HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning"

Transkript

1 HP Officejet Pro L7300/L7500/L7600/L7700 Brugervejledning

2

3 HP Officejet Pro L7300/L7500/ L7600/L7700 All-in-One series Brugervejledning

4 Copyrightoplysninger 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 10/2006 Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse er forbudt, hvis ikke andet er angivet i henhold til lovgivning om copyright. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Garantierne for HP-produkter og - services er udelukkende angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der leveres sammen med sådanne produkter og services. Ingen oplysninger i dette dokument kan udlægges som en yderligere garanti. HP påtager sig intet ansvar for eventuelle tekniske fejl, trykfejl eller udeladelser i dette dokument. Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Oprettet Alle rettigheder forbeholdes. Der gives licens til at kopiere og bruge denne software, forudsat at den identificeres som "RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" i alt materiale, der omtaler eller henviser til denne software eller denne funktion. Der gives desuden licens til at oprette og bruge afledte værker, forudsat at sådanne værker identificeres som "afledt fra RSA Data Security, Inc. MD4 Message-Digest Algorithm" i alt materiale, der omtaler eller henviser til det afledte værk. RSA Data Security, Inc. indestår ikke med nogen garantierklæringer vedrørende denne softwares salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Den leveres "som den er og forefindes" uden nogen form for udtrykkelig eller underforstået garanti. Disse bemærkninger skal medtages i alle kopier af dele af denne dokumentation og/eller software. Varemærker Intel, Pentium er et registreret varemærke tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA eller andre lande. Microsoft, Windows og Windows XP er amerikanske registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Secure Digitalhukommelseskort understøttes af dette produkt. SD Logo er et varemærke tilhørende den respektive ejer. Begrænsninger af kopiering Mange steder er det ulovligt at kopiere følgende elementer. I tilfælde af tvivl skal du først kontakte en juridisk rådgiver. Officielle papirer og dokumenter: Pas Immigrationsdokumenter Udvalgte militærdokumenter Id-badges, kort eller distinktioner Statslige stempler: Poststempler Indkøbskuponer Check eller bankanvisning fra statslige institutioner Papirvaluta, rejsechecks eller pengeanvisninger Indskudsbevis Arbejde beskyttet af ophavsret Sikkerhedsoplysninger Følg altid grundlæggende retningslinjer for sikkerhed ved brug af dette produkt for at mindske risikoen for skader som følge af brand eller elektrisk stød. 1. Alle instruktioner i den dokumentation, der følger med HP Allin-One, bør læses grundigt. 2. Brug altid en netledning med jordforbindelse, når du tilslutter dette produkt til en stikkontakt. Hvis du ikke ved, om stikkontakten har jordforbindelse, skal du spørge en elektriker. 3. Læs alle advarsler og instruktioner på produktet. 4. Fjern dette produkt fra stikkontakten før rengøring. 5. Undgå at installere eller anvende produktet i nærheden af vand, eller når du er våd. 6. Installer produktet på en fast, stabil overflade. 7. Produktet skal anbringes, så man ikke træder på eller falder over ledningen, og så ledningen ikke bliver beskadiget. 8. Hvis produktet ikke virker som det skal, anbefales det at læse Vedligeholdelse og fejlfinding. 9. Man kan ikke selv reparere nogen dele i produktet. Reparation skal udføres af uddannet personel. Restriktioner for produktmaterialer Dette HP-produkt indeholder følgende materiale, der kan kræve speciel håndtering ved bortskaffelse: Kviksølv i scannerens fluorescerende lampe (< 1,5 mg) Hvis du vil have oplysninger om genbrug, skal du kontakte de lokale myndigheder eller Electronics Industries Alliance på Du kan finde yderligere oplysninger under Genbrug.

5 Indhold 1 Kom godt i gang Find andre ressourcer til produktets...10 Hjælp til handicappede...12 Sådan fungerer delene i HP All-in-One Forsiden...13 Område til udskriftsforbrugsvarer Hukommelseskortstik...14 Bagside...15 Kontrolpanel...15 Kontrolpanelets knapper og indikatorer...16 Farvedisplay...18 Lyspanel med to linjer...19 Oplysninger om tilslutning Installation af ekstraudstyr Installation af duplexenhed...21 Montér Bakke Aktivér ekstraudstyr i printerdriveren...22 Sådan aktiveres ekstraudstyr på Windows-computere...23 Sådan aktiveres ekstraudstyr på Macintosh-computere Sådan anvendes All-in-One-enheden Brug menuerne på kontrolpanelet...24 Typer meddelelse på kontrolpanelet...25 Statusmeddelelser...25 Advarselsmeddelelser...25 Fejlmeddelelser...25 Kritiske fejlmeddelelser...25 Ændring af enhedsindstillinger...26 Sådan anvendes HP Solution Center (Windows)...26 Sådan anvendes HP's foto- og billedbehandlingssoftware...27 Tekst og symboler...28 Indtast numre og tekst på kontrolpanelets tastatur...28 Sådan indtastes tekst...29 Sådan indtastes et mellemrum, en pause eller et symbol...29 Sådan slettes et bogstav, tal eller symbol...29 Indtast teksten ved hjælp af det visuelle tastatur (kun på visse modeller)...29 Tilgængelige symboler til faxnumre (kun på visse modeller)...30 Ilægning af originaler...31 Ilægning af en original i den automatiske dokumentføder (ADF)...31 Ilægning af en original på scannerglaspladen

6 Valg af printmedier...33 Tip til valg og brug af udskriftsmedier...33 Om specifikationer til understøttede medier...34 Om understøttede formater Om understøttede medietyper og vægtstørrelser...37 Indstilling af minimummargener...38 Ilægning af medier...39 Konfigurering af bakker...41 Udskrivning på medier i specialformat og brugerdefinerede medier...42 Sådan udskrives på specialmedier eller brugerdefinerede medier (Windows)...42 Sådan udskrives på specialmedier eller brugerdefinerede medier (Mac OS)...43 Udskrivning uden ramme...43 Sådan udskrives et dokument uden ramme (Windows)...43 Sådan udskrives et dokument uden ramme (Mac OS)...44 Opsætning af hurtigkaldsposter (kun på visse modeller)...44 Sådan oprettes faxnumre som hurtigkaldsposter eller -grupper...45 Sådan oprettes hurtigkaldsposter...45 Sådan oprettes en hurtigkaldsgruppe...45 Opsætning af netværksmapper som hurtigkaldsposter (på visse modeller)...46 Sådan oprettes hurtigkaldsposter...47 Udskriv og få vist en liste over hurtigkaldsposter...47 Sådan udskriver du en liste over hurtigkaldsposter...47 Sådan får du vist en liste over hurtigkaldsposter Udskrivning Rediger udskriftsindstillinger...48 Sådan redigeres indstillingerne i et program for aktuelle jobs (Windows)...48 Sådan ændres standardindstillingerne for alle fremtidige job (Windows)...48 Sådan ændres indstillingerne (Mac OS)...48 Udskrivning på begge sider (duplex)...49 Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret...49 Sådan foretages dupleksudskrivning (Windows)...49 Sådan foretages automatisk dupleksudskrivning (Mac OS)...50 Annullering af et udskriftsjob Kopiering Sådan kopierer du fra kontrolpanelet...51 Redigering af kopiindstillingerne...51 Beskæring af en original (kun på modeller med farvedisplay)...51 Annullering af et kopijob Scan Scanning af en original...53 Sådan oprettes et digitalt arkiv (kun på visse modeller)...53 Scanning af en original til en netværksmappe...54 Scanning af en original til et computerprogram (direkte forbindelse)...55 Scanning af en original til en hukommelsesenhed...56 Brug Webscan via den integrerede webserver...56 Scanning fra et TWAIN-kompatibelt eller et WIA-kompatibelt program...56 Sådan scanner du fra et TWAIN-kompatibelt program...57 Sådan scanner du fra et WIA-kompatibelt program

7 Indhold Redigering af en scannet original...57 Redigering af et scannet foto eller grafik...57 Redigering af et scannet dokument ved hjælp af OCR-software (Optical Character Recognition)...57 Redigering af scanningsindstillinger...58 Annulering af et scanningsjob Sådan arbejder du med hukommelsesenheder (kun på visse modeller) Indsæt et hukommelseskort...59 Tilslutning af et digitalkamera...60 Tilslutning af en lagerenhed...62 Visning af fotos...63 Visning af fotos (kun på modeller med farvedisplay)...63 Visning af fotos ved hjælp af computeren...63 Udskrivning af fotos fra kontrolpanelet Udskrivning af fotos ved hjælp af et foto-indeks...63 Udskrivning af panoramafotos...66 Udskrivning af pasfotos...67 Udskrivning af videohandlingsfotos...68 Gem fotos på din computer Fax (kun på visse modeller) Afsendelse af en fax...71 Afsendelse af en almindelig fax...71 Afsendelse af en fax manuelt fra en telefon...72 Afsendelse af en fax ved hjælp af overvåget opkald Afsendelse af fax ved hjælp af funktionen broadcast fax (kun modeller med farveskærm)...74 Modtagelse af en fax...74 Manuel modtagelse af en fax...75 Indstilling af backup af faxmodtagelse...75 Genudskrivning af modtagne faxer fra hukommelsen...76 Videresendelse af faxer til et andet nummer...77 Blokering af reklamefaxnumre...78 Indstilling af reklamefaxtilstand...78 Tilføjelse af numre på listen over reklamefax Sletning af numre på listen over reklamefax...79 Visning af en liste over blokerede faxnumre...80 Redigering af faxindstillinger...80 Konfiguration af faxoverskriften...80 Angivelse af svartilstanden (autosvar)...81 Angivelse af antal ringetoner før svar...81 Ændring af ringemønster for besvarelse med bestemt ringetone...82 Indstilling af fejlkorrektionstilstand...82 Sådan indstilles fejlkorrektionstilstanden...82 Indstilling af opkaldstype...83 Sådan angives opkaldstypen...83 Angivelse af indstillinger for genopkald...83 Sådan angives indstillingerne for Genopkald...83 Angivelse af faxhastigheden...83 Fax via internet

8 Test af faxopsætning...84 Brug af rapporter...85 Udskrivning af rapporter med faxbekræftelser...85 Udskrivning af faxfejlrapporter...86 Udskrivning og visning af faxloggen...87 Annullering af fax Konfiguration og styring Styring af printeren...89 Oversigt over styringsopgaver...89 Overvågning af printeren...90 Styring af printeren...91 Brug af styringsværktøjer...93 Integreret webserver...93 Sådan åbnes den integrerede webserver...93 Integreret webserver...94 Værktøjskasse (Windows)...94 Sådan åbnes Værktøjskassen...95 Værktøjskasse-faner...95 HP Printer Utility (HP Printer-hjælpefunktion) (Mac OS)...96 Sådan åbnes HP Printer-hjælpefunktionen...96 Paneler til HP Printer-hjælpefunktion...96 Network Printer Setup Utility (Hjælpefunktion til netværksprinterinstallation) (Mac OS)...97 HP Web Jetadmin-software...97 HP Instant Support...98 Sikkerhed og fortrolighed...98 Sådan får du adgang til HP Instant Support myprintmileage...99 Om selvdiagnosticeringssiden...99 Om netværkskonfigurationssiden Kanalområdedefinitioner Konfigurer netværksindstillinger Ændring af de grundlæggende netværksindstillinger Brug guiden til trådløs opsætning Visning og udskrivning af netværksindstillinger Aktivering eller deaktivering af den trådløse radio Ændring af de avancerede netværksindstillinger Indstilling af forbindelseshastighed Visning af IP-indstillinger Ændring af IP-indstillinger

9 Indhold Sådan kan du opsætte printeren til faxafsendelse/faxmodtagelse (kun på visse modeller) Opsætning af fax (parallelle telefonsystemer) Valg af den korrekte faxopsætning til hjemmet eller kontoret Valg af faxopsætning Opsætning A: Separat faxlinje (der modtages ingen taleopkald) Opsætning B: Opsætning af printeren med DSL Opsætning C: Opsætning af printeren med et PBX-telefonsystem eller en ISDNlinje Opsætning D: Fax med en bestemt ringetone på den samme linje Opsætning E: Delt tale-/faxlinje Opsætning F: Delt tale-/faxlinje med voic Opsætning G: Faxlinje delt med computeropkaldsmodem (der modtages ingen taleopkald) Opsætning H: Delt tale-/faxlinje med computermodem Opsætning I: Delt tale-/faxlinje med telefonsvarer Opsætning J: Delt tale-/faxlinje med computermodem og telefonsvarer Opsætning K: Delt tale-/faxlinje med computeropkaldsmodem og voic Faxopsætning til serielt telefonsystem Konfiguraton af printeren (Windows) Direkte tilslutning Sådan installerer du softwaren, før du tilslutter printeren (anbefalet) Sådan tilslutter du printeren, før du installerer softwaren Sådan deles printeren på et lokalt delt netværk Netværksforbindelse Sådan installeres printeren på et netværk Sådan installeres printersoftwaren på klientcomputere Sådan installeres printerdriveren ved hjælp af funktionen Tilføj printer Konfiguration af printeren (Mac OS) Sådan installeres softwaren til netværkstilslutning eller direkte tilslutning Sådan deles printeren på et lokalt delt netværk Opsætning af printeren til trådløs kommunikation (kun på visse modeller) Om indstillinger for trådløst netværk Sådan installeres trådløs kommunikation ved hjælp af kontrolpanelet med guiden Trådløs opsætning Sådan installeres trådløs kommunikation ved hjælp af installationsprogrammet (Windows) Sådan indstilles trådløs kommunikation ved hjælp af SecureEasySetup (SES) Sådan opsættes printeren på et trådløst netværk (Mac OS) Sådan deaktiveres trådløs kommunikation Retningslinjer for reduktion af interferens på et trådløst netværk Retningslinjer for sikring af trådløs netværkssikkerhed Sådan føjes hardwareadresser til et WAP Andre retningslinjer

10 Opsætning af printeren til Bluetooth-kommunikation Sådan opsættes printeren til Bluetooth-kommunikation via den integrerede webserver Tilslut printeren med Bluetooth Tilslutning af printeren med Bluetooth på Windows Tilslut printeren med Bluetooth på Mac OS Indstilling af Bluetooth-sikkerhed for printeren Bruge en adgangsnøgle til godkendelse af Bluetooth-enheder Sådan indstilles printeren til at være synlig eller ikke-synlig for Bluetoothenheder Nulstil Bluetooth-indstillinger via den integrerede webserver Af- og og geninstallation af softwaren Vedligeholdelse og fejlfinding Understøttede blækpatroner Udskiftning af blækpatronerne Vedligeholdelse af printhoveder Sådan kontrolleres printhovedtilstand Sådan udskrives diagnosticeringssiden til udskriftskvalitet Sådan justeres printhovederne Sådan kalibreres linjeindføringen Sådan renses printhovederne Sådan renses printhovedkontakterne manuelt Sådan udskiftes printhovederne Opbevaring af forbrugsvarer Opbevaring af blækpatroner Opbevaring af printhoveder Rengøring af printeren Rengøring af scannerglaspladen Rengøring af den automatiske dokumentføder (ADF) Rengøring af overfladen Fejlfindingstip og -ressourcer Løsning af udskrivningsproblemer Printeren lukker uventet ned Der vises en fejlmeddelelse på kontrolpanelets display Printeren svarer ikke (der udskrives ikke) Printeren accepterer ikke printhoved Udskrivning tager lang tid Den udskrevne side er blank eller kun delvist udskrevet Der er noget udeladt eller forkert på siden Placeringen af tekst eller grafik er forkert Printeren udskriver en halv side, hvorefter den fører papiret ud

11 Indhold Dårlig udskriftskvalitet og uventede udskriftsresultater Dårlig udskriftskvalitet Der udskrives ulæselige tegn Blækket tværes ud Blækket udfylder ikke teksten eller grafikken helt Udskriften er utydelig eller mat i farverne Farver udskrives i sort-hvid Der udskrives forkerte farver Farverne løber ind i hinanden på udskriften Farverne er forskudte i forhold til hinanden Streger og prikker mangler i tekst eller grafik Løsning af problemer med papirindføring Bakke 2 (ekstraudstyr) kan ikke monteres Der er opstået et andet problem med papirindføringen Løsning af kopieringsproblemer Der kom ingen kopi ud Kopierne er blanke Den forkerte original blev kopieret Manglende eller udviskede dokumenter Størrelsen formindskes Kopikvaliteten er dårlig Der er tydelige kopieringsfejl Der vises fejlmeddelelser Printeren udskriver en halv side, hvorefter den fører papiret ud Løs scanningsproblemer Scanneren gjorde ingenting Scanningen tager for lang tid En del af dokumentet blev ikke scannet, eller der mangler tekst Det er ikke muligt at redigere tekst Der vises fejlmeddelelser Det scannede billede er af dårlig kvalitet Der er tydelige scanningsfejl Kunne ikke scanne til netværksmappe (Digitalt arkiv) Løsning af faxproblemer Faxtesten mislykkedes Løsning af fotoproblemer (hukommelseskort) Printeren kan ikke læse hukommelseskortet Printeren kan ikke læse fotos på hukommelseskortet Enkelte fotos på hukommelseskortet kan ikke udskrives, hvilket fører til, at udskriftsjobbet annulleres Printeren udskriver en halv side, hvorefter den fører papiret ud Løsning af printerstyringsproblemer Den integrerede webserver kan ikke åbnes

12 Fejlfinding af installationsproblemer Forslag til installation af hardware Forslag til installation af software Løsning af problemer med justeringsside Løsning af problemer med softwareinstallation Løsning af netværksproblemer Løsning af problemer med trådløs installation Fjernelse af papirstop Udbedring af papirstop i printeren Fjern papirstop i ADF'en Tip til forebyggelse af papirstop A B C HP forbrugsvarer og tilbehør Onlinebestilling af forbrugsvarer til printer Tilbehør Forbrugsvarer Blækpatroner Skrivehoveder HP-medier Support og garanti Elektronisk support HP's telefonsupport Inden du ringer Numre til telefonsupport Hewlett-Packards erklæring om begrænset garanti Forberedelse af printeren til forsendelse Fjern blækpatroner og printhoveder før forsendelse Fjern kontrolpaneloverlayet Emballér printeren Printerspecifikationer Fysiske specifikationer Produktfunktioner og -kapaciteter Specifikationer for processor og hukommelse Systemkrav Specifikationer for netværksprotokol Serverspecifikationer for integreret webserver Udskrivningsspecifikationer Udskriftsopløsning Kopispecifikationer Faxspecifikationer Scanningsspecifikationer Specifikationer for Digitalt arkiv Miljøspecifikationer Elektriske specifikationer Specifikationer for akustisk emission (udskrivning i kladdetilstand, støjniveauer pr. ISO 7779) Understøttede enheder Hukommelseskortspecifikationer

13 Indhold D Lovpligtige oplysninger FCC-erklæring Shielded cables Exposure to radio frequency radiation (wireless products only) Bemærkning til brugere af det amerikanske telefonnet: Bemærkning til brugere af det tyske telefonnet Bemærkning til brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde Andre lovpligtige oplysninger EMI-erklæring (Korea) VCCI-erklæring (Japan) Lovpligtigt modelnummer Erklæring om netledning LED-klassifikation Lovpligtige oplysninger om trådløse produkter Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs Canadien Notice to users in Brazil/Notificação de Normas de Uso de Dispositivos Sem Fio do Brasil Bemærkning til brugere i EU (Engelsk) Bemærkning til brugere i Frankrig Bemærkning til brugere i Tyskland Bemærkning til brugere i Italien Bemærkning til brugere i Spanien Overensstemmelseserklæring (DOC) Miljøbeskyttelsesprogram Reduktion og eliminering Strømforbrug Batterioplysninger Materialesikkerhedsdatablade Genbrug Produktemballage Plastik Bortskaffelse af affaldsudstyr af private brugere i husholdningsaffald i EU HP-produkter og -forbrugsvarer Indeks

14 1 Kom godt i gang Denne brugervejledning indeholder oplysninger om, hvordan du bruger printeren og løser eventuelle problemer. Find andre ressourcer til produktets Hjælp til handicappede Sådan fungerer delene i HP All-in-One Find andre ressourcer til produktets Du kan hente produktoplysninger og yderligere fejlfindingsressourcer, som ikke findes i denne vejledning, fra følgende kilder: Kilde Beskrivelse Placering Opsætningsplakat Opsætningsvejledning Vigtigt-fil og produktbemærkninger Integreret webserver (netværkstilslutning) Værktøjskasse (Microsoft Windows ) HP Printer-hjælpefunktion (Mac OS) Giver illustrerede oplysninger om opsætningen. Indeholder oplysninger om opsætningen af printeren samt garanti- og sikkerhedsoplysninger. Indeholder de sidste nye oplysninger og tip til fejlfinding. Giver dig mulighed for at få vist statusoplysninger, ændre indstillinger og styre printeren fra en hvilken som helst computer i netværket. Du kan finde yderligere oplysninger under Integreret webserver. Giver oplysninger om printhovedernes tilstand og giver adgang til vedligeholdelsesprogrammer. Du kan finde yderligere oplysninger under Værktøjskasse (Windows). Indeholder værktøjer til konfiguration af printerindstillinger, kalibrering af printeren, rensning af printhovederne, udskrivning af konfigurationssiden, onlinebestilling af forbrugsvarer og søgning efter webbaserede supportindstillinger. Du kan også konfigurere Der følger en trykt version af dokumentet med printeren. Der følger en trykt version af dokumentet med printeren. Findes på Starter CD'en. Tilgængelig via enhver standardwebbrowser. Værktøjskassen installeres almindeligvis sammen med printersoftwaren som en tilgængelig installationsmulighed. HP Printer-hjælpefunktionen installeres almindeligvis med printersoftwaren. 10 Kom godt i gang

15 (fortsat) Kilde Beskrivelse Placering indstillingerne til trådløs udskrivning. Du kan finde yderligere oplysninger under HP Printer Utility (HP Printerhjælpefunktion) (Mac OS). HP Instant Support Kontrolpanel Logfiler og rapporter Hjælper dig med hurtigt at identificere, diagnosticere og løse udskrivningsproblemer. Du kan finde yderligere oplysninger under HP Instant Support. Giver status-, fejl- og advarselsmeddelelser om funktioner. Indeholder oplysninger om hændelser, der er opstået. Tilgængelig via enhver standardwebbrowser eller gennem Værktøjskassen (Windows). Du kan finde yderligere oplysninger under Kontrolpanel. Du kan finde yderligere oplysninger under Overvågning af printeren. Selvdiagnosticeringsside Oplysninger om enhed: Produktnavn modelnummer Serienummer Firmwarens versionsnummer Installeret ekstraudstyr (eksempelvis duplexenheden) Antal sider, der udskrives fra bakkerne og ekstraudstyr Blækniveauer Status for printhovedernes tilstand Du kan finde yderligere oplysninger under Om selvdiagnosticeringssiden. Netværkskonfigurationsside Fejlfindingsside for udskriftskvalitet HP-websteder HP's telefonsupport Indeholder oplysninger om netværkskonfiguration. Diagnosticerer problemer, der påvirker udskriftskvaliteten, og hjælper dig med at beslutte, om du skal køre et vedligeholdelsesværktøj for at forbedre udskrifternes kvalitet. Indeholder den nyeste printersoftware samt produktog supportoplysninger. Indeholder oplysninger om, hvordan du kontakter HP. I Du kan finde yderligere oplysninger under Om netværkskonfigurationssiden. Du kan finde yderligere oplysninger under Sådan udskrives diagnosticeringssiden til udskriftskvalitet. Du kan finde yderligere oplysninger under HP's telefonsupport. Find andre ressourcer til produktets 11

16 Kapitel 1 (fortsat) Kilde Beskrivelse Placering Hjælp til HP's foto- og billedbehandlingssoftware garantiperioden vil denne support ofte være gratis. Indeholder oplysninger om brugen af softwaren. Du kan finde yderligere oplysninger under Sådan anvendes HP's foto- og billedbehandlingssoftware. Hjælp til handicappede Denne printer indeholder en række funktioner, som sætter personer med handicap i stand til at bruge den. Syn Printersoftwaren kan benyttes af brugere med nedsat syn via operativsystemets indstillinger og funktioner for handicappede. Den understøtter også de fleste hjælpeprogrammer, f.eks. skærmlæsere, braillelæsere og programmer, der omsætter tale til tekst. Farvelagte knapper og faner i softwaren og på kontrolpanelet er forsynet med enkle tekst- eller ikonetiketter, der angiver den pågældende handling. Bevægelse Bevægelseshæmmede brugere kan udføre funktionerne i printersoftwaren ved hjælp af tastaturkommandoer. Softwaren understøtter desuden funktioner i Hjælp til handicappede i Windows, f.eks. Træge taster, Til/fra-taster, Filtertaster og Musetaster. Printerens dæksler, knapper, papirbakker og papirstyr kan håndteres af brugere med begrænsede kræfter og ringe rækkevidde. Support Du kan finde flere oplysninger om dette produkts handicapfunktioner og HP's fokus på deres produkters handicapvenlighed på HP's webside på adressen accessibility. Oplysninger om handicapfunktioner i Mac OS finder du på Apples webside på adressen Sådan fungerer delene i HP All-in-One Forsiden Område til udskriftsforbrugsvarer Hukommelseskortstik Bagside Kontrolpanel Oplysninger om tilslutning 12 Kom godt i gang

17 Forsiden 1 Automatisk dokumentføder (ADF) 2 Scannerglasplade 3 Kontrolpanel (varierer, alt efter hvilken HP All-in-One-model du har) 4 Kontrolpanel (varierer, alt efter hvilken model du har) 5 Udskriftsbakke 6 Bakkeforlænger 7 Længde/breddestyr 8 Bakke 1 9 Bakke 2 (kan anvendes på visse modeller) 10 Forreste USB-port (universal serial bus) (PictBridge aktiveret) 11 Porte til hukommelseskort 12 Indikator for hukommelsesenhed 13 Dokumentføder-bakke 14 Breddestyr Sådan fungerer delene i HP All-in-One 13

18 Kapitel 1 Område til udskriftsforbrugsvarer 1 Dæksel til blækpatroner 2 Blækpatroner 3 Adgangsdæksel til printerpatronholder 4 Printhoveder 5 Adgangslås til printhoved Hukommelseskortstik 1 CompactFlash (type I og II) 2 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC), Secure MultiMedia Card 3 xd 4 Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro 5 Forreste USB-port (universal serial bus) (PictBridge-aktiveret) 14 Kom godt i gang

19 Bagside 1 Strømstik 2 Ethernet-netværksport 3 Bageste USB-port (Universal Serial Bus) 4 Faxporte (1-LINE og 2-EXT) (til rådighed på visse modeller) 5 Bagpanel (på modeller uden duplexenhed) 6 Ekstraudstyr til automatisk tosidet udskrivning (duplexenhed) (til rådighed på visse modeller) Kontrolpanel Kontrolpanelets udformning og funktioner afhænger af, hvilken model du har. I de følgende afsnit beskrives kontrolpanelets knapper, indikatorer og displays. Din model har muligvis ikke alle de beskrevne funktioner. Sådan fungerer delene i HP All-in-One 15

20 Kapitel 1 Kontrolpanelets knapper og indikatorer Følgende diagram og tilhørende tabel giver et hurtigt overblik over kontrolpanelets funktioner. Etiket Navn og beskrivelse 1 Hurtigopkaldsknapper: Adgang til de første fem hurtigopkaldsnumre. 2 Hurtigkald: Vælger et hurtigopkaldsnummer. 3 Menuen Scan: Viser menuen Scan til, hvor du kan vælge en scanningsdestination. 4 Digitalt arkiv: Scanner og gemmer et dokument i en mappe og gør det muligt at dele dokumenter med andre brugere på netværket. 5 Menuen Fax: Viser menuen Fax, hvor du kan vælge indstillinger. 6 Denne knaps navn og funktionalitet afhænger af, i hvilket land/område enheden er solgt. Opløsning: Justerer opløsningen for den fax, du sender. Reklamefaxblokering: Viser menuen for opsætning af blokering af reklamefax, hvor du kan håndtere uønskede faxopkald. Du skal abonnere på en opkalds-id-tjeneste for at kunne bruge denne funktion. 7 Tastatur: Bruges til at indtaste faxnumre, værdier eller tekst. 8 Display: Viser menuer og meddelelser. 9 Venstre pil: Mindsker værdier på displayet. 10 OK: Vælger en menu eller indstilling på displayet. 11 Højre pil: Øger værdier på displayet. 12 Advarselslampe: Når advarselslampen blinker, angiver den, at der er opstået en fejl, som kræver indgreb fra brugerens side. 13 Formindsk/forstør: Bruges til at ændre størrelsen på en kopi til udskrivning. 14 Menuen Kopiér: Viser menuen Kopiér, hvor du kan vælge indstillinger. 15 Antal kopier: Vælg det antal kopier, der skal udskrives. 16 Kom godt i gang

21 (fortsat) Etiket Navn og beskrivelse 16 Menuen Foto: Viser menuen Foto, hvor du kan vælge indstillinger. 17 Knappens navn og funktionsmåde afhænger af modellen og det land/område, hvor enheden er solgt. Foto-indeks: Udskriver et fotoindeks, når der er sat et hukommelseskort i holderen. Et fotoindeks viser miniaturefotos af alle billederne på hukommelseskortet. Du kan vælge fotos på fotoindekset og udskrive disse ved at scanne det. Roter: Roter det aktuelle billede på displayet. Det roterede billede kan udskrives. 18 Strømafbryder: Tænder eller slukker printeren. Knappen Tændt lyser, når printeren er tændt. Lampen blinker under udførelse af et job. Når printeren er slukket, bruger den stadig en smule strøm. Sluk enheden, og tag stikket ud for at afbryde strømforsyningen helt. 19 Zoom ud: Reducerer billedet på displayet. 20 Zoom Ind: Forstørrer billedet på displayet. 21 UDSKRIV FOTOS: Vælger fotofunktionen. Brug denne knap, hvis du vil udskrive fotos fra et hukommelseskort eller en lagerenhed eller gemme fotos på computeren. 22 Kvalitet: Bruges til at vælge kopieringskvaliteten Bedst, Normal eller Hurtig. 23 START KOPI, Farve: Starter et kopieringsjob i farver. 24 START KOPI, Sort: Starter en sort/hvid-kopiering. 25 Sortér: Organiserer kopierne i rækkefølge, så de er klar til brug, når kopieringsjobbet er afsluttet. 26 Annuller: Stopper et job, afslutter en menu eller afslutter indstillinger. 27 Hjælp: Viser menuen Hjælp. Du kan vælge fra en liste over emner i Hjælp. Når du har valgt, vises detaljerede hjælpeoplysninger på en tilsluttet computers skærm. 28 Tilbage: Får dig et niveau op i menuen sidet: Udskrivning af en tosidet kopi eller fax. 30 Opsætning: Viser eller skjuler menuen Opsætning til oprettelse af rapporter, ændring af faxog andre vedligeholdelsesindstillinger og adgang til menuen. Det emne, du vælger i menuen Hjælp, åbnes i et vindue på computerskærmen. 31 Autosvar: Når denne knap er tændt, besvarer printeren automatisk indkommende telefonopkald. Når den er slukket, besvarer printeren ikke indkommende faxopkald. 32 START FAX, Farve: Starter en farvefax. 33 START FAX, Sort: Starter en sort/hvid fax. 34 Ring igen/pause: Ringer op til det sidst kaldte nummer eller indsætter en 3-sekunders pause i et faxnummer. 35 START SCANNING: Starter en scanning og sender jobbet til den destination, der er angivet ved hjælp af knappen Scan til. Sådan fungerer delene i HP All-in-One 17

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909

OFFICEJET PRO 8500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika A909 OFFICEJET PRO 8500 Brugervejledning Podręcznik użytkownika A909 HP Officejet Pro 8500 (A909) All-in-One Series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series

HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series 1 2 abc 3 def 4 ghi 5 jkl 7 pqrs 8 tuv 9 wxyz # * 0 # - 6 mno OK HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series Brugervejledning Podręcznik użytkownika HP Officejet J4500/J4660/J4680 All-in-One series

Læs mere

OFFICEJET 6500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika E709

OFFICEJET 6500. Brugervejledning. Podręcznik użytkownika E709 OFFICEJET 6500 Brugervejledning Podręcznik użytkownika E709 HP Officejet 6500 (E709) All-in-One Series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

HP Officejet Pro K8600-printerserien

HP Officejet Pro K8600-printerserien HP Officejet Pro K8600-printerserien Brugervejledning Podręcznik użytkownika HP Officejet Pro K8600-printerserien Brugervejledning Copyrightoplysninger 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 6300 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning REPLACE ME HP Officejet 6300 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

HP Officejet J5700 Brugervejledning. User Gui

HP Officejet J5700 Brugervejledning. User Gui HP Officejet J5700 Brugervejledning User Gui Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 5/2005 Reproduktion,

Læs mere

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO CM1410 FARVE-MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter 1. Klik på Udskriv i menuen Filer i programmet. 2. Vælg produktet, og klik derefter

Læs mere

HP Photosmart 3300 All-in-One series

HP Photosmart 3300 All-in-One series HP Photosmart 3300 All-in-One series Brugervejledning Cover image: replace this guideline area with either a cropped product photograph or a straight-on, front-view illustration. HP Photosmart 3300 All-in-One

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

HP Officejet Pro K550 Series. Brugervejledning

HP Officejet Pro K550 Series. Brugervejledning HP Officejet Pro K550 Series Brugervejledning HP Officejet Pro K550 Series Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 10/2005 Reproduktion,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

OFFICEJET PRO 8000. Brugervejledning A809

OFFICEJET PRO 8000. Brugervejledning A809 OFFICEJET PRO 8000 Brugervejledning A809 HP Officejet Pro 8000 (A809) Printer series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 9. Brug kun den eksterne

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one. Brugervejledning

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one. Brugervejledning HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Brugervejledning HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one. Brugervejledning

HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one. Brugervejledning HP Officejet Pro 3610/3620 Sort og hvid e-all-in-one Brugervejledning Copyrightoplysninger 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave 4/2013 Meddelelser fra Hewlett-Packard Company

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

HP Photosmart 2570 All-in-One series. Brugervejledning

HP Photosmart 2570 All-in-One series. Brugervejledning HP Photosmart 2570 All-in-One series Brugervejledning HP Photosmart 2570 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres

Læs mere

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910

OFFICEJET PRO 8500A. Brugervejledning A910 OFFICEJET PRO 8500A Brugervejledning A910 HP Officejet Pro 8500A (A910) e-all-in-one series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt

Sådan kan du: Kopiere. Bruge Digital Send. Faxe. Lagre job. HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt HP Color LaserJet CM6030/6040 MFP Series Kort funktionsoversigt Sådan kan du: Kopiere Bruge Digital Send Faxe Lagre job www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp www.hp.com/go/usemymfp

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Eksterne mediekort. Brugervejledning

Eksterne mediekort. Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende SDlogoets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Softwareinstallationsvejledning COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Softwareinstallationsvejledning HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2010 Copyright Hewlett-Packard

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

OFFICEJET 4500. Brugervejledning A909 G510

OFFICEJET 4500. Brugervejledning A909 G510 OFFICEJET 4500 Brugervejledning A909 G510 HP Officejet 4500 (G510) All-in- One serien Brugervejledning Copyrightoplysninger 2009 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett-

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

350 Series. Introduktion

350 Series. Introduktion 350 Series Introduktion Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre lande. Alle

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning

HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 3800 Fotoscanner Brugervejledning HP Scanjet 3800 Brugervejledning Copyright og licens 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365

Din brugermanual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/921365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Brugervejledning HP Officejet 6700

Brugervejledning HP Officejet 6700 Brugervejledning HP Officejet 6700 HP Officejet 6700 e-all-in- One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 Meddelelser fra Hewlett-

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

HP Officejet 7200 All-in-One series. Brugervejledning

HP Officejet 7200 All-in-One series. Brugervejledning HP Officejet 7200 All-in-One series Brugervejledning HP Officejet 7200 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Brugervejledning HP Officejet 6600

Brugervejledning HP Officejet 6600 Brugervejledning HP Officejet 6600 HP Officejet 6600 e-all-in- One series Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 Meddelelser fra Hewlett-

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

Eksterne mediekort Brugervejledning

Eksterne mediekort Brugervejledning Eksterne mediekort Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logoet er et varemærke tilhørende dets indehaver. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i KORT VEJLEDNING TIL NOKIA PC SUITE 4.81 TIL NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheder forbeholdes. I Issue 2 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLATION AF PC SUITE...2

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet Pro 8100

Brugervejledning. HP Officejet Pro 8100 Brugervejledning HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 eprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 Meddelelser fra Hewlett-

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundlæggende vejledning HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundlæggende vejledning HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundlæggende vejledning 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe og Acrobat-logoet er registrerede

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

OFFICEJET 7500A. Brugervejledning E910

OFFICEJET 7500A. Brugervejledning E910 OFFICEJET 7500A Brugervejledning E910 HP Officejet 7500A (E910) e- All-in-One Brugervejledning Copyrightoplysninger 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard

Læs mere

Din brugermanual HP PHOTOSMART A520 http://da.yourpdfguides.com/dref/907187

Din brugermanual HP PHOTOSMART A520 http://da.yourpdfguides.com/dref/907187 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Brugervejledning

HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one. Brugervejledning HP Officejet Pro 8610 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8620 e-all-in-one/hp Officejet Pro 8630 e-all-in-one Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1.

Læs mere

HP Photosmart C6300 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C6300 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C6300 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C6300 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C6300 All-in-One series Hjælp...7 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

HP Scanjet G3010. Opsætnings- og supportvejledning

HP Scanjet G3010. Opsætnings- og supportvejledning HP Scanjet G3010 Opsætnings- og supportvejledning Copyright og licens 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere