vi byde den ny minister velkommen på posten og håbe på et positivt og konstruktivt samarbejde fremover. Måske kan vi endda være så heldige at kunne hilse på ministeren til vort årsmøde. Hun vil i hvert fald modtage en invitation. 2 PO-bladet

3 INDHOLD OG KOLOFON FORENINGSNYT PORTRÆT ANMELDELSER SIDE 12 SIDE 6 SIDE 16 TR-KURSUS Organistforeningens tillidsrepræsen tanter og bestyrelse var i januar på et meget lærerigt forhandlingskursus, hvor der blev spillet både rollespil og brætspil. TORSTEN MARIEGAARD På PO-stævnet til maj står et af foreningens medlemmer, dirigent Torsten Mariegaard, for et korlederseminar. PO-bladet møder ham til korprøve i København og ved orgelbænken i Herlev. DISKANTER MM. Vi anmelder diskantsamlingen Discantorinus (FUK/Mixtur), foruden Micael Nielsens Daggryets sange (Unitas) og Flemming Chr. Hansens meditative orgelværk In Lumine Domine. STÆVNE SIDE 19 INSPIRATION STILLINGER SIDE 26 SIDE 34 Foto: Claude David/Wikimedia Commons ODENSE I MAJ Den maj er Odenses Hotel Plaza stedet at være for en PO er: Inspirerende foredrag, klassisk koncert, opkvali icerende workshops, musikalsk bytur samt fagligt input og fællesskab. SENIORKOR Se hvordan Lykke Dahl Chetronoch, Kværndrup Kirke på Fyn, arbejder med at skabe en kor-kultur, som tager særligt hensyn til ældre sangere. 2 ORGANISTER SØGES Skjern Kirke i Vestjylland (billedet) Føns, Ørslev, Udby og Husby Kirker ved Middelfart PO-BLADET REDAKTION DEADLINE TRYK FORSIDEN Udgives af Organistforeningen og udkommer 11 gange årligt, den 1. i hver måned undtagen august. Oplag: stk. ISSN: Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf , Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillings annoncer sendes til sekretariatet på senest den 5. klokken 13 måneden før. WERKs Grafiske Hus a s, Aarhus, Torsten Mariegaard varmer Kammerkoret Terpsichore op til en koncert i rundetårn. PO-bladet har besøgt korlederen til en hverdags-korprøve i anledning af hans medvirken på stævnet til maj. Foto: Stig Harpsøe PO-bladet 3

4 FRA BESTYRELSEN ORGANISTFORENINGENS GENERALFORSAMLING Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Organistforeningen tirsdag den 6. maj kl på Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Foreningens regnskab til godkendelse ved kassereren 4. Fastsættelse af næste års kontingent ved kassereren 5. Valg til bestyrelsen 6. Valg af suppleanter 7. Indkomne forslag skal være Organistforeningens sekretariat i hænde senest den 10. marts Eventuelt VALG TIL BESTYRELSEN Bestyrelsesmedlemmerne Anders Thorup, Poul Mørk-Hansen og Susanne Mørk-Jensen er på valg. Anders Thorup og Poul Mørk-Hansen modtager genvalg. Bestyrelsen genopstiller hermed begge for en ny periode. Susanne Mørk-Jensen har valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen opstiller til den ledige plads Nils Henrik Wyke. Nils Henrik Wyke er organist ved Gullestrup Kirke i Herning, Viborg Stift, og vil være kendt af mange i området, da han har været tillidsrepræsentant i stiftet siden Susanne fortsætter sit arbejde som tillidsrepræsentant i Ålborg Stift. Herudover vil Susanne også fortsat være medlem af foreningens tillidsrepræsentantudvalg, hvor hun er en vigtig part i vores interne TR-uddannelse. Forslag om andre kandidater end de af bestyrelsen opstillede, skal indsendes til sekretariatet, Kløvervej 28A, 7190 Billund, senest den 10. marts Hvert forslag til kandidat skal være bilagt en erklæring fra det i forslag bragte medlem om, at den pågældende er villig til at modtage valg til bestyrelsen samt være underskrevet af fem stemmeberettigede stillere. Nils Henrik Wyke er kandidat til bestyrelsen 4 PO-bladet

5 EFTERUDDANNELSESKURSUS I RYTMISK MUSIK FOR ORGANISTER AUGUST APRIL 2015 Kursusfag: Rytmisk korledelse, sammenspil / ledelse af band, soloundervisning i brugsklaver samt et bandinstrument, rytmik, teori og arrangement, musikhistorie og teknik. Undervisning i 7 moduler på mandage/tirsdage samt én mandag: i alt 15 kursusdage med 90 undervisningstimer. Kursuslærere, bl.a.: Bjørn Elkjer, uddannet pianist underviser i rytmisk og klassisk klaver ved SMKS, Odense/Esbjerg organist, stort virke som repetitør og kapelmester. Pris for undervisning inkl. frokost/middag på hele kurset: kr. 6000,- Evt. overnatning kan aftales individuelt forhør nærmere. Tilmelding til kurset: senest d. 20. juni Program samt yderligere oplysninger kan rekvireres fra Løgumkloster Kirkemusikskole, tlf , mail:

6 FORENINGSNYT TILLIDSFOLK PÅ KURSUS Organistforeningens tillidsrepræsentanter og bestyrelse var i januar på et meget lærerigt forhandlingskursus, hvor der blev spillet både rollespil og brætspil. Tekst og foto: Henriette Hoppe Den 20. og 21. januar rev vi to dage ud af kalenderen for at tage på tillidsmandskursus i Vejle. Temaet var forhandling, et tema, vi skulle beskæftige os med både på teoretisk plan og med praktiske øvelser. Med på kurset var ire nyudnævnte tillidsmænd, en lok mere eller mindre garvede ditto samt foreningens bestyrelse. Hensigten med kurset var dels at introducere de nye tillidsmænd til nogle af de udfordringer, man møder som tillidsmand, og dels at klæde alle tillidsmænd bedre på i forhandlingssituationerne. Kurset var udviklet af FTF specielt til Organistforeningens særlige behov. De to meget kompetente kursusledere, Dorte Limbjerg og Tim Lund-Jensen, havde i samarbejde med Susanne Mørk-Jensen fra Organistforeningens bestyrelse og sekretariatsleder John Poulsen fået sat et kursus sammen, der passede til vores lidt specielle arbejdssituation og organisation, hvor tillidsmanden ikke er hjemmehørende på arbejdspladsen og derfor ikke kender de lokale forhold og traditioner, og hvor præsten er en joker i spillet, der kan trække både i den ene og den anden retning. Det er første gang, jeg har været på et kursus af den type, målrettet os organister, og det var en udpræget succes. Ofte, når man er på kursus, støder man på noget, det ikke svarer til de problemstillinger, man møder i sin egen dagligdag, og så føler man lidt, at det er tidsspilde. Der var imidlertid ikke noget af det, vi blev præsenteret for, jeg ikke fandt relevant, og jeg tror, at alle også de mest garvede ik noget med hjem, de kunne bruge. De to undervisere gik efter en kort præsen- 6 PO-bladet

7 FORENINGSNYT tation over til gøre rede for de grundlæggende spørgsmål. Vi blev delt op i grupper ved ire borde, og grupperne blev jævnligt sat i gang som problemknusere. PROBLEMBEHANDLING Det første emne for kurset var problembehandling, et emne, der er vigtigt for forberedelsen til selve forhandlingen, og som derfor også fyldte en del på kurset. Når man skal forhandle, er det vigtigt, at man ikke bare går ind til forhandlingen med sine krav og går fornærmet ud igen, hvis man ikke kan få dem igennem på den måde, man havde tænkt sig. For det kan man sjældent. Man må derfor have forberedt sig så godt som overhovedet muligt, være parat til at rykke sig og se åbningerne, når de viser sig. At kunne analysere problemerne og nærme sig en løsning. Vi gennemgik metoder til analyse af problemerne, hvor man dels placerer problemerne i en sammenhæng og dels bruger det såkaldte problembehandlingshjul (se nedenfor). Derefter skulle vi i grupperne med udgangspunkt i eksempler, vi selv kom med, prøve at analysere problemer for hinanden. Jeg havnede selv i den varme stol med en sag, der har kørt i lang tid, og måtte gøre rede for sagen, svare på spørgsmål og modtage forslag til videre behandling. Lidt grænseoverskridende, men udbytterigt. > Medbestemmelse 4. Gør-fasen Gennemførelsen af handlingen Forløbskontrol Evaluering 3. Vil-fasen Valg af handling(er) Plan for gennemførelsen Plan for evalueringen 1. Ved-fasen Som det er nu Som vi gerne vil have, at det skal være Det, vi og andre ved, tror og føler 2. Kan-fasen Kreative ideer til muligheder Realistiske og ønskelige muligheder Prioritering Medindflydelse Problembehandlingshjulet er et redskab til forståelse af forhandlingsopgaven. Hjulets fire sektioner viser dele af processen frem mod løsning af et problem: 1. del, hvor problemet formuleres og ønsker kommer frem, 2. del, hvor man ser på løsningsmuligheder, 3. del, hvor man beslutter, hvad man vil gøre, og 4. del, som er udførelse og evaluering. En vigtig tanke bag modellen er, at man til hver tid kan gå tilbage i hjulet og samle op. Hvis forudsætningerne ændrer sig, må man gå tilbage og se, hvad man så kan gøre. Derved undgår man at køre fast. Man kan altid tage en tur mere i hjulet så at sige. PO-bladet 7

8 FORENINGSNYT vilje fra begge parter til at nå et resultat, og det er denne vilje, man skal arbejde ud fra. Der blev skrevet ivrigt på flip-overen, både undervisernes egne guldkorn og de små frø, vi kursister diskede op med. Før kurset var omme, var væggene klistret til med skematiske fremstillinger og stikord. Her er det kursusleder Tim Lund-Jensen, der skriver. FORHANDLINGSTEKNIK En forhandling opstår, når parter med forskellige, men legale interesser har brug for at blive enige, hvorefter de gennemgår en proces med det det formål at nå et resultat, skrev Tim Lund-Jensen på tavlen. For at en forhandling skal opleves som en succes, skal alle parter føle, at de har opnået noget, og det betyder, at begge parter skal rykke sig. Bortset fra de tilfælde, hvor modparten reelt ikke ser nogen grund til at forhandle tilfælde, man desværre godt kan møde som tillidsmand i Organistforeningen er der en I den gode forhandlingsproces er følgende punkter værd at være opmærksom på: Forberedelse: Til enhver forhandling er forberedelsen vigtig. Det gælder om at være så godt informeret som muligt, både om vores medlems ønsker og modpartens. Vi lærte, at forberedelsen til enhver forhandling ligger i hverdagen, altså i første omgang hos organisten. Hvis ikke organisten synliggør sig selv, sit arbejde og sine forventninger, vil det være sværere at komme med krav. Derefter kommer så forberedelsen til selve forhandlingen. Dagsorden: Fastlæg en dagsorden, afstem med modparten og hold jer til den. Deadline: Hvis modparten præsenterer én for en stram tidsramme, må man vurdere, om forhandlingen kan gennemføres, eller om den må a brydes for at genoptages på et senere tidspunkt. Man skal ikke lade sig presse til et dårligt resultat, fordi kontaktpersonen har et andet møde. Kommunikation: Læg ud med smalltalk, vær imødekommende og lyt! Tag notater undervejs. 8 PO-bladet

9 FORENINGSNYT Spørgsmål: Vi kom ind på, hvor utrolig vigtigt, det er, at spørge i stedet for bare at komme med sine krav. At spørge ind til modparten er en måde at skabe dialog og inde mulige løsninger på. Pauser: Det er i orden at tage en pause, hvor man lige kan vende sagen med den, man forhandler for, eller hvor man kan undersøge noget eller rådspørge sagkyndige. Aftalen: Få lavet en skriftlig aftale, som alle kan bakke op om. Evaluering skal bruges konstruktivt. Det er ikke nok at give sig selv eller andre skylden for, at det ikke gik helt som ønsket, men bedre at fokusere på det, der gik godt, og de muligheder, der kan indes i det resultat, man nu engang nåede frem til. FORHANDLING I PRAKSIS Efter gennemgang af de forskellige kommunikationsformers fordele og ulemper (skriftlig, mundtlig, telefonisk) skulle vi til at lave nogle praktiske øvelser: Først skulle vi spille henholdsvis menighedsrådsformand og tillidsmand, der ud fra en given casestory skulle forhandle tillæg hjem til en nyansat organist. Vi startede ud, ganske som vi var blevet instrueret, med at tale venligt og spørge interesseret til hinanden. Det skulle dog hurtigt vise sig, at det ikke var helt det samme, der stod på vores oplæg. Og så var spillet jo kørende. Jeg har i mit tillidsmandsarbejde selv været ude for at møde op og tro, at jeg kendte dagsordenen, og så viste det sig, at problemet var et andet sted, end jeg troede. I sådan et tilfælde kan man have forberedt sig nok så godt man bliver alligevel taget på sengen. ANSIGT TIL ANSIGT På kurset skulle jeg prøve rollen som menighedsrådsformand. Min modpart, Pia Nielsen, er nyvalgt tillidsrepræsentant og ville gerne vise sig som en ivrig forhandler. Hun forsøgte adskillige gange at dreje samtalen tilbage på det kvali ikationstillæg, hun ifølge sin casestory skulle prøve at forhandle hjem til den imaginære organist (Mortensen!), som hun skulle repræsentere. Men samtalen kom til at udvikle sig i en anden retning, end hun havde tænkt sig, da vi menighedsrådsformænd var blevet instrueret i, først at være afvisende og så mere imødekommende. Vi levede os gevaldigt ind i rollerne, og det gik godt, indtil jeg kom til at bruge en variant af den formulering, der står i de leste stil- PO-bladet 9

10 FORENINGSNYT Dommerbordet med Ulrik Søborg, vores mand i CO10, og John Poulsen, vores mand i Billund, begge klar til endeligt at afgøre diskussionerne. Afgørelserne var næsten enstemmige! lingsbeskrivelser: Da jeg nævnte, at vi forventede, at vores nye organist mødte på arbejde pæn og velsoigneret, kunne vi ikke holde masken længere. Vi tog os imidlertid hurtigt sammen og kæmpede os videre gennem hårde forhandlinger. De nåede dog ikke en løsning inden for tidsrammen, da vi fra starten stod langt fra hinanden. Andre havde mere held med deres forhandlinger, og der blev hevet enkelte tillægsaftaler hjem ved forhandlingsbordene rundt omkring i lokalet. VIA TELEFON OG MAIL Telefonisk forhandling rummer nogle særlige udfordringer, var vi nogle, der fandt ud af. Ikke nok med, at det kan være svært at forholde sig til en person, hvis nonverbale signaler ikke er synlige. Når så forbindelsen også svigter, kan det være meget svært at nå frem til et resultat. Når man forhandler skriftligt, har man tid til at tænke sig om, man kan rådføre sig med andre, eller man kan sove på det. Man kan nå at gennemlæse sit svar og dermed tjekke det for fejl, både de graverende og de banale. Når man taler i telefon, er der meget mere, der kan gå galt. Så da forbindelsen blev a brudt, sad vi i gruppen og tænkte: Det var da underligt, bare sådan at smække røret på!. Og vores modpart tænkte sikkert det samme. Det er forfærdelig nemt at skrive mails og trykke send. Det er også meget nemt at komme til at sende til personer, der ikke skulle være sendt til. Er man kommet til at udtrykke sig lidt skarpt, er det meget svært at glatte ud igen. Derfor er man nødt til at være meget omhyggelig med mailkorrespondencen: Kan den læses af alle? Er der noget, der kan misforstås? Er tonen o.k.? Har man husket at vedhæfte? Den skriftlige forhandlingsøvelse på kurset hæmmedes betydeligt af, at vi arbejdede sammen i grupper. Vi skulle altså nå til enighed, før vi kunne formulere en henvendelse eller et svar. Det var ikke så ligetil, for vi havde vidt 10 PO-bladet

11 FORENINGSNYT forskellige bud på, hvordan kagen skulle skæres. Og det forklarer jo delvis, hvorfor det kan være en lang proces at forhandle med et menighedsråd. Men om så vi skulle være nødt til at forhandle ved at morse til hinanden, skulle vi nok få det til at fungere, hvis begge parter var tilstrækkeligt interesserede. DILEMMASPILLET Og så skulle vi lege: En spilleplade a la Matador med brikker, terning og spørgsmålskort blev tildelt grupperne. Spørgsmålene drejede sig om en del af alle de dilemmaer, vi risikerer at møde som tillidsmænd, og eksemplerne var høstet fra Susanne Mørk-Jensens righoldige erfaring med egne sager og kendskab til andres. Når man trak et spørgsmål, skulle man besvare efter bedste evne, og medspillerne var så dommere, hver især udstyret med et ah- og et øv-kort. Brugen af øv-kortet skulle altid begrundes og det var dér, vi lærte noget, for tilgangen til og erfaringen med de forskellige emner var meget individuel og gav anledning til lange diskussioner. Så lange, at vi til tider var ved at glemme at slå med terningen. Kurset sluttede med en sidste forhandlingsøvelse, en mundtlig forhandling i plenun, som ikke gik alt for godt, men som gav anledning til en sidste evaluering: Hvad gik godt, hvad gik skidt, og hvorfor? Hvordan kunne man gribe det bedre an? Til sidst takkede vi underviserne og de ansvarlige for et fremragende kursus fra begyndelse til slut. DANSK SAXOFONKVARTET Den ægte vare. Stiftet i 1986 og stadig spillevende. Dansk Saxofonkvartet har spillet 1001 koncert i næsten ligeså mange lande og har indspillet adskillige skiver med bl.a. Kunst der Fuge og Goldberg Variationerne. Jørgen Bove, Christian Hougaard, Stefan Baur og Per Egholm. Altid afvekslende og publikumsvenlige programmer også gerne temakoncerter. PO-bladet Kontakt Per Egholm, eller 11

12 PORTRÆT PÅ BESØG HOS MR. KOR På Organistforeningens stævne i maj står dirigent og organist Torsten Mariegaard for et lille seminar om korledelse og korrepertoire. Her medbringer han både Rachmaninov, renæssance og rytmisk musik. Og et budskab om at møde sangerne hvor de er, og give dem oplevelsen af at lykkes. Vi har mødt den erfarne kormand på hans hjemmebane. Af Malene Wichmann, journalist En prøve med Torsten Mariegaard og kammerkoret Terpsichore er en aften i højt tempo. På lidt over en time kommer vi omkring både Ligeti, Mendelssohn, David Wikander og Fo ajle de små blomster samt kaffe og kage. Flyglet er ofte i brug. Torsten Mariegaard skifter tit pladsen foran koret ud med klaverbænken, ligesom han bevæger sig hurtigt fra at rette drilske toner til instruktion af det musikalske udtryk. Det skal være mumlende, tilbageholdt i starten, forklarer han om Ligetis Éjszaka. Han sætter sangernes ungarske udtale på plads, og de følger ham fokuseret. Indtil han bryder af, griner og medgiver, at lige præcis dét sted er ét af de hårde. Koret består i aften af 13 damer og 11 herrer i alderen år, hvoraf en del har fulgt Torsten Mariegaard gennem årtier. Terpsichore har han dirigeret siden Derudover er han dirigent for kammerkoret Pegasus samt Rudersdalkoret, og han er organist i Birkholm Kirkesal i Herlev nær København. De to søsterkor Terpsichore og Pegasus optræder sammen under navnet Copenhagen Oratorio Choir, som har optrådt med Rachmaninovs Vesper mere end 30 gange og desuden indspillet værket. Koret har også opført Händels Messias hvert år siden Gennem de mange år i faget er Torsten Mariegaard blevet mere afslappet, og han har for eksempel erkendt, at det ikke er alle pointer, der kan formidles til et amatørkor udelukkende ved brug af dirigentens hænder, hvor levende og talende de end er. Samtidig er han stadig ambitiøs med hver eneste korprøve. Noget, jeg har taget med fra min egen lærer, Dan-Olof Stenlund, er, at korsangerne skal opleve, at de lykkes. Et kor er meget følsomt, de skal have gode oplevelser hver uge, ellers siver medlemmerne væk, siger han. 12 PO-bladet

13 PORTRÆT EN TRANG EFTER NOGET STØRRE Oprindeligt var det ikke meningen, at han skulle være dirigent. Klassisk guitar var Torsten Mariegaards hovedfag som ung, men da han ikke kom ind på konservatoriet i første forsøg, begyndte han at læse musikvidenskab. Jeg kan stadig huske, da vi var på korweekend, og jeg skulle dirigere resten af årgangen. Det var en stor oplevelse for en 19-årig at stå foran et stort, tændt kor for første gang. En succes jeg tog med mig, fortæller han. Torsten Mariegaard blev glad for musikvidenskaben, men besparelser på studiet sendte ham tilbage på konservatoriet, hvor han nu kom ind med sin guitar. Han mærkede imidlertid snart en trang efter noget større. Nåh, du manglede Sturm und Drang, konstaterede én af Torsten Mariegaards kolleger senere, og det var ikke helt forkert. Det var en kæmpe oplevelse for ham, da han ik muligheden for at være med til en opførelse af Mahlers 8. Symfoni som korsanger, Og da hans tenorstemme senere bragte ham ind i kammerkoret Hymnia og konservatoriets kammerkor, hvor han både ik mulighed for at dyrke sin sociale side og de store musikalske sus, var hans skæbne beseglet. Da han på konservatoriet skiftede til korog orkesterledelse, ik han Dan-Olof Stenlund og Jorma Panula som lærere. En vanvittig god kombination, siger Torsten Mariegaard i dag om kordirigenten Stenlund og den fåmælte, minimalistiske orkesterdirigent Panula. ER BLEVET EN MR. KOR Når man går op af trappen til pulpituret i Birkholm Kirkesal, er det tydeligt, at det er en kormand der bestrider orgelbænken. I reolerne ved toppen af trappen ligger bunkevis af korstemmer. Det er sæt, som Torsten Mariegaard har arvet fra det hedengangne Hareskovkoret. De må have lavet helt ufattelige projekter, som ingen har hørt om. Mange af værkerne ligger i sæt af 100, og det er bestemt ikke nemme værker. Der er blandt andet stemmer til Schnittkes Requiem og Le Roy David af Honegger, fortæller han med fagmandens begejstring i stemmen. At den ine nodesamling er endt her, er noget, han er stolt af. Det er dejligt, at folk tænker på at overdrage sådan en samling netop til mig. Det viser, hvordan jeg er blevet en Mr. Kor i manges bevidsthed, siger han. Efter Torsten Mariegaard forlod konservatoriet, ik han hurtigt de tre kor, som han stadig dirigerer i dag. I samme periode besluttede han at uddanne sig til organist. Jeg ville gerne have et fast job, så jeg kunne forsørge en familie, forklarer han. Men samtidig var der meget, der faldt på plads for ham, da han begyndte at spille orgel. > Fotos: Malene Wichmann PO-bladet 13

14 PORTRÆT Foto: Stig Harpsøe Torsten Mariegaards bedste råd til korledere Skab et kormiljø, hvor du bruger dig selv så godt som muligt. Mange organister er pligt opfyldende og glemmer, hvad de selv har lyst til. Husk: Når dirigenten har det godt, har koret det også godt. Vær realistisk, og bed ikke koret om noget, de ikke kan. De skal mærke, at det lykkes for dem. Bryd selv ud af elevrollen, vær glad og åben, og brug de muligheder, du har. Det er ikke sikkert, at det er lykken for dit kor at synge svære satser a cappella. Sørg for at der er koncerter i kalenderen, I kan arbejde hen imod. Torsten Mariegaard er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, først som musiklærer i guitar (1988) og derefter med musikledelse (1990), og han tog i 1996 PO-eksamen fra Sjællands Kirkemusikskole som privatist. er ansat som organist i Lindehøj Sogn, Herlev, og er desuden kordirigent: leder kammerkorene Fotos: Malene Wichmann Terpsichore, Pegasus samt Rudersdalkoret. De to førstnævnte slår sig desuden sammen i større projekter under navnet Copenhagen Oratorio Choir. har opført en lang række a cappella-værker samt store værker for kor, solister og orkester såsom Bachs Johannespassion, Händels Messias, Mozarts Requiem, Haydns Skabelsen og Brahms Ein Deutches Requiem. Rachmaninovs Vesper har han opført mere end 30 gange i ind- og udland. underviste på Sjællands Kirkemusikskole i korledelse og hørelære fejrer her i foråret sin 50 års fødselsdag ved at samle alle tre kor i en opførelse af Verdis Requiem: 30. marts kl. 16 i Helligaandskirken, Kbh., og 6. april kl. 15 i Grundtvigs Kirke, Bispebjerg Læs mere på blandt andet kammerkoretterpsichore.dk og cochoir.dk. 14 PO-bladet

15 PORTRÆT Partiturbevidsthed og klaverspil hænger sammen, og det gjorde mig til en bedre dirigent at overvinde guitaristens tangentbarriere. Desuden havde jeg behov for at lave noget mere indadvendt. Jeg talte og sang og underholdte jo hele dagen. Da jeg første gang låste mig ind i Brorsons Kirke for at øve, føltes det helt rigtigt, fortæller han. SIG FARVEL TIL ELEVROLLEN På stævnet i Odense vil Torsten Mariegaard tage udgangspunkt i arbejdet med et broget, blandet kor: Et kor, hvor der typisk er forskel på, hvad korsangerne kan, og hvor det tit er svært at rekruttere herrer. Temaet vil være at udvide fællesmængden mellem dig selv og koret. Når du starter som korleder, kommer du direkte fra en uddannelse, hvor du kun har været sammen med folk, der alle har det musikalske gen. Og når du selv inder det indlysende, hvordan musikken skal formes, kan det være svært at forstå, hvorfor det er umuligt for korsangerne at fange slutkonsonanten eller fraseringen. Man kan nemt føle afstand til sit kor, og det gælder derfor om at inde veje til at slå bro, siger Torsten Mariegaard. Ifølge hans iloso i er løsningen blandt andet at sige farvel til den elevrolle, som man nemt hænger fast i, selvom studieårene er forbi. Man har måske en ambition om, at koret bør synge a capella, og hvis ikke man kan få dem til at følge sig, får man dårlig samvittighed. Men sådan behøver det ikke være, mener Torsten Mariegaard. Han opfordrer til, at man inddrager byens amatørmusikere, så koret ikke skal klare alle stemmer selv, og han opfordrer dirigenter til selv at synge med. Hvis du er den bedste sanger i lokalet, er det spild af stemme og fraseringskraft at tie stille, mener han. MOODY OG RACHMANINOV Til seminaret på stævnets sidste dag planlægger Torsten Mariegaard at medbringe et blandet program. En enkelt rytmisk sang er tit god til at slå bro med. Det kunne for eksempel være Lord, I m available to you af Carlis Moody Jr. Den har et kirkeligt indhold, der er masser af musikfaglighed i den, og den er til at overkomme, siger han. Han vil også medbringe én af de mere ladsig-gøre-lige satser fra Rachmaninovs Vesper, der med sit russiske sprog fascinerer mange korsangere. Og så vil han også tage renæssancemusik med, lover han. PO-bladet 15

16 ANMELDELSER 40 ÅRS DANSK DISKANTPRAKSIS I 1973 udgav Ulrich Teuber Diskantbogen med 263 overstemmer til salmemelodier fra koralbogen. Disse overstemmer blev normsættende og havde en slidstyrke, som også i dag har givet dem klassikerstatus. Teubers overstemmer er komponeret til koralbogens salmeudsættelser og harmoniseringer, og har ofte et polyfont/imiterende præg. I 1994 og 1998 udkom Per Günthers Diskantstemmer til gudstjenestebrug I-II. Disse samlingers særkende er, at overstemmerne efter engelsk forbillede er komponeret til reharmoniseringer af koralbogens salmeudsættelser. Et klassisk eksempel på denne engelske tradition er David Willcocks udsættelse af O, Come All Ye Faithfull. Denne udsættelse findes også i Cantorinus (og i 2003-koralbogen i øvrigt). Diskantstemmernes funktion er at give menighedssangen en højtidelig klangkrone samt at understrege teksten i et enkelt vers. Lasse Toft Eriksen m.fl. Discantorinus FUK/Mixtur Koralbog 499 kr./ korbog 149 kr. hos noder.dk De 150 diskantstemmer og koralsatser fra samlingen Cantorinus repræsenterer et bredt historisk udsnit af en dansk diskantpraksis. Cantorinus er et skønt gensyn med tidligere udgivet materiale, men rummer også for en stor dels vedkommende helt nyt materiale. Udgivelsen tilbyder utrolig mange muligheder for at skabe variation i salmesangen. Dels er der de mange flotte overstemmer, som kan udføres enten vokalt eller instrumentalt, og dels er der i den tilhørende koralbog en lang række spændende alternative harmoniseringer af de enkelte koralsatser. Udgivelsen er et godt værktøj og bestemt en anbefaling værd. Den henvender sig til alle organister og kirkekorledere et must have simpelthen. DEN HISTORISKE SYNTESE Diskantstemmer fra de ovennævnte samlinger danner et væsentligt grundlag for indholdet i Cantorinus. Herudover er der genoptrykt en række gode reharmoniseringer med tilhørende diskantstemmer, som tidligere har været udgivet i FUK-regi og hos Edition Egtved, bl.a. Jesper Madsens fantasifulde udsættelser af Se, nu stiger solen og Se, vi går op til Jerusalem samt Hanne Kuhlmanns udsættelse af Nu blomstertiden kommer, som emmer af nordisk romantik. Erling Thomsen er bl.a. repræsenteret med en letflydende harmonisering af Lille Guds barn, hvad skader dig, hvor overstemmen udfolder sig som en vokalise. Udgivelsen rummer også et nordisk islæt med bl.a. tre udsættelser af Dejlig er jorden af henholdsvis Agnestig, Öhrwall og Hovland. Cantorinus sammenfatter på bedste vis de historiske rødder indenfor diskantpraksis i Danmark. DET NYE I tillæg til det materiale, som findes udgivet andre steder, er der en hel række nykomponerede over- 16 PO-bladet

17 ANMELDELSER stemmer, fortrinsvis af Lasse Toft Eriksen, Hans Chr. Magaard og Lars Ole Mathiasen. I mange tilfælde er disse overstemmer skrevet til nye harmoniseringer af koralbogens melodiudsættelser. En hel del af de nye melodier fra 2002-salmebogen er også repræsenteret i udgivelsen, bl.a. Du kom til vor runde jord, med en rigtig udmærket orgelsats, Du, som gir os liv og gør os glade, Gud, vi er i gode hænder og Spænd over os dit himmelsejl. STOR BREDDE OG ANVENDELIGHED Cantorinus er i alle måder en meget bred udgivelse. Styrken er, at mange kernesalmer har fundet indpas i samlingen, og at salmerne til de kirkelige højtider er så rigt repræsenteret. De mange flotte overstemmer findes i forskellige sværhedsgrader og musikalske karakterer, fra de mere homofone følgestemmer til de mere imi- terende og melismatiske, som ofte også stiller krav til sangernes høje ambitus. En række af overstemmerne har flere steder tostemmige passager. Overstemmerne måske især de sværeste kan også tænkes udført instrumentalt, og i den forbindelse havde det været fint med en stemmebog for transponerende blæseinstrumenter. Koraludsættelserne er et helt kapitel for sig selv. De spænder fra at være helt tro mod koralbogen til at være helt igennem reharmoniserede. Svend Prips harmonisering af Blomstre som en rosengård er her en rigtig perle, som på alle måder virker helstøbt og stilistisk gennemført. Ikke alle dele af samlingens nye harmoniseringer når dette niveau, men der er rigtig mange gode alternative harmonisering at hente her. Cantorinus fortjener stor udbredelse for sin bredde og åbenlyse anvendelighed, og får hermed en rigtig stærk anbefaling med på vejen. Henrik Strøm Michael Nielsen Daggryets sange Unitas Forlag 149 kr. på rpc.dk Her er en meget personlig digt-, sang- og salmesamling fra præsten for den grundtvigske Ryslinge Valgmenighed på Fyn. Måske også rigelig personlig. Blandingen af private digte og lejlighedssange, som optræder skiftevis med seriøse højtidssalmer, er nok ment som et forfriskende eksperiment, men resultatet forekommer særpræget og ufokuseret. Alligevel er der også noget at hente, som gør samlingen værd at anskaffe sig og bruge. De helt private indslag i Daggryets sange er et mindedigt om Michael Nielsens mor samt festsange til konens fødselsdag og sønnens konfirmation. Desuden er der lyrik, som knytter sig til begivenheder i valgmenigheden. Generelt har det en kvalitet, som hæver sig over, hvad man andre steder udsættes for men i denne sammenhæng bidrager det ikke med noget væsentligt. Udgivelsens titel indikerer da også, at dens centrale indhold ligger i de alment brugbare kirkelige sange/salmer. Daggryet er her synonym for påskemorgen, og der er hele fire bud på salmer til påskedag. Desuden en pinsesalme, en adventssalme og tre bryllupssalmer. Michael Nielsens sprog er enkelt og ofte billedrigt, pointerne letforståelige og budskaberne vigtige. Salmerne har melodier forsynet med orgel- eller klaversatser samt becifringer, og de er skrevet af kompetente folk. To af højdepunkterne er påskesalmer: Solen svæver over graven med melodi af Kristian la Cour og Den dejligste morgen, hvis jublende stemning er fornemt indfanget af Erling Lindgren. Desuden er der bidrag fra Peter Lindhardt Toft, Povl Chr. Balslev og Jesper Vognsgaard. Filip Graugaard Esmarch PO-bladet 17

18 ANMELDELSER Højre hånd /Right hand: Uden tempo, lange fermater, samme klang hele vejen / Without tempo, long fermatas, same sound all the way through & # # # U U # w w w w U U U U U U w w w w w w Uw U w w w. π Venstre hånd / Left hand: q = 50 In lumine Domini Suite no. 1 1: Forsamlingsmusik & # # # A # œ B C. œ. œ. D œ. E œ. p detaché & # # # F G H I # œ.. œ œœœ.. Flemming Chr. Hansen Spil modulerne A-I i tilfældig rækkefølge med pauser af vekslende længde imellem. Klangen kan varieres / Play the modules A-I i random order with pauses of varying length in between. Sound may be varied Flemming Chr. Hansen In Lumine Domine Egen udgivelse (kun pdf) Gratis via giflerne.dk. Nu er den energiske og meget dygtige organist og komponist fra Sakskøbing, Flemming Chr. Hansen, igen på banen med et nyt kompositorisk værk for orgel. In Lumine Domini må vel tydes som noget i retning af I Herrens lys. Værket er inspireret af Charles Tournemires storværk L Orgue Mystique og består af en række 4-satsede suiter. Tournemire skrev i alt 51 suiter svarende til de af kirkeårets søndage, hvor orgelet benyttes. Foreløbigt er Flemming Chr. Hansen nået op på ti, men der er vistnok flere på vej. Mens Tournemires musik er rettet mod den katolske messe, har Flemming Chr. Hansen haft folkekirkens mangfoldighed af alternative gudstjenester i tankerne såsom allehelgen, kyndelmisse m.fl. Følgelig har den nye musik et klart meditativt præg, der er som skabt til fordybelse. Om musikken fortæller komponisten selv: Hver suite består af fire satser: 1 Forsamlingsmusik et modulopbygget stykke, som kan vare lige så længe, man synes, det er interessant. Det spilles inden gudstjenesten, mens menigheden forsamles. 2 Præludium et mere metrisk stykke med fast varighed til indledning af gudstjenesten. 3 Mosaik endnu et modulopbygget stykke med fl eksibel varighed, som kan anvendes som ledsagemusik til nadver, lystænding, kontemplation over bibellæsninger osv. 4 Postludium igen et stykke med fast varighed, som afslutter gudstjenesten. Det vil i nogle tilfælde bære præg af en funktion som en art overgangsmusik mellem kirkens meditative rum og den pulserende verden udenfor. LYTTEVENLIG MEDITATIONSMUSIK Flemming Chr. Hansens nye musik er på alle måder et velkomment alternativ til de mere traditionelle orgelkoraler, som vi organister som regel må ty til, når det drejer sig om mere lavmælt orgelmusik til en meditationsgudstjeneste. Stykkerne kan dog også fint indgå i et koncertprogram. Musikkens karakter er klart nutidig, men med sit lyriske præg er den så absolut lyttevenlig, også for såkaldt almindelige mennesker. Nok har Tournemire været en vigtig inspirationskilde ved skabelsen af Flemming Chr. Hansen nye musik, men egentlige pasticher er der langtfra tale om. Musikken er helt sin egen. Stykkernes sværhedsgraden er varierende, uden at nogen af satserne er uoverkommelige. Og tilmed er der ingen undskyldning for ikke at gå i lag med musikken, da den ligger frit tilgængeligt på komponistens internetside, giflerne.dk. Det kræver blot et par museklik og papir i printeren, og skulle der opstå tvivl om, hvordan noderne skal tydes, kan man høre musikken som MP3-lydfil med komponisten selv på orgelbænken. Musikken er formentlig opstået ved Sakskøbing kirkes digitale Allen-orgel, men den vil uden videre kunne spilles på et traditionelt orgel. Den formidles dog allerbedst på et orgel med en stor klangpalet i de mere stilfærdige nuancer. Knud Olsenorglet fra 1898 i Vivild kirke (15/II/P), som jeg har under mine vinger, er med sit præludereværk i svelle en glimrende eksponent. Per Rasmus Møller 18 PO-bladet

19 STÆVNE ORGANISTFORENINGENS ÅRSSTÆVNE i Odense på Hotel Plaza den maj 2014 Fionian Baroque Kjeld Fredens Christian Roar Pedersen Johannes Konstantin Neergaard Pia Boysen Povl Chr. Balslev Randi Elisabeth Mortensen Torsten Mariegaard Tilmelding sker nemmest på på Organistforeningen.dk og alternativt via blanketten på side 21. Tilmeldingen skal være sekretariatet i hænde senest tirsdag den 1. april. Senere tilmelding er dog mulig til forhøjet pris. PO-bladet 19

20 STÆVNE Søndag Ankomst og kaffe på Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C Foredrag: Carl Nielsen og bluesmusik til aftenkaffen, v. Johannes Konstantin Neergaard (se side 24) Middag Koncert med Fionia Baroque i Sct. Hans Kirke (se bagsiden) Nachspiel på hotellet Mandag fra Morgenmad Morgensang v. Povl Chr. Balslev Workshop I: A1: Improvisation i orgelspil i Graabrødre Klosterkirke, v. Povl Chr. Balslev (se side 23) B1: Udveksling af orgel- og korsatser med mulighed for at demonstrere for hinanden, v. Poul Mørk Hansen C1: Slip glæden og poesien løs i børnekorarbejdet, v. Pia Boysen (se side 23) Kaffepause og skift til ny workshop Workshop II gentagelse af workshop I Frokost Foredrag: Brug hjernen til en forandring, v. Kjeld Fredens (se side 24) Kaffe og mulighed for at besøge nodeudstillingen eller afprøve de udstillede el-klaverer fra Juhl-Sørensen Middag Workshop III: A2: Udveksling af ideer til arbejdet med børn i kirken (ikke korarbejdet), v. Susanne Mørk-Jensen B2: Sociale mediers anvendelse i markedsføring, v. Christian Roar Pedersen (se side 23) Nachspiel på hotellet Tirsdag fra 7.00 Morgenmad Byvandring med lokal guide i Odenses gamle bydel, herunder musikalske smagsprøver i domkirken v. Randi Elisabeth Mortensen (se side 24). Frokosten indtages i nærheden af H.C. Andersens Hus Nyt fra Kirkeministeriet Kaffepause 16:00 Generalforsamling (dagsorden side 4) Festmiddag med underholdning Folkedans Natmad Onsdag fra Morgenmad Korseminar v. Torsten Mariegaard (se side 23 samt portræt s. 12) Kaffe og tak for denne gang 20 PO-bladet

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN

SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN SALMESANG IND MED MODERMÆLKEN Henriette Hoppe har ikke været omkring en anden uddannelse, før hun blev PO. Jobbet som organist lå i naturlig forlængelse af glæden ved at spille orgel, og medlemskabet af

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

SSjællands Kirkemusikskoles

SSjællands Kirkemusikskoles ommerkursus SSjællands Kirkemusikskoles Sommerkursus for organister og sangere på Emmaus - galleri & kursuscenter 5 intense dage med kirkemusik 24. - 28. juni 2013 Program MANDAG 24. JUNI 13.00 Ankomst

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010 MasterClass VII i Unge Stemmer Den kropslige glæde i Sangen Herning 3.-7. marts 2010 Forord Den kropslige glæde i sangen - Hvordan oplever publikum musikken og sangerne ved en optræden? Hvordan kan en

Læs mere

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Guds engle -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Guds engle -1 Mål: At give børnene et bibelsk syn på engle. Læs bilaget Info igennem, så du kan besvare børnenes spørgsmål. Tekst: Lukas 1, 5-25 (Zakarias ser en engel). Visualisering: Pynt rummet med

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Spil Smart Vol. II. ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog

Spil Smart Vol. II. ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog 1 Spil Smart Vol. II ISMN nr.: 979-0-66139-053-4 Medie: E-bog Forfattere og koncept: Liv Beck og Tove Sørensen Medforfattere: Stepnote Publishing Logo og omslag designet af: Martin Sommer Flot Martin Layout:

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold.

I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold. 21. oktober 2011 Kære medlemmer Hvordan få de rigtige musikere - på de rigtige pulte? I de seneste nyhedsbreve har vi talt lidt om dirigentens opgaver og løn- og ansættelsesforhold. Nu går vi til et mere

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk)

Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Fredagsbrev 16. december 2011 (www.fritime.dk) Kære alle Benyt lige juleferien til at checke for lus (også i overbygningen), de hygger sig åbenbart i en kold tid. Se endvidere tilbuddet om musikundervisning

Læs mere

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND

ÅRSMØDEHÆFTE 2012. meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDEHÆFTE 2012 Bilag til årsmøde og generalforsamling meget SAMMEN KAN VI MERE DIAKONHØJSKOLENS DIAKONFORBUND ÅRSMØDE & GENERALFORSAMLING 2012 Velkommen 2 Er du jubilar, eller bliver du diakon i morgen?

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014

Kom på sporet med koret Uge 28. Dato 6/7 12/7 2014 2014 Kom på sporet med koret Uge 28 Dato 6/7 12/7 2014 Side 2 Livsstilshøjskolen i Gudum opfordrer dig til at komme På sporet med koret en uge for dig, som holder af at synge i kor og har lyst til at udveksle

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag

Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Sommeren 2012 Vejle Idrætshøjskoles sommerforedrag Sommeren 2012 Erik W. Pedersen Livet vil os kun det bedste Som indehaver af flere verdensrekorder, i forskellige

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg

Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår Undervisning for alle. Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Kursuskatalog Peer-Undervisning Forår 2017 - Undervisning for alle Recovery-skolen Center for Mestring Søndersøparken 16 Viborg Om Recovery-skolen og peer-undervisning Recovery er et ord venligst udlånt

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Gradsprøver - introduktion

Gradsprøver - introduktion Gradsprøver - introduktion E u r o p e a n P i a n o T e a c h e r s A s s o c i a t i o n Bestil prøvemateriale De detaljerede prøveopgaver og repertoireliste tilsendes for 25 kr. + porto ved henvendelse

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Kære kollega Silkeborg juni 2014 Hermed kommende skoleårs program fra Silkeborg musiklærerforening. Det er ligesom vi plejer. Vi har valgt

Læs mere

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige!

KURSUSKATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! KATALOG Velkommen på kursus for genbrugsfrivillige! Vi er glade for at kunne tilbyde jer en række kurser. Kurserne vil forhåbentlig give jer ny inspiration til den daglige drift af butikken og motivation

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

CENTER FOR TRAUME- OG TORTUROVERLEVERE (CETT) PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

CENTER FOR TRAUME- OG TORTUROVERLEVERE (CETT) PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK PULJE FOR PERSONALEPOLITISKE PROJEKTER REGION SYDDANMARK SAMKLANG MUSISK SAMARBEJDE AFSLUTTENDE RAPPORT CENTER FOR TRAUME- OG TORTUROVERLEVERE (CETT) PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Indhold Projektets

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Halleluja, mere af dig -4

Halleluja, mere af dig -4 Halleluja, mere af dig -4 Mere af Guds kraft Mål: At give børn en længsel efter at blive fyldt med (mere af) Guds kraft. Tekst: 2. Kongebog 4, 18 37 (Elisa vækker en dreng op fra de døde). Visualisering:

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam

Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam Musikaktiviteter påvirker folk positivt, både fysisk og psykisk, i overraskende grad! Musik er samtidig en intens

Læs mere

VIBORG STIFTS MEDIEDAG

VIBORG STIFTS MEDIEDAG VIBORG STIFTS MEDIEDAG KIRKEN I TV... KIRKEN I TALE... KIRKEN I TEKST... KIRKEN PÅ TRYK... KIRKEN PÅ VIDEO... KIRKEN I BILLEDET... KIRKEN PÅ NETTET... KiRKEN PÅ TWITTER... KIRKEN PÅ PLAKATEN... KIRKEN

Læs mere

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00

Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Menighedsrådsmøde i Sognegården tirsdag den 10. april 2012 kl. 19.00 Til stede: Punkt Beslutning Aktion Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendelse af dagsorden. Medlemmer: Gjødesen, Birgit Jensen,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter Fleksibel Fleksibelworkshopdag workshopdag 14. 14.jan. jan.kl.10.00-20.00 kl.10.00-20.00 Hornstrup Hornstrupkursuscenter kursuscentervejle Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus. 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Dansere og spillefolk indbydes til... Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 30.-31. maj i Stoholm Fritids- og Kulturcenter Lederuddannelse og inspirationskursus 2015 Lørdag den 30. maj kl. 9.00 til

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016

KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 KURSUSPROGRAM EFTERÅRET 2015 OG FORÅRET 2016 Fjelsted kirke FYENS STIFTS MENIGHEDSRÅDSFORENING www.fsmfyn.dk KÆRE KURSIST I dette kursusprogram finder du brugbare, spændende og Inspirerende kursusforløb

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Frihed. af Henriette Larsen

Frihed. af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen FRIHED Henriette Larsen, København 2016 Illustrationer og layout Maria Tønnessen www.byme&henry.com 1. udgave, 1. oplag ISBN 978-87-999041-0-5 FORORD

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011

VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 VINDBLÆS FRISKOLE MUSIKSKOLEN 2010/2011 Musikskole 2010-2011 Vi byder endnu engang alle hjertelig velkommen til endnu et år på Vindblæs musikskole. Vi ser frem til at møde eleverne i både sammenspil- og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Musikalsk ledelse bliv dirigent for en dag

Musikalsk ledelse bliv dirigent for en dag Musikalsk ledelse bliv dirigent for en dag Jeres virksomhed er et stort orkester og du er dirigenten. Hvordan orkestrerer du dine medarbejdere? Har de hver især en vigtig stemme? Spiller de stadig sammen?

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål

Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål Bryd vanen, bøj fisken og nå jeres mål Kursus for kursusledere den 25. september 2013 Opgaver & værktøjer Tilmeld dig: Nå dine mål med Torben Wiese Få inspirationsmail på www.habitmanager.com 1 Værktøj:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst?

Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE. Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Det er dine papirer: LÆRINGSSTILE Hvordan lærer du bedst? Hvordan arbejder du bedst? Hvordan tænker du bedst? Side 1 Vi bruger alle læringsstilene, men mest 2 eller 3. Så find dine stærkeste stile, og

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016

Nyhedsbrev nummer 8. Ollerup, den 5. april 2016 Nyhedsbrev nummer 8 Ollerup, den 5. april 2016 Kære forældre Lige om lidt skal vi på turne, vi glæder os. Koret er i storform, vokalgruppen, det klassiske orkester og Big Bandet øver for sidste gang før

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere