Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen."

Transkript

1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, forlægger m.m. Steen Ole Rasmussen. Once upon a time in the west 1 Om de skabte skabere, de kreative kreaturer, bødlerne der faldt som ofrer for sig selv i en og samme proces. (Kommentaren til uge 33, 2011) Modernismen har aldrig haft nok i de kun skabte guder. Kun den uskabte skaber er modernistisk nok for modernismen. Modernismen går i den forstand tilbage til antikken. Fra da af har forandringens paradoks været en yderst uvelkommen udfordring for den vestlige verden. 1 Lagt på nettet første gang d.21/

2 Kun den uskabte skaber er god nok for de store monoteistiske religioner. Vor tids religion handler nok så meget om troen på økonomisk vækst, teknologi, naturbeherskelse, magtfuldkommenhed, socialdarwinisme, markedsfundamentalisme, som om de klassiske monoteismers trosindhold. Men entydigheden er kernen i ideologien og religionen, der er smeltet sammen i det moderne samfunds mangfoldige former for modernisme. Af religiøse og religiøst betingede årsager har modernismen aldrig været forenelig med glæden og forundringen over tilblivelsens paradoks, det at verden må gå under for det nye, over det, at det nye er dømt til at melde sin ankomst på bekostning af det gamle, i den pågående proces der er så karakteristisk for livet. Muligheden, for at føre resultatet af det hele, evolutionen, udviklingen, tilbageskridtet, tilbage til det absolutte, hindsides forandringen og tiden, synes at fjerne sig i en uendelighed i og med selve forsøgene på at nærme sig det absolutte. Derfor er modernismen evigt utidssvarende, umoderne (paradoksal). For de troende var og er kun den uskabte skaber sand, god, retfærdig og mægtig nok til at være skaber. Ud fra denne fiktion har de fanatisk troende helt ufrivilligt bidraget til skabelsen, indgået i den proces, som de ikke kunne hæve sig over. Med det absolut sande, gode, retfærdige og mægtige for øje er det muligt at se verdens fuldendelse som betinget af kampen mod det usande, ondskaben, uretten, alt det afledte nedrige og svage. Kun det absolut sande, gode, retfærdige og mægtige er sandt, godt, retfærdigt og mægtigt nok til at være sandt, godt, retfærdigt og mægtigt. Alt andet er usandt, ondt, uretfærdigt og svagt. Modsigelsen af det absolutte beskæmmer og anfægter det rene, entydigheden, det absolutte, den uskabte skaber. Det sande, gode, retfærdige og mægtige afhænger således af det usandes, ondes, uretfærdige og svages udryddelse. Her har vi modernismens primitive æstetik, dens rigide og frigide sans for retfærdighed og godhed, selve strukturen i modernismens semantiske og sanselige konstitution. Det afstikker retningen i de fanatiskes fornemmelser for sig selv og alt andet. Det er de kulturkonservative, feudalherrens, socialdarwinisternes, markedsfundamentalisternes, konsensusteoretikernes trosindhold. Det er ideologien, modernismens, oplysningsprojektets, de troendes udfordring. Det er vejen frem, retningen i modernismens bevægelse. Man tror her på det sande, det gode, retfærdige og mægtige. Problemet er bare, at man konkret står over for hinanden med hver sin definition på begreberne. Alle modernismens krige er således udkæmpet for det sande, det gode, det retfærdige og det mægtigstes skyld. Med blikket stift rettet mod det sande, det gode, det

3 retfærdige og mægtigste, har de kæmpende indskrevet sig under krigens lov, der altid har været i stand til at afsløre de troende som det modsatte af troens indhold. Der er nemlig ikke grænser for, hvor mange løgne, hvor megen ondskab og uret de magtfuldkomne har været i stand til at præstere i deres kamp for det absolut sande, gode, retfærdige og mægtige. Således: - er et sted mellem og irakere døde som følge af G.W.Bushs, Toni Blairs og Anders Fogh Rasmussens ulovlige krig mod terror i Irak, indledt 2003, - har USA afsløret sig som torturbøddel, terrorstat, under henvisning til at ville bekæmpe terror, - har flere høje blonde og blåøjede mænd af nordeuropæisk oprindelse her på det sidste indledt deres eget korstog mod det urene, og på den måde afsløret sig som hæmningsløse mordere i deres selvbestaltede kamp for det gode, i en situation, hvor adskillige danske præster, trykkefrihedsselskabet, DF, JP, Berlingske Tidende og andre kulturkonservative institutioner bevidst har dæmoniseret islam, den tredje verdens fattige mennesker, der ikke har andet tilbage i tilværelsen end troen på noget lignende de kulturkonservative danskeres udgave af en form for monoteisme, hvor de danske modernistiske kulturkonservative helt modsat de fremmede i den grad har noget at miste ud over deres modernistiske tro, hvorfor man må sige om dette ekstremt selvfede segment af lystløgnere, onde, selvretfærdige, uretfærdige svagpissere, storforbrugende og storsvinende kulturpampere, så klart som dagen er lang, dybest set kun afslører deres behov for at pervertere den demokratiske debat med deres evindeligt gentagne svada af pseudoproblemstillinger, med deres kamp for retten til at provokere de fremmede i ytringsfrihedens navn, plaffe løs i Irak, muligheden for fortsat at stjæle løs af verdens absolut begrænsede ressourcer osv. Her ser vi det åndelige fællesskab mellem Anders Breivik og dem der er stærke i troen på det absolutte. Her ser vi ideologien på spil, når den er værst, som udtryk for de priviligeredes åbenlyse forsøg på at sætte et røgslør op omkring deres egen rolle i den historiske proces. Som kreative kreaturer falder de som offer for sig selv i processen, ofrer og bødler i en og samme proces, stik modsat det de forsøgte at fremmane for deres indre øje og vinde i det ydre, af ære, magt, gods og guld. Jo mere fanatisk det absolutte hævdes i kulturkonservativ forstand, des mere påfaldende og klart afslører historien det paradoksale hos fanatikeren. De gode er onde, de retskafne er uretfærdige, de sandfærdige er lystløgnere, de stærke er svage, det smukke er grimt osv. Den vestlige verden er med andre ord ikke hvad den har været. Troen på det absolutte, modernismens indhold, er blevet sit eget største problem. Troen på evig økonomisk vækst fører til fattigdom, økologisk selvdestruktion. Derfor er det vigtigt at reformere evnen til at indgå seende i historiens proces. Mennesket må lære at se og elske forandringens brud med det identiske, at se og elske det faktum, at forandringen betyder og beviser, at det der er, kan være, for så atter ikke at være, og at det der er, er og er atter ikke.

4 I Sergio Leones film fra 1968 står Claudia Cardinale som symbolet på matriarkatets komme, gavmildheden, skønheden, ophøjet fornedret, overfloden, viljen... Hun er den største ludder og den mest storartede kvinde, som vi mænd aldrig nåede at møde i vort korte liv, der spænder sig fra moderens skød, over den modne kvindes til gravens. Hun er madonna og ludder i en og samme skikkelse. I filmen er hun ude af stand til at få den gamle verdens patriarker til at komme videre efter de opgør, som deres liv og stolthed er bygget op om; uretten der skal ophæves med hævn, mord der skal gengældes med mord, fylder for meget i deres liv, til at de kan engagere sig i det opkommende industrisamfund, symboliseret med jernbanen, der går igennem hendes by, Sweetwater. Harmonika: Charles Bronson, skal videre efter opgøret med uretten. Uretten fylder for meget i ham, til at han kan leve livet i overflodens industrisamfund. Han er tømt, forløst, uden indhold i livet, fra det øjeblik, hvor han har fået gjort kål på den mand, der ydmygede ham og slog hans bror ihjel da han var dreng, og gav ham sit instrument, mundharmonikaen. Western-genren cirkler i det hele taget om de store spørgsmål, der ikke kan fjernes fra den til enhver tid gældende samfundsorden, dens tilsynekomst og gyldighed i moralsk, juridisk, økonomisk og politisk forstand. Der er mere filosofisk materiale i denne genre, end vi var vant til at tale om, da jeg mødte genren som lille dreng i efterkrigstidens Nordeuropa. Og netop denne film er måske også den tungeste, rent filosofisk. Henry Fondas blå øjne fremstod til amerikanernes store forskrækkelse som ondskabens blik, hvor de havde været vant til at se hans blå øjne som symbol på det gode.

5 Filmen er i den grad sat i refleksionens tjeneste, som kulturradikalismens inkarnerede udtryk. Dybest set var der ingen ret, før den blev sat, og umiddelbart efter, at retten var sat, meldte mistanken sig om, at den ikke var retfærdig; Selv om retten i praksis altid vil være dømt til at hævde sin retfærdighed, så har tvivlen om rettens retfærdighed trofast fulgt den lige fra begyndelsen. Det er måske ikke en tilfældighed, hvordan fordømmelsen falder. Men uden sans for retfærdighed ville det blodige mord hverken være udtryk for ret eller uret, lige så lidt som guldet har økonomisk værdi i sig selv. Mordet er muligvis voldsomt, og det kan iagttages æstetisk - hvor blodets flotte farve pryder stedet, hvor skuddet er trængt ind - frem for det at falde som genstand for en juridisk betragtning. De danske aktieinvestorer så i uge 33 deres investeringer falde med 30 milliarder kroner. Det er konsekvens af, at hele den globale økonomi er baseret på en form for generering af pengeværdier, der har mistet kontakten med det pengeøkonomiske systems omverden. Af luft er du kommet, og det skal du blive! Underskuddet på handelsbalancen mellem USA og udlandet f.eks. er gigantisk, og har været gigantisk i mere end ti år. Også den amerikanske stats underskud er gigantisk, selv om det ikke er udtryk for det samme fænomen i pengeøkonomisk forstand. Statens økonomi er ikke USA's økonomi. Men der er sammenhænge mellem den måde, som staten og nationalbanken, den federale bank, agerer på, i forhold til det at generere penge, købekraft, gæld. USA har som udsteder af US$ mulighed for ad libidum at give sig selv købekraft i forhold til udlandet, i hvert fald så længe den store globale pengeøkonomi fortrinsvis er bygget op om den amerikanske møntenhed. Euroen er sat i verden for at gøre US$ rangen stridig, hvilket ikke ser ud til at lykkes. Det har vi ingen grund til at være flove over. Kun over det, at vi har tilladt forsøget på at gør USA rangen stridig. Især de sidste ti år har den vestlige verden i stor stil floreret på sin evne til at sætte penge i verden. Det er sket ved at belåne kapitalværdierne, og det har været muligt, så længe at disse er steget i pålydende værdi, dvs. på det fri marked. Udstedelsen af penge har fungeret som grundlag for stigningerne på kapitalværdierne, og kapitalværdiernes stigning har været forudsætningen for udstedelsen af pengene. Men nu, hvor aktiemarkederne styrtbløder, for anden gang over en treårig

6 periode, og på trods af at staterne ofrer sig for at rede genstanden for sin tro, markedet, så ser det ud som om at mekanismen, de uhellige alliancer mellem stat, finansmarkeder og markeder i det hele taget, er stødt på sin begrænsning. Den vestlige verden, der i begyndelsen af markedsfundamentalismens implementering på globalt plan havde et teknologisk forspring i forhold til f.eks. tigerøkonomierne i asien, har gradvist mistet denne overlegenhed. De sidste ti år har man således kun primært haft sine valutaer at satse på, og det er så også ved at være slut nu. Den vestlige verden står derfor i den situation, at det ikke længere er muligt at klare sig i konkurrencen med de opkommende økonomier i realøkonomisk forstand, og at det heller ikke længere er muligt at generere købekraft i forhold til udlandet med udstedelse af penge, lån, med grundlag i vestlige kapitalværdier. Samtidigt er verdens naturressourcer, lebensraum, formindsket. Krigen i Irak var en ressourcekrig, der samtidigt blev sat i værk for at pumpe penge i det økonomiske system med offentlige investeringer i den militære aktion. Forbruget af ressourcer har ikke ført til en forøgelse af verdens basale livsfornødenheder. Naturressourcerne skal frem over tilvejebringes hos den gamle vestlige verden i skrap konkurrence med de fremstormende økonomier, i en verden hvor de gamle vestlige lande har mistet både sit teknologiske og valutare overherredømme. Fortællingen om, at konkurrence på det fri markeds vilkår til enhver tid vil forøge velstanden for alle, inkluderede såvel som ekskluderede i forhold til den pengeøkonomiske sfære, vil nu afsløre sig som en løgn, også for dem der har sat den i verden. Den vestlige verden kommer til at mærke, at det fri marked ikke længere er til egen fordel, og først nu vil man forstå, at vækst på markedets betingelser på ingen måde er til alles fordel. Hvad der har været godt for de økonomisk højtflyvende, har da heller aldrig været til entydig fordel for alle andre, sådan som man hidtil er sluppet af med at beskrive sin egen rolle i udviklingen hos de højreradikale, økonomisk højtflyvende, socialdarwinistiske og markedsfundamentalistiske kredse inden for den vestlige verden. Man har måske nok været klar over det i toppen af samfundet, der hvor man lever af at sælge de bekvemme fortællinger om de højtflyvendes funktion og betydning til de højtflyvende, de købedygtige. Dvs. der har været god økonomi i at fortælle det storforbrugende segment, at segmentets omsætning og forbrug af ressourcer og ydelser var til alle fordel. Man har ernæret sig ved at gøre det lettere at leve med sig selv hos de storforbrugende, og det har været en del af skabelsesberetningen bag den fortælling, der er sivet ned i lagene under de højtflyvende, og som til dels har været med til at få de mange til at acceptere de højtflyvendes beslaglæggelse af det begrænsede økonomiske råderum.

7 Nu hvor de traditionelt højtflyvende kommer til at mærke konkurrencen fra den tredje verden, så vil fortællingen gå i sig selv sammen med andre pseudoproblemstillinger. Pseudoproblemerne vil i fremtiden få mere end traditionelt svært ved at fortrænge opmærksomheden fra de mere fundamentale problemer, som den vestlige verden står over for netop nu. Økonomisk og økologisk krise går nu hånd i hånd på en måde, der hverken kan bortforklares eller skjules med dæmoniseringen af de fremmede fattigrøve fra de muslimske lande. Den tredje verden er kommet tættere på. Den har overtaget vores livsstil, vort forbrug. Derfor må vi humme os, gøre plads. Vi må tilmed til at fokusere på de basale former for behov og produktion igen. For vi kan ikke regne med, at fattigrøvene vil fortsætte med at producere til os, hvad vi selv efterspørger for betaling i billige penge udstedt i inflationsværdier i fast ejendom hos os selv. Med vore valutaers fald har de ikke engang brug for vore penge længere! Således er den vestlige verden offer og bøddel i processen. Behovet for den mere differentierede og nænsomme form for omgang med prædikaterne, sand, god, retfærdig, rig og mægtig turde være antydet 2. Mvh. Steen Odense d. 21/

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1

Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter og forlægger Steen Ole Rasmussen. Med sans for forskelle, værdier og kvalitet 1 Mange kvinder drømmer om at åbne sin egen lille fine butik ud mod den store beundrende

Læs mere

Filosofien, ledigheden og ondskaben selv 1

Filosofien, ledigheden og ondskaben selv 1 1 Af Cand. Phil. i filosofi, forfatter, foredragsholder m. m. Steen Ole Rasmussen, Enggårdsvej 19, 5279 Odense N.(tlf. 36932363) (CVR-nr. 26639328) (Girokonto 12000375) Filosofien, ledigheden og ondskaben

Læs mere

Økonomisk vækst eller hvad!

Økonomisk vækst eller hvad! Økonomisk vækst eller hvad! Af: Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Odense d.12/7 2012 Finanskrise og EU's gældskrise bunder i social dysfunktionel kognitiv adfærd og en simpel forveksling af inflation i priserne

Læs mere

Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34, 2011.)

Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34, 2011.) Af Cand. Phil. i filosofi, forlægger, foredragsholder m.m. Steen Ole Rasmussen Bæredygtigt landbrug vil bæres lige som andre liberale (Ideologisk forurenet miljø og debatmiljø) (kommentaren til uge 34,

Læs mere

Retfærdighed. Før og efter at retten så dagens lys 1

Retfærdighed. Før og efter at retten så dagens lys 1 Retfærdighed Før og efter at retten så dagens lys 1 Historisk set var der ingen ret, før den blev sat, og umiddelbart efter, at retten var sat, meldte mistanken sig om, at den ikke var retfærdig. Så selv

Læs mere

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011)

Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) 1 Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen, d. 11/12 2011. Afmagt og magtens arrogance (kommentaren til uge 49, 2011) EU s regeringschefer vedtog, i ugen der gik, et traktatforslag, der vil binde de kontraherende

Læs mere

Penge af navn og af gavn

Penge af navn og af gavn Penge af navn og af gavn Af Cand. Phil. Steen Ole Rasmussen Odense, 2015-01-05 Penge af gavn, ikke kun af navn, er hvad de gør, og fordringer på dem kan i opgangstider være lige så gode som pengene selv.

Læs mere

Penge magt medier religionskrig

Penge magt medier religionskrig Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Penge magt medier religionskrig http://ing.dk/debat/penge-magt-medier-religionskrig-174141 Jøder elsker penge, medier elsker jøder og politikere må benytte sig af både

Læs mere

Budskab, fællesskab og forskning

Budskab, fællesskab og forskning Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.7/3 2015 Budskab, fællesskab og forskning Fra forskning til faktura og videre ud i intet Budskabet, om at der er forskel på det at skabe penge og det at tjene dem,

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015. Penge og priser Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen, d.23/2 2015 Penge og priser Penge og priser...1 Prisen og markedet i klassisk forstand...2 Pengene i klassisk forstand...2 Virkelighedens penge...3 Virkelighedens priser...3

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m.

Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen 28/4 2013 Illegitim sort og grå-sort økonomi EU m. m. Arbejdet i dansk gartneri, skovbrug og landbrug udføres altovervejende af underbetalt udenlandsk arbejdskraft 1.

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Artikler om mariologi

Artikler om mariologi Artikler om mariologi Jakob Munck - 2 - ARTIKLER OM MARIOLOGI *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 4 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 13 - *** MARIOLOGI OG ROBOTPSYKOLOGI... - 22 - *** KATOLICISME, PROTESTANTISME

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Begrebet finanskrise, i krise!

Begrebet finanskrise, i krise! Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Begrebet finanskrise, i krise! Hvis et begreb kan være i krise, så må det være begrebet finanskrise Begrebet finanskrise, i krise!... 1 Krisebegrebet er altså for upræcist...

Læs mere

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg.

MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Henrik Nebelong MED ATEISTENS ØJNE En debatbog om ateisme og kristendom 2. rev. udg. Bogens forfatter Henrik Nebelong (f.1944) er født i København, hvor han praktiserede som advokat 1974-2005. I 1999-2000

Læs mere

Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet )

Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Den kun politiske udtalelse er hverken sand eller falsk (Teksten er fra bogen Realitetens konflikt versus konfliktens realitet ) Den rene løgn adskiller sig fra en mindre desperat form for politisk italesættelse.

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Det økonomiske menneske

Det økonomiske menneske Det økonomiske menneske Et filosofisk og systemteoretisk essay over Homo Economicus, markedsværdierne og den økonomiske rationalitet (udkommer 2015) Af Cand. phil. Steen Ole Rasmussen Indhold Indledning

Læs mere

Om evnen til at organisere og opretholde sig selv

Om evnen til at organisere og opretholde sig selv Udviklingens retning Om evnen til at organisere og opretholde sig selv Og om forskellen mellem kvalitet og kvantitet Naturvidenskabens begreber og teoridannelse kan på mange måder overføres til det sociale.

Læs mere

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse

alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse alt eller intet? Et undervisningsoplæg til romanen Intet af Janne Teller 8. - 10. klasse Grundtvigsk Forum i samarbejde med de folkekirkelige skoletjenester i Fredensborg-Helsingør, Kolding og København-Frederiksberg

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 6 Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Indholdsfortegnelse Resume 2 10 opsummerende konklusioner

Læs mere

Det Ny Babylons to love!

Det Ny Babylons to love! 1 4004 dyrets-mærkeny Det Ny Babylons to love! Før du læser denne bog eller endnu bedre, før du med din Bibel i hånden begynder at undersøge om det jeg her skriver om er i overensstemmelse med det der

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Tema Kampe i tro og sind

Tema Kampe i tro og sind 04 Juli 2007 Årgang 143 Tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission Tema Kampe i tro og sind Unge under pres Udbrændt og stresset en synder under Guds nåde Store navne; Anselm indhold; leder 02 Den

Læs mere