Delårsrapport for første kvartal 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for første kvartal 2015"

Transkript

1 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Med TORMs operationelle platform har vi kunnet drage fordel af det styrkede marked og for første gang siden første kvartal 2010 udvise et positivt resultat for perioden. Dette operationelle resultat og den nye Restruktureringsaftale sikrer et stærkt fundament for TORM. TORM opnåede i første kvartal 2015 et positivt EBITDA på USD 53 mio. og et overskud før skat på USD 9 mio. EBITDA for første kvartal 2015 var positivt med USD 53 mio. (første kvartal 2014: USD 21 mio.). Resultatet før skat for første kvartal 2015 var et overskud på USD 9 mio. (et underskud på USD 222 mio. inklusive nedskrivninger på USD 195 mio.). Der var positive pengestrømme fra driftsaktiviteter efter fuld rentebetaling på USD 46 mio. i første kvartal 2015 (USD 10 mio.). I første kvartal 2015 var produkttankmarkedet positivt påvirket af en kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer, hvilket medførte øget efterspørgsel fra slutbrugerne og en leverandørdrevet stigning i transport af raffinerede produkter. TORMs største segment, MR, opnåede i første kvartal 2015 spotrater på USD/dag , svarende til en stigning på 66% i forhold til første kvartal Tanksegmentets dækningsbidrag for første kvartal 2015 udgjorde USD 63 mio. (USD 32 mio.). I første kvartal 2015 oplevede Panamax-segmentet de laveste gennemsnitlige fragtrater, der nogensinde er registreret i Baltic Exchange Panamax Index. TORMs tørlastflåde opnåede fragtrater på USD/dag 6.063, hvilket var højere end spotmarkedet men udgjorde et fald på 63% i forhold til første kvartal Tørlastsegmentets dækningsbidrag for første kvartal 2015 blev et underskud på USD 2 mio. (et overskud på USD 1 mio.). Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 9 af 20. april 2015 er den nye Restruktureringsaftale blevet underskrevet af TORM, Oaktree Capital Management og hovedparten af långiverne, der sammenlagt besidder 94% af TORMs eksisterende lånefaciliteter opgjort efter værdi (pr. 13. maj 2015). Den endelige implementering af restruktureringen er betinget af opfyldelse af visse transaktionsbetingelser, herunder de nødvendige godkendelser fra offentlige myndigheder. Den bogførte værdi af flåden var USD mio. pr. 31. marts Markedsværdien af TORMs flåde ekskl. aktiver bestemt for salg baseret på mæglervurderinger var USD 852 mio. pr. 31. marts Hvert kvartal beregner TORM i overensstemmelse med IFRS produkttankflådens langsigtede indtjeningspotentiale på grundlag af diskonterede fremtidige pengestrømme, og den beregnede værdi af flåden understøtter den regnskabsmæssige værdi pr. 31. marts Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. pr. 31. marts 2015 sammenlignet med USD mio. pr. 31. december Faldet i første kvartal 2015 skyldes primært pengestrømme før finansieringsaktiviteter. Pr. 31. marts 2015 bestod TORMs tilgængelige likviditet af likvide beholdninger på USD 53 mio. Der er ingen nybygninger i ordre, og der udestår derfor ingen investeringer hertil. Egenkapitalen er negativ med USD -153 mio. pr. 31. marts 2015 (negativ med USD -103 mio.). Pr. 31. marts 2015 havde TORM afdækket 5% af Tankdivisionens resterende indtjeningsdage i 2015 til USD/dag % af de resterende indtjeningsdage i 2015 for tørlastaktiviteterne var afdækket til USD/dag Resultatet for 2015 afhænger af gennemførelsen af den nye Restruktureringsaftale. TORM har derfor besluttet ikke at offentliggøre resultatforventninger til Telekonference TORM afholder en telekonference for finansanalytikere og investorer i dag kl dansk tid. Ring venligst 10 minutter før konferencen begynder på tlf (fra Europa) eller (fra USA). Præsentationen kan downloades fra Kontakt TORM A/S Tuborg Havnevej 18, DK-2900 Hellerup Tlf.: / Fax: , CVR: Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: Mads Peter Zacho, CFO, tlf.: Christian Søgaard-Christensen, IR, tlf.: Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 Side 1 af 23

2 Hoved- og nøgletal 1. kv kv Resultatopgørelse (USD mio.) Nettoomsætning 154,2 182,9 624,1 Indtjening (timecharterækvivalent, TCE) 102,9 87,4 325,8 Dækningsbidrag 60,7 33,3 123,0 EBITDA 52,8 20,5 77,0 Resultat af primær drift (EBIT) 29,9-203,1-211,0 Resultat før skat 8,9-222,0-283,4 Resultat 8,6-222,6-284,2 Balance (USD mio.) Aktiver i alt 1.370, , ,2 Egenkapital -153,1-103,2-164,0 Forpligtelser i alt 1.523, , ,2 Investeret kapital 1.204, , ,5 Nettorentebærende gæld 1.366, , ,4 Pengestrømme (USD mio.) Fra driftsaktiviteter 46,2 9,8 26,9 Fra investeringsaktiviteter -7,8 49,2 313,0 Heraf investering i materielle anlægsaktiver -7,8-12,1-42,3 Fra finansieringsaktiviteter -30,0-70,3-324,4 Pengestrømme i alt (netto) 8,4-11,3 15,5 Finansielle nøgletal Marginaler (i forhold til nettoomsætning): Indtjening (TCE) 66,7% 47,8% 52,2% Dækningsbidrag 39,4% 18,2% 19,7% EBITDA 34,2% 11,2% 12,3% Resultat af primær drift (EBIT) 19,4% -111,0% -33,8% Egenkapitalforrentning (p.a.) Afkast af investeret kapital (p.a.) 9,9% -48,2% -13,9% Egenkapitalens andel af aktiver i alt, ultimo -11,2% -6,0% -11,8% Valutakurs USD/DKK, ultimo 6,94 5,41 6,12 Valutakurs USD/DKK, gns. 6,72 5,45 5,62 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie, EPS USD 0,0-0,3-0,4 Udvandet resultat pr. aktie, EPS USD 0,0-0,3-0,4 Cash flow pr. aktie, CFPS USD 0,1 0,0 0,0 Aktiepris, ultimo (pr. aktie à DKK 0,01) DKK 0,5 1,5 0,3 Antal aktier, ultimo Mio. 728,0 728,0 728,0 Antal aktier (ekskl. egne aktier), gns. Mio. 721,3 721,3 721,3 Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

3 Resultat EBITDA for første kvartal 2015 var positivt med USD 53 mio. (USD 21 mio.). Resultatet før skat for første kvartal 2015 udgjorde USD 9 mio. (USD -222 mio.). Tanksegmentets dækningsbidrag for første kvartal 2015 blev et overskud på USD 63 mio. (USD 32 mio.). Tørlastsegmentets dækningsbidrag for første kvartal 2015 blev et underskud på USD 2 mio. (et overskud på USD 1 mio.). 1. kv Tank- Tørlast- Ikke- USD mio. segment segment fordelt I alt Nettoomsætning 149,0 5,2 0,0 154,2 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -49,7-1,6 0,0-51,3 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 0,0 0,0 0,0 0,0 Timecharterækvivalent indtjening 99,3 3,6 0,0 102,9 Charterhyre -6,5-4,8 0,0-11,3 Driftsomkostninger -29,9-1,0 0,0-30,9 Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 62,9-2,2 0,0 60,7 Administrationsomkostninger -10,5-10,5 Andre driftsindtægter 2,7 2,7 Resultatandele i joint ventures -0,1-0,1 EBITDA -7,9 52,8 Tab ved værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver 0,0 0,0 Afskrivninger -22,9-22,9 Resultat af prim ær drift (EBIT) -30,8 29,9 Finansielle indtægter 3,0 3,0 Finansielle omkostninger -24,0-24,0 Resultat før skat -51,8 8,9 Skat -0,3-0,3 Re sultat -52,1 8,6 Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

4 Forventninger og afdækning Resultatet for 2015 afhænger af gennemførelsen af den nye Restruktureringsaftale. TORM har derfor besluttet ikke at offentliggøre resultatforventninger til Pr. 31. marts 2015 havde TORM afdækket 5% af de resterende indtjeningsdage i Tanksegmentet i 2015 til USD/dag og 40% af de resterende indtjeningsdage i Tørlastsegmentet i samme periode til USD/dag Tabellen på næste side viser tallene for perioden 1. april til 31. december Tallene for 2016 og 2017 er for hele året. Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

5 Afdækkede dage og indchartrede dage for TORM Data per Egne dage LR LR MR Handysize Tank Panamax Tørlast I alt Indchartrede dage til faste rater Indchartrede omkostninger, USD/dag LR LR MR Handysize Tank Panamax Tørlast I alt Indchartrede dage til flydende rater LR LR MR Handysize Tank Panamax Tørlast I alt Fysiske dage i alt Afdækkede dage i alt LR LR MR Handysize Tank Panamax Tørlast I alt Afdækning, % Afdækket, USD/dag LR2 7% 0% 0% LR1 5% 0% 0% MR 3% 0% 0% Handysize 8% 0% 0% Tank 5% 0% 0% Panamax 40% 0% 0% Tørlast 40% 0% 0% I alt 8% 0% 0% Værdi af fragtratekontrakter, som dagsværdireguleres over resultatopgørelsen (mio. USD): Kontrakter ikke inkluderet ovenfor -1,3 Kontrakter inkluderet ovenfor -0,1 Note: Faktisk antal dage kan afvige fra forventet antal dage primært som følge af skibssalg og forsinkelser i levering af skibe. Indchartrede dage til faste rater omfatter ikke eventuelle ekstrabetalinger fra aftaler om overskudsdeling. Ved indchartrede dage til flydende rater fastsættes raterne ved indgangen til hvert kvartal, hvorefter TORM får ca. 10% af overskud/underskud sammenlignet med denne rate. Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

6 Tanksegmentet I første kvartal 2015 var produkttankmarkedet positivt påvirket af en kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer, hvilket medførte øget efterspørgsel fra slutbrugerne og en leverandørdrevet stigning i transport af raffinerede produkter. I Vesten fortsatte den positive udvikling i fragtraterne fra slutningen af MR-markedet var positivt påvirket af en kombination af forbrugernes stigende efterspørgsel efter benzin og diesel i USA og højere raffinaderimarginer, hvilket fik de nordamerikanske raffinaderier til at øge produktionen af raffinerede olieprodukter. Derudover medførte raffinaderistrejker i USA og forsinkelser ved Panamakanalen øget efterspørgsel efter især MR-tonnage. LR-markedet var positivt påvirket af den åbne arbitragehandel med nafta fra Vesten til Østen samt større import af benzin og diesel til Vestafrika end normalt. I Østen var fragtraterne for LR-segmentet positivt påvirket af stor eksport af gasolie fra Nordøstasien til Vestafrika, hvilket havde en stor ton-mil-effekt. Derudover genererede nye raffinaderier i Saudi-Arabien og de Forenede Arabiske Emirater omfattende transport af især nafta, diesel og flybrændstof til Europa og Asien. MR-fragtraterne i Mellemøsten var positivt påvirket af regional distribution af raffinerede produkter fra bl.a. Yasref raffinaderiet i Saudi-Arabien. Den globale flåde af produkttankskibe (over tdw) steg med 1,5% i første kvartal 2015 (kilde: TORM). Tankdivisionens opnåede LR2-spotrater på USD/dag i første kvartal 2015, hvilket var 102% højere end i første kvartal LR1-spotraterne steg med 86% i forhold til samme periode i 2014 til USD/dag , og i TORMs største segment, MR, steg spotraterne med 66% i forhold til samme periode i 2014 til USD/dag Spotraterne for Handysize steg 29% i forhold til samme periode i 2014 til USD/dag Tankdivisionens dækningsbidrag for første kvartal 2015 blev et overskud på USD 63 mio. (USD 32 mio.). Tank 1. kv kv kv kv kv. 15 Ændring 1. kv kv mdr. gns. LR2 (Aframax, ,000 dw t) Indtjeningsdage % Spot rater 1) % TCE pr. indtjeningsdag 2) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 3) % LR1 (Panamax 75-85,000 dw t) Indtjeningsdage % Spot rater 1) % TCE pr. indtjeningsdag 2) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 3) % MR (45,000 dw t) Indtjeningsdage % Spot rater 1) % TCE pr. indtjeningsdag 2) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 3) % Handy (35,000 dw t) Indtjeningsdage % Spot rater 1) % TCE pr. indtjeningsdag 2) % Driftsdage % Driftsomkostninger pr. driftsdag 3) % ) Spot rater = Timecharterækvivalent indtjening for alle charters af mindre end seks måneders varighed = Bruttofragtindtjening minus, bunkers, kommissioner og havneudgifter. 2) TCE = Timecharterækvivalent indtjening = Bruttofragtindtjening minus, bunkers, kommissioner og havneudgifter. 3) Driftsomkostninger er relateret til egne skibe. Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

7 Tørlastsegmentet I første kvartal 2015 oplevede Panamax-segmentet de laveste gennemsnitlige fragtrater, der nogensinde er registreret i Baltic Exchange Panamax Index. Dette skyldes primært fortsat nedgang i Kinas kulimport, en generel aktivitetsnedgang på grund af det kinesiske nytår og overkapacitet af tonnage. Spotraterne i Panamax-segmentet lå på omkring USD/dag ved årets begyndelse, men faldt brat i slutningen af januar til under USD/dag 4.000, hvorefter de steg til USD/dag ~5.000 i marts, hvor markedet blev hjulpet på vej af den sydamerikanske korneksport. I i hele første kvartal 2015 lå de etårige timecharter-fragtrater for Panamax på et niveau mellem USD/dag med en faldende tendens. TORMs ukorrigerede TCE-indtjening i Tørlastsegmentet udgjorde i første kvartal 2015 USD/dag 8.129, hvilket var højere end spotmarkedsniveauet. Efter justeringer primært for tilbageleveringer af indchartrede skibe blev den korrigerede TCE-indtjening på USD/dag 6.063, hvilket er 56% lavere end i samme periode i Dækningsbidraget for første kvartal 2015 udgjorde USD -2 mio. (USD 1 mio.). Tørlast 1. kv kv kv kv kv. 15 Ændring 1. kv kv mdr. gns. Panamax / Handymax (40-80,000 dw t) Indtjeningsdage % TCE pr. indtjeningsdag 1) % Operating days % Driftsomkostninger pr. driftsdag 2) % ) Spotrater = Timecharterækvivalent indtjening for alle charters af mindre end seks måneders varighed = Bruttofragtindtjening minus bunkers, kommissioner og havneudgifter. 2) Driftsomkostninger er relateret til egne skibe. Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

8 Flådeudvikling TORMs flåde pr. 31. marts 2015 fremgår af tabellen nedenfor. Ud over flåden på 45 egne skibe havde TORM indchartret fire produkttankskibe og fire tørlastskibe på timecharter-kontrakter. Yderligere 25 produkttankskibe var under kommerciel ledelse hos TORM. Pr. 13. maj 2015 har TORM tilbageleveret yderligere to indchartrede Panamax/Kamsarmax-skibe som oprindeligt skulle tilbageleveres i Dette er sket som led i Selskabets ønske om at reducere eksponeringen til tørlastsegmentet. Nybygninger og leveringer af # af skibe Nuværende flåde indchartrede skibe med varighed 12 mdr. Nettoændringer 4. kv kv Egne skibe LR2 5-5 LR1 7-7 MR Handysize Tankskibe Panamax 2-2 Tørlastskibe I alt Indchartrede skibe LR2 2-2 LR MR Handysize Tankskibe Panamax Handysize Tørlastskibe I alt Kommerciel ledelse Samlet flåde Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

9 Noter til regnskabet Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2014, og de IFRS-standarder, der er godkendt af EU med effekt for regnskabsår, der begynder efter 1. januar De nye standarder har ikke væsentlig påvirket delårsregnskabet. Regnskabspraksis er nærmere beskrevet i årsrapporten for Delårsrapporten for de første tre måneder af 2015 er urevideret i lighed med sædvanlig praksis. Resultatopgørelse Dækningsbidraget for første kvartal 2015 udgjorde USD 61 mio. (USD 33 mio.). Administrationsomkostningerne i første kvartal 2015 faldt 22% i forhold til samme periode sidste år til USD 11 mio. som følge af TORMs omkostningsprogram samt ændrede valutakurser. Resultatet før afskrivninger (EBITDA) for første kvartal 2015 var positivt med USD 53 mio. (USD 21 mio.). Afskrivninger i første kvartal 2015 udgjorde USD 23 mio. (USD 29 mio.). Faldet skyldes primært færre egne skibe i forhold til året før. Resultatet af primær drift (EBIT) for første kvartal 2015 blev et overskud på USD 30 mio. (et underskud på USD 203 mio. inklusive nedskrivninger på USD 195 mio.). I første kvartal 2015 udgjorde de finansielle omkostninger USD 24 mio. (USD 19 mio.), hvilket til dels er relateret til restruktureringsomkostninger. Resultatet efter skat for første kvartal 2015 blev et overskud på USD 9 mio. (et underskud på USD 223 mio.). Aktiver De samlede aktiver faldt fra USD mio. pr. 31. december 2014 til USD mio. pr. 31. marts Den bogførte værdi af flåden var USD mio. pr. 31. marts Markedsværdien af TORMs flåde ekskl. aktiver bestemt for salg baseret på mæglervurderinger var USD 852 mio. pr. 31. marts TORM beregner hvert kvartal produkttankflådens langsigtede indtjeningspotentiale på grundlag af diskonterede fremtidige pengestrømme i overensstemmelse med kravene i IFRS, og den beregnede værdi af flåden understøtter den regnskabsmæssige værdi pr. 31. marts Gæld Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. pr. 31. marts 2015 sammenlignet med USD mio. pr. 31. december Faldet i første kvartal 2015 skyldes primært pengestrømme før finansieringsaktiviteter. Pr. 31. marts 2015 opfyldte TORM de finansielle covenants. Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

10 Egenkapital TORMs egenkapital er negativ med USD -153 mio. pr. 31. marts 2015, mod en negativ egenkapital på USD -164 mio. pr. 31. december Pr. 31. marts 2015 ejede TORM egne aktier, hvilket svarer til 0,9% af Selskabets aktiekapital. Dette er uændret i forhold til 31. december Likviditet Pr. 31. marts 2015 bestod TORMs tilgængelige likviditet af likvide beholdninger på USD 53 mio. TORM har ikke nogen nybygninger i ordre, og der udestår derfor ingen investeringer hertil. Efterfølgende begivenheder Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 9 af 20. april 2015 er den nye Restruktureringsaftale blevet underskrevet af TORM, Oaktree Capital Management og hovedparten af långiverne, der sammenlagt besidder 94% af TORMs eksisterende lånefaciliteter opgjort efter værdi (pr. 13. maj 2015). Den endelige implementering af restruktureringen er betinget af opfyldelse af visse transaktionsbetingelser, herunder de nødvendige godkendelser fra offentlige myndigheder. Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 10 af 12. maj 2015 har TORM indledt et såkaldt Scheme of Arrangement under engelsk ret ved at indgive en ansøgning til High Court i London. Anvendelsen af en sådan tvangsakkord vil medføre, at den nye Restruktureringsaftale kan implementeres uden samtykke fra 100% af långiverne. Finanskalender TORMs delårsrapport for andet kvartal 2015 offentliggøres den 12. august TORMs finanskalender findes på Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

11 Om TORM TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen (symbol: TORM). For yderligere oplysninger, se venligst Safe Harbor fremadrettede udsagn Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Selskabet ønsker at benytte safe harbor-bestemmelserne i the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 og afgiver dette forbehold i overensstemmelse med denne safe harbour-lovgivning. Ord og vendinger som "mener", "er af den opfattelse", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver, at der er tale om fremadrettede udsagn. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol. Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrerater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil på olie fragtet med olie tankers, effekten af OPEC's produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger. De fremadrettede udtalelser er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er alene forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det er krævet ved lov. Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

12 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt nærværende delårsrapport for perioden 1. januar til 31. marts Delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015 er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2014 og de IFRS-standarder, der er godkendt af EU med effekt for regnskabsår, der begynder efter 1. januar De nye standarder har ikke påvirket delårsrapporten væsentligt. Regnskabspraksis er nærmere beskrevet i årsrapporten for Delårsrapporten for de første tre måneder af 2015 er urevideret i lighed med sædvanlig praksis. Selskabets fortsatte drift afhænger af gennemførelsen af den igangværende rekapitaliseringsproces. Bestyrelsen henviser til selskabsmeddelelse nr. 9 af 20. april 2015 ifølge hvilken TORM, Oaktree Capital Management og hovedparten af långiverne har underskrevet den nye Restruktureringsaftale. Den endelige implementering af restruktureringen er betinget af opfyldelse af visse transaktionsbetingelser, herunder de nødvendige godkendelser fra offentlige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. København, den 13. maj 2015 Direktionen Jacob Meldgaard, CEO Bestyrelsen Flemming Ipsen, formand Olivier Dubois, næstformand Kari Millum Gardarnar Alexander Green Rasmus Johannes Hoffmann Jon Syvertsen Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

13 Resultatopgørelse for Koncernen USD mio. 1. kv. 1. kv Nettoomsætning 154,2 182,9 624,1 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -51,3-95,3-298,1 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 0,0-0,2-0,2 Timecharterækvivalent indtjening 102,9 87,4 325,8 Charterhyre -11,3-11,7-53,6 Driftsomkostninger -30,9-42,4-149,2 Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 60,7 33,3 123,0 Administrationsomkostninger -10,5-13,5-51,0 Andre driftsindtægter 2,7 0,6 4,6 Resultatandele i joint ventures -0,1 0,1 0,4 EBITDA 52,8 20,5 77,0 Tab ved værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver 0,0-195,0-191,7 Afskrivninger -22,9-28,6-96,3 Resultat af primær drift (EBIT) 29,9-203,1-211,0 Finansielle indtægter 3,0 0,3 3,8 Finansielle omkostninger -24,0-19,2-76,2 Resultat før skat 8,9-222,0-283,4 Skat -0,3-0,6-0,8 Resultat 8,6-222,6-284,2 Resultat pr. aktie, EPS Resultat pr. aktie, EPS USD 0,0-0,3-0,4 Resultat pr. aktie, EPS (DKK)* DKK* 0,1-1,7-2,2 Udvandet resultat pr. aktie USD 0,0-0,3-0,4 Udvandet resultat pr. aktie DKK* 0,1-1,7-2,2 *) Nøgletallet er omregnet fra USD til DKK til den gennemsnitlige USD/DKK valutakurs for den pågældende periode. Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

14 Resultatopgørelse pr. kvartal for Koncernen USD mio. 1. kv kv kv kv kv Nettoomsætning 154,2 152,6 140,0 148,6 182,9 Havneomkostninger, bunkers og kommissioner -51,3-65,7-66,4-70,7-95,3 Afledte finansielle instrumenter vedrørende fragt og bunkers 0,0 0,1-0,2 0,1-0,2 Timecharterækvivalent indtjening 102,9 87,0 73,4 78,0 87,4 Charterhyre -11,3-14,4-15,4-12,1-11,7 Driftsomkostninger -30,9-34,1-33,6-39,1-42,4 Dækningsbidrag (Indtjening ved skibsfart) 60,7 38,5 24,4 26,8 33,3 Administrationsomkostninger -10,5-11,9-11,5-14,1-13,5 Andre driftsindtægter 2,7 1,9 1,3 0,8 0,6 Resultatandele i joint ventures -0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 EBITDA 52,8 28,7 14,2 13,6 20,5 Tab ved værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver 0,0 0,9-0,2 2,6-195,0 Afskrivninger -22,9-22,7-22,3-22,7-28,6 Resultat af primær drift (EBIT) 29,9 6,9-8,3-6,5-203,1 Finansielle indtægter 3,0 1,8 1,0 0,7 0,3 Finansielle omkostninger -24,0-20,4-18,5-18,1-19,2 Resultat før skat 8,9-11,7-25,8-23,9-222,0 Skat -0,3-1,1-0,2 1,1-0,6 Re sultat 8,6-12,8-26,0-22,8-222,6 Resultat pr. aktie, EPS Resultat pr. aktie, EPS USD 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 Udvandet resultat pr. aktie USD 0,0 0,0 0,0 0,0-0,3 Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

15 Totalindkomstopgørelse for Koncernen 1. kv. USD mio. 1. kv Periodens resultat 8,6-222,6-284,2 Anden totalindkomst: Poster, som kan blive omklassificeret til resultatopgørelsen: Valutakursregulering ved omregning af enheder, der anvender en målingsvaluta, som er forskellig fra USD 0,0-0,1-1,0 Reklassifikation af reguleringer vedr. afhændede virksomheder 0,0 0,0-0,2 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,1-2,3 Værdiregulering vedrørende sikringsinstrumenter overført til resultatopgørelsen 1,2 1,6 7,3 Værdiregulering af værdipapirer disponible for salg -1,3 0,0-1,4 Overført til resultatopgørelse ved salg af værdipapirer disponible for salg 2,4 0,0 0,0 Anden totalindkomst efter skat 2,3 1,6 2,4 Totalindkomst i alt 10,9-221,0-281,8 Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

16 Balance for Koncernen Aktiver 31. marts 31. marts 31. december USD mio LANGFRISTEDE AKTIVER Immaterielle aktiver Goodwill 0,0 0,0 0,0 Andre immaterielle aktiver 1,3 1,5 1,4 Immaterielle aktiver i alt 1,3 1,5 1,4 Materielle anlægsaktiver Skibe og dokningsaktiver 1.199, , ,8 Andre anlæg, driftsmidler og inventar 2,8 4,3 3,0 Materielle anlægsaktiver i alt 1.202, , ,8 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i joint ventures 0,8 1,1 0,9 Andre kapitalandele 9,6 12,3 10,9 Finansielle aktiver i alt 10,4 13,4 11,8 LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT 1.214, , ,0 KORTFRISTEDE AKTIVER Bunker 22,6 43,2 23,9 Udestående fragter 66,8 80,7 71,8 Andre tilgodehavender 6,4 10,2 5,2 Periodeafgrænsningsposter 7,5 7,9 7,7 Likvide beholdninger 53,0 17,8 44,6 156,3 159,8 153,2 Langfristede aktiver bestemt for salg 0,0 282,8 0,0 KORTFRISTEDE AKTIVER I ALT 156,3 442,6 153,2 AKTIVER I ALT 1.370, , ,2 Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

17 Balance for Koncernen Passiver 31. marts 31. marts 31. december USD mio EGENKAPITAL Selskabskapital 1,2 1,2 1,2 Særlig reserve 61,0 61,0 61,0 Egne aktier -19,0-19,0-19,0 Opskrivningshenlæggelser 6,5 6,9 5,4 Overført resultat -200,4-147,5-209,0 Reserve for sikringstransaktioner -5,0-9,5-6,2 Reserve for valutakursreguleringer 2,6 3,7 2,6 EGENKAPITAL I ALT -153,1-103,2-164,0 FORPLIGTELSER LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Hensættelse til udskudt skat 45,0 46,3 45,0 Prioritetsgæld og banklån 1.302, , ,2 Finansielle leasingforpligtelser 12,1 13,3 11,9 Periodeafgrænsningsposter 2,6 3,7 2,8 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT 1.362, , ,9 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER Prioritetsgæld og banklån 105,1 306,0 107,9 Leverandørerer af varer og tjenesteydelser 20,5 40,3 18,3 Skyldig selskabsskat 1,9 1,6 2,0 Anden gæld 32,3 48,4 38,8 Periodeafgrænsningsposter 1,8 3,7 2,3 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT 161,6 400,0 169,3 FORPLIGTELSER I ALT 1.523, , ,2 PASSIVER I ALT 1.370, , ,2 Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

18 Egenkapitalopgørelse for Koncernen pr. 1. januar 31. marts 2015 Selskabskapital Særlig Egne Opskrivnings- Reserve for Reserve for Overført I alt reserve aktier henlæggelser sikrings- valutakurs- resultat USD mio. transaktioner reguleringer Egenkapital pr. 1. januar ,2 61,0-19,0 5,4-6,2 2,6-209,0-164,0 Totalindkomst for året: Årets resultat ,6 8,6 Anden totalindkomst for året ,1 1,2 0,0-2,3 Totalindkomst for året i alt ,1 1,2 0,0 8,6 10,8 Aktiebaseret vederlag ,0 Egenkapitalbevægelser i alt i 1. kvartal ,0 0,0 0,0 1,1 1,2 0,0 8,6 10,8 Egenkapital pr. 31. marts ,2 61,0-19,0 6,5-5,0 2,6-200,4-153,1 Egenkapitalopgørelse for Koncernen pr. 1. januar 31. marts 2014 Selskabskapital Særlig Egne Opskrivnings- Reserve for Reserve for Overført I alt reserve aktier henlæggelser sikrings- valutakurs- resultat USD mio. transaktioner reguleringer Egenkapital pr. 1. januar ,2 61,0-19,0 6,9-11,2 3,8 75,0 117,7 Totalindkomst for året: Årets resultat ,6-222,6 Anden totalindkomst for året ,0 1,7-0,1-1,6 Totalindkomst for året i alt ,0 1,7-0,1-222,6-221,0 Aktiebaseret vederlag ,1 0,1 Egenkapitalbevægelser i alt i 1. kv ,0 0,0 0,0 0,0 1,7-0,1-222,5-220,9 Egenkapital pr. 31. marts ,2 61,0-19,0 6,9-9,5 3,7-147,5-103,2 Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

19 Pengestrømsopgørelse for Koncernen USD mio. 1. kv kv Driftsaktiviteter Resultat af primær drift 29,9-203,1-211,0 Reguleringer: Tilbageførsel af afskrivninger 22,9 28,6 96,3 Tilbageførsel af værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver 0,0 195,0 191,7 Tilbageførsel af resultatandele i joint ventures 0,1-0,1-0,4 Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser 0,2-0,8-6,6 Modtagne udbytter 2,3 0,0 0,9 Modtagne udbytter fra joint ventures 0,0 0,0 0,5 Modtagne renter og kursgevinster 0,0 0,1 0,1 Betalte renter og kurstab -3,9-12,5-34,7 Rådgiveromkostninger i forbindelse med finansierings- og restruktureringsplan -5,1-0,9-12,2 Betalt/tilbagebetalt selskabsskat -0,9-0,8-1,9 Ændring i bunker, tilgodehavender og leverandørgæld 0,7 4,3 4,2 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 46,2 9,8 26,9 Investeringsaktiviteter Investering i materielle anlægsaktiver -7,8-12,1-42,3 Salg af langfristede aktiver 0,0 61,3 355,3 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -7,8 49,2 313,0 Finansieringsaktiviteter Låneoptagelse, prioritetsgæld 0,0 0,0 25,0 Afdrag/indfrielse, prioritetsgæld -30,0-70,3-349,4 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -30,0-70,3-324,4 Nettopengestrøm fra drift, investering og finansiering 8,4-11,3 15,5 Likvide midler, primo 44,6 29,1 29,1 Likvide midler, ultimo 53,0 17,8 44,6 Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

20 Pengestrømsopgørelse pr. kvartal for Koncernen USD mio. 1. kv kv kv kv kv Driftsaktiviteter Resultat af primær drift 29,9 6,9-8,3-6,5-203,1 Reguleringer: Tilbageførsel af afskrivninger 22,9 22,7 22,3 22,7 28,6 Tilbageførsel af værdiforringelse af materielle og immaterielle aktiver 0,0-0,9 0,2-2,6 195,0 Tilbageførsel af resultatandele i joint ventures 0,1-0,2 0,0-0,1-0,1 Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser 0,2-4,2-0,4-1,2-0,8 Modtagne udbytter 2,3 0,0 0,0 0,9 0,0 Modtagne udbytter fra joint ventures 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 Modtagne renter og kursgevinster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Betalte renter og kurstab -3,9-1,5-9,8-10,9-12,5 Rådgiveromkostninger i forbindelse med finansierings- og restruktureringsplan -5,1-5,7-4,4-1,2-0,9 Betalt/tilbagebetalt selskabsskat -0,9-0,7 0,1-0,5-0,8 Ændring i bunker, tilgodehavender og leverandørgæld 0,7-19,3 5,8 13,4 4,3 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 46,2-3,0 5,6 14,5 9,8 Investeringsaktiviteter Investering i materielle anlægsaktiver -7,8-6,2-13,2-10,8-12,1 Salg af langfristede aktiver 0,0 0,0 0,0 294,0 61,3 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -7,8-6,2-13,2 283,2 49,2 Finansieringsaktiviteter Låneoptagelse, prioritetsgæld 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 Afdrag/indfrielse, prioritetsgæld -30,0-1,6-5,0-272,5-70,3 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -30,0 23,4-5,0-272,5-70,3 Nettopengestrøm fra drift, investering og finansiering 8,4 14,2-12,6 25,2-11,3 Likvide midler, primo 44,6 30,4 43,0 17,8 29,1 Likvide midler, ultimo 53,0 44,6 30,4 43,0 17,8 Meddelelse nr. 11 / 13. maj 2015 Delårsrapport for første kvartal af 23

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Delårsrapport for andet kvartal 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 7. juli 2015 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: +45 3917

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage "Restruktureringsaftalen sikrer TORM en betydelig forlængelse af Selskabets bankgæld, ny likviditet og besparelser fra den restrukturerede flåde af indchartrede skibe. Dette gør det muligt for TORM at

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 3. april 2014

Bestyrelsens beretning på TORM A/S generalforsamling den 3. april 2014 generalforsamling den 3. april 2014 I forbindelse med TORM A/S ordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Chairman, tlf.:

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen

TORM gennemfører Restrukturering og foretager ændringer i aktiekapitalen foretager ændringer i aktiekapitalen "Jeg er stolt af, at TORM, Selskabets långivere og Oaktree har forhandlet og gennemført implementeringen af denne omfattende Restrukturering. Vi har hermed skabt et

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4

HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 HALVÅRSRAPPORT 2 01 4 european retail cvr nr: 27492797 Indhold 3 Bestyrelsens beretning 5 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsespåtegning 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 11 Opgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

Indhold. Beretning fra bestyrelsesformand og CEO 04 Fem års hoved- og nøgletal 06 Væsentlige forhold i 2011 07 Forventninger til 2012 08 Strategi 11

Indhold. Beretning fra bestyrelsesformand og CEO 04 Fem års hoved- og nøgletal 06 Væsentlige forhold i 2011 07 Forventninger til 2012 08 Strategi 11 Årsrapport 2011 3 Indhold HØJDEPUNKTER Beretning fra bestyrelsesformand og CEO 04 Fem års hoved- og nøgletal 06 Væsentlige forhold i 2011 07 Forventninger til 2012 08 Strategi 11 DIVISIONER Tankdivisionen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år.

Omsætning år til dato på DKK 371 mio., svarende til en stigning på 70% i forhold til samme periode sidste år. Delårsrapport for 1.-2. kvartal 2008 Driftsresultatet steg 42% til DKK 180 mio. i første halvår Pr. aktie steg driftsresultatet med 16% Forventninger om fremgang i omsætning og resultat i 2008 fastholdes

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012

ÅRSRAPPORT 2012 torm A/S ÅRSRAPPORT 2 012 ÅRSRAPPORT 2012 3 Indhold Højdepunkter Introduktion 4 Fem års hoved- og nøgletal 6 Væsentlige forhold i 2012 7 Forventninger til 2013 8 Strategisk retning 11 Divisioner Tankdivisionen 12 Tankdivisionen

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere