Hyldeposten. Hyldeposten. ISSN X Nr. 363 Januar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hyldeposten. Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015"

Transkript

1 Hyldeposten ISSN X Nr. 363 Januar 2015 Hyldeposten ISSN X Nr. 363 Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til beboermøde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen Sde 5 Kreaklubben Side 6 Nyt fra Driften Side 7 Nytårskoncert i Hyldecaféen Side 8 Evaluering af digit. beboerdem. Side 10 Fastelavn Side 11 Livets gang i Caféen Side 12 Hyldecaféens menukort Side 14 Udlejning af beboerhus Side 15 Udnyt varmen bedst mulig Side 16 Det nye træværksted Side 17 Nyt fra Brugergruppen Side 18 Julebanko i Caféen Side 19 Udlån af nøgler og værktøj Side 20 Kontaktadresser Side 21 Udvalg og arbejdsgrupper Side 24 Deadline for Hyldepost nr. 364

2 BO-VEST Malervangen 1, 2600 Glostrup Åbningstider: Hverdage Torsdag Ejendomskontoret Storetorv 39, 2620 Albertslund Åbningstider: Hverdage 8:30-9:30 Tirsdag Ejendomsleder: Jesper Byhøi Grandjean Førstemand: Michael Kassow Kontorassistent: Bente Eskildsen Ved akut hjælp Kontakt vagtselskabet ved akutte problemer udenfor BO- VESTs åbningstider Vaskeriets åbningstider: Alle dage Fax Fax Hyldecaféens åbningstider: Tirsdag og torsdag Køkkenet lukker 19:30 Genbrugsgårdens åbningstider: Tirsdag Søndag YouSee Fejlmelding Åbningstider: Hverdage 8-20 Weekend/helligdage Dansk Kabel TV Kundeservice/support Åbningstider: Mandag-torsdag 9-17 Fredag 9-16 Hyldespjældets hjemmeside Her finder du mange nyttige oplysninger fra ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen, aktiviteter i Hyldespjældet, Hyldecaféens menu mv. Oplysninger om navne, adresser og telefonnumre som figurerer i Hyldepostens kontaktadresseliste kommer også til at stå på Hyldespjældets hjemmeside: Forsidebilledet: Vinteren kom mellem jul og nytår, hvor sneen også dækkede de nye grønne tage 2

3 Der afholdes ordinært beboermøde den 24. marts 2015 kl i beboerhuset, Store Torv Dagsorden: 1. Formalia, jnf. forretningsorden for beboermødet 2 Status på arbejdet med helhedsplanen 3. Regnskab 2014, herunder cafe, udlejning, aktivitetsbudget og afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 4. Indkomne forslag 5. Beretning fra: - Afdelingsbestyrelse - Cafestyregruppe - Skulpturudvalg 6. Afdelingsbestyrelsens arbejdsprogram Valg til afdelingsbestyrelsen 8. Valg til cafestyregruppen 9. Valg af to interne revisorer 11. Valg til Hyldepostens redaktion 12. Valg til skulpturudvalget 13. Valg til Albertslund Brugergruppe 14. Orientering om VA s generalforsamling den 20. maj Eventuelt 16. Godkendelse af beslutningsreferat Fra den 24. februar vil det være muligt at oprette en profil på den digitale hjemmeside og komme med forslag til beboermødet, stille op til afdelingsbestyrelse og udvalg og deltage i debatten om regnskabet, beretninger og forslag mm. Indkomne forslag skal være stillet senest den 10. marts på den digitale hjemmeside eller direkte til afdelingsbestyrelsen på Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen 3

4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen / Vinie Hansen Velkommen til vores nye ejendomsleder Afdelingsbestyrelsen byder Jesper Grandjean velkommen til Hyldespjældet som ny ejendomsleder. Vi glæder os til et godt samarbejde. Legeplads for de mindste børn Der er nedsat et legepladsudvalg, der skal komme med et forslag til en legeplads for de mindste børn i Hyldespjældet, som det blev besluttet på beboermødet i september. Udvalget holder sit næste møde den 6. januar kl. 19 i afdelingsbestyrelses lokalet på Store Torv 39. Interesserede kan bare møde frem. Møde om situationen på Store Torv Vi har afholdt det andet møde med politiet, lederen af det kriminalitetsforebyggende team og repræsentanter for BO-VEST i december. Formålet med møderne er, at problemerne med unges ophold på Torvet, skal løses. En af metoderne er, at alle parter samarbejder om en koordineret indsats. Bl.a. vil vi gennemføre en områdevandring i og omkring torvet for at se, om der kan ændres noget, så området ikke lægger op til ophold eller gør det utrygt for beboere at færdes der. Desuden er kiosken blevet gjort opmærksom på, at det ikke er tilladt at sælge tobak og alkohol til børn under 18 år samt at lade børn under 18 år spille Oddset. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen På beboermødet den 24. marts er der valg til afdelingsbestyrelsen på dagsordenen. Pt. er vi 5 medlemmer og inden suppleanter. Derfor vil vi opfordre interesserede beboere overveje at stille op og evt. kontakte en af os fra afdelingsbestyrelsen om, hvad det indebærer. Træværkstedet Træværkstedet er nu klar til at blive taget i brug igen efter, at det er blevet sat istand og der er blevet ryddet godt op og købt nye maskiner. Træværkstedsudvalget vil gerne vise det frem og holder åbent hver onsdag fra den 14. januar kl

5 Motions- og bordtennisrummet Så er turen kommet til motions- og bordtennisrummet, hvor motionsudvalget er kommet med ønsker til istandsættelse. Fra slutningen af november er der malet trælofter, vægge, lysninger, rør, radiatorer, døre, karme og alle vinduer i bordtennisrummet. Desuden er afløbet i motionsrummet blevet blændet. Desværre forsvinder der ofte ting fra motionsrummet. Derfor har afdelingsbestyrelsen bedt ejendomslederen indhente tilbud på opsætning af videoovervågning og ligeledes bedt motionsudvalget overveje, hvordan de forskellige småredskaber kan mærkes, så det er synligt hvem, de tilhører. Så starter vi op igen i kreagruppen 5 Efter en dejlig jul og knaldbragende dejligt nytår, mødes vi igen en gang om måneden, og vi aftaler fra gang til gang, hvornår vi mødes igen. Kontakt mig om, hvornår vi starter, også hvis du er interesseret i at lave krea-onsdagformiddage. Vi har fået en dejlig ny symaskine, der dur. Hilsen Elisa

6 NYT FRA DRIFTEN Personale Ejendomsfunktionær Tommy J. Bukholt har opsagt sin stilling, og er stoppet med udgang af november måned. Vi arbejder på at genbesætte stillingen snarest. Nyt vagtfirma fra 1. januar 2015 Den nuværende vagtordning med Skadeservicegruppen (SSG) med udgang af ophører Pr. 1. januar 2015 har BO-VEST derfor indgået aftale med Falck om en vagtordning. Ordningen skal uden for normal arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige driftsforstyrrelser eller hændelser med bygninger. Men husk!!! Kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behandlet af vagten: Svigt i varmeforsyningen i større omfang Svigt i vandforsyningen i større omfang Svigt i el -forsyningen i større omfang Brud på ledninger hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige Vagtnummeret bliver følgende: Køkkenudskiftning i 2015 Der er igen i 2015 afsat midler på langtidsplanen til udskiftning af 5 køkkener og alle 5 pladser er ledige på ventelisten. Proceduren for køkkenudskiftning kan findes på hyldenet.dk, og den vil blive revideret ift hurtigst muligt og senest inden udgangen af januar måned. De væsentligste ændringer er at beløbsgrænserne er hævet. Ejendomskontoret ønsker alle beboere et rigtig godt Nytår. Jesper Byhøi Grandjean Ejendomsleder, Hyldespjældet 6

7 Har du glemt at købe billet til nytårsbuffeten i Caféen kl ? Så ring til Janne fra cafestyregruppen og hør om der er flere ledige billetter. Mobil Nytårskoncert den 9. januar 2015 i Hyldecafeen kl THE PIO GYPSY JAZZ SPILLER IGEN OP TIL EN FORRYGENDE NYTÅRSKONCERT Pio Simonsen har spillet i caféen de sidste tre år. Alle gange var det en stor succes Der er gratis adgang Vel mødt Cafestyregruppen 7

8 Evaluering af forsøget med digitalt beboerdemokrati Forud for beboermødet den 15. september 2014 havde vi sat et mål om, at mindst 30 % af beboerne skulle deltage i den forudgående digitale debat på den digitale hjemmeside. Det blev målt som det antal beboere, der enten oprettede forslag eller indlæg i debatten. I alt 68 beboere oprettede en profil på hjemmesiden. Det svarer til ca. 10% af beboerne i Hyldespjældet. Målet om at mindst 30 % skulle deltage i debatten forud for mødet blev altså ikke nået. Desuden havde vi et mål om at deltagelsen ved den digitale afstem- n i n g skulle være mindst 30% af lejemålene. Det blev målt som antal afgiv- n e stemmer i forhold til antal stemmeberettigede. I alt 65 lejemål afgav efterfølgende en stemme via den elektroniske hjemmeside. Det svarede til en stemmeprocent på 17,3 %. Forsøget nåede altså ikke det fremsatte mål om en stemmeprocent på 30 %, men sikrede dog en højere deltagelse end der normalt deltager på beboermøder, hvor der møder mellem 5-8% af beboerne. de del- risere de digitale værktøjer spørgeskemaundersøgelse Endelig havde vi det mål, at mindst 75 % af tagende beboere efterfølgende skulle karaktesom brugervenlige. Det blev målt ved en kort blandt beboerne. I starten af oktober blev der udsendt et spørgeskema til beboerne. Spørgeskemaet blev omdelt til alle hustande og sendt på mail til de beboere, der havde opgivet deres samt lagt som link på Hyldespjældets egen hjemmeside. Det kom i alt 41 svar heraf 20 på papir. I spørgeskemaet angiver 88 % at de i høj eller nogen grad finder hjemmesiden anvendelig. Derudover angiver 78 %, at de fremover kunne tænke sig at bruge en hjemmeside i forbindelse med beboermøderne. 8

9 Yderligere resultater Projektgruppen besluttede forud for forsøget at supplere overstående succeskriterier med en række yderligere kriterier, der ikke omhandlede den direkte deltagelse. Vi ønskede bl.a. at antallet af indstillede forslag fra henholdsvis udvalg og almindelige beboere skulle øges. Resusltatet var, at udover forslag fra afdelingens udvalg, kom der fire forslag fra beboere. Det er højere end tidligere - hvor der højest har været 1-2 stk. hvis overhovedet nogle indkomne forslag. To af de indkomne forslag blev helt eller delvist godkendt af beboerne i Hyldespjældet ved den efterfølgende afstemning bl.a. forslaget om en legeplads for de mindste børn. Antallet af deltagere til det fysiske afdelingsmøde I alt 31 hustande deltog på det fysiske beboermøde. Sammenlignet med beboermøder gennem de sidste 10 år er der dog ved det omtalte beboermøde ca. 40 % flere. Gennemsnitlig har der deltaget 22 husstande. Deltagelsen på beboermødet svarer til stemmeprocent på 8 %. Forsøget fortsætter ved beboermødet den 24. marts, hvor der bla. skal behandles regnskab for 2014 og vælges medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. Tre vindere I forbindelse med spørgeskemaundersøgelsen blev der udloddet tre klippekort til Hyldecafeen. Ved lodtrækning blev fundet tre heldige vindere, som har modtaget klippekortet. Tillykke til: - Marianne Bahl, Høkerlængen 11 - Peter Kristensen, Åleslippen 1 - Morten Wilstrup, Torvelængerne 4 Vinie Hansen På vegne af projektgruppen og afdelingsbestyrelsen 9

10 Fastelavn er mit navn.. Søndag d. 15. februar. Kl vil tønderne være klar Kl åbner caféen med salg af kakao og fastelavnsboller. Omkring kl kåres årets kattekonger og dronninger De heldige vindere får et fint fastelavnsris med hjem Alle børn får en godtepose Arrangementet er gratis. Vi kan godt bruge hjælp til at passe tønder og være passer i cafeen 10

11 Siden sidste HP har vi fået afholdt det årlige julebanko med dejlige præmier af ænder og flæskestege. Ligeledes fik vi den 18. december afholdt vores årlige juleafslutningsmiddag i caféen hvor vi kårede Årets Passere. Denne dag blev den absolutte mest besøgte dag i 2014 med næsten 90 portioner flæskesteg. Top 3 over de mest flittige passere: Jan Victoria Grethe 46 vagter 46 vagter 38 vagter De fik hver en julekurv, som tak for den store indsats de havde ydet i løbet af året. Gitte og Grethe fik også en julegave, som tak for den store indsats som faste hjælpere i køkkenet. TAK til alle passere for jeres hjælp i løbet af året glæder mig til at se ligeså mange hjælpsomme passere i det nye år 11 - Kærlig hilsen Gitte

12 Januar måneds menu i Caféen Tirsdag d. 13. januar *Pastafad i ovn m/ brød og salat *Kikærtepilaf m/ tzatziki, salat og brød Torsdag d.15. januar *Indbagt mørbrad m/ champignonsauce og kartofler *Omelet m/ løg, ærter, kartofler og peberfrugt. Tirsdag d. 20. januar *Paprika koteletter m/ spinat og ris *Porre/broccolitærte med feta, salat og brød Torsdag d. 22. januar *Okseboller i abrikosbarbecuesauce, bulgursalat samt rodfrugter med peberrod creme *Grøn biksemad m/ spejlæg og salat og brød 12

13 Tirsdag d. 27. januar *Kylling i karry m/ ris og salat *Speltpandekager med grønkålsfyld og peberrodscreme. Salat og brød Torsdag d. 29. januar *Pull pork burger m/ coleslaw og grøn salat *Ris/bønnesalat m/ avocado og misodressing samt dressing Dagens suppe m/ brød: 16 kr. m/ genopfylning 20 kr. Priser Hyldeboere: Voksne: 42 kroner Børn 7-14: 20 kroner Priser gæster: Voksne: 50 kroner Børn 7-14: 30 kroner Menuerne for februar måned finder du på Hyldenet.dk 13

14 Udlejning af beboerhuset Spjældet Udlejning af Beboerhuset aftales med Gitte Tirsdag & torsdag 19-19:30 ved personlig henvendelse i caféen.. Pris for leje af Beboerhuset: En dag: Kr. 750 (betales v/booking) To dage: Kr (betales v/booking) Depositum: Kr (betales ved nøgleafhentning) Børnefødselsdag og interne grupper: betales kr. 750 i depositum. Der er mulighed for at leje: Musikanlæg: Pris kr. 100 for 1 dag. Kr. 150 for 2 dage (betales ved booking). Depositum kr (betales ved nøgleafhentning) Grill - leje kr OBS: Når både musikanlæg og lokaler lejes er depositum kr Børnefødselsdage Ved lån af lokalerne til børnefødselsdage skal der gøres rent efter festen. Hvis dette ikke sker, vil prisen for rengøring kr automatisk blive fratrukket depositummet. Børnefødselsdage, hvor fødselaren er under 13 år låner beboerhuse gratis. OBS! Interne grupper i Hyldespjældet kan låne beboerhuset gratis. Beboere kan ved bisættelser låne beboerhuset gratis. Dog betales et depositum på kr Rengøring Der er i lejen inkluderet 2 timers rengøring, men ikke oprydning. Lejeren skal aflevere lokalerne i pæn stand. Bordene skal stilles rigtigt på plads (der er en oversigt i køkkenet). Hvis man lejer Hyldecaféen en fredag, er det først fra kl og Hyldecaféen skal forlades senest kl den efterfølgende dag. Den næste lejer har først caféen fra kl (dette af hensyn til rengøringen). 14

15 Udnyt varmen bedst muligt både for din pengepung og miljøets skyld Nu hvor vi igen har gang i radiatorerne, er det godt lige at minde sig selv om, at det ikke er ligegyldigt, hvordan man opvarmer sit hjem. Her er en række gode (og for nogle) gamle råd - som dog stadig holder: Tænd alle radiatorer..har du flere radiatorer i samme rum, så tænd dem alle, og ikke kun den, du sidder ved! Du udnytter din fjernvarme mest effektivt ved at bruge alle radiatorerne. Start på 3.. Alle termostater i rummet skal som udgangspunkt stå på det samme! Når du skruer op på 3, svarer det hos de fleste til 21 grader. Tænk over, at for hver ekstra varmegrad øger du dit energiforbrug med 5 %. Hvis termostaterne er gamle og slidte, kan de godt have ændret sig lidt, så en skal stå på 2,5 og en anden på 3,25. Udnyt din fjernvarme fuldt ud!... Når vandet forlader din radiator og skal tilbage mod fjernvarmeværket, skal det have afgivet så meget varme som muligt. Fraløbsrøret på dine radiatorer skal derfor højest være lunkne. Sådan udnytter du varmen mest effektivt og billigst! Luk døren.. luk døren til soveværelset og andre kolde rum! Vi kan godt lide, at stuen er varm og soveværelset lidt køligere. Så luk døren mellem værelser med forskellige temperaturer. På den måde udnytter du varmen bedst og minimerer træk. Dæk ikke dine radiatorer til.. Gem ikke en radiator bag sofaen, eller et stort gardin. En radiator skal, når den er tændt, have luft omkring sig. Luft ud.. for fulde gardiner! Selvom det er koldt udenfor, skal du lufte ud i nogle minutter nogle gange om dag med alle vinduer og døre åbne, så der er gennemtræk. Det fornyer luften, uden at vægge og møbler når at blive kolde. Den friske luft indeholder mindre fugt, og er derfor nem at varme op. Træk gardinerne for om natten.. Gardiner virker nemlig som en effektiv ekstra isolering, der holder på varmen. 15

16 Kom ned og se det nye træværksted Vi holder åbent hus første gang onsdag den 14. januar kl , hvor vi gerne vil vise det nye træværksted og de nye maskiner frem. Herefter holder vi åben hver onsdag mellem kl. 19 og 20 for interesserede. Så kan du få noget at vide om udlån og brug af lokaler. Udvalget for træværkstedet består af Patrick Wilson Morten Rude Keld Nielsen Bjarne Bruzdewicz Jørgen Lou 16

17 Nyt fra Brugergruppen nov Det mest interessante på brugergruppemødet i november var uden tvivl besøget hos DOLL, vores lyslaboratorium der udvikler fremtidens løsninger. Ganske vist var der også andet på dagsordenen: Affaldsplanen blev sendt videre i systemet for at gå i høring (fra den 16. dec. til den 16. jan). Agenda Centeret fik bevilliget tilskud i 2015 fra varme- og affaldstaksterne. Prisen på en m3 vand bliver i 2015 kr. 60. Og dertil kom en orientering om forskellige sager og projekter, men alt gennemarbejdet og liggende lige til højrebenet. Derpå gik turen til DOLL i Hersted Industripark. I DOLL samarbejder kommunen, DTU, Gate 21 og en lang række små og store internationale virksomheder fra lysbranchen. De er gået sammen om, på 10 kilometer vej i Fabriksparken, at opstille 300 gadelamper med 50 forskellige løsninger på det ypperste inden for vejbelysning. Det er fremtidens energieffektive og flotte gadelamper, virksomhederne udvikler, afprøver og udstiller. Men ikke bare det, mange af lygtepælene er også intelligente. Dvs. de slukker, når der ikke er nogen i nærheden, der skal bruge lyset, og nogen af dem er udstyret med Wi-Fi og solceller og vindmøller, så de kan kommunikere og selv producer den strøm, de skal bruge. De har altså ikke brug for at være forbundet med en ledning til el-nettet. Gadebelysning lyder måske ikke af så meget, men i Danmark, Europa og verden er det en milliard industri, og DOLL har allerede formået at tiltrække sig global opmærksomhed. Så om alt gå vel, kommer det til at skabe et væld af tiltrængte, interessante og grønne jobs i Albertslund. Men ikke bare det. Perspektiverne med DOLL er meget større end gadelys. DOLL handler også om at være helt fremme i skoene i fht. teknologisk udvikling generelt. For det ligger i kortene, at lys på mange områder og til mange opgaver vil erstatte elektriciteten. Vi kender det allerede fra fiberkabler, dioder og følere og dertil kommer en masse, som vi end ikke kan forestille os endnu. Med DOLL har Albertslund for alvor meldt sig ind i udviklingen af fremtidens løsninger. DOLL er ikke bare et spørgsmål om hvilke gadelamper, vi skal vælge her i byen. Det har et meget større perspektiv. Det bliver interessant at følge og opleve, når nu DOLL har brug for at teste, alle de nye højteknologiske løsninger, rundt om i hele byen! Med venlig hilsen Brugergruppens arbejdsgruppe 17

18 Søndag d. 1. februar Søndag d. 1. marts Søndag d. 12. april Søndag d. 17. maj Søndag d. 7. juni Spillet starter kl. 14:00 Cafeen åbner kl. 13:30 Plader koster 10 kr. stk., og er gyldige til alle 6 spil. Vi spiller om éen række, to rækker, samt fuld plade, i hvert spil. Der serveres gratis kaffe & the. Øl & sodavand kan købes, til de normale Cafe-priser. Vel mødt Victoria & Deano. (RIV UD OG GEM) 18

19 Udlån af nøgler og værktøj Henvendelse på følgende adresser: Autoværksted (200 kr. i depositum) Bjarne Hagen Støvlestræde Bordtennis og gymnastiksal Janos Katona Storetorv Jeppe Juhl Skipperlængen 5 Boremaskine Jan Dahl Maglestræde Cykelværksted Morten Rude Væverlængen Tobias Nielsen Tværslippen Havefræser Palle Nielsen Potterstræde Kattetransportkasse Victoria Dahl Storetorv Keramik Harry Lind Torvelængerne Træværkstedet, haveredskaber og brædder Bjarne Bruzdewicz Jørgen Lou Færgeslippen 1 Keld Nielsen Morten Rude Væverlængen Patrick Wilson Pugestræde

20 Kontaktadresser i Hyldespjældet Afdelingsbestyrelsen FU FU Medl. Kasserer Suppleant Sekretær Revisor Vinie Hansen Sif Enevold Laila Kiss Jørgen Lou Per Zoffmann Henning Larsen Ole Kristensen Birgit Dahl Tømmerstræde 3 Væverlængen 4 Torveslipperne 15 Færgeslippen 1 Åleslippen 57 Torvelængerne 11 Tingstræderne 15 Maglestræde Udvalg under VA og BO-VEST Repræsentantskabet BO-VEST Per Zoffmann Åleslippen Sif Enevold Væverlængen Hyldeposten Redaktion: Povl Markussen Tømmerstræde Lone Rohr Kristensen Åleslippen Ekstern post: Tove Schouw Høkerlængen 5 Trykker: Elisa Christiansen Suderlængen Uddelere: Birgit Dahl Maglestræde 13 Marianne Simonsen Tingstræderne 24 Palle Nielsen Potterstræde 4 Aktivhuset Booking af lokaler (møder & lign.) Victoria Dahl, Hjortelængen 10, tlf.: Piratjollen Tirsdag Socialpsykiatrien Sputnik Onsdag Tøj- & bogbytteboden Søndag :30 20

21 Udvalg og arbejdsgrupper Caféstyregruppen Janne E. Storm Krageslippen Marianne Grøn Åleslippen 23 Marie Elberling Tingstræderne 5 Miriam Holst Åleslippen Vinie Hansen Tømmerstræde Det grønne miljøudvalg Helene Eskildsen Høkerlængen Janne E. Storm Krageslippen Povl Markussen Tømmerstræde Sif Enevold Væverlængen Haveforeningen Salatfadet og Domen Povl Markussen Tømmerstræde Husdyrudvalget Anne Katrine Aasberg Marianne Bahl Høkerlængen 11 Merete Torvelængerne

22 Klunsergruppen Bahjat Chamani Tingstræderne Bjarne Buzdeweicz Støvlestræde Gitte og Ole Tingstræderne Helene Eskildsen Høkerlængen Grethe Dencher Jan Dahl Maglestræde Laila Kiss Torveslipperne Lasse Eskildsen Høkerlængen Leif Strandbech Torveslipperne Morten Rude Væverlængen Palle Nielsen Potterstræde Patrick Wilson Pugestræde Peter Kristensen Åleslippen Povl Markussen Tømmerstræde Tobias Nielsen Tværslippen Troels Vitt Torvelængerne Kommunens brugergruppe Helene Eskildsen (suppleant) Høkerlængen Povl Markussen Tømmerstræde Lammelauget Gert Pedersen Bryggerlængen Mikkel Pandrup Storetorv 17 Morten Rude Væverlængen Povl Markussen Tømmerstræde Motionslokaleudvalget David Kommar Jakobsen Gitte Elise Klausen Grethe Dencher Jan Schmidt Laila Kiss 22

23 Nyindflytterudvalg Jan Dahl Maglestræde Miriam Holst Åleslippen Skulpturudvalget Anne Tittmann, Høkerlængen 9 Britt Gerner, Pugestræde 11 Gitte Krogsgaard, Tingstræderne 15 Jan Dahl, Maglestræde Jørgen Lou, Færgeslippen 1 Ole Kristensen, Tingstræderne Per Zoffmann Jessen, Åleslippen Mail: Hjemmeside: Tøjcafé / Tøjbyttebod (Bøger afleveres på vaskeriet) Anne Duer-Jensen Skipperlængen Gloria Storetorv Helga Sandau Torvelængerne Mette Nielsen Suderlængen Victoria Dahl Store Torv Udearealudvalget Anne Tittmann Høkerlængen Ida Hjælmhof Bryggerlængen 34 Jan Dahl Maglestræde Laila Kiss Torveslipperne Ole Kristensen Tingstræderne Victoria Dahl Store Torv

24 Afleveringsfrist til næste nummer af Hyldeposten 18. februar 2015 Indlæg sendes til: 24

Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 367 Oktober 2015

Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 367 Oktober 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 367 Oktober 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til beboermøde Side 4 Hyldecaféen 1990-2015 Side 6 Sølvfisk Side 7 Koncert i Caféen Side 8 Banko

Læs mere

1. Formalia: Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg, godkendelse af forretningsorden for afvikling af digitale beboermøder

1. Formalia: Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg, godkendelse af forretningsorden for afvikling af digitale beboermøder Referat fra det ordinære regnskabsbeboermøde i Hyldespjældet Afholdt mandag den 24. marts 2014 kl. 19.30 i beboerhuset Der deltog 38 husstande. Derudover deltog: Drift konsulent Dennis Malm, BO-VEST Projektleder

Læs mere

Hyldeposten. Hyldespjældets hjemmeside. Nyt fra Hyldepostens redaktion

Hyldeposten. Hyldespjældets hjemmeside. Nyt fra Hyldepostens redaktion Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 360 Juli 2014 ISSN1393-699X Nr. 360 Indholdsfortegnelse 2 Information 3 Nyt fra afdelingsbestyrelsen 5 Sankt Hans aften 2014 6 Læserbrev: Når din hund gør 7 Læserbrev: Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hyldeposten. Den digitale hjemmeside er åben på hyldenet.dk. ISSN1393-699X Nr. 364 Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Hyldeposten. Den digitale hjemmeside er åben på hyldenet.dk. ISSN1393-699X Nr. 364 Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 364 Marts 2015 Den digitale hjemmeside er åben på hyldenet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Information Side 3 Dagsorden til beboermøde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen Side

Læs mere

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014

Hyldeposten. Indholdsfortegnelse: ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 361 September 2014 Indholdsfortegnelse: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til møde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen Side 6 Nyt fra Driften Side 9 Ølsmagning i Hyldecaféen

Læs mere

Referat af budgetbeboermøde den 16. september 2015 kl. 19.00 i beboerhuset Store Torv 7

Referat af budgetbeboermøde den 16. september 2015 kl. 19.00 i beboerhuset Store Torv 7 Referat af budgetbeboermøde den 16. september 2015 kl. 19.00 i beboerhuset Store Torv 7 Der deltog 24 husstande Derudover deltog: Ejendomsleder Bjarne Karlsen, Gadekæret Dina Staal, BO-VEST Vinie Hansen

Læs mere

VA afd. 10, Hyldespjældet

VA afd. 10, Hyldespjældet Referat fra det ordinære beboermøde, afholdt tirsdag d. 25. marts 2014 i Cafeen. Tilstede var 34 husstande repræsenteret med i alt 68 stemmer, dog var der fra punkt 4, 33 husstande og dermed 66 stemmer

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra beboermødet d. 26. april 2010 21 deltagere fordelt på 18 husstande og dermed 36 stemmer. Dirigent: Ole Kristensen (OK) Referent: Henning Larsen 1 Vinie Hansen fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen,

Læs mere

Hyldeposten INDHOLDSFORTEGNELSE: ISSN1393-699X Nr. 366 Juli 2015

Hyldeposten INDHOLDSFORTEGNELSE: ISSN1393-699X Nr. 366 Juli 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 366 Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til beboermøde Side 4 Nyt fra afdelingbestyrelsen Side 6 Ændr. af udlej. af suppl.rum Side 7 Hyldecaféens

Læs mere

Hyldeposten INDHOLDSFORTEGNELSE: ISSN1393-699X Nr. 365 Maj 2015

Hyldeposten INDHOLDSFORTEGNELSE: ISSN1393-699X Nr. 365 Maj 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 365 Maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Information Side 3 Dagsorden til beboermøde Side 4 Ny affaldsordning til debat-nu Side 5 Tårnindvielse Side 8 Nyt afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Hyldeposten InDesign Hyldeposten

Hyldeposten InDesign Hyldeposten Indholdsfortegnelse: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til beboermøde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen Side 6 Nyt fra Driften + Læserbrev m. svar ang. snerydning Side 8 Retningslinier for snerydning

Læs mere

Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 371 Maj 2016. Side 18 Banko i Caféen

Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 371 Maj 2016. Side 18 Banko i Caféen Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 371 Maj 2016 Side 18 Banko i Caféen BO-VEST Malervangen 1, 2600 Glostrup, www.bo-vest.dk 88 18 08 80 Åbningstider: Hverdage 10-14 Torsdag 10-17 Fax: 88 18 08 81 mailadresse:

Læs mere

VA afd. 10, Hyldespjældet

VA afd. 10, Hyldespjældet Referat fra det ordinære budgetbeboermøde, afholdt mandag d. 10. september 2012. Tilstede var 27 husstande repræsenteret med i alt 54 stemmer. Vinie Hansen (VH) fra Afdelingsbestyrelsen bød velkommen.

Læs mere

VA afd. 10, Hyldespjældet

VA afd. 10, Hyldespjældet Referat fra ekstraordinære beboermøde d. 21. januar 2013 Tilsted: 25 husstande repræsenterede med i alt 50 stemmer. 1. Formalia Vinie Hansen fra Afdelingsbestyrelsen bød velkommen og specielt velkomst

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

Beboer nyt LATHYRUS 1

Beboer nyt LATHYRUS 1 1 Beboer nyt Indholdsfortegnelse: Side 2: Side 3: Side 4: Side 4: Side 5: Side 6 og 7: Side 8: Side 9: Side 10 og 11: Side 12: Facebook. Bjarne Nederby Jessen. Nye beboer. Legepladsudvalget. Storskraldsordningen.

Læs mere

VA 4 syd Nr.7 august Grillaften på Brogårds plads se bagsiden

VA 4 syd Nr.7 august Grillaften på Brogårds plads se bagsiden VA 4 syd Nr.7 august 2008 Grillaften på Brogårds plads se bagsiden Betonhjertet august 2008 1 INDHOLD CAFE ØRNEN 3 PARKERING PÅ AFMÆRKEDE FELTER 4 MUREN I SVANEN 4 IT-CAFE TIRSDAG OG TORSDAG 5 VAGTORDNING

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra budgetbeboermøde d. 21. september 2010 24 husstande var repræsenteret Dirigent: Ole Kristensen (OK) Referent: Henning Larsen 1 Vinie Hansen (VH) fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen, og forslog

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat fra Beboermøde den 5. september 2016 kl i beboerhuset, Store Torv 7

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat fra Beboermøde den 5. september 2016 kl i beboerhuset, Store Torv 7 VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra Beboermøde den 5. september 2016 kl. 19.00 i beboerhuset, Store Torv 7 25 husstande var repræsenteret Hyldetryk nr. 349 1. Formalia: Valg af dirigent, referenter

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011 Deltagere: Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 7. juni 2011 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Mette Nielsen (MN), Victoria Dahl (VD), Per Zoffmann (PZ), Nina Rytter (NR) og

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 9. april 2015 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen (AB): Per Zoffmann (PZ), Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Jørgen Lou (JL), BO-VEST:

Læs mere

Frivillighedspolitik i Hyldespjældet

Frivillighedspolitik i Hyldespjældet Hyldespjældet Frivillighedspolitik i Hyldespjældet Beboerne gør klar til at modtage endnu en skulptur. FRIVILLIGT ARBEJDE I HYLDESPJÆLDET Hensigten med at beskrive det frivillige arbejde er at synliggøre

Læs mere

VA afdeling 10, Hyldespjældet

VA afdeling 10, Hyldespjældet Til stede VA afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 4. september 2014 Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Per Zoffmann (PZ), Jørgen Lou (JL) og Laila Kiss (LK) BO-VEST:

Læs mere

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Boligområder i Albertslund med ordning for Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.

Læs mere

VA 4 syd Nr. 8 august 2011

VA 4 syd Nr. 8 august 2011 VA 4 syd Nr. 8 august 2011 MENS CAFE ØRNEN ER I BÅLHYTTEN ER DER DØMT PAUSE TIL HESTE, CHAUF- FØR OG HANS MEDHJÆLPER -TAK FOR EN GOD TUR FOTO: MARGIT Indhold : CAFE ØRNEN MENU AUGUST 3 KAFFEKLUBBEN SYDSPÆTTERNE.

Læs mere

VA 4 syd Nr. 11 december 2007

VA 4 syd Nr. 11 december 2007 VA 4 syd Nr. 11 december 2007 Betonhjertet december2007 1 INDHOLD CAFE ØRNEN 3 DANSKE FLAGREGLER 3 STORE DRAGEDAG 4 LYSFEST PÅ BROGÅRDS PLADS 5 KLIMAUDFORDRING 6 DIN INDSATS VÆRDSÆTTES 7 KRÆMMERMARKED

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

MENU CAFE ØRNEN APRIL 3. ÅBENT HUS I PRØVEHUSENE 3 REFERAT FRA REGNSKABS BEBOERMØDET 4 til 13 SWEDISH DANISH MUSIC ENSEMBLE QUARTET 13

MENU CAFE ØRNEN APRIL 3. ÅBENT HUS I PRØVEHUSENE 3 REFERAT FRA REGNSKABS BEBOERMØDET 4 til 13 SWEDISH DANISH MUSIC ENSEMBLE QUARTET 13 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN APRIL 3 ÅBENT HUS I PRØVEHUSENE 3 REFERAT FRA REGNSKABS BEBOERMØDET 4 til 13 SWEDISH DANISH MUSIC ENSEMBLE QUARTET 13 VA GENERALFORSAMLING 2014 14 FORÅRSRENGØRING D.17.-26.

Læs mere

GalgebakkeP sten. Nr 401 Februar 2016

GalgebakkeP sten. Nr 401 Februar 2016 GalgebakkeP sten Nr 401 Februar 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Galgebakke kontakter Sidst ajourført nov 2015 GAB Galgebakkens Afdelings Bestyrelse Kontaktpersoner til GAB udvalg

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Månedens udstiller er Tina Kilbo. Tina udstiller tegninger og akrylmalerier.

Månedens udstiller er Tina Kilbo. Tina udstiller tegninger og akrylmalerier. BEBOERHUSET I MARTS 2014 Beboerhuset er røgfrit til alle arrangementer Spisehus Spisebilletter købes i beboerudlånet eller bestilles evt. tlf.: 43 64 70 75 eller mail: udlaan@hotmail.com På dagen købes

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

REFERAT FRA MØLLESTENSPARKENS GENERALFORSAMLING 2011. FREDAG DEN 11. NOVEMBER kl. 19.00 i Møllehuset

REFERAT FRA MØLLESTENSPARKENS GENERALFORSAMLING 2011. FREDAG DEN 11. NOVEMBER kl. 19.00 i Møllehuset REFERAT FRA MØLLESTENSPARKENS GENERALFORSAMLING 2011 Dagsorden: FREDAG DEN 11. NOVEMBER kl. 19.00 i Møllehuset 1. Valg af dirigent, jvf. 6, stk. 4. 2. Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år,

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 10 Torsdag den 12. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 3. marts 2015 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen(AB): Per Zoffmann (PZ), Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Laila Kiss (LK) BO-VEST:

Læs mere

GalgebakkeP sten. Nr 396 Juli 2015

GalgebakkeP sten. Nr 396 Juli 2015 GalgebakkeP sten Nr 396 Juli 2015 2 Bytte lejlighed ønsker A3/A4 haves C3/C2 henvendelse 40410545 Niels Wilken 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Galgebakke kontakter Sidst ajourført Juli

Læs mere

Hyldeposten. ISSN X Nr. 375 Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE:HOLDSF. Side 28 Deadline for Hyldepost nr. 376

Hyldeposten. ISSN X Nr. 375 Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE:HOLDSF. Side 28 Deadline for Hyldepost nr. 376 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 375 Januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE:HOLDSF Side 2 Indformation Side 3 Fastelavn Side 4 Nyt fra Afdelingsbestyrelsen Side 5 Jubi-møde Side 6 Vuggevise Side 7 10små hyldebeboer'

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 19.3.2015 1 Der var 48 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

GalgebakkeP sten. Nr 397 September 2015

GalgebakkeP sten. Nr 397 September 2015 GalgebakkeP sten Nr 397 September 2015 2 Bytte lejlighed haves atalielejlighed på 3 værelser med stor have. Ønsker fladt hus på 3-4 eller 5 værelser henvendelse til Niels Wilken 40 41 05 45 3 4 5 6 7 8

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 15. august 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Nina Rytter (NR) og Per Zoffmann Jensen (PZ) og Jørgen Lau (JL) BO-VEST: Michael

Læs mere

Grillaften på Brogårds Plads. 10 års jubilæum. Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret.

Grillaften på Brogårds Plads. 10 års jubilæum. Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret. Grillaften på Brogårds Plads 10 års jubilæum Sæt X i kalenderen fredag d.19.august Program og yderligere oplysninger i augustnummeret. VA 4 syd Nr. 7 - juli 2011 fra den kommunale indvielse af pladsen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent.

1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 1. Valg af ordstyrer og referent Eva 17-36 bliver valgt som ordstyrer, Johnny 16-76 som referent. 2. Valg af to stemmetællere Hvem der blev stemmetæller fik referenten desværre ikke noteret ned. 3. Godkendelse

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev.

Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. DIRIGENT: TINA LAURSEN Freddy startede mødet med, at byde velkommen til vores nye suppleant Bianca Balslev. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt

2. Godkendelse af referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 8. december 2014 Referatet blev godkendt Afdelingsbestyrelsesmøde 21. januar 2015, kl. 19:00 Referat Til stede: Bestyrelsen: Suppleanter: Drift/BO-Vest: Dirigent: Referent: Vibeke Hansen (afbud), Maja Reutzer, Anita Wittusen, Tonny Bodal (afbud)

Læs mere

Punkt 0. Velkomst til MN og HB og udlevering af nøgler til AB kontoret m.m.

Punkt 0. Velkomst til MN og HB og udlevering af nøgler til AB kontoret m.m. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 4. maj 2010 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Katja Eggertsen (KE), Per Zoffmann (PZ), Mette Nielsen (MN) og Henrik Borgstrøm

Læs mere

Hy lde posten ISSN X Nr. 376 Marts 2017

Hy lde posten ISSN X Nr. 376 Marts 2017 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 376 Marts 2017 BO-VEST Malervangen 1, 2600 Glostrup, www.bo-vest.dk 88 18 08 80 Åbningstider: Hverdage 10-14 Torsdag 10-17 Fax: 88 18 08 81 mailadresse: bo-vest@bo-vest.dk

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet

VA Afdeling 10, Hyldespjældet VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 3. september 2015 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen(AB): Per Zoffmann (PZ), Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Laila Kiss (LK), Jørgen

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 11. maj 2015 Referat af: Kombineret bestyrelsesmøde og ordinært repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 3. juni 2015

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 3. juni 2015 VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 3. juni 2015 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Per Zoffmann (PZ), Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Jørgen Lou (JL) BO-VEST: Ejendomsleder

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

VA 4 syd Nr. 9 september 2011

VA 4 syd Nr. 9 september 2011 VA 4 syd Nr. 9 september 2011 Seksplettet køllesvinger taget af Sanne Nissen Onsdag 21.september afholdes det årlige budgetbeboermøde se mere side 4, 5 og bagsiden Indhold : CAFE ØRNEN MENU SEPTEMBER 3

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Anemonevej

Afdelingsbestyrelsen Anemonevej Bestyrelsesmøde onsdag den 10. August 2016. Fremmødte: Tove Pedersen, Grethe Jørgensen og Gitte Væggemose Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 17. maj 2016 2. Orientering siden sidst 3. Aktivitetsskemaet

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 30. maj 2016 M: E:

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej Herning 30. maj 2016 M: E: Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 30. maj 2016 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emner Sommer i

Læs mere

Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet

Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet Referat af beboermøde den 9. december 2014 Åpark Kollegiet 1. Valg af dirigent Tanja 2. Valg af referent Helene 7, 3, 13 3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse 4. Godkendelse af dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen

Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Boligselskabet Tinggården Afdelingsbestyrelsen Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde onsdag d. 19 april 2006. kl. 18.00 I Gruppe J fælleshus Tinggården 152 Dagsorden den 19 april 2006 1. Nyt til / fra Ejendomskontoret

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

VA-afdeling 10, Hyldespjældet

VA-afdeling 10, Hyldespjældet Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 7. november 2013 Vinie Hansen (VH), Sif Enevold (SE), Marianne Bahl (MB), Nina Rytter (NR), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL)

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 7. juni 2017

VA Afdeling 10, Hyldespjældet. Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 7. juni 2017 VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat af afdelingsbestyrelsesmøde den 7. juni 2017 Møde med Dina Staal kl. 17.00 18.30 om digitalt beboerdemokrati AB-møde kl. 19.00 22.00 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

GalgebakkeP sten. Nr 392 Marts 2015

GalgebakkeP sten. Nr 392 Marts 2015 GalgebakkeP sten Nr 392 Marts 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fra 1 april vil åbningstiden fremover være: SØNDAG fra Kl. 11.00 til 13.00 ONSDAG fra Kl. 16.00 til 18.00 vi håber på forståelse

Læs mere

Nyhedsbrev 03. februar 2015

Nyhedsbrev 03. februar 2015 Nyhedsbrev 03. februar 2015 Trædrejning Nu er vi klar med undervisning i trædrejning. Indtil videre er der undervisning hver Tirsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00 Torsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU)

Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Beretning 2014-15 Det Grønne Miljøudvalg (GMU) Med udgangspunkt i den Agendaplan (miljøhandleplan), der blev vedtaget af beboermødet i september 2014, følger her en gennemgang af GMU s aktiviteter i det

Læs mere

Glædelig Påske INDHOLD. VA 4 syd Nr.3 Marts 2008

Glædelig Påske INDHOLD. VA 4 syd Nr.3 Marts 2008 INDHOLD CAFE ØRNEN 3 SLUK LYSET DANMARK 4 GENBRUG 5 NYT FRA BRUGERGRUPPEN 5 BILLEDER FRA FASTELAVN 6-7 STRØMBESPARELSER I KØKKENET 8-9 NØRKLEKLUBBEN 9 VA 4 syd Nr.3 Marts 2008 KALENDER 10 VAGTORDNING 10

Læs mere

VA 4 SYD NR. 8 DECEMBER 2005. Glædelig Jul og godt Nytår

VA 4 SYD NR. 8 DECEMBER 2005. Glædelig Jul og godt Nytår VA 4 SYD NR. 8 DECEMBER 2005 Glædelig Jul og godt Nytår 1 INDHOLD LYSFEST PÅ BROGAARDS PLADS side 3 BEBOERHUSET ØRNEN 4 NYE TIDER FOR GENBRUG 5 NEMMEST GENNEM VINTEREN 6-8 FOTOKLUB 8 SOLBESKINNET DRAGEDAG

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Tirsdag den På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Tirsdag den På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Tirsdag den 16.09.2013 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og refe rent. 2. Godkendelse afforretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2015

ARENDSE NYT Februar 2015 ARENDSE NYT Februar 2015 Indholdsfortegnelse Februar 2015 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage Konkurrence Personale Nyt Vi siger farvel Referat af beboermøde Aktivitetsplan Frisør

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE

BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE BRUG DIN INDFLYDELSE KOM TIL AFDELINGSMØDE Vær med til at bestemme i din afdeling Alle beboere har noget at sige, og du kan være med til at træffe de gode beslutninger, så din afdeling bliver et endnu

Læs mere

Hyldeposten. ISSN X Nr. 372 Juli 2016

Hyldeposten. ISSN X Nr. 372 Juli 2016 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 372 Juli 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til beboermøde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen Side 6 Vi du være ambassadør? Side 7 40 års jubilæum

Læs mere

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter

Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl i Aulum Fritidscenter Til beboerne Afd. 136 Anemonevej Aulum Aulum, den 6. september 2010 Referat afdelingsmøde afholdt, tirsdag den 31. august 2010, kl. 19.00 i Aulum Fritidscenter Der var mødt 12 beboere repræsenterende 10

Læs mere

December 2017/Januar 2018

December 2017/Januar 2018 December 2017/Januar 2018 Sydtoften 8 7200 Grindsted Tlf.: 72 13 10 40 Himmelblaa@billund.dk www.billund.dk/cafehimmelblaa 1 Café Himmelblå Udgives af Café Himmelblå. Redaktion: Alice Henriksen (ansv.)

Læs mere

INDHOLD CAFE ØRNEN 3 VEDLIGEH9LDELSE/MASTERPLAN 4-5 UDLEJNING AF BEBOERHUS 5-6 GENBRUG 6 SÅ ER DET AFGJORT 7 KLIMA PÅ MENUEN 8 VAGTORDNING 9

INDHOLD CAFE ØRNEN 3 VEDLIGEH9LDELSE/MASTERPLAN 4-5 UDLEJNING AF BEBOERHUS 5-6 GENBRUG 6 SÅ ER DET AFGJORT 7 KLIMA PÅ MENUEN 8 VAGTORDNING 9 VA 4 syd Betonhjertet juni 2008 Nr. 6 juni 2008 1 INDHOLD CAFE ØRNEN 3 VEDLIGEH9LDELSE/MASTERPLAN 4-5 UDLEJNING AF BEBOERHUS 5-6 GENBRUG 6 SÅ ER DET AFGJORT 7 KLIMA PÅ MENUEN 8 VAGTORDNING 9 KALENDER 9

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september 2009

VA Afdeling 10, Hyldespjældet Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september 2009 Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde d. 1. september 2009 1 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen: Vinie Hansen, Per Zoffmann, Anne Tittmann, Victoria Dahl, Sif Enevold BO-VEST: Afdelingsleder Michael Jensen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande

Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Referat af stiftende afdelingsmøde i afdeling 21 Mårslet Tirsdag, den 21. maj 2013 Til stede: 50 husstande Hovedbestyrelsen Lene Hansen (LH) Administrationen Allan Søstrøm (AS) Morten Kraft (MK) Kristian

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere