BRUGERVEJLEDNING TIL M400

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERVEJLEDNING TIL M400"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING TIL M400

2 INDHOLD Indhold 2 Introduktion 10 M H7 pulsmåler 11 USB-kabel 11 Appen Polar Flow 11 Polar FlowSync Software 11 Webservicen Polar Flow 11 Kom i gang 12 Oplad batteriet 12 Batteriets driftstid 12 Notifikationer om lavt batteri 13 Grundlæggende indstillinger 13 Knapfunktioner og menustruktur 14 Knapfunktioner 14 Tidsvisning og menu 14 Førtræningstilstand 15 Under træning 15 Menustruktur 15 Dagens aktivitet 16 Dagbog 16 2

3 Indstillinger 16 Timere 17 Konditionstest 17 Favoritter 17 Kompatible sensorer 17 Polar H7 Pulsmåler Bluetooth Smart 17 Polar Skosensor Bluetooth Smart 17 Parring 18 Par en pulsmåler med M Par en skosensor med M Par en mobil enhed med M Slet en parring 20 Indstillinger 21 Sportsprofilindstillinger 21 Indstillinger 22 Fysiske indstillinger 23 Vægt 23 Højde 23 Fødselsdato 23 Køn 23 Træningsbaggrund 23 Maksimumpuls 24 Generelle indstillinger 24 3

4 Par og synkroniser 25 Flytilstand 25 Knaplyde 25 Knaplås 25 Advarsel om inaktivitet 25 Enheder 25 Sprog 25 Farve af træningsvisning 26 Om dit produkt 26 Urindstillinger 26 Alarm 26 Tid 26 Dato 26 Ugens startdag 27 Urdisplay 27 Hurtigmenu 27 Opdatering af firmware 29 Sådan opdateres firmwaren 29 Træning 30 Tag pulsmåleren på 30 Par pulsmåler 30 Start et træningspas 31 Start et træningspas med træningsmål 32 4

5 Start et træningspas med intervaltimer 32 Start et træningspas med Sluttids-beregner 33 Funktioner under træning 33 Tag en omgang 33 Lås en puls- eller hastighedszone 33 Skift interval under en interval træning 34 Skift indstillinger i Hurtigmenu 34 Afbryd/stop et træningspas 34 Efter træning 36 Træningsopsummering på din M Appen Polar Flow 38 Webservicen Polar Flow 38 Funktioner 39 Assisteret GPS (A-GPS) 39 Udløbsdato for A-GPS 39 GPS-funktioner 40 Tilbage til start 40 24/7 aktivitetsmåling 41 Aktivitetsmål 41 Aktivitetsdata 42 Smart Coaching 43 Træningsudbytte 44 Konditionstest 45 5

6 Før testen 46 Udførelse af testen 46 Testresultater 46 Konditionskategorier 47 Mænd 47 Kvinder 47 Vo2max 47 Løbeindeks 48 Kortsigtet analyse 48 Mænd 48 Kvinder 49 Langsigtet analyse 49 Pulszoner 50 Smart Calories 53 Smarte meddelelser 54 advarsler (Kræver ios 8.0 eller nyere) 54 Meddelelser 54 Indstillinger 54 Telefon 54 M Afvis meddelelser 55 Hastighedszoner 55 Indstillinger for hastighedszoner 55 6

7 Træningsmål med hastighedszoner 56 Under træning 56 Efter træning 56 Sportsprofiler 56 Polar Skosensor Bluetooth Smart 57 Par en skosensor med M Kalibrér skosensoren 57 Manuel kalibrering 57 Indstil korrekt omgangsdistance 58 Indstil faktor 58 Automatisk kalibrering 58 Løbekadence og skridtlængde 59 Appen Polar Flow 60 Webservicen Polar Flow 61 Træningsmål 62 Opret et træningsmål 62 Hurtig træning 62 Faseopdelt træning 62 Favoritter 63 Favoritter 63 Tilføj et træningsmål i Favoritter: 63 Redigér en favorit 64 Fjern en favorit 64 7

8 Sportsprofiler i Flow-webservicen 64 Tilføj en sportsprofil 64 Redigér en sportsprofil 64 Grundlæggende 65 Puls 65 Træningsvisninger 65 Synkronisering 67 Synkronisér med Flow App 67 Synkronisér med Flow-webservicen gennem FlowSync 68 Pleje af din M M Pulsmåler 69 Opbevaring 70 Skosensor Bluetooth Smart 70 Service 70 Vigtige oplysninger 71 Batterier 71 Udskiftning af pulsmålerens batteri 71 Sikkerhedsforanstaltninger 72 Interferens under træning 72 Minimering af risici under træning 73 Tekniske specifikationer 74 M

9 H7 pulsmåler 75 Polar FlowSync-software og USB-kabel 75 Kompatibilitet med Polar Flow-mobilapp 76 Vandtæthed 76 Begrænset international Polar-garanti 76 Ansvarsfraskrivelse 78 9

10 INTRODUKTION Tillykke med din nye M400! M400 med GPS, Smart Coaching og aktivitetsmåling 24/7 er udformet til entusiastiske sportsudøvere og opfordrer dig til at skubbe dine grænser og gøre dit bedste. Få et øjeblikkeligt overblik over din træning lige efter træningspasset med Flow-app, og planlæg din træning og få en detaljeret analyse af denne med Flow-webservicen. Denne brugervejledning hjælper dig med at komme i gang med din nye træningspartner. Gå ind på for at se videovejledningerne og den nyeste version af denne brugervejledning. M400 Overvåg dine træningsdata, som f.eks. puls, hastighed, distance og rute, og selv de mindste aktiviteter i din dagligdag. 10

11 H7 PULSMÅLER Se direkte og nøjagtig puls på din M400 under træning. Din puls er information, der bruges til at analysere, hvordan dit træningspas gik. Kun inkluderet i M400 med pulsmålersæt. Hvis du har købt et sæt, som ikke indeholder en pulsmåler, kan du altid købe en senere. USB-KABEL Brug USB-kablet til at oplade batteriet og til at synkronisere data mellem din M400 og Polar Flow-webservicen via FlowSync software. APPEN POLAR FLOW Se dine træningsdata med det samme efter hvert træningspas. Flow app synkroniserer dine træningsdata trådløst til webservicen Polar Flow. Download den fra App Store eller Google Play. POLAR FLOWSYNC SOFTWARE Med Flowsync software kan du synkronisere data mellem din M400 og Flow-webservicen på din computer gennem USB-kablet. Gå ind på flow.polar.com/start for at downloade og installere Polar FlowSync software. WEBSERVICEN POLAR FLOW Planlæg og analysér hver eneste detalje af din træning, tilpas din enhed og lær mere om din præstation på polar.com/flow. 11

12 KOM I GANG Med henblik på at få mest muligt ud af din M400 bedes du gå ind på flow.polar.com/start, hvor simple vejledninger fører dig gennem opsætningen af din M400, downloadningen af den nyeste firmware og ibrugtagning af Flow-webservicen. Hvis du har travlt med dit første løb med M400, kan du udføre en hurtig opsætning ved at indtaste de grundlæggende indstillinger på enheden, som angivet i Grundlæggende indstillinger. OPLAD BATTERIET Når du har pakket din M400 ud, skal du oplade batteriet som det første. Oplad din M400 helt, inden du tager den i brug for første gang. M400 har et genopladeligt batteri. Brug det USB-kabel, der fulgte med uret, til at oplade det gennem USBporten på din computer. Du kan også oplade batteriet gennem en stikkontakt. Når du oplader det i en stikkontakt, skal du bruge en USB-strømadapter (følger ikke med i produktsættet). Hvis du bruger en vekselstrømsadapter, skal du sørge for, at adapteren er mærket med "output 5 V jævnstrøm", og at den forsyner mindst 500 ma. Brug kun en vekselstrømsadapter med en passende sikkerhedsgodkendelse (mærket med "LPS", "Begrænset strømforsyning" eller "UL listed"). 1. Løft gummidækslet af USB-porten. Sæt micro USB-stikket i USB-porten i M400, og sæt den anden ende af kablet i din pc. 2. Der vises Oplader på displayet. 3. Når M400 er helt opladet, vises der Opladning udført. Lad ikke batteriet være helt afladet i en længere tid, og lad det heller ikke være helt opladet hele tiden, da de kan påvirke batteriets levetid. Hold dækslet på din USB-port lukket, når den ikke er i brug. Oplad ikke batteriet, når M400 er våd. Oplad ikke batteriet ved temperaturer på under -10 C eller over +50 C. BATTERIETS DRIFTSTID Batteriets driftstid er op til 8 timer med GPS og pulsmåler. Når den kun bruges i tidsvisning med daglig aktivitetsmåling, er driftstiden ca. 30 dage. Driftstiden afhænger af mange faktorer, som f.eks. temperaturen i de omgivelser, hvor du bruger din M400, de anvendte funktioner samt batteriets aldring. Driftstiden mindskes betydeligt ved temperaturer, der befinder sig et godt stykke under frysepunktet. Hvis M400 bæres under overtøjet, hjælper det med at holde den varmere og øger driftstiden. 12

13 NOTIFIKATIONER OM LAVT BATTERI Lavt batteri. Oplad Batteriopladningen er lav. Det anbefales at oplade M400. Oplad inden træning Der er for lidt batteri på til at registrere et træningspas Et nyt træningspas kan ikke startes, inden M400 oplades. Når displayet er tomt, er batteriet tomt, og M400 er gået i dvaletilstand. Oplad din M400. Hvis batteriet er helt tomt, kan det tage et stykke tid, inden opladningsanimationen vises på displayet. GRUNDLÆGGENDE INDSTILLINGER For at opnå de mest præcise og personlige træningsdata er det vigtigt, at du indtaster de nøjagtige fysiske indstillinger, som f.eks. træningsbaggrund, alder, vægt og køn, da de kan påvirke kalorieberegningen samt andre Smart Coaching-funktioner. Choose language (Vælg sprog) vises. Tryk på START for at vælge English. Hvis du vælger et andet sprog end English, føres du hen til flow.polar.com/start for at hente sproget. Når du tager M400 i brug med Flow-webservicen, kan du tilføje et andet sprog under opsætningen. Hvis du vil tilføje et andet sprog senere, skal du gå ind på polar.com/flow og logge ind. Klik på dit navn/profilbillede øverst til højre, vælg Produkter og derefter M400-indstillinger. Vælg det ønskede sprog på listen, og synkronisér med din M400. Du kan vælge mellem følgende sprog: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日 本 語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简 体 中 文, Русский, Suomi eller Svenska. Hvis du vælger English, vises Set up your Polar M400 (Opsæt din Polar M400). Opsæt følgende data, og bekræft hvert valg med knappen Start. Hvis du på noget som helst tidspunkt ønsker at vende tilbage og ændre en indstilling, skal du trykke på Tilbage, indtil du når den indstilling, du ønsker at ændre. 13

14 1. Time format (Tidsformat): Vælg 12 h (12 t) eller 24 h (24 t). Hvis du har valgt 12 h, skal du vælge AM eller PM. Indstil derefter den lokale tid. 2. Date (Dato): Indtast den aktuelle dato. 3. Units (Enheder): Vælg metriske (kg, cm) eller britiske (lb, ft) enheder. 4. Weight (Vægt): Angiv din vægt. 5. Height (Højde): Angiv din højde. 6. Dte of birth (Fødselsdato): Angiv din fødselsdato. 7. Sex (Køn): Vælg Male (Mand) eller Female (Kvinde). 8. Training background (Træningsbaggrund): Occasional (0-1 h/week) (Sjælden, 0-1 t/uge), Regular (1-3 h/week) (Regelmæssig, 1-3 t/uge), Frequent (3-5 h/week) (Ofte, 3-5 t/uge), Heavy (5-8 h/week) (Hård, 5-8 t/uge), Semi-Pro (8-12 h/week) (Semi-Pro, 8-12 t/uge), Pro (12+ h/week) (Pro, 12+ t/uge). Der er yderligere oplysninger om træningsbaggrund under Fysiske indstillinger. 9. Ready to go! (Klar til start!) vises, når du har udført indstillingerne, og M400 skifter til tidsvisning. KNAPFUNKTIONER OG MENUSTRUKTUR M400 har fem knapper, som har forskellige funktioner, afhængigt af brugssituationen. Se tabellerne herunder for at finde ud af hvilke funktioner, knapperne har i forskellige tilstande. KNAPFUNKTIONER TIDSVISNING OG MENU LYS TILBAKE START OP NED Oplys displayet Tryk og Afslut menuen Tilbage til det Bekræft valg Åbn førtræningstilstand Gå gennem valglister Gå gennem valglister 14

15 LYS TILBAKE START OP NED hold for at låse knapper forrige niveau Efterlad indstillinger uændrede Annullér valg Tryk og hold for at vende tilbage til tidvisning fra menu Bekræft valget, der vises på displayet Justér en valgt værdi Tryk og hold for at ændre urdisplayet Justér en valgt værdi Tryk og hold for at synkronisere med Flow-app i tidsvisning FØRTRÆNINGSTILSTAND LYS TILBAGE START OP NED Oplys displayet Tryk og hold nede for at åbne sportsprofilindstillinger Vend tilbage til tidsvisning Start et træningspas Gå gennem sportslister Gå gennem sportslister UNDER TRÆNING LYS TILBAGE START OP NED Oplys displayet Tryk og hold for at åbne Hurtigmenu Afbryd træning midlertidigt ved at trykke én gang Tryk og hold i 3 sekunder for at stoppe træningsmåling Tryk og hold for at slå zonelås til- /fra Fortsæt træningsmåling ved midlertidig afbrydelse Skift træningsvisning Skift træningsvisning MENUSTRUKTUR Åbn menuen og gennemgå den ved at trykke på OP eller NED. Bekræft valg med knappen START, og vend tilbage med knappen TILBAGE. 15

16 I menuen kan du finde: Dagens aktivitet Dagbog Indstillinger Konditionstest Timere Favoritter DAGENS AKTIVITET Det daglige aktivitetsmål, du får fra Polar M400, er baseret på dine personlige data og indstillingen af dit aktivitetsniveau, som du kan finde i indstillingerne af Dagligt aktivitetsmål i Flow-webservicen. Dit daglige aktivitetsmål vises med en aktivitetslinje. Aktivitetslinjen fyldes op, når du når dit daglige mål. I Dagens aktivitet kan du se de detaljerede oplysninger om din aktivitet (aktivitetstid, kalorier og skridt) samt muligheder for at nå dit daglige aktivitetsmål. Få flere oplysninger under Aktivitetsmåling 24/7 DAGBOG I Dagbog kan du se den aktuelle uge, de forrige fire uger og de næste fire uger. Vælg en dag for at se din aktivitet og dine træningspas for den pågældende dag samt træningsopsummeringen af hvert pas og de tests, du har taget. Du kan også se dine planlagte træningspas. INDSTILLINGER I Indstillinger kan du redigere: 16

17 Sportsprofiler Fysiske indstillinger Generelle indstillinger Urindstillinger Få flere oplysninger under Indstillinger. TIMERE Menuen Timere indeholder: Interval-timer: Opret intervaltimere baseret på tid og/eller distance for at måle trænings- og restitutionsfaser nøjagtigt i dine intervaltræningspas. Sluttids-beregner: Opnå din mål-tid for en bestemt distance. Indstil distancen for dit pas, og M400 vurderer passets sluttid i henhold til din hastighed. Få flere oplysninger under Start et træningspas. KONDITIONSTEST Mål dit konditionsniveau, mens du ligger ned og slapper af. Få flere oplysninger under Konditionstest. FAVORITTER Under Favoritter kan du se træningsmål, du har gemt som favoritter på Flow-webservicen. Få flere oplysninger under Favoritter. KOMPATIBLE SENSORER Få en bedre træningsoplevelse, og opnå en mere komplet forståelse af din præstation med Bluetooth Smartsensorer. POLAR H7 PULSMÅLER BLUETOOTH SMART Se direkte og nøjagtig puls på din M400 under træning. Din puls er information, der bruges til at analysere, hvordan dit træningspas gik. POLAR SKOSENSOR BLUETOOTH SMART Skosensoren Bluetooth Smart er til løbere, som ønsker at forbedre deres teknik og præstation. Den gør det muligt at se hastigheds- og distanceinformation, uanset om du løber på et løbebånd eller en meget mudret sti. 17

18 Måler hvert skridt, du tager, for at vise løbehastighed og -distance. Hjælper med at forbedre din løbeteknik ved at vise din løbekadence og skridtlængde Den lille sensor passer godt på dine snørebånd Stød- og vandtæt, så den kan håndtere selv de mest krævende løb Der er yderligere oplysninger under Polar Skosensor Bluetooth Smart. PARRING Inden du tager en ny Bluetooth Smart pulsmåler eller mobil enhed (smartphone, tablet) i brug, skal den parres med din M400. Parringen tager kun nogle få sekunder og sikrer, at din M400 kun modtager signaler fra dine sensorer og enheder, og giver mulighed for en gruppetræning, der er fri for forstyrrelser. Sørg for at udføre parringen derhjemme, inden du deltager i en begivenhed eller et løb, for at forhindre forstyrrelser pga. datatransmission. PAR EN PULSMÅLER MED M400 En pulsmåler kan parres med din M400 på to måder: eller 1. Tag din pulsmåler på, og tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand. 2. Strejf din sensor med M400 for at parre bliver vist. Strejf din pulsmåler med M400, og vent på, at den bliver fundet. 3. M400 angiver de pulsmålere, den finder. Enheds-id'et, f.eks. Par Polar H7 xxxxxxxx, vises. Vælg den pulsmåler, du ønsker at parre, og vælg derefter Ja. 4. Parring udført vises, når du er færdig. 1. Gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkroniser > Par anden enhed, og tryk på START. 2. M400 går i gang med at søge efter din pulsmåler. 3. Når pulsmåleren er fundet, vises enheds-id'et, f.eks. Par Polar H7 xxxxxxxx. Vælg den pulsmåler, du ønsker at parre. 4. Tryk på START, og der vises Parring. 5. Parring udført vises, når du er færdig. PAR EN SKOSENSOR MED M400 Kontrollér, at skosensoren er sat korrekt på din sko. For yderligere oplysninger om opsætning af skosensoren henvises der til brugervejledningen til skosensoren. En skosensor kan parres med din M400 på to måder: 18

19 eller 1. Tryk på START i tidsvisning for at åbne førtræningstilstand. 2. Strejf din skosensor med M400, og vent på, at den bliver fundet. 3. Enheds-ID'et Par Polar RUN xxxxxxxx vises. Vælg Ja. 4. Parring udført vises, når du er færdig. 1. Gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Par ny enhed, og tryk på START. 2. M400 går i gang med at søge efter din skosensor. 3. Når skosensoren er fundet, vises der Polar RUN xxxxxxxx. 4. Tryk på START, og der vises Parring. 5. Parring udført vises, når du er færdig. Der er yderligere oplysninger under Polar Skosensor Bluetooth Smart. PAR EN MOBIL ENHED MED M400 Inden du parrer en mobil enhed, bør du oprette en Polar-konto, hvis du ikke allerede har en, og downloade Flow-app fra App Store eller Google Play. Du skal også sørge for at have downloadet og installeret FlowSyncsoftware på din computer fra flow.polar.com/start, og at du har registreret din M400 i Flow-webservicen. Inden du begynder parringen, skal du sørge for, at din mobile enhed har Bluetooth slået til, og at flytilstanden ikke er slået til. Sådan parres en mobil enhed: eller 1. På din mobile enhed skal du åbne Flow-app og logge ind med din Polar-konto. 2. Vent på, at produkttilslutningen vises på din mobile enhed (Søger efter Polar M400) vises. 3. Tryk på TILBAGE og hold den nede i tidsindstillingen i M Forbinder til enhed vises, efterfulgt af Forbinder til app. 5. Acceptér anmodningen om Bluetooth-parring på din mobile enhed, og indtast pinkoden, der vises på din M Parring udført vises, når du er færdig. 1. I M400 skal du gå ind på Generelle indstillinger > Par og synkroniser > Par mobilenhed og trykke på START 2. Når din enhed er fundet, vises enheds-id'et Polar mobile xxxxxxxx på M Tryk på START, Forbinder til enhed vises, efterfulgt af Forbinder til app. 19

20 4. Acceptér anmodningen om Bluetooth-parring på din mobile enhed, og indtast pinkoden, der vises på din M Parring udført vises, når du er færdig. SLET EN PARRING Sådan sletter du en parring med en sensor eller mobil enhed: 1. Gå ind på Indstillinger > Generelle indstillinger > Par og synkronisér > Parrede enheder, og tryk på START. 2. Vælg den enhed, du ønsker at fjerne fra listen, og tryk på START. 3. Slet parring? vises. Vælg Ja og tryk på START. 4. Parring slettet vises, når du er færdig. 20

21 INDSTILLINGER Sportsprofilindstillinger 21 Indstillinger 22 Fysiske indstillinger 23 Vægt 23 Højde 23 Fødselsdato 23 Køn 23 Træningsbaggrund 23 Maksimumpuls 24 Generelle indstillinger 24 Par og synkroniser 25 Flytilstand 25 Knaplyde 25 Knaplås 25 Advarsel om inaktivitet 25 Enheder 25 Sprog 25 Farve af træningsvisning 26 Om dit produkt 26 Urindstillinger 26 Alarm 26 Tid 26 Dato 26 Ugens startdag 27 Urdisplay 27 Hurtigmenu 27 Opdatering af firmware 29 Sådan opdateres firmwaren 29 SPORTSPROFILINDSTILLINGER Justér sportsprofilindstillingerne, så de passer bedst til dine træningsbehov. I M400 kan du redigere visse sportsprofilindstillinger i Indstillinger > Sportsprofiler. Du kan f.eks. slå GPS til eller fra i forskellige sportsgrene. Der findes en lang række tilpasningsmuligheder på Flow-webservicen. Få flere oplysninger under Sportsprofiler i Flow. Der vises som standard fire sportsprofiler i førtræningstilstanden. På Flow-webservicen kan du tilføje nye sportsgrene på din liste og synkronisere dem til din M400. Du kan have højst 20 sportsgrene ad gangen på din M400. Antallet af sportsprofiler på Flow-webservicen er ubegrænset. Som standard indeholder Sportsprofiler: 21

22 Løb Cykling And. udendørs And. indendørs Hvis du har redigeret dine sportsprofiler på Flow-webservicen inden dit første træningspas og synkroniseret dem til din M400, indeholder sportsprofillisten de redigerede sportsprofiler. INDSTILLINGER For at se eller ændre sportsprofilindstillinger skal du gå ind på Indstillinger > Sportsprofiler og vælge den profil, du ønsker at redigere. Du kan også få adgang til indstillingerne af den aktuelt valgte profil fra førtræningstilstand ved at trykke på LYS og holde den nede. Træningslyde: Vælg Fra, Lav, Høj eller Meget høj. Pulsindstillinger: Pulsvisning: Vælg Slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum. Kontrollér pulszonegrænser: Kontrollér grænserne for hver pulszone. Puls synlig for anden enhed: Vælg Til eller Fra. Hvis du vælger Til, kan andre kompatible enheder (f.eks. træningsudstyr) registrere din puls. GPS-måling: Vælg Fra eller Til. Skosensor: Vælg Kalibrering eller Vælg sensor til hastighed. I Kalibrering skal du vælge Automatisk eller Manuel. I Vælg sensor til hastighed skal du indstille kilden til hastighedsdata: Skosensor eller GPS. Der er yderligere oplysninger om kalibrering af skosensor under Polar Skosensor Bluetooth Smart. Hastigheds-visning: Vælg km/t (kilometer i timen) eller min/km(minutter pr. kilometer). Hvis du har valgt britiske enheder, bør du vælge mph (mil i timen) eller min/mi (minutter pr. mil). Automatisk pause: Vælg Til eller Fra. Hvis du stiller automatisk pause på Til, bliver dit træningspas automatisk afbrudt midlertidigt, når du holder op med at bevæge dig. GPS -måling skal slås til for at bruge automatisk pause. Autom. omgang: Vælg Fra, Omgangsdistance eller Omgangs-varighed. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangsvarighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang tages. GPS -måling skal slås til for at bruge distancebaseret automatisk omgang. 22

23 FYSISKE INDSTILLINGER For at få vist og redigere dine fysiske indstillinger skal du gå ind under Indstillinger > Fysiske indstillinger. Det er vigtigt, at du angiver de nøjagtige fysiske indstillinger, især når du indstiller din vægt, højde, fødselsdato og dit køn, da disse påvirker nøjagtigheden af måleværdierne, som f.eks. pulszonegrænserne og kalorieforbrændingen. Fysiske indstillinger indeholder: Vægt Højde Fødselsdato Køn VÆGT Træningsbaggrund Maksimumpuls Angiv din vægt i kilogram (kg) eller pund (lb). HØJDE Angiv din højde i centimeter (metriske) eller i fod og tommer (britiske). FØDSELSDATO Angiv din fødselsdag. Rækkefølgen for datoindstillingerne afhænger af den tidsvisning og det datoformat, du har valgt (24t: dag - måned - år / 12t: måned - dag - år). KØN Vælg Mand eller Kvinde. TRÆNINGSBAGGRUND Træningsbaggrund er en vurdering af dit langvarige fysiske aktivitetsniveau. Vælg det alternativ, der bedst beskriver den samlede mængde og intensiteten af din fysiske aktivitet i løbet af de seneste tre måneder. Sjælden (0-1 t/uge): Motion er ikke en fast bestanddel af dit liv. Du spadserer f.eks. kun for fornøjelsens skyld, og kun en gang i mellem træner du så meget, at du bliver forpustet eller sveder. 23

24 Regelmæssig (1-3 t/uge): Du deltager jævnligt i fritidssport. Du løber f.eks km eller 3-6 mil om ugen eller bruger 1-3 timer om ugen på lignende fysiske aktiviteter, eller dit arbejde kræver moderat fysisk aktivitet. Ofte (3-5 t/uge): Du træner mindst 3 gange om ugen ved høj intensitet. Du løber f.eks km/12-31 mil om ugen eller bruger 3-5 timer pr. uge på lignende fysiske aktiviteter. Hård (5-8 t/uge): Du træner mindst 5 gange om ugen ved høj intensitet, og du deltager muligvis ind imellem i sportsbegivenheder. Semi-pro (8-12 t/uge): Du træner med høj intensitet næsten hver dag, og du træner for at forbedre formen til konkurrencer. Pro (>12 t/uge): Du er udholdenhedsatlet. Du træner hårdt for at forbedre formen til konkurrencer. MAKSIMUMPULS Indstil din maksimumpuls, hvis du kender din aktuelle maksimale pulsværdi. Din aldersberegnede maksimale pulsværdi (220-alder) vises som standardindstilling, når du indstiller denne værdi for første gang. HR max bruges til at beregne energiforbrug med. HR max er det højeste antal hjerteslag i minuttet under maksimal fysisk anstrengelse. Den mest nøjagtige metode til fastsættelse af din individuelle HR max er at udføre en maksimal træningsstresstest i et laboratorium. HR max er også afgørende, når du bestemmer træningsintensiteten. Den er individuel og afhænger af alder og arvemæssige faktorer. GENERELLE INDSTILLINGER For at få vist og redigere dine generelle indstillinger skal du gå ind under Indstillinger > Generelle indstillinger Generelle indstillinger indeholder: Par og synkroniser Flytilstand Knaplyde Knaplås Advarsel om inaktivitet Enheder Sprog Farve af træningsvisning Om dit produkt 24

25 PAR OG SYNKRONISER Par ny enhed: Par pulsmålere eller mobile enheder med din M400. Parrede enheder: Få vist alle de enheder, du har parret med din M400. Disse kan omfatte pulsmålere og mobile enheder. Synkroniser data: Synkroniser data med Flow-app. Synkroniser data vises, efter du har parret din M400 med en mobil enhed. FLYTILSTAND Vælg Til eller Fra. Flytilstand afbryder al trådløs kommunikation fra enheden. Du kan stadigvæk bruge den til at indsamle aktivitet, men du kan hverken bruge den i træningspas med en pulsmåler eller synkronisere dine data til mobilappen Polar Flow, fordi Bluetooth Smart er deaktiveret. KNAPLYDE Slå knaplydene Til eller Fra. Bemærk, at dette valg ikke ændrer træningslyde. Træningslyde ændres i sportsprofilindstillinger. Få flere oplysninger under. Sportsprofilindstillinger. KNAPLÅS Vælg Manuel lås eller Automatisk lås. Under Manuel lås kan du låse knapperne manuelt fra Hurtigmenu. Under Automatisk lås slås knaplåsen automatisk til efter 60 sekunder. ADVARSEL OM INAKTIVITET Slå advarslen om inaktivitet Til eller Fra. ENHEDER Vælg metriske (kg, cm) eller britiske (lb, ft). Indstil de enheder, der bruges til at måle vægt, højde, distance og hastighed. SPROG Vælg: Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, 日 本 語, Nederlands, Norsk, Polski, Português, 简 体 中 文, Русский, Suomi eller Svenska. Indstil sproget på din M

26 FARVE AF TRÆNINGSVISNING Vælg Mørk eller Lys. Skift displayfarven af din træningsvisning. Når der vælges Lys, har træningsvisningen en lys baggrund med mørke tal og bogstaver. Når der vælges Mørk, har træningsvisningen en mørk baggrund med lyse tal og bogstaver. OM DIT PRODUKT Kontrollér enheds-id'et af din M400 samt firmwareversionen, HW-modellen og A-GPS-udløbsdatoen. URINDSTILLINGER For at få vist og redigere dine urindstillinger skal du gå ind under Indstillinger > Urindstillinger Urindstillinger indeholder: Alarm Tid Dato Ugens startdag Urdisplay ALARM Indstil alarmgentagelse:fra, Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag. Hvis du vælger Én gang, Mandag til fredag eller Hver dag, skal du også indstille alarmtiden. TID Når alarmen er slået til, vises der et urikon i tidsvisningen. Indstil tidsformatet: 24 t eller 12 t.indstil derefter klokkeslættet. Når du synkroniserer med Flow-appen og -webservicen, opdateres klokkeslættet automatisk fra tjenesten. DATO Indstil datoen. Indstil også Datoformat. Du kan vælge mm/dd/åååå, dd/mm/åååå, åååå/mm/dd, dd-mmåååå, åååå-mm-dd, dd.mm.åååå eller åååå.mm.dd. Når du synkroniserer med Flow-appen og -webservicen, opdateres datoen automatisk fra servicen. 26

27 UGENS STARTDAG Vælg startdagen for hver uge. Vælg Mandag, Lørdag eller Søndag. Når du synkroniserer med Flow-appen og -webservicen, opdateres ugens startdag automatisk fra servicen. URDISPLAY Vælg urdisplayet: Daglig aktivitet (+ Dato og tid) Dit navn og tid Analog Stor HURTIGMENU I førtræningstilstand skal du trykke på LYS og holde den nede for at få adgang til den aktuelt valgte sportsprofil: Træningslyde: Vælg Fra, Lav, Høj eller Meget høj. Pulsindstillinger: Pulsvisning: Vælg Slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum. Kontrollér pulszonegrænser: Kontrollér grænserne for hver pulszone. Puls synlig for anden enhed: Vælg Til eller Fra. Hvis du vælger Til, kan andre kompatible enheder (f.eks. træningsudstyr) registrere din puls. GPS-måling: Vælg Fra eller Til. Skosensor: Vælg Kalibrering eller Vælg sensor til hastighed. I Kalibrering skal du vælge Automatisk eller Manuel. I Vælg sensor til hastighed skal du indstille kilden til hastighedsdata: Skosensor eller GPS. Der er yderligere oplysninger om kalibrering af skosensor under Polar Skosensor Bluetooth Smart. Hastigheds-visning: Vælg km/t (kilometer i timen) eller min/km(minutter pr. kilometer). Hvis du har valgt britiske enheder, bør du vælge mph (mil i timen) eller min/mi (minutter pr. mil). Automatisk pause: Vælg Til eller Fra. Hvis du stiller automatisk pause på Til, bliver dit træningspas automatisk afbrudt midlertidigt, når du holder op med at bevæge dig. Autom. omgang: Vælg Fra, Omgangsdistance eller Omgangs-varighed. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangsvarighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang tages. I træningsvisning skal du trykke på LYS og holde den nede for at åbne Hurtigmenu. I træningsvisningens Hurtigmenu kan du: 27

28 Låse knapper: Tryk på START for at låse knapper. For at låse op skal du trykke på LYS og holde den nede. Indstille baggrundslys: Vælg Til eller Fra. Søge efter sensor: Søg efter en pulsmåler. Skosensor: Vælg Kalibrering eller Vælg sensor til hastighed. I Kalibrering skal du vælge Automatisk eller Manuel. I Vælg sensor til hastighed skal du indstille kilden til hastighedsdata: Skosensor eller GPS. Der er yderligere oplysninger om kalibrering af skosensor under Polar Skosensor Bluetooth Smart. Interval-timer: Opret intervaltimere baseret på tid og/eller distance for at måle trænings- og restitutionsfaser nøjagtigt i dine intervaltræningspas. Sluttids-beregner : Indstil distancen for dit træningspas, og M400 vurderer passets sluttid i henhold til din hastighed. Info om aktuel position: Dette kan kun vælges, hvis GPS er slået til i sportsprofilen. Vælg Slå positionsvejledning til, og tryk på START. Visning af pile i positionsvejl. slået til vises, og M400 skifter til visningen Tilbage til start. I pausetilstand skal du trykke på LYS og holde den nede for at åbne Hurtigmenu. I pausetilstandens Hurtigmenu kan du: Låse knapper: Tryk på START for at låse knapper. For at låse op skal du trykke på LYS og holde den nede. Træningslyde: Vælg Fra, Lav, Høj eller Meget høj. Pulsindstillinger: Pulsvisning: Vælg Slag i minuttet (bpm) eller % af maksimum. Kontrollér pulszonegrænser: Kontrollér grænserne for hver pulszone. Puls synlig for anden enhed: Vælg Til eller Fra. Hvis du vælger Til, kan andre kompatible enheder (f.eks. træningsudstyr) registrere din puls. GPS-måling: Vælg Fra eller Til. Skosensor: Vælg Kalibrering eller Vælg sensor til hastighed. I Kalibrering skal du vælge Automatisk eller Manuel. I Vælg sensor til hastighed skal du indstille kilden til hastighedsdata: Skosensor eller GPS. Der er yderligere oplysninger om kalibrering af skosensor under Polar Skosensor Bluetooth Smart. Hastigheds-visning: Vælg km/t (kilometer i timen) eller min/km(minutter pr. kilometer). Hvis du har valgt britiske enheder, bør du vælge mph (mil i timen) eller min/mi (minutter pr. mil). Automatisk pause: Vælg Til eller Fra. Hvis du stiller automatisk pause på Til, bliver dit træningspas automatisk afbrudt midlertidigt, når du holder op med at bevæge dig. Autom. omgang: Vælg Fra, Omgangsdistance eller Omgangs-varighed. Hvis du vælger Omgangsdistance, skal distance indstilles efter hvilken omgang, der tages. Hvis du vælger Omgangsvarighed, skal varigheden indstilles, hvorefter hver omgang tages. GPS -måling skal slås til for at bruge automatisk pause eller distancebaseret automatisk omgang. 28

BRUGERVEJLEDNING TIL M400

BRUGERVEJLEDNING TIL M400 BRUGERVEJLEDNING TIL M400 INDHOLD Indhold 2 Introduktion 9 M400 9 H7 pulsmåler 10 USB-kabel 10 Appen Polar Flow 10 Polar FlowSync Software 10 Webservicen Polar Flow 10 Kom i gang 11 Oplad batteriet 11

Læs mere

V800 INDHOLDSFORTEGNELSE

V800 INDHOLDSFORTEGNELSE V800 INDHOLDSFORTEGNELSE V800 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 13 V800 13 H7 pulsmåler* 14 USB-kabel 14 Appen Polar Flow 14 Polar FlowSync Software 14 Webservicen Polar Flow 14 Kom i gang 15 Oplad batteriet

Læs mere

POLAR RC3 GPS. Brugervejledning

POLAR RC3 GPS. Brugervejledning POLAR RC3 GPS Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... Knapfunktioner... Menustruktur...

Læs mere

Indhold 2. Introduktion 5. Overblik 5. Dette indeholder æsken 6. Dette er din Polar Loop 2 7. Kom i gang 8. Opsæt din Polar Loop 2 8

Indhold 2. Introduktion 5. Overblik 5. Dette indeholder æsken 6. Dette er din Polar Loop 2 7. Kom i gang 8. Opsæt din Polar Loop 2 8 BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Indhold 2 Introduktion 5 Overblik 5 Dette indeholder æsken 6 Dette er din Polar Loop 2 7 Kom i gang 8 Opsæt din Polar Loop 2 8 Download og installér Polar FlowSync 8 Tilslut din

Læs mere

IDOMOVE GO+ Brugermanual

IDOMOVE GO+ Brugermanual IDOMOVE GO+ Brugermanual Tak, fordi du har valgt IDOMOVE GO+, som vil hjælpe dig med at sætte nye mål for et aktivt liv og gøre hver dag til sjov og motiverende træning. Armbåndet kan tilpasses de fleste

Læs mere

POLAR RCX3. Brugervejledning

POLAR RCX3. Brugervejledning POLAR RCX3 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 4 2. DET KOMPLETTE TRÆNINGSSYSTEM... Dele af træningscomputeren... Træningssoftware... Tilgængeligt tilbehør... 5 5 5 6 3. KOM I GANG...

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One.

Quick Guide. BEMÆRK: Hvis du allerede har Fitbit Connect installeret på din computer, skal du at hente den nyeste version for at oprette din One. Kom godt i gang Hvad er inkluderet Din Fitbit One pakke indeholder: 1. Fitbit One Wireless Activity + Sleep Tracker 2. Holder 3. Trådløs synkroniserings dongle 4. Armbånd til at sove med 5. Opladning kabel

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet. Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Flex Wireless Activity+Sleep armbånd indeholder: Flex tracker Opladning kabel trådløs synkronisering dongle 1 lille og 1 stort armbånd Flex tracker Ladekabel trådløs

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 0 5 C X GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Se guiden Vigtige oplysninger

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Polar RC3 GPS. Start Guide

Polar RC3 GPS. Start Guide Polar RC3 GPS Start Guide INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 3 2. FORBEREDELSE... 8 3. TRÆNING... 11 4. ANALYSE... 17 5. VIGTIGE OPLYSNINGER... 19 Pleje af dit produkt... 19 Batteriinformation... 21

Læs mere

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED lynstartvejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED Advarsel: Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

ONLINE MANUAL. 1 Orbit Manual

ONLINE MANUAL. 1 Orbit Manual ONLINE MANUAL 1 Orbit Manual DK Indhold: Pakkens indhold... 3 Beskrivelse af apparat... 4 Sådan bæres Runtastic Orbit... 4 Fastgørelse... 5 Første skridt... 5 Med Runtastic Me-app... 5 Uden Runtastic Me

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER

lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER lynreferencevejledning Edge 605/705 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER MB Advarsel: Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT lynstartvejledning. November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Forerunner 910XT lynstartvejledning November 2012 190-01371-56_0B Trykt i Taiwan Introduktion advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt-

Læs mere

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1

Bluetooth badevægt BLUETOOTH BADEVÆGT 1 1. Tekniske specifikationer: Tændes ved pres på vægten eller ved tryk på SET knappen Betjening: UNIT, UP, DOWN, SET knapper Kapacitet max. 180 kg. Enheder: lb/kg Decimaler: 0,2 lb / 0,1 kg. Højde: cm.

Læs mere

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes:

Quick Guide. ~ Side 1 ~ Hvad er inkluderet. Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Andet Shine tilbehør der kan købes: Hvad er inkluderet Kassen med dit Shine armbånd indeholder: Shine CR2032 Batteri Batteriværktøj Spænde Sportsarmbånd Gratis Shine profil og app Andet Shine tilbehør der kan købes: Læderarmbånd Halskæde

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

POLAR RCX5. Brugervejledning

POLAR RCX5. Brugervejledning POLAR RCX5 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION... 5 2. DELE AF TRÆNINGSCOMPUTEREN... 6 Dele af Polar RCX5 træningscomputeren... 6 Ekstraudstyr... 7 3. KOM I GANG... Grundlæggende indstillinger...

Læs mere

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning

POLAR G5 GPS SENSOR. Brugervejledning POLAR G5 GPS SENSOR Brugervejledning DANSK Tillykke! Du er nu ejer af en Polar G5 GPS sensor. G5 giver hastigheds-, distance- og positionsdata samt ruteinformation i alle udendørs sportsgrene ved hjælp

Læs mere

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger:

Brug Opsætningsmenu til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Brug til at konfigurere forskellige printerfunktioner. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Alarmkontrol Strømbesparer Fortsæt autom. Print timeout Displaysprog Printersprog Indlæs til Spar ressourcer

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan

Forerunner. 10 Brugervejledning. Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Forerunner 10 Brugervejledning Juli 2013 190-01472-36_0C Trykt i Taiwan Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden

Læs mere

Bemærk før brug: Bemærk i brug

Bemærk før brug: Bemærk i brug Brugermanual Bemærk før brug: Læs venligst manualen inden du tager produktet i brug. Ikke egnet til høj temperatur, høj fugtighed, dårlig varmeafledning eller vand. Når du bruger produktet, vil kølepladen

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan

brugervejledning EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan EDGE 200 GPS-AKTIVERET CYKELCOMPUTER brugervejledning December 2012 190-01368-36_0B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram.

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL

BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL BRUGERHÅNDBOG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING USER MANUAL Manufactured by Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Tel +358 8 5202 100 Fax +358 8 5202 300 www.polar.fi 17925930.00 DNK/FIN/NOR/SWE/ENG

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning

Forerunner 205 & 305. Manual - dansk brugervejledning og reference. Forerunner dansk brugervejledning Forerunner 205 & 305 Manual - dansk brugervejledning og reference Forerunner dansk brugervejledning GARMIN Forerunner 205 & 305 Eftertryk forbudt. Denne manual må ikke videregives eller reproduceres i

Læs mere

uge 1 Dag Træningsintensitet Kommentarer Skiftevis gå 2 min. og løb 1 min. 6 gange, svarende til at du løber 6 min. og går 12 min.

uge 1 Dag Træningsintensitet Kommentarer Skiftevis gå 2 min. og løb 1 min. 6 gange, svarende til at du løber 6 min. og går 12 min. uge 1 1 Lav til moderat 4 Lav til moderat 6 Skiftevis gå min. og løb 1 min. 6 går 1 min. Skiftevis gå min. og løb 1 min. 6 går 1 min. uge 1 Lav til moderat 4 Lav til moderat 6 Skiftevis gå min. og løb

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

POLAR FT1 POLAR FT2. Brugervejledning

POLAR FT1 POLAR FT2. Brugervejledning POLAR FT1 POLAR FT2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELE VED DIN POLAR FT1/ POLAR FT2 TRÆNINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 5 Lær dit FT1/FT2 pulsur at kende... 5 Menustruktur... 5 Symboler

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport

Kolding Motion. Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin. Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Kolding Motion Puls, pulstræning og pulsregistrering i Garmin Finn Olav Hansen Læge, idrætsmedicin, cykelsport Pulstræning Kredsløbstræning Aerob træning : Med ilt (O2) tilstede Anaerob træning : Uden

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hurtig vejledning S410 /S210 PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed.

Hurtig vejledning S410 /S210 PULSMÅLER PULSMÅLER. Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. COMPLETE HR Viser din puls som slag pr. minut og procent af HR max, gennemsnitspuls og træningens varighed. Hurtig vejledning Lader dig indstille fem træningssæt til intervaltræning med målpulszoner og

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

Brugermanual SuperSail System Release 2.0

Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Brugermanual SuperSail System Release 2.0 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOGIN MENU... 4 3 HOVED MENU... 5 4 TRACKER INFO MENU... 6 5 OVERVÅGNING MENU... 7 6 ALARM MENU... 9 7 KAPSEJLADS

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere