- giver mere idræt i skolen sundere børn?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- giver mere idræt i skolen sundere børn?"

Transkript

1 Centre of Research in Childhood Health Fysisk aktivitet og risikofaktorer for livsstilsrelaterede sygdomme - giver mere idræt i skolen sundere børn? Niels Christian Møller, cand.scient., Ph.d. & Heidi Klakk, cand.scient.san, ph.d.stud. Svendborgprojektet Betydning af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig sundhed hos børn og unge Et kontrolleret interventionsstudie over 3 år på folkeskoler i Svendborg Kommune 1

2 Centre of Research in Childhood Health Programmet for denne session: Baggrund for forskningsprojektet Børn og livsstilssygdomme Hvordan måles risiko for sygdom? Målemetoder i Svendborgprojektet? Hvilke foreløbige resultater er der mht. overvægt, kondition, blodprøver og fysisk aktivitet? Foreløbig konklusion og perspektivering 2

3 Centre of Research in Childhood Health Baggrund for forskningsprojektet - Hvorfor folkeskolen? Sundhedsfremme/ forebyggelse frem for behandling fysisk aktivitet todays best buy in public health (Morris JN 1994) Skolen en vigtig arena for fysisk aktivitet for børn (Nielsen G & Eiberg S i Froberg og Andersen, 2006, CoScis) (WHO 2004) Høj prioritering af idræt, hos lærere og forældre, er en motiverende faktor for børns fysiske aktivitet (Nielsen G & Eiberg S i Froberg og Andersen, 2006, CoScis) Social slagside i lav aktivitet og lav kondition ( Rasmussen og Due 2011, Klarlund 2005, Due og Holstein 2003) 3

4 Har vi grund til at tro at det virker? Mere fysisk aktivitet i skolen kan virke på: Fysisk aktivitetsniveau kondition kolesterol i blodet tid forbrugt på TV kiggeri Virker måske på BMI, BT og fritidsaktivitet, men ikke entydigt (Dobbins et al 2009; Cochrane review) 4

5 Hvor meget/uge - hvor længe? effekt Målt hvordan? DK, 2x2 lektioner i 3 år 342 børn- 6-7år Ingen ændring i kondition Bedre blodsukker Bedre kropskomposition VO2max blodprøve Talje-hoftemål SE, 4 lektioner+1 ude time i 3 år 132 børn Bedre kondition Mindre BMI Interval løbetest D, aktive pauser, sundhedsundervisning, uddannelse af lærere fulgt i 4 år 615 børn i 1. klasse Nogen effekt på motorik effekt på kondition Ingen effekt på overvægt Engagement på skoler Målt med KTK Løbetest BMI USA, 60 min.+90 min moderat-høj intensitet i 3 år 1490 børn 2.-5.kl Øget fysisk aktivitet (13%) Øget mod-høj intensitet (27%) Accelerometer SE, 30 min/dag, -elektronik, sund mad 3135 børn, 6-10 år, i 1-4 år Mindre BMI Ingen effekt på fysisk aktivitet BMI Accelerometer NO, 60 min/dag, mod-høj, udd. Lærer. I 2 år 228 børn, 4. og 5. kl. Bedre kondition, blodtryk, blodfedt Ingen effekt af BMI, taljemål, insulin. VO 2 max CA, +75 min/uge (2 lektioner før) i 16 mdr. 237 børn, 9-11 år 20% øgning kondition 6 % bedring i blodtryk Ingen forskel i BMI løbetest CH, 5 lekt.+aktive pauser, aktivitets lektier, i 1 år 598 børn, 2. og 5. kl. Mere fysisk aktive Bedre kondition Positiv effekt på fedme Accelerometer Løbetest Hudfolds mål 5

6 Hvorfor så forskellige resultater? Metodiske forskelle Konditionsmål Kropssammensætning Indhold i intervention. Metodisk udfordring at Måle børn Måle fysisk aktivitet Måle/validere indsatsen 6

7 Det er endnu uklart Hvornår sundhedsproblemer hos børn opstår? Præcis hvornår er man i risiko? Hvor meget ekstra idræt/fysisk aktivitet er nødvendig for effekt? Er der udvalgte grupper, som har særlig effekt? Gør mere idræt i skolen børn mere eller mindre aktive i fritiden? 7

8 Hvad bidrager Svendborgprojektet med: Stort pragmatisk studie > nemt at implementere Stort fremadrettet studie mange målepunkter > hvornår risiko for nedsat sundhed? Mulighed for at følge udviklingen i forhold til udvalgte sundhedsparametre i årene fremover (cohorte) Omfattende målinger af fysisk aktivitet i forhold til fritid, skole, frikvarter osv. (mængde, mønstre, intensitet forskellig I/K) Mulighed for sammenligning af forskellige mål for livsstil og risiko Et stærkt metodisk studie 8

9 Evidens hierarkiet design Metaanalyse, systematisk oversigt Randomiseret, kontrolleret studie (RCT) Evidens-styrke Ia Ib A Kontrolleret, ikke-randomiseret studie Kohorteundersøgelse IIa IIb B Case-control -undersøgelse Deskriptiv undersøgelse III C Mindre serier, oversigtsartikel Ekspertvurdering, ledende artikel IV D 9

10 Hvad er sundhed og livsstilssygdomme hos børn? Børn har IKKE hjerte-kar-sygdomme eller type 2 diabetes Mulige sammenhænge mellem fysisk aktivitet og sundhed i forskellige faser af livet Aktivitet i barndom Sundhed i barndom Aktivititet som voksen Sundhed som voksen After Blair et al. (1989) 10

11 (U)sunde børn (u)sunde voksne!? overvægtige børn bliver ofte overvægtige voksne fysisk aktive børn bliver oftere fysisk aktive voksne Kendte risikofaktorer Lav kondition Lav aktivitet Overvægt forhøjet sukker, fedt eller insulin tidlig opsporing - bedre og billigere end behandling 11

12 b a s e l i n e Blodprøver DEXA scanning Kondition Højde/ vægt Motorik Kondition Højde/ vægt Hypermo bilitet Blodtryk Pubertets Kondition Højde/ vægt Hypermobilitet Niveau Sport, 5.kl Motorik Kondition Højde/ vægt Hypermobilitet Blodprøver DEXA scanning Kondition Højde/ vægt Motorik Kondition Højde/ vægt Hypermo bilitet Sept Marts 2009 Sept 2009 Marts 2010 Sept Marts 2011 SMS track: registrering af skader samt deltagelse i org. idræt Spørgeskema: helbred, livsstil, socioøkonomi Accelerometer 1 uge Accelerometer uge Spørgeskema: talentdetektion Intervention i 3 skoleår 12

13 Metode - kondition Andersen testen interval løbetest Indirekte mål for cardio respiratory fitness valideret i forhold til maksimal iltoptagelse Målt 5 gange i løbet af 3 skoleår 13

14 Metode - objektivt målt fysisk aktivitet GT3X accelerometer Målt efterår/vinter og sommer/efterår (matchede skoler måles på præcist samme tidspunkt) Alle børn går med accelerometret i en hel uge (weekend + hverdag) 14

15 Metode højde og vægt Nærmeste 0,5 cm Uden sko Der vejes til nærmeste 0,1 kg i shorts og T-shirt 15

16 Metode fedtprocent/kropssammensætning DXA - scan 16

17 Metode - blodprøver Fasteblodprøve 2008 og 2010 Analyseret for Fedt Sukker Insulin 17

18 Og nu til nogle foreløbige RESULTATER 18

19 Foreløbige resultater Mere idræt - bedre kondition? Udvikling i aerob præstation fra første til sidste testrunde Drenge Piger testrunde: antal meter kontrol skoler antal meter idrætsskoler Graphs by køn: 19

20 Børn og kondition Polarisering 20

21 Børn med den dårligste kondition Definition: Ved hver testrunde klassificeres de børn som konditionsmæssigt ligger indenfor de 10% dårligste (køns- og klasse opdelt) Princip: Hvad er oddsene for at havne i gruppen lav kondition på idrætsskolerne i forhold til at havne i gruppen lav kondition på kontrolskolerne Resultat: Piger: Ingen statistisk forskel Drenge: Færre med lav kondition på idrætsskolerne 21

22 Foreløbige resultater Fedt% total - piger Udvikling i fedtprocent hos piger fra vinteren 2008/09 til vinteren 2010/11 Kontrolskoler, første skanning Kontrolskoler, anden skanning Idrætsskoler, første skanning Idrætsskoler, anden skanning Graphs by type and testrunde 22

23 Foreløbige resultater Fedt% total - drenge Udvikling i fedtprocent hos drenge fra vinteren 2008/09 til vinteren 2010/11 Kontrolskoler, første skanning Kontrolskoler, anden skanning Idrætsskoler, første skanning Idrætsskoler, anden skanning Graphs by type and testrunde 23

24 Foreløbige resultater Mere idræt - mindre fedt? Overvægt defineret ud fra fedt% ved DXA scanning Vægt /skole Normal vægt 2008 Overvægt 2008 Normal vægt 2010 Overvægt 2010 ændring i overvægt Idræt skole 83,4% 16,6% 80,2% 19,8% + 3,2 % Kontrol skole total 79,6% 20,4% 72,8% 27,2% + 6,8 % 81,8% 18,2% 76,9% 23,1% + 4,9 % 24

25 Foreløbige resultater udvikling af overvægt ud fra BMI Vægt /skole Normal Vægt 2008 Overvæg t 2008 Normal vægt 2010 Overvægt 2010 Ændring i overvægt Idræt skole 88.3% (83,4%) 11,7% (16,6%) 92% (80,2%) 8 % (19,8%) 3,7% Kontrol skole 89,9 % (79,6%) 10,1% (20,4%) 88,2% (72,8%) 11,8% (27,2%) + 1,7% total 89% (81,8%) 11% (18,2%) 90,3% (76,9%) 9,7% (23,1%) 1,3% 25

26 Odds ratio for being overweight 5,5 5 Udvikling i overvægt blandt 9 årige i 1997/98 og 2003/04 I forhold til socioøkonomi * 4,5 4 ** 3,5 3 2, ,5 1 0,5 0 N. C. Møller, N. Wedderkopp, P. L. Kristensen, L. B. Andersen, K. Froberg, Scand J Med Sci Sports 2007: 17:

27 Foreløbige resultater (kun en målerunde og udelukkende gennemsnitligt aktivitetsniveau) mere idræt i skolen - mere aktiv totalt set? Tilsyneladende ingen signifikant forskel mellem idrætsskoler og kontrolskoler (kendte alders- og kønsforskelle) Endnu mange analyser mangler: Risikogrupper De mindst aktive? Forskelligt aktivitets mønster? Svømning? cykling? 27

28 Centre of Research in Childhood Health EKSEMPEL: foreløbige resultater på en subgruppe Børn med for høj fedt% men normalt BMI= tyndfede Fysisk aktivitet: Mindre aktivitet med høj intensitet Mindre aktivitet med moderat intensitet Mere aktivitet med lav intensitet Kondition: Lavere kondition 28

29 Paradoks? Tilsyneladende ingen forskel i generel fysisk aktivitet, men effekt på andre sundhedsparametre! Kommende sub-analyser på Risikogrupper fysisk aktivitet med bestemt intensitet fysisk aktivitets niveau i idrætstimerne cykel- og svømme vaner graden af deltagelse i organiseret idræt skal være med til at kaste lys over dette paradoks! 29

30 Foreløbig konklusion og perspektivering Mere idræt i skolen ser ud til at have en positiv effekt på: Risikoen for at blive overvægtig Kondition drengene særligt dem i dårlig form insulinfølsomhed hos dem med dårligst følsomhed Sundhedseffekt mest tydelig ved analyse af risikobørn Folkesundhed afhænger i særlig grad af indsatsen/ effekten for netop disse grupper Hvordan rammes de bedst? 30

31 Tak for trofast samarbejde til Alle børnene på idræts- og kontrolskolerne og deres forældre Lærere, skoleledere og koordinatorer Svendborg Kommune GENNEM DE FØRSTE 3 ÅR I SVENDBORGPROJEKTET CHAMPS study 1 31

32 Centre of Research in Childhood Health Finansiering og samarbejde Svendborg Kommune, SportsStudySydfyn Rygforskningscenteret, Ringe Pædiatrisk forskningsenhed, OUH SDU University College Lillebælt Team Danmark Nordea Fonden IMK almene fond Kiropraktorfonden TRYG Fonden Østifterne Brd. Hartmann Region Syddanmarks forskningsråd Gigtforeningen 32

33 33

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse

Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse Sammenhæng mellem fysisk aktivitet og kondition hos 440 børn i 3. klasse - et kvantitativt tværsnitsstudie på baggrund af Copenhagen School Child Intervention Study The association between physical activity

Læs mere

Der vil desuden løbende blive udsendt nyhedsbreve, hvor I vil blive informeret om hvordan undersøgelserne skrider frem.

Der vil desuden løbende blive udsendt nyhedsbreve, hvor I vil blive informeret om hvordan undersøgelserne skrider frem. Centre for Research in Childhood Health, Svendborg, den xx.xx.xxxx Til elever og forældre på xxxxxxxx Skole Vi skriver til jer for at spørge om I vil deltage i forskningsprojektet I forbindelse med Svendborg

Læs mere

FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION

FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION EVALUERINGNOTAT NR. 5 CENTER FOR INFLAMMATION OG METABOLISME RIGSHOSPITALET FIT FOR KIDS: EVALUERING AF EN MULTIFAKTORIEL INTERVENTION Skrevet af: Nina Marie Birk Eriksen, Nina Majlund Harder-Lauridsen,

Læs mere

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK

FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-20-ÅRIGE I DANMARK FYSISK AKTIVITET I DAGLIGDAGEN BLANDT 16-2-ÅRIGE I DANMARK Forfattere: Lene Winther Ringgaard Gert Allan Nielsen Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen, april 24 Tryk: Holmen Center-Tryk A/S

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014

Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Sundhedsprofil for elever i 9. klasse Faaborg-Midtfyn Kommune Skoleåret 2013/2014 Helle Sørensen Skolesygeplejerske Diplom Sundhedsfremme og Forebyggelse September 2014 Den kommunale Sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge

Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge Fysisk inaktivitet konsekvenser og sammenhænge En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Bente Kiens Nina Beyer Søren Brage Lars Hyldstrup Laila Susanne

Læs mere

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet Fysisk aktivitet 19 n Fysisk inaktivitet øger risikoen for en række sygdomme, først og fremmest hjerte-kar-sygdomme, type 2-diabetes, muskel- og skeletsygdomme, brystkræft, kræft i tyktarm og psykiske

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

Health Behaviour in School-aged Children! " $%%&

Health Behaviour in School-aged Children!  $%%& Health Behaviour in School-aged Children! " #"" $& Skolebørnsundersøgelsen 6 1. udgave, december 7. Rev. maj 8 (figur 4.6.c) 7, Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013 Content Preface... 2 List of Papers... 2 Thesis at a glance... 3 Dansk Resume... 4 English summary... 7 This is a short version of my PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged

Læs mere

Rapport FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE

Rapport FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE Rapport FORSØG MED LÆRING I BEVÆGELSE Copyright Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet Projekt Forsøg med Læring i Bevægelse er initieret og finansieret af Undervisningsministeriet. Gengivelse

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet

FOREBYGGELSESPAKKE. fysisk. aktivitet FOREBYGGELSESPAKKE fysisk aktivitet INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 TABTE LEVEÅR SOM FØLGE AF fysisk inaktivitet 6 Brug af sundhedsvæsenet og udgifter forbundet med fysisk inaktivitet 7 TAL PÅ

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko?

stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk stillesiddende adfærd en helbredsrisiko? af Kristian Overgaard Anders Grøntved Karina Nielsen

Læs mere

Eksempler på test. Kuliltemåling

Eksempler på test. Kuliltemåling Temagruppen: Sundhed på arbejdspladsen Oktober 2012 Eksempler på test Som nævnt i vejledningen Sundhedstjek sundhedsfremme på arbejdspladsen anbefales det, at arbejdspladsen meget grundigt overvejer om

Læs mere

FYSISK AKTIVITET OG EVIDENS. Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer mv. Et opslagsværk til rådgivning og pressedækning

FYSISK AKTIVITET OG EVIDENS. Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer mv. Et opslagsværk til rådgivning og pressedækning FYSISK AKTIVITET OG EVIDENS Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer mv. 2006 Et opslagsværk til rådgivning og pressedækning Fysisk Aktivitet og Evidens Livsstilssygdomme, folkesygdomme og risikofaktorer

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Forebyggelsessekretariatet. ETOS Svendborg 2010. Elevers trivsel og sundhed

Forebyggelsessekretariatet. ETOS Svendborg 2010. Elevers trivsel og sundhed Forebyggelsessekretariatet ETOS Svendborg 2010 Elevers trivsel og sundhed Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Metode...6 2.1 Dataindsamling...6 2.2 Deltagelse...7 3.0 Sammenfatning af undersøgelsesresultaterne...9

Læs mere

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering

Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering TIMI ASIMI EVALUERING Kort redegørelse af TIMI ASIMI - midtvejsevaluering Efter 6 uger har de unge TIMI ASIMI deltagere taget store fremskridt både personligt som fysisk. TIMI ASIMI er nu snart halvejs

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN MOTION PÅ RECEPT DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi

NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 ISSN 1397-4211 SPORTSMEDICIN MOTION PÅ RECEPT DANSK. fagforum for idrætsfysioterapi ISSN 1397-4211 NR. 4, 9. årgang, NOVEMBER 2005 SPORTSMEDICIN DANSK MOTION PÅ RECEPT fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør Svend B. Carstensen Fysisk træning forebygger erektil dysfunktion

Læs mere

Personlig Sundhedsprofil

Personlig Sundhedsprofil Personlig Sundhedsprofil Navn: Hold: DEN SUNDE, SELVFORSTÆRKENDE CIRKEL Når du motionerer, sover du godt Når du sover godt, får du mere energi også til at spise sundt Når du spiser sundt, får du mere overskud

Læs mere

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred

Risikofaktorer motion fed risikoen udvikle livsstilssygdom læse helbred Risikofaktorer Får du for lidt motion, for meget fed mad og alkohol? Det er nogle af de faktorer, der øger risikoen for at udvikle en livsstilssygdom. I denne brochure kan du læse, hvad du selv kan gøre

Læs mere

Trivsel og Arbejdsglæde

Trivsel og Arbejdsglæde Trivsel og Arbejdsglæde Projekt i Salling Bank Bilag Arbejdsglæde Trivsel Resultater Lønsomhed Projektet er støttet af Forebyggelsesfonden Bilagsoversigt Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Danmarks Sundeste Virksomhed,

Læs mere

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund.

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund. Bruger 2 Forord Flere og flere undersøgelser viser at vores børn ikke får rørt sig nok i løbet af dagen. Det er under halvdelen af danske skoleelever, der når op på den anbefalede times fysiske aktivitet

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere