HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning"

Transkript

1 HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

2

3 HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Brugervejledning

4 Copyrightoplysninger 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 10/2006 Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er forbudt, hvis ikke andet er angivet i henhold til lovgivning om copyright. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Garantierne for HP-produkter og - services er udelukkende angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der leveres sammen med sådanne produkter og services. Ingen oplysninger i dette dokument kan udlægges som en yderligere garanti. HP påtager sig intet ansvar for eventuelle tekniske fejl, trykfejl eller udeladelser i dette dokument. Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Oprettet Alle rettigheder forbeholdes. Der gives licens til at kopiere og bruge denne software, forudsat at den identificeres som "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" i alt materiale, der omtaler eller henviser til denne software eller denne funktion. Der gives desuden licens til at oprette og bruge afledte værker, forudsat at sådanne værker identificeres som "afledt fra RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" i alt materiale, der omtaler eller henviser til det afledte værk. RSA Data Security, Inc. indestår ikke med nogen garantierklæringer vedrørende denne softwares salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Den leveres "som den er og forefindes" uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti. Disse bemærkninger skal medtages i alle kopier af dele af denne dokumentation og/eller software. Varemærker Intel, Pentium er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA eller andre lande. Microsoft, Windows og Windows XP er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Secure Digitalhukommelseskort understøttes af dette produkt. SD Logo er et varemærke tilhørende den respektive ejer. Begrænsninger af kopiering Mange steder er det ulovligt at kopiere følgende elementer. I tilfælde af tvivl skal du først kontakte en juridisk rådgiver. Officielle papirer og dokumenter: Pas Immigrationsdokumenter Udvalgte militærdokumenter Id-badges, kort eller distinktioner Statslige stempler: Poststempler Indkøbskuponer Check eller bankanvisning fra statslige institutioner Papirvaluta, rejsechecks eller pengeanvisninger Indskudsbevis Arbejde beskyttet af ophavsret Sikkerhedsoplysninger Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. 1. Alle instruktioner i den dokumentation, der følger med HP Allin-One, bør læses grundigt. 2. Brug altid en netledning med jordforbindelse, når du tilslutter dette produkt til en stikkontakt. Hvis du ikke ved, om stikkontakten har jordforbindelse, skal du spørge en elektriker. 3. Læs alle advarsler og instruktioner på produktet. 4. Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring. 5. Undgå at installere eller anvende produktet i nærheden af vand, eller når du er våd. 6. Installer produktet på en fast, stabil overflade. 7. Produktet skal anbringes, så man ikke træder på eller falder over ledningen, og så ledningen ikke bliver beskadiget. 8. Hvis produktet ikke virker som det skal, anbefales det at læse Vedligeholdelse og fejlfinding. 9. Man kan ikke selv reparere nogen dele i produktet. Reparation skal udføres af uddannet personel. Restriktioner for produktmaterialer Dette HP-produkt indeholder følgende materiale, der kan kræve speciel håndtering ved bortskaffelse: Kviksølv i scannerens fluorescerende lampe (< 1,5 mg) Hvis du vil have oplysninger om genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronics Industries Alliance på Du kan finde yderligere oplysninger under Genbrug.

5 Indhold 1 Kom godt i gang Find andre ressourcer til produktets...10 Hjælp til handicappede...12 Sådan fungerer delene i HP All-in-One Forsiden...13 Område til udskriftsforbrugsvarer Hukommelseskortstik...14 Bagside...15 Kontrolpanel...15 Kontrolpanelets knapper og indikatorer...16 Farvedisplay...18 Lyspanel med to linjer...19 Oplysninger om tilslutning Installation af ekstraudstyr Installation af duplexenhed...21 Montér Bakke Aktivér ekstraudstyr i printerdriveren...22 Sådan aktiveres ekstraudstyr på Windows-computere...23 Sådan aktiveres ekstraudstyr på Macintosh-computere Sådan anvendes All-in-One-enheden Brug menuerne på kontrolpanelet...24 Typer meddelelse på kontrolpanelet...25 Statusmeddelelser...25 Advarselsmeddelelser...25 Fejlmeddelelser...25 Kritiske fejlmeddelelser...25 Ændring af enhedsindstillinger...26 Sådan anvendes HP Solution Center (Windows)...26 Sådan anvendes HP's foto- og billedbehandlingssoftware...27 Tekst og symboler...28 Indtast numre og tekst på kontrolpanelets tastatur...28 Sådan indtastes tekst...29 Sådan indtastes et mellemrum, en pause eller et symbol...29 Sådan slettes et bogstav, tal eller symbol...29 Indtast teksten ved hjælp af det visuelle tastatur (kun på visse modeller)...29 Tilgængelige symboler til faxnumre (kun på visse modeller)...30 Ilægning af originaler...31 Ilægning af en original i den automatiske dokumentføder (ADF)...31 Ilægning af en original på scannerglaspladen

6 Valg af printmedier...33 Tip til valg og brug af udskriftsmedier...33 Om specifikationer til understøttede medier...34 Om understøttede formater Om understøttede medietyper og vægtstørrelser...37 Indstilling af minimummargener...38 Ilægning af medier...39 Konfigurering af bakker...41 Udskrivning på medier i specialformat og brugerdefinerede medier...42 Sådan udskrives på specialmedier eller brugerdefinerede medier (Windows)...42 Sådan udskrives på specialmedier eller brugerdefinerede medier (Mac OS)...43 Udskrivning uden ramme...43 Sådan udskrives et dokument uden ramme (Windows)...43 Sådan udskrives et dokument uden ramme (Mac OS)...44 Opsætning af hurtigkaldsposter (kun på visse modeller)...44 Sådan oprettes faxnumre som hurtigkaldsposter eller -grupper...45 Sådan oprettes hurtigkaldsposter...45 Sådan oprettes en hurtigkaldsgruppe...45 Opsætning af netværksmapper som hurtigkaldsposter (på visse modeller)...46 Sådan oprettes hurtigkaldsposter...47 Udskriv og få vist en liste over hurtigkaldsposter...47 Sådan udskriver du en liste over hurtigkaldsposter...47 Sådan får du vist en liste over hurtigkaldsposter Udskrivning Rediger udskriftsindstillinger...48 Sådan redigeres indstillingerne i et program for aktuelle jobs (Windows)...48 Sådan ændres standardindstillingerne for alle fremtidige job (Windows)...48 Sådan ændres indstillingerne (Mac OS)...48 Udskrivning på begge sider (duplex)...49 Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret...49 Sådan foretages dupleksudskrivning (Windows)...49 Sådan foretages automatisk dupleksudskrivning (Mac OS)...50 Annullering af et udskriftsjob Kopiering Sådan kopierer du fra kontrolpanelet...51 Redigering af kopiindstillingerne...51 Beskæring af en original (kun på modeller med farvedisplay)...51 Annullering af et kopijob Scan Scanning af en original...53 Sådan oprettes et digitalt arkiv (kun på visse modeller)...53 Scanning af en original til en netværksmappe...54 Scanning af en original til et computerprogram (direkte forbindelse)...55 Scanning af en original til en hukommelsesenhed...56 Brug Webscan via den integrerede webserver...56 Scanning fra et TWAIN-kompatibelt eller et WIA-kompatibelt program...56 Sådan scanner du fra et TWAIN-kompatibelt program...57 Sådan scanner du fra et WIA-kompatibelt program

7 Indhold Redigering af en scannet original...57 Redigering af et scannet foto eller grafik...57 Redigering af et scannet dokument ved hjælp af OCR-software (Optical Character Recognition)...57 Redigering af scanningsindstillinger...58 Annulering af et scanningsjob Sådan arbejder du med hukommelsesenheder (kun på visse modeller) Indsæt et hukommelseskort...59 Tilslutning af et digitalkamera...60 Tilslutning af en lagerenhed...62 Visning af fotos...63 Visning af fotos (kun på modeller med farvedisplay)...63 Visning af fotos ved hjælp af computeren...63 Udskrivning af fotos fra kontrolpanelet Udskrivning af fotos ved hjælp af et foto-indeks...63 Udskrivning af panoramafotos...66 Udskrivning af pasfotos...67 Udskrivning af videohandlingsfotos...68 Gem fotos på din computer Fax (kun på visse modeller) Afsendelse af en fax...71 Afsendelse af en almindelig fax...71 Afsendelse af en fax manuelt fra en telefon...72 Afsendelse af en fax ved hjælp af overvåget opkald Afsendelse af fax ved hjælp af funktionen broadcast fax (kun modeller med farveskærm)...74 Modtagelse af en fax...74 Manuel modtagelse af en fax...75 Indstilling af backup af faxmodtagelse...75 Genudskrivning af modtagne faxer fra hukommelsen...76 Videresendelse af faxer til et andet nummer...77 Blokering af reklamefaxnumre...78 Indstilling af reklamefaxtilstand...78 Tilføjelse af numre på listen over reklamefax Sletning af numre på listen over reklamefax...79 Visning af en liste over blokerede faxnumre...80 Redigering af faxindstillinger...80 Konfiguration af faxoverskriften...80 Angivelse af svartilstanden (autosvar)...81 Angivelse af antal ringetoner før svar...81 Ændring af ringemønster for besvarelse med bestemt ringetone...82 Indstilling af fejlkorrektionstilstand...82 Sådan indstilles fejlkorrektionstilstanden...82 Indstilling af opkaldstype...83 Sådan angives opkaldstypen...83 Angivelse af indstillinger for genopkald...83 Sådan angives indstillingerne for Genopkald...83 Angivelse af faxhastigheden...83 Fax via internet

8 Test af faxopsætning...84 Brug af rapporter...85 Udskrivning af rapporter med faxbekræftelser...85 Udskrivning af faxfejlrapporter...86 Udskrivning og visning af faxloggen...87 Annullering af fax Konfiguration og styring Styring af printeren...89 Oversigt over styringsopgaver...89 Overvågning af printeren...90 Styring af printeren...91 Brug af styringsværktøjer...93 Integreret webserver...93 Sådan åbnes den integrerede webserver...93 Integreret webserver...94 Værktøjskasse (Windows)...94 Sådan åbnes Værktøjskassen...95 Værktøjskasse-faner...95 HP Printer Utility (HP Printer-hjælpefunktion) (Mac OS)...96 Sådan åbnes HP Printer-hjælpefunktionen...96 Paneler til HP Printer-hjælpefunktion...96 Network Printer Setup Utility (Hjælpefunktion til netværksprinterinstallation) (Mac OS)...97 HP Web Jetadmin-software...97 HP Instant Support...98 Sikkerhed og fortrolighed...98 Sådan får du adgang til HP Instant Support myprintmileage...99 Om selvdiagnosticeringssiden...99 Om netværkskonfigurationssiden Kanalområdedefinitioner Konfigurer netværksindstillinger Ændring af de grundlæggende netværksindstillinger Brug guiden til trådløs opsætning Visning og udskrivning af netværksindstillinger Aktivering eller deaktivering af den trådløse radio Ændring af de avancerede netværksindstillinger Indstilling af forbindelseshastighed Visning af IP-indstillinger Ændring af IP-indstillinger

9 Indhold Sådan kan du opsætte printeren til faxafsendelse/faxmodtagelse (kun på visse modeller) Opsætning af fax (parallelle telefonsystemer) Valg af den korrekte faxopsætning til hjemmet eller kontoret Valg af faxopsætning Opsætning A: Separat faxlinje (der modtages ingen taleopkald) Opsætning B: Opsætning af printeren med DSL Opsætning C: Opsætning af printeren med et PBX-telefonsystem eller en ISDNlinje Opsætning D: Fax med en bestemt ringetone på den samme linje Opsætning E: Delt tale-/faxlinje Opsætning F: Delt tale-/faxlinje med voic Opsætning G: Faxlinje delt med computeropkaldsmodem (der modtages ingen taleopkald) Opsætning H: Delt tale-/faxlinje med computermodem Opsætning I: Delt tale-/faxlinje med telefonsvarer Opsætning J: Delt tale-/faxlinje med computermodem og telefonsvarer Opsætning K: Delt tale-/faxlinje med computeropkaldsmodem og voic Faxopsætning til serielt telefonsystem Konfiguraton af printeren (Windows) Direkte tilslutning Sådan installerer du softwaren, før du tilslutter printeren (anbefalet) Sådan tilslutter du printeren, før du installerer softwaren Sådan deles printeren på et lokalt delt netværk Netværksforbindelse Sådan installeres printeren på et netværk Sådan installeres printersoftwaren på klientcomputere Sådan installeres printerdriveren ved hjælp af funktionen Tilføj printer Konfiguration af printeren (Mac OS) Sådan installeres softwaren til netværkstilslutning eller direkte tilslutning Sådan deles printeren på et lokalt delt netværk Opsætning af printeren til trådløs kommunikation (kun på visse modeller) Om indstillinger for trådløst netværk Sådan installeres trådløs kommunikation ved hjælp af kontrolpanelet med guiden Trådløs opsætning Sådan installeres trådløs kommunikation ved hjælp af installationsprogrammet (Windows) Sådan indstilles trådløs kommunikation ved hjælp af SecureEasySetup (SES) Sådan opsættes printeren på et trådløst netværk (Mac OS) Sådan deaktiveres trådløs kommunikation Retningslinjer for reduktion af interferens på et trådløst netværk Retningslinjer for sikring af trådløs netværkssikkerhed Sådan føjes hardwareadresser til et WAP Andre retningslinjer

10 Opsætning af printeren til Bluetooth-kommunikation Sådan opsættes printeren til Bluetooth-kommunikation via den integrerede webserver Tilslut printeren med Bluetooth Tilslutning af printeren med Bluetooth på Windows Tilslut printeren med Bluetooth på Mac OS Indstilling af Bluetooth-sikkerhed for printeren Bruge en adgangsnøgle til godkendelse af Bluetooth-enheder Sådan indstilles printeren til at være synlig eller ikke-synlig for Bluetoothenheder Nulstil Bluetooth-indstillinger via den integrerede webserver Af- og og geninstallation af softwaren Vedligeholdelse og fejlfinding Understøttede blækpatroner Udskiftning af blækpatronerne Vedligeholdelse af printhoveder Sådan kontrolleres printhovedtilstand Sådan udskrives diagnosticeringssiden til udskriftskvalitet Sådan justeres printhovederne Sådan kalibreres linjeindføringen Sådan renses printhovederne Sådan renses printhovedkontakterne manuelt Sådan udskiftes printhovederne Opbevaring af forbrugsvarer Opbevaring af blækpatroner Opbevaring af printhoveder Rengøring af printeren Rengøring af scannerglaspladen Rengøring af den automatiske dokumentføder (ADF) Rengøring af overfladen Fejlfindingstip og -ressourcer Løsning af udskrivningsproblemer Printeren lukker uventet ned Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelets display Printeren svarer ikke (der udskrives ikke) Printeren accepterer ikke printhoved Udskrivning tager lang tid Den udskrevne side er blank eller kun delvist udskrevet Der er noget udeladt eller forkert på siden Placeringen af tekst eller grafik er forkert Printeren udskriver en halv side, hvorefter den fører papiret ud

11 Indhold Dårlig udskriftskvalitet og uventede udskriftsresultater Dårlig udskriftskvalitet Der udskrives ulæselige tegn Blækket tværes ud Blækket udfylder ikke teksten eller grafikken helt Udskriften er utydelig eller mat i farverne Farver udskrives i sort-hvid Der udskrives forkerte farver Farverne løber ind i hinanden på udskriften Farverne er forskudte i forhold til hinanden Streger og prikker mangler i tekst eller grafik Løsning af problemer med papirindføring Bakke 2 (ekstraudstyr) kan ikke monteres Der er opstået et andet problem med papirindføringen Løsning af kopieringsproblemer Der kom ingen kopi ud Kopierne er blanke Den forkerte original blev kopieret Manglende eller udviskede dokumenter Størrelsen formindskes Kopikvaliteten er dårlig Der er tydelige kopieringsfejl Der vises fejlmeddelelser Printeren udskriver en halv side, hvorefter den fører papiret ud Løs scanningsproblemer Scanneren gjorde ingenting Scanningen tager for lang tid En del af dokumentet blev ikke scannet, eller der mangler tekst Det er ikke muligt at redigere tekst Der vises fejlmeddelelser Det scannede billede er af dårlig kvalitet Der er tydelige scanningsfejl Kunne ikke scanne til netværksmappe (Digitalt arkiv) Løsning af faxproblemer Faxtesten mislykkedes Løsning af fotoproblemer (hukommelseskort) Printeren kan ikke læse hukommelseskortet Printeren kan ikke læse fotos på hukommelseskortet Enkelte fotos på hukommelseskortet kan ikke udskrives, hvilket fører til, at udskriftsjobbet annulleres Printeren udskriver en halv side, hvorefter den fører papiret ud Løsning af printerstyringsproblemer Den integrerede webserver kan ikke åbnes

12 Fejlfinding af installationsproblemer Forslag til installation af hardware Forslag til installation af software Løsning af problemer med justeringsside Løsning af problemer med softwareinstallation Løsning af netværksproblemer Løsning af problemer med trådløs installation Fjernelse af papirstop Udbedring af papirstop i printeren Fjern papirstop i ADF'en Tip til forebyggelse af papirstop A B C HP forbrugsvarer og tilbehør Onlinebestilling af forbrugsvarer til printer Tilbehør Forbrugsvarer Blækpatroner Skrivehoveder HP-medier Support og garanti Elektronisk support HP's telefonsupport Inden du ringer Numre til telefonsupport Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti Forberedelse af printeren til forsendelse Fjern blækpatroner og printhoveder før forsendelse Fjern kontrolpaneloverlayet Emballér printeren Printerspecifikationer Fysiske specifikationer Produktfunktioner og -kapaciteter Specifikationer for processor og hukommelse Systemkrav Specifikationer for netværksprotokol Serverspecifikationer for integreret webserver Udskrivningsspecifikationer Udskriftsopløsning Kopispecifikationer Faxspecifikationer Scanningsspecifikationer Specifikationer for Digitalt arkiv Miljøspecifikationer Elektriske specifikationer Specifikationer for akustisk emission (udskrivning i kladdetilstand, støjniveauer pr. ISO 7779) Understøttede enheder Hukommelseskortspecifikationer

13 Indhold D Lovpligtige oplysninger FCC-erklæring Shielded cables Exposure to radio frequency radiation (wireless products only) Bemærkning til brugere af det amerikanske telefonnet: Bemærkning til brugere af det tyske telefonnet Bemærkning til brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Andre lovpligtige oplysninger EMI-erklæring (Korea) VCCI-erklæring (Japan) Lovpligtigt modelnummer Erklæring om netledning LED-klassifikation Lovpligtige oplysninger om trådløse produkter Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien Notice to users in Brazil/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do Brasil Bemærkning til brugere i EU (Engelsk) Bemærkning til brugere i Frankrig Bemærkning til brugere i Tyskland Bemærkning til brugere i Italien Bemærkning til brugere i Spanien Overensstemmelseserklæring (DOC) Miljøbeskyttelsesprogram Reduktion og eliminering Strømforbrug Batterioplysninger Materialesikkerhedsdatablade Genbrug Produktemballage Plastik Bortskaffelse af affaldsudstyr af private brugere i husholdningsaffald i EU HP-produkter og -forbrugsvarer Indeks

14 1 Kom godt i gang Denne brugervejledning indeholder oplysninger om, hvordan du bruger printeren og løser eventuelle problemer. Find andre ressourcer til produktets Hjælp til handicappede Sådan fungerer delene i HP All-in-One Find andre ressourcer til produktets Du kan hente produktoplysninger og yderligere fejlfindingsressourcer, som ikke findes i denne vejledning, fra følgende kilder: Kilde Beskrivelse Placering Opsætningsplakat Opsætningsvejledning Vigtigt-fil og produktbemærkninger Integreret webserver (netværkstilslutning) Værktøjskasse (Microsoft Windows ) HP Printer-hjælpefunktion (Mac OS) Giver illustrerede oplysninger om opsætningen. Indeholder oplysninger om opsætningen af printeren samt garanti- og sikkerhedsoplysninger. Indeholder de sidste nye oplysninger og tip til fejlfinding. Giver dig mulighed for at få vist statusoplysninger, ændre indstillinger og styre printeren fra en hvilken som helst computer i netværket. Du kan finde yderligere oplysninger under Integreret webserver. Giver oplysninger om printhovedernes tilstand og giver adgang til vedligeholdelsesprogrammer. Du kan finde yderligere oplysninger under Værktøjskasse (Windows). Indeholder værktøjer til konfiguration af printerindstillinger, kalibrering af printeren, rensning af printhovederne, udskrivning af konfigurationssiden, onlinebestilling af forbrugsvarer og søgning efter webbaserede supportindstillinger. Du kan også konfigurere Der følger en trykt version af dokumentet med printeren. Der følger en trykt version af dokumentet med printeren. Findes på Starter CD'en. Tilgængelig via enhver standardwebbrowser. Værktøjskassen installeres almindeligvis sammen med printersoftwaren som en tilgængelig installationsmulighed. HP Printer-hjælpefunktionen installeres almindeligvis med printersoftwaren. 10 Kom godt i gang

15 (fortsat) Kilde Beskrivelse Placering indstillingerne til trådløs udskrivning. Du kan finde yderligere oplysninger under HP Printer Utility (HP Printerhjælpefunktion) (Mac OS). HP Instant Support Kontrolpanel Logfiler og rapporter Hjælper dig med hurtigt at identificere, diagnosticere og løse udskrivningsproblemer. Du kan finde yderligere oplysninger under HP Instant Support. Giver status-, fejl- og advarselsmeddelelser om funktioner. Indeholder oplysninger om hændelser, der er opstået. Tilgængelig via enhver standardwebbrowser eller gennem Værktøjskassen (Windows). Du kan finde yderligere oplysninger under Kontrolpanel. Du kan finde yderligere oplysninger under Overvågning af printeren. Selvdiagnosticeringsside Oplysninger om enhed: Produktnavn modelnummer Serienummer Firmwarens versionsnummer Installeret ekstraudstyr (eksempelvis duplexenheden) Antal sider, der udskrives fra bakkerne og ekstraudstyr Blækniveauer Status for printhovedernes tilstand Du kan finde yderligere oplysninger under Om selvdiagnosticeringssiden. Netværkskonfigurationsside Fejlfindingsside for udskriftskvalitet HP-websteder HP's telefonsupport Indeholder oplysninger om netværkskonfiguration. Diagnosticerer problemer, der påvirker udskriftskvaliteten, og hjælper dig med at beslutte, om du skal køre et vedligeholdelsesværktøj for at forbedre udskrifternes kvalitet. Indeholder den nyeste printersoftware samt produktog supportoplysninger. Indeholder oplysninger om, hvordan du kontakter HP. I Du kan finde yderligere oplysninger under Om netværkskonfigurationssiden. Du kan finde yderligere oplysninger under Sådan udskrives diagnosticeringssiden til udskriftskvalitet. Du kan finde yderligere oplysninger under HP's telefonsupport. Find andre ressourcer til produktets 11

16 Kapitel 1 (fortsat) Kilde Beskrivelse Placering Hjælp til HP's foto- og billedbehandlingssoftware garantiperioden vil denne support ofte være gratis. Indeholder oplysninger om brugen af softwaren. Du kan finde yderligere oplysninger under Sådan anvendes HP's foto- og billedbehandlingssoftware. Hjælp til handicappede Denne printer indeholder en række funktioner, som sætter personer med handicap i stand til at bruge den. Syn Printersoftwaren kan benyttes af brugere med nedsat syn via operativsystemets indstillinger og funktioner for handicappede. Den understøtter også de fleste hjælpeprogrammer, f.eks. skærmlæsere, braillelæsere og programmer, der omsætter tale til tekst. Farvelagte knapper og faner i softwaren og på kontrolpanelet er forsynet med enkle tekst- eller ikonetiketter, der angiver den pågældende handling. Bevægelse Bevægelseshæmmede brugere kan udføre funktionerne i printersoftwaren ved hjælp af tastaturkommandoer. Softwaren understøtter desuden funktioner i Hjælp til handicappede i Windows, f.eks. Træge taster, Til/fra-taster, Filtertaster og Musetaster. Printerens dæksler, knapper, papirbakker og papirstyr kan håndteres af brugere med begrænsede kræfter og ringe rækkevidde. Support Du kan finde flere oplysninger om dette produkts handicapfunktioner og HP's fokus på deres produkters handicapvenlighed på HP's webside på adressen accessibility. Oplysninger om handicapfunktioner i Mac OS finder du på Apples webside på adressen Sådan fungerer delene i HP All-in-One Forsiden Område til udskriftsforbrugsvarer Hukommelseskortstik Bagside Kontrolpanel Oplysninger om tilslutning 12 Kom godt i gang

17 Forsiden 1 Automatisk dokumentføder (ADF) 2 Scannerglasplade 3 Kontrolpanel (varierer, alt efter hvilken HP All-in-One-model du har) 4 Kontrolpanel (varierer, alt efter hvilken model du har) 5 Udskriftsbakke 6 Bakkeforlænger 7 Længde/breddestyr 8 Bakke 1 9 Bakke 2 (kan anvendes på visse modeller) 10 Forreste USB-port (universal serial bus) (PictBridge aktiveret) 11 Porte til hukommelseskort 12 Indikator for hukommelsesenhed 13 Dokumentføder-bakke 14 Breddestyr Sådan fungerer delene i HP All-in-One 13

18 Kapitel 1 Område til udskriftsforbrugsvarer 1 Dæksel til blækpatroner 2 Blækpatroner 3 Adgangsdæksel til printerpatronholder 4 Printhoveder 5 Adgangslås til printhoved Hukommelseskortstik 1 CompactFlash (type I og II) 2 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMedia Card 3 xd 4 Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro 5 Forreste USB-port (universal serial bus) (PictBridge-aktiveret) 14 Kom godt i gang

19 Bagside 1 Strømstik 2 Ethernet-netværksport 3 Bageste USB-port (Universal Serial Bus) 4 Faxporte (1-LINE og 2-EXT) (til rådighed på visse modeller) 5 Bagpanel (på modeller uden duplexenhed) 6 Ekstraudstyr til automatisk tosidet udskrivning (duplexenhed) (til rådighed på visse modeller) Kontrolpanel Kontrolpanelets udformning og funktioner afhænger af, hvilken model du har. I de følgende afsnit beskrives kontrolpanelets knapper, indikatorer og displays. Din model har muligvis ikke alle de beskrevne funktioner. Sådan fungerer delene i HP All-in-One 15

20 Kapitel 1 Kontrolpanelets knapper og indikatorer Følgende diagram og tilhørende tabel giver et hurtigt overblik over kontrolpanelets funktioner. Etiket Navn og beskrivelse 1 Hurtigopkaldsknapper: Adgang til de første fem hurtigopkaldsnumre. 2 Hurtigkald: Vælger et hurtigopkaldsnummer. 3 Menuen Scan: Viser menuen Scan til, hvor du kan vælge en scanningsdestination. 4 Digitalt arkiv: Scanner og gemmer et dokument i en mappe og gør det muligt at dele dokumenter med andre brugere på netværket. 5 Menuen Fax: Viser menuen Fax, hvor du kan vælge indstillinger. 6 Denne knaps navn og funktionalitet afhænger af, i hvilket land/område enheden er solgt. Opløsning: Justerer opløsningen for den fax, du sender. Reklamefaxblokering: Viser menuen for opsætning af blokering af reklamefax, hvor du kan håndtere uønskede faxopkald. Du skal abonnere på en opkalds-id-tjeneste for at kunne bruge denne funktion. 7 Tastatur: Bruges til at indtaste faxnumre, værdier eller tekst. 8 Display: Viser menuer og meddelelser. 9 Venstre pil: Mindsker værdier på displayet. 10 OK: Vælger en menu eller indstilling på displayet. 11 Højre pil: Øger værdier på displayet. 12 Advarselslampe: Når advarselslampen blinker, angiver den, at der er opstået en fejl, som kræver indgreb fra brugerens side. 13 Formindsk/forstør: Bruges til at ændre størrelsen på en kopi til udskrivning. 14 Menuen Kopiér: Viser menuen Kopiér, hvor du kan vælge indstillinger. 15 Antal kopier: Vælg det antal kopier, der skal udskrives. 16 Kom godt i gang

21 (fortsat) Etiket Navn og beskrivelse 16 Menuen Foto: Viser menuen Foto, hvor du kan vælge indstillinger. 17 Knappens navn og funktionsmåde afhænger af modellen og det land/område, hvor enheden er solgt. Foto-indeks: Udskriver et fotoindeks, når der er sat et hukommelseskort i holderen. Et fotoindeks viser miniaturefotos af alle billederne på hukommelseskortet. Du kan vælge fotos på fotoindekset og udskrive disse ved at scanne det. Roter: Roter det aktuelle billede på displayet. Det roterede billede kan udskrives. 18 Strømafbryder: Tænder eller slukker printeren. Knappen Tændt lyser, når printeren er tændt. Lampen blinker under udførelse af et job. Når printeren er slukket, bruger den stadig en smule strøm. Sluk enheden, og tag stikket ud for at afbryde strømforsyningen helt. 19 Zoom ud: Reducerer billedet på displayet. 20 Zoom Ind: Forstørrer billedet på displayet. 21 UDSKRIV FOTOS: Vælger fotofunktionen. Brug denne knap, hvis du vil udskrive fotos fra et hukommelseskort eller en lagerenhed eller gemme fotos på computeren. 22 Kvalitet: Bruges til at vælge kopieringskvaliteten Bedst, Normal eller Hurtig. 23 START KOPI, Farve: Starter et kopieringsjob i farver. 24 START KOPI, Sort: Starter en sort/hvid-kopiering. 25 Sortér: Organiserer kopierne i rækkefølge, så de er klar til brug, når kopieringsjobbet er afsluttet. 26 Annuller: Stopper et job, afslutter en menu eller afslutter indstillinger. 27 Hjælp: Viser menuen Hjælp. Du kan vælge fra en liste over emner i Hjælp. Når du har valgt, vises detaljerede hjælpeoplysninger på en tilsluttet computers skærm. 28 Tilbage: Får dig et niveau op i menuen sidet: Udskrivning af en tosidet kopi eller fax. 30 Opsætning: Viser eller skjuler menuen Opsætning til oprettelse af rapporter, ændring af faxog andre vedligeholdelsesindstillinger og adgang til menuen. Det emne, du vælger i menuen Hjælp, åbnes i et vindue på computerskærmen. 31 Autosvar: Når denne knap er tændt, besvarer printeren automatisk indkommende telefonopkald. Når den er slukket, besvarer printeren ikke indkommende faxopkald. 32 START FAX, Farve: Starter en farvefax. 33 START FAX, Sort: Starter en sort/hvid fax. 34 Ring igen/pause: Ringer op til det sidst kaldte nummer eller indsætter en 3-sekunders pause i et faxnummer. 35 START SCANNING: Starter en scanning og sender jobbet til den destination, der er angivet ved hjælp af knappen Scan til. Sådan fungerer delene i HP All-in-One 17

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en)

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) 2007 www.lexmark.com Indhold Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Meddelelse om operativsystem...19

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

hp psc1310 series all-in-one

hp psc1310 series all-in-one hp psc1310 series all-in-one brugervejledning hp psc1310 series all-in-one Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. Gengivelse, tilretning eller

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP

LASERJET PRO 200 COLOR MFP LASERJET PRO 200 COLOR MFP Brugervejledning M276 HP LaserJet Pro 200 color MFP M276-serien Brugervejledning Copyright og licens 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 636, 637 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Lær om printeren...9 Sådan finder du oplysninger om printeren...9

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2050 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006

X850e, X852e, X854e. Brugervejledning. www.lexmark.com. Januar 2006 X850e, X852e, X854e Brugervejledning Januar 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. 2006

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning

HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning HP Color LaserJet CM3530 MFP-serien Analog Fax Accessory 500 Fax Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere