Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf-e Dansk A Henrik Romby Filtenborg Madsen (HRM) og Charlotte Husted Ryberg (CHR) Hold 802 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Det selvbiografiske i ny dansk litteratur og medier (fakta, fiktion, koder og kontrakter) (CHR) Skrive- og skriftlighedsforløb (forløb om skriftlighed) (HRM) Retorik, argumentation, stilistik og sociolingvistik (forløb om mundtlighed) (CHR) Den fantastiske litteratur (folkeviser, myter, eventyr og romantik) (HRM) Det moderne Gennembrud (HRM) Humorens væsen, virkemidler og funktioner (HRM) Forløb om ny realisme, minimalisme og realismebrud - dansk litteratur i 00 erne og nu (CHR) Nyhedsjournalistik komposition, virkemidler, fakta og fiktion (CHR) Fortællende journalistik (CHR) Lyrikforløb med særlig fokus på futurisme og ekspressionisme (HRM) Eksistentialisme (HRM) 1

2 Titel 1 Det selvbiografiske i ny dansk litteratur og medier (fakta, fiktion, koder og kontrakter) Selvbiografi og dobbeltkontrakt (fra Christensen og Jensen: Livsværk, 2008, s ). Christina Hesselholdt: af Hovedstolen (1998) Carsten Andersen: Barndom i billeder, Politiken, 13. september Blendstrup: af Gud taler ud (2006) Knud Romer: af Den som blinker er bange for døden (2006) Dorte Washuus Bundgaard: Selvfølgelig må forfattere lyve, Kristeligt Dagblad, februar 2007 Erling Jepsen: af Kunsten at græde i kor (2001) M.L. Kjølbye: Hemmeligheder er sønderjysk tortur, Information, 22. juni Merete Pryds Helle: af Kære Mai (2012) (oplæg til skriftlig opgave) Om performative selvbiografier og hverdagsliv (fra Rostbøll og Friis: Hybriddigte, 2012, s ) Lone Hørslev: Jeg ved ikke om den slags tanker er normale og Onsdag d. 3. December (2009) Löfström: Lige Lone og lige alle andre, Information, 4. marts 2009 Selvfremstilling i en postmoderne medietid (fra Christensen og Jensen: Livsværk, 2008, s ). Supplerende materiale: Dokumentarfilm af Joachhim Ladefoged: Mirror (2008) Klip fra Kaplers mockumentary: AFR (2007) Mikael Berthelsens interview med Morten Messerschmidt fra De uaktuelle nyheder, Øvelser i fortællertyper og fortælleteknik ud fra tegneserien om Søren Bruun (Kopi fra Mogens Gradenwitz: Den europæiske novelle) Klip med oplæsning af Jens Blendstrup fra Selvvalgt værk i relation til dette forløb Ca. 45 moduler af 25 minutter Fakta/fiktion, koder og kontrakter samt fortælleteknik. Introduktion til tekstgenrer og tekstlæsning at få kursisterne til at blive interesserede læsere. Lære at anvende et danskfagligt begrebsapparat. 2

3 Vi arbejder både med mundtlig og skriftlig fremstilling: Fortælling, referat, redegørelse, diskussion, debat, analyse, fortolkning. Mundtlige elevoplæg, klassesamtale, gruppearbejde, læreroplæg, diverse CL-strukturer. Titel 2 Skrive- og skriftlighedsforløb Notatark om stilistisk analyse Notatark om kommunikationsmodellen Notatark om skriftlige genrer Notatark om redskaber og faser i udarbejdelsen af skriftlige tekster samt respons (alle fire notatark udarbejdet af fagkonsulent Susan Mose) En lille nisse rejste af Jul. Chr. Gerson (1845) Uddrag fra Fælder af Kim Blæsebjerg (2002) Tekstens helhed og sammenhæng fra Det sproglige i dansk (2005) red. Lützen, pp og forskellige kommaøvelser på nettet. Dertil også flere forskellige småtekster med henblik på koblingsøvelser. 20 lektioner a 25 minutter Vi har arbejdet med spørgsmål som: hvad er en tekst? Hvordan er en tekst opbygget? Hvad er kommunikation? Hvordan karakteriserer man stil? Introduktion til tekstgenrer samt basalt sprogligt analyseværktøj. Fokus på den skriftlige proces fra tanke til produkt: tænkeskrivning, hurtigskrivning, brainstorming, mindmaps, idegenerering, at skrive, at give respons. Korrekt sprogbrug herunder arbejde med kommaregler. Klasseundervisning, samtaler, dialog, pararbejde, individuel vejledning i skriveworkshops 3

4 Titel 3 Retorik, argumentation, stilistik og sociolingvistik (forløb om mundtlighed) Hensigtsmæssig kommunikation (Helle Hvass: Mundtligt dansk, Gyldendal, s. 8-11) Det retoriske pentagram De 3 talegenrer: Den politiske tale, den juridiske tale og lejlighedstalen (Helle Hvass: Mundtligt dansk, Gyldendal, s. 16) Retorikkens appelformer (Helle Borup: Ud med sproget, Frydenlund, s ). Argumentation (Helle Borup: Ud med sproget, Frydenlund, s ). Autoritets- og ordvalgsargumenter (Lützen: Sprog og kommunikation, DLF, 2005), s og Om stilfigurer: Levende sprog i manuskriptet (Helle Hvass: Mundtligt dansk, Gyldendal, s ) Om sprog, norm og variation fra Langdahl m.fl.: Krydsfelt, Gyldendal (2010) s Taler: J. F. Kennedy: Ich bin ein Berliner, 26. juni 1963 Martin Luther King: I have a Dream, 1963 Dronningens Nytårstale 2010 Uddrag af Kings tale på Kennedys tale på Dronningens nytårstale i tv-udgave Film om Engelsk i dansk fra DR2 Film om sproglig variation: Voices of the world af Janus Billeskov Jansen (2007). Diverse øvelser om argumentation, sproglig variation og stilistik Ca. 45 moduler af 25 minutter Retorikkens virkemidler (appelformer, argumenter, stilfigurer) med særligt henblik på analyse af taler, men også andre sproglige ytringer er blevet analyseret med udgangspunkt i det retoriske pentagrams 4

5 dimensioner. Til slut i forløbet beskæftigede vi os tillige med diverse sociolingvistiske variationer (dialekt, kronolekt, sociolekt m.v.) i det danske sprog. Klasseundervisning, elevoplæg, gruppearbejde, pararbejde/summegrupper, diverse CL-strukturer. Titel 4 Den fantastiske litteratur (folkeviser, myter, eventyr og romantik) Folkeviser Elverhøj Germand Gladensvend Harpens Kraft Nilus og Hillelil Erik Skammelsøn Elverskud Om Middelalderen i Krydsfelts grundbog, pp Om folkeviser i Litteraturhåndbogen, pp Myter Om myter i Faglige forbindelser i dansk, pp Uddrag fra Platons Symposion Syndefaldsmyten Skibsdregens fortælling af Karen Blixen (1942) Eventyr Den trekantede hat Fyrtøjet af H. C. Andersen (1835) Om folkeeventyr og kunsteventyr i Lykkeland, pp Den grimme ælling af Andersen (1843) Nattergalen af Andersen (1843) Om eventyrfunktioner og dets historie i Lykkeland, pp Romantik Klokken af Andersen (1850) Romantikkens Evangelium af Heinrich Steffens (1802) Guldhornene af Adam Oehlenschläger (1803) Duggen af Grundtvig (1808) 5

6 Om romantikken i Litteraturhåndbogen, pp Blicher: Sildig Opvaagnen (1828) (læst med CHR) youtube-klip fra Shrek (15 min.) Samtale om interteksttualitetsbegrebet og eventyrgenren Aktantmodellen Poul Reumerts oplæsning af Guldhornene Supplerende individuel læsning i Litteraturhåndbogen om H.C. Andersen. 60 lektioner a 25 minutter. Dels et overblik over den tidlige danske litteraturs udvikling, dels kendskab til forskellige litterære udtryksforhold, dels temalæsninger. Fokus på forskelle/ligheder mellem folkeeventyr og kunsteventyr. Kendskab til de taksonomiske niveauer: analyse og fortolkning. Arbejde med resume, referat, redegørelse, diskussion og perspektivering. Klasseundervisning, læreroplæg, powerpoints, dialog og debat, par- og summeøvelser samt gruppearbejde og gruppefremlæggelser i matrixgrupper og på klassen for at træne oplæg, undervejs også små individuelle oplæg. Titel 5 Det moderne gennembrud "Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur" af Georg Brandes (1871) Om Det moderne Gennembrud i Krydsfelts Grundbog, pp Uddrag fra: "Kvindernes underkuelse" af John Stuart Mill (1861) Om Det moderne Gennembrud i Litteraturhåndbogen, pp pp Karens Jul af Amalie Skram (1885) Naadsensbrød af Henrik Pontoppidan (1885) Den sidste balkjole af Herman Bang (1887) En lille replik af Bang (1890) 6

7 Frøkenen af Bang (1883) Uddrag fra Fru Marie Grubbe af I. P. Jacobsen (1876) Lønningsdag. En idyl af Martin A. Nexø (1900) Et Dukkehjem af Henrik Ibsen (1879) (værk) Sammenlignende billedanalyse af P.J. Larsen: Livet i en sjællandsk bondegård ved middagstid (1852) og H.A. Brendekilde: Udslidt (1889) Individuel læsning om periodens forfattere i Litteraturhåndbogen Forskellige filmklip om perioden og forfatterne fra DR2s serie tallet på vrangen Billedanalyse i forbindelse med impressionismen - forskellige danske og franske impressionistiske malerier Et Dukkehjem tv-teater af Palle Kjærulff-Schmidt (1974) Ekskursion til Statens Museum for Kunst: Guldalder og Det moderne Gennembrud. 70 lektioner a 25 minutter. Litteraturhistorisk læsning. Kendskab til periodens historiske, kulturelle og litterære tendenser. Analyse, fortolkning og vurdering - både mundtligt og skriftligt. Det gennemgående tema for forløbet har været kvindens rolle i samfundet og litteraturens behandling heraf, men har også inddraget andre tekster, der bidrager til en forståelse for Brandes ideer. Læreroplæg, matrixarbejde, små oplæg, klassediskussion. Forløbet sluttede med værkarbejde i gruppe, som blev fremlagt på klassen. Titel 6 Humorens væsen, virkemidler og funktioner 50 kilo på den fede måde, pp indledning til bogen Så gælder det rumba (2002) red. Auring, DLF Humor for krop og sjæl af Per Højholt fra Stenvaskeriet og andre stykker (1988) Gyldendal 7

8 Opslag om humor, Holbergs Epistola CCLXVI (om komedien) Hvad skaber latter?, pp i Så gælder det rumba Han får for lidt Østkyst Hustlers, 1996 Skabssvenskere, Benny Andersen, 1991 Liste over stilistiske virkemidler, troper og figurer (fra retorikforløbet) Humorens lille leksikon fra Så gælder det rumba, pp Mohammed Atta i Paradis, Morten Sabroe, Politiken p. 151 om nyhedskriterier, Krydsfelt Peter Seeberg Ved parkeringspladsen, 1997 Jens Blendstrup Pensionist på Vespa, 2000 Analyse af TV-reklamer: Medier (2005), Madsen, Gyldendal (om TV-reklamer), pp pp Tulip leverpostej: Oddset: Oddset: 9AD2DF&index=16 Viasat: Ikea: Live fra Bremens tolkning: =1 L easy: Analyse af trykte reklamer: Medietid (2002), Kristensen, DLF, pp (om reklameanalyse) Reklame for Workzone-arbejdstøj (2001) Reklame for Spies-rejser (1997) Kursisterne skulle selv hver finde en reklame, som blev genstand for gruppeanalyse Skema til reklameanalyse Afsnit fra Casper og Mandrilaftalen (video), 1999, 25 minutter Østkyst Hustlers Han får for lidt (cd) The Dictator (2012) Sasha Baron Cohen, 90 minutter (video) 8

9 Forskellige youtube-klip fra satireprogrammet Normalerweize, DR2 Forskellige tegneserier Selvvalgt værk i relation til dette forløb 50 lektioner a 25 minutter Med udgangspunkt i emnet har der været både fokus på litteratur, sprog og medier. Humor i forskellige genrer med henblik på at afdække humorens væsen, virkemidler og funktioner, særligt i reklamer. Sprogbegreber fra tidligere forløb er blevet repeteret, sammen med retorik og argumentation. Fortsat arbejde med de taksonomiske niveauer, både mundtligt og skriftligt. Klasseundervisning, gruppearbejde, små individuelle øvelser, faglig evaluering. Der har særligt været fokus på mundtlige fremlæggelser både i matrixgrupper, men også på klassen. Titel 7 Forløb om ny realisme, minimalisme og realismebrud - dansk litteratur i 00 erne og nu Om virkelighedstemaet i ny dansk realisme (fra Nye øjne at se med, 2006, s. 9-23) Jan Sonnergaard: Radiator (værk) (1996) Naja Maria Aidt: Som englene flyver (1993) Naja Maria Aidt: Torben og Maria (2006) Om minimalismens koncept koncentrat af Kaspar Ingolfs artikel: Minimalismens koncept fra Synsvinkler (1999)) Helle Helle: En lille tur (2000) Helle Helle: En stol for lidt (2000) Helle Helle: Roligt ungt par (2000) Katrine Marie Guldager: Nørreport (2005) Interview med Jan Sonnergaard i litteraturtidsskriftet StandART vol. 5, 1997 Interview med Jan Sonnergaard: Forklaringen kommer først i sidste 9

10 linje, Politiken 29. marts 2003 Ca. 48 moduler af 25 minutter Om virkelighedstemaet i ny dansk realisme med særligt fokus på hverdagsrealisme og realismebrud samt tematiseringen af kontraktspærring mellem mennesker. I relation til teksterne af Helle Helle og Guldager beskæftigede vi os med den særlige gren af realismen, som kan kaldes minimalisme. Gruppefremlæggelser, klasseundervisning, pararbejde, læreroplæg. Titel 8 Nyhedsjournalistik: fakta, fiktion, koder og kontrakter Mediehistorie (Krydsfelt s ) Fakta og fiktion, koder og kontrakter (Krydsfelt s : avisens faktagenrer, nyhedstrekanten, informations- og opinionsgenrer) Analyse af avisnyheder og pressefotografi (Krydsfelt s : avistyper, nyhedskriterier, sproglige virkemidler) Clement Kjersgaard: Ti principper for bedre journalistik, kronik i Politiken d. 8. december Andersen, Faber, Vuorela: Det store tv-nyhedsteater, Politiken, d. 10. januar Oversigt over Fakta- og Fiktionskoder Dokumentarfilm: Davis Guggenheim: En ubekvem sandhed (2006) (medieværk) Joachim Ladefogeds: Mirror (2008) Max Kestner: Rejsen til ophavet (2004) Sammenlignende analyse af diverse aviser (Politiken, Information, Ekstra Bladet, B.T og Jyllands-Posten) på en specifik dag. Et udvalg af tabloidpressens forsider med henblik på analyse af sproglige virkemidler. 10

11 Uddrag fra TV-Avisen på DR1: Udbrud af TB i Thisted fra Horsbøl m.fl: Den iscenesatte virkelighed, Systime, 2005 Ca. 30 moduler af 25 minutter Mediehistorie, nyhedskriterier, nyhedsjournalistisk sprogbrug, nyhedstrekanten og fakta- og fiktionskoder i nyhedsjournalistik og dokumentargenren. Gruppefremlæggelser, klasseundervisning, pararbejde, læreroplæg. Titel 9 Fortællende journalistik Herman Bang: Branden, Herman Bang: En fattigmandsknejpe, Morten Sabroe: Et svin i Berlin, Information, 2. januar Morten Sabroe: Undskyld kan de sige mig, Politiken, 2. juli Rie Pedersen: Fortællende journalistik, Gyldendal, (2005), s , og Narrativ journalistik: Heissel og Henriksen: Når kirurgen mister modet (afsnit 1), Jyllands- Posten, 19. september Christiansen og Faber: Skyggen - historien om en ulykke (afsnit 1-6), Politiken, oktober Rie Pedersen: Fortællende journalistik, Gyldendal (2005), s Mikkel Hvid: Faktion, fakta og fortælling, Cfje, 18. maj Ca. 50 moduler af 25 minutter Fortællende journalistik fra Bangs feullietonjournalistik i 1880 erne over 11

12 New Journalism og Gonzo-journalistik til moderne narrativ journalistik. Fokus har været på fortælleteknikken - især genrens brug af litterære (herunder sproglige) virkemidler samt på forholdet mellem fakta- og fiktionskoder i den fortællende journalistik. Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde og -fremlæggelse. Titel 10 Lyrikforløb med særlig fokus på futurisme og ekspressionisme Op, al den Ting, som Gud har gjort, 1734 af Brorson Angst,1838 af Emil Aarestrup På Memphis Station, 1906 af Johannes V. Jensen Aarhundredet, 1918 af Emil Bønnelycke Raadhuspladsen, 1918 af Emil Bønnelycke Nat i Berlin, 1927 af Tom Kristensen Det blomstrende Slagsmål, 1920 af Tom Kristensen Træet i Istedgade, 1929 af Harald Herdal Terminologi, af Klaus Rifbjerg "BYEN", 1980 af Michael Strunge "Hver dag", 1981 af Søren Ulrik Thomsens Rytmen og digtets ydre form fra Digtbogen af Mose/Ravn (2003), pp Berlin, 1920 grafisk digt af Emil Bønnelycke Litteraturhåndbogen bind 1, pp (om Futurisme), pp (om ekspressionisme og om tiden) Forfatterlæsninger i Litteraturhåndbogen bind 2 Diverse malerier fra især perioden lektioner af 25 minutter Læsning af lyrik, arbejde med metaforer og billedsprog generelt. Repetition af stilfigurer. Forløbet har både haft et historisk fokus på især futurisme og ekspressionisme, men samtidig også en sproglig stilistisk vinkel på digtene. 12

13 Kursistoplæg individuelle og i mindre grupper, klasseundervisning, par- og individuelt arbejde. Faglig evaluering. Titel 10 Eksistentialisme Martin A. Hansen Løgneren (1950) (værk) Martin A. Hansen Høstgildet (1947) Stig Dagerman Att döda ett barn (1955) (ved CHR) Peter Seeberg Hullet (1962) Peter Seeberg Stilladset (1962) Albert Camus uddrag af Sisyfosmyten (1942) Jean-Paul Sartre uddrag af Eksistentialisme er humanisme (1946) Læsning af forfatterskaber i Litteraturhåndbogen bind 2 Læsning om perioden i Litteraturhåndbogen bind 1, pp lektioner a 25 minutter. Arbejde med både den kristne og den ateistiske eksistentialisme som begreber om som udtryk i teksterne. Forløbet kommer i forlængelse af forrige forløb, hvor vi bl.a. arbejdede med lyrikkens svar på samfundets/ideologiernes problemer før, mellem og efter de to krige. Fokus på Heretica, livets absurditet, om valget. Træning af analyse og fortolkning af litterære tekster. Repetition af novelleanalyse. Eksamenstræning. Læreroplæg, powerpointpræsentationer, matrixarbejde (eksamenstræning), kursistoplæg (især forfatterpræsentationer). 13

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2015 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014 VUF, Voksenuddannelsescenter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 VUF, Voksen

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommereksamen 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution VUF Voksenundervisningscenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2019 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTx Dansk A Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 1c

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg HF-e Dansk A Lars Kjær Sørensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2018 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Dansk A Anitta Bodil

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Retur til forside Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk-A Jørgen Klærke STU-DanskAhh1213-F16-MAR Oversigt over planlagte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: 2012 / 2014 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 3. semester og 4. semester Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2018 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution ZBC-Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Irving Eist rlhhx21

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A KKB t2014c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Skive-Viborg HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-enkeltfag Dansk A Lars

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-maj 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2015 KVUC hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2010-2011 Institution ZBC Vordingborg Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Nordvestsjællands HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Adam

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 09/10 Institution Holstebro Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016/2017 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business Dansk A Benedicte

Læs mere

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Kim Rafn Uge Tema Litteratur Formål Lære hinanden at kende. Noveller: Solstrålen Mundtlige mål: Kunne arbejde med læste tekster gennem analysemetoder Dansk fagdag Indhold:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF kreativ Dansk A Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Martin Selmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015- maj 2018 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni 2017 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. UVB-Danskhh1113-F15. Hold

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. UVB-Danskhh1113-F15. Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F15 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen UVB-Danskhh1113-F15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011-2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Horsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Karen Mejer Overby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg - Skive HF og VUC VUC HF enkeltfag Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viborg HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby vdh6da132013/14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Skole htx Dansk A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Sune Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Dansk C Jonas Andersen-Silvestri

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2016 VUC Fredericia

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.G

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution HSSYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk niveau A Jesper Valdemar Fischer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Tradium, Mariagerfjord Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk A Bente Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk niveau A Anne-Mette Utzon-Frank

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A

Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2016 Institution KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2015/2016 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Jane Larsen Hold 2.D

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 2 C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Gitte Finnerup

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2014/2015 Institution Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium, Esbjerg Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 1.B

Læs mere

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik. Historisk læsning: middelalder (folkeviser/folkeeventyr)

Forløb om mundtlighed: argumentationsanalyse og retorik. Historisk læsning: middelalder (folkeviser/folkeeventyr) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2017 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Grenaa Tekniske Skole htx Dansk A Else Marie

Læs mere