Fødselsdagsmagasin maj År med Enhedslisten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødselsdagsmagasin maj 2009. År med Enhedslisten"

Transkript

1 Fødselsdagsmagasin maj År med Enhedslisten

2 En teenager fylder tyve Velkommen til Enhedslistens fødseldag. Vi fejrer den med et magasin, der ser frem, tilbage og på billeder Den sexede vagthund»principfastheden har aldrig stået i vejen for indflydelse«, siger tidl. skatteminister Ole Stavad (S) om Enhedslisten. Læs hvad Stavad, filminstruktør Lotte Svendsen og jurist Preben Wilhjelm mener om fødselsdagsbarnet side 6-7 De næste 20 år Det var de første tyve år hvad med de næste? Fagforeningsmanden Christian Juhl, folketingsmedlem Johanne Schmidt-Nielsen, socialborgmester Mikkel Warming og hovedbestyrelsesmedlem Per Clausen giver deres bud. side 8-11 Dåbsattesten siger 1914 Enhedslistens ældste medlem hedder Cecilie Dybvad. Hun er sygeplejerske, kommunist, oldemor og en klog dame. Læs hvad hun siger om Obama, sex og revolutionen. side Vælgerne og medlemmerne side 4-5 Historien i billeder side :Kolofon Redaktion: Linda Hansen (ansv.), Pelle Dragsted, Karl Johnsen (layout) Særlig tak til: Aage Skovrind og Mads Bruun Pedersen Udgiver: Enhedslisten, Christiansborg, 1240 Kbh K Spørgejørgen, spørgekeld og spørgeper side Nogle af højdepunkterne side Oplag: Tryk: Scanprint Det skæve side Forsidefoto: Skip ODonnell

3 Fra dødsbo til væksthus Da tre små venstrefløjspartier i 1989 dannede den fælles valgliste, der blev til Enhedslisten, blev de ikke spået mange chancer for succes. Partierne var skygger af fordums storhed, og havde brugt megen energi på at bekrige hinanden. Kapitalismen havde triumferet, og venstreorienterede ideer om solidaritet og fællesskab var trængt i defensiven. Mange medlemmer af venstrefløjspartier søgte i frustration mod højre eller politisk passivitet. Da Enhedslisten blev grundlagt var der færre end 400 individuelle medlemmer. For mange var der tale om et samarbejde mere af nød end af lyst. Øgenavnet»De Forenede Dødsboer«betegnede en udbredt opfattelse af det nye parti. Tyve år efter er situationen ganske anderledes. Enhedslisten blev ikke det korte bekendtskab, som mange troede og nogle håbede. De gamle stridigheder blev hurtigt lagt til side, og afløst af en kultur med fokus på enighed om grundlæggende idéer og værdier og med plads til uenighed og debat. Valgsamarbejdet blev erstattet af et egentligt parti med fælles program og ledelse. Medlemstallet har været i konstant stigning og har rundet de Nye generationer er kommet til, og størstedelen af medlemmerne i dag har ingen baggrund i de gamle venstrefløjspartier, der skabte enhedslisten. Enhedslisten har bidt sig politisk fast. Det parlamentariske gennembrud kom ved valget i 1994, hvor vi fik seks mandater, og siden har vi været repræsenteret i Folketinget. At et antikapitalistisk, socialistisk parti er repræsenteret i parlamentet, er faktisk ganske unikt, hvis man ser ud over Europa hvor normen højst er ét parti til venstre for socialdemokraterne. Folketinget er ikke det eneste sted, hvor Enhedslisten gør sig gældende. I København har vi så stor tilslutning, at det har udløst en borgmesterpost. Også i andre kommuner har vores lokale partiafdelinger opnået valg og indflydelse. Enhedslistens politikere vandt hurtigt respekt og anerkendelse for deres grundige og vedholdende politiske arbejde. Såvel fra venner som fra modstandere. Vi er kendt som politisk vagthund, der afslører de store selskabers skattesnyd, CIA s hemmelige fange-transporter og ulovlig aktivering af arbejdsløse. I mange tilfælde har vores afsløringer ført til lovændringer og undersøgelser. Enhedslisten har også fået direkte indflydelse. Under den socialdemokratiske regering udgjorde vi det parlamentariske grundlag. Det gav mulighed for at skabe forbedringer for almindelige mennesker, for dem på bunden af samfundet og for miljøet. Selvom Nyrup lavede de fleste forlig med højrefløjen. Enhedslistens indflydelse har oftest været af mere langsigtet karakter. Forslag, idéer og dagsordener som vi har rejst og som i starten er blevet afvist af de øvrige partier er i mange tilfælde endt med at vinde tilslutning blandt et flertal. Men Enhedslisten er ikke en vælgerforening. Det parlamentariske arbejde har aldrig stået alene. Politiske forandringer kræver bevægelse blandt almindelige mennesker og i Enhedslisten har det altid stået centralt at skabe, støtte og udvikle politiske bevægelser. Derfor finder man medlemmer af Enhedslisten overalt i elev-, studenter- og fagbevægelsen. Enhedslisten var også aktiv i de store demonstrationer mod Irak-krigen og i de seneste års mobiliseringer for lønforhøjelser til offentligt ansatte. Også ved afstemninger om EU har vores medlemmer spillet en vigtig rolle. De sidste tyve års udvikling giver god grund til optimisme. Det har været både op og ned. Men vi har bidt os fast, og er i dag en blivende faktor i dansk politik med mod og lyst på fremtiden. Dødsboet blev et væksthus. Pelle Dragsted Medlem af Hovedbestyrelsen

4 12 pct. af enhedslistens medlemmer er mellem 38 og 48 år foto: Rob Belknap Hvem er fødselsdagsbørnene? Enhedslisten runder de tyve år, men hvem er fødselsdagsbarnet eller rettere børnene egentligt. Vi har taget et kig i medlemskartoteket og på vælgerundersøgelser Nina Ericsson, Daniel Petersen og Pelle Dragsted Det første, der springer i øjnene, er den betydelige medlemsfremgang siden grund- læggelsen. Bare i de seneste fire år er Enhedslisten næsten fordoblet medlemsmæssigt, og partier har rundet de medlemmer. Når det kommer til vælgere har udviklingen været mere ujævn, svingende mellem 2,2 og 3,6 pct. af stemmerne. Men hvem er vi egentlig Enhedslistens vælgere og medlemmer? Vi bliver yngre Vores medlemmer er blevet yngre. Eller rettere gennemsnitsalderen for de mennesker, som melder sig ind, er faldet gennem årene. Hvor gennemsnitalderen fra lå på 40,6 år, var den i ,5 år. Der er særligt to grupper, der springer i øjnene, når det drejer sig om aldersfordelingen. Dels har vi mange unge medlemmer. De største årgange er de 18 til 28-årige, men også blandt de semi-unge på 28 til 38 er vi godt repræsenteret. Men også gruppen af 48 til 58-årige er godt repræsenteret blandt vores medlemmer. Til gengæld er mellemgruppen på 38 til 48 år markant underrepræsenteret. Det billede går igen blandt vores vælgere Vi har traditionelt haft en stor opbakning blandt de unge vælgere mellem 18 og 29 år. Ved valget i 2005 fik vi 5 pct. af stemmerne i denne gruppe men tallet faldt til 3, 4 i 2007 dog stadig en overrepræsentation. Den anden gruppe, hvor vi traditionelt har stået stærkt, er blandt de 45 til 59-årige. Hvor bor vi? Vi kommer ikke udenom, at vi er ramt af geografisk skævhed. Hele 57 procent af vores medlemmer bor i Region Hovedstaden, mens kun 11 pct. af vores medlemmer har adresse i en stor region som Syddanmark Enhedslisten Enhedslisten blev dannet af Venstresocialisterne, Danmarks Kommunistiske Parti og Socialistisk Arbejderparti. I partiets første valgavis står der: Nu har man i mange år efterlyst samarbejdet på venstrefløjen. Her er det! får 1,7 pct. ved folketingsvalget den 12. december Havde vi fået 0,3 pct. mere, havde folketingsgruppen bestået af Ole Sohn, Ebbe Kløvedal Reich, Jens Peter Bonde og enten Jette Gottlieb eller Keld Albrechtsen. 4 Enhedslisten 20 år

5 Enhedslisten i kommuner og regioner Ved kommunalvalget i 2005 gik Enhedslisten frem fra 14 til 30 byrådsmedlemmer og frem fra to amtsrådsmedlemmer til seks regionsmedlemmer. Enhedslisten stillede op i 72 af 96 kommuner og medlemmer deltog derudover i fem opstillinger på fælleslister. Enhedslistens mål er at stille op i mindst samma antal kommuner til kommunalvalget i efteråret. Mønstret er det samme for vores vælgere. Hovedstaden er vores»stronghold«hvor vi ved gode valg næsten kunne mobilisere 10 pct. af stemmerne og selv ved sidste valg havde opbakning fra næsten 7 pct. Også i Århus har vi haft en vælgeropbakning over gennemsnittet. Dårligst står det til i de tyndere befolkende områder I Ikast-kredsen måtte vi f.eks. nøjes med 0,6 pct. af stemmerne, mens vi i Næstved fik 1,3. M eller K Når det kommer til kønsfordelingen er der også stadig lidt vej til ligestilling. Mændene udgør stadig flertallet af vores medlemmer, men udviklingen går i den rigtige retning og kvinderne udgør nu 43,9 pct. af medlemmerne. Blandt vælgerne har vi også traditionelt en lille overrepræsentation hos mændene en tendens som desværre blev uddybet ved sidste valg hvor vi fik 2,4 pct. af de mandlige vælgeres stemmer mod kun 1,9 fra de kvindelige. Et akademikerparti? At Enhedslisten skulle være et rent akademikerparti er mere myte end virkelighed. Akademiker som magistre, psykologer og journalister er ganske vist overrepræsenteret blandt de erhvervsaktive medlemmer, som har oplyst deres beskæftigelse. Men vi har faktisk dobbelt så mange medlemmer, som enten er medlem af LO, hvor 3F ere udgør den største gruppe, eller af FTF, hvor det er de pædagogiske fag, der tegner sig for flertallet. Blandt vores vælgere har fordelingen blandt erhvervsgrupper traditionelt også set nogenlunde rimelig ud. Ved valgene i 1995, 1998 og 2005 var vores andel af arbejdervælgere ca. den samme som i befolkningen som sådan. Ved valget i 2007 oplevede vi desværre en markant tilbagegang, hvor vores andel af arbejdervælgere var næsten 20 pct. lavere end befolkningsgennemsnittet. Enhedslistens årsmøde i 2008 vedtog kort efter at sætte effektivt ind for at sikre, at Enhedslisten kommer til at afspejle arbejderbefolkningen i bred forstand. Anders var i Anne kær Når det kommer til vores navne er der kun få overraskelser. Blandt vores medlemmer topper navnet Anders med 62, mens Anne topper hos kvinderne. Andre topscorere er Peter, Lars, Mette og Kirsten. Når det kommer til populære adresser ligger Jagtvej i København i top med hele 21 medlemmer skarpt forfulgt af Nørrebrogade med 18 medlemmer. Og så har vi i øvrigt syv medlemmer i Sverige og ét i Nicaragua Danskerne stemmer overraskende nej til EF s Maastricht-traktat den 2. juni. Traktaten handlede om fælles møntfod, militær, flygtninge- og asylpolitik samt øget brug af flertalsafgørelser. Enhedslisten førte kampagne for et nej. Enhedslisten 20 år

6 Enhedslisten s Ole Stavad Født 1949, uddannet merkonom. Socialdemokrat og tidl. erhvervsminister og skatteminister. Borgmesterkandidat i Jammerbugt Kommune.» Konstruktive, realistiske og principfaste«ole Stavad om Enhedslisten foto: Magnus Fröderberg norden.org Principfasthed ikke i vejen for indflydelse Man kan godt både være principfast og have indflydelse. Det har Enhedslisten demonstreret under den socialdemokratiske regering, siger tidligere skatteminister Ole Stavad Når Ole Stavad skal nævne tre ting, der kendetegner Enhedslisten, kommer svaret prompte: Konstruktive, realistiske og principfaste. Konstruktive, fordi Enhedslisten når de sidder i en forhandling, er resultatorienterede. Når man påpegede et problem, så var man også villig til at anvise en løsning. Realistiske, fordi man ikke troede, at man kunne få hele verden på en gang. Principfaste, fordi magten aldrig har forhindret Enhedslisten i at sige det, der var rigtigt. Uanset om det generede dem, som de samarbejdede med. Principfastheden har aldrig stået i vejen for indflydelse. Kloge politikere Resultaterne skyldes ikke mindst Enhedslistens politikere, som Ole Stavad beskriver som»velbegavede og politisk kloge«. Frank Aaen, Søren Søndergaard, Line Barfod. Det er svært at finde politikere af højere kvalitet. Ole Stavad roser Enhedslisten for at holde balancen mellem indflydelse og idealer: Derfor oplevede jeg som minister, at Enhedslisten igen og igen fik reel indflydelse, der ikke bare var figenblade. Et godt eksempel var pinsepakken. En af de mest retfærdige skattereformer i nyere tid. Her sikrede Enhedslistens indflydelse helt konkrete forbedringer. Og jeg siger ikke alt det her til en festlig lejlighed, men fordi jeg mener det, understreger den tidligere forhandlingspartner. Lotte Svendsen Født Filminstruktør og manuskriptforfatter. Har bl.a. instrueret og skrevet manuskript til Max Pinlig og DR2-serien Emmas Dilemma Ved Enhedslisten 20 år folkeafstemningen den 18. maj siger et flertal af befolkningen ja til Edinburgh-aftalen. Enhedslisten har fastholdt sit klare nej, mens SF har skiftet EU-kurs og anbefaler et ja Enhedslisten får sit parlamentariske gennembrud med 3,1 pct. af stemmerne. Det giver seks mandater og Jette Gottlieb, Søren Søndergaard, Keld Albrechtsen, Frank Aaen, Bent Hindrup Andersen og Bruno Jerup Nielsen rykker ind i Provianthuset på Christiansborg.

7 Preben Wilhjelm Født 1935, atomfysiker og jurist. Medstifter af Venstresocialisterne og medlem af Folketinget fra 1975 til iger sandheden Enhedslisten skal sige nogle basale sandheder om kapitalens konsekvenser, siger Lotte Svendsen. Hun glæder sig over, at Enhedslisten holder fast og bliver mere sexede med tiden Jeg synes, at Enhedslisten varetager og mestrer en funktion ved at sige nogle basale sandheder om kapitalens konsekvenser. Det er Enhedslisten rolle. Det er vigtigt at folk får en grundlæggende forståelse af kapitalismen og dens konsekvenser for det moderne menneske Sådan lyder det fra Lotte Svendsen. Hun mener ikke, at Enhedslisten skal fortabe sig i enkeltsager, men i stedet rejse de principielle diskussioner. Analyseapperatet i orden Lotte Svendsen ser positivt på Enhedslistens fremtid. Udviklingen i Enhedslisten glæder mig, for de bliver mere og mere sexede. Det var en glæde at se Johanne holde tale. Hun fordømte ikke. Hun perspektiverede og forklarede. Jeg tænkte: Hun er den yngste, men er den eneste, der har analyse-apparatet i orden og ikke taler i klichéer. Jeg tror, at Enhedslisten har potentiale til at blive kæmpestor. Hvis man holder fast i de gode kort, man har nu med levende unge mennesker med god energi, lyder det fra Lotte Svendsen. En vigtig vagthund Enhedslisten sætter sig ordentligt ind i sagerne og er konsekvent i opposition, siger Preben Wilhjelm. Han kalder det fremragende, når partiet f.eks. forfølger sagen om CIA s hemmelige fly I løbet af ni år som folketingsmedlem opbyggede Preben Wilhjelm et ry som grundig, begavet og kritisk. Både blandt venner og fjender blev han anerkendt for sin indsigt og stædighed, når han f.eks. forfulgte sager om efterretningstjenesternes ulovlige overvågning af politiske aktive personer. Han roser Enhedslistens indsats som vagthund, når det f.eks. handler om Foghs krigseventyr og alliance med Bush. Det var fremragende, at man forfulgte de hemmelig CIA-fly, siger han. Uimponerede politikere Preben Wilhjelm fremhæver tre positive aspekter ved Enhedslistens arbejder. Kompetence. At man ved, hvad man snakker om. At man sætter sig ind i sagerne. At man som de eneste har modsat sig Anders Foghs aktivistiske udenrigspolitik. I kommer med nye folk, den ene efter den anden. Pernille, Rune, Johanne som stort set fra den første dag fungerer fuldstændig uimponeret. Det synes jeg er flot Der er dog altid plads til forbedring, så den gamle vagthund har dette ønske til Enhedslisten: Jeg kunne godt savne, at man have et par tydelige mærkesager, som befolkningen virkelig forbandt med Enhedslisten, og som kunne køre i årevis Den serbiske advokat Pantelic blev benyttet af de danske udlændingemyndigheder til at vurdere ægtheden af dokumenter fra serbiske desertører, der søgte asyl i Danmark. Men Pantelic var også medlem af et serbisk fascistparti. Den sag borede Enhedslisten i. Efter lang tids hård kamp med SR-regeringen fik desertører opholdstilladelse i Danmark. Enhedslisten 20 år

8 Enhedslisten de naeste 20 ar O Enhedslisten og bevægelserne Det kræver respekt og plads til uenighed, når bevægelser og parti skal kæmpe sammen. Men historien viser, at når det lykkes, så tager arbejderklassen syvmileskridt i retning mod et bedre samfund Christian Juhl, Medlem af Fagligt Landsudvalg I begyndelsen var der kun fagforeningerne. Så strammede rammerne for meget og behovet for et abejderparti opstod. Op gennem 1900-tallet samledes arbejderne omkring Socialdemokratiet. Senere lod mange sig inspirere af den nye arbejder- og bondestat i Rusland og oprettede kommunistiske partier. Undervejs blev nogle skuffede over de to fløje og dannede 3., 4. og 5. udgaver af det rigtige arbejderparti. Målet med partierne var hele tiden at blive et brugbart redskab for den langsigtede del af arbejderklassens frigørelse. Hele tiden i et tæt samarbejde mellem arbejderparti og fagforening. Partiet som udgangspunkt for politiske aktiviteter, analyser af kampbetingelserne og formulering af langsigtede perspektiver. Fagforeningen (og andre sociale bevægelser) som redskab for den dagsaktuelle kamp eller for delmål. Når det gik godt, havde arbejderklassen to ben at gå på, og kunne tage store skridt frem. Ind imellem gik det skidt. Især når et parti ville eje fagforeningerne og styre dem. Socialdemokraterne i Danmark har i mange år følt, at fagforeningerne var deres mere end det var medlemmernes. Det samme er også sket for venstrefløjen. Respekt og uenighed Det kræver stor respekt for demokrati og for andres ideer at udvikle demokratiske og slagkraftige fagforeninger. I vores lille 3F-afdeling i Silkeborg, hvor jeg er formand, har vi et motto: Uenighed gør stærk. Vi har erfaret, at fagforeningen var stærkest, når der både var lyst og vilje til at lytte og diskutere og vilje til at samles om det, der var flertallet. Modsat har har det været i perioder, hvor hele bestyrelsen alene bestod af socialdemokrater eller af kommunister. Der er alt for mange eksempler på, at enige bestyrelser er som døde fisk de flyder med strømmen. Da Enhedslisten blev født, var en væsentlig del af grundlaget at være talerør for bevægelserne og være i levende forbindelse med bevægelserne. I de 20 år har vi fra tid til anden haft succes i arbejdet. At arbejde som socialist i fagforeninger og andre bevægelser forudsætter både, at vi ved, hvor vi vil hen men også respekt for demokrati og dynamik i den enkelte fagforening og evne til inspirere kollegerne til aktivitet og socialistisk tænkning. Der er lige nu en frugtbar debat mellem mange medlemmer om, hvordan vi inspirerer flere partikammerater til at være aktive i deres fagforening og til at drøfte mulighederne i de enkelte fagforeninger. Der har også udviklet sig en god dialog mellem vores valgte politikere og fagforeningerne på mange niveauer. Vi er godt på vej i Enhedslistens 20. år. Og vi bliver bedre og bedre. Vi har lært, at der kun kan sikres grundlæggende samfundsforandring, når der både findes dynamiske og afklarede partier, og bredt funderede, demokratiske sociale bevægelser - hvoraf fagforeningerne udgør rygraden. Vi har lært, at vi kun kan komme fremad, når vi går på begge ben Der 8 Enhedslisten 20 år er næsten tårer i øjnene hos direktøren for Dansk Arbejdsgiverforening, da han kommenterede den nye arbejdsmiljølov. Arbejdsmiljøloven blev til i et forlig mellem Enhedslisten, S, R og SF. Den betød blandt meget andet en skærpelse af straffen, hvis sikkerheden på arbejspladsen ikke er i orden Enhedslisten får 2,7 pct. af de afgivne stemmer ved Folketingsvalget. Det betyder, at vi får fem mandater, der varetages af Jette Gottlieb, Søren Søndergaard, Keld Albrechtsen, Frank Aaen og Søren Kolstrup.

9 Enhedslisten tør drømme Vi tør også drømme om konkrete forbedringer her og nu. Vi er i politik for at skabe forandring. Et af de redskaber vi benytter, er parlamentarismen, og der er indflydelse i sigte Johanne Schmidt-Nielsen, medlem af folketinget Ingen må være i tvivl om, at Enhedslisten er sat i verden for at få indflydelse. Vi tør drømme om et samfund, der er skruet radikalt anderledes sammen end i dag. Vores mål er et demokratisk socialistisk samfund. Men på vejen dertil, pukler vi for konkrete forbedringer, der kan mærkes i hverdagen her og nu. Vi er vagthunden, der tør råbe op, når alle andre stikker halen mellem benene. På ministrenes kontorer og i erhvervslivets regnskaber ligger tonsvis af snavs, der trænger til at komme frem i lyset. Vi er ikke bange for at sige, at kejseren ikke har noget tøj på. Heller ikke, når det handler om vores venner i oppositionen. Size does matter Men vi er meget mere end folkestyrets vagthund. Vi er et parti, der kommer med konkrete forslag, der kan vedtages, lige så snart Lars Løkke er sparket ud af statsministeriet. Det glade budskab skal vi blive langt bedre til at sprede. For en vagthund behøver ikke at være større end to til tre procent, mens det ambitiøse parti, der går efter indflydelse, har permanent vokseværk. Size does matter, og vi stiller os ikke tilfreds med at leve et liv nær spærregrænsen. Under Fogh har vores konkrete indflydelse været til at overskue. Men under Nyrup betød kombinationen af principfasthed og forhandling, at vi fik sat mærkbare aftryk på flertallets politik. Når Helle Thorning bliver statsminister, forventer vi bonus for mandaterne. Vi får ikke gennemført hele vores program efter næste valg. Men vores mandater vil målrettet blive brugt til at trække Danmark mod venstre og holde Socialdemokraterne og SF fast på valgløfterne. Fattigdomsydelserne skal væk, arbejdsløsheden bekæmpes og de lavtlønnede offentligt ansatte skal have deres lønforhøjelser. Thorning og Søvndal får ikke lov til at glemme, at Enhedslistens mandater er en forudsætning for nyt flertal. Og hvis de vælger at lave forlig med højrefløjen, vil vi være skånselsløse i vores kritik. Mange af vores holdninger deles af langt flere end 2,3 procent. Alligevel er der noget, der holder folk fra at stemme på os. Vi skal aldrig lade fokusgrupper og meningsmålinger styre vores politik. Det lader vi andre om. Men vi skal slå ørene ud og identificere de forhindringer, der holder folk fra at sætte kryds ved Ø på valgdagen. Er vi for sure, for glade, for københavneragtige eller tror folk, at hvis Enhedslisten får magt, så står menuen kun på biodynamiske bønner? De første 20 år gav os vores gennembrud og platform. Det er et godt udgangspunkt sammen med vores mod til at drømme store drømme og til at skabe konkret forandring Bombeangrebet på Irak. Enhedslistens folketingsmedlemmer mødte op i Folketingssalen med T-shirts med teksten Nej til USA s krig Der er travlt på Landskontoret, der tager sig af indmeldelser. Midt på året passerer Enhedslistens medlemstal Enhedslisten 20 år 9

10 » Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men hvad det kommer an på, er at forandre den«(marx, Teser om Feuerbach, 1845) Enhedslisten d Udgangspunktet er forandring Alt det vi foretager os som fællesskab og parti, må have udgangspunkt i at verden skal forandres. Det arbejder vi for, uanset det er på foreningsplan, med aktioner eller parlamentarisk. Fordi verden kun kan forandres, hvis vi knokler for det på mange forskellige slagmarker Mikkel Warming, socialborgmester i København Vores forandring i retning af idealer om sammenhold, solidaritet, respekt overfor hinanden og naturen kommer ikke af sig selv, men gennem kampe og udvikling mange forskellige steder. Kommunalpolitik er en til tider overset slagmark, som det er hamrende vigtigt, vi deltager endnu mere aktivt på. For det er i kommunerne at menneskers hverdag afgøres. Det er her børnehaven, hjemmehjælpen og værestedet afgøres og ændres. Kommunalpolitik er derfor vigtigt for venstrefløjen. Vi skal blive bedre til at bruge kommunalpolitik til at forsøge at vise de ideologiske forskelle i praksis, f.eks. når der skal vælges mellem at bruge byrum på parkeringspladser eller fodgængere. Eller når der skal vælges mellem fælles løsninger eller private løsninger i det sociale arbejde. Vi skal være talerør for mennesker, der føler sig trådt på og for dem, der rammes af nedskæringer. For rigtig mange finder det vigtigt selvom man taber at der er nogen, der har kunnet give ens holdninger og følelser stemme på rådhuset. Og for de der gerne vil ændre og forbedre Snavs på fingrene I en kommune er det nødvendigt at blande sig og lave ting om her og nu. Er der mange trafikulykker i et bestemt kryds, ja så skal det laves om, også selvom det betyder at andre trafiktiltag må vente lidt længere. Kommunalpolitik i praksis er ikke mulig uden prioriteringer i et kommunalt system, hvor der ikke altid er ressourcer nok. Vi skal blive bedre til at rode i jorden. Også selvom vi så får snavsede fingre engang imellem. For kun ved konkret og kontant at vise vilje og evne til forandringer kan vi også få gennemført forandringer. Og herigennem inspirere til tro på egne kræfter tro på at forandring er mulig. Kun herved vil mennesker også tro på, og kæmpe for forandringer på landsplan. Perspektivet for det konkrete og lokale er den store forandring socialisme. Vi bliver ikke konkrete og vedkommende i hverdagen ved blot at snakke om nyliberalismen og alle dens fortrædeligheder. Men ved at tage udgangspunkt i det konkrete være talerør for folk, påpege hvor eks. liberalistiske strømninger er årsag til problemer, og samtidig forandre for og med mennesker. For hvis vi vil have folk til at lave socialisme med os, ja så skal vi simpelthen også være i stand til at opstille konkrete handlemuligheder på lokalt plan der også kan føre til noget 1999 Frank 10 Enhedslisten 20 år Aaen danner foreningen Kritiske Aktionærer. Medlemmer af foreningen kan som alle andre aktionærer møde op ved generalforsamlinger. Det benytte Frank Aaen og de andre til at stille kritiske spørgsmål til Mærsk, Danske Bank, Falck og flere andre om deres etik, skattebetalinger og opførsel overfor ansatte Et flertal i Folketinget giver sig selv mere i løn. Enhedslisten protesterer iklædt butterfly og champagneglas. Enhedslistens ansatte og valgte er på ligeløn, svarende til lønnen for en københavnsk metalarbejder.

11 e naeste 20 ar O Enhedslisten et parti af en ny type Enhedslisten har påtaget sig den store rolle at fungere organiserende og inspirerende i forsøget på at gennemføre en omfattende samfundsforandring Per Clausen, Medlem af Hovedbestyrelsen og Folketinget Enhedslisten vil fungere organiserende og inspirerende i forsøget på at gennemføre en omfattende samfundsforandring. En stor opgave, som ingen vist forventer, skal føres til ende i morgen, men på den anden side peger klimakrise, økonomisk krise og fødevarekrise på, at det vil være naivt at forestille sig, at vi er sikret en række fredelige år til at opbygge vores parti, inden opgaven kan vise sig at være særdeles aktuel. Vi skal altså vokse os store i løbet af relativt kort tid uden at give afkald på vores radikale krav om frihed, lighed og miljømæssig bæredygtighed. Opgaven bliver ikke lettere af, at SF har udsat de store samfundsforandringer, og synes at være inspireret af en blanding af enkle budskaber, disciplin og topstyring med moderne managementteorier tilsat jysk humor. Næppe den rette vej at gå for et revolutionært parti, der tror på menneskenes aktive deltagelse, som det der skaber de samfundsmæssige forandringer. Alligevel kan enkle budskaber og viljen til i fællesskab at udføre de beslutninger, vi træffer i fællesskab, være et godt alternativ til evige debatter og studiekredse. Det kan gøre Enhedslisten til et mere attraktivt parti at være medlem af, end vi har været hidtil. Organisation på kryds og tværs Enhedslisten bliver kun et stort parti, hvis vi er et mangfoldige og brede. Vi skal tilbyde meningsfyldte aktiviteter og sociale fællesskaber til alle de grupper af mennesker, som undertrykkes af kapitalismen og ønsker at gøre noget ved det. Arbejderklassen spiller en vigtig rolle, men det er arbejdsklassen i hele den mangfoldighed og bredde, som den udgøres af i Danmarks i dag. Vi skal skabe plads for netværk og organiseringer, hvor mennesker med fælles placering på arbejdsmarked og i uddannelsessystemet kan mødes både fysisk og virtuelt. Men det er ikke nok. Vi må anerkende, at sådanne netværk må kunne oprettes for enhver gruppe, der selv oplever, de har et fællesskab uanset om det handler om køn, seksuel orientering, interesse for specielle politikområder, etnicitet eller kulturel baggrund. For at skabe en fælles politisk og organisatorisk udvikling i Enhedslisten bør landsmøder i disse netværk afholdes samme sted og samme tid. Her skal også etableres fælles debat af fælles kampagner. Arrangementer som Aktivistfabrikken bør prioriteres langt højere end hidtil. Politiske debatter, som går på tværs af de forskelle, som præger Enhedslistens medlemmer, skal prioriteres højt i de afdelinger, som også skal være udgangspunkt for fælles deltagelse i lokale politiske aktiviteter Enhedslisten lancerer kampagne mod euroen med Poul Nyrup Rasmussen i hovedrollen med lang Pinocchio-næse. Enhedslisten 20 år 11

12 1 foto: Gert Petersen 3 5 foto: Gert Petersen foto: Marie Reynolds 7 12 Enhedslisten 20 år foto: Brian Berg 2 foto: Gert Petersen 4 foto: Lotte hansen 6 foto: André Thorup 8 9

13 Der optælles stillerblanketter i Den 13. februar 1992 blev stillerblanketter afleveret til Indenrigsministeriet. 3. Den nyvalgte Hovedbestyrelse 2. marts Udklædt aktivist foran Folketinget i august Enhedslistens gruppe i Københavns Borgerrepæsentation, januar Enhedslisten afholsder møde om unionen på Christiansborg Jette Gottlieb deler flyers ud. 8. Rune Lund og Frank Aaen protesterede i folketingssalen mod krig i Irak. 9. Et lille udvalg af Ø-plakater. 10. Kampagnen Sundhed til alle på gaden i Velfærdsdemonstrationer den 18. maj Pernille Rosenkrantz- Theil, Jens Borking, Asmaa Abdol-Hamid og Johanne Schmidt- Nielsen til pressemøde i maj Demonstration for højere løn til offentlige ansatte den 2. oktober Johanne planter buske i H.C. Ørstedsparken under valget i Enhedslisten holdt Aktivistfabrik i efteråret Finn Sørensen spiller til Pimp Your Bike-arrangement på Vesterbro i april foto: Lotte hansen foto: Lotte hansen Enhedslisten 20 år 13

14 »Jeg elsker det«portræt Hvis bare den åndssvage kirurg ikke var taget til Finland for at slås i Vinterkrigen. Så havde Aksel måske fået sin operation og var ikke død så ung, tænker jeg med et søm gennem hjertet på Cecilies vegne, da jeg går ud ad døren igen. Det handler om kærlighed og sagen selvfølgelig. Og det hænger sammen Ulrik S. Kohl, Rød+Grøn Et par timer tidligere var Cecilie begyndt at nyse. - Atjuh! Tju! Tju! Tju! Pause. - Ja, jeg plejer at ku fem gange, men jeg ka jo ikke sidde her og underholde dig hele dagen. Hun smiler og vifter med hånden, så ringen med ametysten funkler i de gyldne solstråler. Jamen, så sig noget om det samfund, du drømmer om, om socialismen er vi på derhen? Nu tænker hun. Hun er 95 år, og hun tænker stærkt. - Egentlig ikke. Danmark er blevet mere snæversynet, og det er sgu svært at komme til livs. Jeg vil gerne ha sådan et samfund som Obama snakker om. Han er pragtfuld og hvor har han et dejligt ansigt! Obama? Tror du på ham? - Jeg ved godt det er svært, for kapitalismen har en uhyggelig magt. Men jeg er overrasket over, at der ikke er større oprør mod ham. Selvfølgelig siger Obama, at de nye ting skal vokse frem langsomt, ikke noget med her og nu og med en revolution Sex? Hvad er det? Tag ikke fejl af noget: Cecilie Dybvad er kommunist. Hun er også Enhedslistens ældste medlem og blev født før kvinder måtte stemme til Folketinget. Og Cecilie siger ikke sex. Hun siger kønslivet. - Jeg er sygeplejerske, gudhjælpemig! Og nu griner du, men det var altså anderledes med kønslivet dengang. Jeg kom fra en stokkonservativ familie i Svendborg, og var blank som en nyslået to-skilling. Da jeg 2001 Enhedslisten foreslår afskaffelse af kongehusets momsfritagelse Ved valget til Folketinget den 20. november får Enhedslisten 2,4 procent af de afgivne stemmer, svarende til fire mandater. Folketingsmedlemmerne er nu Keld Albrechtsen, Line Barfod, Pernille Rosenkrantz-Theil og Søren Søndergaard. 14 Enhedslisten 20 år

15 Enhedslisten har 4542 medlemmer. Cecilie Dybvad er alderspræsident, født i Vi har snakket med hende om livet, kærligheden og revolutionen. Cecilie Dybvad: Sygeplejerske. Kommunist. Oldemor. En klog dame. var 21 og blev elev på Rigshospitalet, gik jeg og spekulerede over, hvem af de unge læger, jeg gerne ville i seng med. I virkeligheden anede jeg jo ikke, hvad man laver i en seng med en mand. Jeg havde slet ingen idé. Og der var ikke nogen, jeg blev forelsket i. Nej, ikke på hospitalet. Men kærligheden endte alligevel med at sende Cecilie i raketfart ind i en ny verden. Det var den her fyr, der hed Aksel - Vi gik en lang tur i Fælledparken og pludselig følte jeg at vi tilhørte hinanden. Mærkeligt, ikke? Han kom til at åbne en verden for mig med bøger og politik, der var helt anderledes end Svendborg. Mere frisindet. København var dengang i 30 erne fuld af tyske flygtninge. De var anti-fascister, og det blev vi også. Anti-fascister? - Nu er jeg kommunist med liv og sjæl. Men dengang var det ikke så bevidst og politisk. Det havde nok ulmet i mig siden Rigshospitalet, sådan en medmenneskelig indstilling. Altså det var så uretfærdigt, hvordan de uartige piger på barselsgangen blev behandlet, dem der sku føde uægte børn og ikke var gift. De blev stuvet sammen i en stor stue og fik mad på jerntallerkner, mens fruerne fra bourgeoisiet lå på enestue og fik fin mad serveret på kongeligt porcelæn. Død og kærlighed Okay, men hvordan er du så kommunist nu? - Forstår du, at man kan være så meget med i noget, at man næsten vil give sit liv for det? Mener du under krigen? - Ja. Osse under krigen. Forårslyset får Cecilies sølvgrå lokker til at gnistre. Hun roder efter sine solbriller. Selvfølgelig var hun aktiv i modstandsbevægelsen, og ikke alle slap fra dét i live. Én af kammeraterne skar håndledene over med et barberblad, da tyskerne havde skudt ham i benet og ville køre ham væk. Aksel døde også dengang, fordi der manglede en læge til at operere ham. Cecilie endte med at få fire børn med en ny mand. - Det er ikke for at være plat, men jeg føler mig privilegeret, fordi jeg har oplevet den store kærlighed. Det sker ikke for alle. Det er da overhovedet ikke plat. Du snakker om idealer som man vil dø for og så kærlighed. Det er da smukt! - Jo jaeh Det er det måske. Cecilie smiler igen. - Men det er altså ikke sentimentalt! Du ka sgu bare kigge ud af vinduet og se at træerne er ved at springe ud, det er da vidunderligt. Livet er jo skønt! Jeg elsker det I valgkampen afslører Enhedslisten, at over multinationale selskaber fusker med deres indtjening i Danmark og slipper billigt i skat. Socialistisk Ungdomsfront stiftes i påsken 2001 ved en sammenlægning af organisationerne Rebel og Enhedslistens Ungdomsnetværk sammen med lokale netværk af socialistiske unge enkeltpersoner. SUF er en uafhængig organisation, der har en samarbejdsaftale med Enhedslisten. Enhedslisten 20 år 15

16 2 Spørgejørgen, Spørgekeld Det kan godt være, Enhedslisten ikke er det største parti i Folketinget men når det kommer til spørgsmål til ministrene, så har Enhedslisten længe haft førertrøjen. Enhedslisten er Folketingets spørgejørgen Pelle Dragsted, Medlem af Hovedbestyrelsen Selvom politiske kommentatorer gør sig muntre over Enhedsliste-politikernes spørgelyst, så er de mange spørgsmål hverken for sjov eller et forsøg på at gøre livet surt for ministrene og deres embedsmænd. Spørgsmålene er et vigtigt redskab i Enhedslistens politiske værktøjskasse, når magtmisbrug, løgne og uretfærdigheder skal frem i lyset. I mange tilfælde har vedholdende spørgsmål til ministre ført til vigtige afsløringer, som har fået ministertaburetterne til at ryste. For når et medlem af Folketinget spørger ministrene om, hvor meget hver enkelt pensionist har mistet som følge af statspuljen, så må embedsmændene til regnemaskinerne. På den måde leverer regeringens embedsværk ofte ammunitionen til vores kritik af regeringens svigt overfor samfundets svageste grupper. Bevægelsernes parti Men der står også ofte andre afsendere bag de mange spørgsmål. Foreninger, journalister eller helt almindelige danskere, som har stødt hovedet mod en mur, når de har forsøgt at få svar, henvender sig ofte til Enhedslisten. Og hvis der er ræson i spørgsmålene stiller Enhedslisten sig gerne til rådighed som afsendere. Også udenrigspolitisk kan spørgsmålene have stor værdi. Hvis f.eks. de tyrkiske myndigheder har anholdt en kurdisk politiker, så kan et spørgsmål om sagen til den Spørgsmål til ministrene Medlemmer af folketinget kan stille to typer spørgsmål til ministre. 20 spørgsmål skal vedrøre ministrenes holdninger til et givet spørgsmål, mens udvalgsspørgsmål kan være af faktuel karakter. En tredje mulighed er at skrive et brev til en minister Efter 16 Enhedslisten 20 år et grundigt researcharbejde offentliggør Enhedslistens Magtens Pris. Materialet viser, at selvom Dansk Folkepartis elsker at fremstille sig som de svages beskytter, så stemmer DF ere i landets kommunalbestyrelser flittigt for nedskæringer på ældre- og socialområdet.

17 0og Spørgeper danske udenrigsminister have en konkret virkning. For når Frank Aaen beder udenrigsministeren om at bekræfte, at den pågældende kurder er anholdt, så må den danske ambassade i Tyrkiet henvende sig til de tyrkiske myndigheder og spørge til sagen. På den måde mærker de tyrkiske myndigheder, at der er international opmærksomhed, og det kan faktisk være forskellen på liv eller død for aktivister mange steder i verden. Så der er ingen grund til at mindske spørgelysten i de kommende år. Årets flittigste spørgere Tre medlemmer af Enhedslisten har være årets flittigste spørger i Folketinget, med langt ned til nummer to på listen. Som for eksempel i folketingsåret hvor Per Clausen har stillet 714 spørgsmål. Nummer to er Morten Messerschmidt (DF) med 163. Per Clausen tegner sig dermed for 25 pct. af det samlede antal 20 spørgsmål. Han er dermed en værdig arvtager til Jørgen Arbo-Bælhr og Keld Albrechtsen, der begge har været årets mest flittige spørger. Spørgsmål, der gjorde en forskel CIA-flyene I foråret 2005 kom det frem, at CIA havde fragtet terrormistænkte fanger til tortur i hemmelige fængsler i private jetfly. Enhedslisten stillede massevis af spørgsmål om sagen i de følgende år. Svarene afslørede, at mistænkte CIAfly i mere end hundrede tilfælde havde fløjet i dansk luftrum eller landet i danske lufthavne. I starten afviste regeringen Enhedslistens anklager som det rene tankespind, men efter flere års pres måtte regeringen i 2008 gennemføre en undersøgelse af CIA-programmerne. Politivold Enhedslisten har gennem årene gang på gang spurgt ministeren til sager, hvor borgere har oplevet overgreb fra politiet. Spørgsmålene og den presseopmærksomhed, som de har givet, var medvirkende til et forslag om et noget forbedret politiklagesystem, der er undervejs. Afghanske fanger Det var også gennem hundredvis af spørgsmål til ministrene, at Enhedslisten medvirkede til at afsløre, at danske soldater i 2002 havde udleveret en gruppe afghanske fanger til en amerikansk fangelejr i Afghanistan. Det skete, selvom forsvarsledelsen og regeringen vidste, at fangerne risikerede mishandling og internering i Guantanmo-lejren. Politisvigt I august 2008 henvendte en ung kvinde med marokkansk baggrund sig til Enhedslisten. Hun havde efter trusler fra sin familie måttet gå under jorden med sine børn. Men hun oplevede, at politiet ikke tog sagen alvorligt. Line Barfod henvendte sig til justitsministeren, og allerede dagen efter blev den marokkanske kvinde kontaktet af politiet, som herefter tog sagen alvorligt Den 15. februar samles flere end fredsdemonstranter på Christiansborg Slotsplads i protest mod krig i Irak. Enhedslisten var en vigtig kraft bag de store demonstrationer Enhedslisten 20 år 17

18 Højdep Forskelsbehandling der giver lighed Christiansborgs mest respekterede: Line Barfod Ugebrevet A4, der udgives af LO, undersøgte i 2006, hvilken politiker, der nød mest respekt blandt de øvrige på Christiansborg. Det foregik ved at bede alle medlemmer af Folketinget om at stemme på den, de respekterede. Hver tredje stemte på Enhedslistens Line Barfod, der klart toppede listen. Ugebrevet A4 skrev:»stemmerne på Enhedslistens frontfigur kommer vel at mærke fra samtlige partier i Folketinget og kårer hende dermed til den folketingspolitiker, der nyder mest respekt på Christiansborg«. Frank Aaen var iøvrigt også i top fem i den samme undersøgelse. Line Barfod modtog tre gange så mange stemmer som statsminister Anders Fogh Rasmussen. Enhedslisten har haft kønskvotering siden Det betyder, at der ved valg til Hovedbestyrelsen og den daglige ledelse, Forretningsudvalget, er to lister en for mænd og en for kvinder. Så vælges de fra begge lister, der har fået flest stemmer og det sikrer en lige kønsfordeling. Ved Årsmødet er der lavet to talerlister efter samme princip, så der skiftevis er et kvindelig og et mandligt medlem på talerstolen. Erfaringerne er gode. Ordningen har sikret en mere lige repræsentation i de besluttende organer og en mere lige fordeling af taletiden på Årsmødet. Her er udvikling i kønsfordelingen i Enhedslistens Hovedbestyrelse: 2003: 5 kvinder og 16 mænd 2004: 6 kvinder og 15 mænd 2005: 7 kvinder og 14 mænd 2006: 11 kvinder og 14 mænd 2007: 12 kvinder og 13 mænd 2008: 13 kvinder og 12 mænd Keld Albrechtsen topper i folketingsåret 2002/2003 som den flittigste spørger med spørgsmål rettet til ministrene. 18 Enhedslisten 20 år

19 Ikke for pengenes skyld Enhedslisten er det eneste parti i Danmark, der har et princip om ligeløn. Det betyder, at alle valgte og alle ansatte får den samme løn, svarende til lønnen for en faglært arbejder i København. Den del af folketingsmedlemmernes løn, der overstiger det, går til partikassen. Enhedslisten er også det eneste parti, der har et rotationsprincip. Det betyder, at valgte og ansatte skal skiftes ud efter en periode på syv år. unkter Færøbank-sagen Kritisk aktionærer tegning: roald Als/Politiken I starten af 1990erne foregik der en række ulovligheder i forbindelse med krisen i den finansielle sektor. Det utrolige var, at den danske stat deltog aktivt i disse ulovligheder. Det skete på Færøerne, hvor staten hjalp Danske Bank med at snyde færingerne for en milliard. Staten hjalp nemlig Danske Bank med at sælge værdiløse aktier i forsikringsselskabet Hafnia til pensionskasser og private investorer. Dermed slap Danske Bank ud af nogle lån, der ellers havde givet stor tab. Frank Aaen bed sig grundigt fast i sagen, der endte med, at både stat og bank måtte betale erstatning til færingerne. I foråret 1999 stiftede Inge Macholm og Frank Aaen foreningen Kritiske Aktionærer. Foreningen samler penge ind, som bruges til at købe en aktie i f.eks. Mærsk, så der er både tale- og møderet ved firmaets generalforsamling. Det, at Frank Aaen pludseligt gav sig af med at købe aktier, var ikke let at forstå for alle. F.eks. blev Frank i læserbreve beskyldt for at være blevet kapitalist i det stille. Svaret fra Frank til læserbrevskribenten lød: Jeg takker for venlig omtanke, hvad angår min evne til at stå mod kapitalismens fristelser. Jeg kan berolige dig med, at min modstandsevne er intakt, og at jeg min modne alder til trods stadig ikke ejer en eneste aktie. Kritiske aktionærer eksisterer stadig, og bruger aktierne til at tale for faglig organisering af de ansatte, mod miljøsvineri og meget mere ved generalforsamlinger Folketingsvalget den 8. februar 2005 bliver det foreløbigt bedste for Enhedslisten, der får 3,4 procent af stemmerne. De seks mandater går til Jørgen Arbo-Bæhr, Line Barfod, Per Clausen, Rune Lund, Pernille Rosenkrantz-Theil og Frank Aaen. Enhedslisten 20 år 19

20 Magtens pris Når Dansk Folkeparti taler om de ældre, er der ingen grænser for, hvor meget bedre de skal have det. Men et grundigt stykke researcharbejde fra Enhedslisten viste, at der var langt mellem det, partiledelsen lovede i pressen og det, som DF erne gjorde i kommunerne. På hjemmesiden magtenspris.dk kunne alle finde deres egen kommune og se, hvor Dansk Folkeparti var med til at skære ned på hjemmehjælpen og andre velfærdsydelser. Kompromis om de bosniske flygtninge Højd opholdstilladelse. Venstrefløjen mente, at enhver»hvad skal vi gøre med de ca bosniske krigsflygtninge, som vi nu i to år har forhindret i at få behandlet deres asylansøgning,«spurgte Søren Søndergaard under en debat i Folketinget i december Anledningen var et lovforslag om behandlingen af de bosniske krigsflygtninge, som i kølvandet på borgerkrigen i eks-jugoslavien var kommet til Danmark for at få beskyttelse mod etnisk udrensning. Da flygtningene ankom, havde Danmark en udlændingelov, gav flygtninge ret til at søge asyl. Det ønskede den borgerlige regering imidlertid ikke. Derfor vedtog Folketinget, at bosnierne skulle forhindres i at søge asyl i to år. I stedet fik de midlertidig opholdstilladelse, så de kunne sendes tilbage, hvis krigen var stoppet inden da. I december 1994 var de to år næsten gået. Krigen rasede fortsat. Hvad skulle der ske med flygtningene? De brogerlige partier ville have, at de skulle vente i syv år, før de kunne få en permanent flygtning også dem fra Bosnien havde krav på at få en asylansøgning behandlet, da de to år var gået. Resultatet blev en aftale mellem Enhedslisten, SF og SR-regeringen. Aftalen var et kompromis. Søren Søndergaard sagde dengang:»den store fortjeneste er, at det lægger et loft over usikkerheden. Det slår fast, at ingen skal tvinges til at leve i usikkerhed om deres fremtidige opholdsland i mere end fire år. Dermed sætter forslaget en stopper for en fuldstændig inhuman og uanstændig behandling af de bosniske krigsflygtninge. Fire år i usikkerhed er langt tid også for lang tid efter Enhedslistens smag. Men det er trods alt bedre end grænseløs usikkerhed« Ved 20 Enhedslisten 20 år kommunalvalget i 2005 gik Enhedslisten frem fra 14 til 30 byrådsmedlemmer og frem fra to amtsrådsmedlemmer til seks regionsmedlemmer. Vi stillede op i 72 af 96 kommuner og medlemmer deltog derudover i fem opstillinger på fælleslister Enhedslisten har i over et år har gravet i sagen om de hemmelige CIA-fly, der flyver fanger til torturfængsler. I 2006 vokser beviserne og i august erkender George Bush, at USA har et hemmeligt fageprogram. To år efter bøjer regeringen sig for kravet om en dansk undersøgelse af CIA-flyene.

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI - SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT - NR. 3 MAJ 2014 Indhold Kan man spise patroner?

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Fodbold - vejen til et bedre liv

Fodbold - vejen til et bedre liv h u sfo r bi nr. 9 september 2012 16. årgang pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren køb af sælgere med synligt id-kort Fodbold - vejen til et bedre liv Kim Milton om springet fra topdommer til hjemløsedommer

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

hvordan ønsker vi at indrette vores samfund? Tema om fattigdom side 15-26.

hvordan ønsker vi at indrette vores samfund? Tema om fattigdom side 15-26. VISION NR./ÅRG. 04/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring Antallet af fattige er boomet de sidste

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor

gode råd fra forskerne Lær ledelse af roskilde festival Husk ros og humor gode råd fra forskerne Lær ledelse af Roskilde Festival Ny undersøgelse: Frivillige kræver noget særligt Frivilligledere: Husk ros og humor Ledelseskonsulent: Glem ikke de fastansatte Ledelse af frivillige

Læs mere

POLITIK FOR BEGYNDERE

POLITIK FOR BEGYNDERE POLITIK FOR BEGYNDERE 20 lektioner Hvordan bliver man statsminister, hvad er en løsgænger, og hvem bestemmer i et parti? Jyllands-Posten gennemgår det politiske system for begyndere. Erfarne vælgere kan

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12

Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent dedikation/12 Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / september 2013 Det føles som at save den gren over, man sidder på/2 Har du en plan B/4 Tillidsmandsvalg/6 Støj på hjernen/10 100 procent

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere