World Goodwill.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "World Goodwill. www.visdomsnettet.dk"

Transkript

1 1

2 World Goodwill 2

3 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig og i menneskehedens nuværende problemer. Der er tale om fælles fejltagelser begået af menneskeheden som helhed. Denne erkendelse vil resultere i en forståelse for princippet om at dele, og det er hårdt tiltrængt i nutidens verden. 2. Princippet om samarbejde Alle problemer og situationer kan løses ved hjælp af viljen-til-detgode. God vilje stimulerer forståelsen og fremmer manifestationen af princippet om samarbejde. Samarbejdets ånd er hemmeligheden bag alle menneskelige relationer og en modsætning til konkurrence. 3. Princippet om ansvar Alle mennesker er forbundet af blodets bånd, og når det accepteres, fjernes alle barrierer og separatismens og hadets ånd forsvinder. Fred og lykke for ethvert menneske er derfor relevant for alle. Denne erkendelse udvikler princippet om ansvar og lægger grunden til den rigtige adfærd til gavn for fællesskabet. 3

4 Tre fundamentale kendsgerninger De tre principper repræsenterer den grundlæggende overbevisning, som deles af alle mennesker med god vilje, og som giver dem inspiration til tjeneste og handling. De tre principper udtrykker tre fundamentale kendsgerninger, og de accepteres som det første af alle verdenstjenere. De strider ikke mod nogen holdning de er ikke undergravende for nogen regering eller religiøs indstilling og de vækker umiddelbar genklang i bevidstheden hos mennesker med god vilje. Hvis disse principper accepteres, vil de hele internationale sår. Nutiden repræsenterer en af de store overgangsperioder i menneskehedens historie. Denne overgangstilstand er så generel, at den skaber forandringer på alle områder af menneskelivet og dybtgående ændringer i menneskers livsholdning. Ikke alene er menneskeheden ved at ændre den fysiske verden, men den er langsomt ved at forandre kvaliteten af det enkelte menneskes ønsker og skabe dybtgående ændringer i forestillingerne om videnskab, undervisning, religion og styreformer, samt i opfattelsen af social tryghed og velfærd. Enhver overgangsperiode er nødvendigvis en tid med konflikter og vanskeligheder, og derfor er den uundgåeligt en stor udfordring. Overgangen berører i dag hele menneskeheden, og derfor er nutiden udfordringens tid for alle. Lidelser og vanskeligheder er universelle, men menneskehedens udvikling og fremskridt kan konstateres på alle livets områder. Menneskehedens historie har stort set været præget af egoisme, grådighed, aggression og ambition, og ingen race, gruppe eller nation kan fritages for denne anklage. Efterhånden som mennesket nærmer sig modenhed, tilspidses konflikten mellem egoistiske værdinormer, holdninger og livsmønstre dvs. de mennesker, der opflammer hadet, forskellene og separatismen på den ene side og mennesker med god vilje, tolerance, forståelse og ønsket om at samarbejde på den anden side. Kampen er lang og vanskelig, og slutningen er endnu ikke til at få øje på. Men der er mange og sikre tegn på, at det gode vil sejre. 4

5 Nødvendigheden af god vilje I denne overgangstid rammer mange forskellige energier den menneskelige bevidsthed, og energierne har både konstruktive og destruktive virkninger. Hvis man vil bevæge sig sikkert ind i Den Nye Tidsalder, er den gode vilje den mest nødvendige energi. De mest omhyggelige planer slår fejl, hvis planlæggerne mangler god vilje. Uden god vilje får konferencer ingen virkelige og holdbare resultater. Tilstedeværelsen af den gode viljes ånd er en forudsætning for løsningen af menneskehedens mange problemer. God vilje er den fælles grund, hvor alle racer og trosbekendelser kan mødes. Det er en kendsgerning, at den gode vilje er langt mere udbredt i verden end man skulle tro, og det giver håb. Den gode viljes ånd findes i millioner af mennesker, og den gode vilje skaber ansvarsfølelse. Mennesker med god vilje fornemmer det nye verdensansvar og forsøger at påtage sig deres del. De tænker i stadig højere grad på helheden, og deres indflydelse vokser som en positiv kraft til gavn for det gode. Verdens håb er baseret på denne støt voksende gode vilje. Den findes hos medlemmer fra alle grupper, som arbejder for en bedre verden. Den er en kraftreserve, som endnu aldrig er blevet organiseret og brugt som en verdensmagt. Hvis mennesker med god vilje vil benytte lejligheden nu, skal de uddybe deres forståelse af den gode viljes energi, som de er i besiddelse af og danne sig et klarere billede af, hvordan den kan bruges i praksis i nutidens verden. 5

6 Betydningen af god vilje God vilje er menneskets første forsøg på at udtrykke guddommelig kærlighed, for god vilje er det laveste udtryk for ægte kærlighed og den er nem at forstå. Det er på tide, at mennesket holder op med at tale om kærlighed. Det er ikke tilstrækkeligt at tale om at elske sine medmennesker og forestille sig kærlighed som et middel, der kan løse alle problemer. I stedet skal mennesket koncentrere sig om den gode vilje. Den gode vilje befinder sig ganske vist på et lavere plan end kærlighed, men det er også et mere praktisk plan. For mange er ordet kærlighed i relation til større grupper og i nationale sammenhæng en frase ord uden mening. Men god vilje har stadig en mening, og den kan forstås af alle. God vilje er både en holdning og en harmoniserende energi. God vilje er kærlighed i handling. Det er interessant at se, at begrebet goodwill aldrig er blevet klart defineret, så man kan forstå begrebet i den betydning, det har for mennesker med god vilje. Websters Dictionary giver eksempelvis følgende definition: God hensigt eller gode karakteranlæg, velvilje. Glad samtykke, hjertelighed, beredvillighed. Juridisk: Den gunst eller fordel som opnås ud over værdien af det, der sælges. Man understreger egentlig kun den specielle betydning enten en emotionel og sentimental, eller en kommerciel og materialistisk. I virkeligheden er god vilje et udtryk for viljen til det, der er godt og som burde være en selvfølge. Det skal ikke kunne misforstås som passiv, sentimental imødekommenhed. Det skal forstås som en praktisk, dynamisk kraft, der bruges til konstruktive formål, der kan forvandle verden. 6

7 Intellektets rolle God vilje er uden retning og mål, hvis den ikke styres af tanken. Det er tanken, der giver den gode vilje retning og hjælper mennesket med at skelne mellem ret og uret, vælge mellem det, der er godt, og det, der er ondt, og lede energien ind i de ønskede kanaler. Det er et faktum, at energi følger tanken. Det gælder også den gode viljes energi, der almindeligvis opfattes som en rent følelsesmæssig impuls. Tænkningen er et langt bedre redskab for den gode viljes kraft og den guddommelige kærlighed end følelserne. Det kan være vanskeligt at forstå, indtil det er blevet en personlig erfaring. De fleste mennesker oplever følelser som varme, og tænkning betragtes som temmelig kold. Det er imidlertid umuligt at frigøre sig fra fordomme og personligt blændværk, før man bevæger sig væk fra det let påvirkelige følelsesliv til det mere upersonlige mentale tankeliv. På det nuværende udviklingsniveau kan menneskeheden udtrykke ægte kærlighed ved hjælp af den gode vilje, og derfor kan klog mental styring gøre den gode vilje til en effektiv kraft på alle livets planer. Som et menneske tænker i sit hjerte, sådan er det er en anden måde at udtrykke den sandhed på, at energi følger tanke. Varige forandringer i menneskets bevidsthed sker sjældent fra den ene dag til den næste. Forandringer er et resultat af vækst og af at følge en plan med en målrettet mental hensigt. Tankekraft er i virkeligheden den største kraft i verden. Tankekraft kan forvandle både det enkelte menneske og hele menneskeheden. Tankekraften kan skabe og udbrede god vilje, som til sidst stimulerer evnen til at udtrykke ægte kærlighed. Det er ingen tilfældighed, at kærlighed er blevet defineret som ren fornuft. 7

8 Den gode viljes udgangspunkt Alt arbejde får åndelig karakter, hvis motivet er rigtigt, hvis det er baseret på en vís skelneevne, og hvis åndskraft føjes til den viden, der er opnået i den fysiske verden, hvor følelser og tænkning spiller en rolle. En af de vigtigste egenskaber hos mennesker med god vilje er deres indstilling til nutidens store verdensproblemer, for de føler et stærkt ansvar for at hjælpe med til at løse dem. Mennesker med god vilje overalt i verden findes inden for alle racer. De er medlemmer af alverdens religioner, og de arbejder inden for alle politiske og økonomiske systemer. Der er i virkeligheden ikke et område i menneskets livs- eller tankesfære, hvor den harmoniske indflydelse af mennesker med god vilje ikke findes. Mennesker med god vilje, som er tilknyttet specielle politiske, religiøse, økonomiske, kulturelle eller andre grupper, arbejder ikke for disse grupper på bekostning af andre grupper. Uanset hvordan de ydre tilknytningsforhold er, så står mennesker med god vilje for: 1. Troen på menneskehedens indre helhed, som en del af den helhed, der udgør hele planeten og hele det planetariske liv. 2. Troen på et verdensomspændende broderskab (fri for al følelse, idealisme og mystisk aspiration), som en reel kendsgerning. 3. Troen på, at det mest nødvendige er at skabe interesse for at mobilisere lysets kræfter og alle ressourcer i mennesker med god vilje. Hvis det lykkes, vil de negative, onde kræfter miste magten over menneskeheden. 8

9 4. Harmløshed i tale, skrift og handling. Den offentlige mening skal opdrages til en ikke-separatistisk holdning, og menneskers bevidsthed skal forberedes på de forandringer i tænkning og arbejdsmetoder, som vil finde sted i Den Nye Tidsalder. Harmløshed er ikke en passiv, blødsøden, sentimental indstilling, og den udelukker ikke fast og endda kontant handling, hvis omstændighederne kræver det. Harmløshed er en mental tilstand, hvor motivet bag handlingen er god vilje. 5. En fordomsfri mental analyse af alle menneskelige problemer, der sikrer, at løsningen bliver til gavn for helheden. 6. En indre forening af målsætninger, som både anerkender det enkelte menneskes værdi og værdien af det sande gruppearbejde. Dermed menes der gruppens indbyrdes forståelse, gruppefællesskabet, og den samlede gruppes gode vilje over for andre grupper. Frem for alt står mennesker med god vilje for den fundamentale åndsfrihed. Mennesker med god vilje kræver frihed til at tænke, vælge og handle i overensstemmelse med deres egen samvittighed, for mennesker er ikke ens. Der kan være overensstemmelse i mål og metode, men lighed i reaktion skal man ikke forvente. Enhed er ikke det samme som ensartethed, og forskellighed udelukker ikke enhed og forskellighed er ikke årsag til kaos. Kaos er noget, der findes i menneskets sind, men med klar tænkning og god vilje kan der skabes et konstruktivt forhold mellem de forskellige dele. 9

10 Videnskaben om relationer Der er en analogi mellem menneskets tjenestearbejde og den elektriske strøm. Strømmen flyder kun, når den giver energi til noget uden for sig selv. Egoisme dræner kraften lige så sikkert som en kortslutning. Og hvis egoismen bliver for stor, kan den afbryde hele strømforsyningen. Når forståelsen for den gode viljes teknik bliver mere udbredt, vil dens energi begynde at strømme, og dens kraft vil kunne mærkes vidt omkring. Horisontale og vertikale relationer Alle mennesker er involveret i et kompliceret net af relationer individuelle, gruppe-, samfunds-, nationale og internationale relationer. Man kan kalde dem horisontale forbindelser, når de forbinder mennesker med deres medmennesker og med deres omgivelser. Dette horisontale system af relationer er et middel til kontakt, kommunikation og indflydelse. Det fører energien rundt på forskellige planer fysisk, astralt og mentalt. Fordi nutidsmennesket befinder sig i en verden i rivende udvikling, er relationssystemet i konstant bevægelse og under løbende forandring. Opgaven for mennesket med god vilje er derfor at udfylde sin plads i dette relationssystem, sådan at kræfterne og energierne, der er under dets kontrol, bidrager til skabelsen af rigtige menneskelige relationer. Rigtige menneskelige relationer stimulerer maksimal evolutionær vækst hos alle enkeltpersoner og grupper inden for relationssystemet. Den gode viljes energi er det mest fundamentale og vigtigste middel i denne proces. Men mennesket er også en del af et andet relationssystem det vertikale. Det vertikale system forbinder mennesket med de åndelige bevidsthedsplaner med Gud og Universet. Kontakt med det vertikale system sker gennem indsigt i menneskets højere selv og evnen til at leve op til denne indsigt. Meditation og refleksiv tænkning er nødvendige midler til skabelse og opretholdelse af et vertikalt åndsliv. 10

11 Balance og ubalance Et skabende liv, som omfatter sjælens dynamiske tilstedeværelse det indre, åndelige væsen i de menneskelige relationers verden kræver den rigtige balance mellem det vertikale og det horisontale mellem de subjektive og de objektive faktorer. Hvis man ignorerer ånden eller det vertikale liv, medfører det statiske, stivnede og uinspirerende relationer, holdninger og handlinger i hverdagen, mens overdreven koncentration på det subjektive eller vertikale liv uden at lade det komme til udtryk i den fysiske verden kan medføre overstimulering, tendenser til selvbedrag, blændværk og til deprimerende tilfælde af messias-fanatisme, som alt for ofte ses blandt velmenende, men uligevægtige aspiranter. Den rigtige balance mellem det vertikale og det horisontale liv kan kun opnås, når mennesket er i stand til at afbalancere sine egne psykiske energier. Symbolet på denne balance som også symboliserer målet for mennesker med god vilje i Den Nye Tidsalder er det ligearmede kors. Når balancen én gang er opnået, kan åndens ild inspirere og gennemtrænge hverdagslivet i et klogt tilrettelagt system af menneskelige relationer. Arbejdsprogram En koncentreret, beslutsom og oplyst offentlig mening er den stærkeste kraft i verden, men den kommer sjældent til udtryk. Gennemsnitsmenneskets godtroenhed og villighed til at acceptere, hvad der fortælles, hvis det bare siges højt nok og med tilstrækkelig troværdige argumenter, er velkendt. Den rutinerede politikers velformulerede fraser, der er beregnet på at tilgodese personlige og partiets egoistiske formål den veltalende demagog, som plejer egne interesser på offentlighedens bekostning det højlydte krav fra mennesker, som udnytter en sag til egen fordel alle har alt for nemt ved at få medhold og skabe opbakning. Massepsykologi er altid blevet udnyttet, for de tankeløse og følelsesbetonede masser kan nemt styres i en hvilken som helst retning. De mennesker, der er mere interesseret i egne end i menneskehedens ønsker og behov, udnytter situationen til egen fordel. Massepåvirkning er blevet brugt til onde og egoistiske formål langt mere end til gode og uselviske. 11

12 Men denne negative modtagelighed (som ikke fortjener betegnelsen offentlig mening ) kan lige så nemt anvendes til gode formål som til dårlige til konstruktive mål som til destruktive. Planlagt styring og et intelligent udtænkt program kan skabe den nødvendige forandring og gøre en sund, intelligent offentlig mening til en af de vigtigste faktorer i optakten til Den Nye Tidsalder. Hovedopgaven er opdragelse Mennesker med god vilje hverken har eller gør sig til talerør for nogen mirakuløs løsning på verdens problemer, men de véd, at den gode viljes ånd navnlig hvis den bygger på og bruges med viden kan skabe en atmosfære og en indstilling, som gør det muligt at løse problemerne. Når mennesker med god vilje mødes uanset national, politisk eller religiøs indstilling er der ingen problemer, som de ikke kan løse, og de løses til alles tilfredshed. At skabe denne atmosfære og indstilling er den vigtigste opgave for mennesker med god vilje ikke at præsentere en færdigsyet løsning. Selv hvor der er fundamentale uoverensstemmelser mellem parterne, kan de mødes i en ånd af god vilje. Den indsats, som mennesker med god vilje kan gøre, kan opdeles i tre hovedpunkter: Personlig forberedelse, tjenestearbejde og lederskab. Personlig forberedelse Det er nødvendigt at forstå, at man som enkeltperson er en integreret del af helheden og derfor har en naturlig indflydelsessfære, der er særdeles virkelig. Det er umuligt at yde en indsats, hvis man føler sig betydningsløs, og derfor ikke er overbevist om at det, man gør, har betydning. Man skal også forstå, at hvis man ikke uddanner og disciplinerer sig selv, vil det ikke lykkes at høste fordelen af de mange muligheder for at tjene, der vil dukke op. Med denne erkendelse kan ethvert 12

13 menneske med god vilje tilrettelægge et enkelt, men præcist udarbejdet program til forøgelse af sin kapacitet: 1. Kultiver den gode viljes ånd og udryd alle tendenser til had, fordomme, partiskhed og kritik. Hvis tjenestearbejdet ikke er rigtigt motiveret, er det ikke meget værd. 2. Opøv tænkeevnen til at fungere i to retninger at forstå og fortolke alt det, der sker i menneskets verden, og at nå de skabende idéers sfære og inspirationens verden. Alle mennesker med god vilje må holde sig orienteret om, hvad der foregår på de vigtigste områder i menneskelivet. Det er nødvendigt med en realistisk forståelse af de væsentlige problemer som menneskeheden skal løse samt en opfattelse af de hovedstrømme, der er ved at forme fremtiden. Uden kendskab til de årsager, der har skabt den nuværende situation, kan nutidens verden ikke forstås. Et bevidst tilrettelagt studie er derfor nødvendigt. Studiet skal indebære omfattende læsning og udvikling af skelneevnen. På samme måde skal mennesker med god vilje udvikle evnen til refleksiv og meditativ tænkning, som er en forudsætning for at få kontakt med de skabende idéers og den intuitive forståelses bevidsthedsniveau. Kontakten til dette bevidsthedsniveau vil gøre det muligt at løse de vanskeligste problemer i menneskets verden. 3. I praktisk tjeneste giv udtryk for al den forståelse og gode vilje, det er muligt at yde. Man kan kun lære at tjene ved at tjene. Hvis aspirationen og de gode hensigter og idéer ikke omsættes til praktisk handling, er det hele bare ren teori. Indsigt skal virkeliggøres i livet og bedømmes i lyset af den reelle erfaring. 13

14 4. Reorganiser livet, så der bliver tid til det nødvendige tjenestearbejde. Effektivt tjenestearbejde kræver ofre og evnen til at lade de væsentlige ting gå forud for de uvæsentlige. Hvis man virkelig ønsker at tjene og gøre sig nyttig, er det nødvendigt at forandre sit livsmønster, så man får tid til rådighed til det, som virkelig er vigtigt. Mange mennesker handler helt ubevidst ud fra devisen at tjene, hvor det er nemmest. Andre ser problemet, men kan ikke se, hvordan de skal få tid til det, de ønsker at gøre. For det meste findes der ingen løsning, før man beslutter sig til at lade tjenestearbejdet gå forud for alt koste hvad det vil. Når denne omprioritering af værdierne først er opnået, kommer løsningen. Tjenestearbejde Uafhængigt af det enkelte menneskes omstændigheder, omgivelser og job vil der altid være mulighed for at tjene. Tjeneste er simpelthen et spontant udtryk for sjælskontakt. At afhjælpe menneskelig nød og skabe forståelse for menneskehedens helhed inden for sin egen nære omgangskreds er det første krav til et menneske med god vilje. De følgende forslag kan være basis for et program, som kan blive udgangspunkt for et liv, der er til stadig større nytte for et menneske med god vilje: 1. Diskuter din opfattelse af verdenssituationen og menneskehedens problemer i familien, med vennerne og i omgivelserne uden frygt og uden partiskhed. Betragt disse diskussioner som et tjenestearbejde og tro på, at interessen og entusiasmen vil skabe en virkning. 2. Hvis det er muligt, forsøg at samle mennesker for at diskutere problemerne i denne overgangstid og principperne for Den Nye Tidsalder eller samarbejd med de, der allerede er i gang med det. Se på disse møder som et bidrag til en offentlig meningsdannelse og som middel og hjælp til at ændre det kollektive tankeklima. 14

15 3. Undersøg målsætninger, metoder og teknikker hos de forskellige grupper og organisationer, der interesserer sig for verdenstjeneste på en eller anden måde. Måske er man ikke enig med dem i alle deres planer og arbejdsmetoder, men alt er nødvendigt. Der er mange mennesketyper, deres race og baggrund er forskellig, og problemerne, der rejser sig foran menneskeheden, nødvendiggør utallige arbejdsmetoder. Alle kan spille en rolle, hvis den er baseret på ægte god vilje og hvis fanatisme undgås. Find disse grupper og skab efter bedste evne en hjælpende og venskabelig forbindelse med dem. Hvor det er muligt helhjertet at tilslutte sig til en organisations mål og arbejde, kan man give sin tid, energi og penge til et hvilket som helst arbejde. 4. Find mennesker med god vilje i omgivelserne og lav en liste over dem. Vær åndeligt aktiv. Find dem og besøg dem. Når de er fundet, skal man interessere sig for, hvad de beskæftiger sig med, og forsøge at få dem til at samarbejde inden for det område, man selv er interesseret i. På samme måde kan man styrke og udvikle kontakter med mennesker med god vilje i andre lande. 5. Mediter og reflekter regelmæssigt, og vær opmærksom på, at der bag verdenssituationen og -strukturen står en organisator, en planlægger, en motiverende energi, en central vilje og en levende skaber. Prøv gennem meditation at nå denne centrale vilje og på denne måde blive forenet med den guddommelige hensigt, der fornemmes, og identificer viljen med den guddommelige vilje. 6. Find to mennesker at samarbejde med. Der er en særlig kraft i en trefoldig forbindelse. Gud siger alle verdens hellige skrifter fungerer som en treenighed af godhed og kærlighed, og mennesker med god vilje kan gøre det samme i deres verden ved at finde to ligesindede mennesker og danne en triangel af god vilje, lys og åndelig vekselvirkning. De to andre kan gøre det samme, og på den måde kan et stort netværk af god vilje brede sig ud over planeten. 7. Uanset hvad personligheden kræver, så læg så mange penge til side som det er muligt at undvære til arbejdet i verdenstjenesten. Mangel på penge er en af de største forhindringer for det esoteriske arbejde. Det er et enkelt men effektivt program for goodwill-arbejdet. Mange mennesker med god vilje arbejder efter disse retningslinjer. Antallet kan hurtigt mangedobles. Mens man tjener, må man passe på fanatismen, for den udgør en stor fare. Personlig disciplin og forberedelse er nødvendig. Det er ikke svært at formulere store urealistiske planer for verdensreformer og forbedringer og som mange gør forsøge at påtvinge andre visionerne. Verden har behov for selvopofrende mennesker, der under sjælens ledelse vil samarbejde med den guddommelige plan, som sjælen forsøger at manifestere gennem sin personlighed. 15

16 Lederskab Effektivt lederskab er en mangelvare blandt mennesker med god vilje. Denne mangel medfører, at uanset hvor et menneske med evner og engagement tilbyder en organisation sin tid og tjeneste, tilbydes der omgående et ansvar. Mulighederne er lige så forskellige som evnen hos de mennesker, der tilbyder deres tjeneste. Organisatorer, administratorer, undervisere, foredragsholdere, studiegruppeledere, forfattere, forskere, journalister og alle de mennesker, der ikke har noget egentligt speciale, men som ønsker at hjælpe med at holde en gruppe levende, skabende og fremsynet, er alle lige nødvendige. De, som kan se, at der er behov for mennesker med god vilje og som uddanner sig for at deltage i et tjenestearbejde, vil opleve, at flere og flere muligheder åbner sig for dem. Det, der begyndte som en fritidsaktivitet, kan hvis personen er egnet og behovet er tilstrækkeligt stort blive en livsopgave. Goodwill-arbejdet i dets mange former giver i stigende grad muligheder for de, der er parate til at tage skridtet fuldt ud og give de ofre, der er nødvendige for et liv i verdenstjeneste. Denne artikel er udgivet af World Goodwill, som er en verdensomspændende organisation med det formål at bidrage til skabelse af rigtige menneskelige relationer via den gode viljes konstruktive kraft. World Goodwill er en af Lucis Trusts aktiviteter, og aktiviteten er registreret som en velgørende organisation med oplysende og humanitært formål. 16

17 Formålet med World Goodwill o At stimulere og opmuntre mennesker med god vilje i hele verden til at skabe rigtige menneskelige relationer mellem racer, nationer og grupper i kraft af intelligent forståelse og hensigtsmæssig kommunikation. o At hjælpe mennesker med god vilje i deres studier af verdensproblemerne til effektiv brug af god vilje, samarbejde og medansvar til problemernes løsning til fælles bedste. o At samarbejde med andre organisationer for konstruktivt at bidrage til verdens enhed, stabilisering og til rigtige menneskelige relationer. o At opdatere informationer om løbende aktiviteter på de vigtigste områder af menneskelivet gennem etablering af en informationstjeneste og gøre informationerne tilgængelige. o At udgive en Goodwill Kommentar om emner af interesse for verdens tilstand. o At udarbejde en adresseliste over samarbejdsvillige mennesker med god vilje. o At hjælpe med at skabe god vilje som grundtone i den kommende verdenscivilisation. o At støtte De Forenede Nationer og dens særlige organisationer, som repræsenterer håbet om en forenet og fredelig verden. 17

18 Kontakt: VERDENSTJENERFONDEN World Goodwill og Triangler Website: Website: 18

19 19

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Ny bevidsthed Nyt sprog

Ny bevidsthed Nyt sprog 1 Ny bevidsthed Nyt sprog John Henry Barrows www.visdomsnettet.dk 2 Ny bevidsthed Nyt sprog Af John Henry Barrows Disciplen i Den Nye Tidsalder vil være kendetegnet ved præcist ordvalg. World Goodwill-centrene

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Kærlighed til menneskeheden

Kærlighed til menneskeheden Kærlighed til menneskeheden Af Foster Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Running God s Plan«Oversættelse i Teosofia, oktober 1984 Enhver grundlæggende form for energi har sin egen virkning på det,

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

FRED er ikke fravær af krig

FRED er ikke fravær af krig 1 FRED er ikke fravær af krig Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fred er ikke fravær af krig Af Erik Ansvang Der er én planet, én menneskehed og én fælles fremtid. Der er reelt intet alternativ til fred

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Den Seksuelle Problematik

Den Seksuelle Problematik 1 Den Seksuelle Problematik Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Seksualitet repræsenterer

Læs mere

Verdenstjenergruppen

Verdenstjenergruppen Verdenstjenergruppen Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 1 Verdenstjenergruppen Hvem er verdenstjenerne? Hvordan arbejder de? - fra World Goodwill materialer og Alice A. Bailey s forfatterskab.

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER 24 STYRKER OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER Her finder du en oversigt over de 24 styrker, der er kernen i styrkebaseret udvikling. Du kan tage VIAs test på min hjemmeside www.daisylovendahl. dk, men du kan

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del

Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Det seksuelle princip i den nye tidsalder 2. del Af Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Det seksuelle princip

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Tjeneste. Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992

Tjeneste. Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992 Tjeneste Af Alice A. Bailey (oversat af Niels Brønsted) Fra»Letters on Occult Meditation«Oversættelse i Teosofia, marts 1992 Som afslutning på denne række breve vil jeg i dag give jer noget, der kan bruges

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

INTUITION. den nye tidsalders vigtigste evne. Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk INTUITION den nye tidsalders vigtigste evne 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Intuition den nye tidsalders vigtigste evne Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Intuition den nye tidsalders

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder

VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder 1 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VANDBÆRERENS TEGN Fra Fiskenes tidsalder til Vandbærerens tidsalder Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Den nye tidsalder o Skabende tænkning o Skitse til gruppearbejde

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Gandhi - en frontløber

Gandhi - en frontløber 1 Gandhi - en frontløber John March www.visdomsnettet.dk 2 Gandhi - en frontløber Af John March Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Forfatteren bruger betegnelsen forerunner

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse.

Bare tænk på politikerne. Det den ene kalder manipulation, kalder den anden måske information og objektiv analyse. Manipulation strider principielt imod retorikkens etik. Men nogle gange kan manipulation være et nyttigt kneb til at få din vilje i dagligdagen. Den praktiske side lærer dig at mestre manipulations sorte

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

20 hovedpunkter i disciplens liv

20 hovedpunkter i disciplens liv 1 20 hovedpunkter i disciplens liv Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 20 hovedpunkter i disciplens liv Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

VÆGTENS TEGN Plan og princip

VÆGTENS TEGN Plan og princip 1 VÆGTENS TEGN Plan og princip Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆGTENS TEGN Plan og princip Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Vægtens tegn har en speciel plads i dyrekredsen, for det er energien

Læs mere

Symbol nr. 43. Symbol over "Livets Bog

Symbol nr. 43. Symbol over Livets Bog Symbol nr. 43 Symbol over "Livets Bog Livets Bog et resultat af pligtfølelse Livets Bogs mission. Livets direkte tale. Livets religion 43.1 Da mit eget liv er af en sådan natur, at jeg ved selvsyn har

Læs mere

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske?

5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Kronik af Jens Schultzer Rådgiver, forfatter og foredragsholder 5 nøgler til større kreativitet Hvor kommer kreativiteten fra, og er det noget, vi selv kan fremelske? Jens Schultzer Østre Pennehavevej

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

SYMBOLIK tilslører & afslører

SYMBOLIK tilslører & afslører 1 SYMBOLIK tilslører & afslører Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Symbolik tilslører & afslører Af Erik Ansvang Gudinden Isis var Verdensmoderen. Isis symboliserede stof og form på alle niveauer. Stoffet

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

OKKULTISME. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 OKKULTISME C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 OKKULTISME Af C.W. Leadbeater (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Ordet okkultisme er alvorligt misforstået. I de uvidendes forestilling

Læs mere

Tekniker. Praktiker?

Tekniker. Praktiker? 1 Tekniker eller Praktiker? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tekniker eller Praktiker? Af Erik Ansvang Skal den nye tidsalder skabes af ingeniører eller vandbærere? I undervisning om åndsvidenskabelige

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned.

Konflikttrappen. 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Konflikttrappen 'Konflikttrappen' er en bredt anerkendt model til forståelse af hvordan konflikter trappes op og ned. Beskrivelsen her er fra arbejdsmiljøweb.dk, en fællesinformation fra arbejdsgivere

Læs mere

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002

Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Dimission Grenaa Gymnasium og HF den 21. juni 2002 Kære HF-studenter - kære studenter Til lykke med huen! I dag er det jeres sidste dag på GG. Eksamen er veloverstået. Et vigtigt mål er nået - og det kan

Læs mere

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad

9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad 9 tips til din intuition Den ved præcis, hvor du skal hen for at blive glad Tak, fordi du giver dig tid til at læse de 9 bedste tips til at bruge din intuition. Det er måske den mest berigende investering

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere