Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.)"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 Resultat for andet kvartal af 2005 på USD 48 mio. (DKK 284 mio.) før skat, modtaget udbytte og gevinst ved skibssalg. Forventet resultat for 2005 fastholdes. Hovedpunkter Resultatet i andet kvartal 2005 var USD 81 mio. (DKK 479 mio.) efter skat. Resultatet for første halvår 2005 udgjorde USD 150 mio. (DKK 870 mio.) efter skat. Resultatet er yderst tilfredsstillende. Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 98 mio. (DKK 579 mio.) Indtjening pr. aktie (EPS) var i andet kvartal 2005 USD 2,3 (DKK 13,6) mod USD 1,4 i samme periode sidste år. EPS for første halvår var henholdsvis USD 4,3 i 2005 og USD 2,4 sidste år. Afkast på investeret kapital (RoIC) var 31,0% p.a., og Egenkapitalforrentning (RoE) var 36,9% p.a. i kvartalet og hhv. 35,4% (RoIC) og 36,5% (RoE) for første halvår Egenkapitalen udgjorde USD 854 mio. (DKK mio.) pr. 30. juni 2005, mens markedsværdien af Selskabets flåde oversteg den bogførte værdi med USD 702 mio. (DKK mio.). Raterne for TORMs produkttankskibe har i andet kvartal været bedre end forventet bl.a. som følge af et øget transportbehov fra arbitrage af olieprodukter mellem verdensdelene. Raterne i Tørlastdivisionen var lidt lavere end forventet. Tørlastmarkedet er faldet kraftigt i andet og ind i tredje kvartal som effekt af mindre transport af især jernmalm samt reduceret ventetid i havne som følge af den mindre efterspørgsel. Forventningerne til resultatet for 2005 fastholdes på USD mio. før skat, modtaget udbytte og gevinst ved salg af skibe. Til dato i 2005 har TORM i tillæg modtaget udbytte på USD 13 mio. og realiseret gevinst ved salg af skibe på USD 40 mio. I tredje kvartal 2005 forventes en gevinst på ca. USD 15 mio. ved leveringen af det solgte MR skib TORM Asia. Det samlede beløb i tillæg til forventningerne udgør USD 68 mio. Værdireguleringen i 2005 på Norden-aktierne udgjorde pr. 30. juni 2005 USD 3 mio. Telekonference Telekonference og webcast ( om rapporten for andet kvartal 2005 afholdes i dag, den 9. august 2005, kl. 17:00 dansk tid. For at deltage ring venligst 10 min. før, tlf (fra Europa) eller (fra USA). Konferencen vil efterfølgende kunne findes på TORMs website. Kontakt A/S Dampskibsselskabet TORM Telefon Tuborg Havnevej 18 Klaus Kjærulff, adm. direktør DK-2900 Hellerup Danmark Klaus Nyborg, CFO MEDDELELSE NR AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

2 Mio. USD 2. kv kv kv kv Resultatopgørelse Nettoomsætning 132,1 98,0 264,4 200,4 433,3 Indtjening (time charter ækvivalent, TCE) 103,7 81,5 209,3 163,3 350,3 Dækningsbidrag 70,0 56,2 145,6 112,0 240,9 Resultat før afskrivninger 87,1 53,3 179,0 96,8 215,5 Resultat før finansielle poster (EBIT) 75,9 44,9 157,5 80,1 180,3 Finansielle poster 5,4 5,6-1,9 1,5 30,6 Resultat før skat 81,3 50,5 155,6 81,6 210,9 Resultat 81,2 50,5 149,7 81,6 201,3 Balance (ultimo) Aktiver i alt 1.580, , , , ,6 Egenkapital 853,5 551,0 853,5 551,0 788,7 Forpligtelser i alt 727,1 465,3 727,1 465,3 450,9 Investeret kapital 1.086,5 633, ,5 633,5 692,0 Nettorentebærende gæld 617,4 332,7 617,4 332,7 271,8 Pengestrømme Driftsaktiviteter 97,5 56,5 180,9 98,8 227,9 Investeringsaktiviteter -195,2-61,2-388,8-113,4-187,1 Heraf investering i materielle anlægsaktiver -249,9-61,2-471,5-113,4-187,3 Finansieringsaktiviteter 44,4-2,2-181,8 28,2-2,7 Pengestrømme i alt (netto) -53,3-6,9-26,1 13,6 38,1 Finansielle nøgletal Marginer (i forhold til nettoomsætning): Indtjening (TCE) 78,5% 83,2% 79,2% 81,5% 80,8% Dækningsbidrag 53,0% 57,3% 55,1% 55,9% 55,6% Resultat før afskrivninger 65,9% 54,4% 67,7% 48,3% 49,7% Resultat før finansielle poster (EBIT) 57,5% 45,8% 59,6% 40,0% 41,6% Egenkapitalforrentning (p.a.) 36,9% 35,8% 36,5% 34,1% 33,7% Afkast af investeret kapital (p.a.) 31,0% 29,9% 35,4% 27,6% 29,6% Egenkapitalens andel af aktiver i alt, ultimo 54,0% 54,2% 54,0% 54,2% 63,6% Valutakurs DKK/USD, ultimo 6,16 6,11 6,16 6,11 5,47 Valutakurs DKK/USD, gns. 5,91 6,18 5,80 6,07 5,99 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie, EPS* USD 2,3 1,4 4,3 2,4 5,8 Cash flow pr. aktie, CFPS* USD 2,8 1,6 5,2 2,8 6,5 Aktiepris, ultimo (pr. aktie a DKK 20) DKK 331,5 149,8 331,5 149,8 225,8 Antal aktier, ultimo Mio. 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 Antal aktier, gns.** Mio. 34,8 34,8 34,8 34,7 34,8 * Sammenligningstallene for 2. kvartal 2004 samt kvartal 2004 er korrigeret for fondsaktieemissionen i maj ** Sammenligningstallene for 2. kvartal 2004 samt kvartal 2004 er korrigeret for fondsaktieemissionen i maj Det anførte antal gennemsnitlige aktier er eksklusive egne aktier. 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

3 Resultat pr. division Mio. USD 2. kvartal kvartal 2005 Tank Tørlast Ikkefordelt I alt Tank Tørlast Ikkefordelt I alt Nettoomsætning 87,2 44,9 0,0 132,1 172,2 92,2 0,0 264,4 Havneomkostninger og bunkers -24,5-3,9 0,0-28,4-47,9-7,2 0,0-55,1 Indtjening (TCE) 62,7 41,0 0,0 103,7 124,3 85,0 0,0 209,3 Charterhyre -9,3-8,1 0,0-17,4-14,8-19,1 0,0-33,9 Driftsomkostninger -12,4-3,9 0,0-16,3-22,8-7,0 0,0-29,8 Dækningsbidrag 41,0 29,0 0,0 70,0 86,7 58,9 0,0 145,6 Resultat ved salg af skibe og kapitalandele 21,0 0,0 0,0 21,0 40,4 0,0 0,0 40,4 Administrationsomkostninger -5,4-1,3 0,0-6,7-10,8-2,5 0,0-13,3 Andre driftsindtægter 2,7 0,1 0,0 2,8 6,2 0,1 0,0 6,3 Resultat før afskrivninger 59,3 27,8 0,0 87,1 122,5 56,5 0,0 179,0 Afskrivninger -8,7-2,5 0,0-11,2-16,2-5,3 0,0-21,5 Resultat før finansielle poster 50,6 25,3 0,0 75,9 106,3 51,2 0,0 157,5 Finansielle poster -9,7-2,2 17,3 5,4-14,3-3,3 15,7-1,9 Resultat før skat 40,9 23,1 17,3 81,3 92,0 47,9 15,7 155,6 Skat 0,0 0,0-0,1-0,1 0,0 0,0-5,9-5,9 Resultat 40,9 23,1 17,2 81,2 92,0 47,9 9,8 149,7 Indtjening (TCE) er bruttoindsejling minus havneudgifter, bunkers og kommissioner (TCE = Time Charter Equivalent). Tank og Tørlast Tankdivisionen Tankdivisionen opnåede i andet kvartal 2005 et resultat efter skat på USD 41 mio. mod USD 51 mio. i første kvartal Heraf udgjorde gevinst ved salg af skibe USD 21 mio. i andet kvartal mod USD 19 mio. i første kvartal I overensstemmelse med normale sæsonsvingninger var markedet for TORMs produkttankskibe på et lavere niveau i andet kvartal 2005 end i det stærke første kvartal. Sammenlignet med andet kvartal i tidligere år var kvartalet dog på et meget fornuftigt niveau. Det er samtidig positivt, at tankmarkedet for periodecharters i andet kvartal har holdt sig på et niveau, der overstiger det nuværende spotmarked, hvilket indikerer stor tillid til det fremtidige fragtrateniveau blandt markedsdeltagerne. 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

4 Den forsatte vækst i verdensøkonomien og den begrænsede vækst i raffinaderikapaciteten i den vestlige verden har opretholdt et pænt niveau for efterspørgslen efter transport af raffinerede olieprodukter, hvilket er baggrunden for det solide rateniveau. Samtidig har der i oliemarkedet været mulighed for arbitrage af olieprodukter mellem verdensdelene, hvilket har medført øget transportbehov. TORMs Tankdivision opnåede i andet kvartal 2005 fragtrater, der var hhv. 6% højere for LR2 segmentet, 13% højere for LR1 segmentet og 25% højere for MR segmentet sammenlignet med andet kvartal TORM har gennem de første to kvartaler haft en vis afdækning i form af periodecharters, der var indgået til lavere rater end spotmarkedet. Antallet af indtjeningsdage i LR2 segmentet faldt i forhold til andet kvartal 2004 med 2% som følge af øget dokningsaktivitet. Antallet af indtjeningsdage i LR1 segmentet steg med 104% som følge af leveringen af nybygninger. De disponible indtjeningsdage i MR segmentet steg med 19%, sammenlignet med samme periode året før, hvilket primært skyldes leveringen af nybygninger og brugte skibe. Leveringen af de fem MR skibe og et LR1 skib, som TORM har erhvervet fra poolpartneren LGR di Navigazione, fandt sted senere end forventet, således at det ved udgangen af andet kvartal 2005 kun var tre af disse, der var leveret. To skibe er leveret i begyndelsen af tredje kvartal, mens det sidste skib forventes leveret i tredje kvartal I løbet af andet kvartal 2005 har TORM indgået aftale med det mexicanske olieselskab PE- MEX, der lejer to MR produkttankskibe i en periode på 5 år med start i juni 2005 til meget tilfredsstillende rater i forhold til markedet. Tankdivisionen 2. kv kv kv kv kv. 05 Ændring 2. kv kv. 05 LR2 (Aframax, TDW) Indtjeningsdage % Pr. indtjeningsdag (USD): Indtjening (TCE) % Driftsomkostninger % Pengestrømme fra driften % LR1 (Panamax, TDW) Indtjeningsdage % Pr. indtjeningsdag (USD): Indtjening (TCE) % Driftsomkostninger % Pengestrømme fra driften % MR ( TDW) Indtjeningsdage % Pr. indtjeningsdag (USD): Indtjening (TCE) % Driftsomkostninger % Pengestrømme fra driften % Indtjening (TCE) er bruttoindsejling minus havneudgifter, bunkers og kommissioner (TCE = Time Charter Equivalent). Driftsomkostninger vedrører egne skibe. Pengestrømme fra driften er indtjening (TCE) minus driftsomkostninger og charterhyre. 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

5 Tørlastdivisionen Tørlastdivisionen opnåede i andet kvartal 2005 et resultat efter skat på USD 23 mio. Raterne i tørlastmarkedet har i andet kvartal 2005 været kraftigt aftagende. Efter meget høje fragtrater i første kvartal faldt niveauet kraftigt i andet kvartal, hvilket også var tilfældet i I 2005 har raterne imidlertid fortsat faldet ind i tredje kvartal. Udviklingen skal bl.a. ses med baggrund i, at der skete store prisstigninger på især jernmalm i andet kvartal 2005, hvilket medvirkede til forøget import især i Kina i første kvartal, men formindsket import i andet kvartal Samtidig har øget kinesisk fokus på at begrænse importen ledt til lavere efterspørgsel efter transportkapacitet. Dette medførte reduceret ventetid i havne hvilket har frigjort yderligere kapacitet. På grund af den store afdækning har de lavere fragtrater i andet kvartal ikke haft en tilsvarende effekt på TORMs indtjening. Sammenlignet med samme periode året forinden var de opnåede fragtrater i Tørlastdivisionen i andet kvartal 2005 henholdsvis 17% og 8% højere for TORMs Panamax- og Handysizeskibe. Antallet af disponible indtjeningsdage for TORMs Panamaxskibe var 11% lavere som følge af et mindre antal indchartrede skibe, mens antallet af indtjeningsdage for Handysize faldt med 32% som følge af udløb af indchartret tonnage. Tørlastdivisionen 2. kv kv kv kv kv. 05 Ændring 2. kv kv. 05 Panamax ( TDW) Indtjeningsdage % Pr. indtjeningsdag (USD): Indtjening (TCE) % Driftsomkostninger % Pengestrømme fra driften % Handysize ( TDW) Indtjeningsdage % Pr. indtjeningsdag (USD): Indtjening (TCE) % Driftsomkostninger % Pengestrømme fra driften % Indtjening (TCE) er bruttoindsejling minus havneudgifter, bunkers og kommissioner (TCE = Time Charter Equivalent). Driftsomkostninger vedrører egne skibe. Pengestrømme fra driften er indtjening (TCE) minus driftsomkostninger og charterhyre. 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

6 Andre aktiviteter Andre (ikke-fordelte) aktiviteter består primært af modtaget udbytte på USD 13 mio. fra Norden samt kurs- og værdireguleringer på USD 4 mio. Flådens udvikling TORM har i løbet af første halvår 2005 fornyet sin ejede flåde betragteligt. Således har Tankdivisionen i perioden forøget flåden med syv tankskibe til en samlet værdi af USD 325 mio., mens 3,5 ældre tankskibe er afhændet med en samlet gevinst på USD 40 mio. I Tørlastdivisionen er tilgangen på et tørlastskib som følge af udnyttelsen af en købsoption. De seks skibe, som TORM har erhvervet fra poolpartneren LGR di Navigazione, er blevet leveret senere end forventet, og således var det ved udgangen af andet kvartal 2005 kun tre af disse, der var leveret. To skibe er leveret i begyndelsen af tredje kvartal, mens det sidste skib forventes leveret i tredje kvartal TORM har afhændet sin 50% andel af LR1 produkttankskibet Kirsten, bygget 1988, med en gevinst på USD 7 mio. samt indgået aftale med en poolpartner, som har købt en LR1 nybygning, der skulle leveres til TORM i første kvartal TORMs ejede flåde omfatter ved udgangen af andet kvartal tankskibe og 10 tørlastskibe, i alt 36 skibe, svarende til en nettoforøgelse af den ejede flåde på 12% (målt i TDW) i løbet af første halvår dec Tilgang Afgang 30. jun LR2 / Aframax 5,0 5,0 LR1 / Panamax 4,5 TORM Sara TORM Margrethe* 5,0 TORM Signe TORM Hilde* TORM Emilie Kirsten (50%) MR 13,0 TORM Helvig TORM Olga 16,0 TORM Ragnhild TORM Caroline TORM Cecilie Tank 22,5 7,0 3,5 26,0 Panamax 7,0 TORM Rotna 8,0 Handysize 2,0 2,0 Tørlast 9,0 1,0 10,0 I alt 31,5 8,0 3,5 36,0 * Begge chartret tilbage på fem års charter. Planlagte flådeændringer I tredje kvartal 2005 vil TORM modtage levering af yderligere tre brugte MR skibe, der leveres fra poolpartneren LGR, aflevere MR skibet TORM Asia, der er solgt tidligere på året, samt modtage levering af en LR1 nybygning. I løbet af andet kvartal har Selskabet indgået aftale med Dalian New Shipyard om bygning af yderligere to LR2 produkttankskibe til levering i 2008 og Efter disse leveringer i tredje kvartal 2005 samt nye kontraheringer af nybygninger består TORMs ordrebog af syv LR2 produkttankskibe til levering i april januar 2009 og 2,5 LR1 produkttankskibe (hvoraf et er afhændet) til levering frem til januar AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

7 År I alt Kvartal LR LR1 1 1* 0,5 1 2,5 MR 3* 2 Netto I alt , ,5 * En LR1 nybygning er solgt til levering i 1. kvartal 2006, og et brugt MR skib (TORM Asia) er solgt til levering i 3. kvartal Herudover har TORM købsoptioner på seks Panamax tørlastskibe, der kan udnyttes i 2007 eller senere. Poolsamarbejde Pr. 30. juni 2005 var der 74 skibe i de tre produkttankskibspools. Ved udgangen af 2005 forventes det, at der vil være 76 skibe. Resultatudviklingen 2. kvartal 2005 Andet kvartal 2005 udviste et dækningsbidrag på USD 70 mio. Resultatet før afskrivninger for perioden var USD 87 mio. Afskrivningerne udgjorde USD 11 mio. i andet kvartal 2005 (USD 8 mio. i det tilsvarende kvartal 2004). Stigningen i afskrivningerne er en følge af forøgelsen af Selskabets flåde gennem levering af såvel nybygninger som brugte skibe i perioden. Resultatet før finansielle poster for andet kvartal 2005 var USD 76 mio. Af dette bidrog Tank- og Tørlastdivisionerne med hhv. USD 51 mio. og USD 25 mio. Finansielle poster var positive med USD 5 mio., især som følge af modtaget udbytte på USD 13 mio. Resultatet efter skat var USD 81 mio. Heraf bidrog Tankdivisionen med et resultat efter skat på USD 41 mio., mens Tørlastdivisionens resultat efter skat var på USD 23 mio. Øvrige aktiviteter (primært Ikke-fordelte finansielle poster) viste et resultat efter skat på USD 17 mio. Aktiver De samlede aktiver steg i andet kvartal af 2005 fra USD mio. til USD mio. primært som følge af en stigning i de langfristede aktiver i perioden fra USD mio. til USD mio. Dette var relateret til nettoeffekten af modtagelse og aflevering af købte og solgte skibe og værdistigningen på investeringen i Norden, modvirket af afskrivninger i perioden. Investeringen i Norden er opgjort til kursen på Københavns Fondsbørs d. 30. juni 2005, DKK pr. aktie. Markedsværdien af Selskabets flåde og ordrebog oversteg pr. 30. juni 2005 den bogførte værdi med USD 702 mio. (DKK 119/aktie). Forpligtelser I andet kvartal 2005 steg Selskabets nettorentebærende gæld fra USD 380 mio. til USD 617 mio. Stigningen skyldes primært nettolånoptagelse i forbindelse med levering af skibe modvirket af den positive likviditetseffekt fra driften i perioden. 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

8 Egenkapital I løbet af andet kvartal 2005 faldt egenkapitalen fra USD 908 mio. til USD 853 mio. Dette var især en effekt af udloddet udbytte, modvirket af indtjeningen i perioden og værdireguleringer på især Norden aktieposten. Egenkapitalens andel af balancesummen faldt fra 60,5% pr. 31. marts 2005 til 54,0% pr. 30. juni Pr. 30. juni 2005 ejede TORM egne aktier svarende til 4,3% af Selskabets aktiekapital, hvilket er uændret fra 31. marts Seks måneder 2005 Resultat efter skat for de første seks måneder af 2005 var USD 150 mio. inklusiv gevinst ved salg af skibe på USD 40 mio., modtaget dividende på USD 13 mio. samt skat på USD minus 6 mio. Resultatet før skat, modtaget udbytte og gevinst ved skibssalg for første halvår 2005 var således USD 102 mio. Resultatet er yderst tilfredsstillende. I de første seks måneder af 2005 var dækningsbidraget USD 146 mio. (mod USD 112 mio. i de første seks måneder af 2004). Stigningen skyldes primært kombinationen af stigende fragtrater i både Tank- og Tørlastdivisionen samt et øget antal indtjeningsdage i Tankdivisionen. Resultatet før afskrivninger var USD 179 mio. (USD 97 mio.). Efterfølgende Norden Efter afslutningen af regnskabsperioden er der ikke indtruffet forhold, som ændrer billedet af TORMs finansielle stilling væsentligt. I første halvår 2005 er værdien af Norden-aktierne steget med USD 3 mio. Dette er en følge af stigende aktiekurs i DKK fra DKK pr. 31. december 2004 til DKK pr. 30. juni 2005 modvirket af en stigning i USD/DKK kursen fra 5,47 til 6,16 i samme periode. Sommeren 2005 markerer tre års ejerskab for den initiale investering i aktier i Norden, hvilket betyder, at kursgevinsten ved afhændelse af disse aktier herefter vil være skattefri for TORM. Forventninger Raterne i TORMs Tankdivision har i de første seks måneder af året været bedre end oprindeligt forventet, og tredje kvartal 2005 er startet en smule bedre end forventet. Imidlertid er leveringen af visse skibe blevet forsinket i forhold til de tidspunkter, der var forventet ved offentliggørelsen af forventningerne i kvartalsrapporten for første kvartal den 12. maj Raterne i Tørlastdivisionen har været lidt lavere end forventet i de første seks måneder af Raterne i spotmarkedet er fortsat faldet ind i tredje kvartal, hvilket giver anledning til en betydelig usikkerhed med hensyn til dette rateniveau. Det er fortsat TORMs forventning, at spotmarkedet forbedres noget mod slutningen af året, om end ikke til de samme niveauer som i fjerde kvartal Som en konsekvens af et bedre realiseret og forventet marked for Tankdivisionen og et dårligere end forventet marked for Tørlastdivisionen samt senere levering af visse skibe fastholdes forventningerne til resultatet før skat, modtaget udbytte og gevinst ved salg af skibe for 2005 på USD mio. 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

9 Hertil kommer forventet gevinst ved salg af skibe på USD 55 mio. samt modtaget udbytte på USD 13 mio., hvorved det samlede resultat før skat forventes i størrelsesordnen USD mio. De centrale forudsætninger for forventningerne er følgende: Forudsætninger 1. kv. 05 A 2. kv. 05 A 3. kv kv. 05 LR2 Indtjeningsdage TCE rate (USD/dag) LR1 Indtjeningsdage TCE rate (USD/dag) MR Indtjeningsdage TCE rate (USD/dag) Panamax Indtjeningsdage TCE rate (USD/dag) Handysize Indtjeningsdage TCE rate (USD/dag) A Realiserede tal. TCE rate: Time charter ækvivalent ("Time Charter Equivalent") indtjening pr. indtjeningsdag. Følsomhed Ved indgangen til tredje kvartal 2005 var 61% af driftsdagene for Selskabets Panamax tørlastskibe i den resterende del af året afdækket til en gennemsnitlig rate på USD/dag. For Tankdivisionen er omkring 25% af driftsdagene for andet halvår afdækket. En ændring i fragtraterne på USD/dag i forhold til de ovennævnte i alle fem segmenter i de sidste to kvartaler af 2005 vil alt andet lige medføre en ændring i resultat på USD 5,6 mio. Safe Harbor FREMADRETTEDE UDSAGN Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn reflekterer TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel formåen og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn, der er andre end udsagn om historiske fakta. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om TORM mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan TORM ikke sikre, at Selskabet vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er udsat for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for Selskabets kontrol. Vigtige faktorer der, efter TORMs mening, kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de, der er omtalt i de fremadrettede udsagn omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyre rater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil, effekten af OPECs produktionsniveau og verdens forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav til dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandlinger. Risici og andre usikkerheder er yderligere beskrevet i rapporter og meddelelser, offentliggjort af TORM og indsendt til The US Securities and Exchange Commission (SEC). De fremadrettede udtalelser er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er alene forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det er krævet ved lov. 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

10 TORM-aktien Prisen på en TORM-aktie var DKK 331,5 pr. 30. juni 2005 mod DKK 303,9 ved udgangen af første kvartal, en stigning på DKK 27,6 eller 9,1%. I løbet af andet kvartal udbetaltes et udbytte på DKK 15 pr. aktie svarende til DKK 546 mio. Det samlede afkast til aktionærerne i andet kvartal 2005 ("TSR") udgjorde således DKK 42.6 pr. aktie (beregnet uden geninvestering) svarende til et samlet afkast på 14,1% i kvartalet. Anvendt regnskabspraksis Koncernregnskabet for andet kvartal 2005 er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som i kvartalsrapporten for første kvartal 2005, men regnskabspraksis er pr. 1. januar 2005 ændret i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Ændringerne i praksis, herunder sammenligningstallene for 2004, fremgår af afsnittet Effekt ved overgangen til IFRS i Årsrapporten for Afstemning af resultat og egenkapital for andet kvartal 2004 mellem hidtidig praksis og IFRS fremgår nedenfor. Effekt ved overgang til IFRS andet kvartal 2004 Resultat Egenkapital Ifølge hidtidig regnskabspraksis 0, ,8 2 Effekt af: Omkostninger ved udnyttelse af aktieoptioner +0,7 Urealiseret kursregulering af aktier +49,3 Valutakursregulering ved ændring af målingsvaluta i den administrative enhed +0,1 Forpligtelse vedrørende udestående aktieoptioner -0,9 Ifølge nuværende regnskabspraksis 50,5 551,0 1 Efter ændring af målingsvaluta til USD fra DKK i den administrative enhed. 2 Egenkapital i henhold til delårsrapport 1. halvår 2004 omregnet til valutakursen pr. balancedagen. TORM følger ikke IAS 34 ved aflæggelse af kvartalsrapporter. I lighed med sædvanlig praksis er delårsrapporten for andet kvartal 2005 urevideret. Information Telekonference TORM afholder telekonference for finansanalytikere og investorer den 9. august 2005, kl. 17:00 dansk tid, hvor delårsrapporten gennemgås af adm. dir. Klaus Kjærulff og CFO Klaus Nyborg. Telekonferencen vil foregå på engelsk. Ring venligst 10 minutter før konferencen begynder på tlf (fra Europa) eller (fra USA). Telekonferencen vil også blive udsendt via TORMs website der også vil indeholde det ledsagende præsentationsmateriale. Næste rapportering TORMs delårsrapport for tredje kvartal 2005 offentliggøres den 10. nov AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

11 Ledelsens påtegning Bestyrelsen og direktionen har behandlet og vedtaget delårsrapporten for perioden 1. januar juni Delårsrapporten, som er urevideret, er udarbejdet i overensstemmelse med de gældende krav til regnskabsaflæggelse for danske børsnoterede selskaber, herunder de bestemmelser i IFRS om måling og indregning, som forventes at være gældende for aflæggelsen af årsrapporten for Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Koncernens aktiver, passiver, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. København, den 9. august 2005 Direktion Bestyrelse Klaus Kjærulff, adm. direktør Klaus Nyborg, CFO Niels Erik Nielsen, formand Christian Frigast, næstformand Lennart Arrias Ditlev Engel Rex Harrington Peder Mouridsen Gabriel Panayotides Om TORM TORM er en af verdens ledende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden betydelige aktiviteter i bulkmarkedet. Rederiet driver næsten 100 moderne og sikre skibe, de fleste i pool-samarbejde med andre anerkendte rederier, som deler TORMs høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889 og har løbende tilpasset sig og udnyttet de store ændringer, som har kendetegnet shipping-branchen. Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret i København (symbol TORM) og på NASDAQ (symbol TRMD). For yderligere oplysninger, se 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

12 Resultatopgørelse Mio. USD 2. kv kv kv kv Nettoomsætning 132,1 98,0 264,4 200,4 433,3 Havneomkostninger og bunkers -28,4-16,5-55,1-37,1-83,0 Indtjening (TCE) 103,7 81,5 209,3 163,3 350,3 Charterhyre -17,4-13,9-33,9-28,1-59,6 Driftsomkostninger -16,3-11,4-29,8-23,2-49,8 Dækningsbidrag 70,0 56,2 145,6 112,0 240,9 Resultat ved salg af skibe og kapitalandele 21,0 0,0 40,4 0,0 0,0 Administrationsomkostninger -6,7-5,2-13,3-20,3-38,6 Andre driftsindtægter 2,8 2,3 6,3 5,1 13,2 Resultat før afskrivninger 87,1 53,3 179,0 96,8 215,5 Afskrivninger -11,2-8,4-21,5-16,7-35,2 Resultat før finansielle poster 75,9 44,9 157,5 80,1 180,3 Finansielle poster 5,4 5,6-1,9 1,5 30,6 Resultat før skat 81,3 50,5 155,6 81,6 210,9 Skat -0,1 0,0-5,9 0,0-9,6 Resultat 81,2 50,5 149,7 81,6 201,3 Resultat pr. aktie, EPS (USD) 2,3 1,4 4,3 2,4 5,8 Resultat pr. aktie, EPS (DKK)* 13,8 9,0 24,9 14,3 34,7 * Nøgletallet er omregnet fra USD til DKK til den gennemsnitlige DKK/USD valutakurs for den pågældende periode. 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

13 Resultatopgørelse pr. kvartal Mio. USD 2. kv kv kv kv kv. 05 Nettoomsætning 98,0 104,9 128,0 132,3 132,1 Havneomkostninger og bunkers -16,5-23,3-22,6-26,7-28,4 Indtjening (TCE) 81,5 81,6 105,4 105,6 103,7 Charterhyre -13,9-13,2-18,3-16,5-17,4 Driftsomkostninger -11,4-11,8-14,8-13,5-16,3 Dækningsbidrag 56,2 56,6 72,3 75,6 70,0 Resultat ved salg af skibe/kapitalandele 0,0 0,0 0,0 19,4 21,0 Administrationsomkostninger -5,2-6,9-11,4-6,6-6,7 Andre driftsindtægter 2,3 3,2 4,9 3,5 2,8 Resultat før afskrivninger 53,3 52,9 65,8 91,9 87,1 Afskrivninger -8,4-9,2-9,3-10,3-11,2 Resultat før finansielle poster 44,9 43,7 56,5 81,6 75,9 Finansielle poster 5,6-0,3 29,4-7,3 5,4 Resultat før skat 50,5 43,4 85,9 74,3 81,3 Skat 0,0-0,1-9,5-5,8-0,1 Resultat 50,5 43,3 76,4 68,5 81,2 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

14 Aktiver Mio. USD 30. jun jun dec LANGFRISTEDE AKTIVER Materielle anlægsaktiver Ombygning af lejede lokaler 0,1 0,0 0,0 Grunde og bygninger 0,4 0,4 0,4 Skibe og dokningsaktiver 917,6 606,9 647,6 Skibe under bygning og forudbetaling for skibe 116,1 22,6 37,3 Andre anlæg, driftsmidler og inventar 2,7 2,8 2,7 Materielle anlægsaktiver i alt 1.036,9 632,7 688,0 Andre langfristede aktiver Andre kapitalandele 384,4 250,2 368,5 LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT 1.421,3 882, ,5 KORTFRISTEDE AKTIVER Beholdninger af bunker 9,2 4,2 5,8 Udestående fragter m.v. 34,7 25,4 36,0 Andre tilgodehavender 7,2 6,7 12,8 Periodeafgrænsningsposter 5,2 3,4 4,9 Værdipapirer 10,8 52,7 58,1 Likvide beholdninger 39,4 41,0 65,5 106,5 133,4 183,1 Anlægsaktiver bestemt for salg 52,8 0,0 0,0 KORTFRISTEDE AKTIVER I ALT 159,3 133,4 183,1 AKTIVER I ALT 1.580, , ,6 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

15 Passiver Mio. USD 30. jun jun dec EGENKAPITAL Selskabskapital 61,1 61,1 61,1 Egne aktier -7,7-7,8-7,8 Opskrivningshenlæggelser 326,4 205,1 323,4 Overført resultat 471,9 291,9 312,3 Foreslået udbytte 0,0 0,0 99,9 Reserve for sikringstransaktioner 1,8 0,7-0,3 Reserve for valutakursreguleringer 0,0 0,0 0,1 EGENKAPITAL I ALT 853,5 551,0 788,7 FORPLIGTELSER Langfristede forpligtelser Prioritetsgæld og banklån 507,8 373,1 333,3 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT 507,8 373,1 333,3 Kortfristede forpligtelser Prioritetsgæld og banklån 54,5 53,3 62,1 Andre finansielle forpligtelser 105,3 0,0 0,0 Leverandører af varer og tjenesteydelser 18,3 12,9 15,7 Selskabsskat 14,2 0,0 9,1 Anden gæld 20,7 17,9 23,3 Periodeafgrænsningsposter 6,3 8,1 7,4 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER I ALT 219,3 92,2 117,6 FORPLIGTELSER I ALT 727,1 465,3 450,9 PASSIVER I ALT 1.580, , ,6 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

16 Egenkapital Mio. USD Selskabskapital Egne Aktier Opskrivningshenlæggelse Overført resultat Foreslået udbytte Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursreguleringer I alt Egenkapital pr. 1. januar 2005, IFRS* 61,1-7,8 323,4 312,3 99,9-0,3 0,1 788,7 Egenkapitalbevægelser i kv. 2005: Valutakursregulering ved omregning af udenlandske enheder -0,1-0,1 Tilbageførsel af udskudt gevinst/tab vedrørende sikringsinstrumenter ved årets begyndelse 0,3 0,3 Udskudt gevinst/tab vedrørende sikringsinstrumenter ved periodens slutning 1,8 1,8 Tilbageførsel af værdiregulering af værdipapirer disponible for salg ved årets begyndelse -323,4-323,4 Værdiregulering af værdipapirer disponible for salg ved periodens slutning 326,4 326,4 Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 2,1-0,1 5,0 Periodens resultat 149,7 149,7 Totalindkomst for perioden 0,0 0,0 3,0 149,7 0,0 2,1-0,1 154,7 Salg af egne aktier, kostpris 0,1 0,1 Udloddet udbytte -94,5-94,5 Udloddet udbytte for egne aktier 4,1 4,1 Valutakursregulering vedrørende udloddet udbytte 5,4-5,4 0,0 Udnyttelse af aktieoptioner 0,4 0,4 Egenkapitalbevægelser i kv i alt 0,0 0,1 3,0 159,6-99,9 2,1-0,1 64,8 Egenkapital pr. 30. juni ,1-7,7 326,4 471,9 0,0 1,8 0,0 853,5 * IFRS-egenkapital pr. 1. januar 2005 i henhold til årsrapporten for Se årsrapporten for 2004 for en afstemning fra den hidtidige til den nuværende praksis. 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

17 Pengestrømsopgørelse Mio. USD 2. kv kv kv kv Driftsaktiviteter Resultat før finansielle poster 75,9 44,9 157,5 80,1 180,3 Renteindtægter, kursgevinster og udbytter 13,6 12,6 14,9 13,6 37,6 Renteudgifter -5,9-3,7-10,7-7,4-15,7 Reguleringer: Tilbageførsel af afskrivninger og tab ved værdiforringelse 11,2 8,4 21,5 16,7 35,2 Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser -0,1 5,5-9,5 4,7 3,2 Betalt selskabsskat 0,0 0,0 0,0 0,0-0,5 Ændring i beholdninger, tilgodehavender og leverandørgæld 2,8-11,2 7,2-8,9-12,2 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 97,5 56,5 180,9 98,8 227,9 Investeringsaktiviteter Investering i materielle anlægsaktiver -249,9-61,2-471,5-113,4-187,3 Investering i kapitalandele og værdipapirer 34,3 0,0 34,3 0,0 0,0 Salg af anlægsaktiver 41,4 0,0 88,8 0,0 0,2 heraf resultat ved salg af skibe -21,0 0,0-40,4 0,0 0,0 (indgår i driftsaktiviteter) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -195,2-61,2-388,8-113,4-187,1 Finansieringsaktiviteter Lånoptagelse, prioritetsgæld og andre finansielle forpligtelser 208,8 45,7 367,9 117,1 146,1 Afdrag/indfrielse, prioritetsgæld -74,0-14,1-95,7-25,7-85,6 Afdrag/indfrielse, leasinggæld 0,0 0,0 0,0-30,4-30,4 Betalt udbytte -90,4-33,8-90,4-33,8-33,8 Køb og salg af egne aktier 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 44,4-2,2 181,8 28,2-2,7 Pengestrømme i alt -53,3-6,9-26,1 13,6 38,1 Likvide midler, primo 92,7 47,9 65,5 27,4 27,4 Likvide midler, ultimo 39,4 41,0 39,4 41,0 65,5 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

18 Pengestrømsopgørelse pr. kvartal Mio. USD 2. kv kv kv kv kv. 05 Driftsaktiviteter Resultat før finansielle poster 44,9 43,7 56,5 81,6 75,9 Renteindtægter, kursgevinster og udbytter 12,6 0,8 23,2 1,3 13,6 Renteudgifter -3,7-3,7-4,6-4,8-5,9 Reguleringer: Tilbageførsel af afskrivninger og tab ved værdiforringelse 8,4 9,2 9,3 10,3 11,2 Tilbageførsel af øvrige ikke-kontante bevægelser 5,5-6,7 5,2-9,4-0,1 Betalt selskabsskat 0,0 0,0-0,5 0,0 0,0 Ændring i beholdninger, tilgodehavender og leverandørgæld -11,2 2,3-5,6 4,4 2,8 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 56,5 45,6 83,5 83,4 97,5 Investeringsaktiviteter Investering i materielle anlægsaktiver -61,2-4,2-69,7-221,6-249,9 Investering i kapitalandele og værdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3 Salg af anlægsaktiver 0,0 0,0 0,2 47,4 41,4 Heraf resultat ved salg af skibe 0,0 0,0 0,0-19,4-21,0 (indgår i driftsaktiviteter) Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -61,2-4,2-69,5-193,6-195,2 Finansieringsaktiviteter Lånoptagelse, prioritetsgæld og andre finansielle forpligtelser 45,7 0,0 29,0 159,1 208,8 Afdrag/indfrielse, prioritetsgæld -14,1-13,5-46,4-21,7-74,0 Afdrag/indfrielse, leasinggæld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Betalt udbytte -33,8 0,0 0,0 0,0-90,4 Køb og salg af egne aktier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -2,2-13,5-17,4 137,4 44,4 Pengestrømme i alt -6,9 27,9-3,4 27,2-53,3 Likvide midler, primo 47,9 41,0 68,9 65,5 92,7 Likvide midler, ultimo 41,0 68,9 65,5 92,7 39,4 9. AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

19 Afstemning til US regnskabsprincipper (US GAAP) Mio. USD Resultat Resultat Egenkapital 2. kv kv jun Opgjort i henhold til dansk regnskabspraksis 81,2 149,7 853,5 Reguleringer: Dokningsomkostninger 0,7-0,4-8,7 Tilbageførsel af nedskrivninger på skibe 0,1 0,1-1,3 Urealiserede gevinster på omsættelige værdipapirer -2,1-0,1 0,0 Afledte finansielle instrumenter -0,3 0,9 0,0 Aktieoptioner 0,0 0,0-0,1 Udskudt gevinst ved sale/lease back -0,7-19,4-19,4 Udskudt skat 2,6 6,5-66,6 Reguleringer i alt 0,3-12,4-96,1 Opgjort i henhold til US GAAP 81,5 137,3 757,4 En gennemgang af principper og metoder ved afstemningen kan findes i TORMs årsrapport for AUGUST 2005 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM - DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL / 19

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 Resultat før skat for første kvartal 2007 blev USD 680,2 mio. inklusiv fortjeneste ved salg af Norden aktierne på USD 643,3 mio. Forventningerne for 2007 på USD 780 800 mio.

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 9-2004 19. maj 2004 TORM Delårsrapport 1. kvartal 2004 Forventning om 2004 resultat før skat på egne aktiviteter på minimum DKK 750-800 mio. Resultatet af egne aktiviteter udgjorde

Læs mere

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier.

Pr. 30. juni 2008 udgjorde egenkapitalen USD 1.211 mio. (DKK 5.726 mio.) svarende til USD 17,5 pr. aktie (DKK 82,7 pr. aktie) ekskl. egne aktier. Resultatet for årets første 6 måneder er det bedste i TORMs historie, når der ses bort fra salget af TORMs aktiebeholdning i rederiet Norden. Vi har været begunstiget af høje rater på tankmarkedet, og

Læs mere

Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal 2008.

Pengestrømmen fra driften udgjorde USD 63,7 mio. i første kvartal 2008. Forventningerne for 2008 som opjusteret den 25. april på USD 250 270 mio. før skat fastholdes. Resultatet før skat for årets første kvartal på USD 52 mio. er på niveau med forventningerne og repræsenterer

Læs mere

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal.

Resultatet før skat var i første kvartal på USD 39 mio. og USD 40 mio. efter skat. Pengestrømme fra driften udgjorde USD 61 mio. i første kvartal. Resultatet efter skat for årets første kvartal på USD 40 mio. er på niveau med forventningerne og tilfredsstillende i betragtning af det vanskelige marked. Vores Greater Efficiency Power projekt, der fremadrettet

Læs mere

Pengestrømme fra driften for første kvartal 2010 udgjorde USD 21 mio.

Pengestrømme fra driften for første kvartal 2010 udgjorde USD 21 mio. TORM fik i første kvartal 2010 et resultat før skat på USD 3 mio. under fortsat svære markedsforhold. Produkttankmarkedet var i første kvartal 2010 understøttet af den hårde vinter og den stigende industriproduktion

Læs mere

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.)

EBITDA udgør DKK 139 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 60 mio.). EBIT udgør DKK 95 mio. for 1. kvartal 2003 (DKK 21 mio.) FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 6-2003 22. maj 2003 TORM delårsrapport 1. kvartal 2003 - opjustering Resultat efter skat udgør DKK 101 mio. for 1. kvartal 2003, (DKK 3 mio. i 1. kvartal 2002). Resultatet indeholder

Læs mere

TORMs fortsatte drift er afhængig af, at der indgås en restruktureringsaftale.

TORMs fortsatte drift er afhængig af, at der indgås en restruktureringsaftale. Delårsrapport for andet kvartal 2012 TORM fik et underskud før skat på USD 59 mio. i andet kvartal 2012 før særlige poster på USD -73 mio. Resultatet for andet kvartal 2012 var negativt påvirket af de

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2014

Delårsrapport for første kvartal 2014 Delårsrapport for første kvartal 2014 Første kvartal er som regel en stærk periode for produkttankmarkedet, men i år blev de højere fragtrater delvist udlignet af begrænset arbitragehandel og fortsat lav

Læs mere

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio.

Pr. 31. december 2011 udgjorde Selskabets likvide beholdninger USD 86 mio, og der var uudnyttede kreditfaciliteter på USD 53 mio. Årsrapport 2011 TORM A/S står i en meget vanskelig situation ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2011, idet fragtraterne for produkttankskibe på tredje år er kraftigt påvirket af den svækkede globale

Læs mere

Delårsrapport for tredje kvartal 2014

Delårsrapport for tredje kvartal 2014 Delårsrapport for tredje kvartal 2014 I tredje kvartal var produkttankmarkedet relativt svagt i tråd med vores forventninger. TORMs flåde var alligevel i stand til at udnytte markedsudsvingene, og TCE-indtjeningen

Læs mere

Forventningerne på USD 155 175 mio. før skat fastholdes.

Forventningerne på USD 155 175 mio. før skat fastholdes. DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 RESULTAT BEDRE END FORVENTET Resultat før skat for første kvartal 2006 på USD 59,3 mio. (DKK 368,3 mio.). Resultatet er bedre end forventet. Forventningerne på USD 155 175

Læs mere

Nettorentebærende gæld steg i tredje kvartal 2011 til USD mio. fra USD mio. pr. 30. juni 2011.

Nettorentebærende gæld steg i tredje kvartal 2011 til USD mio. fra USD mio. pr. 30. juni 2011. Delårsrapport 3. kvartal 2011 TORM fik et underskud før skat på USD 70 mio. i tredje kvartal 2011. Tredje kvartal viste sig at være et særligt udfordrende kvartal, idet usikkerheden omkring den globale

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den betingede principaftale er en forudsætning for TORMs fortsatte drift.

Den betingede principaftale er en forudsætning for TORMs fortsatte drift. Delårsrapport 1. kvartal 2012 TORMs driftsresultat for første kvartal 2012 var på niveau med sidste år og afspejler de fortsat vanskelige markedsforhold. Imidlertid er resultatet negativt påvirket af salg

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 71 mio. (DKK 435 mio.).

Kvartalets pengestrøm fra driften udgjorde USD 71 mio. (DKK 435 mio.). DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2005 Forventet resultat for 2005 opjusteres til mere end USD 215 mio. (DKK 1.284 mio.) før skat, modtaget udbytte og gevinst ved skibssalg. Forventet resultat før skat for 2005

Læs mere

Delårsrapport for tredje kvartal 2015

Delårsrapport for tredje kvartal 2015 Delårsrapport for tredje kvartal 2015 I tredje kvartal 2015 leverede TORMs stærke operationelle platform de højeste fragtrater i produkttank siden 2008 og et positivt EBITDA på USD 96 mio. TORM demonstrerede

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

Kontakt A/S Dampskibsselskabet TORM Telefon +45 39 17 92 00. DK-2900 Hellerup Danmark

Kontakt A/S Dampskibsselskabet TORM Telefon +45 39 17 92 00. DK-2900 Hellerup Danmark DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2006 Resultat før skat i tredje kvartal 2006 var USD 73 mio. (DKK 428 mio.), hvilket er bedre end i tredje kvartal 2005. Resultat før skat for de tre første kvartaler udgjorde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. i tredje kvartal 2012 sammenlignet med USD mio. pr. 30. juni 2012.

Nettorentebærende gæld udgjorde USD mio. i tredje kvartal 2012 sammenlignet med USD mio. pr. 30. juni 2012. Delårsrapport for tredje kvartal 2012 TORM fik i tredje kvartal 2012 et underskud før skat på USD 63 mio. før særlige poster på USD -15 mio. "Resultatet for tredje kvartal 2012 var fortsat negativt påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for andet kvartal 2015

Delårsrapport for andet kvartal 2015 Delårsrapport for andet kvartal 2015 TORM nød godt af et fortsat stærkt marked for produkttanksegmentet i 1. halvår 2015 og opnåede et EBITDA på USD 100 mio., udtaler CEO Jacob Meldgaard og tilføjer: Det

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 TORM A/S generalforsamling tirsdag den 15. december 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag den 15. december 2015.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017

Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Meddelelse nr. 37/2017 København, d. 28. juli 2017 Meddelelse nr. 37/2017: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2017 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ekstraordinære generalforsamling den 16. september 2014 I forbindelse med TORM A/S ekstraordinære generalforsamling, der afholdes i dag, offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere