HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning"

Transkript

1 HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

2

3 HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Brugervejledning

4 Copyrightoplysninger 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 10/2006 Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er forbudt, hvis ikke andet er angivet i henhold til lovgivning om copyright. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Garantierne for HP-produkter og - services er udelukkende angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der leveres sammen med sådanne produkter og services. Ingen oplysninger i dette dokument kan udlægges som en yderligere garanti. HP påtager sig intet ansvar for eventuelle tekniske fejl, trykfejl eller udeladelser i dette dokument. Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Oprettet Alle rettigheder forbeholdes. Der gives licens til at kopiere og bruge denne software, forudsat at den identificeres som "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" i alt materiale, der omtaler eller henviser til denne software eller denne funktion. Der gives desuden licens til at oprette og bruge afledte værker, forudsat at sådanne værker identificeres som "afledt fra RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" i alt materiale, der omtaler eller henviser til det afledte værk. RSA Data Security, Inc. indestår ikke med nogen garantierklæringer vedrørende denne softwares salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Den leveres "som den er og forefindes" uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti. Disse bemærkninger skal medtages i alle kopier af dele af denne dokumentation og/eller software. Varemærker Intel, Pentium er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA eller andre lande. Microsoft, Windows og Windows XP er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Secure Digitalhukommelseskort understøttes af dette produkt. SD Logo er et varemærke tilhørende den respektive ejer. Begrænsninger af kopiering Mange steder er det ulovligt at kopiere følgende elementer. I tilfælde af tvivl skal du først kontakte en juridisk rådgiver. Officielle papirer og dokumenter: Pas Immigrationsdokumenter Udvalgte militærdokumenter Id-badges, kort eller distinktioner Statslige stempler: Poststempler Indkøbskuponer Check eller bankanvisning fra statslige institutioner Papirvaluta, rejsechecks eller pengeanvisninger Indskudsbevis Arbejde beskyttet af ophavsret Sikkerhedsoplysninger Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. 1. Alle instruktioner i den dokumentation, der følger med HP Allin-One, bør læses grundigt. 2. Brug altid en netledning med jordforbindelse, når du tilslutter dette produkt til en stikkontakt. Hvis du ikke ved, om stikkontakten har jordforbindelse, skal du spørge en elektriker. 3. Læs alle advarsler og instruktioner på produktet. 4. Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring. 5. Undgå at installere eller anvende produktet i nærheden af vand, eller når du er våd. 6. Installer produktet på en fast, stabil overflade. 7. Produktet skal anbringes, så man ikke træder på eller falder over ledningen, og så ledningen ikke bliver beskadiget. 8. Hvis produktet ikke virker som det skal, anbefales det at læse Vedligeholdelse og fejlfinding. 9. Man kan ikke selv reparere nogen dele i produktet. Reparation skal udføres af uddannet personel. Restriktioner for produktmaterialer Dette HP-produkt indeholder følgende materiale, der kan kræve speciel håndtering ved bortskaffelse: Kviksølv i scannerens fluorescerende lampe (< 1,5 mg) Hvis du vil have oplysninger om genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronics Industries Alliance på Du kan finde yderligere oplysninger under Genbrug.

5 Indhold 1 Kom godt i gang Find andre ressourcer til produktets...10 Hjælp til handicappede...12 Sådan fungerer delene i HP All-in-One Forsiden...13 Område til udskriftsforbrugsvarer Hukommelseskortstik...14 Bagside...15 Kontrolpanel...15 Kontrolpanelets knapper og indikatorer...16 Farvedisplay...18 Lyspanel med to linjer...19 Oplysninger om tilslutning Installation af ekstraudstyr Installation af duplexenhed...21 Montér Bakke Aktivér ekstraudstyr i printerdriveren...22 Sådan aktiveres ekstraudstyr på Windows-computere...23 Sådan aktiveres ekstraudstyr på Macintosh-computere Sådan anvendes All-in-One-enheden Brug menuerne på kontrolpanelet...24 Typer meddelelse på kontrolpanelet...25 Statusmeddelelser...25 Advarselsmeddelelser...25 Fejlmeddelelser...25 Kritiske fejlmeddelelser...25 Ændring af enhedsindstillinger...26 Sådan anvendes HP Solution Center (Windows)...26 Sådan anvendes HP's foto- og billedbehandlingssoftware...27 Tekst og symboler...28 Indtast numre og tekst på kontrolpanelets tastatur...28 Sådan indtastes tekst...29 Sådan indtastes et mellemrum, en pause eller et symbol...29 Sådan slettes et bogstav, tal eller symbol...29 Indtast teksten ved hjælp af det visuelle tastatur (kun på visse modeller)...29 Tilgængelige symboler til faxnumre (kun på visse modeller)...30 Ilægning af originaler...31 Ilægning af en original i den automatiske dokumentføder (ADF)...31 Ilægning af en original på scannerglaspladen

6 Valg af printmedier...33 Tip til valg og brug af udskriftsmedier...33 Om specifikationer til understøttede medier...34 Om understøttede formater Om understøttede medietyper og vægtstørrelser...37 Indstilling af minimummargener...38 Ilægning af medier...39 Konfigurering af bakker...41 Udskrivning på medier i specialformat og brugerdefinerede medier...42 Sådan udskrives på specialmedier eller brugerdefinerede medier (Windows)...42 Sådan udskrives på specialmedier eller brugerdefinerede medier (Mac OS)...43 Udskrivning uden ramme...43 Sådan udskrives et dokument uden ramme (Windows)...43 Sådan udskrives et dokument uden ramme (Mac OS)...44 Opsætning af hurtigkaldsposter (kun på visse modeller)...44 Sådan oprettes faxnumre som hurtigkaldsposter eller -grupper...45 Sådan oprettes hurtigkaldsposter...45 Sådan oprettes en hurtigkaldsgruppe...45 Opsætning af netværksmapper som hurtigkaldsposter (på visse modeller)...46 Sådan oprettes hurtigkaldsposter...47 Udskriv og få vist en liste over hurtigkaldsposter...47 Sådan udskriver du en liste over hurtigkaldsposter...47 Sådan får du vist en liste over hurtigkaldsposter Udskrivning Rediger udskriftsindstillinger...48 Sådan redigeres indstillingerne i et program for aktuelle jobs (Windows)...48 Sådan ændres standardindstillingerne for alle fremtidige job (Windows)...48 Sådan ændres indstillingerne (Mac OS)...48 Udskrivning på begge sider (duplex)...49 Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret...49 Sådan foretages dupleksudskrivning (Windows)...49 Sådan foretages automatisk dupleksudskrivning (Mac OS)...50 Annullering af et udskriftsjob Kopiering Sådan kopierer du fra kontrolpanelet...51 Redigering af kopiindstillingerne...51 Beskæring af en original (kun på modeller med farvedisplay)...51 Annullering af et kopijob Scan Scanning af en original...53 Sådan oprettes et digitalt arkiv (kun på visse modeller)...53 Scanning af en original til en netværksmappe...54 Scanning af en original til et computerprogram (direkte forbindelse)...55 Scanning af en original til en hukommelsesenhed...56 Brug Webscan via den integrerede webserver...56 Scanning fra et TWAIN-kompatibelt eller et WIA-kompatibelt program...56 Sådan scanner du fra et TWAIN-kompatibelt program...57 Sådan scanner du fra et WIA-kompatibelt program

7 Indhold Redigering af en scannet original...57 Redigering af et scannet foto eller grafik...57 Redigering af et scannet dokument ved hjælp af OCR-software (Optical Character Recognition)...57 Redigering af scanningsindstillinger...58 Annulering af et scanningsjob Sådan arbejder du med hukommelsesenheder (kun på visse modeller) Indsæt et hukommelseskort...59 Tilslutning af et digitalkamera...60 Tilslutning af en lagerenhed...62 Visning af fotos...63 Visning af fotos (kun på modeller med farvedisplay)...63 Visning af fotos ved hjælp af computeren...63 Udskrivning af fotos fra kontrolpanelet Udskrivning af fotos ved hjælp af et foto-indeks...63 Udskrivning af panoramafotos...66 Udskrivning af pasfotos...67 Udskrivning af videohandlingsfotos...68 Gem fotos på din computer Fax (kun på visse modeller) Afsendelse af en fax...71 Afsendelse af en almindelig fax...71 Afsendelse af en fax manuelt fra en telefon...72 Afsendelse af en fax ved hjælp af overvåget opkald Afsendelse af fax ved hjælp af funktionen broadcast fax (kun modeller med farveskærm)...74 Modtagelse af en fax...74 Manuel modtagelse af en fax...75 Indstilling af backup af faxmodtagelse...75 Genudskrivning af modtagne faxer fra hukommelsen...76 Videresendelse af faxer til et andet nummer...77 Blokering af reklamefaxnumre...78 Indstilling af reklamefaxtilstand...78 Tilføjelse af numre på listen over reklamefax Sletning af numre på listen over reklamefax...79 Visning af en liste over blokerede faxnumre...80 Redigering af faxindstillinger...80 Konfiguration af faxoverskriften...80 Angivelse af svartilstanden (autosvar)...81 Angivelse af antal ringetoner før svar...81 Ændring af ringemønster for besvarelse med bestemt ringetone...82 Indstilling af fejlkorrektionstilstand...82 Sådan indstilles fejlkorrektionstilstanden...82 Indstilling af opkaldstype...83 Sådan angives opkaldstypen...83 Angivelse af indstillinger for genopkald...83 Sådan angives indstillingerne for Genopkald...83 Angivelse af faxhastigheden...83 Fax via internet

8 Test af faxopsætning...84 Brug af rapporter...85 Udskrivning af rapporter med faxbekræftelser...85 Udskrivning af faxfejlrapporter...86 Udskrivning og visning af faxloggen...87 Annullering af fax Konfiguration og styring Styring af printeren...89 Oversigt over styringsopgaver...89 Overvågning af printeren...90 Styring af printeren...91 Brug af styringsværktøjer...93 Integreret webserver...93 Sådan åbnes den integrerede webserver...93 Integreret webserver...94 Værktøjskasse (Windows)...94 Sådan åbnes Værktøjskassen...95 Værktøjskasse-faner...95 HP Printer Utility (HP Printer-hjælpefunktion) (Mac OS)...96 Sådan åbnes HP Printer-hjælpefunktionen...96 Paneler til HP Printer-hjælpefunktion...96 Network Printer Setup Utility (Hjælpefunktion til netværksprinterinstallation) (Mac OS)...97 HP Web Jetadmin-software...97 HP Instant Support...98 Sikkerhed og fortrolighed...98 Sådan får du adgang til HP Instant Support myprintmileage...99 Om selvdiagnosticeringssiden...99 Om netværkskonfigurationssiden Kanalområdedefinitioner Konfigurer netværksindstillinger Ændring af de grundlæggende netværksindstillinger Brug guiden til trådløs opsætning Visning og udskrivning af netværksindstillinger Aktivering eller deaktivering af den trådløse radio Ændring af de avancerede netværksindstillinger Indstilling af forbindelseshastighed Visning af IP-indstillinger Ændring af IP-indstillinger

9 Indhold Sådan kan du opsætte printeren til faxafsendelse/faxmodtagelse (kun på visse modeller) Opsætning af fax (parallelle telefonsystemer) Valg af den korrekte faxopsætning til hjemmet eller kontoret Valg af faxopsætning Opsætning A: Separat faxlinje (der modtages ingen taleopkald) Opsætning B: Opsætning af printeren med DSL Opsætning C: Opsætning af printeren med et PBX-telefonsystem eller en ISDNlinje Opsætning D: Fax med en bestemt ringetone på den samme linje Opsætning E: Delt tale-/faxlinje Opsætning F: Delt tale-/faxlinje med voic Opsætning G: Faxlinje delt med computeropkaldsmodem (der modtages ingen taleopkald) Opsætning H: Delt tale-/faxlinje med computermodem Opsætning I: Delt tale-/faxlinje med telefonsvarer Opsætning J: Delt tale-/faxlinje med computermodem og telefonsvarer Opsætning K: Delt tale-/faxlinje med computeropkaldsmodem og voic Faxopsætning til serielt telefonsystem Konfiguraton af printeren (Windows) Direkte tilslutning Sådan installerer du softwaren, før du tilslutter printeren (anbefalet) Sådan tilslutter du printeren, før du installerer softwaren Sådan deles printeren på et lokalt delt netværk Netværksforbindelse Sådan installeres printeren på et netværk Sådan installeres printersoftwaren på klientcomputere Sådan installeres printerdriveren ved hjælp af funktionen Tilføj printer Konfiguration af printeren (Mac OS) Sådan installeres softwaren til netværkstilslutning eller direkte tilslutning Sådan deles printeren på et lokalt delt netværk Opsætning af printeren til trådløs kommunikation (kun på visse modeller) Om indstillinger for trådløst netværk Sådan installeres trådløs kommunikation ved hjælp af kontrolpanelet med guiden Trådløs opsætning Sådan installeres trådløs kommunikation ved hjælp af installationsprogrammet (Windows) Sådan indstilles trådløs kommunikation ved hjælp af SecureEasySetup (SES) Sådan opsættes printeren på et trådløst netværk (Mac OS) Sådan deaktiveres trådløs kommunikation Retningslinjer for reduktion af interferens på et trådløst netværk Retningslinjer for sikring af trådløs netværkssikkerhed Sådan føjes hardwareadresser til et WAP Andre retningslinjer

10 Opsætning af printeren til Bluetooth-kommunikation Sådan opsættes printeren til Bluetooth-kommunikation via den integrerede webserver Tilslut printeren med Bluetooth Tilslutning af printeren med Bluetooth på Windows Tilslut printeren med Bluetooth på Mac OS Indstilling af Bluetooth-sikkerhed for printeren Bruge en adgangsnøgle til godkendelse af Bluetooth-enheder Sådan indstilles printeren til at være synlig eller ikke-synlig for Bluetoothenheder Nulstil Bluetooth-indstillinger via den integrerede webserver Af- og og geninstallation af softwaren Vedligeholdelse og fejlfinding Understøttede blækpatroner Udskiftning af blækpatronerne Vedligeholdelse af printhoveder Sådan kontrolleres printhovedtilstand Sådan udskrives diagnosticeringssiden til udskriftskvalitet Sådan justeres printhovederne Sådan kalibreres linjeindføringen Sådan renses printhovederne Sådan renses printhovedkontakterne manuelt Sådan udskiftes printhovederne Opbevaring af forbrugsvarer Opbevaring af blækpatroner Opbevaring af printhoveder Rengøring af printeren Rengøring af scannerglaspladen Rengøring af den automatiske dokumentføder (ADF) Rengøring af overfladen Fejlfindingstip og -ressourcer Løsning af udskrivningsproblemer Printeren lukker uventet ned Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelets display Printeren svarer ikke (der udskrives ikke) Printeren accepterer ikke printhoved Udskrivning tager lang tid Den udskrevne side er blank eller kun delvist udskrevet Der er noget udeladt eller forkert på siden Placeringen af tekst eller grafik er forkert Printeren udskriver en halv side, hvorefter den fører papiret ud

11 Indhold Dårlig udskriftskvalitet og uventede udskriftsresultater Dårlig udskriftskvalitet Der udskrives ulæselige tegn Blækket tværes ud Blækket udfylder ikke teksten eller grafikken helt Udskriften er utydelig eller mat i farverne Farver udskrives i sort-hvid Der udskrives forkerte farver Farverne løber ind i hinanden på udskriften Farverne er forskudte i forhold til hinanden Streger og prikker mangler i tekst eller grafik Løsning af problemer med papirindføring Bakke 2 (ekstraudstyr) kan ikke monteres Der er opstået et andet problem med papirindføringen Løsning af kopieringsproblemer Der kom ingen kopi ud Kopierne er blanke Den forkerte original blev kopieret Manglende eller udviskede dokumenter Størrelsen formindskes Kopikvaliteten er dårlig Der er tydelige kopieringsfejl Der vises fejlmeddelelser Printeren udskriver en halv side, hvorefter den fører papiret ud Løs scanningsproblemer Scanneren gjorde ingenting Scanningen tager for lang tid En del af dokumentet blev ikke scannet, eller der mangler tekst Det er ikke muligt at redigere tekst Der vises fejlmeddelelser Det scannede billede er af dårlig kvalitet Der er tydelige scanningsfejl Kunne ikke scanne til netværksmappe (Digitalt arkiv) Løsning af faxproblemer Faxtesten mislykkedes Løsning af fotoproblemer (hukommelseskort) Printeren kan ikke læse hukommelseskortet Printeren kan ikke læse fotos på hukommelseskortet Enkelte fotos på hukommelseskortet kan ikke udskrives, hvilket fører til, at udskriftsjobbet annulleres Printeren udskriver en halv side, hvorefter den fører papiret ud Løsning af printerstyringsproblemer Den integrerede webserver kan ikke åbnes

12 Fejlfinding af installationsproblemer Forslag til installation af hardware Forslag til installation af software Løsning af problemer med justeringsside Løsning af problemer med softwareinstallation Løsning af netværksproblemer Løsning af problemer med trådløs installation Fjernelse af papirstop Udbedring af papirstop i printeren Fjern papirstop i ADF'en Tip til forebyggelse af papirstop A B C HP forbrugsvarer og tilbehør Onlinebestilling af forbrugsvarer til printer Tilbehør Forbrugsvarer Blækpatroner Skrivehoveder HP-medier Support og garanti Elektronisk support HP's telefonsupport Inden du ringer Numre til telefonsupport Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti Forberedelse af printeren til forsendelse Fjern blækpatroner og printhoveder før forsendelse Fjern kontrolpaneloverlayet Emballér printeren Printerspecifikationer Fysiske specifikationer Produktfunktioner og -kapaciteter Specifikationer for processor og hukommelse Systemkrav Specifikationer for netværksprotokol Serverspecifikationer for integreret webserver Udskrivningsspecifikationer Udskriftsopløsning Kopispecifikationer Faxspecifikationer Scanningsspecifikationer Specifikationer for Digitalt arkiv Miljøspecifikationer Elektriske specifikationer Specifikationer for akustisk emission (udskrivning i kladdetilstand, støjniveauer pr. ISO 7779) Understøttede enheder Hukommelseskortspecifikationer

13 Indhold D Lovpligtige oplysninger FCC-erklæring Shielded cables Exposure to radio frequency radiation (wireless products only) Bemærkning til brugere af det amerikanske telefonnet: Bemærkning til brugere af det tyske telefonnet Bemærkning til brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Andre lovpligtige oplysninger EMI-erklæring (Korea) VCCI-erklæring (Japan) Lovpligtigt modelnummer Erklæring om netledning LED-klassifikation Lovpligtige oplysninger om trådløse produkter Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien Notice to users in Brazil/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do Brasil Bemærkning til brugere i EU (Engelsk) Bemærkning til brugere i Frankrig Bemærkning til brugere i Tyskland Bemærkning til brugere i Italien Bemærkning til brugere i Spanien Overensstemmelseserklæring (DOC) Miljøbeskyttelsesprogram Reduktion og eliminering Strømforbrug Batterioplysninger Materialesikkerhedsdatablade Genbrug Produktemballage Plastik Bortskaffelse af affaldsudstyr af private brugere i husholdningsaffald i EU HP-produkter og -forbrugsvarer Indeks

14 1 Kom godt i gang Denne brugervejledning indeholder oplysninger om, hvordan du bruger printeren og løser eventuelle problemer. Find andre ressourcer til produktets Hjælp til handicappede Sådan fungerer delene i HP All-in-One Find andre ressourcer til produktets Du kan hente produktoplysninger og yderligere fejlfindingsressourcer, som ikke findes i denne vejledning, fra følgende kilder: Kilde Beskrivelse Placering Opsætningsplakat Opsætningsvejledning Vigtigt-fil og produktbemærkninger Integreret webserver (netværkstilslutning) Værktøjskasse (Microsoft Windows ) HP Printer-hjælpefunktion (Mac OS) Giver illustrerede oplysninger om opsætningen. Indeholder oplysninger om opsætningen af printeren samt garanti- og sikkerhedsoplysninger. Indeholder de sidste nye oplysninger og tip til fejlfinding. Giver dig mulighed for at få vist statusoplysninger, ændre indstillinger og styre printeren fra en hvilken som helst computer i netværket. Du kan finde yderligere oplysninger under Integreret webserver. Giver oplysninger om printhovedernes tilstand og giver adgang til vedligeholdelsesprogrammer. Du kan finde yderligere oplysninger under Værktøjskasse (Windows). Indeholder værktøjer til konfiguration af printerindstillinger, kalibrering af printeren, rensning af printhovederne, udskrivning af konfigurationssiden, onlinebestilling af forbrugsvarer og søgning efter webbaserede supportindstillinger. Du kan også konfigurere Der følger en trykt version af dokumentet med printeren. Der følger en trykt version af dokumentet med printeren. Findes på Starter CD'en. Tilgængelig via enhver standardwebbrowser. Værktøjskassen installeres almindeligvis sammen med printersoftwaren som en tilgængelig installationsmulighed. HP Printer-hjælpefunktionen installeres almindeligvis med printersoftwaren. 10 Kom godt i gang

15 (fortsat) Kilde Beskrivelse Placering indstillingerne til trådløs udskrivning. Du kan finde yderligere oplysninger under HP Printer Utility (HP Printerhjælpefunktion) (Mac OS). HP Instant Support Kontrolpanel Logfiler og rapporter Hjælper dig med hurtigt at identificere, diagnosticere og løse udskrivningsproblemer. Du kan finde yderligere oplysninger under HP Instant Support. Giver status-, fejl- og advarselsmeddelelser om funktioner. Indeholder oplysninger om hændelser, der er opstået. Tilgængelig via enhver standardwebbrowser eller gennem Værktøjskassen (Windows). Du kan finde yderligere oplysninger under Kontrolpanel. Du kan finde yderligere oplysninger under Overvågning af printeren. Selvdiagnosticeringsside Oplysninger om enhed: Produktnavn modelnummer Serienummer Firmwarens versionsnummer Installeret ekstraudstyr (eksempelvis duplexenheden) Antal sider, der udskrives fra bakkerne og ekstraudstyr Blækniveauer Status for printhovedernes tilstand Du kan finde yderligere oplysninger under Om selvdiagnosticeringssiden. Netværkskonfigurationsside Fejlfindingsside for udskriftskvalitet HP-websteder HP's telefonsupport Indeholder oplysninger om netværkskonfiguration. Diagnosticerer problemer, der påvirker udskriftskvaliteten, og hjælper dig med at beslutte, om du skal køre et vedligeholdelsesværktøj for at forbedre udskrifternes kvalitet. Indeholder den nyeste printersoftware samt produktog supportoplysninger. Indeholder oplysninger om, hvordan du kontakter HP. I Du kan finde yderligere oplysninger under Om netværkskonfigurationssiden. Du kan finde yderligere oplysninger under Sådan udskrives diagnosticeringssiden til udskriftskvalitet. Du kan finde yderligere oplysninger under HP's telefonsupport. Find andre ressourcer til produktets 11

16 Kapitel 1 (fortsat) Kilde Beskrivelse Placering Hjælp til HP's foto- og billedbehandlingssoftware garantiperioden vil denne support ofte være gratis. Indeholder oplysninger om brugen af softwaren. Du kan finde yderligere oplysninger under Sådan anvendes HP's foto- og billedbehandlingssoftware. Hjælp til handicappede Denne printer indeholder en række funktioner, som sætter personer med handicap i stand til at bruge den. Syn Printersoftwaren kan benyttes af brugere med nedsat syn via operativsystemets indstillinger og funktioner for handicappede. Den understøtter også de fleste hjælpeprogrammer, f.eks. skærmlæsere, braillelæsere og programmer, der omsætter tale til tekst. Farvelagte knapper og faner i softwaren og på kontrolpanelet er forsynet med enkle tekst- eller ikonetiketter, der angiver den pågældende handling. Bevægelse Bevægelseshæmmede brugere kan udføre funktionerne i printersoftwaren ved hjælp af tastaturkommandoer. Softwaren understøtter desuden funktioner i Hjælp til handicappede i Windows, f.eks. Træge taster, Til/fra-taster, Filtertaster og Musetaster. Printerens dæksler, knapper, papirbakker og papirstyr kan håndteres af brugere med begrænsede kræfter og ringe rækkevidde. Support Du kan finde flere oplysninger om dette produkts handicapfunktioner og HP's fokus på deres produkters handicapvenlighed på HP's webside på adressen accessibility. Oplysninger om handicapfunktioner i Mac OS finder du på Apples webside på adressen Sådan fungerer delene i HP All-in-One Forsiden Område til udskriftsforbrugsvarer Hukommelseskortstik Bagside Kontrolpanel Oplysninger om tilslutning 12 Kom godt i gang

17 Forsiden 1 Automatisk dokumentføder (ADF) 2 Scannerglasplade 3 Kontrolpanel (varierer, alt efter hvilken HP All-in-One-model du har) 4 Kontrolpanel (varierer, alt efter hvilken model du har) 5 Udskriftsbakke 6 Bakkeforlænger 7 Længde/breddestyr 8 Bakke 1 9 Bakke 2 (kan anvendes på visse modeller) 10 Forreste USB-port (universal serial bus) (PictBridge aktiveret) 11 Porte til hukommelseskort 12 Indikator for hukommelsesenhed 13 Dokumentføder-bakke 14 Breddestyr Sådan fungerer delene i HP All-in-One 13

18 Kapitel 1 Område til udskriftsforbrugsvarer 1 Dæksel til blækpatroner 2 Blækpatroner 3 Adgangsdæksel til printerpatronholder 4 Printhoveder 5 Adgangslås til printhoved Hukommelseskortstik 1 CompactFlash (type I og II) 2 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMedia Card 3 xd 4 Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro 5 Forreste USB-port (universal serial bus) (PictBridge-aktiveret) 14 Kom godt i gang

19 Bagside 1 Strømstik 2 Ethernet-netværksport 3 Bageste USB-port (Universal Serial Bus) 4 Faxporte (1-LINE og 2-EXT) (til rådighed på visse modeller) 5 Bagpanel (på modeller uden duplexenhed) 6 Ekstraudstyr til automatisk tosidet udskrivning (duplexenhed) (til rådighed på visse modeller) Kontrolpanel Kontrolpanelets udformning og funktioner afhænger af, hvilken model du har. I de følgende afsnit beskrives kontrolpanelets knapper, indikatorer og displays. Din model har muligvis ikke alle de beskrevne funktioner. Sådan fungerer delene i HP All-in-One 15

20 Kapitel 1 Kontrolpanelets knapper og indikatorer Følgende diagram og tilhørende tabel giver et hurtigt overblik over kontrolpanelets funktioner. Etiket Navn og beskrivelse 1 Hurtigopkaldsknapper: Adgang til de første fem hurtigopkaldsnumre. 2 Hurtigkald: Vælger et hurtigopkaldsnummer. 3 Menuen Scan: Viser menuen Scan til, hvor du kan vælge en scanningsdestination. 4 Digitalt arkiv: Scanner og gemmer et dokument i en mappe og gør det muligt at dele dokumenter med andre brugere på netværket. 5 Menuen Fax: Viser menuen Fax, hvor du kan vælge indstillinger. 6 Denne knaps navn og funktionalitet afhænger af, i hvilket land/område enheden er solgt. Opløsning: Justerer opløsningen for den fax, du sender. Reklamefaxblokering: Viser menuen for opsætning af blokering af reklamefax, hvor du kan håndtere uønskede faxopkald. Du skal abonnere på en opkalds-id-tjeneste for at kunne bruge denne funktion. 7 Tastatur: Bruges til at indtaste faxnumre, værdier eller tekst. 8 Display: Viser menuer og meddelelser. 9 Venstre pil: Mindsker værdier på displayet. 10 OK: Vælger en menu eller indstilling på displayet. 11 Højre pil: Øger værdier på displayet. 12 Advarselslampe: Når advarselslampen blinker, angiver den, at der er opstået en fejl, som kræver indgreb fra brugerens side. 13 Formindsk/forstør: Bruges til at ændre størrelsen på en kopi til udskrivning. 14 Menuen Kopiér: Viser menuen Kopiér, hvor du kan vælge indstillinger. 15 Antal kopier: Vælg det antal kopier, der skal udskrives. 16 Kom godt i gang

21 (fortsat) Etiket Navn og beskrivelse 16 Menuen Foto: Viser menuen Foto, hvor du kan vælge indstillinger. 17 Knappens navn og funktionsmåde afhænger af modellen og det land/område, hvor enheden er solgt. Foto-indeks: Udskriver et fotoindeks, når der er sat et hukommelseskort i holderen. Et fotoindeks viser miniaturefotos af alle billederne på hukommelseskortet. Du kan vælge fotos på fotoindekset og udskrive disse ved at scanne det. Roter: Roter det aktuelle billede på displayet. Det roterede billede kan udskrives. 18 Strømafbryder: Tænder eller slukker printeren. Knappen Tændt lyser, når printeren er tændt. Lampen blinker under udførelse af et job. Når printeren er slukket, bruger den stadig en smule strøm. Sluk enheden, og tag stikket ud for at afbryde strømforsyningen helt. 19 Zoom ud: Reducerer billedet på displayet. 20 Zoom Ind: Forstørrer billedet på displayet. 21 UDSKRIV FOTOS: Vælger fotofunktionen. Brug denne knap, hvis du vil udskrive fotos fra et hukommelseskort eller en lagerenhed eller gemme fotos på computeren. 22 Kvalitet: Bruges til at vælge kopieringskvaliteten Bedst, Normal eller Hurtig. 23 START KOPI, Farve: Starter et kopieringsjob i farver. 24 START KOPI, Sort: Starter en sort/hvid-kopiering. 25 Sortér: Organiserer kopierne i rækkefølge, så de er klar til brug, når kopieringsjobbet er afsluttet. 26 Annuller: Stopper et job, afslutter en menu eller afslutter indstillinger. 27 Hjælp: Viser menuen Hjælp. Du kan vælge fra en liste over emner i Hjælp. Når du har valgt, vises detaljerede hjælpeoplysninger på en tilsluttet computers skærm. 28 Tilbage: Får dig et niveau op i menuen sidet: Udskrivning af en tosidet kopi eller fax. 30 Opsætning: Viser eller skjuler menuen Opsætning til oprettelse af rapporter, ændring af faxog andre vedligeholdelsesindstillinger og adgang til menuen. Det emne, du vælger i menuen Hjælp, åbnes i et vindue på computerskærmen. 31 Autosvar: Når denne knap er tændt, besvarer printeren automatisk indkommende telefonopkald. Når den er slukket, besvarer printeren ikke indkommende faxopkald. 32 START FAX, Farve: Starter en farvefax. 33 START FAX, Sort: Starter en sort/hvid fax. 34 Ring igen/pause: Ringer op til det sidst kaldte nummer eller indsætter en 3-sekunders pause i et faxnummer. 35 START SCANNING: Starter en scanning og sender jobbet til den destination, der er angivet ved hjælp af knappen Scan til. Sådan fungerer delene i HP All-in-One 17

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909 OFFICEJET PRO 8500 Brugervejledning Podręcznik użytkownika A909 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series Brugervejledning Podręcznik użytkownika HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Brugervejledning

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Brugervejledning HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp

HP Photosmart Premium Web C309 series. Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Windows Hjælp HP Photosmart Premium Web C309 series Indhold 1 HP Photosmart Premium Web C309 series Hjælp...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Fejlsikret Windows Fejlsikret start

Fejlsikret Windows Fejlsikret start Fejlsikret Windows Hvis din computer ikke vil starte, eller hvis den konstant går ned, kan du bruge fejlsikret tilstand til at finde og eventuelt rette fejlen. Fejlsikret tilstand kan også hjælpe dig med

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C6100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C6100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

HP Photosmart C4700 series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4700 series. Windows Hjælp HP Photosmart C4700 series Windows Hjælp HP Photosmart C4700 series Indhold 1 HP Photosmart C4700 series Hjælp...3 2 Afslutning af installationen af HP Photosmart Tilføjelse af HP Photosmart til et netværk...5

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning

Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning Lexmark Intuition S500 Series Hurtigreferencevejledning April 2009 www.lexmark.com Vigtig meddelelse om genbrug af blækpatroner! Læs denne meddelelse, inden du åbner æsken med blækpatronen Hos Lexmark

Læs mere

Dell V725w brugervejledning

Dell V725w brugervejledning Dell V725w brugervejledning Januar 2012 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4449 Model(ler): 7d1, 7dE Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning HP Scanjet G2410/G2710 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren Her kan du få yderligere oplysninger...3 Hjælp til handicappede...3 Adgang til brugervejledningen med skærmlæsersoftware...3 Button

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Dell V715w Brugervejledning

Dell V715w Brugervejledning Dell V715w Brugervejledning Maj 2009 www.dell.com support.dell.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 5 dw, 1 dw Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Om printeren...6 Tak, fordi du har valgt denne printer!...6

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

HP Photosmart 7510 Series

HP Photosmart 7510 Series HP Photosmart 7510 Series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart 7510 Series...3 2 Lær HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Sådan lærer du printeren at kende...7 3 Hvordan gør

Læs mere

Brugervejledning til 2600 Series

Brugervejledning til 2600 Series Brugervejledning til 2600 Series 2008 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Introduktion...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8 Installation af printeren...10 Sådan undgår du fejl

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Pro900 Series Brugervejledning

Pro900 Series Brugervejledning Pro900 Series Brugervejledning November 2009 www.lexmark.com Maskintype(r): 4444 Model(ler): 301, 30E Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 for Windows 8 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8. For primære

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning

Lexmark 7500 Series All-In-One. Brugervejledning Lexmark 7500 Series All-In-One Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Konfiguration af printeren på et netværk...6 Netværk generelt...6 Trådløst netværk...9 Avanceret

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en)

Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning til 9500 Series All-In-One (Alti-en) 2007 www.lexmark.com Indhold Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Sådan finder du oplysninger om printeren...15 Meddelelse om operativsystem...19

Læs mere

HP Deskjet 2510 All-in-One series

HP Deskjet 2510 All-in-One series HP Deskjet 2510 All-in-One series Indhold 1 Hvordan gør jeg?...3 2 Lær din HP Deskjet 2510 at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Indikatorer...6 Indhold 3 Udskriv Udskrivning af dokumenter...9

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series

HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series Indhold 1 Hjælp til HP Photosmart Plus e-all-in-one B210 series...3 2 Lær din HP Photosmart at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...8 Apps Manager...8

Læs mere

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning

Kassen indeholder. R6250 Smart WiFi-router Installationsvejledning Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/eller andre lande. Informationen

Læs mere

S600 Series Brugervejledning

S600 Series Brugervejledning S600 Series Brugervejledning November 2010 www.lexmark.com Maskintype(r): 4446 Model(ler): W01, WE1 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Om printeren...7 Tak, fordi du har valgt denne printer!...7 Minimering

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin

HP Deskjet F300 All-in-One series. Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejlednin HP Deskjet F300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

HP Deskjet 5520 series

HP Deskjet 5520 series HP Deskjet 5520 series Indhold 1 Hjælp til HP Deskjet 5520 series...3 2 Lær din HP Deskjet at kende Printerdele...5 Kontrolpanelets funktioner...6 Statusindikatorer og -knapper...6 Indhold 3 Hvordan gør

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere