Kom godt i gang med NIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med NIS"

Transkript

1 Kom godt i gang med NIS Viden med videre

2 Kom godt i gang Velkommen til NIS Kommuneinformations internetbaserede lovsystem. Denne lille folder giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det samme. Her kan du læse lidt om, hvordan du tilpasser systemet til dine behov, og hvordan du navigerer rundt i systemet. Du kan også lære lidt om logikken bag søgemaskinen og finde oplysninger om de forskellige hjælpeværktøjer, der findes i NIS. Vi tilbyder alle vores NIS-Komplet kunder en årlig undervisning, men hvis du er nyansat eller af andre årsager ikke har haft mulighed for at komme på NIS kursus, så kan du nemt komme i gang med NIS på egen hånd. Systemet er meget intuitivt og let at gå til, og hvis du får brug for det, er der hjælp at hente i denne lille folder. God fornøjelse Kommuneinformation A/S 2

3 Log ind i NIS For at logge ind i NIS, skal du åbne en internetside og skrive i adressefeltet. Udfyld med din og din kode. Hvis du ikke er oprettet i systemet, kan du oprette dig ved at klikke på knappen Ny bruger. Vælg din kommune på listen, og indsæt dit navn og , og klik Ok. Et øjeblik efter modtager du en mail med din adgangskode. Koden kan du selv ændre under Min Profil, når du kommer ind i systemet. Du finder Min Profil under Funktioner i den øverste menulinje. Intro til NIS Før du kommer ind i NIS, vil du blive præsenteret for en kort intro. Den varer ca. 4 minutter og kan både ses med og uden lyd. Introen giver en kort gennemgang af funktionerne i NIS, så du hurtigt kan blive fortrolig med systemet. Tag dig tid til at kigge den igennem, så er du allerede godt på vej. Har du brug for at se den igen, kan du åbne den under Hjælp i den øverste menulinje. Opsætningsguiden Når du logger ind i NIS første gang, bliver du mødt af en opsætningsguide. Her skal du vælge det fagområde, du primært ønsker at arbejde i. Du kan herefter vælge yderligere fagområder det vil sige fagområder, som du af og til skal bruge. Du har mulighed for at modtage en nyhedsmail fra dine valgte fagområder. Som udgangspunkt er systemet sat op, så du modtager en nyhedsmail fra NIS én gang om ugen med nyheder fra det eller de fagområder, du har valgt. Ønsker du på et senere tidspunkt at ændre i sammensætningen af fagområder eller i dine nyhedsbestillinger, kan du gøre det under Min profil, som du finder under Funktioner i den øverste menulinje. 3

4 Forsiden Min NIS Min NIS er forsiden i NIS. Her finder du nogle eksempler på favoritdokumenter, som vi har valgt for dig. Du kan selv oprette favoritmapper og tilføje flere favoritter. Min NIS indeholder også en liste med dagens nyheder i det fagområde, du har åbent. Systemnyhederne, der findes nederst til højre på siden, er generelle nyheder om NIS eller om driften af NIS. Systemnyhederne er kun synlige, når der er noget, du skal være ekstra opmærksom på. Du kommer tilbage til forsiden ved at klikke på fanebladet Min NIS. Topmenuen Topmenuen øverst på siden er tilgængelig uanset hvor i NIS, du befinder dig. Her finder du bl.a. søgefunktionen og den udvidede søgning. Under Funktioner kan du ændre i din personlige profil og skifte rolle, hvis du har flere roller i systemet. Hjælp giver adgang til brugervejledningen til systemet samt introen til NIS. Det er også her, du finder en oversigt over 4

5 genvejs-taster i systemet, hjælpematerialer klar til print og adgang til at kontakte Supportteamet. Yderst til højre finder du vores online support, edialog. Klikker du her, kommer du i kontakt med en medarbejder i support, der kan hjælpe dig, hvis du har problemer. Venstremenuen Yderst til venstre finder du indholdsfortegnelsen. Øverst kan du skifte mellem de fagområder, du har valgt i opsætningsguiden. Umiddelbart herunder finder du dit valgte fagområde. Fagområdet er inddelt i en række mapper, der indeholder love og regler, domme og afgørelser, SagsHjælp mm. Du åbner og lukker mapperne ved at klikke på dem med musen. En åben mappe markeres med gult. Du åbner og lukker undermapperne ved at klikke på dem, og du kan åbne afsnittene i de enkelte dokumenter ved at klikke på +. Du åbner selve doku-mentet eller dele af det ved at klikke på titlen eller det ønskede afsnit. Dokumentet åbnes i en ny fane. Den nederste halvdel af venstremenuen Min NIS giver dig adgang til dine favoritter og mulighed for at arrangere dem, nyhedssøgning i systemet samt adresser på kommuner, regioner, mm. Dokumenter og faner Når du åbner et dokument i NIS, bliver det vist i et nyt faneblad. På den måde er det muligt at have flere dokumenter åbne på en gang, og du kan nemt springe mellem dem ved hjælp af fanebladene. Du lukker dokumenterne igen ved at klikke på krydset øverst på fanebladet. Har du mange faner åbne, kan du bladre mellem dem ved at benytte knapperne << og >> yderst til højre i 5

6 fanerækken. Ønsker du at lukke dem alle på en gang, klikker du på krydset mellem knapperne << x >>. I mange af dokumenterne i NIS finder du historik, noter, referencer (spring til andre NIS dokumenter) og links (spring til andre internetsider). Alle disse oplysninger er indarbejdet i selve teksten og åbnes altid i den sammenhæng, de indgår i. På den måde kan du fx sammenligne den tidligere formulering af en paragraf med den nuværende ved at åbne historikken. Dokumentpanelet Til ethvert dokument i NIS findes et dokumentpanel. Panelet vises yderst til højre i det dokument, du har åbent. Du kan folde panelet sammen for at få mere læseplads, ved at klikke på >> øverst i panelet. Dokumentpanelet består af to dele, Dokumentinformation og Dokumentfunktioner. Under Dokumentinformation finder du stamdata om dokumentet, fx lovnummer, udsteder, status (gældende eller historisk), ikrafttrædelsesdato, mv. Du har også adgang til relaterede 6

7 dokumenter fx tilhørende lovforslag, ændringslove og SagsHjælp. SagsHjælpen kan fx bruges, hvis du er i tvivl om, hvordan en lov skal tolkes. Under Dokumentfunktioner kan du hente hele dokumentet, hvis du kun har åbnet et enkelt afsnit (fx en ), du kan udskrive dokumentet eller overføre det til tekstbehandling. (OBS: det du har åbent i fanen, er det der printes eller overføres til tekstbehandling.) Det er også her, du føjer dokumentet eller et bestemt afsnit i dokumentet til dine favoritter. Har du åbnet et dokument (fx via søgningen), der ikke ligger i det fagområde, du har åbent, kan du klikke på Vis placering i fagområde. Herefter åbnes indholdsfortegnelsen i det fagområde, dokumentet findes i, så du kan se, hvor det ligger. Ligger dokumentet i flere af dine valgte fagområder, får du mulighed for selv at vælge, hvilket fagområde du ønsker at få vist dokumentet i. Søgning i NIS I den enstrengede søgning, som ligger i den øverste menulinje, kan du søge efter specifikke dokumenter eller lave mere emnerelaterede søgninger. I søgefunktionen findes en række indbyggede regler og fortolkninger, der hjælper med at finde det, du leder efter. Det betyder, at du ikke bare søger på det ord, du skriver, men at systemet fortolker din forespørgsel. Se eksempler på dette i de følgende afsnit. DOKUMENTTYPER Skriver du fx lov først i søgelinjen, efterfulgt af et eller flere ord, så fortolker NIS denne information således, at du ønsker et dokument af typen lov. Altså vil alle dine resultater findes i lovdokumenter. På samme måde kan du søge på bekendtgørelse (bek), skrivelse (skr), vejledning (vej) osv. TITEL OG KALDENAVNE Søgning på kendte kaldenavne (populærtitler) vil altid åbne og vise dokumentet i NIS, forudsat du har søgt i et fagområde, hvor dokumentet 7

8 findes. Du kan benytte alle kendte kaldenavne på love og bekendtgørelser. Skriver du et lovnavn, fx "Lov om aktiv socialpolitik", eller et kaldenavn, fx Aktivloven i søgefeltet, vil NIS åbne og vise dokumentet direkte i en ny fane, hvis den kun finder ét dokument, der passer til din søgning. Skriver du et kaldenavn, som NIS ikke kender, vil søgemaskinen finde de dokumenter, der passer bedst til din søgning. Er kaldenavnet almindelig brugt, men ikke indarbejdet i NIS, er du meget velkommen til at sende det til os. Vi sørger herefter for, at det bliver lagt ind i systemet, så der fremover kan søges på det. Du benytter punktet "Kontakt" under Hjælp i øverste menulinje, hvis du vil skrive til os. PARAGRAF, KAPITEL ELLER AFSNIT Du kan også søge på fx lovens navn/kaldenavn og angive en - så åbner dokumentet direkte på den ønskede paragraf. Prøv fx "miljøbeskyttelsesloven 5", "aktivloven kapitel 2" eller "olietankbekendtgørelsen 7". UNIKKE NUMRE Har du et unikt nummer på fx en lov, bekendtgørelse eller vejledning, eventuelt kombineret med et årstal - eller ønsker du at søge på KL's litreringsnumre, kan dette også lade sig gøre. Fx fortolker systemet en søgning på "50.01" i området "Løn og personale" som "50.01A O.08 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne". En søgning på "bek " vil finde og åbne "Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. 4", der har nummer 446 og er udstedt i HISTORISKE DOKUMENTER Benytter du den enstrengede søgefunktion, skal du være opmærksom på, at du her udelukkende søger i gældende dokumenter. Har du brug for at kigge i historiske dokumenter, skal du benytte den udvidede søgning. Klik på Udvidet søgning i topmenuen, og marker, at du ønsker at søge i både gældende og historiske dokumenter. Du kan læse mere om søgning i brugervejledningen, som du finder under Hjælp i den øverste menulinje. 8

9 Udvidet søgning Hvis du har brug for at gennemføre mere specialiserede søgninger, skal du benytte den udvidede søgning, som du åbner direkte fra topmenuen. Her kan du frit kombinere et eller flere af disse søgekriterier. Du kan: søge i titel og eller tekst søge efter udsteder søge efter dokumenttype søge efter unikke dokumentnumre søge efter ikrafttrædelses- eller udstedelsesperiode søge efter historiske dokumenter søge i undermapper. Visning af søgeresultater Når du søger i NIS, bliver dine resultater præsenteret i en ny fane i systemet. Det gælder uanset, om du benytter den enstrengede søgning eller udvidet søgning. 9

10 Dine resultater vises ordnet efter dokumenttype. Det vil sige, at alle resultater i love vises samlet under en overskrift. Det samme gælder bekendtgørelser, vejledninger, SagsHjælp, cirkulærer mv. Det betyder, at du kan nemt kan overskue resultatlisten, og at du kan vælge at fokusere på resultaterne inden for den eller de dokumenttyper, du er interesseret i. Er der mere end 10 resultater i den enkelte kategori, kan du bladre mellem resultaterne ved at klikke på de små pile umiddelbart ovenover. Bemærk, at der ud for et resultat kan være et lille plus, der indikerer, at det, du har søgt på, er fundet flere steder i det samme dokument. Du kan så åbne hvert enkelt resultat ved at klikke på plusset eller hente hele dokumentet og scrolle ned igennem det og kigge nærmere på de steder, hvor dine søgeord er markeret. Vægtning af søgeresultater I resultatoversigten angives resultaterne med en stjernemarkering. Det bedste er 5 stjerner, og det værste er én stjerne. Det betyder ikke, at din søgning er dårlig, hvis der ikke er nogen 5-stjernede resultater. Du har måske skrevet hospital i din søgning, og det korrekte ord i teksten er sygehus. NIS finder dokumentet under alle omstændigheder, men dokumentet med det præcise søgeord får en bedre rangering end dokumenter, hvor synonymet optræder. Hjælp Du kan altid få hjælp til at bruge NIS ved at klikke på edialog ikonet i øverste højre hjørne af NIS. Her kommer du øjeblikkeligt i kontakt med en medarbejder i vores Supportteam, der kan hjælpe dig, hvis du har problemer. Support holder åbent alle hverdage fra 8.30 til 16. Uden for åbningstid, kan du klikke på edialog ikonet og skrive en mail til support. Vi svarer på din mail førstkommende hverdag. 10

11 Kommuneinformation A/S Holmens Kanal København K Telefon Fax

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden

NIS Kvikguide. Kom godt i gang. Log ind i NIS. Intro til NIS. Opsætningsguiden NIS Kvikguide Kom godt i gang Velkommen til NIS EG Kommuneinformations webbaserede lovinformationssystem. Denne kvikguide giver dig en kort introduktion til arbejdet med NIS, så du kan gå i gang med det

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE

KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE KARNOV SKAT & REGNSKAB QUICKGUIDE VELKOMMEN TIL KARNOV SKAT & REGNSKAB INTRODUKTION TIL KARNOV SKAT & REGNSKAB INDHOLDSFORTEGNELSE: Søgning side 3 Resultatliste side 5 Ekstern søgning side 6 Udskriv side

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Byd velkommen kursus i dukapc.

Byd velkommen kursus i dukapc. 1 Byd velkommen kursus i dukapc. Præsenter dig (jer) selv og din baggrund for at undervise. Skriv dit Navn og e-mail adresse op på tavlen Fortæl om kursusstedet Toiletforhold Tidsplan Pauser Kaffe Rygning

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Velkommen til AgeForce

Velkommen til AgeForce Velkommen til AgeForce Kapitel 1... 2 Opret din egen profil... 2 Log ind - og log ud - på AgeForce.... 4 Kapitel 2... 5 Fanebladet Hjem din profil... 5 Kapitel 3... 6 Rediger din profil... 6 Rediger dine

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone

Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Sådan bruger du ereolens app på ipad eller iphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline læsning. Her får

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone

Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Sådan bruger du ereolens app på en Android tablet eller smartphone Med ereolens app har du mulighed for at læse bøger online (via stream) og at hente bøger ned til din tablet eller smartphone til offline

Læs mere

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram?

Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? Hvordan tilmelder jeg mig og bruger Instagram? 1. Installation af Instagram på din telefon At åbne App Store Vejledningen tager udgangspunkt i installation, opsætning og brug på en iphone. Det er selvfølgelig

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere