Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K."

Transkript

1 Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 23. april 2014, i Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup (kom kl ), Povl Koch, Inger Toft, Claus Topsøe-Jensen, Marianne Ellensdatter Hansen, Anna Berg Fiber, Claus Neble, Lars Schou Pedersen, Lene Strand, Lars Seerup, Sven Nørgård, Sharon Parker, Bodil Thestrup Jensen, Marlene Lindsten og Lotte Høst Hansen. Afbud: Antti Samppa og Rasmus C. Olsen Medarbejderrepræsentant: Dida Grundtvig Protokolfører: Gitte Breiting. Gæst: John Gylsvig Pkt Pkt Pkt Sammensætningen af menighedsrådet, jf. lov om menighedsråd og forretningsordenen 2, stk. 4. Medlemmers oplysninger om tvivl om habilitet, menighedsrådets beslutning(er) om inhabilitet, jf. lov om menighedsråd 26 og forretningsordenen 6. Overflytning af punkt(er) til lukket eller åbent møde, godkendelse af dagsorden, jf. forretningsordenen 5, stk. 2. Ingen bemærkninger Marlene Lindsten og Lotte Høst Hansen oplyste, at de er inhabile under pkt Afstemning om, hvorvidt pkt. 336 skal behandles på åbent møde For forslaget er 5 personer: Lars Schou Pedersen, Anna Berg Fiber, Inger Toft, Lars Seerup og Claus Topsøe- Jensen Imod forslaget er 6 personer: Claus Neble, Povl Koch, Marianne Ellensdatter Hansen, Lene Strand, Sharon Parker og Sven Nørgård Beslutning om, at pkt. 336 behandles på lukket møde som sidste punkt på dagsordenen. Pkt Formandsbeslutninger til menighedsrådets efterretning, jf. lov om menighedsråd 30, stk. 2. Pkt bortfalder.

2 Pkt (pkt. 326 fra mødet den 9/4 2014) Vil menighedsrådet ved sit næste ordinære møde den 23/ drøfte og eventuelt beslutte, om det vil indgive en decorum-klage, som Povl Kochs klage af 14/ I modsat fald vil formanden skrive til stiftskontorchef Helle Ostenfeld, at menighedsrådet ikke finder anledning til at indgive en decorum-klage over sognepræst Selma Ravn. NB! Landsforeningen af Menighedsråd har meddelt, at decorum-sager ikke er undtaget fra den almindelige regel om at menighedsrådets møder er offentlige. Desuden har Selma Ravn skrevet til formanden, at hun ikke har indvendinger imod, at denne sag bliver behandlet ved et åbent møde. Povl Koch har også indgivet en decorum-klage over Peter Birch, men den er videresendt fra Københavns Stift til Helsingør Stift. Behandlet under lukket møde. Pkt Pkt Pkt Pkt Valg af et medlem som protokolfører fra og med mødet den 21. maj 2014 i stedet for sognefuldmægtigen, idet denne har rigeligt administrativt arbejde, og protokolføringen bliver meget lettere, når der kun skal skrives beslutninger i protokollen. Bilag nr. 103 Notat af 31. marts 2014 om Menighedsrådets beslutningsprotokol (udsendt ad mødet den 9. april). Hemmeligt valg af midlertidig næstformand under Claus Nebles sygefravær. Valg af medlem til stående udvalg under Claus Nebles sygefravær (de andre medlemmer er formanden og Sven Nørgård). Valg af medlem til bestyrelsen for Stanleys Gaard under Claus Nebles sygefravær (de andre medlemmer er Povl Koch og Lars Schou Pedersen). Beslutning om at Lars Seerup overtager opgaven fra og med august Bortfaldet Bortfaldet Bortfaldet side 2 af 7

3 Pkt Pkt Pkt Lars Seerup den 12/4 2014: Arbejdsmiljøudvalget foreslår, at menighedsrådet giver formanden for arbejdsmiljøudvalget bemyndigelse til at bestille Landsforeningen arbejdsmiljøkonsulent til at foretage gruppeinterviews med henblik på revision af APV en. Der henvises til pkt. 2 i vedlagte referat fra det årlige medarbejdermøde den 25/ Bilag 105 vedlagt Referat af det årlige medarbejdermøde 25/2 2014, Povl Kochs Erklæring af 2/3 2014, referat af møder i arbejdsmiljøudvalget 24/3 og 3 /4 2014, samt Arbejdsmiljøpolitik for Vor Frelsers Kirke. Povl Koch den 3 /4 2014: Første kvartalsrapport Bilag 106 vedlagt - Første kvartalsrapport (pkt. 306 fra mødet 19/ samt pkt. 294 fra mødet 19/2 2014) Godkendelse af budget for koncerter 2014 Bilag 94 og bilag 96 vedlagt Pkt (pkt. 319 fra mødet 19/ pkt. 329 fra mødet 9/4 2014) Povl Kochs forslag af 11/ vedrørende mistillidserklæring for formanden (bilag 104 omdelt ad mødet 9/4 2014) (annulleret ved mødet 9/4 2014) kan det anses for definitivt trukket tilbage? Godkendt Godkendt Punktet er udgået. side 3 af 7

4 Pkt Povl Kochs forslag den 11/4 2014: Forslag til beslutning om projekt for kirkens hovedindgang. (glasdøre i hovedindgangen) Bilag 107 Brev af 11/ fra arkitekt Gitte Hoff Pkt (pkt. 305 fra mødet den 19/3 2014) Principbeslutning om projekt til renovering af kirkens mekaniske urværk Pkt (pkt. 307 fra mødet den 19/3 2014) Marlene Lindsten foreslår, at kirkebladet skal udkomme 3 eller helst 4 gange om året: Der har været ønske om, at kirkebladet kun skal udkomme to gange om året, men det synes jeg er for lidt. Jeg tror ikke, at folk gemmer et kirkeblad i et halvt år. Og med et blad for en så lang periode er det ikke muligt at oplyse om eventuelle nyheder og nye tiltag. Men jeg mener stadig samtidig, at kirkebladet er et vigtigt kommunikationsmiddel for kirken. Jeg foreslår derfor, at kirkebladet skal udkomme med tre eller fire numre om året. Bladet koster ca kr. til grafikeren samt tryk og ca kr. for omdelingen, i alt ca kr. pr. nummer. 4 kirkeblade om året vil således koste ca kr. og 3 vil koste ca kr. Pkt (pkt. 309 fra mødet den 19/3 2014) Povl Koch: Forslag til nedsættelse af PR-udvalg (hjemmeside, kirkeblad ect.) Afstemning om en fleksibel anbringelse af glasdøren og at projektet udvides med en genopretning af de 3 gitterporte ved hovedindgangen, evt. med automatisk åbning. Finansiering fra hensatte midler fra For forslaget, 9 personer: Claus Neble, Sharon Parker, Sven Nørgård, Povl Koch, Marlene Lindsten, Jette Arendrup, Anna Berg Fiber, Lars Seerup og Inger Toft. Imod forslaget: Marianne Ellensdatter Hansen. Blank, 3 personer: Lars Schou Pedersen, Claus Topsøe-Jensen og Lene Strand. Forslaget vedtaget kr. godkendes til udarbejdelsen af projektforslag formål 58. side 4 af 7

5 Pkt (pkt. 310 fra mødet den 19/3 2014) Povl Koch: Principbeslutning om ny askefællesgrav på kirkegården Pkt (pkt. 311 fra mødet den 19/3 2014) Povl Koch: Principbeslutning om istandsættelse af Gyldenløve-klokken Pkt Povl Koch den 11/4 2014: Beslutning om underskrift af samarbejdsaftale vedr. fælles kirkekontor. Bilag om samarbejdsaftalen fremsendes snarest. Pkt Povl Koch den 21/3 2014: Mandat vedr. byggesag for Stanleys Gaard og lejekontrakt for Fedtekælderen Menighedsrådet godkender principprojekt vedr. ny askefællesgrav med udgangspunkt i udviklingsplan for kirkegården samt projekt for digitalt kort. Finansiering af hensatte midler fra Afstemning For forslaget, 11 personer: Claus Neble, Povl Koch, Sven Nørgård, Sharon Parker, Jette Arendrup, Marlene Lindsten, Lars Schou Pedersen, Lene Strand, Anna Berg Fiber, Lars Seerup og Inger Toft Imod forslaget: Marianne Ellensdatter Hansen Blank: Claus Topsøe-Jensen særstandpunkt: 4 er en følge af en beslutning i provstiudvalget i efteråret 2013, gående ud på at provstiudvalget vil betale de nødvendige bygningsændringer under forudsætning af at kontorfællesskabet placeres på 2. sal. Der vil derfor ikke være råd til andre placeringer end på 2. sal, og 4 er for så vidt overflødig. Forslaget er vedtaget. Menighedsrådet giver Stanleys Gaards bestyrelse mandat til at forestå indretningen af Stanleys Gaard og udformning af lejekontrakten for Fedtekælderen. side 5 af 7

6 Pkt Pkt Kontaktpersonen orienterer ( åben del ), jf. vedtægt for kontaktperson, afsnit om kirkefunktionærer, 3. pkt. Bilag 97 Det årlige medarbejdermøde 25/ (omdelt ad møde 19/3 2014) Povl Koch fremlægger sin Erklæring af 2/ Bilag 98 (omdelt ad mødet 19/3 2014) Både bilag 97 og bilag 98 er indeholdt i vedlagte Bilag 105. Orienteringer (ikke MR-beslutninger). a) Stående udvalg b) Stanleys Gaards bestyrelse c) Æstetisk udvalg / messehagel d) Præsterne / aktivitetsudvalg e) Organisterne f) Menighedsplejen g) Arkivudvalg h) Kirkehaven i) Fedtekælderen Bilag 108 vedlagt Pjece fra Kirkens Korshær til landets menighedsråd Pkt Evt. Mødet den 5. maj og spisningen - starter først kl.19 med spisning under mødet. Dagsorden udsendes fremover også pr. e- mail. Pkt Frivillige til at arrangere bordene ved næste menighedsrådsmøde onsdag den 21. maj Claus Neble og Sven Nørgård SAGSLISTE FOR LUKKET MØDE Pkt Forslag til beslutning(er) om medarbejderforhold og orientering ved kontaktpersonen ( lukket del ), jf. vedtægt for kontaktperson, afsnit om kirkefunktionærer, 3. pkt. Udeladt. Mødet slut kl Næste møde 21. maj 2014 side 6 af 7

7 Valgte medlemmer: Jette Arendrup Povl Koch Inger Toft Claus Topsøe-Jensen Marianne Ellensdatter Hansen Anna Berg Fiber Claus Neble Lars Schou Pedersen Lene Strand Lars Seerup Sven Nørgård Sharon Parker Stedfortrædere for valgte medlemmer: Rasmus C. Olsen Antti Samppa Bodil Thestrup Jensen Fødte medlemmer/præster: Marlene Lindsten Lotte Høst Hansen side 7 af 7

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K.

Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Beslutningsprotokol for ordinært menighedsrådsmøde onsdag den 19. marts 2014, Stanleys Gaard, St. Søndervoldstræde 2, 1. sal, 1419 K. Mødedeltagere: Jette Arendrup, Inger Toft (forlod mødet kl. 21.20),

Læs mere

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350.

Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. Tårnvej 350, 2610 Rødovre Referat fra møde i Grøndalslund Sogns Menighedsråd torsdag den 28. november 2013 kl. 18 i Sognegården, Tårnvej 350. NB! Der er spisning fra kl. 18 til kl. 18.30 Tilstede: Peter

Læs mere

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen

1 Præsentation af medarbejderne ved kirken samt præsentation af kirkeværgen Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 8.01.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen John Berwick Martin Ringsmose Claus Weber Birgitte Skovgaard

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde Udkast til referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, torsdag den 4. juni kl.18.00. Forventes afsluttet senest kl. 22.00. NB : Evt. bemærkninger til udkast til referat bedes meddelt kirkekontoret

Læs mere

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden:

Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter med følgende dagsorden: Til medlemmerne af Rosenvængets sogns menighedsråd, personalerepræsentant og kirkeværge Referat af møde nr. 17 i Rosenvængets sogns menighedsråd onsdag d. 6. maj 2015 kl. 19.30 i Luther Kirkens Korcenter

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

B. Beslutningspunkter

B. Beslutningspunkter Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den 5.11.2014 kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1. Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Den 15. Jun 2005 Blad nr. 1 Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød menighedsråd, onsdag den 15. Jun kl.18.00 i Solrød Strandkirke Fraværende med afbud: Åse Sørensen, Gunna Jørgensen Mogens Sørensen

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Blad nr. 2972 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 21. august 2014 Afbud: Rune Viberg og medarbejderrepræsentant Jesper Kronholm. Medarbejderrepræsentanten Bent Skovbro Hansen forlod mødet efter mødets

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail.

Vester Hassing Menighedsråd c/o Tommy Hvedhaven, formand Drosselvej 82, Vester Hassing, 9310 Vodskov tlf.nr. 98 25 74 41 mail: hvedhaven@hotmail. Referat af menighedsrådsmøde tirsdag, den 11. marts 2014, kl. 19.00 i Sognegården - menighedssalen Mødeleder: Tommy Hvedhaven Referent: Else Gjedde Afbud: Peder M. Jacobsen, Asger Mørch Gæst: Jessie Jørgensen

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015

Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 Referater af Allerslev menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Menighedsrådet for Allerslev Sogn Referat af menighedsrådsmødet i Allerslev den 8. januar 2015 Tilstede: KB, FKC, TD-J, BK, IR, PM, LJ og ERP

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat fra menighedsrådsmødet den 25. marts 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: Lissi Sørensen, Anders Tornbjerg På mødet bliver følgende

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter.

Skovlunde Sogns Menighedsråd Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde. Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Ordinært menighedsrådsmøde Referat af ÅBEN møde Tidspunkt: Deltagere: Afbud: Ej mødt: Referent: Onsdag den 28. januar 2015 kl. 17:30-21:20 i Skovlunde Kirkecenter. Lars Green Bach (LGB), Jan Frisell (JF),

Læs mere

Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant

Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge og medarbejderrepræsentant Til 29. januar 2014 medlemmer af Århus Domsogns menighedsråd, kirkeværge pb/kng og medarbejderrepræsentant REFERAT af menighedsrådsmødet torsdag, den 16. januar 2014 kl. 19.00 i Skolegade 17. Til stede:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Onsdag den 19. november 2014 kl. 16.30 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Erik Andreassen

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift torsdag d. 11. februar 2010. Dok. nr. 10/26641/10 Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere