Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger"

Transkript

1 Matematik - niveau E Vejledende uddannelsestid i alt 4 uger Formål med faget: Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både landbrugsfaglig og almen sammenhæng, at anvende matematikken i praksis og at kunne kommunikere herom. Faget skal bidrage til elevernes landbrugsfaglige kvalificering, således at de bliver i stand til at foretage beregninger indenfor det landbrugsfaglige område. Undervisningens mål: Undervisningens mål, som tager udgangspunkt i matematik i landbruget, er, at eleven kan: 1) Arbejde med tal samt omforme og anvende enkle formel- og symboludtryk. Symbol- og formalismekompetence. 2) Forstå og anvende grundlæggende matematiske begreber, tankegang og metoder samt forklare betydningen af forskellige repræsentationer af matematiske problemstillinger, herunder repræsentationer i landbrugsfaglige sammenhænge. Tankegangs- og repræsentationskompetence. 3) Foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af såvel enkle som sammenhængende landbrugsmæssige og almene opgavetyper. Modellerings- og problembehandlingskompetence. 4) Forklare anvendte problemløsningsmetoder og gøre rede for den dertil anvendte matematik. Kommunikationskompetence. 5) Anvende relevante hjælpemidler. Hjælpemiddelkompetence. Rammer for valg af indhold med konkrete læringsaktiviteter: Generelt Undervisningen omfatter landbrugsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. Endvidere arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske problemstillinger og de dermed forbundne muligheder og begrænsninger. De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med et landbrugsfagligt emne og mindst to af emnerne funktioner, geometri og statistik. Emnerne skal supplere indholdet på niveau F. 1

2 Emner Delemner Læringsaktiviteter Regneoperationer med tal Symboludtryk Brøkregning Træning med lommeregner. Træning af de 4 regnearter. Kopiark med brøker og %. Opgaver i landbrugsbogen. Tal og symbolbehandling Geometri Procent Potens og rod Regneark Plangeometriske figurer Rumlige figurer Pythagoras læresætning NPK procentberegninger. FE procentberegninger. Korntørring. Moms frem og tilbage. Opgaver med potens og rod. Store tal. Brug af Excel. Arealberegning af trekant, cirkel og forskellige firkanter. Markkort i landbruget. Rumfang af kugle, cylinder, pyramide, kegle, pyramidestub og keglestub. Beregning af forskellige gylletanke i landbruget. En mælkevogn. Figurmodellering. En retvinklet trekant som mark. Beregninger. De tre indgange. Trigonometri Funktioner Sinus, cosinus og tangens Målestoksforhold Funktionsbegrebet Lineære funktioner Staldbygninger - tagkonstruktionsberegninger. Land og markmålinger. Bygningstegninger Hvad er en funktion? Sammenhænge og forandringer. Tegne funktionen i koordinatsystemet. Praktisk brug af funktionen f.eks. løn og arbejde. Gearing på en traktor. 2

3 Hastighed og trafikgrafer. Ligninger Statistik Privat økonomi Landbrugsbedriften Ligefrem proportionalitet Omvendt proportionalitet - hyperbel Grafisk beskrivelser af løsninger Ligning af 1. grad Ligning af 2. grad - funktion - parabel Grafisk løsning 2 ligninger med 2 ubekendte Brug af ligninger i formler Indsamling af data og behandling heraf Statistiske beskrivelser Tabeller, diagrammer og grafer Hyppighedstabel, enkel og grupperet Typetal, median, middeltal og kvartilsæt Lønindtægt Skat Budget Renter Opsparing og lån Vækst Bygningskonstruktioner - tegninger Markplaner Grisens vækst Prisgrafer - kg => kr. En arbejdsopgave med antal personer og arbejdstimer. Gennemgang af træningsopgaver i landbrugsbogen. Gennemgang og træning Sæt x som det du skal finde i en formel. Gennemgang og træning. Opgaver fra landbrugsbogen. Arbejde med x 2 Skovens vækst. Opgaver med foderblandinger. Løsning af praktiske opgaver. Find gyllebeholderens radius ud fra et givet rumfang. Data fra landbruget. Statistik over landbrugsbeskæftigelse, løn, besætninger og størrelse af bedrifter. Antal fødte grise af en so. Vi får besøg fra Nordea. Der arbejdes med en lønseddel Der laves et årsbudget for en landbrugselev. Penge i banken. Opsparing Lån og afbetaling. Gæld ÅOP K n = K 0 *(1+r) n Vi finder K n - K 0 - r og n Planlægning af staldbygninger. Markkort med afgrøder. 3

4 Landbrugsspillet En hel dag à 8 timer Gårdprojekt Temaopgave om svin Maskinparken Mål og vægt Løn og arbejdsforhold Landbrug med kvæg Landbrug med svin Økologisk landbrug Eleven indretter selv deres ønskegård med marker og husdyrhold Økonomi Danmarks eksport Grisens vækst Svinestaldens indretning Foderblanding Svinebesætningens økonomi Køb og drift af maskiner. Forskellige halmballer. Ansat - selvstændig. Gruppearbejde på tværs af kl. Grupper med kvægbesætning. Grupper med svinebesætning. Grupper med økologisk landbrug. Eleverne arbejder en bedrift igennem over 12 måneder. Eleverne planlægger selv et byggeri af bygninger, kornsilo og gylletank mm. Der laves: Plantegninger. Projektionstegninger. Isometriske tegninger. Tegning i perspektiv. *Der beregnes hvor meget foder markerne kan producere. *Hvilke maskiner skal bruges i marken? Og hvad koster disse maskiner? *Hvad koster en gård? * I samarbejde med bek. 330 af 11/4/2012 bilag 4 kompetancemål og Eleverne laver en temaopgave om dansk svineavl. Danmarks eksport fra 2001 til i dag. Priser på svin. Opgaver med fra pattegris til slagtesvin. Tegninger og indretninger af forskellige svinestalde. Forskellige foderblandinger og FE sv. Fremstilling af grafer for grisens vækst. Udgifter, indtægter og fortjeneste eller tab. 4

5 Alle emner starter med lærergennemgang efterfulgt af elevarbejde. Der arbejdes i alle emner med faglig læsning og i videst mulig omfang med undervisningsdifferentiering og elevdifferentiering. Lærebøger: Matematik i landbruget - opslagsbog - fra Landbrugsforlaget Matematik i landbruget - opgaver - fra Landbrugsforlaget Privatøkonomi fra Landbrugsforlaget Matematik for grundforløb fra Erhvervsskolernes Forlag Eget materiale fremstillet af Tage S Winther Dokumentation: Hver anden uge afleverer eleverne opgaver fra det gennemgående pensum, som tager udgangspunkt i landbrugsfaglige emner samt lignende problemstillinger fra dagligdagen, herunder privat økonomi. Pensum fordeles jævnt over perioden august til april. Opgaverne er hentet fra opgavehæfterne Matematik i landbruget og Matematik for grundforløb samt eget materiale. Hver måned afleverer eleverne en større skriftlig opgave på 4-5 timer. Opgaven omhandler landbrugsfaglige emner fra pensum. Fra april gennemføres 3 mundtlige/skriftlige landbrugsprojektopgaver, hvor eleverne selv skal inddrage landbrugsfaglige emner fra hverdagen. I slutningen af skoleåret udarbejder hver enkelt elev to temaopgaver. Mindst en af de to temaopgaver skal omhandle praktiske problemstillinger fra landbruget. Temaopgaven indeholder opstilling og løsning af de praktiske problemstillinger samt beskrivelse af den anvendte matematik. De to temaopgaver skal tilsammen dække to af de tre indholdsmæssige områder funktioner, geometri og statistik. Temaopgaven godkendes af læreren, når det vurderes, at den har kvalitet til at danne baggrund for den mundtlige eksamination. Afsluttende bedømmelse: Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget. Afsluttende prøve: Den afsluttende prøve er mundtlig. Den tager udgangspunkt i en af de to temaopgaver. Opgaven tildeles ved lodtrækning. Den afsluttende prøve og votering varer ca. 30 minutter. Der gives en prøvekarakter. Eleven skal kunne gøre rede for de matematiske emner, der er omfattet af temaopgaven, den praktiske problemstilling, som temaopgaven omhandler, samt for den anvendelse at matematikken, der finder sted i opgaven. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren gives på 5

6 baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præsentation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præsentation. 6

Odense Tekniske Skole

Odense Tekniske Skole Odense Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for matematik i grundforløbet Læringsaktiviteten matematik på grundforløbet på håndværk og teknik Niveauer: I matematik undervises på niveau F, men tilbydes

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

It i Fælles mål 2009- Matematik

It i Fælles mål 2009- Matematik It i Fælles mål 2009- Matematik Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Fælles Mål 2009 - Matematik Faghæfte 12 Formål for faget

Læs mere

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet

Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Læseplan for. Matematik. 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet Dansk Skoleforening for Sydslesvig Læseplan for Matematik 1. 10. klassetrin i hovedskolen, realskolen, fællesskolen og gymnasiet 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Formål side 3 Centrale

Læs mere

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12

Fælles Mål 2009. Matematik. Faghæfte 12 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Fælles Mål 2009 Matematik Faghæfte 12 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 14 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Årsplan 7. klasse matematik 2012/2013 til lærerbrug

Årsplan 7. klasse matematik 2012/2013 til lærerbrug Årsplanen for 7. klasse udarbejdes i samarbejde mellem 7. klasses matematiklærere (Helle og Ditte). Overordnet er året inddelt i uger, hvor der til hver ugeforløb er et Tema. Organisering af matematikundervisningen:

Læs mere

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015

Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Års- og aktivitetsplan i matematik hold 4 2014/2015 Der arbejdes hen mod slutmålene i matematik efter 10. klassetrin. www.uvm.dk => Fælles Mål 2009 => Faghæfter alfabetisk => Matematik => Slutmål for faget

Læs mere

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende

Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 Uge Emne Faglige mål Trinmål Materialer/ systemer 33 og løbende Årsplan 8. klasse matematik 2013-2014 33 løbende 33-34 løbende Løbende Problemregning ( faglig læsning) Mundtlig matematik (forberede oplæg til 6. klasse) - flere forskellige trinmål Ben, formelsamlingen,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Matematik. Skolens del og slutmål i matematik kan læses på skolen hjemmeside.

Årsplan Skoleåret 2012/13 Matematik. Skolens del og slutmål i matematik kan læses på skolen hjemmeside. Årsplan Skoleåret 2012/13 Matematik Skolens del og slutmål i matematik kan læses på skolen hjemmeside. FAGPLAN. SIDE: _1 AF: _1 FAG: matematik KLASSE: 1 klasse ÅR: 2012-13 : DELEMNER: AKTIV./ORGAN: Undervisningsmål

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet bliver en blød screening,

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik december 2004 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Vejledning til matematik

Vejledning til matematik Vejledning til matematik almen voksenuddannelse 5. udgave juli 2015 Matematik 2 Forsidebilledet er gengivet med tilladelse fra colourbox.dk. 1. Identitet og formål Matematik basis... 4 1. Identitet og

Læs mere

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen.

Tavleundervisning og samarbejde 2 og 2. Eleverne arbejder selvstændigt med opgaver. Løbende opsamling ved tavlen. Fag: Matematik Hold: 21 Lærer: ASH 33-34 35-36 lære at læse og forstå en lønseddel samt vide hvordan deres skat bliver beregnet. Se i øvrigt fælles mål Arbejde med regnehieraki og regneregler. 36-38 Elevere

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

Funktioner og ligninger

Funktioner og ligninger Eleverne har både i Kolorit på mellemtrinnet og i Kolorit 7 matematik grundbog arbejdet med funktioner. I 7. klasse blev funktionsbegrebet defineret, og eleverne arbejdede med forskellige måder at beskrive

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Matematik Klasse: 7.ABC Lærer: Henrik Stillits. Fagområde/ emne Matematiske færdigheder Grundlæggende færdigheder - plus, minus, gange, division (hele tal, decimaltal og brøker) Identificer

Læs mere

Læreplan for Matematik

Læreplan for Matematik Læreplan for Matematik *********** A: Formål og Introduktion A2 Matematik - marts 2003 Formålet for undervisningen i matematik (Jf. 26 i Hjemmestyrets bekendtgørelse trinformål samt fagformål og læringsmål

Læs mere

Årsplan for 7. klasse, matematik

Årsplan for 7. klasse, matematik Årsplan for 7. klasse, matematik I matematik bruger vi bogsystemet Sigma som grundmateriale. I systemet er der, ud over grundbogen, også kopiark og tests tilknyttet de enkelte kapitler. Systemet er udarbejdet

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin. Skoleafdelingen & fokuspunkter for evaluering i faget Matematik på 7.-10. klassetrin Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 5.klasse - skoleår 12/13- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 4 ugentlige timer + 1 time klassens tid, hvor der skal være tid til det sociale i klassen. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 5, arbejds- og grundbog,

Læs mere

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab

Mål og handleplaner for udskoling. for faget Matematik. - matematiklærerens redskab Mål og handleplaner for udskoling for faget Matematik - matematiklærerens redskab Indholdsfortegnelse Forord...3 Opbygningen af mål og handleplaner...3 Målene...3 Handleplanerne...3 Idekatalog / materialer...3

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Paradigmer til faget Matematik, modul 1

Paradigmer til faget Matematik, modul 1 Paradigmer til faget Matematik, modul 1 Fag Matematik modul 1 Fagets formål Formålet med undervisningen i matematik er at styrke de studerendes matematiske kompetencer ud fra de forudsætninger, de har.

Læs mere

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole

Læseplan for matematik på Aalborg Friskole Læseplan for matematik på Aalborg Friskole LÆSEPLAN FOR MATEMATIK PÅ AALBORG FRISKOLE 1 1. FORLØB 1.-3. KLASSETRIN 2 ARBEJDET MED TAL OG ALGEBRA 2 ARBEJDET MED GEOMETRI 2 MATEMATIK I ANVENDELSE 3 KOMMUNIKATION

Læs mere

Undervisningsplan Side 1 af 11

Undervisningsplan Side 1 af 11 Undervisningsplan Side 1 af 11 Lektionsantal: 12 UV lektioner pr. uge I alt ca. 240 lektioner. Fordelt mellem underviserne således: Erik Kyster (EK) 6 lektioner pr. uge og Esben Stehr (EST) 6 lektioner

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Årsplan Skoleåret 2014/2015 Matematik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN FAG: matematik KLASSE:

Læs mere

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE

7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE 7. KLASSE 6. KLASSE 5. KLASSE 4. KLASSE 3. KLASSE 2. KLASSE 1. KLASSE BH. KLASSE FORORD At leve i et demokratisk samfund er ensbetydende med, at alle har ret til uddannelse, uanset deres forskellige kultur,

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer

Årsplan matematik 6.klasse - skoleår 13/14- Ida Skov Andersen Med ret til ændringer og justeringer BASIS: Klassen består af 22 elever og der er afsat 5 ugentlige timer til faget. Grundbog: Vi vil arbejde ud fra Matematrix 6, arbejds- og grundbog, tilhørende kopisider + CD-rom, REMA og andre relevante

Læs mere