Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2013 VUF, Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf-e Dansk A Henrik Romby Filtenborg Madsen (HRM) og Charlotte Husted Ryberg (CHR) Hold 802 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Det selvbiografiske i ny dansk litteratur og medier (fakta, fiktion, koder og kontrakter) (CHR) Skrive- og skriftlighedsforløb (forløb om skriftlighed) (HRM) Retorik, argumentation, stilistik og sociolingvistik (forløb om mundtlighed) (CHR) Den fantastiske litteratur (folkeviser, myter, eventyr og romantik) (HRM) Det moderne Gennembrud (HRM) Humorens væsen, virkemidler og funktioner (HRM) Forløb om ny realisme, minimalisme og realismebrud - dansk litteratur i 00 erne og nu (CHR) Nyhedsjournalistik komposition, virkemidler, fakta og fiktion (CHR) Fortællende journalistik (CHR) Lyrikforløb med særlig fokus på futurisme og ekspressionisme (HRM) Eksistentialisme (HRM) 1

2 Titel 1 Det selvbiografiske i ny dansk litteratur og medier (fakta, fiktion, koder og kontrakter) Selvbiografi og dobbeltkontrakt (fra Christensen og Jensen: Livsværk, 2008, s ). Christina Hesselholdt: af Hovedstolen (1998) Carsten Andersen: Barndom i billeder, Politiken, 13. september Blendstrup: af Gud taler ud (2006) Knud Romer: af Den som blinker er bange for døden (2006) Dorte Washuus Bundgaard: Selvfølgelig må forfattere lyve, Kristeligt Dagblad, februar 2007 Erling Jepsen: af Kunsten at græde i kor (2001) M.L. Kjølbye: Hemmeligheder er sønderjysk tortur, Information, 22. juni Merete Pryds Helle: af Kære Mai (2012) (oplæg til skriftlig opgave) Om performative selvbiografier og hverdagsliv (fra Rostbøll og Friis: Hybriddigte, 2012, s ) Lone Hørslev: Jeg ved ikke om den slags tanker er normale og Onsdag d. 3. December (2009) Löfström: Lige Lone og lige alle andre, Information, 4. marts 2009 Selvfremstilling i en postmoderne medietid (fra Christensen og Jensen: Livsværk, 2008, s ). Supplerende materiale: Dokumentarfilm af Joachhim Ladefoged: Mirror (2008) Klip fra Kaplers mockumentary: AFR (2007) Mikael Berthelsens interview med Morten Messerschmidt fra De uaktuelle nyheder, Øvelser i fortællertyper og fortælleteknik ud fra tegneserien om Søren Bruun (Kopi fra Mogens Gradenwitz: Den europæiske novelle) Klip med oplæsning af Jens Blendstrup fra Selvvalgt værk i relation til dette forløb Ca. 45 moduler af 25 minutter Fakta/fiktion, koder og kontrakter samt fortælleteknik. Introduktion til tekstgenrer og tekstlæsning at få kursisterne til at blive interesserede læsere. Lære at anvende et danskfagligt begrebsapparat. 2

3 Vi arbejder både med mundtlig og skriftlig fremstilling: Fortælling, referat, redegørelse, diskussion, debat, analyse, fortolkning. Mundtlige elevoplæg, klassesamtale, gruppearbejde, læreroplæg, diverse CL-strukturer. Titel 2 Skrive- og skriftlighedsforløb Notatark om stilistisk analyse Notatark om kommunikationsmodellen Notatark om skriftlige genrer Notatark om redskaber og faser i udarbejdelsen af skriftlige tekster samt respons (alle fire notatark udarbejdet af fagkonsulent Susan Mose) En lille nisse rejste af Jul. Chr. Gerson (1845) Uddrag fra Fælder af Kim Blæsebjerg (2002) Tekstens helhed og sammenhæng fra Det sproglige i dansk (2005) red. Lützen, pp og forskellige kommaøvelser på nettet. Dertil også flere forskellige småtekster med henblik på koblingsøvelser. 20 lektioner a 25 minutter Vi har arbejdet med spørgsmål som: hvad er en tekst? Hvordan er en tekst opbygget? Hvad er kommunikation? Hvordan karakteriserer man stil? Introduktion til tekstgenrer samt basalt sprogligt analyseværktøj. Fokus på den skriftlige proces fra tanke til produkt: tænkeskrivning, hurtigskrivning, brainstorming, mindmaps, idegenerering, at skrive, at give respons. Korrekt sprogbrug herunder arbejde med kommaregler. Klasseundervisning, samtaler, dialog, pararbejde, individuel vejledning i skriveworkshops 3

4 Titel 3 Retorik, argumentation, stilistik og sociolingvistik (forløb om mundtlighed) Hensigtsmæssig kommunikation (Helle Hvass: Mundtligt dansk, Gyldendal, s. 8-11) Det retoriske pentagram De 3 talegenrer: Den politiske tale, den juridiske tale og lejlighedstalen (Helle Hvass: Mundtligt dansk, Gyldendal, s. 16) Retorikkens appelformer (Helle Borup: Ud med sproget, Frydenlund, s ). Argumentation (Helle Borup: Ud med sproget, Frydenlund, s ). Autoritets- og ordvalgsargumenter (Lützen: Sprog og kommunikation, DLF, 2005), s og Om stilfigurer: Levende sprog i manuskriptet (Helle Hvass: Mundtligt dansk, Gyldendal, s ) Om sprog, norm og variation fra Langdahl m.fl.: Krydsfelt, Gyldendal (2010) s Taler: J. F. Kennedy: Ich bin ein Berliner, 26. juni 1963 Martin Luther King: I have a Dream, 1963 Dronningens Nytårstale 2010 Uddrag af Kings tale på Kennedys tale på Dronningens nytårstale i tv-udgave Film om Engelsk i dansk fra DR2 Film om sproglig variation: Voices of the world af Janus Billeskov Jansen (2007). Diverse øvelser om argumentation, sproglig variation og stilistik Ca. 45 moduler af 25 minutter Retorikkens virkemidler (appelformer, argumenter, stilfigurer) med særligt henblik på analyse af taler, men også andre sproglige ytringer er blevet analyseret med udgangspunkt i det retoriske pentagrams 4

5 dimensioner. Til slut i forløbet beskæftigede vi os tillige med diverse sociolingvistiske variationer (dialekt, kronolekt, sociolekt m.v.) i det danske sprog. Klasseundervisning, elevoplæg, gruppearbejde, pararbejde/summegrupper, diverse CL-strukturer. Titel 4 Den fantastiske litteratur (folkeviser, myter, eventyr og romantik) Folkeviser Elverhøj Germand Gladensvend Harpens Kraft Nilus og Hillelil Erik Skammelsøn Elverskud Om Middelalderen i Krydsfelts grundbog, pp Om folkeviser i Litteraturhåndbogen, pp Myter Om myter i Faglige forbindelser i dansk, pp Uddrag fra Platons Symposion Syndefaldsmyten Skibsdregens fortælling af Karen Blixen (1942) Eventyr Den trekantede hat Fyrtøjet af H. C. Andersen (1835) Om folkeeventyr og kunsteventyr i Lykkeland, pp Den grimme ælling af Andersen (1843) Nattergalen af Andersen (1843) Om eventyrfunktioner og dets historie i Lykkeland, pp Romantik Klokken af Andersen (1850) Romantikkens Evangelium af Heinrich Steffens (1802) Guldhornene af Adam Oehlenschläger (1803) Duggen af Grundtvig (1808) 5

6 Om romantikken i Litteraturhåndbogen, pp Blicher: Sildig Opvaagnen (1828) (læst med CHR) youtube-klip fra Shrek (15 min.) Samtale om interteksttualitetsbegrebet og eventyrgenren Aktantmodellen Poul Reumerts oplæsning af Guldhornene Supplerende individuel læsning i Litteraturhåndbogen om H.C. Andersen. 60 lektioner a 25 minutter. Dels et overblik over den tidlige danske litteraturs udvikling, dels kendskab til forskellige litterære udtryksforhold, dels temalæsninger. Fokus på forskelle/ligheder mellem folkeeventyr og kunsteventyr. Kendskab til de taksonomiske niveauer: analyse og fortolkning. Arbejde med resume, referat, redegørelse, diskussion og perspektivering. Klasseundervisning, læreroplæg, powerpoints, dialog og debat, par- og summeøvelser samt gruppearbejde og gruppefremlæggelser i matrixgrupper og på klassen for at træne oplæg, undervejs også små individuelle oplæg. Titel 5 Det moderne gennembrud "Indledning til Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur" af Georg Brandes (1871) Om Det moderne Gennembrud i Krydsfelts Grundbog, pp Uddrag fra: "Kvindernes underkuelse" af John Stuart Mill (1861) Om Det moderne Gennembrud i Litteraturhåndbogen, pp pp Karens Jul af Amalie Skram (1885) Naadsensbrød af Henrik Pontoppidan (1885) Den sidste balkjole af Herman Bang (1887) En lille replik af Bang (1890) 6

7 Frøkenen af Bang (1883) Uddrag fra Fru Marie Grubbe af I. P. Jacobsen (1876) Lønningsdag. En idyl af Martin A. Nexø (1900) Et Dukkehjem af Henrik Ibsen (1879) (værk) Sammenlignende billedanalyse af P.J. Larsen: Livet i en sjællandsk bondegård ved middagstid (1852) og H.A. Brendekilde: Udslidt (1889) Individuel læsning om periodens forfattere i Litteraturhåndbogen Forskellige filmklip om perioden og forfatterne fra DR2s serie tallet på vrangen Billedanalyse i forbindelse med impressionismen - forskellige danske og franske impressionistiske malerier Et Dukkehjem tv-teater af Palle Kjærulff-Schmidt (1974) Ekskursion til Statens Museum for Kunst: Guldalder og Det moderne Gennembrud. 70 lektioner a 25 minutter. Litteraturhistorisk læsning. Kendskab til periodens historiske, kulturelle og litterære tendenser. Analyse, fortolkning og vurdering - både mundtligt og skriftligt. Det gennemgående tema for forløbet har været kvindens rolle i samfundet og litteraturens behandling heraf, men har også inddraget andre tekster, der bidrager til en forståelse for Brandes ideer. Læreroplæg, matrixarbejde, små oplæg, klassediskussion. Forløbet sluttede med værkarbejde i gruppe, som blev fremlagt på klassen. Titel 6 Humorens væsen, virkemidler og funktioner 50 kilo på den fede måde, pp indledning til bogen Så gælder det rumba (2002) red. Auring, DLF Humor for krop og sjæl af Per Højholt fra Stenvaskeriet og andre stykker (1988) Gyldendal 7

8 Opslag om humor, Holbergs Epistola CCLXVI (om komedien) Hvad skaber latter?, pp i Så gælder det rumba Han får for lidt Østkyst Hustlers, 1996 Skabssvenskere, Benny Andersen, 1991 Liste over stilistiske virkemidler, troper og figurer (fra retorikforløbet) Humorens lille leksikon fra Så gælder det rumba, pp Mohammed Atta i Paradis, Morten Sabroe, Politiken p. 151 om nyhedskriterier, Krydsfelt Peter Seeberg Ved parkeringspladsen, 1997 Jens Blendstrup Pensionist på Vespa, 2000 Analyse af TV-reklamer: Medier (2005), Madsen, Gyldendal (om TV-reklamer), pp pp Tulip leverpostej: Oddset: Oddset: 9AD2DF&index=16 Viasat: Ikea: Live fra Bremens tolkning: =1 L easy: Analyse af trykte reklamer: Medietid (2002), Kristensen, DLF, pp (om reklameanalyse) Reklame for Workzone-arbejdstøj (2001) Reklame for Spies-rejser (1997) Kursisterne skulle selv hver finde en reklame, som blev genstand for gruppeanalyse Skema til reklameanalyse Afsnit fra Casper og Mandrilaftalen (video), 1999, 25 minutter Østkyst Hustlers Han får for lidt (cd) The Dictator (2012) Sasha Baron Cohen, 90 minutter (video) 8

9 Forskellige youtube-klip fra satireprogrammet Normalerweize, DR2 Forskellige tegneserier Selvvalgt værk i relation til dette forløb 50 lektioner a 25 minutter Med udgangspunkt i emnet har der været både fokus på litteratur, sprog og medier. Humor i forskellige genrer med henblik på at afdække humorens væsen, virkemidler og funktioner, særligt i reklamer. Sprogbegreber fra tidligere forløb er blevet repeteret, sammen med retorik og argumentation. Fortsat arbejde med de taksonomiske niveauer, både mundtligt og skriftligt. Klasseundervisning, gruppearbejde, små individuelle øvelser, faglig evaluering. Der har særligt været fokus på mundtlige fremlæggelser både i matrixgrupper, men også på klassen. Titel 7 Forløb om ny realisme, minimalisme og realismebrud - dansk litteratur i 00 erne og nu Om virkelighedstemaet i ny dansk realisme (fra Nye øjne at se med, 2006, s. 9-23) Jan Sonnergaard: Radiator (værk) (1996) Naja Maria Aidt: Som englene flyver (1993) Naja Maria Aidt: Torben og Maria (2006) Om minimalismens koncept koncentrat af Kaspar Ingolfs artikel: Minimalismens koncept fra Synsvinkler (1999)) Helle Helle: En lille tur (2000) Helle Helle: En stol for lidt (2000) Helle Helle: Roligt ungt par (2000) Katrine Marie Guldager: Nørreport (2005) Interview med Jan Sonnergaard i litteraturtidsskriftet StandART vol. 5, 1997 Interview med Jan Sonnergaard: Forklaringen kommer først i sidste 9

10 linje, Politiken 29. marts 2003 Ca. 48 moduler af 25 minutter Om virkelighedstemaet i ny dansk realisme med særligt fokus på hverdagsrealisme og realismebrud samt tematiseringen af kontraktspærring mellem mennesker. I relation til teksterne af Helle Helle og Guldager beskæftigede vi os med den særlige gren af realismen, som kan kaldes minimalisme. Gruppefremlæggelser, klasseundervisning, pararbejde, læreroplæg. Titel 8 Nyhedsjournalistik: fakta, fiktion, koder og kontrakter Mediehistorie (Krydsfelt s ) Fakta og fiktion, koder og kontrakter (Krydsfelt s : avisens faktagenrer, nyhedstrekanten, informations- og opinionsgenrer) Analyse af avisnyheder og pressefotografi (Krydsfelt s : avistyper, nyhedskriterier, sproglige virkemidler) Clement Kjersgaard: Ti principper for bedre journalistik, kronik i Politiken d. 8. december Andersen, Faber, Vuorela: Det store tv-nyhedsteater, Politiken, d. 10. januar Oversigt over Fakta- og Fiktionskoder Dokumentarfilm: Davis Guggenheim: En ubekvem sandhed (2006) (medieværk) Joachim Ladefogeds: Mirror (2008) Max Kestner: Rejsen til ophavet (2004) Sammenlignende analyse af diverse aviser (Politiken, Information, Ekstra Bladet, B.T og Jyllands-Posten) på en specifik dag. Et udvalg af tabloidpressens forsider med henblik på analyse af sproglige virkemidler. 10

11 Uddrag fra TV-Avisen på DR1: Udbrud af TB i Thisted fra Horsbøl m.fl: Den iscenesatte virkelighed, Systime, 2005 Ca. 30 moduler af 25 minutter Mediehistorie, nyhedskriterier, nyhedsjournalistisk sprogbrug, nyhedstrekanten og fakta- og fiktionskoder i nyhedsjournalistik og dokumentargenren. Gruppefremlæggelser, klasseundervisning, pararbejde, læreroplæg. Titel 9 Fortællende journalistik Herman Bang: Branden, Herman Bang: En fattigmandsknejpe, Morten Sabroe: Et svin i Berlin, Information, 2. januar Morten Sabroe: Undskyld kan de sige mig, Politiken, 2. juli Rie Pedersen: Fortællende journalistik, Gyldendal, (2005), s , og Narrativ journalistik: Heissel og Henriksen: Når kirurgen mister modet (afsnit 1), Jyllands- Posten, 19. september Christiansen og Faber: Skyggen - historien om en ulykke (afsnit 1-6), Politiken, oktober Rie Pedersen: Fortællende journalistik, Gyldendal (2005), s Mikkel Hvid: Faktion, fakta og fortælling, Cfje, 18. maj Ca. 50 moduler af 25 minutter Fortællende journalistik fra Bangs feullietonjournalistik i 1880 erne over 11

12 New Journalism og Gonzo-journalistik til moderne narrativ journalistik. Fokus har været på fortælleteknikken - især genrens brug af litterære (herunder sproglige) virkemidler samt på forholdet mellem fakta- og fiktionskoder i den fortællende journalistik. Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde og -fremlæggelse. Titel 10 Lyrikforløb med særlig fokus på futurisme og ekspressionisme Op, al den Ting, som Gud har gjort, 1734 af Brorson Angst,1838 af Emil Aarestrup På Memphis Station, 1906 af Johannes V. Jensen Aarhundredet, 1918 af Emil Bønnelycke Raadhuspladsen, 1918 af Emil Bønnelycke Nat i Berlin, 1927 af Tom Kristensen Det blomstrende Slagsmål, 1920 af Tom Kristensen Træet i Istedgade, 1929 af Harald Herdal Terminologi, af Klaus Rifbjerg "BYEN", 1980 af Michael Strunge "Hver dag", 1981 af Søren Ulrik Thomsens Rytmen og digtets ydre form fra Digtbogen af Mose/Ravn (2003), pp Berlin, 1920 grafisk digt af Emil Bønnelycke Litteraturhåndbogen bind 1, pp (om Futurisme), pp (om ekspressionisme og om tiden) Forfatterlæsninger i Litteraturhåndbogen bind 2 Diverse malerier fra især perioden lektioner af 25 minutter Læsning af lyrik, arbejde med metaforer og billedsprog generelt. Repetition af stilfigurer. Forløbet har både haft et historisk fokus på især futurisme og ekspressionisme, men samtidig også en sproglig stilistisk vinkel på digtene. 12

13 Kursistoplæg individuelle og i mindre grupper, klasseundervisning, par- og individuelt arbejde. Faglig evaluering. Titel 10 Eksistentialisme Martin A. Hansen Løgneren (1950) (værk) Martin A. Hansen Høstgildet (1947) Stig Dagerman Att döda ett barn (1955) (ved CHR) Peter Seeberg Hullet (1962) Peter Seeberg Stilladset (1962) Albert Camus uddrag af Sisyfosmyten (1942) Jean-Paul Sartre uddrag af Eksistentialisme er humanisme (1946) Læsning af forfatterskaber i Litteraturhåndbogen bind 2 Læsning om perioden i Litteraturhåndbogen bind 1, pp lektioner a 25 minutter. Arbejde med både den kristne og den ateistiske eksistentialisme som begreber om som udtryk i teksterne. Forløbet kommer i forlængelse af forrige forløb, hvor vi bl.a. arbejdede med lyrikkens svar på samfundets/ideologiernes problemer før, mellem og efter de to krige. Fokus på Heretica, livets absurditet, om valget. Træning af analyse og fortolkning af litterære tekster. Repetition af novelleanalyse. Eksamenstræning. Læreroplæg, powerpointpræsentationer, matrixarbejde (eksamenstræning), kursistoplæg (især forfatterpræsentationer). 13

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2015 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Hfe Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Hold Lene Friis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution IBC Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Karina Juhl Jensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 12/13 Institution Uddannelse Fag og niveau VUC Vest Hf Dansk A Lærer(e) Maiken Brøndum Ravn - Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Hf fagpakke PÆD Dansk A

Læs mere

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 2014/15 Institution VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2012 juni CABH Erhvervsgymnasiet hhx Dansk A Søren K. Sørensen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2013 VUC Vest, Grindsted afd. Hfe Dansk niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk niveau A

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk

Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009. Årsplan dansk 1. klasse 2013-2014, klasselærer

Læs mere

Kortprosaen i undervisningen

Kortprosaen i undervisningen 1 (11) Kortprosaen i undervisningen Struktur 1. Indledning 2. Et konkret forløb emne/ miniprojekt i eget fag i. pædagogiske principper (personlig tilgang) ii. baggrund kortprosaen iii. konkret tekstvalg

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 VUF

Læs mere

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation

Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Fagbeskrivelser: Logik og argumentation Indhold DANSK side 1 1. Arbejdsformer, overvejelser og produkt side 1 Pædagogiske overvejelser og indhold side 2 2. Forløbets danskfaglige mål og faglige indhold

Læs mere

Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål

Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål Årsplan for dansk Ak10vet 10. D og 10. P skoleåret 2013/14 Uge Emne Indhold Materialer/tekster Læringsmål Slutmål 33 Introuge Præsentation af klasser, lærere og fag. Introtur med overnatning. Få nogle

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver

DANSK LEKTIONSKATALOG. med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver LEKTIONSKATALOG DANSK 2013 2014 med retningslinjer og bedømmelseskriterier for BA-opgaver Danskafdelingen Institut for Fremmedsprog, Litteratur og Lingvistik Islands Universitet Indholdsfortegnelse BA

Læs mere

Inspirationshæfte Videre efter HF

Inspirationshæfte Videre efter HF Inspirationshæfte Inspirationshæfte Videre efter HF Udgiver: Projekt Videre efter HF Udgivelsesår: 2013 Foto: Projektets egne medarbejdere Design: Stormes Grafisk Få yderligere information om projekt Videre

Læs mere

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen

Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Tiltag i forhold til læsning, der gælder for hele skolen Indholdsfortegnelse: Læsning på hvert klassetrin....3 Læsning i børnehaveklassen..3 Læsning i 1. - 2. klasse 4 Læsning i 3. - 6. klasse 5 Læsning

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3

Alle SR-fag: Oplev SR 1:1 fælles oplæg til elever 3 1 Indhold: Alle SR-fag: "Oplev SR 1:1" fælles oplæg til elever 3 Alle SR-fag: "World Watch": Undervisningsplan for Matematik/informationsteknologi 12 Oplæg til elever for Teknologi/Design 16 Oplæg for

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007

Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Møde for skriftlige censorer i dansk 2hf juli 2007 Indhold: Forord s. 3 A-niveau efter reformen.... s. 4 Nye bedømmelseskriterier. s. 4 Nye karakterer s. 7 Fem eksempler på besvarelser... s. 8 Besvarelse

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Ulla Hass Hansen juli 2014 Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem til mellemtrinnet med skønlitteratur i fokus.

Læs mere

Prøver - Evaluering Undervisning

Prøver - Evaluering Undervisning Prøver - Evaluering Undervisning Dansk Maj juni 2014 Ved læringskonsulenter Pernille Tjellesen og Jette Henriksen 1 Indholdsfortegnelse Forord 4 Læsning og retskrivning 4 Retskrivning 4 De klassiske staveproblemer

Læs mere