Tirsdag den 12. maj 2015 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00"

Transkript

1 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup Der bydes på et let måltid fra kl I bedes tilmelde jer til spisning hos Vibeke Rømming eller : 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år 5. Orientering om dækning af tillægsydelser 6. Endelig godkendelse af årsregnskab for boligafdelingerne 7. Endelig godkendelse af årsregnskab for AB 8. Forelæggelse af budget 2016 for AB 9. Orientering fra afdelingsmøder 10. Oprettelse af anpartsselskab i Albertslund Boligselskab 11. Behandling af eventuelt indkomne forslag forslag fra ni rådet angående antal af medlemmer fra hver afdeling i organisationsbestyrelsen 12. Valg af næstformand til selskabsbestyrelsen - På valg er Per Mogensen modtager genvalg 13. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - På valg er bestyrelsesmedlemmer: - alle modtager genvalg Hans Holm Dorte Nejrup Winnie Duncan - På valg er bestyrelsessuppleant: Kurt Andersen 14. BO-VESTs repræsentantskabsmøde den 26. maj 15. Valg af medlemmer til repræsentantskabet i BO-VEST 16. Valg af revisor 17. Eventuelt Med venlig hilsen Albertslund Boligselskab 1

2 Til drøftelse og beslutning: 1. Valg af dirigenter - at repræsentantskabet godkender Karl Neumann som dirigent. 2. Valg af referent - at repræsentantskabet godkender Tina Jepsen som referent. 3. Valg af stemmetællere - at repræsentantskabet vælger to stemmetællere. 4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år v/ Karl Neumann - at repræsentantskabet godkender bestyrelsens årsberetning. Repræsentantskabet skal godkende side 17 i den fælles beretning for BO-VEST Beretning vedlægges. 5. Orientering om dækning af tillægsydelser v/per Mogensen : - at repræsentantskabet tager orienteringen om kriterierne for dækning af tillægsydelser til efterretning. Organisationsbestyrelsen har gennemgået brugen af tillægsydelser i 2014 og på baggrund af dette udarbejdet en oversigt, hvor kriterierne for dækning af tillægsydelser er tilrettet. 2

3 Tillægsydelser vil fremover blive dækket, som det fremgår af nedennævnte skema: Betales af: IT ydelser Support til driftsleder / ejendomskontor Support til varmemester Fast referent på diverse møder Økonomisupport, der ligger udover basis Implementering af nye systemer, der ligger udover basis Servicering / deltagelse i underudvalg nedsat i afdelingen Referent på afdelingsmøder Enkeltstående referent opgaver Planlægning af kurser og konferencer Øvrige enkeltstående tillægsydelser under kr. Albertslund Boligselskab Boligafdelingen / via aftale (mulighed for tilkøb af afdelingskoordinatorordning) Afdelingerne har mulighed for at ansøge organisationsbestyrelsen om dækning af tillægsydelser, der ikke pr. automatik dækkes af Albertslund Boligselskab, 6. Endelig godkendelse af årsregnskaber for boligafdelingerne v/annesophie Hansen : - at repræsentantskabet godkender årsregnskaberne for boligafdelingerne. Beskrivelse: Årsregnskaber for boligafdelingerne vil lægge til gennemsyn inden mødet. Der er mulighed for at rekvirerer et eksemplar hos Tina Jepsen, 7. Endelig godkendelse af årsregnskab for Albertslund Boligselskab v/annesophie Hansen - at repræsentantskabet godkender årsregnskabet for AB. Årsregnskab er vedlagt. Årsregnskab er behandlet og godkendt af organisationsbestyrelsen. 3

4 8. Forelæggelse af budget 2016 for Albertslund Boligselskab v/annesophie Hansen Administrationen indstiller: - at repræsentantskabet tager budget 2016 for AB til efterretning. Buget 2016 for AB er vedlagt. Budget er behandlet og godkendt af organisationsbestyrelsen. 9. Orientering fra afdelingsmøder v/karl Neumann - at repræsentantskabet drøfter de afholdte beboermøder. 10. Oprettelse af anpartsselskab i Albertslund Boligselskab v/hans Holm - at repræsentantskabet godkender oprettelse af anpartsselskab i Albertslund Boligselskab. Beskrivelse På Damgårdsarealet har der været en aftale om, at medarbejderne har stået for vedligeholdelse af de grønne fællesområder, snerydning, hvor andelene har betalt et aftalt beløb for dette arbejde. På et tidspunkt valgte Buernes andelsboligforening, at stoppe dette samarbejde. Ovennævnte aftale opfylder ikke betingelserne i bekendtgørelsen om sideaktiviteter, hvilket ved flere lejligheder har været drøftet tidligere i ni-rådet og i organisationsbestyrelsen. Buernes grundejerforening henvendte sig i februar måned til BO-VEST, hvor de bad om et tilbud på pasning af de grønne områder m.m. Efter aftale med FU bød Damgårdsarealet på pasning af de grønne områder, under forudsætning af, at ordningen samtidig lovliggøres. Der blev afgivet et tilbud, som Buerne accepterede. Administrationen har derfor undersøgt muligheden for lovliggørelse af ordningen, samt samtidig i samarbejde med BL undersøgt, om det er muligt at køre videre med den nuværende ordning. Dette er desværre ikke en mulighed pga. lovændring i

5 Bestyrelsen indstiller derfor til repræsentantskabet, at der oprettes et anpartsselskab, hvori fællesarbejder på Damgårdsarealet kan håndteres. Dette betyder, at alt fremtidig arbejde der udføres for andelene, vil blive styret igennem det nyoprettede selskab, og at der skal afregnes moms, udarbejdes regnskab etc. Organisationsbestyrelsen vil uddelegere kompetencen til ni rådet. 11. Behandling af eventuelt indkomne forslag v/karl Neumann Der er indkommet forslag fra ni rådet på Damgårdsarealet. Det fremgår af normalvedtægterne for almene boligorganisationer, hvem der er berettigede til at opstille og blive valgt til organisationsbestyrelsen. Disse rettigheder til at engagere sig i beboerdemokratiet, kan ikke kan begrænses i egne vedtægter. Forslaget er således ikke muligt at realisere inden for almen boliglovgivningens rammer, hvorfor organisationsbestyrelsen ikke bringer forslaget til afstemning. Formanden vil i stedet under beretningen bringe emnet til debat. Forslag til Albertslund Boligselskabs Repræsentantskab Ændring til AB s Vedtægter Der tilføjes en regel: Ingen afdeling kan opnå mere end 2 medlemmer i bestyrelsen, således at det kan være 2 medlemmer eller 1 medlem og 1 suppleant. Forslaget er fremsæt af ni rådet på Damgårdsarealet. 12. Valg af næstformand til selskabsbestyrelsen - at repræsentantskabet vælger en næstformand. På valg er Per Mogensen, der modtager genvalg. Derudover opstiller Maj-Brit Brander som næstformand. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede repræsentanter i at opstille. 5

6 13. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til selskabsbestyrelsen - at repræsentantskabet vælger 3 medlemmer for 2 år, samt at der vælges suppleanter til bestyrelsen. Det er kun 1. suppleanten der deltager ved bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede repræsentanter i at opstille. På valg er: Bestyrelsesmedlemmer: Hans Holm modtager genvalg Dorte Nejrup modtager genvalg Winnie Duncan modtager genvalg Derudover opstiller Kurt Andersen som bestyrelsesmedlem Suppleant: Kurt Andersen 14. BO-VEST repræsentantskabsmøde den 26. maj v/karl Neumann - at repræsentantskabet drøfter det forestående BO-VEST repræsentantskabsmøde. - at repræsentantskabet indstiller en repræsentant fra AB s organisationsbestyrelse som førstesuppleant til BO-VEST bestyrelse Beskrivelse Ifølge BO-VEST s vedtægter udpeger hver boligorganisation et medlem til BO-VEST s bestyrelse. Følgende er på valg: - Næstformand Dorthe Larsen - Bestyrelsesmedlemmerne Hugo Thuge og Jørgen Fahlgren - Suppleanterne Helle Winkel (førstesuppleant) og Svend Larsen (anden suppleant). Førstesuppleanten deltager kun på BO-VEST bestyrelsesmøde, hvis der er et medlem der træder ud af BO-VEST bestyrelse, eller er længere varigt syg. 6

7 15. Valg af medlemmer til repræsentantskabet i BO-VEST - at repræsentantskabet vælger et antal medlemmer, udover de beboervalgte medlemmer i AB's bestyrelse til BO-VESTs repræsentantskab. Beskrivelse AB har 11 pladser i repræsentantskabet for BO-VEST. Alle 11 repræsentanter skal være beboere. Medlemmerne i BO-VESTs bestyrelse er fødte medlemmer. Alle repræsentanter der vælges til repræsentantskabsmødet, skal deltage i repræsentantskabsmødet den 26. maj. Bestyrelsen opfordrer alle interesserede repræsentanter i at opstille. 16. Valg af revisor v/ Karl Neumann - at repræsentantskabet vælger EY som revisorfirma. Nuværende revisionsfirma er EY. 17. Eventuelt Med venlig hilsen Albertslund Boligselskab Bilag: Punkt 4 BO-VEST årsberetning (side 17) Punkt 7 Årsregnskab 2014 for Albertslund Boligselskab Punkt 8 Budget 2016 for Albertslund Boligselskab 7

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen

Dagsorden: Øvrige deltagere uden stemmeret: org.bestyrelsen. Øvrige deltagere: Pia Christiansen Jytte Jensen Kristine Jacobsen Boligselskabet Domea København Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag d. 13. december 2011 kl. 18.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74

Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Boligselskabet Domea Faxe Referat af repræsentantskabsmøde mandag den 21. marts 2011 i fælleslokalet Grønningen 74 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen

Ulrik B. Hoffmeyer punkt 0, Controller Simon Tornø Olesen punkt 3-6, Annesophie Hansen og Tina Jepsen Albertslund Boligselskab 27. januar 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 26. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen

Mødedeltagere fra boligorganisationen: Flemming Grebak Annie Munk Jette Mejhart Flemming Buss Jan Dahl Jeanet Strømmen Boligselskabet Domea Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Der afholdtes mandag den 29. juni 2015 kl. 18.00 i Servicecenter Solrød beliggende Lindeholmen 6, st. th Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Boligselskabet BSB Svendborg

Boligselskabet BSB Svendborg Boligselskabet BSB Svendborg Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i Hjerteparkens fælleshus, Svendborg Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 4 2 Godkendelse

Læs mere

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune)

Karl Neumann, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt Claus Heje (Albertslund Kommune) Albertslund Boligselskab 15. august 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. august kl. 17.00 Deltagere: Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Poulsen, John Christiansen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech

Afbud fra: Karl Neumann, Hugo Thuge, Biba Schwoon og Ulla Rønnow Rønnebech Referat af Bestyrelsesmøde nr. 85 i BO-VEST Tirsdag den 21. april 2015 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 21. april 2015 23. Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren Allan

Læs mere

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup #JobInfo Criteria=KABside1# Referat Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. oktober 2013, kl. 19.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup Til stede: David Nielsen-Ourø, Svend Lyster, Orla Neumann,

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. HVALSØ BOLIGSELSKAB 24. februar 2014 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. Deltagere: Afbud: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Bettina

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, onsdag den 11. marts 2015 kl. 13.00 i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning...

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere