SOCIALRÅDGIVEREN. Vi skal bekæmpe fortællingen om modborgerskab RADIKALISERING. Stort JA til OK15-resultat. Lovkaos presser jobcentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIALRÅDGIVEREN. Vi skal bekæmpe fortællingen om modborgerskab RADIKALISERING. Stort JA til OK15-resultat. Lovkaos presser jobcentre"

Transkript

1 05/15 SOCIALRÅDGIVEREN RADIKALISERING Vi skal bekæmpe fortællingen om modborgerskab Stort JA til OK15-resultat Lovkaos presser jobcentre Tillidsreformen hvor bliver den af?

2 Tidlig kontakt med kommunen kan forebygge kriminalitet SFI har undersøgt, hvilke tidlige forhold der har betydning for, om børn begår ungdomskriminalitet i 15-årsalderen. Stine Vernstrøm Østergaard - du har været med til at lave undersøgelsen. Hvilket resultat overraskede dig mest? Man kan fremhæve flere ting men to ting overraskede mig især: Hvis forældrene har været i kontakt med kommunen, når barnet er syv år for at få hjælp til barnet, så reducerer det risikoen for at begå kriminalitet. Det samme gælder, hvis moderen har søgt læge med problemer med depression. Så hvad kan socialrådgivere bruge det til? Det kunne jo tale for, at forældrene har fået hjælp. Så selv om rapporten ikke har fokus på det sociale arbejde, så underbygger vores rapport det arbejde, man allerede nu laver mange steder med en tidlig indsats. 5HURTIGE Hvor kan man for eksempel se det i rapporten? Man kan også se i rapporten, at hvis en mor har et alkoholproblem, når barnet er syv år, er der ti gange større sandsynlighed for at begå kriminalitet i 15-årsalderen. Hvad kan socialarbejdere bruge den viden til? Og hvordan sikrer man så, at barnet (for-)bliver positiv? Man kan se, hvis indsatsen mangler. For eksempel er det en risikofaktor, hvis en af forældrene har fået en dom. I dag er der ikke automatisk en underretning af sociale myndigheder, når forældre bliver anholdt eller får en dom og en forælders dom er en faktor, der betyder øget risiko for kriminalitet for barnet. Mange steder arbejder man allerede med ressource- og risikoskemaer, og nogle af de ting, vi fandt, taler allerede ind i det: At man er opmærksom på, hvad der udgør en risiko som eksempelvis en forældres alkoholproblem, men også på ressourcerne i familien. Vi finder jo også i vores undersøgelse, at et barn kan være udsat, men hvis barnet er positiv omkring sit liv, så kan det være med til at modvirke den modgang, barnet oplever. Vores undersøgelse har set på de nære ting omkring barnet, men har et bredt fokus og går ikke i dybden med de forskellige områder. Men man kan sige, at når børnene er små, betyder familien og familiens trivsel rigtig meget. Når de er større, begynder også kammerater og generel trivsel at betyde meget. Basalt set om de er glade for deres liv. Forskningen viser, at det at opretholde en positiv selvopfattelse kan hjælpe børnene med at overkomme hårde livsvilkår. Stine Vernstrøm Østergaard, sociolog og videnskabelig assistent hos SFI. Medforfatter til rapporten: På vej mod ungdomskriminalitet, som kan læses på 2 SOCIALRÅDGIVEREN TEKST METTE MØRK

3 Ude i kommunerne er det svært at få øje på, at der udvises tillid. For hjælper det egentlig at tale om tillid, når man samtidig indfører så mange regler? Foto Kristian Sønderstrup-Granquist Kommunalforsker Roger Buch Vi skal bekæmpe modborgerskab 22 Fortællingen om modborgerskab og radikalisering begynder i de udsatte boligområder, og ikke først når billetten til Syrien er købt. Derfor skal der mere fokus på forebyggelse, siger sociolog Aydin Soei. 14 Mig og mit arbejde Socialrådgiverstuderende Nadia Abbas Mahmud skriver fortællinger i sin fritid. 10 Foto Kristian Sønderstrup-Granquist 02 5 hurtige 04 JA til OK15 Det blev et stort ja til OK15-resultatet 06 Nye anbefalinger fra Carsten Koch Stærk Carsten Koch-rapport fremhæver helhedsindsats. 08 Kort Nyt 10 Mig og mit arbejde Nadia Abbas Mahmud er frivillig rådgiver på Marhaba Linien. 11 Juraspalten Uklart bevillingsgrundlag. 12 Integrationsudspil Regeringen foreslår tidligere og mere individuel indsats. 14 Vi skal bekæmpe modborgerskab Der skal mere fokus på forebyggelse. 20 Hvordan undgå radikalisering? Dialog og relationsarbejde kan rykke de unge. 22 Hvor bliver tillidsreformen af? Seks ud af ti offentlige ledere efterlyser afbureaukratisering. 24 Ny formand for SDS Anna Sofie Vedersø Larsen kæmper for bedre kvalitet i uddannelsen. 25 Tværfagligt samarbejde Tværfagligt samarbejde i psykiatrien belønnes ikke. 26 Skiftende lovgivning presser jobcentre En konstant strøm af nye regler skaber frustrationer. 28 Kommentar Familiesamtalen i børneperspektiv. 31 Seniorsektionen blomstrer Seniorsektionen fejrer 25 års jubilæum. 39 Klumme fra praksis Med paryk til misbrugsbehandling? 40 Leder Socialrådgiveren udgives af Dansk Socialrådgiverforening Toldbodgade 19B 1253 København K Telefon Ansvarshavende redaktør Majbrit Berlau Redaktør Susan Paulsen Journalister Jesper Nørby Kommunikationsmedarbejdere Martin Hans Skouenborg Birgit Barfoed Annoncer DG Media a/s Studiestræde København K Telefon Fax Grafisk design Salomet Grafik Pernille Kleinert Forsideillustration Morten Voigt Tryk Datagraf Årsabonnement 700 kr. inkl. moms Løssalg 37 kr. pr. nummer plus forsendelse Socialrådgiveren udkommer 15 gange om året Dette nummer udkommer 9. april Artikler og indlæg er ikke nødvendigvis udtryk for organisationens holdning. Kontrolleret oplag: Trykt oplag: ISSN SOCIALRÅDGIVEREN

4 Stort JA til socialrådgivernes OK-resultat Medlemsafstemningen om socialrådgivernes overenskomstresultat er afsluttet, og ja-stemmerne udgør hele 97 procent. Vigtigt signal fra medlemmerne, mener DS-formand, Majbrit Berlau, som glæder sig over den høje stemmeprocent. S ocialrådgiverne har stemt klart ja til deres overenskomstforlig på både de kommunale, regionale og statslige områder. 97,1 procent af de afgivne stemmer peger på et ja. Andelen af socialrådgivere, som har stemt, er samtidig den højeste siden 2008 og næsthøjeste siden ,3 procent af de stemmeberettigede socialrådgivere har stemt, og det klare ja er en vigtig tilkendegivelse fra medlemmerne, understreger formand for Dansk Socialrådgiverforening og leder af forhandlingsdelegationen, Majbrit Berlau. - I forhandlingsdelegationen afsluttede vi forhandlingerne med arbejdsgiverne med den holdning, at vi hav- de fået et fornuftigt resultat ud af forhandlingerne. Vi havde opnået reallønsstigninger og pensionsforbedringer, som understregede, at vi så småt er på vej ud af krisen. Derfor er det positivt, at medlemmerne nu også tilkendegiver, at de er tilfredse med det resultat, siger hun. På det kommunale og regionale område er 97,3 procent af de afgivne stemmer et ja, mens det samme gælder 94 procent af stemmerne fra de statsansatte socialrådgivere. Statsansatte må vente I modsætning til de kommunalt og regionalt ansatte socialrådgivere, er de statslige socialrådgiveres overenskomstresultat dog ikke endeligt på plads trods det overvældende ja. Det skyldes, at det samlede statsresultat er afhængig af afstemningerne i en række andre organisationer for statsligt ansatte, heriblandt Politiforbundet og Dansk Sygeplejeråd. Derfor forventer centralorganisationen CO10, som forhandler på vegne af lønmodtagerne i staten, først at kunne offentliggøre et endeligt afstemningsresultatet på statens område 10. april. S Sådan fordeler stemmerne sig Stemmeprocent Ja Nej Blank REGION NORD KL/RLTN 45,6 % 97,5 % 1,7 % 0,8 % Stat 42,6 % 91,6 % 7,2 % 1,2 % I alt 45,5 % 97,2 % 2,0 % 0,8 % REGION SYD KL/RLTN 42,2 % 97,6 % 1,4 % 1,0 % Stat 39,7 % 94,1 % 3,5 % 2,4 % I alt 42,0 % 97,4 % 1,6 % 1,1 % REGION ØST KL/RLTN 39,3 % 97,0 % 2,1 % 0,9 % Stat 38,9 % 95,7 % 3,5 % 0,9 % I alt 39,3 % 96,9 % 2,2 % 0,9 % DS SAMLET KL/RLTN 42,4 % 97,3 % 1,8 % 0,9 % Stat 40,1 % 94,0 % 4,6 % 1,4 % I alt 42,3 % 97,1 % 2,0 % 0,9 % Det er positivt, at medlemmerne nu også tilkendegiver, at de er tilfredse med resultatet Majbrit Berlau 4 SOCIALRÅDGIVEREN TEKST JESPER NØRBY

5 Psykiatrivejleder EFTERUDDANNELSE I RÅDGIVNING AF PSYKISK SÅRBARE OG SYGE Med skuespillere og eksterne oplægsholdere Uddannelsen henvender sig til dig, der rådgiver psykisk sårbare og syge mennesker i forhold til arbejde eller uddannelse, fx som socialrådgiver, beskæftigelseskonsulent eller sagsbehandler. På uddannelsen får du blandt andet: Viden om de forskellige psykiske sygdomme og tilstande Konkrete redskaber til at håndtere samtalen og rådgivningen bedst muligt Indsigt i hvilke hensyn du skal tage og hvordan du stiller krav Viden om og redskaber til at beskytte både dine og borgerens grænser i samtalen Den nyeste viden om hvilke arbejdsrettede tiltag, der virker Teknikker til at fremme motivation for forandring Herudover får du: En borgers personlige beretning om vejen fra førtidspensionist med en skizofrenidiagnose og til et liv som medicinfri og selvforsørgende Oplæg fra eksterne eksperter i bl.a. personlighedsforstyrrelser Samtaletræning med professionelle skuespillere Efteruddannelsen afholdes i København og består af 5 moduler af 2 dage (10 dage i alt) samt en afsluttende samtale. Holdstart efterår 2015: Den 21. og 22. spetember Prisen er ,00 kr., inklusiv forplejning, undervisningsmateriale og bøger, eksklusiv moms. Læs mere på Du er også velkommen til at kontakte Birgitte Wärn på telefon: eller mail: UNDERVISER Birgitte Wärn er cand. mag. i dansk og psykologi, indehaver af Wärn Kompetenceudvikling og forfatter til flere erhvervshåndbøger, blandt andre Når psyken strejker og Kort og godt om stress. Birgitte Wärn har mange års erfaring som underviser af rådgivere og ledere i samtaleteknikker, herunder kommunikation med psykisk sårbare og syge. Derudover har hun selv erfaring med rådgivning af psykisk sårbare ledige fra en tidligere ansættelse som konsulent, ligesom hun løbende kører rådgivningsforløb for mennesker, der er sygemeldte med stress, angst eller depression. Psykiatrivejlederuddannelsen er oprindeligt udviklet i samarbejde med Psykiatrifonden. Fra skizofren til rask Kom og hør Mads og Olgas personlige beretninger læs mere på Åben temadag om skizofreni 26. oktober 2015 Wärn Kompetenceudvikling. Overgaden Neden Vandet 45, 5. sal København K. Tlf Rådgivning af rådgivere

6 Stærk Carsten Koch-rapport fremhæver helhedsindsats Dansk Socialrådgiverforening roser Carsten Koch-udvalgets anbefalinger om rehabiliterende teams og én samlet plan for indsatsen for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. Men det kræver ordentlige arbejdsforhold for socialrådgiverne, understreger DS-formand Majbrit Berlau, som også advarer mod at sænke kontanthjælpen for de udsatte ledige D et såkaldte Carsten Kochudvalg offentliggjorde 17. marts en ny rapport med anbefalinger til, hvordan beskæftigelsesindsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate ledige kan styrkes. Dansk Socialrådgiverforening hilser en række af anbefalingerne velkommen. - Rapporten hæver ambitionen for indsatsen for de mest udsatte borgere. Både for hvilken indsats, de skal tilbydes, hvordan vi optimerer sagsbehandlingen og i forhold til at se en indsats som en investering, siger socialrådgiverens formand Majbrit Berlau. Med et folketingsvalg lige rundt om hjørnet er hun dog bekymret for, om anbefalingerne kommer for sent i den politiske valgperiode. - Vi opfordrer politikerne til at implementere anbefalingerne, selv om denne regering nok ikke når at omsætte anbefalingerne til lov. For der er meget brug for at styrke indsatsen. Både af hensyn til den enkelte borger og i lyset af den kommende refusionsreform kan det betale sig at investere i den tidlige og forebyggende indsats. Til gengæld advarer Dansk Socialrådgiverforening mod rapportens anbefaling om en generel sænkning af kontanthjælpen til fordel for en kontant belønning til de ledige, som deltager i virksomhedsrettede tiltag. - Det vil presse de ledige, som har de alvorligste sociale problemer og for eksempel ikke har ressourcer til at tage et nyttejob, påpeger Majbrit Berlau. Nødvendigt med færre sager Rapporten anbefaler blandt andet, at hver borger får én plan, som går på tværs af de offentlige systemer, og bliver tilknyttet en koordinerende sagsbehandler. Det har socialrådgiverne længe kæmpet for, lyder det fra Majbrit Berlau, som opfordrer politikerne til at inddrage anbefalingen i et fremtidigt lovforslag. - Med én samlet plan, der tager højde for hele borgerens livssituation, og en koordinerende sagsbehandler, som tager hånd om hele forløbet, vil man undgå, at udsatte ledige oplever at blive kostet rundt i systemet. Men hvis helhedsindsatsen skal lykkes, så kræver det, at socialrådgiverne har en sagsmængde, der gør den nødvendige koordinering og opfølgning mulig, understreger Majbrit Berlau. - Socialrådgiverne er nødt til at have arbejdsforhold, som giver rum til at løfte den tværfaglige indsats. Vi ser i øjeblikket Socialrådgiverne er nødt til at have arbejdsforhold, som giver rum til at løfte den tværfaglige indsats. Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening eksempler på koordinerende sagsbehandlere, som har langt over hundrede sager på deres bord, og det er slet ikke holdbart, understreger hun. Behov for ensretning af lovgivning I den forbindelse opfordrer Majbrit Berlau desuden politikerne til at realisere Carsten Koch-udvalgets anbefaling om at harmonisere mål og begreber på tværs af lovgivningen. - Vi har længe efterspurgt en ensretning af lovgivningen på de forskellige sociale områder, så borgerne - og socialrådgiverne - ikke møder ét sæt regler og krav i jobcenteret og et andet og modstridende i socialcenteret, for det er både frustrerende og sløvende for den tværfaglige helhedsindsats. Skal have mere indflydelse Majbrit Berlau fremhæver også rapportens anbefaling om at give beslutningskompetence til de rehabiliterende teams. Det er endnu et punkt, Dansk Socialrådgiverforening længe har arbejdet for. - Det kan sikre, at der ikke bliver aftalt noget i rehabiliteringsteamet, som viser sig ikke at kunne lade sig gøre i de forskellige forvaltninger. Det vil samtidig betyde mindre bureaukrati, siger hun. Også rapportens anbefaling om at styrke borgerinddragelsen, er socialrådgivernes formand glad for. - Anbefalingen lægger sig i slipstrømmen af initiativerne fra empowerment-puljen. Det er afgørende for succesen med en indsats, at det er borgeren, der viser vej og føler ejerskab over forløbet, siger Majbrit Berlau. Kan presse de mest udsatte I det hele taget fokuserer Carsten 6 SOCIALRÅDGIVEREN TEKST JESPER NØRBY FOTO SCANPIX

7 Carsten Koch fremlægger udvalgets nye rapport om ikke-arbejdsmarkedsparate ledige, som er en opfølger til ekspertgruppens rapport fra foråret 2014 om indsatsen for de arbejdsmarkedsparate ledige. Koch-rapporten meget på den virksomhedsrettede indsats, og Majbrit Berlau understreger, at det også er nødvendigt med tilbud for de mest udsatte ledige, som endnu ikke er klar til virksomhedsrettede forløb. Derfor er hun bekymret for anbefalingen om at fjerne driftsrefusionen på vejledning og opkvalificering. Hun roser i den forbindelse rapporten for at anbefale at ændre revalideringsordningen, som i øjeblikket først må bruges, når alle andre muligheder er afprøvet. - Hvis anbefalingen gennemføres politisk, vil det betyde, at revalideringen igen bliver en reel mulighed for et sporskifte i den enkelte borgers liv. Den ændring har vi opfordret til gennem lang tid, siger Majbrit Berlau. Til gengæld er hun uenig i rapportens anbefaling om kun at tilbyde revalidering til borgere over 30 år. - Rapporten anbefaler, at revalideringsindsatsen fremover skal bestå af erhvervskompetencegivende uddannelse, som kan bringe personen tilbage på arbejdsmarkedet i ustøttet beskæftigelse. Denne formulering kan betyde, at borgeren kun kan få revalidering til den kortest mulige uddannelse. Men det er vigtigt, at der er tale om uddannelse, som kan bringe borgeren varigt i arbejde. S GUIDE Udvalgte anbefalinger i rapporten Beslutningskompetence til rehabiliteringsteamet teamet skal kunne træffe afgørelser om både ydelse og indsats, såfremt kommunalbestyrelsen ønsker det. Hver borger skal have én plan, der går på tværs af de offentlige systemer. Smidigere overgange fra ung til voksen i det offentlige system. Kompetenceløft af den tværfaglige indsats via et uddannelsesprogram for medarbejdere på tværs af forvaltninger, der arbejder i rehabiliteringsteams. Harmonisering af mål og begreber på tværs af lovgivninger. Statens refusion af kommunernes driftsudgifter målrettes uddannelses- og virksomhedsrettede indsatser. Jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have et tillæg, hvis de deltager i virksomhedspraktik eller nytteindsats. Kompetenceløft af den virksomhedsrettede indsats via et nyt efteruddannelsesprogram til jobkonsulenter, der arbejder med borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. En målrettet revalideringsordning med fokus på ordinær uddannelse og afskaffelse af forrevalidering og virksomhedsrevalidering. Forsøg med øget borgerindflydelse på mål og indsats. Smidigere afdrag på gæld til det offentlige skal styrke incitamenterne til at komme i job. Mulighed for aktive tilbud til indsatte i fængsler. Kilde: Beskæftigelsesministeriet læs samtlige anbefalinger og hele Carsten Koch-udvalgets rapport på SOCIALRÅDGIVEREN

8 Kommunal økonomisk styring på det sociale område af Peter Bundesen og Claus-Arne Hansen (red.), Hans Reitzels Forlag, 293 sider, 300 kroner. Social mobilitet - drøm, realitet, illusion af Erik Jørgen Hansen, 150 sider, 200 kroner. En redningskrans af bly af Bjørn Christiansen, Forlaget Indblik, 217 sider, 250 kroner. KOMMUNAL ØKONOMI Introduktion til den økonomiske styring af den offentlige sektor, principperne bag styreformerne samt fordelingen af opgaver og økonomiske byrder mellem stat og kommuner. Kommunernes redskaber beskrives - budgetter, mål- og rammestyring, BUM-modeller og kontrakter. Desuden behandler et kapitel socialrådgivernes inddragelse af økonomiske overvejelser i sagsbehandlingen. SOCIAL MOBILITET Her præsenteres det seneste halve århundredes sociologiske undersøgelser af social mobilitet i Danmark. Der er stadig stor forskel på chancen for social opstigning, afhængig af ens sociale oprindelse, men antallet af opgående mobile fra klasser som arbejdere og almindelige funktionærer er stadig stigende, så de nu udgør en stor andel af de højtuddannede og ledende positioner i samfundet. EN DÅRLIG HJÆLP Dette er historien om Kurt Villy Slein Christiansen fra han kom på spædbørnshjem, som barn fejlanbragt under åndsvageforsorgen, og efter 40 år som succesfuld tømrer efter en arbejdsulykke igen skulle have hjælp af det offentlige. En hjælp, der førte til psykisk nedtur og selvmordsforsøg. Kurts søn har skrevet sin fars historie i håb om, at samfundet vil give sig tid til at lægge menneskeværdige planer for dem, der kommer i klemme. Tal på de hjemløse SFI er for femte gang ved at tælle de hjemløse i Danmark. Den seneste kortlægning af hjemløshed viste, at der i 2013 var 5820 hjemløse i Danmark. Ved tællingen i 2009 fandt forskerne hjemløse, mens tallet i 2011 var Stigningen blandt unge hjemløse er fordoblet fra 2009 til SFI-forsker Lars Benjaminsen, som står bag den nye og tidligere undersøgelser, siger: - Det bliver interessant at se, om den markante stigning i antallet af hjemløse, som vi så ved sidste tælling, fortsætter, eller om kurven er knækket. Især var stigningen blandt unge mellem 18 og 24 år stor, sidst vi talte i 2013 sammenlignet med tællingen i Tallet blev næsten fordoblet fra 633 i 2009 til personer i Resultatet af tællingen i 2015 vil blive offentliggjort i august 2015 Ungdomsledighed falder KL har kortlagt ledigheden på baggrund af de nyeste tal fra EU s statistiske kontor. Og tallene viser et tydeligt fald i unges ledighed i Danmark. I januar 2015 var 10,8 procent af de under 25-årige ledige mod 14,1 året før. Det er et fald på 23,4 procent og det største fald i EU. Lige efter kommer Østrig og Tjekkiet med fald på over 20 procent. Generelt er arbejdsløsheden blandt unge i EU for nedadgående. Fra januar 2014 til januar 2015 faldt den fra 23,3 til 21,2 procent. DANMARK KORT Ringkøbing-Skjern De ansatte oplever en hårdere tone fra borgerne, så kommunen kørte i uge 11 kampagnen Vi taler ordentligt, vil du være med?. Horsens Horsens samarbejder om borgerrådgivning med Skanderborg, Favrskov og Norddjurs fællesskabet betyder flere rådgivere og længere åbningstid. Haderslev Flere kommuner senest Haderslev har oprettet akuttilbud, hvor mennesker i krise kan få hjælp, også når psykologen har lukket. Økonomisk administration Løgstør Socialrådgiver Sara Ipsen har succes med et koncept, der kombinerer bevægelse og samtale i naturen og henvender sig til ensomme over 65 år. Odense Ny undersøgelse viser at 8 ud af 10 unge odenseanere, der ryger hash, ikke mener, at misbruget påvirker deres dagligdag. Når borgerne mister grebet om regninger og rykkere, træder kommuner i stigende grad til og hjælper med at rydde op og få betalt huslejen, så familier ikke havner på gaden. Det viser en rundspørge, Ugebrevet A4 har foretaget. I Vejle var 469 borgere således sat under økonomisk administration 1. januar i år. Det er næsten 200 flere end i 2009, hvor 280 personer fik styret økonomien. København har fra 2011 til 2014 fået 150 flere borgere under administration. Gladsaxe Unge kan få hjælp til at komme ud af deres hashmisbrug via en webbaseret selvhjælpsguide, #Frifrahash. København KVUC startede i 2012 et treårigt HF-forløb for unge med Aspergers. Første hold får snart huer på og projektet fortsætter. Nyborg Flere kontakter kommunerne, når de ser børn mistrives. I Nyborg steg underretningerne fra 350 i 2013 til 522 i SOCIALRÅDGIVEREN

9 Dom for netchikane Manden bag hjemmesiden Det Sorte Register er igen blevet dømt. Den første dom for bagvaskelse og injurier for cirka et år siden omhandlede medarbejdere og politikere i Odsherred Kommune. Denne gang er det borgmesteren og syv medarbejdere i Jammerbugt Kommune, som har fået rettens ord for, at hjemmesiden har fremsat og udbredt injurierende sigtelser og bagvaskelse mod dem. Retten i Kolding har dømt manden til at fjerne de injurierende tekster fra hjemmesiden og betale dagbøder og erstatning til de krænkede på i alt kr. Men siden den første dom er der ikke sket noget. Dommen er ikke efterlevet, og de krænkede har ikke fået deres erstatning. Dansk Socialrådgiverforening mener, at der er brug for bedre muligheder for at stoppe og retsforfølge personer, der begår netchikane og har derfor sammen med FTF kontaktet justitsministeren. Fint med incitamentsordninger, men endnu en gang glemmer man at tage arbejdsgiverne med ind og få dem til at hjælpe med at løse opgaven om det rummelige arbejdsmarked. Socialrådgiver Henrik Dalsgaard Jacobsen i debat på dk om den nye Carsten Koch-rapport. Læs gode råd om at undgå netchikane på DS I PRESSEN Det er kun klogt at lade borgerne få større medejerskab i indsatsen. Oddsene for, at handleplanerne bliver omsat til virkelighed, er langt større. Men med det sagsantal, vi sidder med i øjeblikket, og den minimale tid, vi dermed har til rådighed til den enkelte borger, er det helt urealistisk, at vi er i stand til at lave den medinddragelse og skabe det ejerskab, der efterspørges. Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, 23. marts i artiklen Svage ledige skal selv bestemme deres vej til job på DET SKREV VI FOR 20 ÅR SIDEN Socialrådgiveren : Socialrådgiverne har været dygtige til at sikre sig en god luns af lokallønnen, som nu bliver erstattet af en ny form for decentral løndannelse. KLs opgørelse af kommunernes forbrug af lokallønsmidler viser, at socialrådgivernes andel udgør 218 procent af, hvad en gennemsnitsberegning berettiger til. Dermed indtager de en topplacering på lokallønnens topscorerliste. Skævheder er forklaringen på det massive lønmodtagerkrav, som nu fører til afvikling af lokallønnen. I 2014 brugte kommunerne 2,3 milliarder mindre, end der var budgetteret med, viser en analyse foretaget af bl.a. Dansk Socialrådgiverforening SOCIALRÅDGIVEREN

10 For mig er en af mine vigtigste opgaver at kunne hjælpe folk med at afklare og korrigere misforståelser i forhold til det danske sprog, kulturen og systemet. mig og mit arbejde Socialrådgiverstuderende Nadia Abbas Mahmud kom til Danmark fra Irak for 14 år siden. Ved siden af studiet på Metropol i København arbejder hun på Marhaba Linien, som med et anonymt øre tilbyder telefonisk rådgivning på sprog som arabisk, urdu, spansk, engelsk og dansk. - På Marhaba Linien lytter vi til folks problemer. Vi kan vejlede, når borgere for eksempel har problemer med kommunen eller har svært ved at forstå det formelle sprog, som udgår derfra. Det kan i andre tilfælde blot handle om at dele oplevelser og viden. Ofte skaber sproglige misforståelser og usikkerhed omkring den nye kultur, man som indvandrer befinder sig i, vanskeligheder. At rådgive kan være svært, og som studerende ved jeg ikke nødvendigvis alt. I de tilfælde, hvor jeg ikke kan give et fyldestgørende svar, må jeg bede personen i den anden ende af røret om at ringe senere, mens jeg i mellemtiden indhenter viden. Jeg prøver hele tiden at udvide min viden ved eksempelvis at læse og søge relevante informationer. - For mig er en af mine vigtigste opgaver at kunne hjælpe folk med at afklare og korrigere misforståelser i forhold til det danske sprog, kulturen og systemet. Jeg oplever, at mange indvandrere kan have en stor angst i forhold til myndighederne, som udspringer af voldsomme oplevelser med systemerne i deres hjemlande. De har måske været udsat for tortur, og når de kommer til Danmark kan de eksempelvis mentalt have svært ved at skelne sagsbehandleren fra kommunen med politimanden, som torturerede dem tilbage i Irak. Jeg er stolt, når jeg kan være med til at lette borgerens angst en smule. - Jeg kan bruge mine egne erfaringer, for jeg har stået i nøjagtig den samme situation, som mange af de borgere, der ringer ind, og jeg kan 10 SOCIALRÅDGIVEREN TEKST JONAS AARHØJ FOTO KRISTIAN SØNDERSTRUP-GRANQUIST

11 Uklart bevillingsgrundlag for ståstøttestativer nemt relatere til deres usikkerhed. Jeg har selv prøvet at sidde på kommunen med en tolk, som måtte oversætte alt for mig, fordi jeg intet forstod. Det er en enormt frustrerende oplevelse, når man gerne vil udtrykke sig. Derfor mener jeg også, at det er vigtigt, at man som indvandrer lærer sproget, da det er den nøgle, som låser mulighedernes døre op. - I min fritid skriver jeg korte fortællinger om episoder fra mit liv. Papiret absorberer mine følelser som en serviet. Mine frustrationer forsvinder, og jeg vasker min sjæl. S Ankestyrelsen behandlede i principafgørelse 4-15, offentliggjort den 6. februar 2015, tre sager om bevillingsgrundlaget for ståstøttestativer til børn med nedsat funktionsevne. Baggrunden for dette er øjensynligt, at bevillingsgrundlaget kan variere afhængigt af ståstøttestativets konkrete funktion i forhold til det enkelte barn. Et ståstøttestativ kan således fungere som et hjælpemiddel for barnet, som i givet fald skal have bevilliget stativet efter Servicelovens 112, såfremt ståstøttestativet opfylder kravet om i væsentlig grad at afhjælpe følgerne af den varigt nedsatte funktionsevne. Ståstøttestativet kan endvidere fungere som et træningsredskab for barnet. I så fald kan stativet bevilliges efter hjemmetræningsbestemmelsen 32 i det omfang, barnet hjemmetrænes af forældrene. Endelig kan ståstøttestativet fungere som behandlingsredskab for barnet. I en sådan situation skal ståstøttestativet bevilliges efter Sundhedslovens bestemmelser herom. I de to af de tre sager i principafgørelsen fandt Ankestyrelsen, at ståstøttestativet havde funktion som et hjælpemiddel for de konkrete børn. I den ene sag fandt Ankestyrelsen, at væsentlighedskravet var opfyldt, hvorfor stativet skulle bevilliges efter 112. I den anden sag blev der givet afslag på bevilling, idet væsentlighedskriteriet ikke var opfyldt. Det er den tredje sag, som for så vidt synes mest problematisk, idet Ankestyrelsens afgørelse ikke yder kommunerne nogen vejledning i forhold til hvilket bevillingsgrundlag, der er relevant at anvende i den konkrete sag. Der var i sagen tale om et treårigt barn med cerebral parese (spastiker). Ankestyrelsen fandt - i overensstemmelse med kommunen - at ståstøttestativet ikke har karakter af et hjælpemiddel i forhold til det konkrete barn, idet stativet benyttes i forbindelse med træning af barnet i hjemmet som supplement til den træning, som finder sted i børnehaven. Der er øjensynlig tale om et barn, som ikke hjemmetrænes efter servicelovens 32, idet bevilling af træningsredskaber i så fald ville finde sted efter denne bestemmelse. Spørgsmålet er herefter, om det ikke er muligt at bevillige et ståstøttestativ til brug for træning af barnet i hjemmet som supplement til den træning, der finder sted i børnehaven? Det får kommunerne desværre ikke svar på i principafgørelsen. For kommunerne ville det være kærkomment at få vejledning om, hvilket bevillingsgrundlag der skal anvendes i praksis og hermed få afklaret mange interne frustrationer afdelingerne imellem i forhold til, hvem der skal afholde omkostningerne hvis overhovedet nogen? JURASPALTEN SKRIVES PÅ SKIFT AF JURISTERNE KAREN ELMEGAARD, JANNIE DYRING IDAMARIE LETH SVENDSEN Tekst Karen Elmegaard, cand. jur. og lektor ved socialrådgiveruddannelserne, Metropol jura SOCIALRÅDGIVEREN

12 DS: Gode takter i regeringens integrationsudspil Dansk Socialrådgiverforening ser gode muligheder i regeringens integrationsudspil, men understreger, at en tidligere og mere individuel indsats med virksomhedsrettet fokus kræver bedre arbejdsvilkår på integrationsområdet Regeringen offentliggjorde midt i marts sit integrationsudspil Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse, som lægger op til, at flygtninge og indvandrere skal sikres en tidligere og mere individuel indsats med direkte kobling til arbejdsmarkedet. Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau, mener, at det er gavnligt for integrationen med en virksomhedsrettet indsats. Hun synes, at der er gode takter i integrationsudspillet. - Det er et fornuftigt udspil, men det er afgørende, at indsatsen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, og at vi bevarer et helhedssyn. Derfor er vi tilfredse med, at der lægges op til en grundig visitation, som skal sikre, at den obligatoriske virksomhedsrettede indsats kun kommer til at gælde for de flygtninge, som er jobparate, siger Majbrit Berlau. Derfor advarer Majbrit Berlau også imod, at integrationsudspillet, hvis det bliver vedtaget, skal gælde allerede fra den 1. juli. - Jeg har sagt det mange gange og siger det gerne igen: At lave lovgivning med så korte tidsfrister sikrer ikke en optimal implementering. Det er simpelthen ikke ordentlige arbejdsforhold at give socialrådgiverne i jobcentrene. Tidlig og intensiv indsats Majbrit Berlau finder det fornuftigt, at regeringen foreslår at fjerne det eksisterende krav om, at et integrationsprogram i gennemsnit skal vare 37 timer pr. uge. - Et variabelt timetal matcher intentionen om en individuel indsats, hvor der helt konkret skal tages udgangspunkt i den enkelte borgers behov og kompetencer. Majbrit Berlau er derudover tilfreds med regeringens forslag om øget brug af mentorer, samt at deltagere i integrationsprogrammet, som er aktivitetsparate, skal have ret til en koordinerende sagsbehandler. Socialrådgivernes formand mener også, at det er fagligt fornuftigt, at de job- og uddannelsesparate i introduktionsprogrammet Vi ser allerede nu, at der er store sagspukler i kommunerne, og vi ved, at arbejdet med at modtage nye flygtninge er tidskrævende. Derfor er det vigtigt, at socialrådgiverne får færre sager for at kunne gennemføre de politiske intentioner. Majbrit Berlau efter et år får ret til en styrket og håndholdt indsats via en personlig job- eller uddannelsesformidler. Virksomheder skal på banen Regeringen foreslår desuden, at nytilkomne flygtninge inden for tre måneder skal igennem en grundig visitation og kompetenceafklaring. - Det er vigtigt, at den enkelte borger får en god modtagelse, og at der tidligt tages hånd om at få lagt en individuel og sammenhængende plan, hvor der er fokus på en kompetenceafklaring. Også med henblik på, at eksempelvis nytilkomne flygtninge kan bruge deres uddannelse eller erhvervserfaring fra deres hjemland, siger Majbrit Berlau. Men hvis den virksomhedsrettede indsats skal lykkes, er det afgørende, at de private virksomheder tager det nødvendige ansvar. - Det private erhvervsliv skal tages i ed. Det er svært at kræve, at kommunerne skal sikre alle flygtninge en obligatorisk indsats på virksomhederne, uden at erhvervslivet er parat til at stille med pladserne. Et medansvar fra virksomhedernes side er afgørende for, at indsatsen overhovedet kan lykkes. DS efterlyser færre sager Socialrådgivernes formand understreger, at en succesfuld integrationsindsats som minimum kræver de rette rammer og vilkår. Selv om regeringen lægger op til regelforenkling ved at afskaffe integrationskontrak- 12 SOCIALRÅDGIVEREN TEKST SUSAN PAULSEN

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp

JOBCENTER Sekretariatet. Dato: 06-05-2015. Kontaktperson: Ulla Kamp JOBCENTER Sekretariatet Dato: 06-05-2015 Kontaktperson: Ulla Kamp E-mail: uak@vejen.dk NOTAT Input til beskæftigelsesplanen 2016-19 Cases: Nyledig Stabil tilknytning til arbejdsmarked Egne ønsker God habil

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE

RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL FOREBYGGELSE KONFERENCE SCANDIC ROSKILDE 27.04.2015 PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI KURSEROGKONFERENCER.DK RADIKALISEREDE UNGE VIDEN, INDSIGT OG REDSKABER TIL

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag

Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag Retssikkerheden undergraves - Interview om skelsættende lovforslag I sidste uge sendte regeringen et forslag om ændring af servicelovens voksenbestemmelser i høring. Og siden har debatten buldret på især

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Projektbeskrivelse November 2013 Projektejer Helle Pernille Madsen, centerchef Borger- og Socialservice Projekttitel Ung På Vej Baggrund Regeringen vedtog i foråret 2013 en kontanthjælpsreform. Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531

Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet. Sagsnr. 2014-2531 Punkt 6 Overordnet præsentation til beskæftigelsesområdet Sagsnr. 2014-2531 Tema: Beskæftigelsesområdet overordnet Indhold Vi kommer kort rundt om: Formål, lovgivning og reformer på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

De skjulte unge. Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk

De skjulte unge. Af Kristian Bang Larsen, Redaktionen.dk De skjulte unge Flere unge mænd bliver hjemløse. Det melder gadeplansmedarbejdere og bosteder, der arbejder med unge. De unge mænd bruger ikke de etablerede tilbud og optræder ikke i hjemløsestatistikkerne.

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV

MISBRUGSBEHANDLING. Hvem kan vi behandle? HVORDAN? >> BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV PÅ GRANHØJEN NARRATIV NARRATIV MISBRUGSBEHANDLING PÅ GRANHØJEN Hvem kan vi behandle? BLIV STØRRE AGENT I EGET LIV Mennesker, som har en psykiatrisk lidelse, har ofte også et misbrug af euforiserende stoffer. Ofte bruges misbruget

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København.

Hvad er VINK. En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Hvad er VINK En videns- og rådgivningsenhed for personale med ungekontakt i København. Styrker kontakt og dialog med udsatte unge, der kan være tiltrukket af ekstreme religiøse eller politiske fællesskaber

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte

Unge og uddannelse. Indsatser for de mest udsatte Unge og uddannelse Indsatser for de mest udsatte Hvilke unge? Kombination af flere forhold: Psykiske lidelser som fx ADHD, angst, aspergers, depression, stress, lavt selvværd, bipolare lidelser, problemer

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Den sociale 2015-plan Debatoplæg: arbejdsmarkedet

Den sociale 2015-plan Debatoplæg: arbejdsmarkedet 26.02.2008/PØ-ARH Den sociale 2015-plan Debatoplæg: arbejdsmarkedet Radikale Venstres Sociale 2015-plan skal sikre, at der opstilles ambitiøse mål og udvikles stærke løsninger for de udsatte grupper. Arbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet.

Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Lovgivning DATO: 18. Marts 2015 Dansk Psykolog Forening har i oktober 2014 udarbejdet en analyse af beskæftigelsesmuligheder for psykologer på beskæftigelsesområdet. Analysen er udarbejdet til brug for

Læs mere

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel

Det Sociale Kapitel. - i Region Midtjylland. Region Midtjylland. Det Sociale Kapitel Det Sociale Kapitel - i Region Midtjylland Region Midtjylland Det Sociale Kapitel 1. FORORD OG FORMÅL Region Midtjyllands Ledelses- og Styringsgrundlag, MED- og Arbejdsmiljøaftalen samt Personalepolitikken

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne.

Jeg bliver i samrådsspørgsmålet spurgt, om der er et generelt problem med brug af euforiserende stoffer på anbringelsesstederne. Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Det talte ord gælder. Jeg blev lige som de fleste andre bekymret, da jeg så 21 Søndags indslag om hashmisbruget på Nexus. Derfor

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder?

Projektet skal svare på det helt grundlæggende spørgsmål: Hvad virker for hvem under hvilke omstændigheder? Jobcenter København Indledning I Københavns Kommune er der 12.000 kontanthjælpsmodtagere i match 2. Kommunen bruger ca. 250 millioner kroner om året til en aktiv beskæftigelsesindsats for denne gruppe.

Læs mere